BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
9928178
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-10-2018
Informacja o samorządzie
(250931)
Zamówienia publiczne
(99204)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(88608)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(62642)
Przetargi 2015
(49949)
Oferty pracy
(46982)
Aktualne oferty pracy
(45615)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(43191)
Przetargi 2014 - archiwum
(41639)
Urząd Miasta i Gminy
(40905)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(38080)
Przetargi 2017
(36726)
Przetargi 2016
(33886)
Władze
(33425)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(29867)
Kontakt
(27075)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(26225)
Przetargi - archiwum 2012
(25436)
Akty prawne i protokoły
(25147)
Podatki lokalne
(23483)
Przetargi - archiwum 2013
(21734)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(21262)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(20686)
Opłata śmieciowa
(20604)
Przetargi 2018
(20488)
Oświadczenia majątkowe radnych
(17213)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(16704)
Aktualne wyniki naborów
(16141)
Uchwały Rady Miejskiej
(15547)
Jednostki organizacyjne gminy
(15537)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(15220)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(15074)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(14347)
Archiwum zakładowe
(14062)
Rada Miejska we Wrześni
(13615)
Sprawy finansowe
(12861)
Ogłoszenia
(12674)
Informacja o wynikach przetargów
(12400)
Jednostki pomocnicze gminy
(12359)
Zarządzenia Burmistrza
(12281)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12161)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(11993)
Zastępcy Burmistrza
(11831)
Konsultacje społeczne
(11765)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(11556)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(11201)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10117)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(10098)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(9783)
Archiwum ofert pracy
(8821)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(8796)
Spółki z udziałem gminy
(8503)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(8320)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8300)
Ogłoszenia
(8178)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(7803)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7443)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7172)
Protokoły z sesji
(6977)
Deklaracja
(6823)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6464)
Sprawozdania finansowe
(6314)
Przetargi - archiwum
(6225)
Archiwum wyników naborów
(6193)
Składy Komisji
(6185)
Archiwum 2001-2002
(5983)
Terminy wpłaty opłaty
(5966)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5720)
Segregacja odpadów komunalnych
(5673)
Placówki oświatowe
(5666)
Zmiany Budżetowe
(5625)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(5559)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5440)
Uchwała budżetowa
(5428)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(5404)
Schronisko dla zwierząt
(5297)
Protokoły z komisji edukacji
(5230)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(5106)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(5088)
Nazwy i adresy
(5070)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5050)
Muzeum Regionalne
(5019)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4871)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(4809)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4798)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4752)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4668)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(4626)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4612)
Uchwały Zarządu
(4531)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4528)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4527)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4522)
Statut Miasta i Gminy
(4504)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4467)
Majątek komunalny
(4457)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4427)
Biblioteka Publiczna
(4412)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4394)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4378)
Statut Miasta i Gminy Września
(4349)
Rocznik 2014
(4292)
Zgromadzenia publiczne
(4277)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4242)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4240)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4170)
Opłaty lokalne
(4110)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4086)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4078)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4068)
Rocznik 2014
(4057)
Rocznik 2015
(4047)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4033)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4004)
Rocznik 2012
(3962)
Rocznik 2012
(3934)
Petycje
(3917)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3899)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(3882)
Rocznik 2013
(3856)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3811)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3776)
Rocznik 2013
(3708)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3703)
Plany zamówień publicznych
(3640)
Petycje
(3592)
Rocznik 2011
(3577)
Rocznik 2010
(3572)
Podstawa prawna systemu
(3523)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3497)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3422)
Rocznik 2015
(3389)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(3388)
Podatki lokalne w 2018 r.
(3386)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3375)
Protokoły z komisji budżetowej
(3372)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3366)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3350)
Rocznik 2008
(3342)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3338)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3323)
PROTOKÓŁ NR 63
(3294)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3287)
PROTOKÓŁ NR 69
(3273)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3271)
Protokoły z komisji oświaty
(3269)
Rocznik 2005
(3251)
Protokoły z komisji zdrowia
(3235)
Rocznik 2011
(3234)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3233)
Rocznik 2009
(3224)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3213)
Oświadczenie majątkowe
(3201)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3184)
Deklaracja elektroniczna
(3169)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3149)
PROTOKÓŁ NR 58
(3132)
PROTOKÓŁ NR 67
(3118)
Protokół 59
(3099)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3085)
PROTOKÓŁ NR 66
(3082)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3081)
PROTOKÓŁ NR 61
(3074)
PROTOKÓŁ NR 60
(3071)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3069)
PROTOKÓŁ NR 70
(3068)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3064)
Archiwum 2011
(3054)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3050)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3047)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2994)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2992)
PROTOKÓŁ NR 64
(2984)
Worki do segregacji odpadów
(2984)
PROTOKÓŁ NR 65
(2972)
2014 rok
(2967)
2012 rok
(2953)
Podatek rolny w 2015 roku
(2935)
Protokół nr 62
(2908)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2898)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2884)
PROTOKÓŁ NR 68
(2879)
Rocznik 2006
(2877)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2873)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2853)
Rocznik 2007
(2823)
PROTOKÓŁ NR 71
(2814)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2802)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2798)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2787)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2778)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2768)
Opłata targowa
(2760)
Rocznik 2003
(2743)
Rocznik 2005
(2729)
Rocznik 2004
(2724)
Rocznik 2002
(2722)
Informacja o wyborze oferty
(2685)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2682)
2013 rok
(2678)
Rocznik 2017
(2676)
Rocznik 2010
(2674)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2674)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2668)
Nieograniczone
(2646)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2638)
Rocznik 2009
(2637)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2616)
Lobbing
(2613)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2607)
Rocznik 2007
(2606)
Rocznik 2008
(2603)
za 2010 rok
(2600)
Rocznik 2003
(2590)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2574)
Majątek komunalny
(2568)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2562)
Rocznik 2004
(2558)
Rocznik 2016
(2558)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2556)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2535)
2011 rok
(2532)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2530)
Rocznik 2006
(2530)
Przedszkola
(2502)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2491)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2480)
2011 rok
(2464)
2013 rok
(2454)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2444)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2442)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2434)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2425)
Rocznik 2016
(2423)
Podatki lokalne w roku 2016
(2417)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2414)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2413)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2411)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2409)
Konkursy
(2396)
Poziomy recyklingu
(2383)
Oświadczenie majątkowe
(2380)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2372)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2357)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2351)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2346)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2342)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2334)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2332)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(2317)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2306)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2299)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2290)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2282)
Inne ogłoszenia
(2281)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2272)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2267)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2263)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2242)
Protokół Nr 60
(2232)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2213)
Oświadczenie majątkowe
(2206)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2199)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2194)
2014 rok
(2187)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2186)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2178)
Rocznik 2001
(2169)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2162)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2159)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2154)
Rada Nadzorcza
(2154)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2146)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2146)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2132)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2129)
Oświadczenie majątkowe
(2125)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2118)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2109)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2108)
2012 rok
(2107)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2102)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2100)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2098)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2095)
CRP Sp. z o. o.
(2093)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2091)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2091)
Oświadczenie majątkowe
(2087)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2083)
Archiwum
(2081)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2072)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2070)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2069)
Oświata Niepubliczna
(2066)
Protokół nr 19
(2063)
Protokół 1
(2062)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2061)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2053)
Oświadczenie majątkowe
(2051)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2050)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2047)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2046)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2040)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2037)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2036)
Uchwała Nr X/132/2011
(2034)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2034)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2030)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2027)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2022)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2010)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2003)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1999)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1974)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1971)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1970)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1970)
Oświadczenie majątkowe
(1969)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1968)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1968)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1961)
Protokół nr XIV/2003
(1955)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1955)
Oświadczenie majątkowe
(1943)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1941)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1937)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1935)
2010 rok
(1935)
Protokół 3
(1933)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1926)
Unieważnienia przetargów
(1924)
Zespoły Szkół
(1920)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1913)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1910)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1909)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1905)
Zarząd
(1905)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1902)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1899)
Rocznik 2002
(1893)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1892)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1886)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1882)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1877)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1875)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1875)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1869)
PROTOKÓŁ NR 53
(1868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1867)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1866)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1860)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1856)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1853)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1852)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1846)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1844)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1838)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1836)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1835)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1833)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1831)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1828)
Protokół
(1823)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1818)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1816)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1815)
Rocznik 2017
(1811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1810)
Protokół 2
(1807)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1806)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1806)
Wybory samorządowe 2018
(1802)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1802)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1801)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1801)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1800)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1799)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1796)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1793)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1793)
Adres
(1791)
Protokół Nr 46
(1790)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1789)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1788)
Protokół
(1784)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1784)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1783)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1774)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1772)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1772)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1764)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1763)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1763)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1762)
PROTOKÓŁ NR 42
(1762)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1760)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1759)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1757)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1757)
Gimnazja
(1753)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1752)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1747)
Protokół Nr LX / 2002
(1746)
PROTOKÓŁ NR 32
(1745)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1745)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1744)
Uchwała Nr II/31/2014
(1743)
Archiwum 2012
(1742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1740)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1738)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1736)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1732)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1732)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1726)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1726)
Nazwa i adres
(1726)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1725)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1724)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1722)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1715)
Umowa spółki
(1714)
Protokół 4
(1713)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1711)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1711)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1711)
Protokół 69
(1710)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1706)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1706)
2012 rok
(1704)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1704)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1703)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1702)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1702)
Protokół 47
(1699)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1699)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1695)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1695)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1694)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1693)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1693)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1693)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1689)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1686)
Protokół
(1686)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1683)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2018 roku.
(1683)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1683)
PROTOKÓŁ NR 47
(1680)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1680)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1679)
2009 rok
(1679)
Protokół nr 45
(1679)
DECYZJA nr 360/2013
(1678)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1677)
PROTOKÓŁ NR 66
(1675)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1675)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1672)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1671)
PROTOKÓŁ NR 18
(1671)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1667)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1665)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1663)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1663)
PROTOKÓŁ NR 84
(1663)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1661)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1661)
Protokół LXVI
(1660)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1660)
DECYZJA Nr 600/2010
(1660)
Paweł-Trans
(1660)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1658)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1656)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1655)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1654)
PROTOKÓŁ NR 30
(1652)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1651)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1651)
Uchwała Nr III/17/2010
(1650)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1650)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1649)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1649)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1648)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1647)
Protokół 62
(1647)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1646)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1644)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1643)
Protokół 43
(1640)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1639)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1639)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1638)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1638)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1637)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1637)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1636)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1635)
Uchwała Nr 322
(1633)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1630)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1630)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1630)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1627)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1626)
Protokół NR 57
(1625)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1625)
PROTOKÓŁ NR 87
(1624)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1622)
PROTOKÓŁ NR 54
(1620)
Protokół Nr I / 2002
(1619)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1619)
PROTOKÓŁ NR 85
(1615)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1615)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1614)
Protokół 48
(1614)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1613)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1613)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1612)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1609)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1608)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1608)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1608)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1607)
2010 rok
(1606)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1605)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1600)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1599)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1597)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1596)
PROTOKÓŁ NR 11
(1596)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1596)
Protokół Nr 56
(1594)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1594)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1593)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1593)
za 2009 rok
(1592)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1591)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1589)
Protokół Nr 62
(1589)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1589)
Protokół nr 56
(1588)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1588)
Protokół
(1587)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1584)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1582)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1582)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1581)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1581)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1580)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1580)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1580)
PROTOKÓŁ NR 14
(1579)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1579)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1579)
Protokół
(1578)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1578)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1577)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1576)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1575)
Protokół Nr 50
(1575)
PROTOKÓŁ NR 4
(1574)
Rejestr umów przetargowych
(1573)
Protokół 12
(1572)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1572)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1571)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1570)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1570)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1567)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1567)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1566)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1566)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1566)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1565)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1564)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1563)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1562)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1561)
Protokół nr 32
(1560)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1559)
Protokół nr 10
(1559)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1559)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1559)
Protokół nr 51
(1557)
PROTOKÓŁ NR 43
(1557)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1556)
2015 rok
(1556)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1556)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1555)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1555)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1554)
PROTOKÓŁ NR 61
(1553)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1553)
PROTOKÓŁ NR 57
(1552)
Protokół 38
(1552)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1551)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1549)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1548)
Protokół 49
(1548)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1546)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1545)
PROTOKÓŁ NR 13
(1544)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1543)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1543)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1543)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1543)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1542)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1540)
PROTOKÓŁ NR 52
(1540)
Uchwała nr VI/86/2011
(1539)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1538)
Protokół Nr LIII / 2002
(1538)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1537)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1536)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1535)
PROTOKÓŁ NR 23
(1534)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1533)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1533)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1533)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1532)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1532)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1531)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1530)
PROTOKÓŁ NR 89
(1530)
Protokół Nr VIII / 2003
(1529)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1529)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1528)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1527)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1527)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1524)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1524)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1524)
Nazwa i adres
(1523)
Protokół 61
(1520)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1519)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1517)
Protokół Nr LVIII
(1517)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1516)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1515)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1514)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1514)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1513)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1513)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1512)
PROTOKÓŁ NR 7
(1511)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1510)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1509)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1509)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1509)
Obwody głosowania
(1507)
Protokół Nr 51
(1506)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1505)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1505)
PROTOKÓŁ NR 38
(1505)
Dane podstawowe
(1504)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(1502)
Protokół 66
(1502)
Protokół Nr 50
(1502)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1502)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1502)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1501)
Protokół nr 30
(1500)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1499)
Protokół
(1498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1498)
PROTOKÓŁ NR 51
(1497)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1496)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1496)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1496)
PROTOKÓŁ NR 16
(1495)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1494)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1493)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1493)
Protokół nr 21
(1492)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1492)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1491)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1491)
Protokół 74
(1489)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1489)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1488)
Jakość wody do spożycia
(1487)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1487)
Protokół nr 61
(1486)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1485)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1485)
Protokół nr 53
(1484)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1483)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1482)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1480)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1480)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1479)
Protokół nr 67
(1477)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1476)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1476)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1475)
za 2007 rok
(1475)
Protokół
(1474)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1474)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1474)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1474)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1473)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1473)
Protokół 41
(1472)
Ograniczone
(1472)
Protokół 68
(1471)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1470)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1469)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1468)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1468)
Protokół nr 16
(1467)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1465)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1465)
Protokół
(1464)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1463)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1462)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1462)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1462)
Protokół
(1460)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1460)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1459)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1459)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1459)
Uchwała Nr 12
(1459)
Protokół
(1457)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1457)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1456)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1455)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1455)
Protokół LXXI
(1455)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1455)
Protokół 16
(1454)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1453)
PROTOKÓŁ NR 36
(1453)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1453)
za 2006 rok
(1452)
za 2005 rok
(1452)
Protokół Nr III / 2002
(1451)
Protokół Nr LV / 2002
(1449)
Protokół nr VI/2011
(1449)
PROTOKÓŁ NR 65
(1449)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1449)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1449)
Protokół nr 22
(1448)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1447)
PROTOKÓŁ NR 41
(1445)
PROTOKÓŁ NR 64
(1445)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1444)
Protokół 45
(1444)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1443)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1443)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1442)
2009 rok
(1441)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1440)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1440)
Protokół LXXV
(1440)
Protokół 75
(1439)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1438)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1438)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1437)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1437)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1437)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1435)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1435)
Protokół Nr II / 2002
(1435)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1435)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1434)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1434)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1434)
Protokół Nr LI / 2002
(1430)
Protokół 6
(1430)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1430)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1429)
Protokół nr 17
(1429)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1429)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1428)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1428)
Protokół
(1426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1426)
Protokół nr 53
(1425)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1425)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1424)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1424)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1424)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1424)
Protokół LXXXII
(1423)
Protokół 5
(1421)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1421)
Protokół Nr V / 2003
(1420)
Protokół
(1419)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1419)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1417)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1417)
Uchwała nr IV/37/06
(1417)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1417)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1416)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1415)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1414)
Protokół Nr L / 2002
(1414)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1414)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1411)
Protokół 50
(1411)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1411)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1410)
Protokół nr XXXIII/2005
(1409)
Protokół Nr LVI / 2002
(1409)
PROTOKÓŁ NR 2
(1409)
Protokół nr 59
(1409)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1409)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1409)
Protokół nr 34
(1409)
Protokół Nr 47
(1408)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1406)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1404)
Protokół nr 18
(1404)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1403)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1403)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1402)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1402)
Status prawny
(1400)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1400)
Protokół nr 11
(1399)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1398)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1398)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1398)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1398)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1397)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1397)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1396)
Protokół Nr 46
(1396)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1395)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1395)
Protokół Nr VI / 2003
(1395)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1393)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1393)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1393)
Umowy o zamówienia publiczne
(1392)
PROTOKÓŁ NR 28
(1392)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1392)
PROTOKÓŁ NR 60
(1391)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1390)
Protokół 46
(1389)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1389)
Protokół
(1388)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1386)
Organizacja
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1385)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1385)
Protokół Nr LVII / 2002
(1385)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1384)
Uchwała Nr V/80/2011
(1384)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1384)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1382)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1382)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1381)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1381)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1381)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1380)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1380)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1380)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1380)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1380)
Protokół
(1379)
PROTOKÓŁ NR 21
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1377)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1377)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1373)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1371)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1371)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1370)
Protokół
(1370)
Protokół nr 39
(1369)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1369)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1369)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1369)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1369)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1367)
Protokół nr 7
(1366)
PROTOKÓŁ NR 62
(1366)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1366)
Protokół 18
(1366)
za 2008 rok
(1365)
Protokół nr 50
(1364)
Protokół nr 13
(1364)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1364)
Protokół nr 6
(1364)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1364)
Protokół 65
(1363)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1363)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1362)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1362)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1361)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1361)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1359)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1359)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1359)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1358)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1358)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1357)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1357)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1355)
Struktura własnościowa
(1355)
Protokół nr 7
(1355)
Protokół nr 55
(1355)
PROTOKÓŁ NR 55
(1353)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1353)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1353)
Protokół Nr VII / 2003
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1351)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1351)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1351)
Rocznik 2018
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1350)
Protokół 5
(1350)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1350)
UCHWAŁA NR 69
(1350)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1349)
Protokół nr 14
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1348)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1348)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1348)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1348)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1346)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1346)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1345)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1345)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1345)
Protokół nr XXVI/2004
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1344)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1342)
Protokół nr 27
(1342)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1341)
Ogłoszenie
(1340)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1340)
Protokół 1
(1340)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1340)
Protokół nr 15
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1338)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1338)
Protokół nr 57
(1338)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1337)
Protokół 39
(1336)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1336)
PROTOKÓŁ NR 56
(1336)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1336)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1336)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1335)
Protokół
(1335)
PROTOKÓŁ NR 35
(1334)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1333)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1332)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1332)
ORDO Poznań
(1331)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1331)
Protokół nr 7
(1330)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1329)
Protokół nr XVIII/2004
(1329)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1328)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1327)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1327)
Protokół
(1327)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1327)
Protokół nr 55
(1326)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1325)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1325)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1325)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1323)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1322)
Protokół nr 14
(1322)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1322)
PROTOKÓŁ NR 58
(1322)
Protokół 44
(1322)
Protokół 64
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1321)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1321)
Protokół 9
(1321)
Protokół 72
(1320)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1319)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1319)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1319)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1318)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1317)
Protokół
(1315)
Protokół
(1315)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1314)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1314)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1313)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1313)
Uchwała Nr II/29/2014
(1313)
Ogłoszenie
(1313)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1313)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1312)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1312)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1312)
Ogłoszenie
(1312)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1311)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1311)
Zarządzenie Nr 59
(1309)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1308)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1308)
PROTOKÓŁ NR 49
(1308)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1308)
PROTOKÓŁ NR 19
(1307)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1307)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1307)
2011 rok
(1307)
Protokół LX
(1307)
Starosta Wrzesiński informuje
(1306)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1305)
PROTOKÓŁ NR 24
(1304)
Protokół nr VIII/2007
(1303)
Protokół nr XXIV/2004
(1302)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1302)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1302)
Protokół
(1301)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1301)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1301)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1301)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1300)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(1300)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1299)
Protokół Nr LII / 2002
(1299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1299)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1299)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1298)
Protokół nr 51
(1297)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1297)
Protokół nr XXIX/2005
(1297)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1296)
Protokół nr 28
(1296)
Uchwała Nr X/131/2011
(1296)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1294)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1294)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1293)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1293)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1293)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1293)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1293)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1293)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1292)
Protokół LXXVI
(1291)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1290)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1290)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1290)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1290)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1289)
Protokół nr XII/2003
(1288)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1288)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1288)
Protokół nr 48
(1287)
Protokół nr 41
(1286)
UCHWAŁA NR 80
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1286)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1285)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1285)
Protokół nr I/2006
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1284)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1284)
Protokół nr 8
(1283)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1283)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1283)
Protokół nr 13
(1283)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1282)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1282)
Protokół Nr IX / 2003
(1281)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1281)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1280)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1280)
Protokół nr IX/2007
(1280)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1279)
Protokół nr XXX/2005
(1279)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1278)
Protokół nr XLI/2006
(1278)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1278)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1277)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1276)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1276)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1276)
PROTOKÓŁ NR 44
(1273)
Protokół 40
(1272)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1271)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1270)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1270)
PROTOKÓŁ NR 46
(1270)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1270)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1270)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1269)
Protokół nr XIX/2004
(1269)
Protokół 6
(1269)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1268)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1268)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1267)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1267)
Protokół
(1267)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1266)
Ogłoszenie
(1265)
Protokół nr 44
(1265)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1265)
Protokół nr 23
(1265)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1264)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1263)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1263)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1262)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1262)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1262)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1261)
Protokół Nr 49
(1261)
Protokół nr XXXIV/2005
(1260)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1260)
Uchwała Nr III/32/2010
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1260)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1260)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1259)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1259)
Uchwała nr 95
(1258)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1258)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1258)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1258)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1258)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1257)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1257)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1256)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1256)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1256)
Protokół nr 26
(1255)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1255)
Protokół
(1254)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1254)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1254)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1254)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1253)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1253)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1253)
Protokół
(1252)
Protokół nr VI/2007
(1252)
Protokół nr 24
(1252)
Uchwała Nr 127
(1252)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1252)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1252)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1251)
Protokół
(1251)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1251)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1251)
Protokół 59
(1250)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1250)
Protokół nr XI/2003
(1249)
Protokół nr XIII/2003
(1249)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1248)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1248)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1247)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1247)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1247)
Uchwała nr 94
(1246)
Protokół nr 52
(1246)
Protokół 42
(1246)
PROTOKÓŁ NR 5
(1246)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1245)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1245)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1245)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1245)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1244)
Protokół nr XLIII/2006
(1243)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1243)
UCHWAŁA NR 91
(1243)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1242)
Protokół nr 24
(1242)
Obwieszczenie
(1241)
Protokół Nr X / 2003
(1241)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1240)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1239)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1239)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1239)
Ogłoszenie
(1239)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1238)
Protokół nr 57
(1238)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1238)
Protokół nr XX/2004
(1238)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1237)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1236)
Uchwała Nr 44
(1236)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1236)
Protokół nr 54
(1236)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1235)
Obowiązek Informacyjny
(1235)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1235)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1235)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1234)
Protokół nr 9
(1234)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1234)
PROTOKÓŁ NR 63
(1233)
Protokół 67
(1233)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1233)
Zarządzenie nr 254/2012
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1232)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1231)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1231)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1231)
Protokół
(1231)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1231)
Protokół nr 49
(1230)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1230)
Protokół 22
(1229)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1229)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1229)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1228)
Uchwała Nr 53
(1228)
Protokół Nr LIV / 2002
(1227)
Uchwała Nr 52
(1227)
Protokół LXXVIII
(1227)
Protokół nr 11
(1227)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1226)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1226)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1226)
Protokół LXXIV
(1225)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1225)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1225)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1225)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1225)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1224)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1223)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1223)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1222)
Protokół
(1222)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1222)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1222)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1221)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1221)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1221)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1220)
Uchwała Nr 144
(1220)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1220)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1220)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1220)
Protokół nr XL/2006
(1219)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1219)
Protokół nr XXXV/2005
(1218)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1218)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1217)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1217)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1216)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1216)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1216)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1215)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1215)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1215)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1215)
Uchwała nr XXX/282/05
(1215)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1215)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1214)
Protokół 60
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1214)
Protokół nr XLIV/2006
(1213)
Uchwała Nr 47
(1213)
Protokół
(1213)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1212)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1212)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1212)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1212)
Uchwała nr 71
(1211)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1211)
Protokół nr 14
(1211)
Protokół nr XVI/2003
(1210)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1210)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1210)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1209)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1209)
Zarządzenie nr 174/2012
(1209)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1208)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1208)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1208)
Uchwała Nr 106
(1208)
Protokół Nr LIX / 2002
(1208)
Uchwała Nr 48
(1208)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1207)
Protokół nr XXXI/2005
(1207)
Zarządzenie nr 162/2012
(1207)
Uchwała Nr 42
(1207)
Zarządzenie nr 240/2012
(1206)
Protokół LXXII
(1206)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1206)
Komunikat
(1206)
Protokół 71
(1205)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1205)
PROTOKÓŁ NR 69
(1205)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1203)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1202)
Uchwała Nr 88
(1202)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1202)
Protokół 70
(1202)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1201)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1201)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1201)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1200)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1200)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1200)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1200)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1199)
Uchwała Nr X/130/2011
(1199)
Uchwała Nr 120
(1199)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1199)
Protokół LXV
(1198)
Protokół 3
(1198)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół 4
(1197)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1197)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1197)
Protokół nr XXVIII/2004
(1197)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1196)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1196)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1196)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1196)
Ogłoszenie
(1196)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1196)
Protokół
(1195)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1195)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1195)
Ogłoszenie
(1195)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1194)
Zarządzenie nr 253/2012
(1194)
PROTOKÓŁ NR 86
(1194)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1194)
UCHWAŁA nr 60
(1194)
Protokół nr X/2007
(1194)
Uchwała Nr 61
(1194)
2016 rok
(1193)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1192)
Zarządzenie nr 251/2012
(1192)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1192)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1192)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1191)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1191)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1191)
Programy Miasta i Gminy Września
(1191)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1190)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1190)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1190)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1190)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1190)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1190)
Protokół nr XXXVI/2005
(1189)
Uchwała Nr 39
(1189)
OGŁOSZENIE
(1189)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1189)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1188)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1188)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1187)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1187)
Uchwała Nr 116
(1187)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1187)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1187)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1187)
Uchwała Nr 141
(1187)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1186)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1186)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1186)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1185)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1185)
Protokół nr III/2006
(1185)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1185)
Obwieszczenie
(1184)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1184)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1183)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1183)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1183)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1183)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1183)
Protokół nr XXI/2004
(1183)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1182)
Uchwała nr III/13/2002
(1182)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1181)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1181)
Ogłoszenie
(1181)
Protokół Nr 54
(1181)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1181)
Uchwała Nr 64
(1180)
Protokół nr 18
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1180)
Uchwałą nr 85
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1179)
Uchwała Nr 34
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1179)
Obwieszczenie
(1178)
Protokół nr XV/2003
(1178)
Protokół
(1178)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1178)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1177)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1177)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1177)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1176)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1176)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1176)
Protokół nr XXV/2004
(1176)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1176)
Uchwała Nr V/65/2011
(1176)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1175)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1175)
Uchwała Nr 49
(1175)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1175)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1174)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1174)
Uchwała Nr 45
(1174)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1174)
Protokół
(1174)
Obwieszczenie
(1174)
Uchwała nr VIII/66/03
(1173)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1173)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1173)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1173)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1173)
Uchwała Nr 18
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1172)
Uchwała nr 74
(1172)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1172)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1172)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1172)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1172)
Uchwała Nr 43
(1171)
Uchwała Nr 7
(1171)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1171)
Uchwała Nr 46
(1171)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1171)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1169)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1168)
Uchwała Nr 3
(1168)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1168)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1168)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1168)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1167)
Protokół nr XXIII/2004
(1167)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1167)
UCHWAŁA NR 99
(1166)
Protokół nr 73
(1166)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1166)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1165)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1165)
Uchwała Nr 65
(1165)
Ogłoszenie
(1165)
PROTOKÓŁ NR LX
(1165)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1164)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1164)
Zarządzenie nr 256/2012
(1164)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1164)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1164)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1163)
Uchwała Nr 27
(1163)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1162)
Protokół nr 9
(1162)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1162)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1162)
Protokół nr 20
(1162)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1162)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1161)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1161)
PROTOKÓŁ NR 10
(1161)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1161)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1160)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1159)
Uchwała Nr 31
(1159)
Uchwała Nr 126
(1159)
Uchwała Nr 58
(1158)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1158)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1158)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1158)
PROTOKÓŁ NR 6
(1158)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1157)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1157)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1157)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1157)
Obwieszczenie
(1157)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1156)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1156)
Obwieszczenie
(1156)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1156)
Protokół LXVIII
(1156)
PROTOKÓŁ nr 45
(1155)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1155)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1155)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1154)
PROTOKÓŁ NR 40
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1154)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1154)
Obwieszczenie
(1154)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1153)
Protokół nr 52
(1153)
Uchwała Nr 32
(1153)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1153)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1152)
PROTOKÓŁ NR 26
(1152)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1152)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1152)
Uchwała nr 98
(1152)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1152)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1152)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1151)
Uchwała Nr 57
(1151)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1151)
Protokół
(1150)
Uchwała Nr 51
(1150)
Obwieszczenie
(1150)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1150)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1150)
Protokół LXXIX
(1149)
Uchwała Nr V/54/2015
(1149)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1149)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1149)
Uchwała Nr 2
(1148)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1148)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1148)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1148)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1147)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1147)
UCHWAŁA NR 76
(1147)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1147)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1147)
Uchwała Nr 103
(1146)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1146)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1146)
Ogłoszenie
(1146)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1145)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1145)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1144)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1144)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1144)
Zarządzenie nr 214/2012
(1143)
Protokół nr 12
(1142)
Zarządzenie nr 170/2012
(1142)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1141)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1141)
Uchwała Nr 128
(1141)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1140)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1140)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1140)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1140)
Obwieszczenie
(1140)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1140)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1140)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1140)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1139)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1139)
UCHWAŁA NR 86
(1138)
Zarządzenie nr 234/2012
(1138)
Uchwała Nr 328
(1138)
Uchwała Nr 35
(1137)
Protokół 5
(1137)
Uchwała Nr 59
(1137)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1137)
Uchwała Nr 84
(1137)
Uchwała Nr 8
(1136)
Działalność charytatywna
(1136)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1136)
Uchwała Nr 29
(1135)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1135)
Uchwała Nr 54
(1135)
Uchwała Nr 33
(1135)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1135)
PROTOKÓŁ NR 64
(1134)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1134)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1134)
Zarządzenie nr 198/2012
(1134)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1134)
Uchwała Nr 102
(1134)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1133)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1133)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1133)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1133)
Uchwała Nr 50
(1132)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1132)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1132)
UCHWAŁA NR 73
(1132)
Ogłoszenie
(1132)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1132)
Protokół 63
(1132)
Protokół nr VII/2007
(1131)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1130)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1130)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1130)
Uchwała Nr 112
(1130)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1129)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1129)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1129)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1128)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1128)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1128)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1127)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1127)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1127)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1126)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1126)
Protokół nr V/2007
(1126)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1126)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1126)
Protokół 15
(1126)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1125)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1125)
Protokół LXIX
(1125)
Uchwała nr VIII/72/03
(1124)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1124)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1124)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1124)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1124)
Uchwała Nr 41
(1124)
Uchwała Nr 78
(1123)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1123)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1123)
Protokół LXII
(1123)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1123)
Protokół 1
(1123)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1123)
Uchwała Nr 55
(1123)
Protokół LXXIII
(1122)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1122)
Zarządzenie nr 220/2012
(1122)
Protokół nr XLII/2006
(1122)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1122)
Uchwała Nr 93
(1122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1121)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1121)
Uchwała Nr 89
(1121)
Protokół nr II/2006
(1121)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1121)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1120)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1120)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1120)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1120)
Uchwała Nr 24
(1120)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1120)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1120)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1120)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1120)
Uchwała Nr 148
(1118)
Uchwała Nr III/34/2010
(1118)
Uchwała Nr 100
(1118)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1118)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1117)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1117)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1117)
Protokół nr XXXIX/2006
(1116)
Uchwała Nr 21
(1116)
Uchwała Nr 318
(1116)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1116)
Uchwała Nr 146
(1116)
Uchwała Nr V/45/03
(1115)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1114)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1114)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1114)
Protokół Nr IV / 2003
(1114)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1114)
Protokół 20
(1114)
Uchwała Nr 28
(1113)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1113)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1113)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1113)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1113)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1113)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1113)
2011 rok
(1113)
PROTOKÓŁ NR 70
(1112)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1112)
Uchwała Nr 115
(1112)
Uchwała Nr 104
(1112)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1112)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1112)
Uchwała nr VI/91/07
(1112)
Protokół nr XXXII/2005
(1112)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1112)
Uchwała Nr 56
(1111)
Uchwała Nr 66
(1111)
Protokół LXX
(1111)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1111)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1110)
Uchwała nr II/9/2002
(1110)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1110)
Uchwała nr XX/182/04
(1110)
Protokół nr 45
(1110)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1109)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1109)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1109)
Uchwała Nr 37
(1109)
rok 2013
(1109)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1109)
Protokół LXVII
(1108)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1108)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1108)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1108)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1108)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1108)
Uchwała Nr 123
(1107)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1107)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1107)
Ogłoszenie
(1107)
2010 rok
(1107)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1107)
Protokół nr 15
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1106)
Ogłoszenie
(1106)
Uchwała Nr 36
(1106)
Protokół nr 8
(1105)
Zarządzenie nr 122/2010
(1105)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1104)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1104)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1103)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1103)
PROTOKÓŁ NR 3
(1103)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1103)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1102)
Uchwała nr 79
(1102)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1102)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1102)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1102)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1101)
Obwieszczenie
(1101)
Uchwała Nr 114
(1101)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1101)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1101)
Uchwała Nr 105
(1101)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1100)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1100)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1100)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1099)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1099)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1099)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1099)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1099)
Protokół nr XXVII/2004
(1099)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1098)
Protokół LXXX
(1098)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1098)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1098)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1097)
Uchwała nr XX/181/04
(1097)
Uchwała Nr 121
(1097)
Ochrona danych osobowych
(1097)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1096)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1096)
Uchwała Nr 109
(1096)
Uchwała Nr 319
(1096)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1096)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1096)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1096)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1096)
UCHWAŁA NR 77
(1096)
U C H W A Ł A Nr 62
(1096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1095)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1095)
Protokół 13
(1095)
Protokół
(1095)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1095)
Rok 2013
(1094)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1094)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1093)
Protokół nr 15
(1093)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1093)
2011 rok
(1093)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1093)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1093)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1093)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1093)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1092)
Protokół 2
(1092)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1092)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1092)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1091)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1090)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1090)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1090)
Uchwała Nr 26
(1090)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1089)
UCHWAŁA NR 325
(1089)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(1089)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1088)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1088)
PROTOKÓŁ NR 27
(1088)
PROTOKÓŁ NR 15
(1088)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1088)
U C H W A Ł A Nr 81
(1088)
Uchwała nr III/25/06
(1088)
Zarządzenie nr 169/2010
(1088)
2011 rok
(1088)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1087)
PROTOKÓŁ NR 8
(1087)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1087)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1087)
Protokół nr IV/2006
(1087)
UCHWAŁA NR 70
(1086)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1086)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1086)
Uchwała nr VIII/70/03
(1086)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1086)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1086)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1085)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1085)
PROTOKÓŁ NR 88
(1085)
Protokół 14
(1085)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1085)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1084)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1084)
Uchwała Nr 25
(1084)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1084)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1083)
Uchwała Nr 143
(1083)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1083)
U C H W A Ł A Nr 82
(1083)
Uchwała nr VII/104/07
(1082)
Protokół 6
(1082)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1082)
Protokół
(1082)
U C H W A Ł A Nr 327
(1082)
Protokół LXI
(1082)
Ogłoszenie
(1082)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1081)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1081)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1081)
Protokół LXXXIV
(1081)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1080)
Protokół nr 17
(1080)
Uchwała Nr 23
(1080)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1080)
Uchwała Nr 111
(1080)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1080)
PROTOKÓŁ NR 90
(1080)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1080)
Ogłoszenie
(1079)
Protokół nr XXII/2004
(1079)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1078)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1078)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1078)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1078)
Uchwała nr 92
(1078)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1077)
2011 rok
(1077)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1077)
Obwieszczenie
(1077)
Protokół LXXVII
(1077)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1077)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1077)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1077)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1076)
Protokół Nr 58
(1076)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1076)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1075)
Zabytki
(1075)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1075)
Rok 2014
(1075)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1075)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1074)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1074)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1074)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1074)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1073)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1073)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1073)
Uchwała Nr I/21/2014
(1073)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1073)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1073)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1072)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1072)
Ogłoszenie
(1072)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1071)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1071)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1071)
Uchwała Nr 145
(1071)
Uchwała Nr 320
(1071)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1071)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1070)
Zarządzenie nr 145/2012
(1070)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1070)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1070)
Ogłoszenie
(1070)
Ogłoszenie
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1069)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1069)
Zarządzenie nr 31/2012
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1069)
Uchwała Nr 125
(1068)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1068)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1068)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1067)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1067)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1067)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1067)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1066)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1066)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1066)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1066)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1066)
Uchwała nr V/45/07
(1066)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1066)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1065)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1065)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1064)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1064)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1064)
2012 rok
(1064)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1064)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1064)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1063)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1063)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1063)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1063)
Uchwała Nr 101
(1063)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1063)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1062)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1062)
PROTOKÓŁ NR 81
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1062)
Uchwała Nr 142
(1061)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1061)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1061)
Uchwała nr XIII/137/03
(1061)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1061)
Uchwała nr XI/101/03
(1060)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1060)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1060)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1060)
Protokół LXXXI
(1060)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1059)
Uchwała Nr 63
(1059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1059)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1059)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1059)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1059)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1058)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1057)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1057)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1057)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1057)
2010 rok
(1056)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1056)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(1056)
Uchwała nr XLI/414/06
(1056)
Uchwała Nr 20
(1055)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1055)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1055)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1055)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1055)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1054)
Ogłoszenie
(1054)
Protokół 1
(1054)
Obwieszczenie
(1054)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1054)
Uchwała Nr 124
(1053)
Ogłoszenie
(1053)
Obwieszczenie
(1053)
Uchwała Nr X/129/2011
(1053)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1053)
Uchwała nr VIII/64/03
(1053)
Uchwała Nr 147
(1053)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1052)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1052)
Uchwała Nr 19
(1052)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1052)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1051)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1051)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1051)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1051)
Protokół nr 16
(1050)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1050)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1050)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1050)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1050)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1049)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1049)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1049)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1049)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1049)
UCHWAŁA NR 321
(1049)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1048)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1048)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1047)
PROTOKÓŁ NR 20
(1047)
Uchwała nr VI/91/07
(1047)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1047)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1047)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1047)
UCHWAŁA NR 313
(1046)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1045)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1045)
PROTOKÓŁ NR 29
(1045)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1045)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1044)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1044)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1044)
PROTOKÓŁ NR 37
(1044)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(1043)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1043)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1043)
PROTOKÓŁ NR 71
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1042)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1042)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1042)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1041)
2012 rok
(1041)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1041)
Uchwała nr XXII/204/04
(1041)
PROTOKÓŁ NR 68
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1040)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1040)
Uchwała nr XI/108/03
(1040)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1040)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1040)
Uchwała Nr 110
(1040)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1040)
Zarządzenie nr 124/2012
(1040)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1039)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1039)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1038)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1038)
Zarządzenie nr 159/2012
(1038)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1038)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1038)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1037)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1037)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1037)
Uchwała Nr 323
(1037)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1037)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1037)
Uchwała Nr 16
(1037)
Obwieszczenie
(1037)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1037)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1037)
Uchwała nr VI/69/07
(1036)
Uchwała Nr 9
(1036)
PROTOKÓŁ NR 72
(1036)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1036)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1036)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1035)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1035)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1035)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1034)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1034)
rok 2012
(1034)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1034)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1034)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1034)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1033)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1033)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1032)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(1032)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1031)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1031)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1031)
Uchwała Nr 17
(1031)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1031)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1031)
Uchwała Nr V/66/2011
(1030)
Uchwała Nr 1
(1030)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1030)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1029)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1029)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1028)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1028)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1028)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1028)
Uchwała Nr 67
(1028)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1028)
Ogłoszenie
(1028)
Uchwała Nr 329
(1027)
Protokół 11
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1027)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1027)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1026)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1026)
Protokół LXXXIII
(1026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1026)
Uchwała Nr 122
(1026)
Uchwała Nr 13
(1026)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1025)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1025)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1025)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1025)
Protokół nr XVII/2003
(1024)
Rocznik 2018
(1024)
PROTOKÓŁ NR 12
(1024)
PROTOKÓŁ NR 39
(1023)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1023)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1023)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1022)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1022)
Protokół 19
(1022)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1022)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1022)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1022)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1021)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1021)
Uchwała nr II/7/2002
(1021)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1021)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1020)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1020)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1019)
PROTOKÓŁ NR 48
(1019)
Zarządzenie nr 68/2012
(1019)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1019)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1018)
Uchwała nr XII/118/03
(1018)
Obwieszczenie
(1018)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1018)
Uchwała Nr 324
(1017)
Ogłoszenie
(1017)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1017)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1017)
Uchwała Nr 5
(1017)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1017)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1017)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1015)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1015)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1015)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1015)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1014)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1014)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1014)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1014)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1014)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1014)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1013)
Uchwała nr XII/115/03
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1013)
UCHWAŁA NR 314
(1013)
PROTOKÓŁ NR 31
(1013)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1013)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1012)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1012)
PROTOKÓŁ NR 34
(1012)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1012)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1012)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1012)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1011)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1011)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1011)
Uchwała nr VII/104/07
(1011)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1011)
Uchwała Nr 6
(1011)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1010)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1010)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1010)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1010)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1010)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1010)
Protokół nr 63
(1010)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1009)
2012 rok
(1008)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1008)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1008)
OGŁOSZENIE
(1008)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1008)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1007)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1007)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1006)
Uchwała Nr 11
(1006)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1006)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1005)
Uchwała Nr 317
(1005)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1005)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1005)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1005)
Protokół 4
(1004)
2011 rok
(1004)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1004)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1003)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1002)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1002)
Protokół 21
(1002)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1002)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1001)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1001)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1001)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1000)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1000)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1000)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1000)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(999)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(999)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(999)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(999)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(999)
Uchwała nr XII/114/03
(998)
Uchwała Nr 14
(998)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(998)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(998)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(998)
Uchwała nr IV/45/2011
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(997)
Uchwała nr XL/390/06
(997)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(997)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(997)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(997)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(997)
UCHWAŁA NR 4
(997)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(997)
Protokół nr 9
(997)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(996)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(996)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(995)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(995)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(994)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(994)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(994)
Uchwała Nr XV/191/2012
(994)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(994)
Uchwała Nr 15
(993)
PROTOKÓŁ NR 65
(993)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(992)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(992)
Protokół Nr 22
(992)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(992)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(992)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(991)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(991)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(991)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(991)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(990)
Uchwała nr XLI/415/06
(990)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(990)
Protokół nr 10
(990)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(990)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(989)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(989)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(989)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(989)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(989)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(989)
Uchwała nr III/36/06
(989)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(988)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(988)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(988)
Uchwała Nr V/64/11
(988)
Uchwała nr XV/146/03
(988)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(988)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(987)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(987)
Uchwała nr XL/398/2006
(987)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(987)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(986)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(986)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(986)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(986)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(986)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(985)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(985)
Ogłoszenie
(985)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(985)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(984)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(984)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(984)
Uchwała nr IV/36/02
(984)
Protokół
(984)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(983)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(982)
Uchwała Nr IX/112/2011
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(982)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(982)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(981)
rok 2014
(981)
Uchwała nr III/14/2002
(980)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(980)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(980)
Ogłoszenie
(980)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(980)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(979)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(979)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(979)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(979)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(979)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(978)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(978)
Zarządzenie nr 215
(978)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(978)
Uchwała nr XIV/141/03
(978)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(978)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(978)
Protokół 24
(977)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(977)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(977)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(976)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(976)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(976)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(976)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(976)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(975)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(975)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(975)
Zarządzenie nr 112/2012
(975)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(974)
Uchwała nr III/15/2002
(974)
UCHWAŁA NR 10
(974)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(974)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(973)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(973)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(972)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(972)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(972)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(972)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(972)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(972)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(971)
Uchwała nr XII/112/03
(971)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(971)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(971)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(971)
DECYZJA nr 653/2013
(971)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(970)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(970)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(970)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(970)
Protokół 10
(969)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(969)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(969)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(969)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(968)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(968)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(968)
Uchwała nr 326
(968)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(968)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(968)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(967)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(967)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(967)
2010 rok
(966)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(966)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(966)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(966)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(966)
UCHWAŁA NR 315
(965)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(965)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(965)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(965)
Uchwała nr XLI/412/06
(965)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(965)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(965)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(965)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(964)
Program współpracy 2015
(964)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(964)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(963)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(963)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(962)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(962)
Uchwała nr XXXII/310/05
(962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(962)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(962)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(962)
Uchwała nr 312
(962)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(962)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(962)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(961)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(961)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(961)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(961)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(961)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(960)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(960)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(960)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(960)
rok 2010
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(960)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(959)
2010
(959)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(959)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(959)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(958)
Uchwała Nr V/69/11
(958)
Zarządzenie nr 103/2012
(958)
Protokół nr 17
(958)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(957)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(957)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(956)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(956)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(956)
Protokół nr 30
(956)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(956)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(955)
2013 rok
(955)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(955)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(955)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(955)
Uchwała nr VIII/65/03
(955)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(954)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(954)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(953)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(953)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(953)
Uchwała nr XII/117/03
(952)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(952)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(951)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(951)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(950)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(950)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(950)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(950)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(950)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(950)
Uchwała nr XII/174/2015
(949)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(949)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(949)
Uchwała nr III/16/2002
(949)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(949)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(949)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(948)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(948)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(948)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(948)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(948)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(947)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(947)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(947)
2014 rok
(947)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(946)
ZARZĄDZENIE NR 306
(946)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(946)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(946)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(944)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(944)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(944)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(943)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(943)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(943)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(943)
Protokół 2
(943)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(943)
Uchwała nr XI/99/03
(942)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(941)
Uchwały
(941)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(940)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(940)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(940)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(939)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(939)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(939)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(938)
Uchwała Nr V/53/2015
(938)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(937)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(937)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(937)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(937)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(936)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(935)
OBWIESZCZENIE
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(935)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(935)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(935)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(934)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(934)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(934)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(934)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(934)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(933)
Uchwała nr XLIV/443/06
(933)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(932)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(932)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(932)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(932)
Uchwała nr XXXV/356/05
(932)
Protokół 3
(931)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(931)
Uchwała nr XI/100/03
(931)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(931)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(930)
Uchwała nr XIII/177/08
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(929)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(929)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(929)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(929)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(928)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(928)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(928)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(927)
Uchwała nr XLI/415/06
(927)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(927)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(927)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(927)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(927)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(925)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(925)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(925)
Protokół nr 13
(925)
Uchwała nr III/36/06
(925)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(925)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(924)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(924)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(924)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(924)
Protokół 7
(924)
Kadra pedagogiczna
(924)
ZARZĄDZENIE Nr 162/2013
(924)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(923)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(923)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(923)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(923)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(922)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(922)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(922)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(922)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(921)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(921)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(921)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(921)
<