BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
9216083
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-07-2018
Informacja o samorządzie
(242322)
Zamówienia publiczne
(95596)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(84156)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(57633)
Przetargi 2015
(48378)
Oferty pracy
(45242)
Aktualne oferty pracy
(43447)
Przetargi 2014 - archiwum
(41348)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(39689)
Urząd Miasta i Gminy
(39540)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(36489)
Przetargi 2017
(33405)
Przetargi 2016
(32797)
Władze
(32360)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(28472)
Kontakt
(26360)
Przetargi - archiwum 2012
(25149)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(25139)
Akty prawne i protokoły
(24536)
Podatki lokalne
(22741)
Przetargi - archiwum 2013
(21440)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(20013)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(19956)
Opłata śmieciowa
(19880)
Oświadczenia majątkowe radnych
(16507)
Aktualne wyniki naborów
(15496)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(15434)
Jednostki organizacyjne gminy
(15126)
Uchwały Rady Miejskiej
(14833)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(14638)
Przetargi 2018
(14426)
Archiwum zakładowe
(13490)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(13200)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(13012)
Rada Miejska we Wrześni
(12932)
Sprawy finansowe
(12573)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11969)
Jednostki pomocnicze gminy
(11953)
Ogłoszenia
(11890)
Zarządzenia Burmistrza
(11851)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(11446)
Zastępcy Burmistrza
(11214)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(11071)
Konsultacje społeczne
(11030)
Informacja o wynikach przetargów
(11029)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(10698)
Publicznie dostępne wykazy danych
(9835)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(9414)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(9060)
Archiwum ofert pracy
(8590)
Spółki z udziałem gminy
(8298)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8142)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(8005)
Ogłoszenia
(7488)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7254)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(6925)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6922)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(6628)
Protokoły z sesji
(6602)
Deklaracja
(6522)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6353)
Przetargi - archiwum
(6059)
Sprawozdania finansowe
(5988)
Archiwum wyników naborów
(5929)
Składy Komisji
(5844)
Archiwum 2001-2002
(5818)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5611)
Terminy wpłaty opłaty
(5599)
Placówki oświatowe
(5385)
Segregacja odpadów komunalnych
(5325)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(5312)
Zmiany Budżetowe
(5257)
Uchwała budżetowa
(5225)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5179)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(5060)
Schronisko dla zwierząt
(5039)
Protokoły z komisji edukacji
(4968)
Nazwy i adresy
(4877)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4859)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(4807)
Muzeum Regionalne
(4798)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(4623)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4610)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4594)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(4501)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4496)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4483)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4372)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4361)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4336)
Majątek komunalny
(4321)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(4319)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4306)
Statut Miasta i Gminy
(4304)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4301)
Uchwały Zarządu
(4258)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4217)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4211)
Biblioteka Publiczna
(4198)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4182)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4159)
Rocznik 2014
(4119)
Statut Miasta i Gminy Września
(4100)
Zgromadzenia publiczne
(4036)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4017)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3997)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3995)
Podatki lokalne w roku 2018 - druki interaktywne
(3965)
Opłaty lokalne
(3964)
Rocznik 2015
(3911)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3876)
Rocznik 2014
(3864)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3851)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3844)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3797)
Rocznik 2012
(3788)
Rocznik 2012
(3759)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3738)
Rocznik 2013
(3698)
Petycje
(3685)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3668)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3593)
Rocznik 2013
(3551)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(3519)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3431)
Petycje
(3429)
Rocznik 2010
(3418)
Rocznik 2011
(3377)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3357)
Podstawa prawna systemu
(3351)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3283)
Plany zamówień publicznych
(3272)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3221)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3212)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3193)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3190)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3190)
Rocznik 2008
(3186)
Rocznik 2015
(3167)
Protokoły z komisji budżetowej
(3164)
PROTOKÓŁ NR 63
(3141)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3134)
PROTOKÓŁ NR 69
(3114)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3099)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3076)
Rocznik 2011
(3073)
Rocznik 2005
(3071)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3069)
Rocznik 2009
(3056)
Protokoły z komisji oświaty
(3045)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3038)
Protokoły z komisji zdrowia
(3035)
Oświadczenie majątkowe
(3027)
Deklaracja elektroniczna
(3009)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3003)
Podatki lokalne w 2018 r.
(2999)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2989)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2983)
PROTOKÓŁ NR 58
(2983)
PROTOKÓŁ NR 67
(2982)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2953)
Archiwum 2011
(2939)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(2938)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2936)
PROTOKÓŁ NR 61
(2932)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2931)
Protokół 59
(2930)
PROTOKÓŁ NR 70
(2927)
PROTOKÓŁ NR 66
(2925)
PROTOKÓŁ NR 60
(2918)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2885)
2014 rok
(2863)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2858)
2012 rok
(2845)
PROTOKÓŁ NR 64
(2836)
PROTOKÓŁ NR 65
(2835)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2823)
Worki do segregacji odpadów
(2815)
Podatek rolny w 2015 roku
(2799)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2790)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(2775)
Protokół nr 62
(2764)
PROTOKÓŁ NR 68
(2742)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2733)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2730)
Rocznik 2006
(2728)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2693)
PROTOKÓŁ NR 71
(2691)
Rocznik 2007
(2687)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2680)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2641)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2623)
2013 rok
(2607)
Opłata targowa
(2597)
Rocznik 2003
(2577)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2576)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2575)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2574)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2574)
Rocznik 2005
(2560)
Rocznik 2004
(2550)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2549)
Rocznik 2002
(2549)
Informacja o wyborze oferty
(2547)
Rocznik 2010
(2521)
Nieograniczone
(2520)
za 2010 rok
(2493)
Rocznik 2009
(2476)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2464)
2011 rok
(2462)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2457)
Rocznik 2008
(2455)
Majątek komunalny
(2451)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2449)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2448)
Rocznik 2007
(2447)
Lobbing
(2442)
Rocznik 2017
(2441)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2435)
Rocznik 2003
(2407)
Rocznik 2004
(2401)
2011 rok
(2392)
Rocznik 2016
(2392)
Rocznik 2006
(2385)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2381)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2361)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2359)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2355)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2355)
2013 rok
(2352)
Podatki lokalne w roku 2016
(2342)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2320)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2308)
Przedszkola
(2307)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2305)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2290)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2284)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2275)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2257)
Oświadczenie majątkowe
(2256)
Rocznik 2016
(2247)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2247)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2244)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2236)
Poziomy recyklingu
(2230)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2222)
Konkursy
(2209)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2209)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2204)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2203)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2198)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2197)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2180)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2173)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2165)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2165)
Inne ogłoszenia
(2156)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2133)
2014 rok
(2116)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2105)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2104)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2102)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2097)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2093)
Protokół Nr 60
(2085)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2084)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2082)
Oświadczenie majątkowe
(2063)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2055)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2042)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2041)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2039)
2012 rok
(2034)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2030)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2025)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2023)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2023)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2021)
Oświadczenie majątkowe
(2019)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2007)
Rocznik 2001
(2006)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1985)
Rada Nadzorcza
(1984)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1980)
Oświadczenie majątkowe
(1980)
Protokół nr 19
(1977)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1974)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1969)
CRP Sp. z o. o.
(1960)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1954)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1952)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1945)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1944)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1938)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1936)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1935)
Uchwała Nr X/132/2011
(1933)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1932)
Oświadczenie majątkowe
(1930)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1927)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1923)
Zespoły Szkół
(1920)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1917)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1900)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1899)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1899)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1889)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1879)
Oświata Niepubliczna
(1876)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1875)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1875)
Oświadczenie majątkowe
(1870)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1868)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1864)
2010 rok
(1863)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1862)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1860)
Archiwum
(1854)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1851)
Protokół 1
(1847)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1843)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1841)
Unieważnienia przetargów
(1838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1834)
Sprzedaż lokali komunalnych
(1829)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1828)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1827)
Protokół nr XIV/2003
(1825)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1820)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1819)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1818)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1816)
Oświadczenie majątkowe
(1812)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1812)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1809)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1806)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1802)
Rocznik 2002
(1791)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1789)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1788)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1787)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1785)
PROTOKÓŁ NR 53
(1784)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1778)
Zarząd
(1777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1768)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1768)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1767)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1767)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1766)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1766)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1765)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1763)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1760)
Gimnazja
(1753)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1753)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1752)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1751)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1749)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1749)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1746)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1739)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1732)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1732)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1730)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1722)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1719)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1719)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1718)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1716)
Protokół
(1713)
Protokół 3
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1711)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1708)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1704)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1704)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1702)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1702)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1699)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1699)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1697)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1697)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1691)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1691)
Adres
(1689)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1688)
Protokół
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół Nr LX / 2002
(1682)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1682)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1680)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1679)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1678)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1678)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1677)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1675)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1675)
Protokół Nr 46
(1675)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1674)
PROTOKÓŁ NR 42
(1673)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1671)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1669)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1667)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1667)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1666)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1664)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1663)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1660)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1659)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1659)
Uchwała Nr II/31/2014
(1657)
Archiwum 2012
(1657)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1655)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1652)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1651)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1651)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1651)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1649)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1648)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1647)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1644)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1644)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1643)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1640)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1640)
Nazwa i adres
(1638)
2012 rok
(1637)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1637)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1636)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1635)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1634)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1631)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1630)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1626)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1625)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1619)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1615)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1614)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1614)
PROTOKÓŁ NR 32
(1613)
2009 rok
(1612)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1609)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1609)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1608)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1607)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1606)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1604)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1602)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1602)
Protokół 2
(1600)
Protokół
(1600)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1597)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1597)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1596)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1595)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1594)
Protokół 69
(1593)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1591)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1588)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1588)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1586)
Protokół 47
(1585)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1585)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1585)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1584)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1582)
Rocznik 2017
(1581)
Paweł-Trans
(1581)
DECYZJA nr 360/2013
(1581)
PROTOKÓŁ NR 47
(1577)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1576)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1576)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1575)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1574)
Umowa spółki
(1572)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1572)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1571)
PROTOKÓŁ NR 66
(1571)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1570)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1568)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1568)
PROTOKÓŁ NR 18
(1568)
PROTOKÓŁ NR 84
(1567)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1567)
DECYZJA Nr 600/2010
(1564)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1562)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1562)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1562)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1562)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1562)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1560)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1555)
Protokół 43
(1555)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1551)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1551)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1549)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1549)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1548)
Protokół 62
(1547)
Protokół Nr I / 2002
(1546)
Protokół LXVI
(1546)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1544)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1543)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1543)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1541)
Uchwała Nr III/17/2010
(1539)
PROTOKÓŁ NR 54
(1539)
Protokół nr 45
(1539)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1538)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1538)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1538)
Protokół 48
(1536)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1536)
Protokół NR 57
(1533)
PROTOKÓŁ NR 30
(1533)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1533)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1531)
2010 rok
(1531)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1530)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1526)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1524)
za 2009 rok
(1524)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1524)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1523)
PROTOKÓŁ NR 85
(1523)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1522)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1520)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1520)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1520)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1514)
PROTOKÓŁ NR 87
(1513)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1513)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1513)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1508)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1508)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1507)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1507)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1506)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1506)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1506)
Protokół 4
(1505)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1504)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1504)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1503)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1503)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1502)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1501)
Protokół Nr 56
(1499)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1499)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1499)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1498)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1498)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1498)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1498)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1497)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1493)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1492)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1492)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1492)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1491)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1490)
Protokół
(1490)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1490)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1490)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1488)
Uchwały
(1487)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1487)
Uchwała Nr 322
(1486)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1485)
Protokół Nr 62
(1485)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1483)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1482)
Protokół Nr LIII / 2002
(1482)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1481)
Protokół nr 56
(1481)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1481)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1478)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1478)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1476)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1475)
PROTOKÓŁ NR 57
(1475)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1474)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1474)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1474)
PROTOKÓŁ NR 61
(1473)
Protokół nr 10
(1473)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1473)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1472)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1472)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1472)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1471)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1471)
Protokół nr 32
(1470)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1469)
Protokół Nr 50
(1469)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1468)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1468)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1467)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1466)
Protokół 38
(1466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1465)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1464)
Protokół 49
(1464)
PROTOKÓŁ NR 11
(1463)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1461)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1459)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1459)
PROTOKÓŁ NR 43
(1459)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1459)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1458)
PROTOKÓŁ NR 52
(1458)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1457)
Protokół Nr VIII / 2003
(1456)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1456)
PROTOKÓŁ NR 14
(1456)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1454)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1454)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1454)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1454)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1452)
Nazwa i adres
(1451)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1451)
Protokół
(1450)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1450)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1449)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1449)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1449)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1448)
PROTOKÓŁ NR 89
(1448)
2015 rok
(1447)
Uchwała nr VI/86/2011
(1447)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1446)
PROTOKÓŁ NR 4
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1442)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1441)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1440)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1440)
Protokół 12
(1440)
Protokół nr 51
(1440)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1439)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1434)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1433)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1433)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1433)
Protokół nr 30
(1433)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1432)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1432)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1431)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1431)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1430)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1428)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1428)
Protokół
(1428)
Protokół 61
(1427)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1427)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1426)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1426)
PROTOKÓŁ NR 38
(1425)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1425)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1424)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1422)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1421)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1419)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1419)
Protokół Nr 51
(1418)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1418)
PROTOKÓŁ NR 51
(1418)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1415)
PROTOKÓŁ NR 23
(1415)
Protokół nr 53
(1414)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1412)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1412)
Protokół Nr LVIII
(1412)
Protokół nr 21
(1411)
Protokół nr 61
(1411)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1411)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1411)
Protokół Nr 50
(1409)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1408)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1408)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1408)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1408)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1407)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1406)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1405)
PROTOKÓŁ NR 13
(1405)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1405)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1405)
Protokół 66
(1404)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1404)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1404)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1404)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1403)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1402)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1402)
Obwody głosowania
(1401)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1401)
za 2007 rok
(1398)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1398)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1397)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1397)
Protokół nr 67
(1396)
Dane podstawowe
(1396)
Uchwała Nr 12
(1396)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1394)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1393)
Ograniczone
(1393)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1392)
Protokół Nr LV / 2002
(1392)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1390)
Protokół Nr III / 2002
(1390)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1390)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1390)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1389)
PROTOKÓŁ NR 7
(1389)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1388)
Protokół 41
(1386)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1385)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1385)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1383)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1383)
Protokół
(1381)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1381)
Protokół nr VI/2011
(1381)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1381)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1381)
Protokół nr 22
(1380)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1380)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1379)
Protokół 74
(1379)
Protokół 68
(1379)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1378)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1377)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1377)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1376)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1376)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1376)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1375)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1375)
za 2006 rok
(1375)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1374)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1374)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1374)
PROTOKÓŁ NR 16
(1374)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1373)
Protokół Nr II / 2002
(1373)
PROTOKÓŁ NR 64
(1373)
PROTOKÓŁ NR 65
(1373)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1371)
2009 rok
(1371)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1368)
za 2005 rok
(1368)
Protokół 45
(1367)
Protokół
(1367)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1365)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1364)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1364)
Protokół Nr V / 2003
(1364)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1363)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1362)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1361)
Protokół LXXI
(1360)
Protokół nr 16
(1360)
Protokół
(1360)
Protokół LXXV
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1359)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1356)
Protokół Nr L / 2002
(1356)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1355)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1354)
Protokół nr XXXIII/2005
(1353)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1352)
Uchwała nr IV/37/06
(1352)
Protokół Nr LVI / 2002
(1352)
Protokół Nr LI / 2002
(1352)
Protokół nr 17
(1352)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1352)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1350)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1349)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1348)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1348)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1347)
Protokół 16
(1346)
Protokół
(1346)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1345)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1345)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1344)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1344)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1344)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1341)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1340)
Protokół 6
(1339)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1338)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1338)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1338)
PROTOKÓŁ NR 41
(1337)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1337)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1336)
Protokół
(1335)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1335)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1335)
Protokół nr 53
(1335)
Protokół 50
(1335)
Protokół nr 18
(1333)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1332)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1332)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1332)
Protokół nr 59
(1331)
Protokół Nr 47
(1331)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1330)
Protokół Nr LVII / 2002
(1330)
Protokół
(1330)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1329)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1328)
PROTOKÓŁ NR 36
(1327)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1326)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1326)
Protokół 75
(1326)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1326)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1325)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1325)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1325)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1325)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1324)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1324)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1323)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1323)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1323)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1321)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1321)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1321)
Protokół Nr VI / 2003
(1321)
Protokół nr 11
(1320)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1320)
Protokół LXXXII
(1319)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1318)
PROTOKÓŁ NR 60
(1317)
Jakość wody do spożycia
(1317)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1316)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1315)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1315)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1315)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1314)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1312)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1310)
Protokół 5
(1310)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1309)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1309)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1308)
Umowy o zamówienia publiczne
(1308)
Protokół nr 34
(1308)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1307)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1307)
Protokół 46
(1307)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1307)
Protokół
(1307)
Uchwała Nr V/80/2011
(1307)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1304)
Protokół 18
(1304)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1304)
Protokół Nr 46
(1304)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1303)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1302)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1300)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1298)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1298)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1297)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1297)
Protokół nr XXVI/2004
(1297)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1296)
Protokół nr 13
(1295)
Protokół nr 39
(1295)
Protokół
(1294)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1294)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1294)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1293)
Status prawny
(1293)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1292)
Protokół nr 50
(1292)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1292)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1291)
Protokół Nr VII / 2003
(1291)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1291)
Protokół
(1290)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1290)
Ogłoszenie
(1289)
PROTOKÓŁ NR 62
(1289)
PROTOKÓŁ NR 28
(1289)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1289)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1289)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1289)
za 2008 rok
(1288)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1287)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1286)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1286)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1285)
Protokół 65
(1285)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1284)
Protokół nr 7
(1284)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1284)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1283)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1283)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1283)
Protokół nr 55
(1283)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1282)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1282)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1281)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1281)
Protokół nr 6
(1281)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1280)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1280)
Organizacja
(1280)
Protokół nr 27
(1279)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1279)
PROTOKÓŁ NR 21
(1279)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1279)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1278)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1278)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1277)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1276)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1276)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1276)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1276)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1276)
PROTOKÓŁ NR 55
(1274)
Protokół nr 7
(1273)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1273)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1272)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1271)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1271)
Protokół 1
(1271)
Protokół nr XVIII/2004
(1270)
UCHWAŁA NR 69
(1270)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1269)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1269)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1269)
Wybory Parlamentarne
(1267)
PROTOKÓŁ NR 56
(1267)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1267)
PROTOKÓŁ NR 2
(1266)
Struktura własnościowa
(1266)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1266)
Ogłoszenie
(1266)
Protokół
(1265)
Ogłoszenie
(1265)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1265)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1264)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1264)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1264)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1263)
Zarządzenie Nr 59
(1263)
Protokół 39
(1262)
Protokół 9
(1261)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1261)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1260)
Protokół nr 7
(1260)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1260)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1259)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1259)
Protokół nr 15
(1258)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1257)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1255)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1255)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1254)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1254)
Rejestr umów przetargowych
(1254)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1254)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1253)
Protokół nr XXIX/2005
(1252)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1252)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1251)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1250)
Protokół nr XXIV/2004
(1250)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1249)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1248)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1248)
Protokół nr 55
(1247)
Protokół nr 14
(1247)
Protokół 44
(1247)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1246)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1246)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1246)
Protokół 64
(1245)
Protokół nr 57
(1245)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1245)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1245)
Protokół
(1244)
PROTOKÓŁ NR 58
(1243)
Starosta Wrzesiński informuje
(1242)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1242)
Protokół nr 14
(1242)
Protokół nr 41
(1242)
Uchwała Nr II/29/2014
(1241)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1240)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1240)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1239)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1239)
2011 rok
(1239)
Uchwała Nr X/131/2011
(1239)
Protokół nr XII/2003
(1238)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1238)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1238)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1237)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1237)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1236)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1236)
Protokół 5
(1236)
Protokół nr XLI/2006
(1236)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1236)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1235)
Protokół 72
(1235)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1235)
PROTOKÓŁ NR 49
(1235)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1235)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1234)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1233)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1233)
Protokół nr XXX/2005
(1233)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1231)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1231)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1230)
Protokół nr IX/2007
(1230)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1230)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1230)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1230)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1229)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(1229)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1229)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1228)
ORDO Poznań
(1227)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1227)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1227)
Protokół nr 28
(1227)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1225)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1225)
Protokół nr XIX/2004
(1225)
PROTOKÓŁ NR 35
(1225)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1225)
Protokół LX
(1225)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1224)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1223)
Protokół nr 51
(1223)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1223)
Protokół nr VIII/2007
(1221)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1221)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1221)
UCHWAŁA NR 80
(1221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1221)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1220)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1220)
Protokół Nr LII / 2002
(1220)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1219)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1219)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1219)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1219)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1219)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1219)
Ogłoszenie
(1219)
Protokół
(1218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1218)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1217)
Protokół
(1217)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1216)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1216)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1216)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1215)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1215)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1214)
Protokół nr I/2006
(1214)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1213)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1213)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1213)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1212)
Protokół LXXVI
(1212)
Protokół nr XXXIV/2005
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1212)
PROTOKÓŁ NR 44
(1212)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1211)
Protokół nr XIII/2003
(1211)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1210)
Protokół nr 48
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1210)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1210)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1210)
PROTOKÓŁ NR 24
(1210)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1209)
Protokół nr 8
(1209)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1209)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1208)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1208)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1208)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1208)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1207)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1207)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1207)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1206)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1206)
Protokół Nr IX / 2003
(1205)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1205)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1205)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1205)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1204)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1204)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1204)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1202)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1202)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1201)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1201)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1201)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1201)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1201)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1200)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1200)
Protokół nr XI/2003
(1200)
Protokół nr 44
(1200)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1199)
Protokół
(1199)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1199)
Protokół 40
(1198)
Uchwała nr 95
(1198)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1198)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1198)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1198)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1198)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1197)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1197)
Protokół 6
(1197)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1196)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1196)
Protokół nr 23
(1196)
Protokół
(1196)
Protokół Nr X / 2003
(1196)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1195)
PROTOKÓŁ NR 19
(1194)
Protokół nr VI/2007
(1193)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1193)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1193)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1193)
Protokół Nr 49
(1192)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1192)
Protokół nr XLIII/2006
(1192)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1191)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1190)
PROTOKÓŁ NR 46
(1190)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1189)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1188)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1188)
Uchwała Nr III/32/2010
(1188)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1187)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1187)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1186)
Uchwała Nr 127
(1186)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1185)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1184)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1184)
Protokół
(1183)
Uchwała Nr 44
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1183)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1183)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1182)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1182)
Protokół nr 13
(1181)
Protokół Nr LIV / 2002
(1180)
Uchwała nr 94
(1180)
Protokół nr 24
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1180)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1179)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1178)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1178)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1177)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1177)
UCHWAŁA NR 91
(1177)
Protokół
(1176)
Obwieszczenie
(1176)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1176)
Protokół nr 52
(1176)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1175)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1175)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1174)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1173)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1173)
Protokół
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1173)
Protokół nr XLIV/2006
(1172)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1172)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1172)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1171)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1171)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1171)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1171)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1170)
Protokół 22
(1170)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1170)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1170)
Protokół nr XL/2006
(1170)
Protokół 42
(1170)
Uchwała Nr 53
(1170)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1170)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1169)
Protokół nr 57
(1169)
Protokół nr 9
(1169)
Uchwała Nr 52
(1169)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1169)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1169)
Protokół nr 26
(1168)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1168)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1168)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1167)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1167)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1166)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1166)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1166)
Protokół nr XXXV/2005
(1166)
Protokół nr 54
(1166)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1165)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1165)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1165)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1165)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1164)
Protokół nr 49
(1164)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1164)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1164)
Protokół nr XX/2004
(1164)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1164)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1164)
Protokół nr XVI/2003
(1163)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1163)
Protokół nr XXXI/2005
(1162)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1162)
Protokół nr 24
(1162)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1162)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1162)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1162)
Protokół 59
(1161)
Uchwała Nr 144
(1161)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1161)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1160)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1160)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1160)
Protokół
(1160)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1159)
Zarządzenie nr 254/2012
(1158)
PROTOKÓŁ NR 5
(1158)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1157)
Protokół Nr LIX / 2002
(1157)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1156)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1156)
Protokół LXXVIII
(1155)
PROTOKÓŁ NR 63
(1155)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1155)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1155)
Protokół LXXIV
(1154)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1154)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1154)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1153)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1153)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1153)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1152)
Protokół 67
(1152)
Protokół nr XXXVI/2005
(1151)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1151)
Protokół nr 11
(1151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1150)
Protokół nr XXVIII/2004
(1149)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1149)
Uchwała Nr 42
(1149)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1148)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1148)
Uchwała Nr 88
(1147)
Uchwała nr XXX/282/05
(1147)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1146)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1146)
Uchwała nr 71
(1146)
Uchwała Nr 48
(1145)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1145)
Protokół
(1145)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1144)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1143)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1143)
Uchwała Nr 106
(1143)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1143)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1142)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1142)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1142)
Protokół
(1142)
Uchwała Nr 47
(1142)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1141)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1141)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1140)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1139)
Uchwała Nr 120
(1139)
Protokół nr 14
(1139)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1138)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1138)
Komunikat
(1138)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1138)
PROTOKÓŁ NR 69
(1138)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1138)
Uchwała Nr X/130/2011
(1138)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1137)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1137)
PROTOKÓŁ NR 86
(1137)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1137)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1137)
UCHWAŁA nr 60
(1137)
Protokół nr XXI/2004
(1137)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1137)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1137)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1136)
Uchwała Nr 39
(1136)
OGŁOSZENIE
(1136)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1136)
Ogłoszenie
(1136)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1136)
Zarządzenie nr 174/2012
(1136)
Protokół 3
(1136)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1135)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1135)
Protokół 4
(1135)
Zarządzenie nr 162/2012
(1135)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1135)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1135)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1134)
Zarządzenie nr 240/2012
(1134)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1133)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1133)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1133)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1132)
Protokół 71
(1132)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1132)
Protokół nr X/2007
(1132)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1132)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1131)
Uchwała Nr 116
(1131)
Protokół nr 18
(1131)
Uchwała Nr 61
(1131)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1130)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1130)
Protokół
(1130)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1130)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1130)
Protokół
(1130)
Protokół nr XXV/2004
(1129)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1129)
Protokół LXXII
(1129)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1128)
Protokół nr XV/2003
(1128)
Protokół 60
(1128)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1128)
Protokół 70
(1127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1127)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1127)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1127)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1127)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1127)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1127)
Uchwała nr III/13/2002
(1127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1126)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1126)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1126)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1126)
Ogłoszenie
(1126)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1125)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1125)
Uchwała Nr 141
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1124)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1124)
Zarządzenie nr 253/2012
(1123)
Protokół nr XXIII/2004
(1123)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1123)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1123)
Uchwała Nr V/65/2011
(1123)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1121)
Protokół LXV
(1121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1121)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1121)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1121)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1120)
Uchwała nr VIII/66/03
(1120)
Uchwała Nr 34
(1120)
Uchwała Nr 49
(1118)
Uchwała Nr 64
(1118)
Uchwała Nr 65
(1118)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1118)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1118)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1117)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1117)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1116)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1116)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1116)
Obwieszczenie
(1115)
Uchwała Nr 7
(1115)
Uchwała Nr 45
(1115)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1115)
Uchwała Nr 3
(1114)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1114)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1114)
Uchwała Nr 18
(1114)
Obwieszczenie
(1114)
Zarządzenie nr 251/2012
(1113)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1113)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1113)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1113)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1113)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1113)
Uchwałą nr 85
(1112)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1112)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1112)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1112)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1112)
Protokół nr III/2006
(1112)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1112)
Uchwała nr 74
(1112)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1112)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1111)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1111)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1111)
UCHWAŁA NR 99
(1111)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1111)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1111)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1111)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1111)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1110)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1110)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1109)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1109)
Uchwała Nr 31
(1109)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1109)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1109)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1107)
Uchwała Nr 46
(1107)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1107)
Protokół
(1107)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1107)
Uchwała Nr 43
(1106)
Protokół Nr 54
(1106)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1105)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1105)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1105)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1105)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1105)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1104)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1104)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1104)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1103)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1102)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1102)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1102)
Protokół nr 9
(1102)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1101)
Uchwała Nr 2
(1101)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1100)
Uchwała Nr 58
(1100)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1100)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1100)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1099)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1099)
Obwieszczenie
(1099)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1099)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1098)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1098)
Uchwała Nr 126
(1097)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1097)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1097)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1096)
Obwieszczenie
(1096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1095)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1094)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1093)
Uchwała Nr 32
(1093)
Protokół nr 20
(1093)
PROTOKÓŁ NR LX
(1092)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1092)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1092)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1092)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1091)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1091)
Uchwała Nr 51
(1091)
Uchwała Nr V/54/2015
(1091)
PROTOKÓŁ NR 40
(1091)
Uchwała nr 98
(1091)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1091)
Protokół nr 12
(1091)
Uchwała Nr 27
(1090)
Zarządzenie nr 256/2012
(1090)
UCHWAŁA NR 76
(1090)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1090)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1089)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1089)
UCHWAŁA NR 86
(1088)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1088)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1087)
Uchwała Nr 57
(1087)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1087)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1087)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1087)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1087)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1087)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1087)
Protokół nr 73
(1086)
Obwieszczenie
(1086)
Uchwała Nr 128
(1086)
PROTOKÓŁ nr 45
(1085)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1085)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1085)
Uchwała nr VIII/72/03
(1084)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1084)
Protokół 5
(1084)
Protokół nr VII/2007
(1084)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1084)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1084)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1084)
Protokół
(1084)
Obwieszczenie
(1083)
Obwieszczenie
(1083)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1083)
Protokół nr XLII/2006
(1083)
Protokół nr V/2007
(1082)
Uchwała Nr 8
(1082)
PROTOKÓŁ NR 6
(1081)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1081)
Uchwała Nr 103
(1081)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1081)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1081)
Uchwała Nr 59
(1081)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1081)
Uchwała Nr 29
(1080)
Protokół nr 52
(1080)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1079)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1079)
Obwieszczenie
(1079)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1079)
Uchwała Nr V/45/03
(1079)
Uchwała Nr 54
(1079)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1079)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1078)
Uchwała Nr 328
(1078)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1077)
Uchwała Nr 50
(1077)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1077)
Ogłoszenie
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1076)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1076)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1076)
Protokół 15
(1076)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1075)
Protokół LXVIII
(1075)
Uchwała Nr 35
(1075)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1075)
PROTOKÓŁ NR 10
(1075)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1075)
Uchwała Nr 84
(1075)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1075)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1075)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1074)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1074)
Protokół nr XXXIX/2006
(1074)
Uchwała Nr 112
(1073)
Działalność charytatywna
(1073)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1073)
Ogłoszenie
(1073)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1073)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1073)
Uchwała Nr 33
(1073)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1073)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1073)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1072)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1072)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1071)
PROTOKÓŁ NR 64
(1071)
PROTOKÓŁ NR 26
(1071)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1071)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1071)
Protokół 20
(1071)
Zarządzenie nr 214/2012
(1071)
Uchwała Nr 102
(1070)
Zarządzenie nr 234/2012
(1070)
Protokół nr XXXII/2005
(1070)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(1069)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1069)
2011 rok
(1069)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1069)
Protokół Nr IV / 2003
(1069)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1069)
Protokół 1
(1069)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1068)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1068)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1068)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1068)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1067)
Protokół LXXIX
(1067)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1067)
Zarządzenie nr 170/2012
(1067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1067)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1066)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1066)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1066)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1065)
Uchwała Nr 41
(1065)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1064)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1064)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1064)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1064)
Uchwała Nr 55
(1064)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1063)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1063)
UCHWAŁA NR 73
(1063)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1063)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1063)
Uchwała Nr 78
(1062)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1062)
Zarządzenie nr 198/2012
(1062)
Uchwała Nr 93
(1062)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1061)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1061)
Uchwała Nr 89
(1061)
Ogłoszenie
(1061)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1060)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1060)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1060)
Uchwała Nr 115
(1060)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1060)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1060)
Protokół nr II/2006
(1060)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1060)
Uchwała Nr III/34/2010
(1059)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1059)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1059)
Protokół nr 8
(1059)
Protokół nr 15
(1059)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1058)
Uchwała Nr 148
(1057)
Uchwała Nr 37
(1057)
Ogłoszenie
(1057)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1057)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1056)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1055)
PROTOKÓŁ NR 70
(1055)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1055)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1055)
Uchwała Nr 100
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1055)
Uchwała Nr 146
(1055)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1054)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1054)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1054)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1054)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1053)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1053)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1053)
Uchwała Nr 21
(1053)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1053)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1053)
2010 rok
(1053)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1053)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1053)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1052)
Uchwała Nr 24
(1052)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1051)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1051)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1051)
Protokół 63
(1051)
Uchwała Nr 123
(1050)
Uchwała Nr 56
(1050)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1050)
Zarządzenie nr 220/2012
(1050)
Uchwała Nr 104
(1050)
Uchwała Nr 318
(1050)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1050)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1050)
Protokół LXIX
(1050)
Protokół LXXIII
(1049)
Uchwała Nr 36
(1049)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1049)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1049)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1049)
Uchwała nr VI/91/07
(1048)
Uchwała nr II/9/2002
(1048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1048)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1048)
Uchwała nr XX/182/04
(1048)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1048)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1048)
Uchwała Nr 28
(1047)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1047)
Uchwała Nr 109
(1047)
Uchwała Nr 66
(1047)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1047)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1047)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1047)
Protokół nr XXVII/2004
(1046)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1046)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1045)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1045)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1045)
Protokół nr 45
(1045)
Zarządzenie nr 122/2010
(1045)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1045)
Protokół
(1045)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1045)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1045)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1044)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1044)
Uchwała nr 79
(1044)
Protokół
(1044)
Uchwała Nr 121
(1044)
Uchwała nr VIII/70/03
(1044)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1044)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1043)
Protokół nr IV/2006
(1043)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1042)
Uchwała Nr 114
(1042)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(1042)
Protokół LXII
(1042)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1042)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1041)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1041)
rok 2013
(1041)
Uchwała Nr 105
(1041)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1041)
U C H W A Ł A Nr 62
(1040)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1040)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1040)
Ogłoszenie
(1040)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1040)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1039)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1039)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1039)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1039)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1039)
Ogłoszenie
(1039)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1038)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1038)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1038)
Protokół LXVII
(1037)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1037)
Protokół 13
(1037)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1036)
Protokół 2
(1036)
Protokół nr XXII/2004
(1035)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1035)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1035)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1035)
Obwieszczenie
(1035)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1034)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1034)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1034)
Protokół LXX
(1034)
UCHWAŁA NR 77
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1033)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1033)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1033)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1033)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1033)
2011 rok
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1032)
Uchwała Nr 319
(1032)
Zarządzenie nr 169/2010
(1032)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1032)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1031)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1031)
UCHWAŁA NR 325
(1031)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1031)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1031)
Protokół 6
(1030)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1030)
Uchwała nr XX/181/04
(1030)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1029)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1029)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1029)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1029)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1029)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1028)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1028)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1028)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1028)
U C H W A Ł A Nr 81
(1028)
2011 rok
(1028)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1028)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1027)
PROTOKÓŁ NR 3
(1026)
Ogłoszenie
(1026)
U C H W A Ł A Nr 327
(1026)
Protokół 14
(1026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1025)
Uchwała Nr 26
(1025)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1024)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1024)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1024)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1024)
Uchwała nr III/25/06
(1024)
U C H W A Ł A Nr 82
(1024)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1023)
Uchwała Nr 143
(1023)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1023)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1023)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1023)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1022)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1022)
UCHWAŁA NR 70
(1022)
Protokół nr 17
(1022)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1022)
Uchwała Nr 111
(1022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1022)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1022)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1022)
PROTOKÓŁ NR 90
(1022)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1022)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1021)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1021)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1021)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1021)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1020)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1020)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1020)
Uchwała nr VII/104/07
(1020)
Protokół LXXX
(1019)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1019)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1019)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1018)
PROTOKÓŁ NR 88
(1018)
Uchwała nr 92
(1018)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1017)
Uchwała nr VI/91/07
(1017)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1017)
PROTOKÓŁ NR 27
(1017)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1017)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1017)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1017)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1016)
2012 rok
(1016)
Ogłoszenie
(1016)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1016)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1015)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1015)
Obwieszczenie
(1015)
Uchwała nr XLI/414/06
(1015)
Uchwała Nr 25
(1015)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1015)
2011 rok
(1014)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1014)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1014)
Uchwała Nr 23
(1014)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1014)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1014)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1014)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1013)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1013)
Ogłoszenie
(1013)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1013)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1013)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1012)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1012)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1012)
Protokół nr 15
(1012)
Ogłoszenie
(1012)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1012)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1011)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1011)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1011)
Uchwała Nr I/21/2014
(1011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1011)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1011)
Protokół Nr 58
(1010)
PROTOKÓŁ NR 15
(1010)
Uchwała nr XIII/137/03
(1010)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1010)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1010)
Uchwała nr VIII/64/03
(1010)
PROTOKÓŁ NR 8
(1009)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1009)
Uchwała nr V/45/07
(1009)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1008)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1008)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1008)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1008)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1008)
Uchwała Nr 320
(1008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1008)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1008)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1007)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1007)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1006)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1006)
Protokół LXXXIV
(1006)
Zarządzenie nr 31/2012
(1006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1006)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1006)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1006)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1006)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1005)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1005)
Uchwała Nr 145
(1005)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1005)
2010 rok
(1005)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1005)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1004)
Uchwała Nr 125
(1004)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1004)
Uchwała Nr X/129/2011
(1003)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1003)
Uchwała Nr 101
(1003)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1003)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1003)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1002)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1002)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1002)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1002)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1001)
Rok 2013
(1001)
Uchwała nr XI/101/03
(1001)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1000)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1000)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1000)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1000)
Protokół LXI
(1000)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(999)
Uchwała Nr 142
(999)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(999)
Protokół LXXVII
(999)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(999)
Uchwała Nr 63
(998)
Uchwała nr XI/108/03
(998)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(998)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(997)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(997)
Uchwała Nr 124
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(997)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(997)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(997)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(997)
Protokół nr 16
(996)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(996)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(996)
Obwieszczenie
(995)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(995)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(995)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(993)
Uchwała nr XXXII/308/05
(993)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(993)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(993)
Protokół 1
(993)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(993)
PROTOKÓŁ NR 81
(993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(993)
Zarządzenie nr 145/2012
(993)
Obwieszczenie
(992)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(992)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(992)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(991)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(991)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(991)
2016 rok
(991)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(991)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(991)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(991)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(991)
Uchwała Nr 147
(991)
Uchwała Nr 110
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(990)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(990)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(989)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(989)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(989)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(989)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(989)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(989)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(989)
Uchwała Nr 19
(989)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(989)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(988)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(988)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(988)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(987)
Uchwała nr XLIV/443/06
(987)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(987)
Protokół LXXXI
(986)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(986)
Rok 2014
(986)
Uchwała Nr 9
(986)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(986)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(986)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(986)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(986)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(985)
Uchwała nr XXVII/256/04
(985)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(985)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(985)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(985)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(985)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(985)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(985)
PROTOKÓŁ Nr 17
(984)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(984)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(984)
Uchwała nr VI/69/07
(983)
Uchwała Nr 20
(983)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(983)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(982)
2012 rok
(982)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(982)
PROTOKÓŁ NR 68
(982)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(981)
Uchwała Nr 1
(981)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(981)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(981)
UCHWAŁA NR 321
(981)
Ogłoszenie
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(980)
Obwieszczenie
(980)
UCHWAŁA NR 313
(980)
Uchwała nr XII/118/03
(980)
PROTOKÓŁ NR 72
(979)
Uchwała Nr 16
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(978)
Uchwała Nr 17
(978)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(977)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(977)
Uchwała nr XXII/204/04
(977)
Uchwała Nr 122
(977)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(977)
Protokół nr XVII/2003
(976)
PROTOKÓŁ NR 71
(976)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(976)
PROTOKÓŁ NR 37
(976)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(976)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(975)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(975)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(975)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(974)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(974)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(974)
Uchwała Nr 13
(973)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(973)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(973)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(973)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(973)
Uchwała nr II/7/2002
(973)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(972)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(972)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(971)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(971)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(971)
Uchwała nr XXXII/306/05
(971)
Zarządzenie nr 124/2012
(971)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(971)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(970)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(969)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(969)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(968)
Protokół 19
(968)
Uchwała Nr 67
(968)
Zarządzenie nr 159/2012
(967)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(967)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(967)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(967)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(967)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(966)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(966)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(966)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(966)
Uchwała Nr 5
(966)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(966)
Uchwała Nr 329
(965)
2011 rok
(965)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(965)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(965)
rok 2012
(965)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(965)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(965)
PROTOKÓŁ NR 20
(964)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(964)
Protokół 11
(964)
PROTOKÓŁ NR 29
(964)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(963)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(963)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(963)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(963)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(963)
Obwieszczenie
(963)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(963)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(962)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(962)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(962)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(961)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(961)
2012 rok
(961)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(960)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(960)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(960)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(960)
Ogłoszenie
(960)
Uchwała Nr V/66/2011
(960)
Protokół nr 9
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(959)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(959)
PROTOKÓŁ NR 39
(959)
Protokół 4
(959)
Uchwała nr XII/115/03
(959)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(959)
Uchwała nr XLIV/437/06
(959)
Ogłoszenie
(958)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(958)
Uchwała Nr 11
(958)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(958)
Uchwała nr VII/104/07
(958)
Uchwała nr XII/114/03
(957)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(957)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(957)
Uchwała Nr 6
(957)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(956)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(956)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(956)
Uchwała Nr 323
(955)
Uchwała Nr 324
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(955)
Zarządzenie nr 68/2012
(955)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(954)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(954)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(954)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(954)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(954)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(953)
PROTOKÓŁ NR 48
(953)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(953)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(953)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(952)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(952)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(952)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(952)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(951)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(951)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(950)
Uchwała nr XL/390/06
(950)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(950)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(950)
Uchwała Nr XX/270/2008
(950)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(950)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(950)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(949)
Protokół LXXXIII
(949)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(948)
Uchwała Nr 14
(948)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(948)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(948)
OGŁOSZENIE
(948)
Programy Miasta i Gminy Września
(948)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(947)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(947)
Uchwała nr IV/45/2011
(947)
Protokół nr 63
(946)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(946)
Obowiązek Informacyjny
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(946)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(946)
Ogłoszenie
(946)
Protokół nr 10
(946)
Protokół 21
(946)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(946)
PROTOKÓŁ NR 12
(946)
PROTOKÓŁ Nr 25
(945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(945)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(944)
Uchwała nr IV/36/02
(944)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(944)
UCHWAŁA NR 4
(944)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(944)
UCHWAŁA NR 314
(944)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(943)
Uchwała Nr XV/191/2012
(943)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(942)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(942)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(942)
Uchwała nr XL/398/2006
(942)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(941)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(941)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(939)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(939)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(939)
Protokół
(939)
Uchwała nr III/36/06
(939)
Ogłoszenie
(939)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(939)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(939)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(938)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(938)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(938)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(938)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(938)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(938)
Uchwała nr III/14/2002
(937)
Uchwała Nr 317
(937)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(937)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(937)
Uchwała nr XLI/415/06
(937)
PROTOKÓŁ NR 34
(936)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(936)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(935)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(935)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(935)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(935)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(935)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(935)
Uchwała nr XV/146/03
(935)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(934)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(934)
Uchwała Nr 15
(934)
Uchwała Nr V/64/11
(934)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(934)
Rocznik 2018
(934)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(933)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(933)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(933)
Uchwała nr XLI/412/06
(933)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(933)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(933)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(932)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(932)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(932)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(932)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(932)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(932)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(932)
PROTOKÓŁ NR 31
(932)
Protokół 24
(931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(931)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(930)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(930)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(930)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(930)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(930)
Ochrona danych osobowych
(930)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(929)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(929)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(929)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(929)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(928)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(928)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(928)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(928)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(928)
DECYZJA nr 653/2013
(928)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(927)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(927)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(927)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(927)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(926)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(926)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(926)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(926)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(926)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(926)
PROTOKÓŁ NR 65
(925)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(925)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(924)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(924)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(924)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(924)
UCHWAŁA NR 10
(924)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(924)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(924)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(924)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(924)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(924)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(923)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(923)
Uchwała nr XII/112/03
(923)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(923)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(923)
Protokół 10
(922)
Uchwała nr III/15/2002
(922)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(921)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(921)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(920)
Uchwała nr VIII/65/03
(920)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(920)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(920)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(920)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(920)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(920)
Protokół nr 17
(920)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(919)
Uchwała Nr IX/112/2011
(919)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(919)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(919)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(918)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(918)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(917)
Ogłoszenie
(917)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(917)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(917)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(917)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(917)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(917)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(917)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(916)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(916)
Zarządzenie nr 112/2012
(916)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(916)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(916)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(915)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(915)
Protokół Nr 22
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(915)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(914)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(914)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(914)
Protokół nr 30
(914)
2010 rok
(914)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(913)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(913)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(913)
rok 2010
(913)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(913)
Uchwała nr XXXII/310/05
(912)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(912)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(911)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(911)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(911)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(911)
Uchwała nr XIV/141/03
(911)
2013 rok
(911)
Uchwała nr 326
(911)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(911)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(911)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(910)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(910)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(910)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(910)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(909)
Uchwała Nr V/69/11
(909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(909)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(908)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(908)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(908)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(908)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(907)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(907)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(907)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(906)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(906)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(905)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(905)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(905)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(905)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(905)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(905)
2014 rok
(904)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(904)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(903)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(903)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(903)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(902)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(902)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(902)
rok 2014
(902)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(901)
UCHWAŁA NR 315
(901)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(901)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(901)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(901)
Zarządzenie nr 215
(901)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(900)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(900)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(899)
2010
(898)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(898)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(898)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(898)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(898)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(898)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(898)
Protokół 2
(898)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(898)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(897)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(897)
Uchwała nr XI/99/03
(897)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(896)
Zarządzenie nr 103/2012
(896)
Uchwała nr 312
(896)
Uchwała nr XII/117/03
(896)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(896)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(895)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(895)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(895)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(895)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(894)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(894)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(894)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(894)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(893)
Uchwała nr III/16/2002
(893)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(893)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(893)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(893)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(892)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(892)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(892)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(891)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(891)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(890)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(890)
OBWIESZCZENIE
(890)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(889)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(889)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(889)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(889)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(888)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(888)
Uchwała nr III/36/06
(888)
Uchwała nr XXXV/356/05
(888)
Uchwała nr XLIV/443/06
(888)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(888)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(887)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(887)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(887)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(887)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(887)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(886)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(886)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(885)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(885)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(885)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(885)
Protokół nr 13
(884)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(883)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(883)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(883)
Protokół 3
(882)
Protokół 7
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(882)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(882)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(882)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(881)
Uchwała nr XXXV/351/05
(881)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(881)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(881)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(880)
ZARZĄDZENIE NR 306
(880)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(880)
Ogłoszenie
(880)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(880)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(880)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(880)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(880)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(880)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(880)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(879)
Ogłoszenie
(879)
Uchwała nr XXXII/307/05
(879)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(879)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(878)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(878)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(878)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(878)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(877)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(877)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(877)
Uchwała Nr XII/173/2008
(876)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(876)
Uchwała nr VIII/71/03
(876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(875)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(874)
Uchwały
(874)
Uchwała nr XLIII/424/06
(874)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(874)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(874)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(873)
Uchwała nr XL/388/06
(873)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(873)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(873)
Uchwała Nr V/53/2015
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(873)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(872)
Protokół 17
(872)
Uchwała nr VIII/63/03
(871)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(871)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(870)
Uchwała nr XLI/415/06
(870)
Program współpracy 2015
(870)
Uchwała nr XI/100/03
(870)
ZARZĄDZENIE Nr 162/2013
(870)
Protokół nr XXX/2014 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 21 lutego 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(870)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(869)
Uchwała nr XLIII/425/06
(869)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(869)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(869)
Uchwała nr XII/174/2015
(869)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(868)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(868)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(868)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(868)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(868)
Uchwała nr XIII/177/08
(867)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(866)
Obwieszczenie
(866)
Protokół 23
(865)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(865)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(865)
Uchwała nr XXX/281/05
(865)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(865)
Protokół nr 11
(864)
Uchwała nr XXXV/357/05
(864)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(864)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(863)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(862)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(862)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(862)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(862)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(862)
Protokół 3
(861)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(860)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(859)
Zabytki
(859)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(859)
Uchwała nr XLI