BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464155
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Uchwały Zarządu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
1537_grafika
Uchwała Nr 148
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 7 listopada 2002r. w sprawie: umorzenia wierzytelności Gminy Września z tytułu nie zapłaconej w terminie IV raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu położonego we Wrześni przy ul.Kolejowej 10..
1536_grafika
Uchwała Nr 147
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni..
1535_grafika
Uchwała Nr 146
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2002r. w sprawie: umorzenia wierzytelności Gminy Września z tytułu odsetek od nie zapłaconej w terminie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu położonego we Wrześni przy ul.Gdańskiej 24..
1534_grafika
Uchwała Nr 145
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr geod.3831 o pow.ca 120m2 pożonej we Wrześni w rejonie ul.Kaliska - Elbląskiej z przeznaczeniem na plac wystawowy maszyn i urządzeń sprzedawanych w sklepie przy ul.Elbląskiej 1 we Wrześni..
1533_grafika
Uchwała Nr 144
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 8 października 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego..
1532_grafika
Uchwała Nr 143
ZARZĄDU MIASTA I GMINY Z DNIA 8 października 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabudowę w granicy nieruchomości gminnej położonej we Wrześni przy Rynku 20..
1531_grafika
Uchwała Nr 142
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 2 października 2002r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 27 października 2002r..
1530_grafika
Uchwała Nr 141
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2002 r. w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni byłego budynku socjalnego przy ulicy Gnieźnieńskiej 32 a..
1529_grafika
Uchwała Nr 128
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawnej na część działki o nr geod. 3790/1 o pow. ca. 650m2 pożonej we Wrześni przy ul.Kościuszki z przeznaczeniem na parking strzeżony. .
1528_grafika
Uchwała Nr 127
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły..
1527_grafika
Uchwała Nr 126
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 13 sierpnia 2002r. w sprawie: cofnięcia pełnomocnictwa Zarządu Miasta i Gminy dla Pani Sławomiry Czarneckiej..
1526_grafika
Uchwała Nr 125
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 13 sierpnia 2002r. w sprawie: udzielenia Pani Annie Szulc pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola..
1525_grafika
Uchwała Nr 124
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 13 sierpnia 2002r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym..
1524_grafika
Uchwała Nr 123
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 13 sierpnia 2002r. w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Dzierżyńskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
1523_grafika
Uchwała Nr 122
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 13 sierpnia 2002r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni..
1522_grafika
Uchwała Nr 121
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 13 sierpnia 2002r. w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Kosteckiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
1521_grafika
Uchwała Nr 120
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 13 sierpnia 2002r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku..
1520_grafika
Uchwała Nr 116
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 23 lipca 2002r. W sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Września..
1519_grafika
Uchwała Nr 115
Zarządu Miasta i Gminy z dnia: 09. VII. 2002r. w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni budynku socjalnego / d. budynku noclegowni drużyn konduktorskich / obecnie wynajmowanego przez gminę od PKP. .
1518_grafika
Uchwała Nr 114
Zarządu Miasta i Gminy z dnia: 09. VII. 2002r w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz gminy Września, wolnych lokali mieszkalnych w budynkach w Kawęczynie, Bierzglinie, Marzeninie, Stanisławowie i nieruchomości zabudowanej budynkiem w Sokołowie..
1516_grafika
Uchwała Nr 112
UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA I GMINY NR 112 Z DNIA 9 lipca 2002 r..
1515_grafika
Uchwała Nr 111
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 2 lipca 2002r. w sprawie: umorzenia odsetek od zaległej opłaty rocznej na rok 2002 za wieczyste użytkowanie gruntu położonego we Wrześni przy ul.Wrocławskiej, działka nr 3778/13..
1514_grafika
Uchwała Nr 110
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 2 lipca 2002r.
1513_grafika
Uchwała Nr 109
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych Miasta i Gminy Września na rok 2002..
1393_grafika
Uchwała Nr 106
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległej opłaty na rok 2002 za wieczyste użytkowanie działki nr 3811/1 położonej we Wrześni przy ul.Piastów 16..
1392_grafika
Uchwała Nr 105
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
1391_grafika
Uchwała Nr 104
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
1390_grafika
Uchwała Nr 103
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku..
1389_grafika
Uchwała Nr 102
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni..
1388_grafika
Uchwała Nr 101
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości we Wrześni przy ul.Gnieźnieńskiej 32a..
1387_grafika
Uchwała Nr 100
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr geod. 319/4 położonej we Wrześni..
1386_grafika
UCHWAŁA NR 99
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej..
1385_grafika
Uchwała nr 98
ZARZĄDU MIASTA I GMINY Z DNIA 11 czerwca 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez działkę ozn. numerem geod. 82/6, stanowiącą własność Gminy Września, położoną w Obłaczkowie..
1384_grafika
Uchwała nr 95
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr 71 Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie w sprawie: wykonania uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2000 r. dotyczącej trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Ochrona Zdrowia (Rozdział 85154)..
1383_grafika
Uchwała nr 94
ZARZĄDU MIASTA I GMINY Z DNIA 28 maja 2002 roku w sprawie: wyrażenia zgody na budowę zbiornika na gaz na działce ozn. numerem geodezyjnym 1321/10, położonej we Wrześni przy ul.Sikorskiego 38.
1382_grafika
Uchwała Nr 93
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul.Witkowskiej..
1381_grafika
Uchwała nr 92
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie: zawarcia umowy na dzierżawę działek nr 3877 o pow. 2.76.71ha i 3879/4 o pow. 0.53.19ha płożonych nad rz.Wrześnicą we Wrześni stanowiących łąki..
1380_grafika
UCHWAŁA NR 91
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2002 roku.
1379_grafika
Uchwała Nr 89
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie: potwierdzenia czynności prawnych dokonanych jednoosobowo przez burmistrza Miasta i Gminy Września..
1378_grafika
Uchwała Nr 88
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul.Gen.Sikorskiego..
1377_grafika
UCHWAŁA NR 86
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni..
1376_grafika
Uchwałą nr 85
ZARZĄDU MIASTA I GMINY Z DNIA 16.04. 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na usytuowanie rozbudowywanej piekarni w granicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września..
1375_grafika
Uchwała Nr 84
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul.Witkowskiej..
1374_grafika
U C H W A Ł A Nr 82
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległej opłaty na rok 2002 za wieczyste użytkowanie działki nr 1657 położonej we Wrześni przy ul.Szczecińskiej 3. .
1373_grafika
U C H W A Ł A Nr 81
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległych opłat za wieczyste użytkowanie garażu lata 1997 do 2001 położonego we Wrześni przy ul.Piastów..
1372_grafika
UCHWAŁA NR 80
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
1371_grafika
Uchwała nr 79
ZARZĄDU MIASTA I GMINY Z DNIA 5 kwietnia 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłącza gazowego przez tereny stanowiące własność Gminy Września..
1370_grafika
Uchwała Nr 78
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 5 kwietnia 2002 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul.Witkowskiej..
1369_grafika
UCHWAŁA NR 77
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 5 kwietnia 2002r. w sprawie: udzielenia nauczania indywidualnego..
1368_grafika
UCHWAŁA NR 76
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 5 kwietnia 2002r. w sprawie: udzielenia nauczania indywidualnego..
1367_grafika
Uchwała nr 74
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 5 kwietnia 2002 r. W sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2000 r. dotyczącej określenia trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia o raz sposobu kontroli raz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Kultura. Pozostała działalność - wydatki bieżące promocja inicjatyw kulturalnych / Rozdział 92195 / i uchwały budżetowej na rok 2002 /uchwała Rady Miejskiej nr LII/352/2002 z dnia 25 marca 2002r./ .
1366_grafika
UCHWAŁA NR 73
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 5 kwietnia 2002r. w sprawie: wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Września oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania dla nauczycieli..
1365_grafika
Uchwała nr 71
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie: wykonania uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2000 r. dotyczącej trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Ochrona Zdrowia (Rozdział 85154)..
1364_grafika
UCHWAŁA NR 70
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26 marca 2002r. w sprawie : realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 z późniejszymi zmianami)..
1363_grafika
UCHWAŁA NR 69
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26 marca 2002r. w sprawie: określenia regulaminu konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły..
1362_grafika
Uchwała Nr 67
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2002r. w sprawie: wydzierżawienia od „TANKBUS” Spółka Jawna części działki nr 3798/4 położonej we Wrześni przy Kościuszki..
1361_grafika
Uchwała Nr 66
ZARZĄDU MIASTA I GMINY Z DNIA 19 marca 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wejście na tereny stanowiące własność Gminy Września, w związku z budową linii energetycznej w Psarach Polskich, w rejonie ul. Dojazdowej oraz ul. Krótkiej .
1360_grafika
Uchwała Nr 65
Zarządu Miasta i Gminy z dnia 19 marca 2002r. w sprawie: rozłożenia na raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu na rok 2002..
1359_grafika
Uchwała Nr 64
Zarządu Miasta i Gminy z dnia 19 marca 2002r. w sprawie: rozłożenia na raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu na rok 2002..
1358_grafika
Uchwała Nr 63
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul.Gnieźnieńskiej zabudowanej budynkiem..
1357_grafika
U C H W A Ł A Nr 62
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2002r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległych opłat czynszowych od marca do grudnia 2001r. za dzierżawę pawilonu handlowego nr 14 położonego we Wrześni przy ul.Kościelnej (Zieleniak)..
1356_grafika
Uchwała Nr 61
ZARZĄDU MIASTA I GMINY Z DNIA 6 marca 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie ziemnego kabla energetycznego przez działki ozn. numerem geod. 3871 i 3852, stanowiące własność Gminy Września, położone we Wrześni w rejonie ul. Objazdowej..
1355_grafika
UCHWAŁA nr 60
ZARZĄDU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie : zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej..
1354_grafika
Uchwała Nr 59
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 28.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Firmy I.K.S. w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Koszarowej 14..
1353_grafika
Uchwała Nr 58
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 28.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Elżbiety Jędrzejczak i dla Pana Andrzeja Jędrzejczaka w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Kościelnej..
1352_grafika
Uchwała Nr 57
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 28.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Eugeniusza Roszaka w lokalu znajdującym się w Bierzglinku przy ulicy Klonowej 9..
1351_grafika
Uchwała Nr 56
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 28.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Karola Paluszkiewicza w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Harcerskiej 14..
1350_grafika
Uchwała Nr 55
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni Z dnia 28.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Marka Wójtowicza w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Elbląskiej 11..
1349_grafika
Uchwała Nr 54
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 28.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Andrzeja Dorociaka w lokalu znajdującym się w Obłaczkowie 178..
1348_grafika
Uchwała Nr 53
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Małgorzaty Kuś-Pham w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Daszyńskiego 7..
1347_grafika
Uchwała Nr 52
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Marii Duch w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Fromborskiej 46..
1346_grafika
Uchwała Nr 51
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Henryki Wiktorowskiej w lokalu znajdującym się w miejscowości Wódki..
1345_grafika
Uchwała Nr 50
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni Z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Rafała Wąsika w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Kwidzyńskiej..
1344_grafika
Uchwała Nr 49
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Ryszarda Wiącka w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 13..
1343_grafika
Uchwała Nr 48
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Stanisława Chudego w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Promienistej 22..
1342_grafika
Uchwała Nr 47
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Wiesława Pietrygi w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Chrobrego 3..
1341_grafika
Uchwała Nr 46
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Anny Schindler w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Słowackiego 25..
1340_grafika
Uchwała Nr 45
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Bogdana Świątka w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Promienistej 17..
1339_grafika
Uchwała Nr 44
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Mariusza Łuczaka w lokalu znajdującym się w Kleparzu 30..
1338_grafika
Uchwała Nr 43
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Macieja Mikołajczyka w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Miłosławskiej 18..
1337_grafika
Uchwała Nr 42
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 26.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Marzeny Słowińskiej w lokalu znajdującym się w Gulczewie..
1336_grafika
Uchwała Nr 41
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 26 luty 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy pawilonu nr 15 położonego we Wrześni przy ul.Kościelnej..
1335_grafika
Uchwała Nr 39
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy części gruntu położonego we Wrześni przy ul. Kolejowej..
1334_grafika
Uchwała Nr 37
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Bogdana Nowaka w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Legii Wrzesińskiej 25..
1333_grafika
Uchwała Nr 36
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Stanisława Kalisza w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Sienkiewicza 16..
1332_grafika
Uchwała Nr 35
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Leszka Zielińskiego i Pani Urszuli Zielińskiej w lokalu znajdującym się w Grzybowie 16A..
1331_grafika
Uchwała Nr 34
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Włodzimierza Podla w lokalu znajdującym się w Psarach Małych przy ulicy Przylesie 2..
1330_grafika
Uchwała Nr 33
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Błażeja Andrzejaczaka w lokalu znajdującym się Ostrowie Szlacheckim..
1329_grafika
Uchwała Nr 32
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla firmy DEA MINERALOEL POLSKA Sp. z o.o. w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej 1A..
1328_grafika
Uchwała Nr 31
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Magdaleny Kicińskiej w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Jana Pawła II 24..
1327_grafika
Uchwała Nr 29
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Dariusza Staszewskiego i dla Pani Magdaleny Drogosz w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Warszawskiej 12..
1326_grafika
Uchwała Nr 28
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Marka Karbowiaka w lokalu znajdującym się w Goniczkach 21..
1325_grafika
Uchwała Nr 27
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Gminnej Spółdzieni „Samopomoc Chłopska” w lokalu znajdującym się w Nowej Wsi Królewskiej..
1324_grafika
Uchwała Nr 26
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Barbary Kruk i dla Pana Tadeusza Kruka w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Kościuszki 58..
1323_grafika
Uchwała Nr 25
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Lidii Paczyńskiej w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Kolejowej 12..
1322_grafika
Uchwała Nr 24
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Lidii Paczyńskiej w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Kolejowej 12..
1321_grafika
Uchwała Nr 23
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Małgorzaty Szcześniak i dla Pani Teresy Tasiemskiej w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Jana Pawła II 4..
1320_grafika
Uchwała Nr 21
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 12.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Aleksandra Remisza i Pana Jacka Remisza w lokalu znajdującym się w Bierzglinie 35..
1319_grafika
Uchwała Nr 20
ZARZĄDU MIASTA I GMINY Z DNIA 8 lutego 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie ziemnego kabla energetycznego przez działkę ozn. numerem geod. 45/2, stanowiącą własność Gminy Września, położoną w Kaczanowie przy ul. Kaliskiej..
1318_grafika
Uchwała Nr 19
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 05.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Kolejowej 10..
1317_grafika
Uchwała Nr 18
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 05.02.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Leonarda Okonia w lokalu znajdującym się w Marzeninie przy ulicy Bazarowej 1a..
1316_grafika
Uchwała Nr 17
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 22. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Bogdana Świątka w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Promienistej 17..
1315_grafika
Uchwała Nr 16
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 22. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Marii Twardosz w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska 8..
1314_grafika
Uchwała Nr 15
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 22. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Eugeniusza Roszaka w lokalu znajdującym się w Bierzglinku przy ulicy Klonowej 9..
1313_grafika
Uchwała Nr 14
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 22. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Eugeniusza Roszaka w lokalu znajdującym się w Bierzglinku przy ulicy Klonowej 9..
1312_grafika
Uchwała Nr 13
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 22. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Walentego Marszała w lokalu znajdującym się w Chociczy Wielkiej 13..
1311_grafika
Uchwała Nr 12
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 22 stycznia 2002r. w sprawie: określenia zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz trybu pracy komisji przetargowej. .
1310_grafika
Uchwała Nr 11
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2001r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 2169/3 o pow.ca. 100m2 położonej we Wrześni przy ul.Turkusowej z przeznaczeniem na ogólnodostępny parking..
1309_grafika
UCHWAŁA NR 10
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” Pani Wiesławie Filipiak..
1308_grafika
Uchwała Nr 9
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 15. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Lucyny Jałoszyńskiej w lokalu znajdującym się w Chwalibogowie 5..
1307_grafika
Uchwała Nr 8
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 15. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla firmy P.H.U.P. „Wagromarket” Sp. z o.o. w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Przemysłowej 4. .
1306_grafika
Uchwała Nr 7
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 15. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla firmy I.K.S. - Pan Paweł Ignaszak, Pan Zbigniew Knobloch i Pani Maria Staniak w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Kolejowej 10..
1305_grafika
Uchwała Nr 6
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 15. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Reginy Kwiatkowskiej w lokalu znajdującym się w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej 17. .
1304_grafika
Uchwała Nr 5
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 15. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Reginy Kwiatkowskiej w lokalu znajdującym się w Kleparzu..
1303_grafika
UCHWAŁA NR 4
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie: przekształcenia stosunku pracy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni..
1302_grafika
Uchwała Nr 3
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 8. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Ewy Majchrzak w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 1..
1301_grafika
Uchwała Nr 2
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 8. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Ewy Majchrzak w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Chrobrego 11. .
1300_grafika
Uchwała Nr 1
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 8. 01.2002 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla firmy - Tęcza Sp. z o.o. w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Kościuszki 14..
1220_grafika
Uchwała Nr 329
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 13.12.2001 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Barbary Nowak w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Słowackiego 12..
1219_grafika
Uchwała Nr 328
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 13.12.2001 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Moniki Ratajczak i Pana Henryka Ratajczak w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Kosynierów 19/1. .
1218_grafika
U C H W A Ł A Nr 327
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2001r. sprawie: rozłożenia na raty zaległych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie działki 1657 położonej we Wrześni przy ul.Szczecińskiej 3..
1217_grafika
Uchwała nr 326
ZARZĄDU MIASTA I GMINY Z DNIA 13 grudnia 2001 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie napowietrznej linii energetycznej przez działkę ozn. numerem geod. 912/3, stanowiącą własność Gminy Września, położoną we Wrześni przy ul. Działkowców..
1216_grafika
UCHWAŁA NR 325
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości..
1215_grafika
Uchwała Nr 324
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 6.12.2001 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Tomasza Barbuzińskiego w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Warszawskiej 12. .
1214_grafika
Uchwała Nr 323
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 6.12.2001 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Wiesławy Matuszewskiej w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Szerokiej 18..
1213_grafika
Uchwała Nr 322
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 6 grudnia 2001r. zmieniająca Uchwałę Nr 289 Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 2 października 2001r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..
1212_grafika
UCHWAŁA NR 321
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości..
1211_grafika
Uchwała Nr 320
Zarządu Miasta i Gminy Z DNIA 4.XII.2001 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabudowę w granicy nieruchomości gminnej położonej we Wrześni przy ul. Jasnej.
1210_grafika
Uchwała Nr 319
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie : nabycia nieruchomości położonej w Psarach Polskich ,oznaczonej jako działki nr 299/4 i 299/5 ..
1209_grafika
Uchwała Nr 318
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 27.11.2001 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pani Ewy Majchrzak w lokalu znajdującym się we Wrześni przy ulicy Kościuszki 46..
1208_grafika
Uchwała Nr 317
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 27.11.2001 r. W sprawie: wydania opinii na sprzedaż napojów alkoholowych dla Pana Józefa Dekowskiego w lokalu znajdującym się w Gutowie Małym przy ulicy Centralnej 7. .
1206_grafika
UCHWAŁA NR 315
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie: udzielenia nauczania indywidualnego..
1205_grafika
UCHWAŁA NR 314
Zarządu Miasta i Gminy Września z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie: przydzielenia godzin na kształcenie rewalidacyjne..
1204_grafika
UCHWAŁA NR 313
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 27 listopada 2001 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonych w rejonie ul. Szosa Witkowska - Kosynierów..
1203_grafika
Uchwała nr 312
Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 15.11.2001r. w sprawie : ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na grunty rolne wydzierżawiane przez gminę. .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.