BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467457
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi

Protokół
z posiedzenia
komisji rozwoju wsi
z 2 czerwca 2009 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 11.00 otworzył posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym,
Lidia Radojewska, księgowa w wydziale księgowości,
sołtysi z terenu gminy Września zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2),
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad komisji rozwoju wsi (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie spraw dotyczących funduszu sołeckiego
4. Podsumowanie zebrań wiejskich.
5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
6. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym przedstawił informacje nt. Ustawy o funduszu sołeckiego (załącznik nr 4)

Czesław Duch, sołtys Psar Małych powiedział, że w tej chwili wsie, w których znajdują się świetlice mają większe środki. Czy po wprowadzeniu nowego funduszu sołeckiego środki te będą również zapewnione?

Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym odpowiedział, że gruntowne remonty będą realizowane. W budżecie nie będzie wyodrębnionej kwoty na ten cel.

Czesław Duch, sołtys Psar Małych stwierdził, że nie warto przystępować do nowego funduszu sołeckiego.

Karol Wójcik, sołtys Nowej wsi Królewskiej powiedział, że należy zostać przy obecnym systemie.

Leszek Stawicki, sołtys Barda stwierdził, iż należy zostać przy obecnym funduszu sołeckim.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że komisja będzie wnioskowała o zwiększenie funduszu sołeckiego.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał ile wynosi dotychczasowy fundusz sołecki, jaki będzie po zmianie? Powiedział, że ustawodawca wprowadzając ten fundusz chciał zapewnić sołtysom dodatek do rent i emerytur.

Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym odpowiedział, że fundusz sołecki to ok. 320 tys. zł, w tym 82 tys. na fundusz świetlicowy. Powiedział, że fundusz sołecki to nie jest żadna nowość. On był zawsze. Gmina Września jest jedną z nielicznych, która ma ten fundusz wyodrębniony w budżecie.
Poprosił o wyrażenie opinii o przystąpieniu gminy Września do realizacji Ustawy o Funduszu Sołeckim (załącznik nr 5).

Pkt. 4

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w niektórych wsiach nie układa się współpraca sołtysa z radą sołecką. Jest również problem nie składania na zebraniach wiejskich sprawozdań finansowych przez sołtysów.

Elżbieta Roszak-Krawczyk powiedziała, że u niej we wsi współpraca rady sołeckiej z sołtysem układa się bardzo dobrze.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał na co wydawany jest fundusz sołecki we wsiach?

Stanisław Dębicki, sołtys Sobiesierni powiedział, że fundusz sołecki w większości powinien być wydawany na kulturę, a wydawany jest na remonty.

Lech Michalak, sołtys Psar Polskich powiedział, że u niego fundusz ten przeznaczany jest na kulturę (organizacja dnia dziecka, dnia kobiet).

Leszek Stawicki, sołtys Barda powiedział, że z funduszu organizowane są imprezy dla dzieci, dzień kobiet, robione są jakieś drobne zakupy, np. farba.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński ponownie powiedział, że komisja rozwoju wsi wystąpi z wnioskiem o zwiększenie funduszu sołeckiego.

Kazimierz Kosmala, sołtys Węgierek powiedział, że na zebraniu wiejskim po raz kolejny została poruszona sprawa dokończenia ul. Lipowej.

Teresa Dzięcielewska, sołtys Sołeczna poprosiła o środki na wybudowanie sanitariatów przy świetlicy wiejskiej.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że komisja nie dysponuje środkami finansowymi. Komisja może wnioskować o środki na jakiś cel.

Tadeusz Kurpik, sołtys Gutowa Wielkiego zwrócił się z prośbą o postawienie pojemników na pet-y i szkło pod sklepem w Gutowie Wielkim.

Henryk Wiktorowski, sołtys Wódek zapytał czy jest plan zaopatrzenia wsi w pojemniki na odpady plastikowe i szkło.

Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym odpowiedział, że takie zapotrzebowanie jest i zostało ono przekazane do PUK Sp. z .o.o. PUK to realizuje i wiemy jak to wygląda. Jest propozycja,aby przez kilka dni w każdej wsi postawić tzw. „łódki”. W tej kwestii musimy się z Państwem dogadać.

Tadeusz Lankiewicz sołtys Białężyc powiedział, że dla każdego sołectwa urzędnicy powinni przygotować plany odnowy miejscowości. Kolejne prośby dotyczyły zamontowania przyłączy energetycznych przy boisku oraz ustawienia pojemnika na pet-y w Chociczy Wielkiej. Zwrócił uwagę, ze wykazy podatkowe dostarczane są zbyt późno.

Ewa Tabaczka, sołtys Chociczy Małej zapytała na co zostanie przeznaczony budynek po szkole w Chociczy Wielkiej.

Radny Stanisław Dominiczak odpowiedział, że w budynku powstaną mieszkania socjalne oraz świetlica wiejska.

Pkt 5,6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 13.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 2 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Protokolant
/-/Ewa Górna

/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.