BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278322
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Jednostki organizacyjne gminy
Burmistrz Miasta i Gminy Września

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe 
- co najmniej 3 letni staż pracy 
- obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi
- nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe: 
- znajomość przepisów prawnych dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania WTZ-ów
- znajomość przepisów o samorządzie gminnym, finansach publicznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego
- doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania placówek WTZ
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych
-dyspozycyjność, zaangażowanie, samodzielność, kreatywność
- etyka i kultura osobista

Zakres zadań na stanowisku pracy: 
- organizowanie pracy oraz kierowanie warsztatem w celu zapewnienia możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej jej uczestników
- współpraca z rodzinami lub opiekunami
- nadzór nad prowadzeniem pracowni terapeutycznych
- organizowanie prac rady programowej
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej
- życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV)
- kwestionariusz osobowy
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i dodatkowe kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi 

 Aplikacje niekompletne i nie spełniające wymagań niezbędnych nie będą rozpatrywane.
 
Oferty prosimy składać  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i  Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września lub przesłać pocztą  w terminie  do  25  lipca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego).
O dopuszczeniu do dalszego etapu rekrutacji bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych zainteresowani zostaną poinformowani indywidualnie.
Dokumenty winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926, ze zm.)”.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.