BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13887156
ostatnia aktualizacja BIP'u:
29-05-2020
Informacja o samorządzie
(301012)
Zamówienia publiczne
(121864)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(114398)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(92690)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(63606)
Przetargi 2015
(59632)
Aktualne oferty pracy
(56146)
Oferty pracy
(54781)
Urząd Miasta i Gminy
(47817)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(47259)
Przetargi 2014 - archiwum
(43025)
Przetargi 2017
(42369)
Władze
(40530)
Przetargi 2016
(40292)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(39528)
Przetargi 2019
(35672)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020 r.
(32055)
Kontakt
(31374)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(31280)
Przetargi 2018
(30821)
Opłata śmieciowa
(30291)
Podatki lokalne
(29937)
Akty prawne i protokoły
(29347)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(28012)
Przetargi - archiwum 2012
(26548)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(25422)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(24078)
Przetargi - archiwum 2013
(23021)
Informacja o wynikach przetargów
(21499)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(20946)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(20474)
Oświadczenia majątkowe radnych
(20005)
Uchwały Rady Miejskiej
(19234)
Jednostki organizacyjne gminy
(18850)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(18665)
Aktualne wyniki naborów
(18584)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(17783)
Rada Miejska we Wrześni
(17776)
Archiwum zakładowe
(17314)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(16719)
Konsultacje społeczne
(15994)
Jednostki pomocnicze gminy
(15235)
Zarządzenia Burmistrza
(14932)
Sprawy finansowe
(14900)
Zastępcy Burmistrza
(14619)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(14262)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Ogłoszenia
(13742)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(13579)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12776)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12682)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(12091)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11590)
Ogłoszenia
(11246)
Przetargi 2020
(10268)
Archiwum ofert pracy
(10231)
Spółki z udziałem gminy
(9752)
Segregacja odpadów komunalnych
(9071)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(9053)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8967)
Deklaracja
(8867)
Protokoły z sesji
(8831)
Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki tej opłaty oraz terminy wpłaty opłaty
(8327)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(8094)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(8036)
Sprawozdania finansowe
(8035)
Archiwum wyników naborów
(7639)
Zmiany Budżetowe
(7476)
Placówki oświatowe
(7385)
Przetargi - archiwum
(7103)
Archiwum 2001-2002
(7102)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(7045)
Podatki lokalne w 2019 r.
(6972)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(6931)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(6889)
Schronisko dla zwierząt
(6884)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6858)
Uchwała budżetowa
(6825)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6674)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6582)
Muzeum Regionalne
(6430)
Składy Komisji
(6430)
Nazwy i adresy
(6398)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(6218)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6195)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(6177)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
(6167)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6164)
Zgromadzenia publiczne
(6093)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(6078)
Statut Gminy Września
(6007)
Statut Gminy
(6001)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5898)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(5852)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5847)
Biblioteka Publiczna
(5811)
Plany zamówień publicznych
(5798)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5773)
Uchwały Zarządu
(5746)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5741)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5702)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5653)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5617)
Wybory samorządowe 2018
(5571)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5467)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5423)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(5392)
Plan Rozwoju Lokalnego
(5140)
Majątek komunalny
(5134)
Rocznik 2014
(5094)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(5080)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(5014)
Opłaty lokalne
(4981)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4884)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4862)
Rocznik 2015
(4858)
Rocznik 2014
(4841)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4803)
Petycje
(4798)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4745)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4741)
Podstawa prawna systemu
(4725)
Rocznik 2012
(4704)
Rocznik 2013
(4649)
Rocznik 2012
(4637)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4599)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(4540)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4533)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(4447)
Rocznik 2013
(4439)
Rocznik 2010
(4347)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(4311)
Rocznik 2011
(4310)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(4306)
Deklaracja elektroniczna
(4280)
Rocznik 2015
(4235)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4231)
Worki do segregacji odpadów
(4183)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(4179)
Protokoły z komisji budżetowej
(4172)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(4166)
Protokoły z komisji oświaty
(4091)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(4071)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(4070)
PROTOKÓŁ NR 63
(4062)
Protokoły z komisji gospodarczej
(4049)
Protokoły z komisji zdrowia
(4036)
Rocznik 2008
(4029)
Rocznik 2011
(4019)
PROTOKÓŁ NR 69
(4017)
Oświadczenie majątkowe
(4015)
Nieograniczone
(4014)
Petycje
(3990)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3986)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3953)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3929)
PROTOKÓŁ NR 67
(3904)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3896)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Rocznik 2009
(3889)
PROTOKÓŁ NR 58
(3867)
Protokół 59
(3866)
Rocznik 2005
(3854)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3845)
PROTOKÓŁ NR 66
(3815)
PROTOKÓŁ NR 70
(3779)
PROTOKÓŁ NR 60
(3758)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3747)
PROTOKÓŁ NR 61
(3735)
PROTOKÓŁ NR 64
(3692)
PROTOKÓŁ NR 65
(3682)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3679)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3671)
Protokół nr 62
(3661)
Rocznik 2017
(3657)
Konkursy
(3657)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3625)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
Lobbing
(3609)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3598)
Archiwum 2011
(3594)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
PROTOKÓŁ NR 68
(3561)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3560)
2014 rok
(3555)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3526)
PROTOKÓŁ NR 71
(3506)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3505)
Rocznik 2005
(3498)
2012 rok
(3488)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3480)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3469)
Opłata targowa
(3468)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2006
(3442)
Rocznik 2007
(3433)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3404)
Rocznik 2010
(3393)
Rocznik 2003
(3386)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3380)
Rocznik 2007
(3368)
Rocznik 2009
(3368)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3339)
Rocznik 2002
(3337)
Rocznik 2016
(3336)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3335)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(3328)
Przedszkola
(3325)
Rocznik 2003
(3320)
Rocznik 2008
(3309)
Podatek rolny w 2015 roku
(3301)
Rocznik 2006
(3293)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3293)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3289)
Poziomy recyklingu
(3285)
Oświata Niepubliczna
(3283)
Rocznik 2004
(3273)
Rejestr umów przetargowych
(3273)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(3273)
Informacja o wyborze oferty
(3270)
Rocznik 2004
(3267)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3262)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3258)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3244)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3238)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3220)
Rocznik 2016
(3218)
Archiwum
(3169)
Majątek komunalny
(3167)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3161)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3155)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(3123)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(3098)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(3090)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(3078)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(3078)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(3076)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(3071)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(3070)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(3065)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(3063)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(3055)
Rocznik 2018
(3052)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(3016)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3015)
Oświadczenie majątkowe
(3006)
za 2010 rok
(2989)
2013 rok
(2984)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2984)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2981)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2962)
2013 rok
(2960)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2927)
Oświadczenie majątkowe
(2919)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2918)
Protokół 1
(2917)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2906)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2899)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2884)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2881)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2874)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2870)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2869)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2858)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2850)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2849)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2848)
Rocznik 2017
(2832)
Rada Nadzorcza
(2806)
Rocznik 2001
(2806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2798)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2797)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2795)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2788)
Oświadczenie majątkowe
(2777)
Inne ogłoszenia
(2775)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2774)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2770)
Protokół Nr 60
(2769)
Podatki lokalne w roku 2016
(2768)
2011 rok
(2764)
CRP Sp. z o. o.
(2763)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2761)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2756)
2011 rok
(2751)
Protokół 3
(2743)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2741)
Bioodpady
(2739)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2738)
Oświadczenie majątkowe
(2735)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2734)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2734)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2733)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2724)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2718)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2710)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2704)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2700)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2696)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2691)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2691)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2690)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2689)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2686)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2685)
Obowiązek Informacyjny
(2683)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2682)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2671)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2669)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2665)
Oświadczenie majątkowe
(2664)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2663)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2658)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2657)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2647)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2645)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2644)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2642)
Oświadczenie majątkowe
(2642)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2640)
Protokół 2
(2638)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2638)
Obwody głosowania
(2630)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2624)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2621)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2621)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2597)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2595)
Oświadczenie majątkowe
(2595)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2595)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2589)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2589)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2585)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2585)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2577)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2576)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2576)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2562)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2560)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2551)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2542)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2540)
Protokół nr 19
(2539)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2539)
Protokół nr XIV/2003
(2538)
Rocznik 2018
(2530)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2529)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2517)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2513)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2512)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2510)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2505)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2501)
Jakość wody do spożycia
(2490)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2484)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2481)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2481)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2476)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2465)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2457)
Zarząd
(2456)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2455)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2453)
Protokół 4
(2451)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2447)
2014 rok
(2439)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2437)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2434)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2432)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2432)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2430)
2012 rok
(2428)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2423)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2416)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2411)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2409)
Uchwała Nr X/132/2011
(2407)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2406)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2389)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(2388)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2386)
PROTOKÓŁ NR 32
(2379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2375)
PROTOKÓŁ NR 56
(2364)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2361)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2337)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2335)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2334)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2329)
Rocznik 2002
(2328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2323)
Protokół
(2322)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(2316)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2315)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2314)
Unieważnienia przetargów
(2314)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2313)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2300)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2298)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(2297)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2290)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2285)
Adres
(2284)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2284)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2282)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2281)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2276)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2276)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2274)
Uchwała Nr II/31/2014
(2273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2272)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2266)
PROTOKÓŁ NR 47
(2266)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2264)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2262)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2258)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2258)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2254)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2254)
PROTOKÓŁ NR 42
(2248)
PROTOKÓŁ NR 66
(2248)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2245)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2238)
Protokół 69
(2238)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2238)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2238)
Protokół
(2236)
Dotacje
(2234)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2233)
Umowa spółki
(2231)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2230)
Protokół Nr 46
(2229)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2229)
Protokół Nr LX / 2002
(2229)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2229)
Zabytki
(2228)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2226)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2224)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2223)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2221)
Protokół 47
(2220)
Protokół
(2216)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2216)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2216)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2214)
PROTOKÓŁ NR 30
(2214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2210)
2010 rok
(2210)
Protokoły z komisji Doraźnej
(2206)
PROTOKÓŁ NR 84
(2206)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2203)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2201)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2199)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2198)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2197)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(2189)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2189)
PROTOKÓŁ NR 87
(2186)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(2185)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2182)
ORDO Poznań
(2176)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2174)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2174)
PROTOKÓŁ NR 53
(2171)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2167)
PROTOKÓŁ NR 11
(2162)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2159)
PROTOKÓŁ NR 14
(2159)
PROTOKÓŁ NR 4
(2158)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2155)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2154)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(2153)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2150)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(2147)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2144)
PROTOKÓŁ NR 18
(2144)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2142)
Nazwa i adres
(2139)
PROTOKÓŁ NR 85
(2139)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2135)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2132)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(2132)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2131)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2131)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2131)
Protokół nr 32
(2127)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(2126)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(2126)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2121)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2120)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(2115)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2114)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(2112)
2015 rok
(2111)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2111)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2110)
Archiwum 2012
(2106)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(2105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2103)
DECYZJA Nr 600/2010
(2099)
Uchwała Nr 322
(2098)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2098)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(2097)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(2094)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2092)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(2092)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2091)
Protokół nr 10
(2091)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2091)
PROTOKÓŁ NR LXII
(2090)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(2089)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(2088)
Protokół Nr 62
(2086)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2086)
PROTOKÓŁ NR LIX
(2085)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(2083)
Protokół nr 45
(2081)
Protokół NR 57
(2078)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(2076)
Dane podstawowe
(2075)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(2075)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(2073)
Protokół 62
(2071)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(2069)
Protokół Nr I / 2002
(2068)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(2068)
Protokół Nr 50
(2067)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(2063)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(2062)
Ochrona danych osobowych
(2060)
Protokół LXVI
(2060)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(2059)
PROTOKÓŁ Nr 83
(2059)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(2059)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(2058)
Protokół
(2054)
Protokół nr 51
(2052)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(2049)
Protokół 43
(2047)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(2047)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(2047)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2046)
Uchwała Nr III/17/2010
(2046)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(2046)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(2045)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2045)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(2041)
Protokół nr 56
(2041)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2040)
PROTOKÓŁ NR 13
(2038)
Protokół 12
(2037)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(2036)
Protokół 48
(2036)
PROTOKÓŁ NR LXI
(2034)
Protokół Nr VIII / 2003
(2034)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(2034)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(2034)
Protokół 6
(2033)
DECYZJA nr 360/2013
(2031)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(2024)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(2023)
Protokół
(2023)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(2022)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(2021)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(2020)
PROTOKÓŁ NR 23
(2019)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(2019)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(2018)
Protokół nr 16
(2017)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(2017)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2012)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(2010)
PROTOKÓŁ NR 43
(2010)
Protokół Nr 50
(2009)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(2007)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(2006)
Protokół 5
(2006)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(2006)
Protokół
(2003)
PROTOKÓŁ NR 89
(2002)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(2002)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(2002)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(2002)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(2002)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(2001)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(2000)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(2000)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1998)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1996)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1994)
Protokół Nr LIII / 2002
(1990)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1989)
Protokół Nr 56
(1989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1989)
Protokół
(1987)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1986)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1985)
Status prawny
(1985)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1984)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1983)
Protokół
(1983)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1982)
PROTOKÓŁ NR 16
(1980)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1980)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1979)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1978)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1978)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1978)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1977)
Protokół 49
(1976)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1975)
2012 rok
(1973)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1973)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1971)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1970)
Protokół Nr 51
(1967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1966)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1966)
2009 rok
(1965)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1963)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1961)
Protokół 38
(1960)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1960)
Protokół Nr LVIII
(1958)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1957)
PROTOKÓŁ NR 54
(1957)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1956)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1955)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1955)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1955)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1952)
Protokół nr 30
(1952)
Protokół nr 17
(1951)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1951)
Protokół 66
(1950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1948)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1948)
PROTOKÓŁ NR 38
(1947)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1947)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1947)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1947)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1946)
Protokół nr 22
(1945)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1943)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1943)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1942)
Protokół
(1940)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1940)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1938)
Protokół 75
(1937)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1937)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1936)
Protokół nr 67
(1932)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1931)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1929)
Protokół 16
(1929)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1929)
Nazwa i adres
(1927)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1925)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1924)
Protokół 5
(1924)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1921)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1920)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1920)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1919)
Organizacja
(1918)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1918)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1917)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1917)
Protokół nr 21
(1914)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1914)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1914)
Protokół 74
(1914)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1913)
Protokół 61
(1912)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1911)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1911)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1910)
Protokół
(1910)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1908)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1907)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1906)
PROTOKÓŁ NR 36
(1906)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1904)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1904)
PROTOKÓŁ NR 7
(1904)
2010 rok
(1904)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1903)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1903)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1903)
2016 rok
(1902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1901)
Protokół LXXI
(1899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1899)
PROTOKÓŁ NR 61
(1899)
Protokół
(1898)
PROTOKÓŁ NR 57
(1897)
Protokół
(1897)
Uchwała Nr 12
(1897)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1897)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1897)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1896)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1896)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1895)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1892)
Protokół
(1891)
Protokół nr 11
(1890)
Protokół nr 7
(1889)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1889)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1887)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1887)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1886)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1886)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1885)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1885)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1885)
Struktura własnościowa
(1885)
Protokół 41
(1884)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1883)
Protokół
(1883)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1882)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1881)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1881)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1881)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1880)
Protokół
(1880)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1879)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1879)
Protokół Nr III / 2002
(1879)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1878)
Protokół 45
(1877)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1877)
Protokół
(1876)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1875)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1874)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1872)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1868)
Protokół nr 53
(1868)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1868)
Protokół nr 34
(1867)
Protokół 68
(1865)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1865)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1865)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1864)
za 2009 rok
(1863)
Protokół nr 53
(1862)
Protokół Nr II / 2002
(1862)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1861)
Protokół nr 6
(1859)
Protokół nr 61
(1859)
PROTOKÓŁ NR 28
(1859)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1857)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1856)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1856)
PROTOKÓŁ NR 41
(1856)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1854)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1852)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1850)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1848)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1847)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1847)
PROTOKÓŁ NR 52
(1846)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1846)
PROTOKÓŁ NR 21
(1846)
Protokół Nr LVI / 2002
(1842)
Protokół nr 18
(1841)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1840)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1840)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1840)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1838)
Protokół nr 7
(1838)
Uchwała nr VI/86/2011
(1838)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1837)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1837)
Protokół nr XXXIII/2005
(1835)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1835)
Protokół 46
(1835)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1834)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1833)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1832)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1832)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1831)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1831)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1826)
Protokół
(1826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1826)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1825)
PROTOKÓŁ NR 2
(1825)
PROTOKÓŁ NR 64
(1823)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1821)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1819)
Protokół LXXXII
(1819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1819)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1817)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1817)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1817)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1817)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1815)
Protokół nr 15
(1815)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1814)
Protokół 50
(1814)
Protokół nr VI/2011
(1814)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1814)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1813)
Protokół Nr LV / 2002
(1812)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1812)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1811)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1811)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1809)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1809)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1809)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1808)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1808)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1807)
Protokół nr 39
(1807)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1806)
Protokół nr 13
(1806)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1805)
PROTOKÓŁ NR 65
(1804)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1804)
PROTOKÓŁ NR 51
(1803)
Ograniczone
(1803)
za 2005 rok
(1803)
Protokół Nr LVII / 2002
(1801)
Protokół Nr 46
(1800)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1800)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1799)
Protokół Nr V / 2003
(1798)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1798)
Protokół nr 27
(1797)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1797)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1795)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1795)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1794)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1793)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1793)
Protokół 44
(1793)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1793)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1792)
Protokół Nr LI / 2002
(1791)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1791)
Protokół nr 14
(1791)
Protokół nr 50
(1791)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1790)
PROTOKÓŁ NR 19
(1790)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1788)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1788)
Protokół nr 7
(1787)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1787)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1787)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
(1785)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1785)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1783)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1781)
Protokół
(1780)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1780)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1780)
Protokół
(1779)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1777)
Protokół Nr 47
(1777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1775)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1774)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1773)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1772)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1772)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1772)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1772)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1771)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1771)
Protokół LXXV
(1771)
Protokół nr 55
(1769)
Protokół nr 8
(1769)
Protokół 65
(1769)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1768)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1768)
Protokół nr 26
(1768)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1768)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1768)
Protokół nr 13
(1767)
Protokół Nr VI / 2003
(1767)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1766)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1766)
Uchwała nr IV/37/06
(1766)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1765)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1765)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1764)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1763)
PROTOKÓŁ NR 24
(1762)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1762)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1761)
Protokół
(1761)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1761)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1761)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1760)
Protokół nr 57
(1760)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1758)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1758)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1757)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1756)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1755)
Gimnazja
(1753)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1752)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1748)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1748)
Protokół nr 59
(1748)
Protokół Nr VII / 2003
(1746)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1745)
PROTOKÓŁ NR 60
(1745)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1745)
2009 rok
(1745)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1744)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1742)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1742)
za 2007 rok
(1740)
Protokół nr 14
(1739)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1739)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1738)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1738)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1738)
Protokół 39
(1737)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1737)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1736)
Ogłoszenie
(1736)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1735)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1735)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1734)
Protokół 64
(1734)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1733)
PROTOKÓŁ NR 35
(1732)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1731)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1731)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1730)
Protokół Nr L / 2002
(1730)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1729)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1728)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1728)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1727)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1727)
Protokół nr VIII/2007
(1727)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1726)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1726)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1722)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1722)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1721)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1720)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1720)
PROTOKÓŁ NR 55
(1720)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1720)
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
(1719)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1718)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1718)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1718)
Protokół nr 24
(1717)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1715)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1713)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1713)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1713)
Protokół nr 28
(1712)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1711)
PROTOKÓŁ NR 49
(1711)
Protokół Nr LII / 2002
(1711)
Protokół nr 11
(1710)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1710)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1707)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1707)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1707)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1707)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1706)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1705)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1704)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1703)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1703)
Protokół
(1703)
Protokół
(1701)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1701)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1700)
za 2006 rok
(1698)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1698)
PROTOKÓŁ NR 62
(1698)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1695)
Protokół nr XXIX/2005
(1695)
Protokół nr 23
(1695)
Protokół nr 55
(1694)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1693)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1693)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1692)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1692)
Uchwała Nr II/29/2014
(1692)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1692)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1691)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1691)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1691)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1691)
Protokół 18
(1691)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1691)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1690)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1689)
UCHWAŁA NR 69
(1689)
Protokół
(1688)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1688)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1686)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1685)
Protokół 40
(1685)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1685)
Protokół 72
(1685)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół nr 51
(1684)
Umowy o zamówienia publiczne
(1684)
Protokół 6
(1683)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1683)
PROTOKÓŁ NR 46
(1682)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1681)
Protokół 9
(1681)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1680)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1679)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1679)
Protokół
(1678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1677)
Protokół
(1677)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1676)
Kwalifikacja wojskowa
(1676)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1676)
Protokół
(1675)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1675)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1675)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1674)
PROTOKÓŁ NR 58
(1674)
Protokół Nr IX / 2003
(1674)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
(1673)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1673)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1673)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1672)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1672)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1671)
Protokół nr XXIV/2004
(1670)
Protokół LX
(1669)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1668)
Protokół nr XX/2004
(1668)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1668)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1668)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1667)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1666)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1665)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1665)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1663)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1663)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1663)
Kultura fizyczna i sport Miasta i Gminy Września
(1662)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1662)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1661)
Protokół nr XVIII/2004
(1661)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1661)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1660)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1659)
Protokół 1
(1658)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1658)
Protokół nr 48
(1658)
Protokół nr XXVI/2004
(1657)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1656)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1656)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1655)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1655)
Protokół nr 9
(1655)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1654)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1654)
Starosta Wrzesiński informuje
(1653)
Protokół
(1653)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1653)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1653)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1653)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1652)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1652)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1652)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1652)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1650)
Protokół 22
(1650)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1650)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1650)
Protokół
(1650)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1649)
za 2008 rok
(1649)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1648)
Protokół nr 18
(1648)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1647)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1646)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1645)
Zarządzenie Nr 59
(1644)
Protokół nr XLIII/2006
(1644)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1643)
Protokół Nr 49
(1643)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1643)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1642)
Protokół nr VI/2007
(1642)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1641)
Protokół nr XII/2003
(1641)
Ogłoszenie
(1641)
Protokół 42
(1640)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1640)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1640)
Protokół nr 44
(1639)
Ogłoszenie
(1639)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1639)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1638)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1638)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1638)
Protokół nr 52
(1637)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1636)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1636)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1635)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1635)
PROTOKÓŁ NR 44
(1635)
Protokół Nr LIV / 2002
(1635)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1635)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1635)
ZARZĄDZENIE NR 156/2015
(1634)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1634)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1634)
PROTOKÓŁ NR 5
(1633)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1633)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1632)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1632)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1632)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1630)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1630)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1627)
Protokół nr XI/2003
(1627)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1627)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1627)
Protokół
(1626)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1626)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1625)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1625)
2011 rok
(1625)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1624)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1623)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1622)
Protokół nr XXX/2005
(1622)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1622)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1622)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1621)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1621)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1620)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1620)
Protokół nr I/2006
(1618)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1617)
Uchwała Nr 127
(1617)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1616)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1615)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1614)
UCHWAŁA NR 91
(1613)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1613)
Protokół nr 57
(1613)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1613)
Protokół nr 24
(1612)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
(1610)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1610)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1610)
Uchwała nr 95
(1610)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1609)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Ogłoszenie
(1609)
Protokół nr XXXV/2005
(1609)
Uchwała Nr V/80/2011
(1608)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1608)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1607)
Protokół 4
(1607)
Protokół nr 54
(1605)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1604)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1604)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1604)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1603)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1603)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1603)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1603)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1603)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1603)
Protokół Nr X / 2003
(1602)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1602)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1602)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1602)
Protokół 3
(1602)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1602)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1602)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1600)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1598)
Protokół LXXVI
(1598)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1598)
Protokół nr XLI/2006
(1598)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1597)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1595)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1595)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1594)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1594)
Protokół
(1594)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1594)
Protokół nr XIX/2004
(1592)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1591)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1591)
Protokół 59
(1591)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1590)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1590)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1590)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1588)
Uchwała Nr 144
(1588)
Protokół nr 14
(1587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1587)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1587)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1586)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1586)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1586)
Ogłoszenie
(1586)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1585)
Uchwała nr XXXVI/359/05
(1585)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1585)
Protokół 67
(1584)
PROTOKÓŁ NR LX
(1584)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1584)
Uchwała nr 94
(1583)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1583)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1583)
Rocznik 2019
(1583)
Protokół 60
(1583)
Uchwała nr XI/102/03
(1582)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1582)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1582)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1581)
Protokół Nr LIX / 2002
(1581)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1581)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1581)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1580)
Ogłoszenie
(1580)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1580)
PROTOKÓŁ NR 63
(1580)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1579)
Protokół 71
(1578)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1577)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1577)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1576)
PROTOKÓŁ NR 86
(1576)
Protokół nr 52
(1575)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1575)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1575)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1575)
Obwieszczenie
(1574)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1574)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1574)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1574)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1573)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1573)
Protokół nr XLIV/2006
(1572)
PROTOKÓŁ NR 26
(1572)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1572)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1572)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1571)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1571)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1571)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1570)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1570)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1570)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1570)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1569)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1569)
Protokół LXXIV
(1569)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1568)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1568)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1568)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1568)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1567)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1566)
Protokół nr XXI/2004
(1566)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1566)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1566)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1566)
UCHWAŁA NR 80
(1566)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1565)
Protokół nr 49
(1565)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1564)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1564)
Protokół nr 41
(1563)
Obwieszczenie
(1563)
Komunikat
(1563)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1563)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1562)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1562)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1561)
Ogłoszenie
(1561)
UCHWAŁA nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2004r.
(1561)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1560)
Protokół LXV
(1560)
Protokół LXXII
(1559)
Uchwała Nr 106
(1558)
Protokół
(1558)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1558)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1557)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1557)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1557)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1556)
Protokół nr XXV/2004
(1556)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1556)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1555)
Protokół nr 12
(1555)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1555)
Zarządzenie nr 254/2012
(1555)
Rok 2013
(1555)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1554)
Protokół LXVIII
(1554)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1554)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1553)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1553)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1553)
PROTOKÓŁ NR 10
(1551)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1551)
Protokół 70
(1551)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1550)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1549)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1548)
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1548)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1548)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1547)
PROTOKÓŁ nr 45
(1546)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1544)
Protokół nr XXXI/2005
(1544)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1543)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1543)
rok 2013
(1543)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1541)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1541)
Protokół nr III/2006
(1541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1541)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1541)
Protokół Nr 54
(1540)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1540)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1539)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1538)
Uchwała Nr 141
(1538)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1538)
Protokół nr IX/2007
(1537)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1537)
Protokół nr XXXIV/2005
(1536)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1536)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1534)
Uchwała Nr X/131/2011
(1534)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1534)
Protokół LXXVIII
(1532)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1531)
Uchwała nr VIII/66/03
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1530)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1530)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1530)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1530)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1528)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1528)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1528)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1528)
Uchwała Nr 52
(1528)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1527)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1527)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1527)
Uchwała nr 71
(1527)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1527)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1526)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1526)
Protokół nr XXVIII/2004
(1526)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1526)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1525)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1525)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1525)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1525)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1525)
Protokół nr XVI/2003
(1525)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1523)
Protokół nr 20
(1523)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1522)
Ogłoszenie
(1522)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1522)
Uchwała Nr 126
(1521)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1520)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1520)
PROTOKÓŁ NR 69
(1520)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1520)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1520)
Protokół nr XIII/2003
(1519)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1519)
Protokół nr XL/2006
(1519)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1518)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1518)
Uchwała Nr 116
(1518)
Protokół nr 73
(1517)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1517)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1516)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1516)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1515)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1515)
Protokół nr X/2007
(1514)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1514)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1514)
Ogłoszenie
(1514)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1513)
Protokół nr XV/2003
(1513)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1513)
Uchwała Nr 53
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1512)
Uchwała Nr 44
(1512)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1512)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1512)
UCHWAŁA nr 60
(1511)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1511)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1511)
Protokół
(1510)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1510)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1510)
Uchwała Nr 48
(1510)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1510)
Uchwała Nr 120
(1509)
Uchwała Nr 128
(1509)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1509)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1508)
Ogłoszenie
(1508)
Obwieszczenie
(1507)
Uchwała Nr 148
(1507)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1507)
Uchwała Nr 61
(1506)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1506)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1506)
Ogłoszenie
(1506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1505)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1504)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1504)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1504)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1503)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1501)
Protokół nr XXXVI/2005
(1501)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1501)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1500)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1500)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1499)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1499)
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
(1499)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1499)
Protokół nr 9
(1498)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1498)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1498)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1498)
Protokół nr XXIII/2004
(1498)
Uchwała Nr 88
(1498)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1498)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1497)
Ogłoszenie
(1497)
Protokół nr II/2006
(1497)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1497)
Uchwała Nr 47
(1496)
Rok 2014
(1496)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1496)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1496)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1496)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1495)
Protokół nr 15
(1495)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1493)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1493)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1493)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1493)
Uchwała Nr 42
(1493)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1493)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1492)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1492)
Protokół LXIX
(1491)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1490)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1490)
Obwieszczenie
(1489)
Uchwała Nr 146
(1489)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1489)
Protokół LXXIII
(1489)
Obwieszczenie
(1489)
Obwieszczenie
(1489)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1488)
Protokół nr XLII/2006
(1488)
Protokół 5
(1488)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1487)
Uchwała Nr 39
(1486)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1486)
Uchwała Nr 43
(1486)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1486)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1486)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1486)
PROTOKÓŁ NR 40
(1486)
Uchwała Nr 45
(1486)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1485)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1485)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1484)
PROTOKÓŁ NR 8
(1484)
ZARZĄDZENIE Nr 40/2019
(1483)
Ogłoszenie
(1483)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1483)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1483)
Uchwała Nr 49
(1482)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1482)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1482)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1481)
Protokół Nr IV / 2003
(1480)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1480)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1479)
Uchwała Nr 102
(1479)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1479)
Protokół 63
(1478)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1478)
Zarządzenie nr 253/2012
(1478)
Protokół nr XXXIX/2006
(1477)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1477)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1477)
Uchwałą nr 85
(1476)
PROTOKÓŁ NR 64
(1476)
Protokół 20
(1475)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1475)
Uchwała Nr III/32/2010
(1474)
Obwieszczenie
(1474)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1474)
Uchwała Nr 27
(1474)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1474)
Kadra pedagogiczna
(1474)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1473)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1473)
Zarządzenie nr 251/2012
(1473)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1473)
Protokół LXXXI
(1473)
Zarządzenie nr 174/2012
(1473)
Ogłoszenie
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1472)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1472)
2011 rok
(1471)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1471)
Uchwała Nr 31
(1471)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1470)
Uchwała Nr 46
(1470)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1469)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1469)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1469)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1468)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1468)
Uchwała Nr 112
(1468)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1468)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1468)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1467)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1467)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1467)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1466)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1466)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1465)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1465)
Uchwała Nr 32
(1464)
UCHWAŁA NR 76
(1464)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1464)
Protokół nr XXVII/2004
(1464)
Uchwała Nr 51
(1464)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1464)
Protokół nr 15
(1463)
Uchwała Nr 7
(1463)
Uchwała Nr 64
(1463)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1463)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1462)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1462)
Uchwała Nr 34
(1462)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1462)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1462)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1462)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1461)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1461)
Zarządzenie nr 256/2012
(1461)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1461)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1460)
PROTOKÓŁ NR 6
(1459)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1459)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1459)
Protokół LXX
(1458)
UCHWAŁA NR 86
(1458)
Uchwała Nr 104
(1458)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1457)
Protokół LXXIX
(1457)
Programy i Plany
(1456)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1456)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1456)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1455)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1455)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1455)
Uchwała Nr 58
(1455)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1455)
Protokół nr 45
(1455)
Protokół LXVII
(1454)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1454)
Uchwała nr 74
(1453)
rok 2012
(1453)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1453)
Protokół LXI
(1453)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1453)
Uchwała Nr 103
(1453)
Protokół nr VII/2007
(1452)
Zarządzenie nr 162/2012
(1452)
Ogłoszenie
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1452)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1452)
PROTOKÓŁ NR 90
(1451)
Uchwała Nr 143
(1451)
Protokół nr 17
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1450)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1450)
Uchwała Nr 8
(1450)
PROTOKÓŁ NR 15
(1450)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1449)
Protokół LXII
(1449)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1449)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1448)
Uchwała Nr 55
(1448)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1448)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1448)
UCHWAŁA NR 99
(1447)
Uchwała Nr 35
(1447)
Uchwała Nr 50
(1447)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1447)
Protokół nr V/2007
(1447)
PROTOKÓŁ NR 88
(1446)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1446)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1446)
Ogłoszenie
(1446)
PROTOKÓŁ NR 70
(1446)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1446)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1446)
Uchwała Nr 3
(1446)
Uchwała Nr 65
(1446)
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z 22 sierpnia 2018 r.
(1444)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1444)
Uchwała Nr 24
(1443)
Protokół 1
(1443)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1442)
Protokół nr IV/2006
(1442)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1442)
Zarządzenie nr 240/2012
(1442)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1441)
Uchwała Nr 115
(1441)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1441)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1440)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1440)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1440)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1439)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1439)
2010 rok
(1439)
Uchwała Nr V/54/2015
(1439)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1438)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1438)
Uchwała Nr 54
(1438)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1438)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1438)
Uchwała nr III/13/2002
(1438)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1438)
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1438)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1437)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1436)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1436)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1436)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1435)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1435)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1434)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1433)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1433)
PROTOKÓŁ NR 37
(1433)
PROTOKÓŁ NR 20
(1433)
Uchwała nr 98
(1433)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1433)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1433)
Uchwała Nr 18
(1432)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1432)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1432)
Uchwała Nr 125
(1432)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1432)
Uchwała Nr 59
(1431)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1431)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1431)
Uchwała nr XXX/282/05
(1431)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1431)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1431)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1430)
Uchwała nr 92
(1430)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1430)
Uchwała Nr 33
(1430)
Uchwała Nr 93
(1430)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1430)
Uchwała Nr 28
(1430)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1430)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1429)
Protokół LXXXIV
(1429)
PROTOKÓŁ NR 3
(1428)
Protokół 13
(1428)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1428)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1428)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1427)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1427)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1427)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2016 roku
(1427)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1427)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1427)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1426)
2012 rok
(1426)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1426)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1426)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1426)
Uchwała Nr 142
(1426)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1426)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1426)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1426)
Uchwała Nr 29
(1426)
Protokół nr XXXII/2005
(1426)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1425)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1425)
Uchwała Nr 26
(1425)
Protokół 15
(1425)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1425)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1425)
Uchwała Nr 57
(1425)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1424)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1424)
wybory do Sejmu i Senatu 2019
(1424)
Uchwała Nr 84
(1423)
UCHWAŁA NR 73
(1423)
Uchwała Nr 89
(1423)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1422)
Uchwała Nr 121
(1422)
Protokół nr XXII/2004
(1422)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1421)
Uchwała Nr 78
(1421)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1421)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1420)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1420)
PROTOKÓŁ NR 81
(1419)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1419)
Uchwała Nr 41
(1419)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1418)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1418)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1418)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1417)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1417)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1417)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1417)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1417)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1416)
Uchwała Nr 147
(1416)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1416)
Obwieszczenie
(1415)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1415)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1414)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1414)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1414)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1414)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1414)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1413)
Uchwała nr 79
(1413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1413)
Protokół Nr 58
(1413)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1412)
Uchwała Nr 114
(1412)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1412)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1412)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1412)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1411)
Ogłoszenie
(1411)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1410)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1410)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1410)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1409)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1409)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1409)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1409)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1408)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1408)
Obwieszczenie
(1408)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1407)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1407)
Protokół 14
(1407)
Uchwała Nr 328
(1407)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1407)
Uchwała Nr 36
(1407)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1407)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1406)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1406)
2011 rok
(1406)
Uchwała Nr 2
(1406)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1406)
Protokół 19
(1405)
Uchwała Nr 145
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1405)
PROTOKÓŁ NR 31
(1405)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1405)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1405)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1404)
Uchwała Nr 25
(1404)
Protokół 4
(1404)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1404)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1404)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1403)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1403)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1402)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1402)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1402)
PROTOKÓŁ NR 72
(1402)
Uchwała Nr 105
(1402)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1401)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1400)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1400)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1400)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1398)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1398)
U C H W A Ł A Nr 81
(1398)
Uchwała nr XIII/137/03
(1397)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1396)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1396)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1396)
Ogłoszenie
(1395)
Obwieszczenie
(1395)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1395)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1395)
Uchwała Nr 318
(1395)
Uchwała Nr 23
(1395)
Uchwała nr XI/101/03
(1395)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1394)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1394)
PROTOKÓŁ NR 71
(1394)
Zarządzenie nr 214/2012
(1394)
Uchwała Nr 21
(1394)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1394)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1393)
Uchwała Nr 56
(1393)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1393)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1393)
Podatki lokalne w 2020 r.
(1392)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1392)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1392)
Uchwała Nr 100
(1391)
rok 2014
(1391)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1390)
Uchwała Nr 111
(1390)
Protokół 21
(1390)
Protokół LXXX
(1390)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1390)
Protokół 6
(1390)
Obwieszczenie
(1390)
Protokół 1
(1390)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1389)
PROTOKÓŁ NR 68
(1389)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1389)
Obwieszczenie
(1389)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1388)
Uchwała Nr 123
(1388)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1388)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1388)
PROTOKÓŁ NR 29
(1387)
Protokół 2
(1387)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1387)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1387)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1387)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1387)
Uchwała Nr V/65/2011
(1386)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1386)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1385)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1385)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1385)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1384)
Zarządzenie nr 170/2012
(1384)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1384)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1384)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1384)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1383)
UCHWAŁA NR 325
(1383)
Protokół LXXVII
(1382)
Uchwała Nr 66
(1382)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1382)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1382)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1382)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1382)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1381)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1381)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1381)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1381)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1380)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1380)
Uchwała Nr 320
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1379)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1379)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1378)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1378)
Zarządzenie nr 169/2010
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1377)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1376)
Uchwała Nr X/130/2011
(1376)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1376)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1375)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1375)
Uchwała Nr 124
(1375)
Uchwała Nr 109
(1375)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1374)
U C H W A Ł A Nr 62
(1374)
PROTOKÓŁ NR 27
(1374)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1374)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1374)
U C H W A Ł A Nr 82
(1373)
rok 2010
(1373)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1373)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1373)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1373)
Zarządzenie nr 234/2012
(1372)
UCHWAŁA NR 77
(1372)
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
(1372)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1372)
U C H W A Ł A Nr 327
(1371)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1371)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1370)
Protokół LXXXIII
(1370)
UCHWAŁA NR 321
(1370)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1370)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1369)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1369)
UCHWAŁA NR 70
(1369)
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
(1369)
PROTOKÓŁ NR 12
(1368)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1368)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1368)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1368)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1368)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1368)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1367)
Uchwała Nr 101
(1367)
Zarządzenie nr 198/2012
(1367)
Protokół 24
(1367)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1367)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1366)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1366)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1366)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1366)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1366)
Uchwała Nr 37
(1366)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1365)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1365)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1365)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1364)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1364)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1364)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1364)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1364)
2011 rok
(1364)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1363)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1363)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1362)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1362)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1362)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1362)
Uchwała Nr 122
(1361)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1361)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1361)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1361)
Uchwała nr II/9/2002
(1361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1361)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1360)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1360)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1359)
Uchwała Nr 20
(1359)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1359)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1359)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1358)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1358)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1358)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1357)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1357)
Ogłoszenie
(1357)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1356)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1356)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1356)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1356)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1356)
Uchwała Nr 19
(1356)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1356)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1356)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1356)
Uchwała Nr 319
(1356)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1355)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1355)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1355)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1354)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1354)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1354)
Protokół nr 63
(1354)
Protokół nr 16
(1354)
Uchwała Nr 323
(1354)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1353)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1352)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1352)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1351)
Protokół nr 8
(1351)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1351)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1351)
Uchwała Nr 16
(1351)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1350)
Zarządzenie nr 220/2012
(1350)
Ogłoszenie
(1350)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1350)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1349)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1349)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1349)
Uchwała Nr V/45/03
(1349)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1349)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1348)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1348)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1348)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1347)
Obwieszczenie
(1347)
2010 rok
(1347)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1347)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1346)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1346)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1346)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1345)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1345)
Uchwała Nr 110
(1344)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1344)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1344)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1344)
PROTOKÓŁ NR 48
(1343)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1343)
Uchwała nr VIII/70/03
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1343)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1343)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1342)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1342)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1342)
UCHWAŁA NR 313
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1341)
Uchwała Nr 329
(1341)
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
(1341)
Ogłoszenie
(1341)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1340)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1340)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1340)
Protokół Nr 22
(1340)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1339)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1339)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1339)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1338)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1338)
Uchwała nr XII/174/2015
(1338)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1338)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1338)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1338)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1338)
PROTOKÓŁ NR 34
(1338)
Protokół nr XVII/2003
(1337)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1336)
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Września - odpowiedzi na pytania (1)
(1336)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1336)
2013 rok
(1335)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1335)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1335)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1334)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1334)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1334)
Uchwała nr VIII/72/03
(1334)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1333)
Rodzinne Ogrody Działkowe - dotacje
(1332)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1332)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1332)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2018 r.
(1332)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1331)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1331)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1331)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1331)
Ogłoszenie
(1331)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1331)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1331)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1331)
Uchwała Nr I/21/2014
(1330)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1330)
Protokół
(1330)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1330)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1330)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Węgierki
(1329)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1329)
PROTOKÓŁ NR 39
(1329)
Protokół 7
(1328)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1328)
Program współpracy 2015
(1328)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1328)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1327)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1327)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1327)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1326)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1326)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1326)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1326)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1325)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1325)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1324)
Uchwała Nr III/34/2010
(1324)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1324)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1324)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1324)
Zarządzenie nr 145/2012
(1324)
Protokół 10
(1323)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1323)
Protokół 11
(1323)
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.
(1323)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1322)
Uchwała Nr 63
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1322)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1321)
Uchwała Nr 17
(1320)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1320)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1320)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1320)
Obwieszczenie
(1320)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1319)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1319)
Uchwała Nr 324
(1319)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1319)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1319)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1318)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1318)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1318)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1318)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1318)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1317)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1317)
2012 rok
(1317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1316)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1316)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1315)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1315)
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1315)
2014 rok
(1315)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1315)
Uchwała nr XI/108/03
(1315)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1314)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1313)
Ogłoszenie
(1313)
2011 rok
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1312)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1312)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1311)
Uchwała nr III/25/06
(1311)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1310)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1309)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1309)
Ogłoszenie
(1309)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1309)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1309)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1309)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1308)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1307)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1307)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1307)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1306)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1306)
PROTOKÓŁ NR 65
(1306)
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1305)
Uchwała Nr 67
(1305)
Obwieszczenie
(1305)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1305)
Uchwała Nr 9
(1305)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1305)
Dostawa ławek parkowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1304)
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1304)
Uchwała nr VI/91/07
(1303)
Uchwała nr VIII/64/03
(1303)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1303)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1303)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1302)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1302)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1302)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1302)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1301)
Informacja - sprzedaż VW Transporter T4
(1301)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1301)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1300)
Zarządzenie nr 31/2012
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1299)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1299)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1299)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1299)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1299)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1299)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1299)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1298)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1298)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1297)
Uchwała nr XV/146/03
(1297)
Uchwała Nr 1
(1297)
Zarządzenie nr 122/2010
(1297)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1296)
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1) (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(1296)
Uchwała Nr 13
(1296)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1296)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1296)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1295)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1295)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1295)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1295)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1295)
Uchwała Nr 5
(1294)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1294)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1293)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1293)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1292)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1292)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1292)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1292)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1291)
Rok 2015
(1291)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1291)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
(1291)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1291)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1290)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1290)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1290)
Umowy 2017
(1290)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1290)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1290)
Ogłoszenie
(1290)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1289)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1289)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1289)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1289)
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1288)
Uchwała nr XLI/414/06
(1288)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1288)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1288)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1287)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1287)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1287)
Uchwała Nr 15
(1287)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1286)
Uchwała nr XX/181/04
(1286)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1286)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1286)
Regulaminy korzystania ze zbiorów
(1286)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1286)
Zarządzenie nr 159/2012
(1285)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1285)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1285)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1284)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1284)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1284)
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
(1284)
UCHWAŁA NR 314
(1283)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1282)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1282)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1282)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1282)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1282)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1282)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1282)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1281)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1281)
2011 rok
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1280)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1279)
Protokół nr 10
(1279)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1279)
Uchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni z dnia 5 października 2018 r.
(1279)
Uchwała nr VII/104/07
(1279)
Obowiązek informacyjny
(1279)
ZARZĄDZENIE NR 152/2015
(1279)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1278)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1278)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1278)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1277)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1277)
Uchwała Nr 11
(1276)
Uchwała nr V/45/07
(1276)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1276)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1275)
Zarządzenie nr 215
(1275)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1275)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1275)
Protokół
(1274)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1274)
Umowy 2018
(1274)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1274)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1274)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1274)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1274)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1273)
Zarządzenie nr 124/2012
(1273)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1273)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1273)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1273)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1272)
Uchwała Nr 317
(1272)
Działalność charytatywna
(1271)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1271)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1271)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1271)
Uchwała nr XI/100/03
(1271)
ROK 2018
(1271)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1269)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1269)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1268)
Uchwała nr XII/118/03
(1268)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1268)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
(1268)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1268)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1268)
Protokół 17
(1268)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1267)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1267)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1267)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1267)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1266)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1265)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1265)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1265)
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Donaja we Wrześni - wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert
(1265)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1264)
2012 rok
(1264)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1263)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1263)
Uchwała Nr V/66/2011
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1262)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1262)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1262)
Uchwała nr III/16/2002
(1262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1261)
Uchwała Nr 14
(1261)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1261)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1261)
Uchwała nr XX/182/04
(1261)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1260)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 27 listopada 2015 r.
(1260)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1259)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1259)
Uchwała nr II/7/2002
(1259)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1259)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1258)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1256)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1256)
Uchwała Nr 6
(1256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1256)
Rocznik 2019
(1256)
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni – etap 1 (II postępowanie)
(1256)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1255)
Uchwała nr XII/115/03
(1255)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1255)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1254)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1254)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1254)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1254)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1253)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1253)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1253)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1252)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1252)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1252)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1252)
UCHWAŁA NR 4
(1251)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1251)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1251)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1251)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1250)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1250)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1250)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1250)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1250)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1249)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1249)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1248)
Uchwała nr XL/390/06
(1247)
Protokół 2
(1247)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1247)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1246)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1246)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1245)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1244)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1244)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1243)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1243)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1243)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1243)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1242)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1242)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1242)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1242)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1241)
Uchwała nr 312
(1241)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1241)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1241)
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2017 roku
(1241)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1241)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1241)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1240)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1240)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1240)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1240)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1240)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1240)
UCHWAŁA NR 315
(1240)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1240)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1240)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1240)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1239)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1238)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1238)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1238)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
(1238)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1238)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1237)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1237)
Zarządzenie nr 68/2012
(1237)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1237)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1237)
Uchwała nr XIV/141/03
(1237)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1236)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1236)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1236)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1235)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1235)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1235)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1235)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1235)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1234)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1234)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1233)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1233)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1233)
Uchwała nr 326
(1232)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1232)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1232)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1232)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1232)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2017 roku
(1232)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1232)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1232)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1231)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(1231)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1231)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1230)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1230)
Uchwała nr VIII/65/03
(1230)
UCHWAŁA NR 10
(1230)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1229)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1229)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1228)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1228)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1228)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1228)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1227)
Protokół nr 9
(1227)
Uchwała nr III/14/2002
(1227)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1227)
Uchwała nr VI/69/07
(1227)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1225)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.
(1225)
2012 rok
(1225)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1224)
Uchwała nr XXII/204/04
(1224)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1224)
Uchwała nr XI/99/03
(1224)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1223)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1223)
Uchwała nr IV/36/02
(1223)
Uchwały Nr XXXV/455/2018
(1223)
Uchwała nr XII/114/03
(1223)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1222)
Protokół 3
(1222)
Uchwała nr XII/112/03
(1222)
Modyfikacja SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2017 w roku
(1222)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1221)
DECYZJA nr 653/2013
(1221)
Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku
(1221)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1221)
Uchwała nr XII/117/03
(1220)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
(1220)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1220)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1220)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1220)
Protokół 23
(1220)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
(1219)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1219)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1218)
Protokół nr 30
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1218)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1218)
2011 rok
(1217)
Uchwała Nr X/129/2011
(1217)
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert
(1217)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1217)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1217)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1216)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1216)
Protokół 8
(1216)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1216)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1216)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1216)
Opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: część 1 – budowy drogi gminnej w Bierzglinku część 2 – przebudowy ulicy Suwalskiej we Wrześni
(1215)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1215)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1215)
Budowa budynku gospodarczego z przyległą do niego wiatą na sprzęt ogrodniczy na dz. geod. nr 332/2 we Wrześni
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: przebudową pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej, budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem parku, przebudową nawierzchni dróg gminnych
(1214)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.
(1213)
Protokół nr XII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1213)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1213)
Uchwała nr III/15/2002
(1213)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1213)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1211)
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu skłądania ofert - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1211)
Wycinka drzew w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - modyfikacja SIWZ, zmiana terminu
(1211)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1211)