BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460808
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
wspólnego posiedzenia
komisji edukacji
oraz
komisji komunalno-finansowej
z 24 marca 2009 r.


Pkt 3
O godz 16.30 komisja edukacji spotkała się w Zespole Szkół w Otocznej.


Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, Dariusz Szykowny powitał członków Komisji.

Poinformował, że szkoła mieści się w dwóch budynkach. W budynku w Otocznej gdzie uczą się dzieci w kl. 4-6 i 1- 3 gimnazjum, natomiast w Gutowie Wielkim uczą się dzieci kl. 0-3.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała o liczbę uczniów, jak odnosi się to do demografii i ilu uczniów jest z poza obwodu szkolnego?

Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, Dariusz Szykowny: Odpowiedział, że od kilku lat jest ok. 280 uczniów. Powiedział również, że tak jak teoretycznie maleje liczba uczniów z obwodu, tak z drugiej strony są też dzieci z zewnątrz. Dodał też, że nie można mówić o niżu demograficznym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała czy są podwójne oddziały?

Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, Dariusz Szykowny: Odpowiedział, że tak.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Mariola Zalepa: Zapytała czy szkoła odzyskuje pieniądze , jeśli są dzieci z innej gminy?

Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, Dariusz Szykowny: Odpowiedział, że pieniądze są odzyskiwane.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała o kwestię remontów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, Dariusz Szykowny: Powiedział, że wiele rzeczy dotyczących prac remontowych jest wykonywanych za niewielkie pieniądze, np. dzięki zatrudnianiu pojedynczych fachowców, a nie firm.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Mariola Zalepa: Zapytała do której godziny są uczniowie w szkole i z jakich zajęć pozalekcyjnych korzystają dzieci dojeżdżające?

Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, Dariusz Szykowny: Odpowiedział, że większość zajęć pozalekcyjnych odbywa się do godz. 14. 30. Zainteresowanie zajęciami jest tak duże, że zaczęto „wychodzić” poza tę godzinę, w większości przypadków korzystając z pomocy rodziców, którzy przyjeżdżają po dzieci. Dodał, że ma nadzieję, że „przejdzie” projekt marszałkowski ( w którym zawarto koszt dowozów). Powiedział, że jest coraz więcej zajęć pozalekcyjnych - ok 6- 7 godzin, które odbywają się po godz 15.00.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała jak wygląda system grantów gminnych?

Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, Dariusz Szykowny: Odpowiedział, że składane są wnioski do urzędu Miasta i Gminy z konkretnymi projektami. Dodał, że są one w większości rozpatrywane pozytywnie i z tych godzin grantowych jest dużo zajęć.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała czy są to godziny traktowane jako godziny ponadwymiarowe?

Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, Dariusz Szykowny: Odpowiedział, że są to umowy zlecenia.

Komisja zapoznała się z bazą lokalową szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, Dariusz Szykowny w trakcie oglądania szkoły odpowiadał na pytania radnych.


Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, Dariusz Szykowny wnioskuje o środki na wymianę podłóg, dachu, ogrzewania w budynku mieszczącym się w Gutowie Wielkim oraz na zwiększenie etatu dla nauczyciela bibliotekarza.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Mariola Zalepa: w imieniu członków komisji podziękowała za zaproszenie i pogratulowała zadbanej szkoły.Pkt 1
Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa o godz.18.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 3 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 2). Nieobecny jest radny Jan Nowak, radny Bronisław Dankowski, radny Andrzej Rzeźnik, radny Szymon Paciorkowski.

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.Pkt 2
Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).Pkt 4
m)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Dodał, że takie porozumienia podpisują miasta wielkopolski z policją i taką też propozycję złożyła nam policja. Są to umundurowani policjanci, którzy pracują na umowę zlecenie, opłacani są przez gminę w wyniku takiego porozumienia. Za 8 h dyżur dwu osobowy patrol otrzymuje 150 zł. My na początek przeznaczamy kwotę 15 900 zł, co wystarczyłoby na te weekendowe, „dyskotekowe dyżury” na terenie Wrześni, których normalnie nie będzie, ponieważ nie są w siatce godzin pracy policji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała skąd taki pomysł? Czy mamy za mało policjantów do obsługi takich imprez? Czy komenda policji nie ma na to środków?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiedział, że policja ma określony stan osobowy na Wrześnię i, że w tym przypadku oprócz ekipy, która dysponuje busem możemy mieć ekipę, która będzie w patrolu pieszym. Będzie w kontakcie z komendą policji w specjalnie wyznaczonych przez nas miejscach, tam gdzie uważamy, że jest największe zapotrzebowanie. Są to umundurowani policjanci na służbie, z uprawnieniami jakie ma policja. Są do dyspozycji na nasze potrzeby. Wykonają tylko te zadania, które zgłosimy, a nie zadania które wykonuje policja. Zadanie będzie określone w umowie. Dodał też, że jest to eksperyment i jeśli się nie sprawdzi to nie będziemy później z tego korzystać.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Dodał, że Państwo radni też na pewno mieli zgłoszenia, że policjantów jest za mało, a ponieważ jest to jakby odzwierciedleniem tego, że policja nie daje sobie z tym wszystkim rady stąd pomysł i koncepcja żeby zrobić wspólne patrole. Będą one w tych najbardziej newralgicznych miejscach gdzie w weekendy dochodzi najczęściej do rzeczy, których nie chcielibyśmy oglądać.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.


n)
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.


Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 8 radnych.


a). Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.


b). Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.


c). Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

radny Maciej Baranowski: Zapytał kiedy zacznie się tam coś robić, bo na razie tylko zmieniamy plany?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Odpowiedział, że oprócz pewnego fragmentu wszystko może się realizować. Plan obowiązuje, zmieniamy coś, co jest skutkiem naszych przemyśleń. Kiedy uchwalaliśmy plan chcieliśmy sprzedać teren żeby ktoś pobudował tam np. blok. Analizując własne potrzeby doszliśmy jednak do wniosku, że można przeznaczyć go na własne cele i dlatego w tym małym fragmencie zmieniamy plan.

radny Szymon Paciorkowski: Zapytał jaki czas upłynie od momentu przystąpienia do sporządzenia planu?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Odpowiedział, że będzie to koniec bieżącego roku.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.


d). Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.


e). Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne, w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne, w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne, w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.


f). Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.

radny Maciej Baranowski: Zapytał czy całość kosztów związanych z wykupem gruntów będzie ponosił Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, grunty niezbędne do powstania tego zbiornika nabędzie skarb państwa i w jego imieniu starosta Wrzesiński, a środki finansowe są zabezpieczone przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.


g). Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Bierzglinie.


h). Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


i). Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.


Salę posiedzeń opuścił radny Maciej Baranowski. Od tej chwili w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.


Na salę posiedzeń wrócił radny Maciej Baranowski. Od tej chwili w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 8 radnych.


j)

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka i przewodnicząca komisji edukacji, radna Mariola Zalepa: Zapytały ile jest dzieci w szkole?

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Odpowiedział, że w czterech oddziałach jest 39 dzieci.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września Dodał, że budynek ten zostanie przeznaczony na lokale socjalne i świetlicę wiejską.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.


k). Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Starostwa Powiatowego we Wrześni.

radny Józef Jesiołowski: Zapytał czy przy okazji porządkowania terenu jest brany pod uwagę remont budynku zwanego „willą starosty”?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września Odpowiedział, że jest to budynek należący do gminy. Są tam lokale komunalne i w tej chwili trwa proces wykwaterowywania mieszkańców. Dodał, że zapewne z końcem roku budynek zostanie zwolniony i wtedy można będzie przystąpić do jego generalnego remontu.

radny Józef Jesiołowski: Powiedział, że budynek ten powinien służyć celom społecznym a nie mieszkalnym.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września Odpowiedział, że docelowo będzie to obiekt użyteczności publicznej.

radny Józef Jesiołowski: Zapytał czy można dokonać jakiegoś remontu budynków od strony ul. Warszawskiej, ponieważ jest to część szpecąca. Są to własności prywatne ale może są jakieś możliwości by to zmienić?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września Odpowiedział, że w jednym miejscu został uregulowany stan prawny kamienicy. Przejęła go gmina i powstaje tam wspólnota.


Salę posiedzeń opuścił radny Józef Jesiołowski. Od tej chwili w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.


radny Szymon Paciorkowski: Zapytał czy jest już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z tyłu ul. Warszawskiej?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września Odpowiedział, że nie ma tam miejscowego planu. Dodał, że istniejące miejsca parkingowe zostaną uporządkowane i zostanie utworzona płatna strefa parkingowa.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Starostwa Powiatowego we Wrześni.


l). Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września: omówiła projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Dodał, że w przyszłym roku przed wyborami samorządowymi zmienione zostaną obwody głosowania na terenie miasta Września. Przedstawił zebranym mapkę obrazującą obecne obwody głosowania i poprosił o zgłaszanie wniosków w tej sprawie. (załącznik nr 4).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Złożyła wniosek o zmianę obwodu głosowania dla wsi Gulczewo i Gulczewko z Sokołowa na Marzenin.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.


ł). Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Poinformował, że burmistrz na najbliższej sesji poprosi o wykreślenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników gminnej jednostki organizacyjnej Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne we Wrześni. Powiedział, że zmieniły się przepisy w związku z czym ta uchwała nie miałaby sensu.  Dodał, że podczas XXII sesji burmistrz poprosi o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Bardo. Omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Bardo.


radny Mirosław Chudy: Zapytał kiedy jest ostateczny termin składania planów odnowy i kiedy nastąpi rozstrzygnięcie?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Odpowiedział, że plany odnowy można składać do 01 kwietnia 2009 roku, nie ma natomiast terminu rozstrzygnięcia.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.


Pkt 5
Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Poinformował, że jeśli będzie opinia kuratora oświaty, burmistrz poprosi na sesji o zmianę porządku obrad i wprowadzi projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne oraz likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.
Omówił projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne oraz projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa o godz. 19.30 zamknęła posiedzenie komisji edukacji i komisji komunalno-finansowej.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodnicząca
omisji Edukacji
radna
/-/Mariola ZalepaPrzewodniczący komisji
komunalno-finansowej
radny
/-/Jan NowakProtokolant

/-/Jolanta Cypryańska


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.