BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13230692
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-12-2019
Informacja o samorządzie
(286954)
Zamówienia publiczne
(116370)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(108616)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(85752)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(59290)
Przetargi 2015
(57093)
Aktualne oferty pracy
(53975)
Oferty pracy
(53357)
Urząd Miasta i Gminy
(46268)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(44915)
Przetargi 2014 - archiwum
(42700)
Przetargi 2017
(41772)
Władze
(38978)
Przetargi 2016
(38717)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(36869)
Przetargi 2019
(30702)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(30221)
Kontakt
(30094)
Przetargi 2018
(29945)
Akty prawne i protokoły
(28205)
Podatki lokalne
(27574)
Opłata śmieciowa
(26493)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(26396)
Przetargi - archiwum 2012
(26344)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(24706)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(23286)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(23034)
Przetargi - archiwum 2013
(22771)
Informacja o wynikach przetargów
(19673)
Oświadczenia majątkowe radnych
(19624)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(19259)
Uchwały Rady Miejskiej
(18284)
Aktualne wyniki naborów
(18199)
Jednostki organizacyjne gminy
(17912)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(17105)
Rada Miejska we Wrześni
(17027)
Archiwum zakładowe
(16594)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(15706)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(15353)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(15245)
Konsultacje społeczne
(14874)
Jednostki pomocnicze gminy
(14605)
Sprawy finansowe
(14430)
Zarządzenia Burmistrza
(14185)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Zastępcy Burmistrza
(13987)
Ogłoszenia
(13742)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(13630)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12613)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12533)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(12392)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(11489)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11283)
Ogłoszenia
(10510)
Archiwum ofert pracy
(9966)
Spółki z udziałem gminy
(9499)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8908)
Protokoły z sesji
(8465)
Deklaracja
(8102)
Terminy wpłaty opłaty
(7983)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7971)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7905)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(7868)
Segregacja odpadów komunalnych
(7603)
Sprawozdania finansowe
(7588)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(7418)
Archiwum wyników naborów
(7358)
Zmiany Budżetowe
(7068)
Placówki oświatowe
(6956)
Przetargi - archiwum
(6895)
Archiwum 2001-2002
(6857)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6791)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6733)
Schronisko dla zwierząt
(6528)
Uchwała budżetowa
(6454)
Składy Komisji
(6430)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(6396)
Podatki lokalne w 2019 r.
(6368)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(6322)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6281)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6254)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6130)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6069)
Muzeum Regionalne
(6024)
Nazwy i adresy
(6021)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5933)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
(5878)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(5797)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(5730)
Statut Gminy Września
(5690)
Statut Gminy
(5667)
Zgromadzenia publiczne
(5656)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5610)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5536)
Biblioteka Publiczna
(5470)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5467)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5459)
Uchwały Zarządu
(5443)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5337)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5336)
Plany zamówień publicznych
(5329)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5287)
Wybory samorządowe 2018
(5270)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(5241)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5206)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5189)
Rocznik 2014
(4996)
Majątek komunalny
(4960)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(4950)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4891)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4810)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4793)
Opłaty lokalne
(4760)
Rocznik 2015
(4724)
Rocznik 2014
(4703)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4696)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4669)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4665)
Rocznik 2012
(4625)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4583)
Rocznik 2013
(4559)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4548)
Rocznik 2012
(4543)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4517)
Petycje
(4470)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4461)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Podstawa prawna systemu
(4324)
Rocznik 2013
(4301)
Rocznik 2010
(4213)
Rocznik 2011
(4212)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(4177)
Rocznik 2015
(4110)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4105)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(4096)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(4095)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(4063)
Protokoły z komisji budżetowej
(4001)
Petycje
(3990)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3976)
Rocznik 2011
(3917)
Rocznik 2008
(3915)
Protokoły z komisji oświaty
(3914)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3895)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3881)
Deklaracja elektroniczna
(3872)
PROTOKÓŁ NR 63
(3872)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3868)
Protokoły z komisji zdrowia
(3850)
PROTOKÓŁ NR 69
(3849)
Nieograniczone
(3843)
Oświadczenie majątkowe
(3832)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3808)
Rocznik 2009
(3788)
Worki do segregacji odpadów
(3771)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3768)
Rocznik 2005
(3766)
PROTOKÓŁ NR 67
(3714)
Protokół 59
(3679)
PROTOKÓŁ NR 58
(3675)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3669)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3655)
PROTOKÓŁ NR 66
(3640)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3635)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3623)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
PROTOKÓŁ NR 70
(3601)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3601)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3595)
Konkursy
(3580)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
PROTOKÓŁ NR 60
(3564)
PROTOKÓŁ NR 61
(3563)
Rocznik 2017
(3539)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3538)
PROTOKÓŁ NR 64
(3514)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3514)
PROTOKÓŁ NR 65
(3503)
Archiwum 2011
(3502)
2014 rok
(3479)
Protokół nr 62
(3467)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3453)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Lobbing
(3407)
2012 rok
(3406)
Rocznik 2005
(3383)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3381)
PROTOKÓŁ NR 68
(3380)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3372)
Opłata targowa
(3353)
Rocznik 2006
(3341)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
PROTOKÓŁ NR 71
(3329)
Rocznik 2007
(3326)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3319)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3313)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3312)
Rocznik 2010
(3290)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3286)
Rocznik 2003
(3278)
Rocznik 2009
(3276)
Rocznik 2007
(3274)
Rocznik 2002
(3233)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3232)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3231)
Podatek rolny w 2015 roku
(3230)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3229)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3222)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3220)
Rocznik 2008
(3213)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3205)
Informacja o wyborze oferty
(3202)
Rocznik 2016
(3201)
Rocznik 2003
(3200)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3196)
Rocznik 2006
(3194)
Rocznik 2004
(3185)
Rocznik 2004
(3167)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3167)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3164)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(3144)
Przedszkola
(3144)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3128)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3116)
Majątek komunalny
(3083)
Rocznik 2016
(3064)
Poziomy recyklingu
(3026)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3009)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(3007)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(3007)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2988)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2983)
Oświata Niepubliczna
(2974)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2948)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2944)
za 2010 rok
(2941)
Rejestr umów przetargowych
(2940)
2013 rok
(2914)
2013 rok
(2900)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2900)
Oświadczenie majątkowe
(2896)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2894)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2894)
Archiwum
(2883)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2882)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2874)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2869)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2849)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2840)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2840)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2837)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2827)
Oświadczenie majątkowe
(2823)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2810)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2806)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2801)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2796)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2758)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2758)
2011 rok
(2756)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2748)
Rocznik 2018
(2744)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2743)
Inne ogłoszenia
(2719)
Podatki lokalne w roku 2016
(2704)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2702)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2698)
Rocznik 2001
(2698)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2693)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2692)
Rada Nadzorcza
(2690)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2677)
2011 rok
(2677)
Protokół Nr 60
(2665)
Protokół 1
(2665)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2663)
Rocznik 2017
(2662)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2658)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2652)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2644)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2643)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2639)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2624)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2623)
CRP Sp. z o. o.
(2620)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2618)
Oświadczenie majątkowe
(2615)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2613)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2609)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2604)
Oświadczenie majątkowe
(2603)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2603)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2594)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2585)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2577)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2575)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2567)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2567)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2566)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2556)
Oświadczenie majątkowe
(2554)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2553)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2548)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2540)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2536)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2535)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2533)
Protokół 3
(2526)
Obwody głosowania
(2524)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2522)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2521)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2519)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2517)
Oświadczenie majątkowe
(2514)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2513)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2511)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2508)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2500)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2486)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2483)
Protokół nr XIV/2003
(2482)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2479)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2479)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2478)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2476)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2474)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2467)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2463)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2454)
Oświadczenie majątkowe
(2453)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2441)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2439)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2434)
Protokół 2
(2433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2432)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2429)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2427)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2424)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2422)
Protokół nr 19
(2422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2417)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2415)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2411)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2389)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2388)
2014 rok
(2376)
Obowiązek Informacyjny
(2368)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2367)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2363)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2362)
2012 rok
(2358)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2358)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2358)
Zarząd
(2358)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2357)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2357)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2357)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2354)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2350)
Uchwała Nr X/132/2011
(2349)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2348)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2347)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2339)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2338)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2332)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2326)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2323)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2322)
Rocznik 2018
(2318)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2317)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2299)
PROTOKÓŁ NR 56
(2294)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2289)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2288)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2288)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2286)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2281)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2279)
Protokół 4
(2276)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2265)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(2262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2261)
Unieważnienia przetargów
(2260)
Rocznik 2002
(2259)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2252)
Jakość wody do spożycia
(2248)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2242)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2236)
PROTOKÓŁ NR 32
(2228)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2223)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2222)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2221)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2220)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2219)
Protokół
(2218)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2216)
Uchwała Nr II/31/2014
(2216)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2213)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2201)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2195)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2194)
Adres
(2193)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2193)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2193)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2191)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2186)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2185)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2183)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2181)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2179)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2176)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2174)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2171)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2171)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2170)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2170)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2170)
Protokół Nr LX / 2002
(2155)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2155)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2151)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2150)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2150)
2010 rok
(2146)
PROTOKÓŁ NR 42
(2144)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2144)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2143)
PROTOKÓŁ NR 47
(2142)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2140)
Protokół
(2138)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2138)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2137)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2136)
Protokół 69
(2134)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2132)
Umowa spółki
(2129)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2129)
Protokół Nr 46
(2127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2127)
PROTOKÓŁ NR 66
(2125)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2125)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2121)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2120)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2120)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2114)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2103)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2103)
PROTOKÓŁ NR 30
(2101)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2101)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2099)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2099)
PROTOKÓŁ NR 53
(2096)
Protokół 47
(2096)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2095)
PROTOKÓŁ NR 84
(2095)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2095)
Protokół
(2094)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2093)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2091)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2088)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2083)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(2082)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2079)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2079)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(2079)
Nazwa i adres
(2077)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2077)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2073)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2069)
DECYZJA Nr 600/2010
(2068)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2065)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2062)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2060)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2059)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2057)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2057)
2015 rok
(2057)
Paweł-Trans
(2056)
PROTOKÓŁ NR 87
(2053)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(2053)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2053)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2053)
PROTOKÓŁ NR 18
(2050)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(2048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2046)
PROTOKÓŁ NR 11
(2046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2039)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2036)
PROTOKÓŁ NR 85
(2034)
Archiwum 2012
(2034)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(2032)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(2028)
PROTOKÓŁ NR 14
(2024)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(2022)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(2019)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2019)
Protokoły z komisji Doraźnej
(2019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(2016)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(2016)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(2014)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2013)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(2013)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(2010)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(2007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(2006)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(2006)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(2004)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(2002)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(2002)
Zabytki
(2001)
PROTOKÓŁ NR LXII
(2001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1999)
Uchwała Nr 322
(1999)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1999)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1997)
Protokół Nr I / 2002
(1997)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1997)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1994)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1993)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1991)
Protokół nr 45
(1990)
Protokół Nr 62
(1987)
Protokół LXVI
(1987)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1986)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1985)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1985)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1985)
Protokół NR 57
(1984)
ORDO Poznań
(1983)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1983)
Protokół 62
(1981)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1981)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1980)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1975)
Uchwała Nr III/17/2010
(1975)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1974)
PROTOKÓŁ NR 4
(1973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1973)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1972)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1972)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1972)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1971)
Protokół Nr 50
(1969)
Dane podstawowe
(1969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1968)
DECYZJA nr 360/2013
(1965)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1963)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1963)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1962)
Protokół
(1962)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1959)
Protokół 48
(1958)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1957)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1954)
Protokół Nr VIII / 2003
(1952)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1951)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1951)
Protokół 43
(1949)
Protokół nr 51
(1949)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1948)
Protokół nr 32
(1945)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1943)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1940)
Protokół nr 16
(1939)
PROTOKÓŁ NR 13
(1939)
Protokół 12
(1938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1937)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1937)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1937)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1934)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1934)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1933)
Protokół nr 56
(1931)
Protokół
(1930)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1929)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1929)
Protokół nr 10
(1928)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1927)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1926)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1925)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1923)
Zespoły Szkół
(1920)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1918)
Protokół Nr 50
(1916)
2012 rok
(1915)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1915)
Protokół Nr 56
(1913)
Protokół Nr LIII / 2002
(1912)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1912)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1911)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1911)
PROTOKÓŁ NR 43
(1909)
Protokół 6
(1908)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1908)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1905)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1905)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1904)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1903)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1903)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1901)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1901)
PROTOKÓŁ NR 23
(1900)
2009 rok
(1898)
PROTOKÓŁ NR 89
(1897)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1896)
Protokół 49
(1895)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1894)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1894)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1893)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1893)
PROTOKÓŁ NR 16
(1892)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1890)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1890)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1890)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1889)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1889)
PROTOKÓŁ NR 54
(1889)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1888)
Dotacje
(1883)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1883)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1877)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1877)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1877)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1877)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1876)
Protokół
(1875)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1874)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1874)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1873)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1872)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1871)
Protokół Nr 51
(1871)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1869)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1869)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1866)
Protokół
(1864)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1863)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1862)
Status prawny
(1862)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1861)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1861)
Protokół 66
(1861)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1860)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1859)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1858)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1857)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1857)
Protokół Nr LVIII
(1855)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1855)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1855)
Protokół
(1851)
Ochrona danych osobowych
(1849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1848)
Protokół 38
(1847)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1845)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1845)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1845)
Protokół 5
(1844)
Nazwa i adres
(1843)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1843)
PROTOKÓŁ NR 38
(1842)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1841)
Protokół 75
(1841)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1841)
Protokół 74
(1840)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1840)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1840)
za 2009 rok
(1840)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1838)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1838)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1838)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1836)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1835)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1835)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1832)
Protokół nr 67
(1831)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1831)
2010 rok
(1830)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1830)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1829)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1827)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1827)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1826)
Protokół 61
(1825)
PROTOKÓŁ NR 61
(1825)
Organizacja
(1824)
PROTOKÓŁ NR 57
(1823)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1823)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1823)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1822)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1818)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1818)
Protokół 16
(1816)
Protokół Nr III / 2002
(1813)
Protokół
(1813)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1812)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1812)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1811)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1811)
Protokół 5
(1811)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1810)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1810)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1810)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1809)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1808)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1808)
Protokół LXXI
(1807)
PROTOKÓŁ NR 7
(1807)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1805)
Uchwała nr VI/86/2011
(1805)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1805)
PROTOKÓŁ NR 36
(1804)
Protokół
(1802)
Protokół
(1802)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1801)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1800)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1800)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1799)
Protokół nr 22
(1797)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1797)
Protokół nr 30
(1795)
Protokół Nr II / 2002
(1795)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1793)
Protokół
(1792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1792)
Protokół 41
(1792)
Protokół
(1791)
2016 rok
(1791)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1790)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1790)
Protokół nr 21
(1789)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1789)
Protokół nr 34
(1789)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1789)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1787)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1787)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1786)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1786)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1784)
Protokół nr 17
(1784)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1783)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1781)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1780)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1779)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1778)
Protokół nr 53
(1778)
Uchwała Nr 12
(1778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1778)
za 2005 rok
(1777)
Protokół 68
(1777)
Protokół nr 53
(1777)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1777)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1777)
Struktura własnościowa
(1777)
PROTOKÓŁ NR 52
(1776)
Protokół Nr LVI / 2002
(1774)
Protokół nr XXXIII/2005
(1773)
Protokół nr 61
(1772)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1772)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1772)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1771)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1770)
Protokół 45
(1770)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1769)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1764)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1761)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1759)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1759)
Protokół
(1758)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1758)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1758)
PROTOKÓŁ NR 41
(1757)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1757)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1757)
Protokół nr VI/2011
(1756)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1756)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1754)
PROTOKÓŁ NR 28
(1753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1753)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1753)
Gimnazja
(1753)
PROTOKÓŁ NR 21
(1753)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1751)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1751)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1749)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1748)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1748)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1748)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1748)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1747)
PROTOKÓŁ NR 64
(1746)
Protokół 46
(1746)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1746)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1745)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1745)
Protokół Nr LI / 2002
(1744)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1743)
Protokół Nr V / 2003
(1742)
Protokół
(1742)
Protokół Nr LV / 2002
(1742)
Protokół nr 7
(1741)
Protokół
(1741)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1739)
Protokół nr 39
(1739)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1738)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1738)
Protokół nr 7
(1738)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1737)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1737)
Ograniczone
(1736)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1735)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1734)
PROTOKÓŁ NR 65
(1733)
Protokół Nr LVII / 2002
(1732)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1732)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1731)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1731)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1731)
PROTOKÓŁ NR 51
(1731)
Protokół 50
(1731)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1730)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1729)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1729)
za 2007 rok
(1728)
Protokół nr 11
(1728)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1727)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1727)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1727)
PROTOKÓŁ NR 2
(1725)
Protokół Nr VI / 2003
(1724)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1721)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1720)
Protokół LXXXII
(1720)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1720)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1718)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1718)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1717)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1716)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1716)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1716)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1715)
Protokół nr 14
(1714)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1714)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1714)
Protokół nr 6
(1713)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1713)
Protokół Nr 46
(1713)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1713)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1711)
Protokół nr 7
(1711)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1711)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1709)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1709)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1709)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1708)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1707)
Uchwała nr IV/37/06
(1707)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1705)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1705)
Protokół Nr VII / 2003
(1705)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1703)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1703)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1703)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1702)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1701)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1700)
Protokół LXXV
(1700)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1700)
Protokół
(1700)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1699)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1698)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1698)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1697)
Protokół Nr 47
(1695)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1695)
Protokół nr 50
(1695)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1694)
Protokół nr 18
(1693)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1693)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1693)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1693)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1691)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1690)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1690)
Protokół Nr L / 2002
(1689)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1689)
Protokół 44
(1688)
za 2006 rok
(1687)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1687)
Protokół nr 26
(1686)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1684)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1683)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1683)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1682)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1682)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1682)
Protokół nr 13
(1681)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1681)
PROTOKÓŁ NR 19
(1681)
Protokół nr 59
(1680)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1680)
Protokół 65
(1680)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1679)
PROTOKÓŁ NR 60
(1679)
Protokół
(1678)
Protokół nr 55
(1678)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1678)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1676)
Protokół nr 13
(1676)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1674)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1673)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1672)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1672)
Protokół nr 57
(1671)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1670)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1670)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1667)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1666)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1666)
Protokół nr 15
(1665)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1665)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1664)
Protokół Nr LII / 2002
(1664)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1663)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1661)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1661)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1659)
Protokół nr VIII/2007
(1658)
Protokół
(1658)
2009 rok
(1656)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1655)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1655)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1655)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1655)
Protokół
(1654)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1654)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1652)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1652)
Protokół 64
(1650)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1650)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1649)
Uchwała Nr II/29/2014
(1647)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1647)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1647)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1647)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1646)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1645)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1645)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1645)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1645)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1644)
PROTOKÓŁ NR 55
(1644)
PROTOKÓŁ NR 35
(1643)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1641)
Protokół nr 27
(1641)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1641)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1641)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1640)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1640)
Umowy o zamówienia publiczne
(1640)
PROTOKÓŁ NR 24
(1639)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1638)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1636)
Protokół nr 8
(1636)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1634)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1632)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1631)
Protokół 39
(1631)
za 2008 rok
(1631)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1629)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1629)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1629)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1629)
PROTOKÓŁ NR 62
(1629)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1628)
Protokół 18
(1627)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1627)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1627)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1626)
Protokół nr XXIX/2005
(1625)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1625)
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
(1624)
Protokół nr XXVI/2004
(1624)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1623)
Ogłoszenie
(1623)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1623)
Protokół nr XVIII/2004
(1622)
Protokół nr 14
(1622)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1621)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1621)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1621)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1621)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1620)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1620)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1620)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1620)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1619)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1619)
Protokół Nr IX / 2003
(1617)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1616)
Protokół nr XXIV/2004
(1616)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1616)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1615)
Protokół nr 11
(1614)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1614)
PROTOKÓŁ NR 49
(1613)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1612)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1612)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1612)
Protokół nr 55
(1612)
Protokół 1
(1611)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1610)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1610)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1610)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1610)
Protokół nr 51
(1610)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1610)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1608)
UCHWAŁA NR 69
(1608)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1608)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1607)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1607)
PROTOKÓŁ NR 58
(1606)
Protokół nr 28
(1606)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1605)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1605)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1605)
Ogłoszenie
(1605)
Protokół nr XX/2004
(1604)
ZARZĄDZENIE NR 156/2015
(1603)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1602)
Protokół 9
(1602)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1601)
Protokół LX
(1601)
Protokół 72
(1601)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1600)
Zarządzenie Nr 59
(1600)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1600)
Protokół nr XII/2003
(1600)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1599)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1599)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1598)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1598)
Protokół nr XLIII/2006
(1597)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1596)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1595)
Protokół 40
(1595)
Ogłoszenie
(1594)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1593)
Ogłoszenie
(1592)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1592)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1589)
Protokół
(1589)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1588)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1587)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1587)
PROTOKÓŁ NR 46
(1587)
Protokół
(1586)
Protokół 6
(1585)
Protokół
(1584)
Protokół nr VI/2007
(1584)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1584)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1584)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1584)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1583)
Protokół
(1583)
Protokół nr XXX/2005
(1582)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1582)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1582)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1582)
Protokół
(1582)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1581)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1580)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1580)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1579)
Starosta Wrzesiński informuje
(1578)
Protokół nr 48
(1578)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1577)
Protokół nr 18
(1577)
Protokół nr 24
(1577)
Kultura fizyczna i sport Miasta i Gminy Września
(1577)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1577)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1576)
Uchwała Nr V/80/2011
(1575)
Protokół nr I/2006
(1575)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1574)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1573)
Protokół nr 44
(1573)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1572)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1571)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1570)
Protokół
(1570)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1570)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1569)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1569)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1569)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1569)
Ogłoszenie
(1568)
Protokół Nr LIV / 2002
(1568)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1567)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1567)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1566)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1566)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1564)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1564)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1564)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1563)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1563)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1563)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1563)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1562)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1562)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1562)
Protokół
(1561)
Protokół 42
(1561)
Uchwała nr XI/102/03
(1561)
Uchwała nr XXXVI/359/05
(1561)
Protokół Nr 49
(1561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1561)
Protokół nr XI/2003
(1560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1560)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1559)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1559)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1559)
Protokół Nr X / 2003
(1558)
Protokół nr 23
(1558)
Protokół nr 52
(1557)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1557)
Protokół nr XXXV/2005
(1557)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1556)
Protokół nr XLI/2006
(1556)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1556)
Ogłoszenie
(1554)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1554)
Protokół nr 24
(1553)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1552)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1552)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1551)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1551)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1551)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1551)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1550)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1550)
PROTOKÓŁ NR 44
(1550)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1549)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1549)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
(1548)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1547)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1546)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1546)
Protokół 22
(1546)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1546)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1545)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1545)
2011 rok
(1545)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1544)
Uchwała Nr 127
(1544)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1544)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1542)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1542)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1541)
UCHWAŁA nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2004r.
(1540)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1540)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1540)
Protokół nr 14
(1539)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1539)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1539)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1539)
Obwieszczenie
(1539)
Protokół nr XIX/2004
(1538)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1538)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1538)
Zarządzenie nr 254/2012
(1538)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1537)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1537)
Protokół nr 57
(1537)
Protokół Nr LIX / 2002
(1536)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1535)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1535)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1534)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1534)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1533)
UCHWAŁA NR 91
(1533)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1533)
Protokół nr 54
(1533)
PROTOKÓŁ NR 5
(1533)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1533)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1532)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1531)
Protokół 4
(1531)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1530)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1530)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1529)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1529)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1528)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1528)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1528)
Protokół nr 9
(1527)
Protokół
(1527)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1527)
Protokół LXXVI
(1527)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1527)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1526)
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1525)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1525)
Protokół nr XLIV/2006
(1523)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1523)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1522)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1522)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1521)
Uchwała Nr 144
(1520)
Protokół 67
(1520)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1520)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1520)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1519)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1519)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1519)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1518)
Uchwała nr 95
(1518)
Obwieszczenie
(1517)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1517)
Protokół 3
(1516)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1516)
Protokół nr 41
(1516)
Ogłoszenie
(1515)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1515)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1514)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1513)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1513)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1513)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1513)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1513)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
(1513)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1513)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1513)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1512)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1511)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1511)
Protokół
(1510)
Protokół 59
(1510)
PROTOKÓŁ NR 63
(1509)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1509)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1509)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1509)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1509)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1509)
Protokół nr IX/2007
(1507)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1506)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1506)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1506)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1506)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1504)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1504)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1503)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1503)
Protokół nr XXXIV/2005
(1503)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1501)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1501)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1501)
Uchwała nr 94
(1501)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1500)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1500)
Protokół
(1500)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1500)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1499)
PROTOKÓŁ NR LX
(1499)
Protokół nr XXV/2004
(1498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1498)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1498)
Uchwała Nr X/131/2011
(1498)
UCHWAŁA NR 80
(1498)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1497)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1497)
Protokół nr XXXI/2005
(1497)
Protokół nr 12
(1497)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1497)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1497)
Komunikat
(1496)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1495)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1495)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1495)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1494)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1494)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1493)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1493)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1492)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1492)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1491)
Protokół LXXIV
(1491)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1490)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1490)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1490)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1490)
PROTOKÓŁ NR 86
(1490)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1489)
Protokół nr XXI/2004
(1489)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1489)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1488)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1488)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1487)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1487)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1486)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1486)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1485)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1485)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1485)
Protokół LXXII
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1484)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1484)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1484)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1484)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1484)
Protokół
(1483)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1483)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1483)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1482)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1482)
Protokół nr 52
(1481)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1481)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1481)
Protokół LXV
(1480)
Protokół 71
(1480)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1480)
Protokół nr III/2006
(1479)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1479)
Protokół nr 49
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1479)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1478)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1478)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1478)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1478)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1477)
Protokół nr XL/2006
(1477)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1477)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1476)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1476)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1476)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1476)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1476)
Protokół nr XXVIII/2004
(1475)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1475)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1475)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1474)
Protokół nr XVI/2003
(1473)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1473)
Uchwała Nr 106
(1473)
Protokół nr XIII/2003
(1473)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1473)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1472)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1472)
Uchwała Nr 141
(1472)
PROTOKÓŁ NR 26
(1472)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1471)
Protokół nr X/2007
(1470)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1470)
Protokół nr XV/2003
(1470)
Protokół Nr 54
(1469)
Obwieszczenie
(1469)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1469)
Protokół LXVIII
(1469)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1469)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1468)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1468)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1468)
Protokół 70
(1468)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1468)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1468)
Uchwała nr VIII/66/03
(1468)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1468)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1467)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1467)
Protokół 60
(1465)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1465)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1465)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1464)
Protokół LXXVIII
(1463)
Zarządzenie nr 253/2012
(1463)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1463)
Protokół nr XXXVI/2005
(1462)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1462)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1461)
Protokół nr 20
(1461)
rok 2013
(1461)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1460)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1460)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1460)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1459)
Uchwała Nr 52
(1458)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1458)
Rok 2013
(1458)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1458)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1458)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1457)
Obwieszczenie
(1456)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1455)
Zarządzenie nr 174/2012
(1455)
Protokół nr 9
(1455)
Ogłoszenie
(1455)
Obwieszczenie
(1455)
Zarządzenie nr 251/2012
(1455)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1454)
Uchwała Nr 126
(1454)
Protokół nr 73
(1454)
Ogłoszenie
(1454)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1454)
Uchwała Nr III/32/2010
(1454)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1453)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1452)
Ogłoszenie
(1452)
Uchwała nr 71
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1452)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1450)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1450)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1450)
Protokół
(1449)
Protokół nr II/2006
(1449)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1449)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1449)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1449)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1449)
Uchwała Nr 116
(1448)
Obwieszczenie
(1448)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1448)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1447)
Protokół nr XXIII/2004
(1447)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1447)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1447)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1446)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1446)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1445)
Zarządzenie nr 256/2012
(1445)
Uchwała Nr 44
(1445)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1444)
PROTOKÓŁ NR 69
(1444)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1444)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1444)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1443)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1442)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1441)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1441)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1440)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1440)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1440)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1439)
Ogłoszenie
(1439)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1439)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1439)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1439)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1439)
Uchwała Nr 120
(1438)
Uchwała Nr 48
(1438)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1438)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1436)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1436)
Obwieszczenie
(1436)
Uchwała Nr 128
(1436)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1436)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1435)
Zarządzenie nr 162/2012
(1435)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1434)
Uchwała Nr 53
(1434)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1433)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1432)
Protokół nr XLII/2006
(1431)
Uchwała Nr 148
(1431)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1431)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1431)
Uchwała Nr 47
(1430)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1430)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1430)
PROTOKÓŁ nr 45
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1428)
Ogłoszenie
(1428)
Uchwała Nr 61
(1428)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1428)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1428)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1427)
Uchwała Nr 42
(1427)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1427)
PROTOKÓŁ NR 10
(1426)
Protokół nr XXVII/2004
(1426)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1426)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1426)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1425)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1425)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1425)
Protokół nr 15
(1425)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1424)
Zarządzenie nr 240/2012
(1424)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1424)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1424)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1423)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1423)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1422)
Ogłoszenie
(1422)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1422)
UCHWAŁA nr 60
(1421)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1421)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1420)
Protokół Nr IV / 2003
(1420)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1420)
Uchwała Nr 146
(1420)
Protokół LXIX
(1420)
Protokół nr XXXIX/2006
(1420)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1419)
Kwalifikacja wojskowa
(1419)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1419)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1419)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1417)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1416)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1416)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1416)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1416)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1415)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1415)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1415)
Uchwała Nr 88
(1415)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1414)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1414)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1413)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1413)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1412)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1412)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1412)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1412)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1412)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1411)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1411)
Protokół LXXIII
(1411)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1410)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1409)
Uchwała Nr 39
(1409)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1409)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1409)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1409)
Uchwała Nr 45
(1409)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1408)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1408)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1408)
Rok 2014
(1407)
Uchwałą nr 85
(1407)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1407)
PROTOKÓŁ NR 40
(1407)
Uchwała nr XXX/282/05
(1406)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1406)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1405)
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1405)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1405)
Protokół nr VII/2007
(1405)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1405)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1405)
Ogłoszenie
(1404)
2010 rok
(1404)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1403)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1402)
Uchwała Nr 49
(1402)
Uchwała Nr 43
(1402)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1402)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1401)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1401)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1400)
Uchwała Nr 46
(1399)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1398)
Uchwała Nr 31
(1397)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1397)
Uchwała Nr 27
(1397)
Uchwała Nr 102
(1397)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1396)
Uchwała Nr 112
(1396)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1395)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1395)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1395)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1394)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1394)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1394)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1394)
Uchwała Nr 7
(1394)
Uchwała Nr 64
(1394)
Protokół 5
(1394)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1393)
Protokół nr V/2007
(1393)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1393)
Protokół 20
(1393)
Protokół 63
(1393)
Uchwała Nr 34
(1393)
PROTOKÓŁ NR 64
(1393)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1392)
PROTOKÓŁ NR 8
(1392)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1391)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1391)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1391)
Uchwała nr III/13/2002
(1391)
Protokół nr 15
(1391)
2011 rok
(1391)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1391)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1391)
Protokół nr IV/2006
(1390)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1389)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1389)
Uchwała Nr 51
(1389)
Protokół LXXIX
(1389)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1389)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1388)
Uchwała Nr 32
(1388)
UCHWAŁA NR 76
(1388)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1388)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1388)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1388)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1387)
Protokół LXX
(1387)
PROTOKÓŁ NR 6
(1387)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1386)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1386)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1385)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1385)
Uchwała Nr 58
(1385)
Obwieszczenie
(1384)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1384)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1384)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1384)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1384)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1384)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1384)
Uchwała Nr 143
(1384)
Obwieszczenie
(1384)
Uchwała nr 74
(1383)
Protokół LXII
(1383)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1383)
Uchwała Nr V/54/2015
(1383)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1382)
Uchwała Nr 65
(1382)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1382)
Uchwała Nr 103
(1382)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1381)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1381)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1381)
Ogłoszenie
(1381)
Ogłoszenie
(1381)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1381)
Uchwała Nr 104
(1381)
Protokół nr 17
(1381)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1381)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1380)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1380)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1380)
Protokół LXVII
(1380)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1380)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1380)
Protokół LXI
(1379)
Uchwała Nr 55
(1379)
Uchwała Nr 8
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1378)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1378)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1378)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1378)
2011 rok
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1377)
UCHWAŁA NR 86
(1377)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1377)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1377)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1376)
UCHWAŁA NR 99
(1376)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1376)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1375)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1375)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1375)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1375)
Uchwała Nr 3
(1374)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1374)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1374)
rok 2012
(1374)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1374)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1374)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1373)
Zarządzenie nr 214/2012
(1373)
Protokół nr 45
(1373)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1373)
Protokół LXXXI
(1373)
PROTOKÓŁ NR 15
(1372)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1372)
Uchwała Nr 24
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1372)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1372)
Protokół nr XXXII/2005
(1372)
PROTOKÓŁ NR 70
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1372)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1371)
Kadra pedagogiczna
(1371)
PROTOKÓŁ NR 90
(1371)
Uchwała Nr 50
(1371)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1370)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1370)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1370)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1370)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1369)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1369)
Zarządzenie nr 170/2012
(1369)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1368)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1368)
PROTOKÓŁ NR 88
(1368)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1368)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1368)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1368)
Uchwała Nr 35
(1368)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1368)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1368)
Uchwała Nr 142
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1368)
Uchwała Nr 115
(1368)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1367)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1366)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1366)
Uchwała Nr 18
(1366)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1366)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1366)
Ogłoszenie
(1365)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1365)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1365)
Uchwała nr 98
(1365)
Protokół 1
(1364)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1364)
Uchwała nr XIII/137/03
(1363)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1363)
2012 rok
(1363)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1363)
Obwieszczenie
(1363)
Uchwała Nr 54
(1362)
Uchwała Nr 59
(1361)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1361)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1361)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1360)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1360)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1359)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1359)
Uchwała Nr 57
(1359)
Obwieszczenie
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1358)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1357)
Protokół LXXXIV
(1357)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1357)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1356)
Uchwała Nr X/130/2011
(1356)
Uchwała Nr 33
(1356)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1356)
Zarządzenie nr 234/2012
(1356)
Uchwała Nr 28
(1356)
Uchwała Nr 89
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1355)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1355)
Uchwała Nr 93
(1355)
Protokół 15
(1355)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1355)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1354)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1354)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1354)
Uchwała Nr 84
(1354)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1354)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1353)
Protokół nr XXII/2004
(1353)
Uchwała Nr 125
(1353)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1353)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1352)
Protokół 13
(1352)
Uchwała Nr 26
(1352)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1352)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1352)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1352)
Uchwała Nr 29
(1352)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1351)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1351)
Uchwała Nr 121
(1351)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1351)
Obwieszczenie
(1351)
UCHWAŁA NR 73
(1350)
Uchwała nr 92
(1350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1350)
PROTOKÓŁ NR 3
(1349)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1349)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1349)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1349)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1349)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1349)
PROTOKÓŁ NR 20
(1349)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1348)
Uchwała Nr V/65/2011
(1348)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1348)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1348)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1348)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1348)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2016 roku
(1347)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1347)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1346)
Ogłoszenie
(1346)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1346)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1346)
PROTOKÓŁ NR 81
(1345)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1345)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1345)
Uchwała Nr 41
(1345)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1345)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1344)
Uchwała nr 79
(1344)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1343)
Uchwała Nr 145
(1343)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1343)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1343)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1342)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1342)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1341)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1341)
Uchwała Nr 147
(1341)
Uchwała Nr 78
(1341)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1341)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1341)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1340)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1340)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1340)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1340)
Uchwała Nr 114
(1340)
Uchwała nr II/9/2002
(1340)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1339)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1339)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1339)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1339)
Zarządzenie nr 169/2010
(1339)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1338)
Protokół 6
(1338)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1338)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1338)
Zarządzenie nr 198/2012
(1338)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1338)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1337)
Uchwała nr XI/101/03
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1336)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1336)
Protokół 1
(1335)
Uchwała Nr 2
(1335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1334)
PROTOKÓŁ NR 37
(1334)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1334)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1333)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1333)
Zarządzenie nr 220/2012
(1333)
Uchwała Nr 105
(1332)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1332)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1332)
2011 rok
(1332)
Uchwała Nr 328
(1332)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1332)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1332)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1332)
Uchwała Nr 25
(1331)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1331)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1331)
Uchwała Nr 21
(1331)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1330)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1330)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1330)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1330)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1330)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1330)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1330)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1329)
U C H W A Ł A Nr 81
(1329)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1329)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1329)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1329)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1329)
Uchwała Nr 23
(1329)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1328)
Protokół 14
(1328)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1328)
Uchwała Nr 36
(1328)
Protokół Nr 58
(1328)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1327)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1327)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1327)
Protokół 2
(1326)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1326)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1325)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1324)
Uchwała Nr 111
(1324)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1324)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1323)
Uchwała Nr 123
(1323)
Uchwała Nr 318
(1323)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1321)
Uchwała Nr 100
(1321)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1321)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1321)
Obwieszczenie
(1320)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1320)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1319)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1319)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1319)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1319)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1319)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1319)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1319)
PROTOKÓŁ NR 72
(1319)
Uchwała Nr V/45/03
(1318)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1318)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1318)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1318)
PROTOKÓŁ NR 71
(1318)
Protokół 4
(1318)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1318)
Protokół 19
(1317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1317)
Uchwała Nr 56
(1317)
Protokół LXXX
(1317)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1317)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1316)
rok 2014
(1315)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1315)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1315)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1315)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1315)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1314)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1313)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
(1313)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1313)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1313)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1312)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1312)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1312)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1312)
Uchwała Nr 109
(1311)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1311)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1311)
Uchwała nr VIII/72/03
(1311)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1311)
Ogłoszenie
(1309)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1309)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1308)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1308)
2010 rok
(1308)
Protokół LXXVII
(1307)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1307)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1307)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1307)
Uchwała Nr 66
(1306)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1306)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1306)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1306)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1305)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1305)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1305)
Protokół nr 8
(1305)
U C H W A Ł A Nr 82
(1305)
UCHWAŁA NR 77
(1305)
2011 rok
(1305)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1305)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1305)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1305)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1305)
UCHWAŁA NR 325
(1304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1304)
PROTOKÓŁ NR 31
(1304)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1304)
Ogłoszenie
(1304)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1303)
PROTOKÓŁ NR 68
(1303)
Protokół 21
(1303)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1303)
Uchwała Nr 124
(1303)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1302)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1302)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1302)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1302)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1301)
PROTOKÓŁ NR 29
(1301)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1301)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1301)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1301)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1300)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1300)
Ogłoszenie
(1300)
PROTOKÓŁ NR 27
(1300)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1300)
Zarządzenie nr 145/2012
(1299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1299)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1299)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1299)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1299)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1299)
UCHWAŁA NR 70
(1299)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1298)
Protokół LXXXIII
(1298)
Uchwała Nr 320
(1298)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1298)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1298)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1298)
Uchwała Nr 319
(1297)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1297)
Uchwała Nr I/21/2014
(1297)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1296)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1296)
Obwieszczenie
(1296)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1296)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1296)
Uchwała Nr 37
(1295)
Obwieszczenie
(1295)
Uchwała Nr 101
(1294)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1294)
U C H W A Ł A Nr 62
(1294)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1293)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1293)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1293)
Protokół nr 16
(1293)
U C H W A Ł A Nr 327
(1292)
Uchwała nr III/25/06
(1292)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1292)
Protokół
(1292)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1291)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1291)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1291)
Ogłoszenie
(1291)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1291)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1291)
Uchwała Nr 122
(1290)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1290)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1289)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1289)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1288)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1288)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1288)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1288)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1288)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1287)
Uchwała nr VIII/70/03
(1287)
UCHWAŁA NR 321
(1287)
PROTOKÓŁ NR 12
(1287)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1287)
Program współpracy 2015
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1286)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1286)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1284)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1284)
Uchwała nr VI/91/07
(1284)
2012 rok
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1284)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1284)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1284)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1283)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1283)
Uchwała Nr 19
(1283)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1283)
Protokół nr XVII/2003
(1283)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1282)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1282)
Uchwała Nr III/34/2010
(1282)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1282)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1282)
Zarządzenie nr 31/2012
(1282)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1281)
Uchwała Nr 20
(1281)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1281)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1281)
Uchwała Nr 110
(1280)
Zarządzenie nr 122/2010
(1280)
Uchwała nr VIII/64/03
(1280)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1280)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1280)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1279)
Obowiązek informacyjny
(1279)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1279)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1279)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1278)
Protokół nr 63
(1278)
rok 2010
(1278)
Programy i Plany
(1278)
Ogłoszenie
(1277)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1277)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1277)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1276)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1276)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1276)
Uchwała Nr 16
(1275)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1275)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1275)
2013 rok
(1275)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1274)
Rocznik 2019
(1274)
Uchwała Nr 323
(1274)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1273)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1273)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1273)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1273)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1273)
Uchwała nr XI/108/03
(1273)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1272)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1272)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1271)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1271)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1271)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1271)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1271)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1271)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1270)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1270)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1270)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1270)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1270)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1269)
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
(1269)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1268)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1268)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1268)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1268)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1268)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
UCHWAŁA NR 313
(1267)
PROTOKÓŁ NR 48
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1266)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1266)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1266)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1266)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1266)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1265)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1264)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1263)
Ogłoszenie
(1263)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1263)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1263)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1261)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1261)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1261)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1260)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1260)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1259)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1259)
Zarządzenie nr 159/2012
(1259)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1258)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1258)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1258)
Uchwała Nr 329
(1258)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1258)
Protokół 11
(1258)
Uchwała nr VII/104/07
(1258)
Działalność charytatywna
(1257)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1257)
Uchwała nr XX/181/04
(1257)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1257)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1257)
Uchwała Nr 63
(1257)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1257)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1257)
Uchwała nr XLI/414/06
(1256)
Protokół Nr 22
(1255)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1255)
Protokół 24
(1255)
PROTOKÓŁ NR 34
(1255)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1254)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1254)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1253)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1253)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1252)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1252)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1252)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1251)
Uchwała Nr 17
(1251)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1251)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1251)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1251)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1250)
PROTOKÓŁ NR 39
(1250)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1250)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1249)
Zarządzenie nr 215
(1248)
Uchwała nr XX/182/04
(1248)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1248)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1248)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1248)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1248)
2012 rok
(1247)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1247)
2014 rok
(1247)
Uchwała Nr 324
(1247)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1246)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1245)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1245)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1244)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1244)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1244)
Zarządzenie nr 124/2012
(1243)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1243)
Regulaminy korzystania ze zbiorów
(1242)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1242)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1242)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1241)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1241)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1241)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1241)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1240)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1240)
Ogłoszenie
(1240)
Uchwała Nr 9
(1240)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1239)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1239)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1239)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1239)
Uchwała nr XII/174/2015
(1238)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1238)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1238)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1238)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1238)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1237)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1237)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1236)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1236)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1236)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1236)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1236)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1235)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1235)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1235)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1235)
Uchwała nr XII/118/03
(1235)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1235)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1235)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1234)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1234)
Protokół
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1233)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1233)
Uchwała Nr 67
(1233)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1233)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1233)
PROTOKÓŁ NR 65
(1233)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1232)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1232)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1232)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1232)
Uchwała nr XII/115/03
(1232)
Uchwała Nr 13
(1231)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1231)
Uchwała Nr 1
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1231)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1230)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1230)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1230)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1230)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1230)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1230)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1230)
Uchwała nr II/7/2002
(1229)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1228)
Protokół 10
(1228)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1228)
Protokół 7
(1227)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1227)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1227)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1227)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1227)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1226)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1226)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1226)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1225)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1225)
Uchwała Nr 5
(1225)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1225)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1224)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1224)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1224)
Uchwała Nr V/66/2011
(1224)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1224)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1224)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1223)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1222)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1222)
Uchwała nr V/45/07
(1222)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1221)
Uchwała nr XV/146/03
(1221)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1221)
2011 rok
(1221)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1220)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1219)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1219)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1219)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1219)
Zarządzenie nr 68/2012
(1219)
Protokół nr 10
(1218)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1218)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1218)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1217)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1217)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1217)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1217)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1217)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1217)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1217)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1216)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1216)
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z 22 sierpnia 2018 r.
(1216)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1216)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1216)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1216)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1216)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1215)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1215)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1215)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1214)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1214)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1213)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1213)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1213)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1213)
Uchwała nr XIV/141/03
(1212)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1212)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1212)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1212)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1212)
Uchwała nr XI/100/03
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1212)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1211)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1211)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1211)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1211)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1211)
Uchwała nr XL/390/06
(1211)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1210)
DECYZJA nr 653/2013
(1210)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1209)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1209)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1209)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1209)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1208)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1208)
Uchwała Nr 11
(1208)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1208)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1208)
UCHWAŁA NR 314
(1208)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1208)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1208)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1208)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1207)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1207)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1207)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1207)
Uchwała Nr 15
(1207)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1206)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1206)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1206)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1206)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1205)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1205)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1205)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1204)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1203)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
(1203)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1203)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1203)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1203)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1202)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1202)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1202)
Uchwała nr XXII/204/04
(1202)
Uchwała Nr X/129/2011
(1202)
Uchwała Nr 317
(1202)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1202)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1201)
2011 rok
(1201)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1201)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1201)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1201)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1200)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1200)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1199)
Rok 2015
(1199)
Uchwała nr IV/36/02
(1199)
Uchwała nr VI/69/07
(1199)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1199)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1199)
Umowy 2017
(1199)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1198)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1198)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1198)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1198)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1198)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Uchwała nr III/16/2002
(1197)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1196)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1196)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1196)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1196)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1196)
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
(1195)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1195)
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
(1195)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1195)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1194)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1194)
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
(1194)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1193)
Protokół 17
(1193)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1193)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1192)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1192)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1191)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1191)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1191)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1190)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1190)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1190)
Uchwała nr III/14/2002
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1190)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1190)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1189)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1189)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1189)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1189)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1188)
Zarządzenie nr 112/2012
(1187)
UCHWAŁA NR 4
(1187)
Protokół nr 9
(1187)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1187)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1187)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1186)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1186)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1186)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1186)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1186)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1185)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1185)
Uchwała Nr 6
(1185)
2010
(1185)
Uchwała nr XII/114/03
(1185)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1185)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1184)
Uchwała nr VIII/65/03
(1184)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1184)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1183)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1183)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1183)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1182)
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1182)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1181)
OGŁOSZENIE
(1181)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
(1181)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1181)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1181)
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1181)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1181)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(1180)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1180)
Uchwała nr III/15/2002
(1180)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1179)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1179)
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1179)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1179)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1178)
Dostawa ławek parkowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1178)
Protokół 2
(1178)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1178)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1177)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1177)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1177)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1177)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1176)
Uchwała nr III/36/06
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1176)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
(1176)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
(1176)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1175)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1175)
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
(1174)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1174)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1174)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1174)
Uchwała Nr 14
(1174)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1174)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1173)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1173)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
(1173)
Uchwała nr XI/99/03
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.
(1173)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1173)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1173)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1172)
Uchwała nr XLI/415/06
(1172)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1171)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1170)
Uchwała nr 312
(1170)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1170)
Uchwała nr XII/112/03
(1170)
Uchwała nr VII/104/07
(1168)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1168)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1168)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(1168)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(1168)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1167)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1167)
ZARZĄDZENIE NR 152/2015
(1167)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1167)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1166)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1166)
Zarządzenie nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1166)
2010 rok
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1166)
Uchwała Nr V/64/11
(1166)
UCHWAŁA NR 315
(1166)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1166)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1165)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1165)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1164)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1164)
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2017 roku
(1164)