BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
7231475
ostatnia aktualizacja BIP'u:
26-09-2017
Informacja o samorządzie
(213621)
Zamówienia publiczne
(81879)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(69156)
Przetargi 2015
(43360)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(41559)
Przetargi 2014 - archiwum
(40317)
Oferty pracy
(40181)
Aktualne oferty pracy
(37559)
Urząd Miasta i Gminy
(35169)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(31372)
Władze
(28809)
Przetargi 2016
(28791)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(28450)
Przetargi - archiwum 2012
(24210)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(24170)
Kontakt
(23663)
Akty prawne i protokoły
(21969)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(21955)
Przetargi - archiwum 2013
(20539)
Podatki lokalne
(19409)
Przetargi 2017
(18173)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(17306)
Opłata śmieciowa
(17102)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(16293)
Oświadczenia majątkowe radnych
(14633)
Aktualne wyniki naborów
(13972)
Jednostki organizacyjne gminy
(13234)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(13085)
Uchwały Rady Miejskiej
(12721)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(11561)
Archiwum zakładowe
(11491)
Sprawy finansowe
(11455)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11288)
Rada Miejska we Wrześni
(11082)
Zarządzenia Burmistrza
(10419)
Jednostki pomocnicze gminy
(10389)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(9588)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(9550)
Zastępcy Burmistrza
(9527)
Ogłoszenia
(9414)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(9367)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(9332)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8762)
Konsultacje społeczne
(8707)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(8039)
Archiwum ofert pracy
(7704)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7461)
Spółki z udziałem gminy
(7322)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(6887)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6755)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6013)
Informacja o wynikach przetargów
(5857)
Deklaracja
(5763)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5573)
Przetargi - archiwum
(5526)
Protokoły z sesji
(5444)
Archiwum 2001-2002
(5167)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5039)
Ogłoszenia
(5034)
Archiwum wyników naborów
(5011)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(4905)
Sprawozdania finansowe
(4901)
Składy Komisji
(4900)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(4663)
Terminy wpłaty opłaty
(4601)
Placówki oświatowe
(4542)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4520)
Uchwała budżetowa
(4438)
Segregacja odpadów komunalnych
(4416)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4339)
Zmiany Budżetowe
(4292)
Schronisko dla zwierząt
(4221)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4184)
Nazwy i adresy
(4166)
Protokoły z komisji edukacji
(4105)
Muzeum Regionalne
(4078)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4039)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4000)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3963)
Majątek komunalny
(3939)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3933)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(3922)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3871)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3859)
Statut Miasta i Gminy
(3846)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(3812)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3755)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3726)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3686)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3649)
Rocznik 2014
(3633)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3599)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3592)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3591)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3577)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3575)
Opłaty lokalne
(3543)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3533)
Uchwały Zarządu
(3509)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3500)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3499)
Biblioteka Publiczna
(3477)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Statut Miasta i Gminy Września
(3427)
Rocznik 2015
(3415)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3341)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3306)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3297)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3271)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(3237)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3231)
Rocznik 2014
(3229)
Rocznik 2012
(3222)
Rocznik 2012
(3221)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3176)
Rocznik 2013
(3160)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3137)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3135)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3038)
Rocznik 2013
(3022)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2934)
Zgromadzenia publiczne
(2920)
Rocznik 2010
(2854)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2850)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2828)
Rocznik 2011
(2824)
Podstawa prawna systemu
(2781)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2770)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2737)
Protokoły z komisji budżetowej
(2713)
Petycje
(2711)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2702)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2700)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2697)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2695)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2695)
Petycje
(2672)
Rocznik 2008
(2669)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2664)
Protokoły z komisji oświaty
(2648)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2635)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2619)
Protokoły z komisji zdrowia
(2610)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2607)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2602)
Rocznik 2015
(2582)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2577)
Deklaracja elektroniczna
(2573)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2560)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2550)
PROTOKÓŁ NR 69
(2535)
Rocznik 2011
(2530)
PROTOKÓŁ NR 63
(2526)
Oświadczenie majątkowe
(2516)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2495)
Rocznik 2005
(2477)
2014 rok
(2464)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2463)
Rocznik 2009
(2455)
Archiwum 2011
(2445)
2013 rok
(2445)
PROTOKÓŁ NR 61
(2443)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2442)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2434)
2012 rok
(2431)
PROTOKÓŁ NR 67
(2428)
PROTOKÓŁ NR 58
(2411)
Protokół 59
(2402)
PROTOKÓŁ NR 70
(2394)
PROTOKÓŁ NR 66
(2385)
PROTOKÓŁ NR 60
(2377)
Worki do segregacji odpadów
(2376)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2375)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2370)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2333)
Protokół nr 62
(2333)
Podatek rolny w 2015 roku
(2330)
PROTOKÓŁ NR 64
(2313)
PROTOKÓŁ NR 65
(2311)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2311)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2302)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2280)
2011 rok
(2276)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2266)
PROTOKÓŁ NR 71
(2262)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2261)
PROTOKÓŁ NR 68
(2260)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2260)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2239)
Rocznik 2007
(2239)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2235)
2011 rok
(2234)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2219)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2209)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2206)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2201)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2187)
za 2010 rok
(2185)
Rocznik 2006
(2180)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2104)
Opłata targowa
(2091)
Rocznik 2003
(2089)
Podatki lokalne w roku 2016
(2086)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2075)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2073)
Nieograniczone
(2051)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2051)
Rocznik 2005
(2048)
Majątek komunalny
(2039)
Rocznik 2004
(2036)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2034)
Informacja o wyborze oferty
(2025)
Rocznik 2002
(2019)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2018)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2015)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1991)
Rocznik 2010
(1986)
Rocznik 2008
(1975)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(1970)
2014 rok
(1958)
Oświadczenie majątkowe
(1956)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1956)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1955)
2013 rok
(1947)
Rocznik 2004
(1945)
Rocznik 2009
(1945)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1941)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1941)
Rocznik 2007
(1934)
Zespoły Szkół
(1920)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1912)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1910)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1900)
Rocznik 2006
(1899)
Przedszkola
(1898)
Rocznik 2016
(1898)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1860)
Rocznik 2003
(1856)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1851)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1850)
2012 rok
(1843)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1810)
Poziomy recyklingu
(1802)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1798)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1787)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1768)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1765)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1763)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1762)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1762)
Gimnazja
(1753)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1743)
Lobbing
(1741)
Inne ogłoszenia
(1739)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1738)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1736)
Protokół Nr 60
(1735)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1735)
Plany zamówień publicznych
(1716)
Konkursy
(1707)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1706)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1705)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1694)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1687)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1686)
2010 rok
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1675)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1662)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1655)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1655)
Rada Nadzorcza
(1649)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1642)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1635)
Protokół nr 19
(1630)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1627)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1624)
Oświadczenie majątkowe
(1623)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1622)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1616)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1613)
Oświadczenie majątkowe
(1611)
Rocznik 2016
(1604)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1600)
Oświadczenie majątkowe
(1596)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1595)
Rocznik 2001
(1589)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1588)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1587)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1587)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1585)
Oświadczenie majątkowe
(1577)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1576)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1570)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1567)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1566)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1566)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1560)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1554)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1553)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1552)
CRP Sp. z o. o.
(1548)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1548)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1545)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1543)
Uchwała Nr X/132/2011
(1543)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1541)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1538)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1530)
Oświadczenie majątkowe
(1527)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1526)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1525)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1512)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1509)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1503)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1503)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1503)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1503)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1500)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1499)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1498)
2012 rok
(1495)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1490)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1489)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1487)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1486)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1485)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1484)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1482)
Oświadczenie majątkowe
(1471)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1466)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1461)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1458)
Unieważnienia przetargów
(1454)
2009 rok
(1452)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1451)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1450)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1450)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1450)
Protokół nr XIV/2003
(1449)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1448)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1440)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1438)
Nazwa i adres
(1438)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1438)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1436)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1432)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1431)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1429)
Zarząd
(1428)
Archiwum 2012
(1421)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1420)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1419)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1418)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1414)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1414)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1413)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1411)
Adres
(1409)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1408)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1405)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1400)
PROTOKÓŁ NR 42
(1399)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1395)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1395)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1389)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1387)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1384)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1382)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1382)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1382)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1381)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1381)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1380)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1377)
2010 rok
(1377)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1377)
PROTOKÓŁ NR 53
(1376)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1373)
Rocznik 2002
(1373)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1367)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1364)
PROTOKÓŁ NR 18
(1363)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1362)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1361)
Paweł-Trans
(1361)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1361)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1359)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1359)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1356)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1353)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1351)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1350)
za 2009 rok
(1348)
Protokół
(1347)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1345)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1341)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1340)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1340)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1340)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1338)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1338)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1337)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1335)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1335)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1330)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1327)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1325)
Uchwała Nr II/31/2014
(1325)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1324)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1323)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1322)
Protokół
(1321)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1319)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1318)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1313)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1313)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1313)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1312)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1312)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1309)
DECYZJA Nr 600/2010
(1309)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1307)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1307)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1306)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1304)
PROTOKÓŁ NR 66
(1303)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1301)
Uchwała Nr III/17/2010
(1301)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1299)
PROTOKÓŁ NR 84
(1298)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1297)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1296)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1295)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1294)
Protokół Nr 46
(1292)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1291)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1290)
Protokół
(1289)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1289)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1288)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1287)
Protokół LXVI
(1287)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1284)
Umowa spółki
(1282)
Protokół NR 57
(1280)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1280)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1279)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1277)
PROTOKÓŁ NR 32
(1277)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1274)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1274)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1273)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1273)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1271)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1271)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1270)
Protokół 48
(1269)
Uchwała Nr 322
(1269)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Obwody głosowania
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1265)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1265)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1264)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1264)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1263)
Protokół 47
(1261)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1261)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1260)
PROTOKÓŁ NR 47
(1258)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1258)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1257)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1256)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1252)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1251)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1250)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1250)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1250)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1250)
Protokół 69
(1250)
Protokół Nr LX / 2002
(1250)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1249)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1249)
PROTOKÓŁ NR 30
(1248)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1246)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1244)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1244)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1244)
PROTOKÓŁ NR 54
(1244)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1244)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1243)
Protokół 43
(1242)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1242)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1239)
Protokół
(1238)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1237)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1237)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1234)
PROTOKÓŁ NR 14
(1234)
PROTOKÓŁ NR 4
(1233)
Rocznik 2017
(1233)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1233)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1232)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1232)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1232)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1232)
Protokół nr 67
(1231)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1229)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1229)
PROTOKÓŁ NR 87
(1228)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1228)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1228)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1227)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1227)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1227)
Nazwa i adres
(1226)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1226)
PROTOKÓŁ NR 85
(1226)
Protokół nr 61
(1225)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1222)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1220)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1219)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1219)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1219)
PROTOKÓŁ NR 89
(1219)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1219)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1218)
Protokół Nr 56
(1216)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1213)
Podatki lokalne w 2017 r.
(1213)
Ograniczone
(1213)
PROTOKÓŁ NR 11
(1212)
za 2007 rok
(1211)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1211)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1209)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1209)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1208)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1208)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1207)
Protokół Nr 62
(1207)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1205)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1204)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1204)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1204)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1203)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1202)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1201)
PROTOKÓŁ NR 13
(1201)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1200)
PROTOKÓŁ NR 43
(1197)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1196)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1195)
Protokół LXXV
(1195)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1195)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1194)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1193)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1192)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1191)
PROTOKÓŁ NR 7
(1191)
Uchwała Nr 12
(1190)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1190)
za 2006 rok
(1189)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1189)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1188)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1188)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1186)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1185)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1185)
DECYZJA nr 360/2013
(1185)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1185)
PROTOKÓŁ NR 23
(1181)
Uchwała nr IV/37/06
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1179)
Protokół nr XXXIII/2005
(1177)
Protokół 62
(1176)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1176)
PROTOKÓŁ NR 52
(1176)
Protokół Nr 51
(1176)
Protokół Nr 50
(1175)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1175)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1175)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1174)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1174)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1174)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1174)
za 2005 rok
(1172)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1170)
Protokół
(1170)
2009 rok
(1169)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1168)
PROTOKÓŁ NR 38
(1168)
Protokół
(1167)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1165)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1165)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1165)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1164)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1163)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1161)
Ogłoszenie
(1160)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1160)
PROTOKÓŁ NR 57
(1159)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1159)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1157)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1157)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1155)
Protokół 1
(1155)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1155)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1154)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1153)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1152)
Ogłoszenie
(1152)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1151)
Protokół nr 59
(1150)
Protokół 49
(1150)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1150)
Ogłoszenie
(1150)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1149)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1148)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1148)
Protokół Nr LVIII
(1148)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1148)
Protokół Nr LIII / 2002
(1147)
Protokół 41
(1147)
Protokół nr 45
(1146)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1145)
Protokół 38
(1145)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1145)
Protokół
(1144)
Protokół nr 56
(1144)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1143)
PROTOKÓŁ NR 61
(1142)
Protokół nr 32
(1141)
Protokół nr 53
(1141)
Protokół Nr I / 2002
(1141)
PROTOKÓŁ NR 64
(1140)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1139)
Protokół nr 10
(1138)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1137)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1136)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1136)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1136)
PROTOKÓŁ NR 51
(1135)
Protokół nr 30
(1135)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1134)
Zarządzenie Nr 59
(1132)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1132)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1132)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1132)
PROTOKÓŁ NR 36
(1132)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1131)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1131)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1128)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1128)
PROTOKÓŁ NR 41
(1127)
Protokół nr 22
(1125)
Protokół 61
(1124)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1124)
Protokół 45
(1124)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1124)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1122)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1121)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1121)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1120)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1120)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1120)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1119)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1118)
PROTOKÓŁ NR 65
(1118)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1118)
Protokół nr 21
(1118)
Protokół
(1117)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1117)
Uchwała nr VI/86/2011
(1117)
Archiwum
(1117)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1115)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1115)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1115)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1114)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1114)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1114)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1112)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1111)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1110)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1110)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1110)
Protokół 68
(1109)
PROTOKÓŁ NR 16
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1108)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1108)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1107)
Protokół
(1107)
Protokół nr 55
(1106)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1106)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1105)
Protokół
(1104)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1104)
PROTOKÓŁ NR 28
(1103)
Protokół nr 41
(1103)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1102)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1102)
za 2008 rok
(1100)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1100)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1100)
Protokół nr 51
(1099)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1099)
Uchwała Nr X/131/2011
(1099)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1098)
Protokół nr 39
(1098)
Protokół nr 50
(1098)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1098)
Protokół LXXI
(1097)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1097)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1096)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1096)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1096)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1095)
Ogłoszenie
(1095)
Protokół Nr 50
(1094)
UCHWAŁA NR 69
(1094)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1093)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1093)
Protokół nr VI/2011
(1093)
Protokół nr XXVI/2004
(1092)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1090)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1090)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1090)
2011 rok
(1089)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1088)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(1088)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1088)
Protokół nr 7
(1087)
Protokół nr XVIII/2004
(1087)
Protokół
(1087)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1087)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1087)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1087)
Protokół nr XXIX/2005
(1086)
PROTOKÓŁ NR 62
(1086)
Protokół
(1085)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1085)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1084)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1084)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1084)
Protokół 50
(1083)
Protokół nr XXIV/2004
(1083)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1083)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1081)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1081)
Protokół 66
(1081)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1080)
PROTOKÓŁ NR 60
(1080)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1080)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1080)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1079)
PROTOKÓŁ NR 56
(1079)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1079)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1079)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1079)
Protokół LXXXII
(1079)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1079)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1078)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1077)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1077)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1076)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1076)
Protokół nr 34
(1076)
Protokół Nr 47
(1076)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1075)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1075)
PROTOKÓŁ NR 21
(1075)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1074)
Umowy o zamówienia publiczne
(1074)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1074)
UCHWAŁA NR 80
(1074)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1073)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1072)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(1071)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1071)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1071)
Protokół nr XII/2003
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1070)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1070)
Protokół
(1070)
Protokół nr 17
(1069)
Oświata Niepubliczna
(1069)
Protokół 46
(1069)
Uchwała Nr V/80/2011
(1069)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1068)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1068)
Protokół
(1068)
Protokół
(1068)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1067)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1067)
Protokół nr 16
(1067)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1067)
PROTOKÓŁ NR 55
(1067)
Protokół 12
(1066)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1066)
Protokół nr 55
(1066)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1066)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1065)
Protokół nr IX/2007
(1065)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1065)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1064)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1064)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1064)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1064)
Protokół 6
(1063)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1062)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1062)
PROTOKÓŁ NR 44
(1062)
Protokół
(1062)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1061)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1061)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1060)
Protokół nr XXX/2005
(1060)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1060)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1060)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1059)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1058)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1058)
Protokół nr XIX/2004
(1057)
PROTOKÓŁ NR 49
(1056)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1056)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1055)
Obwieszczenie
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1055)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1054)
Uchwała Nr 44
(1054)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1054)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1053)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1053)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1053)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1053)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1052)
PROTOKÓŁ NR 24
(1052)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1052)
2015 rok
(1051)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1051)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1051)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1051)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1050)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1050)
Protokół LX
(1050)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1050)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1050)
PROTOKÓŁ NR 35
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1049)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1049)
Protokół nr XLI/2006
(1049)
Protokół 3
(1049)
Protokół Nr VIII / 2003
(1049)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1049)
Protokół Nr LVI / 2002
(1049)
Uchwała Nr 52
(1048)
Protokół 74
(1048)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1048)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1047)
Protokół 75
(1047)
Protokół
(1047)
Protokół nr XIII/2003
(1047)
Protokół nr XXXIV/2005
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1046)
Protokół LXXVI
(1046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1046)
PROTOKÓŁ NR 5
(1046)
Protokół 16
(1045)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1045)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1044)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1044)
Protokół 22
(1044)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1043)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1042)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1041)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1041)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1041)
Protokół nr 7
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1040)
Uchwała Nr 127
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1040)
UCHWAŁA NR 91
(1039)
Protokół nr 51
(1039)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1039)
PROTOKÓŁ NR 2
(1039)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1038)
Protokół 1
(1038)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1038)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1038)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1038)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1037)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1037)
Protokół nr VIII/2007
(1037)
PROTOKÓŁ NR 58
(1037)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1037)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1037)
Uchwała nr 95
(1037)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1037)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1037)
Uchwała Nr 53
(1035)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1035)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1034)
Protokół 39
(1034)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1033)
Protokół nr XI/2003
(1033)
Protokół 44
(1033)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1033)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1033)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1032)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1031)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1031)
Protokół 64
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1030)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1030)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1030)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1030)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1030)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1030)
Dane podstawowe
(1030)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1029)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1029)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1028)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1027)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1027)
Protokół Nr VI / 2003
(1027)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1027)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1027)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1025)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1025)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1025)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1025)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1025)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1024)
Protokół Nr 49
(1024)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1024)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1024)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1023)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1023)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1022)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1022)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1022)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1022)
PROTOKÓŁ NR 46
(1022)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1022)
Protokół nr 44
(1021)
Protokół Nr II / 2002
(1021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1021)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1020)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1020)
Uchwała nr 94
(1020)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1020)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1019)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1018)
Protokół nr I/2006
(1017)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1017)
Protokół nr 18
(1017)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1016)
OGŁOSZENIE
(1016)
Protokół
(1015)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1015)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1015)
Protokół nr 6
(1014)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1014)
PROTOKÓŁ NR 19
(1014)
Protokół Nr III / 2002
(1013)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1013)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1013)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1013)
Protokół 65
(1013)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1013)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1012)
Protokół nr 53
(1012)
Uchwała Nr 48
(1012)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1012)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1012)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1011)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1011)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1011)
Protokół Nr LV / 2002
(1011)
Protokół 4
(1011)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1010)
Uchwała nr 71
(1010)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1009)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1009)
Uchwała Nr 47
(1009)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1009)
Protokół nr 52
(1008)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1008)
Uchwała Nr 120
(1007)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1007)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1007)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1007)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1007)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1007)
Protokół nr XVI/2003
(1006)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1006)
Uchwała Nr 39
(1006)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1006)
Protokół nr 13
(1006)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1005)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1005)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1005)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1005)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1005)
Protokół nr 27
(1005)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1004)
Protokół nr VI/2007
(1004)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1004)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1003)
Protokół Nr VII / 2003
(1003)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1003)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1003)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1003)
Uchwała Nr 144
(1002)
UCHWAŁA nr 60
(1002)
Protokół 2
(1002)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1002)
Protokół
(1002)
Uchwała Nr 61
(1001)
Protokół nr XLIII/2006
(1001)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1001)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1001)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1001)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1000)
Starosta Wrzesiński informuje
(1000)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1000)
Ogłoszenie
(1000)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(999)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(999)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(999)
Protokół
(999)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(999)
Protokół nr XL/2006
(998)
Protokół Nr V / 2003
(998)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(998)
Protokół nr 11
(998)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(997)
Protokół Nr L / 2002
(996)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(996)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(996)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(996)
Protokół nr XXXV/2005
(996)
Uchwała Nr 88
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(996)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(995)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(995)
Uchwała nr XXX/282/05
(995)
Protokół Nr XLIX / 2001
(995)
PROTOKÓŁ NR 86
(995)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(995)
Protokół LXXVIII
(994)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(994)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(994)
Uchwała Nr 42
(994)
Uchwała Nr 3
(993)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(993)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(993)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(993)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(992)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(992)
Protokół
(992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(992)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(992)
Uchwała nr XXVI/240/04
(992)
Protokół LXXIV
(992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(992)
Uchwała Nr 116
(991)
Protokół nr XLIV/2006
(991)
PROTOKÓŁ NR LXX
(991)
Uchwała Nr 18
(991)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(991)
PROTOKÓŁ NR 69
(991)
Uchwała Nr 49
(990)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(989)
Protokół nr 49
(989)
Uchwała Nr 2
(989)
Komunikat
(988)
Uchwała Nr 34
(988)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(988)
Uchwała Nr 106
(987)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(987)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(987)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(987)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(987)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(987)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(987)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(986)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(986)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(986)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(986)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(985)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(985)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(985)
Uchwała Nr 65
(984)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(984)
Uchwała Nr 7
(984)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(984)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(984)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(984)
Protokół nr XXV/2004
(984)
Uchwała Nr 45
(984)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(983)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(983)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(983)
Protokół nr 14
(983)
Protokół Nr X / 2003
(982)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(982)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(982)
Protokół nr 54
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(982)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(982)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(982)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(982)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(981)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(981)
Protokół
(981)
Uchwała Nr 64
(981)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(980)
Protokół
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(980)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(979)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(979)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(978)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(978)
Protokół nr 24
(978)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(977)
Uchwałą nr 85
(977)
Uchwała Nr 51
(977)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(977)
Protokół 72
(977)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(976)
Uchwała Nr VII/100/2011
(975)
Protokół 67
(975)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(975)
Protokół nr 15
(975)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(975)
Obwieszczenie
(975)
Uchwała Nr IX/122/2011
(975)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(975)
Protokół 18
(974)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(974)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(974)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(973)
Protokół nr 13
(973)
Obwieszczenie
(973)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(973)
Obwieszczenie
(973)
Protokół nr 14
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(972)
Protokół LXXII
(972)
Protokół nr 7
(971)
Uchwała Nr XV/208/2008
(971)
Uchwała Nr 31
(970)
Protokół nr XXI/2004
(970)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(970)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(970)
Protokół nr XV/2003
(970)
Obwieszczenie
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(968)
Uchwała nr 74
(968)
Uchwała Nr XV/195/2012
(968)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(968)
Protokół 59
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(968)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(968)
Protokół Nr LVII / 2002
(967)
Protokół 42
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(967)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(967)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(967)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(967)
Protokół nr 48
(967)
Protokół nr XXXVI/2005
(967)
Protokół nr XXXI/2005
(967)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(966)
Protokół 9
(965)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(965)
Obwieszczenie
(964)
Protokół nr 57
(964)
Protokół 40
(964)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(964)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(963)
PROTOKÓŁ Nr 9
(963)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(963)
Obwieszczenie
(963)
UCHWAŁA NR 99
(963)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(963)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(962)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(962)
PROTOKÓŁ NR 6
(962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(962)
Uchwała Nr III/32/2010
(961)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(961)
Obwieszczenie
(961)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(961)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(961)
Protokół nr XXIII/2004
(961)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(961)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(960)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(960)
Protokół Nr 46
(960)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(960)
Uchwała Nr 58
(960)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(959)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(959)
Protokół
(959)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(959)
Uchwała Nr 46
(958)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(958)
Protokół 70
(958)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(958)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(958)
Protokół LXV
(957)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(957)
Struktura własnościowa
(957)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(956)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(956)
PROTOKÓŁ NR 10
(956)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(956)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(956)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(956)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(956)
Uchwała Nr 43
(956)
Protokół 71
(956)
Uchwała Nr 29
(956)
Protokół nr 57
(956)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(955)
Obwieszczenie
(955)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(955)
Protokół nr X/2007
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(955)
PROTOKÓŁ NR 40
(955)
Protokół nr 14
(954)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(954)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(954)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(954)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(954)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(954)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(954)
Zarządzenie nr 240/2012
(954)
Protokół nr XXXII/2005
(953)
Zarządzenie nr 254/2012
(953)
Uchwała Nr 141
(953)
Uchwała Nr 8
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(953)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(952)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(952)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(952)
Uchwała Nr X/130/2011
(951)
Uchwała Nr 126
(951)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(951)
Uchwała Nr 328
(951)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(951)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(950)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(949)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(949)
Uchwała Nr 27
(949)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(949)
Uchwała Nr VII/101/2011
(948)
Uchwała nr 98
(948)
Protokół nr XXVIII/2004
(947)
Uchwała Nr 55
(947)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(946)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(946)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(946)
Uchwała Nr 128
(946)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(946)
Uchwała Nr 57
(946)
Uchwała Nr 32
(945)
Protokół
(945)
Uchwała Nr 54
(945)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(945)
Uchwała Nr 103
(945)
Protokół nr 26
(945)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(945)
Protokół
(945)
Status prawny
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(944)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(944)
Protokół nr 18
(944)
Protokół nr V/2007
(944)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(942)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(942)
Protokół
(942)
Protokół nr XX/2004
(942)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(942)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(941)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(941)
Uchwała Nr 112
(941)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(941)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(941)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(940)
Protokół
(940)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(940)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(939)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(939)
Ogłoszenie
(939)
Uchwała Nr 35
(939)
PROTOKÓŁ NR 63
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(938)
Protokół nr III/2006
(938)
Protokół Nr LI / 2002
(938)
Uchwała nr XXVII/260/04
(938)
Protokół nr XXXVIII/2005
(938)
Uchwała Nr 50
(938)
UCHWAŁA NR 86
(938)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(937)
Uchwała Nr 59
(937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(937)
Protokół
(937)
UCHWAŁA NR 76
(937)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(937)
PROTOKÓŁ NR 26
(937)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(936)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(936)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(936)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(936)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(936)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(936)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(935)
Protokół nr 11
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(935)
Protokół nr 28
(935)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(935)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(934)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(934)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(934)
Uchwała Nr 84
(934)
Zarządzenie nr 162/2012
(934)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(934)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(934)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(934)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(934)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(933)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(933)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(933)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(933)
Uchwała Nr 33
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(933)
PROTOKÓŁ nr 45
(933)
Uchwała nr VIII/66/03
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(933)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(933)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(932)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(932)
Protokół nr VII/2007
(932)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(932)
Uchwała Nr 56
(932)
PROTOKÓŁ NR 70
(932)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(931)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(931)
2011 rok
(931)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(931)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(931)
Uchwała Nr 37
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(930)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(930)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(930)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(930)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(929)
Uchwała Nr 66
(929)
Uchwała Nr XI/166/2012
(929)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(928)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(928)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(928)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(927)
Uchwała Nr II/29/2014
(927)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(927)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(927)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(927)
Uchwała Nr 89
(926)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(926)
Uchwała Nr 41
(926)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(926)
Ogłoszenie
(926)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(926)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(926)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(926)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(925)
Uchwała Nr 102
(925)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(924)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(924)
Uchwała Nr 115
(924)
Uchwała Nr 318
(924)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(923)
U C H W A Ł A Nr 62
(923)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(923)
Protokół
(923)
Uchwała Nr 36
(923)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(922)
Zarządzenie nr 256/2012
(922)
Protokół nr XLII/2006
(922)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(922)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(922)
Uchwała Nr 93
(922)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(922)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(922)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(921)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(921)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(921)
Zarządzenie nr 174/2012
(921)
Uchwała Nr 28
(921)
PROTOKÓŁ NR 64
(920)
Protokół nr 8
(920)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(919)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(919)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(919)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(919)
Działalność charytatywna
(919)
Uchwała Nr 21
(919)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(918)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(918)
Protokół nr 8
(918)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(918)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(918)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(918)
UCHWAŁA NR 73
(917)
Protokół Nr LIX / 2002
(917)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(917)
Zarządzenie nr 253/2012
(917)
UCHWAŁA NR 325
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(916)
Uchwała Nr 319
(916)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(916)
U C H W A Ł A Nr 327
(916)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(916)
Uchwała Nr 109
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(915)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(915)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(915)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(914)
Protokół 60
(914)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(914)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(914)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(914)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(914)
Uchwała Nr 24
(913)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(913)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(913)
Obwieszczenie
(912)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(912)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(912)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(912)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(911)
Uchwała Nr XII/171/2012
(911)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(911)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(911)
Uchwała Nr 148
(911)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(911)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(910)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(910)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(910)
Protokół nr 23
(910)
PROTOKÓŁ NR LX
(910)
Uchwała Nr 78
(910)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(910)
Protokół LXXIX
(910)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(909)
Uchwała Nr 100
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(909)
Uchwała Nr 146
(909)
Protokół Nr 54
(909)
Uchwała nr III/13/2002
(909)
Ogłoszenie
(909)
PROTOKÓŁ NR 90
(909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(909)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(909)
Organizacja
(908)
Protokół nr 9
(908)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(908)
Protokół LXVIII
(908)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(908)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(908)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(907)
Uchwała Nr XX/266/2013
(907)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(907)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(907)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(907)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(906)
Protokół Nr LIV / 2002
(906)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(906)
Uchwała Nr 104
(906)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(905)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(905)
Obwieszczenie
(905)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(905)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(905)
Uchwała Nr 123
(904)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(904)
Protokoły z komisji Doraźnej
(904)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(904)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(903)
Uchwała nr XXIV/225/04
(903)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(903)
Uchwała Nr 63
(903)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(902)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(902)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(901)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(901)
Protokół 20
(901)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(901)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(901)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(901)
PROTOKÓŁ NR 27
(901)
Uchwała Nr 320
(900)
Uchwała Nr 121
(900)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(900)
Protokół
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(899)
Uchwała Nr 111
(899)
Protokół nr 52
(898)
Protokół nr 73
(898)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(898)
Zarządzenie nr 251/2012
(898)
PROTOKÓŁ NR LXV
(898)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(898)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(898)
Uchwała nr 79
(898)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(898)
Przedmiot działalności i kompetencje
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(897)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(897)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(897)
Uchwała Nr 114
(897)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(897)
Uchwała Nr 105
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(896)
Uchwała Nr XII/172/2012
(896)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(896)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(895)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(894)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(894)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(894)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(894)
Protokół LXXIII
(894)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(893)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(893)
Uchwała Nr 26
(893)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(893)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(892)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(892)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(892)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(892)
Protokół nr XXXIX/2006
(892)
Uchwała Nr XI/143/2012
(891)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(891)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(891)
2010 rok
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(890)
Protokół nr IV/2006
(890)
PROTOKÓŁ Nr 82
(890)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(890)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(890)
Protokół Nr IX / 2003
(890)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(889)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(889)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(889)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(889)
Uchwała nr XXXV/338/05
(889)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(889)
Ogłoszenie
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(888)
PROTOKÓŁ NR 88
(888)
Uchwała nr XLI/414/06
(888)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(888)
UCHWAŁA NR 77
(888)
Protokół nr XXII/2004
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(888)
Ogłoszenie
(887)
Uchwała Nr XI/167/2012
(886)
PROTOKÓŁ NR 3
(886)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(886)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(886)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(886)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(886)
Protokół LXIX
(886)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(886)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(886)
Uchwała Nr III/34/2010
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(885)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(885)
Protokół nr 9
(884)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(884)
Zarządzenie Nr 160/2010
(884)
Protokół nr 15
(884)
Uchwała Nr V/65/2011
(884)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(884)
UCHWAŁA NR 70
(884)
Protokół nr 24
(883)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(883)
U C H W A Ł A Nr 82
(883)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(883)
Protokół nr XXVII/2004
(883)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(883)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(883)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(883)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(882)
Uchwała Nr 23
(882)
Protokół nr 12
(881)
Protokół
(881)
Obwieszczenie
(881)
2011 rok
(881)
Zarządzenie nr 214/2012
(881)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(881)
PROTOKÓŁ NR 8
(881)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(880)
Ogłoszenie
(880)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(880)
Uchwała Nr XV/197/2012
(880)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(880)
Protokół Nr LII / 2002
(879)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(879)
Obwieszczenie
(879)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(879)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(879)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(879)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(879)
Protokół Nr 58
(879)
Uchwała Nr 125
(879)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(878)
Uchwała Nr 25
(878)
Uchwała nr 92
(878)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(878)
Uchwała Nr XV/190/2012
(878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(878)
U C H W A Ł A Nr 81
(877)
Protokół Nr IV / 2003
(877)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(877)
2011 rok
(877)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(876)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(876)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(876)
Uchwała Nr V/54/2015
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(876)
Uchwała Nr 143
(876)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(876)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(875)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(874)
Uchwała Nr 145
(874)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(874)
Uchwała Nr 110
(874)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(874)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(874)
Protokół 15
(874)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(874)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(874)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(874)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(874)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(873)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(873)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(873)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(873)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(873)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(873)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(873)
PROTOKÓŁ NR 15
(872)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(872)
Protokół nr II/2006
(872)
Zarządzenie nr 234/2012
(872)
Uchwała nr VI/91/07
(872)
Uchwała nr XXXV/344/05
(872)
Protokół LXII
(871)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(871)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(871)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(870)
Uchwała Nr VI/91/2011
(870)
PROTOKÓŁ Nr 17
(870)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(870)
Protokół nr 20
(870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(870)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(870)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(869)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(869)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(869)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(869)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(869)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(869)
Uchwała nr VIII/120/2015
(869)
Uchwała Nr 1
(869)
Protokół LXXX
(869)
Protokół LXVII
(869)
Uchwała Nr 124
(869)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(868)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(868)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(868)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(868)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(867)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(867)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(866)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(866)
Uchwała nr VI/91/07
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(866)
Uchwała Nr 9
(866)
Protokół 3
(865)
2011 rok
(865)
PROTOKÓŁ NR 72
(865)
Protokół 5
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(864)
Uchwała Nr 101
(864)
Ogłoszenie
(864)
Protokół
(864)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(864)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(863)
PROTOKÓŁ NR 81
(863)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(863)
Zarządzenie nr 170/2012
(863)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(863)
Protokół 6
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(862)
Uchwała Nr 5
(862)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(862)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(862)
Ogłoszenie
(862)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(862)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(862)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(861)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(861)
Uchwała Nr 17
(861)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(861)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(861)
2010 rok
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(860)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(860)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(859)
Uchwała nr XX/182/04
(859)
Protokół 13
(859)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(859)
PROTOKÓŁ NR 68
(859)
2012 rok
(859)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(859)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(859)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(859)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(858)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(858)
Uchwała Nr 19
(858)
Uchwała Nr 13
(858)
Uchwała Nr 20
(858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(858)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(857)
Uchwała Nr 16
(857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(857)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(857)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(857)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(857)
Protokół LXX
(857)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(857)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(857)
Protokół 63
(857)
Zarządzenie nr 198/2012
(857)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(857)
Uchwała Nr V/45/03
(856)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(856)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(856)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(856)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(856)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(855)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(855)
Protokół LXXXIV
(855)
UCHWAŁA NR 313
(855)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(855)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(855)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(855)
Uchwała Nr 329
(855)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(854)
Obwieszczenie
(854)
Zarządzenie nr 122/2010
(854)
Uchwała Nr 142
(854)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(854)
Uchwała Nr 11
(853)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(853)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(853)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(852)
Protokół LXI
(852)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(852)
Protokół 5
(852)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(851)
Protokół nr 16
(851)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(851)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(851)
Uchwała Nr VII/226/2008
(851)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(850)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(850)
Ogłoszenie
(850)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(850)
Uchwała Nr 324
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(849)
Ogłoszenie
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(849)
Zarządzenie nr 31/2012
(849)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(848)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(848)
UCHWAŁA NR 321
(848)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(848)
PROTOKÓŁ Nr 25
(848)
rok 2013
(848)
Protokół nr XVII/2003
(848)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(847)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(847)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(847)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(847)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(847)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(847)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(847)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(846)
Protokół nr 45
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(846)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(846)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(845)
Protokół nr 17
(845)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(844)
Uchwała Nr 147
(844)
PROTOKÓŁ NR 20
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(843)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(843)
Protokół 1
(843)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(843)
PROTOKÓŁ NR 37
(843)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(843)
Protokół 5
(843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(842)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(842)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(842)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(842)
Uchwała nr XXXII/308/05
(842)
Uchwała nr III/36/06
(842)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(842)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(841)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(841)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(841)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(841)
Uchwała nr XL/398/2006
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(841)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(841)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(840)
Uchwała Nr 122
(840)
Uchwała Nr X/129/2011
(840)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(840)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(840)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(840)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(839)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(839)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(839)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(839)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(838)
Ogłoszenie
(838)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(838)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(838)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(838)
Uchwała nr VIII/72/03
(838)
Uchwała Nr 14
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(838)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(837)
Zarządzenie nr 220/2012
(837)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(837)
Uchwała Nr 6
(837)
Protokół LXXXI
(837)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(837)
PROTOKÓŁ NR 71
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(837)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(837)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(836)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(836)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(836)
Uchwała Nr 323
(835)
Obwieszczenie
(835)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(835)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(834)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(834)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(833)
Ogłoszenie
(833)
Uchwała nr V/45/07
(833)
Uchwała nr XLIV/443/06
(833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(833)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(833)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(833)
Sprzedaż lokali komunalnych
(833)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(832)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(832)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(832)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(831)
Uchwała Nr 67
(831)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(831)
Protokół 6
(831)
Ogłoszenie
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(831)
Uchwała Nr 15
(830)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(829)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(829)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(829)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(828)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(828)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(828)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(828)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(828)
Uchwała Nr XV/187/2012
(828)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(827)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(827)
Protokół 2
(827)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(827)
Uchwała nr III/25/06
(827)
UCHWAŁA NR 314
(827)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(827)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(826)
PROTOKÓŁ NR 12
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(826)
Uchwała nr XLI/412/06
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(825)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(825)
Uchwała nr VII/104/07
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(824)
Uchwała nr XIII/137/03
(824)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(824)
Uchwała nr XI/108/03
(824)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(824)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(824)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(824)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(824)
Uchwała nr 326
(823)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(823)
PROTOKÓŁ NR 39
(823)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(823)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(823)
UCHWAŁA NR 4
(822)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(822)
Protokół LXXVII
(821)
Uchwała nr XX/181/04
(821)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(821)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(821)
Uchwała nr XI/101/03
(821)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(821)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(821)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(820)
PROTOKÓŁ NR 48
(820)
Uchwała nr VII/104/07
(820)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(820)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(820)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(820)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(820)
PROTOKÓŁ NR 29
(819)
Uchwała Nr XV/198/2012
(819)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(819)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(819)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(819)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(819)
Uchwała Nr 317
(819)
Zarządzenie nr 68/2012
(819)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(818)
Uchwała Nr XI/135/2012
(818)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(818)
Protokół nr 15
(818)
OBWIESZCZENIE
(818)
Uchwała nr VIII/64/03
(817)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(817)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(817)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(817)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(816)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(816)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(816)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(816)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(816)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(816)
Protokół 4
(816)
Uchwała nr XXVII/256/04
(816)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(816)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(815)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(815)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(814)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(814)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(814)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(814)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(814)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(814)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(814)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(813)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(813)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(813)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(813)
Uchwała nr XII/118/03
(812)
Uchwała nr VIII/70/03
(812)
PROTOKÓŁ NR 31
(812)
Protokół nr 9
(812)
Zarządzenie nr 169/2010
(812)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(812)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(812)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(812)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(812)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(812)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(812)
Uchwała nr VI/69/07
(811)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(811)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(811)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(811)
2011 rok
(811)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(811)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(810)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(810)
2012 rok
(810)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(809)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(809)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(809)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(809)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(809)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(808)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(808)
Protokół nr 63
(808)
OGŁOSZENIE
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(808)
UCHWAŁA NR 10
(807)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(807)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(807)
Protokół
(806)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(806)
PROTOKÓŁ NR 34
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(805)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(805)
Uchwała nr XLI/415/06
(805)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(805)
Uchwała nr IV/36/02
(805)
Protokół 19
(804)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(804)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(803)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(803)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(803)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(803)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(803)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(803)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(802)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(802)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(801)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(801)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(801)
Protokół 14
(801)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(801)
Uchwała nr XLIV/437/06
(801)
Uchwała nr XL/390/06
(801)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(800)
Uchwała nr XXII/204/04
(800)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(800)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(800)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(799)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(799)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(799)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(799)
Zarządzenie nr 145/2012
(798)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(798)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(798)
ORDO Marek Friebe
(798)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(798)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(798)
Zarządzenie nr 124/2012
(798)
Protokół 4
(798)
PROTOKÓŁ NR 65
(797)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(796)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(796)
DECYZJA nr 653/2013
(796)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(796)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(795)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(795)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(795)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(795)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(794)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(794)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(794)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(794)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(794)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(794)
Uchwała nr XII/115/03
(794)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(794)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(794)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(793)
2010 rok
(793)
Protokół nr 10
(793)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(793)
Zarządzenie nr 112/2012
(792)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(792)
Zarządzenie nr 159/2012
(792)
Protokół 21
(792)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(791)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(791)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(791)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(790)
Protokół Nr 22
(790)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(790)
UCHWAŁA NR 315
(790)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(790)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(789)
2012 rok
(789)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(789)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(788)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(788)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(788)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(788)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(787)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(787)
Uchwała nr II/7/2002
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(787)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(787)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(787)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(787)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(786)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(786)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(786)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(786)
Protokół 24
(786)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(785)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(785)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(785)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(785)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(785)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(784)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(784)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(784)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(784)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(783)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(783)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(783)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(783)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(783)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(783)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(783)
Uchwała nr 312
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(782)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(782)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(782)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(781)
Protokół LXXXIII
(781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(781)
Protokół nr 17
(781)
Obwieszczenie
(781)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(781)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(780)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(780)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(780)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(780)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(780)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(780)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(780)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(779)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(779)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(779)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(778)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(778)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(778)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(778)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(778)
Protokół nr 13
(777)
Uchwała nr XV/146/03
(777)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(777)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(777)
Uchwała nr XII/114/03
(777)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(777)
Uchwała nr XXXII/306/05
(777)
Uchwała nr XXXV/351/05
(776)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(776)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(776)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(775)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(775)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(775)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(775)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(775)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(775)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(774)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(774)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(774)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(773)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(773)
Rok 2013
(773)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(773)
rok 2010
(773)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(773)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(772)
rok 2012
(772)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(772)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(771)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(771)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(771)
Protokół 11
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(770)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(770)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(770)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(769)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(769)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(768)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(768)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(768)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(768)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(768)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(768)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(768)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(767)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(767)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(767)
Uchwała Nr VI/77/2015
(767)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(767)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(766)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(766)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(766)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(766)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(765)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(765)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(765)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(765)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(765)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(765)
Uchwała nr II/9/2002
(765)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(765)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(764)
Protokół nr 30
(764)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(764)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(764)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(764)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(764)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(763)
Uchwała Nr XI/144/2012
(763)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(763)
Ogłoszenie
(763)
Zarządzenie nr 103/2012
(763)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(762)
Uchwała Nr V/69/11
(762)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(762)
Uchwała nr XXXII/307/05
(762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(762)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(762)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(762)
Uchwała nr XLIII/424/06
(761)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(761)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(761)
OGŁOSZENIE
(761)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(761)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(761)
Ogłoszenie
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(761)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(760)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(760)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(759)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(759)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(759)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(759)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(758)
Uchwała nr XI/99/03
(758)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(758)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(758)
Uchwała nr XXXII/310/05
(758)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(758)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(758)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(758)
Uchwała nr XL/388/06
(757)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(757)
Obwieszczenie
(757)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(756)
Uchwała nr XLIII/425/06
(756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(756)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(756)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(756)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(755)
Rok 2014
(755)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(755)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(754)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(754)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(754)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(754)
Uchwała Nr XX/270/2008
(754)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(754)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(754)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(754)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(753)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(753)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(753)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(752)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(752)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(751)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(751)
Uchwała nr XXXV/341/05
(751)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(751)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(751)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(751)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(751)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(750)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(750)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(750)
Uchwała Nr I/21/2014
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(750)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(749)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(749)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(749)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(749)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(749)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(748)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(748)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(748)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(748)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(748)
Uchwała nr IV/45/2011
(748)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(748)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(748)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(747)
Obwieszczenie
(747)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(747)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(747)
Ogłoszenie
(747)
Uchwała nr XII/112/03
(747)
Protokół 10
(747)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(747)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(746)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(746)
Uchwała nr XLIV/443/06
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(746)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(746)
2013 rok
(746)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(745)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(745)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(745)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(745)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(745)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(745)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(744)
Uchwała nr XIX/174/04
(744)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(744)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(743)
2010
(743)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(743)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(743)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(743)
Protokół 1
(742)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(742)
Protokół 7
(742)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(742)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(742)
Zarządzenie nr 215
(742)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(741)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(741)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(741)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(741)
EKO-TOM S.J. Turguła
(741)
Uchwała Nr V/66/2011
(741)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(740)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(740)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(739)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(739)
Uchwała nr VIII/65/03
(739)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(739)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(738)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(738)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(738)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(737)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(737)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(737)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(736)
Uchwała nr V/60/07
(736)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(736)
Uchwała nr III/14/2002
(736)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(736)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(735)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(735)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(735)
Uchwała nr III/15/2002
(735)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(734)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(734)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(734)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(734)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(734)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(733)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(733)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(733)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(733)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(732)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(732)
Uchwała Nr V/64/11
(732)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(732)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(732)
Uchwała nr III/27/06
(731)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(731)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(731)
Protokół 2
(731)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(731)
Ogłoszenie
(731)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(731)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(731)
O B I E S Z C Z E N I E
(731)
Protokół nr 11
(731)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(731)
2010 rok
(731)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(730)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(730)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(730)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(730)
Protokół nr XXXVII/2005
(729)
Uchwała nr II/11/10
(729)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(729)
Uchwała Nr XV/186/2012
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(728)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(728)
Uchwała nr VIII/79/03
(728)
Protokół 3
(728)
Protokół 23
(728)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(727)
Uchwała nr XXVI/241/04
(727)
Uchwała nr XXXV/356/05
(727)
Uchwała Nr XII/173/2008
(727)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(727)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(726)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(726)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(726)
Uchwała nr XLIV/438/06
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(725)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(725)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(725)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(725)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(725)
Uchwała Nr XV/191/2012
(725)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(724)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(724)
Uchwała nr III/26/06
(724)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(723)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(723)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(723)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(723)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(723)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(723)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(723)
Uchwała nr II/8/10
(722)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(722)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(721)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(721)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(721)
Uchwała nr XXXV/343/05
(720)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(720)
Uchwała nr III/36/06
(720)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(720)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(720)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(720)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(720)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(719)
Protokół nr 18
(719)
Protokół 17
(719)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(718)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(718)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów
(718)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(718)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(718)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(717)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(716)
Uchwała nr XXX/286/05
(716)
Uchwała Nr XXXVIII/373/05
(716)
2011 rok
(716)
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(716)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(716)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(716)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług konserwacji, bieżącego utrzymania, napraw oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będącego w zarządzie Urzędu Miasta i Gmi
(716)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(716)
Uchwała nr XXXVIII/372/05
(715)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(715)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(715)
Uchwała nr XIX/175/04
(715)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku
(715)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(715)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(715)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(715)
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(715)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(715)
Uchwała nr XLI/415/06
(715)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(714)
ZARZĄDZENIE Nr 199/2010
(714)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(714)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(714)
Uchwała Nr VII/99/2011
(714)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(713)
Uchwała nr VI/81/2007
(713)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(713)
Ogłoszenie
(713)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(713)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(712)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2014 r.
(712)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(712)
Ogłoszenie
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(712)
Uchwała nr XLIX/329/2001
(712)