BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
6305100
ostatnia aktualizacja BIP'u:
26-05-2017
Informacja o samorządzie
(202466)
Zamówienia publiczne
(76195)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(64034)
Przetargi 2015
(41162)
Przetargi 2014 - archiwum
(39897)
Oferty pracy
(38538)
Aktualne oferty pracy
(35858)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(35272)
Urząd Miasta i Gminy
(32740)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(29207)
Przetargi 2016
(26924)
Władze
(26611)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(24802)
Przetargi - archiwum 2012
(23860)
Kontakt
(22492)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(22448)
Akty prawne i protokoły
(20921)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(20847)
Przetargi - archiwum 2013
(20183)
Podatki lokalne
(18444)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(16149)
Opłata śmieciowa
(15974)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(14805)
Aktualne wyniki naborów
(13365)
Oświadczenia majątkowe radnych
(13060)
Jednostki organizacyjne gminy
(12403)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(12141)
Uchwały Rady Miejskiej
(12049)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11009)
Sprawy finansowe
(10855)
Rada Miejska we Wrześni
(10282)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(10109)
Archiwum zakładowe
(10095)
Zarządzenia Burmistrza
(9929)
Przetargi 2017
(9073)
Jednostki pomocnicze gminy
(9061)
Zastępcy Burmistrza
(8869)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(8864)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(8840)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(8695)
Ogłoszenia
(8388)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8216)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(7915)
Konsultacje społeczne
(7737)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(7476)
Archiwum ofert pracy
(7380)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7141)
Spółki z udziałem gminy
(6797)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6478)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(5698)
Deklaracja
(5442)
Przetargi - archiwum
(5314)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(5261)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5248)
Protokoły z sesji
(5028)
Archiwum 2001-2002
(4711)
Archiwum wyników naborów
(4653)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(4582)
Sprawozdania finansowe
(4444)
Składy Komisji
(4386)
Terminy wpłaty opłaty
(4368)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4250)
Placówki oświatowe
(4166)
Segregacja odpadów komunalnych
(4133)
Uchwała budżetowa
(4126)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4092)
Ogłoszenia
(3977)
Zmiany Budżetowe
(3902)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Schronisko dla zwierząt
(3888)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3877)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(3817)
Nazwy i adresy
(3812)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(3794)
Majątek komunalny
(3781)
Muzeum Regionalne
(3759)
Informacja o wynikach przetargów
(3732)
Protokoły z komisji edukacji
(3729)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(3695)
Statut Miasta i Gminy
(3671)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3651)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3640)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3572)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(3511)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3499)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3490)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(3420)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3420)
Opłaty lokalne
(3383)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3381)
Rocznik 2014
(3374)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3368)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3362)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3334)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3303)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3282)
Uchwały Zarządu
(3255)
Rocznik 2015
(3224)
Biblioteka Publiczna
(3179)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(3176)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3175)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3155)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3154)
Statut Miasta i Gminy Września
(3125)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(3098)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3088)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3082)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3039)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3026)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2976)
Rocznik 2012
(2965)
Rocznik 2012
(2964)
Rocznik 2013
(2929)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(2928)
Rocznik 2014
(2921)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(2876)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(2869)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(2817)
Rocznik 2013
(2812)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2759)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2756)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2701)
Podstawa prawna systemu
(2620)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2617)
Rocznik 2010
(2601)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2580)
Rocznik 2011
(2571)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2543)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2524)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2508)
Protokoły z komisji budżetowej
(2507)
Protokoły z komisji oświaty
(2505)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2496)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2491)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2473)
Protokoły z komisji zdrowia
(2452)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2442)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2441)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2417)
Rocznik 2008
(2413)
Petycje
(2407)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2397)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2381)
Deklaracja elektroniczna
(2380)
2013 rok
(2361)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2349)
Rocznik 2015
(2333)
PROTOKÓŁ NR 63
(2320)
PROTOKÓŁ NR 69
(2315)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2314)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2312)
Rocznik 2011
(2306)
Zgromadzenia publiczne
(2295)
Archiwum 2011
(2273)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2265)
Oświadczenie majątkowe
(2257)
2014 rok
(2254)
PROTOKÓŁ NR 61
(2248)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2248)
PROTOKÓŁ NR 67
(2231)
Rocznik 2009
(2220)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2214)
2012 rok
(2207)
Protokół 59
(2206)
Rocznik 2005
(2200)
PROTOKÓŁ NR 70
(2199)
Worki do segregacji odpadów
(2197)
Petycje
(2193)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2191)
PROTOKÓŁ NR 58
(2185)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2178)
PROTOKÓŁ NR 66
(2175)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2169)
2011 rok
(2169)
PROTOKÓŁ NR 60
(2168)
Protokół nr 62
(2167)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2142)
Podatek rolny w 2015 roku
(2140)
PROTOKÓŁ NR 65
(2139)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2133)
2011 rok
(2133)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2123)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2116)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2113)
PROTOKÓŁ NR 64
(2110)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2104)
PROTOKÓŁ NR 71
(2098)
PROTOKÓŁ NR 68
(2090)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2085)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2075)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2061)
za 2010 rok
(2058)
Rocznik 2007
(2053)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2047)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2046)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2026)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2009)
Podatki lokalne w roku 2016
(1988)
Rocznik 2006
(1959)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1948)
Plan Rozwoju Lokalnego
(1948)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(1930)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(1924)
Opłata targowa
(1917)
Majątek komunalny
(1912)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1906)
Rocznik 2003
(1876)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1860)
2014 rok
(1854)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(1848)
Nieograniczone
(1845)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1838)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1838)
Informacja o wyborze oferty
(1834)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1827)
Rocznik 2005
(1825)
Rocznik 2004
(1817)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1807)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1805)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1803)
Oświadczenie majątkowe
(1800)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(1799)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1794)
Rocznik 2002
(1792)
Rocznik 2010
(1785)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1773)
2012 rok
(1768)
Rocznik 2008
(1766)
Rocznik 2004
(1761)
2013 rok
(1760)
Zespoły Szkół
(1745)
Rocznik 2009
(1741)
Przedszkola
(1736)
Rocznik 2007
(1724)
Rocznik 2006
(1723)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1713)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1698)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1680)
Rocznik 2016
(1673)
Poziomy recyklingu
(1653)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1650)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1646)
Rocznik 2003
(1644)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1632)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1629)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1629)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1627)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1623)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1622)
Gimnazja
(1617)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1609)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1597)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1597)
2010 rok
(1596)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1595)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1592)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1585)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1581)
Inne ogłoszenia
(1573)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1572)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1572)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1563)
Protokół Nr 60
(1557)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1543)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1539)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1535)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1534)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1531)
Konkursy
(1528)
Rada Nadzorcza
(1499)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1492)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1491)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1478)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1477)
Oświadczenie majątkowe
(1477)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1469)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1469)
Protokół nr 19
(1463)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1462)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1458)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1457)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1451)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1450)
Oświadczenie majątkowe
(1449)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1447)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1443)
Oświadczenie majątkowe
(1442)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1439)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1434)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1426)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1426)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1423)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1421)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1418)
Rocznik 2001
(1416)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1415)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1415)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1412)
Uchwała Nr X/132/2011
(1410)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1406)
Oświadczenie majątkowe
(1406)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1406)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1396)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1395)
2012 rok
(1394)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1394)
CRP Sp. z o. o.
(1392)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1390)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1389)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1387)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1379)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1376)
Rocznik 2016
(1374)
Oświadczenie majątkowe
(1374)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1374)
2009 rok
(1371)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1368)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1365)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1363)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1351)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1349)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1346)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1342)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1338)
Nazwa i adres
(1333)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1331)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1327)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1324)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1318)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1317)
Oświadczenie majątkowe
(1312)
Archiwum 2012
(1311)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1311)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1311)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1310)
Unieważnienia przetargów
(1305)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1304)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1303)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1301)
Protokół nr XIV/2003
(1299)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1299)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1298)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1296)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1296)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1296)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1294)
Adres
(1294)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1288)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1286)
2010 rok
(1285)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1281)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1281)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1281)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1278)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1278)
Zarząd
(1277)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1277)
Paweł-Trans
(1273)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1271)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1270)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1270)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1266)
PROTOKÓŁ NR 42
(1266)
Lobbing
(1265)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1262)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1262)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1260)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1259)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1258)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1253)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1252)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1252)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1252)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1248)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1245)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1241)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1238)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1238)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1237)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1237)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1234)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1234)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1230)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1230)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1229)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1229)
Protokół
(1226)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1225)
za 2009 rok
(1224)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1224)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1223)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1222)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1220)
PROTOKÓŁ NR 53
(1217)
Obwody głosowania
(1216)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1214)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1214)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1208)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1207)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1207)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1206)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1206)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1205)
Rocznik 2002
(1203)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1200)
PROTOKÓŁ NR 18
(1199)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1197)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Uchwała Nr III/17/2010
(1196)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1195)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1192)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1189)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1189)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1189)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1188)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1186)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1185)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1184)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1180)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1180)
Protokół 48
(1178)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1178)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1178)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1174)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1173)
Uchwała Nr II/31/2014
(1172)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1172)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1169)
PROTOKÓŁ NR 84
(1168)
DECYZJA Nr 600/2010
(1167)
Protokół
(1167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1166)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1166)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1165)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1165)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1163)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1162)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1161)
Protokół NR 57
(1160)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1159)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1158)
Protokół
(1158)
PROTOKÓŁ NR 66
(1157)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1155)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1155)
Umowa spółki
(1154)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1154)
Protokół nr 67
(1153)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1153)
Protokół LXVI
(1152)
Protokół Nr 46
(1150)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1150)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1149)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1149)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1148)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1146)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1146)
Uchwała Nr 322
(1146)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1146)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1145)
Protokół 43
(1143)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1142)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1141)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1140)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1136)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1136)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1134)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1134)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1133)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1132)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1132)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1131)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1129)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1128)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1128)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1128)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1127)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1126)
PROTOKÓŁ NR 32
(1125)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1125)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1124)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1124)
PROTOKÓŁ NR 54
(1123)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1122)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1121)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1120)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1120)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1120)
Protokół 47
(1120)
Ograniczone
(1119)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1119)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1119)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1119)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1119)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1119)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1119)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1118)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1118)
PROTOKÓŁ NR 47
(1118)
Protokół Nr LX / 2002
(1118)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1116)
PROTOKÓŁ NR 89
(1113)
Protokół nr 61
(1112)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1109)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1109)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1108)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1108)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1107)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1107)
PROTOKÓŁ NR 30
(1107)
Protokół 69
(1106)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1105)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1103)
Nazwa i adres
(1103)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1103)
PROTOKÓŁ NR 14
(1102)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1102)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1102)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1102)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1101)
PROTOKÓŁ NR 4
(1101)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1101)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1100)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1099)
Uchwała Nr 12
(1099)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1099)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1098)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1098)
Protokół LXXV
(1098)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1095)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1095)
PROTOKÓŁ NR 85
(1093)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1093)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1091)
za 2007 rok
(1091)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1091)
Uchwała nr IV/37/06
(1090)
Ogłoszenie
(1090)
Protokół Nr 56
(1089)
Protokół
(1089)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1089)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1087)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1085)
Ogłoszenie
(1084)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1084)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1083)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1083)
PROTOKÓŁ NR 43
(1083)
PROTOKÓŁ NR 87
(1082)
2009 rok
(1081)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1081)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1081)
PROTOKÓŁ NR 13
(1080)
PROTOKÓŁ NR 7
(1079)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1079)
PROTOKÓŁ NR 23
(1079)
Protokół Nr 51
(1075)
PROTOKÓŁ NR 11
(1074)
Protokół nr 59
(1073)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1073)
Ogłoszenie
(1071)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1070)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1069)
PROTOKÓŁ NR 52
(1069)
Protokół nr XXXIII/2005
(1068)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1068)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1067)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1065)
Protokół 41
(1064)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1062)
Protokół Nr 62
(1062)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1062)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1061)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1059)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1059)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1057)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1057)
Protokół 49
(1056)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1056)
PROTOKÓŁ NR 38
(1056)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1054)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1054)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1053)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1052)
za 2006 rok
(1051)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1051)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1050)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1049)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1049)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1049)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1049)
Protokół Nr LIII / 2002
(1049)
Protokół 38
(1047)
Protokół
(1046)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1045)
PROTOKÓŁ NR 61
(1044)
za 2005 rok
(1043)
Protokół Nr LVIII
(1043)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1043)
Protokół Nr 50
(1043)
Protokół
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1042)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1042)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1041)
Zarządzenie Nr 59
(1041)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1041)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1040)
Protokół 45
(1040)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1039)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1038)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1037)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1036)
PROTOKÓŁ NR 64
(1036)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1036)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1034)
PROTOKÓŁ NR 57
(1032)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1031)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1031)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1030)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1028)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1028)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1028)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1027)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1027)
Protokół nr 41
(1026)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1025)
Ogłoszenie
(1025)
PROTOKÓŁ NR 36
(1023)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1022)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1022)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1022)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1021)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1021)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1021)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1020)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1020)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1019)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1018)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1018)
Protokół nr 53
(1017)
PROTOKÓŁ NR 65
(1017)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1016)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1016)
Protokół 62
(1016)
2011 rok
(1015)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1015)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1015)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1015)
PROTOKÓŁ NR 41
(1014)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1014)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1013)
Protokół nr 45
(1012)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1011)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1010)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1010)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1009)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1009)
Protokół nr XVIII/2004
(1009)
DECYZJA nr 360/2013
(1007)
Protokół
(1007)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1007)
Plany zamówień publicznych
(1007)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1007)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1006)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1006)
Protokół nr 50
(1005)
PROTOKÓŁ NR 56
(1005)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1004)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1003)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1002)
Uchwała Nr X/131/2011
(1001)
PROTOKÓŁ NR 62
(1001)
PROTOKÓŁ NR 21
(1000)
PROTOKÓŁ NR 51
(1000)
Protokół 46
(999)
PROTOKÓŁ NR 28
(999)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(999)
za 2008 rok
(999)
Protokół nr 39
(999)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(999)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(998)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(998)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(998)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(998)
PROTOKÓŁ NR 60
(998)
Protokół 61
(996)
Protokół nr 55
(995)
Protokół nr VI/2011
(995)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(994)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(994)
Protokół 22
(993)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(993)
UCHWAŁA NR 69
(993)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(992)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(992)
Protokół nr XXVI/2004
(992)
PROTOKÓŁ NR 55
(991)
Protokół nr XIX/2004
(991)
Protokół LXXI
(991)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(991)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(990)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(989)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(989)
PROTOKÓŁ NR 44
(988)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(987)
UCHWAŁA NR 80
(986)
Zakończenie konsultacji społecznych
(986)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(986)
PROTOKÓŁ NR 16
(985)
Protokół 68
(985)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(985)
Protokół 50
(985)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(984)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(984)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(983)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(983)
Umowy o zamówienia publiczne
(982)
Protokół nr 55
(981)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(981)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(981)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(981)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(981)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(980)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(980)
Uchwała nr XVI/215/2012
(980)
Protokół Nr I / 2002
(979)
Protokół nr IX/2007
(979)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(978)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(978)
Obwieszczenie
(977)
Protokół nr XXXIV/2005
(977)
Protokół LXXXII
(976)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(975)
Protokół nr XII/2003
(974)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(974)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(974)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(974)
Uchwała Nr 44
(973)
PROTOKÓŁ NR LVI
(973)
Protokół nr XXX/2005
(973)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(973)
Protokół nr 56
(972)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(972)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(971)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(971)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(971)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(970)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(970)
Protokół Nr 47
(970)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(969)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(969)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(969)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(968)
Protokół nr XXIX/2005
(968)
Protokół nr XXIV/2004
(967)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(967)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(967)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(967)
Protokół nr 22
(966)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(966)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(966)
Protokół
(966)
Uchwała nr VI/86/2011
(966)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(965)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(965)
Protokół LX
(965)
PROTOKÓŁ NR 49
(964)
Protokół nr XLI/2006
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(963)
Uchwała Nr 127
(963)
Protokół nr XIII/2003
(963)
PROTOKÓŁ NR 35
(962)
Protokół nr 30
(962)
Protokół
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(961)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(961)
Protokół 39
(960)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(960)
Uchwała Nr 52
(960)
Protokół nr 32
(960)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(959)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(959)
Protokół
(959)
Protokół nr 51
(959)
PROTOKÓŁ NR 5
(959)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(957)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(957)
Protokół nr 7
(957)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(957)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(956)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(956)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(956)
Protokół 44
(956)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(955)
Protokół Nr 50
(955)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(955)
Protokół nr 51
(954)
Protokół nr 10
(954)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(954)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(953)
Protokół
(953)
Uchwała Nr 53
(952)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(951)
UCHWAŁA NR 91
(951)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(950)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(950)
Protokół 6
(950)
Protokół
(950)
PROTOKÓŁ NR 58
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(948)
Uchwała nr 95
(948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(948)
PROTOKÓŁ NR 24
(947)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(947)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(947)
Protokół
(946)
Protokół nr 21
(946)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(946)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(946)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(945)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(945)
Protokół
(945)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(944)
Uchwała Nr V/80/2011
(944)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(944)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(944)
Protokół nr XI/2003
(944)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(943)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(943)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(943)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(943)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(943)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(942)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(942)
Protokół
(942)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(941)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(941)
Protokół LXXVI
(941)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(940)
Protokół nr 7
(940)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(939)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(939)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(939)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(938)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(938)
Protokół
(938)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(938)
Uchwała nr 94
(937)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(937)
Protokół 66
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(937)
Protokół 1
(936)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(936)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(936)
Protokół nr I/2006
(936)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(935)
Protokół 1
(935)
Uchwała Nr XI/145/2012
(935)
PROTOKÓŁ NR 19
(934)
Podatki lokalne w 2017 r.
(934)
PROTOKÓŁ NR 2
(934)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(934)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(933)
Uchwała Nr 39
(933)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(932)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(932)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(932)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(932)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(932)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(932)
Protokół Nr LVI / 2002
(931)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(931)
Uchwała Nr 18
(931)
Uchwała Nr 42
(931)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(930)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(930)
Uchwała nr 71
(929)
PROTOKÓŁ NR 86
(929)
Protokół
(929)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(929)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(929)
Uchwała Nr VII/98/2011
(928)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(928)
Uchwała Nr 47
(928)
Protokół nr XL/2006
(928)
Protokół Nr 49
(928)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(927)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(927)
Protokół nr VIII/2007
(927)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(927)
Protokół
(926)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(926)
Protokół nr 52
(926)
Uchwała Nr 48
(926)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(925)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(925)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(925)
Protokół nr 34
(925)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(925)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(925)
Protokół 64
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(924)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(924)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(924)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(924)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(923)
OGŁOSZENIE
(923)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(923)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(923)
Protokół nr 16
(923)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(923)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(923)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(922)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(921)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(921)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(920)
PROTOKÓŁ NR 46
(920)
Uchwała Nr 88
(920)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(920)
UCHWAŁA nr 60
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(920)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(919)
Protokół Nr VIII / 2003
(918)
Uchwała Nr 2
(918)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(918)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(917)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(917)
Protokół nr XXXV/2005
(917)
Ogłoszenie
(916)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(916)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(915)
Uchwała Nr 7
(914)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(914)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(914)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(914)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(914)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(914)
Uchwała Nr 3
(913)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(913)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(913)
Uchwała Nr 61
(913)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(913)
Uchwała Nr 120
(912)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(912)
Protokół nr 44
(912)
Uchwała Nr 64
(911)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(911)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(910)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(910)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(910)
PROTOKÓŁ NR 69
(910)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(909)
Protokół Nr LVIII / 2002
(909)
Protokół nr 17
(909)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(908)
Protokół 12
(907)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(907)
Protokół LXXIV
(906)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(905)
Protokół Nr VI / 2003
(905)
Uchwała Nr 34
(905)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(905)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(904)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(904)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(904)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(904)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(903)
Uchwała Nr 45
(903)
Protokół nr XVI/2003
(903)
Protokół 42
(903)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(903)
Protokół nr VI/2007
(903)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(902)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(902)
Protokół nr XLIII/2006
(902)
Komunikat
(902)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(901)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(901)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(901)
Protokół nr XXXVI/2005
(901)
Uchwała Nr 144
(901)
Uchwała Nr 106
(901)
Protokół 75
(901)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(901)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(901)
Uchwała Nr 49
(901)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(900)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(900)
Uchwała Nr 116
(900)
Protokół nr XLIV/2006
(900)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(900)
Uchwała Nr 51
(899)
Uchwała Nr 46
(899)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(899)
Uchwała nr XXX/282/05
(899)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(899)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(898)
Protokół nr XXV/2004
(898)
Protokół LXXII
(898)
Uchwała Nr 31
(898)
PROTOKÓŁ NR LXX
(898)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(898)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(898)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(898)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(898)
Protokół 70
(898)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(897)
Protokół Nr LV / 2002
(897)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(897)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(897)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(896)
Protokół Nr X / 2003
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(896)
Protokół nr 54
(896)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(896)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(896)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(895)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(895)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(895)
Starosta Wrzesiński informuje
(895)
Protokół Nr VII / 2003
(894)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(894)
Protokół Nr L / 2002
(894)
Obwieszczenie
(894)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(894)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(894)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(893)
Protokół 74
(893)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(893)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(893)
Protokół nr XXI/2004
(893)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(893)
Obwieszczenie
(892)
Protokół Nr II / 2002
(892)
Uchwała Nr 65
(892)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(892)
Protokół 16
(891)
Protokół 65
(891)
Protokół nr XXXI/2005
(891)
Protokół nr XXXII/2005
(891)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(891)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(890)
Protokół 59
(890)
Protokół Nr III / 2002
(890)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(890)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(890)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(890)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(889)
Uchwała nr XXVI/240/04
(889)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(889)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(889)
Protokół nr 53
(889)
Protokół nr 57
(888)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(888)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(888)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(888)
Obwieszczenie
(887)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(887)
Protokół 67
(887)
PROTOKÓŁ NR 6
(887)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(887)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(886)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(886)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(886)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(886)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(885)
Protokół 40
(885)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(885)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(885)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(885)
Protokół LXXVIII
(885)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(884)
Protokół 72
(884)
Obwieszczenie
(884)
Protokół Nr XLVII / 2001
(884)
UCHWAŁA NR 99
(883)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(883)
Protokół 3
(882)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(882)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(882)
Uchwała Nr 58
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(882)
Uchwałą nr 85
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(881)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(881)
Protokół nr 49
(880)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(880)
Uchwała Nr 43
(879)
Protokół nr XXIII/2004
(879)
Uchwała Nr 29
(879)
Uchwała nr 74
(879)
Uchwała Nr 328
(879)
Ogłoszenie
(878)
Protokół
(878)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(878)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(878)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(878)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(877)
Uchwała Nr 8
(877)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(877)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(877)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(876)
Uchwała Nr 103
(876)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(876)
PROTOKÓŁ NR 63
(876)
PROTOKÓŁ Nr 9
(876)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(876)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(876)
Protokół 71
(875)
Obwieszczenie
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(875)
Uchwała Nr 54
(875)
Protokół
(875)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(874)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(874)
Protokół LXV
(874)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(874)
Protokół
(873)
Protokół nr XXVIII/2004
(873)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(873)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(872)
Obwieszczenie
(872)
Uchwała Nr XV/195/2012
(872)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(871)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(871)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(871)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(871)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(871)
Protokół
(870)
Protokół
(870)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(870)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(869)
Protokół nr XV/2003
(869)
Obwieszczenie
(869)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(869)
Protokół nr XXXVIII/2005
(869)
Uchwała Nr 50
(868)
Protokół 4
(868)
PROTOKÓŁ NR 40
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(868)
Uchwała Nr 32
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(868)
Uchwała Nr 57
(867)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(867)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(867)
Protokół nr V/2007
(867)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(867)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(867)
Uchwała Nr 56
(866)
Protokół nr X/2007
(866)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(866)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(866)
Uchwała Nr 126
(866)
PROTOKÓŁ NR 10
(866)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(866)
Protokół Nr V / 2003
(866)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(866)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(865)
Obwieszczenie
(865)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(865)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(865)
Uchwała Nr 27
(865)
PROTOKÓŁ NR 70
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(864)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(864)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(864)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(864)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(864)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(864)
Zarządzenie nr 254/2012
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(863)
Zarządzenie nr 240/2012
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(863)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(863)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(863)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(862)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(862)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(862)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(862)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(862)
Protokół nr XLII/2006
(862)
Archiwum
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(861)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(861)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(861)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(861)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(860)
Uchwała Nr IX/122/2011
(860)
Protokół nr 6
(860)
Uchwała Nr 84
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(859)
Uchwała Nr 35
(859)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(859)
Działalność charytatywna
(859)
Uchwała nr 98
(859)
Protokół Nr LVII / 2002
(859)
Uchwała Nr 59
(859)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(859)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(859)
UCHWAŁA NR 86
(858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(858)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(858)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(858)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(858)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(858)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(858)
Protokół nr 14
(858)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(858)
Uchwała Nr 55
(858)
Uchwała Nr 141
(858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(857)
Dane podstawowe
(857)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(857)
Uchwała Nr X/130/2011
(857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(857)
Uchwała Nr 102
(857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(856)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(856)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(856)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(856)
Protokół
(856)
Protokół nr 48
(855)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(855)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(855)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(855)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(855)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(855)
Uchwała Nr 112
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(854)
Uchwała Nr 41
(854)
Uchwała Nr 128
(854)
Protokół nr 13
(854)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(853)
Uchwała Nr 89
(853)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(853)
Uchwała nr XXVII/260/04
(853)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(852)
Protokół Nr XLIX / 2001
(852)
Uchwała Nr 37
(852)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(852)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(852)
Uchwała Nr VII/100/2011
(852)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(852)
U C H W A Ł A Nr 62
(852)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(851)
PROTOKÓŁ NR 26
(851)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(851)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(851)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(851)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(851)
Uchwała Nr 93
(851)
PROTOKÓŁ NR 90
(851)
Ogłoszenie
(850)
Protokół nr 18
(850)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(849)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(849)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(848)
UCHWAŁA NR 76
(848)
Uchwała Nr 28
(847)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(847)
PROTOKÓŁ NR 27
(847)
Zarządzenie nr 162/2012
(847)
Uchwała Nr 36
(846)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(846)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(846)
U C H W A Ł A Nr 327
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(846)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(845)
Uchwała Nr 115
(845)
Protokół nr 13
(845)
Protokół nr 57
(845)
Protokół nr III/2006
(845)
Protokół
(845)
Protokół nr XX/2004
(845)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(845)
PROTOKÓŁ nr 45
(844)
Protokół nr 27
(844)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(844)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(844)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(844)
Uchwała Nr 100
(843)
Protokół 9
(843)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(842)
Protokół nr 24
(842)
Protokół 60
(842)
Uchwała Nr III/32/2010
(842)
Protokół
(842)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(842)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(841)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(841)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(841)
Uchwała Nr 66
(841)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(841)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(841)
Protokół Nr 46
(841)
Protokół
(840)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(840)
Uchwała Nr 109
(840)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(840)
Uchwała nr III/13/2002
(840)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(839)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(839)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(838)
Protokół nr 18
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(838)
UCHWAŁA NR 325
(838)
Protokół
(838)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(838)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(838)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(837)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(837)
Uchwała Nr 33
(837)
Protokół nr VII/2007
(837)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(836)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(836)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(836)
Uchwała nr VIII/66/03
(835)
Protokół 18
(835)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(835)
Protokół LXVIII
(835)
Struktura własnościowa
(834)
Uchwała Nr 319
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(834)
Uchwała Nr 63
(833)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(833)
Uchwała Nr 318
(833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(833)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(833)
Protokół nr 14
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(832)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(832)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(832)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(832)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(832)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(832)
Protokół nr 8
(832)
Obwieszczenie
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(831)
Protokół
(831)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(831)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(830)
Protokół Nr LIV / 2002
(829)
Obwieszczenie
(829)
Zarządzenie nr 253/2012
(829)
Protokół nr 11
(829)
Protokół Nr LI / 2002
(829)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(829)
Protokół 2
(829)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(828)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(828)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(828)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(828)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(828)
Protokół nr 15
(828)
Uchwała Nr 78
(827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(827)
Protokół nr 26
(827)
Uchwała Nr XV/208/2008
(827)
Uchwała Nr 105
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(827)
Uchwała Nr 123
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(826)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(826)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(826)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(826)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(826)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(826)
Ogłoszenie
(825)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(825)
Uchwała Nr XII/172/2012
(825)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(825)
Protokół nr 73
(825)
Protokół 20
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(825)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(824)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(824)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(824)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(824)
Uchwała Nr VII/101/2011
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(824)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(824)
Protokół nr XXXIX/2006
(824)
Uchwała Nr 21
(823)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(823)
PROTOKÓŁ NR 88
(823)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(823)
Uchwała Nr 146
(823)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(823)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(822)
Ogłoszenie
(822)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(822)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(822)
UCHWAŁA NR 77
(822)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(821)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(821)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(821)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(821)
Protokół LXIX
(821)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(821)
PROTOKÓŁ NR LX
(821)
Uchwała Nr 114
(820)
PROTOKÓŁ NR 64
(820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(820)
UCHWAŁA NR 73
(820)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(820)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(819)
Uchwała Nr 148
(819)
Uchwała nr 79
(819)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(819)
Protokół nr 14
(819)
Uchwała Nr 104
(819)
Uchwała Nr 24
(819)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(819)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(819)
Uchwała Nr 320
(819)
Protokół Nr LIX / 2002
(819)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(818)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(818)
Uchwała Nr 26
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(817)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(817)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(817)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(817)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(817)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(817)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(816)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(816)
Protokół Nr 58
(816)
Protokół
(816)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(815)
Protokół nr IV/2006
(815)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(815)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(814)
PROTOKÓŁ NR 3
(814)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(813)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(813)
PROTOKÓŁ NR 8
(812)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(812)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(812)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(812)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(811)
Uchwała Nr XX/266/2013
(811)
Protokół LXXIX
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(811)
Protokół nr 11
(811)
Uchwała Nr 111
(811)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(811)
Uchwała Nr 1
(810)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(810)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(810)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(810)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(810)
Ogłoszenie
(810)
Protokół nr 52
(810)
PROTOKÓŁ NR LXV
(810)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(810)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(809)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(809)
Status prawny
(809)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(809)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(809)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(809)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(809)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(808)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(808)
Uchwała Nr 23
(808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(808)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(808)
Protokół LXXIII
(807)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(807)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(807)
Uchwała Nr 11
(807)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(807)
Uchwała Nr 110
(807)
Uchwała nr 92
(807)
Uchwała Nr 121
(807)
Zarządzenie nr 256/2012
(807)
UCHWAŁA NR 70
(806)
2011 rok
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(806)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(806)
Uchwała Nr 25
(806)
PROTOKÓŁ Nr 82
(806)
PROTOKÓŁ Nr 17
(806)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(806)
Protokół nr XXII/2004
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(805)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(805)
Uchwała Nr II/29/2014
(805)
Uchwała Nr III/34/2010
(805)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(805)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(804)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(803)
Zarządzenie nr 174/2012
(803)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(803)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(803)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(803)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(803)
Zarządzenie nr 251/2012
(803)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(802)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(802)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(802)
Protokół Nr IX / 2003
(802)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(802)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(802)
Uchwała Nr 5
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(802)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(802)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(802)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(802)
Uchwała Nr 143
(801)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(801)
UCHWAŁA NR 313
(801)
Uchwała Nr 19
(801)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(800)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(800)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(800)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(800)
Protokół nr II/2006
(800)
Uchwała Nr 13
(800)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(799)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(799)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(799)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(799)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(799)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(799)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(799)
Uchwała Nr 101
(799)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(798)
2010 rok
(798)
U C H W A Ł A Nr 82
(798)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(798)
Protokół Nr 54
(798)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(798)
Uchwała Nr 20
(797)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(797)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(797)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(797)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(797)
Protokół
(796)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(796)
Uchwała nr XLI/414/06
(796)
Protokół
(796)
Obwieszczenie
(796)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(795)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(795)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(795)
Obwieszczenie
(795)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(794)
Protokół LXVII
(794)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(794)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(794)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(794)
Ogłoszenie
(793)
Protokół LXXX
(793)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(793)
Uchwała Nr 125
(793)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(793)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(793)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(793)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(792)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(792)
Uchwała nr XXXV/344/05
(792)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(792)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(792)
Uchwała Nr 145
(792)
2011 rok
(792)
PROTOKÓŁ NR 72
(791)
PROTOKÓŁ NR 15
(791)
Uchwała Nr 17
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(791)
Protokół nr 9
(791)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(791)
Protokół nr XXVII/2004
(791)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(791)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(790)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(790)
Uchwała Nr XI/167/2012
(790)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(790)
Uchwała Nr XI/166/2012
(790)
Ogłoszenie
(790)
Protokół nr 7
(789)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(789)
Uchwała Nr 124
(789)
Uchwała Nr 9
(789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(789)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(789)
Uchwała nr XXIV/225/04
(789)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(789)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(789)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(788)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(788)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(788)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(788)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(788)
PROTOKÓŁ Nr 25
(788)
PROTOKÓŁ NR 20
(787)
2011 rok
(787)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(787)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(787)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(787)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(787)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(786)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(786)
Protokół LXXXIV
(786)
U C H W A Ł A Nr 81
(786)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(786)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(786)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(785)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(785)
PROTOKÓŁ NR 81
(785)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(785)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(785)
Protokół 13
(785)
Protokół 15
(785)
Uchwała Nr XII/171/2012
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(785)
Uchwała nr XL/398/2006
(784)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(784)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(784)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(784)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(784)
Ogłoszenie
(783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(783)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(783)
Protokół LXII
(783)
PROTOKÓŁ NR 68
(783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(783)
Ogłoszenie
(783)
Uchwała Nr 16
(782)
Protokół Nr IV / 2003
(782)
Protokół LXX
(782)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(782)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(782)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(781)
Protokół Nr LII / 2002
(781)
Uchwała Nr 329
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(780)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(780)
Protokół nr 45
(780)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(779)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(779)
Uchwała Nr XI/143/2012
(779)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(779)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(779)
Zarządzenie nr 214/2012
(778)
Uchwała Nr 324
(778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(778)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(778)
Uchwała Nr VI/91/2011
(778)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(778)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(777)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(777)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(777)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(776)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(776)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(776)
2015 rok
(776)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(776)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(776)
Zarządzenie nr 234/2012
(776)
Uchwała Nr 142
(775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(775)
2011 rok
(775)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(775)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(775)
Uchwała Nr XV/190/2012
(775)
Protokół nr XVII/2003
(774)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(774)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(774)
Protokół nr 17
(774)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(774)
Zarządzenie nr 220/2012
(774)
Protokół 63
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(774)
Protokół nr 16
(773)
Uchwała Nr V/65/2011
(773)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(773)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(773)
PROTOKÓŁ NR 37
(773)
Zarządzenie nr 198/2012
(772)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(772)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(772)
Protokół 3
(772)
Uchwała Nr 147
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(771)
Protokół nr 23
(771)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(771)
Uchwała nr VI/91/07
(771)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(770)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(770)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(770)
Ogłoszenie
(770)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(770)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(770)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(769)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(768)
Protokół nr 28
(768)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(768)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(768)
2010 rok
(768)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(768)
Przedmiot działalności i kompetencje
(768)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(767)
PROTOKÓŁ NR 39
(767)
rok 2013
(767)
Protokół LXI
(767)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(767)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(767)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(767)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(766)
Protokół nr 8
(766)
Uchwała nr XXXII/308/05
(766)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(766)
Organizacja
(766)
Uchwała Nr 67
(766)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(765)
Obwieszczenie
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(765)
Obwieszczenie
(765)
PROTOKÓŁ NR 71
(764)
Uchwała Nr 15
(764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(764)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(764)
Uchwała Nr 6
(764)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(763)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(762)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(762)
UCHWAŁA NR 321
(762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(762)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(762)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(761)
Protokół 1
(761)
Ogłoszenie
(760)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(760)
Protokół nr 12
(760)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(760)
Uchwała Nr 122
(760)
Protokół LXXXI
(760)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(759)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(759)
UCHWAŁA NR 4
(759)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(759)
UCHWAŁA NR 314
(759)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(758)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(758)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(758)
Protokół 6
(758)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(758)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(758)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(758)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(758)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(758)
Uchwała Nr XV/197/2012
(757)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(757)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(756)
Uchwała Nr 14
(756)
Uchwała Nr 323
(756)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(756)
Protokół 5
(756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(756)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(756)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(756)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(756)
PROTOKÓŁ NR 31
(756)
Protokół
(755)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(755)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(755)
Protokół 5
(755)
Zarządzenie nr 31/2012
(755)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(755)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(755)
PROTOKÓŁ NR 12
(755)
Uchwała nr XLI/412/06
(754)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(754)
PROTOKÓŁ NR 48
(754)
Uchwała nr 326
(754)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(754)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(754)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(754)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(753)
OGŁOSZENIE
(753)
Uchwała nr XI/108/03
(753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(753)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(753)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(753)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(753)
Uchwała Nr X/129/2011
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(752)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(752)
Protokół LXXVII
(752)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(752)
Protokół nr 20
(752)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(752)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(752)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(751)
Ogłoszenie
(751)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(751)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(751)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(751)
Zarządzenie nr 68/2012
(751)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(751)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(751)
Zarządzenie nr 170/2012
(750)
Uchwała nr XXXV/338/05
(750)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(750)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(750)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(750)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(750)
Uchwała Nr 317
(749)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(749)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(749)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(749)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(749)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(749)
Zarządzenie Nr 160/2010
(749)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(749)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(748)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(748)
Protokół nr 15
(748)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(747)
OBWIESZCZENIE
(747)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(747)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(746)
Protokół 2
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(746)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(746)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(745)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(745)
2012 rok
(745)
Protokół
(745)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(745)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(745)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(745)
Zarządzenie nr 122/2010
(744)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(744)
PROTOKÓŁ NR 29
(744)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(744)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(744)
Uchwała Nr V/54/2015
(744)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(743)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(743)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(743)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(743)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(742)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(742)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(742)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(742)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(742)
Uchwała nr XLIV/443/06
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(742)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(741)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(741)
Protokół nr 10
(741)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(741)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(741)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(741)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(740)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(740)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(740)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(740)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(740)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(739)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(739)
Protokół 6
(739)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(738)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(738)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(738)
Protokół nr 9
(738)
UCHWAŁA NR 10
(738)
Protokół nr 63
(738)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(737)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(737)
Protokoły z komisji Doraźnej
(737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(737)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(736)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(736)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(736)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(735)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(735)
Uchwała nr III/36/06
(735)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(734)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(734)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(734)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(734)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(734)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(734)
Uchwała nr XLI/415/06
(733)
PROTOKÓŁ NR 34
(733)
2012 rok
(733)
Uchwała Nr V/45/03
(733)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(733)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(733)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(732)
Protokół Nr 22
(732)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(732)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(731)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(731)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(731)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(731)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(730)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(730)
UCHWAŁA NR 315
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(729)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(729)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(729)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(728)
Uchwała nr XL/390/06
(728)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(728)
DECYZJA nr 653/2013
(728)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(728)
Protokół nr 24
(728)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(728)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(728)
Uchwała nr VI/91/07
(728)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(728)
Protokół nr 9
(728)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(728)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(727)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(727)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(727)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(727)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(727)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(727)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(727)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(727)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(726)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(726)
Ogłoszenie
(726)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(726)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(726)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(725)
Uchwała nr XX/182/04
(725)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(725)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(725)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(725)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(724)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(724)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(724)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(724)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(724)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(723)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(723)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(723)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(723)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(723)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(722)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(722)
Uchwała nr VI/69/07
(722)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(722)
Zarządzenie nr 169/2010
(721)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(721)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(721)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(721)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(721)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(720)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(720)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(720)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(720)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(720)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(719)
PROTOKÓŁ NR 65
(719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(719)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(719)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(719)
Obwieszczenie
(718)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(718)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(718)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(718)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(717)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(717)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(717)
Protokół 4
(717)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(717)
Uchwała nr 312
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(717)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(717)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(717)
Uchwała nr V/45/07
(717)
Uchwała Nr XV/198/2012
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(717)
Uchwała Nr XI/135/2012
(717)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(716)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(716)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(716)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(716)
Uchwała nr XI/101/03
(716)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(716)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(716)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(715)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(715)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(715)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(714)
Uchwała Nr XV/187/2012
(714)
Protokół 19
(714)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(714)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(714)
Uchwała nr IV/36/02
(713)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(713)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(713)
Uchwała nr XIII/137/03
(713)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(713)
Uchwała nr VIII/64/03
(713)
Uchwała nr VIII/120/2015
(712)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(711)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(711)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(711)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(710)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(710)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(710)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(710)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(710)
2011 rok
(709)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(709)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(709)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(709)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(709)
Uchwała nr III/25/06
(709)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(709)
Protokół 14
(709)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(709)
Protokół 4
(708)
Zarządzenie nr 124/2012
(708)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(708)
Protokół LXXXIII
(708)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(708)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(707)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(707)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(706)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(706)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(706)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(706)
Protokół 5
(705)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(705)
Zarządzenie nr 145/2012
(705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(705)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(705)
Ogłoszenie
(705)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(704)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(704)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(704)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(704)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(704)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(704)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(704)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(703)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(703)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(703)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(703)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(703)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(703)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(703)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(703)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(702)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(702)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(702)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(702)
Zarządzenie nr 112/2012
(702)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(701)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(701)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(701)
Protokół nr 13
(701)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(701)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(700)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(700)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(700)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(700)
Uchwała nr XXVII/256/04
(700)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(700)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(700)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(700)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(700)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(700)
Protokół 21
(700)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(700)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(699)
Uchwała nr VII/104/07
(699)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(699)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(699)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(699)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(699)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(699)
OGŁOSZENIE
(699)
Uchwała nr VIII/72/03
(698)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(698)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(698)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(698)
Protokół nr 17
(698)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(697)
Uchwała Nr VII/226/2008
(697)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(697)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(697)
Protokół nr 30
(697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(697)
Obwieszczenie
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(696)
Zarządzenie nr 103/2012
(696)
Uchwała nr XII/118/03
(696)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(696)
Uchwała nr XX/181/04
(695)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(694)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(694)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(694)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(694)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(693)
Uchwała nr XXXII/306/05
(693)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(693)
Uchwała nr VII/104/07
(693)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(693)
2010 rok
(693)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(693)
Protokół 11
(692)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(692)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(692)
Uchwała nr XV/146/03
(692)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(692)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(691)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(691)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(691)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(691)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(690)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(690)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(690)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(690)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(690)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(690)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(689)
Protokół 24
(689)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(689)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(689)
Uchwała nr VIII/70/03
(689)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(688)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(688)
Uchwała nr XII/115/03
(688)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(688)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(688)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(688)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(688)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(688)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(688)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(688)
2012 rok
(688)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(688)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(687)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(687)
Protokół nr 15
(687)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(687)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(687)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(687)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(687)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(687)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(687)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(687)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(686)
Uchwała nr XI/99/03
(686)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(686)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(686)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(686)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(685)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(685)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(685)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(685)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(685)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(684)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(684)
rok 2012
(684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(684)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(684)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(684)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(684)
Uchwała nr XLIV/437/06
(684)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(683)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(683)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(683)
Uchwała nr II/7/2002
(683)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(683)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(682)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(682)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(682)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(682)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(681)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(681)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(681)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(681)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(680)
O B I E S Z C Z E N I E
(680)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(680)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(680)
Uchwała nr XXII/204/04
(680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(680)
Obwieszczenie
(680)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(679)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(679)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(679)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(679)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(679)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(679)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(679)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(679)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(678)
Uchwała nr XXXV/351/05
(678)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(678)
Uchwała Nr VII/99/2011
(677)
Uchwała Nr XI/144/2012
(677)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(677)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(677)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(676)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(676)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(676)
Uchwała nr XL/388/06
(676)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(676)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(676)
Uchwała nr XII/114/03
(675)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(675)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(675)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(675)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackieg
(675)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(674)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(674)
Protokół nr XXXVII/2005
(674)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(674)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(674)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(674)
2010
(674)
Zarządzenie nr 159/2012
(674)
Uchwała nr XIX/174/04
(673)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(673)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(673)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(673)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(673)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(673)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(673)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(672)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(672)
Uchwała nr XXXV/341/05
(672)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(672)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(672)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(672)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(671)
Protokół 1
(671)
Uchwała nr XLIII/424/06
(671)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(671)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(670)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(670)
Uchwała nr V/60/07
(670)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(670)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(670)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(670)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(669)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(669)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(669)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(669)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(669)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(669)
Uchwała nr XII/112/03
(668)
rok 2010
(668)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(668)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(668)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(668)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(667)
Uchwała nr II/11/10
(667)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(667)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(667)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(667)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(667)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(667)
Uchwała nr III/14/2002
(666)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(666)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(666)
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WE WRZEŚNI
(666)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(666)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(666)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(665)
Uchwała Nr I/21/2014
(665)
Uchwała nr IV/45/2011
(665)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(665)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(665)
Uchwała Nr V/69/11
(665)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(664)
Ogłoszenie
(664)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(664)
Uchwała Nr XV/186/2012
(664)
Uchwała nr XLIII/425/06
(664)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(664)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(664)
Uchwała nr XXXII/307/05
(664)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(664)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(664)
Protokół nr 11
(663)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(663)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(663)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(663)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(663)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(663)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(663)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(663)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(663)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(662)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(662)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(661)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(661)
Ogłoszenie
(661)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(661)
Ogłoszenie
(661)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(661)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(660)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(660)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(660)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(660)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(660)
Protokół nr 18
(660)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(660)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(659)
Protokół 10
(659)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(659)
Ogłoszenie
(659)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(659)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(659)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(659)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(659)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(659)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(659)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(659)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(658)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(658)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(658)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(658)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(658)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(657)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(657)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(657)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(657)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(656)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(656)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(656)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(656)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(656)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(656)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(655)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(655)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(655)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(655)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(655)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(655)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(655)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(655)
ORDO Marek Friebe
(655)
Rok 2013
(655)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(655)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(654)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(654)
ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
(654)
Uchwała Nr XV/191/2012
(653)
Rocznik 2017
(653)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(653)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(653)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(653)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(653)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(653)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(653)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(653)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(653)
Uchwała nr XXXII/310/05
(652)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(652)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(652)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(652)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(652)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(652)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(651)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(651)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(651)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(651)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(651)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(650)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(650)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(650)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(649)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(649)
Uchwała nr XXVI/241/04
(649)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(649)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(649)
Uchwała nr VIII/65/03
(649)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(648)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(648)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(648)
Uchwała nr III/27/06
(648)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(648)
Protokół 2
(648)
Uchwała nr VIII/79/03
(647)
Zarządzenie nr 72/2012
(647)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(647)
Uchwała Nr IX/112/2011
(647)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(646)
Protokół 23
(646)
Uchwała Nr V/66/2011
(646)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(646)
Informacja o wyborze oferty na gruntowną konserwację rowu melioracyjnego W 22
(646)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(646)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(646)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(645)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(645)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(645)
Uchwała nr II/8/10
(645)
Ogłoszenie
(645)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(645)
Uchwała nr XLIV/438/06
(645)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(645)
Zarządzenie nr 215
(644)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(644)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(644)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(644)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(644)
Uchwała nr III/26/06
(644)
Protokół 3
(643)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(643)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(643)
Uchwała nr XXXV/343/05
(643)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(643)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(643)
Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(643)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(643)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(642)
ZARZĄDZENIE Nr 222/2006
(642)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(642)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(642)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(642)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(641)
UCHWAŁA Nr XXX/398/2010
(641)
2010 rok
(641)
Obwieszczenie
(641)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(641)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(641)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(640)
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
(640)
Przebudowa budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni
(640)
Uchwała nr III/15/2002
(640)
UCHWAŁA NR XXXI/415/10
(640)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(640)
Uchwała nr XII/123/03
(640)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(640)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(640)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(639)
Uchwała nr II/9/2002
(639)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(639)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(639)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2014 r.
(639)
Protokół 7
(639)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku
(639)
EKO-TOM S.J. Turguła
(638)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(638)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(638)
2013 rok
(637)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(637)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(637)
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(637)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(636)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(636)
Zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ulicy Kosynierów we Wrześni
(636)
UCHWAŁA Nr XXX/406/2010
(636)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(636)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(636)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Spokojnej we Wrześni
(636)
Uchwała nr XXXV/349/05
(636)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(635)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(635)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(635)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(635)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(635)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(635)
ZARZĄDZENIE Nr 199/2010
(635)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(635)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(634)
UCHWAŁA NR XXXIV/448/2010
(634)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(634)
Uchwała nr XXXIV/455/2010
(634)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(634)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(634)
Uchwała nr XXX/286/05
(634)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(634)
Ogłoszenie
(633)
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(633)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług konserwacji, bieżącego utrzymania, napraw oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będącego w zarządzie Urzędu Miasta i Gmi
(633)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(633)
Uchwała nr XXXVI/361/05
(633)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(633)
Uchwała nr XXXII/437/2010
(633)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(632)
Uchwała nr XLI/415/06
(632)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(632)
Wyjaśnienia SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2015/2016"
(632)
Modyfikacja treści siwz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie Gminy Września
(632)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(632)
UCHWAŁA NR XXXII/302/05
(632)
UCHWAŁA Nr XXXI/421/2010
(631)
Protokół 17
(631)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(631)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(631)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(631)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(631)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(631)
Ogłoszenie
(630)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(630)
Uchwała Nr XI/162/2012
(629)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(629)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(628)
Uchwała Nr V/76/2011
(628)
Uchwała Nr XXXVIII/373/05
(628)
UCHWAŁA nr III/24/2010
(628)
UCHWAŁA NR LVIII/384/2002
(627)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(627)
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(627)