BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
10722978
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-01-2019
Informacja o samorządzie
(259255)
Zamówienia publiczne
(103099)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(92963)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(67791)
Przetargi 2015
(51595)
Oferty pracy
(48455)
Aktualne oferty pracy
(47408)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(46646)
Urząd Miasta i Gminy
(42200)
Przetargi 2014 - archiwum
(41916)
Przetargi 2017
(39920)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(39709)
Przetargi 2016
(35080)
Władze
(34762)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(31342)
Kontakt
(27669)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(27301)
Przetargi 2018
(26499)
Akty prawne i protokoły
(25951)
Przetargi - archiwum 2012
(25701)
Podatki lokalne
(24507)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(22446)
Przetargi - archiwum 2013
(22008)
Opłata śmieciowa
(21502)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(21282)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(18164)
Oświadczenia majątkowe radnych
(18045)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(17856)
Aktualne wyniki naborów
(16589)
Uchwały Rady Miejskiej
(16193)
Jednostki organizacyjne gminy
(15988)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(15542)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(15540)
Rada Miejska we Wrześni
(14880)
Archiwum zakładowe
(14586)
Informacja o wynikach przetargów
(13742)
Ogłoszenia
(13389)
Sprawy finansowe
(13204)
Jednostki pomocnicze gminy
(12804)
Zarządzenia Burmistrza
(12753)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(12534)
Konsultacje społeczne
(12431)
Zastępcy Burmistrza
(12378)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12261)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(11950)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(11666)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(11138)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10370)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(10141)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(9614)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(9556)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(9239)
Archiwum ofert pracy
(9038)
Ogłoszenia
(8727)
Spółki z udziałem gminy
(8712)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8433)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7547)
Protokoły z sesji
(7404)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7325)
Deklaracja
(7106)
Sprawozdania finansowe
(6556)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6547)
Składy Komisji
(6430)
Archiwum wyników naborów
(6428)
Terminy wpłaty opłaty
(6365)
Przetargi - archiwum
(6353)
Archiwum 2001-2002
(6155)
Segregacja odpadów komunalnych
(6029)
Zmiany Budżetowe
(5973)
Placówki oświatowe
(5944)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(5894)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5811)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(5726)
Uchwała budżetowa
(5672)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5633)
Schronisko dla zwierząt
(5559)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(5538)
Protokoły z komisji edukacji
(5486)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(5297)
Nazwy i adresy
(5271)
Muzeum Regionalne
(5226)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5185)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(5138)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5132)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4968)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4947)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4913)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(4904)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4814)
Uchwały Zarządu
(4772)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4758)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4745)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4740)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4733)
Statut Miasta i Gminy
(4731)
Biblioteka Publiczna
(4651)
Statut Miasta i Gminy Września
(4626)
Zgromadzenia publiczne
(4617)
Majątek komunalny
(4579)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4553)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4541)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4493)
Rocznik 2014
(4462)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4462)
Podatki lokalne w roku 2019 - druki interaktywne
(4444)
Wybory samorządowe 2018
(4355)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4347)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4307)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4273)
Opłaty lokalne
(4253)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4240)
Rocznik 2014
(4209)
Rocznik 2015
(4205)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4180)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4176)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4165)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(4159)
Rocznik 2012
(4130)
Podatki lokalne w 2019 r.
(4101)
Plany zamówień publicznych
(4068)
Rocznik 2012
(4063)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4034)
Rocznik 2013
(4026)
Petycje
(3990)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3957)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3949)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Rocznik 2013
(3854)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3851)
Petycje
(3773)
Rocznik 2011
(3719)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(3705)
Rocznik 2010
(3693)
Podstawa prawna systemu
(3673)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3603)
Rocznik 2015
(3575)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3573)
Protokoły z komisji budżetowej
(3536)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3526)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3510)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3504)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3466)
PROTOKÓŁ NR 63
(3462)
Rocznik 2008
(3454)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3449)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Protokoły z komisji oświaty
(3431)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3430)
PROTOKÓŁ NR 69
(3427)
Rocznik 2011
(3392)
Protokoły z komisji zdrowia
(3391)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3390)
Rocznik 2005
(3370)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3368)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3350)
Rocznik 2009
(3347)
Deklaracja elektroniczna
(3335)
Oświadczenie majątkowe
(3330)
PROTOKÓŁ NR 58
(3296)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3286)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3282)
PROTOKÓŁ NR 67
(3273)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3273)
Protokół 59
(3254)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3239)
PROTOKÓŁ NR 66
(3233)
PROTOKÓŁ NR 61
(3218)
PROTOKÓŁ NR 60
(3209)
PROTOKÓŁ NR 70
(3187)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3176)
2014 rok
(3167)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3158)
Archiwum 2011
(3145)
Worki do segregacji odpadów
(3145)
PROTOKÓŁ NR 65
(3126)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3126)
PROTOKÓŁ NR 64
(3114)
2012 rok
(3104)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3095)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3063)
Protokół nr 62
(3053)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3038)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3016)
PROTOKÓŁ NR 68
(3010)
Podatek rolny w 2015 roku
(2992)
Rocznik 2006
(2979)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2972)
PROTOKÓŁ NR 71
(2964)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2960)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2959)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2951)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2947)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2940)
Rocznik 2007
(2921)
Rocznik 2005
(2909)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2906)
Opłata targowa
(2901)
Rocznik 2017
(2879)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2879)
Rocznik 2003
(2865)
Rocznik 2002
(2840)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2836)
Rocznik 2004
(2824)
Rocznik 2010
(2814)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2805)
Lobbing
(2798)
Informacja o wyborze oferty
(2785)
Rocznik 2009
(2783)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2769)
Rocznik 2007
(2765)
Rocznik 2008
(2752)
Rocznik 2003
(2751)
Nieograniczone
(2746)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2742)
Rocznik 2004
(2733)
2013 rok
(2729)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2726)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2722)
Rocznik 2016
(2722)
za 2010 rok
(2715)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2702)
Rocznik 2006
(2690)
Majątek komunalny
(2680)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2664)
Przedszkola
(2639)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2637)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2633)
2011 rok
(2620)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2618)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2609)
2013 rok
(2605)
Rocznik 2016
(2582)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2568)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2567)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(2561)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2560)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2555)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2536)
Konkursy
(2533)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2531)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2527)
2011 rok
(2517)
Poziomy recyklingu
(2511)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2510)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2510)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2506)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2500)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2490)
Podatki lokalne w roku 2016
(2476)
Oświadczenie majątkowe
(2475)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2466)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2460)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2437)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2437)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2414)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2404)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2404)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2382)
Inne ogłoszenia
(2380)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert, odpowiedzi (13)
(2357)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2355)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2352)
Protokół Nr 60
(2352)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2349)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2340)
Oświadczenie majątkowe
(2338)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2330)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2326)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2303)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2295)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2294)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2285)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2285)
Rada Nadzorcza
(2283)
Oświata Niepubliczna
(2283)
Rocznik 2001
(2277)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2274)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2269)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2268)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2267)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2266)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2260)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2250)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2247)
Archiwum
(2245)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2243)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2238)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2237)
2014 rok
(2235)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2232)
CRP Sp. z o. o.
(2231)
Protokół 1
(2231)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2222)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2221)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2210)
Oświadczenie majątkowe
(2209)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2205)
Oświadczenie majątkowe
(2203)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2203)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2201)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2199)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2198)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2198)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2185)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2183)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2181)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2181)
2012 rok
(2175)
Oświadczenie majątkowe
(2170)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2169)
Protokół nr 19
(2166)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2158)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2151)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2146)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2134)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2134)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2129)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2127)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2127)
Protokół 3
(2120)
Protokół nr XIV/2003
(2118)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2117)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2111)
Uchwała Nr X/132/2011
(2108)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2108)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2092)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2087)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2081)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2080)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2078)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2076)
Oświadczenie majątkowe
(2075)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2072)
Oświadczenie majątkowe
(2070)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2066)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2063)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2058)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2049)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2045)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2039)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2034)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2033)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2027)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2020)
Rocznik 2017
(2018)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2012)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2011)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2010)
Zarząd
(2007)
Protokół 2
(2005)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1997)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1997)
2010 rok
(1994)
Rocznik 2002
(1993)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1986)
Unieważnienia przetargów
(1982)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1979)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1970)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1970)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1970)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1967)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1956)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1954)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1953)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1946)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1942)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1942)
PROTOKÓŁ NR 53
(1934)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1927)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1925)
Rejestr umów przetargowych
(1923)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1922)
Zespoły Szkół
(1920)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1918)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1918)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1917)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1916)
Protokół 4
(1914)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1913)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1910)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1908)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1906)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(1906)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1903)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1902)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1901)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1898)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1897)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1896)
Adres
(1896)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1893)
Protokół
(1893)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1885)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1885)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1880)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1879)
Protokół Nr 46
(1877)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1877)
PROTOKÓŁ NR 32
(1877)
Protokół
(1876)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1872)
PROTOKÓŁ NR 42
(1868)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1868)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1866)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1865)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1864)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1860)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1859)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1857)
Rocznik 2018
(1856)
Protokół Nr LX / 2002
(1854)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1852)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1850)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1845)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1844)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1844)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1842)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1840)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1838)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1838)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1838)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1836)
Uchwała Nr II/31/2014
(1834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1833)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1832)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1828)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1823)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1818)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1818)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1813)
Protokół 47
(1813)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1811)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1810)
Protokół
(1809)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1807)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1806)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1806)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1805)
Umowa spółki
(1803)
Protokół 69
(1802)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1802)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1802)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1799)
PROTOKÓŁ NR 47
(1797)
Archiwum 2012
(1796)
PROTOKÓŁ NR 66
(1795)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1793)
Nazwa i adres
(1791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1790)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1789)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1788)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1786)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1785)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1784)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1781)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1781)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1780)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1778)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1777)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1776)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1773)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1773)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1771)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(1769)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1769)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1769)
Paweł-Trans
(1767)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1767)
PROTOKÓŁ NR 18
(1766)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1766)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1765)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1763)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1762)
2012 rok
(1759)
Protokół nr 45
(1759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1758)
2015 rok
(1757)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1757)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1757)
DECYZJA Nr 600/2010
(1755)
PROTOKÓŁ NR 84
(1753)
Gimnazja
(1753)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1753)
PROTOKÓŁ NR 30
(1752)
Uchwała Nr 322
(1751)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1750)
Uchwała Nr III/17/2010
(1748)
Protokół LXVI
(1745)
Obwody głosowania
(1745)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1743)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1742)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1742)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1741)
DECYZJA nr 360/2013
(1740)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1738)
2009 rok
(1738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1737)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1737)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1732)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1732)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1731)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1731)
Protokół NR 57
(1730)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1729)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1728)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1728)
Protokół Nr I / 2002
(1722)
Protokół 62
(1721)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1721)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1721)
Protokół 43
(1720)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1718)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1718)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1717)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1716)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1716)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1716)
PROTOKÓŁ NR 87
(1715)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1713)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1713)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1713)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1710)
Protokół 48
(1709)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1708)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1708)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1706)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1706)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1705)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1703)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1703)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1702)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1702)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1700)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1698)
Protokół 12
(1697)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1696)
Protokół Nr 62
(1695)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1695)
PROTOKÓŁ NR 85
(1694)
PROTOKÓŁ NR 11
(1693)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1693)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1691)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1689)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1688)
Protokół Nr 50
(1687)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1687)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1687)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1685)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1685)
Protokół
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
za 2009 rok
(1684)
PROTOKÓŁ NR 54
(1684)
PROTOKÓŁ NR 14
(1684)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1683)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1682)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1682)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1682)
Protokół
(1680)
2010 rok
(1677)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1677)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1675)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1675)
Protokół Nr 56
(1675)
PROTOKÓŁ NR 4
(1672)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1672)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1671)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1670)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1670)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1670)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1668)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1667)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1667)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1665)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1665)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1664)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1663)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1663)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1661)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1659)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1659)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(1659)
Protokół nr 56
(1658)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1658)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1658)
Jakość wody do spożycia
(1654)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1654)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1654)
Protokół nr 51
(1652)
PROTOKÓŁ NR 13
(1652)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1652)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1651)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1651)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1650)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1650)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1649)
PROTOKÓŁ NR 43
(1645)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1645)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1645)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1642)
Protokół 38
(1638)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1638)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1637)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1636)
Protokół 49
(1634)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1634)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1633)
Protokół nr 32
(1632)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1632)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1630)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1630)
Protokół Nr LIII / 2002
(1630)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1629)
Protokół nr 10
(1629)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1629)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1628)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1628)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1626)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1626)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1625)
Dane podstawowe
(1622)
PROTOKÓŁ NR 23
(1621)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1621)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1620)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1618)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1618)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1618)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2019 r.
(1618)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1616)
Protokół Nr VIII / 2003
(1616)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1616)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1616)
Uchwała nr VI/86/2011
(1615)
PROTOKÓŁ NR 57
(1613)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1613)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1611)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1611)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(1610)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1610)
PROTOKÓŁ NR 61
(1610)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1610)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1609)
PROTOKÓŁ NR 16
(1607)
PROTOKÓŁ NR 52
(1606)
Protokół
(1606)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1606)
Protokół Nr 51
(1605)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1604)
Protokół Nr LVIII
(1603)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1603)
PROTOKÓŁ NR 89
(1603)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1603)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1603)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1599)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1599)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1598)
PROTOKÓŁ NR 38
(1598)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1597)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1596)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1595)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1595)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1595)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1593)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1593)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1593)
Protokół nr 16
(1592)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1592)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1592)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1590)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1589)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1589)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1588)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1588)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1588)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1585)
Protokół 61
(1583)
Protokół Nr 50
(1583)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1582)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1582)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1581)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1579)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1579)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1578)
PROTOKÓŁ NR 7
(1578)
za 2007 rok
(1576)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1576)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1574)
Protokół
(1573)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1573)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1573)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1573)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1572)
Nazwa i adres
(1570)
Protokół 16
(1569)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1568)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1568)
Protokół
(1565)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1565)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1565)
za 2005 rok
(1565)
Protokół nr 67
(1564)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1564)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1563)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1563)
Protokół nr 30
(1563)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1559)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1559)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1559)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1559)
Protokół
(1559)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1558)
Protokół nr 21
(1558)
PROTOKÓŁ NR 51
(1557)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1557)
Protokół 66
(1557)
Protokół 74
(1557)
Protokół 5
(1556)
Protokół 41
(1556)
Protokół 6
(1556)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1555)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1553)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1552)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1551)
Protokół
(1551)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1551)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1549)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1548)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1548)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1547)
Protokół nr 61
(1546)
PROTOKÓŁ NR 36
(1546)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1544)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1543)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1542)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1542)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1542)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1540)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1540)
Protokół
(1540)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1540)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1540)
za 2006 rok
(1538)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1537)
Protokół Nr III / 2002
(1536)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1535)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1535)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1534)
Protokół nr 53
(1533)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1533)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1533)
PROTOKÓŁ NR 41
(1532)
Protokół 68
(1530)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1530)
Protokół LXXI
(1530)
Protokół nr 34
(1529)
Protokół nr VI/2011
(1528)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1528)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1527)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1526)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1526)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1523)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1523)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1522)
PROTOKÓŁ NR 64
(1521)
Protokół 75
(1521)
Protokół
(1521)
Protokół Nr LV / 2002
(1521)
Protokół Nr LI / 2002
(1521)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1520)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1520)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1520)
Protokół
(1520)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1519)
Protokół 45
(1518)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1518)
Protokół Nr II / 2002
(1517)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1514)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1513)
PROTOKÓŁ NR 65
(1513)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1512)
Uchwała Nr 12
(1512)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1512)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1511)
Protokół LXXV
(1511)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1511)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1510)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1510)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1510)
Protokół Nr LVI / 2002
(1510)
Ograniczone
(1509)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1508)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1506)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1506)
Protokół nr 22
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1503)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1503)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1503)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1503)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1503)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1502)
Protokół nr XXXIII/2005
(1502)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1501)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1499)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1499)
Organizacja
(1498)
Protokół Nr V / 2003
(1498)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1498)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1498)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1498)
Protokół nr 53
(1496)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1496)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1496)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1496)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1495)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1494)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1493)
2009 rok
(1493)
Status prawny
(1493)
Protokół nr 17
(1492)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1491)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1491)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1491)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1491)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1491)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1490)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1489)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1489)
Obowiązek Informacyjny
(1488)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1488)
PROTOKÓŁ NR 2
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1487)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1486)
Protokół LXXXII
(1486)
Protokół 50
(1485)
Protokół Nr L / 2002
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1484)
Protokół Nr 46
(1484)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1483)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1482)
Protokół 46
(1482)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1482)
ORDO Poznań
(1480)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1480)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1480)
Protokół Nr LVII / 2002
(1480)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1479)
Protokół 5
(1479)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1478)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1478)
Protokół nr 11
(1478)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1478)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1477)
Protokół nr 39
(1476)
Protokół
(1476)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1476)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1475)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1475)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1475)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1475)
Uchwała nr IV/37/06
(1475)
Protokół Nr 47
(1473)
Protokół Nr VI / 2003
(1473)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1473)
Protokół nr 59
(1472)
PROTOKÓŁ NR 28
(1472)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1472)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1470)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1470)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1469)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1469)
za 2008 rok
(1468)
Protokół
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1465)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1465)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1465)
Protokół nr 14
(1463)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1462)
Protokół nr 18
(1462)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1461)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1460)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1460)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1460)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1460)
PROTOKÓŁ NR 21
(1460)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1457)
PROTOKÓŁ NR 60
(1457)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1455)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1455)
Struktura własnościowa
(1454)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1454)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1453)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1453)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1452)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1449)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1449)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1447)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1447)
Protokół 18
(1447)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1446)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1445)
Protokół Nr VII / 2003
(1444)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1443)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1442)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1441)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1441)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1440)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1439)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1437)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1437)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1437)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1436)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1436)
Protokół nr 7
(1436)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1436)
Umowy o zamówienia publiczne
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1434)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1434)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1433)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1433)
Protokół nr 7
(1433)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1432)
Programy Miasta i Gminy Września
(1432)
Uchwała Nr V/80/2011
(1432)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1431)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1430)
Protokół nr 13
(1430)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1429)
Protokół nr 50
(1429)
Protokół nr 6
(1426)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1426)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1426)
Protokół 1
(1425)
Protokół nr 55
(1425)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1425)
PROTOKÓŁ NR 19
(1423)
PROTOKÓŁ NR 62
(1423)
Protokół
(1423)
PROTOKÓŁ NR 55
(1423)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1422)
Protokół 39
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1421)
Protokół 65
(1421)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1420)
PROTOKÓŁ NR 35
(1420)
Protokół nr XVIII/2004
(1419)
UCHWAŁA NR 69
(1419)
Protokół
(1419)
Protokół nr 7
(1418)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1417)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1417)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1416)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1416)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1415)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1415)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1414)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1414)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1414)
Protokół
(1413)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1413)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1412)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1412)
Protokół nr XXVI/2004
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1411)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1410)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1409)
Protokół nr 13
(1407)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1406)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1405)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1404)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1404)
Protokół Nr LII / 2002
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1403)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1402)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1402)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1402)
PROTOKÓŁ NR 56
(1402)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1401)
Protokół 44
(1401)
Protokół
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1400)
Protokół nr 15
(1400)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1400)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1400)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1399)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1399)
Protokół nr 27
(1399)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1399)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1398)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1398)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1398)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1397)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1396)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1394)
Protokół nr 57
(1394)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1393)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1393)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1393)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1392)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1392)
Rocznik 2018
(1391)
Protokół nr 14
(1391)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1390)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1390)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1388)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1387)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1387)
PROTOKÓŁ NR 24
(1386)
Protokół nr VIII/2007
(1386)
Protokół 9
(1386)
Protokół nr 55
(1386)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1386)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1386)
Protokół
(1386)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1385)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1384)
Protokół nr XXIX/2005
(1384)
Protokół LX
(1383)
Protokół nr 26
(1383)
Protokół nr XII/2003
(1382)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1382)
Protokół 64
(1381)
2016 rok
(1381)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1381)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1380)
Uchwała Nr II/29/2014
(1380)
PROTOKÓŁ NR 58
(1380)
PROTOKÓŁ NR 49
(1379)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1379)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1378)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1378)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1377)
Protokół nr XXIV/2004
(1377)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1377)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1377)
Ogłoszenie
(1376)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1376)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1375)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1373)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1373)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1372)
2011 rok
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1371)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1370)
PROTOKÓŁ NR 46
(1369)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1369)
Protokół nr XXX/2005
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1368)
Starosta Wrzesiński informuje
(1367)
Protokół 72
(1367)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(1367)
Protokół nr 28
(1366)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1364)
Protokół Nr IX / 2003
(1364)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1363)
Protokół
(1363)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1362)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1362)
Protokół
(1362)
Protokół nr 51
(1362)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1361)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1361)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1360)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1359)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1359)
Protokół LXXVI
(1358)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1358)
Protokół nr 44
(1358)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1357)
Protokół nr I/2006
(1357)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1357)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1357)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1357)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1356)
Protokół 40
(1356)
Ogłoszenie
(1356)
Zarządzenie Nr 59
(1356)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1355)
Protokół nr 8
(1354)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1354)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1353)
Protokół nr XLIII/2006
(1353)
Protokół nr XLI/2006
(1353)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1353)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1352)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1351)
Ogłoszenie
(1351)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1351)
Protokół nr IX/2007
(1351)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1351)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1350)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1349)
Protokół nr 48
(1349)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1349)
Protokół nr XIX/2004
(1349)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1349)
Protokół 6
(1349)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1348)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1348)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1348)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1347)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1347)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1347)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1347)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1346)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1346)
Protokół nr 41
(1345)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1345)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1344)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1343)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1341)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1341)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1341)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1341)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1341)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1340)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1340)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1340)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1340)
Przetargi 2019
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1339)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1339)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1338)
PROTOKÓŁ NR 44
(1338)
Protokół
(1338)
Uchwała Nr X/131/2011
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1337)
UCHWAŁA NR 80
(1337)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1336)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1336)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1336)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1336)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1335)
Protokół nr XX/2004
(1334)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1333)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1333)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1333)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1332)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1332)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1332)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1331)
Protokół nr VI/2007
(1331)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1331)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1331)
Protokół nr 23
(1330)
Protokół nr XXXIV/2005
(1330)
Protokół
(1330)
Uchwała nr 95
(1329)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1329)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1329)
Protokół nr 24
(1329)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1328)
Protokół nr XI/2003
(1327)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1327)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1327)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1327)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1327)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1326)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1325)
Protokół
(1325)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1325)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1325)
Protokół
(1325)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1325)
Protokół 42
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1324)
Protokół Nr 49
(1324)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1324)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1323)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1323)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1323)
Uchwała Nr 127
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1322)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1321)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1321)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1321)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1321)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1320)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1320)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1320)
Protokół Nr X / 2003
(1320)
Protokół nr XXXV/2005
(1319)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1319)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1319)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1319)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1319)
Protokół
(1318)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1318)
Protokół nr 52
(1318)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1317)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1317)
UCHWAŁA NR 91
(1316)
Protokół nr 24
(1316)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1315)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1315)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1315)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1315)
Protokół 59
(1314)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1313)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1313)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1313)
Ogłoszenie
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1313)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1312)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1312)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1311)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1311)
Protokół nr XIII/2003
(1310)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1310)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1310)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1309)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1309)
Ogłoszenie
(1309)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1308)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1308)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1308)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1307)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1307)
Ogłoszenie
(1307)
Protokół Nr LIV / 2002
(1306)
Uchwała nr 94
(1306)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1306)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1305)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1304)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1304)
Protokół Nr LIX / 2002
(1304)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1304)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1304)
Uchwała Nr III/32/2010
(1303)
Protokół 22
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1303)
Protokół nr 11
(1303)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1302)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1302)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1302)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1302)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1301)
Protokół nr 54
(1300)
PROTOKÓŁ NR 5
(1299)
Protokół nr 57
(1299)
Zarządzenie nr 254/2012
(1299)
Ogłoszenie
(1299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1299)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(1298)
Protokół nr XVI/2003
(1298)
Protokół LXXVIII
(1298)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1297)
Protokół nr 14
(1296)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1295)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1294)
PROTOKÓŁ NR 63
(1294)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1293)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1293)
Protokół LXXIV
(1293)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1293)
Protokół nr 9
(1293)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1292)
Obwieszczenie
(1292)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1292)
Protokół nr 49
(1292)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1291)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1291)
Protokół nr XL/2006
(1291)
Protokół nr XXXI/2005
(1291)
Protokół nr 18
(1291)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1291)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1290)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1290)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1290)
Protokół nr XLIV/2006
(1290)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1289)
Protokół 67
(1289)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1288)
Protokół
(1287)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1287)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1285)
Uchwała Nr 52
(1285)
Uchwała Nr 53
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1283)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1282)
Protokół nr XXVIII/2004
(1282)
Uchwała Nr 44
(1282)
Zabytki
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1281)
Uchwała Nr 144
(1281)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1279)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1279)
Uchwała nr 71
(1279)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1279)
Zarządzenie nr 240/2012
(1279)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1278)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1277)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1277)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1277)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1277)
Uchwała nr XXX/282/05
(1275)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1275)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1275)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1274)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1274)
Protokół 60
(1274)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1274)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1273)
Uchwała Nr 42
(1273)
Protokół 4
(1273)
Protokół 3
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1272)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1272)
PROTOKÓŁ NR 69
(1271)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1271)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1271)
Zarządzenie nr 162/2012
(1269)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1269)
Uchwała Nr 106
(1268)
Protokół LXXII
(1268)
Protokół LXV
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Uchwała Nr 47
(1267)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1267)
Uchwała Nr 48
(1267)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1267)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1266)
Uchwała Nr 88
(1266)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1265)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1265)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1265)
Zarządzenie nr 174/2012
(1265)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1265)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1264)
Protokół nr III/2006
(1264)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1263)
Zarządzenie nr 253/2012
(1263)
Protokół nr XXI/2004
(1263)
Protokół nr XV/2003
(1263)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1262)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1262)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1262)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1260)
Zarządzenie nr 251/2012
(1260)
Protokół
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1260)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1260)
Protokół nr XXXVI/2005
(1260)
UCHWAŁA nr 60
(1259)
Protokół nr XXV/2004
(1259)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1259)
Uchwała Nr 141
(1258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1258)
Uchwała Nr 120
(1257)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1257)
PROTOKÓŁ NR 86
(1257)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1257)
Protokół nr X/2007
(1257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1256)
Uchwała Nr 61
(1256)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1255)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1255)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1255)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1254)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1254)
Protokół 71
(1254)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(1253)
Komunikat
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1253)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1252)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1252)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1252)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1252)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1252)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1252)
Uchwała Nr 116
(1252)
Ogłoszenie
(1252)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1251)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1251)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1251)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1251)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1251)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1250)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1250)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1250)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1250)
Protokół nr 12
(1249)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1249)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1249)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1249)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1248)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1248)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1248)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1248)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1248)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1248)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1248)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1248)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1248)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1247)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1247)
Protokół 70
(1247)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1247)
Uchwała Nr 39
(1247)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1246)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1246)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1246)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1245)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1245)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1245)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1245)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1245)
Ochrona danych osobowych
(1244)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1244)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1244)
Protokół nr XXIII/2004
(1244)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1243)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1243)
Uchwała nr III/13/2002
(1243)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1243)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1243)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1243)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1243)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1243)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1242)
Protokół Nr 54
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1242)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1241)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1241)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1240)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1240)
Uchwała Nr 45
(1240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1240)
Uchwała Nr X/130/2011
(1239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1239)
Obwieszczenie
(1239)
Obwieszczenie
(1239)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1239)
Uchwała nr VIII/66/03
(1239)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1239)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1239)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1239)
Zarządzenie nr 256/2012
(1238)
Uchwała Nr 49
(1238)
Uchwała Nr 27
(1238)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1237)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1237)
Uchwała Nr 34
(1237)
Uchwałą nr 85
(1237)
Uchwała Nr 126
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1236)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1236)
Uchwała Nr 64
(1236)
Protokół
(1235)
Uchwała Nr 7
(1235)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1235)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1235)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1235)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1234)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1234)
PROTOKÓŁ NR LX
(1234)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1234)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1234)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1234)
OGŁOSZENIE
(1234)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1234)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1233)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1233)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1232)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1232)
PROTOKÓŁ NR 40
(1232)
Uchwała nr 74
(1232)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1231)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1231)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1231)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1230)
Protokół nr 20
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1230)
Obwieszczenie
(1230)
Uchwała Nr 43
(1229)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1229)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1229)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1229)
Uchwała Nr 18
(1228)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1228)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1228)
Protokół
(1228)
Uchwała Nr 46
(1228)
Protokół nr 9
(1227)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1227)
Ogłoszenie
(1227)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1226)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1226)
PROTOKÓŁ nr 45
(1226)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1226)
Protokół LXVIII
(1225)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1225)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1225)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1225)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1225)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1225)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1225)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1224)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1224)
UCHWAŁA NR 99
(1224)
Protokół nr 73
(1224)
PROTOKÓŁ NR 10
(1223)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1223)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1223)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1223)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1222)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1221)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1221)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1221)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1220)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1220)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1219)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1219)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1219)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1219)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1218)
Uchwała Nr 65
(1218)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1218)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1218)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1217)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1217)
Uchwała Nr 58
(1217)
Uchwała Nr 31
(1217)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1217)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1216)
PROTOKÓŁ NR 6
(1216)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1216)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1216)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1216)
Uchwała Nr 3
(1216)
Uchwała Nr 32
(1215)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1215)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1215)
Uchwała nr 98
(1215)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1214)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1214)
Uchwała Nr 51
(1214)
Protokół 5
(1214)
Protokół LXXIX
(1213)
Uchwała Nr V/65/2011
(1213)
Protokół nr 52
(1213)
Uchwała Nr 128
(1212)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1212)
Uchwała Nr 103
(1212)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1211)
Protokół nr XLII/2006
(1211)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1211)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1211)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1211)
UCHWAŁA NR 76
(1210)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1210)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1210)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1210)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1209)
Obwieszczenie
(1208)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1208)
Uchwała Nr 102
(1208)
PROTOKÓŁ NR 26
(1208)
Uchwała Nr 57
(1208)
Obwieszczenie
(1208)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1207)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1207)
Uchwała Nr 35
(1206)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1206)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1206)
Protokół nr II/2006
(1205)
Zarządzenie nr 234/2012
(1205)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1205)
Ogłoszenie
(1205)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1204)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1204)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1204)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1204)
Obwieszczenie
(1204)
Zarządzenie nr 214/2012
(1204)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1203)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1203)
Uchwała Nr V/54/2015
(1203)
Protokół nr V/2007
(1202)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1202)
Protokół nr VII/2007
(1202)
Uchwała Nr 29
(1202)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1202)
Obwieszczenie
(1201)
Protokół
(1200)
PROTOKÓŁ NR 64
(1200)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1200)
Uchwała Nr 54
(1199)
Protokół LXIX
(1199)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1199)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1199)
Uchwała Nr 112
(1199)
Protokół nr XXXIX/2006
(1199)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1199)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1198)
Uchwała Nr 84
(1198)
Uchwała Nr 8
(1198)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1198)
Uchwała Nr 59
(1198)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1196)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1196)
Zarządzenie nr 170/2012
(1196)
Uchwała Nr 2
(1196)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1196)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1196)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1195)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1195)
Uchwała Nr 328
(1195)
Obwieszczenie
(1195)
Uchwała Nr 50
(1195)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1194)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1194)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1194)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1194)
UCHWAŁA NR 86
(1194)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1193)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1193)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1193)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1193)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1192)
Protokół 63
(1192)
Uchwała Nr 78
(1192)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1192)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1192)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1192)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1191)
Uchwała Nr 55
(1191)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1191)
Uchwała Nr 24
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1190)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1189)
Protokół 1
(1189)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1189)
Zarządzenie nr 220/2012
(1189)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1189)
Protokół LXXIII
(1189)
UCHWAŁA NR 73
(1189)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1189)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1189)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1188)
Uchwała Nr 33
(1188)
Protokół nr XXXII/2005
(1188)
Uchwała Nr 93
(1188)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1188)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1188)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1188)
Zarządzenie nr 198/2012
(1188)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1187)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1187)
Uchwała Nr 148
(1186)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1186)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1186)
Protokół LXX
(1185)
Protokół 15
(1185)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1185)
Uchwała nr II/9/2002
(1185)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1185)
Protokół Nr IV / 2003
(1184)
Protokół LXII
(1184)
Uchwała Nr 104
(1184)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1183)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1182)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1182)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1182)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1182)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1182)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1182)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1182)
Uchwała Nr 41
(1181)
Protokół nr XXVII/2004
(1181)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1180)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1180)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1180)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1179)
Uchwała nr VIII/72/03
(1179)
Uchwała Nr 28
(1179)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1179)
Ogłoszenie
(1179)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1178)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1178)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1178)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1177)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1177)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1176)
Protokół LXVII
(1176)
Uchwała Nr 21
(1176)
Uchwała Nr 115
(1176)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1176)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1176)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1175)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1175)
Uchwała Nr 100
(1174)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1174)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1174)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1174)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1174)
PROTOKÓŁ NR 70
(1174)
Uchwała Nr 318
(1174)
Uchwała Nr 89
(1174)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1173)
2010 rok
(1173)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1172)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1172)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1172)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1172)
rok 2013
(1172)
Uchwała Nr V/45/03
(1172)
Protokół nr 45
(1172)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1171)
Uchwała Nr 146
(1171)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1171)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1171)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1171)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1171)
Uchwała Nr 105
(1171)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1170)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1170)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1170)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1170)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1170)
Działalność charytatywna
(1170)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1170)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1170)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1169)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1169)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1169)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1169)
Uchwała nr 79
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1168)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1168)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1168)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1168)
Uchwała Nr 114
(1168)
Protokół 20
(1167)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1167)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1167)
Uchwała Nr 56
(1167)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1167)
Uchwała Nr 36
(1167)
Uchwała Nr 37
(1167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1167)
Uchwała Nr 66
(1166)
Protokół LXXX
(1166)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1166)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1165)
Rok 2013
(1165)
Protokół nr 15
(1165)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1165)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1165)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1165)
PROTOKÓŁ NR 3
(1165)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1164)
Uchwała nr XX/182/04
(1164)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1163)
Uchwała Nr 121
(1163)
Uchwała Nr 123
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1163)
Ogłoszenie
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1163)
Protokół 13
(1162)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1162)
Protokół nr IV/2006
(1162)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1162)
Protokół nr 8
(1161)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1161)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1161)
Protokół 14
(1160)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1160)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1160)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1159)
Ogłoszenie
(1159)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1159)
Protokół nr XXII/2004
(1159)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1159)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1159)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1159)
Uchwała nr XX/181/04
(1158)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1158)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1158)
Protokół
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1157)
Protokół LXXXIV
(1156)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1155)
Uchwała nr 92
(1155)
UCHWAŁA NR 77
(1155)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1155)
Uchwała Nr 26
(1154)
Uchwała Nr III/34/2010
(1154)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1154)
Obwieszczenie
(1153)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1153)
2011 rok
(1153)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1153)
UCHWAŁA NR 325
(1153)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1153)
Zarządzenie nr 169/2010
(1153)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1153)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1152)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1152)
2011 rok
(1152)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1152)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1151)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1151)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1151)
PROTOKÓŁ NR 90
(1151)
Zarządzenie nr 122/2010
(1151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1150)
PROTOKÓŁ NR 15
(1150)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1149)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1149)
Uchwała Nr 143
(1149)
Ogłoszenie
(1149)
U C H W A Ł A Nr 81
(1149)
Uchwała Nr 109
(1149)
Protokół LXXVII
(1148)
Uchwała Nr 25
(1148)
Protokół LXI
(1148)
Rok 2014
(1148)
U C H W A Ł A Nr 62
(1148)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1148)
Uchwała nr VI/91/07
(1148)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1147)
Protokół nr 15
(1147)
PROTOKÓŁ NR 8
(1147)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1146)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1146)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1146)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1146)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1146)
Uchwała Nr 319
(1146)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1145)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1145)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1144)
U C H W A Ł A Nr 82
(1144)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1144)
PROTOKÓŁ NR 27
(1144)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1144)
PROTOKÓŁ NR 88
(1143)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1143)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1143)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1143)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1143)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1143)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1143)
Protokół Nr 58
(1143)
Uchwała Nr 23
(1143)
Ogłoszenie
(1142)
UCHWAŁA NR 70
(1142)
Obwieszczenie
(1142)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(1142)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1142)
Zarządzenie nr 145/2012
(1141)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1141)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1141)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1141)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1141)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1141)
Uchwała nr XI/101/03
(1141)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1140)
2011 rok
(1140)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1140)
Uchwała nr VIII/70/03
(1140)
Uchwała nr III/25/06
(1140)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1140)
Ogłoszenie
(1140)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1139)
U C H W A Ł A Nr 327
(1139)
Ogłoszenie
(1139)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1139)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1138)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1138)
Uchwała Nr 111
(1138)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1138)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1138)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1138)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1138)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1137)
Uchwała nr XIII/137/03
(1137)
Uchwała nr VII/104/07
(1136)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1136)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1136)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1136)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1136)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1135)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1135)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1134)
Ogłoszenie
(1134)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1134)
Uchwała Nr 125
(1134)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1134)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1134)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1133)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1133)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1132)
Uchwała Nr 142
(1132)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1131)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1131)
Uchwała Nr 145
(1130)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1130)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1130)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1129)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1129)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1129)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1129)
Protokół 2
(1128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1128)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1128)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1127)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1127)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1127)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1126)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1126)
PROTOKÓŁ NR 81
(1126)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1125)
Protokół 6
(1125)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1125)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1125)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1125)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1124)
Uchwała Nr 320
(1124)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1124)
Uchwała Nr 101
(1124)
Protokół LXXXI
(1124)
Zarządzenie nr 31/2012
(1124)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1124)
Uchwała Nr I/21/2014
(1124)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1124)
Protokół nr 17
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1123)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1122)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1122)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1122)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1122)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1122)
PROTOKÓŁ NR 37
(1121)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1121)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1121)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1120)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1120)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1120)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1119)
PROTOKÓŁ NR 68
(1119)
Uchwała Nr 147
(1119)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1119)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1119)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1118)
Ogłoszenie
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1118)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1117)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1117)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1117)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1117)
Ogłoszenie
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1117)
2010 rok
(1117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1117)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1117)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1117)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1116)
Uchwała nr V/45/07
(1116)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1116)
Uchwała Nr 20
(1116)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1115)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1115)
Uchwała Nr 124
(1115)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1115)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1114)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1114)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1114)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1114)
Uchwała Nr 63
(1114)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1114)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1114)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1114)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1114)
2011 rok
(1113)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1113)
PROTOKÓŁ NR 29
(1112)
UCHWAŁA NR 321
(1112)
Uchwała Nr 19
(1112)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1112)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1112)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1111)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1111)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1111)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1111)
Protokół LXXXIII
(1110)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1110)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1110)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1110)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1110)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(1110)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1110)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1110)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1110)
PROTOKÓŁ NR 71
(1110)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1110)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1109)
Obwieszczenie
(1109)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1109)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1108)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1107)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1107)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1107)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1107)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1106)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1106)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1106)
Protokół 1
(1106)
Uchwała nr XLI/414/06
(1105)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1105)
2012 rok
(1105)
Uchwała nr XI/108/03
(1105)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1105)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1104)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1104)
Uchwała nr VIII/64/03
(1104)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1104)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1104)
Uchwała Nr 110
(1103)
UCHWAŁA NR 313
(1103)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1102)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1102)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1102)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1102)
rok 2012
(1102)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1102)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1101)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1100)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1100)
Obwieszczenie
(1100)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1100)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1100)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1100)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1100)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1099)
Uchwała Nr 323
(1099)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1098)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1097)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1097)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1097)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1097)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1097)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1096)
Uchwała Nr 122
(1096)
Zarządzenie nr 159/2012
(1096)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1096)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1096)
PROTOKÓŁ NR 20
(1096)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1096)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1095)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1095)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1095)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1095)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1095)
Zarządzenie nr 124/2012
(1095)
2012 rok
(1094)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1094)
Uchwała Nr X/129/2011
(1094)
PROTOKÓŁ NR 72
(1094)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1094)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1094)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1093)
Protokół nr 16
(1093)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1093)
Uchwała Nr 16
(1093)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1093)
Uchwała Nr 17
(1092)
Uchwała Nr 67
(1092)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1092)
PROTOKÓŁ NR 39
(1092)
Uchwała Nr 9
(1092)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1092)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1091)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1091)
PROTOKÓŁ NR 12
(1091)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1091)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1091)
Uchwała Nr 324
(1091)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1091)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(1091)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1090)
Uchwała nr VI/69/07
(1090)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1089)
Protokół 19
(1089)
PROTOKÓŁ NR 48
(1089)
Uchwała nr XXII/204/04
(1088)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1088)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1088)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1088)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1087)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1087)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1087)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1087)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1087)
Protokół 11
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1087)
Uchwała nr XII/118/03
(1086)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1086)
Protokół nr 63
(1086)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1085)
Uchwała Nr 1
(1085)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1085)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1085)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1084)
Protokół 21
(1084)
Uchwała nr VI/91/07
(1084)
Dotacje
(1084)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1084)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1083)
Obwieszczenie
(1083)
Protokół nr XVII/2003
(1083)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1083)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1083)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1082)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1082)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1082)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1081)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1081)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1081)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1080)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1080)
Uchwała Nr 329
(1080)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1079)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1079)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1079)
Zarządzenie nr 68/2012
(1079)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1079)
PROTOKÓŁ NR 31
(1078)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1078)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1078)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1077)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1077)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1077)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1077)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1077)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1076)
Uchwała Nr 13
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1075)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1075)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1075)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1075)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1074)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1074)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1074)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1074)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1074)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1074)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1073)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1073)
Uchwała Nr V/66/2011
(1073)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1073)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1072)
Uchwała nr II/7/2002
(1071)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1071)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1071)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1070)
PROTOKÓŁ NR 34
(1070)
Obwieszczenie
(1070)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1069)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1069)
Uchwała Nr 5
(1069)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1069)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1069)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1069)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1069)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1069)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1069)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1069)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1068)
Ogłoszenie
(1068)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1067)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1067)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1066)
Ogłoszenie
(1066)
Protokół 4
(1066)
Uchwała nr XII/115/03
(1066)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1065)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1065)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1064)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1064)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1064)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1064)
Uchwała Nr 11
(1063)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1063)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1063)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1063)
UCHWAŁA NR 314
(1063)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1063)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1063)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1063)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1063)
PROTOKÓŁ NR 65
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1063)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1062)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1062)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1062)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1062)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1061)
Ogłoszenie
(1061)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1061)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1061)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1061)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1060)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1060)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1060)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1059)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1059)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1058)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1058)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1058)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1058)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1057)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1057)
2011 rok
(1057)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1057)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1057)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1057)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1057)
Uchwała nr XII/114/03
(1057)
Uchwała Nr 317
(1057)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1057)
2012 rok
(1056)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1056)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1056)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1055)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1055)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1055)
Protokół nr 9
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1055)
UCHWAŁA NR 4
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1054)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1054)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1054)
Uchwała Nr 6
(1054)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1054)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1054)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1054)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1053)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1053)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1053)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1052)
Zarządzenie nr 215
(1052)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1051)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1051)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1051)
Ogłoszenie
(1051)
Uchwała nr XL/390/06
(1051)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1051)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1050)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1050)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1050)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1050)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1050)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1050)
Uchwała Nr 15
(1050)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1050)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1049)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1049)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1049)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1049)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1049)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1048)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1048)
Uchwała nr VII/104/07
(1048)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1048)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1048)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1048)
Protokół Nr 22
(1048)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1047)
rok 2014
(1047)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1046)
Uchwała Nr 14
(1046)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1046)
Uchwała nr XV/146/03
(1045)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1045)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1045)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1045)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1045)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1045)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1045)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1044)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1044)
Uchwała nr IV/45/2011
(1044)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1044)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1044)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(1043)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1043)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1043)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1043)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1043)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1043)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1042)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1042)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1042)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1041)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1041)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1041)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1041)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1040)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1040)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1040)
OGŁOSZENIE
(1040)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1039)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1039)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1039)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1039)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1039)
Uchwała nr XIV/141/03
(1039)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1038)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1038)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1038)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1038)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1038)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1037)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1037)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1036)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1036)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1036)
Protokół 24
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1035)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(1035)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(1035)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1035)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1034)
Kadra pedagogiczna
(1034)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1034)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1033)
2010
(1033)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1033)
Protokół 10
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1033)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1033)
Program współpracy 2015
(1032)
Uchwała nr XLI/415/06
(1032)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1032)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(1031)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1031)
Uchwała Nr V/64/11
(1031)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1031)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1031)
Uchwała nr III/14/2002
(1030)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1030)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1030)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(1030)
Uchwała nr IV/36/02
(1030)
Uchwała nr III/15/2002
(1029)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1029)
Uchwała nr III/36/06
(1028)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1028)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1028)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1027)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1026)
Protokół nr 10
(1026)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1026)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1025)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(1025)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1025)
Zarządzenie nr 112/2012
(1025)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1025)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1024)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1024)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1023)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(1023)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1023)
UCHWAŁA NR 315
(1023)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(1023)
Uchwała nr XII/174/2015
(1022)
Uchwała Nr IX/112/2011
(1022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1022)
Uchwała nr XL/398/2006
(1022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1021)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(1021)
UCHWAŁA NR 10
(1021)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(1020)
Uchwała nr 326
(1020)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1020)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1020)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1020)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1020)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(1020)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1019)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1019)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1019)
Uchwała nr 312
(1019)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1018)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1018)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1018)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1018)
Protokół
(1018)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1017)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1017)
Uchwała nr XII/112/03
(1017)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1017)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(1016)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1016)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(1016)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1015)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1015)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1015)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1015)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1014)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(1014)
Uchwała nr XII/117/03
(1014)
Protokół 2
(1013)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1013)
Uchwała nr XXXII/310/05
(1013)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1013)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1013)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1012)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1012)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1012)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1012)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(1012)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1011)
DECYZJA nr 653/2013
(1011)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1011)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1010)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1010)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(1010)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1009)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1009)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1009)
Uchwała nr VIII/65/03
(1009)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1009)
Uchwała nr XI/100/03
(1009)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1009)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1009)
Uchwała nr XLI/412/06
(1009)
Uchwała nr III/16/2002
(1009)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(1008)
Protokół nr 17
(1008)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(1008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(1008)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1008)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1007)
rok 2010
(1007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1007)
ZARZĄDZENIE NR 306
(1006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1006)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(1006)
2013 rok
(1006)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1006)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1005)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1005)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1005)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1005)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1005)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(1004)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1004)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(1004)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1004)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(1003)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(1003)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(1002)
Zarządzenie nr 103/2012
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1002)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(1001)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1001)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1001)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1001)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(1001)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1000)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1000)
Protokół 17
(1000)
2014 rok
(1000)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(999)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(999)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(999)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(998)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(998)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(997)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(997)
Protokół 3
(997)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(997)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(996)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(996)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(995)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(995)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(995)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(994)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(994)
Uchwała nr XI/99/03
(994)
Uchwała Nr V/53/2015
(994)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(994)
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(993)
Protokół 7
(993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(993)
2010 rok
(992)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(992)
Uchwała nr XXXV/356/05
(992)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(992)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(991)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(991)
Uchwała Nr V/69/11
(991)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(991)
2011 rok
(991)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(991)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(991)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(991)
Protokół nr 30
(990)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(989)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(989)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(989)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(988)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(988)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(988)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(988)
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ułożenia kabli światłowodowych (II postępowanie) - zmiana terminu
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(987)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(987)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(987)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(986)
Zarządzenie nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(986)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(985)
Uchwała nr XIII/177/08
(984)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(984)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(984)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(983)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(983)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(983)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(982)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pyta