BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
12821606
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-09-2019
Informacja o samorządzie
(280035)
Zamówienia publiczne
(113266)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(104858)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(81457)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(56250)
Przetargi 2015
(55783)
Oferty pracy
(52053)
Aktualne oferty pracy
(52044)
Urząd Miasta i Gminy
(45418)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(43703)
Przetargi 2014 - archiwum
(42544)
Przetargi 2017
(41382)
Władze
(38021)
Przetargi 2016
(37892)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(35459)
Kontakt
(29543)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(29525)
Przetargi 2018
(29450)
Akty prawne i protokoły
(27615)
Podatki lokalne
(26892)
Przetargi - archiwum 2012
(26227)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(25273)
Opłata śmieciowa
(25216)
Przetargi 2019
(23547)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(23428)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(22834)
Przetargi - archiwum 2013
(22628)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(21297)
Oświadczenia majątkowe radnych
(19385)
Informacja o wynikach przetargów
(18550)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(18462)
Uchwały Rady Miejskiej
(17728)
Aktualne wyniki naborów
(17610)
Jednostki organizacyjne gminy
(17320)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(16766)
Rada Miejska we Wrześni
(16545)
Archiwum zakładowe
(16211)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(14341)
Jednostki pomocnicze gminy
(14269)
Konsultacje społeczne
(14256)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(14186)
Sprawy finansowe
(14131)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Zarządzenia Burmistrza
(13850)
Ogłoszenia
(13742)
Zastępcy Burmistrza
(13559)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(13248)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(13246)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12551)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12390)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(11835)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(11167)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11066)
Ogłoszenia
(10088)
Archiwum ofert pracy
(9797)
Spółki z udziałem gminy
(9322)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8814)
Protokoły z sesji
(8237)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7887)
Deklaracja
(7865)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7791)
Terminy wpłaty opłaty
(7690)
Sprawozdania finansowe
(7360)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(7348)
Segregacja odpadów komunalnych
(7236)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(7155)
Archiwum wyników naborów
(7149)
Zmiany Budżetowe
(6882)
Przetargi - archiwum
(6767)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6721)
Placówki oświatowe
(6715)
Archiwum 2001-2002
(6709)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6569)
Składy Komisji
(6430)
Schronisko dla zwierząt
(6292)
Uchwała budżetowa
(6284)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6121)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(6074)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6044)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6007)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(5999)
Podatki lokalne w 2019 r.
(5857)
Nazwy i adresy
(5832)
Muzeum Regionalne
(5826)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(5811)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5768)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(5682)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(5598)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5548)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(5526)
Statut Gminy
(5469)
Statut Gminy Września
(5468)
Zgromadzenia publiczne
(5453)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5347)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5337)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5310)
Uchwały Zarządu
(5306)
Biblioteka Publiczna
(5276)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5235)
Wybory samorządowe 2018
(5102)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5099)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5064)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5059)
Plany zamówień publicznych
(5059)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(5032)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5010)
Rocznik 2014
(4902)
Majątek komunalny
(4885)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4779)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(4732)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4693)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4682)
Opłaty lokalne
(4660)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4649)
Rocznik 2015
(4620)
Rocznik 2014
(4595)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4547)
Rocznik 2012
(4541)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4527)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4516)
Rocznik 2013
(4478)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4476)
Rocznik 2012
(4441)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4413)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4360)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Petycje
(4320)
Rocznik 2013
(4202)
Podstawa prawna systemu
(4164)
Rocznik 2011
(4099)
Rocznik 2010
(4093)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4065)
Rocznik 2015
(4001)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3992)
Petycje
(3990)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3968)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3960)
Protokoły z komisji budżetowej
(3905)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3880)
Rocznik 2011
(3820)
Protokoły z komisji oświaty
(3818)
Rocznik 2008
(3810)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(3795)
PROTOKÓŁ NR 63
(3790)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3786)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3778)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3774)
PROTOKÓŁ NR 69
(3768)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3766)
Deklaracja elektroniczna
(3764)
Protokoły z komisji zdrowia
(3758)
Oświadczenie majątkowe
(3714)
Rocznik 2009
(3687)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3672)
Rocznik 2005
(3661)
Worki do segregacji odpadów
(3643)
PROTOKÓŁ NR 67
(3637)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
PROTOKÓŁ NR 58
(3595)
Protokół 59
(3594)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3579)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
PROTOKÓŁ NR 66
(3552)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3548)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3521)
PROTOKÓŁ NR 70
(3513)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3510)
PROTOKÓŁ NR 61
(3490)
PROTOKÓŁ NR 60
(3487)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3462)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Archiwum 2011
(3445)
PROTOKÓŁ NR 64
(3442)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3441)
PROTOKÓŁ NR 65
(3433)
2014 rok
(3423)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3423)
Rocznik 2017
(3415)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3390)
Protokół nr 62
(3389)
2012 rok
(3354)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
PROTOKÓŁ NR 68
(3307)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3306)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3304)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3302)
Rocznik 2005
(3296)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3287)
Lobbing
(3281)
Opłata targowa
(3259)
PROTOKÓŁ NR 71
(3256)
Rocznik 2006
(3253)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3237)
Rocznik 2007
(3232)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3217)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3217)
Rocznik 2010
(3203)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3199)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3192)
Podatek rolny w 2015 roku
(3192)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3190)
Rocznik 2009
(3186)
Rocznik 2007
(3169)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3165)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3156)
Rocznik 2003
(3153)
Rocznik 2002
(3137)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3133)
Rocznik 2008
(3126)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3122)
Rocznik 2003
(3122)
Rocznik 2016
(3121)
Informacja o wyborze oferty
(3121)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3116)
Rocznik 2004
(3115)
Rocznik 2006
(3100)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3085)
Nieograniczone
(3083)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3076)
Rocznik 2004
(3064)
Przedszkola
(3025)
Majątek komunalny
(3012)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2997)
Rocznik 2016
(2972)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2946)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2945)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2943)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2941)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2934)
Poziomy recyklingu
(2933)
za 2010 rok
(2920)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2915)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2891)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2868)
2013 rok
(2864)
2013 rok
(2859)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2852)
Oświata Niepubliczna
(2843)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2830)
Konkursy
(2827)
Oświadczenie majątkowe
(2815)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2808)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2805)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2804)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2793)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2755)
2011 rok
(2753)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2751)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2749)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2749)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2742)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2740)
Oświadczenie majątkowe
(2737)
Archiwum
(2726)
Rejestr umów przetargowych
(2710)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2709)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2704)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2683)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2678)
Inne ogłoszenia
(2669)
Podatki lokalne w roku 2016
(2667)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2660)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2654)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2650)
2011 rok
(2649)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2629)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2629)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2624)
Rada Nadzorcza
(2620)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2616)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2615)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2612)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2601)
Protokół Nr 60
(2595)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2587)
Protokół 1
(2583)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2583)
Rocznik 2001
(2574)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2570)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2567)
Rocznik 2018
(2562)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2549)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2540)
CRP Sp. z o. o.
(2536)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2533)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2531)
Oświadczenie majątkowe
(2528)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2526)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2521)
Oświadczenie majątkowe
(2521)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2520)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2518)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2516)
Rocznik 2017
(2515)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2514)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2513)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2502)
Oświadczenie majątkowe
(2501)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2500)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2498)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2490)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2486)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2480)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2477)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2471)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2471)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2459)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2458)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2455)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2453)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2452)
Protokół 3
(2443)
Oświadczenie majątkowe
(2432)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2430)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2426)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2426)
Protokół nr XIV/2003
(2423)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2419)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2416)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2416)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2412)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2402)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2395)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2394)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2393)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2385)
Protokół nr 19
(2378)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2378)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2374)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2369)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2368)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2359)
Oświadczenie majątkowe
(2358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2357)
2014 rok
(2355)
Protokół 2
(2350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2346)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2335)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2328)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2325)
2012 rok
(2325)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2322)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2320)
Uchwała Nr X/132/2011
(2317)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2311)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2309)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2308)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2308)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2305)
Zarząd
(2301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2294)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2291)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2279)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2273)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2264)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2262)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2260)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2255)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2254)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2245)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2243)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2240)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2236)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2231)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2229)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2228)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2227)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2225)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2222)
Protokół 4
(2222)
Unieważnienia przetargów
(2216)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2214)
Obowiązek Informacyjny
(2205)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2201)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2199)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2194)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2193)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2191)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2186)
Rocznik 2002
(2184)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2183)
Uchwała Nr II/31/2014
(2182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2175)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2174)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2172)
Rocznik 2018
(2169)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2168)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2157)
PROTOKÓŁ NR 32
(2155)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2152)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2151)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2148)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2146)
Adres
(2143)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2141)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2137)
Jakość wody do spożycia
(2136)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2133)
Protokół
(2132)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2132)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2131)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2130)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2128)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2125)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2124)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2119)
2010 rok
(2116)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2112)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2112)
Obwody głosowania
(2112)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2108)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2107)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2107)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2106)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2104)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2103)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2102)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2099)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2097)
Protokół Nr LX / 2002
(2097)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2095)
Protokół
(2095)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2089)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2088)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(2086)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2085)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2084)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2082)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2081)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2079)
PROTOKÓŁ NR 42
(2078)
Protokół Nr 46
(2078)
Umowa spółki
(2072)
PROTOKÓŁ NR 47
(2071)
Protokół 69
(2071)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2068)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2066)
PROTOKÓŁ NR 53
(2062)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2062)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2059)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2054)
PROTOKÓŁ NR 66
(2053)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2053)
Protokół
(2053)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2052)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2049)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2047)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2047)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2042)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2041)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2041)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2038)
Protokół 47
(2037)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2034)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2033)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2032)
PROTOKÓŁ NR 30
(2031)
DECYZJA Nr 600/2010
(2031)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2031)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2028)
Nazwa i adres
(2028)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2025)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2024)
PROTOKÓŁ NR 84
(2024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2022)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2022)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2020)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2017)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2015)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2015)
2015 rok
(2013)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2012)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2012)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2012)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2011)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2009)
Paweł-Trans
(2006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2000)
PROTOKÓŁ NR 87
(1995)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1995)
PROTOKÓŁ NR 18
(1994)
Archiwum 2012
(1990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1984)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1983)
PROTOKÓŁ NR 11
(1983)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1982)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1978)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1978)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1976)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1973)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1971)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1970)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1969)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1968)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1968)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1966)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1966)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1962)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1962)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1961)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1961)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1956)
PROTOKÓŁ NR 85
(1955)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1954)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1951)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1949)
PROTOKÓŁ NR 14
(1949)
Uchwała Nr III/17/2010
(1948)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1946)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1946)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1944)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1943)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1943)
Protokół LXVI
(1941)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1941)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1939)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1938)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1936)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1936)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1935)
Uchwała Nr 322
(1934)
Protokół Nr I / 2002
(1934)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1933)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1932)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1932)
DECYZJA nr 360/2013
(1931)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1928)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1927)
Protokół 62
(1927)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1927)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1921)
Protokół NR 57
(1921)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół nr 45
(1920)
Protokół Nr 62
(1920)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1915)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1915)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1911)
Protokół 48
(1910)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1907)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1907)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1907)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1906)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1906)
Dane podstawowe
(1905)
PROTOKÓŁ NR 4
(1905)
Protokół 12
(1902)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1901)
Protokół 43
(1901)
ORDO Poznań
(1901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1898)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1898)
Protokół
(1897)
2012 rok
(1896)
Protokół nr 51
(1895)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1895)
Protokół Nr 50
(1894)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1888)
PROTOKÓŁ NR 13
(1888)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1886)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1883)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1882)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1881)
Protokół nr 56
(1881)
2009 rok
(1881)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1880)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1879)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1879)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1878)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1878)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1877)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1877)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1876)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1876)
Protokół Nr 56
(1874)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1874)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1872)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1872)
Protokół nr 32
(1869)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1867)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1867)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1867)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1867)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1865)
Protokół
(1864)
Protokół nr 16
(1862)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1860)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1859)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1857)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1856)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1855)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1855)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1853)
Protokół Nr 50
(1852)
PROTOKÓŁ NR 54
(1852)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1851)
PROTOKÓŁ NR 43
(1851)
Protokół Nr VIII / 2003
(1851)
Protokół nr 10
(1850)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1849)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1848)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1847)
Zabytki
(1846)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1846)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1846)
Protokół Nr LIII / 2002
(1844)
PROTOKÓŁ NR 23
(1842)
PROTOKÓŁ NR 89
(1842)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1842)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1842)
Protokół 49
(1841)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1839)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1839)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1839)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1838)
za 2009 rok
(1837)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1837)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1837)
PROTOKÓŁ NR 16
(1834)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1834)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1834)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1828)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1826)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1825)
Protokół Nr 51
(1825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1824)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1823)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1821)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1820)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1819)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1819)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1818)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1817)
Protokół
(1816)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1815)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1814)
Protokół 6
(1811)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1809)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1809)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1809)
Protokół
(1809)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1809)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1808)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1808)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1807)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1807)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1807)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1805)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1805)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1805)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1804)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1804)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1804)
Protokół
(1802)
2010 rok
(1802)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1801)
Status prawny
(1797)
Nazwa i adres
(1795)
Protokół 74
(1794)
Protokół 38
(1794)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1792)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1792)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1792)
PROTOKÓŁ NR 57
(1792)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1791)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1791)
Protokół Nr LVIII
(1790)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1790)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1788)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Protokół 66
(1787)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1786)
PROTOKÓŁ NR 61
(1786)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1785)
PROTOKÓŁ NR 38
(1784)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1783)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1783)
Protokół 75
(1782)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1782)
Organizacja
(1782)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1779)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1778)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1776)
Protokół nr 67
(1775)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1775)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1774)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1774)
Protokół 16
(1774)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1773)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1772)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1772)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1771)
Protokół 5
(1770)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1767)
Protokół 5
(1767)
Protokół 61
(1767)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1766)
Protokół
(1766)
Uchwała nr VI/86/2011
(1766)
Protokół
(1765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1763)
za 2005 rok
(1763)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1763)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1762)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1761)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1761)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1761)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1758)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1758)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1758)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1757)
PROTOKÓŁ NR 7
(1757)
PROTOKÓŁ NR 36
(1755)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1755)
Protokół
(1755)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1754)
Gimnazja
(1753)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1752)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1751)
Protokół nr 21
(1751)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1749)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1748)
Protokół Nr III / 2002
(1747)
Protokół nr 30
(1746)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1746)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1746)
Ochrona danych osobowych
(1745)
Protokół 41
(1744)
Protokół LXXI
(1744)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1742)
Protokół nr 22
(1742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1741)
Protokół
(1741)
Protokół Nr II / 2002
(1740)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1739)
Protokół
(1738)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1738)
PROTOKÓŁ NR 52
(1737)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1736)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1734)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1733)
Protokół nr 53
(1732)
Protokół nr 34
(1732)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1732)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1731)
Protokół 68
(1730)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1730)
za 2007 rok
(1727)
Protokół nr 61
(1726)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1725)
Protokół Nr LVI / 2002
(1724)
Protokół nr 17
(1724)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1724)
2016 rok
(1723)
Protokół nr 53
(1723)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1723)
Protokół nr XXXIII/2005
(1723)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1722)
Protokół 45
(1722)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1719)
Protokół nr VI/2011
(1717)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1717)
Struktura własnościowa
(1716)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1716)
Uchwała Nr 12
(1716)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1715)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1715)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1713)
Dotacje
(1713)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1713)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1713)
PROTOKÓŁ NR 64
(1711)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1711)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1711)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1707)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1706)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1704)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1703)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1703)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1703)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1702)
PROTOKÓŁ NR 21
(1701)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1701)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1701)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1701)
PROTOKÓŁ NR 41
(1700)
PROTOKÓŁ NR 51
(1699)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1699)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1698)
Protokół Nr LI / 2002
(1698)
Ograniczone
(1698)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1697)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1697)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1697)
PROTOKÓŁ NR 65
(1696)
Protokół
(1696)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1695)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1695)
Protokół Nr V / 2003
(1693)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1693)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1693)
Protokół 46
(1691)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1691)
Protokół nr 39
(1690)
Protokół Nr LV / 2002
(1690)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1689)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1689)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1689)
PROTOKÓŁ NR 28
(1688)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1687)
za 2006 rok
(1687)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1686)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1686)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1686)
Protokół
(1685)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1685)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1684)
Protokół 50
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1683)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1682)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1682)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1682)
Protokół Nr LVII / 2002
(1681)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1681)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1680)
Protokół
(1680)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1680)
Protokół nr 11
(1679)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1678)
Protokół nr 7
(1678)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1677)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1675)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1675)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1675)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1675)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1675)
PROTOKÓŁ NR 2
(1674)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1673)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1673)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1673)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1672)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1672)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1671)
Protokół Nr VI / 2003
(1671)
Uchwała nr IV/37/06
(1670)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1670)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1669)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1668)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1667)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1667)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1667)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1667)
Protokół LXXXII
(1665)
Protokół nr 7
(1664)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1664)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1664)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1663)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1663)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1662)
Protokół nr 6
(1662)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1661)
Protokół nr 14
(1661)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1661)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1660)
Protokół Nr L / 2002
(1657)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1657)
Protokół Nr 47
(1656)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1655)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1654)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1653)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1652)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1652)
Protokół Nr 46
(1652)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1651)
Protokół LXXV
(1651)
Protokół Nr VII / 2003
(1651)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1650)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1650)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1649)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1648)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1647)
PROTOKÓŁ NR 60
(1647)
Protokół nr 59
(1646)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1646)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1645)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1645)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1645)
Protokół nr 50
(1645)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1644)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1644)
Protokół nr 18
(1642)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1642)
Protokół nr 7
(1642)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1641)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1639)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1638)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1637)
Protokół 65
(1637)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1636)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1634)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1634)
Protokół nr 55
(1633)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1633)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1633)
Protokół
(1632)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1631)
PROTOKÓŁ NR 19
(1629)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1629)
Protokół 44
(1628)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1628)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1627)
za 2008 rok
(1626)
Protokół nr 13
(1625)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1625)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1623)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1622)
Protokół
(1621)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1619)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1618)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1618)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1618)
Protokół nr 26
(1618)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1617)
2009 rok
(1616)
Protokół nr 57
(1615)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1614)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1613)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1612)
Protokół nr 15
(1612)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1611)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1611)
Protokół nr 13
(1610)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1609)
Umowy o zamówienia publiczne
(1609)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Protokół
(1608)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1607)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1606)
Uchwała Nr II/29/2014
(1606)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1605)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1605)
PROTOKÓŁ NR 55
(1604)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1604)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1604)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1603)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1603)
Protokół
(1603)
Protokół Nr LII / 2002
(1602)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1602)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1602)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1600)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1600)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1598)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1598)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1597)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1597)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1596)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1596)
Protokół nr VIII/2007
(1596)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1596)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1595)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1595)
Protokół 18
(1594)
PROTOKÓŁ NR 62
(1593)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1593)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1592)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1591)
Protokół nr XXVI/2004
(1590)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1590)
Ogłoszenie
(1589)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1589)
Protokół 64
(1589)
Protokół nr 8
(1589)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1589)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1588)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1588)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1587)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1586)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1586)
Ogłoszenie
(1586)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1586)
Protokół 39
(1585)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1584)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1584)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1583)
Protokół nr XVIII/2004
(1583)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1583)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1582)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1581)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1581)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1580)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1580)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1580)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1579)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1579)
Ogłoszenie
(1579)
Protokół nr 27
(1579)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1578)
PROTOKÓŁ NR 35
(1578)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1577)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1576)
Protokół 1
(1576)
PROTOKÓŁ NR 24
(1576)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1576)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1575)
PROTOKÓŁ NR 56
(1575)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1574)
PROTOKÓŁ NR 58
(1574)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1573)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1573)
Protokół nr 55
(1573)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1572)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1572)
Zarządzenie Nr 59
(1572)
Protokół nr 14
(1571)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1571)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1571)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1570)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1570)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1569)
UCHWAŁA NR 69
(1569)
Protokół nr XXIV/2004
(1569)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1569)
Protokół nr 51
(1567)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1567)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1566)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1565)
Protokół LX
(1565)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1564)
Protokół nr XXIX/2005
(1563)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1563)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1563)
Protokół 72
(1562)
Protokół Nr IX / 2003
(1562)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1562)
Protokół nr XII/2003
(1561)
Protokół nr 28
(1560)
Ogłoszenie
(1557)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1557)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1556)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1556)
Protokół nr 11
(1555)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1555)
Uchwała Nr V/80/2011
(1555)
PROTOKÓŁ NR 49
(1554)
Ogłoszenie
(1554)
Protokół nr XLIII/2006
(1553)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1551)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1549)
Protokół
(1549)
Starosta Wrzesiński informuje
(1548)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1548)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1547)
Protokół nr XXX/2005
(1546)
Protokół 9
(1546)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1546)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1546)
Protokół
(1545)
Protokół
(1545)
Protokół 40
(1545)
Protokół nr XX/2004
(1544)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1544)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1543)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1543)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1542)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1541)
Protokół
(1540)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1538)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1537)
Protokół 6
(1537)
Ogłoszenie
(1536)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1536)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1535)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1535)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1535)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1535)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1535)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1534)
Protokół nr 24
(1533)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1533)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1533)
Protokół
(1533)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1532)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1532)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1532)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1532)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1531)
Protokół nr 44
(1530)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1529)
Protokół nr VI/2007
(1529)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1529)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1528)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1528)
Protokół nr 18
(1526)
Protokół nr I/2006
(1526)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1525)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1524)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1524)
Protokół
(1523)
PROTOKÓŁ NR 46
(1523)
Protokół nr 48
(1522)
Protokół nr XI/2003
(1521)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1521)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1521)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1520)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1520)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1520)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1519)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1518)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1518)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1517)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1517)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1517)
Zarządzenie nr 254/2012
(1517)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1516)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1516)
Protokół Nr LIV / 2002
(1516)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1516)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1515)
Protokół nr 52
(1515)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1515)
Protokół 42
(1515)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1514)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1514)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1513)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1513)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1513)
Protokół nr 23
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1512)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1512)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1512)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1511)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1511)
Protokół Nr 49
(1511)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1510)
Protokół nr XLI/2006
(1510)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1510)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1509)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1508)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1508)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1508)
Protokół nr XXXV/2005
(1507)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1506)
Obwieszczenie
(1506)
Uchwała Nr 127
(1506)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1506)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1506)
Protokół Nr X / 2003
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1505)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1505)
Protokół
(1504)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1504)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1504)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1504)
2011 rok
(1503)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1503)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1502)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1501)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1501)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1500)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1499)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1496)
Protokół nr 54
(1496)
Protokół nr XIX/2004
(1495)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1495)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1495)
Protokół 22
(1495)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1494)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1494)
PROTOKÓŁ NR 44
(1494)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1494)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1493)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1493)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1492)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1492)
Protokół nr 24
(1492)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1491)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1491)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1491)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1491)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1491)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1489)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1489)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1488)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1488)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1487)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1487)
Protokół 67
(1487)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1487)
UCHWAŁA NR 91
(1487)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1487)
Protokół nr 14
(1486)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1486)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1486)
Protokół nr 57
(1486)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1486)
Protokół nr 9
(1485)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1485)
Protokół Nr LIX / 2002
(1484)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1484)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1483)
Protokół
(1482)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1482)
Ogłoszenie
(1482)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1482)
Uchwała Nr 144
(1481)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1481)
Protokół nr 41
(1481)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1480)
Protokół LXXVI
(1480)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1479)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1478)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1478)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1478)
Obwieszczenie
(1477)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1476)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1476)
Uchwała Nr X/131/2011
(1476)
Uchwała nr 95
(1476)
PROTOKÓŁ NR 63
(1474)
PROTOKÓŁ NR 5
(1472)
Protokół nr IX/2007
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1472)
Protokół 4
(1472)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1471)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1471)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1471)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1470)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1469)
Protokół nr XLIV/2006
(1469)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1469)
Protokół nr XXXIV/2005
(1469)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1469)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1469)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1468)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1468)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1468)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1468)
Protokół
(1468)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1467)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1467)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1467)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1467)
Protokół 59
(1466)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1466)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1466)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1466)
Protokół 3
(1465)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1464)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1464)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1463)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1463)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1463)
Uchwała nr 94
(1463)
UCHWAŁA NR 80
(1462)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1462)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1461)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1461)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1461)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1460)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1460)
Komunikat
(1460)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1460)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1459)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1459)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1459)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1459)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1458)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1456)
Protokół nr XXXI/2005
(1456)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1455)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1454)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1454)
Protokół nr XXV/2004
(1454)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1453)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1453)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1451)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1451)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1450)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1450)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1449)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1449)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1449)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1449)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1449)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1449)
PROTOKÓŁ NR 86
(1448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1447)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1447)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1447)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1446)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1446)
Protokół nr 12
(1446)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1446)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1446)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1446)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1445)
Protokół
(1445)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1445)
Zarządzenie nr 253/2012
(1445)
Protokół nr XL/2006
(1444)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1444)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1444)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1444)
Protokół LXXIV
(1444)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1443)
Protokół LXXII
(1443)
Obwieszczenie
(1443)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1443)
Protokół 71
(1443)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1442)
PROTOKÓŁ NR LX
(1441)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1441)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1440)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1440)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1440)
Protokół LXV
(1439)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1439)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1439)
Protokół nr XXI/2004
(1439)
Protokół nr 49
(1439)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1438)
Zarządzenie nr 174/2012
(1438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1438)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1438)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1437)
Uchwała Nr III/32/2010
(1436)
Obwieszczenie
(1436)
Protokół nr XVI/2003
(1436)
Zarządzenie nr 251/2012
(1436)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1436)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1436)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1436)
Protokół nr XV/2003
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1435)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1435)
Protokół nr XXVIII/2004
(1435)
Protokół nr X/2007
(1435)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1434)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1433)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1432)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1432)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1432)
Uchwała Nr 141
(1432)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1432)
Ogłoszenie
(1431)
Protokół nr XIII/2003
(1431)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1431)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1430)
Protokół 60
(1430)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1430)
Uchwała Nr 106
(1430)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1430)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1430)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1430)
Uchwała nr VIII/66/03
(1430)
Protokół 70
(1429)
Zarządzenie nr 256/2012
(1428)
Protokół Nr 54
(1428)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1428)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1428)
Protokół
(1427)
Protokół nr III/2006
(1426)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1426)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1426)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1426)
Rok 2013
(1426)
Protokół nr 52
(1425)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1425)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1425)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1424)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1424)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1424)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1424)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1424)
Protokół LXVIII
(1424)
Obwieszczenie
(1423)
Protokół LXXVIII
(1423)
Uchwała Nr 52
(1423)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1423)
Obwieszczenie
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1422)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1421)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1421)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1419)
Protokół nr 20
(1419)
Protokół nr XXXVI/2005
(1419)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1418)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1418)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1418)
rok 2013
(1417)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1417)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1417)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1417)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1416)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1416)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1416)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1416)
Uchwała nr 71
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1415)
Zarządzenie nr 162/2012
(1415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1415)
Protokół nr 73
(1415)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1415)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1415)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1414)
Uchwała Nr 126
(1413)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1413)
PROTOKÓŁ NR 69
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1411)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1411)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1410)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1410)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1410)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1409)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1409)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1408)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1407)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1407)
Zarządzenie nr 240/2012
(1407)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1406)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1406)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1406)
Ogłoszenie
(1406)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1406)
Protokół nr XXIII/2004
(1406)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1405)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1405)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1405)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1404)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1404)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1404)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1404)
Uchwała Nr 116
(1403)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1403)
Uchwała Nr 44
(1403)
Protokół nr 9
(1402)
PROTOKÓŁ NR 26
(1402)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1401)
Ogłoszenie
(1401)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1401)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1400)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1400)
Obwieszczenie
(1400)
Uchwała Nr 48
(1400)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1400)
Ogłoszenie
(1400)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1399)
Uchwała Nr 120
(1398)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1398)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1398)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1398)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1397)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1397)
Uchwała Nr 128
(1397)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1397)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1397)
Ogłoszenie
(1397)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1396)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1396)
Uchwała Nr 53
(1395)
Protokół
(1395)
Uchwała Nr 61
(1395)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1395)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1394)
Protokół nr II/2006
(1394)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1394)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1394)
PROTOKÓŁ nr 45
(1393)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1391)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1391)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1391)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1389)
Uchwała nr XXX/282/05
(1389)
Uchwała Nr 47
(1389)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1389)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1388)
Uchwała Nr 42
(1388)
Uchwała Nr 148
(1388)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1387)
UCHWAŁA nr 60
(1387)
Ogłoszenie
(1387)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1386)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1386)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1385)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1384)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1384)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1383)
Uchwała Nr 146
(1383)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1382)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1381)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1381)
Rok 2014
(1380)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1380)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1378)
Protokół LXIX
(1378)
Protokół nr XXVII/2004
(1377)
Protokół nr XXXIX/2006
(1377)
Protokół nr XLII/2006
(1376)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1376)
PROTOKÓŁ NR 40
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1375)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1375)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1375)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1374)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1374)
Uchwała Nr 88
(1373)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1373)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1373)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1373)
Ogłoszenie
(1373)
2010 rok
(1373)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1373)
Uchwała Nr 45
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1372)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1371)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1371)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1371)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1371)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1371)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1370)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1370)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1370)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1370)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1370)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1369)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1369)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1369)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1369)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1369)
Uchwałą nr 85
(1369)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1369)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1368)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1367)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1367)
Protokół LXXIII
(1366)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1365)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1365)
Uchwała Nr 46
(1365)
PROTOKÓŁ NR 10
(1365)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1365)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1365)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1365)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1364)
Uchwała Nr 39
(1364)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1364)
Uchwała Nr 49
(1364)
Uchwała Nr 7
(1364)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1364)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1363)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1363)
Uchwała Nr 31
(1363)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1363)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1363)
Obwieszczenie
(1363)
Protokół nr VII/2007
(1363)
Uchwała Nr 43
(1363)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1363)
Protokół nr 15
(1363)
Uchwała Nr 64
(1362)
Protokół Nr IV / 2003
(1362)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1362)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1362)
Uchwała Nr 27
(1362)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1362)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1361)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1361)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1361)
Protokół 5
(1360)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1360)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1360)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1360)
Uchwała Nr 102
(1360)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1359)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1359)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1359)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1358)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1358)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1358)
Obwieszczenie
(1357)
UCHWAŁA NR 76
(1357)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1357)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1357)
PROTOKÓŁ NR 64
(1357)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1356)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1356)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1355)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1355)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1355)
Uchwała Nr V/54/2015
(1354)
2011 rok
(1354)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1354)
Ogłoszenie
(1354)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1354)
Uchwała Nr 34
(1354)
Uchwała Nr 112
(1354)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1354)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1354)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1354)
Protokół nr V/2007
(1353)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1353)
PROTOKÓŁ NR 6
(1353)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1353)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1352)
Protokół LXX
(1352)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1351)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1351)
Zarządzenie nr 170/2012
(1351)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1351)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1351)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1350)
Uchwała Nr 32
(1350)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1350)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1350)
Zarządzenie nr 214/2012
(1350)
Uchwała Nr 58
(1349)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1349)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1349)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1349)
2011 rok
(1349)
Protokół 63
(1349)
Uchwała nr III/13/2002
(1349)
Uchwała Nr 8
(1349)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1348)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1348)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1348)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1348)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1348)
Uchwała Nr 51
(1347)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1347)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1347)
Obwieszczenie
(1347)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1346)
Uchwała Nr 143
(1346)
Uchwała Nr 65
(1346)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1346)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1346)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1346)
Protokół LXXIX
(1345)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1345)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1345)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1345)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1345)
Protokół LXII
(1344)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1344)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1344)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1343)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1343)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1342)
Protokół nr IV/2006
(1342)
Uchwała nr 74
(1342)
Protokół LXVII
(1342)
Uchwała Nr 104
(1340)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1340)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1340)
Uchwała Nr 55
(1340)
PROTOKÓŁ NR 70
(1340)
Uchwała Nr 103
(1340)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1339)
UCHWAŁA NR 99
(1339)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1339)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1339)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1338)
Obwieszczenie
(1338)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1338)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1338)
Protokół 20
(1337)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1337)
Protokół nr 15
(1337)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1337)
UCHWAŁA NR 86
(1337)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1336)
Uchwała Nr 24
(1336)
Protokół LXI
(1336)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1336)
PROTOKÓŁ NR 90
(1336)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1336)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1335)
Uchwała Nr 18
(1335)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1334)
Uchwała Nr 3
(1334)
Zarządzenie nr 234/2012
(1334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1333)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1333)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1332)
Ogłoszenie
(1332)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1332)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1331)
Uchwała Nr 59
(1331)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1331)
Uchwała Nr X/130/2011
(1331)
Uchwała Nr 50
(1331)
Protokół nr 45
(1330)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1330)
Uchwała Nr 35
(1330)
Uchwała nr 98
(1329)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1329)
rok 2012
(1329)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1329)
Kadra pedagogiczna
(1328)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1328)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1327)
Uchwała Nr V/65/2011
(1327)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1327)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1327)
PROTOKÓŁ NR 88
(1326)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1326)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1326)
Uchwała Nr 142
(1326)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1326)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1325)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1325)
Obwieszczenie
(1325)
Uchwała Nr 115
(1324)
PROTOKÓŁ NR 8
(1324)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1324)
Uchwała nr XIII/137/03
(1324)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1324)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1324)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1323)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1323)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1323)
Protokół 15
(1323)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1322)
Protokół nr XXXII/2005
(1322)
Uchwała Nr 54
(1322)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1322)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1322)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1322)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1321)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1321)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1321)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1321)
Uchwała Nr 93
(1321)
Ogłoszenie
(1321)
Uchwała Nr 57
(1321)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1320)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1320)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1320)
Zarządzenie nr 198/2012
(1320)
Protokół 1
(1320)
Uchwała Nr 33
(1320)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1320)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1319)
Protokół nr 17
(1319)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1319)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1319)
Kwalifikacja wojskowa
(1319)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1318)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1318)
Uchwała Nr 84
(1318)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1318)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1318)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1318)
Uchwała nr II/9/2002
(1317)
Zarządzenie nr 220/2012
(1317)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1317)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1316)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1316)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1316)
Uchwała Nr 28
(1316)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1316)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1315)
2012 rok
(1315)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1315)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1315)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1315)
Uchwała Nr 121
(1315)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1315)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1315)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1315)
Uchwała Nr 29
(1314)
UCHWAŁA NR 73
(1314)
PROTOKÓŁ NR 15
(1314)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1314)
Uchwała Nr 89
(1314)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1314)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1313)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1313)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1313)
Zarządzenie nr 169/2010
(1312)
Uchwała Nr 125
(1312)
Uchwała Nr 26
(1312)
2011 rok
(1312)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1312)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1311)
Protokół LXXXIV
(1311)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1310)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1310)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1310)
Ogłoszenie
(1309)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1309)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1309)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1309)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1309)
Uchwała nr 79
(1309)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1309)
Protokół 13
(1308)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1308)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1308)
Obwieszczenie
(1308)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1308)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1308)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1307)
Uchwała nr XI/101/03
(1306)
PROTOKÓŁ NR 81
(1306)
Uchwała nr 92
(1306)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1305)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1305)
Uchwała Nr 145
(1305)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1305)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1305)
Uchwała Nr 78
(1305)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1304)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1304)
Uchwała Nr 41
(1303)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1303)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1303)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1303)
Protokół nr XXII/2004
(1303)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1303)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1301)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1301)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1301)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1301)
Uchwała Nr 2
(1301)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1300)
PROTOKÓŁ NR 3
(1300)
Protokół LXXXI
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1300)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1299)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1299)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1299)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1299)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1298)
Uchwała Nr 147
(1298)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1298)
Uchwała Nr 105
(1297)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1297)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1297)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1297)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1297)
Uchwała Nr 114
(1297)
Uchwała Nr 21
(1297)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1297)
Protokół 14
(1296)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1295)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1295)
Uchwała Nr 328
(1295)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1295)
2010 rok
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1295)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1294)
U C H W A Ł A Nr 81
(1294)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1294)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1294)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1294)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1293)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1293)
Uchwała nr VIII/72/03
(1293)
PROTOKÓŁ NR 20
(1293)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1292)
Protokół 1
(1292)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1292)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1291)
Uchwała Nr 25
(1291)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1291)
Uchwała Nr 36
(1291)
Uchwała Nr 318
(1290)
Protokół Nr 58
(1290)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1290)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1290)
Obwieszczenie
(1290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1290)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1290)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1289)
2011 rok
(1289)
Uchwała Nr 23
(1289)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1288)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1288)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1288)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1288)
Uchwała Nr 100
(1287)
Uchwała Nr 111
(1287)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1287)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1287)
PROTOKÓŁ NR 37
(1286)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1286)
Uchwała Nr 123
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1286)
Uchwała Nr V/45/03
(1285)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1285)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1285)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1284)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1284)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1282)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1282)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1280)
PROTOKÓŁ NR 72
(1280)
Protokół 2
(1280)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1280)
Obwieszczenie
(1280)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1279)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1279)
Protokół nr 8
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1278)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1278)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1278)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1278)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1277)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1277)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1277)
Protokół 19
(1277)
Protokół 6
(1277)
Zarządzenie nr 145/2012
(1277)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1277)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1277)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1276)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1276)
Uchwała Nr 56
(1276)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1276)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1276)
Protokół LXXX
(1276)
PROTOKÓŁ NR 71
(1276)
Uchwała Nr 109
(1275)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1275)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1274)
Ogłoszenie
(1274)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1274)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1274)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1274)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1274)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1273)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1273)
Uchwała Nr 66
(1273)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1271)
Ogłoszenie
(1271)
UCHWAŁA NR 77
(1271)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1271)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1271)
Protokół
(1270)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1270)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1270)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1270)
Uchwała nr VI/91/07
(1270)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1269)
rok 2014
(1269)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1269)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1269)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1269)
2012 rok
(1268)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1268)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1268)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1268)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1267)
U C H W A Ł A Nr 82
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1267)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1266)
Protokół LXXVII
(1266)
Uchwała nr III/25/06
(1266)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1266)
Uchwała Nr 124
(1266)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1265)
Uchwała Nr I/21/2014
(1265)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1265)
PROTOKÓŁ NR 68
(1265)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1265)
Ogłoszenie
(1265)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1265)
PROTOKÓŁ NR 27
(1264)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1264)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1264)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1264)
Ogłoszenie
(1264)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1264)
Zarządzenie nr 31/2012
(1264)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1263)
UCHWAŁA NR 325
(1263)
Uchwała Nr 319
(1263)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1263)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1263)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1263)
UCHWAŁA NR 70
(1263)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1263)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1262)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1262)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1262)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1262)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1262)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1261)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1261)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1261)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1260)
Uchwała Nr III/34/2010
(1260)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1260)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1260)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1259)
Protokół LXXXIII
(1259)
U C H W A Ł A Nr 327
(1259)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1259)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1259)
Uchwała Nr 37
(1258)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1258)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1258)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1258)
Protokół 4
(1258)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1257)
Protokół 21
(1257)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1257)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1257)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1257)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1257)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1256)
Uchwała Nr 101
(1256)
Zarządzenie nr 122/2010
(1256)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1255)
Uchwała Nr 320
(1255)
Ogłoszenie
(1255)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1255)
U C H W A Ł A Nr 62
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1254)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1254)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1254)
Działalność charytatywna
(1254)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1253)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1253)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1253)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1252)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1251)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1251)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1251)
PROTOKÓŁ NR 29
(1251)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1250)
Uchwała nr VIII/70/03
(1250)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1249)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1249)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1249)
Uchwała Nr 20
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1248)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1248)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1247)
UCHWAŁA NR 321
(1247)
Uchwała Nr 122
(1247)
Uchwała nr XI/108/03
(1247)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1247)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1245)
Uchwała nr VIII/64/03
(1245)
Uchwała Nr 19
(1245)
Program współpracy 2015
(1245)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1244)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1244)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1244)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1244)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1243)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1243)
Uchwała Nr 16
(1243)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1243)
Uchwała Nr 110
(1243)
PROTOKÓŁ NR 31
(1243)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1243)
Uchwała nr VII/104/07
(1241)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1241)
rok 2010
(1241)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1241)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1240)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1240)
Zarządzenie nr 159/2012
(1240)
Uchwała nr XX/181/04
(1240)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1240)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1239)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1239)
Protokół nr 16
(1239)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1239)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1239)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1238)
Uchwała nr XLI/414/06
(1238)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1237)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1237)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1237)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1237)
2013 rok
(1236)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1236)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1236)
Ogłoszenie
(1236)
Protokół nr 63
(1236)
Protokół nr XVII/2003
(1236)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1235)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1235)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1235)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1235)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1235)
2012 rok
(1235)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1235)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1234)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1233)
Uchwała nr XX/182/04
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1233)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1232)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1232)
UCHWAŁA NR 313
(1231)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1231)
Uchwała Nr 323
(1230)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1229)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1229)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1229)
PROTOKÓŁ NR 48
(1229)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1229)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1227)
PROTOKÓŁ NR 12
(1227)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1227)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1227)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1226)
Zarządzenie nr 215
(1226)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1225)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1225)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1224)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1224)
Protokół 11
(1223)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1223)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1223)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1223)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1223)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1222)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1222)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1222)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1222)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1222)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1222)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1222)
Uchwała Nr 63
(1222)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1221)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1221)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1221)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1221)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1221)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1220)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1220)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1219)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1218)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1218)
PROTOKÓŁ NR 39
(1218)
Protokół 24
(1217)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1217)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1217)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1217)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1217)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1217)
Zarządzenie nr 124/2012
(1217)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1216)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1216)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1216)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1216)
PROTOKÓŁ NR 34
(1215)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1215)
Uchwała Nr 329
(1215)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1214)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1214)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1214)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1214)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1213)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1213)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1213)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1212)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1212)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1212)
Obowiązek informacyjny
(1212)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1212)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1211)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1211)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1211)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1211)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1211)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1211)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1211)
Uchwała Nr 324
(1210)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1210)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1210)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1210)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1210)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1210)
Uchwała Nr 17
(1209)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1209)
Uchwała nr XII/115/03
(1209)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1208)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1208)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1207)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1207)
Ogłoszenie
(1207)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1207)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1207)
Uchwała nr V/45/07
(1206)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1206)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1206)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1206)
Uchwała Nr 9
(1205)
DECYZJA nr 653/2013
(1205)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1205)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1205)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1205)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1204)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1204)
Uchwała nr II/7/2002
(1204)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1203)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1203)
Zarządzenie nr 68/2012
(1203)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1202)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1202)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1202)
PROTOKÓŁ NR 65
(1201)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1201)
Uchwała Nr V/66/2011
(1201)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1201)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1201)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1201)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1200)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1200)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1200)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1200)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1199)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1199)
Uchwała Nr 67
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1198)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1198)
2014 rok
(1198)
Uchwała nr XII/118/03
(1198)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1198)
2011 rok
(1198)
Protokół Nr 22
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Uchwała Nr 13
(1197)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1197)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1196)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1195)
Uchwała Nr 1
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1195)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1194)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1194)
Programy i Plany
(1194)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1194)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1194)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1193)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1193)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1193)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1192)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1192)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1192)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1192)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1192)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1192)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1192)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1192)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1191)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1191)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1191)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1191)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1191)
Uchwała nr XIV/141/03
(1190)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1190)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1190)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1189)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1189)
Uchwała Nr X/129/2011
(1189)
Uchwała Nr 5
(1189)
Uchwała nr XII/174/2015
(1189)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1189)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1188)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1188)
Protokół 10
(1188)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1187)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1186)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1186)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1186)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1186)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1186)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1186)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1186)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1186)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1185)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1185)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1184)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1184)
Uchwała nr VI/69/07
(1184)
Protokół nr 10
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1184)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1184)
Uchwała nr IV/36/02
(1184)
Uchwała nr XI/100/03
(1184)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1183)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1183)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1183)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1182)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1182)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1182)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1182)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1182)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1181)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1181)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1180)
Uchwała nr XXII/204/04
(1180)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1180)
Uchwała nr XV/146/03
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1180)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1180)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1179)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1179)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1179)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1179)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1179)
Uchwała nr XL/390/06
(1179)
2010
(1178)
Protokół 7
(1178)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1178)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1177)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1177)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1177)
OGŁOSZENIE
(1177)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1177)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1177)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1177)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1176)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1176)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1176)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1175)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1175)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1175)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1175)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1175)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1175)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1175)
Uchwała Nr 11
(1174)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1174)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1173)
Protokół
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1173)
UCHWAŁA NR 314
(1173)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1173)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1173)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1173)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1173)
Uchwała Nr 15
(1172)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1172)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1172)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1172)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1172)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1172)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1172)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1171)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1171)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1171)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1171)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1170)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1169)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1169)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1168)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1168)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1168)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1168)
Uchwała Nr 317
(1168)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1167)
Zarządzenie nr 112/2012
(1167)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1167)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1167)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1166)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1166)
Uchwała nr XII/114/03
(1166)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1165)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1165)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1165)
2011 rok
(1164)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1164)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1164)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1164)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1164)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1163)
Uchwała nr III/16/2002
(1163)
Rok 2015
(1163)
Protokół nr 9
(1162)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1162)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1161)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1161)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1161)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1161)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1160)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1160)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1160)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1159)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1159)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1159)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1159)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1159)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1159)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1158)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1158)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1158)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1158)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1158)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1158)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1157)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1156)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1156)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1156)
Uchwała nr XLI/415/06
(1156)
Uchwała nr VII/104/07
(1155)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1155)
Uchwała nr III/15/2002
(1155)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1154)
Uchwała nr VIII/65/03
(1154)
Protokół 17
(1154)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1153)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1153)
2010 rok
(1152)
Uchwała nr III/36/06
(1151)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1151)
Uchwała Nr 6
(1151)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1150)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1150)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1150)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1150)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1149)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1149)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1149)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1149)
Protokół 2
(1149)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1148)
2011 rok
(1148)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1148)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1148)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1148)
Uchwała Nr V/64/11
(1147)
Uchwała Nr IX/112/2011
(1147)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1147)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1147)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1147)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1147)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1146)
UCHWAŁA NR 4
(1146)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1146)
Zarządzenie nr 103/2012
(1146)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(1146)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1146)
Uchwała nr XXXV/356/05
(1145)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1145)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1145)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1145)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1144)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1144)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1143)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1143)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(1143)
Uchwała nr VI/91/07
(1143)
Uchwała nr XI/99/03
(1143)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1143)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1143)
Uchwała Nr V/53/2015
(1142)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1142)
2011 rok
(1142)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1142)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1142)
Uchwała nr XII/112/03
(1142)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1141)
2010 rok
(1140)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1140)
Uchwała nr III/14/2002
(1140)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1140)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1140)
Uchwała nr 312
(1139)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(1139)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1139)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1139)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1139)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1139)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1138)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1138)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1138)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1137)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1137)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1137)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1136)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(1135)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(1135)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1135)
Uchwała nr III/36/06
(1134)
Zarządzenie nr 0050.1.258.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1134)
Uchwała Nr 14
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1133)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1133)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(1132)
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1132)
Zarządzenie nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1132)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1131)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1131)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 października 2014 roku.
(1131)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1131)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1130)
ZARZĄDZENIE NR 306
(1130)
Uchwała nr IV/45/2011
(1129)
Zarządzenie nr 0050.1.165.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1129)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1129)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1129)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(1129)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(1129)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1128)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1127)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1127)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1127)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1127)
Uchwały
(1126)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014r
(1126)
Uchwała nr XL/398/2006
(1126)
UCHWAŁA NR 315
(1126)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1125)