BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
6577339
ostatnia aktualizacja BIP'u:
28-06-2017
Informacja o samorządzie
(206128)
Zamówienia publiczne
(78121)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(65384)
Przetargi 2015
(41786)
Przetargi 2014 - archiwum
(40017)
Oferty pracy
(39129)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(36951)
Aktualne oferty pracy
(36312)
Urząd Miasta i Gminy
(33947)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(29852)
Władze
(27748)
Przetargi 2016
(27478)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(25609)
Przetargi - archiwum 2012
(23960)
Kontakt
(22938)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(22867)
Akty prawne i protokoły
(21339)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(21149)
Przetargi - archiwum 2013
(20290)
Podatki lokalne
(18891)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(16605)
Opłata śmieciowa
(16483)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(15188)
Oświadczenia majątkowe radnych
(13995)
Aktualne wyniki naborów
(13505)
Jednostki organizacyjne gminy
(12784)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(12692)
Uchwały Rady Miejskiej
(12244)
Przetargi 2017
(11683)
Sprawy finansowe
(11178)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11090)
Archiwum zakładowe
(10951)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(10644)
Rada Miejska we Wrześni
(10512)
Zarządzenia Burmistrza
(10042)
Jednostki pomocnicze gminy
(9952)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(9091)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(9028)
Zastępcy Burmistrza
(9018)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(8863)
Ogłoszenia
(8664)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8524)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(8377)
Konsultacje społeczne
(8007)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(7649)
Archiwum ofert pracy
(7473)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7234)
Spółki z udziałem gminy
(7102)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6544)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(5806)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(5707)
Deklaracja
(5548)
Przetargi - archiwum
(5380)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5344)
Protokoły z sesji
(5144)
Archiwum 2001-2002
(4984)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(4751)
Archiwum wyników naborów
(4750)
Sprawozdania finansowe
(4592)
Składy Komisji
(4556)
Terminy wpłaty opłaty
(4448)
Ogłoszenia
(4426)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4324)
Informacja o wynikach przetargów
(4303)
Placówki oświatowe
(4294)
Uchwała budżetowa
(4231)
Segregacja odpadów komunalnych
(4215)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4119)
Zmiany Budżetowe
(4019)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(3995)
Schronisko dla zwierząt
(3980)
Nazwy i adresy
(3923)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3902)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(3863)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(3860)
Muzeum Regionalne
(3857)
Majątek komunalny
(3832)
Protokoły z komisji edukacji
(3827)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(3772)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3735)
Statut Miasta i Gminy
(3721)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3703)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(3676)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3637)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(3614)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3567)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3559)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3513)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3458)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2014
(3443)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3440)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3438)
Opłaty lokalne
(3432)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3417)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3376)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3372)
Uchwały Zarządu
(3337)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(3288)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3275)
Rocznik 2015
(3274)
Biblioteka Publiczna
(3267)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3256)
Statut Miasta i Gminy Września
(3222)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3215)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3174)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3137)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3114)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3107)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3056)
Rocznik 2012
(3035)
Rocznik 2012
(3034)
Rocznik 2014
(2998)
Rocznik 2013
(2994)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(2994)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(2934)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(2919)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(2919)
Rocznik 2013
(2858)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2819)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2791)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2735)
Rocznik 2010
(2673)
Podstawa prawna systemu
(2672)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2654)
Rocznik 2011
(2644)
Zgromadzenia publiczne
(2620)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2616)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2587)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2578)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2563)
Protokoły z komisji budżetowej
(2563)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2558)
Protokoły z komisji oświaty
(2548)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2532)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2531)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2522)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2502)
Protokoły z komisji zdrowia
(2496)
Rocznik 2008
(2481)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2470)
Petycje
(2466)
Petycje
(2463)
Deklaracja elektroniczna
(2444)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2439)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2437)
Rocznik 2015
(2409)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2406)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2405)
2013 rok
(2387)
PROTOKÓŁ NR 63
(2376)
PROTOKÓŁ NR 69
(2374)
Rocznik 2011
(2364)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2351)
Oświadczenie majątkowe
(2343)
Archiwum 2011
(2329)
2014 rok
(2323)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2316)
PROTOKÓŁ NR 61
(2308)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(2290)
PROTOKÓŁ NR 67
(2290)
Rocznik 2009
(2289)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2281)
2012 rok
(2278)
Rocznik 2005
(2273)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2260)
Protokół 59
(2260)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2253)
Worki do segregacji odpadów
(2250)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2250)
PROTOKÓŁ NR 70
(2248)
PROTOKÓŁ NR 58
(2247)
PROTOKÓŁ NR 66
(2227)
PROTOKÓŁ NR 60
(2222)
Protokół nr 62
(2222)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2214)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2202)
Podatek rolny w 2015 roku
(2201)
2011 rok
(2201)
PROTOKÓŁ NR 65
(2191)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2186)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2178)
PROTOKÓŁ NR 64
(2163)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2161)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2158)
2011 rok
(2154)
PROTOKÓŁ NR 71
(2146)
PROTOKÓŁ NR 68
(2143)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2140)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2130)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2127)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2122)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2110)
Rocznik 2007
(2101)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2099)
za 2010 rok
(2096)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2076)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2068)
Rocznik 2006
(2028)
Podatki lokalne w roku 2016
(2022)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1997)
Plan Rozwoju Lokalnego
(1995)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(1967)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(1967)
Opłata targowa
(1961)
Majątek komunalny
(1951)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1948)
Rocznik 2003
(1931)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1914)
Nieograniczone
(1912)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1891)
2014 rok
(1888)
Informacja o wyborze oferty
(1886)
Rocznik 2005
(1877)
Rocznik 2004
(1873)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1872)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1869)
Rocznik 2002
(1864)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(1857)
Oświadczenie majątkowe
(1855)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1845)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1843)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1843)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1831)
Rocznik 2010
(1825)
Rocznik 2008
(1824)
2013 rok
(1813)
Zespoły Szkół
(1808)
Rocznik 2004
(1805)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1803)
2012 rok
(1800)
Rocznik 2009
(1791)
Przedszkola
(1787)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1780)
Rocznik 2007
(1779)
Rocznik 2006
(1766)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1751)
Rocznik 2016
(1745)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1729)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1707)
Rocznik 2003
(1696)
Poziomy recyklingu
(1695)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1681)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1680)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1676)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1672)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1672)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1667)
Gimnazja
(1665)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1664)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1664)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1649)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1639)
2010 rok
(1625)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1625)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1621)
Inne ogłoszenia
(1618)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1615)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1614)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1608)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1608)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1604)
Protokół Nr 60
(1601)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1588)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1583)
Konkursy
(1582)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1579)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1574)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1556)
Rada Nadzorcza
(1555)
Lobbing
(1548)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1532)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1531)
Oświadczenie majątkowe
(1519)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1518)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1512)
Protokół nr 19
(1512)
Oświadczenie majątkowe
(1505)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1500)
Oświadczenie majątkowe
(1500)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1499)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1498)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1495)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1489)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1484)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1476)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1473)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1469)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1467)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1466)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1465)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1463)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1462)
Rocznik 2001
(1462)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1460)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1459)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1458)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1457)
Uchwała Nr X/132/2011
(1456)
Oświadczenie majątkowe
(1451)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1450)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1450)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1450)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1447)
CRP Sp. z o. o.
(1447)
Rocznik 2016
(1446)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1441)
2012 rok
(1431)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1429)
Oświadczenie majątkowe
(1426)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1426)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1425)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1422)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1412)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1412)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1410)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1395)
2009 rok
(1395)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1391)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1391)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1390)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1387)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1383)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1376)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1372)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1372)
Nazwa i adres
(1371)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1370)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1365)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1361)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1357)
Unieważnienia przetargów
(1354)
Oświadczenie majątkowe
(1353)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1351)
Archiwum 2012
(1351)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1350)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1347)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1347)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1346)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1344)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1342)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1340)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1340)
Adres
(1340)
Protokół nr XIV/2003
(1339)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1338)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1336)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1336)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1336)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1334)
Zarząd
(1333)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1332)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1330)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1324)
2010 rok
(1324)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1324)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1323)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1323)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1318)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1315)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1312)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1312)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1305)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1304)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1303)
Paweł-Trans
(1303)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1300)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1298)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1296)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1296)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1295)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1295)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1294)
PROTOKÓŁ NR 42
(1293)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1289)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1289)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1283)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1281)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1281)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1280)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1279)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1279)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1278)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1273)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1269)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1265)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1264)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1262)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1261)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1261)
PROTOKÓŁ NR 53
(1260)
Protokół
(1260)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1260)
za 2009 rok
(1256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1255)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1254)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1254)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1254)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1252)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1248)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1248)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1247)
Rocznik 2002
(1247)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1246)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1245)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1241)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1241)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1241)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1241)
Plany zamówień publicznych
(1238)
Uchwała Nr III/17/2010
(1236)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1234)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1234)
PROTOKÓŁ NR 18
(1233)
Obwody głosowania
(1232)
Uchwała Nr II/31/2014
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1229)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1225)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1224)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1223)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1221)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1221)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1221)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1217)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1217)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1216)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1213)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1212)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1211)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1211)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1211)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1210)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1207)
Protokół 48
(1206)
Umowa spółki
(1205)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1205)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1205)
Protokół
(1204)
PROTOKÓŁ NR 84
(1201)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1201)
PROTOKÓŁ NR 66
(1201)
Protokół Nr 46
(1198)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1196)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1196)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1193)
DECYZJA Nr 600/2010
(1193)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1192)
Protokół NR 57
(1192)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1192)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1190)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1189)
Protokół LXVI
(1187)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1184)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1183)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1182)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1182)
Protokół
(1182)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1181)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1179)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1178)
Uchwała Nr 322
(1178)
Protokół nr 67
(1178)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1176)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1176)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1175)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1175)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1174)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1172)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1172)
Protokół 43
(1171)
Protokół 47
(1171)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1170)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1169)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1168)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1167)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1166)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1165)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1165)
PROTOKÓŁ NR 32
(1164)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1163)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1162)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1162)
Protokół 69
(1162)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1162)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1162)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1161)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1160)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1160)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1159)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1158)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1158)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1157)
PROTOKÓŁ NR 54
(1157)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1157)
Ograniczone
(1156)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1156)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1155)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1155)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1155)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1154)
PROTOKÓŁ NR 47
(1154)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1151)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1150)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1150)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1149)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1149)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1148)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1147)
Nazwa i adres
(1145)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1145)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1145)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1143)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1142)
Protokół nr 61
(1141)
PROTOKÓŁ NR 89
(1141)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1141)
Protokół Nr LX / 2002
(1139)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1139)
PROTOKÓŁ NR 14
(1139)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1137)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1137)
PROTOKÓŁ NR 30
(1136)
Protokół LXXV
(1135)
PROTOKÓŁ NR 4
(1133)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1132)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1132)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1132)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1132)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1129)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1129)
Protokół
(1129)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1128)
Protokół Nr 56
(1128)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1126)
PROTOKÓŁ NR 85
(1125)
PROTOKÓŁ NR 87
(1125)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1125)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1123)
Uchwała nr IV/37/06
(1123)
za 2007 rok
(1122)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1122)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1121)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1120)
Uchwała Nr 12
(1120)
PROTOKÓŁ NR 13
(1120)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1119)
PROTOKÓŁ NR 43
(1119)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1118)
2009 rok
(1117)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1115)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1114)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1114)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1114)
PROTOKÓŁ NR 11
(1112)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1112)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1112)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1111)
Ogłoszenie
(1110)
PROTOKÓŁ NR 52
(1109)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1109)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1109)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1107)
PROTOKÓŁ NR 7
(1106)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1105)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1105)
Ogłoszenie
(1104)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1104)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1103)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1103)
PROTOKÓŁ NR 23
(1100)
Protokół Nr 51
(1100)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1098)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1098)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1097)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1097)
Protokół nr 59
(1096)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1096)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1095)
Protokół nr XXXIII/2005
(1095)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1094)
Protokół Nr 62
(1093)
Protokół 49
(1093)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1091)
Ogłoszenie
(1091)
Protokół 41
(1091)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1089)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1089)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1088)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1085)
za 2006 rok
(1085)
PROTOKÓŁ NR 38
(1084)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1084)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1083)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1082)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1081)
Protokół
(1079)
za 2005 rok
(1079)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1079)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1078)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1078)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1077)
Protokół 38
(1077)
PROTOKÓŁ NR 61
(1076)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1073)
Protokół 45
(1073)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1073)
Protokół
(1073)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1073)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1072)
Protokół Nr 50
(1072)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1072)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1072)
Zarządzenie Nr 59
(1072)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1071)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1071)
Protokół Nr LIII / 2002
(1070)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1070)
Protokół 62
(1068)
Protokół Nr LVIII
(1067)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1067)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1067)
PROTOKÓŁ NR 64
(1067)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1066)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1062)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1062)
PROTOKÓŁ NR 57
(1061)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1060)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1058)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1058)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1058)
PROTOKÓŁ NR 36
(1057)
DECYZJA nr 360/2013
(1057)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1057)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1055)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1055)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1055)
Protokół nr 53
(1055)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1054)
Protokół nr 41
(1053)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1052)
2011 rok
(1052)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1052)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1052)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1051)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1050)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1050)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1049)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1049)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1049)
Ogłoszenie
(1048)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1046)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1046)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1046)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1046)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1045)
PROTOKÓŁ NR 65
(1044)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1044)
Protokół
(1044)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1043)
PROTOKÓŁ NR 41
(1042)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1041)
PROTOKÓŁ NR 51
(1040)
Protokół nr 50
(1040)
Uchwała Nr X/131/2011
(1040)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1039)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1038)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1037)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1037)
Protokół 61
(1037)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1036)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1035)
Protokół nr 45
(1034)
PROTOKÓŁ NR 56
(1034)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1033)
Protokół nr 55
(1033)
Protokół nr XVIII/2004
(1033)
PROTOKÓŁ NR 62
(1033)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1031)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1031)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1031)
PROTOKÓŁ NR 60
(1030)
Protokół nr 56
(1030)
PROTOKÓŁ NR 28
(1029)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1028)
Protokół nr 39
(1028)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1027)
Protokół 46
(1027)
Podatki lokalne w 2017 r.
(1026)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1026)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1025)
UCHWAŁA NR 69
(1025)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1025)
Protokół nr 30
(1024)
Protokół 68
(1023)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1023)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1023)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1022)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1022)
Protokół LXXI
(1022)
za 2008 rok
(1021)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1020)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1019)
Protokół nr XXVI/2004
(1019)
Protokół nr 22
(1019)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(1019)
Protokół 50
(1018)
Protokół Nr I / 2002
(1018)
PROTOKÓŁ NR 21
(1018)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1018)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1017)
PROTOKÓŁ NR 55
(1016)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1016)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1016)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1016)
Protokół nr 32
(1015)
UCHWAŁA NR 80
(1014)
Protokół nr 10
(1014)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1014)
Umowy o zamówienia publiczne
(1013)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1013)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1013)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1013)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1013)
PROTOKÓŁ NR 44
(1012)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1012)
PROTOKÓŁ NR 16
(1012)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1011)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1011)
Protokół nr 55
(1011)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1011)
Protokół 22
(1010)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1009)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1009)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1009)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1008)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1008)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1008)
Protokół nr XIX/2004
(1008)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1007)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1007)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1007)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1006)
Protokół LXXXII
(1004)
Protokół nr VI/2011
(1004)
Protokół
(1004)
Protokół nr XII/2003
(1004)
Protokół
(1004)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1003)
Protokół nr XXIV/2004
(1003)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1002)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1002)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1002)
Protokół Nr 47
(1001)
Uchwała Nr 44
(1001)
Protokół nr XXX/2005
(1001)
Protokół LX
(1000)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1000)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1000)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(999)
Protokół nr IX/2007
(999)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(999)
Protokół nr 21
(999)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(999)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(999)
Uchwała nr VI/86/2011
(998)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(998)
Protokół nr XXIX/2005
(998)
Obwieszczenie
(997)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(997)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(996)
Uchwała Nr 52
(996)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(995)
Protokół
(995)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(994)
Protokół
(994)
Protokół
(994)
Protokół 1
(993)
Protokół nr XIII/2003
(993)
Protokół nr 7
(992)
Protokół nr XXXIV/2005
(992)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(992)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(992)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(991)
Uchwała Nr 127
(989)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(989)
Protokół 44
(989)
Protokół nr XLI/2006
(989)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(989)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(989)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(989)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(988)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(988)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(988)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(988)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(988)
Protokół nr 51
(987)
PROTOKÓŁ NR 49
(987)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(987)
Protokół nr 51
(987)
Protokół
(987)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(986)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(986)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(986)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(986)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(986)
Protokół
(986)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(986)
Protokół
(986)
PROTOKÓŁ NR 5
(985)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(985)
PROTOKÓŁ NR 58
(984)
Protokół 39
(984)
Protokół Nr 50
(984)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(983)
PROTOKÓŁ NR 35
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(982)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(981)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(981)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(979)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(978)
Protokół 66
(978)
Uchwała Nr 53
(978)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(977)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(977)
Protokół LXXVI
(976)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(976)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(975)
Protokół nr 34
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(975)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(975)
Uchwała nr 95
(975)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(975)
UCHWAŁA NR 91
(975)
Protokół 6
(974)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(973)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(973)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(973)
Protokół nr XI/2003
(972)
PROTOKÓŁ NR 24
(972)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(972)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(972)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(972)
Uchwała Nr V/80/2011
(972)
Protokół Nr LVI / 2002
(972)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(971)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(971)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(971)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(971)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(971)
Uchwała Nr XI/145/2012
(970)
Protokół
(970)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(970)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(970)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(970)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(970)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(969)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(969)
Protokół
(967)
Protokół nr 7
(967)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(966)
Uchwała nr 94
(966)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(966)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(966)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(966)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(965)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(965)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(964)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(964)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(964)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(964)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(963)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(963)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(962)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(962)
Protokół 1
(961)
PROTOKÓŁ NR 2
(961)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(961)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(960)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(960)
Uchwała Nr 39
(960)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(960)
Uchwała Nr 42
(959)
Uchwała Nr VII/98/2011
(959)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(959)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(958)
Uchwała Nr 48
(958)
Protokół Nr 49
(958)
PROTOKÓŁ NR 19
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(958)
Protokół nr 52
(958)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(957)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(957)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(957)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(957)
Uchwała nr 71
(957)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(957)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(957)
Uchwała Nr 47
(956)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(956)
Protokół 64
(955)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(955)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(955)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(955)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(954)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(954)
Protokół
(954)
Protokół nr 16
(953)
Uchwała Nr 18
(952)
Protokół nr VIII/2007
(952)
OGŁOSZENIE
(952)
Ogłoszenie
(952)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(952)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(952)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(951)
Protokół nr 17
(951)
Protokół nr XL/2006
(951)
PROTOKÓŁ NR 46
(951)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(951)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(950)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(950)
Protokół nr I/2006
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(950)
Protokół 12
(950)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(949)
UCHWAŁA nr 60
(949)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(948)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(948)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(947)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(947)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(947)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(947)
PROTOKÓŁ NR 86
(947)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(947)
Uchwała Nr 120
(947)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(946)
Uchwała Nr 88
(945)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(945)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(944)
Uchwała Nr 61
(944)
Protokół 75
(944)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(943)
Archiwum
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(942)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(942)
Protokół Nr VIII / 2003
(942)
Uchwała Nr 2
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(941)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(941)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(941)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(940)
Protokół nr 44
(940)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(939)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(939)
Protokół 74
(939)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(938)
Protokół nr XXXV/2005
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(938)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(938)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(937)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(937)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(937)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(937)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(937)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(936)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(936)
Uchwała Nr 3
(936)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(936)
Protokół Nr LVIII / 2002
(935)
Uchwała Nr 45
(935)
Uchwała Nr 144
(935)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(935)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(934)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(934)
PROTOKÓŁ NR 69
(934)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(934)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(934)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(934)
Protokół Nr VI / 2003
(933)
Uchwała Nr 34
(933)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(933)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(933)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(933)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(933)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(932)
Protokół nr VI/2007
(932)
Komunikat
(932)
Uchwała Nr 7
(932)
Uchwała Nr 64
(932)
Uchwała Nr 116
(932)
Protokół 42
(932)
PROTOKÓŁ NR LXX
(932)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(931)
Protokół Nr LV / 2002
(931)
Protokół nr XLIII/2006
(930)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(930)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(930)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(929)
Protokół LXXIV
(929)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(929)
Protokół nr XVI/2003
(929)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(929)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(928)
Protokół nr 54
(928)
Uchwała Nr 49
(928)
Uchwała Nr 65
(928)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(927)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(926)
Uchwała Nr 51
(926)
Protokół 16
(925)
Uchwała nr XXVI/240/04
(925)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(925)
Uchwała Nr 106
(925)
Starosta Wrzesiński informuje
(924)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(924)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(924)
Protokół LXXII
(924)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(924)
Protokół nr XLIV/2006
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(924)
Protokół LXXVIII
(923)
Uchwała Nr 31
(923)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(922)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(922)
Protokół nr 49
(922)
Uchwała Nr 46
(922)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(921)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(921)
Protokół Nr II / 2002
(921)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(921)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(921)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(920)
Uchwała nr XXX/282/05
(920)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(920)
Protokół Nr VII / 2003
(920)
Protokół 65
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(920)
Protokół nr XXV/2004
(920)
Protokół Nr X / 2003
(920)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(919)
Protokół nr 53
(919)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(919)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(919)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(919)
PROTOKÓŁ NR 6
(919)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(919)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(919)
Protokół Nr III / 2002
(919)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(919)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(918)
Protokół Nr XLVII / 2001
(918)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(918)
Protokół 3
(918)
Protokół Nr L / 2002
(918)
Protokół 72
(917)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(916)
Protokół nr XXXVI/2005
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(916)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(916)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(915)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(914)
Protokół nr XXI/2004
(914)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(914)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(914)
Obwieszczenie
(914)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(914)
Obwieszczenie
(913)
Protokół 70
(913)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(913)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(913)
Protokół 40
(912)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(912)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(912)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(912)
Protokół 67
(912)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(912)
Protokół
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(911)
Protokół
(911)
Protokół nr 57
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(910)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(910)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(910)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(910)
Protokół nr XXXII/2005
(910)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(910)
Protokół nr XXXI/2005
(910)
Uchwała Nr 58
(910)
PROTOKÓŁ Nr 9
(910)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(909)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(909)
Protokół 59
(909)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(909)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(909)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(909)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(909)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(909)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(909)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(908)
Obwieszczenie
(908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(908)
Uchwała Nr XV/195/2012
(907)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(907)
Uchwałą nr 85
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(907)
UCHWAŁA NR 99
(907)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(906)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(906)
Uchwała Nr 43
(906)
Protokół 4
(906)
Ogłoszenie
(905)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(905)
PROTOKÓŁ NR 10
(905)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(904)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(904)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(904)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(904)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(903)
Obwieszczenie
(903)
Uchwała nr 74
(903)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(902)
Uchwała Nr 54
(902)
Uchwała Nr 328
(902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(902)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(902)
Protokół 71
(902)
Uchwała Nr 29
(902)
Protokół
(902)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(901)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(901)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(901)
Protokół
(901)
Protokół nr XXIII/2004
(901)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(900)
Uchwała Nr 8
(900)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(900)
Protokół LXV
(900)
Uchwała Nr 126
(900)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(900)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(899)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(899)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(899)
Protokół
(899)
Uchwała Nr 103
(899)
Obwieszczenie
(899)
PROTOKÓŁ NR 40
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(899)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(899)
Protokół nr 6
(899)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(898)
Dane podstawowe
(898)
Protokół nr XV/2003
(898)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(897)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(897)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(897)
Protokół nr XXVIII/2004
(896)
Protokół nr 18
(896)
PROTOKÓŁ NR 63
(896)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(895)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(895)
Zarządzenie nr 254/2012
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(895)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(895)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(895)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(895)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(894)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(894)
Protokół
(894)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(894)
Uchwała Nr 50
(894)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(894)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(894)
Obwieszczenie
(894)
Uchwała Nr 32
(894)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(893)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(893)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(893)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(893)
Protokół nr V/2007
(892)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(892)
Protokół nr X/2007
(892)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(891)
Protokół Nr V / 2003
(891)
Protokół nr XXXVIII/2005
(891)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(891)
Uchwała Nr 57
(891)
Protokół nr 13
(891)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(890)
Obwieszczenie
(890)
Uchwała Nr 27
(890)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(890)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(890)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(890)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(890)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(890)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(889)
Protokół nr 14
(889)
Uchwała Nr 56
(889)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(889)
Uchwała Nr IX/122/2011
(889)
Zarządzenie nr 240/2012
(889)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(889)
Protokół Nr LVII / 2002
(889)
Obwieszczenie
(889)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(888)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(888)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(888)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(887)
Uchwała Nr 141
(887)
Protokół nr 27
(887)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(887)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(887)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(886)
Uchwała Nr 55
(886)
Protokół nr 48
(886)
UCHWAŁA NR 86
(886)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(886)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(885)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(885)
Uchwała Nr 112
(885)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(885)
PROTOKÓŁ NR 26
(885)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(885)
Uchwała Nr 59
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(885)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(885)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(885)
Uchwała Nr 84
(884)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(884)
Protokół Nr XLIX / 2001
(884)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(884)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(883)
Uchwała Nr 37
(883)
Uchwała Nr X/130/2011
(883)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(883)
UCHWAŁA NR 76
(882)
Uchwała nr XXVII/260/04
(882)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(882)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(882)
PROTOKÓŁ NR 70
(882)
Uchwała Nr 35
(882)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(881)
Uchwała nr 98
(881)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(881)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(881)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(881)
Uchwała Nr 41
(880)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(880)
Protokół nr 13
(880)
Zarządzenie nr 162/2012
(880)
Ogłoszenie
(880)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(880)
Działalność charytatywna
(880)
Uchwała Nr VII/100/2011
(880)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(879)
Protokół nr 24
(879)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(878)
Uchwała Nr 128
(878)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(878)
PROTOKÓŁ nr 45
(878)
Protokół
(878)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(878)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(877)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(877)
Protokół
(877)
Protokół nr XLII/2006
(876)
Protokół 2
(876)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(876)
Uchwała Nr 28
(876)
Protokół
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(875)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(875)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(874)
Uchwała Nr 93
(874)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(874)
Protokół
(873)
Protokół nr XX/2004
(872)
PROTOKÓŁ NR 90
(872)
Uchwała Nr 36
(872)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(872)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(871)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(871)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(871)
Uchwała Nr 102
(871)
U C H W A Ł A Nr 62
(871)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(871)
Uchwała Nr 89
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(870)
Protokół nr 57
(870)
Protokół 18
(870)
Uchwała Nr III/32/2010
(870)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(870)
Protokół nr III/2006
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(869)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(869)
Protokół nr 11
(869)
Protokół nr 18
(869)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(869)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(868)
Protokół nr 8
(868)
2015 rok
(868)
Protokół nr 15
(868)
Uchwała Nr 33
(868)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(868)
Uchwała nr VIII/66/03
(868)
PROTOKÓŁ NR 27
(868)
Uchwała Nr 115
(868)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(868)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(868)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(867)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(867)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(867)
Protokół nr 14
(867)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(867)
Uchwała Nr 109
(867)
Uchwała Nr 66
(867)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(866)
Protokół Nr 46
(866)
Protokół 9
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(866)
Uchwała Nr XV/208/2008
(866)
Struktura własnościowa
(865)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(865)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(865)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(864)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(864)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(864)
Protokół nr VII/2007
(864)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(863)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(863)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(862)
Uchwała Nr 100
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(862)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(861)
U C H W A Ł A Nr 327
(861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(861)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(861)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(861)
Protokół nr 11
(861)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(860)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(860)
Protokół
(860)
Uchwała Nr 63
(860)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(860)
Uchwała Nr 318
(860)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(860)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(859)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(859)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(859)
Zarządzenie nr 253/2012
(859)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(859)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(858)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(858)
Protokół nr 14
(858)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(858)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(858)
Uchwała nr III/13/2002
(858)
UCHWAŁA NR 325
(858)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(857)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(857)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(857)
Obwieszczenie
(856)
Oświata Niepubliczna
(856)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(856)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(856)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(856)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(855)
Ogłoszenie
(855)
Uchwała Nr XII/172/2012
(855)
Uchwała Nr 319
(855)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(854)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(853)
Uchwała Nr 146
(853)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(853)
Protokół LXVIII
(853)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(853)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(852)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(852)
PROTOKÓŁ NR 64
(852)
Uchwała Nr 21
(852)
Protokół nr 26
(852)
Protokół Nr LI / 2002
(852)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(851)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(851)
Uchwała Nr 78
(851)
Protokół Nr LIV / 2002
(851)
Ogłoszenie
(851)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(851)
Protokół 60
(851)
PROTOKÓŁ NR 88
(851)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(850)
Uchwała Nr 123
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(850)
Status prawny
(850)
Protokół 20
(849)
Protokół
(849)
Uchwała Nr 148
(849)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(849)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(849)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(849)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(848)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(848)
PROTOKÓŁ NR LX
(848)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(848)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(848)
Uchwała Nr 114
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(848)
Obwieszczenie
(848)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(848)
Uchwała Nr VII/101/2011
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(847)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(847)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(847)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(847)
Uchwała Nr 105
(847)
Uchwała Nr 24
(847)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(846)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(846)
Uchwała Nr XX/266/2013
(846)
Protokół LXXIX
(846)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(846)
UCHWAŁA NR 73
(846)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(846)
Uchwała Nr 320
(845)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(845)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(845)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(845)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(845)
Uchwała nr 79
(845)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(845)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(844)
Protokół nr IV/2006
(844)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(844)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(844)
Protokół nr 7
(844)
PROTOKÓŁ NR 3
(844)
Protokół nr 73
(844)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(843)
Protokół Nr LIX / 2002
(843)
Uchwała Nr 111
(843)
Protokół nr XXXIX/2006
(843)
Zarządzenie nr 256/2012
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(842)
Uchwała Nr 121
(842)
Protokół LXIX
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(842)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(842)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(842)
Uchwała Nr 104
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(842)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(841)
UCHWAŁA NR 77
(841)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(841)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(841)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(841)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(840)
Uchwała Nr 26
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(840)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(840)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(840)
PROTOKÓŁ Nr 82
(839)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(839)
2011 rok
(839)
PROTOKÓŁ NR 8
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(839)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(838)
Protokół LXXIII
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(838)
Protokół nr 52
(838)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(837)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(837)
PROTOKÓŁ NR LXV
(836)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(836)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(836)
Protokół Nr 54
(836)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(836)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(836)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(836)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(836)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(835)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(835)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(835)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(835)
Ogłoszenie
(835)
Uchwała Nr II/29/2014
(835)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(834)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(834)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(834)
Zarządzenie nr 251/2012
(833)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(833)
Protokół nr XXII/2004
(833)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(833)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(833)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(832)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(832)
Zarządzenie nr 174/2012
(832)
Protokół Nr 58
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(832)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(831)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(831)
Uchwała Nr 110
(830)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(830)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(830)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(830)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(830)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(830)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(829)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(829)
Uchwała Nr 1
(829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(829)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(828)
Uchwała Nr 25
(828)
PROTOKÓŁ Nr 17
(828)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(828)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(828)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(828)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(828)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(828)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(827)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(827)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(827)
Uchwała nr 92
(827)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(827)
UCHWAŁA NR 70
(827)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(827)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(827)
Uchwała Nr III/34/2010
(827)
Uchwała Nr 11
(826)
Uchwała Nr XI/166/2012
(826)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(826)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(826)
Uchwała Nr 23
(826)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(826)
Ogłoszenie
(825)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(825)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(825)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(825)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(825)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(825)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(824)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(824)
Uchwała Nr 143
(824)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(824)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(824)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(824)
U C H W A Ł A Nr 82
(823)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(823)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(823)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(823)
Uchwała nr XXIV/225/04
(823)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(823)
PROTOKÓŁ NR 15
(823)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(823)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(823)
Uchwała Nr 5
(822)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(822)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(822)
Uchwała Nr 20
(822)
2011 rok
(822)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(821)
Protokół
(821)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(821)
Obwieszczenie
(820)
Uchwała Nr 19
(820)
Ogłoszenie
(820)
2010 rok
(820)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(820)
Protokół Nr IX / 2003
(820)
Uchwała Nr 125
(820)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(819)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(819)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(819)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(819)
Protokół
(819)
Protokół nr II/2006
(818)
Uchwała nr XLI/414/06
(818)
UCHWAŁA NR 313
(818)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(818)
Uchwała Nr XII/171/2012
(818)
Uchwała Nr 13
(818)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(818)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(818)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(818)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(818)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(817)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(817)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(817)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(816)
Protokół nr 23
(816)
Protokół nr XXVII/2004
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(816)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(816)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(816)
Uchwała Nr XI/143/2012
(816)
Uchwała Nr 145
(816)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(815)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(815)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(815)
Uchwała Nr XI/167/2012
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(814)
Protokół LXXX
(814)
Protokół LXVII
(814)
Uchwała nr XXXV/344/05
(814)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(814)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(814)
PROTOKÓŁ NR 81
(814)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(814)
Protokół nr 9
(813)
Uchwała Nr 101
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(813)
Zarządzenie nr 214/2012
(813)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(813)
Uchwała Nr 17
(813)
Obwieszczenie
(812)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(812)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(812)
2011 rok
(812)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(812)
PROTOKÓŁ Nr 25
(812)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(812)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(812)
Protokół nr 28
(812)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(812)
Uchwała Nr 9
(812)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(812)
Protokół Nr IV / 2003
(812)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(811)
PROTOKÓŁ NR 68
(811)
Uchwała Nr 124
(811)
PROTOKÓŁ NR 72
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(810)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(810)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(809)
Protokół 15
(809)
Protokół nr 8
(809)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(809)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(809)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(809)
Protokół LXII
(809)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(808)
Ogłoszenie
(808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(808)
Zarządzenie nr 234/2012
(807)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(807)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(807)
Protokół LXXXIV
(807)
U C H W A Ł A Nr 81
(807)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(807)
Protokół Nr LII / 2002
(806)
Ogłoszenie
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(806)
PROTOKÓŁ NR 20
(806)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(806)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(805)
Uchwała nr XL/398/2006
(805)
Uchwała Nr 16
(805)
Protokół 13
(805)
Przedmiot działalności i kompetencje
(804)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(804)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(804)
Uchwała Nr XV/190/2012
(804)
Uchwała Nr 324
(804)
Protokół nr 17
(804)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(803)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(803)
Uchwała Nr 329
(803)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(803)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(803)
Organizacja
(803)
Uchwała Nr VI/91/2011
(802)
Protokół 3
(802)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(802)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(802)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(802)
Protokół LXX
(801)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(801)
Uchwała Nr 142
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(801)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(800)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(800)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(799)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(799)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(799)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(799)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(799)
Protokół nr 45
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(798)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(798)
Uchwała nr VI/91/07
(798)
Uchwała Nr V/65/2011
(798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(798)
Protokół nr XVII/2003
(798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(798)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(798)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(797)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(797)
Uchwała nr XXXII/308/05
(797)
Zarządzenie nr 220/2012
(796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(796)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(796)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(796)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(796)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(796)
Ogłoszenie
(795)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(795)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(794)
Protokół 63
(794)
Uchwała Nr V/54/2015
(794)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(794)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(794)
Protokół LXI
(793)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(793)
Uchwała Nr 122
(793)
Uchwała Nr 147
(793)
Zarządzenie nr 198/2012
(793)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(793)
Zarządzenie nr 31/2012
(793)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(793)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(793)
PROTOKÓŁ NR 37
(792)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(792)
Protokół nr 16
(792)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(792)
2011 rok
(792)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(792)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(791)
rok 2013
(791)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(791)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(791)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(791)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(790)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(790)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(790)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(790)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(789)
Protokół nr 20
(789)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(789)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(789)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(789)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(789)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(787)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(787)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(787)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(787)
Protokół 1
(786)
Uchwała Nr 67
(786)
Zarządzenie Nr 160/2010
(786)
PROTOKÓŁ NR 39
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(786)
PROTOKÓŁ NR 71
(786)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(786)
Uchwała Nr 15
(786)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(786)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(786)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(785)
Uchwała Nr XV/197/2012
(785)
Uchwała Nr 14
(785)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(785)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(785)
Protokół nr 12
(785)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(784)
UCHWAŁA NR 321
(784)
Obwieszczenie
(784)
Zarządzenie nr 170/2012
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(784)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(784)
Protokół
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(784)
Uchwała nr XXXV/338/05
(784)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(784)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(784)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(783)
Uchwała Nr 6
(783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(783)
Protokół LXXXI
(783)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(783)
Uchwała nr VI/91/07
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(782)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(782)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(782)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(782)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(782)
2010 rok
(782)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(781)
Protokół nr 15
(781)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(781)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(781)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(781)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(781)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(781)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(780)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(780)
2012 rok
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(780)
Protokół nr 9
(780)
UCHWAŁA NR 4
(780)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(779)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(779)
UCHWAŁA NR 314
(779)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(779)
Obwieszczenie
(779)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(779)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(779)
PROTOKÓŁ NR 48
(779)
PROTOKÓŁ NR 12
(778)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(778)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(778)
Protokoły z komisji Doraźnej
(778)
Protokół 5
(778)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(778)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(777)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(777)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(777)
Uchwała Nr X/129/2011
(777)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(777)
Uchwała Nr 323
(777)
Protokół 5
(777)
Uchwała nr XLI/412/06
(777)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(776)
Protokół 6
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(776)
Protokół LXXVII
(776)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(775)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(775)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(775)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(775)
Uchwała nr 326
(775)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(774)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(774)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(774)
Ogłoszenie
(774)
Uchwała nr XI/108/03
(774)
Protokół 6
(774)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(773)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(773)
PROTOKÓŁ NR 31
(773)
Ogłoszenie
(773)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(773)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(773)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(772)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(772)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(772)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(772)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(772)
Protokół nr 24
(772)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(772)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(771)
Zarządzenie nr 68/2012
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(771)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(771)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(771)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(771)
Zarządzenie nr 122/2010
(770)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(770)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(770)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(769)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(769)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(769)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(767)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(767)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(767)
Protokół nr 63
(767)
Uchwała nr XLIV/443/06
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(767)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(767)
Ogłoszenie
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(767)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(766)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(766)
OGŁOSZENIE
(766)
Uchwała Nr 317
(766)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(766)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(766)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(766)
PROTOKÓŁ NR 29
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(766)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(766)
Protokół nr 10
(765)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(765)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(765)
OBWIESZCZENIE
(765)
Uchwała Nr V/45/03
(765)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(765)
Protokół 2
(764)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(764)
UCHWAŁA NR 10
(764)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(764)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(763)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(762)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(762)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(762)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(762)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(762)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(762)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(761)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(761)
Uchwała nr III/36/06
(760)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(760)
Rocznik 2017
(760)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(760)
Protokół
(760)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(759)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(759)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(759)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(758)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(758)
Uchwała Nr XI/135/2012
(758)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(758)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(758)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(758)
2012 rok
(758)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(758)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(758)
Uchwała nr XX/182/04
(758)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(758)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(757)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(757)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(757)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(757)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(756)
Protokół Nr 22
(756)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(755)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(755)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(755)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(755)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(755)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(755)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(754)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(754)
Uchwała nr V/45/07
(754)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(754)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(754)
Uchwała nr XIII/137/03
(754)
Uchwała nr VI/69/07
(753)
Uchwała nr III/25/06
(753)
Uchwała nr XLI/415/06
(753)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(753)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(753)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(752)
Protokół nr 9
(752)
2011 rok
(752)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(752)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(752)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(752)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(752)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(751)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(751)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(751)
Zarządzenie nr 169/2010
(751)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(751)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(750)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(749)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(749)
PROTOKÓŁ NR 34
(749)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(748)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(748)
UCHWAŁA NR 315
(748)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(747)
Uchwała nr XL/390/06
(747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(747)
Uchwała nr IV/36/02
(747)
Uchwała Nr XV/187/2012
(747)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(747)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(747)
Uchwała Nr XV/198/2012
(746)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(746)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(746)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(746)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(746)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(745)
PROTOKÓŁ NR 65
(745)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(745)
Uchwała Nr VII/226/2008
(745)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(745)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(744)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(744)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(744)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(744)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(744)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(744)
Uchwała nr XI/101/03
(743)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(743)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(743)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(743)
DECYZJA nr 653/2013
(743)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(743)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(742)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(742)
Uchwała nr VIII/120/2015
(742)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(742)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(742)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(742)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(741)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(741)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(741)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(741)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(741)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(741)
Protokół 5
(741)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(740)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(740)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(740)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(740)
Protokół 4
(740)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(740)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(740)
Uchwała nr VIII/64/03
(739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(739)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(739)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(739)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(738)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(738)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(738)
Uchwała nr VIII/72/03
(738)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(738)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(738)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(738)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(737)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(737)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(737)
Uchwała nr VII/104/07
(737)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(735)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(735)
Protokół 19
(735)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(734)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(734)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(734)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(734)
Zarządzenie nr 124/2012
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(734)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(734)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(733)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(733)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(733)
Protokół 4
(733)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(733)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(733)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(733)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(733)
Uchwała nr 312
(733)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(733)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(732)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(732)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(732)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(732)
Uchwała nr XXVII/256/04
(732)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(732)
Protokół nr 17
(731)
Obwieszczenie
(731)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(731)
Zarządzenie nr 145/2012
(731)
Zarządzenie nr 112/2012
(731)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(730)
Protokół 14
(730)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(730)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(730)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(730)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(730)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(730)
Uchwała nr XX/181/04
(730)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(729)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(729)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(729)
Protokół LXXXIII
(728)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(728)
Protokół nr 13
(728)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(728)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(728)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(728)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(728)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(728)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(728)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(727)
Protokół 21
(727)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
Uchwała nr XXXII/306/05
(727)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(726)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(726)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(726)
Uchwała nr XII/118/03
(725)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(725)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(725)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(724)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(724)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(724)
2010 rok
(723)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(723)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(723)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(723)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(723)
Zarządzenie nr 103/2012
(723)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(723)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(722)
Ogłoszenie
(722)
Uchwała nr XII/115/03
(722)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(722)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(722)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(721)
Uchwała nr XV/146/03
(721)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(721)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(721)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(721)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(721)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(720)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(720)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(720)
Uchwała nr VII/104/07
(720)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(719)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(719)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(719)
Protokół nr 15
(719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(719)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(718)
Protokół 11
(718)
Protokół 24
(718)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(717)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(717)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(717)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(717)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(717)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(717)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(716)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(716)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(716)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(716)
Uchwała nr VIII/70/03
(715)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(715)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(715)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(715)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(715)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(714)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(714)
OGŁOSZENIE
(714)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(714)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(714)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(714)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(714)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(713)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(713)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(713)
Uchwała nr XXXV/351/05
(712)
Zarządzenie nr 159/2012
(712)
rok 2012
(712)
Uchwała nr XLIV/437/06
(712)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(712)
Uchwała nr XI/99/03
(712)
Protokół nr 30
(711)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(711)
Obwieszczenie
(711)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(711)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(711)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(710)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(710)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(710)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(710)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(710)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(710)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(709)
2012 rok
(709)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(709)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(709)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(709)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(708)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(708)
Uchwała nr XXII/204/04
(708)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(708)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(708)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(708)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(708)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(707)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(707)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(707)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(707)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(707)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(707)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(706)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(706)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(706)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(706)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(706)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(705)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(705)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(705)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(705)
Uchwała nr XIX/174/04
(705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(705)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(705)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(705)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(704)
Uchwała nr II/7/2002
(704)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(704)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(704)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(704)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(704)
Uchwała nr XL/388/06
(704)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(703)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(703)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(703)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(703)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(703)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(703)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(703)
Uchwała nr XLIII/424/06
(702)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(702)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(702)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(702)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(702)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(702)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(702)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(702)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(702)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(701)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(701)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(701)
Uchwała nr XII/114/03
(701)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(701)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(701)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(701)
Uchwała nr XXXV/341/05
(701)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(700)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(700)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(700)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(699)
ORDO Marek Friebe
(699)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(699)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(699)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(699)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(699)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(699)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(699)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(699)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(698)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(698)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(698)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(696)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(696)
rok 2010
(696)
Uchwała Nr XI/144/2012
(695)
Obwieszczenie
(695)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(695)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(695)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(695)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(695)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(695)
Uchwała nr V/60/07
(695)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(694)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(694)
O B I E S Z C Z E N I E
(694)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(694)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(694)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(694)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(693)
Uchwała nr II/11/10
(693)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(693)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(693)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(693)
Uchwała nr XLIII/425/06
(693)
Protokół nr XXXVII/2005
(693)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(693)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(693)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(693)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(692)
Uchwała nr XXXII/307/05
(692)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(692)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(692)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(692)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(692)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(692)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(692)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(692)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(692)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(692)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(691)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(691)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(691)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(691)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(691)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(691)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(691)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(690)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(690)
2010
(690)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(690)
Uchwała nr XXXII/310/05
(690)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(690)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(689)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(689)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(689)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(689)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(689)
Uchwała Nr V/69/11
(688)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackieg
(688)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(688)
Uchwała Nr XV/186/2012
(688)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(688)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(688)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(687)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(687)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(687)
Ogłoszenie
(687)
Ogłoszenie
(687)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(687)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(687)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(687)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(686)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(686)
Uchwała nr XII/112/03
(686)
Uchwała nr IV/45/2011
(686)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(686)
Uchwała Nr VII/99/2011
(686)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(686)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(686)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(685)
Uchwała Nr I/21/2014
(685)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(685)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(685)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(685)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(685)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(685)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(685)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(684)
Rok 2013
(684)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(684)
Ogłoszenie
(684)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(683)
Uchwała nr III/14/2002
(683)
Protokół nr 11
(683)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(682)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(682)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(682)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(682)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(681)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(681)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(681)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(681)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(681)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(680)
Protokół 10
(680)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(680)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(680)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(680)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(679)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(679)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(679)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(679)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(679)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(679)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(679)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(678)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(678)
Uchwała nr III/26/06
(678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(678)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(678)
Protokół 1
(678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(677)
Uchwała nr III/27/06
(677)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(677)
Uchwała nr XXVI/241/04
(677)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(677)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(677)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(676)
Protokół 23
(676)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(676)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(676)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(675)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(675)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(675)
Uchwała nr II/8/10
(675)
Ogłoszenie
(674)
2013 rok
(674)
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WE WRZEŚNI
(674)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(673)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(673)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(673)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(673)
Protokół 2
(673)
Protokół nr 18
(673)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(673)
Uchwała nr II/9/2002
(673)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(673)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(673)
Uchwała nr XLIV/438/06
(672)
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
(672)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(672)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(672)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(672)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(672)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(672)
2010 rok
(672)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(672)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(671)
Uchwała Nr XV/191/2012
(671)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(671)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(671)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(670)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(670)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(670)
Protokół 3
(670)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(670)
Protokół 7
(669)
Uchwała nr VIII/65/03
(669)
Uchwała nr VIII/79/03
(669)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(669)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(669)
Uchwała nr XXXV/343/05
(669)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(668)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(668)
Zarządzenie nr 215
(668)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(668)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(668)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(668)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(668)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(667)
Ogłoszenie
(667)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(667)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(666)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(666)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(666)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(666)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(666)
ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
(666)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(666)
Zarządzenie nr 72/2012
(666)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(666)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(666)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(666)
Uchwała nr XXX/286/05
(665)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(665)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(665)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(665)
Informacja o wyborze oferty na gruntowną konserwację rowu melioracyjnego W 22
(665)
Uchwała Nr IX/112/2011
(664)
Uchwała Nr V/66/2011
(664)
Uchwała nr III/15/2002
(664)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(663)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(663)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(663)
EKO-TOM S.J. Turguła
(663)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług konserwacji, bieżącego utrzymania, napraw oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będącego w zarządzie Urzędu Miasta i Gmi
(663)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(663)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(663)
Uchwała Nr XXXVIII/373/05
(662)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku
(662)
2011 rok
(662)
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(662)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(662)
Zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ulicy Kosynierów we Wrześni
(662)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(662)
Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(662)
Uchwała nr XXXV/349/05
(661)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(661)
Uchwała nr XII/123/03
(661)
Uchwała nr XXXVI/361/05
(661)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(661)
Rok 2014
(660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(660)
Uchwała nr XIX/175/04
(659)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(659)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(659)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(659)
UCHWAŁA NR XXXI/415/10
(659)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(658)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(658)
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(658)
Uchwała nr XXXIV/455/2010
(658)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(658)
ZARZĄDZENIE Nr 222/2006
(658)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(658)
Uchwała nr V/51/07
(658)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(658)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Spokojnej we Wrześni
(657)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(657)
UCHWAŁA NR XXXII/302/05
(657)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(657)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(657)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(657)
UCHWAŁA Nr XXX/398/2010
(657)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2014 r.
(657)
MAR-KAM Kamil Cieśla
(656)
Uchwała nr XXII/202/04
(656)
Ogłoszenie
(656)
Uchwała nr VI/81/2007
(656)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(656)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(656)
UCHWAŁA Nr XXX/406/2010
(656)
Uchwała nr XXXV/357/05
(656)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(656)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - "CENTRUM"
(656)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(656)
ZARZĄDZENIE Nr 199/2010
(656)
Obwieszczenie
(656)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(656)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(655)
Uchwała nr III/36/06
(655)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(655)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(655)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(655)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(655)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(655)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(655)
Uchwała nr XXXV/3