BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
11275971
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-03-2019
Informacja o samorządzie
(265436)
Zamówienia publiczne
(106551)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(95971)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(71310)
Przetargi 2015
(52657)
Oferty pracy
(49486)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(49028)
Aktualne oferty pracy
(48740)
Urząd Miasta i Gminy
(43189)
Przetargi 2014 - archiwum
(42099)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(40806)
Przetargi 2017
(40418)
Przetargi 2016
(35791)
Władze
(35712)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(32393)
Kontakt
(28302)
Przetargi 2018
(27929)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(27862)
Akty prawne i protokoły
(26442)
Przetargi - archiwum 2012
(25854)
Podatki lokalne
(25452)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(23188)
Opłata śmieciowa
(22317)
Przetargi - archiwum 2013
(22206)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(21766)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(19309)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(18773)
Oświadczenia majątkowe radnych
(18539)
Aktualne wyniki naborów
(16783)
Uchwały Rady Miejskiej
(16607)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(16395)
Jednostki organizacyjne gminy
(16374)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(15946)
Rada Miejska we Wrześni
(15438)
Informacja o wynikach przetargów
(15303)
Archiwum zakładowe
(15068)
Ogłoszenia
(13742)
Sprawy finansowe
(13442)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(13397)
Jednostki pomocnicze gminy
(13256)
Zarządzenia Burmistrza
(13126)
Konsultacje społeczne
(12889)
Zastępcy Burmistrza
(12709)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12321)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(12223)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(12128)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(11952)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(10602)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10581)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(10553)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(10455)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(10245)
Archiwum ofert pracy
(9207)
Ogłoszenia
(9112)
Spółki z udziałem gminy
(8909)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8522)
Protokoły z sesji
(7660)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7614)
Przetargi 2019
(7601)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7430)
Deklaracja
(7337)
Terminy wpłaty opłaty
(6826)
Sprawozdania finansowe
(6736)
Archiwum wyników naborów
(6616)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6598)
Przetargi - archiwum
(6464)
Składy Komisji
(6430)
Archiwum 2001-2002
(6317)
Segregacja odpadów komunalnych
(6290)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(6268)
Zmiany Budżetowe
(6226)
Placówki oświatowe
(6126)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(5989)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(5953)
Uchwała budżetowa
(5859)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5856)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5750)
Schronisko dla zwierząt
(5743)
Protokoły z komisji edukacji
(5653)
Nazwy i adresy
(5415)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(5383)
Muzeum Regionalne
(5378)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5294)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5286)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(5203)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(5153)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(5143)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(5140)
Uchwały Zarządu
(4936)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4929)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4913)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4894)
Zgromadzenia publiczne
(4889)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4886)
Statut Miasta i Gminy
(4880)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4866)
Biblioteka Publiczna
(4825)
Statut Miasta i Gminy Września
(4803)
Podatki lokalne w 2019 r.
(4771)
Podatki lokalne w roku 2019 - druki interaktywne
(4762)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4685)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4685)
Majątek komunalny
(4657)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4638)
Wybory samorządowe 2018
(4589)
Rocznik 2014
(4580)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4544)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4468)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(4432)
Plany zamówień publicznych
(4412)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4401)
Opłaty lokalne
(4350)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4345)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4345)
Rocznik 2015
(4327)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4321)
Rocznik 2014
(4316)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4264)
Rocznik 2012
(4245)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4221)
Rocznik 2013
(4171)
Rocznik 2012
(4162)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4150)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4129)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4088)
Petycje
(3990)
Rocznik 2013
(3954)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(3948)
Petycje
(3930)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3892)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Podstawa prawna systemu
(3820)
Rocznik 2011
(3814)
Rocznik 2010
(3791)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3716)
Rocznik 2015
(3701)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3661)
Protokoły z komisji budżetowej
(3642)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3608)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3605)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3603)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3601)
PROTOKÓŁ NR 63
(3565)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3558)
Protokoły z komisji oświaty
(3543)
Rocznik 2008
(3538)
PROTOKÓŁ NR 69
(3531)
Rocznik 2011
(3513)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3496)
Protokoły z komisji zdrowia
(3495)
Deklaracja elektroniczna
(3464)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3460)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3458)
Rocznik 2005
(3451)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2009
(3443)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3417)
Oświadczenie majątkowe
(3406)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3401)
PROTOKÓŁ NR 58
(3398)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3382)
PROTOKÓŁ NR 67
(3376)
Protokół 59
(3354)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (17)
(3335)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3335)
PROTOKÓŁ NR 66
(3330)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3328)
PROTOKÓŁ NR 60
(3298)
PROTOKÓŁ NR 70
(3292)
Worki do segregacji odpadów
(3292)
PROTOKÓŁ NR 61
(3291)
2014 rok
(3248)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3238)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3229)
Archiwum 2011
(3222)
PROTOKÓŁ NR 65
(3216)
PROTOKÓŁ NR 64
(3211)
2012 rok
(3189)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3163)
Protokół nr 62
(3153)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3122)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3118)
PROTOKÓŁ NR 68
(3108)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3095)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3095)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3083)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3081)
PROTOKÓŁ NR 71
(3058)
Rocznik 2006
(3052)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3044)
Podatek rolny w 2015 roku
(3039)
Rocznik 2017
(3027)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3016)
Rocznik 2005
(3013)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3012)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3002)
Rocznik 2007
(3001)
Opłata targowa
(2975)
Lobbing
(2953)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2952)
Rocznik 2003
(2947)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2946)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2935)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2925)
Rocznik 2010
(2921)
Rocznik 2002
(2918)
Rocznik 2004
(2902)
Rocznik 2009
(2890)
Rocznik 2003
(2866)
Rocznik 2008
(2864)
Informacja o wyborze oferty
(2860)
Rocznik 2007
(2860)
Rocznik 2016
(2856)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2856)
Rocznik 2004
(2840)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2839)
Nieograniczone
(2830)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(2799)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2791)
za 2010 rok
(2790)
Rocznik 2006
(2788)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2787)
2013 rok
(2762)
Przedszkola
(2750)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2745)
Majątek komunalny
(2742)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2732)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2707)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2704)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2692)
Rocznik 2016
(2688)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2684)
2013 rok
(2682)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2677)
2011 rok
(2667)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2650)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2642)
Poziomy recyklingu
(2641)
Konkursy
(2626)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2620)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2609)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2609)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2608)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2596)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2583)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2572)
Oświadczenie majątkowe
(2566)
2011 rok
(2551)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2541)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2529)
Podatki lokalne w roku 2016
(2526)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2523)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2523)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2512)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2506)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2492)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2478)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2464)
Oświata Niepubliczna
(2458)
Inne ogłoszenia
(2456)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2453)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2444)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2444)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2439)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2436)
Oświadczenie majątkowe
(2432)
Protokół Nr 60
(2424)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2415)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2393)
Rada Nadzorcza
(2387)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2379)
Archiwum
(2375)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2372)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2367)
Rocznik 2001
(2366)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2364)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2353)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2352)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2350)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2341)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2336)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2335)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2326)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2324)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2323)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2321)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2320)
Protokół 1
(2317)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2299)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2298)
CRP Sp. z o. o.
(2298)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2297)
Oświadczenie majątkowe
(2297)
Oświadczenie majątkowe
(2290)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2289)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2287)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2282)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2280)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2274)
2014 rok
(2271)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2257)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2256)
Oświadczenie majątkowe
(2256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2255)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2251)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2243)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2239)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2238)
Protokół nr XIV/2003
(2232)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2225)
Protokół nr 19
(2221)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2220)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2213)
2012 rok
(2212)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2211)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2201)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2200)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2198)
Protokół 3
(2193)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2192)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2188)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2187)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2185)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2176)
Uchwała Nr X/132/2011
(2175)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2172)
Oświadczenie majątkowe
(2169)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2168)
Rocznik 2017
(2166)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2160)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2153)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2150)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2148)
Rejestr umów przetargowych
(2142)
Oświadczenie majątkowe
(2138)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2136)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2135)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2128)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2128)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2118)
Protokół 2
(2111)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2105)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2095)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2095)
Zarząd
(2089)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2084)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2080)
Rocznik 2018
(2080)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2076)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2065)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2064)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2063)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2058)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2052)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2051)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2051)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2044)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(2037)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2035)
2010 rok
(2031)
Rocznik 2002
(2031)
Unieważnienia przetargów
(2028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2027)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2026)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2016)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2010)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2007)
Protokół 4
(2006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2005)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2004)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2003)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1994)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1983)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1982)
Adres
(1977)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1973)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1969)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1966)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1964)
PROTOKÓŁ NR 53
(1963)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1962)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1961)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1961)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1960)
PROTOKÓŁ NR 32
(1959)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1959)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1958)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1958)
Protokół
(1954)
Protokół
(1953)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1949)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1947)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1943)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1940)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1939)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1938)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1938)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1936)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1935)
Protokół Nr 46
(1932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1932)
PROTOKÓŁ NR 42
(1931)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1931)
Protokół Nr LX / 2002
(1930)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1930)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1924)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1924)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1924)
Uchwała Nr II/31/2014
(1923)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1923)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1923)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1922)
Zespoły Szkół
(1920)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1920)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1918)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1916)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1914)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1910)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1909)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1908)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1906)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1903)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1898)
Umowa spółki
(1893)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1891)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1891)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1888)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1887)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(1887)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1886)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1884)
Protokół 69
(1884)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(1884)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1883)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1882)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1881)
PROTOKÓŁ NR 47
(1880)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1877)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1877)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1876)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1875)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1874)
Protokół
(1872)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1870)
Protokół 47
(1868)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(1867)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1863)
PROTOKÓŁ NR 66
(1860)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1858)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1858)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1853)
Nazwa i adres
(1851)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1849)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1844)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1844)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1844)
Archiwum 2012
(1843)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1843)
2015 rok
(1842)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1841)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1840)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1840)
PROTOKÓŁ NR 18
(1839)
PROTOKÓŁ NR 30
(1835)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1833)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1830)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1829)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1829)
Paweł-Trans
(1827)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1826)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1825)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1824)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1823)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1820)
Uchwała Nr III/17/2010
(1818)
PROTOKÓŁ NR 84
(1815)
DECYZJA Nr 600/2010
(1814)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1813)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1812)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1812)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1811)
Uchwała Nr 322
(1808)
Protokół nr 45
(1807)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1805)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1804)
Jakość wody do spożycia
(1803)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1800)
2012 rok
(1799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1797)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1796)
Protokół LXVI
(1796)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1794)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1794)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1794)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1793)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1792)
Protokół NR 57
(1792)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1791)
PROTOKÓŁ NR 87
(1787)
PROTOKÓŁ NR 11
(1786)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1786)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1785)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1784)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1783)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1783)
DECYZJA nr 360/2013
(1782)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1781)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1779)
2009 rok
(1778)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1777)
Obwody głosowania
(1777)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1776)
Protokół 62
(1773)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2019 r.
(1772)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1772)
Protokół 43
(1770)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(1770)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1770)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1769)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1769)
Protokół 12
(1767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1767)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1766)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1765)
Protokół Nr I / 2002
(1765)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1765)
PROTOKÓŁ NR 14
(1764)
Protokół Nr 62
(1763)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1762)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1761)
Protokół Nr 50
(1761)
PROTOKÓŁ NR 85
(1761)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1759)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1759)
Protokół 48
(1758)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1757)
Gimnazja
(1753)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1753)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1752)
PROTOKÓŁ NR 4
(1751)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1751)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1751)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1751)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1748)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1747)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1747)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1746)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1746)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1745)
za 2009 rok
(1745)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1745)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1744)
Protokół
(1742)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1742)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1742)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1742)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1740)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1737)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1734)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1733)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1733)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1732)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1729)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1727)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1727)
Protokół Nr 56
(1726)
Protokół
(1725)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1724)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1724)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1723)
PROTOKÓŁ NR 13
(1723)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1721)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1721)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1719)
Protokół nr 51
(1718)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1717)
PROTOKÓŁ NR 54
(1717)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1715)
2010 rok
(1715)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1715)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1714)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1714)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1714)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1713)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1712)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1711)
PROTOKÓŁ NR 43
(1711)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1710)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1709)
Protokół nr 56
(1709)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1708)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1703)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1703)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1703)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1702)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1701)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1701)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1699)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1699)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1698)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1698)
Protokół Nr LIII / 2002
(1696)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1696)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1695)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1694)
Dane podstawowe
(1694)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1693)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1692)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1692)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1691)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1690)
Protokół 49
(1687)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1687)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1685)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół 38
(1683)
PROTOKÓŁ NR 23
(1682)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1680)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1680)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1679)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1678)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1678)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1677)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1677)
PROTOKÓŁ NR 16
(1675)
Protokół Nr VIII / 2003
(1675)
Protokół nr 32
(1672)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1672)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1672)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1670)
Uchwała nr VI/86/2011
(1670)
Obowiązek Informacyjny
(1670)
Protokół nr 10
(1668)
PROTOKÓŁ NR 89
(1666)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1665)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1663)
Protokół
(1663)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1662)
PROTOKÓŁ NR 38
(1660)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1659)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1659)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1658)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1658)
PROTOKÓŁ NR 57
(1657)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1656)
Protokół Nr 51
(1656)
Protokół nr 16
(1655)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1655)
PROTOKÓŁ NR 61
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1653)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(1653)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1651)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1651)
Protokół Nr LVIII
(1650)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1650)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1650)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1648)
PROTOKÓŁ NR 52
(1647)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1647)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1644)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1642)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1642)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1642)
Protokół Nr 50
(1640)
Protokół 61
(1639)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1639)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1637)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1637)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1635)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1634)
za 2005 rok
(1634)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1634)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1633)
Protokół 16
(1633)
PROTOKÓŁ NR 7
(1633)
za 2007 rok
(1633)
Rocznik 2018
(1632)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1629)
Protokół
(1629)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1628)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1628)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1627)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1627)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1626)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1626)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1626)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - zmiana terminu składania ofert
(1625)
Nazwa i adres
(1624)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1624)
Protokół 6
(1622)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1620)
Protokół 66
(1619)
Protokół
(1618)
PROTOKÓŁ NR 36
(1618)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1618)
Protokół
(1618)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1617)
Protokół 74
(1617)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1617)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1616)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1615)
Protokół
(1614)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1613)
Protokół nr 67
(1612)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1612)
Protokół 5
(1612)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1611)
Protokół
(1611)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1610)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1609)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1608)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1608)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1608)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1606)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1604)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1604)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1602)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1602)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1600)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1598)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1598)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1598)
Protokół nr 30
(1598)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1598)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1598)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1598)
Protokół nr 21
(1598)
Protokół 41
(1598)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1597)
Protokół Nr III / 2002
(1597)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1597)
PROTOKÓŁ NR 51
(1596)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1595)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1594)
Protokół nr 61
(1594)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1593)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1590)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1589)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1588)
Protokół 75
(1588)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1588)
za 2006 rok
(1588)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1587)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1586)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1585)
Protokół 68
(1584)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1584)
ORDO Poznań
(1583)
Protokół
(1583)
Organizacja
(1583)
Protokół nr 53
(1582)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1582)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1580)
PROTOKÓŁ NR 41
(1580)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1580)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1579)
Protokół nr VI/2011
(1579)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1579)
Protokół Nr LI / 2002
(1578)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1578)
Protokół 5
(1577)
Protokół LXXI
(1577)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1576)
Uchwała Nr 12
(1575)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1575)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1574)
Protokół nr 34
(1574)
Protokół
(1574)
Protokół Nr LVI / 2002
(1574)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1574)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1573)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1573)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1573)
Status prawny
(1572)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1571)
Protokół Nr II / 2002
(1571)
PROTOKÓŁ NR 64
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1569)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1568)
Protokół Nr LV / 2002
(1567)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1566)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1566)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1565)
Protokół nr XXXIII/2005
(1565)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1564)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1563)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1560)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1560)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1560)
Protokół 45
(1559)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1558)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1558)
Protokół nr 22
(1557)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1557)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1556)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1556)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1556)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1554)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1553)
Protokół LXXV
(1552)
Protokół Nr V / 2003
(1551)
PROTOKÓŁ NR 65
(1551)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1551)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1551)
Protokół nr 53
(1550)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1550)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1550)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1546)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1546)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1545)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1545)
PROTOKÓŁ NR 2
(1545)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1544)
Protokół Nr 46
(1544)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1543)
Protokół nr 17
(1543)
Ograniczone
(1543)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1543)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1542)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1541)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1541)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1541)
Protokół 46
(1541)
Protokół Nr L / 2002
(1540)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1540)
Protokół Nr LVII / 2002
(1539)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1539)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1539)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1536)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1535)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1535)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1533)
PROTOKÓŁ NR 28
(1532)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1532)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1531)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1531)
Protokół Nr VI / 2003
(1531)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1531)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1530)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1530)
Protokół 50
(1530)
Protokół LXXXII
(1530)
PROTOKÓŁ NR 21
(1530)
2009 rok
(1529)
Protokół nr 39
(1529)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1527)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1527)
Uchwała nr IV/37/06
(1525)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1525)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1525)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1525)
za 2008 rok
(1524)
Protokół
(1524)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1524)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1524)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1523)
Protokół Nr 47
(1522)
Struktura własnościowa
(1520)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1519)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1519)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1519)
Protokół nr 11
(1519)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1518)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1517)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1514)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1512)
Protokół nr 59
(1510)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1509)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1509)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1509)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1508)
PROTOKÓŁ NR 60
(1508)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1507)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1507)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1505)
Protokół
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1505)
Protokół nr 14
(1505)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1504)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1504)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1504)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1503)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1502)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1502)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1502)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1502)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1502)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1501)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1501)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1501)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1500)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(1499)
Protokół Nr VII / 2003
(1498)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1497)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1496)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1495)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1495)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1494)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1493)
Protokół nr 18
(1491)
Protokół nr 7
(1490)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1490)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1489)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1489)
Protokół nr 55
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1488)
Protokół nr 50
(1488)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1488)
2016 rok
(1486)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1486)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1486)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1486)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1485)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1484)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1484)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1483)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1483)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1482)
Protokół 18
(1481)
Protokół nr 7
(1479)
PROTOKÓŁ NR 19
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1479)
Protokół
(1479)
Umowy o zamówienia publiczne
(1478)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1478)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1477)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1477)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1476)
Protokół 65
(1474)
Protokół nr 7
(1473)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1473)
PROTOKÓŁ NR 35
(1473)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1473)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1472)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1472)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1472)
Protokół nr 13
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1471)
Protokół nr 6
(1471)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1471)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1471)
Protokół
(1470)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1470)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1470)
Protokół nr XVIII/2004
(1468)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1467)
Protokół
(1466)
Protokół Nr LII / 2002
(1466)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1465)
Protokół 1
(1465)
Uchwała Nr V/80/2011
(1464)
PROTOKÓŁ NR 55
(1464)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1463)
UCHWAŁA NR 69
(1463)
Protokół 39
(1463)
PROTOKÓŁ NR 62
(1462)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1461)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1461)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1460)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1458)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1458)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1458)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1457)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1457)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1456)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1456)
Protokół nr XXVI/2004
(1456)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1455)
Zabytki
(1455)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1455)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1455)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1453)
Protokół nr 15
(1452)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1452)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1451)
PROTOKÓŁ NR 24
(1451)
Protokół 44
(1451)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1451)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1451)
Protokół
(1451)
Protokół nr 13
(1449)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1447)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1447)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1446)
Uchwała Nr II/29/2014
(1445)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1444)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1443)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1443)
Protokół nr XII/2003
(1442)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1442)
PROTOKÓŁ NR 56
(1441)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1441)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1441)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1439)
Protokół nr VIII/2007
(1438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1438)
Protokół nr 57
(1438)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1437)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1436)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1436)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1436)
Protokół nr XXIX/2005
(1435)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1435)
Protokół
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1434)
Protokół nr 14
(1434)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1433)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1432)
Protokół LX
(1432)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1431)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1431)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1431)
Protokół nr XXIV/2004
(1431)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1431)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1431)
Protokół nr 55
(1430)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1429)
PROTOKÓŁ NR 58
(1429)
Protokół 9
(1429)
Protokół 64
(1429)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1429)
Protokół nr 27
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1428)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1428)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1428)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1428)
Protokół nr 26
(1428)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1427)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1427)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1426)
Protokół
(1426)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1426)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1425)
PROTOKÓŁ NR 49
(1424)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1424)
Protokół nr 51
(1424)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1420)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1420)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1420)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1420)
Protokół Nr IX / 2003
(1420)
PROTOKÓŁ NR 46
(1419)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1418)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1417)
Protokół nr XLIII/2006
(1417)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1416)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1416)
Ogłoszenie
(1416)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1415)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1414)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1413)
Protokół nr XXX/2005
(1412)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1412)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1411)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1411)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1411)
Protokół
(1411)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1410)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1409)
Protokół 72
(1409)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1406)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1406)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1405)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1405)
Protokół nr 28
(1405)
Starosta Wrzesiński informuje
(1404)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1404)
Zarządzenie Nr 59
(1404)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1403)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1403)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1400)
Ogłoszenie
(1400)
Protokół 40
(1400)
Protokół LXXVI
(1399)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1398)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1398)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1398)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1398)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1398)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1397)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1397)
2011 rok
(1397)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1397)
Protokół nr 44
(1397)
Protokół nr 8
(1397)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1395)
Protokół nr I/2006
(1394)
Protokół 6
(1393)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1393)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1393)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1392)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1392)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1392)
Protokół nr XLI/2006
(1391)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1390)
Protokół
(1390)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1390)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1390)
Protokół nr XIX/2004
(1389)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1389)
PROTOKÓŁ NR 44
(1389)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1389)
Protokół nr IX/2007
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1388)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1388)
Protokół nr XX/2004
(1388)
Protokół nr 48
(1388)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1386)
Protokół nr XI/2003
(1386)
Protokół
(1386)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1386)
Protokół nr 41
(1386)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1386)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1385)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1385)
Ochrona danych osobowych
(1385)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1384)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1384)
Ogłoszenie
(1384)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1384)
Protokół nr 23
(1383)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1382)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1381)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1381)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1381)
Protokół Nr 49
(1381)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1380)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1380)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1380)
UCHWAŁA NR 80
(1380)
Protokół 42
(1379)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1379)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1379)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1378)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1377)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1377)
Protokół nr XXXV/2005
(1377)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1377)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1377)
Uchwała nr 95
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1376)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1376)
Protokół
(1375)
Protokół nr 52
(1374)
Protokół
(1374)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1374)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1374)
Uchwała Nr X/131/2011
(1374)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1374)
Ogłoszenie
(1373)
Ogłoszenie
(1373)
Protokół nr VI/2007
(1372)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1371)
Protokół nr 24
(1370)
Protokół Nr X / 2003
(1370)
Uchwała Nr 127
(1370)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1370)
Protokół Nr LIV / 2002
(1370)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1370)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1369)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1369)
Ogłoszenie
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1369)
Protokół nr XXXIV/2005
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1368)
Protokół
(1367)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1366)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1365)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1365)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1364)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1364)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1364)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1364)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1364)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1363)
Zarządzenie nr 254/2012
(1363)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1363)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1363)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1363)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1363)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1363)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1363)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1363)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1363)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1362)
Protokół nr 11
(1362)
UCHWAŁA NR 91
(1362)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1361)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1361)
Protokół nr 24
(1361)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1360)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1360)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1360)
Protokół nr 54
(1359)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1358)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1358)
Protokół Nr LIX / 2002
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1358)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1358)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1357)
Uchwała nr 94
(1356)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1356)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1355)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1354)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1354)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1353)
Protokół 59
(1353)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1352)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1351)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1350)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1350)
Protokół 22
(1349)
PROTOKÓŁ NR 5
(1348)
Protokół nr XIII/2003
(1347)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1347)
Protokół nr 57
(1347)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1346)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1346)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1346)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1345)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1345)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1344)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1344)
Protokół nr 18
(1341)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1341)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1341)
Protokół nr XLIV/2006
(1340)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1340)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1340)
Uchwała Nr III/32/2010
(1340)
Protokół nr 9
(1339)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1339)
Protokół LXXVIII
(1339)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1339)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1338)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1338)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1338)
Ogłoszenie
(1338)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1338)
PROTOKÓŁ NR 63
(1337)
Uchwała Nr 144
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1337)
Protokół 67
(1337)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1337)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1337)
Protokół nr XVI/2003
(1336)
Protokół
(1336)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1336)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1336)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1336)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1336)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1336)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1335)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1335)
Protokół LXXIV
(1334)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1333)
Protokół nr 49
(1333)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1332)
Protokół nr 14
(1332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1332)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1332)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1332)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1332)
Protokół nr XXXI/2005
(1331)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1330)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1330)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1330)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1330)
Uchwała Nr 52
(1329)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1329)
Obwieszczenie
(1329)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1329)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1329)
Protokół nr XL/2006
(1328)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1327)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1326)
Uchwała Nr 53
(1326)
Uchwała nr 71
(1326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1325)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1325)
Uchwała Nr 44
(1324)
Zarządzenie nr 240/2012
(1324)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1323)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1321)
Protokół nr XXVIII/2004
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1321)
Zarządzenie nr 174/2012
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1321)
Uchwała Nr 106
(1320)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1319)
Protokół 3
(1319)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1318)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1318)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1318)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1317)
Uchwała Nr 48
(1317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1316)
Zarządzenie nr 251/2012
(1316)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1316)
Protokół 60
(1315)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1315)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1315)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1314)
Protokół 4
(1314)
Protokół nr XXV/2004
(1314)
Protokół LXV
(1313)
Zarządzenie nr 162/2012
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1312)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1312)
Protokół nr XXI/2004
(1312)
Protokół nr X/2007
(1312)
Protokół nr XV/2003
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1311)
Zarządzenie nr 253/2012
(1311)
Protokół LXXII
(1311)
Uchwała Nr 47
(1310)
UCHWAŁA nr 60
(1310)
Uchwała Nr 42
(1310)
PROTOKÓŁ NR 69
(1310)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1310)
Protokół
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1309)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1309)
Uchwała Nr 120
(1308)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1308)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1307)
Uchwała Nr 141
(1307)
Protokół nr III/2006
(1306)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1306)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1305)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1305)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1304)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1304)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1304)
Uchwała nr XXX/282/05
(1304)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1304)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1303)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1303)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1303)
PROTOKÓŁ NR 86
(1303)
Uchwała Nr 61
(1302)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1302)
Protokół nr XXXVI/2005
(1302)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1301)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1301)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1301)
Protokół 71
(1301)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1301)
Uchwała Nr 88
(1301)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1301)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1300)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1299)
Protokół 70
(1299)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1299)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1298)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1298)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1298)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1297)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1297)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1297)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1296)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1296)
Uchwała Nr 116
(1295)
Komunikat
(1295)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1295)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1294)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1294)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1293)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1293)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1293)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1293)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1293)
Protokół nr 12
(1292)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1292)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1291)
Zarządzenie nr 256/2012
(1291)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1291)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1290)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1290)
Uchwała Nr 45
(1290)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1289)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1289)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1288)
Uchwała Nr 126
(1288)
Uchwała Nr 39
(1288)
Obwieszczenie
(1288)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1288)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1288)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1287)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1287)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1287)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1287)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1287)
Obwieszczenie
(1287)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1286)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1285)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1285)
Protokół Nr 54
(1285)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1285)
Ogłoszenie
(1285)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1284)
Uchwała Nr 43
(1284)
Uchwała Nr 49
(1283)
Uchwałą nr 85
(1283)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1283)
Protokół nr XXIII/2004
(1283)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1282)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1282)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1282)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1281)
Protokół
(1281)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1281)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1280)
PROTOKÓŁ NR LX
(1280)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1280)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1279)
Dotacje
(1279)
Protokół
(1279)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1279)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1279)
Uchwała nr 74
(1278)
Protokół nr 73
(1278)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1278)
Uchwała Nr 27
(1278)
PROTOKÓŁ nr 45
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1277)
Uchwała Nr 34
(1277)
Uchwała Nr 7
(1277)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1277)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1276)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1276)
Protokół nr 20
(1276)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1276)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1276)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1275)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1275)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1275)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1275)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1275)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1275)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1275)
Uchwała nr VIII/66/03
(1275)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1275)
PROTOKÓŁ NR 40
(1275)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1274)
Uchwała Nr 46
(1274)
Uchwała nr III/13/2002
(1274)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1274)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1274)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1273)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1273)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1273)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1273)
Protokół LXVIII
(1273)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1273)
Uchwała Nr X/130/2011
(1273)
Uchwała Nr 64
(1273)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1272)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1272)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1272)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1271)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1271)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1271)
Ogłoszenie
(1270)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1270)
Obwieszczenie
(1270)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1269)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1269)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1269)
PROTOKÓŁ NR 10
(1268)
Protokół nr 9
(1268)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1268)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1268)
PROTOKÓŁ NR 26
(1268)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1268)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1267)
Uchwała Nr 32
(1267)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1267)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1266)
Uchwała Nr 18
(1266)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1266)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1266)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1266)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1266)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1265)
Uchwała Nr 31
(1264)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1264)
Uchwała Nr 58
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1263)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1262)
Uchwała Nr 65
(1262)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1262)
Uchwała Nr 3
(1261)
UCHWAŁA NR 76
(1261)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1261)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1261)
PROTOKÓŁ NR 6
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1261)
Protokół nr 52
(1260)
Protokół nr II/2006
(1260)
Protokół nr XLII/2006
(1260)
Uchwała Nr 128
(1260)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1260)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1259)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1259)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1259)
Protokół nr XXXIX/2006
(1259)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1259)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1259)
Protokół LXXIX
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1259)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1258)
Uchwała Nr 51
(1258)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1258)
Ogłoszenie
(1257)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1257)
UCHWAŁA NR 99
(1256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1256)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1255)
Protokół 5
(1255)
Uchwała nr 98
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1254)
Uchwała Nr 102
(1254)
Uchwała Nr 35
(1254)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1254)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1254)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1253)
Zarządzenie nr 214/2012
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1253)
Obwieszczenie
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1252)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1252)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1251)
Uchwała Nr 59
(1251)
Obwieszczenie
(1251)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1251)
Uchwała Nr 57
(1251)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1250)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1250)
Protokół nr V/2007
(1250)
Uchwała Nr 103
(1250)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1249)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1249)
Zarządzenie nr 234/2012
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1247)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1247)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1247)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1247)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1247)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1247)
Uchwała Nr 8
(1247)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1247)
Uchwała Nr V/65/2011
(1246)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1246)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1246)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1246)
Obwieszczenie
(1246)
Uchwała Nr 112
(1246)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1246)
Protokół
(1245)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1245)
Uchwała Nr 54
(1245)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1245)
Zarządzenie nr 170/2012
(1245)
Uchwała Nr 50
(1245)
Protokół nr VII/2007
(1245)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1245)
Uchwała Nr 55
(1244)
Uchwała Nr 24
(1243)
Uchwała Nr V/54/2015
(1243)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1243)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1243)
Uchwała Nr 29
(1243)
Protokół LXIX
(1242)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1241)
Protokół nr XXVII/2004
(1241)
Uchwała Nr 148
(1241)
PROTOKÓŁ NR 64
(1241)
UCHWAŁA NR 86
(1241)
Uchwała Nr 84
(1240)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1240)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1240)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1240)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1239)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1239)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1239)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1238)
Obwieszczenie
(1238)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1238)
Uchwała Nr 146
(1237)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1237)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1237)
Zarządzenie nr 220/2012
(1236)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1236)
UCHWAŁA NR 73
(1235)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1235)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1234)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1234)
Protokół LXX
(1234)
Uchwała Nr 33
(1234)
Uchwała Nr 328
(1234)
Uchwała Nr 78
(1234)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1233)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1233)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1233)
Zarządzenie nr 198/2012
(1233)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1233)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1233)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1233)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1233)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1232)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1232)
Uchwała Nr 28
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1232)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1232)
Uchwała Nr 104
(1232)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1231)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1231)
Obwieszczenie
(1231)
Protokół 15
(1231)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1231)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1230)
Protokół 63
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1230)
Protokół LXXIII
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1230)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1229)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1229)
Uchwała Nr 2
(1229)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1228)
Rok 2013
(1228)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1228)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1228)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1228)
2010 rok
(1228)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1228)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1228)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1227)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1227)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1227)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1227)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1227)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1226)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1226)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1226)
Ogłoszenie
(1226)
Uchwała Nr 93
(1226)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1226)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1226)
Protokół nr 45
(1225)
Protokół Nr IV / 2003
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1225)
Uchwała nr II/9/2002
(1225)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1224)
rok 2013
(1224)
Protokół 1
(1224)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1224)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1224)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1224)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1223)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1223)
Uchwała Nr 115
(1223)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1222)
Uchwała Nr 21
(1222)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1221)
Protokół LXII
(1221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1221)
Protokół nr XXXII/2005
(1221)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1221)
PROTOKÓŁ NR 70
(1221)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1221)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1221)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1220)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1219)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1219)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1219)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1219)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1218)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1218)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1217)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1217)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1217)
Uchwała Nr 89
(1216)
Uchwała nr 79
(1216)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1215)
Uchwała Nr 41
(1215)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1215)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1215)
Protokół LXVII
(1215)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1215)
Uchwała Nr 318
(1215)
Uchwała Nr 105
(1214)
PROTOKÓŁ NR 3
(1214)
Ogłoszenie
(1214)
Ogłoszenie
(1214)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1214)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1214)
Uchwała Nr 36
(1214)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1214)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1213)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1213)
Uchwała Nr 100
(1213)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1213)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1213)
Protokół LXI
(1212)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1212)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1211)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1211)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1211)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1211)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1211)
Protokół 13
(1210)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1210)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1210)
Protokół LXXXIV
(1209)
Uchwała nr XIII/137/03
(1209)
Rok 2014
(1209)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1209)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1209)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1208)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1208)
Protokół 20
(1207)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1207)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1207)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1206)
Uchwała Nr 66
(1206)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1206)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1206)
Uchwała Nr 121
(1205)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1205)
Protokół nr 15
(1205)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1205)
Uchwała nr VIII/72/03
(1205)
Uchwała Nr V/45/03
(1204)
Uchwała Nr 26
(1204)
Uchwała Nr 123
(1204)
Uchwała Nr 114
(1204)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1204)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1203)
Protokół nr XXII/2004
(1203)
Uchwała Nr 56
(1203)
Uchwała Nr 143
(1203)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1203)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1202)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1202)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1202)
Protokół nr IV/2006
(1202)
Uchwała nr 92
(1202)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1202)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1201)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1201)
Protokół 14
(1201)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1201)
Protokół LXXX
(1201)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1200)
UCHWAŁA NR 77
(1200)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1200)
Zarządzenie nr 169/2010
(1200)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1200)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1199)
Uchwała Nr 37
(1198)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1198)
PROTOKÓŁ NR 8
(1198)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1198)
Obwieszczenie
(1197)
PROTOKÓŁ NR 90
(1197)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół Nr 58
(1197)
Uchwała Nr 25
(1196)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1196)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1195)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1195)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1194)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1194)
Protokół LXXVII
(1194)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1194)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1194)
U C H W A Ł A Nr 81
(1193)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1193)
Działalność charytatywna
(1193)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1193)
Uchwała Nr 23
(1193)
Uchwała Nr 109
(1192)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1192)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1192)
Ogłoszenie
(1192)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1192)
Protokół
(1192)
Ogłoszenie
(1191)
Ogłoszenie
(1191)
2011 rok
(1191)
PROTOKÓŁ NR 15
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1190)
PROTOKÓŁ NR 88
(1190)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1190)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1190)
Protokół nr 8
(1189)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1189)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1189)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1188)
Uchwała Nr 319
(1188)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1188)
U C H W A Ł A Nr 82
(1188)
U C H W A Ł A Nr 62
(1188)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1188)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1188)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1188)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1187)
Obwieszczenie
(1187)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1187)
Protokół nr 15
(1187)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1187)
Uchwała Nr 125
(1187)
U C H W A Ł A Nr 327
(1186)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1186)
Uchwała nr VI/91/07
(1186)
Uchwała Nr III/34/2010
(1186)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1186)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1185)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1185)
UCHWAŁA NR 325
(1184)
2011 rok
(1184)
Uchwała Nr 111
(1184)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1184)
Zarządzenie nr 122/2010
(1184)
UCHWAŁA NR 70
(1184)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1183)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1183)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1183)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1182)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1182)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1182)
PROTOKÓŁ NR 27
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1182)
Uchwała Nr 145
(1181)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1181)
Uchwała Nr 142
(1181)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1181)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1180)
2011 rok
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1179)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1179)
Uchwała nr XX/182/04
(1178)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1178)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1178)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1177)
Uchwała Nr 147
(1177)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1176)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1176)
Uchwała nr XX/181/04
(1176)
Uchwała Nr 320
(1176)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1176)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1176)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1176)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1176)
PROTOKÓŁ NR 37
(1175)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1175)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1175)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1175)
Zarządzenie nr 145/2012
(1175)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1174)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1174)
Protokół LXXXI
(1174)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1174)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1174)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1174)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1174)
Uchwała nr VIII/70/03
(1173)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1173)
Uchwała nr XI/101/03
(1172)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1172)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1172)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1172)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1171)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1171)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1170)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1170)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1170)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1169)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1169)
Uchwała Nr 101
(1169)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1169)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1169)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1169)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1168)
Ogłoszenie
(1167)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1166)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1166)
PROTOKÓŁ NR 81
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1166)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1166)
Protokół 2
(1165)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1165)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1165)
Protokół nr 17
(1165)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1163)
Uchwała Nr 19
(1163)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1162)
PROTOKÓŁ NR 68
(1162)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1162)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1162)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1161)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1161)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1161)
Protokół 6
(1161)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1161)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1161)
Ogłoszenie
(1160)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1160)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1160)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1160)
Uchwała Nr 20
(1160)
2010 rok
(1160)
Uchwała Nr 124
(1160)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1160)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1159)
PROTOKÓŁ NR 29
(1159)
Uchwała nr III/25/06
(1159)
Zarządzenie nr 31/2012
(1159)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1159)
2011 rok
(1158)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1158)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1158)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1158)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1157)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1157)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1157)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1157)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1156)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1156)
UCHWAŁA NR 321
(1156)
Uchwała Nr I/21/2014
(1156)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1155)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1155)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1155)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1155)
Ogłoszenie
(1154)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1154)
Uchwała nr VII/104/07
(1154)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1153)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1152)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1152)
Uchwała Nr 63
(1152)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1152)
PROTOKÓŁ NR 71
(1152)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1152)
Protokół 1
(1151)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1151)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1151)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1151)
Protokół LXXXIII
(1150)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1150)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1150)
PROTOKÓŁ NR 20
(1150)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1150)
Obwieszczenie
(1149)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1149)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1149)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1149)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1148)
Obwieszczenie
(1148)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1148)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1148)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1147)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1147)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1146)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1146)
Uchwała Nr 110
(1146)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1146)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1146)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1145)
Uchwała nr VIII/64/03
(1145)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1144)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1144)
Ogłoszenie
(1144)
Uchwała Nr 16
(1143)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1143)
rok 2012
(1143)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1143)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1143)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1142)
Uchwała nr V/45/07
(1142)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1142)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1142)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1142)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1142)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1141)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1141)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1141)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1141)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1140)
UCHWAŁA NR 313
(1140)
Uchwała Nr 323
(1140)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1140)
Uchwała Nr 324
(1140)
Protokół 19
(1139)
Uchwała Nr 122
(1139)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1138)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1138)
Uchwała nr XLI/414/06
(1138)
Zarządzenie nr 159/2012
(1137)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1137)
PROTOKÓŁ NR 39
(1137)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1137)
Uchwała Nr 17
(1136)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1136)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1136)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1136)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1135)
2012 rok
(1135)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1135)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1135)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1135)
Uchwała nr XI/108/03
(1135)
Protokół nr XVII/2003
(1135)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1134)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1134)
2012 rok
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1134)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1134)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1133)
PROTOKÓŁ NR 48
(1133)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1133)
Protokół 21
(1133)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1133)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1132)
Zarządzenie nr 124/2012
(1132)
Protokół nr 16
(1132)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1132)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1131)
PROTOKÓŁ NR 12
(1131)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1131)
Uchwała Nr 9
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1131)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1130)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1130)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1130)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1130)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1129)
Protokół nr 63
(1129)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1129)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1129)
Ogłoszenie
(1128)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1128)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1128)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1128)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1128)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1127)
Uchwała Nr X/129/2011
(1127)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1127)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1127)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1127)
Uchwała Nr 1
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1127)
Protokół 11
(1127)
PROTOKÓŁ NR 72
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1126)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1126)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1126)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1126)
Uchwała Nr 67
(1126)
PROTOKÓŁ NR 31
(1126)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1126)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1126)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1125)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1124)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1124)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1124)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1123)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1123)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1123)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1122)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1122)
Obwieszczenie
(1122)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1122)
Uchwała Nr 329
(1122)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1122)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1120)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1120)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1120)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1120)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1120)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1120)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1119)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1119)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1118)
Kadra pedagogiczna
(1118)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1118)
Zarządzenie nr 68/2012
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1118)
Protokół 4
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1117)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1117)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1116)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1116)
Obwieszczenie
(1116)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1116)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1116)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1115)
Uchwała Nr 13
(1115)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1115)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1115)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1115)
Ogłoszenie
(1114)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1114)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1114)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1114)
PROTOKÓŁ NR 34
(1114)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1113)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1113)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1113)
Uchwała nr XII/118/03
(1113)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1113)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1113)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1113)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1112)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1112)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1112)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1111)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1111)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1111)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1111)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1111)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1110)
Uchwała nr II/7/2002
(1110)
Uchwała nr VI/69/07
(1110)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1110)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1110)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1109)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1109)
2012 rok
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1109)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1108)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1108)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1107)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1107)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1106)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1106)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1106)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1105)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1105)
Uchwała nr XXII/204/04
(1105)
Uchwała Nr 5
(1105)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1105)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1105)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1104)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1104)
Zarządzenie nr 215
(1104)
Uchwała nr XII/115/03
(1104)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1103)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1103)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1103)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1103)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1103)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1102)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1102)
Uchwała Nr V/66/2011
(1102)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1102)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1102)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1102)
PROTOKÓŁ NR 65
(1102)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1101)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1101)
Uchwała Nr 11
(1101)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1101)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1101)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1100)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1100)
Uchwała nr VI/91/07
(1100)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1100)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1100)
Ogłoszenie
(1099)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1099)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1099)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1099)
UCHWAŁA NR 314
(1098)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1098)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1098)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1098)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1098)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1098)
Uchwała Nr 15
(1098)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1097)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1097)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1097)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1097)
2011 rok
(1097)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1096)
Ogłoszenie
(1096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1095)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1095)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1095)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1095)
Uchwała Nr 317
(1095)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1094)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1094)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1094)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1094)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1093)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1093)
rok 2014
(1093)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1092)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1092)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1092)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1092)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1092)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1091)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1091)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1091)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1091)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1091)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1091)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1091)
Protokół Nr 22
(1090)
UCHWAŁA NR 4
(1090)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1090)
Uchwała Nr 6
(1090)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1090)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1090)
Protokół 24
(1090)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1089)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1089)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1089)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1089)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1089)
Program współpracy 2015
(1088)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1088)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1088)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1088)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1088)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1088)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1088)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1087)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1087)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1087)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1087)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1086)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1086)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1086)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1086)
Uchwała nr XII/114/03
(1086)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1085)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1085)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1085)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1084)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1084)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1084)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1084)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1084)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1083)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1083)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1082)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1082)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1082)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1081)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1081)
Protokół nr 9
(1081)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1080)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1080)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1080)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1080)
Uchwała nr XIV/141/03
(1079)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1079)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1079)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1079)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(1078)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1078)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1078)
Uchwała nr XL/390/06
(1078)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1078)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1077)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1077)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1077)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1077)
Uchwała nr VII/104/07
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1075)
Uchwała nr XV/146/03
(1075)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1075)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1075)
Uchwała nr XII/174/2015
(1075)
2010
(1074)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1074)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1074)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1073)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1073)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1073)
Uchwała Nr 14
(1073)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1073)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1072)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1071)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1070)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1069)
Uchwała nr IV/36/02
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1069)
Uchwała nr IV/45/2011
(1069)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1068)
OGŁOSZENIE
(1068)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1068)
Zarządzenie nr 112/2012
(1068)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1068)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1068)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1068)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1067)
Uchwała nr 312
(1067)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1067)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1067)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1066)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1066)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1066)
Protokół 10
(1066)
Uchwała Nr IX/112/2011
(1065)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1065)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1065)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1065)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1064)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1064)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1063)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(1062)
Uchwała nr XLI/415/06
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1062)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1062)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1061)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1061)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1060)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1060)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1060)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1060)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1059)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1059)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1059)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1059)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1058)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(1058)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(1058)
Uchwała nr III/15/2002
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1057)
Protokół nr 10
(1057)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1057)
Uchwała nr III/36/06
(1057)
Uchwała nr III/14/2002
(1057)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1057)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(1057)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1057)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(1057)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1056)
Uchwała nr 326
(1056)
UCHWAŁA NR 315
(1056)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1056)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1056)
UCHWAŁA NR 10
(1055)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1055)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(1055)
Uchwała Nr V/64/11
(1055)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1054)
Uchwała nr XII/112/03
(1054)
Uchwała nr XL/398/2006
(1054)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(1054)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(1053)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1053)
2013 rok
(1053)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1053)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1052)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1052)
rok 2010
(1052)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1052)
Protokół 2
(1052)
Uchwała nr III/16/2002
(1052)
Zarządzenie nr 103/2012
(1050)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1050)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1050)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1050)
ZARZĄDZENIE NR 306
(1050)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(1049)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1049)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1049)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1049)
Uchwała nr XI/100/03
(1049)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1049)
Protokół
(1048)
Protokół 7
(1048)
DECYZJA nr 653/2013
(1048)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1048)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1047)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1047)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1047)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1047)
Protokół 17
(1047)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1046)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1046)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1046)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1045)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1045)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1045)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1045)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1044)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1044)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(1044)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1044)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1044)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1044)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1043)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1043)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(1043)
Protokół 3
(1042)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(1041)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1041)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1041)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1041)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1041)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1041)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1040)
Kwalifikacja wojskowa
(1040)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1040)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(1040)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1039)
Uchwała Nr V/53/2015
(1039)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1039)
Uchwała nr VIII/65/03
(1039)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1039)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(1039)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1039)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1038)
Uchwała nr XII/117/03
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1037)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1037)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(1037)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(1037)
Zarządzenie nr 0050.1.258.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1037)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(1036)
Protokół nr 17
(1036)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(1036)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(1036)
2010 rok
(1036)
Uchwała nr XI/99/03
(1035)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1035)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1035)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1034)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(1034)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(1034)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(1033)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1033)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1033)
Uchwała nr XXXV/356/05
(1032)
2014 rok
(1032)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1032)
Uchwała nr XXXII/310/05
(1032)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1032)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1032)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(1032)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1031)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1031)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1031)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1029)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(1029)
Uchwała nr XLI/412/06
(1029)
2011 rok
(1028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1028)
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1028)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(1027)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1027)
Zarządzenie nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1027)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1027)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(1027)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1027)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(1026)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1026)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(1026)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(1025)
Protokół nr 30
(1024)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1023)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(1023)
Protokół 23
(1023)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1023)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1023)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(1022)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(1022)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1022)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(1021)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(1021)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1021)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1021)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(1020)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1020)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1020)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1020)
Uchwała nr XIII/177/08
(1020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1020)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(1020)
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ułożenia kabli światłowodowych (II postępowanie) - zmiana terminu
(1020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1020)
ZARZĄDZENIE NR 79/2015
(1019)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1018)