BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
8849025
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-05-2018
Informacja o samorządzie
(237374)
Zamówienia publiczne
(93082)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(81534)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(54691)
Przetargi 2015
(47487)
Oferty pracy
(44342)
Aktualne oferty pracy
(42364)
Przetargi 2014 - archiwum
(41234)
Urząd Miasta i Gminy
(38760)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(37710)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(35503)
Przetargi 2016
(32138)
Władze
(31811)
Przetargi 2017
(31492)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(27765)
Kontakt
(25956)
Przetargi - archiwum 2012
(25018)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(24561)
Akty prawne i protokoły
(24205)
Podatki lokalne
(22349)
Przetargi - archiwum 2013
(21309)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(19655)
Opłata śmieciowa
(19425)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(19331)
Oświadczenia majątkowe radnych
(16190)
Aktualne wyniki naborów
(15206)
Jednostki organizacyjne gminy
(14853)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(14729)
Uchwały Rady Miejskiej
(14469)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(14398)
Archiwum zakładowe
(13174)
Rada Miejska we Wrześni
(12660)
Sprawy finansowe
(12441)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(12177)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11875)
Jednostki pomocnicze gminy
(11700)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(11690)
Zarządzenia Burmistrza
(11677)
Ogłoszenia
(11480)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(11155)
Zastępcy Burmistrza
(10913)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(10733)
Konsultacje społeczne
(10640)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(10507)
Przetargi 2018
(10461)
Informacja o wynikach przetargów
(10005)
Publicznie dostępne wykazy danych
(9675)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(9220)
Archiwum ofert pracy
(8497)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(8213)
Spółki z udziałem gminy
(8173)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8047)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(7445)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7181)
Ogłoszenia
(7131)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6797)
Protokoły z sesji
(6418)
Deklaracja
(6393)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(6373)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6249)
Przetargi - archiwum
(5967)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(5877)
Sprawozdania finansowe
(5847)
Archiwum wyników naborów
(5810)
Archiwum 2001-2002
(5729)
Składy Komisji
(5691)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5574)
Terminy wpłaty opłaty
(5390)
Placówki oświatowe
(5246)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(5171)
Uchwała budżetowa
(5130)
Segregacja odpadów komunalnych
(5122)
Zmiany Budżetowe
(5079)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5050)
Schronisko dla zwierząt
(4920)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(4888)
Protokoły z komisji edukacji
(4848)
Nazwy i adresy
(4782)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4722)
Muzeum Regionalne
(4697)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(4672)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4506)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4477)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4395)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4382)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(4379)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(4342)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4333)
Majątek komunalny
(4270)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4231)
Statut Miasta i Gminy
(4214)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4202)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(4186)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4185)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4183)
Uchwały Zarządu
(4144)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4137)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4107)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4104)
Biblioteka Publiczna
(4097)
Rocznik 2014
(4054)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4032)
Statut Miasta i Gminy Września
(3989)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3943)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3932)
Opłaty lokalne
(3914)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Zgromadzenia publiczne
(3889)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3877)
Podatki lokalne w roku 2018 - druki interaktywne
(3841)
Rocznik 2015
(3836)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3790)
Rocznik 2014
(3773)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3750)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3743)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3710)
Rocznik 2012
(3701)
Rocznik 2012
(3673)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3660)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3631)
Rocznik 2013
(3611)
Petycje
(3554)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3491)
Rocznik 2013
(3459)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2010
(3340)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3331)
Petycje
(3326)
Rocznik 2011
(3289)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(3289)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3273)
Podstawa prawna systemu
(3260)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3175)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3166)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3123)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3122)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3120)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3115)
Rocznik 2008
(3096)
Protokoły z komisji budżetowej
(3090)
Plany zamówień publicznych
(3080)
PROTOKÓŁ NR 63
(3077)
Rocznik 2015
(3064)
PROTOKÓŁ NR 69
(3035)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3035)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3019)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3008)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3000)
Rocznik 2011
(2989)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2987)
Rocznik 2005
(2983)
Protokoły z komisji oświaty
(2969)
Oświadczenie majątkowe
(2969)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2969)
Rocznik 2009
(2962)
Protokoły z komisji zdrowia
(2962)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2915)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2914)
Deklaracja elektroniczna
(2914)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2913)
PROTOKÓŁ NR 58
(2903)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2896)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2895)
PROTOKÓŁ NR 67
(2892)
Archiwum 2011
(2887)
PROTOKÓŁ NR 61
(2870)
PROTOKÓŁ NR 70
(2867)
PROTOKÓŁ NR 60
(2857)
PROTOKÓŁ NR 66
(2854)
Protokół 59
(2845)
2014 rok
(2819)
Podatki lokalne w 2018 r.
(2801)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2797)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2795)
2012 rok
(2791)
PROTOKÓŁ NR 65
(2771)
PROTOKÓŁ NR 64
(2767)
Podatek rolny w 2015 roku
(2755)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2745)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2742)
Worki do segregacji odpadów
(2731)
Protokół nr 62
(2699)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2691)
PROTOKÓŁ NR 68
(2675)
Rocznik 2006
(2663)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2655)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(2641)
PROTOKÓŁ NR 71
(2623)
Rocznik 2007
(2623)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(2595)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2590)
2013 rok
(2582)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2578)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2541)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2530)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2530)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2526)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2522)
Opłata targowa
(2518)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2509)
Rocznik 2003
(2496)
Informacja o wyborze oferty
(2484)
Rocznik 2005
(2483)
Rocznik 2002
(2475)
Nieograniczone
(2461)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2458)
Rocznik 2004
(2458)
za 2010 rok
(2448)
2011 rok
(2445)
Rocznik 2010
(2444)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2424)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2417)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2406)
Rocznik 2009
(2406)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2402)
Majątek komunalny
(2386)
Rocznik 2008
(2384)
Rocznik 2007
(2374)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2374)
2011 rok
(2363)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2355)
Lobbing
(2353)
Rocznik 2004
(2327)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2327)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2327)
Rocznik 2006
(2321)
Podatki lokalne w roku 2016
(2321)
Rocznik 2003
(2320)
Rocznik 2016
(2316)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2313)
2013 rok
(2312)
Rocznik 2017
(2281)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2259)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2254)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2244)
Przedszkola
(2239)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2238)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2238)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2219)
Oświadczenie majątkowe
(2207)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2204)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2203)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2192)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2191)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2174)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2165)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2158)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2156)
Poziomy recyklingu
(2154)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2146)
Konkursy
(2144)
Rocznik 2016
(2144)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2141)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2129)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2127)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2116)
Inne ogłoszenia
(2104)
2014 rok
(2088)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2084)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2080)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2075)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2072)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2045)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2043)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2039)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2038)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2037)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2029)
Protokół Nr 60
(2025)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2022)
2012 rok
(2009)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2005)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2000)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1997)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1989)
Oświadczenie majątkowe
(1983)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1979)
Oświadczenie majątkowe
(1978)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1973)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1959)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1952)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1950)
Rada Nadzorcza
(1941)
Rocznik 2001
(1933)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1931)
Protokół nr 19
(1928)
Oświadczenie majątkowe
(1928)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1914)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1908)
CRP Sp. z o. o.
(1896)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1895)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1893)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1893)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1892)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1891)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1887)
Uchwała Nr X/132/2011
(1884)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1883)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1881)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1878)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1874)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1869)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1868)
Oświadczenie majątkowe
(1866)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1865)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1850)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1843)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1842)
2010 rok
(1839)
Oświadczenie majątkowe
(1834)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1830)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1815)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1812)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1802)
Unieważnienia przetargów
(1800)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1791)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1789)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1781)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1779)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1778)
Oświata Niepubliczna
(1778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1774)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1766)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1765)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1764)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1761)
Oświadczenie majątkowe
(1754)
Gimnazja
(1753)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1752)
Archiwum
(1750)
Protokół 1
(1750)
Rocznik 2002
(1747)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1743)
Zarząd
(1742)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1740)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1739)
Protokół nr XIV/2003
(1738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1738)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1735)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1734)
PROTOKÓŁ NR 53
(1731)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1729)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1725)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1723)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1723)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1723)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1723)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1720)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1720)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1712)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1710)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1709)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1705)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1702)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1700)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1690)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1689)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1684)
Sprzedaż lokali komunalnych
(1682)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1680)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1677)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1677)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1675)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1675)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1668)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1668)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1667)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1662)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1660)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1658)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1658)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1658)
Protokół
(1657)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1655)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1653)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1653)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1651)
Adres
(1650)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1649)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1647)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1647)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1646)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1644)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1642)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1639)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1639)
PROTOKÓŁ NR 42
(1635)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1630)
Protokół 3
(1629)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1629)
Archiwum 2012
(1627)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1627)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1625)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1622)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1621)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1620)
Protokół
(1618)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1618)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1618)
Protokół Nr LX / 2002
(1617)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1617)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1617)
Protokół Nr 46
(1617)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1613)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1611)
Uchwała Nr II/31/2014
(1611)
2012 rok
(1610)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1609)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1607)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1607)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1607)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1605)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1604)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1604)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1603)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1603)
Nazwa i adres
(1603)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1601)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1599)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1599)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1596)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1596)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1592)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1586)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1586)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1583)
2009 rok
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1581)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1579)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1579)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1578)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1578)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1576)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1574)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1573)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1572)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1571)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1570)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1567)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1566)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1564)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1561)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1559)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1559)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1558)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1558)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1556)
PROTOKÓŁ NR 32
(1556)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1556)
Paweł-Trans
(1554)
Protokół 47
(1553)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1551)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1548)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1547)
Protokół 69
(1545)
Protokół
(1543)
Umowa spółki
(1543)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1542)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1541)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1540)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1537)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1534)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1533)
PROTOKÓŁ NR 84
(1531)
PROTOKÓŁ NR 18
(1530)
PROTOKÓŁ NR 66
(1529)
DECYZJA nr 360/2013
(1527)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1526)
DECYZJA Nr 600/2010
(1526)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1526)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1525)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1524)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1524)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1524)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1523)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1522)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1522)
PROTOKÓŁ NR 47
(1521)
Protokół 43
(1520)
Uchwała Nr III/17/2010
(1518)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1517)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1516)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1516)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1516)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1513)
2010 rok
(1512)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1512)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1509)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1509)
Protokół 48
(1509)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1509)
za 2009 rok
(1506)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1504)
Protokół 2
(1504)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1503)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1503)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1502)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1501)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1499)
Protokół 62
(1498)
PROTOKÓŁ NR 54
(1496)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1496)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1495)
Protokół NR 57
(1493)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1493)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1492)
PROTOKÓŁ NR 85
(1490)
PROTOKÓŁ NR 30
(1490)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1490)
Protokół LXVI
(1488)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1487)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1487)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1486)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1484)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1484)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1483)
Protokół nr 45
(1483)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1482)
Protokół Nr I / 2002
(1480)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1480)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1479)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1479)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1478)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1478)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1478)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1477)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1477)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1475)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1473)
PROTOKÓŁ NR 87
(1472)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1472)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1472)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1471)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1465)
Rocznik 2017
(1462)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1462)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1459)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1458)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1458)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1458)
Protokół Nr 56
(1457)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1457)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1456)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1455)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1454)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1454)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1453)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1452)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1452)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1452)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1449)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1449)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1448)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1448)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1448)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1447)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1446)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1446)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1446)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1445)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1444)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1443)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1443)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1443)
Uchwała Nr 322
(1441)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1440)
Protokół Nr 62
(1440)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1439)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1439)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1439)
Protokół
(1438)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1438)
Protokół nr 56
(1436)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1436)
Protokół Nr LIII / 2002
(1436)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1434)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1434)
Protokół 49
(1432)
Protokół 38
(1430)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1430)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1429)
Nazwa i adres
(1429)
PROTOKÓŁ NR 61
(1428)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1428)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1428)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1427)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1427)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1424)
Protokół nr 32
(1423)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1423)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1422)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1422)
Protokół Nr 50
(1422)
Protokół 4
(1421)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1421)
PROTOKÓŁ NR 57
(1421)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1420)
Protokół nr 10
(1418)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1416)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1416)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1416)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1415)
PROTOKÓŁ NR 43
(1415)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1414)
PROTOKÓŁ NR 52
(1414)
PROTOKÓŁ NR 14
(1413)
PROTOKÓŁ NR 89
(1413)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1412)
2015 rok
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1411)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1411)
PROTOKÓŁ NR 11
(1411)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1410)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1409)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1409)
Protokół Nr VIII / 2003
(1408)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1408)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1406)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1406)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1405)
Uchwały
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1404)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1403)
PROTOKÓŁ NR 4
(1403)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1401)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1401)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1396)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1395)
Protokół nr 30
(1395)
Protokół
(1395)
Obwody głosowania
(1395)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1394)
Uchwała nr VI/86/2011
(1394)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1394)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1391)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1391)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1390)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1390)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1390)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1389)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1389)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1388)
Protokół 61
(1388)
Protokół nr 51
(1388)
Protokół nr 53
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1387)
PROTOKÓŁ NR 38
(1386)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1384)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1383)
Protokół Nr LVIII
(1382)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1382)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1380)
Protokół
(1379)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1379)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1378)
PROTOKÓŁ NR 51
(1378)
Ograniczone
(1378)
za 2007 rok
(1377)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1375)
PROTOKÓŁ NR 23
(1375)
Protokół nr 61
(1374)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1374)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1373)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1373)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1373)
Protokół Nr 51
(1372)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1372)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1372)
Protokół 12
(1372)
Protokół nr 21
(1370)
Protokół nr 67
(1369)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1368)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1368)
Protokół Nr 50
(1367)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1365)
Uchwała Nr 12
(1365)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1365)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1364)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1364)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1364)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1363)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1362)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1361)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1361)
PROTOKÓŁ NR 13
(1360)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1360)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1360)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1360)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1359)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1359)
Protokół 66
(1359)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1359)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1358)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1358)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1357)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1357)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1356)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1356)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1355)
Protokół 68
(1355)
za 2006 rok
(1354)
Protokół 41
(1354)
Dane podstawowe
(1353)
PROTOKÓŁ NR 7
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1352)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1351)
Protokół nr 22
(1351)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1349)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1348)
za 2005 rok
(1348)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1347)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1347)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1346)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1345)
Protokół Nr LV / 2002
(1345)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1345)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1344)
Protokół Nr III / 2002
(1344)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1344)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1343)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1343)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1341)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1340)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1339)
Protokół 45
(1338)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1338)
Protokół Nr II / 2002
(1337)
Protokół
(1337)
2009 rok
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1336)
PROTOKÓŁ NR 65
(1336)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1335)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1335)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1334)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1334)
PROTOKÓŁ NR 64
(1334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1333)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1333)
Protokół LXXV
(1332)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1332)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1332)
Protokół nr VI/2011
(1332)
Uchwała nr IV/37/06
(1332)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1331)
Protokół 74
(1330)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1328)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1327)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1327)
PROTOKÓŁ NR 16
(1327)
Protokół Nr V / 2003
(1325)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1324)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1323)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1323)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1322)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1322)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1321)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1319)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1319)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1317)
Protokół Nr LVI / 2002
(1316)
Protokół nr XXXIII/2005
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1315)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1315)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1314)
Protokół LXXI
(1314)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1312)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1310)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1310)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1310)
Protokół nr 17
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1309)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1309)
Protokół Nr L / 2002
(1309)
Protokół
(1308)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1306)
Protokół nr 59
(1305)
Protokół Nr LI / 2002
(1304)
Protokół 50
(1304)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1303)
Protokół Nr 47
(1301)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1300)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1300)
Protokół nr 53
(1300)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1299)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1297)
Protokół nr 16
(1297)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1297)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1296)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1296)
Protokół
(1296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1296)
Protokół
(1295)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1294)
Protokół nr 18
(1294)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1293)
PROTOKÓŁ NR 41
(1293)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1293)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1293)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1293)
Protokół 75
(1292)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1291)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1291)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1290)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1290)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1290)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1289)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1289)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1288)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1288)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1288)
Umowy o zamówienia publiczne
(1287)
Protokół Nr LVII / 2002
(1286)
PROTOKÓŁ NR 36
(1286)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1285)
Protokół Nr VI / 2003
(1284)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1283)
PROTOKÓŁ NR 60
(1283)
Protokół 16
(1283)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1283)
Protokół 46
(1282)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1282)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1281)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1281)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1281)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1279)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1279)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1278)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1277)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1276)
Protokół LXXXII
(1276)
Protokół 6
(1275)
Protokół
(1275)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1274)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1274)
Protokół
(1273)
Uchwała Nr V/80/2011
(1272)
Protokół nr 11
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1271)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1271)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1270)
Ogłoszenie
(1270)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1270)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1269)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół nr 50
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1267)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1266)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1266)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1265)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1264)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1263)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1263)
za 2008 rok
(1263)
Protokół
(1263)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1263)
PROTOKÓŁ NR 62
(1261)
Protokół 5
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1260)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1260)
Protokół Nr VII / 2003
(1259)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1259)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1259)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1259)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1259)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1258)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1258)
Protokół nr 55
(1257)
Protokół Nr 46
(1257)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1257)
Protokół nr 13
(1257)
Protokół nr XXVI/2004
(1257)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1254)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1254)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1254)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1254)
PROTOKÓŁ NR 28
(1252)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1251)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1250)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1250)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1250)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1250)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1250)
Protokół nr 6
(1250)
Protokół 18
(1249)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1249)
Status prawny
(1248)
Protokół
(1247)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1247)
Protokół 65
(1247)
PROTOKÓŁ NR 21
(1247)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1247)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1246)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1246)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1246)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1246)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1246)
Ogłoszenie
(1246)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1246)
Ogłoszenie
(1245)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1245)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1244)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1244)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1244)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1244)
Zarządzenie Nr 59
(1243)
Protokół nr 34
(1243)
PROTOKÓŁ NR 55
(1243)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1242)
UCHWAŁA NR 69
(1241)
Protokół nr 39
(1241)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1240)
Protokół nr XVIII/2004
(1238)
Protokół nr 7
(1238)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1238)
PROTOKÓŁ NR 56
(1238)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1238)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1237)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1237)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1237)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1236)
Organizacja
(1236)
Protokół
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1236)
Protokół nr 27
(1236)
Struktura własnościowa
(1235)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1235)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1235)
Protokół 39
(1234)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1232)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1230)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1229)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1229)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1228)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1227)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1227)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1227)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1226)
Protokół 1
(1226)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1225)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1225)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1225)
Protokół 44
(1225)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1224)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1224)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1224)
Jakość wody do spożycia
(1223)
Uchwała Nr X/131/2011
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1223)
Protokół 64
(1222)
PROTOKÓŁ NR 2
(1221)
Protokół
(1221)
2011 rok
(1220)
Protokół nr 55
(1219)
Protokół nr XXIV/2004
(1219)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1219)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1218)
PROTOKÓŁ NR 58
(1218)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1217)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1217)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1217)
Protokół nr 15
(1217)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1216)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1216)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1216)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1216)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1216)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1215)
Protokół nr 14
(1215)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1215)
Protokół nr 7
(1215)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1214)
Protokół nr 41
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1213)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1213)
Protokół 72
(1213)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1212)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1212)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1212)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1212)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1212)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1211)
Protokół 9
(1210)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1210)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1210)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1210)
Protokół
(1210)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1210)
Uchwała Nr II/29/2014
(1209)
Protokół nr 57
(1209)
Protokół nr 7
(1209)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1208)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1208)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1206)
Protokół nr XXIX/2005
(1205)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1204)
Protokół nr XII/2003
(1204)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1204)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1203)
Protokół nr XLI/2006
(1203)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1203)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1203)
Protokół nr XXX/2005
(1202)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1201)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1201)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1201)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1200)
Protokół nr 51
(1200)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1199)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1199)
PROTOKÓŁ NR 49
(1199)
Ogłoszenie
(1198)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1198)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1198)
Wybory ławników sądowych
(1197)
UCHWAŁA NR 80
(1197)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1196)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1195)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1195)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1194)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1194)
Protokół nr IX/2007
(1192)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1192)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1192)
Protokół LX
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1191)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1191)
Protokół nr 48
(1191)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1191)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1190)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1190)
Protokół nr 28
(1190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1189)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1188)
PROTOKÓŁ NR 35
(1188)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1187)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1187)
Protokół nr XIX/2004
(1187)
Starosta Wrzesiński informuje
(1187)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1187)
PROTOKÓŁ NR 44
(1186)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1186)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1185)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1185)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1185)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1185)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1184)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1184)
Protokół LXXVI
(1184)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1183)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1183)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1182)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1182)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1182)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1181)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1181)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1181)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1181)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1180)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1180)
Protokół nr 14
(1180)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1179)
Protokół nr XIII/2003
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1178)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1178)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1178)
PROTOKÓŁ NR 24
(1178)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1177)
Uchwała nr 95
(1176)
ORDO Poznań
(1176)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1176)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1176)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1176)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1175)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1174)
Protokół nr XXXIV/2005
(1174)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1173)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1172)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1172)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1172)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1171)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1171)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(1171)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1171)
Uchwała Nr 44
(1170)
Protokół nr 8
(1170)
Uchwała Nr III/32/2010
(1169)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1169)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1169)
Protokół 40
(1167)
Protokół nr I/2006
(1167)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1166)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1166)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1165)
Protokół
(1165)
Protokół Nr X / 2003
(1165)
Protokół nr XI/2003
(1165)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1165)
Protokół Nr 49
(1164)
Protokół nr VIII/2007
(1164)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1164)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1163)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1163)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1163)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1162)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1162)
Protokół
(1162)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1162)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1162)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1161)
Protokół Nr LII / 2002
(1161)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1161)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1160)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1160)
Protokół nr 44
(1160)
Protokół 5
(1160)
Uchwała Nr 127
(1160)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1159)
PROTOKÓŁ NR 19
(1159)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1159)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1159)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1158)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1158)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1157)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1157)
PROTOKÓŁ NR 46
(1157)
Protokół Nr IX / 2003
(1157)
Protokół
(1157)
Obwieszczenie
(1156)
Protokół nr XLIII/2006
(1156)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1156)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1156)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1155)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1155)
Protokół nr 23
(1154)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1154)
Uchwała nr 94
(1153)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1153)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1153)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1153)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1153)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1152)
Protokół nr VI/2007
(1152)
UCHWAŁA NR 91
(1152)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1151)
Uchwała Nr 52
(1151)
Protokół nr 52
(1151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1150)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1150)
Uchwała Nr 53
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1150)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1149)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1149)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1148)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1148)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1148)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1147)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1147)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1146)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1146)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1146)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1145)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1145)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1145)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1145)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1144)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1144)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1144)
Protokół 42
(1144)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1144)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1144)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1143)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1143)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1143)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1143)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1142)
Protokół nr 49
(1142)
Protokół 59
(1142)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1142)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1142)
Protokół nr 57
(1141)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1140)
Protokół 22
(1140)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1140)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1139)
Protokół
(1139)
Protokół nr 54
(1139)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1139)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1138)
Protokół
(1138)
Protokół nr 9
(1138)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1138)
Zarządzenie nr 254/2012
(1138)
PROTOKÓŁ NR 5
(1138)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1137)
Uchwała Nr 144
(1137)
Protokół nr XLIV/2006
(1137)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1137)
Protokół nr XL/2006
(1136)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1136)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1134)
Protokół Nr LIV / 2002
(1133)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1133)
Protokół 6
(1133)
Protokół nr XXXV/2005
(1132)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1132)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1131)
Protokół nr XVI/2003
(1131)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1131)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1131)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1130)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1130)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1130)
Protokół nr 13
(1130)
Protokół
(1129)
Protokół nr 24
(1129)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1128)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1128)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1128)
Protokół 67
(1128)
Protokół nr XXXI/2005
(1128)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1126)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1126)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1126)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1126)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1126)
Uchwała Nr 47
(1126)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1125)
Protokół
(1125)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1125)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1125)
Protokół LXXVIII
(1125)
Uchwała Nr 48
(1125)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1124)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1124)
Uchwała Nr 88
(1124)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1124)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1124)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1124)
PROTOKÓŁ NR 63
(1123)
Uchwała Nr 106
(1123)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1122)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1122)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1122)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1122)
Protokół Nr LIX / 2002
(1122)
Protokół nr 24
(1122)
Uchwała Nr 42
(1122)
Uchwała nr 71
(1121)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1121)
Uchwała Nr 120
(1121)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1121)
Protokół LXXIV
(1120)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1120)
Protokół
(1120)
Protokół nr XX/2004
(1120)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1120)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1119)
PROTOKÓŁ NR 86
(1119)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1119)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1118)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1118)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1118)
Protokół nr XXXVI/2005
(1118)
PROTOKÓŁ NR 69
(1117)
Komunikat
(1117)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1117)
Uchwała Nr X/130/2011
(1116)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1116)
Zarządzenie nr 162/2012
(1116)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1116)
UCHWAŁA nr 60
(1116)
OGŁOSZENIE
(1116)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1116)
Uchwała nr XXX/282/05
(1115)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1115)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1115)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1115)
Uchwała Nr 39
(1115)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1115)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1115)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1113)
Protokół 71
(1113)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1113)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1112)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1112)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1112)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1112)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1112)
Uchwała Nr 61
(1112)
Zarządzenie nr 174/2012
(1112)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1111)
Protokół 60
(1111)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1111)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1110)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1110)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1110)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1109)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1109)
Protokół 70
(1108)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1108)
Protokół nr XXVIII/2004
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1108)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1108)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1108)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1107)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1107)
Ogłoszenie
(1107)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1106)
Uchwała Nr 116
(1106)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1106)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1106)
Protokół nr XXI/2004
(1106)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1105)
Uchwała Nr V/65/2011
(1105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1104)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1104)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1104)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1104)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1103)
Protokół
(1103)
Protokół nr 26
(1103)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1102)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1102)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1102)
Protokół nr 11
(1102)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1102)
Uchwała Nr 49
(1101)
Uchwała Nr 141
(1101)
Uchwała Nr 7
(1101)
Uchwała Nr 64
(1101)
Ogłoszenie
(1101)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1100)
Zarządzenie nr 240/2012
(1100)
Protokół
(1100)
Uchwała Nr 65
(1100)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1100)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1099)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1098)
Protokół nr X/2007
(1098)
Uchwała Nr 34
(1097)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1097)
Zarządzenie nr 253/2012
(1097)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1096)
Protokół
(1096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1096)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1095)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1095)
Protokół nr XV/2003
(1095)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1095)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1095)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1095)
Protokół nr XXV/2004
(1095)
Uchwała Nr 18
(1095)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1094)
Protokół
(1094)
Protokół LXXII
(1094)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1094)
Protokół nr 18
(1094)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1094)
Uchwała nr III/13/2002
(1093)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1093)
Uchwała Nr 45
(1093)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1093)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1092)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1092)
Obwieszczenie
(1092)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1092)
Uchwała Nr 3
(1092)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1092)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1090)
Protokół LXV
(1090)
Uchwała Nr 31
(1090)
UCHWAŁA NR 99
(1090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1090)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1090)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1090)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1089)
Uchwałą nr 85
(1089)
Obwieszczenie
(1089)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1089)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1089)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1089)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1089)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1089)
Protokół 3
(1089)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1088)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1088)
Uchwała nr 74
(1088)
Uchwała nr VIII/66/03
(1087)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1087)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1087)
Protokół nr XXIII/2004
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1086)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1086)
Protokół nr 14
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1086)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1085)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1084)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1084)
Uchwała Nr 2
(1084)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1084)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1084)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1084)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1083)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1083)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1083)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1082)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1082)
Uchwała Nr 43
(1081)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1081)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1081)
Uchwała Nr 46
(1081)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1081)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1080)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1080)
Uchwała Nr V/54/2015
(1080)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1080)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1080)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1080)
Protokół Nr 54
(1080)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1079)
Uchwała Nr 58
(1079)
Rejestr umów przetargowych
(1079)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1079)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1078)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1078)
Zarządzenie nr 251/2012
(1078)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1078)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1077)
Obwieszczenie
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1077)
Obwieszczenie
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1076)
Protokół 4
(1076)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1076)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1076)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1076)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1075)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1074)
Uchwała Nr 51
(1074)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1072)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1072)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1071)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1071)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1071)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1071)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1071)
PROTOKÓŁ NR LX
(1070)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1070)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1070)
Uchwała Nr 126
(1070)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1069)
Uchwała Nr 57
(1069)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1068)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1068)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1067)
Uchwała nr 98
(1067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1067)
Protokół
(1067)
Uchwała Nr 32
(1067)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1067)
Obwieszczenie
(1067)
Uchwała Nr 27
(1066)
UCHWAŁA NR 86
(1066)
Uchwała Nr 29
(1066)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1066)
Protokół nr III/2006
(1066)
PROTOKÓŁ NR 6
(1065)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1065)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1065)
PROTOKÓŁ NR 40
(1065)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1064)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1064)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1064)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1064)
Zarządzenie nr 256/2012
(1064)
Obwieszczenie
(1064)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1064)
Uchwała Nr 54
(1064)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1064)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1063)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1063)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1062)
Uchwała Nr 8
(1062)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1062)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1062)
UCHWAŁA NR 76
(1062)
Uchwała Nr 128
(1062)
Uchwała Nr 103
(1061)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1061)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1061)
Uchwała Nr 328
(1060)
Obwieszczenie
(1060)
Obwieszczenie
(1060)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1060)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1060)
Uchwała Nr 112
(1059)
PROTOKÓŁ nr 45
(1058)
Protokół nr VII/2007
(1058)
Uchwała Nr 59
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1058)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1058)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1057)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1057)
Protokół nr 73
(1057)
Ogłoszenie
(1057)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1057)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1056)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1056)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1056)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1056)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1056)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1055)
2011 rok
(1055)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1055)
Uchwała Nr 50
(1054)
PROTOKÓŁ NR 10
(1054)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1054)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1054)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1053)
Protokół nr 52
(1053)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1053)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1053)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1053)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1052)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1052)
Ogłoszenie
(1052)
PROTOKÓŁ NR 64
(1051)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1051)
Uchwała Nr V/45/03
(1051)
Uchwała nr VIII/72/03
(1050)
Protokół nr V/2007
(1050)
Uchwała Nr 84
(1050)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1049)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1049)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1049)
Działalność charytatywna
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1049)
Uchwała Nr 102
(1048)
Uchwała Nr 35
(1048)
PROTOKÓŁ NR 26
(1048)
Uchwała Nr 41
(1048)
Uchwała Nr 33
(1048)
Protokół nr XLII/2006
(1047)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1047)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1047)
Zarządzenie nr 214/2012
(1047)
Uchwała Nr 55
(1046)
Protokół LXVIII
(1046)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1046)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1046)
Protokół nr 9
(1046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1046)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1045)
Protokół nr XXXIX/2006
(1045)
Protokół
(1045)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1045)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1044)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1043)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1043)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1043)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1043)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1043)
Protokół 5
(1043)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1043)
Protokół nr 12
(1043)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1043)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1042)
Uchwała Nr III/34/2010
(1042)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1042)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1042)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1042)
Protokół 20
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1042)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1042)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1041)
UCHWAŁA NR 73
(1041)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1040)
Protokół 15
(1040)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1040)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1040)
Ogłoszenie
(1040)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1040)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1040)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1039)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1039)
Protokół nr XXXII/2005
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1039)
Uchwała Nr 89
(1039)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1039)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1039)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1038)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1038)
PROTOKÓŁ NR 70
(1038)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1038)
Uchwała Nr 115
(1038)
Uchwała Nr 93
(1037)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1037)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1037)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1037)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1037)
Uchwała Nr 78
(1036)
Zarządzenie nr 170/2012
(1036)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1035)
Protokół Nr IV / 2003
(1035)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1035)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1034)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1034)
Protokół LXXIX
(1034)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1034)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1034)
Zarządzenie nr 198/2012
(1034)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1033)
Uchwała Nr 123
(1033)
Uchwała Nr 56
(1033)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1033)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1033)
Uchwała Nr 100
(1033)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1033)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1032)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1032)
Uchwała Nr 28
(1032)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1032)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1032)
Uchwała Nr 318
(1032)
Uchwała Nr 37
(1032)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1032)
Uchwała Nr 21
(1031)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1031)
2010 rok
(1031)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1030)
Uchwała Nr 148
(1030)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1030)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1030)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1030)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1029)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1029)
Protokół nr 8
(1029)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1029)
Protokół 1
(1029)
Protokół 63
(1028)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1028)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1028)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1028)
Zarządzenie nr 234/2012
(1028)
Uchwała Nr 109
(1028)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1028)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1028)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1027)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1027)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1026)
Uchwała Nr 104
(1026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1026)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1026)
Uchwała Nr 121
(1026)
Protokół nr 20
(1026)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1026)
Protokół nr II/2006
(1025)
Uchwała Nr 24
(1025)
Uchwała Nr 146
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1025)
Uchwała Nr 36
(1024)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1024)
Uchwała nr VI/91/07
(1024)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1024)
Uchwała Nr 66
(1024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1024)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1023)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1023)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1023)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1023)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1023)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1022)
Ogłoszenie
(1022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1022)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1022)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1022)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1022)
U C H W A Ł A Nr 62
(1021)
Uchwała Nr 114
(1021)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1021)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1021)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(1021)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1021)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1021)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1020)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1020)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1020)
Zarządzenie nr 220/2012
(1020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1020)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1020)
Ogłoszenie
(1020)
Protokół nr 15
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1019)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1019)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1019)
Uchwała nr 79
(1019)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1019)
Protokół LXXIII
(1018)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1018)
Uchwała Nr 105
(1018)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1018)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1017)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1016)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1016)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1016)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1016)
Protokół nr 45
(1016)
2011 rok
(1015)
Uchwała nr XX/182/04
(1015)
Protokół
(1015)
Uchwała nr VIII/70/03
(1015)
Obwieszczenie
(1014)
Protokół nr XXVII/2004
(1014)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1014)
Protokół LXIX
(1014)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1013)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1012)
rok 2013
(1012)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1012)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1012)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1011)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1011)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1011)
Uchwała Nr 319
(1011)
Ogłoszenie
(1011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1011)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1011)
Protokół nr IV/2006
(1010)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1010)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1010)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1010)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1009)
UCHWAŁA NR 325
(1009)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1009)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1008)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1008)
Protokół 13
(1008)
2011 rok
(1008)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1007)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1007)
Protokół
(1007)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1007)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1007)
Protokół LXII
(1007)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1007)
Protokół nr XXII/2004
(1006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1006)
Uchwała Nr 111
(1006)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1005)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1005)
U C H W A Ł A Nr 327
(1005)
UCHWAŁA NR 77
(1005)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1004)
Protokół LXVII
(1004)
Zarządzenie nr 122/2010
(1004)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1004)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1004)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1004)
UCHWAŁA NR 70
(1003)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1003)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1003)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1003)
U C H W A Ł A Nr 81
(1003)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1003)
Uchwała Nr 26
(1003)
PROTOKÓŁ NR 90
(1002)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1002)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1002)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1002)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1002)
Protokół 2
(1002)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1002)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1002)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1001)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1001)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1001)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1001)
Uchwała nr II/9/2002
(1001)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1001)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1001)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1001)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1001)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1000)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1000)
2011 rok
(1000)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1000)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(999)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(999)
Protokół LXX
(999)
Ogłoszenie
(999)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(999)
PROTOKÓŁ NR 3
(998)
U C H W A Ł A Nr 82
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(998)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(997)
PROTOKÓŁ NR 88
(997)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(997)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(996)
Uchwała Nr XII/172/2012
(996)
PROTOKÓŁ NR 27
(996)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(996)
Obwieszczenie
(996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(996)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(996)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(996)
2012 rok
(996)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(995)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(995)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(995)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(995)
Uchwała Nr 143
(995)
Uchwała nr XXIV/225/04
(995)
Uchwała nr XXXV/344/05
(995)
Protokół 6
(994)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(994)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(994)
Uchwała nr XX/181/04
(994)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(994)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(994)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(993)
Ogłoszenie
(993)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(993)
Ogłoszenie
(993)
PROTOKÓŁ Nr 82
(993)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(993)
Uchwała nr 92
(993)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(992)
Uchwała Nr 25
(992)
Uchwała nr XLI/414/06
(991)
Uchwała Nr 23
(991)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(991)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(991)
Uchwała nr III/25/06
(990)
PROTOKÓŁ NR 15
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(990)
Uchwała Nr 320
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(990)
Protokół 14
(990)
Protokół LXXX
(989)
Uchwała nr VI/91/07
(989)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(989)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(989)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(988)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(988)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(988)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(988)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(988)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(988)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(988)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(987)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(987)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(987)
PROTOKÓŁ NR 8
(987)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(987)
Uchwała nr VII/104/07
(986)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(986)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(986)
Zarządzenie nr 31/2012
(986)
2010 rok
(985)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(985)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(985)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(985)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(985)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(985)
Uchwała Nr 145
(985)
Uchwała Nr I/21/2014
(985)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(984)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(984)
Uchwała Nr 63
(984)
Protokół nr 17
(984)
Protokół Nr 58
(984)
Uchwała Nr 125
(984)
Zarządzenie nr 169/2010
(984)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(983)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(983)
Uchwała nr V/45/07
(983)
Uchwała Nr X/129/2011
(983)
Uchwała nr XIII/137/03
(983)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(982)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(982)
Uchwała Nr 101
(982)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(982)
Uchwała Nr XI/144/2012
(982)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(981)
Uchwała nr XI/108/03
(981)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(981)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(981)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(980)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(980)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(980)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(979)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(978)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(978)
Uchwała nr XXXII/308/05
(977)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(977)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(977)
Uchwała Nr 110
(977)
Obwieszczenie
(976)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(976)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(976)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(976)
Zarządzenie nr 145/2012
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(975)
Uchwała Nr 124
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(975)
Protokół LXXXIV
(975)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(974)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(974)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(974)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(973)
Uchwała Nr 142
(973)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(973)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(973)
EKO-TOM S.J. Turguła
(973)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(973)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(973)
Uchwała nr VIII/64/03
(973)
Obwieszczenie
(972)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(972)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(972)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(972)
Protokół LXI
(972)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(971)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(971)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(971)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(971)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(971)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(971)
Uchwała Nr 19
(970)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(970)
PROTOKÓŁ NR 81
(970)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(969)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(969)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(969)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(968)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(968)
Uchwała nr XI/101/03
(968)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(968)
Protokół LXXVII
(968)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(968)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(968)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(967)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(967)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(966)
Uchwała Nr 1
(966)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(966)
Uchwała Nr 9
(966)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(966)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(965)
Uchwała Nr 17
(965)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(964)
Uchwała Nr 20
(964)
Protokół nr 15
(964)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(964)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(964)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(963)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(963)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(963)
Ogłoszenie
(963)
PROTOKÓŁ NR 68
(963)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(963)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(963)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(963)
Protokół LXXXI
(962)
Protokół nr 16
(962)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(962)
Ogłoszenie
(962)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(962)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(962)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(962)
Uchwała Nr 16
(962)
PROTOKÓŁ Nr 17
(962)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(962)
UCHWAŁA NR 321
(962)
Uchwała Nr 147
(961)
Rok 2013
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(961)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(961)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(961)
UCHWAŁA NR 313
(961)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(960)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(960)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(960)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(960)
Uchwała Nr 122
(959)
Uchwała Nr 13
(959)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(959)
PROTOKÓŁ NR 72
(959)
2012 rok
(959)
Obwieszczenie
(959)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(958)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(958)
Uchwała nr XLIV/443/06
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(958)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(957)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(957)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(957)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(957)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(956)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(956)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(955)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(955)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(955)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(955)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(954)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(954)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(954)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(954)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(954)
Uchwała nr XII/118/03
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(953)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(953)
PROTOKÓŁ NR 71
(953)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(953)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(953)
Uchwała nr VI/69/07
(952)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(952)
Zarządzenie nr 124/2012
(952)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(951)
Rok 2014
(951)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(951)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(951)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(951)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(950)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(950)
PROTOKÓŁ NR 37
(950)
2011 rok
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(949)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(949)
Uchwała Nr 5
(949)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(948)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(948)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(948)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(948)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(947)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(947)
Protokół 1
(947)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(947)
Uchwała Nr 67
(947)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(946)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(946)
Obwieszczenie
(946)
2012 rok
(945)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(945)
Uchwała Nr 329
(945)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(945)
Uchwała nr XXVII/256/04
(945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(943)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(943)
Zarządzenie nr 159/2012
(943)
Uchwała Nr 11
(943)
Uchwała nr XXXII/306/05
(943)
Protokół nr XVII/2003
(942)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(942)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(942)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(941)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(941)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(940)
Uchwała Nr 323
(940)
PROTOKÓŁ NR 20
(940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(940)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(940)
Ogłoszenie
(940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(940)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(939)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(939)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(939)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(939)
PROTOKÓŁ NR 29
(939)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(939)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(939)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(939)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(939)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(938)
Uchwała nr II/7/2002
(938)
Uchwała Nr 6
(938)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(937)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(936)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(936)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(936)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(936)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(936)
Uchwała Nr V/66/2011
(935)
Uchwała Nr 324
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(935)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(935)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(935)
rok 2012
(935)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(935)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(935)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(934)
Uchwała Nr 14
(934)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(934)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(934)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(933)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(933)
Protokół 19
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(933)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(933)
Ogłoszenie
(933)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(933)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(933)
Uchwała nr VII/104/07
(932)
Uchwała nr XLIV/437/06
(932)
Zarządzenie nr 68/2012
(932)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(931)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(931)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(931)
Ogłoszenie
(931)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(931)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(931)
PROTOKÓŁ NR 39
(930)
Uchwała nr XXII/204/04
(930)
Protokół nr 9
(929)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(929)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(929)
Uchwała nr XL/390/06
(929)
Uchwała nr IV/45/2011
(929)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(929)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(928)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(928)
OGŁOSZENIE
(928)
Uchwała nr IV/36/02
(928)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(928)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(927)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(927)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(927)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(927)
Uchwała nr XL/398/2006
(927)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(926)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(926)
Protokół nr 63
(925)
Uchwała nr XII/115/03
(925)
Protokół 11
(925)
PROTOKÓŁ NR 48
(925)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(925)
Uchwała nr XII/114/03
(924)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(924)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(924)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(924)
PROTOKÓŁ NR 12
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(923)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(923)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(923)
UCHWAŁA NR 4
(923)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(923)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(923)
UCHWAŁA NR 314
(923)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(922)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(922)
Protokół 4
(922)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(922)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(921)
Uchwała Nr 317
(921)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(921)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(921)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(921)
Protokół LXXXIII
(921)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(921)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(921)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(920)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(920)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(920)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(919)
Uchwała nr III/36/06
(919)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(919)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(919)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(919)
Uchwała nr XLI/412/06
(919)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(918)
PROTOKÓŁ Nr 25
(918)
Uchwała Nr 15
(918)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(918)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(917)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(917)
Uchwała nr XLI/415/06
(917)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(917)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(917)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(917)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(916)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(916)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(916)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(915)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(915)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(915)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(915)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(915)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(915)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(915)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(914)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(914)
Uchwała Nr V/64/11
(914)
Uchwała nr III/14/2002
(913)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(913)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(913)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(913)
Protokół
(913)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(913)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(912)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(912)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(912)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(912)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(911)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(911)
Protokół nr 10
(911)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(910)
PROTOKÓŁ NR 31
(910)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(910)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(910)
PROTOKÓŁ NR 34
(910)
UCHWAŁA NR 10
(910)
Protokół 21
(910)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(909)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(909)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(909)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(909)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(909)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(908)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(908)
DECYZJA nr 653/2013
(908)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(907)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(907)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(907)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(907)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(906)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(906)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(906)
Uchwała Nr XV/191/2012
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(905)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(905)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(905)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(905)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(905)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(904)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(903)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(903)
2010 rok
(902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(902)
PROTOKÓŁ NR 65
(902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(902)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(902)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(901)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(901)
Uchwała nr XV/146/03
(901)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(901)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(900)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(900)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(900)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(900)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(900)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(900)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(900)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(900)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(899)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(899)
Uchwała nr III/15/2002
(899)
Uchwała Nr IX/112/2011
(899)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(899)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(899)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(899)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(898)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(898)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(898)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(898)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(898)
rok 2010
(898)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(898)
Zarządzenie nr 112/2012
(898)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(898)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(897)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(897)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(896)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(896)
2016 rok
(896)
Uchwała nr 326
(896)
Ogłoszenie
(896)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(895)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(895)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(895)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(895)
Protokół Nr 22
(895)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(895)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(895)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(894)
Protokół 24
(894)
Uchwała Nr V/69/11
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(894)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(893)
Uchwała Nr XX/270/2008
(893)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(893)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(893)
Uchwała nr VIII/65/03
(892)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(892)
Uchwała nr XII/112/03
(892)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(892)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(891)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(891)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(891)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(891)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(891)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(890)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(890)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(890)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(889)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(889)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(888)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(888)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(888)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(888)
Protokół nr 17
(888)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(887)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(887)
2013 rok
(887)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(887)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(887)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(886)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(886)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(886)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(885)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(885)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(885)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(885)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(885)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(885)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(885)
2014 rok
(885)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(885)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(884)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(884)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(884)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(883)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(883)
UCHWAŁA NR 315
(883)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(883)
Uchwała nr XXXII/310/05
(883)
rok 2014
(882)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(882)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(882)
Uchwała nr XIV/141/03
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(882)
Zarządzenie nr 103/2012
(882)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(882)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(882)
2010
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(881)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(881)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(880)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(880)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(879)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(879)
Zarządzenie nr 215
(878)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(878)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(878)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(878)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(878)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(878)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(878)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(878)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(877)
Protokół 10
(877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(877)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(877)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(876)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(876)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(876)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(876)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(876)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(875)
Uchwała nr XI/99/03
(875)
Ogłoszenie
(875)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(875)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(875)
Uchwała nr 312
(875)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(874)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(874)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(873)
OBWIESZCZENIE
(873)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(873)
Protokół nr 30
(873)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(873)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(873)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(872)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(871)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(871)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(871)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(870)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(870)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(870)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(870)
Uchwała nr III/36/06
(869)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(869)
Uchwała nr III/16/2002
(869)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(868)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(868)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(868)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(867)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(866)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(866)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(866)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(866)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(866)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(865)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(865)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(865)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(864)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(864)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(864)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(864)
Uchwała nr XXXII/307/05
(864)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(864)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(863)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(863)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(863)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(862)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(862)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(862)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(862)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(861)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(861)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(861)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(861)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(861)
Uchwała nr XLIII/424/06
(860)
Uchwała Nr V/53/2015
(860)
Uchwała nr XL/388/06
(860)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(859)
Uchwała nr XXXV/351/05
(859)
Uchwała nr XLIV/443/06
(859)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(859)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(858)
Uchwała nr XII/117/03
(858)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(857)
Protokół 2
(857)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(857)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(857)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(856)
ZARZĄDZENIE NR 306
(856)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(856)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(856)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(855)
Uchwała nr VIII/71/03
(855)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(855)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(855)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(855)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(854)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(854)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(854)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(854)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(854)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(854)
Ogłoszenie
(854)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(854)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(854)
Uchwała nr VIII/63/03
(853)
Uchwała nr XLIII/425/06
(853)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(852)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(852)
Uchwała nr XXXV/356/05
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(851)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(851)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(850)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(850)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(850)
Protokół 7
(850)
Protokół nr 13
(850)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(849)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(849)
Program współpracy 2015
(849)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(849)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(848)
Uchwały
(847)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(847)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(847)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(847)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(847)
Obwieszczenie
(846)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(846)
2010 rok
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(845)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(845)
Uchwała Nr XII/173/2008
(845)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(845)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zintegrowanego urzadzenia siedziowego typu UTM (Unified Threat Managment) dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(845)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(845)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Strzyżewie
(845)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(844)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(844)
2011 rok
(844)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(844)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(844)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(843)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(843)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(843)
Protokół 3
(842)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(842)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(842)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(841)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(841)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(841)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(841)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(841)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(841)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(840)
Ogłoszenie
(840)
Uchwała nr XLI/415/06
(840)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(840)
Protokół 23
(839)
Uchwała nr XXXV/349/05
(839)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(839)
Uchwała nr XXXV/357/05
(839)
Uchwała nr XXXV/341/05
(839)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów
(838)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(838)
Protokół 17
(838)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(837)
Uchwała nr V/60/07
(837)
Uchwała nr XII/174/2015
(837)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(837)
Protokół nr XXX/2014 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 21 lutego 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(837)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(836)
Uchwała nr XLIV/438/06
(836)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(836)
OGŁOSZENIE
(836)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(836)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(836)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(836)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór n