BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
12535098
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-07-2019
Informacja o samorządzie
(275394)
Zamówienia publiczne
(111185)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(101874)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(77869)
Przetargi 2015
(54648)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(53757)
Oferty pracy
(51096)
Aktualne oferty pracy
(50747)
Urząd Miasta i Gminy
(44793)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(42746)
Przetargi 2014 - archiwum
(42425)
Przetargi 2017
(41101)
Władze
(37399)
Przetargi 2016
(37152)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(34354)
Kontakt
(29182)
Przetargi 2018
(29048)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(28951)
Akty prawne i protokoły
(27309)
Podatki lokalne
(26460)
Przetargi - archiwum 2012
(26127)
Opłata śmieciowa
(24529)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(24517)
Przetargi - archiwum 2013
(22534)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(22498)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(22038)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(20347)
Oświadczenia majątkowe radnych
(19134)
Przetargi 2019
(18123)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(17814)
Informacja o wynikach przetargów
(17698)
Uchwały Rady Miejskiej
(17427)
Aktualne wyniki naborów
(17292)
Jednostki organizacyjne gminy
(16959)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(16545)
Rada Miejska we Wrześni
(16246)
Archiwum zakładowe
(15912)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Jednostki pomocnicze gminy
(14018)
Sprawy finansowe
(13953)
Konsultacje społeczne
(13788)
Ogłoszenia
(13742)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(13723)
Zarządzenia Burmistrza
(13626)
Zastępcy Burmistrza
(13250)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(12950)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(12900)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12502)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(12406)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12280)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(11456)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(10937)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10923)
Ogłoszenia
(9787)
Archiwum ofert pracy
(9622)
Spółki z udziałem gminy
(9211)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8746)
Protokoły z sesji
(8105)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7813)
Deklaracja
(7704)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7693)
Terminy wpłaty opłaty
(7485)
Sprawozdania finansowe
(7226)
Archiwum wyników naborów
(7001)
Segregacja odpadów komunalnych
(6975)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(6960)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(6954)
Zmiany Budżetowe
(6740)
Przetargi - archiwum
(6685)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6668)
Archiwum 2001-2002
(6615)
Placówki oświatowe
(6535)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6438)
Składy Komisji
(6430)
Uchwała budżetowa
(6185)
Schronisko dla zwierząt
(6119)
Protokoły z komisji edukacji
(6021)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5996)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5958)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(5861)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(5818)
Nazwy i adresy
(5690)
Muzeum Regionalne
(5688)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5646)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(5592)
Podatki lokalne w 2019 r.
(5526)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(5515)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(5509)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5478)
Statut Gminy
(5369)
Statut Gminy Września
(5322)
Zgromadzenia publiczne
(5303)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(5296)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(5242)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5233)
Uchwały Zarządu
(5232)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5177)
Biblioteka Publiczna
(5164)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5142)
Wybory samorządowe 2018
(4994)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4972)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4963)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4951)
Plany zamówień publicznych
(4888)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(4871)
Majątek komunalny
(4844)
Rocznik 2014
(4828)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4705)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(4694)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4625)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4624)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4596)
Opłaty lokalne
(4593)
Rocznik 2015
(4563)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(4545)
Rocznik 2014
(4509)
Rocznik 2012
(4493)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4484)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4468)
Rocznik 2013
(4434)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4421)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4393)
Rocznik 2012
(4368)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4325)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4323)
Petycje
(4215)
Rocznik 2013
(4140)
Podstawa prawna systemu
(4078)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4037)
Rocznik 2011
(4023)
Rocznik 2010
(4014)
Petycje
(3990)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3934)
Rocznik 2015
(3927)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3879)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3862)
Protokoły z komisji budżetowej
(3854)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3816)
Protokoły z komisji oświaty
(3768)
Rocznik 2011
(3753)
PROTOKÓŁ NR 63
(3742)
PROTOKÓŁ NR 69
(3727)
Rocznik 2008
(3725)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3722)
Protokoły z komisji zdrowia
(3707)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3705)
Deklaracja elektroniczna
(3693)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3688)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3686)
Rocznik 2009
(3638)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3607)
Oświadczenie majątkowe
(3604)
Rocznik 2005
(3598)
PROTOKÓŁ NR 67
(3583)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
Worki do segregacji odpadów
(3555)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3552)
PROTOKÓŁ NR 58
(3548)
Protokół 59
(3543)
PROTOKÓŁ NR 66
(3508)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3476)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3471)
PROTOKÓŁ NR 70
(3467)
PROTOKÓŁ NR 61
(3462)
PROTOKÓŁ NR 60
(3453)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(3433)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3429)
Archiwum 2011
(3403)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3402)
PROTOKÓŁ NR 64
(3393)
PROTOKÓŁ NR 65
(3391)
2014 rok
(3377)
Protokół nr 62
(3344)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3342)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3338)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Rocznik 2017
(3324)
2012 rok
(3313)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3285)
PROTOKÓŁ NR 68
(3272)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3253)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3239)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3234)
PROTOKÓŁ NR 71
(3224)
Rocznik 2005
(3221)
Lobbing
(3209)
Rocznik 2006
(3200)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3199)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3193)
Opłata targowa
(3187)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3178)
Rocznik 2007
(3163)
Podatek rolny w 2015 roku
(3153)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3151)
Rocznik 2010
(3150)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3140)
Rocznik 2009
(3135)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3127)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3104)
Rocznik 2007
(3096)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3089)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3088)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3085)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3083)
Rocznik 2003
(3080)
Rocznik 2008
(3074)
Rocznik 2016
(3070)
Rocznik 2002
(3069)
Rocznik 2003
(3063)
Rocznik 2004
(3053)
Informacja o wyborze oferty
(3052)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3040)
Nieograniczone
(3035)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3034)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3028)
Rocznik 2006
(3013)
Rocznik 2004
(3010)
Majątek komunalny
(2964)
Przedszkola
(2948)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2904)
za 2010 rok
(2903)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2900)
Rocznik 2016
(2887)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2877)
Poziomy recyklingu
(2867)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2866)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2863)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2852)
2013 rok
(2845)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2829)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2820)
2013 rok
(2816)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2811)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2790)
Konkursy
(2790)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2787)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2780)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2764)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2761)
Oświata Niepubliczna
(2752)
2011 rok
(2748)
Oświadczenie majątkowe
(2746)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2735)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2707)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2705)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2704)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2691)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2673)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2650)
Podatki lokalne w roku 2016
(2643)
Oświadczenie majątkowe
(2632)
2011 rok
(2630)
Archiwum
(2627)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2626)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2624)
Inne ogłoszenia
(2621)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2617)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2602)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2601)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2601)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2594)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2593)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2582)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2566)
Rada Nadzorcza
(2559)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2551)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2549)
Protokół Nr 60
(2540)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2539)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2536)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2533)
Rejestr umów przetargowych
(2533)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2520)
Rocznik 2001
(2507)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2506)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2505)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2504)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2497)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2493)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2492)
Protokół 1
(2488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2483)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2479)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2475)
Oświadczenie majątkowe
(2466)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2466)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2461)
CRP Sp. z o. o.
(2459)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2456)
Oświadczenie majątkowe
(2451)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2451)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2445)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2445)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2444)
Oświadczenie majątkowe
(2444)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2437)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2435)
Rocznik 2017
(2433)
Rocznik 2018
(2430)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2422)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2414)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2409)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2405)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2403)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2386)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2385)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2379)
Protokół nr XIV/2003
(2378)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2375)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2367)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2363)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2358)
Protokół 3
(2356)
Oświadczenie majątkowe
(2354)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2349)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2345)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2344)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2344)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2344)
Protokół nr 19
(2341)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2334)
2014 rok
(2334)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2334)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2331)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2326)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2326)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2316)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2312)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2307)
Oświadczenie majątkowe
(2301)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2297)
2012 rok
(2295)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2291)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2284)
Uchwała Nr X/132/2011
(2279)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2276)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2274)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2269)
Protokół 2
(2268)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2265)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2264)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2255)
Zarząd
(2248)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2247)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2229)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2227)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2225)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2220)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2214)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2208)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(2191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2187)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2186)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2182)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2171)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2169)
Unieważnienia przetargów
(2168)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2167)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2166)
Protokół 4
(2164)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2161)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2156)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2154)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2147)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2146)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2145)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2142)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2142)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2140)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2137)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2135)
Rocznik 2002
(2131)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2128)
Uchwała Nr II/31/2014
(2127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2126)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2122)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2117)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2117)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2117)
Adres
(2113)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2111)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2108)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2106)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2103)
PROTOKÓŁ NR 32
(2097)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2096)
2010 rok
(2095)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2093)
Protokół
(2092)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2090)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2019 r.
(2090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2090)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2089)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2083)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2082)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2080)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2077)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2072)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2072)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2071)
Protokół
(2068)
Obowiązek Informacyjny
(2067)
Protokół Nr LX / 2002
(2066)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2065)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2064)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2062)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2058)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2055)
Jakość wody do spożycia
(2054)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2052)
Rocznik 2018
(2051)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2051)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2051)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2050)
Protokół Nr 46
(2048)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2048)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2046)
PROTOKÓŁ NR 53
(2045)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2044)
Obwody głosowania
(2042)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2041)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2038)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2037)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2035)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2035)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2034)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2032)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2032)
PROTOKÓŁ NR 42
(2028)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2026)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2023)
Protokół 69
(2023)
Umowa spółki
(2021)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2021)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2017)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2015)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2011)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2010)
Protokół 47
(2009)
PROTOKÓŁ NR 47
(2008)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2001)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2000)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2000)
Protokół
(1999)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1996)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1995)
PROTOKÓŁ NR 66
(1994)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1994)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1992)
Nazwa i adres
(1990)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1990)
DECYZJA Nr 600/2010
(1988)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1986)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1985)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1985)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1984)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1978)
PROTOKÓŁ NR 84
(1976)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1975)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1973)
PROTOKÓŁ NR 30
(1972)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1972)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1972)
Paweł-Trans
(1970)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1967)
Archiwum 2012
(1966)
2015 rok
(1966)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1965)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1963)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1960)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1957)
PROTOKÓŁ NR 18
(1957)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1950)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1949)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1949)
PROTOKÓŁ NR 87
(1948)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1944)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1943)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1939)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1935)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1935)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1934)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1931)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1929)
PROTOKÓŁ NR 11
(1928)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1925)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1923)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1921)
Uchwała Nr III/17/2010
(1920)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół LXVI
(1919)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1917)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1916)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1915)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1915)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1914)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1914)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(1913)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1910)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1907)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1904)
PROTOKÓŁ NR 85
(1904)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1903)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1903)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1900)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1899)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1899)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1897)
PROTOKÓŁ NR 14
(1895)
Uchwała Nr 322
(1893)
Protokół 48
(1891)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1891)
Protokół 43
(1890)
DECYZJA nr 360/2013
(1890)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1889)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1888)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1887)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1886)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1885)
Protokół nr 45
(1885)
Protokół NR 57
(1882)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1881)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1880)
2012 rok
(1879)
Protokół Nr I / 2002
(1878)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1876)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1876)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1876)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1875)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1874)
Protokół 62
(1873)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1868)
Protokół 12
(1866)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1866)
Protokół Nr 50
(1864)
Protokół Nr 62
(1863)
Protokół nr 51
(1861)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1860)
2009 rok
(1859)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1856)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1856)
Dane podstawowe
(1854)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1853)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1850)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1850)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1848)
PROTOKÓŁ NR 4
(1848)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1848)
Protokół
(1848)
PROTOKÓŁ NR 13
(1848)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1847)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1847)
Protokół Nr 56
(1846)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1843)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1842)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1842)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1842)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1841)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1841)
Protokół nr 56
(1839)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1838)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1838)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1838)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1838)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1837)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1837)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1837)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1835)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1835)
za 2009 rok
(1834)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1833)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1831)
PROTOKÓŁ NR 54
(1831)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1826)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1825)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1823)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1821)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1820)
Protokół 49
(1818)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1817)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1816)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1816)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1815)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1814)
Protokół
(1814)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1813)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1810)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1810)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1810)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1809)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1808)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1807)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1807)
PROTOKÓŁ NR 89
(1807)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1806)
PROTOKÓŁ NR 43
(1804)
Protokół Nr VIII / 2003
(1804)
Protokół Nr LIII / 2002
(1803)
ORDO Poznań
(1803)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1801)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1800)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1798)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1798)
Protokół nr 32
(1798)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1798)
Protokół nr 10
(1798)
Protokół Nr 50
(1797)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1797)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1796)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1794)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1791)
PROTOKÓŁ NR 16
(1790)
PROTOKÓŁ NR 23
(1790)
2010 rok
(1788)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1786)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1785)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1785)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1785)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1784)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1781)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1780)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1779)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1779)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1777)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1776)
Protokół Nr 51
(1776)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1776)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1775)
Protokół nr 16
(1774)
Protokół 38
(1774)
Protokół
(1771)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1770)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1770)
PROTOKÓŁ NR 57
(1769)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1769)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1768)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1768)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1768)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1767)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1765)
PROTOKÓŁ NR 61
(1765)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1764)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1763)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1762)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1760)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1760)
Protokół 66
(1757)
PROTOKÓŁ NR 38
(1756)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1755)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1753)
Gimnazja
(1753)
Protokół 74
(1752)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1752)
Nazwa i adres
(1752)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1752)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1751)
Protokół 6
(1750)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1749)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1748)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1748)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1747)
Uchwała nr VI/86/2011
(1747)
Protokół Nr LVIII
(1746)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1746)
Protokół
(1745)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1745)
Zabytki
(1745)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1743)
za 2005 rok
(1743)
Status prawny
(1741)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1741)
Protokół
(1741)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1741)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1740)
Protokół 75
(1738)
Organizacja
(1738)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1737)
Protokół 16
(1736)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1731)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1730)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1730)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1730)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1730)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1729)
Protokół
(1729)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1729)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1728)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1728)
Protokół
(1727)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1727)
Protokół 5
(1727)
za 2007 rok
(1726)
Protokół nr 67
(1725)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1724)
PROTOKÓŁ NR 36
(1723)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1723)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1721)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1721)
PROTOKÓŁ NR 7
(1721)
Protokół 61
(1720)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1720)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1720)
Protokół 41
(1720)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1717)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1716)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1715)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1714)
Protokół nr 21
(1713)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1713)
PROTOKÓŁ NR 52
(1713)
Protokół LXXI
(1711)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1711)
Protokół 68
(1710)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1710)
Protokół 5
(1707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1707)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1707)
Protokół nr 30
(1707)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1706)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1705)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1703)
Protokół
(1702)
Protokół Nr III / 2002
(1701)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1700)
Protokół
(1698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1698)
Protokół nr 53
(1697)
Protokół 45
(1697)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1694)
Protokół nr 22
(1693)
PROTOKÓŁ NR 64
(1693)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1693)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1691)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1690)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1690)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1687)
Protokół nr XXXIII/2005
(1686)
Protokół nr 61
(1686)
Protokół Nr II / 2002
(1686)
Protokół nr VI/2011
(1685)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1683)
PROTOKÓŁ NR 65
(1681)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1680)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1680)
za 2006 rok
(1680)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1679)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1679)
Ograniczone
(1678)
Protokół Nr LVI / 2002
(1678)
Protokół nr 53
(1677)
Uchwała Nr 12
(1677)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1676)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1676)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1675)
Protokół nr 17
(1675)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1675)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1675)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1674)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1673)
Protokół nr 34
(1673)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1672)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1672)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1672)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1672)
PROTOKÓŁ NR 51
(1671)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1671)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1670)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1670)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1669)
PROTOKÓŁ NR 41
(1669)
Protokół
(1669)
Struktura własnościowa
(1668)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1668)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1667)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1666)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1665)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1665)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1664)
2016 rok
(1663)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1663)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1663)
Protokół 46
(1662)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1661)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1661)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1660)
Ochrona danych osobowych
(1659)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1659)
Protokół Nr LI / 2002
(1657)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1657)
PROTOKÓŁ NR 21
(1657)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1656)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1655)
Protokół 50
(1654)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1654)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1653)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1653)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1653)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1652)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1652)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1652)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1652)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1652)
Protokół Nr V / 2003
(1651)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1651)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1651)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1647)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1647)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1646)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1645)
Protokół Nr LV / 2002
(1644)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1644)
Protokół
(1644)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1642)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1642)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1641)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1640)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1640)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1638)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1638)
PROTOKÓŁ NR 28
(1636)
Protokół Nr LVII / 2002
(1636)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1636)
Protokół nr 11
(1636)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1635)
Protokół LXXV
(1634)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1634)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1632)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1632)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1632)
Protokół nr 39
(1632)
Protokół Nr VI / 2003
(1631)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1630)
PROTOKÓŁ NR 60
(1630)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1630)
Protokół Nr 47
(1628)
Protokół LXXXII
(1628)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1628)
Protokół Nr L / 2002
(1627)
Uchwała nr IV/37/06
(1627)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1626)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1625)
Protokół nr 59
(1624)
Protokół nr 7
(1624)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1623)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1623)
PROTOKÓŁ NR 2
(1623)
za 2008 rok
(1622)
Protokół Nr 46
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1620)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1619)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1618)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1618)
Protokół
(1618)
Dotacje
(1618)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1617)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1617)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1617)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1615)
Protokół nr 6
(1614)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1614)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1614)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1614)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1612)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1612)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1611)
Protokół nr 50
(1611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1610)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1610)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1609)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Protokół
(1609)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1608)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1607)
Protokół nr 55
(1605)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1605)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1603)
Protokół nr 14
(1602)
Protokół Nr VII / 2003
(1602)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1600)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1600)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1599)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1597)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1597)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1596)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1595)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1595)
PROTOKÓŁ NR 19
(1595)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1595)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1594)
Protokół 65
(1594)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1594)
Protokół nr 7
(1592)
2009 rok
(1592)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1592)
Umowy o zamówienia publiczne
(1592)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1591)
Protokół nr 18
(1591)
Protokół 44
(1591)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1591)
PROTOKÓŁ NR 55
(1590)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1589)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1589)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1589)
Protokół nr 13
(1589)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1588)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1588)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1587)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1587)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1586)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1586)
Protokół
(1585)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1585)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1585)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1584)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1582)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1581)
Protokół nr 7
(1581)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1581)
Uchwała Nr II/29/2014
(1580)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1579)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1579)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1578)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1578)
PROTOKÓŁ NR 62
(1577)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1576)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1575)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1574)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1573)
Protokół
(1572)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1572)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1571)
Protokół 39
(1571)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1570)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1569)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1569)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1568)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1567)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1567)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1567)
Ogłoszenie
(1567)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1566)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1566)
Protokół nr XXVI/2004
(1566)
Protokół nr 57
(1566)
Protokół nr 15
(1565)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1564)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1563)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1562)
Protokół Nr LII / 2002
(1562)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1560)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1560)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1560)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1560)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1560)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1558)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1558)
PROTOKÓŁ NR 56
(1557)
Protokół 64
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1556)
Protokół nr XVIII/2004
(1556)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1556)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1556)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1554)
PROTOKÓŁ NR 58
(1554)
Protokół
(1554)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1553)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1553)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1553)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1552)
Ogłoszenie
(1552)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1550)
Protokół nr 55
(1550)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1549)
Protokół LX
(1548)
Protokół
(1547)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1545)
Protokół nr 26
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1545)
Protokół 18
(1544)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1544)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1544)
Protokół nr 13
(1544)
Protokół nr VIII/2007
(1544)
PROTOKÓŁ NR 35
(1543)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1543)
UCHWAŁA NR 69
(1543)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1542)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1541)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1541)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1541)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1540)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1540)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1539)
Protokół nr 51
(1539)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1537)
Zarządzenie Nr 59
(1537)
Protokół nr XII/2003
(1537)
Protokół nr XXIV/2004
(1536)
Ogłoszenie
(1536)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1536)
Protokół 72
(1535)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1535)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1534)
Protokół nr 8
(1534)
Uchwała Nr V/80/2011
(1534)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1534)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1533)
Ogłoszenie
(1533)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1533)
Protokół nr XXIX/2005
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1531)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1531)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1531)
Protokół nr 14
(1531)
Protokół 40
(1530)
Protokół 1
(1529)
PROTOKÓŁ NR 24
(1527)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1527)
Protokół nr 27
(1526)
Protokół nr XXX/2005
(1525)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1524)
Protokół nr XLIII/2006
(1524)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1523)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1523)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1522)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1521)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1521)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1519)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1517)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1516)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1515)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1515)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1514)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1514)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1513)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1513)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1513)
Protokół Nr IX / 2003
(1512)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1511)
Protokół nr 28
(1510)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1510)
Protokół
(1510)
PROTOKÓŁ NR 49
(1510)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1510)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1510)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1509)
Zarządzenie nr 254/2012
(1508)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1507)
Starosta Wrzesiński informuje
(1507)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1507)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1506)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1506)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1505)
Ogłoszenie
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1505)
Protokół
(1502)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1502)
PROTOKÓŁ NR 46
(1502)
Protokół nr XX/2004
(1501)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1501)
Protokół 9
(1500)
Protokół
(1500)
Protokół 42
(1499)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1499)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1499)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1499)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1499)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1498)
Protokół nr 24
(1498)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1498)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1497)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1497)
Protokół
(1497)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1496)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1496)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1495)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1495)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1495)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1494)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1494)
Protokół nr 48
(1494)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1494)
Ogłoszenie
(1494)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1493)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1493)
Uchwała Nr 127
(1493)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1492)
Protokół
(1492)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1491)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1490)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1490)
Protokół nr 11
(1489)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1489)
Protokół Nr 49
(1488)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1488)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1488)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1487)
Protokół nr XI/2003
(1487)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1487)
Protokół nr VI/2007
(1487)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1486)
Protokół nr I/2006
(1486)
Protokół nr 52
(1485)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1483)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1483)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1483)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1482)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1482)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1482)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1482)
Protokół nr 23
(1481)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1481)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1481)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1480)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1480)
Protokół
(1480)
Protokół 6
(1479)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1479)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1479)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1479)
Protokół nr XXXV/2005
(1479)
Protokół nr 44
(1479)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1478)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1478)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1478)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1476)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1476)
Protokół nr XLI/2006
(1476)
Protokół Nr LIV / 2002
(1475)
Obwieszczenie
(1474)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1474)
2011 rok
(1474)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1474)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1473)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1473)
Protokół nr XIX/2004
(1472)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1472)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1472)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1472)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1471)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1471)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1471)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1470)
Protokół nr 54
(1470)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1470)
PROTOKÓŁ NR 44
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1469)
Protokół nr 18
(1468)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1467)
UCHWAŁA NR 91
(1466)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1466)
Protokół LXXVI
(1465)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1465)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1464)
Uchwała Nr X/131/2011
(1464)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1464)
Protokół
(1463)
Protokół 67
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1463)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1463)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1463)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1462)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1462)
Uchwała nr 95
(1461)
Protokół nr IX/2007
(1461)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1460)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1460)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1460)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1459)
Protokół Nr X / 2003
(1459)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1459)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1459)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1459)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1458)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1458)
Uchwała Nr 144
(1457)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1457)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1457)
Protokół nr 41
(1456)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1456)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1456)
Protokół nr 57
(1456)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1456)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1455)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1454)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1454)
UCHWAŁA NR 80
(1454)
PROTOKÓŁ NR 63
(1453)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1453)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1452)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1452)
Protokół 22
(1452)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1452)
Protokół nr XXXIV/2005
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1451)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1449)
Uchwała nr 94
(1449)
Protokół nr 9
(1448)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1447)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1446)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1446)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1446)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1446)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1445)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1445)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1444)
Protokół Nr LIX / 2002
(1444)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1444)
Ogłoszenie
(1444)
Protokół 59
(1444)
Obwieszczenie
(1443)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1443)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1443)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1443)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1442)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1442)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1442)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1441)
Protokół
(1441)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1441)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1439)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1439)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1437)
Protokół nr XLIV/2006
(1437)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1437)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1436)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1436)
Protokół nr 24
(1436)
Protokół
(1436)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1435)
PROTOKÓŁ NR 5
(1434)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1434)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1433)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1433)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1432)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1432)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1432)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1432)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1431)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1431)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1431)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1431)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1430)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1429)
Protokół nr XXXI/2005
(1429)
Protokół nr 14
(1429)
Zarządzenie nr 253/2012
(1429)
Protokół LXXII
(1429)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1428)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1428)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1428)
Zarządzenie nr 174/2012
(1427)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1427)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1426)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1426)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1426)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1425)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1425)
Protokół nr XL/2006
(1425)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1425)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1424)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1424)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1424)
Komunikat
(1423)
Zarządzenie nr 251/2012
(1422)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1422)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1422)
Protokół nr 49
(1422)
PROTOKÓŁ NR 86
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1422)
Protokół nr XXV/2004
(1421)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1421)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1420)
Uchwała Nr 141
(1420)
Obwieszczenie
(1419)
Protokół LXV
(1419)
Protokół LXXIV
(1419)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1418)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1418)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1417)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1417)
Protokół 3
(1416)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1416)
Zarządzenie nr 256/2012
(1415)
Protokół 71
(1415)
Uchwała Nr 52
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1414)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1414)
Uchwała Nr 106
(1414)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1414)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1414)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1414)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1413)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1412)
Protokół nr XVI/2003
(1411)
Protokół 60
(1411)
Protokół nr XIII/2003
(1411)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1411)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1410)
Protokół 70
(1410)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1410)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1410)
Uchwała Nr III/32/2010
(1410)
Protokół LXXVIII
(1409)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1409)
Protokół nr XV/2003
(1409)
Protokół nr X/2007
(1407)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1407)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1406)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1406)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1406)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1406)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1405)
PROTOKÓŁ NR LX
(1405)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1405)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1405)
Protokół 4
(1405)
Obwieszczenie
(1405)
Zarządzenie nr 162/2012
(1404)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1404)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1403)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1403)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1403)
Uchwała nr 71
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1402)
Ogłoszenie
(1402)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1402)
Protokół Nr 54
(1402)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1402)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1401)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1401)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1401)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1401)
Protokół nr XXVIII/2004
(1401)
Protokół nr XXI/2004
(1400)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1400)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1400)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1400)
Uchwała Nr 126
(1399)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1399)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1399)
Protokół nr 73
(1398)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1397)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1396)
Obwieszczenie
(1396)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1396)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1396)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1396)
Protokół LXVIII
(1395)
Zarządzenie nr 240/2012
(1395)
Protokół nr 12
(1394)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1394)
Protokół
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1393)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1393)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1393)
Obwieszczenie
(1393)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1392)
Protokół nr XXXVI/2005
(1392)
Protokół nr III/2006
(1392)
Uchwała Nr 44
(1392)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1390)
Uchwała Nr 48
(1390)
PROTOKÓŁ NR 69
(1390)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1389)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1389)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1389)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1389)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1389)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1388)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1388)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1388)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1387)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1386)
Protokół nr 52
(1386)
Uchwała Nr 128
(1386)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1386)
Uchwała nr VIII/66/03
(1386)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1386)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1386)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1386)
Uchwała Nr 116
(1385)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1385)
Uchwała Nr 120
(1384)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1384)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1384)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1383)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1383)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1383)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1383)
rok 2013
(1382)
Uchwała Nr 53
(1382)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1382)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1382)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1382)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1382)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1381)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1381)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1380)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1379)
UCHWAŁA nr 60
(1379)
Rok 2013
(1379)
Uchwała Nr 47
(1378)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1378)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1378)
Uchwała Nr 61
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1377)
Ogłoszenie
(1376)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1375)
Uchwała Nr 42
(1375)
Uchwała nr XXX/282/05
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1374)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1373)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1373)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1372)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1372)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1372)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1372)
Protokół
(1371)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1371)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1371)
PROTOKÓŁ nr 45
(1370)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1370)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1370)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1369)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1369)
Protokół nr XXIII/2004
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1369)
Protokół nr 20
(1368)
Uchwała Nr 146
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1368)
Ogłoszenie
(1368)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1367)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1367)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1367)
Uchwała Nr 148
(1367)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1366)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1366)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1366)
Protokół nr II/2006
(1366)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1366)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1365)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1365)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1365)
PROTOKÓŁ NR 26
(1364)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1363)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1362)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1362)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1362)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1362)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1362)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1361)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1361)
Uchwała Nr 88
(1361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1360)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1360)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1360)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1360)
Protokół LXIX
(1359)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1359)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1359)
Uchwała Nr 45
(1359)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1359)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1358)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1358)
Ogłoszenie
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1358)
Obwieszczenie
(1357)
Uchwałą nr 85
(1357)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1355)
Ogłoszenie
(1355)
PROTOKÓŁ NR 40
(1355)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1355)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1354)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1354)
Uchwała Nr 46
(1353)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1352)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1352)
Uchwała Nr 27
(1352)
Uchwała Nr 43
(1352)
Protokół nr XXXIX/2006
(1352)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1351)
Uchwała Nr 7
(1351)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1351)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1351)
Uchwała Nr 31
(1350)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1350)
Uchwała Nr 49
(1350)
Rok 2014
(1349)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1349)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1349)
2010 rok
(1349)
Uchwała Nr 64
(1349)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1348)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1348)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1347)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1347)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1347)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1347)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1347)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1347)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1347)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1347)
Ogłoszenie
(1346)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1346)
Protokół nr 9
(1345)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1345)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1344)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1344)
Uchwała Nr 39
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1343)
Uchwała Nr 34
(1343)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1343)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1342)
UCHWAŁA NR 76
(1342)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1342)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1342)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1341)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1341)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1341)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1341)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1341)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1341)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1341)
Uchwała Nr 102
(1341)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1341)
Protokół nr XXVII/2004
(1341)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1341)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1340)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1340)
Obwieszczenie
(1340)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1340)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1340)
Protokół LXXIII
(1340)
Uchwała Nr 32
(1339)
Protokół
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1339)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1339)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1338)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1338)
Protokół LXX
(1338)
Zarządzenie nr 170/2012
(1338)
Protokół nr XLII/2006
(1338)
Uchwała Nr 8
(1338)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1338)
Uchwała Nr 58
(1338)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1337)
Zarządzenie nr 214/2012
(1337)
Uchwała Nr 51
(1337)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1337)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1337)
Protokół nr VII/2007
(1337)
PROTOKÓŁ NR 10
(1336)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1336)
Uchwała Nr 112
(1336)
Ogłoszenie
(1336)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1335)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1335)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1334)
PROTOKÓŁ NR 6
(1334)
Uchwała Nr V/54/2015
(1333)
Uchwała nr 74
(1333)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1333)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1333)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1333)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1333)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1333)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1333)
Protokół 5
(1333)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1332)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1332)
PROTOKÓŁ NR 64
(1332)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1332)
Uchwała Nr 143
(1332)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1331)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1331)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1331)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1331)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1331)
Obwieszczenie
(1331)
Uchwała Nr 65
(1330)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1330)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1330)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1330)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1330)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1330)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1330)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1329)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1329)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1329)
Uchwała Nr 103
(1329)
Protokół LXXIX
(1329)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1328)
Protokół LXII
(1328)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1328)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1328)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1328)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1328)
Uchwała nr III/13/2002
(1327)
Uchwała Nr 55
(1327)
UCHWAŁA NR 99
(1326)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1326)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1326)
Protokół nr V/2007
(1326)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1326)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1325)
Ogłoszenie
(1325)
Uchwała Nr 18
(1325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1325)
Uchwała Nr X/130/2011
(1325)
UCHWAŁA NR 86
(1325)
Uchwała Nr 104
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1324)
2011 rok
(1324)
Protokół LXVII
(1324)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1323)
2011 rok
(1322)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1322)
Uchwała Nr 3
(1321)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1321)
Uchwała Nr 24
(1320)
Uchwała Nr 59
(1320)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1320)
Protokół 63
(1320)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1320)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1320)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1319)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1319)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1319)
Obwieszczenie
(1319)
Uchwała Nr 50
(1319)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1319)
Uchwała nr 98
(1319)
Protokół Nr IV / 2003
(1318)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1318)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1318)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1318)
Protokół LXI
(1317)
Zarządzenie nr 234/2012
(1316)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1316)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1316)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1316)
Uchwała Nr 35
(1316)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1316)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1315)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1315)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1314)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1314)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1313)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1313)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1313)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1313)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1312)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1312)
Uchwała Nr 54
(1312)
PROTOKÓŁ NR 90
(1312)
PROTOKÓŁ NR 70
(1312)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1312)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1312)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1312)
Obwieszczenie
(1311)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1311)
Uchwała Nr 142
(1311)
Uchwała Nr 57
(1311)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1310)
Uchwała Nr 93
(1310)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1310)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1310)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1309)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1309)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1309)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1309)
Uchwała Nr 33
(1309)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1309)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1309)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1309)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1308)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1308)
Uchwała Nr 84
(1307)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1307)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1307)
2011 rok
(1307)
Uchwała nr II/9/2002
(1306)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1305)
UCHWAŁA NR 73
(1304)
Protokół nr 45
(1304)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1304)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1304)
Zarządzenie nr 198/2012
(1304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1304)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1304)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1304)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1304)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1304)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1304)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1304)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1303)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1303)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1303)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1302)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1302)
Protokół nr IV/2006
(1302)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1302)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1302)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1302)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1302)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1301)
PROTOKÓŁ NR 88
(1301)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1301)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1301)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1301)
Uchwała Nr 29
(1301)
Uchwała Nr 89
(1300)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1300)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1300)
Uchwała Nr 28
(1300)
Uchwała Nr 115
(1300)
Zarządzenie nr 220/2012
(1299)
Uchwała Nr V/65/2011
(1299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1299)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1298)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1298)
Uchwała Nr 78
(1298)
Protokół 15
(1297)
Protokół nr 15
(1297)
Uchwała Nr 121
(1296)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1296)
Uchwała nr 79
(1296)
Uchwała Nr 125
(1296)
Protokół LXXXIV
(1295)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1295)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1294)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1294)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1294)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1293)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1293)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1292)
Uchwała Nr 26
(1292)
Ogłoszenie
(1292)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1292)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1292)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1292)
PROTOKÓŁ NR 15
(1291)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1291)
Uchwała Nr 145
(1291)
rok 2012
(1291)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1291)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1291)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1290)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1290)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1290)
Zarządzenie nr 169/2010
(1290)
PROTOKÓŁ NR 8
(1290)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1289)
Protokół 20
(1289)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1289)
Obwieszczenie
(1288)
Uchwała Nr 41
(1288)
Uchwała Nr 147
(1288)
2010 rok
(1288)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1288)
Uchwała Nr 2
(1288)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1287)
PROTOKÓŁ NR 81
(1287)
Uchwała nr XIII/137/03
(1287)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1287)
Ogłoszenie
(1287)
Uchwała nr 92
(1287)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1287)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1286)
Protokół 1
(1286)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1286)
Protokół nr XXXII/2005
(1286)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1286)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1285)
Protokół nr 15
(1285)
Obwieszczenie
(1285)
Uchwała Nr 105
(1284)
Uchwała Nr 328
(1284)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1284)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1283)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1282)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1282)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1282)
Ogłoszenie
(1281)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1281)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1281)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1281)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1281)
PROTOKÓŁ NR 3
(1280)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1280)
Uchwała Nr 114
(1280)
Uchwała Nr 21
(1280)
Uchwała Nr 36
(1280)
Uchwała Nr 23
(1280)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1280)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1279)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1279)
U C H W A Ł A Nr 81
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1279)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1279)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1279)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1279)
Uchwała Nr 318
(1279)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1278)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1278)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1277)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1277)
Uchwała Nr 123
(1277)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1277)
Uchwała nr XI/101/03
(1276)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1276)
Protokół nr XXII/2004
(1276)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1276)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1276)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1276)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1275)
Uchwała Nr 25
(1275)
Uchwała Nr 100
(1275)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1275)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1275)
Kadra pedagogiczna
(1274)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1273)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1273)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1273)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1273)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1273)
Protokół 13
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1272)
2012 rok
(1272)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1272)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1272)
Protokół LXXXI
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1271)
Protokół Nr 58
(1271)
Uchwała Nr V/45/03
(1270)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1270)
Uchwała Nr 111
(1270)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1270)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1269)
Obwieszczenie
(1269)
Uchwała nr VIII/72/03
(1269)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1268)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1268)
Protokół 14
(1268)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1268)
Uchwała Nr 56
(1268)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1268)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1267)
PROTOKÓŁ NR 37
(1267)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
2011 rok
(1267)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1266)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1266)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1265)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1265)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1264)
Protokół LXXX
(1264)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1264)
Uchwała Nr 66
(1263)
Zarządzenie nr 145/2012
(1263)
UCHWAŁA NR 77
(1262)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1262)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1262)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1262)
2012 rok
(1261)
Protokół nr 17
(1261)
Uchwała Nr 109
(1260)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1260)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1259)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1259)
PROTOKÓŁ NR 71
(1259)
Uchwała nr VI/91/07
(1259)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1258)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1258)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1257)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1257)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1257)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1256)
U C H W A Ł A Nr 82
(1256)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1256)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1256)
Kwalifikacja wojskowa
(1255)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1255)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1255)
Protokół nr 8
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1255)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1255)
PROTOKÓŁ NR 20
(1255)
UCHWAŁA NR 325
(1254)
Protokół LXXVII
(1254)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1254)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1254)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1253)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1253)
UCHWAŁA NR 70
(1253)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1252)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1252)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1252)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1252)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1252)
Obwieszczenie
(1252)
Uchwała Nr 124
(1252)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1251)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1250)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1250)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1250)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1250)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1249)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1249)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1249)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1248)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1248)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1248)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1247)
Uchwała Nr 319
(1247)
Zarządzenie nr 31/2012
(1247)
U C H W A Ł A Nr 327
(1247)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1247)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1247)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1246)
Działalność charytatywna
(1246)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1246)
U C H W A Ł A Nr 62
(1246)
Protokół 6
(1246)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1246)
PROTOKÓŁ NR 72
(1246)
Uchwała Nr 37
(1245)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1245)
PROTOKÓŁ NR 68
(1245)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1245)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1245)
Protokół
(1245)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1244)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1244)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1244)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1243)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1243)
Uchwała nr III/25/06
(1243)
Zarządzenie nr 122/2010
(1243)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1242)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1242)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1242)
Uchwała Nr III/34/2010
(1241)
Protokół 1
(1241)
Uchwała Nr 101
(1241)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1241)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1240)
Protokół LXXXIII
(1240)
Uchwała Nr 320
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1240)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1240)
Ogłoszenie
(1239)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1239)
Uchwała Nr 20
(1239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1238)
PROTOKÓŁ NR 27
(1238)
UCHWAŁA NR 321
(1237)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1237)
rok 2014
(1237)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1237)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1236)
Uchwała nr VIII/70/03
(1236)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1236)
Uchwała Nr 19
(1236)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1236)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1236)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1235)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1235)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1235)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1235)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1235)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1235)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1234)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1234)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1234)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1233)
Ogłoszenie
(1233)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1233)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1232)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1232)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1232)
Ogłoszenie
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1232)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1232)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1232)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1232)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1232)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1231)
Uchwała nr VII/104/07
(1231)
Ogłoszenie
(1231)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1231)
PROTOKÓŁ NR 29
(1230)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1230)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1230)
Uchwała Nr 16
(1229)
Uchwała Nr 110
(1229)
Uchwała nr XX/181/04
(1228)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1228)
Uchwała Nr I/21/2014
(1228)
Uchwała nr XI/108/03
(1228)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1228)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1228)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1227)
Protokół 2
(1227)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1227)
Uchwała Nr 122
(1227)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1227)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1227)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1226)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1226)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1226)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1226)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1225)
Protokół 19
(1225)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1225)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1225)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1224)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1224)
Ogłoszenie
(1224)
2012 rok
(1224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1224)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1223)
Uchwała nr XLI/414/06
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1223)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1222)
Uchwała nr VIII/64/03
(1222)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1222)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1222)
Uchwała nr XX/182/04
(1221)
UCHWAŁA NR 313
(1221)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1221)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1220)
Zarządzenie nr 159/2012
(1219)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1219)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1219)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1219)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1219)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1218)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1217)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1217)
Protokół 21
(1217)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1217)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1217)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1216)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1216)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1215)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1215)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1215)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1215)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1215)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1214)
PROTOKÓŁ NR 48
(1213)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1213)
Uchwała Nr 323
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1213)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1213)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1212)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1212)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1212)
Protokół 4
(1211)
Program współpracy 2015
(1211)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1211)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1210)
Uchwała Nr 63
(1210)
PROTOKÓŁ NR 31
(1209)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1209)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1209)
Ogłoszenie
(1208)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1208)
PROTOKÓŁ NR 39
(1208)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1207)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1207)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1207)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1207)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1207)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1207)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1207)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1207)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1206)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1206)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1206)
Zarządzenie nr 215
(1206)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1206)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1205)
Protokół nr XVII/2003
(1205)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1205)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1204)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1203)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1203)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1203)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1203)
Zarządzenie nr 124/2012
(1203)
Protokół nr 63
(1203)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1203)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1203)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1203)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1203)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1202)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1202)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1202)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1202)
Protokół 11
(1202)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1201)
rok 2010
(1201)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1201)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1201)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1201)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1201)
Uchwała Nr 17
(1200)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1200)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1200)
PROTOKÓŁ NR 12
(1200)
Uchwała nr V/45/07
(1200)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1199)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1199)
Uchwała Nr 324
(1199)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1198)
Uchwała Nr 329
(1198)
Wybory ławników sądowych
(1197)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1197)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1197)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1197)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1196)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1196)
Zarządzenie nr 68/2012
(1196)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1195)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1195)
Protokół nr 16
(1195)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1195)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1195)
Uchwała Nr 9
(1195)
2013 rok
(1194)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1194)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1194)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1194)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1194)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1193)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1193)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1193)
PROTOKÓŁ NR 34
(1193)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1192)
2011 rok
(1192)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1192)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1191)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1191)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1191)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1191)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1191)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1190)
Uchwała nr XII/115/03
(1190)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1190)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1189)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1189)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1188)
Uchwała Nr 67
(1188)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1188)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1188)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1188)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1188)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1187)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1187)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1186)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1186)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1186)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1185)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1185)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1185)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1184)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1184)
Uchwała nr XII/118/03
(1184)
Uchwała nr II/7/2002
(1184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1184)
Uchwała Nr 13
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1184)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1183)
DECYZJA nr 653/2013
(1183)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1183)
Protokół 24
(1183)
Uchwała Nr X/129/2011
(1182)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1182)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1182)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1182)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1181)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1181)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1181)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1181)
Uchwała Nr 1
(1181)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1181)
PROTOKÓŁ NR 65
(1181)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1180)
Uchwała Nr V/66/2011
(1180)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1180)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1180)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1180)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1179)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1179)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1179)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1179)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1179)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1179)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1179)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1178)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1178)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1178)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1178)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1178)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1177)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1177)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1177)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1176)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1176)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1175)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1175)
Uchwała Nr 5
(1175)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1175)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1175)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1174)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1174)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1174)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1174)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1173)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1173)
Uchwała nr IV/36/02
(1173)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1173)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1173)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1172)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1172)
2010
(1171)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1171)
OGŁOSZENIE
(1171)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1171)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1170)
Uchwała nr VI/69/07
(1170)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1169)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1169)
Uchwała nr XIV/141/03
(1168)
Protokół Nr 22
(1168)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1168)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1168)
Podatek od nieruchomości w 2019 r.
(1168)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1168)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1168)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1167)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1166)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1166)
Ogłoszenie
(1166)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1166)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1166)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1165)
Uchwała nr XXII/204/04
(1165)
Uchwała nr XII/174/2015
(1165)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1165)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1164)
Uchwała Nr 11
(1164)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1164)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1164)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1164)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1164)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1163)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1163)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1163)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1163)
Uchwała nr XL/390/06
(1162)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1162)
2014 rok
(1162)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1162)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1161)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1161)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1160)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1160)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1160)
UCHWAŁA NR 314
(1160)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1160)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1160)
Uchwała Nr 15
(1160)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1160)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1159)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1159)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1159)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1158)
Uchwała nr XV/146/03
(1158)
Zarządzenie nr 112/2012
(1158)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1158)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1158)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1157)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1156)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1156)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1156)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1156)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1156)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1156)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1156)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1156)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1155)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1155)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1154)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1153)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1153)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1153)
Uchwała Nr 317
(1153)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1153)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1153)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1152)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1152)
Uchwała nr XI/100/03
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1151)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1151)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1150)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1150)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1150)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1149)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1149)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1149)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1148)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1148)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1148)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1148)
Protokół 10
(1148)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1148)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1147)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1146)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1146)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1146)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1146)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1146)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1144)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1144)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1144)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1143)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1143)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1143)
Uchwała nr XLI/415/06
(1142)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1142)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1142)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1142)
Protokół 7
(1141)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1141)
Uchwała Nr 6
(1141)
Uchwała nr VII/104/07
(1140)
Programy i Plany
(1140)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1139)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1139)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1139)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1138)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1138)
Protokół nr 9
(1138)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1138)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1137)
Uchwała nr III/15/2002
(1137)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1136)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1136)
UCHWAŁA NR 4
(1136)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1136)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1136)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1136)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1136)
Uchwała nr VI/91/07
(1136)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1135)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(1135)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1135)
Uchwała nr XII/114/03
(1135)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1134)
2011 rok
(1134)
Zarządzenie nr 103/2012
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1134)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1134)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1134)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1133)
Protokół
(1133)
Podatek od nieruchomości osoby prawne
(1133)
Uchwała nr XXXV/356/05
(1133)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1133)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1132)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1132)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1132)
2011 rok
(1132)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1132)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1132)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1132)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1132)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1131)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1131)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1131)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1131)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1131)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1131)
Obowiązek informacyjny
(1130)
Protokół nr 10
(1130)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1130)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1130)
2010 rok
(1129)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1129)
Uchwała Nr IX/112/2011
(1129)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1128)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1128)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1128)
2010 rok
(1128)
Uchwała nr III/16/2002
(1128)
Uchwała nr VIII/65/03
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1127)
Uchwała nr 312
(1126)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1126)
Uchwała Nr V/53/2015
(1126)
Protokół 2
(1126)
Uchwała nr XI/99/03
(1126)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1126)
2011 rok
(1125)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1125)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1125)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1125)
Uchwała Nr 14
(1125)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1124)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1124)
Uchwała nr III/36/06
(1124)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1124)
Uchwała nr III/36/06
(1124)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1124)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1123)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1123)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1123)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1123)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1123)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1122)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1122)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(1122)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1122)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1122)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1121)
Uchwała nr XII/112/03
(1121)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(1120)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1120)
Uchwały
(1120)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1120)
2010 rok
(1119)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1119)
Uchwała nr III/14/2002
(1119)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1119)
Protokół 17
(1119)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1118)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1117)
Zarządzenie nr 0050.1.258.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1117)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1116)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1116)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(1116)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(1116)
UCHWAŁA NR 315
(1116)
Rok 2015
(1116)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1116)
Uchwała nr IV/45/2011
(1116)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1115)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1115)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(1115)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(1115)
Uchwała Nr V/64/11
(1115)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1115)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1114)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1114)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(1114)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1114)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1114)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014r
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1113)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(1112)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1112)
ZARZĄDZENIE NR 306
(1112)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1112)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1111)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1111)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1111)
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1111)
Uchwała nr XL/398/2006
(1110)
UCHWAŁA NR 10
(1110)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(1110)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(1109)
2013 rok
(1109)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1109)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(1109)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1109)
2013 rok
(1109)
Uchwała nr 326
(1108)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1108)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1108)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(1108)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1107)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1107)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(1107)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1106)
ZARZĄDZENIE NR 74/2015
(1105)
ZARZĄDZENIE NR 79/2015
(1105)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1105)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(1105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemie