BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
11888597
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-05-2019
Informacja o samorządzie
(270988)
Zamówienia publiczne
(109339)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(99094)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(74626)
Przetargi 2015
(53634)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(51450)
Oferty pracy
(50399)
Aktualne oferty pracy
(49724)
Urząd Miasta i Gminy
(44096)
Przetargi 2014 - archiwum
(42267)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(41789)
Przetargi 2017
(40764)
Władze
(36664)
Przetargi 2016
(36460)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(33379)
Kontakt
(28810)
Przetargi 2018
(28590)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(28397)
Akty prawne i protokoły
(26907)
Podatki lokalne
(26007)
Przetargi - archiwum 2012
(25995)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(23903)
Opłata śmieciowa
(23587)
Przetargi - archiwum 2013
(22381)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(22177)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(20471)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(19551)
Oświadczenia majątkowe radnych
(18863)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(17111)
Aktualne wyniki naborów
(17013)
Uchwały Rady Miejskiej
(17013)
Jednostki organizacyjne gminy
(16692)
Informacja o wynikach przetargów
(16638)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(16292)
Rada Miejska we Wrześni
(15880)
Archiwum zakładowe
(15558)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(13838)
Ogłoszenia
(13742)
Sprawy finansowe
(13735)
Jednostki pomocnicze gminy
(13681)
Zarządzenia Burmistrza
(13369)
Konsultacje społeczne
(13333)
Przetargi 2019
(13288)
Zastępcy Burmistrza
(13002)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(12985)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(12617)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12417)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12124)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(11700)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(11638)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(10998)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10776)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(10709)
Ogłoszenia
(9484)
Archiwum ofert pracy
(9364)
Spółki z udziałem gminy
(9085)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8640)
Protokoły z sesji
(7895)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7724)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7557)
Deklaracja
(7521)
Terminy wpłaty opłaty
(7226)
Sprawozdania finansowe
(7021)
Archiwum wyników naborów
(6782)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(6695)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6632)
Segregacja odpadów komunalnych
(6575)
Przetargi - archiwum
(6572)
Archiwum 2001-2002
(6494)
Zmiany Budżetowe
(6474)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(6450)
Składy Komisji
(6430)
Placówki oświatowe
(6325)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6219)
Uchwała budżetowa
(6014)
Schronisko dla zwierząt
(5944)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5907)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5866)
Protokoły z komisji edukacji
(5854)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(5611)
Muzeum Regionalne
(5551)
Nazwy i adresy
(5546)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(5538)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5466)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(5411)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5383)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(5330)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(5328)
Podatki lokalne w 2019 r.
(5166)
Statut Gminy
(5144)
Zgromadzenia publiczne
(5143)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(5140)
Uchwały Zarządu
(5087)
Statut Gminy Września
(5080)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5064)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5029)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(5023)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5023)
Biblioteka Publiczna
(4999)
Podatki lokalne w roku 2019 - druki interaktywne
(4972)
Wybory samorządowe 2018
(4838)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4831)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4828)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4810)
Majątek komunalny
(4751)
Rocznik 2014
(4712)
Plany zamówień publicznych
(4660)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(4657)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4586)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4576)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4511)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4471)
Opłaty lokalne
(4453)
Rocznik 2015
(4446)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4422)
Rocznik 2014
(4411)
Rocznik 2012
(4382)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4368)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Rocznik 2013
(4324)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4274)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4270)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4266)
Rocznik 2012
(4252)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(4247)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4202)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(4193)
Petycje
(4097)
Rocznik 2013
(4054)
Petycje
(3990)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3964)
Podstawa prawna systemu
(3951)
Rocznik 2011
(3919)
Rocznik 2010
(3903)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3827)
Rocznik 2015
(3817)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3765)
Protokoły z komisji budżetowej
(3752)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3737)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3714)
PROTOKÓŁ NR 63
(3666)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3661)
Protokoły z komisji oświaty
(3654)
PROTOKÓŁ NR 69
(3650)
Rocznik 2011
(3629)
Rocznik 2008
(3626)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
Protokoły z komisji zdrowia
(3610)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3593)
Deklaracja elektroniczna
(3587)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3580)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3557)
Rocznik 2009
(3535)
Rocznik 2005
(3527)
Oświadczenie majątkowe
(3519)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3513)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3501)
PROTOKÓŁ NR 67
(3486)
PROTOKÓŁ NR 58
(3485)
Protokół 59
(3458)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
PROTOKÓŁ NR 66
(3433)
Worki do segregacji odpadów
(3429)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3429)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3413)
PROTOKÓŁ NR 70
(3396)
PROTOKÓŁ NR 61
(3393)
PROTOKÓŁ NR 60
(3385)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3323)
Archiwum 2011
(3317)
PROTOKÓŁ NR 65
(3315)
PROTOKÓŁ NR 64
(3311)
2014 rok
(3307)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3293)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3280)
Protokół nr 62
(3262)
2012 rok
(3244)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3217)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3214)
PROTOKÓŁ NR 68
(3205)
Rocznik 2017
(3182)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3169)
PROTOKÓŁ NR 71
(3160)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3155)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3152)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3150)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3141)
Rocznik 2005
(3127)
Rocznik 2006
(3125)
Podatek rolny w 2015 roku
(3101)
Lobbing
(3101)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3083)
Rocznik 2007
(3080)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3072)
Opłata targowa
(3069)
Rocznik 2010
(3048)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3046)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3034)
Rocznik 2009
(3026)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3026)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3019)
Rocznik 2003
(3018)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3016)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3014)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2991)
Rocznik 2002
(2991)
Rocznik 2007
(2976)
Rocznik 2008
(2970)
Rocznik 2003
(2969)
Rocznik 2016
(2968)
Rocznik 2004
(2962)
Informacja o wyborze oferty
(2950)
Rocznik 2004
(2948)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2941)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(2938)
Nieograniczone
(2937)
Rocznik 2006
(2907)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2879)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2870)
za 2010 rok
(2860)
Majątek komunalny
(2853)
Przedszkola
(2852)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2850)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2841)
2013 rok
(2810)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2797)
Rocznik 2016
(2780)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2778)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2772)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2761)
Poziomy recyklingu
(2754)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2752)
2013 rok
(2746)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2728)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2722)
Konkursy
(2717)
2011 rok
(2713)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2711)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2691)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2686)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2675)
Oświadczenie majątkowe
(2666)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2659)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2650)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2633)
Oświata Niepubliczna
(2628)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2623)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2610)
2011 rok
(2600)
Podatki lokalne w roku 2016
(2590)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2587)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2580)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2576)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2565)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2563)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2562)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2556)
Inne ogłoszenia
(2542)
Oświadczenie majątkowe
(2534)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2527)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2527)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2522)
Archiwum
(2509)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2493)
Protokół Nr 60
(2487)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2486)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2486)
Rada Nadzorcza
(2485)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2479)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2475)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2447)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2446)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2442)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2442)
Rocznik 2001
(2439)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2437)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2417)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2413)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2408)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2404)
Protokół 1
(2402)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2399)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2392)
CRP Sp. z o. o.
(2386)
Oświadczenie majątkowe
(2383)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2381)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2378)
Oświadczenie majątkowe
(2377)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2374)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2371)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2367)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2367)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2363)
Oświadczenie majątkowe
(2361)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2359)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2357)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2355)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2347)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2342)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2342)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2335)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2335)
Rejestr umów przetargowych
(2331)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2329)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2323)
Protokół nr XIV/2003
(2322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2308)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2304)
2014 rok
(2303)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2303)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2298)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2295)
Rocznik 2017
(2294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2289)
Protokół nr 19
(2283)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2280)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2278)
Protokół 3
(2271)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2269)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2268)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2266)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2262)
Rocznik 2018
(2260)
Oświadczenie majątkowe
(2255)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2254)
2012 rok
(2253)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2238)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2238)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2229)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2226)
Uchwała Nr X/132/2011
(2225)
Oświadczenie majątkowe
(2223)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2218)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2215)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2210)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2204)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2202)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2202)
Protokół 2
(2202)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2190)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2190)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2181)
Zarząd
(2178)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2178)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2175)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2165)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2165)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2152)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2146)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2145)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2140)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2127)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2126)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2123)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(2122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2121)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2117)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2107)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2106)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2106)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2102)
Unieważnienia przetargów
(2095)
Protokół 4
(2087)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2084)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2083)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2077)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2077)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2077)
Rocznik 2002
(2076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2073)
2010 rok
(2069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2068)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2067)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2058)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2057)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2056)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2056)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2056)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2054)
Adres
(2052)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2048)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2047)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2043)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2039)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2036)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2035)
PROTOKÓŁ NR 32
(2033)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2033)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2032)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2032)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2025)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2024)
Uchwała Nr II/31/2014
(2022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2021)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2020)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2017)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2016)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2016)
Protokół Nr LX / 2002
(2013)
Protokół
(2011)
Protokół
(2011)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2011)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2008)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2007)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2006)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2006)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2005)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2003)
PROTOKÓŁ NR 53
(2002)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2001)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1998)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1997)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1997)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1996)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1995)
Protokół Nr 46
(1995)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1995)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1995)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1992)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1991)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1986)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(1986)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1985)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1982)
PROTOKÓŁ NR 42
(1980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1979)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1979)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1976)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1974)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1971)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1971)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1969)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1967)
Umowa spółki
(1964)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1961)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1961)
Jakość wody do spożycia
(1960)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1959)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1956)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1955)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1951)
Protokół 69
(1951)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1950)
Protokół
(1945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1944)
Protokół 47
(1943)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(1937)
PROTOKÓŁ NR 47
(1937)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1937)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1937)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1934)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1932)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1932)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1930)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2019 r.
(1929)
Nazwa i adres
(1924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1923)
PROTOKÓŁ NR 66
(1923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1920)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1920)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1918)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1910)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1909)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1908)
Paweł-Trans
(1908)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1907)
PROTOKÓŁ NR 18
(1907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1907)
Archiwum 2012
(1906)
PROTOKÓŁ NR 30
(1906)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1905)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1901)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1900)
2015 rok
(1899)
DECYZJA Nr 600/2010
(1899)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1892)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1891)
PROTOKÓŁ NR 84
(1891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1890)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1889)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1889)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1889)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1887)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1886)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1884)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1880)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1875)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1874)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1874)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1874)
Uchwała Nr III/17/2010
(1873)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1872)
Obowiązek Informacyjny
(1872)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1872)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1872)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1872)
Protokół LXVI
(1868)
PROTOKÓŁ NR 87
(1862)
PROTOKÓŁ NR 11
(1858)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1858)
Rocznik 2018
(1855)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1854)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1851)
Uchwała Nr 322
(1851)
Protokół nr 45
(1848)
2012 rok
(1846)
Protokół NR 57
(1846)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1845)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1843)
PROTOKÓŁ NR 14
(1842)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1842)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1842)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1838)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1837)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1835)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1835)
DECYZJA nr 360/2013
(1835)
PROTOKÓŁ NR 85
(1835)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1834)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1832)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1832)
Obwody głosowania
(1831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1831)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1830)
Protokół 43
(1830)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1828)
2009 rok
(1827)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1825)
Protokół Nr I / 2002
(1823)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1822)
Protokół 48
(1822)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1822)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1822)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1820)
Protokół 62
(1820)
Protokół 12
(1816)
Protokół Nr 62
(1816)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1816)
Protokół Nr 50
(1815)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1814)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1812)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1812)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1810)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1809)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1809)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1807)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1805)
PROTOKÓŁ NR 4
(1805)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1803)
Protokół
(1803)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1802)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1801)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1801)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1799)
za 2009 rok
(1797)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1797)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1794)
PROTOKÓŁ NR 13
(1794)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1793)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1793)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1790)
Protokół Nr 56
(1789)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1789)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1788)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1788)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1785)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1785)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1785)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1783)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1783)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1781)
Protokół nr 51
(1780)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1779)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1778)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1778)
Protokół nr 56
(1777)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1776)
Dane podstawowe
(1775)
PROTOKÓŁ NR 54
(1775)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1773)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1772)
Protokół
(1771)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1770)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1768)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1766)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1765)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1764)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1762)
PROTOKÓŁ NR 43
(1762)
Protokół 49
(1761)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1760)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1758)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1757)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1757)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1755)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1753)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1753)
2010 rok
(1753)
Gimnazja
(1753)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1752)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1752)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1751)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1751)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1751)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1749)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1748)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1747)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1747)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1746)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1746)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1746)
Protokół Nr LIII / 2002
(1746)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1746)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1745)
PROTOKÓŁ NR 23
(1742)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1741)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1741)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1740)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1739)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1739)
Protokół Nr VIII / 2003
(1738)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1738)
PROTOKÓŁ NR 16
(1736)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1736)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1735)
PROTOKÓŁ NR 89
(1734)
Protokół nr 10
(1733)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1733)
Protokół nr 32
(1732)
Protokół 38
(1732)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1730)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1728)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1728)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1727)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1726)
Protokół Nr 51
(1726)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1724)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1724)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1724)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1724)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1723)
Protokół
(1719)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1717)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1713)
Protokół nr 16
(1713)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1712)
PROTOKÓŁ NR 57
(1711)
ORDO Poznań
(1710)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(1710)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1710)
PROTOKÓŁ NR 61
(1709)
Protokół Nr 50
(1708)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1706)
Uchwała nr VI/86/2011
(1705)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1704)
PROTOKÓŁ NR 38
(1704)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1700)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1698)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1698)
Protokół
(1697)
Protokół 16
(1697)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1697)
za 2005 rok
(1696)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1696)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1694)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1694)
Nazwa i adres
(1694)
za 2007 rok
(1693)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1693)
Protokół Nr LVIII
(1693)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1691)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1691)
Protokół 6
(1689)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1689)
Protokół
(1689)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1688)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1687)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1686)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1685)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1685)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1685)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1683)
Protokół 74
(1683)
Protokół
(1683)
PROTOKÓŁ NR 52
(1682)
PROTOKÓŁ NR 7
(1682)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1681)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1681)
Protokół
(1680)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1680)
Protokół 61
(1678)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1678)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1678)
Protokół 66
(1677)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1677)
PROTOKÓŁ NR 36
(1676)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1676)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1675)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1675)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1671)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1671)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1670)
Protokół 5
(1669)
Protokół nr 67
(1669)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1669)
Protokół
(1666)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1664)
Status prawny
(1663)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1663)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1662)
Protokół 41
(1661)
Organizacja
(1661)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1660)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1660)
Protokół nr 21
(1658)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1657)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1657)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1656)
Protokół Nr III / 2002
(1654)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1654)
Protokół 75
(1654)
Protokół nr 30
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1654)
Protokół
(1654)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1653)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1652)
Protokół 68
(1651)
Protokół 5
(1650)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1650)
Protokół nr 61
(1646)
Protokół LXXI
(1645)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1645)
Protokół nr 53
(1644)
za 2006 rok
(1644)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1643)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1643)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1642)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1642)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1642)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1641)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1640)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1639)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1639)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1638)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1636)
Protokół 45
(1636)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1635)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1635)
PROTOKÓŁ NR 41
(1635)
Protokół nr VI/2011
(1635)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1635)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1634)
Protokół Nr LVI / 2002
(1634)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1634)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1633)
Protokół Nr II / 2002
(1632)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1632)
Zabytki
(1631)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1630)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1630)
Protokół nr XXXIII/2005
(1629)
PROTOKÓŁ NR 64
(1629)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1626)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1626)
Uchwała Nr 12
(1626)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1626)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1623)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1622)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1622)
Protokół nr 22
(1622)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1622)
Protokół
(1621)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1621)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1620)
Protokół Nr LI / 2002
(1620)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1619)
PROTOKÓŁ NR 51
(1619)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1616)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1616)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1616)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1616)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1615)
PROTOKÓŁ NR 65
(1615)
Ograniczone
(1615)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1615)
Protokół nr 53
(1613)
Protokół nr 34
(1613)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1612)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1612)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1612)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1611)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1610)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1609)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1608)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1607)
Protokół nr 17
(1607)
Struktura własnościowa
(1606)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1606)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1606)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1606)
Protokół Nr V / 2003
(1605)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1605)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1604)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1604)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1603)
Protokół Nr LV / 2002
(1602)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1601)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1600)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1600)
Protokół 46
(1600)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1599)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1599)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1599)
PROTOKÓŁ NR 21
(1598)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1598)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1596)
Protokół
(1596)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1595)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1595)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1595)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1594)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1594)
Protokół 50
(1594)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1593)
PROTOKÓŁ NR 2
(1593)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1592)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1592)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1592)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1590)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1590)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1589)
Protokół Nr L / 2002
(1589)
Protokół Nr LVII / 2002
(1589)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1588)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1587)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1586)
Protokół Nr VI / 2003
(1586)
Protokół LXXV
(1586)
PROTOKÓŁ NR 28
(1585)
za 2008 rok
(1585)
Protokół Nr 46
(1585)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1584)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1583)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1582)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1580)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1579)
Protokół Nr 47
(1578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1578)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1576)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1575)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1575)
Protokół nr 11
(1574)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1573)
Protokół LXXXII
(1573)
2016 rok
(1573)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1573)
Protokół nr 39
(1572)
Uchwała nr IV/37/06
(1571)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1571)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1570)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1570)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1570)
PROTOKÓŁ NR 60
(1570)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1569)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1568)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1568)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1567)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1567)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1566)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1566)
Protokół nr 59
(1565)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1565)
2009 rok
(1565)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1564)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1560)
Protokół
(1559)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1558)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1556)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1556)
Protokół nr 55
(1555)
Protokół nr 50
(1554)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1553)
Protokół Nr VII / 2003
(1552)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1550)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1550)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1550)
Protokół nr 14
(1549)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1549)
Protokół nr 7
(1549)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1548)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1546)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1546)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1546)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1544)
Protokół nr 6
(1544)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1544)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1544)
PROTOKÓŁ NR 19
(1544)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1544)
Umowy o zamówienia publiczne
(1542)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1542)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1542)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1542)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1541)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1540)
Protokół nr 18
(1540)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1540)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1540)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1540)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1539)
Protokół nr 7
(1539)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1539)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1539)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1538)
Protokół
(1538)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1537)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1537)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1537)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1537)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1536)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1536)
Protokół
(1535)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1535)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1535)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1534)
Protokół nr 13
(1533)
PROTOKÓŁ NR 55
(1533)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1533)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1533)
Ochrona danych osobowych
(1531)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1531)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1528)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1528)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1528)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1527)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1526)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1526)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1526)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1526)
Protokół 44
(1525)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1525)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1524)
Protokół 65
(1523)
Protokół
(1523)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1523)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1523)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1523)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1522)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1522)
Protokół nr 7
(1520)
PROTOKÓŁ NR 62
(1519)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1519)
Protokół Nr LII / 2002
(1517)
Protokół nr XVIII/2004
(1517)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1516)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1515)
Protokół nr XXVI/2004
(1515)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1514)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1514)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1514)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1513)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1513)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1512)
PROTOKÓŁ NR 35
(1512)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1512)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1511)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1511)
Protokół 39
(1511)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1509)
Protokół 18
(1508)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1508)
Protokół nr 15
(1508)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1507)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1507)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1506)
UCHWAŁA NR 69
(1506)
Uchwała Nr II/29/2014
(1506)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1506)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1505)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1505)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1504)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1504)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1503)
PROTOKÓŁ NR 56
(1503)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1503)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1502)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1502)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1501)
Protokół
(1501)
Protokół nr XII/2003
(1500)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1499)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1497)
Protokół 1
(1497)
Uchwała Nr V/80/2011
(1497)
Protokół nr 57
(1496)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1496)
Protokół
(1496)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1496)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1495)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1494)
PROTOKÓŁ NR 24
(1494)
Protokół nr 13
(1493)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1492)
Protokół nr VIII/2007
(1492)
Protokół LX
(1491)
Protokół nr 26
(1490)
Protokół nr XXIX/2005
(1490)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1489)
Protokół nr 55
(1489)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1488)
Protokół nr 51
(1487)
Ogłoszenie
(1487)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1486)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1486)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1484)
PROTOKÓŁ NR 58
(1484)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1483)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1483)
Protokół nr 14
(1482)
Protokół nr XXIV/2004
(1482)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1482)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1481)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1480)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1479)
Protokół
(1479)
Protokół nr 27
(1479)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1479)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1477)
Protokół nr XLIII/2006
(1476)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1475)
Protokół 64
(1475)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1474)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1474)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1474)
Protokół 9
(1473)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1472)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1472)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1471)
PROTOKÓŁ NR 49
(1471)
Protokół 40
(1470)
Protokół 72
(1470)
Protokół Nr IX / 2003
(1470)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1470)
Zarządzenie Nr 59
(1470)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1469)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1469)
Protokół nr XXX/2005
(1469)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1468)
Ogłoszenie
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1467)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1467)
Protokół
(1467)
PROTOKÓŁ NR 46
(1466)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1466)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1466)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1465)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1465)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1465)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1465)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1464)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1463)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1463)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1463)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1463)
Protokół nr 8
(1462)
Starosta Wrzesiński informuje
(1462)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1462)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1462)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1461)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1459)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1459)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1459)
Protokół nr 28
(1459)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1458)
Dotacje
(1458)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1457)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1455)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1455)
Ogłoszenie
(1454)
Protokół
(1453)
Protokół
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1450)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1450)
Ogłoszenie
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1449)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1449)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1448)
Protokół nr XX/2004
(1448)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1448)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1448)
Ogłoszenie
(1447)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1447)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1447)
Ogłoszenie
(1446)
Protokół
(1446)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1445)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1445)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1443)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1443)
Protokół 6
(1441)
Protokół nr XI/2003
(1441)
Protokół nr 23
(1441)
Protokół Nr 49
(1441)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1441)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1440)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1440)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1440)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1440)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1439)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1439)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1439)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1439)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1439)
Protokół nr 48
(1439)
Protokół 42
(1438)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1438)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1438)
Protokół nr XLI/2006
(1438)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1437)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1437)
Protokół nr XIX/2004
(1437)
Protokół nr 24
(1437)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1437)
Protokół nr 44
(1437)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1436)
2011 rok
(1436)
PROTOKÓŁ NR 44
(1436)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1436)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1435)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1435)
Protokół LXXVI
(1435)
Uchwała Nr 127
(1434)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1434)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1433)
Protokół nr I/2006
(1433)
Protokół nr 52
(1432)
Zarządzenie nr 254/2012
(1432)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1432)
Protokół
(1432)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1432)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1431)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1431)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1431)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1431)
Protokół nr XXXV/2005
(1431)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1430)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1430)
Protokół nr IX/2007
(1429)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1429)
Protokół nr 11
(1429)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1428)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1428)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1428)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1427)
Protokół Nr LIV / 2002
(1427)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1426)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1426)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1426)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1425)
Protokół nr 54
(1423)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1423)
UCHWAŁA NR 80
(1421)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1421)
Uchwała Nr X/131/2011
(1421)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1421)
Uchwała nr 95
(1420)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1420)
Protokół
(1420)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1420)
Protokół nr VI/2007
(1420)
Protokół nr 41
(1420)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1419)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1419)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1418)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1418)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1418)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1416)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1416)
Protokół nr XXXIV/2005
(1416)
Protokół Nr X / 2003
(1415)
UCHWAŁA NR 91
(1415)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1414)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1412)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1412)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1411)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1411)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1411)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1410)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1410)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1410)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1409)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1408)
Obwieszczenie
(1408)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1408)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1408)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1407)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1407)
Protokół nr 57
(1406)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1406)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1406)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1406)
Protokół Nr LIX / 2002
(1406)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1405)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1405)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1404)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1403)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1403)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1403)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1402)
Protokół 59
(1402)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1401)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1401)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1400)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1400)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1399)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1398)
Protokół nr 18
(1397)
Protokół 67
(1397)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1397)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1397)
Protokół 22
(1397)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1396)
Uchwała Nr 144
(1395)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1395)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1395)
Uchwała nr 94
(1395)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1395)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1394)
PROTOKÓŁ NR 5
(1394)
Protokół nr XLIV/2006
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1393)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1393)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1393)
Protokół nr 9
(1392)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1392)
PROTOKÓŁ NR 63
(1392)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1392)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1392)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1391)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1390)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1390)
Protokół
(1390)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1390)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1389)
Protokół nr 24
(1388)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1388)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1388)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1388)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1388)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1387)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1387)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1387)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1387)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1386)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1385)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1385)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1385)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1385)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1385)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1385)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1382)
Protokół nr XIII/2003
(1381)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1380)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1379)
Protokół LXXII
(1379)
Protokół nr XXXI/2005
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1378)
Ogłoszenie
(1378)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1377)
Protokół nr XL/2006
(1377)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1376)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1376)
Zarządzenie nr 174/2012
(1376)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1375)
Protokół nr 49
(1375)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1375)
Protokół LXV
(1375)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1375)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1375)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1375)
Protokół LXXIV
(1375)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1374)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1374)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1374)
Zarządzenie nr 253/2012
(1374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1374)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1374)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1373)
Uchwała Nr III/32/2010
(1373)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1372)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1372)
Protokół LXXVIII
(1372)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1372)
Protokół nr 14
(1372)
Protokół nr XVI/2003
(1371)
Protokół nr XXV/2004
(1371)
Uchwała Nr 52
(1371)
Uchwała Nr 106
(1371)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1371)
Protokół 3
(1370)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1370)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1369)
Uchwała nr 71
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1369)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1369)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1369)
Zarządzenie nr 251/2012
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1367)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1367)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1366)
Obwieszczenie
(1366)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1366)
Protokół
(1365)
PROTOKÓŁ NR 86
(1365)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1365)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1365)
Protokół nr XV/2003
(1364)
Uchwała Nr 44
(1364)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1363)
Zarządzenie nr 162/2012
(1363)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1363)
Zarządzenie nr 240/2012
(1363)
Protokół 60
(1362)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1362)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1361)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1361)
Protokół nr X/2007
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1360)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1360)
Uchwała Nr 141
(1360)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1359)
Komunikat
(1359)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1359)
Protokół 71
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1358)
Protokół nr XXI/2004
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1358)
Protokół 4
(1357)
Protokół 70
(1357)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1356)
Uchwała Nr 53
(1356)
Protokół nr XXVIII/2004
(1356)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1356)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1356)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1355)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1355)
PROTOKÓŁ NR 69
(1354)
Protokół nr XXXVI/2005
(1353)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1353)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1353)
Zarządzenie nr 256/2012
(1352)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1352)
Uchwała Nr 120
(1352)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1352)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1352)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1352)
Protokół nr III/2006
(1351)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1351)
Uchwała Nr 116
(1350)
Uchwała Nr 48
(1350)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1350)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1350)
Obwieszczenie
(1349)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1348)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1348)
Protokół
(1347)
Uchwała Nr 126
(1347)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1347)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1346)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1346)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1346)
Protokół Nr 54
(1345)
Uchwała Nr 47
(1344)
UCHWAŁA nr 60
(1344)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1344)
Obwieszczenie
(1343)
PROTOKÓŁ NR LX
(1343)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1342)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1342)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1342)
Uchwała Nr 42
(1342)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1342)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1340)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1340)
Protokół nr 12
(1340)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1340)
Uchwała Nr 61
(1340)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1340)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1339)
Uchwała nr XXX/282/05
(1339)
Protokół LXVIII
(1339)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1339)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1337)
PROTOKÓŁ nr 45
(1337)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1337)
Ogłoszenie
(1335)
Protokół nr 73
(1335)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1334)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1334)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1334)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1334)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1334)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1334)
Obwieszczenie
(1333)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1333)
Uchwała Nr 88
(1332)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1332)
Uchwała nr VIII/66/03
(1332)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1331)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1331)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1331)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1331)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1330)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1330)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1330)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1330)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1330)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1329)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1329)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1328)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1328)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1328)
Protokół
(1326)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1326)
Obwieszczenie
(1326)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1326)
Uchwała Nr 45
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1325)
Protokół nr 52
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1324)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1324)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1324)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1324)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1323)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1323)
Uchwała Nr 128
(1323)
Ogłoszenie
(1323)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1323)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1322)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1321)
PROTOKÓŁ NR 40
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1320)
Protokół nr XXIII/2004
(1320)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1320)
Uchwałą nr 85
(1320)
Uchwała Nr 7
(1320)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1320)
PROTOKÓŁ NR 26
(1319)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1318)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1318)
Protokół nr 20
(1318)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1318)
Uchwała Nr 43
(1318)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1317)
Uchwała Nr 39
(1317)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1317)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1317)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1317)
Uchwała Nr 49
(1317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1316)
Protokół nr II/2006
(1316)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1316)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1315)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1315)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1314)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1314)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1314)
Ogłoszenie
(1314)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1314)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1313)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1313)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1313)
Uchwała Nr 64
(1312)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1312)
Uchwała Nr 46
(1312)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1312)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1312)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1311)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1311)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1310)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1310)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1310)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1310)
Uchwała nr 74
(1310)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1310)
PROTOKÓŁ NR 10
(1310)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1310)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1310)
Uchwała Nr 27
(1310)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1309)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1309)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1309)
Uchwała Nr 31
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1308)
Uchwała Nr 34
(1308)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1308)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1307)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1307)
UCHWAŁA NR 76
(1307)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1307)
Uchwała Nr 58
(1306)
Uchwała Nr 65
(1306)
Obwieszczenie
(1306)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1306)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1306)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1305)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1305)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1305)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1305)
Protokół nr XXXIX/2006
(1305)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1304)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1303)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1303)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1302)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1302)
Protokół nr 9
(1302)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1302)
Ogłoszenie
(1302)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1302)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1301)
Protokół 5
(1301)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1301)
rok 2013
(1301)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1301)
Uchwała Nr 32
(1301)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1301)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1301)
Protokół LXIX
(1301)
PROTOKÓŁ NR 6
(1301)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1300)
Uchwała Nr 148
(1300)
Uchwała Nr 51
(1299)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1299)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1299)
Uchwała Nr 146
(1299)
Protokół nr XLII/2006
(1299)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1299)
Uchwała Nr 8
(1299)
Rok 2013
(1298)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1298)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1298)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1298)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1298)
Uchwała nr III/13/2002
(1298)
Uchwała Nr X/130/2011
(1298)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1298)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1298)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1297)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1297)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1297)
Uchwała Nr 18
(1296)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1296)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1296)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1295)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1295)
Zarządzenie nr 214/2012
(1295)
Uchwała Nr 112
(1295)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1295)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1295)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1294)
Uchwała Nr 3
(1294)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1294)
Protokół nr VII/2007
(1293)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1293)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1293)
Zarządzenie nr 170/2012
(1292)
Uchwała Nr 102
(1292)
Protokół LXXIX
(1291)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1291)
Ogłoszenie
(1291)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1291)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1291)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1291)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1290)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1290)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1290)
Uchwała Nr V/54/2015
(1289)
Uchwała nr 98
(1289)
UCHWAŁA NR 99
(1289)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1289)
Protokół nr XXVII/2004
(1289)
PROTOKÓŁ NR 64
(1289)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1288)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1288)
Protokół LXXIII
(1287)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1287)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1287)
2010 rok
(1287)
Protokół LXX
(1287)
Uchwała Nr 55
(1287)
Uchwała Nr 103
(1287)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1286)
Uchwała Nr 59
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1285)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1285)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1285)
Protokół
(1285)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1285)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1285)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1284)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1284)
Protokół nr V/2007
(1284)
Uchwała Nr 35
(1284)
UCHWAŁA NR 86
(1284)
Obwieszczenie
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1282)
Zarządzenie nr 234/2012
(1282)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1282)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1282)
Uchwała Nr 57
(1281)
Uchwała Nr 24
(1281)
Protokół LXII
(1281)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1281)
Obwieszczenie
(1281)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1281)
Rok 2014
(1280)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1280)
Uchwała Nr 54
(1280)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1280)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1280)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1280)
Uchwała Nr 50
(1280)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1279)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1279)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1279)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1279)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1279)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1278)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1278)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1278)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1277)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1277)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1277)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1276)
Uchwała Nr 33
(1276)
Protokół LXVII
(1276)
Uchwała Nr 104
(1275)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1275)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1275)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1275)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1275)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1275)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1274)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1274)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1274)
Uchwała Nr 84
(1274)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1273)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1273)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1273)
Protokół 63
(1273)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1273)
UCHWAŁA NR 73
(1272)
Protokół LXI
(1272)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1272)
Protokół 15
(1272)
PROTOKÓŁ NR 70
(1272)
Uchwała Nr V/65/2011
(1271)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1271)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1271)
Uchwała Nr 29
(1270)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1270)
Protokół nr 45
(1270)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1270)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1270)
Uchwała Nr 93
(1270)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1270)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1270)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1269)
Protokół Nr IV / 2003
(1269)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1269)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1269)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1268)
Zarządzenie nr 198/2012
(1268)
Uchwała Nr 143
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1267)
Uchwała Nr 2
(1266)
Obwieszczenie
(1266)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1266)
Uchwała Nr 115
(1265)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1265)
Uchwała Nr 28
(1265)
Zarządzenie nr 220/2012
(1264)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1264)
Uchwała Nr 78
(1264)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1264)
Ogłoszenie
(1263)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1263)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1263)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1263)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1263)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1262)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1261)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1261)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1261)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1260)
Ogłoszenie
(1260)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1260)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1260)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1260)
Uchwała nr II/9/2002
(1259)
Uchwała Nr 328
(1259)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1259)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1258)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1258)
Protokół 1
(1258)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1258)
Uchwała nr 79
(1258)
Ogłoszenie
(1257)
Protokół nr XXXII/2005
(1257)
Uchwała Nr 89
(1256)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1256)
Uchwała Nr 121
(1256)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1255)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1255)
Uchwała Nr 41
(1255)
2011 rok
(1255)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1255)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1255)
2011 rok
(1254)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1254)
PROTOKÓŁ NR 88
(1254)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1254)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1253)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1253)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1253)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1252)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1252)
PROTOKÓŁ NR 8
(1251)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1251)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1251)
PROTOKÓŁ NR 90
(1251)
Uchwała Nr 36
(1250)
Uchwała Nr 318
(1250)
Protokół LXXXIV
(1250)
PROTOKÓŁ NR 3
(1250)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1250)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1250)
Protokół 20
(1249)
Protokół nr IV/2006
(1249)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1249)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1249)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1249)
Uchwała Nr 21
(1248)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1248)
Uchwała Nr 105
(1248)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1248)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1248)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1248)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1247)
Obwieszczenie
(1247)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1247)
Protokół 13
(1247)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1246)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1246)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1246)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1246)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1246)
2011 rok
(1246)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1245)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1245)
Uchwała nr 92
(1245)
Uchwała Nr 26
(1245)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1245)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1245)
Protokół nr 15
(1245)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1245)
Uchwała Nr 114
(1245)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1244)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1244)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1244)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1244)
Zarządzenie nr 169/2010
(1244)
Protokół Nr 58
(1243)
Uchwała nr XIII/137/03
(1243)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1243)
Uchwała Nr 123
(1243)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1242)
PROTOKÓŁ NR 15
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1242)
Protokół 14
(1242)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1241)
Uchwała Nr 100
(1241)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1241)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1240)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1240)
Uchwała Nr 142
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1239)
Uchwała Nr 125
(1239)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1239)
Uchwała Nr 66
(1239)
Protokół nr XXII/2004
(1239)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1239)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1238)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1238)
Obwieszczenie
(1238)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1238)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1237)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1237)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1237)
UCHWAŁA NR 77
(1237)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1236)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1236)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1235)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1235)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1235)
Uchwała Nr 56
(1235)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1235)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1235)
Ogłoszenie
(1234)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1234)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1234)
U C H W A Ł A Nr 81
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1234)
Uchwała Nr 145
(1234)
Uchwała Nr 25
(1234)
Uchwała nr VIII/72/03
(1234)
Protokół nr 15
(1234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1234)
Uchwała Nr 23
(1233)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1233)
Uchwała nr VI/91/07
(1233)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1232)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1232)
Uchwała Nr 109
(1232)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1232)
Uchwała Nr 111
(1232)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1232)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1232)
Protokół LXXX
(1232)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1230)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1229)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1229)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1229)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1228)
Uchwała Nr V/45/03
(1228)
U C H W A Ł A Nr 82
(1228)
Uchwała Nr 147
(1228)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1227)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1227)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1227)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1227)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1227)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1227)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1226)
PROTOKÓŁ NR 81
(1226)
Ogłoszenie
(1226)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1226)
PROTOKÓŁ NR 37
(1226)
Uchwała Nr 37
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1225)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1225)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1224)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1224)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1224)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1224)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1224)
Protokół nr 8
(1223)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1223)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1223)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1222)
Działalność charytatywna
(1222)
UCHWAŁA NR 325
(1222)
PROTOKÓŁ NR 27
(1221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1221)
Uchwała Nr 319
(1221)
Protokół LXXVII
(1221)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1221)
2010 rok
(1221)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1220)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1220)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1220)
U C H W A Ł A Nr 327
(1220)
Protokół LXXXI
(1220)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1220)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1220)
UCHWAŁA NR 70
(1220)
Obwieszczenie
(1219)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1219)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1219)
Ogłoszenie
(1219)
Protokół
(1218)
Uchwała nr XI/101/03
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1218)
rok 2012
(1218)
Zarządzenie nr 145/2012
(1218)
U C H W A Ł A Nr 62
(1218)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1217)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1217)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1217)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1217)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1217)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1216)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1216)
Uchwała Nr 320
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1215)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1215)
2011 rok
(1214)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1214)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1214)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1214)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1213)
Uchwała Nr 124
(1212)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1212)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1212)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1211)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1209)
Kadra pedagogiczna
(1209)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1209)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1209)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1209)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1209)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1209)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1209)
PROTOKÓŁ NR 20
(1209)
Uchwała Nr III/34/2010
(1208)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1208)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1208)
PROTOKÓŁ NR 71
(1207)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1207)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1207)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1207)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1207)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1206)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1206)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1206)
Zarządzenie nr 31/2012
(1206)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1206)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1205)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1205)
PROTOKÓŁ NR 68
(1205)
Uchwała Nr 101
(1205)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1205)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1204)
Obwieszczenie
(1204)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1204)
Zarządzenie nr 122/2010
(1204)
Uchwała nr VIII/70/03
(1203)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1203)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1202)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1202)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1202)
PROTOKÓŁ NR 29
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1202)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1202)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1202)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1201)
Protokół nr 17
(1201)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1201)
Ogłoszenie
(1201)
2012 rok
(1200)
Uchwała Nr 19
(1200)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1200)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1200)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1199)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1199)
Uchwała nr XX/182/04
(1199)
Uchwała nr XX/181/04
(1199)
Protokół LXXXIII
(1199)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1199)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1198)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1198)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1198)
UCHWAŁA NR 321
(1198)
Uchwała nr III/25/06
(1198)
Protokół 6
(1198)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1198)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1197)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1196)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1196)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1196)
Uchwała Nr 20
(1196)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1196)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1196)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1196)
2012 rok
(1195)
Uchwała nr VII/104/07
(1195)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1194)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1194)
PROTOKÓŁ NR 72
(1193)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1193)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1193)
Protokół 1
(1193)
Uchwała Nr 110
(1193)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1193)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1193)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1193)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1193)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1193)
Protokół 19
(1191)
Protokół 2
(1191)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1191)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1190)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1189)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1189)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1188)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1188)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1188)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1188)
Obwieszczenie
(1187)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1187)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1186)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1186)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1186)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1185)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1185)
Uchwała Nr 16
(1185)
Ogłoszenie
(1185)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1185)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1185)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1185)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1184)
Uchwała Nr I/21/2014
(1184)
Uchwała nr XLI/414/06
(1184)
Uchwała Nr 122
(1184)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1183)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1183)
UCHWAŁA NR 313
(1183)
Protokół 21
(1183)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1182)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1182)
Uchwała nr XI/108/03
(1182)
Uchwała Nr 63
(1181)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1181)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1180)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1180)
PROTOKÓŁ NR 48
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1179)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1179)
Zarządzenie nr 159/2012
(1179)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1179)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1179)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1179)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1179)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1179)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1179)
Protokół nr XVII/2003
(1179)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1178)
Kwalifikacja wojskowa
(1178)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1178)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1178)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1178)
Uchwała nr VIII/64/03
(1178)
Uchwała Nr 323
(1178)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1177)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1177)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1176)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1176)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1176)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1175)
Ogłoszenie
(1175)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1175)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1175)
PROTOKÓŁ NR 39
(1175)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1175)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1175)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1173)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1173)
Ogłoszenie
(1173)
Zarządzenie nr 124/2012
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1173)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1173)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1173)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1173)
Uchwała Nr 324
(1172)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1172)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1172)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1172)
Uchwała Nr 17
(1172)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1172)
PROTOKÓŁ NR 31
(1172)
Uchwała nr V/45/07
(1172)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1171)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1171)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1171)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1171)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1170)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1170)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1170)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1170)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1170)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1170)
Protokół nr 63
(1170)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1169)
Protokół 11
(1169)
Ogłoszenie
(1168)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1168)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1168)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1167)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1167)
PROTOKÓŁ NR 12
(1167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1167)
Protokół 4
(1166)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1166)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1166)
Protokół nr 16
(1166)
Uchwała Nr 9
(1165)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1165)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1165)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1165)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1165)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1165)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1164)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1164)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1164)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1164)
2012 rok
(1164)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1164)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1163)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1163)
Zarządzenie nr 215
(1163)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1162)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1162)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1162)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1162)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1162)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1162)
Uchwała Nr 329
(1162)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1162)
Zarządzenie nr 68/2012
(1161)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1161)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1161)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1160)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1160)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1160)
rok 2014
(1160)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1160)
PROTOKÓŁ NR 34
(1159)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1159)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1159)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1159)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1159)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1159)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1159)
Uchwała Nr 67
(1159)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1159)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1158)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1158)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1158)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1158)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1158)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1158)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1157)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1157)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1157)
Uchwała Nr 1
(1157)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1156)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1156)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1156)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1156)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1156)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1156)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1156)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1155)
Uchwała Nr 13
(1155)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1155)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1154)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1154)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1154)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1154)
Program współpracy 2015
(1153)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1153)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1153)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1152)
Uchwała Nr X/129/2011
(1152)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1152)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1152)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1151)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1151)
Uchwała nr II/7/2002
(1151)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1151)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1151)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1150)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1149)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1149)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1149)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1148)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1148)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1148)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1148)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1148)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1148)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1147)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1146)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1146)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1146)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1146)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1146)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1146)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1146)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1146)
2011 rok
(1146)
PROTOKÓŁ NR 65
(1145)
Protokół 24
(1145)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1145)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1145)
Uchwała nr XII/118/03
(1145)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1145)
Uchwała nr VI/69/07
(1145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1145)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1144)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1144)
Uchwała Nr 5
(1144)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1144)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1144)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1143)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1143)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1143)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1142)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1142)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1142)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1141)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1141)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1141)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1140)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1140)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1140)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1140)
Uchwała nr XII/115/03
(1139)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1139)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1139)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1139)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1138)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1138)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1138)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1138)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1138)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1137)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1137)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1136)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1135)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1135)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1134)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1134)
Uchwała Nr V/66/2011
(1134)
Uchwała Nr 11
(1134)
UCHWAŁA NR 314
(1134)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1134)
Ogłoszenie
(1133)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1133)
Uchwała nr XXII/204/04
(1133)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1132)
Protokół Nr 22
(1132)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1132)
2013 rok
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1131)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1131)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1131)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1131)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1130)
Ogłoszenie
(1130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1130)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1130)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1130)
Uchwała Nr 317
(1130)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1129)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1129)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1129)
Uchwała nr XL/390/06
(1128)
Uchwała Nr 15
(1128)
2010
(1128)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1128)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1128)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1128)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1127)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1127)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1127)
rok 2010
(1126)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1126)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1126)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1126)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1125)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1124)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1124)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1124)
DECYZJA nr 653/2013
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1124)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1123)
Uchwała nr IV/36/02
(1123)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1123)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1123)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1123)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1123)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1123)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1123)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1123)
Uchwała nr XIV/141/03
(1122)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1122)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1121)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1121)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1120)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1120)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1120)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1120)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1120)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1119)
OGŁOSZENIE
(1119)
Uchwała nr XV/146/03
(1119)
Uchwała nr VI/91/07
(1119)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1118)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1117)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1116)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1116)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1116)
Uchwała Nr 6
(1116)
Uchwała nr XII/174/2015
(1116)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1116)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1116)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1115)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1115)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1115)
UCHWAŁA NR 4
(1115)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1115)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1115)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1115)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1115)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1115)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1115)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1114)
Zarządzenie nr 112/2012
(1114)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1114)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1113)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1113)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1112)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1112)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1112)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1112)
Protokół 10
(1112)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1111)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1111)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1111)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1111)
Protokół nr 9
(1110)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1110)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1110)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1109)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(1109)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1108)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1108)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1108)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1108)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1107)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1107)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1107)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1107)
Uchwała nr XII/114/03
(1107)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1106)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1106)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1106)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1106)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1105)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1105)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1105)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1105)
Uchwała Nr IX/112/2011
(1104)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1104)
Uchwała nr VII/104/07
(1104)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1103)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1103)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1102)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1102)
Uchwała nr 312
(1102)
Uchwała Nr 14
(1102)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1101)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1101)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1101)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1100)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1099)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1099)
2014 rok
(1099)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1099)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1099)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1099)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1099)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1099)
Uchwała nr XI/100/03
(1098)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1098)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1098)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1097)
Zarządzenie nr 103/2012
(1097)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1096)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1095)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1095)
Uchwała nr XLI/415/06
(1095)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1094)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1094)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(1094)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1094)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1093)
Uchwała nr IV/45/2011
(1092)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1092)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1092)
Protokół 7
(1092)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1092)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1091)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1091)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(1091)
UCHWAŁA NR 315
(1091)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1090)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(1090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1090)
Protokół nr 10
(1090)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1090)
Uchwała nr III/16/2002
(1089)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(1089)
Uchwała nr III/36/06
(1089)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1088)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1088)
Protokół
(1088)
Uchwała nr 326
(1088)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1088)
2011 rok
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(1087)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1087)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1087)
Protokół 2
(1087)
Uchwała nr III/15/2002
(1086)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1086)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1085)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1085)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1085)
Uchwała Nr V/53/2015
(1085)
UCHWAŁA NR 10
(1085)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1085)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1085)
Uchwała nr III/14/2002
(1085)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1085)
Protokół 17
(1084)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1084)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1084)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1084)
Uchwała nr VIII/65/03
(1083)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1083)
Protokół 3
(1083)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(1083)
ZARZĄDZENIE NR 306
(1083)
Uchwała Nr V/64/11
(1083)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1082)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(1081)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1081)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1081)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1081)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1081)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1081)
Uchwała nr XII/112/03
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1080)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1080)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1080)
Uchwała nr XXXV/356/05
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1080)
Uchwała nr XL/398/2006
(1079)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1079)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1079)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1079)
Uchwała nr XI/99/03
(1079)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1079)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1078)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1078)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1078)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1078)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1078)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(1077)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(1077)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(1077)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1077)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(1077)
2010 rok
(1077)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1076)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1076)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1076)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1075)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1074)
2010 rok
(1074)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(1074)
Zarządzenie nr 0050.1.258.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1074)
2011 rok
(1073)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1073)
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1073)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1072)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1072)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1072)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(1072)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1071)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(1071)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(1071)
Protokół 23
(1071)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1070)
Uchwała nr XII/117/03
(1070)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(1069)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1069)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1069)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(1069)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1068)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1068)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1068)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(1068)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(1067)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1067)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1067)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1067)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(1067)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(1066)
2011 rok
(1066)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1066)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1066)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(1066)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(1066)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1065)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(1065)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1065)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1065)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1065)
ZARZĄDZENIE NR 79/2015
(1064)
Protokół nr 17
(1064)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1064)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1063)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1063)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1063)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1063)