BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463445
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 22 czerwca 2009 r.


O godz 14.00 komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej udała się na wysypisko śmieci do Barda.

Radny Bronisław Dankowski, wnioskuje aby w ramach edukacji organizować dla uczniów wyjazdy na wysypisko śmieci do Barda.

Radna Teresa Piskorż wnioskuje o rozwiązanie problemu zalewania ul. Kożuchowskiej (nr parzyste) podczas opadów deszczu.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 8 członków komisji edukacji (załącznik nr 2), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Zygmunt Wojtaszak, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym;
Marek Przyjemski starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji;
Ryszard Pietrowicz, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Pkt 3

a)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej.

b)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998 r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne” we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998 r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne” we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998 r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne” we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998 r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne” we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998 r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne” we Wrześni.

c)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. we Wrześni prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. we Wrześni prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. we Wrześni prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. we Wrześni prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. we Wrześni prawa własności lokali użytkowych i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi.

Na salę obrad wszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji edukacji.

d)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej.

e)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

f)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych.

Bożena Nowacka przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni poprosiła o informacje dotyczące sytuacji mieszkaniowej osób zamieszkujących w budynku przy Zespole Szkół w Otocznej.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że informacje na ten temat przekaże podczas sesji Rady Miejskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych.

g)

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił o dopisane w § 3 po zwrocie „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy”, wyrazu „Września”.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

h)

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił o dopisane w § 3 po zwrocie „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy”, wyrazu „Września”.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

i)

Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/181/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/181/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych, „7” głosami za, „0” przeciw i „1” wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/181/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/181/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/181/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

j)

Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/196/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/196/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych, „7” głosami za, „0” przeciw i „1” wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/196/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/196/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/196/08 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

k)

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym omówił projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Radny Stanisław Domoniczak wnioskuje o możliwość pozostawienia wyjazdów na drogę powiatową Września – Gozdowo, a nie likwidowanie ich przez rozbudowę drogi powiatowej.

Na salę obrad wszedł radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji komunalno - finansowej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

l)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

ł)

Radny Szymon Paciorkowski omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września.

Bożena Nowacka przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zapytała czy Rada nie tworzy nie jest tworzony tytułu lepszego od tytułu, który zasłużonym obywatelom Wrześni wręcza co roku burmistrz w postaci „Złotego Wrzosa”. Jest to bardzo ważna nagroda. Uważa, że w tym wymiarze ten tytuł jest zbędny.

Radny Szymon Paciorkowski odpowiedział, że projekt ten nie jest konkurencją dla nagród przyznawanych przez Pana burmistrza. W przypadku tego tytułu i jego umocowania w statucie, kompetencje do jego przyznanie miałaby Rada i obowiązywałaby nie zależnie od tego kto w przyszłości sprawował będzie funkcję burmistrza. Nagrody burmistrza nie mają żadnego umocowania prawnego.

Radny Stanisław Dominiczak uważa, że powinna być jakaś kapituła, która rozstrzygałaby to czy jest to osoba zasłużona, czy też nie.

Radny Michał Jaśniewicz poparł pomysł radnego Szymona Paciorkowskiego. Uważa, że można te tytuły połączyć i nadawać tytuł „Zasłużony dla Wrześni” i tej osobie przyznawać statuetkę „Złotego Wrzosa”. Zgłosił wątpliwości co do podstawy prawnej. Mogłaby to być uchwała o charakterze nienormatywnym. Statut zawiera zapisy o charakterze proceduralnym. Można by przyjąć zasadę, że Rada przez aklamację nadawałaby taki tytuł.

Radny Szymon Paciorkowski odpowiedział, że w przypadku wciągnięcia tego zapisu do statutu,kierował się podobnymi zapisami znajdującymi się w statutach innych miast np. statucie miasta Poznania.

Radny Maciej Baranowski zapytał czy ten tytuł dotyczył będzie tylko mieszkańców miasta? Uważa, że 1/5 mieszkańców gminy będzie miała zamkniętą drogę do uzyskania tego tytułu.

Radny Szymon Paciorkowski zwrócił uwagę, że jest tytuł Honorowy Obywatel Wrześni, a nie Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Września. Chodzi o brzmienie stylistyczne.

Radny Maciej Baranowski zapyta co w znaczeniu projektodawcy oznacz zapis „Gmina może przyznać tytuł”. Gmina ma swoje organy. Organem wykonawczym jest burmistrz. Mieszanie nagrody burmistrza Tomasza Kałużnego z tytułem „Zasłużony dla Wrześni” jest nie jako podpięciem się, albo nadużyciem, albo niezbyt stosowne, czy niezbyt fortunne. Słowo „Gmina” jest na tyle słowem ogólnym, że nie precyzuje w dość oczywisty sposób czyja to będzie nagroda.

Radny Szymon Paciorkowski odpowiedział, że regulacja statutowa jest regulacją ogólną. Dokładna regulacja tego, który organ gminy przyznaje dany tytuł znajdowałby się w odrębnej uchwale Rady Miejskiej jak w przypadku tytułu Honorowego Obywatela Wrześni. Powiedział, że słysząc poważne zarzuty, wątpliwości co do projektu na jedno z kolejnych posiedzeń komisji przygotuje projekt uchwały z warunkami nadawania tego tytułu.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że projekt ten w takiej formie został zaopiniowany przez radcę prawnego urzędu i jest on możliwy do przyjęcia przez Radę Miejską.

Radny Szymon Paciorkowski stwierdził, że wycofa ten projekt z obrad sesji.

Radny Bolesław Święciochowski uważa, że projekt ten jest wartościowy. Uzasadnienie projektu jest przekonywujące. Projekt jest pozytywnie zaopiniowany przez radcę prawnego. Zaproponował, aby radny Szymon Paciorkowski pozostał przy tym projekcie. Komisje poprzez głosowanie wyrażą swoją opinię w tej sprawie.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że projektodawca radny Szymon Paciorkowski wystąpił z bardzo dobrą inicjatywą i trzeba go poprzeć. Jest pozytywna opinia radcy prawnego. Rada może dyskutować nad tym komu ten tytuł przyznać a nie podważać opinię radcy.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych „3” głosem za, „0” przeciw, „3” wstrzymującymi się negatywnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych „1” głosem za, „2” przeciw, „5” wstrzymującymi się negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych „3” głosami za, „0” przeciw, „2” wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych „0” głosów za, „0” przeciw, „4” wstrzymującymi się negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

m)

Komisja Rady Miejskiej we Wrześni zapoznały się z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Józefa Bogumiła Jesiołowskiego.

n)

Komisja Rady Miejskiej we Wrześni zapoznały się z projektem uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.

o)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Pkt 4

Bożena Nowacka przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni poruszyła sprawę problemów mieszkaniowych zgłaszanych przez mieszkańców podczas dyżurów przewodniczącej Rady Miejskiej oraz poszczególnych radnych.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września zaproponował zebranym zorganizowanie spotkania z komisją mieszkaniową podczas którego można będzie porozmawiać o zgłaszanych problemach. O terminie spotkania poinformuje Biuro Rady Miejskiej.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 17.40 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
/-/radny Jan Nowak

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.