BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
7389588
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-10-2017
Informacja o samorządzie
(215466)
Zamówienia publiczne
(82758)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(70284)
Przetargi 2015
(43718)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(42844)
Oferty pracy
(40411)
Przetargi 2014 - archiwum
(40403)
Aktualne oferty pracy
(37829)
Urząd Miasta i Gminy
(35491)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(31818)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(29326)
Przetargi 2016
(29171)
Władze
(29119)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(24498)
Przetargi - archiwum 2012
(24262)
Kontakt
(23864)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(22241)
Akty prawne i protokoły
(22179)
Przetargi - archiwum 2013
(20585)
Przetargi 2017
(19990)
Podatki lokalne
(19560)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(17490)
Opłata śmieciowa
(17274)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(16587)
Oświadczenia majątkowe radnych
(14764)
Aktualne wyniki naborów
(14058)
Jednostki organizacyjne gminy
(13348)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(13224)
Uchwały Rady Miejskiej
(12876)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(11797)
Archiwum zakładowe
(11663)
Sprawy finansowe
(11534)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11368)
Rada Miejska we Wrześni
(11240)
Jednostki pomocnicze gminy
(10519)
Zarządzenia Burmistrza
(10515)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(9711)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(9706)
Zastępcy Burmistrza
(9681)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(9657)
Ogłoszenia
(9598)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(9469)
Konsultacje społeczne
(8907)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8842)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(8153)
Archiwum ofert pracy
(7762)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7521)
Spółki z udziałem gminy
(7396)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(7161)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6794)
Informacja o wynikach przetargów
(6252)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6066)
Deklaracja
(5806)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5632)
Przetargi - archiwum
(5556)
Protokoły z sesji
(5533)
Archiwum 2001-2002
(5227)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(5201)
Ogłoszenia
(5175)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5092)
Archiwum wyników naborów
(5067)
Składy Komisji
(4987)
Sprawozdania finansowe
(4975)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(4882)
Terminy wpłaty opłaty
(4647)
Placówki oświatowe
(4606)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4563)
Uchwała budżetowa
(4497)
Segregacja odpadów komunalnych
(4460)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4436)
Zmiany Budżetowe
(4347)
Schronisko dla zwierząt
(4283)
Nazwy i adresy
(4221)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4213)
Protokoły z komisji edukacji
(4173)
Muzeum Regionalne
(4133)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(4091)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4081)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4059)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3991)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(3986)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3983)
Majątek komunalny
(3962)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3918)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3914)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Statut Miasta i Gminy
(3864)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3813)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3754)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3720)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3696)
Rocznik 2014
(3678)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3647)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3645)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3627)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3623)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3605)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3598)
Uchwały Zarządu
(3571)
Opłaty lokalne
(3563)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3561)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3556)
Biblioteka Publiczna
(3529)
Statut Miasta i Gminy Września
(3455)
Rocznik 2015
(3453)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(3444)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3369)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3346)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3331)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3322)
Rocznik 2014
(3278)
Rocznik 2012
(3273)
Rocznik 2012
(3263)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3259)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3228)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3209)
Rocznik 2013
(3203)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3192)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3071)
Rocznik 2013
(3064)
Zgromadzenia publiczne
(2999)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2965)
Rocznik 2010
(2907)
Rocznik 2011
(2862)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2862)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2847)
Podstawa prawna systemu
(2817)
Petycje
(2812)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2796)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2796)
Protokoły z komisji budżetowej
(2756)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2741)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2739)
Petycje
(2738)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2736)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2730)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2714)
Rocznik 2008
(2710)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2682)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2679)
Protokoły z komisji oświaty
(2667)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2658)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2652)
Protokoły z komisji zdrowia
(2642)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2628)
Rocznik 2015
(2624)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2608)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2603)
Deklaracja elektroniczna
(2602)
PROTOKÓŁ NR 69
(2591)
PROTOKÓŁ NR 63
(2583)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2578)
Rocznik 2011
(2572)
Oświadczenie majątkowe
(2556)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2538)
Rocznik 2005
(2522)
2014 rok
(2502)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2501)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2500)
Rocznik 2009
(2499)
PROTOKÓŁ NR 61
(2490)
Archiwum 2011
(2481)
PROTOKÓŁ NR 67
(2476)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2474)
2012 rok
(2462)
2013 rok
(2459)
PROTOKÓŁ NR 58
(2446)
PROTOKÓŁ NR 70
(2438)
Protokół 59
(2436)
PROTOKÓŁ NR 66
(2434)
PROTOKÓŁ NR 60
(2423)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2400)
Worki do segregacji odpadów
(2398)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2392)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2378)
Podatek rolny w 2015 roku
(2367)
Protokół nr 62
(2365)
PROTOKÓŁ NR 64
(2362)
PROTOKÓŁ NR 65
(2353)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2348)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2335)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2307)
PROTOKÓŁ NR 68
(2306)
PROTOKÓŁ NR 71
(2296)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2292)
2011 rok
(2291)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2288)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2274)
Rocznik 2007
(2272)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2259)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2257)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2251)
2011 rok
(2248)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2242)
Rocznik 2006
(2231)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2226)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2222)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2222)
za 2010 rok
(2204)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2135)
Opłata targowa
(2126)
Rocznik 2003
(2125)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2113)
Podatki lokalne w roku 2016
(2106)
Rocznik 2005
(2100)
Nieograniczone
(2090)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2090)
Majątek komunalny
(2086)
Rocznik 2004
(2079)
Informacja o wyborze oferty
(2071)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2065)
Rocznik 2002
(2062)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2048)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2048)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2033)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2032)
Rocznik 2010
(2025)
Rocznik 2008
(2010)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2002)
Rocznik 2009
(1998)
Rocznik 2004
(1993)
Oświadczenie majątkowe
(1985)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1982)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1978)
Rocznik 2007
(1978)
2013 rok
(1973)
2014 rok
(1970)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1958)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1957)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1956)
Rocznik 2006
(1939)
Rocznik 2016
(1935)
Przedszkola
(1934)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1928)
Zespoły Szkół
(1920)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1918)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1889)
Rocznik 2003
(1887)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1886)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1873)
2012 rok
(1865)
Poziomy recyklingu
(1835)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1830)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1827)
Plany zamówień publicznych
(1827)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1825)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1793)
Lobbing
(1792)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1787)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1787)
Inne ogłoszenia
(1784)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1781)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1781)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1779)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1770)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1768)
Protokół Nr 60
(1765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1760)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1759)
Gimnazja
(1753)
Konkursy
(1745)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1732)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1726)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1722)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1706)
2010 rok
(1703)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1695)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1688)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1681)
Rada Nadzorcza
(1677)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1669)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1666)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1663)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1661)
Oświadczenie majątkowe
(1656)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1654)
Protokół nr 19
(1653)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1652)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1651)
Oświadczenie majątkowe
(1643)
Rocznik 2016
(1642)
Oświadczenie majątkowe
(1634)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1628)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1627)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1626)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1623)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1621)
Rocznik 2001
(1619)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1614)
Oświadczenie majątkowe
(1613)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1608)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1607)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1604)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1602)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1600)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1595)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1587)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1581)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1581)
Uchwała Nr X/132/2011
(1579)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1578)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1576)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1576)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1575)
CRP Sp. z o. o.
(1570)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1559)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1556)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1552)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1548)
Oświadczenie majątkowe
(1547)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1546)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1544)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1542)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1540)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1536)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1536)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1530)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1529)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1523)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1515)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1511)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1510)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1510)
Oświadczenie majątkowe
(1507)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1506)
2012 rok
(1505)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1503)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1500)
Unieważnienia przetargów
(1498)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1498)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1483)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1481)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1475)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1474)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1471)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1467)
2009 rok
(1466)
Protokół nr XIV/2003
(1466)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1466)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1464)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1464)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1463)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1456)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1454)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1453)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1453)
Nazwa i adres
(1452)
Zarząd
(1452)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1450)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1447)
Archiwum 2012
(1445)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1445)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1441)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1439)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1437)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1437)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1433)
PROTOKÓŁ NR 42
(1430)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1430)
Adres
(1427)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1425)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1424)
Rocznik 2002
(1418)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1415)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1414)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1411)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1410)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1406)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1406)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1405)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1401)
PROTOKÓŁ NR 53
(1400)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1399)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1399)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1395)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1394)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1394)
2010 rok
(1393)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1391)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1389)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1388)
Rocznik 2017
(1386)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1384)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1384)
Paweł-Trans
(1384)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1383)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1380)
PROTOKÓŁ NR 18
(1380)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1380)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1376)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1374)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1373)
Protokół
(1372)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1372)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1372)
za 2009 rok
(1367)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1366)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1365)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1361)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1359)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1358)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1356)
Uchwała Nr II/31/2014
(1356)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1355)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1355)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1353)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1352)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1349)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1347)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1347)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1347)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1345)
Protokół
(1344)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1341)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1338)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1338)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1338)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1336)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1336)
DECYZJA Nr 600/2010
(1334)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1334)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1328)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1327)
PROTOKÓŁ NR 66
(1327)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1326)
Uchwała Nr III/17/2010
(1326)
Protokół Nr 46
(1324)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1323)
Protokół LXVI
(1322)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1321)
PROTOKÓŁ NR 84
(1321)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1320)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1319)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1317)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1316)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1316)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1315)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1315)
Protokół
(1314)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1313)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1313)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1312)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1310)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1310)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1307)
Protokół NR 57
(1307)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1306)
Umowa spółki
(1305)
PROTOKÓŁ NR 32
(1305)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1302)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1300)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1298)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1297)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1296)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1296)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1295)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1293)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1293)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1293)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1293)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1290)
Protokół 48
(1289)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1288)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1288)
Protokół Nr LX / 2002
(1286)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1284)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1284)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1283)
Protokół 47
(1283)
PROTOKÓŁ NR 47
(1283)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1280)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1279)
Uchwała Nr 322
(1279)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1279)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1279)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1278)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1277)
Protokół 69
(1275)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1275)
Obwody głosowania
(1274)
PROTOKÓŁ NR 30
(1273)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1272)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1271)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1269)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1267)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Podatki lokalne w 2017 r.
(1265)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1264)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1264)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1264)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1262)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1262)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1260)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1260)
Protokół 43
(1259)
PROTOKÓŁ NR 54
(1259)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1258)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1258)
Protokół
(1258)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1258)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1257)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1256)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1253)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1253)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1252)
Nazwa i adres
(1252)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1252)
PROTOKÓŁ NR 14
(1252)
PROTOKÓŁ NR 87
(1250)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1250)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1250)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1249)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1246)
PROTOKÓŁ NR 85
(1246)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1246)
Protokół nr 67
(1245)
PROTOKÓŁ NR 4
(1245)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1245)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1243)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1242)
Protokół nr 61
(1242)
Protokół Nr 56
(1242)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1241)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1241)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1239)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1238)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1238)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1238)
PROTOKÓŁ NR 89
(1236)
Ograniczone
(1235)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1234)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1233)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1232)
Protokół Nr 62
(1230)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1230)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1230)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1227)
PROTOKÓŁ NR 11
(1226)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1225)
za 2007 rok
(1225)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1224)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1224)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1224)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1224)
DECYZJA nr 360/2013
(1224)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1223)
PROTOKÓŁ NR 43
(1222)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1222)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1222)
PROTOKÓŁ NR 13
(1222)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1222)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1221)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1221)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1220)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1218)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1215)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1214)
Protokół LXXV
(1214)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1214)
Uchwała Nr 12
(1213)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1212)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1211)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1209)
PROTOKÓŁ NR 7
(1207)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1206)
za 2006 rok
(1206)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1205)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1203)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1203)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1202)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1201)
Protokół 62
(1200)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1200)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1199)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1198)
PROTOKÓŁ NR 23
(1198)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1196)
Protokół 1
(1196)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1196)
Uchwała nr IV/37/06
(1196)
za 2005 rok
(1195)
Protokół Nr 50
(1195)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1194)
Protokół Nr 51
(1194)
Protokół
(1194)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1193)
PROTOKÓŁ NR 38
(1192)
2009 rok
(1192)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1189)
Protokół nr XXXIII/2005
(1188)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1188)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1188)
Protokół
(1187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1187)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1186)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1184)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1183)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1183)
PROTOKÓŁ NR 52
(1182)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1181)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1180)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1180)
PROTOKÓŁ NR 57
(1179)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1179)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1178)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1178)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1177)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1177)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1176)
Protokół 49
(1175)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1175)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1174)
Ogłoszenie
(1173)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1173)
Protokół nr 45
(1173)
Archiwum
(1173)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1171)
Protokół Nr LIII / 2002
(1171)
Protokół Nr LVIII
(1170)
Protokół nr 56
(1170)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1169)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1169)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1166)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1165)
Protokół 41
(1165)
Protokół nr 59
(1165)
Protokół nr 53
(1164)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1164)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1163)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1163)
Protokół Nr I / 2002
(1163)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1162)
Ogłoszenie
(1162)
Protokół 38
(1161)
Ogłoszenie
(1160)
Protokół nr 10
(1160)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1159)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1159)
PROTOKÓŁ NR 51
(1158)
PROTOKÓŁ NR 61
(1158)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1157)
Protokół nr 30
(1157)
Protokół nr 32
(1156)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1155)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1154)
Protokół
(1153)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1153)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1153)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1151)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1151)
PROTOKÓŁ NR 36
(1150)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1150)
Protokół 61
(1149)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1149)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1149)
PROTOKÓŁ NR 64
(1147)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1147)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1147)
PROTOKÓŁ NR 41
(1146)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1146)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1145)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1144)
Protokół nr 22
(1143)
Zarządzenie Nr 59
(1143)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1143)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1142)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1141)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1140)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1140)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1139)
PROTOKÓŁ NR 65
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1138)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1138)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1138)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1137)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1137)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1136)
Protokół nr 21
(1136)
Protokół
(1135)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1134)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1133)
Protokół 68
(1133)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1133)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1132)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1132)
Uchwała nr VI/86/2011
(1131)
Protokół
(1130)
Protokół 45
(1130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1130)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1130)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1129)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1128)
Oświata Niepubliczna
(1128)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1127)
Protokół
(1127)
Protokół nr 51
(1125)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1125)
PROTOKÓŁ NR 16
(1123)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1122)
Protokół nr 55
(1122)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1121)
PROTOKÓŁ NR 28
(1121)
Protokół LXXI
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1120)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1119)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1119)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1119)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1118)
Protokół nr VI/2011
(1118)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1118)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1117)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1116)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1116)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1115)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1115)
za 2008 rok
(1114)
Protokół nr 39
(1114)
Protokół Nr 50
(1113)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1112)
Uchwała Nr X/131/2011
(1112)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(1112)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1112)
Protokół nr 41
(1111)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1111)
UCHWAŁA NR 69
(1110)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1110)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1109)
Protokół nr 50
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1108)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1108)
2011 rok
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1108)
Ogłoszenie
(1108)
Protokół nr XXVI/2004
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1107)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1107)
Protokół 66
(1107)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1106)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1105)
Protokół nr XVIII/2004
(1105)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1104)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1104)
Protokół LXXXII
(1104)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1104)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1103)
Protokół 50
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1103)
Protokół
(1102)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1102)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1102)
Protokół
(1100)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1100)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1100)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1099)
Protokół nr 7
(1099)
Protokół 12
(1098)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1098)
Protokół nr XXIV/2004
(1098)
Uchwała Nr V/80/2011
(1097)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1097)
PROTOKÓŁ NR 62
(1097)
PROTOKÓŁ NR 56
(1096)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1096)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1096)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1096)
Protokół nr XXIX/2005
(1096)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1095)
Protokół Nr 47
(1095)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1095)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1095)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1094)
Protokół nr 16
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1094)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1093)
Protokół nr 34
(1093)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1093)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1092)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1092)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1091)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1091)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(1090)
PROTOKÓŁ NR 60
(1090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1090)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1089)
Umowy o zamówienia publiczne
(1089)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1088)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1088)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1088)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1088)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1088)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1087)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1087)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1087)
Protokół
(1086)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1086)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1086)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1085)
Protokół
(1085)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1085)
UCHWAŁA NR 80
(1085)
PROTOKÓŁ NR 21
(1085)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1084)
Protokół
(1084)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1083)
Protokół nr 17
(1082)
Protokół nr XII/2003
(1082)
Protokół nr 55
(1082)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1082)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1082)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1080)
Protokół 46
(1080)
Protokół Nr VIII / 2003
(1080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1079)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1079)
Protokół
(1079)
Protokół 74
(1078)
Protokół 6
(1078)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1078)
Protokół 3
(1078)
Protokół nr IX/2007
(1078)
PROTOKÓŁ NR 55
(1078)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1077)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1076)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1076)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1076)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1075)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1075)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1075)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1075)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1074)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1074)
Protokół nr XXX/2005
(1074)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1073)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1073)
2015 rok
(1073)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1072)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1072)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1071)
PROTOKÓŁ NR 44
(1071)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1071)
Protokół 75
(1070)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1068)
PROTOKÓŁ NR 49
(1068)
Protokół LX
(1068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1068)
Protokół 16
(1068)
Protokół Nr LVI / 2002
(1068)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1068)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1068)
Protokół nr XIX/2004
(1068)
Obwieszczenie
(1067)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1067)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1067)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1066)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1066)
PROTOKÓŁ NR 35
(1065)
Protokół
(1065)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1065)
Protokół nr XLI/2006
(1065)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1065)
PROTOKÓŁ NR 24
(1064)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1064)
Dane podstawowe
(1063)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1063)
Protokół LXXVI
(1062)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1062)
Protokół nr XXXIV/2005
(1061)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1061)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1061)
Protokół nr XIII/2003
(1060)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1060)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1060)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1060)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1059)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1059)
Uchwała Nr 44
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1058)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1057)
Uchwała Nr 52
(1056)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1055)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1055)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1055)
Protokół 22
(1055)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1055)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1054)
Protokół nr 51
(1054)
PROTOKÓŁ NR 2
(1054)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1053)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1053)
PROTOKÓŁ NR 5
(1053)
Protokół 64
(1053)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1053)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1053)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1052)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1052)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1052)
UCHWAŁA NR 91
(1051)
Protokół nr 7
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1050)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1050)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1050)
Protokół Nr VI / 2003
(1050)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1049)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1049)
Protokół 1
(1049)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1048)
Uchwała Nr 53
(1048)
Protokół nr XI/2003
(1048)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1048)
PROTOKÓŁ NR 58
(1048)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1047)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1047)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1047)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1047)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1047)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1046)
Protokół 44
(1046)
Protokół 39
(1046)
Uchwała Nr 127
(1045)
Protokół nr VIII/2007
(1045)
Uchwała nr 95
(1045)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1044)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1044)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1044)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1043)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1043)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1043)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1043)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1042)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1042)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1041)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1041)
Protokół nr 53
(1041)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1041)
Protokół Nr LV / 2002
(1041)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1040)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1040)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1040)
Protokół Nr 49
(1040)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1040)
Protokół Nr II / 2002
(1040)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1039)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1039)
Protokół nr 44
(1038)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1038)
PROTOKÓŁ NR 46
(1038)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1037)
Uchwała nr 94
(1037)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1037)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1036)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1036)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1036)
Protokół Nr III / 2002
(1036)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1035)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1035)
Protokół nr 18
(1035)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1034)
Protokół 65
(1034)
Protokół nr I/2006
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1033)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1033)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1032)
OGŁOSZENIE
(1032)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1031)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1031)
Protokół 2
(1031)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1030)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1029)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1028)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1028)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1027)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1026)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1026)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1026)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1026)
Protokół Nr VII / 2003
(1026)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1026)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1026)
Protokół
(1025)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1025)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1025)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1025)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1025)
PROTOKÓŁ NR 19
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1025)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1025)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1024)
Protokół nr 6
(1024)
Protokół Nr V / 2003
(1024)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1024)
Protokół nr 52
(1024)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1023)
Protokół 4
(1023)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1022)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1022)
Protokół nr VI/2007
(1022)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1022)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1022)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1021)
Uchwała Nr 48
(1021)
Protokół nr 27
(1021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1021)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1020)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1020)
Protokół nr XVI/2003
(1020)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1019)
Uchwała Nr 47
(1019)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1019)
Protokół
(1018)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1018)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1018)
Uchwała nr 71
(1018)
Protokół nr 13
(1018)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1018)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1018)
Protokół Nr L / 2002
(1018)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1017)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1017)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1017)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1017)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1017)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1017)
Protokół nr 11
(1017)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1015)
Uchwała Nr 120
(1015)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1015)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1014)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1014)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1014)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1014)
Protokół nr XLIII/2006
(1014)
Protokół nr XXXV/2005
(1014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1013)
Starosta Wrzesiński informuje
(1013)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1013)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1013)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1013)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1013)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1013)
Protokół
(1013)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1013)
Uchwała Nr 39
(1012)
Uchwała Nr 144
(1011)
UCHWAŁA nr 60
(1011)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1011)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1011)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1010)
Uchwała Nr 88
(1010)
Protokół
(1010)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1009)
Ogłoszenie
(1009)
Uchwała Nr 61
(1008)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1008)
Protokół LXXVIII
(1008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1007)
Protokół LXXIV
(1007)
Komunikat
(1007)
Uchwała nr XXX/282/05
(1007)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1006)
Protokół nr XL/2006
(1006)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1006)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1006)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1005)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1005)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1005)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1004)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1004)
Protokół nr 14
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1004)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1004)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1003)
Uchwała Nr 49
(1003)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1003)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1003)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1002)
Protokół nr XLIV/2006
(1002)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1002)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1002)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1001)
Protokół Nr X / 2003
(1001)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1001)
Uchwała Nr 7
(1001)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1001)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1001)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1001)
Protokół
(1001)
PROTOKÓŁ NR 86
(1001)
Protokół Nr LVII / 2002
(1000)
Uchwała Nr 42
(1000)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1000)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1000)
Protokół nr 49
(1000)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(999)
Uchwała nr XXVI/240/04
(999)
Protokół nr 54
(999)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(999)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(999)
Uchwała Nr 3
(999)
Uchwała Nr 2
(998)
Protokół 18
(998)
Uchwała Nr 116
(998)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(997)
Uchwała Nr 18
(997)
PROTOKÓŁ NR 69
(997)
Uchwała Nr 34
(997)
Uchwała Nr VII/100/2011
(996)
Uchwała Nr 106
(996)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(996)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(996)
Protokół nr 7
(996)
Protokół
(996)
Uchwała Nr XV/208/2008
(995)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(995)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(994)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(994)
Protokół nr 24
(994)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(994)
Uchwała Nr IX/122/2011
(994)
Uchwała Nr 65
(993)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(993)
Protokół nr 15
(993)
Protokół nr XXV/2004
(993)
Protokół nr 13
(993)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(993)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(992)
Protokół 72
(992)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(991)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(991)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(991)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(991)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(991)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(991)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(991)
Uchwała Nr 45
(991)
Obwieszczenie
(990)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(990)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(990)
Protokół nr 14
(990)
Uchwała Nr 64
(990)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(990)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(989)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(989)
Obwieszczenie
(989)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(988)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(988)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(988)
Obwieszczenie
(988)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(988)
Obwieszczenie
(988)
Struktura własnościowa
(987)
Uchwała Nr III/32/2010
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(987)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(986)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(986)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(986)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(986)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(986)
Protokół nr 57
(986)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(986)
Uchwała Nr 51
(986)
Protokół nr XV/2003
(986)
Protokół LXXII
(986)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(985)
Uchwałą nr 85
(985)
Protokół nr 48
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(985)
Protokół 67
(984)
Protokół nr XXI/2004
(984)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(983)
Protokół 9
(983)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(983)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(982)
Uchwała Nr 31
(981)
Protokół Nr 46
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(981)
Protokół 42
(980)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(980)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(980)
Protokół 59
(980)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(979)
Uchwała nr 74
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(979)
Protokół nr XXXVI/2005
(979)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(979)
Obwieszczenie
(979)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(977)
Obwieszczenie
(977)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(977)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(976)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(976)
Uchwała Nr VII/101/2011
(976)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(976)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(976)
Zarządzenie nr 240/2012
(975)
UCHWAŁA NR 99
(975)
Status prawny
(975)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(975)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(975)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(975)
Protokół LXV
(974)
Protokół nr XXXI/2005
(974)
Uchwała Nr XV/195/2012
(974)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(974)
PROTOKÓŁ Nr 9
(973)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(973)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(973)
Protokół 40
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(972)
Obwieszczenie
(972)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(971)
Obwieszczenie
(971)
Protokół 70
(971)
Zarządzenie nr 254/2012
(971)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(970)
Protokół
(970)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(970)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(970)
Protokół nr X/2007
(970)
Uchwała Nr 58
(970)
Uchwała Nr X/130/2011
(969)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(969)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(969)
Protokół nr 14
(969)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(969)
PROTOKÓŁ NR 6
(969)
Uchwała Nr 141
(969)
Protokół 71
(969)
Protokół nr XXIII/2004
(969)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(968)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(968)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(968)
PROTOKÓŁ NR 40
(968)
Protokół nr 57
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(968)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(968)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(967)
Uchwała Nr 8
(967)
Uchwała Nr 46
(966)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(966)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(966)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(965)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(965)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(965)
Uchwała Nr 43
(965)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(964)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(964)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(964)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(964)
Uchwała Nr 29
(964)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(964)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(963)
Protokół nr XXXII/2005
(963)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(963)
PROTOKÓŁ NR 10
(962)
Protokół
(962)
Uchwała Nr XI/166/2012
(962)
Protokół
(962)
Uchwała Nr 126
(961)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(961)
Protokół
(961)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(961)
Uchwała nr 98
(961)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(961)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(960)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(960)
Protokół nr 26
(960)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(960)
Protokół nr XXVIII/2004
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(959)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(959)
Uchwała Nr 328
(959)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(959)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(959)
Protokół Nr LI / 2002
(958)
Protokół nr XX/2004
(958)
Protokół
(958)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(957)
Uchwała Nr 55
(957)
Protokół nr V/2007
(956)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(956)
Zarządzenie nr 162/2012
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(956)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(955)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(955)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(955)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(955)
Uchwała Nr 57
(955)
Protokół nr 18
(954)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(954)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(954)
Protokół nr XXXVIII/2005
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(954)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(953)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(953)
Uchwała Nr 128
(953)
Uchwała Nr 27
(953)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(953)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(952)
Uchwała Nr 32
(952)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(952)
UCHWAŁA NR 76
(952)
Uchwała Nr 54
(952)
Uchwała Nr 112
(952)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(952)
PROTOKÓŁ NR 26
(952)
2011 rok
(952)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(952)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(952)
PROTOKÓŁ NR 63
(952)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(951)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(951)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(951)
Uchwała nr VIII/66/03
(951)
Uchwała Nr 103
(951)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(951)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(950)
Protokół
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(950)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(950)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(950)
Uchwała Nr II/29/2014
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(950)
PROTOKÓŁ nr 45
(950)
UCHWAŁA NR 86
(950)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(950)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(950)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(949)
Protokół nr 28
(949)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(949)
Uchwała Nr 59
(948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(948)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(948)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(948)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(948)
Protokół nr III/2006
(948)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(948)
Ogłoszenie
(948)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(947)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(947)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(947)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(947)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(947)
Protokół nr 11
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(946)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(946)
Protokół nr VII/2007
(946)
Uchwała nr XXVII/260/04
(946)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(945)
Uchwała Nr 84
(945)
Uchwała Nr 50
(945)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(945)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(944)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(944)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(944)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(943)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(943)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(943)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(943)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(942)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(942)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(942)
Uchwała Nr 35
(942)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(942)
Protokół nr 8
(941)
PROTOKÓŁ NR 70
(941)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(941)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(941)
Zarządzenie nr 256/2012
(940)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(940)
Zarządzenie nr 174/2012
(940)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(939)
Uchwała Nr 33
(939)
Ogłoszenie
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(938)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(938)
Organizacja
(938)
Uchwała Nr 66
(937)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(937)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(937)
Uchwała Nr 56
(937)
Uchwała Nr 89
(937)
Zarządzenie nr 253/2012
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(936)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(936)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(936)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(936)
Protokół
(935)
Uchwała Nr XII/171/2012
(935)
Uchwała Nr 102
(935)
PROTOKÓŁ NR 64
(935)
Protokół nr XLII/2006
(935)
Uchwała Nr 37
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(934)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(934)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(934)
Protokół nr 8
(934)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(933)
Uchwała Nr 41
(933)
Protokół Nr LIX / 2002
(933)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(933)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(933)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(933)
Uchwała Nr 318
(933)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(933)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(932)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(931)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(931)
Uchwała Nr 28
(931)
Uchwała Nr 36
(931)
Uchwała Nr 115
(931)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(931)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(930)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(930)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(930)
Uchwała Nr XX/266/2013
(930)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(930)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(929)
Uchwała Nr 93
(929)
U C H W A Ł A Nr 62
(929)
Uchwała Nr 21
(929)
Protokół 60
(929)
Działalność charytatywna
(928)
Protokoły z komisji Doraźnej
(928)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(928)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(928)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(928)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(928)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(927)
Uchwała Nr 319
(926)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(926)
Protokół Nr 54
(926)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(926)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(926)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(926)
Protokół LXVIII
(926)
UCHWAŁA NR 325
(926)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(925)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(925)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(925)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(925)
UCHWAŁA NR 73
(925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(924)
PROTOKÓŁ NR LX
(924)
Uchwała Nr 78
(924)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(924)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(924)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(924)
Uchwała Nr 109
(923)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(923)
Uchwała Nr 24
(923)
Obwieszczenie
(923)
Zarządzenie nr 251/2012
(923)
Sprzedaż lokali komunalnych
(923)
Obwieszczenie
(923)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(923)
Przedmiot działalności i kompetencje
(923)
Protokół LXXIX
(923)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(923)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(923)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(922)
Protokół Nr LIV / 2002
(922)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(922)
Uchwała Nr 148
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(921)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(920)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(920)
U C H W A Ł A Nr 327
(920)
Uchwała Nr 146
(920)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(920)
Ogłoszenie
(920)
Protokół nr 23
(920)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(920)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(919)
Protokół nr 9
(918)
Uchwała Nr 100
(918)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(917)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(917)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(917)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(917)
Uchwała Nr 104
(917)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(916)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(916)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(916)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(916)
Uchwała nr III/13/2002
(916)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(916)
Protokół
(916)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(916)
Protokół nr 73
(915)
Protokół 20
(915)
PROTOKÓŁ NR 90
(915)
Uchwała Nr 123
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(915)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(915)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(914)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(914)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(914)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(913)
Uchwała Nr XI/143/2012
(913)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(913)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(913)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(913)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(912)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(912)
Uchwała Nr 121
(912)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(912)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(912)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(912)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(912)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(911)
PROTOKÓŁ NR LXV
(911)
Uchwała nr XXXV/338/05
(911)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(911)
Uchwała nr XXIV/225/04
(911)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(911)
Uchwała Nr 114
(911)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(911)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(911)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(911)
Protokół nr 52
(910)
Uchwała Nr 63
(910)
Uchwała nr 79
(910)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(910)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(910)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(909)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(909)
Uchwała Nr 320
(909)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(909)
Uchwała Nr 111
(909)
Zarządzenie Nr 160/2010
(909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(909)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(909)
Protokół LXXIII
(909)
PROTOKÓŁ NR 27
(909)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(909)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(908)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(908)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(908)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(908)
Protokół Nr IX / 2003
(908)
Uchwała Nr 105
(907)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(907)
Uchwała Nr XI/167/2012
(907)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(907)
Protokół nr XXXIX/2006
(906)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(906)
Ogłoszenie
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(906)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(906)
Uchwała Nr V/65/2011
(906)
2010 rok
(906)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(905)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(905)
Uchwała Nr XII/172/2012
(905)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(905)
Uchwała nr VIII/120/2015
(904)
Uchwała Nr XV/190/2012
(904)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(904)
Zarządzenie nr 214/2012
(904)
Uchwała Nr III/34/2010
(903)
Uchwała Nr 26
(903)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(903)
Protokół nr 24
(903)
Protokół nr XXII/2004
(903)
Protokół nr IV/2006
(903)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(902)
Protokół LXIX
(902)
Protokół nr 15
(902)
Uchwała nr XLI/414/06
(902)
Protokół Nr LII / 2002
(901)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(901)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(900)
UCHWAŁA NR 77
(900)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(900)
Ogłoszenie
(900)
Uchwała Nr V/54/2015
(900)
PROTOKÓŁ Nr 82
(899)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(899)
Protokół 15
(898)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(898)
2011 rok
(898)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(898)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(897)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(897)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(897)
Uchwała Nr XV/197/2012
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(897)
Protokół nr 9
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(896)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(896)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(896)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(896)
Obwieszczenie
(896)
Uchwała Nr VI/91/2011
(896)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(896)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(896)
PROTOKÓŁ NR 88
(895)
Protokół LXII
(895)
Zarządzenie nr 234/2012
(895)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(895)
PROTOKÓŁ NR 3
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(894)
Protokół nr 12
(894)
Obwieszczenie
(894)
Uchwała Nr 23
(894)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(894)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(893)
U C H W A Ł A Nr 82
(893)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(893)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(893)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(893)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(893)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(892)
Protokół Nr IV / 2003
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(892)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(892)
2011 rok
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(891)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(891)
UCHWAŁA NR 70
(891)
Protokół nr XXVII/2004
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(890)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(890)
Protokół Nr 58
(890)
Protokół
(889)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(889)
Uchwała nr VI/91/07
(889)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(889)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(888)
Uchwała Nr 25
(888)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(888)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(888)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(888)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(888)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(888)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(888)
PROTOKÓŁ NR 8
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(888)
U C H W A Ł A Nr 81
(887)
Zarządzenie nr 170/2012
(887)
Protokół 5
(887)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(886)
Protokół 6
(886)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(886)
Protokół
(886)
Uchwała nr 92
(886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(886)
Ogłoszenie
(886)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(886)
Protokół LXVII
(886)
Uchwała Nr 125
(886)
Uchwała Nr V/45/03
(886)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(885)
Uchwała nr XXXV/344/05
(885)
Protokół nr II/2006
(885)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(885)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(884)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(884)
Protokół nr 20
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(884)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(883)
PROTOKÓŁ NR 15
(883)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(882)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(882)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(882)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(882)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(882)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(882)
Uchwała Nr 143
(882)
2011 rok
(882)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(881)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(880)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(880)
Zarządzenie nr 198/2012
(880)
Protokół LXXX
(880)
2012 rok
(880)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(880)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(879)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(879)
Uchwała Nr 145
(879)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(879)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(879)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(879)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(879)
Uchwała Nr 110
(878)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(878)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(878)
Ogłoszenie
(878)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(878)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(878)
Protokół 13
(877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(877)
Protokół LXX
(877)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(877)
Protokół 3
(877)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(877)
Uchwała nr VI/91/07
(877)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(877)
Uchwała Nr 1
(877)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(876)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(876)
PROTOKÓŁ Nr 17
(876)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(876)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(876)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(876)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(875)
2010 rok
(875)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(875)
Uchwała Nr 101
(875)
Zarządzenie nr 122/2010
(875)
Uchwała Nr 124
(875)
PROTOKÓŁ NR 72
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(875)
Uchwała Nr 17
(874)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(874)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(874)
Uchwała Nr 9
(874)
Protokół 5
(874)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(873)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(873)
Uchwała Nr 5
(873)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(873)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(873)
Ogłoszenie
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(872)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(872)
Protokół 63
(872)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(871)
Uchwała nr XX/182/04
(871)
Uchwała Nr VII/226/2008
(871)
rok 2013
(871)
Uchwała Nr 19
(871)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(871)
Ogłoszenie
(871)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(870)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(870)
Obwieszczenie
(870)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(870)
Uchwała Nr 16
(870)
Protokół LXXXIV
(869)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(869)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(869)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(869)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(869)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(868)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(868)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(868)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(867)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(867)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(867)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(867)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(867)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(866)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(866)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(866)
Protokół 5
(866)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(865)
PROTOKÓŁ NR 81
(865)
Protokół LXI
(865)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(864)
Zarządzenie nr 31/2012
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(864)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(864)
Uchwała Nr 13
(864)
Uchwała Nr 329
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(864)
Protokół nr 45
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(863)
PROTOKÓŁ NR 68
(863)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(863)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(863)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(862)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(862)
UCHWAŁA NR 313
(862)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(862)
Zarządzenie nr 220/2012
(862)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(862)
Uchwała Nr 20
(862)
Uchwała Nr 142
(862)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(862)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(861)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(861)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(860)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(860)
Protokół 1
(860)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(860)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(860)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(860)
Ogłoszenie
(860)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(860)
Uchwała Nr 11
(859)
UCHWAŁA NR 321
(859)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(859)
Protokół nr 17
(859)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(859)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(859)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(858)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(858)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(857)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(857)
Protokół nr 16
(857)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(857)
Uchwała Nr X/129/2011
(857)
Protokół nr XVII/2003
(857)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(856)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(856)
PROTOKÓŁ Nr 25
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(856)
Uchwała Nr 324
(856)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(855)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(855)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(855)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(855)
Uchwała nr VIII/72/03
(854)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(854)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(854)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(853)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(853)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(853)
Ogłoszenie
(853)
Uchwała nr XXXII/308/05
(853)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(853)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(852)
PROTOKÓŁ NR 37
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(852)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(851)
Uchwała Nr XV/187/2012
(851)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(851)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(851)
Uchwała Nr 147
(851)
Protokół LXXXI
(851)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(851)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(851)
Uchwała nr III/36/06
(851)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(851)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(850)
PROTOKÓŁ NR 20
(850)
PROTOKÓŁ NR 71
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(849)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(849)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(849)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(849)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(848)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(848)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(848)
Uchwała Nr 122
(848)
Obwieszczenie
(848)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(847)
Uchwała nr XL/398/2006
(847)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(847)
Uchwała Nr 6
(847)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(847)
Uchwała Nr 14
(847)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(847)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(847)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(847)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(846)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(846)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(846)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(846)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(846)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(846)
Uchwała nr V/45/07
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(845)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(845)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(845)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(845)
Protokół 6
(845)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(845)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(844)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(844)
Ogłoszenie
(844)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(844)
Uchwała nr VII/104/07
(843)
Uchwała nr XI/108/03
(843)
Ogłoszenie
(843)
Uchwała nr XX/181/04
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(842)
Uchwała Nr 323
(842)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(841)
Uchwała Nr XI/135/2012
(841)
Uchwała nr XLIV/443/06
(840)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(840)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(840)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(840)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(840)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(840)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(839)
Protokół 2
(839)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(839)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(839)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(839)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(839)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(839)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(838)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(838)
Uchwała nr XII/118/03
(838)
Uchwała Nr 67
(838)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(838)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(838)
PROTOKÓŁ NR 48
(837)
Protokół LXXVII
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(837)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(837)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(837)
Protokół nr 15
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(837)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(837)
Uchwała nr XI/101/03
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(837)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(836)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(836)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(836)
PROTOKÓŁ NR 39
(836)
Protokół 4
(836)
Uchwała Nr 15
(836)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(836)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(835)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(835)
Uchwała nr VII/104/07
(835)
Uchwała Nr XV/198/2012
(835)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(835)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(834)
Uchwała nr VIII/64/03
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(834)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(834)
Uchwała nr III/25/06
(834)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(833)
Uchwała nr XIII/137/03
(833)
PROTOKÓŁ NR 29
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(833)
PROTOKÓŁ NR 12
(833)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(833)
Uchwała nr XLI/412/06
(832)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(832)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(832)
ORDO Poznań
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(832)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(832)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(831)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(830)
UCHWAŁA NR 314
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(830)
2011 rok
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(830)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(829)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(829)
Uchwała nr 326
(829)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(829)
Protokół nr 9
(829)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(829)
UCHWAŁA NR 4
(828)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(828)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(828)
Uchwała nr VIII/70/03
(828)
Uchwała nr XXVII/256/04
(828)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(827)
Uchwała nr VI/69/07
(827)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(827)
Zarządzenie nr 169/2010
(827)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(827)
2012 rok
(827)
Zarządzenie nr 68/2012
(826)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(826)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(826)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(826)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(826)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(825)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(825)
Protokół 14
(825)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(825)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(825)
Uchwała Nr 317
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(825)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(824)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(824)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(823)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(822)
OBWIESZCZENIE
(822)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(822)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(822)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(822)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(822)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(822)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(821)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(821)
PROTOKÓŁ NR 31
(821)
Protokół 19
(820)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(820)
OGŁOSZENIE
(820)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(819)
Protokół nr 63
(819)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(818)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(818)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(818)
PROTOKÓŁ NR 34
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(817)
UCHWAŁA NR 10
(817)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(817)
Uchwała nr IV/36/02
(817)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(817)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(817)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(816)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(816)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(816)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(816)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(815)
Uchwała nr XLI/415/06
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(815)
2012 rok
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(815)
Zarządzenie nr 145/2012
(814)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(814)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(814)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(814)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(814)
Protokół
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(813)
Uchwała nr XL/390/06
(813)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(813)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(813)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(813)
2010 rok
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(813)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(813)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(813)
DECYZJA nr 653/2013
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(813)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(812)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(812)
Zarządzenie nr 159/2012
(812)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(812)
Zarządzenie nr 124/2012
(812)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(812)
Uchwała nr XLIV/437/06
(811)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(811)
Uchwała nr XXII/204/04
(811)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(811)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(811)
Protokół 4
(811)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(811)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(810)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(810)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(810)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(810)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(809)
Protokół 21
(809)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(809)
Uchwała nr XII/115/03
(809)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(808)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(808)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(807)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(806)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(806)
Protokół nr 10
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(806)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(805)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(805)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(805)
PROTOKÓŁ NR 65
(805)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(805)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(804)
Protokół 24
(804)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(803)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(803)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(803)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(802)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(802)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(802)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(802)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(802)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(801)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(801)
UCHWAŁA NR 315
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(801)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(801)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(801)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(800)
Protokół LXXXIII
(800)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(800)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(800)
Uchwała nr II/7/2002
(799)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(799)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(798)
Zarządzenie nr 112/2012
(798)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(798)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(798)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(798)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(798)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(797)
Protokół nr 17
(797)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(797)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(797)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(797)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(796)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(796)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(796)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(796)
Rok 2013
(796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(796)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(796)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(796)
Protokół Nr 22
(795)
rok 2012
(795)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(795)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(795)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(795)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(795)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(794)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(794)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(794)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(794)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(794)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(793)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(793)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(793)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(793)
Uchwała nr XV/146/03
(793)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(793)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(793)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(793)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(793)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(792)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(792)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(792)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(792)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(792)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(792)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(791)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(791)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(790)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(790)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(790)
rok 2010
(790)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(790)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(789)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(789)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(789)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(789)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(788)
Uchwała nr 312
(788)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(788)
Uchwała nr XII/114/03
(788)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(788)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(787)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(787)
Uchwała nr XXXII/306/05
(787)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(787)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(787)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(787)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(787)
Obwieszczenie
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(787)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(786)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(786)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(786)
Uchwała nr XXXV/351/05
(786)
Uchwała Nr VI/77/2015
(785)
Protokół nr 13
(784)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(784)
Protokół 11
(784)
Rok 2014
(783)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(783)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(783)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(783)
Uchwała nr II/9/2002
(783)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(783)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(783)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(782)
Uchwała Nr XI/144/2012
(782)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(782)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(782)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(782)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(782)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(781)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(781)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(781)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(781)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(781)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(780)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(780)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(780)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(779)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(779)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(779)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(779)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(779)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(778)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(778)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(778)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(777)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(777)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(777)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(777)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(777)
Ogłoszenie
(777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(777)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(776)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(776)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(775)
Uchwała Nr V/69/11
(775)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(775)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(775)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(775)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(775)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(774)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(774)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(774)
Uchwała nr XI/99/03
(774)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(774)
Ogłoszenie
(774)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(774)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(774)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(774)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(773)
Protokół nr 30
(773)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(772)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(772)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(772)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(772)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(771)
Zarządzenie nr 103/2012
(771)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(771)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(771)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(770)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(770)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(770)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(769)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(769)
Uchwała Nr XX/270/2008
(769)
2013 rok
(769)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(769)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(768)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(768)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(768)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(768)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(767)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(767)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(767)
OGŁOSZENIE
(767)
Uchwała nr XLIII/424/06
(767)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(767)
Uchwała Nr I/21/2014
(766)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(766)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(766)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(766)
Uchwała nr XLIII/425/06
(766)
Uchwała nr XXXII/307/05
(766)
Uchwała nr XXXII/310/05
(765)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(765)
Uchwała nr XII/112/03
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(765)
Protokół 1
(764)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(764)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(764)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(764)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(764)
Protokół 10
(764)
EKO-TOM S.J. Turguła
(763)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(763)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(763)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(763)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(763)
2010
(763)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(763)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(763)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(763)
Ogłoszenie
(763)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(762)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(762)
Obwieszczenie
(762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(762)
Uchwała nr IV/45/2011
(762)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(762)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(761)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(760)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(760)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(759)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(759)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(759)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(759)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(759)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(759)
Uchwała nr XXXV/341/05
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(758)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(758)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(758)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(758)
Uchwała nr XL/388/06
(758)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(758)
Uchwała nr VIII/65/03
(758)
Uchwała Nr V/66/2011
(758)
Protokół 7
(757)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(757)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(757)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(757)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(757)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(757)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(757)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(757)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(756)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(756)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(756)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(755)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(755)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(754)
Obwieszczenie
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(754)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(754)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(753)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(753)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(753)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(753)
Zarządzenie nr 215
(753)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(752)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(752)
2010 rok
(751)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(751)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(751)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(750)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(750)
Rocznik 2017
(750)
Uchwała nr III/15/2002
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(749)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(749)
Uchwała nr XLIV/443/06
(749)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(748)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(748)
Uchwała nr XIX/174/04
(748)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(748)
Uchwała Nr V/64/11
(747)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(747)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(747)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(747)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(747)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(746)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(746)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(746)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(746)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(745)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(745)
Uchwała Nr XII/173/2008
(745)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(745)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(745)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(745)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(745)
Uchwała nr III/14/2002
(744)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(744)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(744)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(743)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(743)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(743)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(743)
Protokół 2
(743)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(743)
Uchwała Nr XV/191/2012
(743)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(743)
Uchwała nr XXXV/356/05
(743)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(742)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(742)
Uchwała nr VIII/79/03
(742)
Uchwała nr V/60/07
(742)
Protokół 3
(742)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(741)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(741)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(741)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(740)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(740)
Protokół 23
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(739)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(739)
Protokół nr XXXVII/2005
(739)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(739)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(739)
Uchwała nr III/27/06
(739)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(739)
O B I E S Z C Z E N I E
(739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(738)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(738)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(738)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(738)
Ogłoszenie
(738)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(737)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(737)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(737)
Protokół nr 11
(737)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(736)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(735)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(735)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(735)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(735)
2011 rok
(735)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(735)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(735)
Uchwała nr II/11/10
(735)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(735)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(735)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(735)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(735)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(735)
Uchwała Nr XV/186/2012
(735)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(734)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(734)
Uchwała nr III/36/06
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(734)
Uchwała nr XXVI/241/04
(734)
Uchwała nr III/26/06
(734)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(734)
Uchwała nr II/8/10
(733)
Uchwała nr XXXV/343/05
(733)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(733)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(733)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(733)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(732)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(732)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(732)
Protokół 17
(732)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(732)
Uchwała nr XLIV/438/06
(732)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(730)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(730)
Protokół nr 18
(730)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(730)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(730)
Uchwała nr XXX/286/05
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(729)
Ogłoszenie
(729)
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(729)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(729)
Uchwała nr XIV/141/03
(729)
ZARZĄDZENIE Nr 199/2010
(728)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(728)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów
(727)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(727)
Uchwała Nr VII/99/2011
(727)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(726)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2014 r.
(726)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(726)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(726)
Uchwała nr XLIX/329/2001
(726)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(726)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(726)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(725)
Uchwała nr XLI/415/06
(725)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(725)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(725)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(725)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(724)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(724)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(724)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(723)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - "CENTRUM"
(723)
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(723)
Zarządzenie nr 72/2012
(722)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(722)
Uchwała nr XIX/175/04
(722)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(722)
Uchwała nr VIII/71/03
(722)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(722)
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
(722)
Uchwała nr XII/123/03
(721)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku
(721)