BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
7631254
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-11-2017
Informacja o samorządzie
(218503)
Zamówienia publiczne
(83960)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(71989)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(44748)
Przetargi 2015
(44314)
Oferty pracy
(40788)
Przetargi 2014 - archiwum
(40541)
Aktualne oferty pracy
(38240)
Urząd Miasta i Gminy
(35918)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(32425)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(30632)
Przetargi 2016
(29724)
Władze
(29518)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(24986)
Przetargi - archiwum 2012
(24380)
Kontakt
(24157)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(22552)
Akty prawne i protokoły
(22450)
Przetargi 2017
(22419)
Przetargi - archiwum 2013
(20712)
Podatki lokalne
(19810)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(17825)
Opłata śmieciowa
(17500)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(17020)
Oświadczenia majątkowe radnych
(14916)
Aktualne wyniki naborów
(14159)
Jednostki organizacyjne gminy
(13522)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(13370)
Uchwały Rady Miejskiej
(13067)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(12150)
Archiwum zakładowe
(11827)
Sprawy finansowe
(11659)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11460)
Rada Miejska we Wrześni
(11418)
Zarządzenia Burmistrza
(10661)
Jednostki pomocnicze gminy
(10646)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(10150)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(9913)
Ogłoszenia
(9884)
Zastępcy Burmistrza
(9854)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(9781)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(9658)
Konsultacje społeczne
(9168)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8958)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(8300)
Archiwum ofert pracy
(7852)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7619)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(7542)
Spółki z udziałem gminy
(7511)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6853)
Informacja o wynikach przetargów
(6744)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6158)
Deklaracja
(5882)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5718)
Protokoły z sesji
(5663)
Przetargi - archiwum
(5612)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(5546)
Ogłoszenia
(5423)
Archiwum 2001-2002
(5293)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(5218)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5174)
Archiwum wyników naborów
(5158)
Sprawozdania finansowe
(5122)
Składy Komisji
(5067)
Terminy wpłaty opłaty
(4719)
Placówki oświatowe
(4691)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4621)
Uchwała budżetowa
(4586)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4543)
Segregacja odpadów komunalnych
(4537)
Zmiany Budżetowe
(4476)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(4401)
Schronisko dla zwierząt
(4353)
Nazwy i adresy
(4288)
Protokoły z komisji edukacji
(4275)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4239)
Muzeum Regionalne
(4188)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4153)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4138)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(4120)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(4068)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4015)
Majątek komunalny
(3999)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3980)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3978)
Statut Miasta i Gminy
(3895)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3882)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3798)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3767)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3750)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(3740)
Rocznik 2014
(3734)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3733)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3711)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3710)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3702)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3670)
Uchwały Zarządu
(3659)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3647)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3640)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3621)
Opłaty lokalne
(3601)
Biblioteka Publiczna
(3594)
Statut Miasta i Gminy Września
(3526)
Rocznik 2015
(3515)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3410)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3403)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3398)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3387)
Rocznik 2014
(3362)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3345)
Rocznik 2012
(3325)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3323)
Rocznik 2012
(3317)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3306)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3271)
Rocznik 2013
(3257)
Rocznik 2013
(3124)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3121)
Zgromadzenia publiczne
(3114)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3019)
Rocznik 2010
(2979)
Rocznik 2011
(2929)
Petycje
(2924)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2889)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2875)
Podstawa prawna systemu
(2873)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2851)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2836)
Petycje
(2829)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2812)
Protokoły z komisji budżetowej
(2809)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2781)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2779)
Rocznik 2008
(2778)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2775)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2750)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2743)
Protokoły z komisji oświaty
(2705)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2703)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2699)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2690)
Rocznik 2015
(2682)
Protokoły z komisji zdrowia
(2678)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2661)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2658)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2656)
PROTOKÓŁ NR 63
(2641)
Deklaracja elektroniczna
(2640)
PROTOKÓŁ NR 69
(2637)
Rocznik 2011
(2628)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2622)
Oświadczenie majątkowe
(2603)
Rocznik 2005
(2593)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2590)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2581)
Rocznik 2009
(2564)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2552)
Archiwum 2011
(2544)
2014 rok
(2538)
PROTOKÓŁ NR 61
(2532)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2529)
PROTOKÓŁ NR 67
(2521)
2012 rok
(2499)
PROTOKÓŁ NR 66
(2487)
2013 rok
(2485)
PROTOKÓŁ NR 58
(2480)
PROTOKÓŁ NR 60
(2480)
PROTOKÓŁ NR 70
(2480)
Protokół 59
(2472)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2442)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2441)
Worki do segregacji odpadów
(2437)
Podatek rolny w 2015 roku
(2435)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2426)
PROTOKÓŁ NR 64
(2402)
Protokół nr 62
(2400)
PROTOKÓŁ NR 65
(2397)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2396)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2381)
PROTOKÓŁ NR 68
(2344)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2340)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2332)
Rocznik 2007
(2330)
PROTOKÓŁ NR 71
(2330)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2322)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2319)
2011 rok
(2316)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2299)
Rocznik 2006
(2297)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2280)
2011 rok
(2278)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2275)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2272)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2270)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2268)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2248)
za 2010 rok
(2237)
Opłata targowa
(2190)
Rocznik 2003
(2180)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2179)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2166)
Informacja o wyborze oferty
(2150)
Rocznik 2005
(2145)
Nieograniczone
(2142)
Podatki lokalne w roku 2016
(2142)
Rocznik 2004
(2140)
Rocznik 2002
(2130)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2127)
Majątek komunalny
(2124)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2105)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2103)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2096)
Rocznik 2010
(2089)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2076)
Rocznik 2008
(2068)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2062)
Rocznik 2009
(2055)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2039)
Rocznik 2004
(2037)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2033)
Rocznik 2007
(2030)
Oświadczenie majątkowe
(2018)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2017)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2008)
2013 rok
(2006)
2014 rok
(1998)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1987)
Rocznik 2016
(1984)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1979)
Rocznik 2006
(1978)
Przedszkola
(1978)
Plany zamówień publicznych
(1971)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1967)
Rocznik 2003
(1960)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1958)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1937)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1929)
Zespoły Szkół
(1920)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1903)
2012 rok
(1891)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1887)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1877)
Lobbing
(1873)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1871)
Poziomy recyklingu
(1869)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1857)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1839)
Inne ogłoszenia
(1839)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1828)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1825)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1823)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1821)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1815)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1811)
Konkursy
(1809)
Protokół Nr 60
(1807)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1791)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1791)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1779)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1778)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1756)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1756)
Gimnazja
(1753)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1739)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1733)
2010 rok
(1731)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1730)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1728)
Rocznik 2016
(1724)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1723)
Rada Nadzorcza
(1713)
Protokół nr 19
(1712)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1710)
Oświadczenie majątkowe
(1696)
Oświadczenie majątkowe
(1694)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1689)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1688)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1679)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1676)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1676)
Oświadczenie majątkowe
(1675)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1675)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1675)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1674)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1666)
Rocznik 2001
(1662)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1660)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1658)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1654)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1647)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1646)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1643)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1640)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1640)
Oświadczenie majątkowe
(1637)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1632)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1630)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1630)
Uchwała Nr X/132/2011
(1622)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1615)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1609)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1603)
CRP Sp. z o. o.
(1603)
Rocznik 2017
(1596)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1596)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1595)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1593)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1591)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1590)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1583)
Oświadczenie majątkowe
(1578)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1574)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1573)
Oświadczenie majątkowe
(1573)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1572)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1568)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1568)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1564)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1563)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1556)
Unieważnienia przetargów
(1546)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1542)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1539)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1536)
2012 rok
(1531)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1528)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1528)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1524)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1515)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1513)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1512)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1512)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1511)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1511)
Protokół nr XIV/2003
(1508)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1505)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1505)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1501)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1496)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1494)
Archiwum 2012
(1493)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1493)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1493)
2009 rok
(1492)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1492)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1490)
Zarząd
(1490)
Nazwa i adres
(1490)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1490)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1488)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1477)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1477)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1476)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1475)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1475)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1470)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1469)
PROTOKÓŁ NR 42
(1469)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1468)
Rocznik 2002
(1467)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1466)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1451)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1450)
Adres
(1450)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1447)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1446)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1446)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1444)
PROTOKÓŁ NR 53
(1444)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1440)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1437)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1433)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1433)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1432)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1432)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1429)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1427)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1427)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1424)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1423)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1421)
PROTOKÓŁ NR 18
(1421)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1419)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1418)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1416)
2010 rok
(1415)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1414)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1413)
Protokół
(1410)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1409)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1408)
Uchwała Nr II/31/2014
(1408)
Paweł-Trans
(1408)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1407)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1406)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1403)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1403)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1402)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1400)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1399)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1398)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1394)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1392)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1389)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1389)
za 2009 rok
(1389)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1387)
Protokół
(1386)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1384)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1384)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1383)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1383)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1381)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1379)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1377)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1376)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1375)
DECYZJA Nr 600/2010
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1370)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1370)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1368)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1367)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1364)
Uchwała Nr III/17/2010
(1362)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1361)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1360)
Protokół Nr 46
(1360)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1358)
PROTOKÓŁ NR 32
(1357)
PROTOKÓŁ NR 66
(1356)
Protokół
(1354)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1353)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1353)
PROTOKÓŁ NR 84
(1352)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1349)
Podatki lokalne w 2017 r.
(1348)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1346)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1345)
Protokół LXVI
(1344)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1343)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1342)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1342)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1340)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1340)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1340)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1339)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1338)
Umowa spółki
(1338)
Protokół Nr LX / 2002
(1338)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1337)
Protokół NR 57
(1335)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1334)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1333)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1333)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1330)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1330)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1330)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1328)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1322)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1322)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1322)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1321)
PROTOKÓŁ NR 47
(1321)
Uchwała Nr 322
(1319)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1319)
Protokół 69
(1318)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1318)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1317)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1316)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1316)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1316)
Protokół 48
(1313)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1313)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1313)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1312)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1311)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1310)
PROTOKÓŁ NR 30
(1309)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1308)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1307)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1307)
Protokół 47
(1307)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1307)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1305)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1303)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1303)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1302)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1302)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1301)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1299)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1298)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1297)
PROTOKÓŁ NR 87
(1297)
PROTOKÓŁ NR 85
(1296)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1293)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1292)
Nazwa i adres
(1291)
Obwody głosowania
(1290)
PROTOKÓŁ NR 14
(1288)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1288)
Protokół 43
(1288)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1287)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1287)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1287)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1286)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1286)
PROTOKÓŁ NR 54
(1285)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1284)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1284)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1283)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1280)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1278)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1277)
PROTOKÓŁ NR 89
(1276)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1276)
Protokół Nr 56
(1276)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1276)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1275)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1275)
Protokół nr 67
(1275)
Protokół
(1275)
PROTOKÓŁ NR 4
(1275)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1274)
DECYZJA nr 360/2013
(1274)
Protokół 1
(1271)
Ograniczone
(1271)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1271)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1269)
Protokół 62
(1269)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1269)
Protokół nr 61
(1268)
Protokół Nr 62
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1267)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1265)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1263)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1262)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1262)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1262)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1262)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1262)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1261)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1259)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1259)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1258)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1257)
PROTOKÓŁ NR 43
(1257)
PROTOKÓŁ NR 11
(1257)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1255)
za 2007 rok
(1254)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1254)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1253)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1252)
Archiwum
(1251)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1250)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1250)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1250)
Uchwała Nr 12
(1248)
PROTOKÓŁ NR 7
(1248)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1246)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1246)
PROTOKÓŁ NR 13
(1245)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1244)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1244)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1242)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1242)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1241)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1241)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1240)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1240)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1239)
za 2006 rok
(1236)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1236)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1235)
PROTOKÓŁ NR 23
(1234)
Protokół LXXV
(1233)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1230)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1230)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1230)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1229)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1229)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1229)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1229)
Uchwała nr IV/37/06
(1229)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1229)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1226)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1226)
Protokół Nr 50
(1225)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1224)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1224)
Protokół Nr 51
(1223)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1222)
Protokół Nr I / 2002
(1222)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1221)
Protokół nr 45
(1220)
PROTOKÓŁ NR 38
(1220)
Protokół
(1220)
Protokół nr 32
(1220)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1219)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1218)
2009 rok
(1218)
Protokół Nr LIII / 2002
(1216)
Protokół nr XXXIII/2005
(1216)
za 2005 rok
(1216)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1215)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1214)
Protokół nr 30
(1214)
Oświata Niepubliczna
(1214)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1212)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1211)
PROTOKÓŁ NR 57
(1211)
PROTOKÓŁ NR 52
(1210)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1210)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1210)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1209)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1208)
Protokół nr 56
(1208)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1206)
Protokół
(1206)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1204)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1204)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1204)
Protokół nr 10
(1204)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1204)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1203)
Protokół Nr LVIII
(1203)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1202)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1199)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1199)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1199)
PROTOKÓŁ NR 51
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół 38
(1196)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1196)
Protokół 49
(1196)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1195)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1194)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1194)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1194)
Protokół
(1194)
Protokół 61
(1194)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1193)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1192)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1192)
Protokół nr 22
(1192)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1192)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1192)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1190)
Protokół nr 53
(1190)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1187)
PROTOKÓŁ NR 61
(1186)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1186)
Protokół nr 21
(1185)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1185)
Ogłoszenie
(1183)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1183)
Protokół nr 59
(1183)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1182)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1182)
PROTOKÓŁ NR 36
(1182)
Protokół 41
(1181)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1180)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1179)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1179)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1178)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1178)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1177)
Protokół
(1176)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1176)
PROTOKÓŁ NR 64
(1176)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1175)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1173)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1173)
Ogłoszenie
(1172)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1171)
PROTOKÓŁ NR 41
(1171)
Ogłoszenie
(1171)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1170)
Zarządzenie Nr 59
(1168)
PROTOKÓŁ NR 65
(1168)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1168)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1168)
Protokół nr 51
(1167)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1167)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1165)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1164)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1164)
Protokół 68
(1164)
Uchwała nr VI/86/2011
(1163)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1162)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1162)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1162)
Protokół
(1161)
Protokół nr VI/2011
(1161)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1160)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1160)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1160)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1159)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1158)
Protokół Nr 50
(1158)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1158)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1157)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1157)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1156)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1156)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1156)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1154)
Protokół
(1154)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1154)
PROTOKÓŁ NR 16
(1154)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1153)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1152)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1152)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1150)
Protokół nr XXVI/2004
(1150)
Protokół LXXI
(1150)
Protokół 45
(1149)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1148)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1147)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1147)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1146)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1145)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1145)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1145)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1144)
Protokół 3
(1144)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1144)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1144)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1144)
PROTOKÓŁ NR 28
(1144)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1143)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1143)
UCHWAŁA NR 69
(1142)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1142)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1142)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1141)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1141)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1140)
za 2008 rok
(1140)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1139)
Uchwała Nr X/131/2011
(1139)
Protokół 12
(1139)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1139)
Protokół nr 17
(1138)
Protokół nr 55
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1138)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1138)
Protokół 66
(1138)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1137)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1135)
Protokół nr XVIII/2004
(1135)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1135)
Protokół LXXXII
(1134)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1134)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1133)
Protokół
(1133)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1133)
Protokół nr 50
(1132)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1131)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1129)
Uchwała Nr V/80/2011
(1128)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1128)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1128)
2011 rok
(1128)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1128)
Protokół 50
(1127)
Protokół nr 41
(1127)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1127)
Protokół nr 16
(1127)
Protokół Nr VIII / 2003
(1126)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1126)
Ogłoszenie
(1125)
Protokół nr 39
(1125)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1124)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1124)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1124)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1123)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1123)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1122)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1122)
Protokół
(1122)
Protokół Nr 47
(1120)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1120)
PROTOKÓŁ NR 62
(1120)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1120)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1120)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1120)
Protokół nr 7
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1118)
PROTOKÓŁ NR 56
(1118)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1118)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1117)
Umowy o zamówienia publiczne
(1117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1117)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1116)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1116)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1116)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1116)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1116)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1115)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1115)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1115)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1114)
Protokół
(1114)
Protokół nr XXIV/2004
(1114)
Protokół nr 34
(1113)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1113)
PROTOKÓŁ NR 21
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1113)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1112)
Protokół 16
(1112)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1112)
Protokół nr XXIX/2005
(1112)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1111)
2015 rok
(1111)
Protokół nr XII/2003
(1111)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1111)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1111)
UCHWAŁA NR 80
(1111)
Protokół
(1111)
Protokół 74
(1111)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1110)
Protokół nr 55
(1110)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1110)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1110)
Protokół nr IX/2007
(1109)
Dane podstawowe
(1109)
Protokół 6
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1108)
PROTOKÓŁ NR 60
(1108)
Protokół
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1108)
Protokół 46
(1107)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1106)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1106)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1106)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1106)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1104)
Protokół
(1104)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1103)
Protokół Nr LVI / 2002
(1103)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1102)
Protokół 75
(1102)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1100)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1100)
Protokół 2
(1099)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1098)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1098)
PROTOKÓŁ NR 24
(1097)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1097)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1097)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1097)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1096)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1096)
Protokół nr XLI/2006
(1096)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1096)
PROTOKÓŁ NR 2
(1096)
Protokół nr XIX/2004
(1096)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1095)
PROTOKÓŁ NR 44
(1095)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1095)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1095)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1095)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1095)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1095)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1094)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1094)
PROTOKÓŁ NR 55
(1094)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1093)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1093)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1093)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1093)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1093)
PROTOKÓŁ NR 49
(1092)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1092)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1092)
Protokół nr 18
(1091)
Protokół nr XXX/2005
(1091)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1090)
Protokół Nr VI / 2003
(1090)
Protokół
(1090)
Protokół LX
(1090)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1089)
Protokół LXXVI
(1089)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1089)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1089)
PROTOKÓŁ NR 35
(1089)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1089)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1088)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1088)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1088)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1086)
Protokół nr 53
(1085)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1085)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1085)
Protokół nr 6
(1085)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1083)
Protokół nr XIII/2003
(1082)
Protokół 64
(1082)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1082)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1081)
Uchwała Nr 44
(1081)
Obwieszczenie
(1080)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1080)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1080)
Protokół 1
(1079)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1079)
Protokół Nr II / 2002
(1079)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1078)
Protokół 4
(1078)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1078)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1078)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1077)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1077)
Protokół nr 51
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1077)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1076)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1076)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1075)
Protokół nr XXXIV/2005
(1075)
Protokół Nr LV / 2002
(1075)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1075)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1075)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1075)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1075)
Protokół 44
(1074)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1074)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1074)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1074)
Uchwała Nr 52
(1074)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1074)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1073)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1073)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1073)
Protokół nr 11
(1073)
Protokół Nr III / 2002
(1073)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1072)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1072)
Protokół Nr V / 2003
(1071)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1071)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1071)
PROTOKÓŁ NR 5
(1070)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1070)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1070)
UCHWAŁA NR 91
(1070)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1070)
Uchwała Nr 127
(1070)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1069)
Protokół 65
(1069)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1069)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1069)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1068)
Protokół 39
(1068)
PROTOKÓŁ NR 46
(1068)
Protokół nr XI/2003
(1068)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1067)
Uchwała nr 95
(1067)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1067)
Protokół nr 7
(1067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1067)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1066)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1066)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1066)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1066)
Protokół 22
(1065)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1065)
Protokół nr 13
(1065)
Protokół nr 27
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1065)
Uchwała Nr 53
(1065)
PROTOKÓŁ NR 58
(1064)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1064)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1064)
Protokół Nr VII / 2003
(1064)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1064)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1063)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1062)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1062)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1061)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1061)
Protokół nr VIII/2007
(1061)
Uchwała nr 94
(1061)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1061)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1061)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1059)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1059)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1059)
Protokół Nr 49
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1058)
Protokół Nr L / 2002
(1058)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1057)
Protokół nr 7
(1057)
Protokół nr 44
(1057)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1057)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1056)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1056)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1055)
PROTOKÓŁ NR 19
(1055)
Protokół nr I/2006
(1055)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1055)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1054)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1053)
Protokół nr VI/2007
(1053)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1053)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1053)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1053)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1053)
Sprzedaż lokali komunalnych
(1052)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1052)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1051)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1051)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1051)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1050)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1049)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1048)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1048)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1047)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1047)
Uchwała Nr 47
(1047)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1047)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1046)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1045)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1045)
Protokół
(1045)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1045)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1045)
Protokół nr 15
(1044)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1044)
Protokół nr XLIII/2006
(1043)
Protokół nr 14
(1043)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1042)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1042)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1042)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1042)
Protokół nr XVI/2003
(1042)
OGŁOSZENIE
(1042)
Uchwała Nr 48
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1041)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1041)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1041)
Protokół Nr LVII / 2002
(1041)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1040)
Protokół nr 52
(1040)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1040)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1039)
Protokół
(1039)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1039)
Uchwała Nr 144
(1039)
Protokół nr XXXV/2005
(1038)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1038)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1038)
Protokół nr XLIV/2006
(1038)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1037)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1037)
Protokół
(1037)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1036)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1036)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1036)
Uchwała Nr 120
(1036)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1035)
Starosta Wrzesiński informuje
(1035)
Protokół 18
(1035)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1035)
UCHWAŁA nr 60
(1035)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1034)
Uchwała Nr 88
(1034)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1034)
Protokół LXXIV
(1033)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1033)
Uchwała nr 71
(1033)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1033)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1033)
Uchwała Nr 39
(1033)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1032)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1032)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1032)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1032)
Komunikat
(1032)
Protokół LXXVIII
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1032)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1031)
Protokół nr 14
(1030)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1030)
Protokół
(1030)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1030)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1030)
Uchwała Nr 61
(1029)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1029)
Struktura własnościowa
(1029)
Ogłoszenie
(1029)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1029)
Protokół nr XL/2006
(1028)
Uchwała Nr III/32/2010
(1028)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1027)
Uchwała nr XXX/282/05
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1027)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1027)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1026)
Protokół nr 13
(1026)
Protokół nr 49
(1026)
Uchwała Nr 3
(1026)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1026)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1026)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1026)
Uchwała Nr 42
(1025)
Uchwała Nr 49
(1025)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1025)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1025)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1025)
Uchwała Nr 7
(1024)
Protokół 72
(1024)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1024)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1024)
Protokół Nr X / 2003
(1024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1023)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1023)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1023)
PROTOKÓŁ NR 86
(1023)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1023)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1023)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1022)
PROTOKÓŁ NR 69
(1022)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1022)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1022)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1022)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1021)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1021)
Protokół
(1021)
Protokół
(1021)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1021)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1021)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1021)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1020)
Uchwała Nr 18
(1019)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1019)
Protokół Nr 46
(1018)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1018)
Protokół nr 54
(1017)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1017)
Uchwała Nr 34
(1017)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1017)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1017)
Protokół nr XXI/2004
(1016)
Uchwała Nr 116
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1015)
Uchwała Nr 106
(1015)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1015)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1015)
Status prawny
(1015)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1014)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1014)
Protokół 9
(1014)
Protokół nr XXV/2004
(1014)
Protokół 67
(1014)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1013)
Uchwała Nr 64
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1013)
Uchwała Nr 65
(1013)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1013)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1012)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1012)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1011)
Uchwałą nr 85
(1011)
Protokół nr 48
(1011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1011)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1011)
Uchwała Nr 2
(1011)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1011)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1010)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1010)
Protokół LXXII
(1010)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1009)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1009)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1009)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1009)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1009)
Uchwała Nr 45
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1008)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1008)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1007)
Protokół nr 57
(1006)
Protokół nr XV/2003
(1006)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1005)
Obwieszczenie
(1005)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1005)
Protokół 59
(1005)
Protokół nr 57
(1005)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1005)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1005)
Protokół nr 24
(1005)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1005)
Uchwała nr 74
(1005)
Obwieszczenie
(1005)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1004)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1004)
Protokół nr 28
(1004)
Protokół nr XXXVI/2005
(1004)
Obwieszczenie
(1004)
Protokół Nr LI / 2002
(1004)
Zarządzenie nr 240/2012
(1003)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1003)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1003)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1002)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1002)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1001)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1001)
Uchwała Nr 51
(1000)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1000)
Protokół LXV
(1000)
Uchwała Nr 31
(1000)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(999)
Protokół 42
(999)
UCHWAŁA NR 99
(999)
Obwieszczenie
(998)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(998)
Obwieszczenie
(998)
Zarządzenie nr 254/2012
(998)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(997)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(997)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(997)
Protokół
(996)
Uchwała Nr XI/166/2012
(996)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(996)
Protokół 70
(996)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(996)
Protokół nr X/2007
(996)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(995)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(995)
Uchwała Nr 141
(995)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(995)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(995)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(995)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(995)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(995)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(994)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(994)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(994)
Protokół 40
(994)
Protokół nr XXXI/2005
(994)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(994)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(993)
Uchwała Nr XV/195/2012
(993)
Protokół 71
(993)
Protokół nr XXIII/2004
(993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(993)
Uchwała Nr X/130/2011
(992)
PROTOKÓŁ NR 6
(992)
Obwieszczenie
(992)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(991)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(991)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(991)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(991)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(991)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(991)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(990)
Organizacja
(990)
Obwieszczenie
(990)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(990)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(990)
Uchwała Nr II/29/2014
(989)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(989)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(989)
Uchwała Nr 58
(989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(989)
PROTOKÓŁ Nr 9
(989)
Uchwała Nr 46
(989)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(988)
Obwieszczenie
(987)
Uchwała Nr 43
(987)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(987)
PROTOKÓŁ NR 40
(987)
Uchwała Nr 29
(987)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(987)
Protokół
(986)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(986)
Uchwała Nr 328
(986)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(986)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(986)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(986)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(985)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(985)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(985)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(984)
Protokół
(984)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(984)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(983)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(983)
Protokół nr 8
(983)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(983)
Uchwała Nr 126
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(982)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(982)
Protokół nr XX/2004
(982)
Protokół nr XXXII/2005
(982)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(982)
Uchwała Nr 27
(982)
Uchwała nr 98
(982)
Protokół nr 14
(981)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(981)
Uchwała Nr 8
(981)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(980)
Protokół nr XXVIII/2004
(980)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(980)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(980)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(980)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(980)
Uchwała Nr 54
(979)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(979)
Protokół
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(979)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(979)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(979)
Protokół
(978)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(978)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(978)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(978)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(978)
Uchwała Nr 32
(978)
Protokół nr V/2007
(977)
Protokół nr XXXVIII/2005
(977)
Uchwała Nr 57
(977)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(977)
UCHWAŁA NR 76
(976)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(976)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(976)
Zarządzenie nr 162/2012
(976)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(975)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(975)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(975)
PROTOKÓŁ NR 63
(975)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(975)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(975)
PROTOKÓŁ NR 10
(975)
Uchwała Nr 128
(974)
Uchwała Nr XII/171/2012
(974)
Uchwała Nr 55
(974)
Uchwała Nr 112
(974)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(974)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(974)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(974)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(973)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(973)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(973)
Protokół nr 18
(973)
Zarządzenie nr 174/2012
(973)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(972)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(972)
Uchwała Nr 103
(972)
Protokół nr 26
(972)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(972)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(972)
Protokół nr III/2006
(972)
Uchwała Nr 33
(971)
Uchwała Nr 84
(971)
Uchwała nr XXVII/260/04
(971)
2011 rok
(971)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(971)
Uchwała Nr 50
(971)
PROTOKÓŁ NR 26
(971)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(971)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(971)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(971)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(970)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(970)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(970)
Ogłoszenie
(970)
PROTOKÓŁ nr 45
(969)
Uchwała Nr 35
(969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(968)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(968)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(968)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(968)
Uchwała Nr 59
(968)
Protokół
(968)
Protokół Nr LIX / 2002
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(967)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(967)
Protokoły z komisji Doraźnej
(967)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(966)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(966)
Uchwała nr VIII/66/03
(966)
Protokół nr VII/2007
(966)
Protokół nr 11
(966)
Protokół nr 23
(965)
Zarządzenie nr 253/2012
(965)
UCHWAŁA NR 86
(965)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(964)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(964)
Przedmiot działalności i kompetencje
(964)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(964)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(963)
Protokół Nr LIV / 2002
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(963)
Protokół
(962)
Uchwała Nr 37
(962)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(962)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(961)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(961)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(961)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(961)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(961)
PROTOKÓŁ NR 70
(960)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(960)
Zarządzenie nr 256/2012
(960)
Protokół 60
(960)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(959)
Ogłoszenie
(959)
Protokół nr XLII/2006
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(958)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(958)
Działalność charytatywna
(958)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(958)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(957)
Uchwała Nr 56
(957)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(957)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(957)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(956)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(956)
Uchwała Nr 102
(956)
Uchwała Nr 115
(956)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(956)
Protokół Nr 54
(955)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(955)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(955)
Uchwała Nr 318
(955)
Uchwała Nr 89
(955)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(955)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(954)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(954)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(954)
U C H W A Ł A Nr 62
(953)
Uchwała Nr XX/266/2013
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(953)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(953)
Uchwała Nr 66
(953)
Uchwała Nr 41
(952)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(952)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(952)
Protokół LXVIII
(952)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(952)
Zarządzenie nr 251/2012
(952)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(952)
Uchwała Nr 93
(951)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(951)
Uchwała Nr 21
(951)
UCHWAŁA NR 73
(951)
Uchwała Nr XI/143/2012
(951)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(951)
Protokół nr 8
(951)
Uchwała Nr 78
(950)
PROTOKÓŁ NR 64
(950)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(950)
Uchwała Nr 24
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(950)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(949)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(948)
Uchwała nr III/13/2002
(948)
Uchwała Nr 28
(948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(948)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(947)
PROTOKÓŁ NR LX
(947)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(947)
Uchwała Nr 319
(947)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(947)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(946)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(946)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(946)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(946)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(946)
Uchwała Nr 36
(946)
Ogłoszenie
(946)
Uchwała Nr V/65/2011
(946)
Protokół LXXIX
(945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(945)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(945)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(945)
Protokół nr 24
(945)
U C H W A Ł A Nr 327
(944)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(944)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(944)
Protokół nr 9
(944)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(944)
Uchwała Nr 109
(944)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(943)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(943)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(943)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(943)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(943)
Protokół nr 73
(943)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(943)
Uchwała Nr 146
(942)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(942)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(942)
UCHWAŁA NR 325
(942)
Uchwała Nr XI/167/2012
(942)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(942)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(941)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(941)
Uchwała nr VIII/120/2015
(941)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(941)
Zarządzenie nr 214/2012
(941)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(940)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(940)
Uchwała Nr 148
(940)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(940)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(940)
Protokół Nr IX / 2003
(940)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(940)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(940)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(940)
Obwieszczenie
(940)
PROTOKÓŁ NR LXV
(939)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(939)
Protokół Nr LII / 2002
(938)
Protokół 20
(938)
Uchwała Nr 123
(938)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(938)
Uchwała Nr 104
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(937)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(937)
Protokół LXXIII
(937)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(937)
Protokół nr 52
(937)
Ogłoszenie
(936)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(936)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(936)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(936)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(936)
Protokół nr 9
(936)
Uchwała Nr 100
(936)
Protokół nr XXXIX/2006
(935)
Uchwała Nr 114
(935)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(935)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(934)
Protokół
(934)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(934)
Uchwała nr XXXV/338/05
(934)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(934)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(933)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(933)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(933)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(933)
Zarządzenie Nr 160/2010
(933)
Obwieszczenie
(933)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(933)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(932)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(932)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(932)
Ogłoszenie
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(931)
Uchwała Nr XV/190/2012
(931)
Uchwała Nr 121
(930)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(930)
Uchwała Nr III/34/2010
(930)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(930)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(930)
PROTOKÓŁ NR 90
(929)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(929)
Uchwała nr XXIV/225/04
(929)
Uchwała nr 79
(929)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(929)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(929)
Protokół 5
(929)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(929)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(929)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(928)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(928)
Uchwała Nr VI/91/2011
(928)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(928)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(927)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(927)
Uchwała Nr 63
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(927)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(927)
Uchwała Nr 105
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(926)
Protokół LXIX
(926)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(926)
Uchwała Nr XV/197/2012
(926)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(925)
Uchwała Nr 111
(925)
Uchwała Nr 26
(925)
Uchwała Nr XII/172/2012
(925)
2010 rok
(925)
Protokół nr 15
(924)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(924)
Protokół 5
(924)
Ogłoszenie
(924)
Uchwała Nr 320
(924)
UCHWAŁA NR 77
(923)
Protokół nr XXII/2004
(923)
Uchwała Nr V/54/2015
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(922)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(922)
Zarządzenie nr 234/2012
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(922)
Protokół 6
(922)
2011 rok
(922)
Protokół nr 12
(922)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(921)
Protokół nr IV/2006
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(920)
PROTOKÓŁ NR 27
(920)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(920)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(920)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(919)
Uchwała Nr 23
(919)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(919)
Protokół Nr IV / 2003
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(917)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(917)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(917)
2011 rok
(917)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(917)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(916)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(916)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(916)
U C H W A Ł A Nr 82
(916)
PROTOKÓŁ Nr 82
(916)
Protokół 3
(915)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(915)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(915)
Protokół
(915)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(915)
PROTOKÓŁ NR 3
(915)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(915)
Uchwała nr XLI/414/06
(914)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(914)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(914)
Protokół LXII
(914)
Protokół LXVII
(913)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(913)
Zarządzenie nr 198/2012
(913)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(913)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(912)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(912)
Protokół 15
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(912)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(912)
PROTOKÓŁ NR 88
(912)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(911)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(911)
Protokół nr XXVII/2004
(911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(911)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(911)
UCHWAŁA NR 70
(911)
Ogłoszenie
(911)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(911)
Ogłoszenie
(911)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(911)
U C H W A Ł A Nr 81
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(911)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(910)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(910)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(910)
Obwieszczenie
(910)
Ogłoszenie
(910)
Zarządzenie nr 170/2012
(910)
Protokół nr 20
(909)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(909)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(909)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(909)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(909)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(909)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(909)
Protokół
(909)
Uchwała Nr 25
(909)
Protokół nr II/2006
(908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(908)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(908)
Obwieszczenie
(908)
Uchwała nr VI/91/07
(908)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(908)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(908)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(908)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(907)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(907)
2011 rok
(907)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(907)
2010 rok
(907)
Protokół 63
(906)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(906)
PROTOKÓŁ NR 8
(906)
Protokół Nr 58
(906)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(906)
Uchwała Nr V/45/03
(906)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(905)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(905)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(905)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(905)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(905)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(905)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(905)
Uchwała nr 92
(904)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(904)
Uchwała Nr 143
(904)
Ogłoszenie
(904)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(904)
PROTOKÓŁ NR 15
(904)
Uchwała Nr 145
(904)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(903)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(903)
Uchwała nr XXXV/344/05
(903)
Zarządzenie nr 122/2010
(903)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(903)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(903)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(903)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(902)
Uchwała nr VI/91/07
(902)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(901)
Uchwała Nr 125
(901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(900)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(900)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(900)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(899)
Protokół LXXX
(899)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(899)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(898)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(898)
rok 2013
(898)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(898)
Uchwała Nr 9
(898)
Protokół LXX
(898)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(897)
PROTOKÓŁ NR 72
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(897)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(897)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(897)
Protokół 13
(897)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(897)
Uchwała Nr 110
(897)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(896)
Uchwała Nr 124
(896)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(896)
2012 rok
(896)
Uchwała nr XX/182/04
(896)
Uchwała Nr 1
(895)
Protokół 5
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(894)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(894)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(894)
Uchwała Nr 19
(893)
Uchwała Nr 13
(893)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(893)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(893)
Uchwała Nr 17
(893)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(893)
PROTOKÓŁ Nr 17
(892)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(892)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(892)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(891)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(891)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(891)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(890)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(890)
Uchwała Nr 101
(890)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(890)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(889)
Zarządzenie nr 31/2012
(889)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(889)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(889)
Protokół LXXXIV
(889)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(889)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(888)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(888)
Protokół LXI
(888)
UCHWAŁA NR 321
(888)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(888)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(888)
Uchwała Nr 16
(888)
Protokół 1
(887)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(887)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(887)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(887)
Uchwała Nr VII/226/2008
(887)
Uchwała Nr 5
(886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(886)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(886)
UCHWAŁA NR 313
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(885)
Uchwała Nr XV/187/2012
(885)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(885)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(885)
Uchwała Nr 142
(885)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(885)
PROTOKÓŁ NR 81
(885)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(884)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(884)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(884)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(884)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(884)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(883)
ORDO Poznań
(883)
Uchwała Nr 329
(883)
Uchwała Nr 20
(883)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(883)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(883)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(883)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(882)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(882)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(882)
Protokół 6
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(882)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(882)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(881)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(881)
Protokół nr 17
(881)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(881)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(881)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(881)
Zarządzenie nr 220/2012
(880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(880)
Protokół 4
(880)
PROTOKÓŁ NR 68
(879)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(879)
Protokół nr 16
(879)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(879)
Obwieszczenie
(879)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(879)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(879)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(878)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(878)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(878)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(878)
Uchwała Nr 11
(878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(877)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(877)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(877)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(877)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(877)
Uchwała nr XXXII/308/05
(877)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(877)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(876)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(876)
Protokół nr 45
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(875)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(875)
Ogłoszenie
(875)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(875)
Uchwała Nr X/129/2011
(875)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(875)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(875)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(875)
PROTOKÓŁ NR 37
(874)
Protokół LXXXI
(874)
Uchwała nr VIII/72/03
(874)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(874)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(874)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(874)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(874)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(873)
Uchwała Nr 323
(873)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(873)
Uchwała Nr 324
(873)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(873)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(873)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(872)
Ogłoszenie
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(872)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(871)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(871)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(871)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(871)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(870)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(870)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(870)
Protokół nr XVII/2003
(870)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(870)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(870)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(870)
Uchwała Nr 147
(869)
Uchwała nr XI/108/03
(869)
PROTOKÓŁ NR 20
(869)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(869)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(869)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(868)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(868)
Uchwała nr V/45/07
(868)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(868)
Uchwała Nr 14
(868)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(868)
Uchwała Nr 6
(867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(867)
Uchwała Nr XI/135/2012
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(867)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(867)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(866)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(866)
PROTOKÓŁ NR 71
(866)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(865)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(865)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(864)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(864)
Uchwała nr XL/398/2006
(864)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(864)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(864)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(864)
Protokół 2
(864)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(863)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(863)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(863)
Obwieszczenie
(863)
PROTOKÓŁ NR 29
(863)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(863)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(863)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(862)
PROTOKÓŁ Nr 25
(862)
Ogłoszenie
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(862)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(862)
Protokół LXXVII
(862)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(861)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(861)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(861)
Uchwała Nr 122
(861)
Uchwała Nr XV/198/2012
(861)
Uchwała nr VII/104/07
(861)
Uchwała Nr 67
(860)
Protokół nr 15
(860)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(860)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(860)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(860)
Uchwała nr XII/118/03
(859)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(859)
Protokół 14
(859)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(859)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(859)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(859)
Uchwała nr XIII/137/03
(859)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(859)
Uchwała nr XX/181/04
(859)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(858)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(858)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(858)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(858)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(858)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(858)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(858)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(858)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(857)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(857)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(857)
Uchwała nr VIII/64/03
(857)
UCHWAŁA NR 314
(857)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(857)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(857)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(857)
Rocznik 2017
(856)
Uchwała nr XLIV/443/06
(856)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(856)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(856)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(856)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(856)
Uchwała nr III/25/06
(855)
Uchwała nr III/36/06
(855)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(855)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(855)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(854)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(854)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(854)
PROTOKÓŁ NR 39
(854)
Uchwała Nr 15
(854)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(854)
Uchwała nr XI/101/03
(854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(853)
2011 rok
(853)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(853)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(852)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(852)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(852)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(852)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(852)
OGŁOSZENIE
(852)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(852)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(851)
Uchwała Nr 317
(851)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(851)
2012 rok
(850)
PROTOKÓŁ NR 12
(850)
2012 rok
(850)
PROTOKÓŁ NR 48
(850)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(849)
Protokół nr 9
(849)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(849)
Uchwała nr 326
(849)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(848)
Uchwała nr XLI/412/06
(848)
Uchwała nr XXVII/256/04
(848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(847)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(847)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(847)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(846)
Uchwała nr VI/69/07
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(846)
UCHWAŁA NR 4
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(845)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(845)
Zarządzenie nr 68/2012
(845)
Zarządzenie nr 169/2010
(845)
Uchwała nr VIII/70/03
(844)
Uchwała nr VII/104/07
(844)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(844)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(844)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(844)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(843)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(843)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(843)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(843)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(843)
Zarządzenie nr 159/2012
(842)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(842)
Zarządzenie nr 124/2012
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(841)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(841)
Zarządzenie nr 145/2012
(840)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(840)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(840)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(840)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(839)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(839)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(839)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(838)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(838)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(838)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(838)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(838)
Uchwała nr XL/390/06
(838)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(838)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(838)
UCHWAŁA NR 10
(838)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(838)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(838)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(837)
Protokół nr 63
(837)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(837)
Protokół 19
(837)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(836)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(836)
OBWIESZCZENIE
(836)
2010 rok
(835)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(835)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(835)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(835)
Uchwała nr XLIV/437/06
(835)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(835)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(835)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(834)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(834)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(834)
Protokół 4
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(833)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(833)
PROTOKÓŁ NR 34
(833)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(832)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(832)
Uchwała nr IV/36/02
(832)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(832)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(831)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(831)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(831)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(830)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(830)
PROTOKÓŁ NR 31
(830)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(830)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(829)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(829)
Uchwała nr XII/115/03
(829)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(829)
Protokół LXXXIII
(829)
Uchwała nr XLI/415/06
(828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(828)
DECYZJA nr 653/2013
(828)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(827)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(827)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(827)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(827)
Protokół
(826)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(826)
Uchwała nr II/7/2002
(825)
Protokół nr 10
(825)
Protokół 21
(825)
Rok 2013
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(825)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(825)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(824)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(824)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(824)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(824)
Protokół 24
(824)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(824)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(824)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(823)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(823)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(823)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(823)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(823)
Uchwała nr XXII/204/04
(822)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(822)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(822)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(821)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(821)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(821)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(821)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(821)
Zarządzenie nr 112/2012
(821)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(821)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(820)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(820)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(819)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(819)
Protokół nr 17
(819)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(819)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(819)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(819)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(819)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(818)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(818)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(818)
UCHWAŁA NR 315
(818)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(818)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(818)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(817)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(817)
PROTOKÓŁ NR 65
(817)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(817)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(817)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(817)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(817)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(817)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(816)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(816)
Ogłoszenie
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(816)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(816)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(815)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(815)
Uchwała Nr VI/77/2015
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(815)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(815)
Uchwała nr XV/146/03
(814)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(814)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(814)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(814)
Protokół Nr 22
(814)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(814)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(813)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(813)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(813)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(813)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(813)
Uchwała nr II/9/2002
(813)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(813)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(813)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(812)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(812)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(812)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(812)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(812)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(812)
rok 2012
(812)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(812)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(812)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(811)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(811)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(811)
Uchwała nr XII/114/03
(811)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(811)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(811)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(811)
Uchwała Nr XI/144/2012
(811)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(810)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(810)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(810)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(810)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(810)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(809)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(809)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(808)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(808)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(808)
Protokół 11
(808)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(807)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(807)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(806)
Rok 2014
(806)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(806)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(806)
Uchwała nr XXXII/306/05
(806)
Uchwała nr 312
(806)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(805)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(804)
rok 2010
(804)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(804)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(804)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(804)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(803)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(803)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(803)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(802)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(802)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(802)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(802)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(801)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(801)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(801)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(801)
Protokół nr 13
(801)
Uchwała nr XXXV/351/05
(800)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(800)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(800)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(800)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(799)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(799)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(799)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(799)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(798)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(798)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(797)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(797)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(797)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(797)
Uchwała Nr V/69/11
(797)
Obwieszczenie
(797)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(797)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(796)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(796)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(796)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(796)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(796)
Ogłoszenie
(796)
Uchwała Nr I/21/2014
(796)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(796)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(796)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(795)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(795)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(795)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(795)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(794)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(794)
Uchwała nr XII/112/03
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(794)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(794)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(794)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(793)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(793)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(793)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(793)
Zarządzenie nr 103/2012
(793)
Protokół 1
(793)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(793)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(792)
Protokół nr 30
(792)
Uchwała nr XI/99/03
(792)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(792)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(792)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(792)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(792)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(792)
2010
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(791)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(790)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(790)
Uchwała nr IV/45/2011
(790)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(789)
EKO-TOM S.J. Turguła
(789)
2013 rok
(789)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(788)
Uchwała nr XXXII/307/05
(788)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(788)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(788)
Uchwała Nr V/66/2011
(788)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(788)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(787)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(787)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(787)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(787)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(786)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(786)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(786)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(786)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(786)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(785)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(785)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(785)
OGŁOSZENIE
(785)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(785)
Uchwała nr XLIII/424/06
(784)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(784)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(784)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(784)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(784)
Uchwała Nr XX/270/2008
(784)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(784)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(783)
Uchwała nr XXXII/310/05
(783)
Ogłoszenie
(783)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(782)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(781)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(781)
Protokół 10
(781)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(781)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(781)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(781)
Uchwała nr XLIII/425/06
(781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(780)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(780)
Uchwała nr XXXV/341/05
(780)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(780)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(779)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(779)
Uchwała nr III/15/2002
(779)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(779)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(778)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(778)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(778)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(778)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(778)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(777)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(777)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(777)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(777)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(777)
Zarządzenie nr 215
(777)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(776)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(776)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(776)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(776)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(776)
Uchwała Nr V/64/11
(776)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(776)
Protokół 7
(776)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(775)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(775)
Uchwała nr VIII/65/03
(775)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(775)
Ogłoszenie
(775)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(774)
Uchwała nr III/14/2002
(774)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(774)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(774)
Uchwała nr XL/388/06
(774)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(774)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(773)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(773)
Obwieszczenie
(773)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(773)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(772)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(772)
Obwieszczenie
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(772)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(772)
Uchwała nr XLIV/443/06
(771)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(771)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(770)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(770)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(770)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(770)
2010 rok
(770)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(769)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(769)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(769)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(769)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(768)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(768)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(768)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(767)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(767)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(767)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(767)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(767)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(766)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(766)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(766)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(766)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(765)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(764)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(764)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(764)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(764)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(763)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(763)
Protokół 3
(763)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(763)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(763)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(763)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(762)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(762)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(761)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(761)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(761)
Uchwała nr XIX/174/04
(761)
Uchwała Nr XV/191/2012
(761)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(761)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(760)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(760)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(760)
Protokół 23
(760)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(760)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(760)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(760)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(759)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(759)
Uchwała nr II/11/10
(759)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(759)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(758)
Uchwała nr III/27/06
(758)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(758)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(758)
Uchwała nr VIII/79/03
(758)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(758)
Uchwała nr XXXV/356/05
(757)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(757)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(757)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(757)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(757)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(756)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(756)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(755)
Protokół 2
(755)
Uchwała Nr XII/173/2008
(755)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(754)
Uchwała nr II/8/10
(754)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(754)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(754)
Protokół nr XXXVII/2005
(754)
Uchwała nr V/60/07
(754)
Uchwała nr III/36/06
(753)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(753)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(753)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(753)
2011 rok
(753)
Protokół 17
(753)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(752)
Uchwała nr XXX/286/05
(752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(752)
Uchwała nr XLIV/438/06
(752)
Protokół nr 11
(752)
Ogłoszenie
(752)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(752)
Uchwała nr XIV/141/03
(752)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(752)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(751)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(751)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(751)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(751)
O B I E S Z C Z E N I E
(751)
Uchwała Nr XV/186/2012
(750)
Uchwała nr XXVI/241/04
(750)
Uchwała nr XLIX/329/2001
(750)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(750)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(750)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(749)
Uchwała nr III/26/06
(749)
Program współpracy 2015
(749)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(749)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów
(749)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(748)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(748)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(747)
Uchwała nr III/16/2002
(747)
Uchwała Nr VII/99/2011
(747)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(746)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(745)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(745)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(745)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(745)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(745)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(745)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(745)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(744)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(744)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(744)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - "CENTRUM"
(744)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(744)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(744)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(744)
Uchwała nr VIII/71/03
(743)
2013 rok
(743)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(743)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(743)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(742)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(742)
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(742)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(742)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(741)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(741)
Protokół nr 18
(741)
Uchwała nr XXXV/349/05
(741)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(741)
Uchwała Nr IX/112/2011
(741)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września </