BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13559340
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-02-2020
Informacja o samorządzie
(293697)
Zamówienia publiczne
(119300)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(111541)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(89307)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(61621)
Przetargi 2015
(58254)
Aktualne oferty pracy
(55230)
Oferty pracy
(54175)
Urząd Miasta i Gminy
(46945)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(46023)
Przetargi 2014 - archiwum
(42877)
Przetargi 2017
(42109)
Władze
(39664)
Przetargi 2016
(39457)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(38014)
Przetargi 2019
(34368)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(30716)
Kontakt
(30629)
Przetargi 2018
(30411)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020 r.
(28842)
Akty prawne i protokoły
(28813)
Podatki lokalne
(28779)
Opłata śmieciowa
(28680)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(27154)
Przetargi - archiwum 2012
(26471)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(24227)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(23694)
Przetargi - archiwum 2013
(22917)
Informacja o wynikach przetargów
(20742)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(20105)
Oświadczenia majątkowe radnych
(19807)
Uchwały Rady Miejskiej
(18792)
Aktualne wyniki naborów
(18418)
Jednostki organizacyjne gminy
(18363)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(17443)
Rada Miejska we Wrześni
(17358)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(17104)
Archiwum zakładowe
(16931)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(16786)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(16077)
Konsultacje społeczne
(15412)
Jednostki pomocnicze gminy
(14906)
Sprawy finansowe
(14644)
Zarządzenia Burmistrza
(14629)
Zastępcy Burmistrza
(14279)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(13872)
Ogłoszenia
(13742)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(12850)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12669)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12652)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(11759)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11418)
Ogłoszenia
(10870)
Archiwum ofert pracy
(10118)
Spółki z udziałem gminy
(9626)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8933)
Protokoły z sesji
(8654)
Terminy wpłaty opłaty
(8568)
Segregacja odpadów komunalnych
(8455)
Deklaracja
(8441)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(8419)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(8028)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(7984)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7975)
Sprawozdania finansowe
(7788)
Archiwum wyników naborów
(7516)
Zmiany Budżetowe
(7268)
Placówki oświatowe
(7179)
Przetargi - archiwum
(7026)
Archiwum 2001-2002
(6982)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6934)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6822)
Schronisko dla zwierząt
(6726)
Podatki lokalne w 2019 r.
(6714)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(6687)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(6676)
Uchwała budżetowa
(6648)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6499)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6462)
Składy Komisji
(6430)
Muzeum Regionalne
(6249)
Nazwy i adresy
(6212)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6158)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6116)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(6108)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
(6032)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(6014)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(5929)
Zgromadzenia publiczne
(5857)
Statut Gminy
(5855)
Statut Gminy Września
(5855)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5740)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5728)
Biblioteka Publiczna
(5656)
Uchwały Zarządu
(5629)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5628)
Plany zamówień publicznych
(5616)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5583)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(5539)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5520)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5466)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5425)
Wybory samorządowe 2018
(5409)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5395)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5329)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(5166)
Majątek komunalny
(5065)
Rocznik 2014
(5056)
Plan Rozwoju Lokalnego
(5031)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4976)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4931)
Opłaty lokalne
(4893)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4795)
Rocznik 2015
(4787)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4781)
Rocznik 2014
(4774)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4723)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4720)
Rocznik 2012
(4673)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4655)
Rocznik 2013
(4615)
Petycje
(4614)
Rocznik 2012
(4589)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4572)
Podstawa prawna systemu
(4537)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4502)
Rocznik 2013
(4371)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(4368)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(4299)
Rocznik 2010
(4281)
Rocznik 2011
(4247)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(4226)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(4202)
Przetargi 2020
(4178)
Rocznik 2015
(4176)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4165)
Protokoły z komisji budżetowej
(4115)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(4088)
Deklaracja elektroniczna
(4063)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(4056)
Protokoły z komisji oświaty
(4026)
Worki do segregacji odpadów
(4017)
PROTOKÓŁ NR 63
(3995)
Petycje
(3990)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3987)
Rocznik 2011
(3982)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3966)
Rocznik 2008
(3965)
Protokoły z komisji zdrowia
(3960)
PROTOKÓŁ NR 69
(3956)
Oświadczenie majątkowe
(3936)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3924)
Nieograniczone
(3908)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3900)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3854)
Rocznik 2009
(3837)
PROTOKÓŁ NR 67
(3827)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3806)
Rocznik 2005
(3803)
Protokół 59
(3800)
PROTOKÓŁ NR 58
(3789)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3782)
PROTOKÓŁ NR 66
(3752)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3721)
PROTOKÓŁ NR 70
(3719)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3708)
PROTOKÓŁ NR 60
(3682)
PROTOKÓŁ NR 61
(3673)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3645)
PROTOKÓŁ NR 64
(3627)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3622)
Konkursy
(3619)
PROTOKÓŁ NR 65
(3615)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
Rocznik 2017
(3606)
Protokół nr 62
(3596)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3566)
Archiwum 2011
(3563)
2014 rok
(3513)
Lobbing
(3503)
PROTOKÓŁ NR 68
(3493)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3474)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3473)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3466)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2005
(3444)
PROTOKÓŁ NR 71
(3436)
2012 rok
(3432)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3423)
Opłata targowa
(3407)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3405)
Rocznik 2006
(3400)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3389)
Rocznik 2007
(3375)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3349)
Rocznik 2010
(3341)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Rocznik 2009
(3329)
Rocznik 2003
(3322)
Rocznik 2007
(3317)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3303)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3297)
Rocznik 2016
(3290)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3282)
Rocznik 2002
(3280)
Rocznik 2003
(3273)
Podatek rolny w 2015 roku
(3269)
Rocznik 2008
(3265)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3263)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(3254)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3246)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3244)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3239)
Rocznik 2006
(3239)
Informacja o wyborze oferty
(3233)
Rocznik 2004
(3231)
Przedszkola
(3225)
Rocznik 2004
(3216)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3203)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3193)
Poziomy recyklingu
(3192)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3189)
Rocznik 2016
(3134)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3130)
Rejestr umów przetargowych
(3129)
Majątek komunalny
(3126)
Oświata Niepubliczna
(3117)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3105)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(3066)
Archiwum
(3050)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(3041)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(3038)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(3029)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(3029)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(3021)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(3004)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2996)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2984)
za 2010 rok
(2965)
Oświadczenie majątkowe
(2956)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2950)
2013 rok
(2946)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2939)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2933)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2931)
2013 rok
(2931)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2930)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2893)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2885)
Oświadczenie majątkowe
(2880)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2877)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2871)
Rocznik 2018
(2869)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2867)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2859)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2856)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2854)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2836)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2815)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2815)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2785)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2784)
Protokół 1
(2782)
2011 rok
(2764)
Rocznik 2017
(2757)
Rocznik 2001
(2755)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2755)
Rada Nadzorcza
(2753)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2753)
Inne ogłoszenia
(2751)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2745)
Podatki lokalne w roku 2016
(2745)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2735)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2726)
Protokół Nr 60
(2724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2720)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2717)
2011 rok
(2712)
Oświadczenie majątkowe
(2703)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2701)
CRP Sp. z o. o.
(2699)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2693)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2684)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2677)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2670)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2669)
Oświadczenie majątkowe
(2668)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2667)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2665)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2658)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2654)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2653)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2648)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2642)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2641)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2631)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2630)
Protokół 3
(2630)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2626)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2625)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2618)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2612)
Oświadczenie majątkowe
(2612)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2611)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2605)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2600)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2599)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2599)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2592)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2589)
Oświadczenie majątkowe
(2588)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2586)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2573)
Obwody głosowania
(2573)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2571)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2570)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2562)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2557)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2557)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2557)
Obowiązek Informacyjny
(2555)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2551)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2546)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2543)
Oświadczenie majątkowe
(2540)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2539)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2538)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2538)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2537)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2534)
Protokół 2
(2528)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2523)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(2519)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2510)
Protokół nr XIV/2003
(2502)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2501)
Protokół nr 19
(2501)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2489)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2489)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2485)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2474)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2459)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2457)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2451)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2451)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2441)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2435)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2425)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2418)
Zarząd
(2414)
Rocznik 2018
(2412)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2412)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2412)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2409)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2407)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2406)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2405)
2014 rok
(2405)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2404)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2396)
2012 rok
(2392)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2391)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2390)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2390)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2384)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2383)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2380)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2379)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2378)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2376)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2374)
Uchwała Nr X/132/2011
(2372)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2369)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2368)
Jakość wody do spożycia
(2366)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2366)
Protokół 4
(2366)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2364)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2362)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2344)
PROTOKÓŁ NR 56
(2333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2318)
PROTOKÓŁ NR 32
(2317)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2305)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2305)
Unieważnienia przetargów
(2295)
Rocznik 2002
(2294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2288)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2284)
Protokół
(2280)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2277)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2275)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2269)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2267)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2265)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2252)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2250)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2249)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2244)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(2242)
Uchwała Nr II/31/2014
(2241)
Adres
(2240)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2237)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2236)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2236)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2235)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2228)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2226)
PROTOKÓŁ NR 47
(2219)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2219)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2217)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2215)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2215)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2214)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2214)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2211)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2209)
PROTOKÓŁ NR 42
(2208)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2208)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2207)
PROTOKÓŁ NR 66
(2202)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2199)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(2196)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2196)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2196)
Protokół
(2192)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2191)
Protokół 69
(2190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2188)
Protokół Nr LX / 2002
(2185)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2184)
Protokół Nr 46
(2181)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2181)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2181)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2180)
Umowa spółki
(2180)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2179)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2177)
2010 rok
(2174)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2174)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2173)
PROTOKÓŁ NR 30
(2171)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2171)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2167)
Protokół
(2165)
Protokół 47
(2163)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2162)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2161)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2158)
PROTOKÓŁ NR 84
(2157)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2151)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2151)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2151)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(2145)
PROTOKÓŁ NR 87
(2139)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2139)
PROTOKÓŁ NR 53
(2136)
Protokoły z komisji Doraźnej
(2133)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2132)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2131)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(2124)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2121)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2121)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2118)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2116)
PROTOKÓŁ NR 11
(2116)
Nazwa i adres
(2113)
Paweł-Trans
(2109)
Zabytki
(2109)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(2108)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2108)
PROTOKÓŁ NR 14
(2108)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2107)
PROTOKÓŁ NR 18
(2106)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2102)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2100)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2100)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2098)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2096)
PROTOKÓŁ NR 85
(2096)
DECYZJA Nr 600/2010
(2086)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2085)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2084)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2084)
ORDO Poznań
(2083)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(2082)
Archiwum 2012
(2081)
2015 rok
(2081)
PROTOKÓŁ NR 4
(2073)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2073)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(2073)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(2071)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2071)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2070)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2070)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(2069)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2068)
Uchwała Nr 322
(2064)
Dotacje
(2062)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2061)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(2058)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(2057)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(2056)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(2053)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2052)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2051)
PROTOKÓŁ NR LXII
(2048)
Protokół nr 45
(2048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(2046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(2046)
Protokół Nr 62
(2046)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(2043)
Protokół NR 57
(2043)
PROTOKÓŁ NR LIX
(2042)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(2041)
Dane podstawowe
(2041)
Protokół nr 32
(2041)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(2038)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(2036)
Protokół LXVI
(2035)
Protokół Nr I / 2002
(2035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(2032)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2031)
Protokół 62
(2031)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(2031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(2031)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(2029)
Protokół Nr 50
(2026)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2023)
Protokół
(2022)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(2022)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(2022)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(2019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(2017)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2013)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(2013)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(2012)
Protokół nr 51
(2012)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(2011)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(2009)
Protokół nr 10
(2007)
Protokół 12
(2007)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(2006)
Uchwała Nr III/17/2010
(2003)
PROTOKÓŁ Nr 83
(2002)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1998)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1998)
Protokół Nr VIII / 2003
(1998)
Protokół 48
(1997)
Protokół 43
(1997)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1996)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1996)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1995)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1995)
PROTOKÓŁ NR 13
(1995)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1995)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1994)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1993)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1992)
Protokół
(1990)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1990)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1989)
Protokół nr 56
(1988)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1987)
DECYZJA nr 360/2013
(1986)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1985)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1983)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1983)
Protokół 6
(1982)
Protokół nr 16
(1981)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1981)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1981)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1980)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1979)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1978)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1975)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1970)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1969)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1969)
PROTOKÓŁ NR 23
(1967)
PROTOKÓŁ NR 43
(1967)
Protokół Nr 56
(1967)
Protokół Nr 50
(1966)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1966)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1965)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1963)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1959)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1959)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1958)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1958)
PROTOKÓŁ NR 89
(1957)
Ochrona danych osobowych
(1955)
Protokół Nr LIII / 2002
(1952)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1950)
PROTOKÓŁ NR 16
(1949)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1948)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1946)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1945)
2012 rok
(1943)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1943)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1942)
Status prawny
(1941)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1941)
Protokół
(1940)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1939)
Protokół
(1938)
Protokół 49
(1938)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1938)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1936)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1934)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1932)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1932)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1931)
2009 rok
(1929)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1929)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1929)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1929)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1929)
Protokół 5
(1928)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1928)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1928)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1926)
Protokół Nr 51
(1926)
PROTOKÓŁ NR 54
(1924)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1921)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1921)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół
(1920)
Protokół Nr LVIII
(1916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1916)
PROTOKÓŁ NR 38
(1916)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1914)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1913)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1912)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1911)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1910)
Protokół 66
(1908)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1906)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1905)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1903)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1903)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1902)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1901)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1899)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1898)
Protokół 38
(1897)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1897)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1897)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1896)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1896)
Protokół nr 67
(1895)
Protokół 75
(1895)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1895)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1891)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1890)
Protokół
(1890)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1890)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1890)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1888)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1888)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1888)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1885)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1885)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1884)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1884)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1883)
Protokół 74
(1882)
Organizacja
(1882)
Nazwa i adres
(1882)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1882)
Protokół 5
(1881)
Protokół nr 22
(1877)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1876)
Protokół nr 30
(1876)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1874)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1873)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1872)
Protokół 61
(1872)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1871)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1870)
Protokół 16
(1869)
PROTOKÓŁ NR 36
(1868)
Protokół LXXI
(1867)
PROTOKÓŁ NR 57
(1867)
2010 rok
(1867)
PROTOKÓŁ NR 7
(1867)
Protokół nr 21
(1866)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1866)
Protokół nr 17
(1865)
PROTOKÓŁ NR 61
(1864)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1863)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1863)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1863)
Protokół
(1863)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1863)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1862)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1861)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1860)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1860)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1860)
Protokół
(1859)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1857)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1855)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1855)
za 2009 rok
(1854)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1854)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1853)
Protokół
(1853)
Protokół
(1852)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1852)
Uchwała Nr 12
(1852)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1850)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1849)
Struktura własnościowa
(1849)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1848)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1847)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1846)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1845)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1845)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1843)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1842)
Protokół Nr III / 2002
(1842)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1842)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1842)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1841)
2016 rok
(1841)
Protokół 41
(1839)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1837)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1837)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1834)
Protokół nr 53
(1833)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1832)
Protokół nr 53
(1832)
Protokół nr 34
(1832)
Protokół
(1832)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1831)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1829)
Protokół
(1828)
Protokół nr 61
(1825)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1825)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1824)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1822)
Protokół 45
(1821)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1821)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1821)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1820)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1819)
Protokół nr 7
(1819)
Protokół
(1819)
Uchwała nr VI/86/2011
(1819)
Protokół Nr II / 2002
(1818)
PROTOKÓŁ NR 28
(1818)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1816)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1816)
Protokół 68
(1815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1814)
PROTOKÓŁ NR 41
(1814)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1814)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1814)
PROTOKÓŁ NR 52
(1814)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1813)
Protokół nr 11
(1812)
PROTOKÓŁ NR 21
(1810)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1808)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1808)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1807)
Protokół Nr LVI / 2002
(1806)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1805)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1805)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1805)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1803)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1802)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1801)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1801)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1801)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1801)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1800)
Protokół nr XXXIII/2005
(1800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1798)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1796)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1796)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1796)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1795)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1795)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1794)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1792)
za 2005 rok
(1792)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1789)
PROTOKÓŁ NR 64
(1789)
Protokół nr 6
(1789)
PROTOKÓŁ NR 2
(1788)
Protokół nr 7
(1788)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1788)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1788)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Protokół 46
(1787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1786)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1785)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1784)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1783)
Protokół nr 18
(1781)
Protokół nr VI/2011
(1781)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1778)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1778)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1778)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1777)
Protokół LXXXII
(1777)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1777)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1775)
Protokół 50
(1774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1774)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1774)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1773)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1773)
Protokół Nr V / 2003
(1773)
Protokół nr 39
(1773)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1772)
PROTOKÓŁ NR 65
(1772)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1772)
Protokół Nr 46
(1771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1771)
Protokół
(1770)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1770)
PROTOKÓŁ NR 51
(1770)
Ograniczone
(1770)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1770)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1769)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1769)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1769)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1766)
Protokół Nr LI / 2002
(1765)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1765)
Protokół nr 50
(1765)
Protokół Nr LV / 2002
(1765)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1763)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1763)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1761)
Protokół Nr LVII / 2002
(1760)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1759)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1758)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1757)
Protokół nr 7
(1757)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1757)
Protokół Nr 47
(1754)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1753)
Protokół nr 14
(1753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1753)
Gimnazja
(1753)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1751)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1749)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1749)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1749)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1749)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1749)
PROTOKÓŁ NR 19
(1747)
Protokół nr 13
(1746)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1746)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1745)
Protokół nr 15
(1745)
Protokół LXXV
(1745)
Protokół Nr VI / 2003
(1743)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1742)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1740)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1739)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1739)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1739)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1739)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1738)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1738)
Protokół 44
(1738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1738)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1737)
Protokół nr 26
(1737)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1737)
Protokół nr 55
(1737)
za 2007 rok
(1736)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1736)
Uchwała nr IV/37/06
(1734)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1734)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1734)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1733)
Protokół
(1733)
Protokół
(1732)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1732)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1731)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1730)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1730)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1729)
Protokół
(1729)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1729)
Protokół 65
(1729)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1728)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1727)
Protokół nr 13
(1725)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1725)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1725)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1724)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1724)
Protokół nr 27
(1723)
Protokół Nr VII / 2003
(1723)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1721)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1721)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1721)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1721)
Protokół nr 57
(1719)
Protokół nr 59
(1718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1717)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1714)
PROTOKÓŁ NR 60
(1714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1713)
Protokół nr 8
(1713)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1712)
PROTOKÓŁ NR 24
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1712)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1710)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1710)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1709)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1708)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1708)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1706)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1705)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1705)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1705)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1704)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1703)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1703)
Protokół Nr L / 2002
(1702)
PROTOKÓŁ NR 35
(1701)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1701)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1700)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1698)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1698)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1697)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1697)
2009 rok
(1697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1696)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1696)
za 2006 rok
(1694)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1694)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1693)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1692)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1692)
Protokół 64
(1692)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1691)
Protokół nr 14
(1690)
PROTOKÓŁ NR 55
(1689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1689)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1689)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1688)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1688)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
(1687)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1687)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1687)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1685)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1683)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1682)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1681)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1681)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1681)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1680)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1680)
Protokół Nr LII / 2002
(1680)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1680)
Protokół 39
(1679)
Protokół nr VIII/2007
(1679)
PROTOKÓŁ NR 49
(1678)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1678)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1677)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1677)
Ogłoszenie
(1676)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1676)
Protokół nr 28
(1675)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1674)
Uchwała Nr II/29/2014
(1674)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1673)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1673)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1672)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1672)
Protokół nr XXIX/2005
(1669)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1669)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1668)
Umowy o zamówienia publiczne
(1667)
Protokół 18
(1667)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1667)
PROTOKÓŁ NR 62
(1666)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1666)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1666)
Protokół
(1664)
UCHWAŁA NR 69
(1664)
Protokół nr 55
(1664)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1663)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1663)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1662)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1662)
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
(1662)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1662)
Protokół
(1662)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1662)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1660)
Protokół nr 51
(1659)
Protokół nr 11
(1659)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1658)
Protokół nr 24
(1658)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1658)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1656)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1655)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1654)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1654)
Protokół Nr IX / 2003
(1653)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1652)
Protokół 9
(1652)
Protokół 72
(1651)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1651)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1650)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1650)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1649)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1648)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1648)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1647)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1646)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1646)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1646)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1645)
PROTOKÓŁ NR 58
(1644)
Protokół nr XVIII/2004
(1644)
Protokół LX
(1644)
Protokół
(1644)
PROTOKÓŁ NR 46
(1644)
Protokół 6
(1643)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1643)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1643)
Protokół
(1642)
Protokół nr XXVI/2004
(1641)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1641)
Protokół nr XXIV/2004
(1641)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1641)
za 2008 rok
(1641)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1640)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1639)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1639)
Protokół
(1639)
Protokół
(1638)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1638)
Protokół 40
(1638)
Protokół 1
(1637)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1637)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1636)
Protokół nr XX/2004
(1635)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1635)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1634)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1634)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1634)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1633)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1633)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1633)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1633)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1632)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1631)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1631)
Protokół nr 23
(1631)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1630)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1630)
Protokół nr 18
(1629)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1629)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1628)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1628)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1628)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1628)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1627)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1625)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1625)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1624)
Protokół nr 48
(1624)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1624)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1624)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1624)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1622)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1620)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1620)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1620)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1619)
Ogłoszenie
(1618)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1618)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1617)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1617)
Ogłoszenie
(1617)
Protokół Nr 49
(1617)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1616)
Protokół nr XLIII/2006
(1616)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1615)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1615)
ZARZĄDZENIE NR 156/2015
(1615)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1615)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1615)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1614)
Protokół nr 9
(1614)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1614)
Protokół nr 52
(1613)
Protokół nr XII/2003
(1612)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1612)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1611)
Protokół
(1610)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1610)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1609)
Zarządzenie Nr 59
(1609)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1609)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Protokół nr 44
(1608)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1608)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1608)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1608)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1607)
Protokół 22
(1607)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1606)
Protokół
(1605)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1605)
Starosta Wrzesiński informuje
(1604)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1604)
Protokół nr VI/2007
(1604)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1603)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1603)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1602)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1601)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1599)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1599)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1599)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1599)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1599)
Protokół 42
(1599)
Protokół nr XXX/2005
(1599)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1598)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1598)
PROTOKÓŁ NR 44
(1598)
Protokół nr I/2006
(1597)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1597)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1597)
Uchwała Nr 127
(1597)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1597)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1597)
Ogłoszenie
(1597)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1597)
Protokół Nr LIV / 2002
(1596)
Kultura fizyczna i sport Miasta i Gminy Września
(1596)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1595)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1594)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1594)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1592)
PROTOKÓŁ NR 5
(1591)
Protokół nr 57
(1591)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1590)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1589)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1589)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1587)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1587)
Protokół nr XI/2003
(1587)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1586)
UCHWAŁA NR 91
(1585)
Uchwała Nr V/80/2011
(1584)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1584)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1584)
Protokół Nr X / 2003
(1583)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1582)
Protokół nr 54
(1582)
Protokół nr 24
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1581)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1580)
2011 rok
(1580)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1579)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1579)
Protokół nr XXXV/2005
(1579)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1578)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1578)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1577)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1577)
Protokół
(1576)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1576)
Uchwała nr 95
(1576)
Ogłoszenie
(1575)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1575)
Protokół nr XLI/2006
(1575)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1574)
Uchwała nr XXXVI/359/05
(1574)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1574)
Protokół 4
(1574)
Uchwała nr XI/102/03
(1573)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1573)
Ogłoszenie
(1572)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1572)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1571)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1571)
Protokół LXXVI
(1571)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1570)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1568)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1568)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1567)
Protokół nr 14
(1567)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1567)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1567)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1566)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1566)
Uchwała Nr 144
(1565)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1565)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1565)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1565)
Protokół 3
(1563)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1562)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1561)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1561)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1560)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1560)
Protokół nr XIX/2004
(1559)
Kwalifikacja wojskowa
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1557)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1556)
Obwieszczenie
(1554)
Protokół Nr LIX / 2002
(1554)
Protokół
(1554)
Protokół 59
(1553)
Protokół 67
(1553)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1553)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1553)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1552)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1552)
Uchwała nr 94
(1552)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1551)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1551)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1550)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1550)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1549)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1549)
UCHWAŁA nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2004r.
(1549)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1549)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1549)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1548)
PROTOKÓŁ NR 63
(1548)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1548)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1548)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1548)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1547)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1547)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1546)
Protokół nr XLIV/2006
(1546)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1546)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1545)
PROTOKÓŁ NR 86
(1545)
UCHWAŁA NR 80
(1545)
Protokół nr 41
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1545)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1545)
Zarządzenie nr 254/2012
(1545)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1545)
PROTOKÓŁ NR LX
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1544)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1544)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1544)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1544)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1544)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1543)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1542)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1540)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1540)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
(1539)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1539)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1538)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1538)
Obwieszczenie
(1538)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1538)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1538)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1537)
Protokół LXXIV
(1537)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1536)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1536)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1536)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1536)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1535)
Protokół LXV
(1535)
Protokół nr 52
(1535)
Ogłoszenie
(1535)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1535)
Protokół LXXII
(1534)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1534)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1534)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1533)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1533)
Protokół
(1533)
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1533)
Protokół 71
(1533)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1532)
Protokół nr 12
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1531)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1531)
PROTOKÓŁ NR 26
(1531)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
(1530)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1530)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1529)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1529)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1528)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1528)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1527)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1527)
Uchwała Nr 106
(1527)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1527)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1527)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1526)
Protokół nr XXV/2004
(1525)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1525)
Protokół nr XXI/2004
(1525)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1524)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1524)
Protokół nr 49
(1524)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1522)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1522)
Komunikat
(1522)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1521)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1521)
Protokół LXVIII
(1521)
Protokół nr XXXIV/2005
(1520)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1520)
Protokół nr IX/2007
(1520)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1520)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1520)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1520)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1520)
Protokół nr XXXI/2005
(1519)
Protokół 70
(1519)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1519)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1518)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1518)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1517)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1517)
Uchwała Nr X/131/2011
(1516)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1515)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1515)
Uchwała Nr 141
(1515)
Protokół 60
(1514)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1514)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1513)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1513)
Protokół Nr 54
(1513)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1513)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1513)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1512)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1512)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1512)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1512)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1511)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1511)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1510)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1509)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1509)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1509)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1507)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1507)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1507)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1507)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1506)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1506)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1506)
Protokół LXXVIII
(1505)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1505)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1504)
Uchwała Nr 52
(1504)
rok 2013
(1504)
Uchwała nr 71
(1504)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1503)
Protokół nr III/2006
(1503)
Rok 2013
(1503)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1502)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1501)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1501)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1501)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1501)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1500)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1500)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1500)
Uchwała Nr 126
(1499)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1499)
Protokół nr XXVIII/2004
(1499)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1498)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1498)
Uchwała nr VIII/66/03
(1498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1497)
Protokół nr XVI/2003
(1497)
Protokół nr XL/2006
(1497)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1497)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1495)
Protokół nr XIII/2003
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1495)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1495)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1494)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1494)
Protokół nr XV/2003
(1493)
Uchwała Nr 116
(1493)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1493)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1493)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1493)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1493)
Protokół nr 73
(1492)
Protokół nr X/2007
(1492)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1492)
Protokół nr 20
(1492)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1492)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1489)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1489)
PROTOKÓŁ NR 69
(1489)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1489)
Uchwała Nr 44
(1489)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1488)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1488)
Uchwała Nr 128
(1488)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1488)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1487)
PROTOKÓŁ nr 45
(1487)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1486)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1485)
Uchwała Nr 48
(1485)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1485)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1484)
Uchwała Nr 53
(1484)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1484)
Ogłoszenie
(1484)
Uchwała Nr 120
(1483)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1483)
Protokół
(1483)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1483)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1483)
Ogłoszenie
(1483)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1483)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1482)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1482)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1481)
Uchwała Nr 61
(1481)
Uchwała Nr 148
(1481)
Protokół nr XXXVI/2005
(1480)
Protokół nr 9
(1480)
Ogłoszenie
(1480)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1480)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1480)
Obwieszczenie
(1479)
PROTOKÓŁ NR 10
(1479)
Obwieszczenie
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1479)
Protokół nr II/2006
(1479)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1479)
UCHWAŁA nr 60
(1478)
Ogłoszenie
(1478)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1477)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1476)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1476)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1475)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1474)
Uchwała Nr 47
(1474)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1474)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1474)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1472)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1472)
Uchwała Nr 88
(1471)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1471)
Uchwała Nr 42
(1471)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1471)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1470)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1470)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1469)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1469)
Zarządzenie nr 253/2012
(1469)
Protokół nr XXIII/2004
(1467)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1467)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1466)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1465)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1465)
Uchwała Nr 146
(1465)
Protokół LXIX
(1465)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1465)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1465)
Protokół nr 15
(1465)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1464)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1464)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1464)
Obwieszczenie
(1463)
Obwieszczenie
(1463)
Zarządzenie nr 174/2012
(1463)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1463)
Zarządzenie nr 251/2012
(1462)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1462)
Uchwała Nr III/32/2010
(1461)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1461)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1460)
Uchwała Nr 43
(1460)
Ogłoszenie
(1460)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1459)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1459)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1459)
Uchwała Nr 45
(1458)
Rocznik 2019
(1458)
Uchwała Nr 39
(1458)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1458)
Protokół nr XLII/2006
(1458)
Protokół LXXIII
(1458)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1457)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1456)
PROTOKÓŁ NR 40
(1456)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1456)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1456)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1456)
Uchwała Nr 49
(1456)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1456)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1455)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1455)
Protokół 5
(1454)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1454)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1454)
Obwieszczenie
(1454)
Ogłoszenie
(1453)
Zarządzenie nr 256/2012
(1453)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1453)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1452)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1452)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1451)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1451)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1451)
Rok 2014
(1450)
Uchwałą nr 85
(1450)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1449)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1449)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1449)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1448)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1448)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1448)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1448)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1447)
Protokół Nr IV / 2003
(1447)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1447)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1447)
Ogłoszenie
(1447)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1447)
Uchwała Nr 27
(1447)
Protokół nr XXVII/2004
(1446)
Uchwała Nr 31
(1445)
Uchwała Nr 46
(1445)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1445)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1445)
Uchwała Nr 112
(1445)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1445)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1444)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1444)
PROTOKÓŁ NR 8
(1443)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1443)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1443)
Protokół nr XXXIX/2006
(1442)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1442)
Zarządzenie nr 162/2012
(1442)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1442)
Uchwała Nr 102
(1442)
PROTOKÓŁ NR 64
(1442)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1441)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1441)
Protokół 20
(1441)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1441)
Uchwała Nr 34
(1440)
Uchwała Nr 51
(1439)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1439)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1439)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1439)
Uchwała Nr 64
(1438)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1438)
Uchwała Nr 7
(1438)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1437)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1437)
Uchwała Nr 32
(1436)
UCHWAŁA NR 76
(1436)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1436)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1436)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1436)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1435)
Protokół LXXIX
(1434)
Protokół nr 17
(1434)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1434)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1434)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1434)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1434)
Zarządzenie nr 240/2012
(1434)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1433)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1433)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1433)
UCHWAŁA NR 86
(1433)
Protokół LXX
(1432)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1432)
Protokół 63
(1432)
Uchwała Nr 143
(1431)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1431)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1431)
PROTOKÓŁ NR 6
(1431)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1431)
Uchwała Nr 58
(1430)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1430)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1429)
Protokół LXVII
(1429)
Protokół nr 45
(1428)
Uchwała Nr 8
(1428)
Uchwała Nr 104
(1427)
Uchwała nr 74
(1427)
Protokół LXXXI
(1427)
Uchwała Nr 103
(1427)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1426)
Protokół LXII
(1426)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1426)
Protokół LXI
(1426)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1426)
Protokół nr VII/2007
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1425)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1425)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1425)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1425)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1425)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1424)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1424)
Uchwała Nr 55
(1424)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1424)
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1424)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1424)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1423)
Uchwała Nr 65
(1423)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1423)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1422)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1421)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1421)
PROTOKÓŁ NR 15
(1421)
2011 rok
(1421)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1421)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1421)
Uchwała Nr 3
(1420)
UCHWAŁA NR 99
(1420)
Uchwała Nr 24
(1420)
Ogłoszenie
(1420)
PROTOKÓŁ NR 90
(1420)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1420)
rok 2012
(1419)
Protokół 1
(1419)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1419)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1419)
Uchwała Nr 35
(1419)
Uchwała Nr 50
(1419)
Uchwała Nr 115
(1418)
Kadra pedagogiczna
(1418)
Uchwała nr XXX/282/05
(1417)
PROTOKÓŁ NR 70
(1417)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1416)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1416)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1416)
2010 rok
(1416)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1415)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1415)
Protokół nr V/2007
(1415)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1414)
PROTOKÓŁ NR 88
(1414)
Protokół nr 15
(1414)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1413)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1413)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1411)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1411)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1411)
Uchwała Nr 54
(1411)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1411)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1410)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1410)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1410)
Ogłoszenie
(1410)
Protokół nr IV/2006
(1410)
Uchwała Nr 18
(1409)
Uchwała nr 98
(1408)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1408)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1408)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1408)
Uchwała Nr 125
(1407)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1407)
Uchwała Nr 59
(1406)
Uchwała Nr 33
(1406)
Uchwała Nr 93
(1406)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1406)
Uchwała Nr 142
(1406)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1405)
Protokół 13
(1405)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1405)
Uchwała nr III/13/2002
(1405)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1405)
Uchwała nr 92
(1404)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1404)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1404)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1403)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1403)
Uchwała Nr V/54/2015
(1403)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1402)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1402)
Protokół 15
(1402)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1402)
Uchwała Nr 57
(1402)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1401)
Uchwała Nr 29
(1401)
Protokół LXXXIV
(1401)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1401)
Uchwała Nr 28
(1401)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1401)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1400)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1400)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1400)
Obwieszczenie
(1400)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1400)
PROTOKÓŁ NR 20
(1400)
PROTOKÓŁ NR 3
(1399)
Uchwała Nr 121
(1399)
Uchwała Nr 84
(1399)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1399)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1399)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1398)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1398)
Uchwała Nr 26
(1398)
Uchwała Nr 89
(1397)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1397)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1397)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1397)
Uchwała Nr 78
(1397)
Obwieszczenie
(1397)
Protokół nr XXXII/2005
(1397)
UCHWAŁA NR 73
(1396)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1396)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1396)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1396)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1396)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1396)
Uchwała Nr 41
(1395)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1395)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1395)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1394)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1394)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1394)
Uchwała Nr 147
(1394)
Ogłoszenie
(1394)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1394)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1393)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1393)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1393)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1393)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1393)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1393)
PROTOKÓŁ NR 81
(1392)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1392)
PROTOKÓŁ NR 37
(1392)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1391)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1391)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1391)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1391)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1391)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1390)
2012 rok
(1390)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1389)
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
(1389)
Uchwała nr 79
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1388)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1388)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1387)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1387)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1387)
Programy i Plany
(1387)
2011 rok
(1387)
Uchwała Nr 114
(1387)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1387)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1386)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1386)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1386)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1386)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1386)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1385)
Protokół Nr 58
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1385)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1384)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1384)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1384)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1384)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1383)
Uchwała Nr 145
(1383)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1383)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1383)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1383)
Uchwała Nr 36
(1383)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1382)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1382)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1381)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1381)
Zarządzenie nr 214/2012
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1381)
Uchwała Nr 2
(1381)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1380)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1380)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1380)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1380)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1380)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1380)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1379)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1379)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1379)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1379)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1379)
Uchwała Nr 328
(1379)
Protokół nr XXII/2004
(1379)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1379)
Uchwała Nr 105
(1378)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1378)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1378)
Uchwała nr XIII/137/03
(1377)
Uchwała Nr 25
(1377)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1377)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1377)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1376)
Obwieszczenie
(1376)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1376)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2016 roku
(1376)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1376)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1376)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1375)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1375)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1375)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1375)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1375)
Ogłoszenie
(1375)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1375)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1375)
Protokół 14
(1374)
Zarządzenie nr 170/2012
(1374)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1374)
U C H W A Ł A Nr 81
(1373)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1373)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1372)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1371)
Zarządzenie nr 169/2010
(1371)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1371)
Protokół 19
(1371)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1371)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1371)
Uchwała Nr 318
(1370)
Uchwała Nr 23
(1370)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1370)
Uchwała nr XI/101/03
(1370)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1370)
Protokół 1
(1370)
Uchwała Nr 21
(1370)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1369)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1369)
PROTOKÓŁ NR 72
(1368)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1368)
PROTOKÓŁ NR 31
(1368)
Uchwała Nr 56
(1368)
Protokół 6
(1368)
Uchwała Nr X/130/2011
(1368)
Obwieszczenie
(1368)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1367)
Uchwała Nr 111
(1367)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1367)
Uchwała Nr 123
(1367)
Protokół 4
(1367)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1366)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1366)
Protokół 2
(1365)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1365)
Obwieszczenie
(1364)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1364)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1364)
Zarządzenie nr 234/2012
(1363)
Uchwała Nr 100
(1363)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1363)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1363)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1363)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1363)
PROTOKÓŁ NR 71
(1363)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1362)
Uchwała Nr V/65/2011
(1362)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1362)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1362)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1361)
Protokół LXXX
(1361)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1360)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1359)
PROTOKÓŁ NR 29
(1359)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1359)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1358)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1357)
UCHWAŁA NR 325
(1357)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1357)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1357)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1357)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1356)
Uchwała Nr 66
(1356)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1356)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1356)
Protokół LXXVII
(1355)
Uchwała Nr 124
(1355)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1354)
Uchwała Nr 109
(1354)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1354)
Protokół 21
(1354)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1354)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1354)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1354)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1353)
rok 2014
(1353)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1353)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1352)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1352)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1352)
PROTOKÓŁ NR 68
(1352)
U C H W A Ł A Nr 62
(1352)
U C H W A Ł A Nr 82
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1350)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1350)
UCHWAŁA NR 77
(1350)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1350)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1350)
Uchwała nr II/9/2002
(1349)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1349)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1349)
Uchwała Nr 320
(1349)
Zarządzenie nr 198/2012
(1349)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1348)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1348)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1347)
UCHWAŁA NR 70
(1347)
2011 rok
(1347)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1347)
PROTOKÓŁ NR 27
(1346)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1346)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1346)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1346)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1345)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1345)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1345)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1345)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1344)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1343)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1343)
Protokół LXXXIII
(1343)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1343)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1343)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1342)
U C H W A Ł A Nr 327
(1342)
Uchwała Nr 101
(1342)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1342)
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z 22 sierpnia 2018 r.
(1342)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1341)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1341)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1341)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1340)
Uchwała Nr 37
(1340)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1340)
UCHWAŁA NR 321
(1340)
Zarządzenie nr 220/2012
(1339)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1339)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1339)
Uchwała Nr 122
(1339)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1339)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1339)
Ogłoszenie
(1338)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1337)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1337)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1337)
Protokół nr 8
(1337)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1337)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1336)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1336)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1335)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1335)
PROTOKÓŁ NR 12
(1335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1335)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1335)
Protokół nr 16
(1335)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1335)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1334)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1334)
Uchwała Nr 319
(1334)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1334)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1334)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1334)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1334)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1334)
Uchwała Nr V/45/03
(1333)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1333)
Uchwała Nr 19
(1332)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1332)
Obwieszczenie
(1332)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1331)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1331)
Ogłoszenie
(1331)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1331)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1331)
Uchwała Nr 20
(1331)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1330)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1330)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1330)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1330)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1330)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1329)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1329)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1329)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1328)
Uchwała Nr 16
(1327)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1327)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1327)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1326)
2010 rok
(1326)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1325)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1325)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1324)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1324)
Uchwała Nr 110
(1324)
Uchwała nr VIII/72/03
(1324)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1324)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1323)
Uchwała Nr 323
(1323)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1322)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1322)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1322)
Protokół nr 63
(1322)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1321)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1321)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1321)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1321)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1320)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1320)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1320)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1320)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1320)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1319)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1319)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1319)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1318)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1318)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1318)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1317)
PROTOKÓŁ NR 48
(1317)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1317)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1316)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1316)
rok 2010
(1316)
Uchwała Nr I/21/2014
(1316)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1316)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1315)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1315)
Protokół
(1315)
Ogłoszenie
(1315)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1314)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1314)
UCHWAŁA NR 313
(1314)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1314)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1313)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1313)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1313)
Zarządzenie nr 145/2012
(1313)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1312)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1312)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1311)
Protokół 24
(1311)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1311)
PROTOKÓŁ NR 34
(1311)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1311)
Uchwała nr VIII/70/03
(1311)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1311)
Uchwała Nr 329
(1311)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1310)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1310)
2011 rok
(1309)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1309)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1309)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1309)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1308)
Protokół nr XVII/2003
(1308)
Obwieszczenie
(1308)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1307)
Program współpracy 2015
(1307)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1306)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1306)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1306)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1306)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1306)
Ogłoszenie
(1305)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1305)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1305)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1305)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1304)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1304)
Protokół Nr 22
(1304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1304)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1304)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1303)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1303)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1303)
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
(1302)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1302)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1302)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1302)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1302)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1302)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1301)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1301)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1301)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1301)
PROTOKÓŁ NR 39
(1301)
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
(1300)
Uchwała Nr III/34/2010
(1300)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1300)
Obwieszczenie
(1300)
Protokół 11
(1299)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1299)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1299)
ZARZĄDZENIE Nr 40/2019
(1299)
Uchwała Nr 63
(1299)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1298)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1298)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1298)
Uchwała nr III/25/06
(1298)
2012 rok
(1297)
2013 rok
(1297)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1297)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1297)
Ogłoszenie
(1297)
Uchwała nr XI/108/03
(1297)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1297)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1296)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1296)
Uchwała Nr 324
(1295)
Uchwała Nr 17
(1295)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1295)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1295)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1294)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1294)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1294)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1293)
Uchwała nr VIII/64/03
(1293)
Ogłoszenie
(1293)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1292)
Uchwała nr VI/91/07
(1292)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1292)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1291)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1291)
Uchwała nr XII/174/2015
(1291)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1289)
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
(1289)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1289)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1289)
Protokół 10
(1289)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1288)
Zarządzenie nr 31/2012
(1288)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1288)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1287)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1287)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1287)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1287)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1286)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1286)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1286)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1286)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1286)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1285)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1285)
Protokół 7
(1285)
Zarządzenie nr 122/2010
(1285)
Uchwała Nr 9
(1284)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1284)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1284)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1284)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1284)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1283)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1282)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1281)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1281)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1280)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1280)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1280)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1280)
PROTOKÓŁ NR 65
(1279)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1279)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1279)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1279)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1279)
Obowiązek informacyjny
(1279)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1278)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1278)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1278)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1278)
Uchwała Nr 67
(1278)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1277)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1277)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1276)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1276)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1275)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1275)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1275)
Uchwała Nr 13
(1275)
Uchwała Nr 1
(1275)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1274)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1274)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1273)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1273)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1273)
2014 rok
(1273)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1273)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1273)
Zarządzenie nr 159/2012
(1272)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1272)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1272)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1272)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1271)
Ogłoszenie
(1271)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1270)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1270)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1270)
Uchwała nr VII/104/07
(1270)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1270)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1269)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1269)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1268)
Uchwała nr XLI/414/06
(1268)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1267)
Działalność charytatywna
(1267)
Uchwała nr XX/181/04
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1267)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1266)
Uchwała Nr 5
(1266)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1266)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1265)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1265)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1265)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1264)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1264)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1264)
Zarządzenie nr 215
(1264)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1264)
Dostawa ławek parkowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1264)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1263)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1263)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1263)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1263)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1262)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1262)
Regulaminy korzystania ze zbiorów
(1262)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1262)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1260)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1260)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1260)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
(1260)
Uchwała Nr 15
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1259)
Protokół
(1259)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1259)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1259)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1258)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1258)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1258)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1258)
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1258)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1257)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1257)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1257)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1257)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1257)
UCHWAŁA NR 314
(1256)
Zarządzenie nr 124/2012
(1256)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1255)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1255)
Uchwała nr XII/118/03
(1255)
Uchwała Nr 11
(1254)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1254)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1254)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1254)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1254)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1254)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1254)
Uchwała nr XX/182/04
(1253)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1253)
2012 rok
(1253)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1252)
Rok 2015
(1252)
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.
(1251)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1251)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1251)
Uchwała nr XV/146/03
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1251)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1251)
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Września - odpowiedzi na pytania (1)
(1251)
Umowy 2017
(1250)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1250)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1250)
Uchwała nr XI/100/03
(1250)
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1249)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1249)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1249)
Protokół nr 10
(1248)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1248)
2011 rok
(1248)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1248)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1248)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1247)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1246)
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1) (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(1246)
Uchwała Nr 317
(1246)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1245)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1245)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1245)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1244)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1244)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1244)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1243)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1243)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1243)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1242)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1242)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1242)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1242)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1242)
Uchwała nr XII/115/03
(1242)
Protokół 17
(1242)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1241)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1241)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1241)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1241)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1241)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1240)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1240)
Uchwała nr II/7/2002
(1240)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1240)
Uchwała Nr V/66/2011
(1239)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1238)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1238)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1238)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1237)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1237)
Uchwała nr V/45/07
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1236)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1235)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1234)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1234)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1234)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1234)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1233)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1232)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1232)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1232)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1232)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1232)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1232)
Uchwała nr III/16/2002
(1231)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1231)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1231)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1230)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1230)
Uchwała Nr 6
(1230)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1230)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1229)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1229)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1229)
UCHWAŁA NR 4
(1229)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1229)
Protokół 2
(1229)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1228)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1228)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1228)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1228)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1228)
Uchwała Nr 14
(1228)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1228)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1227)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1227)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1226)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1226)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1226)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1226)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1226)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1226)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1225)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1225)
Uchwała nr XIV/141/03
(1225)
Uchwała nr XL/390/06
(1225)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1225)
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1225)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Węgierki
(1225)
Zarządzenie nr 68/2012
(1225)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1224)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1224)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1224)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1224)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1224)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1224)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1223)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1223)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1223)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1223)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1222)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1222)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1222)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1221)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1221)
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
(1221)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1221)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
(1221)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1220)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1220)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1220)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1219)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1219)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1218)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1218)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1218)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1218)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1218)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1218)
ZARZĄDZENIE NR 152/2015
(1217)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1217)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1217)
UCHWAŁA NR 315
(1217)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1217)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1217)
Uchwała nr 312
(1216)
wybory do Sejmu i Senatu 2019
(1216)
DECYZJA nr 653/2013
(1215)
2011 rok
(1214)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1214)
Uchwała nr III/14/2002
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1213)
Uchwała nr XXII/204/04
(1213)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1213)
Uchwała nr VI/69/07
(1213)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1213)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1212)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1212)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1212)
Protokół nr 9
(1212)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1212)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1211)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1211)
Uchwała nr VIII/65/03
(1211)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
(1210)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1210)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1210)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1209)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1208)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1208)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1208)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1207)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1207)
Uchwała nr XII/114/03
(1207)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1206)
ROK 2018
(1206)
Uchwała nr IV/36/02
(1206)
Uchwała Nr X/129/2011
(1206)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1206)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1206)
UCHWAŁA NR 10
(1205)
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni – etap 1 (II postępowanie)
(1205)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1205)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1205)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1205)
Uchwała nr 326
(1204)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1204)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1204)
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2017 roku
(1204)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1204)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1204)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1203)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1203)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1202)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1202)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(1202)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1201)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1201)
Protokół 3
(1200)
Uchwała nr XII/112/03
(1200)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1199)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1199)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1199)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1199)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1199)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
(1198)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1198)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1198)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1197)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1197)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Uchwała nr XI/99/03
(1197)
2010
(1196)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1196)
Uchwała nr III/15/2002
(1196)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1195)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1195)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1195)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1194)
Umowy 2018
(1194)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1194)
Informacja - sprzedaż VW Transporter T4
(1193)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1193)
Zarządzenie nr 112/2012
(1193)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1193)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1192)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: przebudową pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej, budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem parku, przebudową nawierzchni dróg gminnych
(1192)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1191)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1191)
Uchwała nr XII/117/03
(1191)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1191)
Uchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni z dnia 5 października 2018 r.
(1191)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1191)
OGŁOSZENIE
(1191)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1191)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1191)
Protokół 8
(1190)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1189)
Protokół 23
(1189)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1188)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1188)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1188)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1187)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(1187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1187)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 27 listopada 2015 r.
(1187)