BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
8088194
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-01-2018
Informacja o samorządzie
(224071)
Zamówienia publiczne
(86700)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(75055)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(47991)
Przetargi 2015
(45298)
Oferty pracy
(41630)
Przetargi 2014 - archiwum
(40797)
Aktualne oferty pracy
(39446)
Urząd Miasta i Gminy
(36793)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(33442)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(33071)
Przetargi 2016
(30469)
Władze
(30262)
Przetargi 2017
(26631)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(25823)
Kontakt
(24751)
Przetargi - archiwum 2012
(24575)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(23142)
Akty prawne i protokoły
(22938)
Przetargi - archiwum 2013
(20916)
Podatki lokalne
(20604)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(18565)
Opłata śmieciowa
(18079)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(17670)
Oświadczenia majątkowe radnych
(15303)
Aktualne wyniki naborów
(14451)
Jednostki organizacyjne gminy
(13870)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(13731)
Uchwały Rady Miejskiej
(13477)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(12838)
Archiwum zakładowe
(12211)
Sprawy finansowe
(11913)
Rada Miejska we Wrześni
(11805)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11592)
Jednostki pomocnicze gminy
(10985)
Zarządzenia Burmistrza
(10950)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(10775)
Ogłoszenia
(10444)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(10263)
Zastępcy Burmistrza
(10183)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(10065)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(10016)
Konsultacje społeczne
(9651)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(9227)
Publicznie dostępne wykazy danych
(9131)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(8549)
Archiwum ofert pracy
(8102)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7785)
Spółki z udziałem gminy
(7735)
Informacja o wynikach przetargów
(7675)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6961)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(6332)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6327)
Ogłoszenia
(6029)
Deklaracja
(6012)
Protokoły z sesji
(5946)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5887)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(5848)
Przetargi - archiwum
(5718)
Archiwum 2001-2002
(5411)
Archiwum wyników naborów
(5392)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5382)
Sprawozdania finansowe
(5358)
Składy Komisji
(5275)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(5012)
Terminy wpłaty opłaty
(4898)
Placówki oświatowe
(4849)
Uchwała budżetowa
(4793)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4789)
Zmiany Budżetowe
(4709)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4692)
Segregacja odpadów komunalnych
(4690)
Schronisko dla zwierząt
(4541)
Protokoły z komisji edukacji
(4489)
Nazwy i adresy
(4454)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(4424)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(4412)
Muzeum Regionalne
(4335)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4284)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(4282)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4281)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4271)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4147)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4095)
Majątek komunalny
(4082)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4071)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4061)
Statut Miasta i Gminy
(3993)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3895)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3894)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3891)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3882)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3872)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3852)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3852)
Rocznik 2014
(3850)
Uchwały Zarządu
(3849)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3802)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3779)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3765)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3758)
Biblioteka Publiczna
(3739)
Opłaty lokalne
(3705)
Statut Miasta i Gminy Września
(3693)
Rocznik 2015
(3641)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3611)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3532)
Rocznik 2014
(3520)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3504)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3486)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3484)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3479)
Rocznik 2012
(3458)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2012
(3443)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3432)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3426)
Rocznik 2013
(3388)
Zgromadzenia publiczne
(3370)
Rocznik 2013
(3250)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3224)
Podatki lokalne w roku 2018 - druki interaktywne
(3157)
Petycje
(3115)
Rocznik 2010
(3112)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3102)
Rocznik 2011
(3051)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2999)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2977)
Podstawa prawna systemu
(2969)
Petycje
(2964)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2946)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2941)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2938)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2934)
Protokoły z komisji budżetowej
(2907)
Rocznik 2008
(2899)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2893)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2878)
Rocznik 2015
(2827)
Protokoły z komisji oświaty
(2794)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2790)
PROTOKÓŁ NR 63
(2788)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2787)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2785)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2784)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2783)
Rocznik 2011
(2767)
Protokoły z komisji zdrowia
(2765)
PROTOKÓŁ NR 69
(2763)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2737)
Rocznik 2005
(2736)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2731)
Deklaracja elektroniczna
(2723)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2723)
Oświadczenie majątkowe
(2712)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2710)
Rocznik 2009
(2705)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2689)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2683)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2668)
2014 rok
(2661)
Archiwum 2011
(2660)
PROTOKÓŁ NR 61
(2645)
PROTOKÓŁ NR 67
(2633)
2012 rok
(2611)
PROTOKÓŁ NR 60
(2608)
PROTOKÓŁ NR 58
(2606)
PROTOKÓŁ NR 66
(2599)
PROTOKÓŁ NR 70
(2597)
Protokół 59
(2592)
Podatek rolny w 2015 roku
(2551)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2546)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2535)
Worki do segregacji odpadów
(2528)
2013 rok
(2526)
PROTOKÓŁ NR 65
(2525)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2523)
PROTOKÓŁ NR 64
(2521)
Protokół nr 62
(2496)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2482)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2474)
PROTOKÓŁ NR 68
(2458)
Rocznik 2006
(2447)
Rocznik 2007
(2440)
PROTOKÓŁ NR 71
(2427)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2411)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2406)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2391)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2390)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2388)
2011 rok
(2374)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2363)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2362)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2358)
Plany zamówień publicznych
(2351)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2330)
2011 rok
(2308)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2306)
Rocznik 2003
(2303)
za 2010 rok
(2300)
Opłata targowa
(2284)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2279)
Nieograniczone
(2265)
Rocznik 2005
(2260)
Rocznik 2004
(2260)
Rocznik 2002
(2259)
Informacja o wyborze oferty
(2251)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2247)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2247)
Rocznik 2010
(2213)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2205)
Podatki lokalne w roku 2016
(2202)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2199)
Rocznik 2008
(2196)
Majątek komunalny
(2195)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2194)
Rocznik 2009
(2188)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2170)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2162)
Rocznik 2004
(2155)
Rocznik 2007
(2152)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2150)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2141)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(2132)
2013 rok
(2124)
Rocznik 2016
(2109)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2108)
Rocznik 2006
(2102)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2097)
Rocznik 2003
(2077)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2075)
Oświadczenie majątkowe
(2070)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2066)
Przedszkola
(2047)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2043)
2014 rok
(2033)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2031)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2026)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2024)
Lobbing
(2017)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2016)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1983)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1974)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1966)
Poziomy recyklingu
(1957)
2012 rok
(1945)
Rocznik 2017
(1940)
Inne ogłoszenia
(1936)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1932)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1927)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1927)
Konkursy
(1927)
Zespoły Szkół
(1920)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1904)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1902)
Protokół Nr 60
(1895)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1894)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1885)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1881)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1873)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1869)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1868)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1866)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1866)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1861)
Rocznik 2016
(1859)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1848)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1846)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1837)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1822)
Protokół nr 19
(1814)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1810)
Rada Nadzorcza
(1796)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1789)
Oświadczenie majątkowe
(1784)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1783)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1781)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1773)
Oświadczenie majątkowe
(1769)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1768)
Oświadczenie majątkowe
(1767)
Podatki lokalne w 2018 r.
(1766)
2010 rok
(1766)
Rocznik 2001
(1766)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1760)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1758)
Gimnazja
(1753)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1745)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1742)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1741)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1735)
Uchwała Nr X/132/2011
(1732)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1729)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1724)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1724)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1723)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1723)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1716)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1715)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1709)
Oświadczenie majątkowe
(1707)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1703)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1703)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1702)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1698)
CRP Sp. z o. o.
(1696)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1691)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1684)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1683)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1677)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1674)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1671)
Oświadczenie majątkowe
(1663)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1659)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1658)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1650)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1639)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1637)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1633)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1632)
Unieważnienia przetargów
(1630)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1630)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1630)
Oświadczenie majątkowe
(1629)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1610)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1610)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1610)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1605)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1601)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1596)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1594)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1591)
Protokół nr XIV/2003
(1591)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1589)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1588)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1586)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1584)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1584)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1583)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1580)
Zarząd
(1579)
Rocznik 2002
(1576)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1575)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1566)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1562)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1561)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1561)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1560)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1558)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1558)
2012 rok
(1557)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1552)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1548)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1547)
Nazwa i adres
(1543)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1543)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1540)
PROTOKÓŁ NR 53
(1540)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1538)
Archiwum 2012
(1536)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1536)
PROTOKÓŁ NR 42
(1534)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1534)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1533)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1531)
2009 rok
(1531)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1531)
Adres
(1530)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1530)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1526)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1526)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1525)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1523)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1522)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1521)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1518)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1515)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1513)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1511)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1510)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1500)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1498)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1497)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1496)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1495)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1491)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1491)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1488)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1487)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1486)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1484)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1484)
Uchwała Nr II/31/2014
(1484)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1484)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1480)
Protokół
(1476)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1475)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1474)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1474)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1474)
PROTOKÓŁ NR 18
(1469)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1469)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1468)
Protokół
(1464)
Paweł-Trans
(1464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1461)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1461)
2010 rok
(1459)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1453)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1453)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1452)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1449)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1449)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1449)
Protokół Nr 46
(1448)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1447)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1446)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1446)
Uchwała Nr III/17/2010
(1445)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1443)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1443)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1442)
za 2009 rok
(1442)
Protokół Nr LX / 2002
(1440)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1439)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1436)
Protokół
(1434)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1433)
PROTOKÓŁ NR 32
(1433)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1431)
DECYZJA Nr 600/2010
(1431)
PROTOKÓŁ NR 66
(1428)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1427)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1426)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1422)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1422)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1421)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1421)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1419)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1419)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1415)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1414)
PROTOKÓŁ NR 84
(1413)
Archiwum
(1407)
Protokół 1
(1407)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1406)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1403)
Umowa spółki
(1403)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1403)
PROTOKÓŁ NR 47
(1402)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1402)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1401)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1400)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1399)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1399)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1398)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1397)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1396)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1395)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1394)
Protokół NR 57
(1394)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1393)
Protokół 69
(1392)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1391)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1391)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1390)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1390)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1386)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1386)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1386)
Oświata Niepubliczna
(1385)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1385)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1385)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1384)
PROTOKÓŁ NR 85
(1383)
Protokół LXVI
(1383)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1382)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1380)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1380)
Protokół 47
(1380)
PROTOKÓŁ NR 30
(1379)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1379)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1379)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1377)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1376)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1376)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1375)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1375)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1373)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1373)
DECYZJA nr 360/2013
(1369)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1368)
PROTOKÓŁ NR 87
(1368)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1368)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1368)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1367)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1365)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1363)
Uchwała Nr 322
(1362)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1360)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1360)
Protokół 48
(1359)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1358)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1358)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1356)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1356)
Protokół 43
(1355)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1355)
Protokół 62
(1354)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1353)
PROTOKÓŁ NR 54
(1353)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1352)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1349)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1348)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1348)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1346)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1346)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1345)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1340)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1340)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1340)
Protokół
(1339)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1339)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1339)
Protokół Nr 62
(1339)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1339)
Nazwa i adres
(1338)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1337)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1337)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1336)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1335)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1335)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1334)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1334)
Protokół Nr 56
(1334)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1333)
PROTOKÓŁ NR 14
(1333)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1332)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1331)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1331)
Protokół nr 32
(1330)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1330)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1328)
PROTOKÓŁ NR 89
(1327)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1325)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1325)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1325)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1325)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1324)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1324)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1323)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1323)
Protokół Nr I / 2002
(1322)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1322)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1322)
PROTOKÓŁ NR 4
(1321)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1320)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1320)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1319)
PROTOKÓŁ NR 11
(1319)
Protokół nr 67
(1318)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1317)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1315)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1314)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1314)
za 2007 rok
(1311)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1311)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1311)
Protokół Nr LIII / 2002
(1311)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1310)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1308)
Protokół nr 61
(1308)
Protokół nr 45
(1308)
Ograniczone
(1308)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1308)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1308)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1306)
Obwody głosowania
(1306)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1306)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1305)
Protokół
(1305)
PROTOKÓŁ NR 43
(1305)
Protokół nr 30
(1305)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1305)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1305)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1304)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1304)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1303)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1302)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1302)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1301)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1301)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1300)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1300)
Protokół 3
(1300)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1299)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1297)
Protokół nr 10
(1296)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1294)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1292)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1292)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1291)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1290)
Protokół Nr 50
(1290)
Protokół Nr 51
(1290)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1289)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1289)
PROTOKÓŁ NR 13
(1289)
PROTOKÓŁ NR 7
(1288)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1287)
Uchwała Nr 12
(1286)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1285)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1285)
PROTOKÓŁ NR 23
(1285)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1284)
Protokół nr 22
(1283)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1283)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1281)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1280)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1280)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1279)
za 2006 rok
(1279)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1279)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1279)
PROTOKÓŁ NR 38
(1279)
za 2005 rok
(1278)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1278)
Protokół nr 21
(1278)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1278)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1277)
Protokół nr 56
(1276)
Protokół Nr LVIII
(1274)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1274)
Protokół
(1274)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1272)
Przetargi 2018
(1271)
Protokół 49
(1270)
PROTOKÓŁ NR 52
(1270)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1270)
Uchwała nr IV/37/06
(1269)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1269)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1269)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1268)
2009 rok
(1268)
Protokół 61
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1267)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1266)
Protokół LXXV
(1266)
Protokół 38
(1266)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1266)
PROTOKÓŁ NR 61
(1265)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1265)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1265)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1264)
Protokół nr XXXIII/2005
(1264)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1264)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1263)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1262)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1262)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1261)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1261)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1260)
PROTOKÓŁ NR 57
(1260)
Protokół
(1259)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1258)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1255)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1255)
Protokół nr 53
(1253)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1253)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1253)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1252)
Sprzedaż lokali komunalnych
(1251)
PROTOKÓŁ NR 51
(1251)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1250)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1248)
Protokół Nr VIII / 2003
(1246)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1246)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1245)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1244)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1243)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1241)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1241)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1241)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1239)
Uchwała nr VI/86/2011
(1238)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1238)
Protokół nr 51
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1237)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1233)
Protokół 2
(1233)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1233)
Protokół nr VI/2011
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1233)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1232)
PROTOKÓŁ NR 65
(1232)
Protokół nr 59
(1230)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1230)
Protokół 68
(1230)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1229)
Protokół 41
(1229)
PROTOKÓŁ NR 64
(1229)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1229)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1229)
Protokół
(1228)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1227)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1226)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1226)
2015 rok
(1226)
Protokół 12
(1225)
Protokół nr 17
(1225)
Ogłoszenie
(1225)
PROTOKÓŁ NR 41
(1224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1223)
PROTOKÓŁ NR 36
(1223)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1223)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1223)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1222)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1222)
PROTOKÓŁ NR 16
(1221)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1221)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1221)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1221)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1219)
Protokół 66
(1218)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1218)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1217)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1217)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1216)
Protokół
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1214)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1213)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1212)
Protokół Nr 50
(1211)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1211)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1210)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1210)
Ogłoszenie
(1209)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1209)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1208)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1208)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1208)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1207)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1207)
Ogłoszenie
(1206)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1206)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1205)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1205)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1204)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1204)
Dane podstawowe
(1204)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1202)
Zarządzenie Nr 59
(1202)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1202)
Protokół nr XXVI/2004
(1202)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1201)
Protokół Nr LVI / 2002
(1200)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1200)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1199)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1199)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1199)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1199)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1198)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1198)
Protokół
(1198)
Protokół nr 18
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
za 2008 rok
(1197)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1196)
Protokół 45
(1196)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1196)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1196)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1194)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1193)
Protokół 74
(1193)
Protokół LXXI
(1193)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1192)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1192)
Protokół Nr III / 2002
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1191)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1191)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1190)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1190)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1190)
Uchwała Nr V/80/2011
(1188)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1188)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1188)
PROTOKÓŁ NR 28
(1187)
Protokół Nr V / 2003
(1187)
Protokół Nr II / 2002
(1186)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1185)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1184)
Protokół nr XVIII/2004
(1184)
Protokół
(1184)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1183)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1182)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1182)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1182)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1181)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1180)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1180)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1180)
Protokół nr 55
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1180)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1179)
UCHWAŁA NR 69
(1179)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1178)
Protokół nr 16
(1178)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1178)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1178)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1178)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1177)
Protokół 16
(1177)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1177)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1176)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1176)
Protokół
(1176)
Protokół Nr 47
(1175)
Protokół
(1174)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1174)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1174)
Protokół nr 50
(1174)
Umowy o zamówienia publiczne
(1173)
Protokół nr 11
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1173)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1173)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1173)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1173)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1172)
Protokół Nr LV / 2002
(1171)
Protokół 75
(1170)
Protokół nr 6
(1170)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1170)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1170)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1170)
Protokół
(1169)
Protokół
(1169)
2011 rok
(1169)
Uchwała Nr X/131/2011
(1169)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1168)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1168)
Protokół 6
(1168)
Protokół 50
(1168)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1168)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1168)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1167)
Protokół LXXXII
(1167)
Protokół Nr VI / 2003
(1167)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1166)
Protokół nr 13
(1166)
Protokół nr XXIV/2004
(1165)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1164)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1164)
Protokół
(1164)
Protokół nr 39
(1164)
Protokół Nr L / 2002
(1163)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1163)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1163)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1162)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1162)
Protokół nr 41
(1162)
Protokół nr 34
(1161)
Protokół 4
(1161)
PROTOKÓŁ NR 21
(1160)
Protokół nr XII/2003
(1160)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1160)
PROTOKÓŁ NR 2
(1159)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1159)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1159)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1158)
PROTOKÓŁ NR 56
(1158)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1158)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1158)
PROTOKÓŁ NR 60
(1158)
Protokół
(1158)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1158)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1157)
Protokół nr 27
(1157)
PROTOKÓŁ NR 62
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1156)
Protokół nr 53
(1156)
Protokół nr XXIX/2005
(1155)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1155)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1155)
Protokół nr 7
(1155)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1154)
Protokół nr XLI/2006
(1154)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1153)
Ogłoszenie
(1153)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1153)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1153)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1152)
Protokół Nr LVII / 2002
(1152)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1152)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1152)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1151)
Protokół nr IX/2007
(1151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1151)
Protokół Nr VII / 2003
(1150)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1150)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1149)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1148)
Protokół nr XXX/2005
(1148)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1148)
Protokół nr 7
(1148)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1147)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1147)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1147)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1147)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1146)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1146)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1146)
Protokół nr 55
(1146)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1145)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1145)
Protokół 46
(1144)
Protokół nr XIX/2004
(1143)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1143)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1143)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1143)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1143)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1143)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1143)
UCHWAŁA NR 80
(1142)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1142)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1142)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1141)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1140)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1140)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1139)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1139)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1138)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1138)
PROTOKÓŁ NR 49
(1137)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1137)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1137)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1136)
Protokół 1
(1136)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1136)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1135)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1135)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1134)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1134)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1134)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1134)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1133)
PROTOKÓŁ NR 44
(1133)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1133)
Protokół nr XXXIV/2005
(1132)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1131)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1131)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1131)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1131)
Protokół nr 14
(1131)
PROTOKÓŁ NR 55
(1130)
PROTOKÓŁ NR 35
(1130)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1130)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1129)
Protokół nr 15
(1129)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1129)
PROTOKÓŁ NR 24
(1129)
Protokół 64
(1129)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1129)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1128)
Protokół nr XIII/2003
(1128)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1128)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1128)
Protokół 65
(1128)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1127)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1126)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1126)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1126)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1126)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1126)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1126)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1125)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1124)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1124)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1124)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1123)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1123)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1122)
Protokół nr 7
(1122)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1122)
Protokół LX
(1121)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1121)
Protokół LXXVI
(1120)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1120)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1119)
Obwieszczenie
(1118)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1117)
Protokół 44
(1117)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1114)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1114)
Protokół nr XI/2003
(1114)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1114)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1114)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1114)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1113)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1113)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1113)
Protokół Nr LI / 2002
(1112)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1112)
Rocznik 2017
(1112)
Uchwała Nr 44
(1112)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1111)
Protokół nr VI/2007
(1111)
Protokół nr 51
(1111)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1110)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1110)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1110)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1110)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1110)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1110)
Struktura własnościowa
(1110)
Uchwała nr 95
(1110)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1110)
Status prawny
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1109)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1108)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1108)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1108)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1107)
PROTOKÓŁ NR 46
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1107)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1106)
Protokół nr I/2006
(1106)
Protokół 39
(1106)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1105)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1103)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1102)
Protokół 18
(1101)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1101)
Protokół nr 28
(1101)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1100)
Uchwała Nr 127
(1100)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1100)
PROTOKÓŁ NR 58
(1100)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1100)
Protokół nr 44
(1100)
Uchwała Nr 52
(1099)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1099)
UCHWAŁA NR 91
(1099)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1099)
Uchwała Nr III/32/2010
(1098)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1098)
Protokół nr XLIII/2006
(1098)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1098)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1097)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1097)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1097)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1097)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1097)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1097)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1096)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1096)
Protokół 22
(1096)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1096)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1096)
Protokół
(1095)
Protokół Nr 46
(1095)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1095)
PROTOKÓŁ NR 19
(1095)
Uchwała nr 94
(1095)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1095)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1094)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1093)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1093)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1093)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1093)
Protokół nr VIII/2007
(1092)
Protokół
(1092)
PROTOKÓŁ NR 5
(1092)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1092)
Protokół 72
(1092)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1091)
Protokół nr 14
(1091)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1091)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1090)
Uchwała Nr 53
(1090)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1090)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1089)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1088)
Protokół nr XLIV/2006
(1088)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1088)
Protokół Nr 49
(1088)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1087)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1087)
Protokół nr XL/2006
(1087)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1087)
Starosta Wrzesiński informuje
(1087)
Organizacja
(1086)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1086)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1085)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1084)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1083)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1083)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1083)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1082)
Protokół
(1082)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1082)
Protokół nr 57
(1081)
Uchwała Nr 47
(1081)
Protokół 9
(1081)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1081)
Protokół nr 8
(1081)
Protokół nr XVI/2003
(1079)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1079)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1079)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1079)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1078)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1078)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1078)
OGŁOSZENIE
(1078)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1077)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1077)
Protokół Nr X / 2003
(1077)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1077)
Protokół nr 52
(1076)
Uchwała Nr 144
(1076)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1076)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1076)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1075)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1075)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1075)
Protokół nr XXXV/2005
(1074)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1074)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1074)
Uchwała Nr 48
(1073)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1073)
Protokół
(1073)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1072)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1072)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1072)
Komunikat
(1072)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1072)
Protokół
(1071)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1071)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1071)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1071)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1070)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1070)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1070)
Protokół nr XXXI/2005
(1070)
Uchwała Nr 88
(1070)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1069)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1068)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1068)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1068)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1068)
Protokół nr 48
(1068)
Uchwała Nr 120
(1067)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1067)
Protokół nr XXXVI/2005
(1067)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1066)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1066)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1066)
Ogłoszenie
(1065)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1065)
Protokół nr 54
(1065)
Protokół LXXIV
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1065)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1065)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1065)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1064)
Protokół nr XXI/2004
(1064)
Protokół
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1063)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1063)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1062)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1062)
Protokół nr 13
(1062)
Uchwała nr 71
(1062)
Protokół LXXVIII
(1061)
Uchwała Nr 39
(1061)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1061)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1061)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1061)
Uchwała Nr 61
(1061)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1061)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1061)
Protokół nr 49
(1061)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1060)
PROTOKÓŁ NR 69
(1059)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1059)
Protokół nr XV/2003
(1058)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1058)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1058)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1058)
PROTOKÓŁ NR 86
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1057)
UCHWAŁA nr 60
(1057)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1057)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1057)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1057)
Uchwała nr XXX/282/05
(1056)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1056)
Protokół nr 23
(1055)
Uchwała Nr 106
(1055)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1055)
Uchwała Nr II/29/2014
(1055)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1055)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1054)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1054)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1054)
Uchwała Nr 7
(1054)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1053)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1053)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1053)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1053)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1053)
Uchwała Nr 42
(1053)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1053)
Zarządzenie nr 254/2012
(1053)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1052)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1052)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1052)
Protokół nr XXV/2004
(1052)
Protokół 67
(1051)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1051)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1051)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1050)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1049)
Uchwała Nr 49
(1049)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1049)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1049)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1048)
Uchwała Nr 65
(1047)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1047)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1047)
Uchwała Nr 18
(1047)
Protokół Nr LIV / 2002
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1047)
Uchwała Nr 3
(1046)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1046)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1046)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1046)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1046)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1045)
Zarządzenie nr 240/2012
(1045)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1045)
Protokół
(1045)
Protokół nr XXIII/2004
(1045)
Uchwała Nr 64
(1045)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1044)
Obwieszczenie
(1044)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1044)
Protokół LXXII
(1043)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1043)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1043)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1043)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1043)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1043)
Obwieszczenie
(1042)
Protokół nr XXVIII/2004
(1042)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1041)
Uchwała Nr 116
(1041)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1041)
Protokół
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1041)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1041)
Protokół 59
(1041)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1040)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1040)
Protokół nr XX/2004
(1040)
Uchwała Nr 34
(1040)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1040)
Obwieszczenie
(1040)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1039)
Protokół nr X/2007
(1039)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1038)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1038)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1038)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1038)
Protokół nr 57
(1038)
Protokół nr 9
(1037)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1037)
Uchwałą nr 85
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1037)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1037)
Uchwała Nr 2
(1037)
Protokół nr 24
(1037)
Uchwała Nr 45
(1036)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1036)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1036)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1036)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1035)
Obwieszczenie
(1035)
Obwieszczenie
(1035)
Uchwała nr 74
(1035)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1035)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1035)
Protokół 70
(1035)
Protokół nr 24
(1034)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1034)
Uchwała Nr X/130/2011
(1034)
Protokół Nr LIX / 2002
(1034)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1034)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1034)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1033)
Protokół 71
(1033)
Uchwała Nr 31
(1032)
UCHWAŁA NR 99
(1032)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1032)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1032)
Uchwała Nr 141
(1032)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1032)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1032)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1031)
Protokół 42
(1031)
Protokół Nr LII / 2002
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1031)
Zarządzenie nr 162/2012
(1031)
Protokół LXV
(1030)
Protokół 5
(1029)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1029)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1029)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1029)
Obwieszczenie
(1029)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1028)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1028)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1027)
Protokół
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1027)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1027)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1026)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1026)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1026)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1025)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1025)
Protokół 40
(1025)
Protokół 5
(1024)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1024)
Uchwała Nr 51
(1024)
Uchwała Nr 46
(1023)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1023)
Obwieszczenie
(1023)
Protokół
(1023)
Uchwała Nr 43
(1023)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1023)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1023)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1022)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1022)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1022)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1021)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1021)
Obwieszczenie
(1021)
PROTOKÓŁ NR 6
(1021)
Uchwała Nr 58
(1020)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1020)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1020)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1020)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1020)
Protokół Nr IX / 2003
(1019)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1019)
Zarządzenie nr 174/2012
(1019)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1019)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1019)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1019)
Uchwała nr VIII/66/03
(1019)
Uchwała nr 98
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1018)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1018)
Zarządzenie nr 253/2012
(1018)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1018)
PROTOKÓŁ NR 40
(1018)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1017)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1017)
Protokół nr 18
(1017)
Protokół nr 11
(1017)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1017)
Protokół nr 26
(1017)
Uchwała Nr 29
(1017)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1016)
Protokół nr 14
(1016)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1016)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1016)
ORDO Poznań
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1016)
Protokół
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1015)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1015)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1015)
Protokół 60
(1014)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1014)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1014)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1014)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1014)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1014)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1014)
PROTOKÓŁ NR 63
(1013)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1013)
Uchwała Nr 126
(1013)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1013)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1013)
Protokół
(1013)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1013)
Uchwała Nr V/65/2011
(1013)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1012)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1012)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1012)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1012)
Protokół
(1011)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1010)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1010)
2011 rok
(1010)
Uchwała Nr 328
(1010)
Uchwała Nr 27
(1010)
Uchwała Nr 103
(1010)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1009)
Protokół nr V/2007
(1009)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1009)
Protokół nr VII/2007
(1009)
Uchwała Nr 54
(1008)
Protokół nr XXXII/2005
(1008)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1008)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1008)
Protokół 6
(1007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1007)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1007)
PROTOKÓŁ nr 45
(1007)
Uchwała Nr 8
(1007)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1006)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1006)
Uchwała Nr 57
(1006)
Protokół nr XLII/2006
(1005)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1005)
Uchwała nr III/13/2002
(1005)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1004)
Uchwała Nr 32
(1004)
Zarządzenie nr 256/2012
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1003)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1003)
Protokół nr III/2006
(1003)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1003)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1003)
Uchwała Nr 112
(1003)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1003)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1003)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1002)
UCHWAŁA NR 76
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1002)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1001)
PROTOKÓŁ NR 10
(1001)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1001)
Uchwała Nr 33
(1001)
Uchwała Nr 128
(1001)
Uchwała Nr V/54/2015
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1001)
Uchwała Nr 50
(1001)
UCHWAŁA NR 86
(1001)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1001)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1000)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1000)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1000)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1000)
Protokół Nr 54
(1000)
Zarządzenie nr 251/2012
(1000)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1000)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1000)
Uchwała Nr 84
(999)
PROTOKÓŁ NR 26
(999)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(999)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(998)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(998)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(998)
Ogłoszenie
(998)
Uchwała Nr 59
(997)
Uchwała nr XXVII/260/04
(997)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(997)
Uchwała Nr XX/266/2013
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(996)
Uchwała Nr 35
(996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(995)
PROTOKÓŁ NR 70
(995)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(995)
Działalność charytatywna
(994)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(994)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(994)
Ogłoszenie
(994)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(993)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(993)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(993)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(993)
Uchwała Nr 55
(993)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(993)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(992)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(992)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(992)
Uchwała Nr 89
(991)
Protokół nr XXXIX/2006
(991)
PROTOKÓŁ NR LX
(991)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(991)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(991)
Ogłoszenie
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(990)
Protokół nr 8
(990)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(990)
Zarządzenie Nr 160/2010
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(990)
Uchwała Nr 115
(990)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(989)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(989)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(989)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(989)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(989)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(989)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(988)
PROTOKÓŁ NR 64
(988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(987)
Uchwała Nr 102
(987)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(986)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(986)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(986)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(986)
Uchwała Nr 318
(985)
Protokół 20
(985)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(985)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(985)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(984)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(984)
Uchwała Nr XI/167/2012
(983)
Uchwała Nr 41
(983)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(983)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(983)
Zarządzenie nr 214/2012
(982)
Uchwała Nr 37
(982)
UCHWAŁA NR 73
(982)
Protokół nr 73
(982)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(982)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(982)
Uchwała Nr 93
(982)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(981)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(981)
Uchwała Nr 78
(981)
Ogłoszenie
(981)
Uchwała Nr 28
(981)
Uchwała Nr 109
(980)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(980)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(980)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(980)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(980)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(980)
Uchwała Nr 100
(979)
Protokół LXVIII
(979)
Uchwała Nr 123
(979)
Uchwała Nr 56
(978)
Ogłoszenie
(977)
PROTOKÓŁ NR LXV
(977)
Protokół 3
(977)
Uchwała Nr VI/91/2011
(977)
Uchwała Nr 148
(977)
Uchwała Nr III/34/2010
(976)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(976)
U C H W A Ł A Nr 62
(976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(976)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(976)
Uchwała Nr 21
(976)
Uchwała Nr 36
(976)
Uchwała Nr 24
(975)
Protokół nr 52
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(975)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(975)
Uchwała Nr 104
(975)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(974)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(974)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(974)
Protokół
(973)
Obwieszczenie
(973)
Protokół nr 9
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(973)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(972)
Uchwała Nr 66
(972)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(972)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(972)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(971)
Uchwała Nr 146
(971)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(971)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(971)
UCHWAŁA NR 325
(970)
Uchwała Nr 319
(970)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(970)
Uchwała Nr 114
(970)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(969)
Protokół Nr IV / 2003
(969)
Protokół nr IV/2006
(969)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(969)
Uchwała Nr XV/197/2012
(969)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(969)
Protokół LXXIX
(969)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(969)
Protokół nr XXII/2004
(968)
Uchwała nr XXXV/338/05
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(967)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(967)
U C H W A Ł A Nr 327
(967)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(967)
Protokół LXXIII
(967)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(966)
Obwieszczenie
(966)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(966)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(965)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(965)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(965)
2010 rok
(965)
Uchwała Nr V/45/03
(964)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(964)
Uchwała Nr 121
(964)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(964)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(963)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(963)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(963)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(963)
Protokół
(963)
Uchwała nr 79
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(963)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(962)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(962)
Zarządzenie nr 234/2012
(962)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(962)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(962)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(961)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(961)
Protokół nr 15
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(961)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(961)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(961)
Ogłoszenie
(961)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(961)
Uchwała Nr 105
(960)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(960)
Protokół nr XXVII/2004
(960)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(960)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(960)
PROTOKÓŁ NR 27
(960)
Protokół
(959)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(959)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(959)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(958)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(958)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(958)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(957)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(957)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(957)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(957)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(957)
Zarządzenie nr 198/2012
(957)
Ogłoszenie
(957)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(956)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(956)
PROTOKÓŁ NR 90
(956)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(956)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(956)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(955)
Uchwała Nr 320
(955)
Protokół nr 20
(955)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(955)
UCHWAŁA NR 77
(955)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(955)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(955)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(955)
2011 rok
(954)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(954)
Uchwała Nr 111
(954)
Protokół nr 12
(953)
2011 rok
(953)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(953)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(953)
Protokół 5
(952)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(952)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(952)
Protokół LXIX
(952)
Uchwała nr XXIV/225/04
(952)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(952)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(951)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(951)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(951)
Protokół 15
(951)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(951)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(951)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(951)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(950)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(950)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(950)
Ogłoszenie
(950)
Uchwała Nr 26
(949)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(949)
Protokół LXVII
(949)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(948)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(948)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(948)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(948)
U C H W A Ł A Nr 81
(948)
Protokół nr II/2006
(948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(948)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(948)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(948)
Zarządzenie nr 122/2010
(948)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(948)
Zarządzenie nr 170/2012
(948)
U C H W A Ł A Nr 82
(947)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(947)
2011 rok
(947)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(946)
Protokół 13
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(946)
Uchwała Nr XII/172/2012
(946)
Ogłoszenie
(946)
Uchwała nr VI/91/07
(946)
Uchwała Nr XV/187/2012
(945)
PROTOKÓŁ Nr 82
(945)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(945)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(945)
UCHWAŁA NR 70
(945)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(944)
Protokół LXII
(944)
Protokół 1
(944)
Uchwała Nr 23
(943)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(943)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(943)
Ogłoszenie
(943)
Uchwała nr XX/182/04
(942)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(942)
PROTOKÓŁ NR 88
(942)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(942)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(942)
Obwieszczenie
(942)
Obwieszczenie
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(942)
rok 2013
(942)
Uchwała Nr 63
(942)
Protokół 4
(942)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(941)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(941)
PROTOKÓŁ NR 3
(941)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(941)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(941)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(941)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(941)
2012 rok
(941)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(941)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(940)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(940)
Uchwała nr VIII/72/03
(940)
Uchwała nr XXXV/344/05
(940)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(940)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(939)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(939)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(939)
Protokół Nr 58
(938)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(938)
Protokół 63
(938)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(938)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(938)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(937)
Uchwała Nr 25
(937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(937)
Uchwała Nr 143
(937)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(936)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(936)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(935)
PROTOKÓŁ NR 15
(935)
2010 rok
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(935)
Uchwała nr XLI/414/06
(935)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(935)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(935)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(934)
Uchwała nr 92
(934)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(934)
PROTOKÓŁ NR 8
(934)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(933)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(933)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(933)
Protokół 6
(932)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(932)
Uchwała Nr 145
(931)
Protokół LXX
(931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(931)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(930)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(930)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(930)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(930)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(929)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(929)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(929)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(929)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(928)
Uchwała Nr VII/226/2008
(928)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(928)
Zarządzenie nr 31/2012
(928)
Uchwała Nr 125
(927)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(927)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(927)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(927)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(926)
Protokół nr 45
(926)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(926)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(926)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(926)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(925)
Uchwała Nr 110
(925)
Uchwała nr VI/91/07
(925)
Uchwała Nr 101
(925)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(925)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(925)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(925)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(925)
Protokół nr 17
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(924)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(924)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(924)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(924)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(924)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(924)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(924)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(924)
Uchwała Nr 1
(924)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(923)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(923)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(923)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(923)
Uchwała Nr 124
(923)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(922)
Uchwała Nr 9
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(921)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(921)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(921)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(921)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(920)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(920)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(920)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(920)
Obwieszczenie
(920)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(920)
PROTOKÓŁ NR 81
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(919)
PROTOKÓŁ Nr 17
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(919)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(919)
Zarządzenie nr 220/2012
(919)
Uchwała Nr XV/198/2012
(919)
PROTOKÓŁ NR 72
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(918)
UCHWAŁA NR 321
(918)
Uchwała Nr 19
(918)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(918)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(918)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(918)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(918)
Uchwała Nr 17
(917)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(917)
Protokół nr 16
(917)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(916)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(916)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(916)
UCHWAŁA NR 313
(916)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(916)
Protokół LXXX
(916)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(915)
Uchwała nr XXXII/308/05
(915)
Uchwała Nr XI/135/2012
(915)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(915)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(915)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(914)
Uchwała Nr 5
(914)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(914)
Uchwała nr XI/108/03
(914)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(914)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(913)
Uchwała Nr 16
(913)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(913)
Uchwała Nr X/129/2011
(913)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(913)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(913)
Protokół LXXXIV
(912)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(912)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(912)
Ogłoszenie
(912)
Uchwała Nr 142
(912)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(912)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(911)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(911)
Protokół 14
(911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(911)
Protokół LXI
(911)
Uchwała Nr 13
(911)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(911)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(910)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(910)
PROTOKÓŁ NR 68
(910)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(909)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(909)
Protokół 2
(909)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(909)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(909)
Obwieszczenie
(908)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(908)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(908)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(908)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(908)
Uchwała Nr 20
(908)
Protokół nr XVII/2003
(908)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(908)
Protokół LXXXI
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(907)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(906)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(906)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(906)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(906)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(906)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(905)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(905)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(905)
Uchwała nr VIII/70/03
(905)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(905)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(905)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(905)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(904)
Uchwała Nr 11
(904)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(904)
Uchwała Nr 147
(904)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(904)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(904)
Uchwała nr XIII/137/03
(903)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(903)
Uchwała Nr 329
(903)
Ogłoszenie
(903)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(902)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(902)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(902)
Uchwała nr VIII/64/03
(902)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(902)
Protokół nr 15
(902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(901)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(901)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(901)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(901)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(900)
PROTOKÓŁ NR 37
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(900)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(900)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(900)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(900)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(899)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(899)
Zarządzenie nr 169/2010
(898)
Uchwała nr XX/181/04
(898)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(898)
Uchwała nr V/45/07
(898)
Uchwała Nr 122
(898)
PROTOKÓŁ NR 20
(898)
PROTOKÓŁ NR 71
(898)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(898)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(897)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(897)
Protokół LXXVII
(897)
2012 rok
(897)
Uchwała Nr 323
(897)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(897)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(897)
Uchwała nr VII/104/07
(896)
Uchwała nr III/25/06
(896)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(896)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(895)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(895)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(895)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(895)
Uchwała nr XII/118/03
(895)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(894)
PROTOKÓŁ NR 29
(894)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(894)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(894)
Ogłoszenie
(894)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(893)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(893)
Protokół nr 9
(893)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(893)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(893)
Zarządzenie nr 124/2012
(892)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(892)
Protokół 19
(892)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(892)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(892)
Uchwała Nr 324
(892)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(892)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(891)
Uchwała Nr 67
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(891)
Uchwała nr XI/101/03
(890)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(890)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(890)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(890)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(890)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(889)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(889)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(889)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(889)
Uchwała Nr 6
(889)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(889)
Uchwała nr XL/398/2006
(889)
OGŁOSZENIE
(889)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(888)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(888)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(888)
Uchwała Nr 14
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(888)
2012 rok
(887)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(887)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(886)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(886)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(885)
Uchwały
(885)
PROTOKÓŁ NR 39
(885)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(885)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(884)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(883)
Zarządzenie nr 145/2012
(883)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(883)
Uchwała nr XLIV/443/06
(883)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(883)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(883)
2011 rok
(882)
PROTOKÓŁ Nr 25
(882)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(881)
Uchwała nr XLI/412/06
(881)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(880)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(880)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(880)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(880)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(879)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(879)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(879)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(878)
Uchwała nr VI/69/07
(878)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(878)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(878)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(878)
UCHWAŁA NR 314
(878)
Uchwała Nr VI/77/2015
(878)
Uchwała Nr 317
(878)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(878)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(877)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(877)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(877)
PROTOKÓŁ NR 48
(877)
Uchwała nr VII/104/07
(877)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(877)
Uchwała nr II/9/2002
(877)
Uchwała Nr 15
(877)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(876)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(876)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(876)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(876)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(876)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(875)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(875)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(875)
Rok 2013
(875)
Uchwała nr XL/390/06
(875)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(875)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(875)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(874)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(874)
Uchwała Nr I/21/2014
(874)
Zarządzenie nr 68/2012
(874)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(873)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(873)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(873)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(873)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(873)
Uchwała nr XXVII/256/04
(873)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(873)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(872)
PROTOKÓŁ NR 12
(872)
Protokół nr 63
(872)
Zarządzenie nr 159/2012
(872)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(872)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(872)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(871)
UCHWAŁA NR 4
(871)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(871)
Ogłoszenie
(871)
DECYZJA nr 653/2013
(870)
Rok 2014
(870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(869)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(869)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(869)
Protokół
(869)
Uchwała nr III/36/06
(869)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(869)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(869)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(868)
PROTOKÓŁ NR 34
(868)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(868)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(868)
Protokół 4
(868)
Uchwała Nr XI/144/2012
(867)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(867)
UCHWAŁA NR 10
(866)
Protokół nr 10
(866)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(866)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(866)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(866)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(865)
2010 rok
(865)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(865)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(865)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(865)
Uchwała nr IV/36/02
(865)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(865)
Protokół 1
(864)
Uchwała nr 326
(864)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(864)
Uchwała nr XLIV/437/06
(864)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(864)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(863)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(863)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(863)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(863)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(863)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(863)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(863)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(862)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(862)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(862)
Protokół LXXXIII
(861)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(861)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(860)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(860)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(860)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(860)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(860)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(860)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(860)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(860)
rok 2012
(860)
PROTOKÓŁ NR 31
(859)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(859)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(859)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(859)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(858)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(858)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(858)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(858)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(858)
Uchwała nr II/7/2002
(858)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(858)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(858)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(858)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(857)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(857)
Uchwała nr XII/115/03
(857)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(856)
Uchwała nr XXII/204/04
(856)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(856)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(856)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(855)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(855)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(855)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(855)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(855)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(855)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(855)
Ogłoszenie
(855)
Uchwała nr IV/45/2011
(855)
Uchwała Nr V/66/2011
(854)
Protokół 21
(854)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(854)
Uchwała nr XLI/415/06
(854)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(854)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(854)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(854)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(853)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(853)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(853)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(853)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(853)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(853)
Protokół 11
(853)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(852)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(852)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(852)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(852)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(852)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(852)
OBWIESZCZENIE
(851)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(851)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(850)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(850)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(850)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(850)
Jakość wody do spożycia
(850)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(849)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(849)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(849)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(849)
Protokół 24
(848)
Protokół Nr 22
(848)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(848)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(848)
Zarządzenie nr 112/2012
(847)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(847)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(847)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(847)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(847)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(847)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(847)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(847)
Protokół nr 17
(847)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(846)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(846)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(845)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(845)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(845)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(844)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(844)
rok 2010
(844)
PROTOKÓŁ NR 65
(844)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(843)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(843)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(843)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(842)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(842)
UCHWAŁA NR 315
(842)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(841)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(841)
Uchwała Nr V/69/11
(841)
EKO-TOM S.J. Turguła
(841)
Uchwała nr XII/114/03
(841)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(840)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(840)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(840)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(840)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(840)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(840)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(839)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(839)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(838)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(838)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(838)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(838)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(838)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(838)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(837)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(837)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(837)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(837)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(836)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(836)
2013 rok
(836)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(836)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(836)
Uchwała nr XXXII/306/05
(836)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(835)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(834)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(834)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(834)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(834)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(834)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(834)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(833)
Uchwała nr 312
(833)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(833)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(833)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(833)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(832)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(832)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(832)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(832)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(832)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(831)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(831)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(831)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(831)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(831)
Zarządzenie nr 103/2012
(831)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(830)
Uchwała nr XV/146/03
(830)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(829)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(829)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(829)
Ogłoszenie
(829)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(828)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(828)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(828)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(827)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(827)
Protokół nr 30
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(827)
Uchwała nr XII/112/03
(827)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(826)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(826)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(826)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(826)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(826)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(825)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(825)
2010
(825)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(825)
Uchwała nr XI/99/03
(825)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(825)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(824)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(824)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(823)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(823)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(823)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(823)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(823)
Uchwała nr VIII/65/03
(823)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(823)
Uchwała nr III/14/2002
(823)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(823)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(822)
Protokół nr 13
(822)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(822)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(822)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(822)
Uchwała nr III/15/2002
(822)
Obwieszczenie
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(821)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(821)
Uchwała nr XXXII/310/05
(821)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(821)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(820)
Uchwała nr XLIII/424/06
(820)
Uchwała nr XXXV/351/05
(820)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(820)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(819)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(819)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(819)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(819)
Uchwała Nr V/64/11
(819)
Zarządzenie nr 215
(818)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(818)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(818)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(818)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(818)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(818)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(817)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(817)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(817)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(817)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(817)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(817)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(815)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(815)
Protokół 10
(815)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(814)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(814)
Uchwała nr XXXII/307/05
(814)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(814)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(814)
2014 rok
(814)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(813)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(813)
Uchwała Nr XV/191/2012
(813)
Uchwała nr XLIII/425/06
(812)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(812)
Uchwała Nr XX/270/2008
(812)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(812)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(812)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(812)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(811)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(811)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(811)
OGŁOSZENIE
(811)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(811)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(810)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(810)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(810)
Protokół 7
(809)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(809)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(809)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(809)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(808)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(808)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(808)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(808)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(807)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(807)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(807)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(806)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(806)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(806)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(806)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(806)
Uchwała nr XXXV/341/05
(805)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(805)
Uchwała Nr IX/112/2011
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(805)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(805)
Uchwała nr XL/388/06
(804)
Uchwała nr XIV/141/03
(804)
Uchwała nr XLIV/443/06
(804)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(804)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(804)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(804)
2010 rok
(804)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(803)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(803)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(803)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(803)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(802)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(802)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(801)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(801)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(801)
Ogłoszenie
(801)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(800)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(800)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(799)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(799)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(799)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(799)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(798)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(798)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(798)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(798)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(798)
Obwieszczenie
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(798)
Uchwała nr III/16/2002
(797)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(797)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(797)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(797)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(797)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(797)
Protokół 3
(797)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(796)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(796)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(796)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(795)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(795)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(795)
Uchwała nr III/36/06
(795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(795)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(794)
Protokół 2
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(793)
Uchwała nr VIII/79/03
(793)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(792)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(792)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(792)
ZARZĄDZENIE NR 306
(792)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(792)
Obwieszczenie
(792)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(792)
Protokół 23
(792)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(792)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(791)
rok 2014
(791)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(790)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(790)
Program współpracy 2015
(790)
Protokół 17
(790)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(788)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(788)
2011 rok
(788)
Uchwała nr XXXV/356/05
(787)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(787)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(787)
Ogłoszenie
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zintegrowanego urzadzenia siedziowego typu UTM (Unified Threat Managment) dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(787)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(787)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(787)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(787)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(786)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(786)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(786)
Uchwała nr II/11/10
(786)
Uchwała nr III/27/06
(785)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(784)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(784)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(784)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(784)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(784)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(784)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(783)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(783)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(783)
Uchwała nr VIII/71/03
(783)
Protokół nr 18
(783)
Protokół 3
(783)
Protokół nr 11
(783)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(782)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(782)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(782)
Uchwała Nr XII/173/2008
(782)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(782)
Protokół nr XXXVII/2005
(781)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(781)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(781)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów
(781)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(781)
Uchwała nr XIX/174/04
(781)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(780)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(780)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w za