BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14071259
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XXIII/303/09

Uchwała nr XXIII/303/2009 r.
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005r. ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych we Wrześni.

Na podstawie art. 3 pkt. 4 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 108 poz.909 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§1. W Uchwale nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych we Wrześni zmienionej Uchwałą nr VI/80/2007 r. Rady Miejskiej we Wrześni z dnia12 kwietnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

w Regulaminie korzystania ze Stadionu Miejskiego we Wrześni

1) §3 otrzymuje brzmienie:

,,§3. Stadion obejmuje: 3 boiska piłkarskie, halę sportową, budynki i pomieszczenia z nimi związane wraz z terenem w obrębie ogrodzenia zewnętrznego.”;

2) §10 otrzymuje brzmienie:

§10.1. Hala sportowa jest powszechnie dostępna. Z hali mogą korzystać:

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,

2) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktorów lub trenerów,

3) zorganizowane grupy pracowników zakładów pracy, organizacje,

4) osoby fizyczne.

2. Zajęcia w hali odbywają się według harmonogramu ustalonego na podstawie wcześniej zawartych porozumień i umów. 

3. Hala sportowa jest czynna:

poniedziałek - piątek w godz. 8 00-22 00,

sobota - niedziela w godz. 9 00-22 00.

4. W dni powszednie w godzinach od 8 00-16 30 hala sportowa udostępniona jest na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Września.

5. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

6. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego.

7. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do:

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

2) utrzymania czystości,

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.

8. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę hali sportowej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§3.1Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w przedmiotowej uchwale stało się konieczne ze względu na zrealizowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej we Wrześni.”

Hala została wybudowana na Stadionie Miejskim we Wrześni w miejscu dawnych kortów miejskich i jest jednym z jego obiektów składowych. Tym samym stało się zasadne określenie warunków korzystania z hali sportowej.Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.