BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
9780048
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-09-2018
Informacja o samorządzie
(248541)
Zamówienia publiczne
(98133)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(87373)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(61234)
Przetargi 2015
(49475)
Oferty pracy
(46540)
Aktualne oferty pracy
(45085)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(42243)
Przetargi 2014 - archiwum
(41564)
Urząd Miasta i Gminy
(40538)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(37642)
Przetargi 2017
(35850)
Przetargi 2016
(33565)
Władze
(33128)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(29452)
Kontakt
(26856)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(25907)
Przetargi - archiwum 2012
(25374)
Akty prawne i protokoły
(25006)
Podatki lokalne
(23280)
Przetargi - archiwum 2013
(21654)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(20833)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(20498)
Opłata śmieciowa
(20386)
Przetargi 2018
(18706)
Oświadczenia majątkowe radnych
(17048)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(16319)
Aktualne wyniki naborów
(15980)
Jednostki organizacyjne gminy
(15416)
Uchwały Rady Miejskiej
(15372)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(14952)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(14760)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(13986)
Archiwum zakładowe
(13900)
Rada Miejska we Wrześni
(13396)
Sprawy finansowe
(12780)
Ogłoszenia
(12444)
Jednostki pomocnicze gminy
(12252)
Zarządzenia Burmistrza
(12175)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12134)
Informacja o wynikach przetargów
(12127)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(11871)
Zastępcy Burmistrza
(11670)
Konsultacje społeczne
(11560)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(11453)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(11050)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10037)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(9900)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(9694)
Archiwum ofert pracy
(8773)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(8564)
Spółki z udziałem gminy
(8458)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8267)
Ogłoszenia
(8013)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(7749)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(7494)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7415)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7130)
Protokoły z sesji
(6895)
Deklaracja
(6742)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6438)
Sprawozdania finansowe
(6224)
Przetargi - archiwum
(6189)
Archiwum wyników naborów
(6134)
Składy Komisji
(6078)
Archiwum 2001-2002
(5941)
Terminy wpłaty opłaty
(5864)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5698)
Segregacja odpadów komunalnych
(5594)
Placówki oświatowe
(5581)
Zmiany Budżetowe
(5536)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(5493)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5373)
Uchwała budżetowa
(5366)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(5318)
Schronisko dla zwierząt
(5218)
Protokoły z komisji edukacji
(5165)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(5029)
Nazwy i adresy
(5004)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(5003)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5000)
Muzeum Regionalne
(4957)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4809)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4751)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(4720)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4686)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4636)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(4562)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4545)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4485)
Uchwały Zarządu
(4477)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4472)
Statut Miasta i Gminy
(4459)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4452)
Majątek komunalny
(4428)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4418)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4374)
Biblioteka Publiczna
(4350)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4348)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4323)
Statut Miasta i Gminy Września
(4284)
Rocznik 2014
(4249)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4221)
Zgromadzenia publiczne
(4212)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4168)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4132)
Podatki lokalne w roku 2018 - druki interaktywne
(4125)
Opłaty lokalne
(4073)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4070)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4028)
Rocznik 2015
(4017)
Rocznik 2014
(4016)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4001)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3991)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3957)
Rocznik 2012
(3923)
Rocznik 2012
(3912)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Petycje
(3860)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3859)
Rocznik 2013
(3815)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(3786)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3763)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3760)
Rocznik 2013
(3673)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3626)
Petycje
(3550)
Rocznik 2010
(3549)
Rocznik 2011
(3547)
Plany zamówień publicznych
(3545)
Podstawa prawna systemu
(3485)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3474)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3365)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3357)
Protokoły z komisji budżetowej
(3328)
Rocznik 2015
(3326)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3326)
Rocznik 2008
(3319)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3319)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3307)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(3277)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3269)
Podatki lokalne w 2018 r.
(3266)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3257)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3251)
PROTOKÓŁ NR 63
(3247)
PROTOKÓŁ NR 69
(3235)
Rocznik 2005
(3228)
Protokoły z komisji oświaty
(3226)
Rocznik 2009
(3196)
Rocznik 2011
(3196)
Protokoły z komisji zdrowia
(3195)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3188)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3172)
Oświadczenie majątkowe
(3164)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3157)
Deklaracja elektroniczna
(3124)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3111)
PROTOKÓŁ NR 58
(3094)
PROTOKÓŁ NR 67
(3088)
Protokół 59
(3049)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3047)
PROTOKÓŁ NR 66
(3045)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3043)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3043)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3034)
PROTOKÓŁ NR 61
(3033)
Archiwum 2011
(3030)
PROTOKÓŁ NR 70
(3030)
PROTOKÓŁ NR 60
(3029)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3024)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3018)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2974)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2966)
Worki do segregacji odpadów
(2947)
PROTOKÓŁ NR 64
(2944)
PROTOKÓŁ NR 65
(2938)
2014 rok
(2934)
Podatek rolny w 2015 roku
(2921)
2012 rok
(2918)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2879)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2870)
Rocznik 2006
(2865)
Protokół nr 62
(2863)
PROTOKÓŁ NR 68
(2847)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2844)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2819)
Rocznik 2007
(2807)
PROTOKÓŁ NR 71
(2784)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2765)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2759)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2752)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2749)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2742)
Opłata targowa
(2717)
Rocznik 2003
(2715)
Rocznik 2002
(2699)
Rocznik 2004
(2696)
Rocznik 2005
(2695)
2013 rok
(2659)
Informacja o wyborze oferty
(2656)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2649)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2648)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2647)
Rocznik 2010
(2634)
Rocznik 2017
(2628)
Nieograniczone
(2623)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2606)
Rocznik 2009
(2602)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2576)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2575)
Rocznik 2008
(2571)
Lobbing
(2570)
Rocznik 2007
(2569)
za 2010 rok
(2560)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2555)
Rocznik 2003
(2545)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2542)
Majątek komunalny
(2537)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2532)
Rocznik 2016
(2523)
Rocznik 2004
(2518)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2511)
2011 rok
(2509)
Rocznik 2006
(2500)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2471)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2454)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2453)
Przedszkola
(2449)
2011 rok
(2448)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2423)
2013 rok
(2423)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2421)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2414)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2412)
Podatki lokalne w roku 2016
(2403)
Rocznik 2016
(2395)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2394)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2388)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2378)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2375)
Konkursy
(2357)
Poziomy recyklingu
(2352)
Oświadczenie majątkowe
(2348)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2336)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2335)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2335)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2328)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2323)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2317)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2278)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2277)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2272)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2264)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2260)
Inne ogłoszenia
(2260)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2254)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2253)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2252)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2250)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2228)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2227)
Protokół Nr 60
(2196)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2190)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2176)
Oświadczenie majątkowe
(2176)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2175)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2174)
2014 rok
(2168)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2150)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2147)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2144)
Rocznik 2001
(2136)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2123)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2114)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2114)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2109)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2098)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2093)
Rada Nadzorcza
(2090)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2088)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2088)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2088)
Oświadczenie majątkowe
(2086)
2012 rok
(2083)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2077)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2065)
Oświadczenie majątkowe
(2065)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2059)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2055)
Protokół nr 19
(2049)
CRP Sp. z o. o.
(2048)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2043)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2038)
Archiwum
(2035)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2029)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2026)
Protokół 1
(2017)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2017)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2016)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2015)
Oświadczenie majątkowe
(2015)
Uchwała Nr X/132/2011
(2014)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2013)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2012)
Oświata Niepubliczna
(2010)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2004)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2002)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2002)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2000)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1999)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1998)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1998)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1992)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1964)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1962)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1959)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1957)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1955)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1949)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1948)
Oświadczenie majątkowe
(1948)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1942)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1936)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1928)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1926)
Protokół nr XIV/2003
(1923)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1919)
2010 rok
(1919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1918)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1912)
Unieważnienia przetargów
(1908)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1907)
Protokół 3
(1905)
Oświadczenie majątkowe
(1894)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1886)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1885)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1883)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1879)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1875)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1874)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1872)
Rocznik 2002
(1871)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1869)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1869)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1867)
Zarząd
(1862)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1860)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1858)
PROTOKÓŁ NR 53
(1856)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1855)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1844)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1843)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1840)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1838)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1838)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1830)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1830)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1828)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1820)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1817)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1811)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1809)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1808)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1807)
Protokół
(1804)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1793)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1793)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1790)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1790)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1788)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1786)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1786)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1786)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1784)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1779)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1778)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1776)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1775)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1771)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1766)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1765)
Protokół
(1763)
Protokół Nr 46
(1762)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1761)
Rocznik 2017
(1759)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1758)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1757)
Protokół 2
(1757)
Gimnazja
(1753)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1747)
Adres
(1747)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1747)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1746)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1743)
PROTOKÓŁ NR 42
(1743)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1741)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1741)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1738)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1737)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1736)
Protokół Nr LX / 2002
(1735)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1734)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1733)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1732)
Archiwum 2012
(1731)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1731)
Uchwała Nr II/31/2014
(1731)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1726)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1718)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1717)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1717)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1717)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1716)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1713)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1713)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1711)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1710)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1709)
PROTOKÓŁ NR 32
(1708)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1705)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1704)
Nazwa i adres
(1702)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1696)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1694)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1690)
Protokół 69
(1689)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1689)
2012 rok
(1689)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1689)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1688)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1688)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1688)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1687)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1682)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1677)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1677)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1676)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1676)
Umowa spółki
(1675)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1674)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1674)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1673)
Protokół 4
(1673)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1671)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1671)
Protokół 47
(1666)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1665)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1665)
Protokół
(1664)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1664)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1664)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1663)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1662)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1662)
DECYZJA nr 360/2013
(1661)
2009 rok
(1661)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1659)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1659)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1656)
Protokół nr 45
(1655)
PROTOKÓŁ NR 47
(1653)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1652)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1652)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1652)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1650)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1648)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1647)
PROTOKÓŁ NR 66
(1646)
PROTOKÓŁ NR 18
(1645)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1645)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1644)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1644)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1642)
PROTOKÓŁ NR 84
(1642)
Paweł-Trans
(1641)
Protokół LXVI
(1639)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1639)
DECYZJA Nr 600/2010
(1633)
Protokół 62
(1633)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1633)
Uchwały
(1632)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1630)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1629)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1629)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1628)
PROTOKÓŁ NR 30
(1628)
Uchwała Nr III/17/2010
(1626)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1624)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1624)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1623)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1623)
Protokół 43
(1622)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1619)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1618)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1617)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1615)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1612)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1611)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1610)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1609)
Protokół Nr I / 2002
(1609)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1608)
PROTOKÓŁ NR 54
(1608)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1607)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1605)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1604)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1603)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1603)
Uchwała Nr 322
(1603)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1603)
Protokół NR 57
(1602)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1602)
PROTOKÓŁ NR 87
(1601)
Protokół 48
(1601)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1599)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1599)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1599)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1599)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1598)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1598)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1596)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1596)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1594)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1594)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1592)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1590)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1588)
PROTOKÓŁ NR 85
(1588)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1587)
2010 rok
(1587)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1587)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1581)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1581)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1580)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1574)
Protokół
(1574)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1574)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1573)
za 2009 rok
(1572)
Protokół Nr 56
(1570)
Protokół Nr 62
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1569)
PROTOKÓŁ NR 11
(1568)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1568)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1567)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1566)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1566)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1566)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1565)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1565)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1565)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1564)
Protokół nr 56
(1560)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1560)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1559)
Protokół
(1555)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1555)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1554)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1554)
Protokół 12
(1554)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1553)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1553)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1553)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1552)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1552)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1552)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1551)
Protokół Nr 50
(1551)
PROTOKÓŁ NR 14
(1551)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1551)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1551)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1551)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1550)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1550)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1549)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1549)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1548)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1547)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1546)
Protokół nr 32
(1546)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1546)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1545)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1545)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1545)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1545)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1544)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1544)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1544)
PROTOKÓŁ NR 4
(1543)
PROTOKÓŁ NR 61
(1543)
PROTOKÓŁ NR 57
(1542)
Protokół nr 10
(1542)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1539)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1538)
Protokół 38
(1537)
PROTOKÓŁ NR 43
(1535)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1534)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1534)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1534)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1532)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1531)
Protokół 49
(1531)
Protokół nr 51
(1528)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1528)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1528)
PROTOKÓŁ NR 52
(1527)
Protokół Nr LIII / 2002
(1527)
2015 rok
(1525)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1525)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1523)
Uchwała nr VI/86/2011
(1522)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1522)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1521)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1520)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1520)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1519)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1519)
PROTOKÓŁ NR 13
(1519)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1519)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1518)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1518)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1517)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1517)
PROTOKÓŁ NR 89
(1514)
Protokół Nr VIII / 2003
(1514)
PROTOKÓŁ NR 23
(1513)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1513)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1512)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1510)
Protokół 61
(1510)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1509)
Nazwa i adres
(1508)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1505)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1504)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1503)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1503)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1502)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1502)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1501)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1501)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1501)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1499)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1499)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1499)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1498)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1497)
Protokół Nr LVIII
(1495)
PROTOKÓŁ NR 7
(1495)
Rejestr umów przetargowych
(1494)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1493)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1491)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1491)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1491)
Protokół nr 30
(1491)
PROTOKÓŁ NR 38
(1490)
Protokół Nr 51
(1490)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1490)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1490)
Protokół 66
(1489)
Protokół
(1489)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1488)
Protokół Nr 50
(1488)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1487)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1486)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1486)
PROTOKÓŁ NR 51
(1485)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1484)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1484)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1482)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1481)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1481)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1480)
Protokół nr 21
(1479)
Dane podstawowe
(1478)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1476)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1476)
Protokół nr 61
(1473)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1473)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1473)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1473)
Protokół 74
(1472)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1468)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1468)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1468)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1467)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1467)
PROTOKÓŁ NR 16
(1466)
Protokół nr 53
(1466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1465)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1463)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1462)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1462)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1461)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1461)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1460)
Protokół nr 67
(1460)
Protokół 41
(1458)
Protokół 68
(1457)
Protokół
(1457)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1456)
Ograniczone
(1454)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1454)
za 2007 rok
(1454)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1453)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1453)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1452)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1451)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1451)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1451)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1450)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1449)
Uchwała Nr 12
(1449)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1449)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1448)
Protokół
(1448)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1447)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1446)
Obwody głosowania
(1445)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1445)
Jakość wody do spożycia
(1444)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1443)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1443)
Protokół nr VI/2011
(1442)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1442)
Protokół nr 16
(1441)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1441)
Protokół
(1441)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1441)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1441)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1439)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1439)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1439)
Protokół Nr LV / 2002
(1439)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1439)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1438)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1437)
Protokół nr 22
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1436)
Protokół Nr III / 2002
(1436)
PROTOKÓŁ NR 65
(1435)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1434)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1433)
Protokół
(1433)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1432)
Protokół LXXI
(1432)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1431)
Protokół 45
(1430)
PROTOKÓŁ NR 64
(1430)
Protokół 16
(1429)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1429)
za 2006 rok
(1428)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1428)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1427)
za 2005 rok
(1426)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1426)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1426)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1425)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1425)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1424)
Protokół LXXV
(1424)
2009 rok
(1423)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1422)
Protokół 75
(1422)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1421)
PROTOKÓŁ NR 36
(1420)
PROTOKÓŁ NR 41
(1420)
Protokół nr 17
(1419)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1419)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1419)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1418)
Protokół Nr II / 2002
(1418)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1418)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1417)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1415)
Protokół Nr LI / 2002
(1414)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1413)
Protokół 5
(1410)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1410)
Protokół 6
(1410)
Protokół nr 53
(1408)
Protokół
(1408)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1407)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1407)
Protokół Nr L / 2002
(1407)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1406)
Protokół Nr V / 2003
(1406)
Uchwała nr IV/37/06
(1406)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1406)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1406)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1405)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1404)
Protokół nr XXXIII/2005
(1404)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1404)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1403)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1403)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1402)
Protokół
(1401)
Protokół Nr LVI / 2002
(1401)
Protokół LXXXII
(1400)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1400)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1399)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1399)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1399)
Protokół 50
(1398)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1398)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1396)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1395)
Protokół nr 59
(1395)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(1395)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1394)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1394)
Protokół nr 18
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1392)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1390)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1390)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1389)
Protokół nr 11
(1389)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1389)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1388)
Protokół Nr 47
(1387)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1387)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1387)
Protokół nr 34
(1387)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1386)
Protokół Nr VI / 2003
(1385)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1385)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1384)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1383)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1383)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1382)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1381)
Umowy o zamówienia publiczne
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1381)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1380)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1379)
Status prawny
(1378)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1378)
PROTOKÓŁ NR 2
(1378)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1377)
PROTOKÓŁ NR 60
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1377)
Protokół 46
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1376)
Protokół Nr 46
(1376)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1374)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1374)
Protokół Nr LVII / 2002
(1374)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1373)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1372)
Uchwała Nr V/80/2011
(1372)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1371)
PROTOKÓŁ NR 28
(1370)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1367)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1367)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1367)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1366)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1366)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1366)
Protokół
(1365)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1364)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1364)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1364)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1363)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1362)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(1362)
Organizacja
(1362)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1361)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1360)
Protokół
(1359)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1359)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1356)
Protokół 18
(1356)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1354)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1354)
PROTOKÓŁ NR 21
(1354)
Protokół
(1354)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1354)
Protokół nr 39
(1354)
Protokół nr 7
(1353)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1353)
Protokół nr 13
(1353)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1352)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1352)
Protokół 65
(1350)
PROTOKÓŁ NR 62
(1349)
Protokół nr 6
(1349)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1348)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1347)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1347)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1347)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1346)
Protokół nr 50
(1346)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1346)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1346)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1346)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1345)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1345)
za 2008 rok
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1341)
PROTOKÓŁ NR 55
(1341)
Protokół nr 7
(1340)
UCHWAŁA NR 69
(1340)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1340)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1340)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1339)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1338)
Protokół Nr VII / 2003
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1338)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1338)
Protokół nr 55
(1337)
Protokół nr 27
(1337)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1337)
Struktura własnościowa
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1336)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1335)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1335)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1335)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1335)
Protokół nr XXVI/2004
(1335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1334)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1334)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1334)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1334)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1331)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1331)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1331)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1331)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1329)
Protokół 39
(1328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1328)
Protokół 5
(1328)
Protokół nr 15
(1327)
Protokół 1
(1327)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1327)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1326)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1326)
Protokół nr 57
(1326)
Ogłoszenie
(1325)
PROTOKÓŁ NR 56
(1325)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1324)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1324)
Protokół nr 14
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1322)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1322)
Protokół nr XVIII/2004
(1321)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1320)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1319)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1319)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1319)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1318)
Protokół nr 7
(1318)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1317)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1317)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1317)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1317)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1316)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1315)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1314)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1314)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1314)
Protokół nr 14
(1313)
Protokół
(1311)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1310)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1310)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1310)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1309)
Protokół 44
(1309)
Protokół nr 55
(1309)
ORDO Poznań
(1309)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1308)
PROTOKÓŁ NR 58
(1308)
Protokół
(1308)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1308)
Protokół 9
(1307)
Protokół 72
(1307)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1307)
Protokół 64
(1306)
Uchwała Nr II/29/2014
(1306)
Ogłoszenie
(1306)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1306)
PROTOKÓŁ NR 35
(1306)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1305)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1305)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1304)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1304)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1303)
Ogłoszenie
(1303)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1302)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1302)
Protokół
(1302)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1301)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1300)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1300)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1299)
Protokół
(1299)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1299)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1297)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1297)
Zarządzenie Nr 59
(1296)
Protokół nr XXIV/2004
(1294)
PROTOKÓŁ NR 49
(1294)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1294)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1294)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1293)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1292)
Protokół nr VIII/2007
(1292)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1292)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1292)
2011 rok
(1291)
Protokół LX
(1291)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1291)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1290)
Protokół nr XXIX/2005
(1290)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1290)
Starosta Wrzesiński informuje
(1290)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1289)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1288)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1288)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1286)
Protokół Nr LII / 2002
(1285)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1285)
Protokół nr 28
(1283)
Uchwała Nr X/131/2011
(1283)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1283)
PROTOKÓŁ NR 19
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1283)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1283)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1283)
Protokół
(1283)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1283)
PROTOKÓŁ NR 24
(1282)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1281)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1281)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1281)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1280)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1280)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1280)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1278)
Protokół nr XII/2003
(1278)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1278)
Protokół nr 51
(1278)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1278)
Protokół nr 41
(1277)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1277)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1277)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1276)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1276)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1276)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1275)
Protokół nr 48
(1275)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1275)
Protokół LXXVI
(1274)
Protokół nr XXX/2005
(1274)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1274)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1273)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1273)
UCHWAŁA NR 80
(1273)
Protokół nr XLI/2006
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1272)
Protokół nr I/2006
(1272)
Protokół nr IX/2007
(1272)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1271)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1271)
Protokół nr 8
(1271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1270)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1270)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1270)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1269)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1269)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół Nr IX / 2003
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1266)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1265)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1263)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1262)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1262)
Protokół nr XIX/2004
(1262)
PROTOKÓŁ NR 44
(1261)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1261)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1261)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1260)
Protokół 40
(1260)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1259)
Protokół nr 13
(1258)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1258)
Ogłoszenie
(1258)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1258)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1257)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1257)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1257)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1255)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1255)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1254)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1254)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1254)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1253)
Uchwała Nr III/32/2010
(1253)
PROTOKÓŁ NR 46
(1253)
Protokół nr 23
(1253)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1252)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1251)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1251)
Protokół
(1251)
Uchwała nr 95
(1251)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1251)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1250)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1250)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1250)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1250)
Protokół 6
(1250)
Protokół nr 44
(1250)
Protokół nr XXXIV/2005
(1250)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1249)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1249)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1248)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1248)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1248)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1247)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1246)
Protokół nr XIII/2003
(1245)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1245)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1245)
Uchwała Nr 127
(1244)
Protokół Nr 49
(1244)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1244)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1244)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1243)
Protokół nr 26
(1243)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1243)
Protokół
(1243)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1243)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1242)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1242)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1242)
Protokół nr VI/2007
(1242)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1241)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1241)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1240)
Protokół nr XI/2003
(1240)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1240)
Protokół
(1240)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1239)
Protokół nr 24
(1239)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1239)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1238)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1238)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1238)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1237)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1237)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1236)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1236)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1235)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1235)
Uchwała nr 94
(1235)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1235)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1234)
Protokół Nr X / 2003
(1234)
Protokół
(1234)
UCHWAŁA NR 91
(1234)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1233)
Protokół 59
(1233)
Protokół 42
(1233)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1233)
Protokół nr 24
(1232)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1232)
PROTOKÓŁ NR 5
(1231)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1231)
Protokół nr XLIII/2006
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1229)
Protokół nr 52
(1229)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1228)
Rocznik 2018
(1228)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1228)
Uchwała Nr 44
(1228)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1228)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1227)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1226)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1226)
Obwieszczenie
(1226)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1224)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1224)
Zarządzenie nr 254/2012
(1223)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1223)
Protokół nr 9
(1223)
Protokół 67
(1223)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1222)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1222)
Protokół nr XX/2004
(1221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1221)
Protokół nr 49
(1221)
PROTOKÓŁ NR 63
(1221)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1220)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1220)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1219)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1219)
Protokół nr 54
(1218)
Protokół Nr LIV / 2002
(1218)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1218)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1218)
Protokół 22
(1217)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1217)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1217)
Protokół nr 57
(1217)
Protokół nr 11
(1217)
Ogłoszenie
(1216)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1215)
Uchwała Nr 52
(1215)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1215)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1214)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1214)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1214)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1213)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1213)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1213)
Uchwała Nr 53
(1213)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1213)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1212)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1212)
Protokół LXXIV
(1212)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1212)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1211)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1211)
Protokół
(1211)
Protokół nr XXXV/2005
(1211)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1211)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1210)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1210)
Protokół LXXVIII
(1210)
Uchwała Nr 144
(1210)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1209)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1208)
Protokół
(1208)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1208)
Protokół nr XL/2006
(1208)
Uchwała nr XXX/282/05
(1207)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1207)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1207)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1206)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1205)
Protokół nr XLIV/2006
(1205)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1205)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1205)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1205)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1204)
Protokół nr XVI/2003
(1204)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1204)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1203)
Protokół
(1203)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1203)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1203)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1202)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1202)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1201)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1201)
Uchwała nr 71
(1201)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1201)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1201)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1201)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1201)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1200)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1200)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1200)
Zarządzenie nr 162/2012
(1200)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1200)
Uchwała Nr 47
(1199)
Protokół Nr LIX / 2002
(1199)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1199)
Protokół 60
(1199)
Protokół nr XXXI/2005
(1198)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1198)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1198)
Uchwała Nr 42
(1197)
Zarządzenie nr 174/2012
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Uchwała Nr 48
(1196)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1196)
Zarządzenie nr 240/2012
(1196)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1195)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1195)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1194)
Uchwała Nr 106
(1194)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1193)
Protokół nr 14
(1193)
Protokół 71
(1193)
Uchwała Nr 88
(1193)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1193)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1193)
Komunikat
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1192)
Protokół LXXII
(1192)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1191)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1191)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1191)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1191)
Protokół nr XXVIII/2004
(1191)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1191)
Uchwała Nr X/130/2011
(1190)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1189)
PROTOKÓŁ NR 69
(1189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1189)
Protokół 70
(1188)
Protokół 4
(1188)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1188)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1188)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1188)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1188)
Protokół
(1187)
Uchwała Nr 120
(1187)
Protokół nr X/2007
(1186)
Protokół 3
(1186)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1186)
Zarządzenie nr 253/2012
(1186)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1186)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1185)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1184)
Protokół nr XXXVI/2005
(1183)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1183)
UCHWAŁA nr 60
(1182)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1182)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1182)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1182)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1182)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1182)
PROTOKÓŁ NR 86
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1182)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1182)
Uchwała Nr 39
(1182)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1181)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1180)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1180)
Protokół LXV
(1180)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1180)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1180)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1180)
Zarządzenie nr 251/2012
(1180)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1179)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1179)
Uchwała Nr 61
(1179)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1179)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1179)
Ogłoszenie
(1178)
Uchwała Nr 141
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1178)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1177)
OGŁOSZENIE
(1177)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1177)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1177)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1177)
Protokół nr III/2006
(1177)
Uchwała Nr 116
(1177)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1176)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1176)
Protokół nr XXI/2004
(1175)
Uchwała nr III/13/2002
(1175)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1175)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1175)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1175)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1174)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1174)
Protokół nr XV/2003
(1174)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1174)
Uchwała Nr 34
(1173)
Obowiązek Informacyjny
(1173)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1173)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1172)
Obwieszczenie
(1171)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1171)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1170)
Protokół nr 18
(1170)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1169)
Uchwałą nr 85
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1169)
Obwieszczenie
(1169)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1168)
Uchwała Nr 64
(1168)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1168)
Protokół
(1167)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1167)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1167)
Uchwała Nr 45
(1167)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1167)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1167)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1166)
Uchwała Nr 18
(1166)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1166)
Protokół nr XXV/2004
(1166)
Uchwała nr VIII/66/03
(1166)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1165)
Uchwała Nr V/65/2011
(1165)
Protokół Nr 54
(1165)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1165)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1165)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1165)
Ogłoszenie
(1164)
Uchwała Nr 49
(1164)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1164)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1164)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1164)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1164)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1164)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1163)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1163)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1163)
Uchwała nr 74
(1163)
Protokół
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1162)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1162)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1162)
Uchwała Nr 43
(1162)
Uchwała Nr 7
(1162)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1162)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1161)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1161)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1161)
Protokół nr XXIII/2004
(1160)
Obwieszczenie
(1160)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1160)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1159)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1159)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1159)
Uchwała Nr 46
(1159)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1158)
Uchwała Nr 65
(1158)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1158)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1158)
Protokół nr 20
(1157)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1157)
Uchwała Nr 3
(1157)
UCHWAŁA NR 99
(1157)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1156)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1156)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1155)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1155)
Uchwała Nr 126
(1155)
Zarządzenie nr 256/2012
(1155)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1154)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1154)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1154)
Protokół nr 73
(1154)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1153)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1153)
Protokół nr 9
(1152)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1152)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1151)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1151)
PROTOKÓŁ NR LX
(1151)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1151)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1151)
2016 rok
(1151)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1151)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1150)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1150)
Ogłoszenie
(1150)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1150)
Uchwała Nr 27
(1150)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1150)
Uchwała Nr 31
(1150)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1149)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1149)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1148)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1148)
PROTOKÓŁ NR 40
(1148)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1147)
Uchwała Nr 58
(1147)
PROTOKÓŁ NR 10
(1147)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1146)
Obwieszczenie
(1146)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1146)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1146)
PROTOKÓŁ NR 6
(1146)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1146)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1146)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1146)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1145)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1145)
Uchwała Nr 32
(1145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1144)
Ogłoszenie
(1144)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1144)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1144)
Obwieszczenie
(1144)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1144)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1143)
Uchwała nr 98
(1143)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1141)
PROTOKÓŁ nr 45
(1141)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1141)
Uchwała Nr 2
(1141)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1140)
Obwieszczenie
(1140)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1140)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1140)
Protokół nr 52
(1140)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1140)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1140)
UCHWAŁA NR 76
(1139)
Protokół
(1139)
Protokół LXVIII
(1139)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1139)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1138)
Uchwała Nr 103
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1137)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1137)
Uchwała Nr 51
(1137)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1137)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1137)
Uchwała Nr V/54/2015
(1137)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1136)
Uchwała Nr 128
(1136)
PROTOKÓŁ NR 26
(1136)
Uchwała Nr 57
(1136)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1135)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1134)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1134)
Zarządzenie nr 214/2012
(1134)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1134)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1134)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1133)
Protokół nr 12
(1133)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1132)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1132)
UCHWAŁA NR 86
(1132)
Uchwała Nr 8
(1132)
Protokół LXXIX
(1131)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1131)
Obwieszczenie
(1131)
Uchwała Nr 84
(1130)
Zarządzenie nr 170/2012
(1130)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1130)
Uchwała Nr 328
(1130)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1130)
Uchwała Nr 35
(1130)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1130)
Zarządzenie nr 234/2012
(1130)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1129)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1129)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1128)
Uchwała Nr 29
(1128)
Uchwała Nr 59
(1128)
Ogłoszenie
(1127)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1127)
Uchwała Nr 54
(1126)
Protokół 5
(1126)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1126)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1125)
Zarządzenie nr 198/2012
(1125)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1125)
Uchwała Nr 102
(1125)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1125)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1125)
Protokół nr VII/2007
(1125)
Obwieszczenie
(1124)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1124)
Działalność charytatywna
(1123)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1123)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1123)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1122)
Uchwała Nr 50
(1121)
PROTOKÓŁ NR 64
(1121)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1121)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1121)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1120)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1120)
Uchwała Nr 112
(1120)
Programy Miasta i Gminy Września
(1120)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1120)
Uchwała Nr 33
(1119)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1119)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1119)
UCHWAŁA NR 73
(1119)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1119)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1119)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1119)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1119)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1118)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1118)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1118)
Uchwała Nr 41
(1117)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1117)
Protokół 63
(1117)
Uchwała nr VIII/72/03
(1117)
Protokół nr XLII/2006
(1117)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1116)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1116)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1116)
Protokół nr V/2007
(1116)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1116)
Uchwała Nr 78
(1115)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1115)
Zarządzenie nr 220/2012
(1115)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1115)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1115)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1114)
Uchwała Nr 55
(1114)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1114)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1114)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1113)
Protokół 15
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1113)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1113)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1113)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1113)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1113)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1113)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1113)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1113)
Ogłoszenie
(1112)
Uchwała Nr 93
(1112)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1112)
Uchwała Nr 89
(1112)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1112)
Uchwała Nr 148
(1111)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1111)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1111)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1110)
Protokół 1
(1110)
Protokół LXIX
(1110)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1110)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1110)
Uchwała Nr 318
(1110)
Protokół nr XXXIX/2006
(1110)
Uchwała Nr 100
(1109)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1109)
Uchwała Nr 24
(1109)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1108)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1108)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1108)
Uchwała Nr III/34/2010
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1108)
Uchwała Nr 146
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1107)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1107)
Protokół LXXIII
(1107)
Uchwała Nr 115
(1107)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1107)
Protokół Nr IV / 2003
(1107)
Protokół nr XXXII/2005
(1106)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1106)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1106)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1106)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1105)
Protokół 20
(1105)
Uchwała Nr V/45/03
(1105)
PROTOKÓŁ NR 70
(1104)
Protokół nr II/2006
(1104)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1104)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1104)
Uchwała Nr 37
(1104)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1103)
Uchwała Nr 28
(1103)
Uchwała Nr 21
(1103)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1103)
Uchwała Nr 36
(1103)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1103)
Uchwała nr XX/182/04
(1103)
Protokół LXII
(1103)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1103)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1103)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1102)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1102)
Uchwała Nr 104
(1101)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1101)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1101)
Uchwała Nr 66
(1101)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1100)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1100)
Uchwała Nr 56
(1100)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1100)
2011 rok
(1100)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1099)
Uchwała Nr 123
(1099)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1099)
Zarządzenie nr 122/2010
(1098)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1098)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1098)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1098)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1098)
Protokół nr 8
(1097)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1097)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1097)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1097)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1097)
Protokół nr 15
(1096)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1096)
Uchwała nr 79
(1096)
Protokół nr 45
(1096)
rok 2013
(1096)
Uchwała nr II/9/2002
(1095)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1095)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1094)
Protokół LXVII
(1094)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1094)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1094)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1094)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1094)
Uchwała nr VI/91/07
(1094)
Protokół LXX
(1093)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1093)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1093)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1093)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1092)
Uchwała Nr 105
(1092)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1091)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1091)
Uchwała Nr 114
(1091)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1091)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1091)
Ogłoszenie
(1090)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1090)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1090)
Uchwała Nr 319
(1090)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1089)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1089)
Ogłoszenie
(1089)
Protokół nr XXVII/2004
(1089)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1089)
Uchwała Nr 109
(1089)
PROTOKÓŁ NR 3
(1089)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1089)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1088)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1088)
Obwieszczenie
(1088)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1088)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1088)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1088)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1088)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1088)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1088)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1088)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1087)
Uchwała Nr 121
(1087)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1087)
UCHWAŁA NR 77
(1087)
Uchwała nr XX/181/04
(1087)
Protokół 2
(1086)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1086)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1086)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1086)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1086)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1086)
Protokół
(1086)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1085)
U C H W A Ł A Nr 62
(1085)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1085)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1085)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1085)
Protokół 13
(1085)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1084)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1084)
UCHWAŁA NR 325
(1084)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1083)
Zarządzenie nr 169/2010
(1083)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1082)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1082)
2011 rok
(1082)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1082)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1082)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1080)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1080)
Protokół LXXX
(1080)
U C H W A Ł A Nr 81
(1080)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1079)
Uchwała nr VIII/70/03
(1079)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1079)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1079)
Protokół nr 15
(1079)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1079)
2010 rok
(1078)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1078)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1078)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1078)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(1077)
Uchwała Nr 26
(1077)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1077)
U C H W A Ł A Nr 82
(1076)
Protokół nr IV/2006
(1076)
Uchwała Nr 143
(1076)
PROTOKÓŁ NR 8
(1076)
Uchwała nr III/25/06
(1076)
PROTOKÓŁ NR 15
(1076)
Protokół 6
(1075)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1075)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1075)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1075)
PROTOKÓŁ NR 27
(1075)
Protokół
(1075)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1075)
Uchwała nr 92
(1074)
U C H W A Ł A Nr 327
(1074)
Protokół 14
(1074)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1074)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1074)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1074)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1074)
PROTOKÓŁ NR 88
(1074)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1073)
UCHWAŁA NR 70
(1073)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1073)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1072)
Protokół nr XXII/2004
(1072)
Uchwała Nr 25
(1071)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1071)
Uchwała Nr 111
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1070)
PROTOKÓŁ NR 90
(1070)
Uchwała nr VII/104/07
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1070)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1070)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1070)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1070)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1069)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1069)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1068)
Protokół LXXXIV
(1068)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1067)
Rok 2013
(1067)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1067)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1067)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1066)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1066)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1066)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1066)
Protokół nr 17
(1066)
Uchwała Nr 320
(1065)
Protokół LXI
(1065)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1065)
Ogłoszenie
(1065)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1065)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1065)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1065)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1065)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1065)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1065)
Protokół Nr 58
(1065)
Uchwała Nr 23
(1065)
2011 rok
(1065)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1065)
Obwieszczenie
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1064)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1064)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1064)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1063)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1063)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1063)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1062)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1062)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1062)
Uchwała Nr 125
(1062)
Ogłoszenie
(1062)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1062)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1061)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1061)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1061)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1060)
Zarządzenie nr 31/2012
(1060)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1060)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1060)
Zarządzenie nr 145/2012
(1060)
Uchwała Nr 145
(1060)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1059)
Ochrona danych osobowych
(1059)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1059)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1059)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1059)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1059)
Protokół LXXVII
(1059)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1059)
Ogłoszenie
(1058)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1058)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1058)
2011 rok
(1058)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1058)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1058)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1057)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1057)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1057)
Uchwała nr V/45/07
(1057)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1055)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1055)
Uchwała Nr 101
(1055)
Uchwała Nr I/21/2014
(1055)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1055)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1055)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1055)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1054)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1054)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1054)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1054)
Uchwała nr XIII/137/03
(1054)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1053)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1052)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1052)
2012 rok
(1052)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1052)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1052)
Uchwała Nr 142
(1052)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1052)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1051)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1051)
Uchwała nr XLI/414/06
(1051)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1051)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1051)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1050)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1050)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1050)
Rok 2014
(1050)
Uchwała nr XI/101/03
(1049)
Uchwała nr VIII/64/03
(1048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1048)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1048)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(1048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1047)
Ogłoszenie
(1047)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1047)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1047)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1047)
PROTOKÓŁ NR 81
(1047)
Uchwała Nr 147
(1046)
Protokół LXXXI
(1046)
2010 rok
(1046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1046)
Uchwała Nr 63
(1046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1046)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1046)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1046)
Ogłoszenie
(1045)
Uchwała Nr 124
(1045)
Protokół 1
(1045)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1044)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1044)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1044)
Obwieszczenie
(1044)
Uchwała Nr X/129/2011
(1043)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1043)
Uchwała Nr 19
(1043)
Uchwała Nr 20
(1043)
Uchwała nr VI/91/07
(1043)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1043)
Obwieszczenie
(1043)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1042)
UCHWAŁA NR 321
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1042)
Protokół nr 16
(1042)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1042)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1042)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1041)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1040)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1040)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1039)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1039)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1039)
UCHWAŁA NR 313
(1038)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1038)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1038)
Ogłoszenie
(1038)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1038)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1037)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1037)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1037)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1037)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1037)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1037)
Uchwała nr XI/108/03
(1036)
Uchwała Nr 110
(1035)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1035)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1035)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1035)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1035)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1034)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1034)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1034)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1033)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1033)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1033)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1033)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1032)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1032)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1032)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1032)
PROTOKÓŁ NR 20
(1032)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1032)
PROTOKÓŁ NR 29
(1032)
PROTOKÓŁ NR 37
(1031)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1031)
Uchwała nr VI/69/07
(1031)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1031)
2012 rok
(1031)
PROTOKÓŁ NR 68
(1030)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1030)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1030)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1030)
PROTOKÓŁ NR 71
(1030)
Uchwała Nr 9
(1030)
Uchwała Nr 16
(1030)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1029)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1029)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1029)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1029)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1028)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1028)
Zarządzenie nr 124/2012
(1028)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1028)
Uchwała Nr 323
(1028)
PROTOKÓŁ NR 72
(1028)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1028)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1027)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1027)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1027)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1026)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1026)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1026)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1026)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1026)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1025)
Zarządzenie nr 159/2012
(1025)
Obwieszczenie
(1025)
Uchwała Nr 1
(1024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1024)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1024)
Ogłoszenie
(1024)
Uchwała Nr 17
(1024)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1024)
Uchwała nr XXII/204/04
(1023)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1023)
rok 2012
(1023)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1023)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1023)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1023)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1022)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1022)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1021)
Uchwała Nr 122
(1021)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1021)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1021)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1021)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1020)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1020)
Zabytki
(1020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1019)
Uchwała Nr 13
(1019)
Uchwała Nr 329
(1019)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1019)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1019)
Uchwała Nr 67
(1018)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1018)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1018)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1017)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1017)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1017)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1017)
Uchwała Nr V/66/2011
(1016)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1016)
Protokół nr XVII/2003
(1016)
Protokół 11
(1016)
Uchwała nr XII/118/03
(1015)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1015)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1015)
PROTOKÓŁ NR 39
(1015)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1015)
Uchwała Nr 5
(1014)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1014)
Ogłoszenie
(1014)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1014)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1014)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1013)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1013)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1013)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1013)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1012)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1012)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1012)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1011)
Uchwała nr II/7/2002
(1010)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1010)
PROTOKÓŁ NR 12
(1010)
Obwieszczenie
(1010)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1010)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1010)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1009)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1009)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1009)
PROTOKÓŁ NR 48
(1009)
Protokół 19
(1009)
Protokół LXXXIII
(1008)
Zarządzenie nr 68/2012
(1008)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1008)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1008)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1008)
Uchwała Nr 324
(1008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1007)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1007)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1007)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1007)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1007)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1006)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1006)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1006)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1005)
Uchwała nr XII/115/03
(1005)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1005)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1005)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1004)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1004)
Uchwała nr VII/104/07
(1004)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1004)
Ogłoszenie
(1004)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1004)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1003)
UCHWAŁA NR 314
(1003)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1003)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1003)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1003)
Uchwała Nr 6
(1002)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1002)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1002)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1002)
Uchwała Nr 11
(1001)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1001)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1001)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1001)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1001)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1000)
Protokół nr 63
(1000)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1000)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(999)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(999)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(999)
PROTOKÓŁ NR 31
(998)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(998)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(998)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(998)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(997)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(996)
Uchwała Nr 317
(996)
Protokół 4
(996)
2012 rok
(995)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(995)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(995)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(995)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(994)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(994)
PROTOKÓŁ NR 34
(994)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(994)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(994)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(993)
OGŁOSZENIE
(993)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(993)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(993)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(993)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(993)
Uchwała Nr XX/270/2008
(993)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(992)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(992)
Uchwała nr XII/114/03
(992)
Uchwała Nr 14
(992)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(992)
Uchwała nr IV/45/2011
(991)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(991)
Protokół 21
(991)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(991)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(991)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(991)
2011 rok
(991)
UCHWAŁA NR 4
(991)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(990)
Protokół nr 9
(990)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(990)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(990)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(990)
Uchwała nr XL/390/06
(989)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(989)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(989)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(989)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(989)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(988)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(988)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(988)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(988)
Uchwała Nr 15
(988)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(988)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(987)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(987)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(987)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(987)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(986)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(986)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(986)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(986)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(985)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(985)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(985)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(985)
Uchwała Nr XV/191/2012
(984)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(984)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(983)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(983)
Uchwała nr XLI/415/06
(982)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(982)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(982)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(982)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(982)
Uchwała Nr V/64/11
(981)
Protokół nr 10
(981)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(981)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(981)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(981)
Uchwała nr XL/398/2006
(980)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(980)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(980)
Uchwała nr III/36/06
(980)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(980)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(979)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(979)
Protokół
(979)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(978)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(978)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(978)
PROTOKÓŁ NR 65
(978)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(978)
Uchwała nr XV/146/03
(977)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(977)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(977)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(977)
Uchwała nr IV/36/02
(976)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(976)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(976)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(975)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(975)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(975)
Uchwała nr III/14/2002
(975)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(975)
Uchwała Nr IX/112/2011
(975)
Protokół Nr 22
(975)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(974)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(974)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(974)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(974)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(973)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(973)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(972)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(972)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(972)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(972)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(971)
Zarządzenie nr 112/2012
(971)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(971)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(971)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(971)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(971)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(971)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(970)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(969)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(969)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(968)
Uchwała nr III/15/2002
(968)
UCHWAŁA NR 10
(968)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(967)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(967)
Protokół 24
(967)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(967)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(966)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(966)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(966)
Uchwała nr XIV/141/03
(966)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(965)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(965)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(965)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(965)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(965)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(965)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(964)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(964)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(964)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(963)
Uchwała nr XLI/412/06
(963)
Uchwała nr XII/112/03
(963)
rok 2014
(963)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(963)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(962)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(961)
DECYZJA nr 653/2013
(961)
Zarządzenie nr 215
(961)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(961)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(961)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(960)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(960)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(960)
Uchwała nr 326
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(959)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(959)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(959)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(959)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(959)
UCHWAŁA NR 315
(958)
2010 rok
(958)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(958)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(958)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(957)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(957)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(957)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(957)
Protokół 10
(957)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(957)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(957)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(957)
Ogłoszenie
(957)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(956)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(956)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(956)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(956)
Uchwała nr 312
(956)
Ogłoszenie
(956)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(955)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(954)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(954)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(954)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(954)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(954)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(954)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(954)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(953)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(953)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(953)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(953)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(953)
Uchwała Nr V/69/11
(953)
Uchwała nr XXXII/310/05
(952)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(952)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(952)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(951)
Protokół nr 17
(951)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(951)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(951)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(951)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(951)
rok 2010
(951)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(951)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(950)
Zarządzenie nr 103/2012
(950)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(950)
Protokół nr 30
(950)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(949)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(949)
Uchwała nr VIII/65/03
(949)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(948)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(948)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(948)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(948)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(947)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(947)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(947)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(947)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(947)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(947)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(947)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(947)
Uchwała nr XII/117/03
(947)
2013 rok
(946)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(946)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(946)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(945)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(945)
2010
(945)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(945)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(944)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(944)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(943)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(943)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(943)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(942)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(942)
ZARZĄDZENIE NR 306
(941)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(941)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(940)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(940)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(940)
Program współpracy 2015
(940)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(940)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(939)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(939)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(939)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(939)
Uchwała nr XII/174/2015
(939)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(939)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(938)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(938)
Uchwała nr III/16/2002
(938)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(938)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(938)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(937)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(937)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(936)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(936)
Rocznik 2018
(936)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(936)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(935)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(935)
Protokół 2
(935)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(935)
2014 rok
(934)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(933)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(933)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(933)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(933)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(932)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(932)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(932)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(932)
Uchwała nr XI/99/03
(931)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(931)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(931)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(930)
Uchwały
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(930)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(929)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(929)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(928)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(928)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(927)
Uchwała nr XLIV/443/06
(927)
Uchwała Nr V/53/2015
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(926)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(926)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(926)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(926)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(926)
Uchwała nr XIII/177/08
(926)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(926)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(925)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(925)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(924)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(924)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(924)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(924)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(923)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(923)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(923)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(923)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(923)
Uchwała nr XXXV/356/05
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(923)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(922)
Uchwała nr XI/100/03
(922)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(922)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(921)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(921)
Uchwała nr XLI/415/06
(920)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(920)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(920)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(920)
Protokół nr 13
(919)
Protokół 7
(919)
ZARZĄDZENIE Nr 162/2013
(919)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(919)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(919)
OBWIESZCZENIE
(919)
Protokół 3
(919)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(919)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(919)
Uchwała nr III/36/06
(919)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(919)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(918)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(918)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(917)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(917)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(917)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(917)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(917)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(917)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(916)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(916)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(916)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(916)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(915)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(915)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(914)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(914)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(914)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(913)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(912)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(912)
Uchwała nr VIII/71/03
(912)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(912)
Protokół 17
(912)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(912)
Uchwała Nr XII/173/2008
(912)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(912)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(911)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(910)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(910)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(909)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(909)
Protokół nr XXX/2014 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 21 lutego 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(909)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(909)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(909)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(908)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(908)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(908)