BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
6137133
ostatnia aktualizacja BIP'u:
28-04-2017
Informacja o samorządzie
(200189)
Zamówienia publiczne
(75103)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(62963)
Przetargi 2015
(40660)
Przetargi 2014 - archiwum
(39808)
Oferty pracy
(38226)
Aktualne oferty pracy
(35459)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(33951)
Urząd Miasta i Gminy
(32354)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(28826)
Przetargi 2016
(26510)
Władze
(26277)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(24041)
Przetargi - archiwum 2012
(23795)
Kontakt
(22262)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(22085)
Akty prawne i protokoły
(20644)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(20639)
Przetargi - archiwum 2013
(20108)
Podatki lokalne
(18218)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(15902)
Opłata śmieciowa
(15752)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(14506)
Aktualne wyniki naborów
(13254)
Oświadczenia majątkowe radnych
(12883)
Jednostki organizacyjne gminy
(12208)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(12005)
Uchwały Rady Miejskiej
(11869)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(10918)
Sprawy finansowe
(10727)
Rada Miejska we Wrześni
(10119)
Archiwum zakładowe
(9946)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(9857)
Zarządzenia Burmistrza
(9835)
Jednostki pomocnicze gminy
(8903)
Zastępcy Burmistrza
(8752)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(8730)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(8728)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(8554)
Ogłoszenia
(8174)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8134)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(7652)
Konsultacje społeczne
(7532)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(7361)
Przetargi 2017
(7353)
Archiwum ofert pracy
(7312)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7082)
Spółki z udziałem gminy
(6671)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6432)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(5620)
Deklaracja
(5372)
Przetargi - archiwum
(5276)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5188)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(5005)
Protokoły z sesji
(4945)
Archiwum 2001-2002
(4647)
Archiwum wyników naborów
(4575)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(4477)
Sprawozdania finansowe
(4342)
Terminy wpłaty opłaty
(4325)
Składy Komisji
(4256)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4203)
Placówki oświatowe
(4092)
Segregacja odpadów komunalnych
(4083)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4073)
Uchwała budżetowa
(4061)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3859)
Schronisko dla zwierząt
(3824)
Zmiany Budżetowe
(3815)
Ogłoszenia
(3759)
Majątek komunalny
(3741)
Nazwy i adresy
(3739)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(3724)
Muzeum Regionalne
(3692)
Protokoły z komisji edukacji
(3645)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(3635)
Statut Miasta i Gminy
(3626)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(3614)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3601)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3599)
Protokoły z komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(3508)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3451)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3443)
Protokoły z komisji komunalno-finansowej
(3428)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3357)
Opłaty lokalne
(3344)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3343)
Informacja o wynikach przetargów
(3336)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3328)
Rocznik 2014
(3321)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3284)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3275)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3242)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3224)
Uchwały Zarządu
(3199)
Rocznik 2015
(3165)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(3152)
Biblioteka Publiczna
(3123)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3121)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3093)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3071)
Statut Miasta i Gminy Września
(3067)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3044)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3015)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(3006)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(2996)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(2989)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(2950)
Rocznik 2012
(2929)
Rocznik 2012
(2928)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2922)
Rocznik 2013
(2885)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(2866)
Rocznik 2014
(2861)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(2834)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(2823)
Rocznik 2013
(2769)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(2755)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2735)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2683)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2674)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2586)
Podstawa prawna systemu
(2579)
Rocznik 2010
(2550)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2550)
Rocznik 2011
(2530)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2524)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2489)
Protokoły z komisji oświaty
(2476)
Protokoły z komisji budżetowej
(2469)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2463)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2461)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2446)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2428)
Protokoły z komisji zdrowia
(2428)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2416)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2384)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2379)
Rocznik 2008
(2365)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2356)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2354)
Deklaracja elektroniczna
(2344)
2013 rok
(2342)
Petycje
(2326)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2313)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2280)
Rocznik 2011
(2277)
PROTOKÓŁ NR 69
(2277)
Rocznik 2015
(2274)
PROTOKÓŁ NR 63
(2264)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2245)
Archiwum 2011
(2235)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2229)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2224)
Oświadczenie majątkowe
(2219)
2014 rok
(2209)
PROTOKÓŁ NR 61
(2205)
PROTOKÓŁ NR 67
(2187)
Rocznik 2009
(2182)
Protokół 59
(2177)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2174)
PROTOKÓŁ NR 70
(2167)
2012 rok
(2161)
Rocznik 2005
(2158)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2157)
Zgromadzenia publiczne
(2156)
Worki do segregacji odpadów
(2156)
2011 rok
(2144)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2144)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2142)
PROTOKÓŁ NR 66
(2133)
PROTOKÓŁ NR 58
(2133)
Protokół nr 62
(2132)
PROTOKÓŁ NR 60
(2130)
2011 rok
(2114)
PROTOKÓŁ NR 65
(2098)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2096)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2091)
Podatek rolny w 2015 roku
(2091)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2090)
Petycje
(2088)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2086)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2083)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2079)
PROTOKÓŁ NR 71
(2067)
PROTOKÓŁ NR 64
(2066)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2048)
PROTOKÓŁ NR 68
(2041)
za 2010 rok
(2037)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2033)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2032)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2017)
Rocznik 2007
(2007)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2005)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1996)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(1972)
Podatki lokalne w roku 2016
(1958)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1931)
Rocznik 2006
(1927)
Plan Rozwoju Lokalnego
(1925)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(1910)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(1889)
Majątek komunalny
(1886)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1881)
Opłata targowa
(1877)
Rocznik 2003
(1844)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1828)
2014 rok
(1827)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1815)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1806)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1799)
Nieograniczone
(1793)
Rocznik 2005
(1792)
Informacja o wyborze oferty
(1789)
Rocznik 2004
(1784)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1783)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1775)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1775)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(1771)
Oświadczenie majątkowe
(1760)
Rocznik 2002
(1759)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1758)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1753)
Rocznik 2010
(1750)
2012 rok
(1744)
Rocznik 2008
(1734)
Rocznik 2004
(1723)
2013 rok
(1716)
Rocznik 2009
(1707)
Zespoły Szkół
(1699)
Przedszkola
(1697)
Rocznik 2006
(1689)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1686)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Rocznik 2007
(1682)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1666)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1644)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1615)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1613)
Rocznik 2016
(1613)
Rocznik 2003
(1609)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1609)
Poziomy recyklingu
(1608)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1593)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1593)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1590)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1590)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(1589)
Gimnazja
(1587)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1585)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1582)
2010 rok
(1573)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1573)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1571)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1557)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1554)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1552)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1551)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1550)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1547)
Inne ogłoszenia
(1536)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1530)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1521)
Protokół Nr 60
(1521)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1518)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1513)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1497)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1496)
Konkursy
(1494)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1469)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1467)
Rada Nadzorcza
(1466)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1457)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1454)
Oświadczenie majątkowe
(1446)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1445)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1442)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1441)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1438)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1432)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1429)
Protokół nr 19
(1428)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1427)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1424)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1421)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1420)
Oświadczenie majątkowe
(1420)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1411)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1406)
Oświadczenie majątkowe
(1403)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1399)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1397)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1393)
Uchwała Nr X/132/2011
(1386)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1386)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1386)
Rocznik 2001
(1382)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1380)
Oświadczenie majątkowe
(1379)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1376)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1374)
2012 rok
(1371)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1370)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1367)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1364)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1363)
CRP Sp. z o. o.
(1360)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1357)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1355)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1354)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1354)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1353)
2009 rok
(1349)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1346)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1344)
Oświadczenie majątkowe
(1343)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1340)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1338)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1330)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1325)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1323)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1322)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1322)
Rocznik 2016
(1313)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1307)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1304)
Nazwa i adres
(1303)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1295)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1294)
Archiwum 2012
(1292)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1292)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1289)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1288)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1288)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1283)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1279)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1278)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1276)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1274)
Oświadczenie majątkowe
(1274)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1272)
Unieważnienia przetargów
(1272)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1270)
2010 rok
(1269)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Adres
(1266)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1265)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1263)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1259)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1258)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1256)
Protokół nr XIV/2003
(1254)
Paweł-Trans
(1253)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1253)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1252)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1250)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1250)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1248)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1246)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1245)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1244)
PROTOKÓŁ NR 42
(1243)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1241)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1241)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1237)
Zarząd
(1233)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1233)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1233)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1229)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1228)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1225)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1225)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1223)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1223)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1222)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1221)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1221)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1219)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1217)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1216)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1215)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1213)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1210)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1208)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1207)
Obwody głosowania
(1205)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1204)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1203)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1203)
za 2009 rok
(1201)
Protokół
(1198)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1198)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1194)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1193)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1192)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1191)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1191)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1189)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1189)
PROTOKÓŁ NR 53
(1184)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1184)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1182)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1181)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1181)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1181)
Uchwała Nr III/17/2010
(1180)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1179)
PROTOKÓŁ NR 18
(1175)
Rocznik 2002
(1174)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1174)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1173)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1168)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1168)
Lobbing
(1167)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1164)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1164)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1162)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1162)
Protokół 48
(1161)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1159)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1158)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1157)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1157)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1157)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1155)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1153)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1153)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1149)
PROTOKÓŁ NR 84
(1148)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1147)
Protokół
(1147)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1145)
Uchwała Nr II/31/2014
(1143)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1143)
Protokół nr 67
(1142)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1142)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1141)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1141)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1140)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1140)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1139)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1137)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1135)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1135)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1134)
DECYZJA Nr 600/2010
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1134)
Protokół NR 57
(1133)
Protokół
(1132)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1131)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1131)
Protokół LXVI
(1131)
PROTOKÓŁ NR 66
(1130)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1130)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1130)
Protokół Nr 46
(1129)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1128)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1127)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1125)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1125)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1124)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1123)
Uchwała Nr 322
(1123)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1122)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1121)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1121)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1121)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1119)
Protokół 43
(1117)
Umowa spółki
(1115)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1114)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1114)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1111)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1109)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1109)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1108)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1108)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1107)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1105)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1105)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1102)
PROTOKÓŁ NR 54
(1102)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1102)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1100)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1100)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1099)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1099)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1099)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1099)
Protokół nr 61
(1098)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1098)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1096)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1096)
Protokół Nr LX / 2002
(1095)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1094)
Ograniczone
(1094)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1093)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1093)
PROTOKÓŁ NR 32
(1093)
PROTOKÓŁ NR 47
(1092)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1092)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1092)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1090)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1090)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1089)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1087)
Protokół 47
(1087)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1086)
PROTOKÓŁ NR 89
(1086)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1086)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1086)
Uchwała Nr 12
(1085)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1085)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1085)
PROTOKÓŁ NR 30
(1084)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1083)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1083)
Protokół LXXV
(1082)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1082)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1081)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1081)
PROTOKÓŁ NR 4
(1080)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1079)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1079)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1079)
PROTOKÓŁ NR 14
(1079)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1077)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1077)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1077)
Protokół 69
(1075)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1075)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1074)
Nazwa i adres
(1073)
za 2007 rok
(1073)
PROTOKÓŁ NR 85
(1073)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1071)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1071)
Uchwała nr IV/37/06
(1070)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1070)
Ogłoszenie
(1069)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1069)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1069)
Protokół Nr 56
(1065)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1065)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1064)
Ogłoszenie
(1064)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1063)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1062)
PROTOKÓŁ NR 7
(1062)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1061)
Protokół
(1061)
PROTOKÓŁ NR 87
(1061)
PROTOKÓŁ NR 23
(1061)
PROTOKÓŁ NR 43
(1059)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1059)
PROTOKÓŁ NR 13
(1059)
Protokół nr 59
(1058)
2009 rok
(1058)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1056)
Protokół Nr 51
(1056)
PROTOKÓŁ NR 11
(1053)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1053)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1053)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1052)
Ogłoszenie
(1047)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1047)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1044)
PROTOKÓŁ NR 52
(1044)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1044)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1043)
Protokół 41
(1043)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1041)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1040)
Protokół nr XXXIII/2005
(1039)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1038)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1037)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1037)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1036)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1035)
PROTOKÓŁ NR 38
(1035)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1035)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1034)
Protokół Nr 62
(1033)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1032)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1031)
za 2006 rok
(1031)
Protokół 49
(1027)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1027)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1027)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1026)
Protokół Nr 50
(1026)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1025)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1024)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1024)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1024)
Zarządzenie Nr 59
(1023)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1023)
za 2005 rok
(1022)
Protokół Nr LVIII
(1022)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1022)
Protokół 45
(1021)
PROTOKÓŁ NR 61
(1018)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1017)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1017)
Protokół 38
(1017)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1017)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1016)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1016)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1016)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1016)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1015)
Protokół
(1014)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1014)
Protokół
(1013)
Protokół Nr LIII / 2002
(1013)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1011)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1011)
PROTOKÓŁ NR 64
(1010)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1010)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1008)
Ogłoszenie
(1007)
PROTOKÓŁ NR 57
(1007)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1007)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1006)
Protokół nr 41
(1006)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1006)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1005)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1004)
PROTOKÓŁ NR 36
(1004)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1004)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1004)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1004)
PROTOKÓŁ NR 41
(1002)
Protokół nr 53
(1000)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1000)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1000)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1000)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(999)
Uchwała Nr XX/267/2013
(999)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(998)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(997)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(997)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(997)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(997)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(996)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(996)
Protokół nr 45
(994)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(994)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(993)
Protokół nr 36
(993)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(993)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(992)
2011 rok
(992)
PROTOKÓŁ NR 65
(990)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(990)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(988)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(988)
Protokół nr XVIII/2004
(988)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(988)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(987)
Protokół nr 50
(986)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(986)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(986)
za 2008 rok
(985)
Uchwała Nr X/131/2011
(985)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(984)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(984)
Protokół 62
(984)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(984)
PROTOKÓŁ NR 62
(984)
PROTOKÓŁ NR 21
(983)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(983)
PROTOKÓŁ NR 56
(983)
PROTOKÓŁ NR 28
(982)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(982)
PROTOKÓŁ NR 60
(982)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(982)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(981)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(980)
UCHWAŁA NR 69
(980)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(980)
UCHWAŁA NR 80
(978)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(978)
Protokół
(978)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(977)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(977)
Protokół nr 55
(976)
PROTOKÓŁ NR 44
(976)
PROTOKÓŁ NR 55
(976)
Protokół nr VI/2011
(975)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(975)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(975)
PROTOKÓŁ NR 51
(974)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(974)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(974)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(973)
Protokół 46
(973)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(973)
Protokół nr XXVI/2004
(973)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(972)
Protokół nr 9
(972)
DECYZJA nr 360/2013
(972)
Protokół LXXI
(971)
Protokół 22
(970)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(969)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(969)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(969)
Protokół nr 39
(969)
Zakończenie konsultacji społecznych
(968)
Protokół 50
(967)
PROTOKÓŁ NR 16
(967)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(966)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(966)
Protokół nr XIX/2004
(965)
Uchwała Nr 44
(965)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(964)
Protokół nr 55
(964)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(963)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(961)
Protokół 68
(961)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(961)
Protokół 61
(960)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(960)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(960)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(960)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(959)
Obwieszczenie
(958)
Umowy o zamówienia publiczne
(957)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(957)
Uchwała nr XVI/215/2012
(957)
Protokół LXXXII
(957)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(957)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(957)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(957)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(956)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(955)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(954)
Protokół nr XII/2003
(954)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(954)
Protokół LX
(954)
PROTOKÓŁ NR LVI
(954)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(953)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(953)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(952)
PROTOKÓŁ NR 35
(952)
PROTOKÓŁ NR 49
(952)
Protokół Nr I / 2002
(952)
Protokół nr 56
(952)
Uchwała Nr 52
(951)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(951)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(951)
Protokół nr XXX/2005
(949)
Protokół Nr 47
(949)
Uchwała nr VI/86/2011
(949)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(949)
Protokół
(948)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(948)
Protokół nr IX/2007
(947)
Protokół nr XXXIV/2005
(946)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(945)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(945)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(945)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(945)
PROTOKÓŁ NR 5
(945)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(945)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(944)
Protokół nr XXIX/2005
(943)
Protokół nr XIII/2003
(942)
Uchwała Nr 127
(942)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(942)
Protokół 44
(941)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(940)
Protokół nr 22
(940)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(940)
Protokół 39
(940)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(940)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(939)
Protokół 5
(939)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(938)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(938)
UCHWAŁA NR 91
(937)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(936)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(936)
Protokół nr 30
(936)
Uchwała Nr 53
(936)
Protokół
(936)
Protokół Nr 50
(936)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(936)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(936)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(935)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(935)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(934)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(934)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(934)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(933)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(933)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(933)
Uchwała nr 95
(933)
Protokół
(932)
Protokół nr 7
(932)
Protokół
(932)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(931)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(930)
Protokół nr 51
(930)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(930)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(930)
Protokół nr 51
(930)
Protokół nr 32
(930)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(929)
PROTOKÓŁ NR 58
(929)
Protokół nr XLI/2006
(929)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(928)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(927)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(927)
PROTOKÓŁ NR 24
(927)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(927)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(927)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(926)
Uchwała nr 94
(926)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(925)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(925)
Protokół LXXVI
(925)
Protokół nr XXIV/2004
(925)
PROTOKÓŁ NR 19
(925)
Protokół
(925)
Protokół 6
(924)
Uchwała Nr V/80/2011
(923)
PROTOKÓŁ NR 2
(923)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(923)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(923)
Protokół nr 10
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(922)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(922)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(921)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(921)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(921)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(920)
Uchwała Nr 39
(920)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(920)
Protokół nr 7
(920)
Uchwała Nr 18
(919)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(919)
Uchwała nr 71
(919)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(918)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(917)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(917)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(917)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(917)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(917)
Uchwała Nr 42
(917)
Protokół nr 21
(916)
Protokół
(916)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(916)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(915)
Protokół Nr 49
(915)
Protokół nr XI/2003
(915)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(915)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(914)
Protokół
(914)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(914)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(914)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(913)
Protokół 1
(913)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(913)
Protokół
(913)
Uchwała Nr 48
(913)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(912)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(912)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(912)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(912)
Protokół
(912)
PROTOKÓŁ NR 86
(911)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(911)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(911)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(911)
Uchwała Nr 47
(910)
UCHWAŁA nr 60
(910)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(910)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(909)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(909)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(909)
Uchwała Nr 88
(909)
Uchwała Nr XI/145/2012
(908)
Protokół 66
(908)
Uchwała Nr 2
(908)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(907)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(907)
Protokół 1
(906)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(906)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(906)
Protokół nr I/2006
(905)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(904)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(904)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(904)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(904)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(904)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(904)
Protokół nr XL/2006
(904)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(904)
Protokół nr 52
(904)
PROTOKÓŁ NR 46
(904)
Protokół nr VIII/2007
(903)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(903)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(903)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(902)
Protokół
(902)
Uchwała Nr 120
(901)
Protokół Nr LVI / 2002
(901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(901)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(901)
Uchwała Nr 64
(900)
Ogłoszenie
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(900)
Protokół 64
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(900)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(900)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(899)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(899)
Uchwała Nr 3
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(899)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(899)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(899)
OGŁOSZENIE
(899)
Protokół
(899)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(898)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(898)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(898)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(898)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(898)
Uchwała Nr 61
(898)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(898)
Uchwała Nr VII/98/2011
(898)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(897)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(897)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(897)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(896)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(896)
Uchwała Nr 7
(896)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(896)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(895)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(895)
Protokół LXXIV
(895)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(895)
PROTOKÓŁ NR 69
(894)
Uchwała Nr 34
(894)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(893)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(893)
Protokół nr 34
(893)
Uchwała Nr 45
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(891)
Uchwała Nr 46
(891)
Protokół Nr VIII / 2003
(891)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(890)
Uchwała Nr 49
(890)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(889)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(889)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(889)
Uchwała Nr 51
(889)
Protokół nr XXV/2004
(888)
Protokół nr 16
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(888)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(888)
Komunikat
(888)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(887)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(886)
Protokół nr 17
(886)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(886)
Protokół LXXII
(885)
Uchwała nr XXX/282/05
(885)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(885)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(885)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(885)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(885)
Uchwała Nr 106
(884)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(884)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(884)
Protokół 42
(883)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(883)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(883)
Protokół nr XXXV/2005
(883)
Protokół 70
(883)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(883)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(883)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(883)
Uchwała Nr 65
(882)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(882)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(882)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(882)
Uchwała Nr 144
(882)
Protokół nr 44
(881)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(881)
Protokół nr XLIV/2006
(880)
Uchwała Nr 31
(880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(880)
Protokół nr 10
(880)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(880)
Uchwała Nr 116
(880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(880)
Protokół Nr LVIII / 2002
(879)
Protokół Nr VI / 2003
(879)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(879)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(879)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(878)
Protokół nr 54
(878)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(878)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(878)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(878)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(877)
Protokół nr XLIII/2006
(877)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(877)
PROTOKÓŁ NR LXX
(876)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(876)
Starosta Wrzesiński informuje
(876)
Obwieszczenie
(876)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(875)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(875)
PROTOKÓŁ NR 6
(875)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(875)
Protokół nr XVI/2003
(874)
Protokół Nr LV / 2002
(874)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(874)
Protokół nr XXXVI/2005
(874)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(873)
UCHWAŁA NR 99
(873)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(873)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(873)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(873)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(873)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(873)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(873)
Uchwała Nr 58
(872)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(872)
Protokół Nr VII / 2003
(872)
Protokół nr 57
(872)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(872)
Protokół nr XXI/2004
(871)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(871)
Obwieszczenie
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(871)
Protokół 75
(871)
Protokół 1
(871)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(871)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(871)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(870)
Protokół nr VI/2007
(870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(870)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(870)
Protokół 40
(870)
Protokół 65
(870)
Protokół 59
(870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(869)
Protokół nr 53
(869)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(869)
Uchwała Nr 29
(868)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(868)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(868)
Protokół LXXVIII
(868)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(868)
Uchwałą nr 85
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(868)
Protokół 12
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją rozwoju wsi
(867)
Protokół Nr X / 2003
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(867)
Obwieszczenie
(867)
Uchwała Nr 328
(867)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(867)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(867)
Protokół nr 49
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(867)
Protokół 67
(866)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(866)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(866)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(866)
Podatki lokalne w 2017 r.
(866)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(866)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(866)
Uchwała nr XXVI/240/04
(866)
Obwieszczenie
(865)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(865)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(865)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(865)
Ogłoszenie
(864)
Uchwała Nr 43
(864)
Uchwała Nr 8
(864)
Protokół Nr L / 2002
(864)
Protokół Nr III / 2002
(864)
Protokół 74
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(863)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(863)
Uchwała nr 74
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(863)
Protokół LXV
(862)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(862)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(862)
Protokół
(862)
Protokół 72
(862)
Uchwała Nr 103
(862)
PROTOKÓŁ NR 63
(862)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(862)
Uchwała Nr XV/195/2012
(861)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(861)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(861)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(861)
Protokół 3
(860)
Uchwała Nr 54
(860)
Protokół Nr II / 2002
(860)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(860)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(860)
Protokół nr XXXI/2005
(859)
PROTOKÓŁ Nr 9
(859)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(859)
Protokół 16
(859)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(859)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(859)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(859)
PROTOKÓŁ NR 40
(858)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(858)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(858)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(857)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(857)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(857)
PROTOKÓŁ NR 10
(856)
Protokół
(856)
Protokół 71
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(855)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(855)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(855)
Protokół Nr XLVII / 2001
(855)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(854)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(854)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(854)
Uchwała Nr 50
(854)
Obwieszczenie
(854)
Uchwała Nr 57
(854)
Uchwała Nr 32
(853)
Uchwała Nr 56
(853)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(853)
Obwieszczenie
(853)
Uchwała Nr 126
(852)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(852)
Protokół
(852)
Obwieszczenie
(852)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(852)
Protokół nr XXVIII/2004
(851)
Zarządzenie nr 240/2012
(851)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(851)
Uchwała Nr 27
(851)
Protokół nr XXXII/2005
(851)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(851)
Działalność charytatywna
(851)
Protokół
(850)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(850)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(850)
PROTOKÓŁ NR 70
(850)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(850)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(850)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(849)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(849)
Uchwała Nr 84
(849)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(849)
Uchwała nr 98
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(848)
Uchwała Nr 59
(848)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(848)
Uchwała Nr 55
(848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(847)
Protokół nr XXIII/2004
(847)
Protokół
(847)
Protokół nr V/2007
(847)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(847)
Plany zamówień publicznych
(846)
Protokół nr 6
(846)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(846)
Uchwała Nr 141
(846)
Protokół 4
(846)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(846)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(846)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(846)
Zarządzenie nr 254/2012
(846)
Uchwała Nr 102
(846)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(846)
Uchwała Nr 35
(846)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(845)
Uchwała Nr 41
(845)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(845)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(845)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(844)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(844)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(844)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(844)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(844)
Obwieszczenie
(844)
Protokół nr XV/2003
(844)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(843)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(843)
UCHWAŁA NR 86
(843)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(842)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(842)
Protokół nr XXXVIII/2005
(842)
Uchwała Nr 93
(842)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(842)
Uchwała Nr 37
(841)
Uchwała Nr 89
(841)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(841)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(841)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(841)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(841)
Uchwała Nr 112
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(841)
Protokół nr 48
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(841)
PROTOKÓŁ NR 26
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisj bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(840)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(840)
Protokół nr XLII/2006
(840)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(840)
U C H W A Ł A Nr 62
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(839)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(839)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(838)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(838)
Uchwała Nr 128
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(838)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(838)
PROTOKÓŁ NR 90
(838)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(838)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(838)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(838)
Ogłoszenie
(838)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(838)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(837)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(836)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(836)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(836)
PROTOKÓŁ NR 27
(836)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(835)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(835)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(835)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(835)
Uchwała Nr IX/122/2011
(834)
Protokół
(834)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(834)
Uchwała Nr 28
(834)
Uchwała nr XXVII/260/04
(834)
Protokół Nr V / 2003
(833)
UCHWAŁA NR 76
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(833)
Protokół nr X/2007
(833)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(833)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(833)
Uchwała Nr 36
(833)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(832)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(831)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(830)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(830)
Uchwała Nr 100
(830)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(830)
Uchwała Nr VII/100/2011
(829)
Uchwała Nr X/130/2011
(829)
Uchwała Nr 66
(829)
Uchwała nr III/13/2002
(829)
U C H W A Ł A Nr 327
(829)
PROTOKÓŁ nr 45
(829)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(829)
Uchwała Nr 109
(829)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(828)
Protokół
(828)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(828)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(828)
Zarządzenie nr 162/2012
(828)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(828)
Protokół nr 57
(828)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(827)
Protokół nr 18
(827)
Protokół nr 14
(827)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(827)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(827)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(827)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(826)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(826)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(826)
Protokół Nr LVII / 2002
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(825)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(825)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(825)
Protokół nr XX/2004
(825)
Uchwała Nr 115
(825)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(825)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(824)
Protokół nr 6
(824)
Protokół nr 27
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(824)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(824)
Uchwała Nr III/32/2010
(823)
UCHWAŁA NR 325
(823)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(823)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(823)
Protokół LXVIII
(823)
Uchwała Nr 63
(823)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(822)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(822)
Protokół Nr 46
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(822)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(822)
Protokół Nr XLIX / 2001
(822)
Uchwała Nr 318
(821)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(821)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(821)
Uchwała Nr 33
(821)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(821)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(821)
Protokół 60
(821)
Dane podstawowe
(821)
Protokół nr 37
(820)
Protokół nr III/2006
(820)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(820)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(820)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(819)
Protokół
(819)
Protokół nr 13
(819)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(818)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(818)
Protokół
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją rozwoju wsi
(818)
Uchwała Nr 78
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(817)
Uchwała Nr 319
(817)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(817)
Protokół nr 24
(817)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(816)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(816)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(816)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(816)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(816)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(816)
Protokół 18
(816)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(815)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(815)
Obwieszczenie
(815)
Uchwała Nr 123
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(815)
Uchwała nr VIII/66/03
(815)
Uchwała Nr XII/172/2012
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(815)
Zarządzenie nr 253/2012
(814)
Uchwała Nr 105
(814)
Protokół 9
(814)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(814)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(814)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(813)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(812)
PROTOKÓŁ NR 88
(812)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(812)
Obwieszczenie
(812)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(811)
Protokół LXIX
(811)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(811)
Protokół nr 8
(810)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(810)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(810)
Protokół nr VII/2007
(810)
Uchwała Nr 146
(810)
PROTOKÓŁ NR LX
(810)
Uchwała Nr 114
(810)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(810)
Uchwała Nr 104
(809)
Ogłoszenie
(809)
Uchwała Nr 24
(809)
Uchwała Nr 320
(809)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(809)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(809)
Protokół nr 11
(809)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(809)
Uchwała Nr 21
(809)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(809)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(808)
UCHWAŁA NR 73
(808)
Ogłoszenie
(808)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(808)
Uchwała nr 79
(808)
Protokół nr 18
(808)
Protokół nr 13
(807)
Protokół nr 14
(807)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(807)
Protokół Nr LIV / 2002
(807)
Protokół
(807)
PROTOKÓŁ NR 64
(807)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(807)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(807)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(806)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(806)
Protokół nr 73
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(806)
Uchwała Nr 26
(806)
UCHWAŁA NR 77
(806)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(806)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(805)
Protokół Nr LI / 2002
(805)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(805)
Protokół 2
(805)
Uchwała Nr VII/101/2011
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(805)
Protokół nr XXXIX/2006
(805)
Protokół
(805)
Protokół 20
(804)
PROTOKÓŁ NR 3
(804)
Uchwała Nr XV/208/2008
(804)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(803)
Protokół Nr 58
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(803)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(803)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(803)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(803)
Uchwała Nr 148
(803)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(803)
Protokół nr 15
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(802)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(802)
Archiwum
(802)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(802)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(802)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(801)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(801)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(801)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(801)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(801)
Struktura własnościowa
(801)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(800)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(800)
Uchwała Nr 121
(800)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(800)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(800)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(800)
Uchwała Nr 1
(800)
Protokół 3
(800)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(799)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(799)
PROTOKÓŁ NR LXV
(799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(799)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(799)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(798)
Ogłoszenie
(798)
Uchwała Nr 23
(797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(797)
Uchwała Nr 111
(797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(797)
Protokół LXXIX
(797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(797)
Protokół nr 14
(796)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(796)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(796)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(796)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(796)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(796)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(795)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(795)
PROTOKÓŁ Nr 82
(795)
Uchwała nr 92
(795)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(795)
Protokół nr 26
(795)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(795)
Protokół
(794)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(794)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(794)
Protokół LXXIII
(794)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(793)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(793)
Uchwała Nr 25
(793)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(793)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(793)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(793)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(793)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(793)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(793)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(793)
PROTOKÓŁ NR 8
(792)
Protokół Nr LIX / 2002
(792)
Protokół nr 52
(791)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(791)
Uchwała Nr 11
(791)
Protokół nr IV/2006
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(791)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(791)
Uchwała Nr 19
(791)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(791)
UCHWAŁA NR 70
(791)
Zarządzenie nr 174/2012
(791)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(790)
Protokół nr 21
(790)
Protokół nr XXII/2004
(790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(790)
Uchwała Nr XX/266/2013
(790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(789)
Uchwała Nr 5
(789)
Zarządzenie nr 256/2012
(789)
PROTOKÓŁ Nr 17
(789)
Uchwała Nr 13
(789)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(789)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(788)
Uchwała Nr 110
(788)
Protokół
(788)
U C H W A Ł A Nr 82
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(788)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(788)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(788)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(787)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(787)
UCHWAŁA NR 313
(787)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(787)
Protokół nr 11
(787)
Uchwała Nr 143
(787)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(786)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(786)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(786)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(786)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(786)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(786)
Uchwała Nr 101
(785)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(785)
Uchwała Nr 20
(785)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(785)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(784)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(784)
Uchwała Nr III/34/2010
(784)
Protokół nr II/2006
(784)
Protokół Nr 54
(784)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(784)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(784)
2011 rok
(784)
PROTOKÓŁ NR 15
(783)
Uchwała Nr II/29/2014
(783)
Protokół
(783)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(783)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(783)
Uchwała Nr 125
(783)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(782)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(782)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(782)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(782)
Uchwała nr XXXV/344/05
(781)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(781)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(781)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(781)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(781)
Protokół LXVII
(781)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(780)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(780)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(780)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(780)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(780)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(780)
Uchwała Nr 145
(779)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(779)
Uchwała Nr 17
(779)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(779)
Protokół nr 12
(779)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(779)
Ogłoszenie
(778)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(778)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(778)
Protokół
(778)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(778)
Zarządzenie nr 251/2012
(778)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(778)
PROTOKÓŁ NR 20
(778)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(777)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(777)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(777)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(777)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(777)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(777)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(777)
PROTOKÓŁ Nr 25
(777)
Protokół Nr IX / 2003
(777)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(777)
PROTOKÓŁ NR 72
(776)
Protokół nr 11
(776)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(776)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(776)
Ogłoszenie
(776)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(776)
Protokół LXXX
(776)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(776)
U C H W A Ł A Nr 81
(775)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(775)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(775)
Obwieszczenie
(775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(775)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(775)
Uchwała Nr 9
(774)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(774)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(774)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(774)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(774)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(774)
Uchwała Nr 124
(774)
2010 rok
(774)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(774)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(773)
PROTOKÓŁ NR 81
(773)
Protokół LXII
(773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(773)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(773)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(773)
Protokół nr XXVII/2004
(773)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(773)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(772)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(772)
Uchwała Nr 16
(772)
Protokół LXXXIV
(772)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(772)
Uchwała Nr XI/166/2012
(772)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(772)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(772)
Ogłoszenie
(772)
2011 rok
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(771)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(770)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(770)
Obwieszczenie
(770)
Uchwała nr XLI/414/06
(770)
Protokół nr 9
(770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(770)
Uchwała Nr XI/167/2012
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(769)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(769)
PROTOKÓŁ NR 68
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(769)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(769)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(768)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(768)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(768)
Protokół LXX
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(768)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(768)
Protokół 13
(767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(767)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(767)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(767)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(767)
Ogłoszenie
(767)
Uchwała Nr 329
(767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(766)
Uchwała Nr XI/143/2012
(766)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(766)
Protokół nr 7
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(766)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(765)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(764)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(764)
Protokół 15
(764)
Uchwała Nr VI/91/2011
(764)
PROTOKÓŁ NR 37
(764)
Uchwała Nr 142
(764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(764)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(764)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(764)
Uchwała nr XL/398/2006
(764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(763)
Uchwała Nr XII/171/2012
(763)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(763)
Uchwała Nr 324
(763)
Protokół nr 45
(763)
Status prawny
(762)
Protokół Nr LII / 2002
(762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(762)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(762)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(762)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(762)
2011 rok
(762)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(761)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(761)
Uchwała Nr 147
(761)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(761)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(761)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(761)
Zarządzenie nr 214/2012
(761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(761)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(761)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(760)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(760)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(760)
Uchwała nr XXIV/225/04
(760)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(760)
Protokół nr XVII/2003
(760)
Protokół nr 16
(760)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(760)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(758)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(758)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(758)
Zarządzenie nr 220/2012
(758)
Protokół 63
(758)
Uchwała Nr XV/190/2012
(758)
Zarządzenie nr 198/2012
(758)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(758)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(758)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(758)
Protokół nr 14
(758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(757)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(757)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(757)
Protokół Nr IV / 2003
(757)
Protokół nr 22
(757)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(757)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(757)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(757)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(757)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(757)
Ogłoszenie
(757)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(757)
Protokół LXI
(756)
Uchwała nr XXXII/308/05
(756)
Zarządzenie nr 234/2012
(756)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(756)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(756)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(756)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(755)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(755)
PROTOKÓŁ NR 39
(755)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(754)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(754)
Protokół nr 17
(753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(753)
Protokół 3
(753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(753)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(753)
Uchwała Nr 6
(753)
Uchwała Nr 67
(752)
Uchwała Nr V/65/2011
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(752)
2011 rok
(752)
2010 rok
(751)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(751)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(751)
PROTOKÓŁ NR 71
(751)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(750)
Protokół nr 8
(750)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(750)
rok 2013
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(750)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(750)
Uchwała nr VI/91/07
(749)
Uchwała Nr 15
(749)
Protokół nr 26
(748)
Uchwała Nr 122
(748)
UCHWAŁA NR 321
(748)
Protokół LXXXI
(748)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(748)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(747)
Protokół nr 28
(747)
Obwieszczenie
(747)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(747)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(747)
Protokół nr 30
(747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(747)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(746)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(746)
PROTOKÓŁ NR 31
(746)
Obwieszczenie
(746)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(745)
UCHWAŁA NR 4
(745)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(745)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(745)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(745)
Protokół nr 8
(744)
Protokół nr 23
(744)
Uchwała nr 326
(744)
Ogłoszenie
(744)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(744)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(744)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(743)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(743)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(743)
PROTOKÓŁ NR 48
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(742)
PROTOKÓŁ NR 12
(742)
Uchwała Nr 14
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(742)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(741)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(741)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(741)
UCHWAŁA NR 314
(741)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(741)
Zarządzenie nr 68/2012
(740)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(740)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(740)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(739)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(739)
Protokół 6
(739)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(739)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(739)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(739)
OGŁOSZENIE
(739)
Uchwała Nr 323
(739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(739)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(738)
Protokół 1
(738)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(738)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(738)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(738)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(738)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(737)
Uchwała nr XLI/412/06
(737)
Protokół LXXVII
(737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(737)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(737)
OBWIESZCZENIE
(737)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(737)
Ogłoszenie
(737)
Protokół 5
(737)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(736)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(736)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(736)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(736)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(736)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(736)
Uchwała Nr 317
(736)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(736)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(736)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(735)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(735)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(735)
Protokół
(735)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(734)
Zarządzenie nr 31/2012
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(734)
PROTOKÓŁ NR 29
(734)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(734)
Przedmiot działalności i kompetencje
(734)
Protokół nr 12
(734)
Uchwała Nr X/129/2011
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(734)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(734)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(733)
Protokół nr 7
(733)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(733)
Uchwała Nr XV/197/2012
(733)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(732)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(732)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(732)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(732)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(731)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(731)
Zarządzenie nr 170/2012
(731)
Uchwała nr XI/108/03
(731)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(731)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(731)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(731)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(730)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(730)
Protokół
(730)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(730)
Protokół
(730)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(730)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(730)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(729)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(729)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(729)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(729)
Protokół nr 15
(729)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(729)
Protokół nr 20
(729)
Protokół 2
(729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(728)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(728)
Organizacja
(728)
Protokół nr 10
(728)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(727)
Zarządzenie Nr 160/2010
(727)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
Protokół nr 63
(727)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(727)
Zarządzenie nr 122/2010
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(727)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(726)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(726)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(726)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(726)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(726)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(726)
Protokół 5
(726)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(725)
Uchwała nr XXXV/338/05
(725)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(725)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(724)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(724)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(724)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(724)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(724)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(724)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(724)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(724)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(724)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(724)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(724)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(723)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(723)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(722)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(722)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(722)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(722)
Uchwała nr XLIV/443/06
(722)
2012 rok
(722)
UCHWAŁA NR 10
(721)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(721)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(721)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(721)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(721)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(721)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(721)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(721)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(721)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(720)
Protokół Nr 22
(720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(720)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(720)
Protokół nr 9
(720)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(720)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(720)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(720)
2012 rok
(719)
PROTOKÓŁ NR 34
(719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(719)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(719)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(719)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(719)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(719)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(719)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(719)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(718)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(718)
UCHWAŁA NR 315
(718)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(718)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(718)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(717)
Protokół nr 15
(716)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(716)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(716)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(716)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(716)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(715)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(715)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(715)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(715)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(715)
Protokół nr 9
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(715)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(715)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(715)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(715)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(714)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(714)
Uchwała nr III/36/06
(714)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(714)
Protokół nr 24
(714)
Uchwała nr XLI/415/06
(714)
Protokół 6
(713)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(713)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(713)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(713)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(712)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(712)
Uchwała Nr V/54/2015
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(712)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(712)
Uchwała Nr V/45/03
(712)
DECYZJA nr 653/2013
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(712)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(711)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(711)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(711)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(711)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(711)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(711)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(711)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(711)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(711)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(711)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(710)
2015 rok
(710)
Protokół nr 24
(709)
Protokół ze wsólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(709)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(709)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(709)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(709)
Obwieszczenie
(708)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(708)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(708)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(707)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(707)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(707)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(706)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(706)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(706)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(706)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(705)
Uchwała nr 312
(705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(705)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(705)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(705)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(704)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(704)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(704)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji
(704)
Uchwała nr IV/36/02
(704)
Zarządzenie nr 169/2010
(704)
PROTOKÓŁ NR 65
(704)
Uchwała nr VI/91/07
(703)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(703)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(703)
Uchwała nr XX/182/04
(703)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(703)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(703)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(703)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(703)
Uchwała nr XL/390/06
(703)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(702)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(702)
Uchwała Nr XI/135/2012
(702)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(702)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(702)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(701)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(701)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(701)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(701)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(701)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(701)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(701)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(701)
Protokoły z komisji Doraźnej
(701)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(700)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(700)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(700)
Ogłoszenie
(699)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(699)
Ogłoszenie
(699)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(699)
Uchwała nr XI/101/03
(698)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(698)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(698)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(698)
Uchwała nr XIII/137/03
(698)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(697)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(697)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(697)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(697)
Protokół komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(697)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(697)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(697)
Protokół nr 18
(696)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(696)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(696)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(696)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(695)
Uchwała nr V/45/07
(695)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(695)
Uchwała nr VI/69/07
(695)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(695)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(694)
Protokół 4
(694)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(694)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(693)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(693)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(693)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(693)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(693)
2011 rok
(693)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(693)
Zarządzenie nr 124/2012
(693)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(693)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(692)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(692)
Protokół LXXXIII
(692)
Uchwała nr III/25/06
(692)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(692)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(691)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(691)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(691)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(691)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(690)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(690)
Zarządzenie nr 145/2012
(690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(690)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(690)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją komunalno-finansową
(690)
Uchwała Nr XV/187/2012
(689)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(689)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(689)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(689)
OGŁOSZENIE
(689)
Uchwała Nr XV/198/2012
(689)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(689)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(689)
Protokół 19
(688)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(688)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(688)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(688)
Protokół 4
(688)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(688)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(687)
Zarządzenie nr 112/2012
(687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(687)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(687)
Obwieszczenie
(686)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(686)
Protokół 14
(686)
Uchwała nr VIII/64/03
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(686)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(686)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(686)
Protokół
(686)
Uchwała nr VIII/120/2015
(686)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(685)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(685)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(685)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(685)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(685)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(685)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(685)
Protokół nr 25
(685)
Protokół 5
(685)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(685)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(684)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(684)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(684)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(684)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(684)
Protokół nr 30
(684)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(684)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(683)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(683)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(683)
Uchwała nr VIII/72/03
(683)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(683)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(683)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(682)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(682)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(682)
Protokół nr 13
(682)
Uchwała nr XXVII/256/04
(682)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(682)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(682)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(682)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(682)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(682)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(682)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(681)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(681)
Zarządzenie nr 103/2012
(681)
Uchwała nr XII/118/03
(681)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(681)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(681)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(681)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(681)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(681)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(680)
Uchwała nr XXXII/306/05
(680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(680)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(679)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(679)
Protokół nr 17
(679)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(679)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(679)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(679)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(679)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(678)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(678)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(678)
Uchwała nr VIII/70/03
(678)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(678)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(678)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(677)
Uchwała nr XX/181/04
(677)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(677)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(676)
Uchwała nr XV/146/03
(676)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(676)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(676)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(676)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(676)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(676)
Uchwała Nr VII/226/2008
(676)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(675)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(675)
Uchwała nr VII/104/07
(675)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(675)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(675)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(674)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(674)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(674)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(674)
Uchwała nr XI/99/03
(674)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(674)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(674)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(674)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(674)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(673)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(673)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(673)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(673)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(673)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(672)
2010 rok
(672)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(672)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(672)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(672)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(672)
Protokół 21
(671)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(671)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(671)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(671)
Uchwała nr XII/115/03
(671)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(671)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(670)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(670)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(670)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(670)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(670)
Uchwała nr VII/104/07
(670)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(670)
Uchwała Nr VII/99/2011
(670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(669)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(669)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(669)
Protokół nr 15
(669)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(669)
rok 2012
(669)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(669)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(669)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(669)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(668)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(668)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(668)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(668)
Obwieszczenie
(668)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(668)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(668)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(668)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(668)
Protokół 24
(668)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(667)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackieg
(667)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(667)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(667)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(667)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(666)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(666)
O B I E S Z C Z E N I E
(666)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(666)
Uchwała nr XXXV/351/05
(666)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(666)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(666)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(666)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(666)
Uchwała nr XIX/174/04
(666)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(666)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(665)
2012 rok
(665)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(665)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(665)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(665)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(665)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(664)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(664)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(664)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(664)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(664)
Protokół 11
(664)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(664)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(663)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(663)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(663)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(663)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(663)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(662)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(662)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(661)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(661)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(661)
Protokół nr 23
(661)
Uchwała nr II/7/2002
(661)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(661)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(661)
Uchwała nr XXII/204/04
(661)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(660)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(660)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(660)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(660)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(660)
Uchwała nr XXXV/341/05
(660)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(660)
Zarządzenie nr 159/2012
(660)
Uchwała nr XII/114/03
(660)
Protokół nr XXXVII/2005
(660)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(659)
Uchwała nr XLIV/437/06
(659)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(659)
Protokół 1
(659)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(659)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(658)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(658)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(658)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(658)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(658)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(658)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(658)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(657)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(657)
Uchwała nr V/60/07
(657)
2010
(657)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(657)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(657)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(657)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(656)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(656)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(656)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(656)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(656)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(656)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(656)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(656)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(656)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(656)
Uchwała nr XL/388/06
(655)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(655)
Uchwała nr III/14/2002
(655)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(655)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(655)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(654)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(654)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(654)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(654)
Uchwała Nr XI/144/2012
(654)
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WE WRZEŚNI
(654)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(654)
Ogłoszenie
(654)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(653)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(653)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(653)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(653)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(652)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(652)
Uchwała nr II/11/10
(652)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(652)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(652)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(652)
Uchwała nr XII/112/03
(652)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(652)
Uchwała Nr XV/186/2012
(652)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(651)
Uchwała nr XLIII/424/06
(651)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(651)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(651)
rok 2010
(651)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(651)
Ogłoszenie
(650)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(650)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(650)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(650)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(649)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(649)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(649)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(649)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(649)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(648)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(648)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(648)
Uchwała Nr V/69/11
(647)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(647)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(647)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(647)
Uchwała nr XXXII/307/05
(647)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(647)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(647)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(646)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(646)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(646)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(646)
Protokół nr 11
(646)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(646)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(645)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(645)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(645)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(645)
Ogłoszenie
(645)
Uchwała nr IV/45/2011
(645)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(644)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(644)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(644)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(644)
Ogłoszenie
(644)
Protokół nr 18
(644)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(644)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(644)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(644)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(643)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(643)
Uchwała nr XLIII/425/06
(643)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(643)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(642)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(642)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(642)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(642)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(641)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(641)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(641)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(641)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(641)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(641)
Uchwała Nr I/21/2014
(641)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(640)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(640)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(640)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(640)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(640)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(640)
ORDO Marek Friebe
(640)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(640)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(640)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(640)
ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
(640)
Uchwała nr XXXII/310/05
(640)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(640)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(639)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(639)
Protokół 10
(639)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(639)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(639)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(638)
Informacja o wyborze oferty na gruntowną konserwację rowu melioracyjnego W 22
(638)
Uchwała nr XXVI/241/04
(638)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(638)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(638)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(637)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(637)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(637)
Uchwała Nr XV/191/2012
(637)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(637)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(637)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(637)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(637)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(636)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(636)
Uchwała nr VIII/65/03
(636)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(636)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(636)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(636)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(636)
Zarządzenie nr 72/2012
(635)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(635)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(635)
Uchwała nr VIII/79/03
(635)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(635)
Ogłoszenie
(635)
Uchwała Nr V/66/2011
(635)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(634)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(634)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(633)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(633)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(633)
Uchwała nr II/8/10
(633)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(633)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(632)
Uchwała nr XII/123/03
(632)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(632)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(632)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(632)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(632)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(632)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(632)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(631)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(631)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(631)
UCHWAŁA Nr XXX/398/2010
(631)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(631)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(631)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(631)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(631)
Uchwała nr III/27/06
(631)
Protokół 3
(631)
Uchwała nr III/26/06
(631)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(631)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(631)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(631)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(631)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(630)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(630)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(630)
Protokół 2
(630)
Rok 2013
(630)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(630)
Protokół 23
(630)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(630)
ZARZĄDZENIE Nr 222/2006
(629)
Zarządzenie nr 215
(628)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(628)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(628)
Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(628)
EKO-TOM S.J. Turguła
(628)
2010 rok
(627)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku
(627)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(627)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(627)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(627)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(627)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(626)
UCHWAŁA Nr XXX/406/2010
(626)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(626)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(626)
Obwieszczenie
(626)
UCHWAŁA NR XXXI/415/10
(625)
UCHWAŁA NR XXXIV/448/2010
(625)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(625)