BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
8409295
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-03-2018
Informacja o samorządzie
(230608)
Zamówienia publiczne
(90077)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(77913)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(50849)
Przetargi 2015
(46276)
Oferty pracy
(42937)
Przetargi 2014 - archiwum
(41044)
Aktualne oferty pracy
(40891)
Urząd Miasta i Gminy
(37636)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(35036)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(34319)
Przetargi 2016
(31214)
Władze
(30963)
Przetargi 2017
(28720)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(26717)
Kontakt
(25359)
Przetargi - archiwum 2012
(24805)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(23703)
Akty prawne i protokoły
(23619)
Podatki lokalne
(21636)
Przetargi - archiwum 2013
(21120)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(19179)
Opłata śmieciowa
(18694)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(18445)
Oświadczenia majątkowe radnych
(15685)
Aktualne wyniki naborów
(14971)
Jednostki organizacyjne gminy
(14282)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(14084)
Uchwały Rady Miejskiej
(13912)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(13536)
Archiwum zakładowe
(12629)
Sprawy finansowe
(12206)
Rada Miejska we Wrześni
(12166)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11670)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(11332)
Jednostki pomocnicze gminy
(11327)
Zarządzenia Burmistrza
(11275)
Ogłoszenia
(10943)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(10613)
Zastępcy Burmistrza
(10464)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(10314)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(10289)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(10256)
Konsultacje społeczne
(10120)
Publicznie dostępne wykazy danych
(9422)
Informacja o wynikach przetargów
(8902)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(8901)
Archiwum ofert pracy
(8297)
Spółki z udziałem gminy
(7966)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7884)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(7287)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7087)
Ogłoszenia
(6661)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(6603)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6530)
Protokoły z sesji
(6176)
Deklaracja
(6168)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6017)
Przetargi - archiwum
(5851)
Archiwum wyników naborów
(5606)
Archiwum 2001-2002
(5586)
Sprawozdania finansowe
(5567)
Przetargi 2018
(5542)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(5529)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5467)
Składy Komisji
(5457)
Terminy wpłaty opłaty
(5071)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(5026)
Placówki oświatowe
(5025)
Uchwała budżetowa
(4975)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4942)
Zmiany Budżetowe
(4896)
Segregacja odpadów komunalnych
(4850)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4821)
Schronisko dla zwierząt
(4725)
Protokoły z komisji edukacji
(4660)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(4643)
Nazwy i adresy
(4621)
Muzeum Regionalne
(4534)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4437)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(4427)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4366)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4300)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4284)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4216)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4193)
Majątek komunalny
(4177)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(4120)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4098)
Statut Miasta i Gminy
(4085)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4036)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4020)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4003)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4001)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3998)
Uchwały Zarządu
(3988)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3985)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3982)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3954)
Rocznik 2014
(3936)
Biblioteka Publiczna
(3928)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3851)
Opłaty lokalne
(3830)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3827)
Statut Miasta i Gminy Września
(3811)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3794)
Rocznik 2015
(3719)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3650)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3645)
Rocznik 2014
(3641)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3641)
Zgromadzenia publiczne
(3635)
Podatki lokalne w roku 2018 - druki interaktywne
(3606)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3578)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3572)
Rocznik 2012
(3564)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3545)
Rocznik 2012
(3543)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3542)
Rocznik 2013
(3470)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Petycje
(3347)
Rocznik 2013
(3346)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3337)
Rocznik 2010
(3219)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3174)
Petycje
(3167)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3166)
Rocznik 2011
(3150)
Podstawa prawna systemu
(3065)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3062)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3026)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3007)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2994)
Protokoły z komisji budżetowej
(2992)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2988)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2986)
Rocznik 2008
(2982)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2963)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2953)
Rocznik 2015
(2940)
PROTOKÓŁ NR 63
(2924)
PROTOKÓŁ NR 69
(2897)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2877)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2875)
Protokoły z komisji oświaty
(2872)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2867)
Protokoły z komisji zdrowia
(2864)
Rocznik 2011
(2860)
Rocznik 2005
(2842)
Oświadczenie majątkowe
(2837)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2826)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2821)
Rocznik 2009
(2817)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2816)
Deklaracja elektroniczna
(2814)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2794)
Plany zamówień publicznych
(2777)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2766)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2764)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2762)
Archiwum 2011
(2761)
PROTOKÓŁ NR 67
(2757)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2753)
PROTOKÓŁ NR 61
(2751)
PROTOKÓŁ NR 58
(2743)
PROTOKÓŁ NR 70
(2739)
PROTOKÓŁ NR 60
(2739)
2014 rok
(2738)
PROTOKÓŁ NR 66
(2723)
Protokół 59
(2712)
2012 rok
(2691)
PROTOKÓŁ NR 65
(2648)
Podatek rolny w 2015 roku
(2643)
PROTOKÓŁ NR 64
(2643)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2632)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2619)
Worki do segregacji odpadów
(2617)
Protokół nr 62
(2599)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2596)
PROTOKÓŁ NR 68
(2570)
2013 rok
(2561)
Rocznik 2006
(2552)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2540)
PROTOKÓŁ NR 71
(2530)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2528)
Rocznik 2007
(2517)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2467)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2457)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2454)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2451)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2450)
Podatki lokalne w 2018 r.
(2447)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2438)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2434)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2429)
2011 rok
(2408)
Rocznik 2003
(2389)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2382)
Rocznik 2005
(2369)
Rocznik 2002
(2367)
Opłata targowa
(2363)
Rocznik 2004
(2356)
Informacja o wyborze oferty
(2354)
za 2010 rok
(2351)
Nieograniczone
(2349)
2011 rok
(2338)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2333)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(2329)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2323)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2320)
Rocznik 2010
(2317)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2302)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2289)
Rocznik 2008
(2284)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2284)
Rocznik 2009
(2283)
Majątek komunalny
(2267)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2265)
Podatki lokalne w roku 2016
(2257)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2251)
Rocznik 2007
(2249)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2224)
Rocznik 2004
(2221)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2212)
2013 rok
(2210)
Rocznik 2006
(2206)
Lobbing
(2197)
Rocznik 2016
(2196)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2194)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2191)
Rocznik 2003
(2183)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(2153)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2131)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2129)
Przedszkola
(2127)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2127)
Rocznik 2017
(2108)
Oświadczenie majątkowe
(2106)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2100)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2081)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2070)
2014 rok
(2064)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2062)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2058)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2053)
Poziomy recyklingu
(2044)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2042)
Konkursy
(2029)
Inne ogłoszenia
(2008)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2003)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2000)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1989)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1986)
2012 rok
(1986)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1984)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1972)
Rocznik 2016
(1971)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1966)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1961)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1957)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1947)
Protokół Nr 60
(1944)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1932)
Zespoły Szkół
(1920)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1919)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1915)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1914)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1905)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1904)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1899)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1893)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1882)
Rada Nadzorcza
(1869)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1868)
Protokół nr 19
(1867)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1858)
Oświadczenie majątkowe
(1857)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1854)
Oświadczenie majątkowe
(1853)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1851)
Rocznik 2001
(1847)
Oświadczenie majątkowe
(1844)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1840)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1827)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1822)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1814)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1808)
Uchwała Nr X/132/2011
(1807)
2010 rok
(1806)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1803)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1800)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1800)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1796)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1792)
Oświadczenie majątkowe
(1788)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1787)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1780)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1779)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1778)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1773)
CRP Sp. z o. o.
(1757)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1755)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1754)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1753)
Gimnazja
(1753)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1751)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1749)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1748)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1746)
Oświadczenie majątkowe
(1745)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1736)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1736)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1731)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1729)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1726)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1724)
Unieważnienia przetargów
(1708)
Oświadczenie majątkowe
(1702)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1690)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1682)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1681)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1680)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1674)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1666)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1663)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1656)
Rocznik 2002
(1652)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1652)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1651)
Protokół nr XIV/2003
(1651)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1649)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1648)
Zarząd
(1648)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1647)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1641)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1634)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1634)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1633)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1633)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1631)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1625)
PROTOKÓŁ NR 53
(1621)
Oświata Niepubliczna
(1615)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1613)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1612)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1612)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1610)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1609)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1609)
Archiwum
(1607)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1605)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1604)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1604)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1600)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1598)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1597)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1596)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1590)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1589)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1588)
Adres
(1587)
2012 rok
(1586)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1586)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1585)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1584)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1582)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1580)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1580)
PROTOKÓŁ NR 42
(1578)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1577)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1575)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1573)
Archiwum 2012
(1571)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1570)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1569)
Nazwa i adres
(1567)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1567)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1563)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1560)
Protokół
(1559)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1558)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1557)
2009 rok
(1557)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1555)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1553)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1551)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1550)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1544)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1542)
Uchwała Nr II/31/2014
(1542)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1540)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1539)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1538)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1535)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1534)
Protokół 1
(1534)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1534)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1526)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1524)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1523)
Protokół
(1518)
Protokół Nr 46
(1517)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1516)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1514)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1514)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1513)
Protokół Nr LX / 2002
(1511)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1511)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1509)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1506)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1505)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1504)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1504)
Protokół
(1503)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1502)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1499)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1498)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1498)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1498)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1498)
Paweł-Trans
(1497)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1497)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1497)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1497)
PROTOKÓŁ NR 18
(1496)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1495)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1494)
Sprzedaż lokali komunalnych
(1491)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1489)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1488)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1487)
2010 rok
(1487)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1485)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1485)
Uchwała Nr III/17/2010
(1484)
PROTOKÓŁ NR 32
(1482)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1480)
PROTOKÓŁ NR 66
(1478)
Umowa spółki
(1478)
za 2009 rok
(1477)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1476)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1476)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1476)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1475)
Protokół 47
(1474)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1472)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1471)
PROTOKÓŁ NR 84
(1470)
Protokół 69
(1469)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1468)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1467)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1465)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1464)
DECYZJA Nr 600/2010
(1464)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1463)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1461)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1459)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1459)
PROTOKÓŁ NR 47
(1456)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1455)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1454)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1454)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1451)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1450)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1449)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1449)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1446)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1446)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1445)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1445)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1444)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1444)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1442)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1441)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1440)
Protokół 43
(1440)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1440)
Protokół NR 57
(1440)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1438)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1437)
Protokół 48
(1436)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1436)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1435)
PROTOKÓŁ NR 85
(1435)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1433)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1432)
Protokół 3
(1432)
PROTOKÓŁ NR 87
(1430)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1430)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1429)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1427)
Protokół 62
(1427)
PROTOKÓŁ NR 30
(1427)
DECYZJA nr 360/2013
(1426)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1424)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1423)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1422)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1421)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1421)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1421)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1420)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1420)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1417)
PROTOKÓŁ NR 54
(1417)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1416)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1415)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1415)
Protokół LXVI
(1413)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1413)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1412)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1408)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1407)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1407)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1407)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1406)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1405)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1404)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1403)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1403)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1403)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1402)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1402)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1402)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1400)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1399)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1399)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1395)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1395)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1395)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1395)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1394)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1394)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1393)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1392)
Uchwała Nr 322
(1392)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1390)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1390)
Protokół Nr 56
(1390)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1389)
Protokół nr 45
(1388)
Protokół Nr 62
(1388)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1387)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1387)
Protokół Nr I / 2002
(1387)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1386)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1385)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1385)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1384)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1383)
Protokół
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1380)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1380)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1376)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1376)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1375)
Nazwa i adres
(1375)
PROTOKÓŁ NR 14
(1374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1373)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1373)
Protokół nr 32
(1372)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1371)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1371)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1371)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1370)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1370)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1370)
Protokół Nr LIII / 2002
(1370)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1369)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1368)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1368)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1366)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1366)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1366)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1366)
PROTOKÓŁ NR 89
(1365)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1364)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1362)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1361)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1361)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1359)
Protokół 49
(1358)
PROTOKÓŁ NR 4
(1358)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1357)
Protokół Nr 50
(1357)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1356)
PROTOKÓŁ NR 11
(1355)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1354)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1354)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1353)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1353)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1353)
Protokół nr 30
(1352)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1351)
Protokół
(1350)
Protokół nr 67
(1350)
PROTOKÓŁ NR 43
(1349)
Protokół 2
(1349)
Protokół 38
(1349)
Protokół nr 56
(1348)
Protokół nr 61
(1347)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1345)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1344)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1344)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1343)
za 2007 rok
(1343)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1342)
Protokół nr 10
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1341)
Ograniczone
(1341)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1341)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1340)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1340)
Protokół Nr 51
(1339)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1338)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1337)
PROTOKÓŁ NR 61
(1337)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1336)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1335)
PROTOKÓŁ NR 38
(1335)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1334)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1333)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1332)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1331)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1331)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1331)
Protokół 61
(1330)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1330)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1329)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1329)
PROTOKÓŁ NR 57
(1329)
PROTOKÓŁ NR 52
(1329)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1329)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1328)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1327)
Protokół nr 21
(1327)
Protokół Nr LVIII
(1327)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1325)
PROTOKÓŁ NR 23
(1324)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1323)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1323)
Obwody głosowania
(1322)
Uchwała Nr 12
(1322)
PROTOKÓŁ NR 7
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1321)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1318)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1317)
2015 rok
(1317)
Protokół Nr VIII / 2003
(1316)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1316)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1316)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1315)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1315)
za 2006 rok
(1315)
PROTOKÓŁ NR 13
(1315)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1315)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1315)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1314)
Protokół nr 22
(1314)
Protokół nr 53
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1312)
za 2005 rok
(1311)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1311)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1308)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1308)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1308)
2009 rok
(1305)
Protokół LXXV
(1304)
Rocznik 2017
(1303)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1303)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1302)
Protokół
(1302)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1302)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1302)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1301)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1301)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1300)
PROTOKÓŁ NR 51
(1300)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1298)
Protokół 41
(1298)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1298)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1298)
Protokół nr 51
(1298)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1297)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1296)
Uchwała nr IV/37/06
(1296)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1295)
Protokół 66
(1294)
Protokół 12
(1294)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1292)
Dane podstawowe
(1291)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1291)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1291)
Protokół
(1289)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1289)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1288)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1287)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1286)
Protokół Nr 50
(1284)
Protokół 68
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1283)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1282)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1282)
PROTOKÓŁ NR 65
(1282)
Protokół nr XXXIII/2005
(1281)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1280)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1279)
Uchwała nr VI/86/2011
(1278)
Protokół nr VI/2011
(1275)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1275)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1275)
PROTOKÓŁ NR 64
(1274)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1273)
Protokół 4
(1272)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1271)
PROTOKÓŁ NR 16
(1271)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1271)
Protokół 45
(1271)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1270)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1270)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1269)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1269)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1269)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1268)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1268)
Protokół nr 59
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1266)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1265)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1264)
Protokół 74
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1264)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1261)
Protokół nr 17
(1261)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1260)
PROTOKÓŁ NR 36
(1260)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1260)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1259)
Protokół
(1259)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1258)
Uchwały
(1258)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1258)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1257)
PROTOKÓŁ NR 41
(1257)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1257)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1257)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1256)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1256)
Protokół Nr III / 2002
(1255)
Protokół Nr V / 2003
(1254)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1254)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1253)
Protokół Nr LVI / 2002
(1252)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1252)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1252)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1249)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1248)
Protokół 50
(1248)
Ogłoszenie
(1248)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1246)
Protokół Nr II / 2002
(1246)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1246)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1246)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1246)
Protokół Nr LV / 2002
(1246)
Protokół LXXI
(1245)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1245)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1245)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1245)
Protokół
(1245)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1244)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1244)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1242)
Protokół nr 18
(1241)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1241)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1240)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1240)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1240)
Protokół Nr 47
(1239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1239)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1238)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1238)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1237)
Protokół Nr L / 2002
(1236)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1236)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1235)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1234)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1232)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1231)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1231)
za 2008 rok
(1231)
Protokół 75
(1230)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1229)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1229)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1228)
Protokół
(1228)
Umowy o zamówienia publiczne
(1226)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1226)
Protokół nr 53
(1226)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1226)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1226)
Protokół nr XXVI/2004
(1226)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1225)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1225)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1225)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1225)
Ogłoszenie
(1225)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1224)
Protokół nr 11
(1224)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1224)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1224)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1223)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1223)
Protokół 16
(1223)
PROTOKÓŁ NR 28
(1222)
Ogłoszenie
(1222)
Protokół
(1222)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1221)
Protokół Nr LVII / 2002
(1221)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1221)
Protokół nr 50
(1221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1220)
Protokół Nr VI / 2003
(1220)
Protokół nr 55
(1220)
PROTOKÓŁ NR 60
(1220)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1220)
Zarządzenie Nr 59
(1219)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1218)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1218)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1217)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1216)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1216)
Protokół
(1215)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1215)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1214)
PROTOKÓŁ NR 62
(1213)
Protokół 46
(1213)
Protokół 6
(1212)
UCHWAŁA NR 69
(1212)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1211)
Protokół Nr LI / 2002
(1211)
Protokół
(1211)
Protokół nr 6
(1211)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1211)
Uchwała Nr V/80/2011
(1211)
Protokół nr XVIII/2004
(1211)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1211)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1211)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1209)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1209)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1208)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1208)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1208)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1207)
Protokół LXXXII
(1206)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1206)
Protokół nr 13
(1205)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1205)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1205)
PROTOKÓŁ NR 21
(1204)
Protokół nr 16
(1204)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1203)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1203)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1203)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1203)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1201)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1200)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1200)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1200)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1200)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1200)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1199)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1199)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1199)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1199)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1199)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1198)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1198)
Protokół
(1198)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1197)
Uchwała Nr X/131/2011
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1196)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1196)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1196)
2011 rok
(1195)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1195)
Protokół nr 27
(1195)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1195)
PROTOKÓŁ NR 56
(1195)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1194)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1194)
Protokół
(1194)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1194)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1193)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1193)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1193)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1192)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1192)
Protokół Nr VII / 2003
(1191)
Protokół 65
(1190)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1190)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1190)
Protokół
(1190)
Protokół nr 7
(1190)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1190)
Protokół nr 41
(1190)
Status prawny
(1189)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1188)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1188)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1188)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1188)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1187)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1187)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1187)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1187)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1187)
Protokół nr 34
(1186)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1186)
PROTOKÓŁ NR 55
(1185)
Protokół nr 55
(1185)
Struktura własnościowa
(1185)
Protokół nr XXIV/2004
(1185)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1185)
PROTOKÓŁ NR 2
(1184)
Protokół
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1183)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1183)
Protokół Nr 46
(1183)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1182)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1182)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1182)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1181)
Protokół nr 39
(1181)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1180)
Protokół nr XXX/2005
(1179)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1179)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1179)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1179)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1178)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1178)
Protokół 64
(1178)
Protokół nr XLI/2006
(1178)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1178)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1177)
Protokół nr XII/2003
(1177)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1176)
Protokół 44
(1176)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1175)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1175)
Protokół 39
(1175)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1175)
Ogłoszenie
(1173)
Protokół 1
(1173)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1172)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1172)
Protokół nr XXIX/2005
(1172)
PROTOKÓŁ NR 49
(1172)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1172)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1171)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1171)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1171)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1170)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1170)
Organizacja
(1170)
Protokół nr 7
(1170)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1170)
Protokół nr 14
(1169)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1168)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1167)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1166)
Protokół nr 15
(1166)
Protokół nr IX/2007
(1165)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1165)
UCHWAŁA NR 80
(1165)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1165)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1164)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1163)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1163)
Protokół 18
(1162)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1162)
PROTOKÓŁ NR 35
(1161)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1161)
PROTOKÓŁ NR 44
(1161)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1161)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1160)
Protokół nr 51
(1160)
Protokół nr XIX/2004
(1160)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1160)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1159)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1159)
PROTOKÓŁ NR 58
(1159)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1159)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1158)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1158)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1158)
PROTOKÓŁ NR 24
(1158)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1158)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1157)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1157)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1157)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1157)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1156)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1156)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1155)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1155)
Protokół 72
(1154)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1154)
Protokół LXXVI
(1154)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1154)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1154)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1153)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1153)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1153)
Protokół nr XIII/2003
(1153)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1152)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1152)
Protokół LX
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1152)
Protokół nr XXXIV/2005
(1152)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1151)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1150)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1150)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1149)
Protokół nr 57
(1148)
Protokół nr 7
(1148)
Uchwała nr 95
(1147)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1147)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1147)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1147)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1147)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1146)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1145)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1144)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1144)
Uchwała Nr 44
(1144)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1143)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1142)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1142)
Protokół nr 28
(1142)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1141)
Protokół 9
(1141)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1141)
Protokół nr XI/2003
(1140)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1139)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1139)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1138)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1138)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1137)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1137)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1137)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1137)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1137)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1137)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1136)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1136)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1135)
Protokół 5
(1135)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1135)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1134)
Uchwała Nr III/32/2010
(1134)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1134)
Obwieszczenie
(1134)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1134)
PROTOKÓŁ NR 46
(1132)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1132)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1132)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1131)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1131)
Protokół Nr 49
(1131)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1129)
Uchwała Nr 52
(1129)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1129)
Protokół nr 48
(1129)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1128)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1128)
Uchwała Nr 127
(1128)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1128)
PROTOKÓŁ NR 19
(1128)
Protokół nr 8
(1127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1127)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1127)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1126)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1126)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1126)
Protokół nr I/2006
(1126)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1125)
Uchwała nr 94
(1125)
Protokół nr VI/2007
(1125)
Uchwała Nr 53
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1123)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1123)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1123)
Protokół Nr X / 2003
(1122)
UCHWAŁA NR 91
(1122)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1122)
Protokół
(1122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1121)
Protokół
(1121)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1121)
Protokół nr XLIII/2006
(1121)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1119)
PROTOKÓŁ NR 5
(1119)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1118)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1118)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1118)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1118)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1117)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1117)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1117)
Protokół nr 44
(1117)
Protokół nr 52
(1116)
Protokół nr 14
(1116)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1116)
Starosta Wrzesiński informuje
(1116)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1116)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1115)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1114)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1114)
Protokół 22
(1114)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1112)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1112)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1112)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1110)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1110)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1110)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1110)
Protokół nr XL/2006
(1110)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1109)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1109)
Protokół
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1109)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1107)
Protokół nr XVI/2003
(1107)
Protokół nr XLIV/2006
(1107)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1107)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1107)
Protokół nr 49
(1105)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1105)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1105)
Protokół nr 23
(1105)
Protokół nr XXXV/2005
(1105)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1104)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1104)
Uchwała Nr 47
(1104)
Protokół nr VIII/2007
(1104)
Uchwała Nr 144
(1103)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1103)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1103)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1102)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1102)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1102)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1102)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1102)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1102)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1102)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1101)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1101)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1101)
Protokół nr XXXI/2005
(1101)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1101)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1101)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1101)
Protokół nr 54
(1101)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1100)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1099)
Uchwała Nr 48
(1099)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1099)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1099)
Protokół 40
(1098)
Uchwała Nr 88
(1098)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1098)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1098)
Komunikat
(1098)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1097)
Protokół 42
(1097)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1097)
Uchwała Nr II/29/2014
(1097)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1097)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1097)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1097)
Protokół
(1096)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1096)
Protokół nr 9
(1096)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1096)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1096)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1096)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1096)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1096)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1095)
Protokół 67
(1095)
Uchwała Nr 106
(1095)
Protokół nr 57
(1094)
Protokół 59
(1094)
PROTOKÓŁ NR 86
(1094)
Protokół nr XXXVI/2005
(1094)
Protokół LXXVIII
(1094)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1094)
Uchwała Nr 120
(1094)
Uchwała nr 71
(1092)
OGŁOSZENIE
(1092)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1092)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1092)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1092)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1091)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1091)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1091)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1091)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1090)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1090)
UCHWAŁA nr 60
(1090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1090)
PROTOKÓŁ NR 69
(1090)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1090)
Protokół
(1090)
Protokół
(1089)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1089)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1089)
Uchwała Nr 61
(1089)
Uchwała Nr 42
(1089)
Protokół LXXIV
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1089)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1088)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1088)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1088)
Ogłoszenie
(1087)
Uchwała Nr 39
(1087)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1087)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1086)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1085)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1085)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1085)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1085)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1085)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1084)
Zarządzenie nr 254/2012
(1083)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1083)
Protokół Nr LII / 2002
(1083)
Protokół
(1083)
Protokół nr 13
(1083)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1083)
Protokół Nr LIV / 2002
(1083)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1082)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1082)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1082)
Uchwała Nr 7
(1082)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1082)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1081)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1081)
Protokół Nr IX / 2003
(1080)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1079)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1079)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1078)
Protokół nr XXI/2004
(1078)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1078)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1077)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1077)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1077)
Uchwała Nr 65
(1077)
Protokół nr 24
(1077)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1077)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1077)
ORDO Poznań
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1077)
Uchwała Nr 64
(1076)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1076)
Uchwała Nr 49
(1076)
Protokół 71
(1076)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1075)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1075)
Protokół nr XX/2004
(1075)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1075)
Uchwała Nr 34
(1075)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1075)
Zarządzenie nr 240/2012
(1074)
Uchwała Nr 18
(1074)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1073)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1073)
Protokół nr XV/2003
(1072)
Uchwała Nr 3
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1071)
Uchwała Nr 116
(1071)
Uchwała Nr X/130/2011
(1071)
Protokół Nr LIX / 2002
(1071)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1071)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1070)
Obwieszczenie
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1070)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1070)
Uchwała nr XXX/282/05
(1070)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1070)
Protokół nr XXV/2004
(1069)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1069)
Protokół 70
(1069)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1068)
Protokół LXXII
(1068)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1068)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1068)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1068)
Protokół nr XXVIII/2004
(1068)
Uchwała Nr 45
(1067)
PROTOKÓŁ NR 63
(1067)
Protokół nr 24
(1067)
Protokół
(1067)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1067)
Protokół 60
(1066)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1066)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1066)
Uchwała Nr 141
(1066)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1066)
Protokół nr X/2007
(1065)
Protokół 5
(1065)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1065)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1065)
Zarządzenie nr 162/2012
(1065)
Uchwała Nr 31
(1064)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1063)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1063)
Uchwała Nr 2
(1062)
Protokół nr XXIII/2004
(1062)
UCHWAŁA NR 99
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1062)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1062)
Uchwałą nr 85
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1061)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1061)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1061)
Zarządzenie nr 174/2012
(1061)
Obwieszczenie
(1061)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1061)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1061)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1060)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(1060)
Uchwała nr 74
(1060)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1060)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1060)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1060)
Protokół
(1059)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1059)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1059)
Protokół LXV
(1058)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1058)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1058)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1058)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1057)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1057)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1057)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1057)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1057)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1057)
Uchwała Nr 43
(1057)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1056)
Jakość wody do spożycia
(1056)
Uchwała Nr 46
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1055)
Protokół
(1055)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1055)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1054)
Uchwała Nr V/65/2011
(1054)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1054)
Obwieszczenie
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1054)
Protokół 6
(1054)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1054)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1053)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1053)
Protokół
(1052)
Obwieszczenie
(1052)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1052)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1052)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1052)
Uchwała nr VIII/66/03
(1052)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1051)
Uchwała Nr 58
(1051)
Obwieszczenie
(1051)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1051)
Uchwała Nr 51
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1050)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1050)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1050)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1050)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1049)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1049)
Zarządzenie nr 253/2012
(1049)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1049)
Protokół
(1048)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1047)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1047)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1047)
PROTOKÓŁ NR 6
(1047)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1046)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1046)
Uchwała Nr 29
(1045)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1045)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1045)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1045)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1045)
Protokół nr 18
(1044)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1044)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1044)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1044)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1043)
PROTOKÓŁ NR 40
(1043)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1043)
Uchwała nr 98
(1042)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1042)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1042)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1041)
Uchwała Nr 57
(1041)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1041)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1041)
Uchwała Nr 54
(1041)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1041)
Uchwała nr III/13/2002
(1041)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1040)
Ogłoszenie
(1040)
Protokół nr 11
(1040)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1040)
Uchwała Nr 32
(1040)
Protokół Nr 54
(1040)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1040)
Uchwała Nr 27
(1040)
Obwieszczenie
(1040)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1039)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1039)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1039)
Uchwała Nr 8
(1039)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1038)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1038)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1038)
Uchwała Nr V/54/2015
(1038)
Protokół nr 26
(1037)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1037)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1037)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1037)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1037)
Uchwała Nr 112
(1037)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1036)
Uchwała Nr 126
(1036)
Protokół
(1036)
Uchwała Nr 328
(1036)
Obwieszczenie
(1036)
UCHWAŁA NR 86
(1036)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1035)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1035)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1035)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1034)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1034)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1034)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1034)
Obwieszczenie
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1034)
2011 rok
(1034)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1034)
Uchwała Nr 103
(1034)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1033)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1033)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1033)
Zarządzenie nr 251/2012
(1033)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1031)
UCHWAŁA NR 76
(1031)
Protokół nr 14
(1031)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1031)
PROTOKÓŁ nr 45
(1031)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1030)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1030)
Uchwała Nr 128
(1030)
Uchwała Nr 50
(1030)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1029)
Uchwała Nr 59
(1029)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1029)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1029)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1028)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1028)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1028)
Protokół nr VII/2007
(1027)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1027)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1027)
PROTOKÓŁ NR 10
(1027)
Uchwała Nr 35
(1027)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1026)
Uchwała Nr 33
(1026)
Zarządzenie nr 256/2012
(1026)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1025)
Protokół nr 73
(1025)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1025)
Protokół nr V/2007
(1025)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1025)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1024)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1024)
Uchwała Nr 41
(1024)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1024)
Uchwała Nr 84
(1024)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1024)
PROTOKÓŁ NR LX
(1024)
PROTOKÓŁ NR 26
(1024)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1023)
Protokół 3
(1023)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1023)
Protokół nr XLII/2006
(1023)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1023)
Ogłoszenie
(1021)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1021)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1021)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1021)
PROTOKÓŁ NR 64
(1021)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1020)
Protokół nr III/2006
(1020)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1020)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1020)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1019)
Działalność charytatywna
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1019)
Protokół nr 52
(1019)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1019)
Uchwała Nr 55
(1019)
Protokół nr XXXII/2005
(1019)
Uchwała Nr 102
(1019)
PROTOKÓŁ NR 70
(1019)
Ogłoszenie
(1018)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1018)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1018)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1018)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1018)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1018)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1018)
Protokół nr XXXIX/2006
(1018)
Uchwała Nr 115
(1016)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1016)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1016)
Uchwała Nr III/34/2010
(1016)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1016)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1015)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1015)
Uchwała Nr 89
(1015)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1014)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1014)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1014)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1014)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1013)
Uchwała Nr 318
(1012)
UCHWAŁA NR 73
(1012)
Protokół LXVIII
(1012)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1011)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1011)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1010)
Uchwała Nr 93
(1010)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1010)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1009)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1009)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1009)
Uchwała Nr 123
(1009)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1009)
Uchwała Nr 28
(1009)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1009)
Uchwała Nr 21
(1008)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1008)
Uchwała Nr 37
(1008)
Protokół 20
(1008)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1008)
Ogłoszenie
(1007)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1007)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1007)
Uchwała Nr 56
(1007)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1006)
Uchwała Nr 100
(1006)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1006)
Uchwała Nr 109
(1005)
Protokół nr 8
(1005)
Uchwała Nr 78
(1005)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1005)
Protokół
(1004)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1004)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1004)
Uchwała Nr 24
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1004)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1003)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1003)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1003)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1003)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1002)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1002)
Uchwała Nr V/45/03
(1002)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1002)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1002)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1002)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1002)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1001)
Uchwała Nr 36
(1001)
Ogłoszenie
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1001)
U C H W A Ł A Nr 62
(1001)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1001)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1000)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1000)
Zarządzenie nr 214/2012
(999)
Uchwała Nr 121
(999)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(999)
Uchwała Nr 148
(999)
Ogłoszenie
(999)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(998)
Protokół LXXIX
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(997)
Uchwała Nr 104
(997)
Uchwała Nr 66
(997)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(997)
Uchwała Nr 146
(997)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(997)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(996)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(995)
Uchwała Nr 114
(995)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(995)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(995)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(994)
UCHWAŁA NR 325
(994)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(994)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(994)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(994)
Protokół 4
(993)
Uchwała Nr 319
(993)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(993)
Protokół LXXIII
(992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(992)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(992)
Protokół Nr IV / 2003
(992)
2010 rok
(991)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(991)
Protokół
(991)
Protokół
(991)
Protokół nr 9
(991)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(991)
Uchwała Nr 105
(990)
Uchwała Nr XV/187/2012
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(989)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(989)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(989)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(989)
Uchwała nr 79
(989)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(988)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(988)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(987)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(987)
Obwieszczenie
(987)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(987)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(987)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(987)
Protokół 5
(986)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(986)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(986)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(986)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(986)
Zarządzenie nr 198/2012
(985)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(985)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(985)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(985)
U C H W A Ł A Nr 327
(985)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(985)
Uchwała Nr 111
(985)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(984)
Protokół nr 12
(984)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(984)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(984)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(984)
Protokół 63
(984)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(984)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(984)
Protokół 1
(983)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(983)
Protokół 15
(983)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(982)
Uchwała nr XXXV/338/05
(982)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(982)
Protokół nr IV/2006
(982)
Protokół LXIX
(982)
Protokół nr 15
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(982)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(981)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(981)
Protokół nr II/2006
(981)
2011 rok
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(981)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(981)
Protokół nr XXII/2004
(981)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(981)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(980)
Protokół nr XXVII/2004
(980)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(980)
2011 rok
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(979)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(979)
Uchwała nr VIII/72/03
(979)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(979)
Protokół LXVII
(979)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(978)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(978)
PROTOKÓŁ NR 88
(978)
Uchwała Nr 26
(978)
UCHWAŁA NR 77
(978)
Zarządzenie nr 234/2012
(978)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(977)
Ogłoszenie
(977)
Zarządzenie nr 170/2012
(977)
Protokół nr 45
(977)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(977)
U C H W A Ł A Nr 82
(977)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(977)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(977)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(977)
UCHWAŁA NR 70
(977)
PROTOKÓŁ NR 27
(976)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(976)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(976)
U C H W A Ł A Nr 81
(976)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(976)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(975)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(975)
Uchwała Nr 320
(975)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(975)
PROTOKÓŁ NR 90
(975)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(975)
Obwieszczenie
(975)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(975)
Zarządzenie nr 122/2010
(974)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(974)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(974)
Ogłoszenie
(974)
Ogłoszenie
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(973)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(973)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(973)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(973)
Protokół 13
(973)
Protokół LXII
(973)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(973)
PROTOKÓŁ Nr 82
(973)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(973)
Protokół nr 20
(972)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(972)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(972)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(972)
PROTOKÓŁ NR 3
(971)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(971)
Ogłoszenie
(971)
Uchwała Nr 23
(970)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(970)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(970)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(969)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(969)
rok 2013
(969)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(968)
Uchwała nr XXIV/225/04
(968)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(968)
Uchwała nr XX/182/04
(967)
Protokół LXX
(967)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(967)
Uchwała Nr XII/172/2012
(967)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(967)
Uchwała nr VI/91/07
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(966)
2011 rok
(966)
2012 rok
(965)
Uchwała Nr 143
(965)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(965)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(965)
PROTOKÓŁ NR 15
(964)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(964)
Uchwała Nr 63
(963)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(962)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(962)
Uchwała Nr 25
(962)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(962)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(962)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(962)
PROTOKÓŁ NR 8
(961)
Uchwała nr XXXV/344/05
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(961)
2010 rok
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(961)
Uchwała nr 92
(961)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(961)
Protokół Nr 58
(960)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(960)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(960)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(960)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(959)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(959)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(959)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(959)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(959)
Zarządzenie nr 31/2012
(958)
Uchwała Nr 145
(958)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(958)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(958)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(958)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(957)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(957)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(957)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(957)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(957)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(957)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(957)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(957)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(956)
Uchwała Nr VII/226/2008
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(956)
Uchwała nr XLI/414/06
(956)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(956)
Uchwała Nr 125
(955)
Uchwała Nr 110
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(955)
Uchwała Nr 101
(955)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(955)
Obwieszczenie
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(954)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(954)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(954)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(954)
Protokół 6
(954)
Uchwała Nr XV/198/2012
(954)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(953)
Obwieszczenie
(953)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(953)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(952)
Protokół nr 17
(952)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(952)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(952)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(951)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(951)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(951)
Zarządzenie nr 220/2012
(951)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(951)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(950)
Uchwała nr VIII/70/03
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(949)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(949)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(949)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(948)
Uchwała Nr XI/135/2012
(948)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(948)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(948)
Uchwała Nr X/129/2011
(948)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(947)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(947)
PROTOKÓŁ NR 81
(947)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(947)
Uchwała nr XXXII/308/05
(947)
Uchwała nr XI/108/03
(947)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(946)
Uchwała Nr 1
(946)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(946)
Uchwała Nr 124
(945)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(945)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(945)
Protokół LXXXIV
(945)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(945)
Uchwała Nr 19
(945)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(945)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(944)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(944)
Uchwała Nr 16
(944)
Uchwała nr XIII/137/03
(944)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(944)
PROTOKÓŁ Nr 17
(944)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(944)
Protokół LXXX
(944)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(943)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(943)
UCHWAŁA NR 313
(943)
Protokół 14
(943)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(943)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(943)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(942)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(942)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(942)
UCHWAŁA NR 321
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(942)
Uchwała Nr 142
(942)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(941)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(941)
Protokół LXI
(941)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(941)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(940)
Uchwała Nr 9
(940)
PROTOKÓŁ NR 72
(940)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(940)
Uchwała Nr 17
(940)
Protokół 2
(940)
PROTOKÓŁ NR 68
(940)
Uchwała Nr 13
(940)
Uchwała nr VI/91/07
(940)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(940)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(939)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(939)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(939)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(938)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(938)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(938)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(938)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(938)
Uchwała nr VIII/64/03
(938)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(937)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(936)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(936)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(936)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(936)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(936)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(936)
Protokół LXXVII
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(935)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(935)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(935)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(935)
Uchwała Nr VI/77/2015
(935)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(934)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(934)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(934)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(933)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(933)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(933)
Uchwała nr XX/181/04
(933)
Uchwała Nr 5
(933)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(933)
Uchwała Nr 20
(933)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(932)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(932)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(932)
Uchwała Nr 147
(932)
Obwieszczenie
(932)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(932)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(931)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(931)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(931)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(931)
Ogłoszenie
(931)
Uchwała Nr 122
(931)
2012 rok
(931)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(931)
PROTOKÓŁ NR 71
(930)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(930)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(930)
Uchwała nr II/9/2002
(929)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(929)
Zarządzenie nr 169/2010
(929)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(929)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(929)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(929)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(929)
Protokół nr 16
(929)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(928)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(928)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(928)
Uchwała nr III/25/06
(928)
Protokół LXXXI
(928)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(928)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(927)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(927)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(927)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(927)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(926)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(926)
Uchwała nr VII/104/07
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(926)
Uchwała nr V/45/07
(926)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(926)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(925)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(925)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(925)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(925)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(925)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(925)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(925)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(924)
Obwieszczenie
(924)
Zarządzenie nr 145/2012
(924)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(924)
PROTOKÓŁ NR 37
(924)
Uchwała Nr 329
(924)
PROTOKÓŁ NR 20
(924)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(923)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(922)
Ogłoszenie
(922)
Zarządzenie nr 124/2012
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(922)
Uchwała Nr 11
(921)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(921)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(920)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(920)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(920)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(920)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(920)
Protokół nr XVII/2003
(920)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(919)
Uchwała Nr XI/144/2012
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(919)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(919)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(919)
Uchwała Nr 323
(919)
Protokół nr 15
(919)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(918)
Uchwała Nr 67
(918)
Rok 2013
(918)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(918)
2012 rok
(917)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(917)
Ogłoszenie
(917)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(917)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(917)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(917)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(917)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(916)
Uchwała Nr 6
(916)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(915)
PROTOKÓŁ NR 29
(915)
Uchwała nr XII/118/03
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(915)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(914)
Uchwała Nr I/21/2014
(914)
Uchwała nr XI/101/03
(914)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(914)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(914)
Uchwała Nr 324
(913)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(913)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(913)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(913)
Uchwała Nr 14
(913)
OGŁOSZENIE
(912)
Ogłoszenie
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(912)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(911)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(911)
2011 rok
(911)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(910)
Protokół nr 9
(910)
Rok 2014
(910)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(909)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(909)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(909)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(908)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(907)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(907)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(907)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(907)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(907)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(906)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(906)
Zarządzenie nr 159/2012
(906)
Uchwała nr XL/398/2006
(905)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(905)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(905)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(905)
PROTOKÓŁ NR 39
(905)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(904)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(904)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(904)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(904)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(904)
Uchwała nr XL/390/06
(903)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(903)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(903)
Protokół 19
(903)
UCHWAŁA NR 314
(903)
Uchwała nr XLIV/443/06
(903)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(902)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(902)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(902)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(902)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(902)
Uchwała nr VI/69/07
(902)
Uchwała Nr 15
(901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(901)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(901)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(901)
PROTOKÓŁ NR 48
(901)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(901)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(901)
PROTOKÓŁ NR 12
(901)
PROTOKÓŁ Nr 25
(901)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(901)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(900)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(900)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(900)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(900)
Protokół nr 63
(900)
Uchwała Nr 317
(900)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(899)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(899)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(899)
Zarządzenie nr 68/2012
(898)
Uchwała nr XLI/412/06
(898)
Uchwała nr IV/36/02
(898)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(898)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(898)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(898)
Uchwała nr VII/104/07
(898)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(898)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(898)
UCHWAŁA NR 4
(897)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(896)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(896)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(896)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(895)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(895)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(895)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(895)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(895)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(894)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(894)
Uchwała nr XXVII/256/04
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(894)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(894)
Protokół LXXXIII
(893)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(893)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(892)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(892)
Protokół 4
(891)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(891)
rok 2012
(891)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(891)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(891)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(891)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(891)
Uchwała nr XLIV/437/06
(891)
Ogłoszenie
(890)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(890)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(889)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(889)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(889)
PROTOKÓŁ NR 34
(888)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(888)
UCHWAŁA NR 10
(888)
Protokół
(888)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(888)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(888)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(887)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(887)
DECYZJA nr 653/2013
(887)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(887)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(887)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(887)
Uchwała nr II/7/2002
(887)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(887)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(887)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(886)
Protokół nr 10
(886)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(886)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(886)
Protokół 11
(885)
Uchwała nr IV/45/2011
(885)
Protokół 1
(885)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(885)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(885)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(884)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(884)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(884)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(884)
Uchwała nr XII/115/03
(883)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(883)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(883)
Uchwała nr 326
(883)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(883)
PROTOKÓŁ NR 31
(883)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(883)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(882)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(882)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(881)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(881)
Uchwała nr XXII/204/04
(881)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(881)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(880)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(880)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(880)
Uchwała nr III/36/06
(880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(880)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(879)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(879)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(879)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(879)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(879)
Protokół 21
(879)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(879)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(878)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(878)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(878)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(878)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(878)
2010 rok
(877)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(877)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(877)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(877)
rok 2010
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(876)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(875)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(875)
Uchwała nr XII/114/03
(875)
Uchwała Nr V/66/2011
(874)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(874)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(874)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(874)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(874)
PROTOKÓŁ NR 65
(873)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(873)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(873)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(873)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(873)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(873)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(873)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(873)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(872)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(872)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(872)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(872)
Uchwała nr XLI/415/06
(872)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(872)
Protokół 24
(871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(871)
Protokół Nr 22
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(871)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(871)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(870)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(870)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(870)
Zarządzenie nr 112/2012
(869)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(869)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(869)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(869)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(869)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(869)
2013 rok
(868)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(868)
2014 rok
(868)
Uchwała nr XXXII/306/05
(868)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(868)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(868)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(868)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(867)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(867)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(867)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(867)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(867)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(867)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(866)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(866)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(866)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(866)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(866)
Protokół nr 17
(866)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(865)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(865)
UCHWAŁA NR 315
(865)
EKO-TOM S.J. Turguła
(865)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(864)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(864)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(864)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(864)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(864)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(863)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(863)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(863)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(863)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(863)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(861)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(861)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(861)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(861)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(861)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(860)
Uchwała Nr V/64/11
(860)
2010
(860)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(860)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(859)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(859)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(859)
Uchwała nr 312
(859)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(859)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(859)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(859)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(859)
Uchwała nr III/14/2002
(859)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(858)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(858)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(858)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(858)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(858)
Uchwała Nr V/69/11
(858)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(857)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(857)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(857)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(857)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(855)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(855)
OBWIESZCZENIE
(855)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(855)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(855)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(854)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(854)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(853)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(853)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(853)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(852)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(852)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(852)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(852)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(852)
Zarządzenie nr 103/2012
(851)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(851)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(851)
Uchwała Nr IX/112/2011
(851)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(851)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(851)
Uchwała nr XII/112/03
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(851)
Uchwała nr III/15/2002
(850)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(850)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(850)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(850)
Uchwała nr XV/146/03
(850)
Ogłoszenie
(849)
Zarządzenie nr 215
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(849)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(849)
Protokół nr 30
(849)
Uchwała nr XI/99/03
(849)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(848)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(848)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(848)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(848)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(848)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(847)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(847)
Uchwała nr VIII/65/03
(847)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(847)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(846)
Uchwała nr XLIII/424/06
(846)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(846)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(845)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(845)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(845)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(845)
Uchwała nr XXXII/310/05
(845)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(844)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(844)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(844)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(844)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(843)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(843)
Uchwała Nr XV/191/2012
(842)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(842)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(842)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(842)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(842)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(841)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(841)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(841)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(840)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(840)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(840)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(840)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(839)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(839)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(839)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(839)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(839)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(839)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(839)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(839)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(839)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(838)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(838)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(838)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(838)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(838)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(837)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(837)
Uchwała nr XXXII/307/05
(837)
Uchwała Nr XX/270/2008
(837)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(836)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(836)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(836)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(835)
Uchwała nr XXXV/351/05
(835)
Uchwała nr XLIII/425/06
(834)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(834)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(834)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(834)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(833)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(833)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(833)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(833)
Protokół nr 13
(832)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(832)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(832)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(832)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(832)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(831)
Uchwała nr XL/388/06
(831)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(831)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(831)
Uchwała nr XIV/141/03
(830)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(830)
Ogłoszenie
(830)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(830)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(829)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(829)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(829)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(829)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(828)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(828)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(828)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(828)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(828)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(828)
Protokół 10
(828)
Obwieszczenie
(827)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(827)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(827)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(826)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(826)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(826)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(826)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(825)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(825)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(825)
2010 rok
(824)
Protokół 7
(824)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(823)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(823)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(823)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(823)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(822)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(822)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(822)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(822)
Uchwała nr III/36/06
(822)
ZARZĄDZENIE NR 306
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(822)
Program współpracy 2015
(822)
Uchwała nr III/16/2002
(821)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(821)
Uchwała nr XLIV/443/06
(821)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(821)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(821)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(821)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(820)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(820)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(819)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(819)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(819)
rok 2014
(818)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(818)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(818)
Protokół 2
(818)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(817)
Uchwała Nr V/53/2015
(817)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(817)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(816)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(816)
Uchwała nr VIII/71/03
(816)
Ogłoszenie
(816)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(816)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(816)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(816)
2011 rok
(816)
OGŁOSZENIE
(816)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(815)
Protokół 23
(815)
Uchwała nr XXXV/341/05
(814)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(814)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(814)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(814)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zintegrowanego urzadzenia siedziowego typu UTM (Unified Threat Managment) dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(814)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(813)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(813)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(812)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(812)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(812)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(811)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(811)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(811)
Protokół 3
(811)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(811)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(810)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(810)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(810)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(810)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(809)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(809)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(809)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(809)
Uchwała nr III/27/06
(809)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(809)
Uchwała nr XXXV/349/05
(809)
Uchwała nr VIII/79/03
(809)
Protokół nr 11
(809)
Protokół 17
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(807)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(807)
Uchwała nr XXXV/356/05
(807)
2011 rok
(806)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(806)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(806)
Ogłoszenie
(805)
Uchwała nr XII/117/03
(805)
Uchwała nr VIII/63/03
(805)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(805)
Obwieszczenie
(805)
Uchwała nr II/11/10
(804)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(804)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(804)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(804)
Uchwała Nr XII/173/2008
(804)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(803)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(803)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(803)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010