BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
11274718
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-03-2019
Informacja o samorządzie
(265434)
Zamówienia publiczne
(106550)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(95968)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(71307)
Przetargi 2015
(52657)
Oferty pracy
(49485)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(49025)
Aktualne oferty pracy
(48740)
Urząd Miasta i Gminy
(43188)
Przetargi 2014 - archiwum
(42099)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(40806)
Przetargi 2017
(40416)
Przetargi 2016
(35791)
Władze
(35709)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(32389)
Kontakt
(28302)
Przetargi 2018
(27927)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(27858)
Akty prawne i protokoły
(26442)
Przetargi - archiwum 2012
(25853)
Podatki lokalne
(25450)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(23188)
Opłata śmieciowa
(22317)
Przetargi - archiwum 2013
(22206)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(21765)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(19306)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(18772)
Oświadczenia majątkowe radnych
(18538)
Aktualne wyniki naborów
(16783)
Uchwały Rady Miejskiej
(16603)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(16392)
Jednostki organizacyjne gminy
(16373)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(15944)
Rada Miejska we Wrześni
(15433)
Informacja o wynikach przetargów
(15303)
Archiwum zakładowe
(15066)
Ogłoszenia
(13742)
Sprawy finansowe
(13441)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(13392)
Jednostki pomocnicze gminy
(13255)
Zarządzenia Burmistrza
(13123)
Konsultacje społeczne
(12888)
Zastępcy Burmistrza
(12705)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12321)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(12219)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(12128)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(11952)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(10602)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10581)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(10553)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(10455)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(10244)
Archiwum ofert pracy
(9207)
Ogłoszenia
(9112)
Spółki z udziałem gminy
(8909)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8521)
Protokoły z sesji
(7655)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7614)
Przetargi 2019
(7599)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7429)
Deklaracja
(7334)
Terminy wpłaty opłaty
(6823)
Sprawozdania finansowe
(6733)
Archiwum wyników naborów
(6615)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6598)
Przetargi - archiwum
(6463)
Składy Komisji
(6430)
Archiwum 2001-2002
(6317)
Segregacja odpadów komunalnych
(6289)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(6268)
Zmiany Budżetowe
(6226)
Placówki oświatowe
(6126)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(5989)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(5950)
Uchwała budżetowa
(5857)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5856)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5750)
Schronisko dla zwierząt
(5743)
Protokoły z komisji edukacji
(5648)
Nazwy i adresy
(5415)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(5381)
Muzeum Regionalne
(5378)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5294)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5286)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(5200)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(5149)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(5140)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(5139)
Uchwały Zarządu
(4936)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4929)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4913)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4893)
Zgromadzenia publiczne
(4888)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4886)
Statut Miasta i Gminy
(4877)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4861)
Biblioteka Publiczna
(4823)
Statut Miasta i Gminy Września
(4803)
Podatki lokalne w 2019 r.
(4770)
Podatki lokalne w roku 2019 - druki interaktywne
(4761)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4683)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4682)
Majątek komunalny
(4654)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4638)
Wybory samorządowe 2018
(4589)
Rocznik 2014
(4580)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4544)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4463)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(4430)
Plany zamówień publicznych
(4412)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4401)
Opłaty lokalne
(4349)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4345)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4342)
Rocznik 2015
(4327)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4321)
Rocznik 2014
(4316)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4264)
Rocznik 2012
(4245)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4221)
Rocznik 2013
(4171)
Rocznik 2012
(4162)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4146)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4129)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4083)
Petycje
(3990)
Rocznik 2013
(3954)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(3948)
Petycje
(3930)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3892)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Podstawa prawna systemu
(3819)
Rocznik 2011
(3814)
Rocznik 2010
(3791)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3716)
Rocznik 2015
(3701)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3661)
Protokoły z komisji budżetowej
(3642)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3608)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3605)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3603)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3601)
PROTOKÓŁ NR 63
(3565)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3557)
Protokoły z komisji oświaty
(3543)
Rocznik 2008
(3538)
PROTOKÓŁ NR 69
(3531)
Rocznik 2011
(3513)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3496)
Protokoły z komisji zdrowia
(3495)
Deklaracja elektroniczna
(3463)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3460)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3458)
Rocznik 2005
(3451)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2009
(3443)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3417)
Oświadczenie majątkowe
(3406)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3400)
PROTOKÓŁ NR 58
(3398)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3382)
PROTOKÓŁ NR 67
(3375)
Protokół 59
(3354)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3335)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (17)
(3334)
PROTOKÓŁ NR 66
(3330)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3328)
PROTOKÓŁ NR 60
(3298)
PROTOKÓŁ NR 70
(3292)
PROTOKÓŁ NR 61
(3290)
Worki do segregacji odpadów
(3289)
2014 rok
(3247)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3238)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3228)
Archiwum 2011
(3222)
PROTOKÓŁ NR 65
(3216)
PROTOKÓŁ NR 64
(3211)
2012 rok
(3188)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3163)
Protokół nr 62
(3153)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3121)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3118)
PROTOKÓŁ NR 68
(3108)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3095)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3095)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3083)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3078)
PROTOKÓŁ NR 71
(3058)
Rocznik 2006
(3052)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3044)
Podatek rolny w 2015 roku
(3039)
Rocznik 2017
(3027)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3016)
Rocznik 2005
(3013)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3005)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3002)
Rocznik 2007
(3001)
Opłata targowa
(2975)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2952)
Lobbing
(2952)
Rocznik 2003
(2947)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2946)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2931)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2925)
Rocznik 2010
(2921)
Rocznik 2002
(2918)
Rocznik 2004
(2902)
Rocznik 2009
(2890)
Rocznik 2003
(2866)
Rocznik 2008
(2864)
Informacja o wyborze oferty
(2860)
Rocznik 2007
(2860)
Rocznik 2016
(2856)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2853)
Rocznik 2004
(2840)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2838)
Nieograniczone
(2830)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(2799)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2791)
za 2010 rok
(2790)
Rocznik 2006
(2788)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2787)
2013 rok
(2762)
Przedszkola
(2750)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2745)
Majątek komunalny
(2742)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2732)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2707)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2704)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2692)
Rocznik 2016
(2686)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2684)
2013 rok
(2681)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2677)
2011 rok
(2667)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2650)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2642)
Poziomy recyklingu
(2640)
Konkursy
(2626)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2620)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2609)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2609)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2608)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2595)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2583)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2572)
Oświadczenie majątkowe
(2566)
2011 rok
(2550)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2541)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2529)
Podatki lokalne w roku 2016
(2526)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2523)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2523)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2512)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2506)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2491)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2478)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2464)
Oświata Niepubliczna
(2457)
Inne ogłoszenia
(2456)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2453)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2444)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2444)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2438)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2436)
Oświadczenie majątkowe
(2432)
Protokół Nr 60
(2424)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2415)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2392)
Rada Nadzorcza
(2387)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2379)
Archiwum
(2373)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2372)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2367)
Rocznik 2001
(2366)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2364)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2353)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2352)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2350)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2341)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2336)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2335)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2325)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2324)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2323)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2320)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2320)
Protokół 1
(2317)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2299)
CRP Sp. z o. o.
(2298)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2298)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2297)
Oświadczenie majątkowe
(2297)
Oświadczenie majątkowe
(2290)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2289)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2287)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2282)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2280)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2274)
2014 rok
(2271)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2257)
Oświadczenie majątkowe
(2256)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2254)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2250)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2243)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2239)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2238)
Protokół nr XIV/2003
(2232)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2225)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2220)
Protokół nr 19
(2220)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2213)
2012 rok
(2212)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2211)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2201)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2200)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2198)
Protokół 3
(2192)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2192)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2188)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2187)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2185)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2176)
Uchwała Nr X/132/2011
(2174)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2172)
Oświadczenie majątkowe
(2168)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2168)
Rocznik 2017
(2166)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2160)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2156)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2152)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2150)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2148)
Rejestr umów przetargowych
(2142)
Oświadczenie majątkowe
(2137)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2135)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2134)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2128)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2128)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2118)
Protokół 2
(2111)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2095)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2094)
Zarząd
(2089)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2083)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2080)
Rocznik 2018
(2079)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2075)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2065)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2064)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2063)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2058)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2052)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2051)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2051)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2044)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(2036)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2035)
Rocznik 2002
(2031)
2010 rok
(2030)
Unieważnienia przetargów
(2028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2027)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2026)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2016)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2010)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2007)
Protokół 4
(2006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2005)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2004)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2003)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1994)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1986)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1982)
Adres
(1977)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1973)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1969)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1966)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1964)
PROTOKÓŁ NR 53
(1963)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1962)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1961)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1961)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1960)
PROTOKÓŁ NR 32
(1959)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1958)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1958)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1956)
Protokół
(1954)
Protokół
(1953)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1949)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1947)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1943)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1938)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1938)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1938)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1935)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1932)
Protokół Nr 46
(1932)
PROTOKÓŁ NR 42
(1931)
Protokół Nr LX / 2002
(1930)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1930)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1930)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1924)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1924)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1924)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1923)
Uchwała Nr II/31/2014
(1923)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1923)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1922)
Zespoły Szkół
(1920)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1920)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1918)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1916)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1914)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1910)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1909)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1908)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1906)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1903)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1898)
Umowa spółki
(1893)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1891)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1888)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(1887)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1887)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1886)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(1884)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1884)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1884)
Protokół 69
(1884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1883)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1882)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1881)
PROTOKÓŁ NR 47
(1880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1877)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1877)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1876)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1875)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1873)
Protokół
(1872)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1870)
Protokół 47
(1868)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(1867)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1863)
PROTOKÓŁ NR 66
(1860)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1858)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1858)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1852)
Nazwa i adres
(1851)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1849)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1844)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1844)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1844)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1843)
Archiwum 2012
(1843)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1841)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1840)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1840)
2015 rok
(1839)
PROTOKÓŁ NR 18
(1839)
PROTOKÓŁ NR 30
(1835)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1833)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1832)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1829)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1829)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1829)
Paweł-Trans
(1827)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1826)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1824)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1824)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1823)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1820)
Uchwała Nr III/17/2010
(1818)
PROTOKÓŁ NR 84
(1815)
DECYZJA Nr 600/2010
(1814)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1812)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1812)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1812)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1811)
Uchwała Nr 322
(1808)
Protokół nr 45
(1807)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1805)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1804)
Jakość wody do spożycia
(1803)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1800)
2012 rok
(1798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1797)
Protokół LXVI
(1796)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1795)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1794)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1794)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1794)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1793)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1792)
Protokół NR 57
(1791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1791)
PROTOKÓŁ NR 87
(1787)
PROTOKÓŁ NR 11
(1786)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1786)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1785)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1784)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1783)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1783)
DECYZJA nr 360/2013
(1782)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1781)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1779)
2009 rok
(1778)
Obwody głosowania
(1777)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1777)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1776)
Protokół 62
(1773)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1772)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2019 r.
(1772)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1770)
Protokół 43
(1770)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1769)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1769)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(1769)
Protokół 12
(1767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1767)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1766)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1765)
Protokół Nr I / 2002
(1765)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1765)
PROTOKÓŁ NR 14
(1764)
Protokół Nr 62
(1763)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1762)
PROTOKÓŁ NR 85
(1761)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1761)
Protokół Nr 50
(1761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1761)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1759)
Protokół 48
(1758)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1757)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1757)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1753)
Gimnazja
(1753)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1752)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1751)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1751)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1751)
PROTOKÓŁ NR 4
(1751)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1748)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1747)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1747)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1746)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1746)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1745)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1745)
za 2009 rok
(1744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1743)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1742)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1742)
Protokół
(1742)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1742)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1739)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1737)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1734)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1733)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1733)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1732)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1729)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1727)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1727)
Protokół Nr 56
(1726)
Protokół
(1725)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1724)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1724)
PROTOKÓŁ NR 13
(1723)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1723)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1721)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1721)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1719)
Protokół nr 51
(1718)
PROTOKÓŁ NR 54
(1717)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1717)
2010 rok
(1715)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1715)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1715)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1714)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1714)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1714)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1713)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1712)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1711)
PROTOKÓŁ NR 43
(1711)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1710)
Protokół nr 56
(1709)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1709)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1708)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1703)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1703)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1703)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1702)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1701)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1701)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1699)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1699)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1698)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1698)
Protokół Nr LIII / 2002
(1696)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1695)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1695)
Dane podstawowe
(1694)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1694)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1693)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1692)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1692)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1691)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1690)
Protokół 49
(1687)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1686)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1684)
Protokół 38
(1683)
PROTOKÓŁ NR 23
(1682)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1680)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1680)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1679)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1678)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1678)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1677)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1677)
Protokół Nr VIII / 2003
(1675)
PROTOKÓŁ NR 16
(1675)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1672)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1672)
Protokół nr 32
(1672)
Uchwała nr VI/86/2011
(1670)
Obowiązek Informacyjny
(1670)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1670)
Protokół nr 10
(1668)
PROTOKÓŁ NR 89
(1666)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1665)
Protokół
(1663)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1662)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1662)
PROTOKÓŁ NR 38
(1660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1659)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1659)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1658)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1658)
PROTOKÓŁ NR 57
(1657)
Protokół Nr 51
(1656)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1656)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1655)
Protokół nr 16
(1655)
PROTOKÓŁ NR 61
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1653)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(1652)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1651)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1651)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1650)
Protokół Nr LVIII
(1650)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1649)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1648)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1647)
PROTOKÓŁ NR 52
(1647)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1643)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1642)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1642)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1642)
Protokół Nr 50
(1640)
Protokół 61
(1639)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1639)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1637)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1637)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1635)
za 2005 rok
(1634)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1633)
Protokół 16
(1633)
PROTOKÓŁ NR 7
(1633)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1633)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1633)
Rocznik 2018
(1632)
za 2007 rok
(1632)
Protokół
(1629)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1629)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1628)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1628)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1627)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1627)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1626)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - zmiana terminu składania ofert
(1625)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1624)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1624)
Nazwa i adres
(1624)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1622)
Protokół 6
(1622)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1620)
Protokół 66
(1619)
Protokół
(1618)
Protokół
(1618)
PROTOKÓŁ NR 36
(1618)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1618)
Protokół 74
(1617)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1617)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1617)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1616)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1614)
Protokół
(1614)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1613)
Protokół 5
(1612)
Protokół nr 67
(1612)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1612)
Protokół
(1611)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1611)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1610)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1609)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1608)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1608)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1608)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1606)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1604)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1604)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1602)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1602)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1600)
Protokół nr 30
(1598)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1598)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1598)
Protokół 41
(1598)
Protokół nr 21
(1598)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1598)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1598)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1598)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1598)
Protokół Nr III / 2002
(1597)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1597)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1597)
PROTOKÓŁ NR 51
(1596)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1595)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1594)
Protokół nr 61
(1594)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1593)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1590)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1589)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1588)
za 2006 rok
(1588)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1588)
Protokół 75
(1588)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1586)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1585)
Protokół 68
(1584)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1584)
Protokół
(1583)
Organizacja
(1583)
ORDO Poznań
(1583)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1583)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1582)
Protokół nr 53
(1582)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1580)
PROTOKÓŁ NR 41
(1580)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1580)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1579)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1579)
Protokół nr VI/2011
(1579)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1578)
Protokół Nr LI / 2002
(1578)
Protokół 5
(1577)
Protokół LXXI
(1577)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1576)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1575)
Uchwała Nr 12
(1575)
Protokół
(1574)
Protokół nr 34
(1574)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1573)
Protokół Nr LVI / 2002
(1573)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1573)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1573)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1573)
Status prawny
(1572)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1572)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1571)
Protokół Nr II / 2002
(1571)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1569)
PROTOKÓŁ NR 64
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1568)
Protokół Nr LV / 2002
(1567)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1566)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1566)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1565)
Protokół nr XXXIII/2005
(1565)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1564)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1563)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1560)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1560)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1560)
Protokół 45
(1559)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1558)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1558)
Protokół nr 22
(1557)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1556)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1556)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1556)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1555)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1554)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1553)
Protokół LXXV
(1552)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1551)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1551)
PROTOKÓŁ NR 65
(1551)
Protokół Nr V / 2003
(1551)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1550)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1550)
Protokół nr 53
(1550)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1546)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1546)
PROTOKÓŁ NR 2
(1545)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1545)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1545)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1544)
Protokół Nr 46
(1544)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1543)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1543)
Protokół nr 17
(1543)
Ograniczone
(1543)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1542)
Protokół 46
(1541)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1541)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1541)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1541)
Protokół Nr L / 2002
(1540)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1540)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1539)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1539)
Protokół Nr LVII / 2002
(1539)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1536)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1535)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1534)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1533)
PROTOKÓŁ NR 28
(1532)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1532)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1532)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1531)
Protokół Nr VI / 2003
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1530)
PROTOKÓŁ NR 21
(1530)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1530)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1530)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1530)
Protokół 50
(1530)
Protokół LXXXII
(1530)
Protokół nr 39
(1529)
2009 rok
(1529)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1527)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1527)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1525)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1525)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1525)
Uchwała nr IV/37/06
(1525)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1524)
Protokół
(1524)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1524)
za 2008 rok
(1524)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1523)
Protokół Nr 47
(1522)
Struktura własnościowa
(1520)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1519)
Protokół nr 11
(1519)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1519)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1519)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1518)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1517)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1513)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1512)
Protokół nr 59
(1510)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1509)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1509)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1509)
PROTOKÓŁ NR 60
(1508)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1508)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1507)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1507)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1505)
Protokół nr 14
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1505)
Protokół
(1505)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1504)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1504)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1504)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1503)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1502)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1502)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1502)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1502)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1502)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1501)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1501)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1501)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1500)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(1499)
Protokół Nr VII / 2003
(1498)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1497)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1496)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1495)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1495)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1494)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1493)
Protokół nr 18
(1491)
Protokół nr 7
(1490)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1490)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1489)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1489)
Protokół nr 50
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1488)
Protokół nr 55
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1487)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(1487)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1486)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1486)
2016 rok
(1486)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1486)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1485)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1484)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1484)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1483)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1483)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1482)
Protokół 18
(1481)
PROTOKÓŁ NR 19
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1479)
Protokół
(1479)
Protokół nr 7
(1479)
Umowy o zamówienia publiczne
(1478)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1477)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1477)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1476)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1476)
Protokół 65
(1474)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1473)
Protokół nr 7
(1473)
PROTOKÓŁ NR 35
(1473)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1473)
Protokół nr 13
(1472)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1472)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1472)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1471)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1471)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1471)
Protokół
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1470)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1470)
Protokół nr 6
(1470)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1470)
Protokół nr XVIII/2004
(1468)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1467)
Protokół
(1466)
Protokół Nr LII / 2002
(1466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1465)
Protokół 1
(1465)
Uchwała Nr V/80/2011
(1464)
PROTOKÓŁ NR 55
(1464)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1464)
Protokół 39
(1463)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1463)
UCHWAŁA NR 69
(1463)
PROTOKÓŁ NR 62
(1462)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1461)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1461)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1458)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1458)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1458)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1457)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1457)
Protokół nr XXVI/2004
(1456)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1456)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1456)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1455)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1455)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1455)
Zabytki
(1455)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1453)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1452)
Protokół nr 15
(1452)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1451)
Protokół
(1451)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1451)
Protokół 44
(1451)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1450)
PROTOKÓŁ NR 24
(1450)
Protokół nr 13
(1449)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1447)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1446)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1446)
Uchwała Nr II/29/2014
(1445)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1443)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1443)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1443)
Protokół nr XII/2003
(1442)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1442)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1441)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1441)
PROTOKÓŁ NR 56
(1441)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1439)
Protokół nr VIII/2007
(1438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1438)
Protokół nr 57
(1438)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1437)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1436)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1436)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1436)
Protokół
(1435)
Protokół nr XXIX/2005
(1435)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1435)
Protokół nr 14
(1434)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1434)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1433)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1433)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1432)
Protokół LX
(1432)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1431)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1431)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1431)
Protokół nr XXIV/2004
(1431)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1431)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1431)
Protokół 9
(1429)
Protokół nr 55
(1429)
Protokół 64
(1429)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1429)
Protokół nr 27
(1429)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1429)
PROTOKÓŁ NR 58
(1429)
Protokół nr 26
(1428)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1428)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1428)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1428)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1428)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1427)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1427)
Protokół
(1426)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1426)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1426)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1425)
Protokół nr 51
(1424)
PROTOKÓŁ NR 49
(1424)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1422)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1420)
Protokół Nr IX / 2003
(1420)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1420)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1420)
PROTOKÓŁ NR 46
(1419)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1418)
Protokół nr XLIII/2006
(1417)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1417)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1416)
Ogłoszenie
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1416)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1415)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1415)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1415)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1414)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1413)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1412)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1412)
Protokół nr XXX/2005
(1412)
Protokół
(1411)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1411)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1411)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1411)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1409)
Protokół 72
(1409)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1409)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1406)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1406)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1405)
Protokół nr 28
(1405)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1405)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1404)
Zarządzenie Nr 59
(1404)
Starosta Wrzesiński informuje
(1404)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1403)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1403)
Ogłoszenie
(1400)
Protokół 40
(1400)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1400)
Protokół LXXVI
(1399)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1398)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1398)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1398)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1398)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1398)
Protokół nr 44
(1397)
Protokół nr 8
(1397)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1397)
2011 rok
(1397)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1397)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1397)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1395)
Protokół nr I/2006
(1394)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1393)
Protokół 6
(1393)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1393)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1392)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1392)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1392)
Protokół nr XLI/2006
(1391)
Protokół
(1390)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1390)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1390)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1390)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1389)
Protokół nr IX/2007
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1389)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1389)
PROTOKÓŁ NR 44
(1389)
Protokół nr 48
(1388)
Protokół nr XIX/2004
(1388)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1388)
Protokół nr XX/2004
(1388)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1388)
Protokół nr 41
(1386)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1386)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1386)
Protokół
(1386)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1386)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1385)
Ochrona danych osobowych
(1385)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1385)
Protokół nr XI/2003
(1385)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1385)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1384)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1384)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1384)
Ogłoszenie
(1384)
Protokół nr 23
(1383)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1382)
Protokół Nr 49
(1381)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1381)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1381)
UCHWAŁA NR 80
(1380)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1380)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1380)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1380)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1379)
Protokół 42
(1379)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1378)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1378)
Protokół nr XXXV/2005
(1377)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1377)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1377)
Uchwała nr 95
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1377)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1377)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1377)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1376)
Protokół
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1375)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1374)
Protokół nr 52
(1374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1374)
Protokół
(1374)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1374)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1374)
Uchwała Nr X/131/2011
(1374)
Ogłoszenie
(1373)
Protokół nr VI/2007
(1372)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1371)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1370)
Protokół Nr LIV / 2002
(1370)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1370)
Protokół Nr X / 2003
(1370)
Protokół nr 24
(1370)
Uchwała Nr 127
(1370)
Protokół nr XXXIV/2005
(1369)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1369)
Ogłoszenie
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1368)
Ogłoszenie
(1368)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1368)
Protokół
(1367)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1366)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1365)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1364)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1364)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1364)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1363)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1363)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1363)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1363)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1363)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1363)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1363)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1363)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1363)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1363)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1363)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1362)
Protokół nr 11
(1362)
UCHWAŁA NR 91
(1362)
Zarządzenie nr 254/2012
(1362)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1361)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1360)
Protokół nr 24
(1360)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1360)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1360)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1359)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1359)
Protokół nr 54
(1359)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1358)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1358)
Protokół Nr LIX / 2002
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1358)
Uchwała nr 94
(1356)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1356)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1356)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1355)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1354)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1354)
Protokół 59
(1353)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1353)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1351)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1350)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1350)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1350)
Protokół 22
(1349)
PROTOKÓŁ NR 5
(1348)
Protokół nr 57
(1347)
Protokół nr XIII/2003
(1347)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1346)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1346)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1346)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1345)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1345)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1344)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1342)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1341)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1341)
Protokół nr 18
(1341)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1340)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1340)
Uchwała Nr III/32/2010
(1340)
Protokół nr XLIV/2006
(1340)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1339)
Protokół nr 9
(1339)
Protokół LXXVIII
(1339)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1339)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1338)
Ogłoszenie
(1338)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1338)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1338)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1337)
PROTOKÓŁ NR 63
(1337)
Uchwała Nr 144
(1337)
Protokół 67
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1337)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1337)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1336)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1336)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1336)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1336)
Protokół nr XVI/2003
(1336)
Protokół
(1336)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1336)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1335)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1335)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1335)
Protokół LXXIV
(1334)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1333)
Protokół nr 49
(1333)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1332)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1332)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1332)
Protokół nr 14
(1332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1332)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1332)
Protokół nr XXXI/2005
(1331)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1330)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1330)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1330)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1330)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1329)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1329)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1329)
Obwieszczenie
(1329)
Protokół nr XL/2006
(1328)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1327)
Uchwała nr 71
(1326)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1326)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1325)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1325)
Uchwała Nr 44
(1324)
Zarządzenie nr 240/2012
(1324)
Uchwała Nr 52
(1324)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1323)
Protokół nr XXVIII/2004
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1321)
Zarządzenie nr 174/2012
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1321)
Uchwała Nr 53
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1321)
Uchwała Nr 106
(1320)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1319)
Protokół 3
(1319)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1318)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1318)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1318)
Uchwała Nr 48
(1317)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1316)
Zarządzenie nr 251/2012
(1316)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1316)
Protokół 60
(1315)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1315)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1315)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1314)
Protokół 4
(1314)
Protokół nr XXV/2004
(1314)
Protokół LXV
(1313)
Zarządzenie nr 162/2012
(1313)
Protokół nr XV/2003
(1312)
Protokół nr X/2007
(1312)
Protokół nr XXI/2004
(1312)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1311)
Protokół LXXII
(1311)
Zarządzenie nr 253/2012
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1311)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1310)
Protokół
(1310)
Uchwała Nr 47
(1310)
Uchwała Nr 42
(1310)
PROTOKÓŁ NR 69
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1309)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1309)
Uchwała Nr 120
(1308)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1308)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1307)
Uchwała Nr 141
(1307)
Protokół nr III/2006
(1306)
UCHWAŁA nr 60
(1306)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1306)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1305)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1305)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1304)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1304)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1304)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1304)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1304)
Uchwała nr XXX/282/05
(1304)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1303)
PROTOKÓŁ NR 86
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1303)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1302)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1302)
Protokół nr XXXVI/2005
(1302)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1301)
Uchwała Nr 88
(1301)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1301)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1301)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1301)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1300)
Protokół 71
(1300)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1300)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1300)
Protokół 70
(1299)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1299)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1298)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1298)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1297)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1297)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1297)
Uchwała Nr 61
(1297)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1296)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1296)
Uchwała Nr 116
(1295)
Komunikat
(1295)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1295)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1294)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1294)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1293)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1293)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1293)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1293)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1293)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1292)
Protokół nr 12
(1292)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1291)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1291)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1291)
Zarządzenie nr 256/2012
(1291)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1290)
Uchwała Nr 45
(1290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1290)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1289)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1289)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1288)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1288)
Uchwała Nr 126
(1288)
Uchwała Nr 39
(1288)
Obwieszczenie
(1288)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1288)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1287)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1287)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1287)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1287)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1286)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1286)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1286)
Obwieszczenie
(1286)
Ogłoszenie
(1285)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1285)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1285)
Protokół Nr 54
(1285)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1285)
Uchwała Nr 43
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1284)
Uchwała Nr 49
(1283)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1283)
Protokół nr XXIII/2004
(1283)
Uchwałą nr 85
(1282)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1282)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1282)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1282)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1281)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1281)
Protokół
(1281)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1281)
PROTOKÓŁ NR LX
(1280)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1279)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1279)
Protokół
(1279)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1279)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1279)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1279)
Uchwała Nr 27
(1278)
PROTOKÓŁ nr 45
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1278)
Uchwała nr 74
(1278)
Protokół nr 73
(1278)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1278)
Dotacje
(1278)
Uchwała Nr 7
(1277)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1277)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1277)
Uchwała Nr 34
(1277)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1276)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1276)
Protokół nr 20
(1276)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1276)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1276)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1275)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1275)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1275)
Uchwała nr VIII/66/03
(1275)
PROTOKÓŁ NR 40
(1275)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1275)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1275)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1275)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1275)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1274)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1274)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1274)
Uchwała Nr 46
(1274)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1274)
Uchwała nr III/13/2002
(1274)
Protokół LXVIII
(1273)
Uchwała Nr X/130/2011
(1273)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1273)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1273)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1273)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1272)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1272)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1272)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1271)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1271)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1271)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1271)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1271)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1270)
Obwieszczenie
(1270)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1269)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1269)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1269)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1268)
PROTOKÓŁ NR 26
(1268)
Uchwała Nr 64
(1268)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1268)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1268)
PROTOKÓŁ NR 10
(1268)
Protokół nr 9
(1268)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1268)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Uchwała Nr 32
(1267)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1266)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1266)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1266)
Uchwała Nr 18
(1266)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1266)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1266)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1266)
Ogłoszenie
(1265)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1265)
Uchwała Nr 31
(1264)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1263)
Uchwała Nr 65
(1262)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1262)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1262)
PROTOKÓŁ NR 6
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1261)
Uchwała Nr 3
(1261)
UCHWAŁA NR 76
(1261)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1261)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1261)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1260)
Protokół nr 52
(1260)
Protokół nr II/2006
(1260)
Uchwała Nr 128
(1260)
Protokół nr XLII/2006
(1260)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1259)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1259)
Protokół nr XXXIX/2006
(1259)
Protokół LXXIX
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1259)
Uchwała Nr 58
(1259)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1259)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1259)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1258)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1258)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1257)
Ogłoszenie
(1257)
UCHWAŁA NR 99
(1256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1256)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1255)
Uchwała nr 98
(1255)
Protokół 5
(1255)
Uchwała Nr 102
(1254)
Uchwała Nr 35
(1254)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1254)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1254)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1254)
Zarządzenie nr 214/2012
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1253)
Obwieszczenie
(1253)
Uchwała Nr 51
(1253)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1252)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1252)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1251)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1251)
Uchwała Nr 103
(1250)
Obwieszczenie
(1250)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1250)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1250)
Protokół nr V/2007
(1250)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1249)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1248)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1248)
Zarządzenie nr 234/2012
(1248)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1247)
Uchwała Nr 8
(1247)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1247)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1247)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1247)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1247)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1247)
Uchwała Nr 112
(1246)
Uchwała Nr 57
(1246)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1246)
Uchwała Nr V/65/2011
(1246)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1246)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1246)
Obwieszczenie
(1246)
Zarządzenie nr 170/2012
(1245)
Protokół nr VII/2007
(1245)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1245)
Uchwała Nr 59
(1245)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1245)
Protokół
(1245)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1245)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1245)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1243)
Uchwała Nr 29
(1243)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1243)
Uchwała Nr V/54/2015
(1243)
Uchwała Nr 24
(1242)
Protokół LXIX
(1242)
PROTOKÓŁ NR 64
(1241)
UCHWAŁA NR 86
(1241)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1241)
Protokół nr XXVII/2004
(1241)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1240)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1240)
Uchwała Nr 148
(1240)
Uchwała Nr 50
(1240)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1240)
Uchwała Nr 54
(1240)
Uchwała Nr 84
(1240)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1239)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1239)
Uchwała Nr 55
(1239)
Obwieszczenie
(1238)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1238)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1238)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1238)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1237)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1237)
Zarządzenie nr 220/2012
(1236)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1236)
Uchwała Nr 146
(1236)
UCHWAŁA NR 73
(1235)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1235)
Uchwała Nr 78
(1234)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1234)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1234)
Protokół LXX
(1234)
Uchwała Nr 33
(1234)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1233)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1233)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1233)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1233)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1233)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1233)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1233)
Zarządzenie nr 198/2012
(1233)
Uchwała Nr 328
(1233)
Uchwała Nr 28
(1232)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1232)
Uchwała Nr 104
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1232)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1232)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1232)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1231)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1231)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1231)
Obwieszczenie
(1231)
Protokół 15
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1230)
Protokół LXXIII
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1230)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1230)
Protokół 63
(1230)
Uchwała Nr 2
(1229)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1229)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1228)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1228)
Rok 2013
(1228)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1228)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1228)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1228)
2010 rok
(1228)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1228)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1227)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1227)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1227)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1227)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1227)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1226)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1226)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1226)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1226)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1226)
Uchwała Nr 93
(1226)
Ogłoszenie
(1226)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1225)
Uchwała nr II/9/2002
(1225)
Protokół nr 45
(1225)
Protokół Nr IV / 2003
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1225)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1224)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1224)
rok 2013
(1224)
Protokół 1
(1224)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1224)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1223)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1223)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1223)
Uchwała Nr 115
(1223)
Uchwała Nr 21
(1222)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1222)
PROTOKÓŁ NR 70
(1221)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1221)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1221)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1221)
Protokół LXII
(1221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1221)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1221)
Protokół nr XXXII/2005
(1221)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1219)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1219)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1219)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1219)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1218)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1217)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1217)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1217)
Uchwała nr 79
(1216)
Uchwała Nr 89
(1216)
Protokół LXVII
(1215)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1215)
Uchwała Nr 318
(1215)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1215)
Uchwała Nr 41
(1215)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1215)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1215)
Ogłoszenie
(1214)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1214)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1214)
Uchwała Nr 36
(1214)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1214)
Uchwała Nr 105
(1214)
PROTOKÓŁ NR 3
(1214)
Ogłoszenie
(1214)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1213)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1213)
Uchwała Nr 100
(1213)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1213)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1213)
Protokół LXI
(1212)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1211)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1211)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1211)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1211)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1211)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1211)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1210)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1209)
Protokół LXXXIV
(1209)
Uchwała nr XIII/137/03
(1209)
Protokół 13
(1209)
Rok 2014
(1209)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1209)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1209)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1208)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1208)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1207)
Protokół 20
(1207)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1206)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1206)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1206)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1206)
Uchwała Nr 66
(1206)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1205)
Uchwała nr VIII/72/03
(1205)
Uchwała Nr 121
(1205)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1205)
Protokół nr 15
(1205)
Uchwała Nr 123
(1204)
Uchwała Nr 114
(1204)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1204)
Uchwała Nr 26
(1204)
Protokół nr XXII/2004
(1203)
Uchwała Nr 143
(1203)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1203)
Uchwała Nr V/45/03
(1203)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1203)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1202)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1202)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1202)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1202)
Uchwała nr 92
(1202)
Protokół nr IV/2006
(1202)
Protokół LXXX
(1201)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1201)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1201)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1201)
Protokół 14
(1201)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1200)
Zarządzenie nr 169/2010
(1200)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1200)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1200)
UCHWAŁA NR 77
(1200)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1199)
Uchwała Nr 56
(1198)
PROTOKÓŁ NR 8
(1198)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1198)
Uchwała Nr 37
(1198)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1198)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
PROTOKÓŁ NR 90
(1197)
Protokół Nr 58
(1196)
Obwieszczenie
(1196)
Uchwała Nr 25
(1196)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1196)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1195)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1195)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1194)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1194)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1194)
Protokół LXXVII
(1194)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1193)
Działalność charytatywna
(1193)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1193)
U C H W A Ł A Nr 81
(1193)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1193)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1193)
Ogłoszenie
(1192)
Uchwała Nr 23
(1192)
Protokół
(1192)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1192)
Uchwała Nr 109
(1192)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1192)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1192)
2011 rok
(1191)
Ogłoszenie
(1191)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1190)
PROTOKÓŁ NR 15
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1190)
PROTOKÓŁ NR 88
(1190)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1189)
Protokół nr 8
(1189)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1189)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1188)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1188)
Uchwała Nr 319
(1188)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1188)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1188)
U C H W A Ł A Nr 82
(1188)
Protokół nr 15
(1187)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1187)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1187)
Uchwała Nr 125
(1187)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1187)
Obwieszczenie
(1187)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1187)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1186)
Uchwała Nr III/34/2010
(1186)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1186)
Ogłoszenie
(1186)
U C H W A Ł A Nr 327
(1186)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1185)
Uchwała nr VI/91/07
(1185)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1185)
Zarządzenie nr 122/2010
(1184)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1184)
UCHWAŁA NR 70
(1184)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1184)
UCHWAŁA NR 325
(1184)
2011 rok
(1184)
Uchwała Nr 111
(1184)
U C H W A Ł A Nr 62
(1183)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1183)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1183)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1183)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1182)
PROTOKÓŁ NR 27
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1182)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1182)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1181)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1181)
Uchwała Nr 142
(1181)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1181)
Uchwała Nr 145
(1181)
2011 rok
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1179)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1179)
Uchwała nr XX/182/04
(1178)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1178)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1178)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1177)
Uchwała Nr 147
(1177)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1176)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1176)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1176)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1176)
Uchwała nr XX/181/04
(1176)
Uchwała Nr 320
(1176)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1176)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1175)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1175)
Zarządzenie nr 145/2012
(1175)
PROTOKÓŁ NR 37
(1175)
Protokół LXXXI
(1174)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1174)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1174)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1174)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1174)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1174)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1174)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1174)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1173)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1173)
Uchwała nr VIII/70/03
(1173)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1172)
Uchwała nr XI/101/03
(1172)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1172)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1172)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1171)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1171)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1170)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1169)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1169)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1169)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1169)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1169)
Uchwała Nr 101
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1169)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1168)
Ogłoszenie
(1167)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1167)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1166)
PROTOKÓŁ NR 81
(1166)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1166)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1165)
Protokół nr 17
(1165)
Protokół 2
(1165)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1165)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1164)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1163)
Uchwała Nr 19
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1162)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1162)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1162)
PROTOKÓŁ NR 68
(1162)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1161)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1161)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1161)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1161)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1161)
Uchwała Nr 20
(1160)
Protokół 6
(1160)
2010 rok
(1160)
Uchwała Nr 124
(1160)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1160)
Ogłoszenie
(1160)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1160)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1160)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1160)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1159)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1159)
Uchwała nr III/25/06
(1159)
Zarządzenie nr 31/2012
(1159)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1158)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1158)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1158)
2011 rok
(1158)
PROTOKÓŁ NR 29
(1158)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1157)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1157)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1157)
Uchwała Nr I/21/2014
(1156)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1156)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1156)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1156)
UCHWAŁA NR 321
(1156)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1155)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1155)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1155)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1155)
Ogłoszenie
(1154)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1154)
Uchwała nr VII/104/07
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1152)
PROTOKÓŁ NR 71
(1152)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1152)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1152)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1152)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1152)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1152)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1151)
Protokół 1
(1151)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1151)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1150)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1150)
PROTOKÓŁ NR 20
(1150)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1150)
Protokół LXXXIII
(1150)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1150)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1149)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1149)
Obwieszczenie
(1149)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1149)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1148)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1148)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1148)
Obwieszczenie
(1148)
Uchwała Nr 63
(1147)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1147)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1147)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1146)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1146)
Uchwała Nr 110
(1146)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1146)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1146)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1145)
Uchwała nr VIII/64/03
(1145)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1144)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1144)
Ogłoszenie
(1144)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1143)
Uchwała Nr 16
(1143)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1143)
rok 2012
(1143)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1143)
Uchwała nr V/45/07
(1142)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1142)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1142)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1142)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1142)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1142)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1141)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1141)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1141)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1141)
Uchwała Nr 323
(1140)
Uchwała Nr 324
(1140)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1140)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1140)
UCHWAŁA NR 313
(1140)
Protokół 19
(1139)
Uchwała Nr 122
(1139)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1138)
Uchwała nr XLI/414/06
(1138)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1137)
PROTOKÓŁ NR 39
(1137)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1137)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1137)
Zarządzenie nr 159/2012
(1137)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1136)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1136)
Uchwała Nr 17
(1136)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1136)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1136)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1135)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1135)
Protokół nr XVII/2003
(1135)
Uchwała nr XI/108/03
(1135)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1135)
2012 rok
(1135)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1134)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1134)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1134)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1133)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1133)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1133)
PROTOKÓŁ NR 48
(1133)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1133)
Protokół 21
(1133)
2012 rok
(1133)
Zarządzenie nr 124/2012
(1132)
Protokół nr 16
(1132)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1132)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1132)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1131)
Uchwała Nr 9
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1131)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1131)
PROTOKÓŁ NR 12
(1131)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1130)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1130)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1130)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1130)
Protokół nr 63
(1129)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1129)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1129)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1129)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1128)
Ogłoszenie
(1128)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1128)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1128)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1128)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1127)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1127)
Uchwała Nr 1
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1127)
Protokół 11
(1127)
PROTOKÓŁ NR 72
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1127)
Uchwała Nr X/129/2011
(1127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1127)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1126)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1126)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1126)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1126)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1126)
Uchwała Nr 67
(1126)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1126)
PROTOKÓŁ NR 31
(1126)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1125)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1125)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1125)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1124)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1124)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1123)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1123)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1122)
Uchwała Nr 329
(1122)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1122)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1122)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1121)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1121)
Obwieszczenie
(1121)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1120)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1120)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1120)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1120)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1120)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1119)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1119)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1119)
Zarządzenie nr 68/2012
(1118)
Protokół 4
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1118)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1118)
Kadra pedagogiczna
(1118)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1118)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1116)
Obwieszczenie
(1116)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1116)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1116)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1116)
Uchwała Nr 13
(1115)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1115)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1115)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1115)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1115)
PROTOKÓŁ NR 34
(1114)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1114)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1114)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1114)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1113)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1113)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1113)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1113)
Uchwała nr XII/118/03
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1113)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1112)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1112)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1112)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1112)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1111)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1111)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1111)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1111)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1111)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1110)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1110)
Uchwała nr II/7/2002
(1110)
Uchwała nr VI/69/07
(1110)
2012 rok
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1109)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1109)
Ogłoszenie
(1109)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1108)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1108)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1107)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1107)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1107)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1106)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1106)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1106)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1105)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1105)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1105)
Uchwała Nr 5
(1105)
Uchwała nr XXII/204/04
(1105)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1104)
Zarządzenie nr 215
(1104)
Uchwała nr XII/115/03
(1104)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1104)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1104)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1103)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1103)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1103)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1103)
PROTOKÓŁ NR 65
(1102)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1102)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1102)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1102)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1102)
Uchwała Nr V/66/2011
(1102)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1102)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1101)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1101)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1101)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1101)
Uchwała Nr 11
(1101)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1101)
Uchwała nr VI/91/07
(1100)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1100)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1100)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1100)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1100)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1099)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1099)
Ogłoszenie
(1099)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1099)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1098)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1098)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1098)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1098)
Uchwała Nr 15
(1098)
UCHWAŁA NR 314
(1098)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1097)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1097)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1097)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1097)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1097)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1096)
2011 rok
(1096)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1095)
Uchwała Nr 317
(1095)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1095)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1095)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1095)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1094)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1094)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1094)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1093)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1093)
rok 2014
(1093)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1093)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1092)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1092)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1092)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1092)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1092)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1091)
Ogłoszenie
(1091)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1091)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1091)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1091)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1091)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1091)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1090)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1090)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1090)
Protokół 24
(1090)
Protokół Nr 22
(1090)
UCHWAŁA NR 4
(1090)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1090)
Uchwała Nr 6
(1090)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1089)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1089)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1089)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1089)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1088)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1088)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1088)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1088)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1088)
Program współpracy 2015
(1088)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1088)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1087)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1087)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1087)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1087)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1086)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1086)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1086)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1086)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1086)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1085)
Uchwała nr XII/114/03
(1085)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1085)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1085)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1084)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1084)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1084)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1084)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1083)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1083)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1083)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1082)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1082)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1082)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1081)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1081)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1081)
Protokół nr 9
(1081)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1080)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1080)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1080)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1079)
Uchwała nr XIV/141/03
(1079)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1079)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1079)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1078)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1078)
Uchwała nr XL/390/06
(1078)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(1078)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1078)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1077)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1077)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1077)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1076)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1076)
Uchwała nr VII/104/07
(1076)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1075)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1075)
Uchwała nr XII/174/2015
(1075)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1075)
Uchwała nr XV/146/03
(1075)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1074)
2010
(1074)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1073)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1073)
Uchwała Nr 14
(1073)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1073)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1073)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1072)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1071)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1069)
Uchwała nr IV/45/2011
(1069)
Uchwała nr IV/36/02
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1069)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1069)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1068)
Zarządzenie nr 112/2012
(1068)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1068)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1068)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1068)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1068)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1067)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1067)
Uchwała nr 312
(1067)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1067)
Protokół 10
(1066)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1066)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1066)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1065)
Uchwała Nr IX/112/2011
(1065)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1065)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1065)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1064)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1064)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1063)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1063)
OGŁOSZENIE
(1063)
Uchwała nr XLI/415/06
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1062)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1062)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(1062)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1061)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1061)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1060)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1060)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1060)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1060)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1059)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1059)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1059)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(1058)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1058)
Uchwała nr III/15/2002
(1058)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1058)
Uchwała nr III/14/2002
(1057)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1057)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(1057)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1057)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1057)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(1057)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1057)
Protokół nr 10
(1057)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1057)
Uchwała nr III/36/06
(1057)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1056)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1056)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1056)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(1055)
UCHWAŁA NR 315
(1055)
Uchwała Nr V/64/11
(1055)
UCHWAŁA NR 10
(1055)
Uchwała nr 326
(1055)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1055)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1054)
Uchwała nr XII/112/03
(1054)
Uchwała nr XL/398/2006
(1054)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1053)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(1053)
2013 rok
(1053)
Uchwała nr III/16/2002
(1052)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1052)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1052)
rok 2010
(1052)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1052)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1052)
Protokół 2
(1052)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1050)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1050)
ZARZĄDZENIE NR 306
(1050)
Zarządzenie nr 103/2012
(1050)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1050)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1049)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1049)
Uchwała nr XI/100/03
(1049)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1049)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(1049)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1049)
DECYZJA nr 653/2013
(1048)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1048)
Protokół
(1048)
Protokół 7
(1048)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1047)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1047)
Protokół 17
(1047)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1047)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1047)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1046)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1046)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1045)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1045)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1045)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1045)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1044)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(1044)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1044)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1044)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1044)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1044)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1044)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1043)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1043)
Protokół 3
(1042)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(1042)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1041)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1041)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1041)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(1041)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1041)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1040)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(1040)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1040)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1040)
Uchwała nr VIII/65/03
(1039)
Kwalifikacja wojskowa
(1039)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1039)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(1039)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1039)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(1039)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1039)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1038)
Uchwała Nr V/53/2015
(1038)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1037)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(1037)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(1037)
Zarządzenie nr 0050.1.258.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1037)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(1036)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(1036)
2010 rok
(1036)
Uchwała nr XII/117/03
(1036)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(1036)
Protokół nr 17
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1036)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1035)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1035)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1035)
Uchwała nr XI/99/03
(1035)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(1034)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(1034)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1033)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(1033)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1033)
2014 rok
(1032)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1032)
Uchwała nr XXXII/310/05
(1032)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1032)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(1032)
Uchwała nr XXXV/356/05
(1032)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1031)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1031)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1031)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1030)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(1029)
Uchwała nr XLI/412/06
(1029)
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1028)
2011 rok
(1028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1028)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(1027)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1027)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(1027)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1027)
Zarządzenie nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1027)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1027)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(1026)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1026)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(1026)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(1025)
Protokół nr 30
(1024)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(1023)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1023)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1023)
Protokół 23
(1022)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1022)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1022)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(1022)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(1022)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1021)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1021)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(1021)
Uchwała nr XIII/177/08
(1020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1020)
Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ułożenia kabli światłowodowych (II postępowanie) - zmiana terminu
(1020)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(1020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1020)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(1020)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1020)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1020)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(1020)
ZARZĄDZENIE NR 79/2015
(1019)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1019)
Uchwała Nr V/69/11
(1018)