BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
6953984
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-08-2017
Informacja o samorządzie
(210471)
Zamówienia publiczne
(80415)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(67291)
Przetargi 2015
(42747)
Przetargi 2014 - archiwum
(40205)
Oferty pracy
(39791)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(39441)
Aktualne oferty pracy
(37097)
Urząd Miasta i Gminy
(34713)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(30729)
Władze
(28355)
Przetargi 2016
(28254)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(26983)
Przetargi - archiwum 2012
(24113)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(23609)
Kontakt
(23380)
Akty prawne i protokoły
(21705)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(21607)
Przetargi - archiwum 2013
(20450)
Podatki lokalne
(19199)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(17040)
Opłata śmieciowa
(16904)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(15789)
Przetargi 2017
(15251)
Oświadczenia majątkowe radnych
(14404)
Aktualne wyniki naborów
(13836)
Jednostki organizacyjne gminy
(13065)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(12915)
Uchwały Rady Miejskiej
(12546)
Sprawy finansowe
(11349)
Archiwum zakładowe
(11265)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11215)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(11209)
Rada Miejska we Wrześni
(10817)
Zarządzenia Burmistrza
(10268)
Jednostki pomocnicze gminy
(10220)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(9382)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(9354)
Zastępcy Burmistrza
(9313)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(9150)
Ogłoszenia
(9119)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(8919)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8668)
Konsultacje społeczne
(8420)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(7866)
Archiwum ofert pracy
(7608)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7362)
Spółki z udziałem gminy
(7232)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6662)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(6493)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(5928)
Deklaracja
(5675)
Przetargi - archiwum
(5468)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5462)
Informacja o wynikach przetargów
(5338)
Protokoły z sesji
(5336)
Archiwum 2001-2002
(5097)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(4923)
Archiwum wyników naborów
(4912)
Ogłoszenia
(4804)
Sprawozdania finansowe
(4781)
Składy Komisji
(4756)
Terminy wpłaty opłaty
(4538)
Placówki oświatowe
(4459)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(4451)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4434)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(4368)
Uchwała budżetowa
(4361)
Segregacja odpadów komunalnych
(4326)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4193)
Zmiany Budżetowe
(4187)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4152)
Schronisko dla zwierząt
(4130)
Nazwy i adresy
(4081)
Protokoły z komisji edukacji
(4001)
Muzeum Regionalne
(4000)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(3970)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3943)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(3924)
Majątek komunalny
(3901)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3853)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(3800)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3797)
Statut Miasta i Gminy
(3792)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3773)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3681)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3668)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3642)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3569)
Rocznik 2014
(3547)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3535)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3529)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3518)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3512)
Opłaty lokalne
(3508)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(3490)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3490)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3444)
Uchwały Zarządu
(3443)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3435)
Biblioteka Publiczna
(3405)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3366)
Rocznik 2015
(3359)
Statut Miasta i Gminy Września
(3339)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3297)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3231)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3223)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3196)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3183)
Rocznik 2012
(3153)
Rocznik 2012
(3143)
Rocznik 2014
(3137)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3110)
Rocznik 2013
(3091)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3063)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3027)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(2987)
Rocznik 2013
(2953)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2892)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(2871)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2828)
Zgromadzenia publiczne
(2791)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2788)
Rocznik 2010
(2781)
Rocznik 2011
(2756)
Podstawa prawna systemu
(2729)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2723)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2665)
Protokoły z komisji budżetowej
(2655)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2654)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2653)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2652)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2639)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2638)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2631)
Protokoły z komisji oświaty
(2606)
Petycje
(2601)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2596)
Rocznik 2008
(2595)
Petycje
(2587)
Protokoły z komisji zdrowia
(2560)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2559)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2549)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2540)
Deklaracja elektroniczna
(2526)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2518)
Rocznik 2015
(2515)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2500)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2493)
PROTOKÓŁ NR 69
(2469)
Rocznik 2011
(2464)
PROTOKÓŁ NR 63
(2463)
Oświadczenie majątkowe
(2451)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2417)
2014 rok
(2415)
2013 rok
(2415)
Rocznik 2005
(2389)
Archiwum 2011
(2388)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2387)
PROTOKÓŁ NR 61
(2384)
Rocznik 2009
(2381)
2012 rok
(2371)
PROTOKÓŁ NR 67
(2368)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2358)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2357)
Protokół 59
(2353)
PROTOKÓŁ NR 58
(2350)
PROTOKÓŁ NR 70
(2341)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2334)
Worki do segregacji odpadów
(2329)
PROTOKÓŁ NR 66
(2324)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2319)
PROTOKÓŁ NR 60
(2315)
Protokół nr 62
(2292)
Podatek rolny w 2015 roku
(2274)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2271)
PROTOKÓŁ NR 65
(2257)
PROTOKÓŁ NR 64
(2256)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2252)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2252)
2011 rok
(2249)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2240)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2232)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2222)
PROTOKÓŁ NR 71
(2211)
PROTOKÓŁ NR 68
(2211)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2197)
2011 rok
(2196)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2195)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2192)
Rocznik 2007
(2179)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2173)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2165)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2159)
za 2010 rok
(2156)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2150)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2139)
Rocznik 2006
(2115)
Podatki lokalne w roku 2016
(2067)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2057)
Opłata targowa
(2043)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2039)
Rocznik 2003
(2027)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2020)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2017)
Nieograniczone
(2003)
Majątek komunalny
(1999)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1993)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(1990)
Rocznik 2005
(1975)
Informacja o wyborze oferty
(1972)
Rocznik 2004
(1970)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1968)
Rocznik 2002
(1949)
2014 rok
(1925)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1924)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(1923)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1921)
Oświadczenie majątkowe
(1920)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1916)
Rocznik 2010
(1914)
Rocznik 2008
(1913)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1905)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1903)
2013 rok
(1887)
Rocznik 2004
(1887)
Rocznik 2009
(1885)
Zespoły Szkół
(1881)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1878)
Rocznik 2007
(1874)
Przedszkola
(1850)
Rocznik 2006
(1843)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1842)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1840)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1839)
Rocznik 2016
(1831)
2012 rok
(1824)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1798)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1786)
Rocznik 2003
(1785)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1778)
Poziomy recyklingu
(1758)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1743)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1740)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1729)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1726)
Gimnazja
(1721)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1721)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1717)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1713)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1708)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1690)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1690)
Inne ogłoszenia
(1688)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1687)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół Nr 60
(1674)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1667)
Lobbing
(1663)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1663)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1658)
Konkursy
(1652)
2010 rok
(1650)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1647)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1642)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1637)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1633)
Rada Nadzorcza
(1611)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1611)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1610)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1596)
Protokół nr 19
(1582)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1582)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1581)
Oświadczenie majątkowe
(1580)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1579)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1578)
Oświadczenie majątkowe
(1578)
Oświadczenie majątkowe
(1564)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1562)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1556)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1546)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1543)
Rocznik 2001
(1542)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1541)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1539)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1539)
Rocznik 2016
(1534)
Plany zamówień publicznych
(1533)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1530)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1526)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1525)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1524)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1523)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1519)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1519)
Oświadczenie majątkowe
(1518)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1516)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1515)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1515)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1513)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1507)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1507)
CRP Sp. z o. o.
(1506)
Uchwała Nr X/132/2011
(1504)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1498)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1496)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1492)
Oświadczenie majątkowe
(1491)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1486)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1483)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1482)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1475)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1470)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1468)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1467)
2012 rok
(1465)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1455)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1454)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1453)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1448)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1445)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1444)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1442)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1441)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1438)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1437)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1436)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1431)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1426)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1422)
2009 rok
(1421)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1420)
Nazwa i adres
(1415)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1415)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1414)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1414)
Protokół nr XIV/2003
(1411)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1408)
Oświadczenie majątkowe
(1408)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1405)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1403)
Unieważnienia przetargów
(1399)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1399)
Archiwum 2012
(1396)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1396)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1392)
Zarząd
(1390)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1385)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1384)
Adres
(1382)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1382)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1381)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1381)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1375)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1375)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1373)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1370)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1368)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1366)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1363)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1363)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1359)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1358)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1357)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1357)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1357)
PROTOKÓŁ NR 42
(1354)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1352)
2010 rok
(1352)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1344)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1342)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1341)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1341)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1340)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1339)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1339)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1337)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1334)
Paweł-Trans
(1333)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1330)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1330)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1327)
PROTOKÓŁ NR 53
(1326)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1323)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1319)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1318)
Protokół
(1318)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1317)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1317)
Rocznik 2002
(1317)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1316)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1315)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1313)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1312)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1311)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1310)
za 2009 rok
(1308)
PROTOKÓŁ NR 18
(1307)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1306)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1305)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1304)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1301)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1299)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1295)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1293)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1293)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1289)
Uchwała Nr II/31/2014
(1287)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1285)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1285)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1283)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1280)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1278)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1278)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1277)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1276)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1276)
Protokół
(1272)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1272)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1271)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1270)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1269)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1266)
Uchwała Nr III/17/2010
(1265)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1265)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1263)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1261)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1261)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1260)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1260)
DECYZJA Nr 600/2010
(1259)
Protokół LXVI
(1259)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1258)
Umowa spółki
(1258)
Protokół
(1258)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1256)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1255)
PROTOKÓŁ NR 66
(1254)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1253)
PROTOKÓŁ NR 84
(1252)
Obwody głosowania
(1252)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1250)
Protokół Nr 46
(1249)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1249)
Protokół NR 57
(1244)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1243)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1242)
Protokół 48
(1239)
Uchwała Nr 322
(1238)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1237)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1234)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1234)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1233)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1232)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1232)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1231)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1230)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1228)
PROTOKÓŁ NR 32
(1228)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1226)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1224)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1223)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1223)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1222)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1221)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1220)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1220)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1220)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1219)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1219)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1218)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1216)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1216)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1215)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1214)
PROTOKÓŁ NR 47
(1214)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1213)
Protokół 47
(1213)
Protokół 69
(1212)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1211)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1211)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1210)
PROTOKÓŁ NR 54
(1209)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1208)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1207)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1206)
Protokół 43
(1205)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1205)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1204)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1204)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1203)
Protokół Nr LX / 2002
(1202)
Nazwa i adres
(1202)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1202)
Protokół nr 67
(1201)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1201)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1201)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1200)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1199)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1198)
PROTOKÓŁ NR 4
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
PROTOKÓŁ NR 30
(1196)
Protokół
(1196)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1196)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1194)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1193)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1193)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1192)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1192)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1191)
PROTOKÓŁ NR 14
(1191)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1190)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1189)
Protokół LXXV
(1188)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1188)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1188)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1187)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1187)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1186)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1186)
Ograniczone
(1186)
PROTOKÓŁ NR 89
(1184)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1184)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1181)
Protokół Nr 56
(1181)
PROTOKÓŁ NR 85
(1181)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1180)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1178)
PROTOKÓŁ NR 87
(1178)
Protokół nr 61
(1177)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1177)
za 2007 rok
(1174)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1173)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1173)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1172)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1168)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1168)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1168)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1167)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1167)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1166)
PROTOKÓŁ NR 13
(1166)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1166)
Protokół Nr 62
(1165)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1165)
PROTOKÓŁ NR 43
(1164)
PROTOKÓŁ NR 11
(1163)
Uchwała Nr 12
(1163)
Uchwała nr IV/37/06
(1163)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1163)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1162)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1161)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1161)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1159)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1158)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1158)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1157)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1155)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1155)
za 2006 rok
(1152)
Protokół nr XXXIII/2005
(1151)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1151)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1150)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1150)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1149)
PROTOKÓŁ NR 52
(1149)
Ogłoszenie
(1148)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1148)
2009 rok
(1147)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1147)
PROTOKÓŁ NR 7
(1146)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1145)
Protokół Nr 51
(1144)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1144)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1144)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1143)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1143)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1143)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1142)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1142)
PROTOKÓŁ NR 23
(1141)
Ogłoszenie
(1140)
za 2005 rok
(1140)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1140)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1139)
Protokół
(1138)
PROTOKÓŁ NR 38
(1136)
Podatki lokalne w 2017 r.
(1135)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1135)
Ogłoszenie
(1135)
Protokół nr 59
(1134)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1134)
Protokół 62
(1133)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1133)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1131)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1131)
Protokół Nr 50
(1130)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1129)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1128)
DECYZJA nr 360/2013
(1128)
Protokół 41
(1128)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1127)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1125)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1123)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1121)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1121)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1121)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1120)
Protokół Nr LIII / 2002
(1119)
Protokół 49
(1118)
Protokół
(1118)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1117)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1116)
Zarządzenie Nr 59
(1115)
Protokół
(1115)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1114)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1113)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1113)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1112)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1111)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1111)
PROTOKÓŁ NR 57
(1110)
PROTOKÓŁ NR 61
(1110)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1109)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1109)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1109)
Protokół Nr LVIII
(1108)
Protokół nr 53
(1105)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1105)
PROTOKÓŁ NR 64
(1104)
Protokół 38
(1103)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1103)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1103)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1102)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1102)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1101)
PROTOKÓŁ NR 36
(1100)
Protokół nr 45
(1100)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1100)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1099)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1099)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1099)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1098)
Protokół 45
(1098)
Protokół nr 56
(1098)
Protokół nr 10
(1098)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1097)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1096)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1095)
Protokół nr 32
(1095)
PROTOKÓŁ NR 51
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1092)
Protokół 1
(1092)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1091)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1091)
Protokół nr 30
(1091)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1089)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1089)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1088)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1088)
Protokół 61
(1087)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1087)
Protokół nr 22
(1087)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1085)
Protokół Nr I / 2002
(1085)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1085)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1083)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1082)
Protokół nr 55
(1082)
Ogłoszenie
(1082)
PROTOKÓŁ NR 41
(1082)
Protokół nr 41
(1079)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1078)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1078)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1078)
Protokół nr 50
(1077)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1076)
Protokół nr 21
(1075)
Protokół LXXI
(1075)
2011 rok
(1074)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1074)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1073)
PROTOKÓŁ NR 65
(1073)
Uchwała Nr X/131/2011
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1072)
Protokół nr XVIII/2004
(1071)
Protokół nr 39
(1071)
za 2008 rok
(1071)
Protokół 68
(1070)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1070)
Protokół
(1070)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1068)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1068)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1067)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1067)
PROTOKÓŁ NR 62
(1067)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1067)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1066)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1066)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1066)
Protokół nr XXVI/2004
(1066)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1066)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1066)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1065)
PROTOKÓŁ NR 60
(1065)
PROTOKÓŁ NR 28
(1065)
PROTOKÓŁ NR 16
(1065)
Uchwała nr VI/86/2011
(1064)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1064)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(1063)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1063)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1063)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1063)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1063)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1063)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1062)
PROTOKÓŁ NR 56
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1061)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1061)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1061)
Protokół
(1061)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1060)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1060)
Protokół
(1060)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1060)
Protokół nr XXIV/2004
(1060)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1059)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1058)
Protokół LXXXII
(1058)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1058)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1058)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1058)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1057)
UCHWAŁA NR 69
(1057)
Protokół
(1057)
Protokół nr 51
(1056)
Protokół nr 7
(1056)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1056)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1056)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1055)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1055)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1054)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1054)
Archiwum
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1053)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1053)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1053)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1053)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1053)
Protokół 50
(1052)
Protokół nr XXIX/2005
(1052)
Protokół nr VI/2011
(1051)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1051)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1051)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1050)
Protokół 46
(1050)
Protokół nr XII/2003
(1049)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1049)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1049)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1048)
Protokół Nr 50
(1048)
Protokół
(1047)
Protokół
(1047)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1047)
PROTOKÓŁ NR 55
(1047)
UCHWAŁA NR 80
(1047)
PROTOKÓŁ NR 21
(1047)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1047)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1046)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1045)
Umowy o zamówienia publiczne
(1044)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1044)
Protokół nr IX/2007
(1043)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1043)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1043)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1042)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(1042)
Protokół
(1041)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1041)
Protokół Nr 47
(1041)
Protokół nr 55
(1041)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1040)
Protokół
(1040)
Protokół LX
(1040)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1040)
Protokół nr XXX/2005
(1040)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1040)
Protokół nr 34
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1039)
PROTOKÓŁ NR 44
(1039)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1038)
Protokół nr XIX/2004
(1038)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1037)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1036)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1036)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1036)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1036)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1035)
Protokół 66
(1035)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1033)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1033)
Uchwała Nr 52
(1033)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1032)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1032)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1031)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1031)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1031)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1030)
Protokół nr XXXIV/2005
(1030)
Rocznik 2017
(1029)
Protokół LXXVI
(1029)
Obwieszczenie
(1029)
Protokół nr XIII/2003
(1029)
Uchwała Nr 44
(1029)
Protokół 22
(1028)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1027)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1027)
Protokół nr XLI/2006
(1027)
Protokół nr 17
(1026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1026)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1026)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1026)
Protokół nr 16
(1025)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1025)
PROTOKÓŁ NR 5
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1025)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1025)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1025)
Protokół
(1024)
Uchwała Nr V/80/2011
(1024)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1024)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1023)
PROTOKÓŁ NR 49
(1022)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1022)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1022)
Uchwała Nr 127
(1021)
PROTOKÓŁ NR 58
(1021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1021)
Protokół nr 51
(1021)
Protokół nr 7
(1021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1021)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1020)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1020)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1019)
Protokół Nr LVI / 2002
(1019)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1019)
UCHWAŁA NR 91
(1018)
Protokół nr XI/2003
(1018)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1018)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1018)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1018)
Protokół 12
(1017)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1017)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1017)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1016)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1016)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1016)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1016)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1016)
Protokół 6
(1016)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1015)
Uchwała Nr 53
(1014)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1014)
Protokół 44
(1014)
Protokół 39
(1014)
PROTOKÓŁ NR 24
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1013)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1012)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1011)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1011)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1011)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1011)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1010)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1010)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1010)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1009)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1009)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1009)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1007)
Uchwała nr 95
(1007)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1006)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1006)
PROTOKÓŁ NR 2
(1006)
PROTOKÓŁ NR 35
(1006)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1006)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1005)
Protokół 1
(1005)
Protokół
(1005)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1004)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1004)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1004)
Protokół nr VIII/2007
(1004)
Protokół 75
(1003)
Protokół 64
(1003)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1003)
Protokół 74
(1003)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1002)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1002)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1001)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1001)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1001)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1001)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1000)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(999)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(999)
Protokół Nr VIII / 2003
(999)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(998)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(998)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(998)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(998)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(998)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(998)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(997)
Protokół Nr 49
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(997)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(995)
Uchwała nr 94
(995)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(994)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(994)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(994)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(994)
Protokół 16
(994)
Protokół nr 44
(994)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(994)
Protokół
(994)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(994)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(993)
Protokół 3
(993)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(993)
OGŁOSZENIE
(993)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(992)
Uchwała Nr 48
(992)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(992)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(992)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(992)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(992)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(991)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(990)
2015 rok
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(990)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(990)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(989)
Uchwała nr 71
(989)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(988)
Protokół nr 52
(988)
Uchwała Nr 47
(987)
Protokół Nr VI / 2003
(987)
Protokół nr I/2006
(987)
Uchwała Nr 39
(987)
Uchwała Nr 120
(986)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(986)
Ogłoszenie
(986)
Protokół nr VI/2007
(986)
Oświata Niepubliczna
(986)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(986)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(986)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(985)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(985)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(984)
Protokół nr XL/2006
(984)
Protokół Nr LVIII / 2002
(983)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(983)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(983)
PROTOKÓŁ NR 46
(983)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(982)
PROTOKÓŁ NR 19
(982)
UCHWAŁA nr 60
(981)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(981)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(981)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(980)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(980)
Uchwała Nr 144
(980)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(980)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(979)
Uchwała Nr 18
(979)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(979)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(979)
Protokół 65
(979)
Protokół nr XLIII/2006
(979)
Protokół LXXVIII
(979)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(979)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(978)
Uchwała Nr 42
(978)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(978)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(978)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(977)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(977)
Protokół nr 53
(976)
Protokół Nr II / 2002
(976)
Protokół LXXIV
(975)
Protokół Nr VII / 2003
(975)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(975)
Protokół nr XVI/2003
(975)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(975)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(974)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(974)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(974)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(973)
Protokół nr 6
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(973)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(973)
Protokół nr 18
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(972)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(972)
Uchwała Nr 61
(972)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(972)
Protokół nr XXXV/2005
(972)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(972)
PROTOKÓŁ NR LXX
(972)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(971)
Uchwała Nr 3
(971)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(970)
Dane podstawowe
(970)
Protokół 4
(970)
Uchwała Nr 88
(970)
PROTOKÓŁ NR 86
(970)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(970)
Uchwała Nr 116
(970)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(970)
Starosta Wrzesiński informuje
(970)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(969)
Uchwała Nr 2
(969)
Uchwała Nr 45
(969)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(968)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(968)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(968)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(968)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(967)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(967)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(967)
Uchwała Nr 49
(967)
Uchwała nr XXVI/240/04
(967)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(966)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(966)
Uchwała Nr 7
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(966)
Protokół Nr LV / 2002
(966)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(966)
Protokół nr 54
(965)
Uchwała Nr 34
(965)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(965)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(965)
Protokół nr 13
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(964)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(964)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(964)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(964)
Protokół nr 27
(963)
Protokół nr XLIV/2006
(963)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(963)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(963)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(963)
Uchwała nr XXX/282/05
(963)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(963)
Protokół LXXII
(963)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(963)
Protokół nr XXV/2004
(962)
Protokół Nr XLVII / 2001
(962)
Protokół nr 49
(962)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(962)
Protokół Nr L / 2002
(962)
Uchwała Nr 65
(962)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(961)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(961)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(961)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(961)
Protokół
(961)
Protokół Nr III / 2002
(961)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(961)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(960)
PROTOKÓŁ NR 69
(960)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(960)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(960)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(959)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(959)
Komunikat
(959)
Protokół
(959)
Uchwała Nr 64
(959)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(959)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(959)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(958)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(958)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(958)
Uchwała Nr 51
(958)
Uchwała Nr 106
(957)
Protokół
(957)
Protokół 42
(957)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(956)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(955)
Obwieszczenie
(955)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(955)
Protokół Nr X / 2003
(955)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(954)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(954)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(953)
Uchwałą nr 85
(953)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(953)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(953)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(952)
Protokół nr XXI/2004
(952)
Protokół nr 11
(952)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(951)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(951)
Protokół nr XXXI/2005
(951)
Protokół
(951)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(951)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(951)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(951)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(950)
Protokół 2
(950)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(950)
Protokół nr XV/2003
(950)
Obwieszczenie
(950)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(949)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(949)
Uchwała Nr 31
(949)
Protokół nr XXXVI/2005
(948)
Protokół Nr V / 2003
(948)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(948)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(948)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(947)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(947)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(947)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(947)
Protokół Nr XLIX / 2001
(947)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(947)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(947)
Uchwała Nr XV/195/2012
(946)
Protokół 67
(946)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(945)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(945)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(944)
Protokół nr 57
(944)
Protokół 72
(944)
Obwieszczenie
(944)
Protokół nr 14
(943)
PROTOKÓŁ NR 6
(943)
Obwieszczenie
(942)
Protokół nr XXXII/2005
(942)
Protokół
(942)
Protokół nr XXIII/2004
(942)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(941)
Protokół LXV
(941)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(941)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(940)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(940)
Protokół nr 24
(940)
Obwieszczenie
(940)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(940)
Uchwała Nr IX/122/2011
(940)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(940)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(940)
UCHWAŁA NR 99
(940)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(939)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(939)
Protokół 40
(939)
Protokół nr 14
(939)
PROTOKÓŁ Nr 9
(939)
Uchwała Nr 46
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(938)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(938)
Protokół 59
(938)
Uchwała Nr 58
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(938)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(938)
Obwieszczenie
(938)
Uchwała nr 74
(938)
Protokół nr 15
(937)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(937)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(936)
Protokół nr 13
(936)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(936)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(936)
Protokół
(935)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(935)
Protokół 70
(935)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(935)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(935)
Obwieszczenie
(935)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(935)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(935)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(934)
Protokół nr X/2007
(934)
Uchwała Nr 328
(934)
Uchwała Nr 29
(934)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(934)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(934)
Uchwała Nr XV/208/2008
(933)
Protokół 71
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(933)
PROTOKÓŁ NR 10
(932)
Protokół
(932)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(932)
Uchwała Nr 43
(932)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(932)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(932)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(932)
Uchwała Nr 126
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(931)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(931)
Uchwała Nr 8
(931)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(931)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(931)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(930)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(930)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(929)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(929)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(929)
Ogłoszenie
(929)
Protokół
(929)
Obwieszczenie
(929)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(929)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(929)
Uchwała Nr 54
(928)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(928)
Uchwała Nr VII/100/2011
(928)
Protokół nr V/2007
(928)
Protokół nr XXVIII/2004
(928)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(928)
Protokół Nr LVII / 2002
(928)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(927)
PROTOKÓŁ NR 40
(927)
Zarządzenie nr 254/2012
(926)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(926)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(926)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(926)
Uchwała Nr 27
(926)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(926)
Protokół nr 48
(926)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(925)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(925)
Uchwała nr 98
(925)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(925)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(924)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(924)
Protokół Nr 46
(924)
Zarządzenie nr 240/2012
(924)
Protokół nr 14
(923)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(923)
Uchwała Nr 55
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(923)
Uchwała Nr 141
(923)
Uchwała Nr 57
(923)
Protokół nr XXXVIII/2005
(923)
Uchwała Nr X/130/2011
(923)
PROTOKÓŁ NR 63
(923)
Uchwała Nr 32
(921)
Protokół nr XX/2004
(921)
Protokół 9
(921)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(921)
Uchwała Nr 103
(921)
Protokół nr 57
(921)
Uchwała Nr 128
(920)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(920)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(919)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(919)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(919)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(919)
PROTOKÓŁ NR 26
(919)
Uchwała Nr 50
(919)
Protokół 18
(919)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(918)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(918)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(918)
Protokół nr 18
(918)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(918)
Struktura własnościowa
(917)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(917)
Uchwała Nr 112
(917)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(917)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(917)
Uchwała Nr III/32/2010
(917)
UCHWAŁA NR 76
(916)
PROTOKÓŁ nr 45
(916)
UCHWAŁA NR 86
(916)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(916)
Uchwała Nr 59
(916)
Protokół nr 26
(915)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(915)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(915)
Uchwała Nr 56
(915)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(915)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(915)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(915)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(915)
Protokół
(914)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(914)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(914)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(914)
Protokół
(914)
Uchwała Nr VII/101/2011
(914)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(914)
Uchwała Nr 84
(913)
PROTOKÓŁ NR 70
(913)
Uchwała Nr 35
(913)
Uchwała nr XXVII/260/04
(913)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(912)
Protokół nr 7
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(912)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(911)
Protokół nr III/2006
(911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(911)
Uchwała Nr 37
(911)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(910)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(909)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(909)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(909)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(909)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(909)
Protokół nr 11
(909)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(908)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(908)
Protokół
(908)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(908)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(908)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(907)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(907)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(907)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(906)
Protokół nr VII/2007
(906)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(906)
Ogłoszenie
(906)
Uchwała nr VIII/66/03
(906)
Uchwała Nr 28
(906)
Uchwała Nr 89
(906)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(905)
Uchwała Nr 41
(905)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(905)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(905)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(905)
Protokół nr XLII/2006
(905)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(905)
Uchwała Nr 66
(904)
Uchwała Nr 102
(904)
Uchwała Nr 36
(904)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(904)
Uchwała Nr 33
(903)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(903)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(902)
Zarządzenie nr 162/2012
(902)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(902)
U C H W A Ł A Nr 62
(902)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(902)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(901)
Status prawny
(901)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(901)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(901)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(901)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(901)
Protokół nr 8
(900)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(900)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(900)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(900)
Uchwała Nr 318
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(900)
Działalność charytatywna
(899)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(898)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(898)
Protokół LXVIII
(898)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(898)
U C H W A Ł A Nr 327
(897)
Uchwała Nr 93
(897)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(897)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(897)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(897)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(896)
Uchwała Nr 115
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(896)
UCHWAŁA NR 325
(896)
Protokół
(896)
Uchwała Nr 100
(895)
Uchwała Nr 319
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(895)
Uchwała Nr 21
(894)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(894)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(894)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(894)
Protokół Nr LI / 2002
(894)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(893)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(893)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(893)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(893)
Protokół nr 28
(893)
Uchwała Nr 109
(893)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(892)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(892)
2011 rok
(892)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(892)
Ogłoszenie
(892)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(892)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(891)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(891)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(891)
Uchwała Nr 148
(891)
Protokół LXXIX
(891)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(891)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(890)
Uchwała Nr II/29/2014
(890)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(890)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(889)
PROTOKÓŁ NR 90
(889)
Uchwała Nr 78
(889)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(889)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(889)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(889)
Obwieszczenie
(888)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(888)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(888)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(888)
Uchwała Nr XI/166/2012
(888)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(887)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(887)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(887)
Obwieszczenie
(887)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(887)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(887)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(886)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(886)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(885)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(885)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(885)
Uchwała Nr 63
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(885)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(885)
PROTOKÓŁ NR 27
(885)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(884)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(884)
Protokół Nr LIV / 2002
(884)
PROTOKÓŁ NR 64
(884)
Zarządzenie nr 253/2012
(884)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(884)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(883)
Uchwała Nr XII/172/2012
(883)
Protokół Nr LIX / 2002
(883)
Protokół Nr 54
(883)
Uchwała Nr XX/266/2013
(883)
Uchwała nr III/13/2002
(883)
PROTOKÓŁ NR LX
(883)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(883)
UCHWAŁA NR 73
(883)
Protokół 60
(883)
Zarządzenie nr 256/2012
(883)
Uchwała Nr 24
(883)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(882)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(882)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(882)
Uchwała Nr 146
(881)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(881)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(881)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(881)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(881)
Uchwała Nr 114
(881)
Protokół LXXIII
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(881)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(881)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(881)
Protokół nr 73
(881)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(880)
Uchwała Nr 123
(880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(880)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(879)
Protokół nr 8
(879)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(879)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(879)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(879)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(878)
Uchwała Nr 121
(878)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(878)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(878)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(878)
Ogłoszenie
(878)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(878)
Uchwała Nr 320
(877)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(877)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(877)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(877)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(877)
Uchwała nr 79
(877)
Uchwała Nr 104
(877)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(877)
PROTOKÓŁ NR LXV
(876)
Uchwała Nr 111
(876)
Protokół LXIX
(876)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(876)
Zarządzenie nr 174/2012
(876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(876)
Uchwała Nr 105
(876)
Protokół 20
(875)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(875)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(875)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(875)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(874)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(874)
Protokół nr XXXIX/2006
(874)
Uchwała Nr XII/171/2012
(873)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(873)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(873)
UCHWAŁA NR 77
(873)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(873)
PROTOKÓŁ NR 3
(873)
Protokół nr 9
(872)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(872)
Protokół nr XXII/2004
(872)
Protokół nr 23
(872)
Protokół nr IV/2006
(872)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(872)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(871)
Uchwała Nr 26
(871)
Ogłoszenie
(871)
2010 rok
(870)
Protokół nr 52
(870)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(869)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(869)
PROTOKÓŁ Nr 82
(869)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(869)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(869)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(869)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(869)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(868)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(868)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(868)
Uchwała nr XXIV/225/04
(867)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(866)
PROTOKÓŁ NR 88
(866)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(866)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(866)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(866)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(866)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(866)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(866)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(865)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(865)
Uchwała nr XLI/414/06
(865)
Protokół nr XXVII/2004
(865)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(865)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(864)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(864)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(864)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(863)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(863)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(863)
PROTOKÓŁ NR 8
(863)
Zarządzenie nr 251/2012
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(862)
Protokoły z komisji Doraźnej
(862)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(862)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(862)
Uchwała Nr 23
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(862)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(861)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(861)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(861)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(861)
2011 rok
(860)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(860)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(860)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(860)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(859)
Ogłoszenie
(859)
Protokół LXXX
(859)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(859)
Uchwała Nr III/34/2010
(858)
UCHWAŁA NR 70
(858)
Uchwała Nr 1
(858)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(858)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(858)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(858)
Uchwała Nr XI/143/2012
(858)
Protokół Nr 58
(858)
Protokół
(858)
Protokół Nr IX / 2003
(858)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(857)
U C H W A Ł A Nr 82
(857)
Uchwała nr 92
(857)
Obwieszczenie
(857)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(857)
Zarządzenie nr 214/2012
(857)
Obwieszczenie
(857)
Organizacja
(857)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(857)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(857)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(856)
Uchwała Nr 25
(856)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(856)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(856)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(856)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(856)
Przedmiot działalności i kompetencje
(856)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(856)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(856)
Protokół LXII
(855)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(855)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(855)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(855)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(855)
Protokół LXVII
(855)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(854)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(854)
2011 rok
(854)
Protokół nr II/2006
(854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(854)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(854)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(853)
Uchwała Nr 110
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(853)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(853)
Uchwała Nr 143
(853)
Uchwała Nr 125
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(853)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(852)
Uchwała Nr XI/167/2012
(852)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(852)
Protokół nr 15
(851)
Ogłoszenie
(851)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(850)
Protokół
(850)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(850)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(850)
PROTOKÓŁ NR 15
(850)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(850)
Uchwała Nr 145
(849)
Uchwała Nr XV/190/2012
(849)
Uchwała nr XXXV/344/05
(849)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(849)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(849)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(849)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(849)
Protokół LXXXIV
(849)
Protokół Nr IV / 2003
(848)
Protokół Nr LII / 2002
(848)
PROTOKÓŁ Nr 17
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(848)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(848)
Protokół nr 12
(847)
Uchwała Nr 5
(847)
U C H W A Ł A Nr 81
(847)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(847)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(847)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(846)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(846)
Protokół LXX
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(846)
Uchwała Nr 9
(846)
Uchwała nr VI/91/07
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(845)
Uchwała Nr 11
(845)
Protokół 15
(845)
2011 rok
(845)
Uchwała Nr 124
(845)
Zarządzenie nr 234/2012
(845)
Uchwała nr XXXV/338/05
(844)
Zarządzenie Nr 160/2010
(844)
Uchwała Nr 13
(844)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(843)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(843)
UCHWAŁA NR 313
(843)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(843)
Protokół nr 20
(843)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(843)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(843)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(842)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(842)
Uchwała Nr 101
(842)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(842)
PROTOKÓŁ NR 72
(842)
Protokół nr 9
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(841)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(841)
Uchwała Nr 20
(841)
Ogłoszenie
(841)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(841)
Protokół 3
(840)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(840)
Uchwała Nr 19
(840)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(840)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(839)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(839)
Uchwała Nr 329
(839)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(839)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(839)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(839)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(839)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(839)
PROTOKÓŁ NR 81
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(839)
PROTOKÓŁ NR 68
(838)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(838)
Uchwała Nr V/54/2015
(838)
Uchwała Nr 17
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(837)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(837)
Protokół nr 24
(837)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(837)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(837)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(837)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(837)
Uchwała Nr VI/91/2011
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(837)
Uchwała Nr XV/197/2012
(836)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(836)
Protokół 63
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(836)
2010 rok
(836)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(836)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(836)
Protokół 13
(835)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(835)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(835)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(835)
Protokół LXI
(834)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(834)
Uchwała Nr V/65/2011
(834)
Protokół nr XVII/2003
(834)
Uchwała nr VI/91/07
(834)
Uchwała Nr 16
(834)
Protokół
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(833)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(833)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(832)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(832)
Zarządzenie nr 170/2012
(832)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(832)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(832)
PROTOKÓŁ Nr 25
(832)
Uchwała Nr 142
(832)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(832)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(831)
rok 2013
(831)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(830)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(830)
Uchwała Nr 324
(830)
Protokół nr 17
(830)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(830)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(830)
UCHWAŁA NR 321
(829)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(829)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(828)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(828)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(828)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(828)
Protokół nr 45
(828)
Zarządzenie nr 198/2012
(827)
Ogłoszenie
(827)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(827)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(827)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(827)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(827)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(826)
Uchwała nr XXXII/308/05
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(826)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(826)
Protokół nr 16
(826)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(826)
Uchwała nr XL/398/2006
(826)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(825)
Uchwała Nr 122
(825)
Obwieszczenie
(825)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(825)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(825)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(824)
Zarządzenie nr 31/2012
(824)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(824)
Protokół 1
(823)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(823)
PROTOKÓŁ NR 37
(823)
Uchwała Nr 147
(823)
Protokół LXXXI
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(823)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(823)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(823)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(822)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(821)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(821)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(821)
PROTOKÓŁ NR 20
(821)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(821)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(820)
2012 rok
(820)
Ogłoszenie
(820)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(820)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(820)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(820)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(820)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(819)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(819)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(819)
Uchwała nr III/36/06
(819)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(819)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(818)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(818)
Ogłoszenie
(818)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(818)
Uchwała Nr 14
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(818)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(818)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(818)
Uchwała Nr 6
(817)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(817)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(817)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(817)
Uchwała Nr 323
(817)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(817)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(817)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(817)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(816)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(816)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(815)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(814)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(814)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(814)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(814)
Obwieszczenie
(814)
Protokół 5
(814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(814)
Protokół 6
(814)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(813)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(813)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(813)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(813)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(813)
Uchwała Nr 15
(813)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(813)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(813)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(813)
Zarządzenie nr 220/2012
(813)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(813)
Uchwała Nr V/45/03
(813)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(813)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(813)
Uchwała Nr VII/226/2008
(812)
PROTOKÓŁ NR 71
(812)
Uchwała nr XLIV/443/06
(812)
Uchwała nr XX/182/04
(812)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(811)
Uchwała Nr 67
(811)
Ogłoszenie
(811)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(811)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(811)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(811)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(811)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(811)
Uchwała Nr X/129/2011
(810)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(810)
UCHWAŁA NR 314
(810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(810)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(810)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(810)
Ogłoszenie
(810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(808)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(808)
Protokół LXXVII
(807)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(807)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(807)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(807)
UCHWAŁA NR 4
(807)
Uchwała nr XLI/412/06
(806)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(806)
Protokół 6
(806)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(806)
PROTOKÓŁ NR 39
(806)
Protokół 5
(806)
Protokół 5
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(806)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(805)
Uchwała nr VIII/120/2015
(805)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(805)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(804)
OBWIESZCZENIE
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(804)
PROTOKÓŁ NR 48
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(804)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(803)
PROTOKÓŁ NR 12
(803)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(803)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(803)
Uchwała nr 326
(802)
PROTOKÓŁ NR 29
(802)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(802)
Uchwała Nr 317
(802)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(802)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(801)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(801)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(801)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(800)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(800)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(800)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(800)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(800)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(800)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(799)
Uchwała nr VIII/72/03
(799)
Zarządzenie nr 68/2012
(799)
Zarządzenie nr 122/2010
(799)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(798)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(797)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(797)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(796)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(796)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(796)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(796)
Protokół 2
(795)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(795)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(795)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(795)
Uchwała nr III/25/06
(795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(795)
UCHWAŁA NR 10
(795)
Protokół
(795)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(794)
2012 rok
(794)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(794)
Uchwała Nr XV/187/2012
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(794)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(794)
Uchwała nr V/45/07
(794)
Uchwała nr XI/108/03
(794)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(793)
PROTOKÓŁ NR 31
(793)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(793)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(793)
Uchwała nr XIII/137/03
(793)
Uchwała Nr XI/135/2012
(792)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(792)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(792)
Uchwała nr VII/104/07
(792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(792)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(792)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(791)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(791)
Zarządzenie nr 169/2010
(791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(791)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(790)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(790)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(790)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(790)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(790)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(790)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(789)
Protokół nr 63
(789)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(789)
OGŁOSZENIE
(789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(788)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(788)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(788)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(787)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(787)
2011 rok
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(787)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(787)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(786)
Uchwała nr XI/101/03
(786)
Protokół nr 9
(786)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(786)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(786)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(786)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(786)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(786)
Uchwała nr XX/181/04
(785)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(785)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(785)
Uchwała nr VI/69/07
(785)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(785)
Uchwała Nr XV/198/2012
(785)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(784)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(784)
Protokół nr 10
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(784)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(784)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(784)
Uchwała nr XXVII/256/04
(783)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(783)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(782)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(782)
Uchwała nr VIII/64/03
(782)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(782)
Uchwała nr IV/36/02
(781)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(781)
Uchwała nr VII/104/07
(781)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(781)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(781)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(781)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(780)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(780)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(780)
Protokół 4
(780)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(780)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(780)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(780)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(779)
Uchwała nr XLI/415/06
(779)
Protokół nr 15
(778)
PROTOKÓŁ NR 34
(778)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(778)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(777)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(777)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(777)
UCHWAŁA NR 315
(777)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(777)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(777)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(777)
Uchwała nr XL/390/06
(776)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(776)
Uchwała nr VIII/70/03
(776)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(776)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(776)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(776)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(776)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(775)
Protokół Nr 22
(775)
Uchwała nr XII/118/03
(774)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(774)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(774)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(774)
Protokół 19
(774)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(773)
DECYZJA nr 653/2013
(773)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(773)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(772)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(772)
Zarządzenie nr 124/2012
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(772)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(772)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(771)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(771)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(771)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(771)
ORDO Marek Friebe
(771)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(770)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(770)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(770)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(770)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(770)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(769)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(769)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(769)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(769)
PROTOKÓŁ NR 65
(769)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(769)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(769)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(768)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(768)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(768)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(768)
Uchwała nr XLIV/437/06
(768)
Protokół LXXXIII
(767)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(767)
Protokół 14
(767)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(767)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(767)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(767)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(767)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(767)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(766)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(766)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(766)
Zarządzenie nr 145/2012
(766)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(766)
2010 rok
(766)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(765)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(765)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(765)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(765)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(765)
Obwieszczenie
(765)
Protokół 4
(765)
Zarządzenie nr 112/2012
(765)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(765)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(764)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(764)
Uchwała nr XXII/204/04
(764)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(764)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(764)
Uchwała nr 312
(764)
Protokół nr 13
(763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(763)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(763)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(763)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(763)
2012 rok
(763)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(762)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(762)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(762)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(761)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(761)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(761)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(761)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(761)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(761)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(761)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(760)
Uchwała nr XII/115/03
(760)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(759)
Protokół 21
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(759)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(759)
Protokół nr 17
(758)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(757)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(757)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(757)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(757)
Zarządzenie nr 159/2012
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(756)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(756)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(755)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(755)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(755)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(755)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(755)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(755)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(755)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(754)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(754)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(754)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(754)
Ogłoszenie
(753)
Uchwała nr XXXII/306/05
(753)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(753)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(753)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(753)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(753)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(753)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(753)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(752)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(752)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(751)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(751)
Uchwała nr XV/146/03
(751)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(751)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(750)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(750)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(750)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(750)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(750)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(750)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(749)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(749)
Uchwała nr XXXV/351/05
(749)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(748)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(748)
rok 2012
(747)
Protokół 24
(747)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(746)
Uchwała nr XII/114/03
(746)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(746)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(746)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(746)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(746)
Uchwała nr II/7/2002
(745)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(745)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(745)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(745)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(745)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(745)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(745)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(745)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(744)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(744)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(744)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(744)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(744)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(744)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(743)
Protokół nr 30
(743)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(743)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(742)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(742)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(741)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(741)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(741)
Uchwała nr XL/388/06
(741)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(741)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(741)
Zarządzenie nr 103/2012
(741)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(741)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(741)
Protokół 11
(741)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(741)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(740)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(740)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(740)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(740)
Obwieszczenie
(740)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(740)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(740)
OGŁOSZENIE
(739)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(739)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(739)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(739)
Rok 2013
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(738)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(738)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(738)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(738)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(737)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(737)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(737)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(737)
Uchwała nr XXXII/307/05
(737)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(737)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(736)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(736)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(736)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(735)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(735)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(735)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(735)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(735)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(735)
Uchwała Nr XI/144/2012
(735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(734)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(734)
rok 2010
(734)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(734)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(734)
Sprzedaż lokali komunalnych
(734)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(734)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(734)
Uchwała nr XI/99/03
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(734)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(734)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(734)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(733)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(733)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(733)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(733)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(733)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(733)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(733)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(733)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(732)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(732)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(732)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(732)
Uchwała nr XLIII/425/06
(731)
Uchwała nr XXXV/341/05
(731)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(731)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(731)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(731)
Uchwała nr XLIII/424/06
(731)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(731)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(731)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(730)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(730)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(730)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(730)
Uchwała nr XXXII/310/05
(730)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(730)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(729)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(729)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(729)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(729)
Ogłoszenie
(729)
Uchwała nr II/9/2002
(729)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(729)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(728)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(728)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(728)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(728)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(728)
Obwieszczenie
(727)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(727)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(727)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(727)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(727)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(726)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(726)
Uchwała nr XIX/174/04
(726)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(725)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(725)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(725)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(725)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(725)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(725)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(725)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(725)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(724)
2010
(724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(724)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(724)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(724)
Uchwała nr XII/112/03
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(724)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(723)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(723)
Uchwała nr IV/45/2011
(723)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(723)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(723)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(723)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(723)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(723)
EKO-TOM S.J. Turguła
(722)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(722)
MAR-KAM Kamil Cieśla
(722)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(721)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(721)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(721)
Protokół 10
(721)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(721)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(720)
Ogłoszenie
(720)
O B I E S Z C Z E N I E
(720)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(720)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(719)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(719)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(718)
Protokół 1
(718)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(718)
Uchwała Nr V/69/11
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(717)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(717)
Protokół nr XXXVII/2005
(717)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(717)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(717)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(717)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(717)
Uchwała Nr I/21/2014
(716)
Uchwała nr V/60/07
(716)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(716)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(716)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(716)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(716)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(716)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(715)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(715)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(715)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(715)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(714)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(714)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(714)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(713)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(713)
2013 rok
(713)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(713)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(713)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(713)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(712)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(712)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(712)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(712)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(711)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(711)
Ogłoszenie
(711)
Protokół nr 11
(711)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(711)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(711)
Uchwała Nr XX/270/2008
(711)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(711)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(711)
Rok 2014
(710)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(710)
Uchwała nr III/14/2002
(710)
Uchwała nr II/11/10
(710)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(710)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(709)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(709)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(709)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(709)
Zarządzenie nr 215
(709)
2010 rok
(709)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(708)
Uchwała Nr XV/186/2012
(708)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(708)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(708)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(707)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(707)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(707)
Uchwała nr XXVI/241/04
(707)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(707)
Uchwała nr XLIV/443/06
(707)
Uchwała nr XLIV/438/06
(707)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(707)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(707)
Protokół 7
(706)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(706)
Uchwała nr VIII/65/03
(706)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(705)
Uchwała Nr XV/191/2012
(705)
Uchwała nr VIII/79/03
(705)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(705)
Uchwała nr III/26/06
(705)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(704)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(704)
Uchwała nr III/27/06
(704)
Uchwała nr III/15/2002
(704)
Uchwała nr II/8/10
(703)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(703)
Uchwała Nr VI/77/2015
(703)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(703)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(703)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(703)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackieg
(702)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług konserwacji, bieżącego utrzymania, napraw oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będącego w zarządzie Urzędu Miasta i Gmi
(702)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(702)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(702)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(702)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(701)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(701)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(701)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(701)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(701)
Uchwała Nr XII/173/2008
(701)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(700)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(700)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(700)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(700)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(700)
Protokół nr 18
(700)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(700)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(700)
Protokół 23
(700)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(700)
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(700)
2011 rok
(700)
Uchwała nr XXXV/343/05
(699)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(699)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(698)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(697)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(697)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(697)
Uchwała Nr VII/99/2011
(697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(697)
Ogłoszenie
(697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(696)
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
(696)
Protokół 2
(696)
Uchwała Nr V/66/2011
(696)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(696)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(695)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(695)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(695)
Ogłoszenie
(695)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(695)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(695)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(695)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(694)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(694)
Protokół 3
(694)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(694)
Uchwała nr XXX/286/05
(694)
Uchwała Nr XXXVIII/373/05
(694)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(694)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(694)
Uchwała nr XIX/175/04
(693)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(693)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(693)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(693)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(693)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(693)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(692)
Uchwała nr VI/81/2007
(692)
Uchwała Nr V/64/11
(691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(691)
Uchwała nr XXXV/356/05
(691)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2014 r.
(691)
Uchwała nr XXXVIII/372/05
(690)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(689)
Protokół 17
(689)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i przebudowę budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(689)
Uchwała nr XLI/415/06
(688)
Uchwała nr V/51/07
(688)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(688)
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WE WRZEŚNI
(688)
Uchwała nr XLIX/329/2001
(688)
Uchwała nr XXXV/349/05
(688)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Spokojnej we Wrześni
(688)
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(688)
Uchwała nr XII/123/03
(688)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(687)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(687)
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(687)