BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
6778806
ostatnia aktualizacja BIP'u:
26-07-2017
Informacja o samorządzie
(208719)
Zamówienia publiczne
(79599)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(66469)
Przetargi 2015
(42293)
Przetargi 2014 - archiwum
(40126)
Oferty pracy
(39539)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(38403)
Aktualne oferty pracy
(36803)
Urząd Miasta i Gminy
(34420)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(30330)
Władze
(28110)
Przetargi 2016
(27900)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(26408)
Przetargi - archiwum 2012
(24036)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(23269)
Kontakt
(23189)
Akty prawne i protokoły
(21566)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(21388)
Przetargi - archiwum 2013
(20389)
Podatki lokalne
(19076)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(16869)
Opłata śmieciowa
(16743)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(15506)
Oświadczenia majątkowe radnych
(14250)
Przetargi 2017
(13925)
Aktualne wyniki naborów
(13661)
Jednostki organizacyjne gminy
(12949)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(12830)
Uchwały Rady Miejskiej
(12439)
Sprawy finansowe
(11272)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11169)
Archiwum zakładowe
(11149)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(10947)
Rada Miejska we Wrześni
(10677)
Zarządzenia Burmistrza
(10169)
Jednostki pomocnicze gminy
(10118)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(9265)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(9192)
Zastępcy Burmistrza
(9170)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(9029)
Ogłoszenia
(8918)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(8701)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8602)
Konsultacje społeczne
(8230)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(7781)
Archiwum ofert pracy
(7554)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7304)
Spółki z udziałem gminy
(7180)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6597)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(6167)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(5868)
Deklaracja
(5621)
Przetargi - archiwum
(5434)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5400)
Protokoły z sesji
(5249)
Archiwum 2001-2002
(5047)
Informacja o wynikach przetargów
(4938)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(4855)
Archiwum wyników naborów
(4842)
Sprawozdania finansowe
(4689)
Składy Komisji
(4675)
Ogłoszenia
(4655)
Terminy wpłaty opłaty
(4507)
Placówki oświatowe
(4399)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4390)
Uchwała budżetowa
(4293)
Segregacja odpadów komunalnych
(4285)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(4156)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(4153)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4137)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4103)
Zmiany Budżetowe
(4099)
Schronisko dla zwierząt
(4057)
Nazwy i adresy
(4008)
Muzeum Regionalne
(3946)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3922)
Protokoły z komisji edukacji
(3914)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(3912)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Majątek komunalny
(3868)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(3851)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3794)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3761)
Statut Miasta i Gminy
(3759)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(3717)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3700)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3618)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3618)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3603)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3533)
Rocznik 2014
(3494)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3493)
Opłaty lokalne
(3481)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3479)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3474)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3458)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3440)
Uchwały Zarządu
(3394)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(3384)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3368)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3363)
Biblioteka Publiczna
(3351)
Rocznik 2015
(3315)
Statut Miasta i Gminy Września
(3276)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3260)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3259)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3196)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3169)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3155)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3137)
Rocznik 2012
(3098)
Rocznik 2012
(3093)
Rocznik 2014
(3071)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3060)
Rocznik 2013
(3049)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3002)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(2980)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(2964)
Rocznik 2013
(2910)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2860)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2804)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2768)
Zgromadzenia publiczne
(2726)
Rocznik 2010
(2724)
Podstawa prawna systemu
(2714)
Rocznik 2011
(2700)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2692)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2643)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2622)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(2618)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2616)
Protokoły z komisji budżetowej
(2613)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2604)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2600)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2598)
Protokoły z komisji oświaty
(2585)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2574)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2574)
Protokoły z komisji zdrowia
(2541)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2537)
Petycje
(2535)
Petycje
(2535)
Rocznik 2008
(2528)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2508)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2493)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2493)
Deklaracja elektroniczna
(2490)
Rocznik 2015
(2472)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2472)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2453)
PROTOKÓŁ NR 63
(2419)
Rocznik 2011
(2418)
PROTOKÓŁ NR 69
(2414)
2013 rok
(2404)
Oświadczenie majątkowe
(2392)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2385)
2014 rok
(2378)
Archiwum 2011
(2366)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2359)
PROTOKÓŁ NR 61
(2350)
2012 rok
(2335)
Rocznik 2009
(2331)
PROTOKÓŁ NR 67
(2328)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2316)
Rocznik 2005
(2316)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2309)
Protokół 59
(2308)
PROTOKÓŁ NR 58
(2302)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2302)
Worki do segregacji odpadów
(2301)
PROTOKÓŁ NR 70
(2291)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2289)
PROTOKÓŁ NR 66
(2276)
PROTOKÓŁ NR 60
(2265)
Protokół nr 62
(2265)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2243)
Podatek rolny w 2015 roku
(2242)
PROTOKÓŁ NR 65
(2227)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2225)
2011 rok
(2221)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2220)
PROTOKÓŁ NR 64
(2209)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2204)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2198)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2189)
PROTOKÓŁ NR 71
(2181)
2011 rok
(2180)
PROTOKÓŁ NR 68
(2179)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2171)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2167)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2153)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2152)
Rocznik 2007
(2141)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2141)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2136)
za 2010 rok
(2122)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2116)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2109)
Rocznik 2006
(2068)
Podatki lokalne w roku 2016
(2051)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2034)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2025)
Opłata targowa
(2006)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(1987)
Majątek komunalny
(1985)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1985)
Rocznik 2003
(1982)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(1980)
Nieograniczone
(1967)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1954)
Informacja o wyborze oferty
(1943)
Rocznik 2005
(1932)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1922)
Rocznik 2004
(1922)
2014 rok
(1911)
Rocznik 2002
(1909)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1904)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1895)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(1892)
Oświadczenie majątkowe
(1892)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1886)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1882)
Rocznik 2010
(1876)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1871)
Rocznik 2008
(1863)
2013 rok
(1857)
Rocznik 2004
(1851)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1846)
Zespoły Szkół
(1841)
Rocznik 2009
(1840)
Rocznik 2007
(1829)
Przedszkola
(1826)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1822)
2012 rok
(1817)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1809)
Rocznik 2006
(1805)
Rocznik 2016
(1798)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1777)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1773)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1759)
Rocznik 2003
(1739)
Poziomy recyklingu
(1732)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1721)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1714)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1713)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1704)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1703)
Gimnazja
(1697)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1694)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1687)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1664)
Inne ogłoszenia
(1659)
Protokół Nr 60
(1651)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1650)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1642)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1642)
2010 rok
(1638)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1637)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1631)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1630)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1624)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1617)
Lobbing
(1614)
Konkursy
(1613)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1611)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1595)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1593)
Rada Nadzorcza
(1589)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1566)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1557)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1555)
Oświadczenie majątkowe
(1555)
Oświadczenie majątkowe
(1554)
Protokół nr 19
(1553)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1548)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1545)
Oświadczenie majątkowe
(1543)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1531)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1524)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1520)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1520)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1519)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1517)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1503)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1501)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1498)
Rocznik 2016
(1495)
Rocznik 2001
(1492)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1490)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1489)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1488)
Oświadczenie majątkowe
(1488)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1487)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1487)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1486)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1486)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1485)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1484)
Uchwała Nr X/132/2011
(1481)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1480)
CRP Sp. z o. o.
(1477)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1475)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1470)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1470)
Oświadczenie majątkowe
(1462)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1461)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1460)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1456)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1454)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1454)
2012 rok
(1450)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1449)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1444)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1436)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1434)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1428)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1425)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1420)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1419)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1418)
Plany zamówień publicznych
(1416)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1415)
2009 rok
(1411)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1409)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1405)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1403)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1401)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1401)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1401)
Nazwa i adres
(1398)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1394)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1389)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1388)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1387)
Oświadczenie majątkowe
(1381)
Unieważnienia przetargów
(1380)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1379)
Protokół nr XIV/2003
(1377)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1377)
Archiwum 2012
(1375)
Zarząd
(1373)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1373)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1372)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1371)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1370)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1369)
Adres
(1367)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1363)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1363)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1362)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1357)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1351)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1347)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1347)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1347)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1347)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1346)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1346)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1343)
2010 rok
(1342)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1340)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1332)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1330)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1327)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1324)
Paweł-Trans
(1323)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1322)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1322)
PROTOKÓŁ NR 42
(1322)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1321)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1315)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1313)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1313)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1311)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1310)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1308)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1308)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1305)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1304)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1304)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1303)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1301)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1300)
PROTOKÓŁ NR 53
(1297)
Protokół
(1295)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1294)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1292)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1289)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1288)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1287)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1284)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1284)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1280)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1279)
za 2009 rok
(1278)
Rocznik 2002
(1277)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1276)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1276)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1275)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1275)
PROTOKÓŁ NR 18
(1274)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1273)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1266)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1266)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1263)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1259)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1259)
Uchwała Nr II/31/2014
(1259)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1258)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1256)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1253)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1251)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1251)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1251)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1251)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1250)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1249)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1248)
Uchwała Nr III/17/2010
(1245)
Obwody głosowania
(1244)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1244)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1240)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1238)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1238)
Protokół
(1237)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1236)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1236)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1236)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1235)
Umowa spółki
(1235)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1232)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1231)
PROTOKÓŁ NR 84
(1230)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1230)
Protokół LXVI
(1229)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1227)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1226)
PROTOKÓŁ NR 66
(1224)
Protokół 48
(1224)
DECYZJA Nr 600/2010
(1224)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1222)
Protokół
(1220)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1218)
Protokół Nr 46
(1216)
Protokół NR 57
(1216)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1215)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1214)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1214)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1213)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1211)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1210)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1209)
Uchwała Nr 322
(1208)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1206)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1203)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1203)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1201)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1200)
Protokół 47
(1200)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1198)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1198)
PROTOKÓŁ NR 32
(1198)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1196)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1196)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1193)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1193)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1192)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1191)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1191)
Protokół 69
(1189)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1189)
Protokół nr 67
(1189)
Protokół 43
(1188)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1188)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1187)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1187)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1186)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1186)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1186)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1184)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1184)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1184)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1184)
PROTOKÓŁ NR 54
(1184)
PROTOKÓŁ NR 47
(1183)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1182)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1181)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1181)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1180)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1180)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1179)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1178)
Nazwa i adres
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1178)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1177)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1174)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1174)
Ograniczone
(1173)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1173)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1172)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1172)
Protokół LXXV
(1170)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1170)
PROTOKÓŁ NR 4
(1169)
PROTOKÓŁ NR 14
(1169)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1168)
Protokół Nr LX / 2002
(1168)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1168)
PROTOKÓŁ NR 30
(1167)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1167)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1166)
Protokół
(1166)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1165)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1165)
PROTOKÓŁ NR 89
(1164)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1163)
Protokół nr 61
(1158)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1158)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1157)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1157)
Protokół Nr 56
(1156)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1155)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1155)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1155)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1152)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1151)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1151)
PROTOKÓŁ NR 85
(1150)
PROTOKÓŁ NR 87
(1149)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1149)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1149)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1147)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1147)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1146)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1146)
PROTOKÓŁ NR 13
(1146)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1146)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1145)
za 2007 rok
(1145)
PROTOKÓŁ NR 11
(1143)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1143)
PROTOKÓŁ NR 43
(1141)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1140)
Uchwała nr IV/37/06
(1140)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1139)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1139)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1138)
Uchwała Nr 12
(1138)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1137)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1136)
Protokół Nr 62
(1135)
PROTOKÓŁ NR 52
(1135)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1134)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1133)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1133)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1132)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1131)
2009 rok
(1131)
Ogłoszenie
(1130)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1130)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1129)
Protokół nr XXXIII/2005
(1129)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1129)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1127)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1126)
PROTOKÓŁ NR 7
(1126)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1126)
Ogłoszenie
(1125)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1125)
PROTOKÓŁ NR 23
(1123)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1123)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1123)
Protokół Nr 51
(1123)
Protokół nr 59
(1121)
Ogłoszenie
(1120)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1117)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1117)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1115)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1115)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1114)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1113)
PROTOKÓŁ NR 38
(1113)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1113)
Protokół 41
(1113)
za 2006 rok
(1112)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1112)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1112)
Protokół 49
(1112)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1109)
Protokół
(1108)
za 2005 rok
(1105)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1105)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1105)
Protokół 62
(1104)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1104)
Protokół Nr 50
(1103)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1103)
Protokół
(1100)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1100)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1099)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1098)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1097)
Zarządzenie Nr 59
(1097)
PROTOKÓŁ NR 61
(1096)
PROTOKÓŁ NR 57
(1095)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1095)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1095)
Protokół Nr LIII / 2002
(1094)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1093)
Protokół 38
(1092)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1092)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1091)
DECYZJA nr 360/2013
(1091)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1091)
Podatki lokalne w 2017 r.
(1090)
PROTOKÓŁ NR 64
(1090)
Protokół 45
(1089)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1088)
Protokół Nr LVIII
(1087)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1087)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1086)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1086)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1086)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1086)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1085)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1085)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1084)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1084)
Protokół
(1081)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1080)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1080)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1080)
PROTOKÓŁ NR 36
(1079)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1079)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1078)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1077)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1077)
Protokół nr 53
(1077)
PROTOKÓŁ NR 51
(1076)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1075)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1074)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1074)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1074)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1072)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1072)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1072)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1072)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1071)
Protokół nr 45
(1070)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1070)
Protokół nr 56
(1070)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1069)
Protokół nr 41
(1068)
Ogłoszenie
(1068)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1067)
PROTOKÓŁ NR 41
(1066)
Protokół 61
(1066)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1064)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1064)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1063)
PROTOKÓŁ NR 65
(1062)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1062)
Protokół nr 22
(1062)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1062)
2011 rok
(1061)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1061)
Protokół nr 10
(1061)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1060)
Protokół nr 30
(1059)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1059)
Protokół nr 32
(1059)
Protokół nr 50
(1057)
Protokół nr 55
(1055)
Protokół nr XVIII/2004
(1054)
PROTOKÓŁ NR 62
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1054)
Protokół nr 39
(1053)
PROTOKÓŁ NR 60
(1053)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1053)
Uchwała Nr X/131/2011
(1052)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1052)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1052)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1051)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1051)
Protokół Nr I / 2002
(1049)
Protokół nr 21
(1049)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1049)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1048)
Protokół 68
(1048)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1048)
PROTOKÓŁ NR 56
(1048)
Protokół 1
(1047)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1047)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1047)
Protokół LXXI
(1047)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1047)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(1046)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1046)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1046)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1044)
Protokół 46
(1043)
PROTOKÓŁ NR 28
(1043)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1042)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1042)
za 2008 rok
(1042)
PROTOKÓŁ NR 16
(1042)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1041)
UCHWAŁA NR 69
(1041)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1041)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1041)
Protokół
(1041)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1039)
Protokół 50
(1039)
Protokół nr XXVI/2004
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1039)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1039)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1039)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1038)
Protokół nr XXIV/2004
(1037)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1037)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1036)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1036)
PROTOKÓŁ NR 21
(1036)
PROTOKÓŁ NR 55
(1036)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1036)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1035)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1035)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1034)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1034)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1033)
Protokół
(1033)
Protokół LXXXII
(1033)
Protokół
(1033)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1033)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1033)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1032)
Protokół
(1032)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1031)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1031)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1031)
Umowy o zamówienia publiczne
(1031)
Protokół
(1030)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1030)
UCHWAŁA NR 80
(1030)
Uchwała nr VI/86/2011
(1029)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1029)
Protokół nr 51
(1028)
Protokół nr VI/2011
(1028)
Protokół LX
(1028)
PROTOKÓŁ NR 44
(1028)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1028)
Protokół nr XXIX/2005
(1027)
Protokół nr 55
(1026)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1026)
Protokół Nr 47
(1025)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1025)
Protokół nr XII/2003
(1025)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1025)
Protokół nr XIX/2004
(1025)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1024)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1023)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1023)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1022)
Protokół nr 7
(1022)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1022)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1022)
Protokół nr XXX/2005
(1021)
Protokół nr IX/2007
(1021)
Protokół Nr 50
(1020)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1019)
Protokół 22
(1019)
Protokół
(1019)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1019)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1019)
Protokół
(1018)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1018)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1017)
Protokół nr XXXIV/2005
(1017)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1017)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1017)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1017)
Protokół nr XIII/2003
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1016)
Uchwała Nr 44
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1016)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(1016)
Protokół
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1015)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1015)
Uchwała Nr 52
(1015)
Obwieszczenie
(1014)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1014)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1013)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1012)
Protokół nr XLI/2006
(1012)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1012)
Protokół LXXVI
(1011)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1011)
Protokół nr 34
(1010)
PROTOKÓŁ NR 58
(1010)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1010)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1009)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1009)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1008)
Protokół nr 51
(1008)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1008)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1007)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1006)
Protokół 39
(1005)
Uchwała Nr 127
(1004)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1004)
PROTOKÓŁ NR 49
(1003)
Protokół 44
(1003)
PROTOKÓŁ NR 5
(1003)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1003)
Protokół nr 7
(1003)
Protokół 66
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1001)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1001)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1001)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1001)
Archiwum
(999)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(999)
Protokół
(999)
Uchwała Nr V/80/2011
(999)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(999)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(999)
UCHWAŁA NR 91
(999)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(998)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(998)
Protokół nr XI/2003
(997)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(997)
Uchwała Nr 53
(997)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(996)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(996)
Uchwała nr 95
(996)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(996)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(996)
Protokół 6
(996)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(996)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(995)
PROTOKÓŁ NR 24
(995)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(995)
Protokół Nr LVI / 2002
(995)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(994)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(994)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(994)
PROTOKÓŁ NR 35
(994)
Protokół nr 17
(993)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(993)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(992)
Protokół nr 16
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(990)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(990)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(990)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(989)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(989)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(988)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(988)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(988)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(988)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(988)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(988)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(988)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(987)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(987)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(987)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(987)
Protokół
(986)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(986)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(985)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(985)
Uchwała Nr XI/145/2012
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(985)
Uchwała Nr 48
(984)
Uchwała nr 94
(984)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(983)
Protokół 1
(983)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(983)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(983)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(982)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(982)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(981)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(981)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(981)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(981)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(980)
Protokół nr VIII/2007
(980)
Uchwała Nr VII/98/2011
(980)
Protokół
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(980)
PROTOKÓŁ NR 2
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(979)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(978)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(978)
Protokół Nr 49
(977)
Protokół 64
(977)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(977)
Uchwała Nr 39
(977)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(976)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(976)
Uchwała Nr 47
(975)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(975)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(975)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(975)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(975)
Uchwała nr 71
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(975)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(974)
Protokół nr 52
(974)
Uchwała Nr 18
(973)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(973)
Protokół Nr VIII / 2003
(973)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(973)
Protokół nr XL/2006
(973)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(973)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(972)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(972)
Protokół 12
(972)
Protokół 74
(972)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(972)
OGŁOSZENIE
(971)
Protokół nr I/2006
(971)
Uchwała Nr 42
(971)
PROTOKÓŁ NR 19
(971)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(971)
Uchwała Nr 120
(971)
Ogłoszenie
(970)
Protokół nr 44
(970)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(969)
Protokół 75
(969)
UCHWAŁA nr 60
(968)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(968)
PROTOKÓŁ NR 46
(968)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(968)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(967)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(966)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(966)
Uchwała Nr 61
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(965)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(965)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(964)
Protokół Nr VI / 2003
(963)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(963)
Protokół nr VI/2007
(963)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(963)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(963)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(962)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(962)
Uchwała Nr 88
(962)
PROTOKÓŁ NR 86
(962)
Protokół Nr LVIII / 2002
(961)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(961)
Protokół 16
(961)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(961)
Protokół nr XXXV/2005
(960)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(960)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(960)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(960)
Uchwała Nr 144
(960)
Protokół 3
(959)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(959)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(958)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(958)
Uchwała Nr 2
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(958)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(957)
Protokół LXXVIII
(957)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(957)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(956)
Protokół LXXIV
(956)
Uchwała Nr 3
(956)
Uchwała Nr 116
(956)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(955)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(955)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(955)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(955)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(955)
Protokół nr XVI/2003
(955)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(955)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(954)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(954)
PROTOKÓŁ NR 69
(954)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(954)
Uchwała Nr 7
(954)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(953)
PROTOKÓŁ NR LXX
(953)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(952)
Uchwała Nr 45
(952)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(951)
Protokół nr 53
(951)
Protokół nr XLIII/2006
(951)
Uchwała Nr 34
(951)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(951)
Uchwała Nr 65
(951)
Starosta Wrzesiński informuje
(950)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(950)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(950)
Uchwała Nr 49
(950)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(950)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(950)
Protokół Nr II / 2002
(950)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(949)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(949)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(949)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(949)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(948)
Uchwała nr XXVI/240/04
(948)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(948)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(948)
Protokół 65
(948)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(948)
Uchwała Nr 64
(948)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(948)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(948)
Protokół nr 54
(947)
Protokół Nr LV / 2002
(947)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(947)
Protokół LXXII
(947)
Protokół 42
(947)
Protokół nr XLIV/2006
(946)
Protokół Nr III / 2002
(946)
Protokół Nr XLVII / 2001
(945)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(945)
Protokół Nr VII / 2003
(945)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(945)
Uchwała Nr 51
(945)
Komunikat
(945)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(944)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(944)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(944)
Protokół nr 49
(944)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(944)
Uchwała Nr 106
(944)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(943)
Protokół Nr L / 2002
(943)
Protokół 4
(942)
Protokół nr XXV/2004
(942)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(942)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(942)
2015 rok
(942)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(941)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(941)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(941)
Protokół nr 6
(941)
Protokół
(940)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(940)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(940)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(940)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(940)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(940)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(939)
Oświata Niepubliczna
(939)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(939)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(939)
Uchwała Nr 31
(939)
Protokół Nr X / 2003
(938)
Uchwała nr XXX/282/05
(938)
Protokół nr XXI/2004
(937)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(937)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(937)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(937)
Protokół nr 18
(937)
Protokół nr XXXI/2005
(936)
Obwieszczenie
(936)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(936)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(935)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(935)
Uchwałą nr 85
(935)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(935)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(935)
Uchwała Nr 46
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(934)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(934)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(934)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(934)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(934)
Protokół nr XXXVI/2005
(934)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(934)
Obwieszczenie
(933)
Protokół
(933)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(933)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(933)
PROTOKÓŁ NR 6
(932)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(932)
Protokół nr 57
(932)
Protokół 67
(932)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(931)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(931)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(931)
Protokół nr XXXII/2005
(930)
Protokół
(930)
Dane podstawowe
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(930)
Protokół 72
(930)
Protokół nr 13
(929)
PROTOKÓŁ Nr 9
(929)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(928)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(928)
Uchwała nr 74
(928)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(927)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(927)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(927)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(927)
Protokół nr 27
(927)
Protokół 40
(927)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(927)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(927)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(926)
Obwieszczenie
(926)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(926)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(926)
UCHWAŁA NR 99
(926)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(925)
Protokół
(925)
Protokół nr XV/2003
(925)
Uchwała Nr XV/195/2012
(925)
Protokół
(924)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(924)
Uchwała Nr 43
(924)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(924)
Protokół
(924)
Protokół 59
(924)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(924)
Protokół nr 14
(923)
Uchwała Nr 328
(923)
Uchwała Nr 8
(923)
Uchwała Nr 58
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(922)
Protokół Nr V / 2003
(922)
Obwieszczenie
(922)
Protokół 70
(922)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(922)
Protokół nr XXIII/2004
(922)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(922)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(922)
Protokół nr 11
(922)
Protokół LXV
(922)
Uchwała Nr 126
(922)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(921)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(921)
Protokół Nr XLIX / 2001
(921)
Obwieszczenie
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(921)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(921)
PROTOKÓŁ NR 10
(921)
Uchwała Nr 29
(920)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(920)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(919)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(919)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(918)
Uchwała Nr IX/122/2011
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(918)
Obwieszczenie
(918)
Protokół 71
(918)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(918)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(918)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(918)
Uchwała Nr 54
(917)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(917)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(916)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(916)
Obwieszczenie
(916)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(916)
Ogłoszenie
(916)
Uchwała Nr 27
(915)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(915)
PROTOKÓŁ NR 40
(915)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(915)
Protokół nr X/2007
(914)
Protokół nr 13
(914)
Zarządzenie nr 254/2012
(914)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(914)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(914)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(914)
Protokół
(914)
Protokół nr XXVIII/2004
(913)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(913)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(913)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(913)
Protokół nr V/2007
(913)
Protokół nr 24
(913)
PROTOKÓŁ NR 63
(913)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(913)
Protokół
(912)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(912)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(912)
Uchwała Nr 103
(912)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(912)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(912)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(911)
Protokół nr 15
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(911)
Uchwała Nr 50
(911)
Obwieszczenie
(911)
Protokół Nr LVII / 2002
(911)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(910)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(910)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(910)
PROTOKÓŁ NR 26
(910)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(910)
Protokół nr 14
(910)
Protokół nr XXXVIII/2005
(909)
Protokół 2
(909)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(909)
Uchwała Nr 141
(908)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(908)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(908)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(907)
PROTOKÓŁ nr 45
(907)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(907)
Zarządzenie nr 240/2012
(907)
Uchwała Nr 57
(907)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(907)
Uchwała nr 98
(907)
UCHWAŁA NR 76
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(906)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(906)
Uchwała Nr 32
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(905)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(905)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(905)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(905)
Protokół nr XX/2004
(904)
Uchwała Nr 84
(904)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(904)
Uchwała Nr 55
(904)
Uchwała Nr 112
(904)
Uchwała Nr 56
(904)
PROTOKÓŁ NR 70
(904)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(904)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(904)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(903)
UCHWAŁA NR 86
(903)
Uchwała Nr XV/208/2008
(902)
Uchwała Nr 35
(902)
Uchwała Nr X/130/2011
(902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(902)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(902)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(902)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(901)
Rocznik 2017
(901)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(901)
Uchwała Nr 59
(901)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(901)
Uchwała nr XXVII/260/04
(901)
Protokół nr 48
(900)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(900)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(900)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(899)
Uchwała Nr 128
(899)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(899)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(899)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(899)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(898)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(898)
Uchwała Nr VII/100/2011
(898)
Uchwała Nr 37
(898)
Protokół
(898)
Uchwała Nr 41
(897)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(897)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(897)
Uchwała Nr 89
(897)
Protokół nr 18
(897)
Ogłoszenie
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(896)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(896)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(896)
Protokół nr 14
(895)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(895)
Protokół Nr 46
(895)
Protokół 9
(895)
Uchwała Nr III/32/2010
(895)
Uchwała Nr 28
(895)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(895)
Protokół
(895)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(894)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(894)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(894)
Protokół nr 57
(894)
Protokół nr XLII/2006
(894)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(893)
U C H W A Ł A Nr 62
(893)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(893)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(892)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(892)
Zarządzenie nr 162/2012
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(891)
Protokół nr 8
(891)
Uchwała Nr 102
(891)
Protokół nr 26
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(891)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(890)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(890)
Uchwała nr VIII/66/03
(890)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(890)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(889)
Uchwała Nr 93
(889)
Struktura własnościowa
(889)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(889)
Działalność charytatywna
(889)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(889)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(889)
Uchwała Nr 36
(889)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(889)
Protokół nr III/2006
(889)
Protokół 18
(889)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(889)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(888)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(888)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(888)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(887)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(887)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(887)
Uchwała Nr 66
(887)
PROTOKÓŁ NR 90
(886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(886)
Protokół nr 11
(886)
Uchwała Nr 33
(885)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(885)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(885)
UCHWAŁA NR 325
(885)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(885)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(885)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(884)
Uchwała Nr 318
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(884)
Uchwała Nr 109
(884)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(883)
Protokół
(883)
Uchwała Nr 115
(883)
Protokół nr VII/2007
(883)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(883)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(882)
Uchwała Nr 100
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(882)
Protokół LXVIII
(882)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(882)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(882)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(882)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(882)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(882)
U C H W A Ł A Nr 327
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(881)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(880)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(880)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(880)
Uchwała Nr 319
(880)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(879)
Protokół nr 7
(879)
PROTOKÓŁ NR 27
(879)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(878)
Obwieszczenie
(878)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(878)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(877)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(877)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(877)
Uchwała Nr 63
(877)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(877)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(877)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(877)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(876)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(876)
Protokół
(876)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(876)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(875)
Status prawny
(875)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(875)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(875)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(875)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(874)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(874)
Uchwała Nr 78
(874)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(874)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(874)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(874)
Uchwała Nr VII/101/2011
(874)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(874)
UCHWAŁA NR 73
(874)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(873)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(873)
Uchwała nr III/13/2002
(873)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(873)
Protokół LXXIX
(873)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(872)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(872)
Obwieszczenie
(872)
Uchwała Nr 148
(872)
Uchwała Nr 21
(872)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(872)
Protokół Nr LI / 2002
(872)
Uchwała Nr 146
(871)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(871)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(871)
Ogłoszenie
(871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(870)
Uchwała Nr XII/172/2012
(870)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(870)
Uchwała Nr 114
(869)
Zarządzenie nr 253/2012
(869)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(869)
Protokół Nr LIV / 2002
(868)
PROTOKÓŁ NR 64
(868)
Uchwała Nr II/29/2014
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(868)
Uchwała Nr 24
(868)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(867)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(867)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(867)
Uchwała Nr XX/266/2013
(867)
Uchwała Nr 123
(867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(867)
Protokół 60
(867)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(867)
Zarządzenie nr 256/2012
(867)
Uchwała Nr 320
(866)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(866)
Uchwała Nr 105
(866)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(866)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(866)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(865)
Protokół LXXIII
(865)
Uchwała Nr 111
(864)
Protokół LXIX
(864)
Protokół nr XXXIX/2006
(864)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(864)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(864)
Protokół nr 73
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(864)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(863)
Ogłoszenie
(863)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(863)
Protokół 20
(863)
Uchwała Nr 121
(863)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(863)
Protokół Nr 54
(863)
PROTOKÓŁ NR LX
(863)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(863)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(863)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(863)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(863)
Protokół Nr LIX / 2002
(862)
UCHWAŁA NR 77
(862)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(862)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(862)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(862)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(862)
Uchwała nr 79
(861)
2011 rok
(861)
Protokół nr IV/2006
(861)
PROTOKÓŁ NR 88
(861)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(860)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(860)
Uchwała Nr 104
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(860)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(860)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(860)
PROTOKÓŁ Nr 82
(859)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(859)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(859)
Protokół nr 28
(859)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(859)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(859)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(859)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(859)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(858)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(858)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(858)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(858)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(857)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(857)
PROTOKÓŁ NR LXV
(857)
Protokół nr XXII/2004
(857)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(857)
PROTOKÓŁ NR 3
(857)
Protokół nr 52
(857)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(856)
Uchwała Nr 26
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(856)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(855)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(855)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(855)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(854)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(853)
Ogłoszenie
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(853)
PROTOKÓŁ NR 8
(853)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(853)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(852)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(852)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(852)
Zarządzenie nr 174/2012
(852)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(852)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(852)
Protokół nr 23
(852)
Zarządzenie nr 251/2012
(851)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(851)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(851)
Uchwała nr XXIV/225/04
(850)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(850)
UCHWAŁA NR 70
(850)
Protokół nr 8
(850)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(849)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(849)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(849)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(849)
Uchwała Nr XI/166/2012
(849)
Uchwała Nr 23
(849)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(849)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(849)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(848)
Protokół nr 9
(848)
U C H W A Ł A Nr 82
(848)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(848)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(848)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(848)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(848)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(848)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(848)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(848)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(848)
Uchwała Nr 1
(847)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(847)
Ogłoszenie
(847)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(847)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(847)
Uchwała Nr 25
(846)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(846)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(846)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(846)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(846)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(846)
Uchwała Nr 143
(846)
Uchwała nr 92
(845)
2010 rok
(845)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(845)
Protokół LXXX
(845)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(845)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(845)
Uchwała nr XLI/414/06
(845)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(845)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(845)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(844)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(844)
Protokół Nr 58
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(844)
Protokół
(844)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(843)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(843)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(843)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(843)
Uchwała Nr 110
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(842)
Uchwała Nr III/34/2010
(842)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(842)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(842)
PROTOKÓŁ NR 15
(842)
Obwieszczenie
(842)
Protokół nr XXVII/2004
(842)
Uchwała Nr 11
(841)
PROTOKÓŁ Nr 17
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(841)
Protokół LXVII
(841)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(841)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(841)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(841)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(840)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(840)
Uchwała Nr 125
(840)
Protokół nr II/2006
(840)
Protokół LXII
(840)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(839)
Uchwała Nr XII/171/2012
(839)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(839)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(839)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(839)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(839)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(838)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(838)
Uchwała nr XXXV/344/05
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(838)
Uchwała Nr 5
(837)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(837)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(837)
U C H W A Ł A Nr 81
(837)
Protokół
(837)
Uchwała Nr 20
(836)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(836)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(836)
Protokół Nr IX / 2003
(836)
Protokół LXXXIV
(836)
Protokół Nr IV / 2003
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(835)
Uchwała Nr 101
(835)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(835)
Uchwała Nr XI/167/2012
(835)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(835)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(835)
2011 rok
(835)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(835)
Uchwała Nr 145
(835)
UCHWAŁA NR 313
(834)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(834)
Uchwała Nr XV/190/2012
(834)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(834)
2011 rok
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(833)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(832)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(832)
Uchwała Nr 19
(832)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(832)
Zarządzenie nr 214/2012
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(832)
Uchwała Nr 124
(832)
Obwieszczenie
(832)
Ogłoszenie
(832)
Uchwała Nr XI/143/2012
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(831)
Protokoły z komisji Doraźnej
(831)
Uchwała Nr 9
(831)
PROTOKÓŁ NR 81
(831)
PROTOKÓŁ NR 68
(830)
Uchwała Nr 13
(830)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(830)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(830)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(830)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(830)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(830)
Zarządzenie nr 234/2012
(829)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(829)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(829)
PROTOKÓŁ NR 72
(829)
Protokół LXX
(828)
Uchwała Nr 329
(828)
Organizacja
(828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(828)
Przedmiot działalności i kompetencje
(828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(827)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(827)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(826)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(826)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(826)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(826)
Uchwała Nr 17
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(825)
PROTOKÓŁ Nr 25
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(825)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(825)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(825)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(825)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(825)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(825)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(824)
Protokół LXI
(824)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(824)
Protokół nr 15
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(824)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(824)
Uchwała nr VI/91/07
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(824)
Protokół Nr LII / 2002
(823)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(823)
Protokół 3
(823)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(823)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(823)
Protokół 13
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(822)
Protokół 15
(822)
Uchwała Nr 324
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(822)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(822)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(822)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(822)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(821)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(821)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(821)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(821)
Ogłoszenie
(821)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(820)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(820)
Uchwała Nr V/54/2015
(820)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(820)
Uchwała nr XL/398/2006
(820)
Uchwała Nr 142
(820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(820)
Protokół nr XVII/2003
(819)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(819)
Protokół nr 20
(818)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(818)
PROTOKÓŁ NR 20
(818)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(818)
Protokół nr 17
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(818)
Uchwała nr XXXII/308/05
(818)
Uchwała Nr 16
(818)
Protokół nr 12
(818)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(817)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(817)
Uchwała Nr 122
(817)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(817)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(817)
Uchwała nr XXXV/338/05
(817)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(817)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(817)
Uchwała Nr VI/91/2011
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(816)
Uchwała Nr V/65/2011
(816)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(816)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(816)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(816)
Ogłoszenie
(816)
Protokół nr 9
(816)
rok 2013
(815)
Protokół 63
(815)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(815)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(815)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(815)
UCHWAŁA NR 321
(814)
Zarządzenie nr 198/2012
(814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(814)
Uchwała Nr 147
(814)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(814)
2011 rok
(814)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(813)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(813)
Protokół nr 16
(813)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(813)
Zarządzenie Nr 160/2010
(813)
Protokół nr 45
(813)
2010 rok
(812)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(812)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(812)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(812)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(811)
PROTOKÓŁ NR 37
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(811)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(811)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(810)
Protokół
(810)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(810)
Uchwała nr VI/91/07
(810)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(810)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(809)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(809)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(809)
Zarządzenie nr 31/2012
(808)
Protokół LXXXI
(808)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(808)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(808)
Obwieszczenie
(808)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(807)
Protokół 1
(807)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(807)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(807)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(806)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(806)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(806)
Uchwała Nr 14
(806)
PROTOKÓŁ NR 71
(806)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(806)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(805)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(805)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(805)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(805)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(805)
Zarządzenie nr 170/2012
(804)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(804)
Protokół nr 24
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(804)
Zarządzenie nr 220/2012
(804)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(803)
Uchwała Nr XV/197/2012
(803)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(802)
Uchwała Nr 6
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(802)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(802)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(802)
Ogłoszenie
(802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(801)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(801)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(801)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(801)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(801)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(800)
Obwieszczenie
(800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(800)
UCHWAŁA NR 314
(800)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(800)
Uchwała Nr 323
(800)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(800)
Uchwała Nr 15
(800)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(800)
Uchwała Nr 67
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(799)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(799)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(799)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(799)
PROTOKÓŁ NR 39
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(799)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(798)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(798)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(798)
UCHWAŁA NR 4
(798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(798)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(797)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(797)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(797)
Uchwała nr XLIV/443/06
(797)
2012 rok
(797)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(797)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(797)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(797)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(796)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(796)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(796)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(796)
Protokół LXXVII
(796)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(795)
PROTOKÓŁ NR 12
(795)
Uchwała nr XLI/412/06
(795)
Ogłoszenie
(795)
PROTOKÓŁ NR 48
(795)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(794)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(793)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(793)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(793)
Uchwała Nr V/45/03
(793)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(792)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(792)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(792)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(792)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(792)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(792)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(792)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(792)
Uchwała Nr X/129/2011
(791)
OBWIESZCZENIE
(791)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(791)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(791)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(791)
Uchwała nr 326
(791)
Ogłoszenie
(790)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(790)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(790)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(790)
Protokół 5
(790)
Protokół 5
(790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(790)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(790)
Ogłoszenie
(789)
Protokół 6
(789)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(789)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(789)
Protokół 6
(789)
PROTOKÓŁ NR 29
(789)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(788)
PROTOKÓŁ NR 31
(788)
Zarządzenie nr 68/2012
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(788)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(788)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(787)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(787)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(787)
Uchwała Nr 317
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(786)
Uchwała nr III/36/06
(786)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(786)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(786)
Uchwała nr XX/182/04
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(785)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(785)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(785)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(785)
UCHWAŁA NR 10
(785)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(785)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(784)
Uchwała nr XI/108/03
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(784)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(783)
Uchwała Nr VII/226/2008
(783)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(783)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(783)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(782)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(782)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(782)
Protokół 2
(781)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(781)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(781)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(781)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(781)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(781)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(781)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(781)
Protokół
(781)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(780)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(780)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(780)
Zarządzenie nr 122/2010
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(779)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(779)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(779)
2012 rok
(778)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(778)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(777)
Protokół nr 63
(777)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(777)
Uchwała nr XIII/137/03
(777)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(777)
OGŁOSZENIE
(777)
Protokół nr 10
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(776)
Uchwała nr V/45/07
(775)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(775)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(775)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(775)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(775)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(774)
Protokół 5
(774)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(774)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(774)
Uchwała nr III/25/06
(774)
Zarządzenie nr 169/2010
(773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(773)
Protokół Nr 22
(773)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(772)
Protokół nr 9
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(772)
Uchwała nr VIII/120/2015
(772)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(772)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(772)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(772)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(771)
Uchwała nr VIII/64/03
(771)
2011 rok
(771)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(771)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(771)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(770)
Uchwała nr VIII/72/03
(770)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(770)
PROTOKÓŁ NR 34
(770)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(770)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(769)
Uchwała Nr XI/135/2012
(769)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(769)
Uchwała nr XLI/415/06
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(768)
UCHWAŁA NR 315
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(768)
Uchwała nr VI/69/07
(768)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(768)
Uchwała nr XI/101/03
(768)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(767)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(767)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(767)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(767)
Uchwała nr IV/36/02
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(767)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(767)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(766)
Uchwała nr VII/104/07
(766)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(766)
Uchwała Nr XV/187/2012
(766)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(766)
Uchwała Nr XV/198/2012
(765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(765)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(765)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(765)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(764)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(764)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(764)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(764)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(763)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(763)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(763)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(763)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(762)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(762)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(762)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(761)
Uchwała nr XL/390/06
(761)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(761)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(761)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(761)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(761)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(760)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(760)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(760)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(760)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(759)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(759)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(759)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(759)
Uchwała nr XX/181/04
(759)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(758)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(758)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(758)
DECYZJA nr 653/2013
(758)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(758)
Protokół 4
(758)
PROTOKÓŁ NR 65
(758)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(757)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(757)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(757)
Protokół 19
(757)
Uchwała nr 312
(757)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(757)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(756)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(756)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(756)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(755)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(755)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(755)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(755)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(755)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(755)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(754)
Protokół nr 15
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(754)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(754)
Protokół LXXXIII
(753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(753)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(753)
Protokół nr 17
(753)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(753)
Zarządzenie nr 145/2012
(753)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(753)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(753)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(752)
Uchwała nr VII/104/07
(752)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(752)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(752)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(752)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(752)
Obwieszczenie
(752)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(751)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(751)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(751)
Protokół 4
(751)
Uchwała nr XXVII/256/04
(751)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(751)
Uchwała nr VIII/70/03
(750)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(750)
Zarządzenie nr 124/2012
(750)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(750)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(750)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(750)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(750)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(749)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(749)
Protokół 14
(749)
Zarządzenie nr 112/2012
(749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(749)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(748)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(748)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(748)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(748)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(748)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(747)
2010 rok
(747)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(746)
Protokół nr 13
(746)
Uchwała nr XII/118/03
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(746)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(746)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(746)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(746)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(745)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(745)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(744)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(744)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(744)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(744)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(744)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(743)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(742)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(742)
Uchwała nr XXXII/306/05
(742)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(742)
Ogłoszenie
(742)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(741)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(740)
Uchwała nr XV/146/03
(740)
Protokół 21
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(740)
Uchwała nr XLIV/437/06
(740)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(740)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(740)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(740)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(740)
Uchwała nr XXII/204/04
(739)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(739)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(739)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(739)
Uchwała nr XII/115/03
(739)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(738)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(738)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(738)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(738)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(737)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(737)
ORDO Marek Friebe
(737)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(737)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(737)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(737)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(737)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(737)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(736)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(736)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(736)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(735)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(735)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(735)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(735)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(734)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(734)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(734)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(734)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(734)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(734)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(734)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(733)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(733)
Zarządzenie nr 159/2012
(733)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(732)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(732)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(732)
Uchwała nr XXXV/351/05
(732)
Zarządzenie nr 103/2012
(731)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(731)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(731)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(731)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(731)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(731)
Obwieszczenie
(731)
Uchwała nr II/7/2002
(730)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(730)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(730)
Protokół 11
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(730)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(730)
OGŁOSZENIE
(730)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(730)
Protokół nr 30
(730)
2012 rok
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(729)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(729)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(729)
rok 2012
(728)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(728)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(728)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(728)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(728)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(728)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(728)
Protokół 24
(728)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(728)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(727)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(727)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(726)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(726)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(726)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(726)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(726)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(726)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(726)
Uchwała nr XL/388/06
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(725)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(725)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(725)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(724)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(724)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(724)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(724)
Uchwała nr XII/114/03
(724)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(724)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(723)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(723)
Uchwała nr XI/99/03
(723)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(723)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(723)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(722)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(722)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(722)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(722)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(721)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(721)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(721)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(721)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(721)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(721)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(721)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(721)
Uchwała nr XXXII/307/05
(721)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(720)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(720)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(720)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(720)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(719)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(719)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(719)
Uchwała nr XXXV/341/05
(719)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(719)
rok 2010
(719)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(718)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(718)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(718)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(718)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(718)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(718)
Uchwała nr XLIII/424/06
(718)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(717)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(717)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(716)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(716)
Obwieszczenie
(716)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(716)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(716)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(715)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(715)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(715)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(715)
Uchwała nr XIX/174/04
(715)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(714)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(714)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(714)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(714)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(714)
Ogłoszenie
(713)
O B I E S Z C Z E N I E
(713)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(713)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(713)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(713)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(713)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(713)
Uchwała nr XLIII/425/06
(713)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(713)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(713)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(713)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(712)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(712)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(712)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(712)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(712)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(712)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(712)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(712)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(711)
Uchwała nr XXXII/310/05
(711)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(711)
Uchwała Nr XI/144/2012
(711)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(710)
Uchwała nr XII/112/03
(710)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(710)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(709)
Rok 2013
(709)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(709)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(709)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(709)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(708)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(708)
Uchwała Nr I/21/2014
(708)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(708)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(708)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(708)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(707)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(707)
Protokół nr XXXVII/2005
(707)
2010
(707)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(707)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(707)
Ogłoszenie
(707)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(706)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(706)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(706)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(705)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(705)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(705)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(705)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(705)
Uchwała nr II/9/2002
(705)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(705)
Uchwała nr V/60/07
(705)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(705)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(704)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(704)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(704)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(704)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(704)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(704)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(704)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(704)
Ogłoszenie
(704)
Uchwała nr IV/45/2011
(704)
Protokół nr 11
(703)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(703)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(703)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(703)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(702)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(702)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(702)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(702)
Uchwała nr II/11/10
(702)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(702)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(701)
Protokół 10
(701)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(701)
Uchwała Nr V/69/11
(701)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(700)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(700)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(700)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(700)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(700)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(699)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(699)
Uchwała Nr XV/186/2012
(699)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(699)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(699)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(699)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(698)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(698)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(698)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(698)
EKO-TOM S.J. Turguła
(697)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(697)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackieg
(697)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(697)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(697)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(696)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(696)
2013 rok
(696)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(696)
Uchwała nr III/14/2002
(696)
Zarządzenie nr 215
(696)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(696)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(695)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(695)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(695)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(694)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(694)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(694)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(694)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(694)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(693)
Protokół 1
(693)
Uchwała nr XXVI/241/04
(693)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(693)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(692)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(692)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(692)
Uchwała Nr VII/99/2011
(692)
Uchwała nr VIII/65/03
(692)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(692)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(692)
Uchwała nr III/26/06
(691)
Uchwała nr XLIV/438/06
(691)
2010 rok
(691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(691)
Protokół 23
(691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(691)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(691)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(691)
Uchwała nr II/8/10
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(690)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(690)
MAR-KAM Kamil Cieśla
(690)
Uchwała nr III/27/06
(690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(690)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(689)
Uchwała nr VIII/79/03
(689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(689)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(689)
Ogłoszenie
(689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(689)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(688)
Uchwała nr XXXV/343/05
(688)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(688)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(688)
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
(687)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(687)
Ogłoszenie
(687)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(687)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(686)
Protokół nr 18
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(686)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(686)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(686)
Protokół 7
(685)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(685)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(684)
Uchwała Nr XV/191/2012
(684)
Uchwała nr III/15/2002
(684)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(684)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(684)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(684)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(684)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(683)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(683)
Uchwała Nr XII/173/2008
(683)
2011 rok
(682)
Uchwała nr XLIV/443/06
(682)
Protokół 2
(682)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(682)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(682)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(682)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(682)
Uchwała nr XXXV/349/05
(681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(681)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(681)
Protokół 3
(681)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(681)
Uchwała nr XXX/286/05
(681)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(681)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(680)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(680)
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WE WRZEŚNI
(680)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług konserwacji, bieżącego utrzymania, napraw oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będącego w zarządzie Urzędu Miasta i Gmi
(680)
Obwieszczenie
(680)
Uchwała Nr V/66/2011
(679)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(679)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(679)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(679)
Uchwała nr VI/81/2007
(679)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(679)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(679)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(678)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(678)
Uchwała Nr XX/270/2008
(678)
Uchwała nr XII/123/03
(678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(678)
Rok 2014
(677)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2014 r.
(677)
Uchwała nr XIX/175/04
(676)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(676)
Zarządzenie nr 72/2012
(676)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(676)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(676)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(676)
Uchwała nr XXXVIII/372/05
(676)
Uchwała nr XXXVI/361/05
(676)
ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
(676)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(676)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Spokojnej we Wrześni
(676)
Uchwała Nr XXXVIII/373/05
(676)
Informacja o wyborze oferty na gruntowną konserwację rowu melioracyjnego W 22
(675)
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(675)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(675)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(675)
Uchwała nr V/51/07
(675)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(675)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(674)
Zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ulicy Kosynierów we Wrześni
(674)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(674)
Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(674)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(674)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(674)
UCHWAŁA NR XXXI/415/10
(673)
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(673)
UCHWAŁA Nr XXX/406/2010
(673)
Uchwała nr XLI/415/06
(673)
Protokół 17
(673)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(673)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(673)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowym