BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14271471
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XXIV/312/2009

UCHWAŁA NR XXIV/312/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług
handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej.


§ 2

  1. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony
    na mapie w skali 1: 2000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 jest przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkalno - usługowe oraz obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.

  3. Zakres ustaleń planu obejmuje czynności wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy
    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka 

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXIV/312/2009
z dnia 23 czerwca 2009r.

Z wnioskiem o przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego wystąpił właściciel nieruchomości położonych w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Września zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, po analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu i stwierdzeniu zgodności projektowanego zagospodarowania
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego występuje z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowana zmiana planu ma na celu przeznaczenie terenu pod obiekty mieszkalno – usługowe oraz handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.


 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.