BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
10127931
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-11-2018
Informacja o samorządzie
(253574)
Zamówienia publiczne
(100471)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(89928)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(64205)
Przetargi 2015
(50489)
Oferty pracy
(47362)
Aktualne oferty pracy
(46133)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(44190)
Przetargi 2014 - archiwum
(41717)
Urząd Miasta i Gminy
(41286)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(38577)
Przetargi 2017
(37694)
Przetargi 2016
(34291)
Władze
(33775)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(30248)
Kontakt
(27258)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(26631)
Przetargi - archiwum 2012
(25549)
Akty prawne i protokoły
(25326)
Podatki lokalne
(23716)
Przetargi 2018
(22665)
Przetargi - archiwum 2013
(21812)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(21655)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(20852)
Opłata śmieciowa
(20781)
Oświadczenia majątkowe radnych
(17488)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(17081)
Aktualne wyniki naborów
(16251)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(15777)
Uchwały Rady Miejskiej
(15742)
Jednostki organizacyjne gminy
(15657)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(15211)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(14723)
Archiwum zakładowe
(14180)
Rada Miejska we Wrześni
(14137)
Sprawy finansowe
(12945)
Ogłoszenia
(12878)
Informacja o wynikach przetargów
(12855)
Jednostki pomocnicze gminy
(12458)
Zarządzenia Burmistrza
(12395)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12194)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(12142)
Zastępcy Burmistrza
(12002)
Konsultacje społeczne
(11961)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(11673)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(11341)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(10447)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10186)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(9890)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(9081)
Archiwum ofert pracy
(8869)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(8776)
Spółki z udziałem gminy
(8563)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8335)
Ogłoszenia
(8328)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(8174)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7471)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7226)
Protokoły z sesji
(7085)
Deklaracja
(6878)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6478)
Sprawozdania finansowe
(6375)
Składy Komisji
(6300)
Przetargi - archiwum
(6259)
Archiwum wyników naborów
(6242)
Terminy wpłaty opłaty
(6036)
Archiwum 2001-2002
(6022)
Placówki oświatowe
(5766)
Segregacja odpadów komunalnych
(5763)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5739)
Zmiany Budżetowe
(5731)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(5622)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(5505)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5504)
Uchwała budżetowa
(5471)
Schronisko dla zwierząt
(5383)
Protokoły z komisji edukacji
(5300)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(5220)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(5159)
Nazwy i adresy
(5130)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5078)
Muzeum Regionalne
(5073)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4938)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(4902)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4839)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4807)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4709)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(4692)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4685)
Uchwały Zarządu
(4600)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4600)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4587)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4586)
Statut Miasta i Gminy
(4570)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4567)
Biblioteka Publiczna
(4504)
Majątek komunalny
(4486)
Statut Miasta i Gminy Września
(4452)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4442)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4435)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4422)
Zgromadzenia publiczne
(4348)
Rocznik 2014
(4341)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4308)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4251)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4217)
Opłaty lokalne
(4147)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4132)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4107)
Rocznik 2014
(4103)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4103)
Rocznik 2015
(4093)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4069)
Wybory samorządowe 2018
(4068)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4057)
Rocznik 2012
(4012)
Petycje
(3977)
Rocznik 2012
(3975)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(3953)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3930)
Rocznik 2013
(3892)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3859)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3803)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3767)
Rocznik 2013
(3755)
Plany zamówień publicznych
(3749)
Petycje
(3634)
Rocznik 2011
(3619)
Rocznik 2010
(3602)
Podstawa prawna systemu
(3551)
Podatki lokalne w 2018 r.
(3546)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3517)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(3492)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3473)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2015
(3445)
Protokoły z komisji budżetowej
(3416)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3408)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3388)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3386)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3382)
Rocznik 2008
(3376)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3367)
PROTOKÓŁ NR 63
(3337)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3328)
Protokoły z komisji oświaty
(3311)
PROTOKÓŁ NR 69
(3308)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3292)
Rocznik 2005
(3289)
Protokoły z komisji zdrowia
(3285)
Rocznik 2011
(3282)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3275)
Rocznik 2009
(3262)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3256)
Oświadczenie majątkowe
(3229)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3205)
Deklaracja elektroniczna
(3201)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3193)
PROTOKÓŁ NR 58
(3167)
PROTOKÓŁ NR 67
(3164)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3145)
Protokół 59
(3133)
PROTOKÓŁ NR 61
(3121)
PROTOKÓŁ NR 66
(3119)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3115)
PROTOKÓŁ NR 60
(3105)
PROTOKÓŁ NR 70
(3095)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3089)
Archiwum 2011
(3087)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3079)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3076)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3062)
2014 rok
(3046)
PROTOKÓŁ NR 65
(3012)
PROTOKÓŁ NR 64
(3010)
Worki do segregacji odpadów
(3008)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3006)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3002)
2012 rok
(2999)
Podatek rolny w 2015 roku
(2955)
Protokół nr 62
(2937)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2919)
Rocznik 2006
(2910)
PROTOKÓŁ NR 68
(2909)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2896)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2889)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2889)
PROTOKÓŁ NR 71
(2872)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2864)
Rocznik 2007
(2855)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2841)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2824)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2812)
Opłata targowa
(2797)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2794)
Rocznik 2005
(2787)
Rocznik 2003
(2780)
Rocznik 2004
(2761)
Rocznik 2002
(2756)
Rocznik 2017
(2730)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2713)
Informacja o wyborze oferty
(2712)
Rocznik 2010
(2710)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2698)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2694)
Rocznik 2009
(2692)
2013 rok
(2685)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2683)
Nieograniczone
(2676)
Rocznik 2007
(2665)
Lobbing
(2655)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2647)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2645)
Rocznik 2003
(2642)
Rocznik 2008
(2640)
za 2010 rok
(2621)
Rocznik 2004
(2612)
Rocznik 2016
(2609)
Majątek komunalny
(2600)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2593)
Rocznik 2006
(2591)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2589)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2586)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2574)
2011 rok
(2551)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2542)
Przedszkola
(2541)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2516)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2506)
2013 rok
(2488)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2477)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2472)
2011 rok
(2471)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2464)
Rocznik 2016
(2462)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2452)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2447)
Konkursy
(2445)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2444)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2443)
Podatki lokalne w roku 2016
(2438)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2432)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2425)
Poziomy recyklingu
(2416)
Oświadczenie majątkowe
(2404)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(2403)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2387)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2386)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2372)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2371)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2369)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2360)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2352)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2335)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2308)
Inne ogłoszenia
(2304)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2302)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2299)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2296)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2282)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2276)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2255)
Protokół Nr 60
(2250)
Oświadczenie majątkowe
(2246)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2246)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2219)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2218)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2212)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2210)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2205)
Rocznik 2001
(2203)
Rada Nadzorcza
(2200)
2014 rok
(2191)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2182)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2179)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2175)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2175)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2167)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2151)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2150)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2150)
Oświadczenie majątkowe
(2146)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2138)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2134)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2129)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2127)
CRP Sp. z o. o.
(2126)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2125)
Archiwum
(2124)
Oświadczenie majątkowe
(2123)
2012 rok
(2117)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2116)
Oświata Niepubliczna
(2115)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2113)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2113)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2110)
Protokół 1
(2109)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2108)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2107)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2106)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2100)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2096)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2088)
Protokół nr 19
(2088)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2083)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2076)
Oświadczenie majątkowe
(2073)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2070)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2063)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2062)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2057)
Uchwała Nr X/132/2011
(2050)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2049)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2045)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2044)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2029)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2023)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2023)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2008)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2007)
Protokół nr XIV/2003
(1999)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1997)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1996)
Protokół 3
(1995)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1989)
Oświadczenie majątkowe
(1986)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1983)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1981)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1980)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1977)
Oświadczenie majątkowe
(1970)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1964)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1964)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1958)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1957)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1956)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1953)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1952)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1947)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1946)
2010 rok
(1945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1938)
Zarząd
(1937)
Rocznik 2002
(1935)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1932)
Unieważnienia przetargów
(1930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1926)
Zespoły Szkół
(1920)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1911)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1903)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1899)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1899)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1892)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1891)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1891)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1890)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1886)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1885)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1882)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1880)
PROTOKÓŁ NR 53
(1875)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1873)
Protokół 2
(1871)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1865)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1864)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1863)
Rocznik 2017
(1863)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1857)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1854)
Adres
(1853)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1849)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1849)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1847)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1844)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1839)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1834)
Protokół
(1833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1828)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1827)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1823)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1822)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1820)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1819)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1816)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1815)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1815)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1814)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1812)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1809)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1809)
Protokół Nr 46
(1805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1799)
Protokół
(1798)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1795)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1793)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1789)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1786)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1786)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1786)
Protokół 4
(1783)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1783)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1782)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1780)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1779)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1776)
PROTOKÓŁ NR 42
(1776)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1774)
PROTOKÓŁ NR 32
(1774)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1771)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1770)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1769)
Protokół Nr LX / 2002
(1768)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1766)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1764)
Uchwała Nr II/31/2014
(1763)
Archiwum 2012
(1761)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1756)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1754)
Gimnazja
(1753)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1752)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1752)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1750)
Umowa spółki
(1749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1749)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1745)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1743)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1743)
Nazwa i adres
(1738)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1733)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1733)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1732)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1732)
Protokół 47
(1731)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1731)
Protokół 69
(1728)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2018 roku.
(1726)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1725)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1725)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1718)
Protokół
(1718)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1716)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1716)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1715)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1713)
2012 rok
(1712)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1711)
Obwody głosowania
(1711)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1710)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1709)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1708)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1705)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1705)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1704)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1703)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1703)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1701)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1699)
PROTOKÓŁ NR 47
(1697)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1696)
DECYZJA nr 360/2013
(1695)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1695)
Paweł-Trans
(1692)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1691)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1691)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1690)
DECYZJA Nr 600/2010
(1690)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1690)
2009 rok
(1689)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1689)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1689)
Protokół nr 45
(1689)
PROTOKÓŁ NR 66
(1688)
PROTOKÓŁ NR 18
(1688)
Rejestr umów przetargowych
(1687)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1686)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1686)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1680)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1679)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1679)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1679)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1679)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1679)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1677)
PROTOKÓŁ NR 84
(1677)
Protokół LXVI
(1675)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1674)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1673)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1673)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1672)
PROTOKÓŁ NR 30
(1672)
Uchwała Nr III/17/2010
(1671)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1669)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1669)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1669)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1667)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1665)
Uchwała Nr 322
(1664)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1663)
Protokół 62
(1661)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1659)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1659)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1654)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1652)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1651)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1649)
Protokół Nr I / 2002
(1649)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1648)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1648)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1647)
Protokół 43
(1647)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1646)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1645)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1645)
Protokół NR 57
(1642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1641)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1640)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1639)
PROTOKÓŁ NR 87
(1638)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1636)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1636)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1636)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1634)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1634)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1632)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1632)
2015 rok
(1630)
PROTOKÓŁ NR 85
(1628)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1628)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1628)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1627)
PROTOKÓŁ NR 54
(1626)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1626)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1626)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1626)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1625)
Protokół 48
(1623)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1622)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1622)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1621)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1621)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1618)
2010 rok
(1617)
Protokół
(1615)
PROTOKÓŁ NR 11
(1615)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1615)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1613)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1612)
Protokół 12
(1611)
za 2009 rok
(1611)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1609)
Protokół Nr 62
(1609)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1609)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1608)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1608)
Protokół Nr 56
(1608)
Protokół
(1607)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1606)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1605)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1605)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1604)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1604)
PROTOKÓŁ NR 4
(1601)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1601)
Protokół nr 56
(1600)
Protokół Nr 50
(1600)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1600)
PROTOKÓŁ NR 14
(1599)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1599)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1599)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1597)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1596)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1595)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1594)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1594)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1591)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1589)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1589)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1588)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1587)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1586)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1585)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1584)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1583)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1581)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(1580)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1580)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1580)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1578)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1577)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1576)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1575)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1574)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1573)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1573)
Protokół nr 32
(1571)
PROTOKÓŁ NR 43
(1571)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1571)
Protokół nr 10
(1569)
Protokół 49
(1569)
Protokół nr 51
(1568)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1567)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1566)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1566)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1565)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1565)
PROTOKÓŁ NR 13
(1564)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1563)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1562)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1562)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1562)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1562)
PROTOKÓŁ NR 57
(1561)
Uchwała nr VI/86/2011
(1561)
Protokół Nr LIII / 2002
(1561)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1560)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1560)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1560)
PROTOKÓŁ NR 61
(1559)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1558)
Protokół 38
(1558)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1557)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1557)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1556)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1555)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1555)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1554)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1552)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1552)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1549)
Protokół Nr VIII / 2003
(1548)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1548)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1548)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1548)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1547)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1546)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1546)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1546)
PROTOKÓŁ NR 52
(1546)
PROTOKÓŁ NR 23
(1545)
Dane podstawowe
(1545)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1544)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1541)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1541)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1541)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1539)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1536)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1536)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1535)
Nazwa i adres
(1535)
PROTOKÓŁ NR 89
(1535)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1532)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1532)
Protokół 61
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1531)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1530)
Jakość wody do spożycia
(1529)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1529)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1528)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1527)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1527)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1524)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1524)
Protokół Nr 51
(1524)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1523)
Protokół Nr LVIII
(1523)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1523)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1522)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1522)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1521)
PROTOKÓŁ NR 38
(1520)
Protokół
(1520)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1519)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1519)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1518)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1517)
PROTOKÓŁ NR 16
(1517)
PROTOKÓŁ NR 7
(1516)
Protokół nr 30
(1515)
Protokół Nr 50
(1514)
Protokół 66
(1511)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1509)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1508)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1507)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1506)
Protokół
(1506)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1504)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1504)
Protokół nr 16
(1504)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1503)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1503)
za 2007 rok
(1502)
PROTOKÓŁ NR 51
(1502)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1501)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1501)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1501)
Protokół nr 21
(1500)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1500)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1499)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1499)
Protokół 74
(1498)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1494)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1494)
Rocznik 2018
(1494)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1494)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1493)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1493)
Protokół
(1492)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1492)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1492)
Protokół 16
(1492)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1490)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1490)
Protokół nr 53
(1489)
Protokół nr 61
(1489)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1487)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1487)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1487)
za 2005 rok
(1487)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1486)
Protokół nr 67
(1486)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1486)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1485)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1485)
Ograniczone
(1484)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1483)
Protokół
(1483)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1482)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1482)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1481)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1481)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1479)
Protokół 41
(1479)
Protokół 68
(1479)
za 2006 rok
(1476)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1476)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1475)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1475)
Protokół
(1474)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1474)
Protokół Nr III / 2002
(1473)
Protokół nr VI/2011
(1473)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1473)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1470)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1469)
PROTOKÓŁ NR 41
(1468)
Uchwała Nr 12
(1467)
Protokół 6
(1466)
Protokół
(1465)
Protokół Nr LV / 2002
(1465)
Protokół LXXI
(1464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1464)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1464)
PROTOKÓŁ NR 36
(1463)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1463)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1461)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1461)
Protokół 5
(1460)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1460)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1459)
Protokół nr 22
(1458)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(1458)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1458)
PROTOKÓŁ NR 65
(1458)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1457)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1457)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1456)
Protokół 75
(1456)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1455)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1455)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1454)
Protokół 45
(1454)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1453)
Protokół Nr LI / 2002
(1453)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1453)
Protokół Nr II / 2002
(1452)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1451)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1451)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1451)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1450)
PROTOKÓŁ NR 64
(1450)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1450)
Protokół
(1449)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1449)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1448)
Protokół LXXV
(1448)
2009 rok
(1447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1446)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1445)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1444)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1444)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1443)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1442)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1441)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1441)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1440)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1439)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1437)
Protokół nr 17
(1437)
Protokół Nr V / 2003
(1437)
Protokół
(1437)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1436)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1435)
Protokół nr 53
(1435)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1434)
Protokół Nr LVI / 2002
(1434)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1433)
Protokół nr XXXIII/2005
(1431)
Protokół Nr L / 2002
(1431)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1430)
Protokół nr 34
(1430)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1430)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1429)
Uchwała nr IV/37/06
(1429)
Protokół LXXXII
(1429)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1428)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1427)
PROTOKÓŁ NR 2
(1426)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1426)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1426)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1425)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1425)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1424)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1424)
Protokół 50
(1423)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1422)
Organizacja
(1421)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1421)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1421)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1420)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1419)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1419)
Protokół Nr VI / 2003
(1418)
Status prawny
(1418)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1417)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1417)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1417)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1417)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1416)
Protokół nr 59
(1415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1415)
Protokół nr 18
(1415)
Protokół Nr 47
(1415)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1415)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1414)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1414)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1412)
Protokół nr 11
(1411)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1411)
Protokół Nr LVII / 2002
(1410)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1410)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1409)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1409)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1408)
Protokół Nr 46
(1408)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1408)
PROTOKÓŁ NR 28
(1407)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1407)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1407)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1407)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1406)
Umowy o zamówienia publiczne
(1405)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1404)
za 2008 rok
(1404)
Protokół 18
(1403)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(1403)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1402)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1402)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1401)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1401)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1401)
Protokół nr 39
(1401)
Protokół 46
(1400)
Protokół
(1400)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1399)
PROTOKÓŁ NR 60
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1399)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1398)
Protokół
(1398)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1397)
Protokół 5
(1393)
Protokół nr 7
(1393)
Uchwała Nr V/80/2011
(1391)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1391)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1391)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1391)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1390)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1389)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1388)
PROTOKÓŁ NR 21
(1387)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1387)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1387)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1386)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1386)
Protokół nr 14
(1386)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1385)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1385)
Struktura własnościowa
(1383)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1380)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1380)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1379)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1378)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1378)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1375)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1375)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1375)
Protokół nr 6
(1375)
Protokół nr 7
(1374)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1374)
PROTOKÓŁ NR 62
(1373)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1373)
Protokół nr 13
(1373)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1373)
Protokół nr 7
(1372)
Protokół Nr VII / 2003
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1371)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1371)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1371)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1371)
Protokół 65
(1370)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1370)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1369)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1368)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1368)
Protokół nr 50
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1367)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1366)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1366)
Protokół 1
(1366)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1364)
ORDO Poznań
(1363)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1362)
Protokół nr 55
(1362)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1362)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1362)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1361)
PROTOKÓŁ NR 55
(1361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1360)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1359)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1358)
Protokół nr XVIII/2004
(1358)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1358)
Protokół nr XXVI/2004
(1358)
Protokół nr 15
(1357)
UCHWAŁA NR 69
(1357)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1356)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1355)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1354)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1354)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1354)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1353)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1352)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1352)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1352)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1351)
Protokół nr 27
(1351)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1350)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1350)
Protokół
(1349)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1349)
PROTOKÓŁ NR 35
(1348)
Ogłoszenie
(1346)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1345)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1345)
Protokół
(1345)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1345)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1344)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1343)
Protokół
(1343)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1343)
Protokół nr 57
(1342)
PROTOKÓŁ NR 56
(1342)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1342)
Protokół 39
(1342)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1342)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1341)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1341)
PROTOKÓŁ NR 19
(1341)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1341)
Protokół
(1340)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1339)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1338)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1337)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1336)
Protokół 44
(1336)
Protokół 9
(1336)
Protokół
(1335)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1335)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1335)
Protokół nr 55
(1334)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1334)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1333)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1332)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1331)
Protokół nr 14
(1331)
Uchwała Nr II/29/2014
(1331)
Protokół Nr LII / 2002
(1331)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1330)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1330)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1329)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1329)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1329)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1328)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1327)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1327)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1327)
PROTOKÓŁ NR 58
(1327)
Protokół 64
(1327)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1326)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1326)
Protokół 72
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1325)
Protokół nr VIII/2007
(1322)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1322)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1322)
Ogłoszenie
(1322)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1322)
Starosta Wrzesiński informuje
(1321)
Protokół LX
(1321)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1321)
Protokół nr XXIV/2004
(1320)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1320)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1320)
Protokół nr 13
(1320)
Ogłoszenie
(1318)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1317)
Protokół nr XXIX/2005
(1317)
2011 rok
(1317)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1316)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1316)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1316)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1316)
PROTOKÓŁ NR 49
(1315)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1315)
PROTOKÓŁ NR 24
(1315)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1315)
Obowiązek Informacyjny
(1314)
Protokół nr XII/2003
(1314)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1313)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1313)
Zarządzenie Nr 59
(1312)
Protokół
(1312)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1308)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1308)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1308)
Protokół nr I/2006
(1306)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1305)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1304)
Protokół nr 51
(1303)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1303)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1303)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1303)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1303)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1303)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1303)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1302)
Protokół nr 28
(1301)
Protokół Nr IX / 2003
(1301)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1301)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1300)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1300)
Uchwała Nr X/131/2011
(1300)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1299)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1299)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1299)
Protokół nr XXX/2005
(1299)
Protokół LXXVI
(1299)
Protokół nr XLI/2006
(1299)
Protokół nr IX/2007
(1298)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1297)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1297)
Protokół nr 48
(1297)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1296)
Protokół nr 41
(1295)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1295)
Protokół nr 26
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1295)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1295)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1295)
Protokół nr 44
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1294)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1294)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1293)
Protokół nr 8
(1292)
UCHWAŁA NR 80
(1292)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1292)
Protokół nr XIX/2004
(1291)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1291)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1291)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1291)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1289)
Protokół
(1289)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1289)
PROTOKÓŁ NR 46
(1287)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1287)
Protokół 6
(1287)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1287)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1286)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1285)
Protokół
(1284)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1283)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1282)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1282)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1282)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1281)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1281)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1280)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1280)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1280)
Protokół 40
(1279)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1279)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1279)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1278)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1278)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1278)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1278)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1278)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1277)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1277)
PROTOKÓŁ NR 44
(1277)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1277)
Protokół
(1276)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1276)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1276)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1276)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1275)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1275)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1275)
Protokół nr XXXIV/2005
(1275)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1275)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1274)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1274)
Ogłoszenie
(1273)
Protokół nr VI/2007
(1273)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1273)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1272)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1272)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1271)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1271)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1271)
Uchwała Nr III/32/2010
(1270)
Protokół nr 23
(1270)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1269)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1268)
Protokół nr XI/2003
(1268)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1268)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1268)
Protokół Nr 49
(1268)
Protokół nr XLIII/2006
(1268)
Uchwała nr 95
(1267)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1267)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1267)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1267)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1265)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1264)
Protokół nr XIII/2003
(1264)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1263)
Uchwała Nr 127
(1263)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1263)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1263)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1262)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1262)
Protokół 59
(1262)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1262)
Protokół nr 24
(1262)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1261)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1260)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1260)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1260)
Protokół nr 24
(1260)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1259)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1259)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1259)
Protokół nr XX/2004
(1258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1258)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1257)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1257)
Protokół Nr X / 2003
(1256)
Protokół
(1256)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1254)
Protokół nr 52
(1254)
Protokół 42
(1254)
Uchwała nr 94
(1254)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1253)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1253)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1253)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1253)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1252)
UCHWAŁA NR 91
(1252)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1252)
Ogłoszenie
(1252)
Protokół nr 11
(1251)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1251)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1250)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1249)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1249)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1249)
PROTOKÓŁ NR 5
(1249)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1249)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1248)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1248)
Protokół 22
(1248)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1247)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1247)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1247)
Zarządzenie nr 254/2012
(1247)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1246)
Obwieszczenie
(1246)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1246)
2016 rok
(1246)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1246)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1245)
Protokół
(1244)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1244)
Protokół nr 57
(1243)
Protokół nr 54
(1243)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1243)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1243)
Protokół Nr LIV / 2002
(1243)
Protokół nr XXXV/2005
(1243)
Programy Miasta i Gminy Września
(1242)
Uchwała Nr 44
(1241)
Protokół nr 9
(1241)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1241)
Protokół
(1240)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1240)
Protokół 67
(1240)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1240)
Protokół nr 49
(1239)
PROTOKÓŁ NR 63
(1239)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1239)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1238)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1238)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1238)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1237)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1236)
Protokół nr 18
(1236)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1236)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1235)
Protokół LXXVIII
(1235)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1235)
Protokół nr XLIV/2006
(1235)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1235)
Ogłoszenie
(1235)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1235)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1234)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1234)
Uchwała Nr 53
(1234)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1234)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1233)
Protokół nr XL/2006
(1233)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1233)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1233)
Uchwała Nr 52
(1232)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1232)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1232)
Uchwała nr XXX/282/05
(1232)
Protokół LXXIV
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1232)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1231)
Protokół nr XVI/2003
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1230)
Protokół Nr LIX / 2002
(1230)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1229)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1229)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1228)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1228)
Uchwała Nr 144
(1227)
Protokół nr 14
(1227)
Protokół 3
(1227)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1227)
Protokół nr XXXI/2005
(1226)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1226)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1226)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1225)
Protokół 60
(1225)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1225)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1225)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1224)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1223)
Zarządzenie nr 162/2012
(1223)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1222)
Ogłoszenie
(1222)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1222)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1220)
Zarządzenie nr 240/2012
(1220)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1220)
Uchwała nr 71
(1219)
Protokół 4
(1219)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1219)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1219)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1219)
Protokół nr XXVIII/2004
(1219)
Uchwała Nr 47
(1218)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1218)
Zarządzenie nr 174/2012
(1218)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1217)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1217)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1217)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1216)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1216)
Uchwała Nr 42
(1216)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1215)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1215)
Uchwała Nr 106
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1215)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1214)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1214)
Uchwała Nr 48
(1214)
Protokół LXXII
(1213)
Protokół
(1212)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1212)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1211)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1211)
Protokół 71
(1210)
Komunikat
(1210)
PROTOKÓŁ NR 69
(1210)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1210)
Uchwała Nr X/130/2011
(1209)
Uchwała Nr 88
(1209)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1209)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1209)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1209)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1209)
Protokół nr X/2007
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1209)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1208)
Protokół nr XXXVI/2005
(1208)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1208)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1208)
Uchwała Nr 120
(1208)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1207)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1207)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1207)
Protokół LXV
(1207)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1206)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1206)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1206)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1206)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1206)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1206)
Protokół 70
(1206)
Zarządzenie nr 253/2012
(1205)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1205)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1204)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1204)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1204)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1204)
Zarządzenie nr 251/2012
(1204)
Protokół nr XXI/2004
(1204)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1203)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1203)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1203)
Protokół nr III/2006
(1203)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1203)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1202)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1202)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1202)
Protokół
(1201)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1201)
UCHWAŁA nr 60
(1201)
Uchwała Nr 61
(1201)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1201)
Ogłoszenie
(1201)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1200)
Uchwała Nr 116
(1200)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1200)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1200)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1199)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1199)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1198)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1198)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1198)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1198)
OGŁOSZENIE
(1198)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1198)
Uchwała Nr 141
(1198)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1197)
PROTOKÓŁ NR 86
(1197)
Obwieszczenie
(1197)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1197)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1197)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1197)
Protokół nr XV/2003
(1196)
Uchwała Nr 39
(1196)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1195)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1195)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1195)
Uchwała nr III/13/2002
(1195)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1194)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1193)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1193)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1193)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1193)
Obwieszczenie
(1192)
Protokół nr XXV/2004
(1192)
Protokół
(1192)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1192)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1191)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1191)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1190)
Uchwała Nr V/65/2011
(1190)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1189)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1189)
Uchwała nr VIII/66/03
(1188)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1188)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1188)
Uchwała Nr 34
(1188)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1187)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1187)
Protokół Nr 54
(1187)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1187)
Uchwała Nr 64
(1186)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1186)
Protokół nr 20
(1186)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1186)
Uchwałą nr 85
(1186)
Obwieszczenie
(1186)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1185)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1185)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1185)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1184)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1183)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1183)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1182)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1182)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1182)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1181)
Uchwała Nr 45
(1181)
Protokół nr XXIII/2004
(1181)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1181)
Uchwała Nr 49
(1181)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1181)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1180)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1179)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1179)
Protokół nr 9
(1179)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1179)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1179)
Uchwała Nr 7
(1179)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1179)
Ogłoszenie
(1178)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1178)
Uchwała Nr 43
(1178)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1178)
Uchwała Nr 46
(1177)
Uchwała nr 74
(1177)
Zarządzenie nr 256/2012
(1177)
Uchwała Nr 18
(1177)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1177)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1176)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1175)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1175)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1173)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1173)
Uchwała Nr 126
(1173)
UCHWAŁA NR 99
(1173)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1173)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1173)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1172)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1172)
Uchwała Nr 3
(1172)
Protokół nr 73
(1172)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1172)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1172)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1172)
PROTOKÓŁ NR LX
(1172)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1172)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1172)
Protokół
(1171)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1171)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1171)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1170)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1170)
Uchwała Nr 65
(1170)
Protokół nr 12
(1170)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1170)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1170)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1169)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1169)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1169)
Uchwała Nr 58
(1168)
PROTOKÓŁ NR 10
(1168)
Obwieszczenie
(1168)
Uchwała Nr 27
(1168)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1168)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1167)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1167)
Obwieszczenie
(1167)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1167)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1165)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1165)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1165)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1164)
Uchwała Nr 31
(1164)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1164)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1164)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1164)
Obwieszczenie
(1164)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1164)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1164)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1163)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1163)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1163)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1163)
Protokół LXVIII
(1163)
Uchwała Nr 32
(1162)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1162)
PROTOKÓŁ NR 6
(1162)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1162)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1161)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1161)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1161)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1161)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1161)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1160)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1160)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1160)
PROTOKÓŁ nr 45
(1160)
PROTOKÓŁ NR 40
(1159)
Obwieszczenie
(1159)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1159)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1159)
Protokół nr 52
(1159)
Uchwała nr 98
(1158)
Zarządzenie nr 214/2012
(1158)
PROTOKÓŁ NR 26
(1158)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1157)
Protokół 5
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1157)
Uchwała Nr 51
(1156)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1156)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1156)
Uchwała Nr 57
(1155)
Protokół LXXIX
(1155)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1155)
Uchwała Nr V/54/2015
(1155)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1155)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1155)
Uchwała Nr 103
(1154)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1154)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1154)
Ogłoszenie
(1154)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1153)
Uchwała Nr 2
(1153)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1153)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1153)
Uchwała Nr 128
(1153)
Zarządzenie nr 170/2012
(1153)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1153)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1152)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1152)
UCHWAŁA NR 76
(1152)
Protokół nr XLII/2006
(1152)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1152)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1151)
Protokół nr VII/2007
(1151)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1150)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1149)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1149)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1149)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1148)
Obwieszczenie
(1148)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1148)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1147)
Zarządzenie nr 234/2012
(1147)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1147)
Uchwała Nr 328
(1147)
Uchwała Nr 102
(1146)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1145)
Uchwała Nr 8
(1145)
Uchwała Nr 59
(1145)
Protokół
(1145)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1145)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1144)
Protokół nr II/2006
(1144)
Protokół 1
(1144)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1144)
UCHWAŁA NR 86
(1144)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1143)
Uchwała Nr 112
(1143)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1143)
Uchwała Nr 29
(1142)
Protokół nr V/2007
(1142)
Uchwała Nr 54
(1142)
Uchwała Nr 84
(1142)
Zarządzenie nr 198/2012
(1142)
Uchwała Nr 35
(1142)
Protokół nr XXXIX/2006
(1142)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1141)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1141)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1141)
Protokół 63
(1141)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1141)
UCHWAŁA NR 73
(1140)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1140)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1139)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1139)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1139)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1139)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1139)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1139)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1139)
Uchwała Nr 50
(1139)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1138)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1138)
Zarządzenie nr 220/2012
(1138)
Uchwała Nr 33
(1138)
Działalność charytatywna
(1137)
Protokół Nr IV / 2003
(1137)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1137)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1137)
Uchwała nr VIII/72/03
(1137)
PROTOKÓŁ NR 64
(1137)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1136)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1136)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1136)
Protokół 15
(1136)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1135)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1135)
Protokół LXIX
(1135)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1135)
Ochrona danych osobowych
(1135)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1134)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1134)
Ogłoszenie
(1134)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1133)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1133)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1133)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1133)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1133)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1132)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1132)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1132)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1132)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1132)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1132)
Uchwała Nr 78
(1132)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1132)
Protokół LXXIII
(1131)
Uchwała Nr V/45/03
(1131)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1131)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1130)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1130)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1130)
Zabytki
(1130)
Uchwała Nr 41
(1130)
Uchwała Nr 55
(1130)
Uchwała Nr 24
(1129)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1129)
Protokół LXII
(1129)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1128)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1128)
Uchwała Nr 93
(1128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1128)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1128)
Uchwała Nr 318
(1127)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1127)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1127)
Protokół nr XXXII/2005
(1127)
Uchwała Nr III/34/2010
(1126)
Uchwała Nr 100
(1126)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1126)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1126)
Uchwała Nr 115
(1125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1125)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1125)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1124)
Protokół LXX
(1124)
Protokół 20
(1124)
Uchwała Nr 148
(1124)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1124)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1123)
Uchwała nr II/9/2002
(1123)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1123)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1123)
Uchwała Nr 89
(1123)
Uchwała nr XX/182/04
(1123)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1123)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1122)
Uchwała Nr 104
(1122)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1122)
Rocznik 2018
(1122)
Uchwała Nr 146
(1122)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1121)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1121)
Uchwała Nr 21
(1120)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1120)
Protokół nr XXVII/2004
(1120)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1120)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1119)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1119)
rok 2013
(1119)
PROTOKÓŁ NR 70
(1119)
Uchwała Nr 28
(1118)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1118)
Protokół nr 45
(1118)
2011 rok
(1118)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1118)
Uchwała nr XX/181/04
(1118)
Protokół nr 8
(1118)
Protokół nr 15
(1118)
Uchwała Nr 123
(1118)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1117)
Uchwała Nr 37
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1117)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1117)
Uchwała nr VI/91/07
(1117)
Uchwała Nr 66
(1117)
Uchwała Nr 56
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1116)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1116)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1116)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1116)
Protokół LXVII
(1115)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1115)
Uchwała Nr 114
(1115)
Uchwała Nr 36
(1114)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1114)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1114)
Protokół 14
(1114)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1114)
Zarządzenie nr 122/2010
(1114)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1113)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1113)
Ogłoszenie
(1113)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(1113)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1113)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1112)
Ogłoszenie
(1112)
Uchwała Nr 121
(1112)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1112)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1111)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1111)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1111)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1111)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1111)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1111)
Protokół nr 15
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1110)
PROTOKÓŁ NR 3
(1110)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1110)
2010 rok
(1110)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1110)
Obwieszczenie
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1110)
Uchwała nr 79
(1109)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1109)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1109)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1109)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1109)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1108)
Uchwała Nr 105
(1108)
Rok 2013
(1108)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1108)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1107)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1107)
Uchwała Nr 319
(1107)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1107)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1107)
Protokół LXXX
(1107)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1106)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1106)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1106)
Protokół
(1105)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1105)
Protokół 13
(1105)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1105)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1104)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(1104)
Uchwała nr VIII/70/03
(1104)
Protokół nr IV/2006
(1104)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1104)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1104)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1103)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1103)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1102)
Uchwała Nr 109
(1102)
U C H W A Ł A Nr 62
(1102)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1101)
2011 rok
(1101)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1101)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1101)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1101)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1101)
UCHWAŁA NR 77
(1101)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1101)
Zarządzenie nr 169/2010
(1101)
Protokół 2
(1100)
Uchwała nr III/25/06
(1100)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1100)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1099)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1099)
UCHWAŁA NR 325
(1099)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1099)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1099)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1098)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1098)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1097)
PROTOKÓŁ NR 8
(1097)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1097)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1096)
U C H W A Ł A Nr 81
(1096)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1096)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1096)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1096)
Uchwała Nr 26
(1095)
Protokół nr XXII/2004
(1095)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1094)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1094)
PROTOKÓŁ NR 15
(1094)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1094)
Obwieszczenie
(1094)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1094)
Uchwała Nr 143
(1093)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1093)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1093)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1092)
Protokół nr 17
(1092)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1092)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1092)
Protokół LXXXIV
(1092)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1092)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1091)
PROTOKÓŁ NR 27
(1091)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1091)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1091)
Rok 2014
(1091)
Uchwała Nr 25
(1091)
Uchwała nr VII/104/07
(1091)
UCHWAŁA NR 70
(1091)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1091)
Protokół 6
(1091)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1090)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1090)
PROTOKÓŁ NR 88
(1090)
Uchwała nr 92
(1090)
2011 rok
(1090)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1090)
U C H W A Ł A Nr 82
(1089)
U C H W A Ł A Nr 327
(1089)
Protokół LXI
(1089)
Uchwała Nr 111
(1089)
Ogłoszenie
(1089)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1088)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1088)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1088)
Ogłoszenie
(1088)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1088)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1088)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1087)
2011 rok
(1087)
Ogłoszenie
(1087)
PROTOKÓŁ NR 90
(1087)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1087)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1086)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1086)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1086)
Zarządzenie nr 145/2012
(1085)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1085)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1085)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1085)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1084)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1084)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1084)
Uchwała Nr 23
(1084)
Protokół LXXVII
(1084)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1084)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1083)
Protokół Nr 58
(1083)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1083)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1083)
Uchwała Nr 320
(1083)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1083)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1083)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1082)
Ogłoszenie
(1081)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1081)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1080)
Ogłoszenie
(1080)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1080)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1080)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1080)
Uchwała Nr I/21/2014
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1080)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1080)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1079)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1079)
Uchwała Nr 125
(1079)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1079)
Ogłoszenie
(1079)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1079)
Uchwała nr V/45/07
(1079)
Uchwała Nr 145
(1078)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1078)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1078)
Zarządzenie nr 31/2012
(1078)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1078)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1077)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1077)
Uchwała nr XIII/137/03
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1077)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1076)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1076)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1076)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1075)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1075)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1075)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1074)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1074)
Uchwała Nr 101
(1074)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1073)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1073)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1073)
Uchwała nr XI/101/03
(1073)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1073)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1073)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1073)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1072)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1072)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1072)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1072)
Uchwała Nr 142
(1071)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1071)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1071)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1071)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1071)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1071)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1071)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1070)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1070)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1070)
2012 rok
(1070)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1069)
Protokół LXXXI
(1069)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1068)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1068)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1067)
PROTOKÓŁ NR 81
(1067)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1066)
Protokół 1
(1066)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1066)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1066)
Uchwała nr XLI/414/06
(1066)
Uchwała Nr 63
(1065)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1065)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1065)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1064)
Obwieszczenie
(1064)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(1064)
Obwieszczenie
(1064)
Uchwała Nr X/129/2011
(1064)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1064)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1064)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1064)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1063)
Uchwała Nr 124
(1063)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1063)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1063)
Uchwała Nr 147
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1063)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1062)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1062)
Uchwała nr VIII/64/03
(1062)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1062)
Protokół nr 16
(1062)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1061)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1061)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1061)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1061)
2010 rok
(1061)
Ogłoszenie
(1060)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1060)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1060)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1060)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1059)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1059)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1059)
UCHWAŁA NR 321
(1059)
Uchwała Nr 19
(1059)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1059)
Uchwała Nr 20
(1059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1059)
Uchwała nr XI/108/03
(1057)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1057)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1057)
UCHWAŁA NR 313
(1057)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1057)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1055)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1055)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1055)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1054)
Uchwała nr VI/91/07
(1054)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1054)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1054)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1054)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1054)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1053)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1053)
Uchwała Nr 110
(1053)
PROTOKÓŁ NR 20
(1052)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1052)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1052)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1051)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1051)
Uchwała nr XXII/204/04
(1051)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1051)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1051)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1051)
PROTOKÓŁ NR 37
(1051)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(1051)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1050)
Zarządzenie nr 159/2012
(1050)
PROTOKÓŁ NR 29
(1050)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1050)
Obwieszczenie
(1050)
rok 2012
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1050)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1050)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1050)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1049)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1048)
Zarządzenie nr 124/2012
(1048)
PROTOKÓŁ NR 71
(1047)
Uchwała nr VI/69/07
(1047)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1047)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1047)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1047)
Uchwała Nr 323
(1047)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1046)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1045)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1045)
PROTOKÓŁ NR 68
(1045)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1045)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1044)
Protokół 11
(1044)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1044)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1044)
Uchwała Nr 9
(1043)
Uchwała Nr 16
(1043)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1043)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1043)
2012 rok
(1042)
PROTOKÓŁ NR 72
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1041)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1041)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1041)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1040)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1040)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1039)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1039)
Ogłoszenie
(1039)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1038)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1038)
Protokół 19
(1038)
Uchwała Nr 17
(1038)
Uchwała Nr 122
(1038)
Uchwała Nr V/66/2011
(1038)
Protokół nr XVII/2003
(1037)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1037)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1037)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1037)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1037)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1036)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1036)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1036)
Protokół LXXXIII
(1036)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1036)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1036)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1036)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1036)
Uchwała nr XII/118/03
(1035)
Uchwała Nr 67
(1035)
Uchwała Nr 329
(1035)
Uchwała Nr 1
(1035)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1034)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1034)
Protokół 21
(1034)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1034)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1033)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1033)
PROTOKÓŁ NR 12
(1033)
Uchwała Nr 13
(1033)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1033)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1033)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1032)
Uchwała Nr 324
(1032)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1032)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1031)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1030)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1030)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1030)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1030)
PROTOKÓŁ NR 39
(1029)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1029)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1029)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1028)
Zarządzenie nr 68/2012
(1028)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1028)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1028)
Obwieszczenie
(1028)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1027)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1027)
Uchwała nr II/7/2002
(1027)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1027)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1027)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1026)
Uchwała Nr 5
(1026)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1026)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1026)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1026)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1025)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1024)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(1024)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1024)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1024)
PROTOKÓŁ NR 48
(1024)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1024)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1024)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1023)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1023)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1023)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1023)
Protokół 4
(1022)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1022)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1022)
Protokół nr 63
(1022)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1021)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1021)
Uchwała nr VII/104/07
(1021)
Uchwała nr XII/115/03
(1021)
Ogłoszenie
(1021)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1021)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1020)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1020)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1020)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1020)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1020)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1020)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1019)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1019)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1019)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1019)
UCHWAŁA NR 314
(1019)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1019)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1019)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1018)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1018)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1017)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1017)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1017)
2011 rok
(1017)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1017)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1017)
Uchwała Nr 6
(1017)
PROTOKÓŁ NR 31
(1017)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1017)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1016)
Uchwała Nr 317
(1015)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1015)
Uchwała nr XL/390/06
(1014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1014)
PROTOKÓŁ NR 34
(1014)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1014)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1014)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1013)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1013)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1013)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1012)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1012)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1012)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1012)
Uchwała Nr 11
(1012)
2012 rok
(1011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1011)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1011)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1011)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1010)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1010)
OGŁOSZENIE
(1010)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1010)
Uchwała nr XII/114/03
(1010)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1009)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1009)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1009)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1009)
Protokół nr 9
(1009)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1008)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1008)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1008)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1007)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1006)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1006)
UCHWAŁA NR 4
(1006)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1006)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1006)
Uchwała nr IV/45/2011
(1006)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1006)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1005)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1005)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1004)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1004)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1004)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1004)
Uchwała Nr 14
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1004)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1003)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1003)
Uchwała nr XV/146/03
(1003)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1003)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1002)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1002)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1002)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1002)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1002)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1001)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1001)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1001)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1000)
Uchwała nr III/36/06
(1000)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1000)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1000)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(999)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(999)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(999)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(998)
PROTOKÓŁ NR 65
(998)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(998)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(998)
Protokół nr 10
(998)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(998)
Uchwała Nr V/64/11
(998)
Uchwała nr XLI/415/06
(997)
Uchwała Nr 15
(997)
Protokół Nr 22
(997)
Protokół
(997)
Ogłoszenie
(997)
rok 2014
(996)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(996)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(996)
Ogłoszenie
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(996)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(996)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(996)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(996)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(995)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(995)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(995)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(995)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(994)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(994)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(994)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(993)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(993)
Uchwała Nr IX/112/2011
(993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(993)
Uchwała nr XL/398/2006
(992)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(992)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(992)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(992)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(991)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(991)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(990)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(990)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(989)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(989)
Uchwała nr XIV/141/03
(989)
Uchwała nr IV/36/02
(989)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(989)
Uchwała nr III/14/2002
(989)
Zarządzenie nr 215
(989)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(988)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(988)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(988)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(988)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(987)
Uchwała nr III/15/2002
(987)
Protokół 24
(987)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(987)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(987)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(987)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(987)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(986)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(986)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(986)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(986)
Zarządzenie nr 112/2012
(986)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(985)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(985)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(985)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(985)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(985)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(985)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(984)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(984)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(984)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(984)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(983)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(983)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(982)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(982)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(982)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(982)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(982)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(982)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(981)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(981)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(981)
2010
(980)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(980)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(980)
UCHWAŁA NR 10
(980)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(980)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(980)
Protokół 10
(979)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(979)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(979)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(978)
Uchwała nr XLI/412/06
(978)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(978)
DECYZJA nr 653/2013
(978)
Uchwała nr XII/112/03
(978)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(977)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(977)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(977)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(976)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(976)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(976)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(976)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(976)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(976)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(976)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(975)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(975)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(975)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(975)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(974)
rok 2010
(974)
Uchwała nr 326
(974)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(974)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(974)
UCHWAŁA NR 315
(974)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(973)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(973)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(972)
2010 rok
(972)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(972)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(972)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(972)
Uchwała nr XXXII/310/05
(971)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(971)
Program współpracy 2015
(971)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(971)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(971)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(971)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(970)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(970)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(970)
Uchwała nr 312
(970)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(970)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(970)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(970)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(969)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(969)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(968)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(968)
Protokół nr 30
(968)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(967)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(967)
Kadra pedagogiczna
(967)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(967)
Uchwała nr XII/174/2015
(966)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(966)
Uchwała Nr V/69/11
(966)
Zarządzenie nr 103/2012
(966)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(966)
Protokół nr 17
(966)
Uchwała nr VIII/65/03
(966)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(965)
Uchwała nr XII/117/03
(965)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(964)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(964)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(964)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(964)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(963)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(963)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(963)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(963)
Uchwała nr III/16/2002
(962)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(962)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(962)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(962)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(962)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(962)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(961)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(961)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(961)
2013 rok
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(961)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(960)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(959)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(959)
ZARZĄDZENIE NR 306
(959)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(959)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(958)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(958)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(958)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(958)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(957)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(957)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(957)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(957)
Protokół 2
(957)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(957)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(957)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(956)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(956)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(956)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(956)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(956)
2014 rok
(956)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(956)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(955)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(954)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(954)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(954)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(954)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(954)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(954)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(954)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(953)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(953)
Uchwała nr XI/100/03
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(953)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(953)
Uchwała nr XI/99/03
(952)
Uchwały
(950)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(950)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(949)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(949)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(949)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(949)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(948)
Uchwała Nr V/53/2015
(948)
Uchwała nr XXXV/356/05
(948)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(947)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(947)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(947)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(947)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(947)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(946)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(946)
Protokół 3
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(944)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(944)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(943)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(943)
Uchwała nr XLIV/443/06
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(943)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(943)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(943)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(942)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(942)
Uchwała nr XLI/415/06
(941)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(941)
Protokół 17
(940)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(940)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(940)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(940)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(940)
OBWIESZCZENIE
(940)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(938)
Uchwała nr XIII/177/08
(938)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(938)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(938)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(938)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(937)
Protokół 7
(937)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(936)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(935)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(935)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(935)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(935)
Protokół nr 13
(935)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(935)
Uchwała nr III/36/06
(935)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(935)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(935)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(934)
2011 rok
(934)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(934)
Protokół nr XXX/2014 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 21 lutego 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(934)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(934)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(934)