BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
6912744
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-08-2017
Informacja o samorządzie
(210170)
Zamówienia publiczne
(80279)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(67143)
Przetargi 2015
(42661)
Przetargi 2014 - archiwum
(40186)
Oferty pracy
(39745)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(39256)
Aktualne oferty pracy
(37037)
Urząd Miasta i Gminy
(34641)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(30653)
Władze
(28306)
Przetargi 2016
(28192)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(26883)
Przetargi - archiwum 2012
(24091)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(23538)
Kontakt
(23342)
Akty prawne i protokoły
(21667)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(21558)
Przetargi - archiwum 2013
(20434)
Podatki lokalne
(19168)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(17007)
Opłata śmieciowa
(16877)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(15734)
Przetargi 2017
(15028)
Oświadczenia majątkowe radnych
(14367)
Aktualne wyniki naborów
(13816)
Jednostki organizacyjne gminy
(13044)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(12896)
Uchwały Rady Miejskiej
(12526)
Sprawy finansowe
(11328)
Archiwum zakładowe
(11243)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11203)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(11162)
Rada Miejska we Wrześni
(10783)
Zarządzenia Burmistrza
(10238)
Jednostki pomocnicze gminy
(10201)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(9351)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(9317)
Zastępcy Burmistrza
(9272)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(9122)
Ogłoszenia
(9078)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(8869)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8650)
Konsultacje społeczne
(8381)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(7846)
Archiwum ofert pracy
(7595)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7352)
Spółki z udziałem gminy
(7223)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6640)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(6425)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(5920)
Deklaracja
(5668)
Przetargi - archiwum
(5456)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5446)
Protokoły z sesji
(5314)
Informacja o wynikach przetargów
(5265)
Archiwum 2001-2002
(5083)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(4906)
Archiwum wyników naborów
(4902)
Ogłoszenia
(4770)
Sprawozdania finansowe
(4753)
Składy Komisji
(4735)
Terminy wpłaty opłaty
(4534)
Placówki oświatowe
(4446)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4423)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(4392)
Uchwała budżetowa
(4344)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(4331)
Segregacja odpadów komunalnych
(4319)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4181)
Zmiany Budżetowe
(4164)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4150)
Schronisko dla zwierząt
(4110)
Nazwy i adresy
(4063)
Muzeum Regionalne
(3991)
Protokoły z komisji edukacji
(3983)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(3965)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3936)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(3909)
Majątek komunalny
(3892)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3846)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3791)
Statut Miasta i Gminy
(3790)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(3781)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3760)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3662)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3661)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3634)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3564)
Rocznik 2014
(3537)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3524)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3521)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3507)
Opłaty lokalne
(3501)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3500)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3478)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(3469)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3428)
Uchwały Zarządu
(3427)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3424)
Biblioteka Publiczna
(3394)
Rocznik 2015
(3348)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3342)
Statut Miasta i Gminy Września
(3329)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3294)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3220)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3214)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3181)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3175)
Rocznik 2012
(3139)
Rocznik 2012
(3133)
Rocznik 2014
(3124)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3095)
Rocznik 2013
(3082)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3047)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3022)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(2981)
Rocznik 2013
(2943)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2890)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2823)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(2822)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2784)
Zgromadzenia publiczne
(2773)
Rocznik 2010
(2769)
Rocznik 2011
(2741)
Podstawa prawna systemu
(2726)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2715)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2658)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2647)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2643)
Protokoły z komisji budżetowej
(2643)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2642)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2630)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2627)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2621)
Protokoły z komisji oświaty
(2601)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2588)
Rocznik 2008
(2578)
Petycje
(2577)
Petycje
(2575)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2553)
Protokoły z komisji zdrowia
(2553)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2544)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2529)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2513)
Deklaracja elektroniczna
(2512)
Rocznik 2015
(2508)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2495)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2482)
PROTOKÓŁ NR 69
(2459)
PROTOKÓŁ NR 63
(2455)
Rocznik 2011
(2452)
Oświadczenie majątkowe
(2437)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2412)
2013 rok
(2412)
2014 rok
(2406)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2383)
Archiwum 2011
(2382)
Rocznik 2005
(2375)
PROTOKÓŁ NR 61
(2373)
Rocznik 2009
(2369)
2012 rok
(2364)
PROTOKÓŁ NR 67
(2358)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2353)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2349)
Protokół 59
(2343)
PROTOKÓŁ NR 58
(2342)
PROTOKÓŁ NR 70
(2330)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2328)
Worki do segregacji odpadów
(2320)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2316)
PROTOKÓŁ NR 66
(2316)
PROTOKÓŁ NR 60
(2303)
Protokół nr 62
(2288)
Podatek rolny w 2015 roku
(2270)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2266)
PROTOKÓŁ NR 64
(2249)
2011 rok
(2248)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2247)
PROTOKÓŁ NR 65
(2245)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2244)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2230)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2223)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2211)
PROTOKÓŁ NR 68
(2204)
PROTOKÓŁ NR 71
(2201)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2193)
2011 rok
(2191)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2189)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2184)
Rocznik 2007
(2172)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2171)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2159)
za 2010 rok
(2154)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2154)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2137)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2135)
Rocznik 2006
(2103)
Podatki lokalne w roku 2016
(2065)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2054)
Opłata targowa
(2037)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2035)
Rocznik 2003
(2013)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2008)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2005)
Majątek komunalny
(1998)
Nieograniczone
(1992)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(1988)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1986)
Informacja o wyborze oferty
(1967)
Rocznik 2005
(1961)
Rocznik 2004
(1961)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1957)
Rocznik 2002
(1943)
2014 rok
(1922)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1922)
Oświadczenie majątkowe
(1914)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(1914)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1913)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1910)
Rocznik 2010
(1903)
Rocznik 2008
(1902)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1901)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1897)
Rocznik 2004
(1882)
2013 rok
(1881)
Rocznik 2009
(1875)
Zespoły Szkół
(1873)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1870)
Rocznik 2007
(1860)
Przedszkola
(1845)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1837)
Rocznik 2006
(1837)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1835)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1828)
Rocznik 2016
(1826)
2012 rok
(1821)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1794)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1782)
Rocznik 2003
(1773)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1759)
Poziomy recyklingu
(1753)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1735)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1733)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1724)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1720)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1715)
Gimnazja
(1714)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1714)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1709)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1706)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1682)
Inne ogłoszenia
(1681)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1679)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1667)
Protokół Nr 60
(1663)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1656)
Lobbing
(1654)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1653)
2010 rok
(1646)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1644)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1640)
Konkursy
(1639)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1633)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1632)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1631)
Rada Nadzorcza
(1609)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1606)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1606)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1591)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1579)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1579)
Protokół nr 19
(1578)
Oświadczenie majątkowe
(1576)
Oświadczenie majątkowe
(1573)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1572)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1567)
Oświadczenie majątkowe
(1562)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1557)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1549)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1541)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1535)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1534)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1533)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1531)
Rocznik 2001
(1530)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1525)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1524)
Rocznik 2016
(1524)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1521)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1518)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1513)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1512)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1512)
Oświadczenie majątkowe
(1510)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1510)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1509)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1509)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1508)
Plany zamówień publicznych
(1507)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1504)
Uchwała Nr X/132/2011
(1502)
CRP Sp. z o. o.
(1501)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1499)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1493)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1487)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1485)
Oświadczenie majątkowe
(1485)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1481)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1481)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1472)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1469)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1467)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1466)
2012 rok
(1460)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1460)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1449)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1447)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1445)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1442)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1441)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1437)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1433)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1433)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1432)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1432)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1431)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1427)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1421)
2009 rok
(1420)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1418)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1414)
Nazwa i adres
(1410)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1408)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1407)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1405)
Protokół nr XIV/2003
(1404)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1404)
Oświadczenie majątkowe
(1402)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1396)
Unieważnienia przetargów
(1395)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1394)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1393)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1388)
Archiwum 2012
(1387)
Zarząd
(1386)
Adres
(1380)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1380)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1378)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1378)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1374)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1374)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1373)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1370)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1366)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1366)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1365)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1362)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1361)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1359)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1358)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1354)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1351)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1350)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1349)
PROTOKÓŁ NR 42
(1348)
2010 rok
(1348)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1347)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1338)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1338)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1337)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1337)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1335)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1334)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1333)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1332)
Paweł-Trans
(1331)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1331)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1327)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1326)
PROTOKÓŁ NR 53
(1321)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1318)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1314)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1313)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1313)
Protokół
(1311)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1311)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1311)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1311)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1309)
Rocznik 2002
(1308)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1307)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1307)
za 2009 rok
(1305)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1305)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1302)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1301)
PROTOKÓŁ NR 18
(1300)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1300)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1297)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1296)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1296)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1290)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1289)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1284)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1282)
Uchwała Nr II/31/2014
(1282)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1278)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1278)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1277)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1276)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1274)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1272)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1271)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1271)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1270)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1267)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1266)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1265)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1265)
Protokół
(1264)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1263)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1262)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1258)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1258)
Uchwała Nr III/17/2010
(1257)
Protokół LXVI
(1257)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1254)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1253)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1252)
Umowa spółki
(1252)
PROTOKÓŁ NR 66
(1252)
Obwody głosowania
(1251)
DECYZJA Nr 600/2010
(1251)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1251)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1251)
Protokół
(1249)
Protokół Nr 46
(1246)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1246)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1246)
PROTOKÓŁ NR 84
(1245)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1245)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1244)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1238)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1237)
Protokół NR 57
(1236)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1233)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1232)
Protokół 48
(1232)
Uchwała Nr 322
(1230)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1228)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1227)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1225)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1224)
PROTOKÓŁ NR 32
(1222)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1222)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1220)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1219)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1219)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1219)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1218)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1217)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1216)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1216)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1215)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1215)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1215)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1214)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1214)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1212)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1212)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1210)
PROTOKÓŁ NR 47
(1210)
Protokół 47
(1209)
Protokół 69
(1208)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1208)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1207)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1206)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1206)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1205)
Protokół 43
(1202)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1202)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1202)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1202)
PROTOKÓŁ NR 54
(1202)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1201)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1200)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1199)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1198)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1198)
Protokół Nr LX / 2002
(1197)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1196)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1195)
Protokół nr 67
(1194)
PROTOKÓŁ NR 30
(1194)
Nazwa i adres
(1194)
Protokół
(1193)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1193)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1192)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1192)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1191)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1190)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1190)
PROTOKÓŁ NR 4
(1189)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1188)
Protokół LXXV
(1187)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1187)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1187)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1187)
Ograniczone
(1183)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1183)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1183)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1181)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1181)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1181)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1181)
PROTOKÓŁ NR 14
(1181)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1180)
PROTOKÓŁ NR 89
(1177)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1176)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1175)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1173)
PROTOKÓŁ NR 87
(1173)
Protokół Nr 56
(1172)
za 2007 rok
(1172)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1171)
PROTOKÓŁ NR 85
(1171)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1170)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1167)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1167)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1167)
Protokół nr 61
(1166)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1166)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1165)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1164)
Protokół Nr 62
(1163)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1163)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1163)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1161)
PROTOKÓŁ NR 43
(1161)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1161)
PROTOKÓŁ NR 11
(1159)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1159)
PROTOKÓŁ NR 13
(1158)
Uchwała nr IV/37/06
(1157)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1157)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1157)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1156)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1156)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1156)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1154)
Uchwała Nr 12
(1153)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1152)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1152)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1151)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1151)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1149)
Protokół nr XXXIII/2005
(1148)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1148)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1147)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1146)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1145)
PROTOKÓŁ NR 52
(1144)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1144)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1143)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1142)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1142)
za 2006 rok
(1142)
2009 rok
(1141)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1141)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1140)
Ogłoszenie
(1140)
PROTOKÓŁ NR 23
(1139)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1138)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1138)
PROTOKÓŁ NR 7
(1137)
Protokół Nr 51
(1135)
Protokół
(1134)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1134)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1134)
Ogłoszenie
(1133)
za 2005 rok
(1133)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1133)
PROTOKÓŁ NR 38
(1132)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1131)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1130)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1130)
Ogłoszenie
(1129)
Protokół nr 59
(1129)
Protokół 62
(1128)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1127)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1127)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1125)
Podatki lokalne w 2017 r.
(1125)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1125)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1125)
Protokół 41
(1124)
Protokół Nr 50
(1123)
DECYZJA nr 360/2013
(1123)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1121)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1121)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1118)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1117)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1117)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1117)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1116)
Protokół 49
(1115)
Protokół
(1115)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1114)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1113)
Protokół Nr LIII / 2002
(1111)
Protokół
(1110)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1108)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1108)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1107)
Zarządzenie Nr 59
(1106)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1105)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1105)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1104)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1103)
PROTOKÓŁ NR 57
(1102)
Protokół Nr LVIII
(1102)
Protokół 38
(1102)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1102)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1102)
Protokół nr 53
(1101)
PROTOKÓŁ NR 61
(1101)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1100)
PROTOKÓŁ NR 64
(1099)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1099)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1098)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1098)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1097)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1097)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1097)
Protokół 45
(1096)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1095)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1094)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1094)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1093)
PROTOKÓŁ NR 36
(1093)
Protokół nr 45
(1092)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1092)
Protokół nr 56
(1092)
Protokół nr 10
(1092)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1092)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1088)
Protokół nr 32
(1088)
PROTOKÓŁ NR 51
(1087)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1087)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1087)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1087)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1086)
Protokół nr 30
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1086)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1084)
Protokół 61
(1083)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1083)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1083)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1083)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1082)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1082)
Protokół nr 22
(1082)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1081)
Protokół 1
(1081)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1080)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1079)
Protokół Nr I / 2002
(1078)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1077)
Ogłoszenie
(1077)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1076)
Protokół nr 55
(1076)
Protokół LXXI
(1074)
Protokół nr 41
(1074)
Protokół nr 21
(1072)
Protokół nr 50
(1072)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1072)
PROTOKÓŁ NR 41
(1072)
PROTOKÓŁ NR 65
(1071)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1070)
Protokół nr 39
(1070)
2011 rok
(1068)
Protokół nr XVIII/2004
(1068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1068)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1067)
Uchwała Nr X/131/2011
(1066)
za 2008 rok
(1066)
Protokół 68
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1065)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1065)
Protokół
(1064)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1064)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1064)
PROTOKÓŁ NR 62
(1063)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1062)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1062)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1062)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1061)
Protokół nr XXVI/2004
(1061)
PROTOKÓŁ NR 16
(1060)
PROTOKÓŁ NR 60
(1060)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1060)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1059)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1059)
PROTOKÓŁ NR 28
(1059)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1058)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1058)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1058)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1058)
Protokół
(1058)
Protokół
(1058)
Uchwała nr VI/86/2011
(1057)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1057)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(1057)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1057)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1056)
Protokół LXXXII
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1055)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1055)
PROTOKÓŁ NR 56
(1055)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1054)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1054)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1054)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1054)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1053)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1053)
Protokół nr XXIV/2004
(1053)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1052)
Protokół
(1052)
Protokół nr 7
(1051)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1051)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1050)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1049)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1049)
Protokół nr VI/2011
(1048)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1048)
Protokół nr 51
(1048)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1048)
UCHWAŁA NR 69
(1048)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1048)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1048)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1048)
Protokół nr XXIX/2005
(1047)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1047)
Archiwum
(1046)
Protokół 50
(1046)
Protokół 46
(1046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1046)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1046)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1045)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1045)
Protokół nr XII/2003
(1045)
PROTOKÓŁ NR 21
(1045)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1044)
Protokół
(1044)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1043)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1043)
Protokół nr IX/2007
(1042)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1042)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1042)
UCHWAŁA NR 80
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1041)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1041)
Protokół LX
(1040)
Protokół
(1039)
PROTOKÓŁ NR 55
(1039)
Umowy o zamówienia publiczne
(1039)
Protokół Nr 50
(1039)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1038)
PROTOKÓŁ NR 44
(1038)
Protokół nr 55
(1038)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1037)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1037)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1037)
Protokół Nr 47
(1036)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1035)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1035)
Protokół nr 34
(1035)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1035)
Protokół nr XIX/2004
(1035)
Protokół 66
(1034)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1033)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1033)
Protokół nr XXX/2005
(1033)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1032)
Protokół
(1032)
Protokół
(1032)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1032)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1031)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1031)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1030)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1030)
Protokół nr XXXIV/2005
(1029)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1028)
Protokół nr XIII/2003
(1028)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1028)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1028)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1028)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1028)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1027)
Uchwała Nr 52
(1027)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1026)
Protokół LXXVI
(1026)
Protokół 22
(1026)
Uchwała Nr 44
(1026)
Obwieszczenie
(1025)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1025)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1025)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1025)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1024)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1024)
Protokół nr XLI/2006
(1024)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1023)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1023)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1023)
Protokół nr 16
(1022)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1021)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1021)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1020)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1020)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1019)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1019)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1019)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1019)
PROTOKÓŁ NR 5
(1018)
Protokół
(1018)
Uchwała Nr V/80/2011
(1018)
Protokół Nr LVI / 2002
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1018)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1018)
Uchwała Nr 127
(1017)
Protokół nr XI/2003
(1017)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1017)
Protokół nr 51
(1017)
Protokół nr 7
(1017)
Protokół nr 17
(1016)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1016)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1016)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1015)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1015)
PROTOKÓŁ NR 58
(1015)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1015)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1014)
PROTOKÓŁ NR 49
(1014)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1013)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1012)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1012)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1012)
Protokół 6
(1011)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1011)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1011)
Protokół 39
(1010)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1010)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1010)
Protokół 44
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1009)
Uchwała Nr 53
(1008)
UCHWAŁA NR 91
(1008)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1008)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1008)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1007)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1007)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1007)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1007)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1007)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1007)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1006)
Protokół 12
(1006)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1005)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1004)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1003)
PROTOKÓŁ NR 24
(1003)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1003)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1003)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1003)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1002)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1002)
Protokół nr VIII/2007
(1002)
Protokół 1
(1001)
Rocznik 2017
(1001)
Uchwała nr 95
(1001)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1000)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1000)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1000)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(999)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(999)
Protokół
(999)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(998)
PROTOKÓŁ NR 35
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(998)
Protokół 64
(998)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(998)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(997)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(997)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(997)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(997)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(997)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(997)
Protokół 74
(997)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(996)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(996)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(995)
Protokół Nr VIII / 2003
(995)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(994)
Protokół Nr 49
(994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(994)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(994)
Protokół 75
(993)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(993)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(993)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(993)
Uchwała nr 94
(993)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(993)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(992)
PROTOKÓŁ NR 2
(992)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(991)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(991)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(991)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(991)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(991)
Protokół nr 44
(991)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(990)
Protokół
(990)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(989)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(989)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(989)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(989)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(989)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(989)
Uchwała Nr 48
(988)
Protokół nr 52
(988)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(987)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(987)
Protokół 3
(987)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(987)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(986)
Uchwała nr 71
(986)
Protokół nr I/2006
(986)
Uchwała Nr 39
(985)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(985)
Protokół 16
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(985)
OGŁOSZENIE
(985)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(985)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(984)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(983)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(982)
Protokół Nr LVIII / 2002
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(982)
Ogłoszenie
(982)
Uchwała Nr 47
(981)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(981)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(981)
Protokół nr XL/2006
(981)
Protokół nr VI/2007
(981)
2015 rok
(980)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(979)
Protokół LXXVIII
(979)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(978)
Uchwała Nr 120
(978)
Oświata Niepubliczna
(978)
Uchwała Nr 18
(978)
Protokół Nr VI / 2003
(978)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(978)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(977)
UCHWAŁA nr 60
(977)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(977)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(977)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(977)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(977)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(976)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(976)
Uchwała Nr 144
(976)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(975)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(975)
Protokół nr XLIII/2006
(975)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(974)
Uchwała Nr 42
(974)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(974)
PROTOKÓŁ NR 19
(974)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(974)
Protokół 65
(974)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(973)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(973)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(973)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(972)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(972)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(972)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(971)
Protokół LXXIV
(971)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(971)
PROTOKÓŁ NR 46
(971)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(971)
Protokół Nr II / 2002
(971)
Protokół nr XVI/2003
(971)
Uchwała Nr 61
(970)
Protokół nr XXXV/2005
(970)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(970)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(969)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(969)
Protokół nr 53
(969)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(969)
PROTOKÓŁ NR 86
(969)
PROTOKÓŁ NR LXX
(968)
Protokół nr 6
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(968)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(968)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(968)
Uchwała Nr 88
(968)
Starosta Wrzesiński informuje
(967)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(967)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(967)
Protokół Nr VII / 2003
(967)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(966)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(966)
Protokół nr 18
(966)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(966)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(966)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(966)
Protokół Nr LV / 2002
(965)
Protokół 4
(965)
Uchwała Nr 2
(965)
Uchwała Nr 116
(965)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(964)
Uchwała Nr 3
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(963)
Protokół nr 54
(963)
Uchwała Nr 45
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(963)
Uchwała Nr 34
(962)
Uchwała Nr 7
(962)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(962)
Uchwała nr XXVI/240/04
(962)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(961)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(961)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(960)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(960)
Protokół nr XXV/2004
(960)
Dane podstawowe
(960)
Uchwała Nr 49
(960)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(960)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(960)
Uchwała nr XXX/282/05
(960)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(960)
Protokół LXXII
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(960)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(960)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(959)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(959)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(959)
Protokół Nr XLVII / 2001
(959)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(959)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(959)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(959)
Protokół nr 13
(959)
Protokół Nr L / 2002
(959)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(958)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(958)
Protokół nr XLIV/2006
(958)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(958)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(957)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(957)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(957)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(957)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(956)
PROTOKÓŁ NR 69
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(956)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(956)
Uchwała Nr 51
(956)
Protokół
(956)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(956)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(956)
Protokół Nr III / 2002
(956)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(955)
Uchwała Nr 65
(955)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(955)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(954)
Protokół nr 27
(954)
Komunikat
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(954)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(954)
Protokół nr 49
(954)
Uchwała Nr 64
(954)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(953)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(953)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(953)
Protokół
(953)
Protokół Nr X / 2003
(952)
Uchwała Nr 106
(952)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(952)
Protokół
(952)
Protokół 42
(951)
Protokół nr XXXI/2005
(951)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(951)
Obwieszczenie
(951)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(950)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(950)
Protokół nr XXI/2004
(950)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(950)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(950)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(949)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(948)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(948)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(948)
Protokół nr 11
(948)
Obwieszczenie
(948)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(947)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(947)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(947)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(946)
Protokół nr XXXVI/2005
(946)
Uchwałą nr 85
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(946)
Protokół
(946)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(946)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(946)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(945)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(945)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(945)
Uchwała Nr XV/195/2012
(945)
Uchwała Nr 31
(945)
Protokół 67
(944)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(944)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(944)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(944)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(944)
Protokół nr XV/2003
(944)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(944)
Protokół Nr V / 2003
(943)
Protokół 2
(943)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(942)
Protokół nr 57
(942)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(942)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(942)
Protokół nr 14
(941)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(941)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(941)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(941)
Obwieszczenie
(941)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(940)
PROTOKÓŁ NR 6
(940)
Protokół 72
(940)
Protokół LXV
(940)
Protokół Nr XLIX / 2001
(939)
Protokół nr XXXII/2005
(938)
Obwieszczenie
(938)
UCHWAŁA NR 99
(937)
Protokół nr XXIII/2004
(937)
Protokół nr 24
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(937)
Uchwała Nr 46
(937)
Uchwała Nr IX/122/2011
(936)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(936)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(936)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(936)
PROTOKÓŁ Nr 9
(936)
Uchwała nr 74
(935)
Protokół 40
(935)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(935)
Protokół nr 14
(935)
Protokół 59
(935)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(935)
Obwieszczenie
(934)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(934)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(934)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(934)
Protokół 70
(934)
Obwieszczenie
(934)
Uchwała Nr 58
(934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(933)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(933)
Protokół nr 15
(933)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(933)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(933)
Obwieszczenie
(933)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(933)
Protokół
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(932)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(932)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(931)
Uchwała Nr XV/208/2008
(931)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(931)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(931)
Uchwała Nr 29
(931)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(931)
Uchwała Nr 126
(930)
PROTOKÓŁ NR 10
(930)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(930)
Uchwała Nr 328
(930)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(929)
Protokół
(929)
Protokół nr 13
(929)
Uchwała Nr 43
(929)
Protokół 71
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(929)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(928)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(928)
Protokół
(928)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(928)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(928)
Uchwała Nr 8
(928)
Protokół
(928)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(928)
Protokół nr X/2007
(927)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(927)
Ogłoszenie
(927)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(926)
Protokół nr XXVIII/2004
(926)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(926)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(926)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(926)
Protokół Nr LVII / 2002
(926)
Uchwała Nr 54
(925)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(925)
Obwieszczenie
(925)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(925)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(924)
Protokół nr V/2007
(924)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(924)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(923)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(923)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(923)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(923)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(922)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(922)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(922)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(922)
Uchwała Nr 27
(922)
PROTOKÓŁ NR 40
(922)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(921)
Zarządzenie nr 254/2012
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(921)
Uchwała Nr 141
(921)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(920)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(920)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(919)
Uchwała Nr VII/100/2011
(919)
Protokół nr 48
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(919)
Zarządzenie nr 240/2012
(919)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(919)
Uchwała Nr 57
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(919)
Uchwała nr 98
(919)
Uchwała Nr 55
(918)
Protokół 9
(918)
Uchwała Nr 103
(918)
Protokół nr XXXVIII/2005
(918)
Uchwała Nr X/130/2011
(917)
PROTOKÓŁ NR 63
(917)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(916)
Protokół nr XX/2004
(916)
Uchwała Nr 128
(916)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(916)
PROTOKÓŁ NR 26
(916)
Protokół nr 57
(916)
Protokół nr 18
(916)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(915)
Protokół nr 14
(915)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(915)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(915)
PROTOKÓŁ nr 45
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(915)
Uchwała Nr 50
(915)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(914)
Protokół nr 26
(914)
Uchwała Nr 32
(914)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(914)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(913)
Protokół Nr 46
(913)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(913)
Uchwała Nr 112
(913)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(913)
Uchwała Nr 59
(912)
Protokół
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(912)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(912)
Protokół 18
(912)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(911)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(911)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(911)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(911)
UCHWAŁA NR 76
(911)
Uchwała Nr 56
(911)
PROTOKÓŁ NR 70
(911)
Protokół
(911)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(911)
Uchwała Nr 84
(910)
Uchwała Nr 35
(910)
Uchwała nr XXVII/260/04
(910)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(910)
Uchwała Nr III/32/2010
(909)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(909)
UCHWAŁA NR 86
(909)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(909)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(909)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(909)
Protokół nr 11
(908)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(908)
Protokół nr 7
(908)
Uchwała Nr 37
(908)
Struktura własnościowa
(907)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(907)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(907)
Uchwała Nr VII/101/2011
(907)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(907)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(906)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(906)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(906)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(905)
Protokół nr III/2006
(905)
Protokół
(905)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(905)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(905)
Protokół nr VII/2007
(904)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(904)
Ogłoszenie
(904)
Uchwała nr VIII/66/03
(904)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(903)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(903)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(903)
Protokół nr XLII/2006
(903)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(903)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(903)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(903)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(903)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(902)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(902)
Uchwała Nr 89
(902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(902)
Uchwała Nr 41
(901)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(901)
Uchwała Nr 28
(901)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(901)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(900)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(900)
Uchwała Nr 102
(900)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(900)
Zarządzenie nr 162/2012
(900)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(899)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(899)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(899)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(899)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(899)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(898)
Działalność charytatywna
(898)
Uchwała Nr 33
(898)
U C H W A Ł A Nr 62
(898)
Uchwała Nr 36
(898)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(898)
Protokół nr 8
(897)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(897)
Uchwała Nr 66
(896)
Protokół LXVIII
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(895)
Uchwała Nr 93
(895)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(895)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(895)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(895)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(895)
Protokół
(894)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(894)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(894)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(894)
Uchwała Nr 318
(894)
Protokół Nr LI / 2002
(893)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(893)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(892)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(892)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(892)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(891)
Status prawny
(891)
Uchwała Nr 115
(891)
Uchwała Nr 319
(891)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(891)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(890)
Uchwała Nr 100
(890)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(890)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(890)
Uchwała Nr 21
(890)
UCHWAŁA NR 325
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(889)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(889)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(889)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(889)
PROTOKÓŁ NR 90
(888)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(888)
Protokół LXXIX
(888)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(888)
Uchwała Nr 109
(888)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(887)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(887)
U C H W A Ł A Nr 327
(887)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(887)
Ogłoszenie
(887)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(887)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(887)
Protokół nr 28
(887)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(886)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(886)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(886)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(885)
Uchwała Nr 148
(885)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(885)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(884)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(884)
Obwieszczenie
(884)
Uchwała Nr II/29/2014
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(884)
PROTOKÓŁ NR 27
(884)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(884)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(884)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(884)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(883)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(883)
Obwieszczenie
(883)
Uchwała Nr 78
(883)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(883)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(883)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(883)
2011 rok
(883)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(882)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(882)
Uchwała Nr 63
(882)
Uchwała Nr XI/166/2012
(882)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(881)
Zarządzenie nr 253/2012
(881)
Uchwała nr III/13/2002
(880)
Protokół Nr LIV / 2002
(880)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(880)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(880)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(880)
Uchwała Nr XII/172/2012
(880)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(879)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(879)
Uchwała Nr XX/266/2013
(879)
Protokół Nr 54
(879)
PROTOKÓŁ NR LX
(879)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(879)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(879)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(879)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(879)
UCHWAŁA NR 73
(879)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(879)
Protokół 60
(879)
Uchwała Nr 24
(878)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(878)
Protokół Nr LIX / 2002
(878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(878)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(878)
Zarządzenie nr 256/2012
(878)
Protokół nr 73
(877)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(877)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(877)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(877)
Protokół LXXIII
(877)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(877)
Uchwała Nr 146
(876)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(876)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(876)
Uchwała Nr 123
(876)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(876)
Uchwała Nr 114
(876)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(876)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(876)
Zarządzenie nr 174/2012
(875)
PROTOKÓŁ NR 64
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(875)
Protokół nr 8
(875)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(875)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(874)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(874)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(874)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(874)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(874)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(873)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(873)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(873)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(873)
Uchwała nr 79
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(872)
Uchwała Nr 320
(872)
Protokół 20
(872)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(872)
Protokół LXIX
(872)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(872)
Ogłoszenie
(872)
Uchwała Nr 104
(872)
Protokół nr XXXIX/2006
(872)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(871)
Uchwała Nr 121
(871)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(871)
Uchwała Nr 111
(871)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(871)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(871)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(870)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(870)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(870)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(870)
Uchwała Nr 105
(870)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(869)
Protokół nr 9
(869)
PROTOKÓŁ NR LXV
(869)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(869)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(869)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(869)
Protokół nr IV/2006
(869)
Protokół nr 23
(869)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(869)
2010 rok
(868)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(868)
Ogłoszenie
(867)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(867)
PROTOKÓŁ Nr 82
(867)
Uchwała Nr 26
(867)
UCHWAŁA NR 77
(867)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(867)
Uchwała Nr XII/171/2012
(867)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(867)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(866)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(866)
Protokół nr XXII/2004
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(866)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(866)
PROTOKÓŁ NR 3
(865)
Protokół nr 52
(865)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(865)
PROTOKÓŁ NR 88
(865)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(865)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(863)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(863)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(863)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(863)
Uchwała nr XLI/414/06
(863)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(863)
Uchwała nr XXIV/225/04
(863)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(862)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(862)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(862)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(862)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(862)
Zarządzenie nr 251/2012
(861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(861)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(861)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(861)
Protokół nr XXVII/2004
(861)
PROTOKÓŁ NR 8
(861)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(860)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(860)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(860)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(859)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(859)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(858)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(857)
Ogłoszenie
(857)
2011 rok
(857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(857)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(857)
Protokół LXXX
(857)
Protokół Nr 58
(857)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(856)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(856)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(856)
Uchwała Nr XI/143/2012
(856)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(856)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(856)
Uchwała Nr 23
(856)
Protokół
(856)
Protokół Nr IX / 2003
(856)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(855)
Uchwała nr 92
(855)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(855)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(855)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(855)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(854)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(854)
Uchwała Nr 25
(854)
Protokół LXVII
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(854)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(854)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(853)
Uchwała Nr III/34/2010
(853)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(853)
Protokoły z komisji Doraźnej
(853)
UCHWAŁA NR 70
(853)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(853)
Uchwała Nr 1
(853)
Protokół LXII
(852)
U C H W A Ł A Nr 82
(852)
Obwieszczenie
(852)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(852)
Obwieszczenie
(852)
Protokół nr II/2006
(852)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(852)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(852)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(851)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(851)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(851)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(850)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(850)
Zarządzenie nr 214/2012
(850)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(850)
Uchwała Nr XI/167/2012
(850)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(849)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(849)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(849)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(849)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(849)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(849)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(849)
Uchwała Nr 143
(849)
2011 rok
(849)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(848)
Uchwała Nr 110
(848)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(848)
Ogłoszenie
(848)
Organizacja
(848)
Uchwała Nr 125
(848)
Przedmiot działalności i kompetencje
(848)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(847)
Protokół
(847)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(847)
Uchwała nr XXXV/344/05
(847)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(847)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(847)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(847)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(847)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(847)
Protokół LXXXIV
(847)
U C H W A Ł A Nr 81
(847)
Protokół Nr IV / 2003
(846)
Uchwała Nr 145
(846)
Uchwała Nr XV/190/2012
(846)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(846)
PROTOKÓŁ Nr 17
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(845)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(845)
PROTOKÓŁ NR 15
(845)
Uchwała Nr 5
(844)
Protokół nr 15
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(844)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(843)
Uchwała Nr 11
(843)
Protokół LXX
(843)
Uchwała nr VI/91/07
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(842)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(842)
Protokół Nr LII / 2002
(842)
Protokół 15
(842)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(842)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(841)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(841)
Protokół nr 12
(841)
Uchwała Nr 13
(841)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(841)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(841)
Zarządzenie nr 234/2012
(840)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(840)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(840)
Uchwała Nr 20
(840)
Ogłoszenie
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(840)
Uchwała Nr 124
(840)
UCHWAŁA NR 313
(839)
Zarządzenie Nr 160/2010
(839)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(839)
Uchwała Nr 9
(839)
Protokół nr 20
(838)
Uchwała Nr 101
(838)
Uchwała Nr 19
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(838)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(838)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(838)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(838)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(838)
PROTOKÓŁ NR 72
(838)
Protokół nr 9
(838)
PROTOKÓŁ NR 81
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(837)
Uchwała nr XXXV/338/05
(837)
PROTOKÓŁ NR 68
(837)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(837)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(837)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(836)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(836)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(836)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(836)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(836)
Uchwała Nr 329
(836)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(836)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(835)
Protokół 3
(835)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(835)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(835)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(834)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(834)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(834)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(834)
Uchwała Nr V/54/2015
(833)
Uchwała Nr 17
(833)
Protokół LXI
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(833)
Protokół 63
(833)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(833)
Protokół nr XVII/2003
(833)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(833)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(833)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(832)
Uchwała Nr XV/197/2012
(832)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(832)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(832)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(831)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(831)
Protokół 13
(831)
Protokół nr 24
(831)
PROTOKÓŁ Nr 25
(831)
2011 rok
(831)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(831)
Uchwała Nr VI/91/2011
(830)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(830)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(830)
2010 rok
(830)
Uchwała Nr V/65/2011
(830)
Uchwała nr VI/91/07
(830)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(829)
Uchwała Nr 142
(829)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(829)
Uchwała Nr 16
(829)
Protokół
(828)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(828)
Zarządzenie nr 170/2012
(828)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(828)
Protokół nr 17
(828)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(827)
Ogłoszenie
(827)
Uchwała Nr 324
(827)
Protokół nr 45
(827)
rok 2013
(827)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(826)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(825)
UCHWAŁA NR 321
(825)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(825)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(825)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(825)
Uchwała nr XXXII/308/05
(824)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(824)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(824)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(824)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(824)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(824)
Uchwała nr XL/398/2006
(823)
Zarządzenie nr 198/2012
(823)
Obwieszczenie
(823)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(823)
Protokół nr 16
(823)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(823)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(822)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(822)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(822)
PROTOKÓŁ NR 37
(822)
Uchwała Nr 122
(822)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(822)
Protokół LXXXI
(821)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(821)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(821)
PROTOKÓŁ NR 20
(821)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(821)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(820)
Zarządzenie nr 31/2012
(820)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(820)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(820)
Uchwała Nr 147
(820)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(820)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(819)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(819)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(819)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(818)
2012 rok
(818)
Ogłoszenie
(818)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(818)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(818)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(817)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(817)
Protokół 1
(816)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(816)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(816)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(816)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(816)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(815)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(815)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(815)
Ogłoszenie
(815)
Uchwała Nr 14
(815)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(815)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(814)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(814)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(814)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(814)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(814)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(814)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(814)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(814)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(813)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(813)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(813)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(813)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(813)
Uchwała Nr 6
(812)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(812)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(812)
Uchwała nr III/36/06
(812)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(812)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(812)
Obwieszczenie
(812)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(812)
Protokół 6
(811)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(811)
Zarządzenie nr 220/2012
(811)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(810)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(810)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(810)
Uchwała Nr 323
(810)
PROTOKÓŁ NR 71
(810)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(810)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(810)
Uchwała nr XLIV/443/06
(810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(810)
Uchwała Nr V/45/03
(810)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(809)
Uchwała Nr X/129/2011
(809)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(809)
Ogłoszenie
(809)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(809)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(809)
Uchwała Nr VII/226/2008
(809)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(809)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(809)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(809)
Uchwała Nr 15
(809)
Protokół 5
(809)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(809)
Uchwała Nr 67
(808)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(808)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(808)
Protokół LXXVII
(807)
UCHWAŁA NR 314
(807)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(807)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(807)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(807)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(807)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(806)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(806)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(806)
Uchwała nr XX/182/04
(806)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(805)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(805)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(805)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(805)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(804)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(804)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(804)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(803)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(803)
Protokół 5
(803)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(802)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(802)
PROTOKÓŁ NR 39
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(802)
Ogłoszenie
(802)
Protokół 5
(802)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(802)
PROTOKÓŁ NR 48
(801)
UCHWAŁA NR 4
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(801)
Uchwała nr XLI/412/06
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(801)
Protokół 6
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(800)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(800)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(800)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(800)
PROTOKÓŁ NR 12
(800)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(800)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(800)
Uchwała nr 326
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(799)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(799)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(799)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(799)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(798)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(798)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(798)
OBWIESZCZENIE
(798)
PROTOKÓŁ NR 29
(797)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(797)
Uchwała nr VIII/72/03
(797)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(797)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(797)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(797)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(796)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(795)
Uchwała nr VIII/120/2015
(795)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(795)
Zarządzenie nr 68/2012
(795)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(795)
Uchwała Nr 317
(795)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(794)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(794)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(794)
Protokół
(793)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(793)
Uchwała nr XI/108/03
(793)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(793)
PROTOKÓŁ NR 31
(792)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(792)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(792)
Protokół 2
(791)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(791)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(791)
Uchwała nr III/25/06
(791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(791)
Uchwała nr V/45/07
(791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(790)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(790)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(790)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(790)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(790)
UCHWAŁA NR 10
(790)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(789)
2012 rok
(789)
Uchwała Nr XV/187/2012
(789)
Uchwała Nr XI/135/2012
(789)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(788)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(788)
Uchwała nr VII/104/07
(788)
Zarządzenie nr 122/2010
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(788)
Uchwała nr XIII/137/03
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(787)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(787)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(787)
Zarządzenie nr 169/2010
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(787)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(786)
Protokół nr 63
(786)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(786)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(786)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(785)
2011 rok
(785)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(785)
Uchwała Nr XV/198/2012
(784)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(784)
OGŁOSZENIE
(784)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(784)
Uchwała nr XX/181/04
(783)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(783)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(783)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(783)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(783)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(783)
Uchwała nr XI/101/03
(783)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(782)
Protokół nr 10
(782)
Uchwała nr VIII/64/03
(782)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(782)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(782)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(781)
Protokół nr 9
(781)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(781)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(781)
Uchwała nr VI/69/07
(781)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(781)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(781)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(780)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(780)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(780)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(780)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(779)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(779)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(779)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(779)
Uchwała nr XLI/415/06
(779)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(778)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(777)
Uchwała nr IV/36/02
(777)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(777)
Protokół 4
(777)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(777)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(777)
PROTOKÓŁ NR 34
(777)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(776)
Uchwała nr XXVII/256/04
(776)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(776)
Protokół nr 15
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(776)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(775)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(775)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(775)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(775)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(775)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(775)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(774)
Uchwała nr XL/390/06
(774)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(774)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(774)
Protokół Nr 22
(774)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(773)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(773)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(773)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(773)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(772)
Uchwała nr VIII/70/03
(772)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(772)
UCHWAŁA NR 315
(772)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(772)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(772)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(771)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(771)
DECYZJA nr 653/2013
(771)
Uchwała nr VII/104/07
(771)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(771)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(771)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(771)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(770)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(769)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(769)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(768)
Protokół 19
(768)
Uchwała nr XII/118/03
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(768)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(768)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(768)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(767)
PROTOKÓŁ NR 65
(767)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(767)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(767)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(767)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(766)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(766)
Zarządzenie nr 124/2012
(766)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(766)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(766)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(766)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(766)
ORDO Marek Friebe
(766)
Protokół LXXXIII
(765)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(765)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(765)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(765)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(765)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(764)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(764)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(764)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(764)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(764)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(764)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(764)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(764)
Uchwała nr 312
(763)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(763)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(763)
Obwieszczenie
(763)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(763)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(763)
Uchwała nr XLIV/437/06
(763)
Uchwała nr XXII/204/04
(762)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(762)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(761)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(761)
Protokół 14
(761)
Zarządzenie nr 145/2012
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(761)
Protokół 4
(761)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(761)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(760)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(760)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(760)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(760)
Zarządzenie nr 112/2012
(760)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(760)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(760)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(760)
Uchwała nr XII/115/03
(760)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(760)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(759)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(759)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(759)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(759)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(759)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(759)
2010 rok
(759)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(759)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(759)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(759)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(759)
2012 rok
(759)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(758)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(758)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(758)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(757)
Protokół nr 17
(757)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(757)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(756)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(756)
Protokół nr 13
(756)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(755)
Protokół 21
(755)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(755)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(754)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(754)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(754)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(753)
Uchwała nr XXXII/306/05
(753)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(753)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(752)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(752)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(752)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(751)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(751)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(751)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(751)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(751)
Zarządzenie nr 159/2012
(751)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(750)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(750)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(750)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(750)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(750)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(750)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(750)
Uchwała nr XV/146/03
(749)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(749)
Ogłoszenie
(749)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(749)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(748)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(747)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(747)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(747)
Uchwała nr XXXV/351/05
(747)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(746)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(746)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(746)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(746)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(746)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(746)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(745)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(745)
Uchwała nr XII/114/03
(745)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(745)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(744)
rok 2012
(744)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(744)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(744)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(743)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(743)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(742)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(742)
Protokół 24
(742)
Uchwała nr II/7/2002
(741)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(741)
Uchwała nr XL/388/06
(741)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(741)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(740)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(740)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(740)
Protokół nr 30
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(740)
Protokół 11
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(740)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(739)
Zarządzenie nr 103/2012
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(739)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(739)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(739)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(738)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(738)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(738)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(738)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(738)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(737)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(737)
OGŁOSZENIE
(737)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(737)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(737)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(737)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(737)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(737)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(736)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(736)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(736)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(736)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(736)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(735)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(735)
Obwieszczenie
(735)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(735)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(734)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(734)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(734)
Rok 2013
(734)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(733)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(733)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(733)
Uchwała nr XXXII/307/05
(733)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(733)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(733)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(733)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(732)
Uchwała Nr XI/144/2012
(732)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(732)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(732)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(732)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(732)
rok 2010
(732)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(732)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(731)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(731)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(731)
Uchwała nr XI/99/03
(731)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(731)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(731)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(730)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(730)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(730)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(730)
Uchwała nr XLIII/425/06
(730)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(730)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(730)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(730)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(730)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(730)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(729)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(729)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(729)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(728)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(728)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(728)
Uchwała nr XLIII/424/06
(728)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(728)
Uchwała nr XXXII/310/05
(728)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(728)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(727)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(727)
Uchwała nr XXXV/341/05
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(727)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(727)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(726)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(726)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(726)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(726)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(726)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(726)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(726)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(726)
Ogłoszenie
(726)
Uchwała nr XIX/174/04
(726)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(726)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(725)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(725)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(724)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(724)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(724)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(724)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(724)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(724)
Uchwała nr II/9/2002
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(723)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(723)
Obwieszczenie
(723)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(723)
Uchwała nr XII/112/03
(723)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(723)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(723)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(723)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(723)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(723)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(722)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(722)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(721)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(721)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(721)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(721)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(721)
MAR-KAM Kamil Cieśla
(720)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(720)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(720)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(719)
Sprzedaż lokali komunalnych
(719)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(719)
Protokół 10
(719)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(719)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(719)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(719)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(718)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(718)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(718)
Uchwała nr IV/45/2011
(718)
O B I E S Z C Z E N I E
(718)
2010
(718)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(718)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(718)
EKO-TOM S.J. Turguła
(717)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(717)
Ogłoszenie
(717)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(717)
Protokół nr XXXVII/2005
(716)
Protokół 1
(716)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(715)
Uchwała Nr I/21/2014
(715)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(715)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(715)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(715)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(715)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(715)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(715)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(714)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(714)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(714)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(713)
Uchwała nr V/60/07
(713)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(713)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(713)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(712)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(712)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(712)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(711)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(711)
2013 rok
(711)
Uchwała Nr V/69/11
(711)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(711)
Ogłoszenie
(711)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(711)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(711)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(711)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(710)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(710)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(710)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(710)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(710)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(709)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(709)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(709)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(709)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(709)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(709)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(709)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(709)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(708)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(708)
Uchwała nr III/14/2002
(708)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(708)
Protokół nr 11
(708)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(708)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(708)
Uchwała Nr XX/270/2008
(708)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(707)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(707)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(707)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(707)
Uchwała nr II/11/10
(707)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(707)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(706)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(706)
Zarządzenie nr 215
(706)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(706)
Rok 2014
(705)
Uchwała Nr XV/191/2012
(705)
Uchwała Nr XV/186/2012
(705)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(705)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(705)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(704)
2010 rok
(704)
Uchwała nr VIII/65/03
(704)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(704)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(704)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(703)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(703)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(703)
Uchwała nr XXVI/241/04
(703)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(703)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(703)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(702)
Uchwała nr III/27/06
(702)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(702)
Uchwała nr III/15/2002
(702)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(702)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(702)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(702)
Protokół 7
(701)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackieg
(701)
Uchwała nr III/26/06
(701)
Uchwała nr XLIV/443/06
(700)
Uchwała nr XLIV/438/06
(700)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(700)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(699)
Uchwała nr II/8/10
(698)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(698)
Uchwała Nr VI/77/2015
(698)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(698)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług konserwacji, bieżącego utrzymania, napraw oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będącego w zarządzie Urzędu Miasta i Gmi
(698)
Uchwała nr VIII/79/03
(698)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(698)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(698)
Uchwała Nr XII/173/2008
(698)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(697)
Protokół 23
(697)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(697)
2011 rok
(696)
Uchwała Nr VII/99/2011
(696)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(696)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(696)
Protokół nr 18
(696)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(696)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(696)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(695)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(695)
Uchwała nr XXXV/343/05
(695)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(695)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(695)
Protokół 2
(694)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(694)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(694)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(694)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(694)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(694)
Uchwała Nr V/66/2011
(694)
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(694)
Ogłoszenie
(693)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(693)
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
(692)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(692)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(692)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(692)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(692)
Ogłoszenie
(692)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(691)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(691)
Protokół 3
(691)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(690)
Uchwała nr XXX/286/05
(690)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(690)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(689)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(689)
Uchwała nr XIX/175/04
(689)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(689)
Uchwała Nr XXXVIII/373/05
(689)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(688)
Uchwała nr VI/81/2007
(688)
Obwieszczenie
(687)
Uchwała nr XXXVIII/372/05
(687)
Uchwała nr V/51/07
(687)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(687)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(687)
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WE WRZEŚNI
(687)
Uchwała nr XXXV/356/05
(687)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2014 r.
(687)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(687)
Uchwała nr XXXV/349/05
(687)
Uchwała nr XLI/415/06
(686)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(686)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(686)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(686)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(685)
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(685)
Uchwała Nr V/64/11
(685)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(685)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(685)
Informacja o wyborze oferty na gruntowną konserwację rowu melioracyjnego W 22
(684)
Zarządzenie nr 72/2012
(684)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(684)
Protokół 17
(684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(684)
Uchwała nr XII/123/03
(684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i przebudowę budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(683)
ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
(683)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(683)
Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(683)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(683)
Uchwała nr III/36/06
(683)
UCHWAŁA NR XXXI/415/10
(683)