BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273012
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Informacja o samorządzie
(308089)
Zamówienia publiczne
(124271)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(117893)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(95192)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(65356)
Przetargi 2015
(60386)
Aktualne oferty pracy
(57114)
Oferty pracy
(55452)
Urząd Miasta i Gminy
(48682)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(48132)
Przetargi 2014 - archiwum
(43132)
Przetargi 2017
(42472)
Władze
(41276)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(41011)
Przetargi 2016
(40695)
Przetargi 2019
(36331)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020 r.
(34913)
Kontakt
(31982)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(31782)
Opłata śmieciowa
(31724)
Przetargi 2018
(31070)
Podatki lokalne
(30791)
Akty prawne i protokoły
(29814)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(28532)
Przetargi - archiwum 2012
(26600)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(26257)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(24457)
Przetargi - archiwum 2013
(23109)
Informacja o wynikach przetargów
(22255)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(21547)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(21520)
Oświadczenia majątkowe radnych
(20177)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(19552)
Uchwały Rady Miejskiej
(19549)
Jednostki organizacyjne gminy
(19209)
Aktualne wyniki naborów
(18798)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(18110)
Rada Miejska we Wrześni
(18029)
Archiwum zakładowe
(17733)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(17303)
Konsultacje społeczne
(16439)
Jednostki pomocnicze gminy
(15523)
Zarządzenia Burmistrza
(15218)
Sprawy finansowe
(15154)
Przetargi 2020
(15153)
Zastępcy Burmistrza
(14876)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(14679)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(14528)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Ogłoszenia
(13742)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12860)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12716)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(12243)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11779)
Ogłoszenia
(11567)
Archiwum ofert pracy
(10359)
Spółki z udziałem gminy
(9907)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(9791)
Segregacja odpadów komunalnych
(9585)
Deklaracja
(9399)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8997)
Protokoły z sesji
(8973)
Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki tej opłaty oraz terminy wpłaty opłaty
(8780)
Sprawozdania finansowe
(8226)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(8122)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(8090)
Archiwum wyników naborów
(7755)
Zmiany Budżetowe
(7650)
Placówki oświatowe
(7541)
Archiwum 2001-2002
(7249)
Podatki lokalne w 2019 r.
(7186)
Przetargi - archiwum
(7181)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(7151)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(7131)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(7044)
Schronisko dla zwierząt
(7008)
Uchwała budżetowa
(6980)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6899)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6817)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6698)
Muzeum Regionalne
(6609)
Nazwy i adresy
(6555)
Składy Komisji
(6430)
Zgromadzenia publiczne
(6321)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(6314)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
(6299)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(6298)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6225)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6204)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(6182)
Statut Gminy Września
(6160)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(6151)
Statut Gminy
(6139)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(6019)
Biblioteka Publiczna
(5959)
Plany zamówień publicznych
(5932)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5930)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5909)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5844)
Uchwały Zarządu
(5839)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5802)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5791)
Wybory samorządowe 2018
(5723)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5719)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5547)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(5511)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5499)
Majątek komunalny
(5225)
Plan Rozwoju Lokalnego
(5214)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(5159)
Rocznik 2014
(5135)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(5110)
Opłaty lokalne
(5078)
Petycje
(4982)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4972)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4924)
Rocznik 2015
(4917)
Podstawa prawna systemu
(4894)
Rocznik 2014
(4887)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4870)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4816)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4788)
Rocznik 2012
(4767)
Rocznik 2013
(4699)
Rocznik 2012
(4670)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4643)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(4603)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4579)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(4546)
Rocznik 2013
(4500)
Deklaracja elektroniczna
(4440)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(4407)
Rocznik 2010
(4394)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(4387)
Rocznik 2011
(4350)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Worki do segregacji odpadów
(4324)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(4313)
Rocznik 2015
(4285)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4283)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(4246)
Protokoły z komisji budżetowej
(4238)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(4209)
Protokoły z komisji oświaty
(4192)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(4160)
PROTOKÓŁ NR 63
(4149)
Protokoły z komisji gospodarczej
(4138)
Protokoły z komisji zdrowia
(4120)
Nieograniczone
(4105)
PROTOKÓŁ NR 69
(4093)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4090)
Oświadczenie majątkowe
(4087)
Rocznik 2008
(4073)
Rocznik 2011
(4065)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(4057)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(4024)
PROTOKÓŁ NR 67
(3993)
Petycje
(3990)
PROTOKÓŁ NR 58
(3974)
Protokół 59
(3949)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3930)
Rocznik 2009
(3930)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3922)
Rocznik 2005
(3891)
PROTOKÓŁ NR 66
(3890)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
PROTOKÓŁ NR 60
(3867)
PROTOKÓŁ NR 70
(3851)
PROTOKÓŁ NR 61
(3806)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3776)
PROTOKÓŁ NR 64
(3776)
PROTOKÓŁ NR 65
(3753)
Lobbing
(3749)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3748)
Protokół nr 62
(3736)
Konkursy
(3724)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3719)
Rocznik 2017
(3716)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3711)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3701)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3673)
Archiwum 2011
(3643)
PROTOKÓŁ NR 68
(3637)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
2014 rok
(3601)
PROTOKÓŁ NR 71
(3591)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3579)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
Rocznik 2005
(3557)
Opłata targowa
(3554)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3551)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3529)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3512)
Obwody głosowania
(3509)
2012 rok
(3499)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(3489)
Rocznik 2006
(3480)
Rocznik 2007
(3470)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3464)
Oświata Niepubliczna
(3449)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2010
(3438)
Rocznik 2003
(3425)
Rocznik 2007
(3419)
Rocznik 2009
(3415)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3408)
Przedszkola
(3400)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(3391)
Rocznik 2016
(3387)
Rocznik 2002
(3381)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3378)
Rejestr umów przetargowych
(3376)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3375)
Poziomy recyklingu
(3374)
Rocznik 2003
(3361)
Rocznik 2008
(3353)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3350)
Podatek rolny w 2015 roku
(3343)
Rocznik 2006
(3337)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Informacja o wyborze oferty
(3327)
Rocznik 2004
(3318)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3314)
Rocznik 2004
(3311)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3290)
Archiwum
(3286)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3283)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3279)
Rocznik 2016
(3274)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3269)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3262)
Majątek komunalny
(3233)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(3206)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3202)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(3193)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(3189)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(3188)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3181)
Rocznik 2018
(3180)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(3175)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(3157)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(3143)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(3135)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(3115)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(3115)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(3109)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(3107)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(3084)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3060)
Oświadczenie majątkowe
(3041)
2013 rok
(3029)
2013 rok
(3016)
za 2010 rok
(3013)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(3012)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(3001)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2993)
Protokół 1
(2965)
Oświadczenie majątkowe
(2955)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2954)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2950)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2950)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2947)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2939)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2938)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2932)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2922)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2919)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2919)
Bioodpady
(2904)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2901)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2894)
Rocznik 2017
(2889)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2886)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2877)
Rada Nadzorcza
(2877)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2851)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2848)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2846)
Rocznik 2001
(2844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2841)
Oświadczenie majątkowe
(2840)
Inne ogłoszenia
(2836)
CRP Sp. z o. o.
(2828)
2011 rok
(2816)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2812)
Protokół Nr 60
(2810)
Oświadczenie majątkowe
(2806)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2805)
Podatki lokalne w roku 2016
(2802)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2802)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2800)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2792)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2790)
Protokół 3
(2781)
2011 rok
(2778)
Obowiązek Informacyjny
(2776)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2773)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2760)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2757)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2748)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2741)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2738)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2733)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2732)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2731)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2728)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2728)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2726)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2724)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2710)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2709)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2708)
Oświadczenie majątkowe
(2703)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2701)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2698)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2693)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Oświadczenie majątkowe
(2689)
Protokół 2
(2687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2682)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2676)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2675)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2673)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2664)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2662)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2662)
Oświadczenie majątkowe
(2658)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2648)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2647)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2645)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2640)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2636)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2631)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2628)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2628)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2628)
Jakość wody do spożycia
(2625)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2624)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2622)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2621)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2616)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2612)
Rocznik 2018
(2603)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2602)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2597)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2593)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2592)
Protokół nr 19
(2585)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2582)
Protokół nr XIV/2003
(2581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2579)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2571)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2570)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2542)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2536)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2535)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2529)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2524)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2522)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2520)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2510)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2507)
Zarząd
(2503)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2502)
Protokół 4
(2502)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2495)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2495)
2014 rok
(2494)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2488)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2482)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2480)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2480)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2479)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(2479)
2012 rok
(2479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2477)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2473)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2473)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2469)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2466)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2460)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2456)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2456)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2455)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2454)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2451)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2449)
Uchwała Nr X/132/2011
(2439)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2429)
PROTOKÓŁ NR 32
(2421)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2413)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2408)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(2405)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2404)
Zabytki
(2399)
PROTOKÓŁ NR 56
(2397)
Protokół
(2396)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2394)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(2394)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2390)
Rocznik 2002
(2386)
Dotacje
(2367)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2365)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2364)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2363)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2359)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2357)
Unieważnienia przetargów
(2351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2347)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2347)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2335)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2333)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2333)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2332)
Adres
(2332)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2329)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2328)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2324)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2322)
Uchwała Nr II/31/2014
(2319)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2310)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2309)
PROTOKÓŁ NR 47
(2304)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2304)
PROTOKÓŁ NR 66
(2298)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2296)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2295)
Protokół 69
(2291)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2290)
ORDO Poznań
(2290)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2287)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2284)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2283)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2283)
Protokół
(2280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2279)
PROTOKÓŁ NR 42
(2279)
Umowa spółki
(2277)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2277)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2277)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2277)
Protokół 47
(2274)
2010 rok
(2271)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2271)
Protokoły z komisji Doraźnej
(2269)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2263)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2262)
Protokół Nr 46
(2258)
Protokół Nr LX / 2002
(2255)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2252)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2250)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2249)
PROTOKÓŁ NR 30
(2249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2247)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2247)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2247)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2246)
Protokół
(2239)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2239)
PROTOKÓŁ NR 84
(2239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2238)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2235)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2234)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2230)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(2227)
PROTOKÓŁ NR 87
(2226)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(2224)
PROTOKÓŁ NR 53
(2223)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2221)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2218)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(2217)
Wybory Prezydenta RP 2020
(2209)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2206)
PROTOKÓŁ NR 4
(2206)
PROTOKÓŁ NR 11
(2204)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2200)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2199)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2193)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2188)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2187)
PROTOKÓŁ NR 14
(2185)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(2184)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(2183)
Ochrona danych osobowych
(2181)
PROTOKÓŁ NR 85
(2179)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2178)
PROTOKÓŁ NR 18
(2177)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(2176)
Nazwa i adres
(2175)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2171)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2171)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(2169)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2168)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(2168)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2164)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2164)
Archiwum 2012
(2163)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(2163)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2161)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2160)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2156)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2152)
Protokół nr 32
(2149)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2149)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(2148)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(2147)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2147)
2015 rok
(2142)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(2142)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(2135)
PROTOKÓŁ NR LXII
(2133)
Uchwała Nr 322
(2133)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2132)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(2131)
PROTOKÓŁ NR LIX
(2130)
Dane podstawowe
(2129)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(2129)
Protokół nr 45
(2124)
Protokół Nr 62
(2124)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(2124)
Protokół NR 57
(2124)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(2123)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2122)
Protokół nr 10
(2121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(2121)
Protokół 62
(2121)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2114)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2112)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(2111)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(2108)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2108)
Protokół Nr 50
(2108)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2108)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(2107)
DECYZJA Nr 600/2010
(2107)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(2106)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(2103)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(2103)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2098)
PROTOKÓŁ Nr 83
(2097)
Protokół
(2096)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(2095)
Protokół 43
(2095)
Uchwała Nr III/17/2010
(2093)
Protokół nr 56
(2093)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(2091)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(2091)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2091)
Protokół Nr I / 2002
(2088)
Protokół LXVI
(2087)
Protokół 6
(2086)
Protokół nr 51
(2086)
Protokół
(2084)
PROTOKÓŁ NR LXI
(2084)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(2079)
Protokół 48
(2078)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(2078)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(2075)
Protokół 12
(2074)
PROTOKÓŁ NR 13
(2073)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(2072)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(2071)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(2070)
PROTOKÓŁ NR 23
(2068)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2068)
Protokół 5
(2067)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(2065)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(2061)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(2061)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(2061)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(2057)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(2056)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2054)
Protokół Nr VIII / 2003
(2051)
Protokół nr 16
(2051)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(2051)
Status prawny
(2050)
Protokół Nr 50
(2049)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(2048)
DECYZJA nr 360/2013
(2047)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(2047)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(2047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2042)
PROTOKÓŁ NR 43
(2041)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(2041)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(2037)
Protokół
(2036)
Protokół
(2035)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2034)
2012 rok
(2034)
PROTOKÓŁ NR 89
(2032)
Protokół
(2031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(2031)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2030)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(2030)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(2029)
PROTOKÓŁ NR 16
(2027)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(2026)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(2026)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(2024)
Protokół Nr LIII / 2002
(2024)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(2021)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(2021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2021)
Protokół 49
(2021)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(2021)
2009 rok
(2021)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(2020)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(2020)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(2019)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(2019)
Uchwała Nr XX/267/2013
(2019)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(2018)
Protokół Nr 56
(2016)
Protokół Nr LVIII
(2015)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(2015)
Protokół Nr 51
(2015)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(2014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2014)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2012)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(2011)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(2011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(2011)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(2009)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(2005)
Protokół 38
(2004)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(2004)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2002)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2001)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2001)
Protokół nr 30
(1999)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1998)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1997)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1997)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1996)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1994)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1994)
Protokół 66
(1993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1993)
Protokół nr 17
(1993)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1993)
PROTOKÓŁ NR 54
(1992)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1989)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1986)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1985)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1983)
Protokół 75
(1982)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1982)
Organizacja
(1981)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1981)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1981)
PROTOKÓŁ NR 38
(1981)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1981)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1979)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1978)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1977)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1976)
Protokół
(1976)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1976)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1976)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1975)
Protokół nr 22
(1975)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1974)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1973)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1973)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1970)
Protokół 61
(1968)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1967)
Protokół 5
(1966)
Protokół nr 67
(1966)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1966)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1965)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1962)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1959)
Protokół 16
(1959)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1958)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1958)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1957)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1956)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1955)
Protokół 74
(1955)
Uchwała Nr 12
(1955)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1954)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1954)
Protokół
(1954)
Nazwa i adres
(1952)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1951)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1951)
Protokół nr 21
(1950)
Protokół
(1949)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1948)
PROTOKÓŁ NR 7
(1948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1947)
2010 rok
(1946)
PROTOKÓŁ NR 61
(1946)
Protokół nr 11
(1944)
PROTOKÓŁ NR 36
(1944)
2016 rok
(1943)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1943)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1940)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1940)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1939)
Protokół
(1939)
Protokół 41
(1939)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1938)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1937)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1937)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1936)
Protokół
(1936)
Struktura własnościowa
(1935)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1934)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1934)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1934)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1932)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1932)
Protokół
(1932)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1931)
Protokół 45
(1931)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1930)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1927)
Protokół
(1927)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1926)
Protokół LXXI
(1926)
Protokół
(1925)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1924)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1924)
PROTOKÓŁ NR 57
(1924)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1923)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1921)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1921)
Zespoły Szkół
(1920)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1920)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1919)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1918)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1916)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1916)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1916)
Protokół nr 7
(1916)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1916)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1916)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1915)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1915)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1914)
Protokół Nr III / 2002
(1914)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1914)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1913)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1909)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1909)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1909)
Protokół 68
(1907)
Protokół nr 53
(1907)
Protokół nr 61
(1905)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1904)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1902)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1902)
Protokół nr 34
(1900)
Protokół nr 53
(1899)
PROTOKÓŁ NR 28
(1897)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1891)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1890)
PROTOKÓŁ NR 41
(1888)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1888)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1888)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1887)
Protokół Nr II / 2002
(1886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1885)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1883)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1882)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1882)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1882)
Protokół 46
(1881)
PROTOKÓŁ NR 52
(1879)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1879)
PROTOKÓŁ NR 21
(1878)
Protokół nr 7
(1878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1876)
Protokół nr 6
(1875)
Ograniczone
(1875)
Uchwała nr VI/86/2011
(1875)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1874)
Protokół
(1874)
za 2009 rok
(1873)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1873)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1873)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1871)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1870)
Protokół 50
(1869)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1869)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1869)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1869)
Protokół nr XXXIII/2005
(1868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1867)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1867)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1866)
Protokół nr 18
(1865)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1865)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1865)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1865)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1864)
Protokół Nr LVI / 2002
(1862)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1861)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1861)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1858)
PROTOKÓŁ NR 2
(1857)
Protokół nr VI/2011
(1856)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1855)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1855)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1855)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1854)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1854)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1854)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1853)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1851)
Protokół 44
(1851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1851)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1850)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
(1850)
PROTOKÓŁ NR 64
(1849)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1848)
Protokół LXXXII
(1848)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1847)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1847)
Protokół nr 15
(1847)
Protokół nr 14
(1847)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1845)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1845)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1845)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1843)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1843)
PROTOKÓŁ NR 65
(1843)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1843)
Protokół Nr 46
(1843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1841)
PROTOKÓŁ NR 51
(1839)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1838)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1837)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1837)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1837)
Protokół Nr LV / 2002
(1837)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1836)
Protokół nr 13
(1836)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1836)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1835)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1835)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1835)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1834)
PROTOKÓŁ NR 19
(1834)
Protokół nr 39
(1834)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1833)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1833)
Protokół nr 27
(1831)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1829)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1829)
Protokół nr 7
(1828)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1826)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1825)
Protokół
(1824)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1824)
Protokół Nr V / 2003
(1824)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1822)
Protokół nr 50
(1822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1821)
Protokół Nr LVII / 2002
(1819)
Protokół Nr LI / 2002
(1819)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1819)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1817)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1816)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1815)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1814)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1814)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1814)
Protokół
(1814)
Protokół nr 57
(1813)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1813)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1811)
Protokół 65
(1810)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1810)
za 2005 rok
(1810)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1809)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1808)
Kwalifikacja wojskowa
(1806)
Protokół LXXV
(1806)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1805)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1805)
PROTOKÓŁ NR 24
(1805)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1804)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1803)
Protokół Nr 47
(1802)
Protokół
(1801)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1801)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1801)
2009 rok
(1800)
Ogłoszenie
(1799)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1799)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1798)
Uchwała nr IV/37/06
(1798)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1798)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1798)
Protokół nr 55
(1798)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1797)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1797)
Protokół nr 8
(1796)
Protokół nr 26
(1796)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1796)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1796)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1794)
Protokół nr 13
(1794)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1794)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1793)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1792)
Protokół 39
(1792)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1792)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1790)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1788)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1788)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1787)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1786)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1784)
Protokół Nr VI / 2003
(1784)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1783)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1783)
Protokół 64
(1783)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1782)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1780)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1779)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1779)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1779)
Protokół nr 59
(1777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1777)
PROTOKÓŁ NR 60
(1777)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1776)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1776)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1775)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1775)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1773)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1772)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1771)
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
(1771)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1770)
PROTOKÓŁ NR 35
(1769)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1769)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1769)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1769)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1766)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1765)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1763)
Protokół Nr VII / 2003
(1762)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1761)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1760)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1760)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1760)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1759)
Protokół nr 14
(1759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1759)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1758)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1758)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1758)
Protokół nr VIII/2007
(1758)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1757)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1757)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1757)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1756)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1756)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1753)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1753)
PROTOKÓŁ NR 55
(1753)
Protokół nr 11
(1753)
Gimnazja
(1753)
Protokół Nr L / 2002
(1750)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1750)
Protokół nr 24
(1750)
PROTOKÓŁ NR 49
(1750)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1750)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1750)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1748)
za 2007 rok
(1747)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1747)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1747)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1747)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1746)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1744)
Protokół
(1744)
Protokół nr 28
(1744)
Protokół Nr LII / 2002
(1743)
Protokół
(1743)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1742)
Protokół nr 55
(1742)
Protokół 40
(1739)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1738)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1737)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1737)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1736)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
(1736)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1734)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1732)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1732)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1731)
Protokół 18
(1731)
Protokół 6
(1730)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1730)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1730)
Protokół
(1728)
Protokół 72
(1728)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1728)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1727)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1727)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1727)
Umowy o zamówienia publiczne
(1726)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1726)
Uchwała Nr II/29/2014
(1726)
Protokół nr 23
(1726)
PROTOKÓŁ NR 62
(1725)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1725)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1725)
Protokół 9
(1725)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1723)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1723)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1722)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1721)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1721)
Protokół nr XXIX/2005
(1720)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1719)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1719)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1718)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1718)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1717)
Protokół
(1716)
PROTOKÓŁ NR 46
(1715)
Protokół
(1715)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1715)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1713)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1713)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1713)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1713)
UCHWAŁA NR 69
(1712)
Protokół
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1711)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1711)
Protokół nr 51
(1710)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1709)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1708)
Protokół nr XXIV/2004
(1706)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1705)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1705)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1705)
PROTOKÓŁ NR 58
(1704)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1703)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1701)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1701)
za 2006 rok
(1701)
Protokół nr XX/2004
(1700)
Protokół LX
(1700)
Protokół nr 48
(1700)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1700)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1699)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1699)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1699)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1698)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1698)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1696)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1696)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1695)
Protokół Nr IX / 2003
(1695)
Protokół 22
(1695)
Protokół 42
(1694)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1694)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1693)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1693)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1692)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1692)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1690)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1689)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1688)
Protokół nr XVIII/2004
(1688)
Protokół
(1687)
Protokół
(1687)
Protokół 1
(1686)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1686)
Protokół nr 18
(1685)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1685)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1684)
Protokół nr 9
(1683)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1683)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1681)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1681)
Starosta Wrzesiński informuje
(1681)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1679)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1679)
Kultura fizyczna i sport Miasta i Gminy Września
(1679)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1678)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1677)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1676)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1676)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1676)
Protokół Nr 49
(1675)
Protokół nr XXVI/2004
(1675)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1675)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1674)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1673)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1672)
Protokół nr XI/2003
(1672)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1672)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1672)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1672)
Zarządzenie Nr 59
(1671)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1671)
2011 rok
(1671)
Ogłoszenie
(1671)
PROTOKÓŁ NR 5
(1670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1670)
PROTOKÓŁ NR 44
(1669)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1669)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1669)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1669)
Protokół Nr LIV / 2002
(1669)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1668)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1668)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1668)
Protokół nr VI/2007
(1668)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1668)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1667)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1667)
Protokół nr XII/2003
(1667)
Protokół nr 44
(1667)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1666)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1666)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1666)
Rocznik 2019
(1666)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1666)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1665)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1665)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1665)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1665)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1665)
Podatki lokalne w 2020 r.
(1665)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1664)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1664)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1664)
Protokół nr XLIII/2006
(1664)
ZARZĄDZENIE NR 156/2015
(1664)
Protokół
(1663)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1663)
Protokół nr 52
(1662)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1662)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1662)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1662)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1661)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1661)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1659)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1659)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1658)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1657)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1656)
Protokół
(1655)
Ogłoszenie
(1655)
za 2008 rok
(1655)
Protokół nr XXX/2005
(1655)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1655)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1654)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1653)
Protokół 60
(1653)
UCHWAŁA NR 91
(1653)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1653)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1653)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1652)
Protokół nr I/2006
(1652)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1651)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1649)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1649)
Uchwała nr 95
(1648)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1648)
Protokół nr XXXV/2005
(1647)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1647)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
(1646)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1646)
ZARZĄDZENIE Nr 40/2019
(1645)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1644)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1644)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1644)
Uchwała Nr 127
(1643)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1643)
Protokół 4
(1642)
Protokół 59
(1642)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1642)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1641)
Protokół nr 57
(1641)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1641)
Protokół nr 24
(1640)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1640)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1640)
Protokół 3
(1640)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1636)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1636)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1636)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1636)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1636)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1635)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1635)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1635)
PROTOKÓŁ NR LX
(1634)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1633)
Protokół 67
(1630)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1630)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1630)
Protokół nr 54
(1630)
Ogłoszenie
(1630)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1630)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1629)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1627)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1627)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1626)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1626)
Uchwała Nr V/80/2011
(1626)
Protokół 71
(1626)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1624)
Protokół LXXVI
(1624)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1624)
Protokół Nr X / 2003
(1623)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1623)
Protokół nr XLI/2006
(1623)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1622)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1622)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1622)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1622)
Protokół nr 49
(1621)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1621)
Uchwała nr 94
(1621)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1620)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1620)
Protokół nr 14
(1620)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1619)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1619)
Protokół nr XIX/2004
(1619)
Protokół nr 52
(1619)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1617)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1616)
Uchwała Nr 144
(1615)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1615)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1615)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1615)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1614)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1614)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1614)
wybory do Sejmu i Senatu 2019
(1614)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1614)
Ogłoszenie
(1612)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1612)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1612)
Protokół
(1612)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1612)
PROTOKÓŁ NR 86
(1611)
PROTOKÓŁ NR 63
(1611)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1610)
PROTOKÓŁ NR 26
(1610)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1609)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1608)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1608)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1607)
Uchwała nr XXXVI/359/05
(1606)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1605)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1605)
Protokół 70
(1605)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1604)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1603)
Protokół nr XLIV/2006
(1603)
Ogłoszenie
(1603)
PROTOKÓŁ nr 45
(1603)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1602)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1602)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1602)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1602)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1601)
Komunikat
(1601)
Uchwała nr XI/102/03
(1600)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1600)
PROTOKÓŁ NR 10
(1600)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1599)
Protokół nr XXV/2004
(1599)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1599)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1598)
Protokół nr XXI/2004
(1598)
rok 2013
(1598)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1598)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1597)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1597)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1596)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1596)
Protokół Nr LIX / 2002
(1596)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1595)
Protokół LXXIV
(1595)
Rok 2013
(1594)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1594)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1593)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1593)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1593)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1593)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1593)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1593)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1593)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1592)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1592)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1592)
Protokół nr 41
(1592)
Protokół LXV
(1591)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1591)
Uchwała Nr 106
(1591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1590)
Obwieszczenie
(1590)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1590)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1590)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1589)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1589)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1589)
UCHWAŁA NR 80
(1588)
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
(1588)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1588)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1587)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1587)
Protokół LXXII
(1586)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1585)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1585)
Protokół nr 12
(1585)
Protokół LXVIII
(1585)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1585)
Zarządzenie nr 254/2012
(1584)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1584)
Obwieszczenie
(1582)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1582)
Ogłoszenie
(1581)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1581)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1581)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1580)
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1580)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1580)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1579)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1579)
UCHWAŁA nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2004r.
(1578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1578)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1577)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1577)
Protokół Nr 54
(1577)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1577)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1575)
Uchwała Nr 141
(1575)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1574)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1573)
Protokół nr III/2006
(1573)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1572)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1572)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1571)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1571)
Protokół nr IX/2007
(1570)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1570)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1570)
Protokół nr XXXI/2005
(1569)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1568)
Protokół nr XVI/2003
(1566)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1566)
Uchwała Nr X/131/2011
(1566)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1565)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1564)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1563)
Uchwała Nr 126
(1563)
Protokół nr 20
(1563)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1561)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1561)
Protokół LXXVIII
(1560)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1560)
Protokół nr XXXIV/2005
(1560)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1559)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1559)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1558)
Protokół nr 73
(1558)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1558)
Uchwała Nr 52
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1557)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1557)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1557)
Uchwała nr 71
(1556)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1556)
PROTOKÓŁ NR 69
(1556)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1556)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1555)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1555)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1555)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1555)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1554)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1554)
Ogłoszenie
(1554)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1553)
Ogłoszenie
(1553)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1552)
UCHWAŁA nr 60
(1552)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1552)
Uchwała nr VIII/66/03
(1552)
Protokół nr XV/2003
(1551)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1551)
Uchwała Nr 116
(1551)
Ogłoszenie
(1551)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1550)
Uchwała Nr 120
(1550)
Protokół
(1550)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1550)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1549)
Protokół nr XXVIII/2004
(1549)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1548)
Protokół nr XIII/2003
(1548)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1548)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1547)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1546)
Protokół nr XL/2006
(1546)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1545)
Uchwała Nr 53
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1544)
Uchwała Nr 61
(1544)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1544)
Uchwała Nr 148
(1544)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1544)
Protokół nr 15
(1544)
Uchwała Nr 44
(1544)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1543)
Protokół nr X/2007
(1543)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1543)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1543)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1542)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1542)
Uchwała Nr 48
(1542)
Uchwała Nr 128
(1542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1541)
Protokół nr 9
(1541)
Ogłoszenie
(1541)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1540)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1540)
Rok 2014
(1540)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1540)
Ogłoszenie
(1539)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1538)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1538)
Ogłoszenie
(1537)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1537)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1536)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1536)
Obwieszczenie
(1535)
Protokół nr II/2006
(1535)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1534)
Kadra pedagogiczna
(1534)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1533)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1532)
Protokół 5
(1532)
Protokół nr XXIII/2004
(1532)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1532)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1532)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1532)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1531)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1531)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1531)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1530)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1530)
Uchwała Nr 88
(1529)
Programy i Plany
(1528)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1528)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1528)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1528)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1527)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1527)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1526)
Uchwała Nr 47
(1526)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1525)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1523)
Protokół nr XXXVI/2005
(1523)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1523)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1523)
Uchwała Nr 42
(1523)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1523)
PROTOKÓŁ NR 40
(1522)
Uchwała Nr 45
(1522)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1522)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1521)
Protokół 63
(1521)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1521)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1520)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1520)
PROTOKÓŁ NR 8
(1519)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1519)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1519)
Uchwała Nr 146
(1519)
Protokół LXIX
(1519)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1519)
Uchwała Nr 39
(1518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1518)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1518)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1518)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1517)
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z 22 sierpnia 2018 r.
(1517)
Zarządzenie nr 253/2012
(1517)
Protokół LXXIII
(1516)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1516)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1516)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1516)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1516)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1516)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1516)
Obwieszczenie
(1516)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1515)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1515)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1515)
Ogłoszenie
(1515)
Obwieszczenie
(1514)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1513)
Uchwałą nr 85
(1513)
PROTOKÓŁ NR 64
(1513)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1512)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1512)
Uchwała Nr 49
(1512)
Protokół nr XXXIX/2006
(1512)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1511)
Uchwała Nr 43
(1511)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1510)
Uchwała Nr 27
(1510)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1510)
Rodzinne Ogrody Działkowe - dotacje
(1509)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1509)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1509)
Protokół nr XLII/2006
(1509)
2011 rok
(1508)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1508)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1508)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1507)
Obwieszczenie
(1506)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1506)
Zarządzenie nr 251/2012
(1505)
Uchwała Nr 31
(1505)
Protokół 20
(1505)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1505)
Uchwała Nr 102
(1505)
Obwieszczenie
(1503)
Uchwała Nr 32
(1503)
Protokół LXXXI
(1503)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1502)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1502)
Uchwała Nr 112
(1502)
Uchwała Nr 7
(1502)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1500)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1500)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1500)
rok 2012
(1500)
Zarządzenie nr 256/2012
(1499)
Uchwała Nr 34
(1499)
PROTOKÓŁ NR 6
(1499)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1499)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1499)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1499)
Uchwała Nr 51
(1498)
Ogłoszenie
(1498)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1498)
Zarządzenie nr 174/2012
(1498)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1498)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1497)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1497)
Uchwała Nr 104
(1496)
Uchwała Nr 46
(1496)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1496)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1495)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1495)
Protokół Nr IV / 2003
(1495)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1495)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1495)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1495)
UCHWAŁA NR 86
(1495)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1494)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1494)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1494)
Protokół nr 15
(1494)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1494)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1494)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1493)
Protokół nr VII/2007
(1492)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1492)
Protokół nr 17
(1491)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1491)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1490)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1489)
Uchwała Nr 64
(1488)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1488)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1488)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1488)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1488)
Uchwała Nr III/32/2010
(1488)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1487)
Uchwała Nr 58
(1486)
Protokół LXXIX
(1485)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1485)
PROTOKÓŁ NR 88
(1485)
UCHWAŁA NR 76
(1485)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1485)
Uchwała Nr 50
(1485)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1484)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1484)
PROTOKÓŁ NR 15
(1484)
Ogłoszenie
(1484)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1484)
Protokół nr XXVII/2004
(1484)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1484)
Zarządzenie nr 162/2012
(1483)
Protokół nr 45
(1483)
Uchwała nr 74
(1483)
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1483)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1483)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1483)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1483)
Uchwała Nr 103
(1483)
Uchwała Nr 8
(1483)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1482)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1482)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2018 r.
(1482)
PROTOKÓŁ NR 90
(1482)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1482)
Uchwała Nr 35
(1482)
2010 rok
(1481)
Protokół LXI
(1481)
Protokół nr V/2007
(1481)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1481)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1481)
Uchwała Nr 143
(1480)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1480)
Protokół LXX
(1480)
Uchwała Nr 125
(1479)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1479)
Uchwała Nr 55
(1479)
PROTOKÓŁ NR 70
(1479)
Uchwała Nr 3
(1478)
UCHWAŁA NR 99
(1478)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1478)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1478)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1478)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1477)
Protokół LXII
(1477)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1477)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1477)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1476)
Uchwała Nr 24
(1476)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1476)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1476)
Uchwała Nr 54
(1476)
Protokół 1
(1476)
Protokół nr IV/2006
(1476)
Uchwała Nr V/54/2015
(1476)
Zarządzenie nr 240/2012
(1476)
Protokół LXVII
(1476)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1475)
Uchwała Nr 65
(1474)
PROTOKÓŁ NR 37
(1474)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1473)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1473)
Uchwała Nr 115
(1472)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1472)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1472)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1472)
Uchwała nr 92
(1472)
Uchwała nr III/13/2002
(1472)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1472)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1471)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1471)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1471)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1471)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1470)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1470)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1470)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1470)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1470)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1470)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1469)
PROTOKÓŁ NR 20
(1468)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1467)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1467)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1467)
Uchwała Nr 33
(1467)
Uchwała Nr 142
(1467)
Uchwała nr 98
(1466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1466)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1466)
Uchwała Nr 18
(1465)
Uchwała Nr 29
(1464)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1464)
PROTOKÓŁ NR 3
(1464)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1464)
Uchwała Nr 59
(1463)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1463)
UCHWAŁA NR 73
(1462)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1462)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1462)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1461)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1461)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1461)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1461)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1461)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1461)
Uchwała Nr 26
(1461)
Uchwała Nr 93
(1461)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1461)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1461)
Uchwała Nr 28
(1461)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1460)
Uchwała Nr 89
(1459)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1459)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1459)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1459)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1458)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1458)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2016 roku
(1458)
Uchwała Nr 78
(1458)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1458)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1458)
Protokół 15
(1457)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1457)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1456)
Uchwała Nr 121
(1456)
Uchwała Nr 147
(1456)
Uchwała Nr 114
(1456)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1456)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1455)
Uchwała Nr 57
(1454)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1454)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1454)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1454)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1454)
Protokół 13
(1454)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1454)
Protokół nr XXXII/2005
(1454)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1454)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1454)
2012 rok
(1453)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1453)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1453)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1453)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1452)
Uchwała Nr 41
(1452)
2011 rok
(1452)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1452)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1451)
Ogłoszenie
(1451)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1451)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1451)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1450)
Protokół Nr 58
(1450)
Protokół LXXXIV
(1450)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1450)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1450)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1450)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1450)
Uchwała nr 79
(1450)
Protokół nr XXII/2004
(1449)
Uchwała Nr 84
(1448)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1448)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1448)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1447)
Uchwała nr XXX/282/05
(1447)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1447)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1446)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1446)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1446)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1446)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1445)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1445)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1445)
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1445)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1444)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1444)
PROTOKÓŁ NR 31
(1444)
PROTOKÓŁ NR 81
(1443)
Uchwała Nr 145
(1443)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1443)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1443)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1442)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1442)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1442)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1441)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1441)
Protokół 14
(1441)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1441)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1440)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1440)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1440)
Uchwała Nr 2
(1439)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1439)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1439)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1439)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1439)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1439)
Uchwała Nr 25
(1438)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1438)
Protokół 4
(1437)
Ogłoszenie
(1437)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1437)
PROTOKÓŁ NR 72
(1437)
Protokół 19
(1437)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1437)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1437)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1436)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1436)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1436)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1436)
Uchwała Nr 36
(1435)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1435)
rok 2014
(1435)
Obwieszczenie
(1435)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1435)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1434)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1434)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1433)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1433)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1433)
Uchwała Nr 105
(1432)
Zarządzenie nr 214/2012
(1432)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1431)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1431)
Uchwała Nr 328
(1431)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1431)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1431)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1430)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1430)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1430)
Protokół 6
(1430)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1429)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1429)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1429)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1428)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1428)
Protokół 1
(1427)
Protokół 2
(1427)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1427)
PROTOKÓŁ NR 71
(1426)
Obwieszczenie
(1426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1426)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1426)
Uchwała Nr 56
(1426)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1426)
Uchwała Nr 21
(1425)
PROTOKÓŁ NR 29
(1425)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1425)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1425)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1424)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1424)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1424)
Obwieszczenie
(1424)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1424)
Protokół 21
(1423)
Uchwała Nr 123
(1423)
Zarządzenie nr 170/2012
(1422)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1422)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1421)
Uchwała Nr 23
(1421)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1421)
Uchwała Nr 111
(1421)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1421)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1421)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1420)
PROTOKÓŁ NR 68
(1420)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1420)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1419)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1419)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1418)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1418)
Uchwała Nr 318
(1418)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1418)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1418)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1417)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1417)
Uchwała Nr 320
(1417)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1417)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1417)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1417)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1416)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1416)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1416)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1415)
U C H W A Ł A Nr 81
(1415)
Uchwała nr XIII/137/03
(1415)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1415)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Węgierki
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1414)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1414)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1414)
Uchwała Nr 100
(1414)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1414)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1414)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1413)
Uchwała nr XI/101/03
(1413)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1413)
Uchwała Nr 66
(1413)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1413)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1413)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1413)
Protokół LXXX
(1413)
rok 2010
(1412)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1412)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1411)
Zarządzenie nr 198/2012
(1411)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1410)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1410)
Uchwała Nr 124
(1409)
Uchwała Nr V/65/2011
(1409)
Protokół LXXVII
(1409)
PROTOKÓŁ NR 27
(1408)
UCHWAŁA NR 325
(1408)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1408)
U C H W A Ł A Nr 62
(1408)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1407)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1407)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1406)
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
(1406)
Obwieszczenie
(1406)
2011 rok
(1406)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1405)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1405)
PROTOKÓŁ NR 12
(1405)
Zarządzenie nr 234/2012
(1404)
Obwieszczenie
(1404)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1404)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1404)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1404)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1404)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1403)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1403)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1403)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1402)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1402)
UCHWAŁA NR 321
(1401)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1401)
Uchwała Nr 109
(1400)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1400)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1400)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1400)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1399)
Uchwała Nr 101
(1398)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1398)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1397)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1397)
U C H W A Ł A Nr 327
(1397)
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
(1397)
Protokół nr 63
(1397)
Zarządzenie nr 169/2010
(1397)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1396)
Ogłoszenie
(1396)
Protokół LXXXIII
(1396)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1396)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1396)
Uchwała Nr 122
(1396)
Uchwała Nr X/130/2011
(1396)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1396)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1396)
Uchwała Nr 37
(1395)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1395)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1394)
Uchwała nr II/9/2002
(1394)
Uchwała nr XII/174/2015
(1394)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1394)
UCHWAŁA NR 77
(1394)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1393)
U C H W A Ł A Nr 82
(1393)
Ogłoszenie
(1393)
Protokół nr 16
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1393)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1392)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1392)
Uchwała Nr 19
(1392)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1392)
Protokół 24
(1391)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1391)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1391)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1391)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1390)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1390)
Uchwała Nr 323
(1390)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1389)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1389)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1389)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1389)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1389)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1389)
UCHWAŁA NR 70
(1389)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1388)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1388)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1388)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1388)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1388)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1388)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1387)
2010 rok
(1387)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1387)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1387)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1386)
Protokół nr 8
(1386)
Informacja - sprzedaż VW Transporter T4
(1386)
Uchwała Nr 20
(1386)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1386)
Uchwała Nr 329
(1385)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1383)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1383)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1383)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1383)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1383)
Zarządzenie nr 220/2012
(1382)
Uchwała Nr 16
(1382)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1382)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1381)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1381)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1381)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1380)
Uchwała Nr 319
(1380)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1380)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1380)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1379)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1379)
Protokół Nr 22
(1379)
PROTOKÓŁ NR 48
(1379)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1379)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1379)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1378)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1378)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1378)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1378)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1377)
Protokół 7
(1377)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1377)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1377)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1377)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1377)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1376)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1376)
Program współpracy 2015
(1375)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1375)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1374)
Uchwała Nr 110
(1374)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1374)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1374)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1373)
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Września - odpowiedzi na pytania (1)
(1373)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1373)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1372)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1372)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1372)
Ogłoszenie
(1372)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1371)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1371)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1371)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1371)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1370)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1370)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1369)
PROTOKÓŁ NR 34
(1369)
Protokół
(1369)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1369)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1369)
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1368)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1368)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1368)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1368)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1368)
Protokół nr XVII/2003
(1368)
Protokół 11
(1367)
Uchwała Nr V/45/03
(1367)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1367)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1367)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1367)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1367)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1367)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1366)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1366)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1366)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1366)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1366)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1365)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1364)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1364)
ROK 2018
(1364)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1364)
Ogłoszenie
(1363)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1363)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1363)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1363)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1363)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1363)
Protokół 10
(1363)
UCHWAŁA NR 313
(1362)
Rocznik 2019
(1362)
PROTOKÓŁ NR 39
(1362)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1361)
Obwieszczenie
(1361)
Ogłoszenie
(1361)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1361)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1361)
Uchwała nr VIII/70/03
(1360)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1360)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1359)
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
(1358)
Zarządzenie nr 145/2012
(1358)
2013 rok
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1358)
Uchwała Nr III/34/2010
(1357)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1357)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1357)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1357)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1356)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1356)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1355)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1355)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1355)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1355)
Ogłoszenie
(1355)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1354)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1354)
Uchwała Nr 17
(1354)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1354)
2012 rok
(1354)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1353)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1353)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1353)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1353)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1353)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1353)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1352)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1352)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1351)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1351)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1351)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1350)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1350)
Uchwała Nr 324
(1349)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1349)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1349)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1349)
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1349)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1348)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1348)
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.
(1348)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1348)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1347)
Uchwała Nr I/21/2014
(1347)
2014 rok
(1346)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1346)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1346)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1346)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1346)
Uchwała Nr 63
(1346)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1345)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1345)
Uchwała nr VIII/72/03
(1345)
Uchwała nr XI/108/03
(1345)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1343)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1343)
Uchwała Nr 9
(1343)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1343)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1341)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1341)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1341)
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Donaja we Wrześni - wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert
(1341)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1341)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1340)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1340)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1340)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1339)
Uchwała Nr 67
(1339)
PROTOKÓŁ NR 65
(1338)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1338)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1338)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1337)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1337)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1337)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1337)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1337)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1336)
ZARZĄDZENIE NR 152/2015
(1336)
Obwieszczenie
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1335)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1335)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1334)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1334)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1333)
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
(1333)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1333)
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1333)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1332)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1332)
Uchwała Nr 13
(1332)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1331)
Dostawa ławek parkowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1331)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1331)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1331)
Uchwała nr III/25/06
(1331)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1331)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1331)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1330)
Uchwała Nr 5
(1330)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1329)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1329)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1329)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1329)
2011 rok
(1328)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1328)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1328)
Uchwała Nr 15
(1327)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1327)
Zarządzenie nr 31/2012
(1327)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1327)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1327)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1327)
Uchwała Nr 1
(1327)
2011 rok
(1326)
Umowy 2017
(1326)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1326)
Rok 2015
(1325)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1325)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1325)
Uchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni z dnia 5 października 2018 r.
(1324)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1324)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1323)
Ogłoszenie
(1322)
Obwieszczenie
(1322)
Protokół nr 10
(1322)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1322)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1322)
Uchwała nr VIII/64/03
(1322)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1322)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1322)
Uchwała nr VI/91/07
(1322)
Protokół
(1321)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1321)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1321)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1320)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1320)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1320)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1320)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1319)
Uchwała nr XLI/414/06
(1319)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1318)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1318)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1318)
Zarządzenie nr 159/2012
(1317)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1317)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1317)
Umowy 2018
(1316)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1316)
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1) (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(1316)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
(1316)
Uchwała nr XV/146/03
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1316)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1316)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1316)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1315)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1315)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1315)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1315)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1314)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1314)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1314)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1313)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1313)
Uchwała Nr 11
(1313)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1313)
Zarządzenie nr 122/2010
(1313)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1313)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1312)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1311)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1311)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1311)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1310)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1310)
Uchwała Nr 317
(1310)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1309)
Uchwała nr III/16/2002
(1309)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1309)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1309)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1309)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1309)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1308)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1308)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1307)
Zarządzenie nr 124/2012
(1307)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1307)
Uchwała nr V/45/07
(1307)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1306)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1306)
Regulaminy korzystania ze zbiorów
(1306)
UCHWAŁA NR 314
(1306)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1305)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1305)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
(1305)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1305)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1305)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1304)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1303)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1303)
Protokół 17
(1302)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1302)
Zarządzenie nr 215
(1301)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1301)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1301)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1301)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1301)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1300)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1300)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1299)
Działalność charytatywna
(1299)
Uchwała nr XX/181/04
(1299)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1299)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1299)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1298)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1298)
Druk deklaracji, formularzy i innych druków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych - odpowiedzi na pytania
(1297)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1296)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1296)
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter T4
(1296)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1295)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1295)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1295)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1294)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1294)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1294)
Uchwała nr VII/104/07
(1294)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1294)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1294)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1294)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1294)
Uchwała Nr 14
(1294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 27 listopada 2015 r.
(1293)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1293)
Uchwała Nr 6
(1293)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1292)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1292)
Uchwała nr XI/100/03
(1291)
UCHWAŁA NR 4
(1291)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1291)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1291)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1291)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1291)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1290)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1289)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1289)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1289)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1289)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1288)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1288)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1288)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1288)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1287)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1287)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1287)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1286)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1286)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1285)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1285)
Protokół 2
(1285)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1285)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1284)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1284)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1284)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1283)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1283)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1283)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1283)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1283)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1283)
Uchwała Nr V/66/2011
(1282)
Uchwała nr XII/118/03
(1282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1281)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1281)
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni – etap 1 (II postępowanie)
(1281)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1280)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1280)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1280)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1280)
Uchwały Nr XXXV/455/2018
(1279)
Obowiązek informacyjny
(1279)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1278)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1277)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1277)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1277)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1277)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1276)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1275)
2012 rok
(1275)
Uchwała nr II/7/2002
(1275)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1275)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1275)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1274)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1274)
Uchwała nr 326
(1274)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1274)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1273)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1273)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1273)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1273)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1273)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1272)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1272)
Uchwała nr XII/115/03
(1271)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1271)
Uchwała nr XX/182/04
(1271)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1271)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1271)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1271)
UCHWAŁA NR 315
(1271)
Uchwała nr XL/390/06
(1270)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1270)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1270)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1270)
Uchwała nr III/14/2002
(1270)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1270)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1269)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1268)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1268)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1268)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1268)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2017 roku
(1267)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1267)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1267)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1267)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1267)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1266)
Protokół nr 30
(1266)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1266)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1265)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1265)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1265)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1265)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1264)
UCHWAŁA NR 10
(1264)
Uchwała nr 312
(1264)
2012 rok
(1264)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1263)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1263)
Zarządzenie nr 68/2012
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1263)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1263)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1263)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1262)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1262)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1262)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1261)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1261)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1260)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1260)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1260)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1259)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1258)
Uchwała nr XII/117/03
(1258)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
(1258)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1258)
Protokół nr 9
(1258)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1258)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.
(1258)
Protokół 23
(1258)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1257)
Uchwała nr XI/99/03
(1257)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1257)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1257)
Uchwała nr IV/36/02
(1256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1256)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1256)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1255)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1254)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2017 roku
(1254)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1254)
Protokół 3
(1254)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1253)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(1253)
Uchwała nr XIV/141/03
(1253)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1253)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1252)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1252)
Zapytanie ofertowe - druk deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1252)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1252)
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1252)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1252)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1252)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1252)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1252)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1251)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1251)
Protokół 8
(1251)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1251)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1251)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1250)
młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1250)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1250)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1250)
Uchwała nr VI/69/07
(1250)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1250)
Uchwała nr VIII/65/03
(1250)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1249)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1249)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1248)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1248)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.
(1247)
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ułożenia kabli światłowodowych (II postępowanie) - zmiana terminu
(1247)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1247)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
(1247)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1246)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1246)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1246)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1245)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1245)
Budowa budynku gospodarczego z przyległą do niego wiatą na sprzęt ogrodniczy na dz. geod. nr 332/2 we Wrześni
(1245)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1245)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1245)
Uchwała nr III/15/2002
(1244)
Uchwała Nr V/53/2015
(1244)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1244)
Uchwała nr XII/112/03
(1244)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1244)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
(1243)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1243)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1243)
Uchwała nr XII/114/03
(1243)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1242)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1242)
Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku
(1242)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1241)
Modyfikacja SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2017 w roku
(1241)
Protokół nr XII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1240)
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert
(1240)
Uchwała nr XXII/204/04
(1240)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1240)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1239)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1239)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1238)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1238)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1238)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1237)
Opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: część 1 – budowy drogi gminnej w Bierzglinku część 2 – przebudowy ulicy Suwalskiej we Wrześni
(1237)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1237)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1237)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z dnia 14 września 2018 r.
(1237)
Uchwała Nr X/129/2011
(1236)