BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
9552889
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-08-2018
Informacja o samorządzie
(245393)
Zamówienia publiczne
(96981)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(85870)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(59616)
Przetargi 2015
(48972)
Oferty pracy
(45866)
Aktualne oferty pracy
(44214)
Przetargi 2014 - archiwum
(41464)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(41073)
Urząd Miasta i Gminy
(39999)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(37155)
Przetargi 2017
(34677)
Przetargi 2016
(33214)
Władze
(32725)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(28952)
Kontakt
(26587)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(25477)
Przetargi - archiwum 2012
(25288)
Akty prawne i protokoły
(24790)
Podatki lokalne
(22965)
Przetargi - archiwum 2013
(21561)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(20367)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(20270)
Opłata śmieciowa
(20107)
Przetargi 2018
(16833)
Oświadczenia majątkowe radnych
(16765)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(15909)
Aktualne wyniki naborów
(15731)
Jednostki organizacyjne gminy
(15264)
Uchwały Rady Miejskiej
(15098)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(14826)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(13957)
Archiwum zakładowe
(13689)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(13591)
Rada Miejska we Wrześni
(13155)
Sprawy finansowe
(12687)
Ogłoszenia
(12185)
Jednostki pomocnicze gminy
(12115)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12048)
Zarządzenia Burmistrza
(12027)
Informacja o wynikach przetargów
(11666)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(11657)
Zastępcy Burmistrza
(11410)
Konsultacje społeczne
(11303)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(11281)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(10866)
Publicznie dostępne wykazy danych
(9939)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(9562)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(9549)
Archiwum ofert pracy
(8691)
Spółki z udziałem gminy
(8383)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(8316)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8199)
Ogłoszenia
(7804)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7351)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(7178)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(7175)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7027)
Protokoły z sesji
(6768)
Deklaracja
(6630)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6400)
Przetargi - archiwum
(6133)
Sprawozdania finansowe
(6105)
Archiwum wyników naborów
(6031)
Składy Komisji
(5986)
Archiwum 2001-2002
(5883)
Terminy wpłaty opłaty
(5721)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5663)
Placówki oświatowe
(5491)
Segregacja odpadów komunalnych
(5464)
Zmiany Budżetowe
(5424)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(5416)
Uchwała budżetowa
(5306)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5269)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(5226)
Schronisko dla zwierząt
(5144)
Protokoły z komisji edukacji
(5095)
Nazwy i adresy
(4950)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4920)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(4918)
Muzeum Regionalne
(4889)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(4816)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4716)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4660)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(4625)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4604)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4571)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4463)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(4427)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4406)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4402)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4398)
Statut Miasta i Gminy
(4389)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4388)
Uchwały Zarządu
(4388)
Majątek komunalny
(4383)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4299)
Biblioteka Publiczna
(4286)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4283)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4278)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4198)
Rocznik 2014
(4190)
Statut Miasta i Gminy Września
(4180)
Zgromadzenia publiczne
(4128)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4083)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4082)
Podatki lokalne w roku 2018 - druki interaktywne
(4066)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4041)
Opłaty lokalne
(4027)
Rocznik 2015
(3971)
Rocznik 2014
(3956)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3951)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3935)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3926)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3875)
Rocznik 2012
(3872)
Rocznik 2012
(3839)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3811)
Petycje
(3772)
Rocznik 2013
(3759)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3740)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3690)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(3648)
Rocznik 2013
(3618)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3529)
Petycje
(3497)
Rocznik 2010
(3489)
Rocznik 2011
(3481)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Podstawa prawna systemu
(3428)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3427)
Plany zamówień publicznych
(3422)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3325)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3303)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3274)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3268)
Protokoły z komisji budżetowej
(3266)
Rocznik 2015
(3263)
Rocznik 2008
(3261)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3235)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3234)
PROTOKÓŁ NR 63
(3208)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3191)
PROTOKÓŁ NR 69
(3190)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3179)
Protokoły z komisji oświaty
(3166)
Rocznik 2005
(3161)
Podatki lokalne w 2018 r.
(3160)
Rocznik 2011
(3157)
Rocznik 2009
(3144)
Protokoły z komisji zdrowia
(3136)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3128)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3119)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3118)
Oświadczenie majątkowe
(3099)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(3096)
Deklaracja elektroniczna
(3074)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3067)
PROTOKÓŁ NR 58
(3050)
PROTOKÓŁ NR 67
(3041)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3036)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3022)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3010)
Protokół 59
(3003)
PROTOKÓŁ NR 66
(3000)
PROTOKÓŁ NR 70
(2998)
PROTOKÓŁ NR 61
(2997)
Archiwum 2011
(2994)
PROTOKÓŁ NR 60
(2986)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2983)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2953)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2926)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(2924)
2014 rok
(2910)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2907)
PROTOKÓŁ NR 64
(2906)
PROTOKÓŁ NR 65
(2902)
2012 rok
(2896)
Worki do segregacji odpadów
(2895)
Podatek rolny w 2015 roku
(2875)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2856)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2839)
Protokół nr 62
(2829)
PROTOKÓŁ NR 68
(2811)
Rocznik 2006
(2811)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2808)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2781)
Rocznik 2007
(2766)
PROTOKÓŁ NR 71
(2754)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2742)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2728)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2700)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2693)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2690)
Opłata targowa
(2657)
Rocznik 2003
(2656)
Rocznik 2004
(2640)
Rocznik 2002
(2639)
Rocznik 2005
(2638)
2013 rok
(2638)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2621)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2620)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2620)
Informacja o wyborze oferty
(2595)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2594)
Rocznik 2010
(2579)
Nieograniczone
(2570)
Rocznik 2009
(2552)
Rocznik 2017
(2537)
za 2010 rok
(2535)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2528)
Rocznik 2008
(2523)
Rocznik 2007
(2520)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2515)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2513)
Lobbing
(2509)
Majątek komunalny
(2508)
2011 rok
(2497)
Rocznik 2003
(2489)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2486)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2481)
Rocznik 2016
(2474)
Rocznik 2004
(2459)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2454)
Rocznik 2006
(2449)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2438)
2011 rok
(2426)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2413)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2400)
2013 rok
(2400)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2395)
Podatki lokalne w roku 2016
(2381)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2376)
Przedszkola
(2359)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2357)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2357)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2344)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2325)
Rocznik 2016
(2322)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2311)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2309)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2308)
Oświadczenie majątkowe
(2304)
Poziomy recyklingu
(2301)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2298)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2298)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2294)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2291)
Konkursy
(2278)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2277)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2260)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2253)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2238)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2226)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2226)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2222)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2221)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2211)
Inne ogłoszenia
(2208)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2199)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2191)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2147)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2146)
2014 rok
(2144)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2142)
Protokół Nr 60
(2140)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2133)
Oświadczenie majątkowe
(2132)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2129)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2122)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2115)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2112)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2081)
Rocznik 2001
(2079)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2075)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2073)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2073)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2071)
2012 rok
(2068)
Oświadczenie majątkowe
(2062)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2061)
Rada Nadzorcza
(2054)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2053)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2046)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2036)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2035)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2030)
Oświadczenie majątkowe
(2029)
Protokół nr 19
(2023)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2021)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2015)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2006)
CRP Sp. z o. o.
(2000)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1997)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1987)
Uchwała Nr X/132/2011
(1985)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1985)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1984)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1982)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1980)
Oświadczenie majątkowe
(1979)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1975)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1970)
Archiwum
(1953)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1952)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1951)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1951)
Protokół 1
(1946)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1945)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1943)
Oświata Niepubliczna
(1942)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1937)
Sprzedaż lokali komunalnych
(1937)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1936)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1934)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1930)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1930)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1930)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1920)
Zespoły Szkół
(1920)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1918)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1917)
Oświadczenie majątkowe
(1916)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1903)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1901)
2010 rok
(1900)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1885)
Protokół nr XIV/2003
(1883)
Unieważnienia przetargów
(1873)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1869)
Oświadczenie majątkowe
(1867)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1862)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1858)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1854)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1853)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1852)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1852)
Rocznik 2002
(1845)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1845)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1844)
Protokół 3
(1836)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1834)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1833)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1827)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1826)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1825)
Zarząd
(1824)
PROTOKÓŁ NR 53
(1819)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1818)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1818)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1816)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1806)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1802)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1801)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1800)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1795)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1792)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1790)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1787)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1782)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1781)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1774)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1774)
Protokół
(1774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1772)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1772)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1771)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1765)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1765)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1761)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1761)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1757)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1757)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1753)
Gimnazja
(1753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1752)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1745)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1742)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1736)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1734)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1732)
Protokół Nr 46
(1730)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1729)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1728)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1728)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1727)
Adres
(1725)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1725)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1723)
Protokół
(1723)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1722)
PROTOKÓŁ NR 42
(1716)
Protokół Nr LX / 2002
(1716)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1713)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1712)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1710)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1707)
Uchwała Nr II/31/2014
(1707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1706)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1705)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1704)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1704)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1703)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1703)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1702)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1702)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1701)
Protokół 2
(1701)
Archiwum 2012
(1700)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1699)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1691)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1691)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1690)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1688)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1687)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1686)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1682)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1680)
Rocznik 2017
(1680)
Nazwa i adres
(1675)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1674)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1670)
2012 rok
(1670)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1669)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1669)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1662)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1662)
PROTOKÓŁ NR 32
(1660)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1659)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1659)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1655)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1654)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1654)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1651)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1650)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1649)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1648)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1646)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1646)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1646)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1645)
Protokół 69
(1643)
Umowa spółki
(1643)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1641)
2009 rok
(1641)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1641)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1641)
Protokół
(1639)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1639)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1638)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1637)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1636)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1636)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1635)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1635)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1635)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1633)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1631)
DECYZJA nr 360/2013
(1631)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1626)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1625)
Protokół 47
(1622)
PROTOKÓŁ NR 66
(1622)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1621)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1620)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1620)
PROTOKÓŁ NR 84
(1620)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1619)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1618)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1618)
PROTOKÓŁ NR 18
(1617)
Paweł-Trans
(1616)
Protokół nr 45
(1615)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1615)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1614)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1614)
PROTOKÓŁ NR 47
(1612)
DECYZJA Nr 600/2010
(1612)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1610)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1607)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1605)
Protokół 4
(1605)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1603)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1602)
Uchwała Nr III/17/2010
(1600)
Protokół LXVI
(1598)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1597)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1596)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1593)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1592)
PROTOKÓŁ NR 30
(1590)
Protokół 62
(1589)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1588)
Protokół 43
(1588)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1588)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1587)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1587)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1587)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1587)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1586)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1586)
Protokół Nr I / 2002
(1585)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1585)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1584)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1582)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1577)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1577)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1576)
PROTOKÓŁ NR 54
(1576)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1575)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1574)
PROTOKÓŁ NR 87
(1572)
Protokół 48
(1571)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1571)
Protokół NR 57
(1569)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1569)
Uchwała Nr 322
(1566)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1566)
2010 rok
(1563)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1563)
Uchwały
(1563)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1561)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1561)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1561)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1561)
PROTOKÓŁ NR 85
(1561)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1560)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1559)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1559)
za 2009 rok
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1554)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1554)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1552)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1552)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1551)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1550)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1548)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1547)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1547)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1547)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1546)
Protokół
(1546)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1545)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1545)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1544)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1542)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1542)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1540)
PROTOKÓŁ NR 11
(1538)
Protokół Nr 56
(1538)
Protokół Nr 62
(1537)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1537)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1536)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1536)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1535)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1534)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1534)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1534)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1532)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1532)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1531)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1530)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1530)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1529)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1528)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1528)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1527)
Protokół nr 56
(1527)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1526)
Protokół nr 32
(1523)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1522)
Protokół nr 10
(1521)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1521)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1520)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1520)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1518)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1518)
PROTOKÓŁ NR 14
(1518)
Protokół
(1518)
Protokół 12
(1518)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1517)
Protokół Nr 50
(1515)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1515)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1514)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1514)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1514)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1513)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1512)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1512)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1512)
Protokół Nr LIII / 2002
(1511)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1511)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1510)
PROTOKÓŁ NR 57
(1508)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1508)
PROTOKÓŁ NR 61
(1508)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1508)
PROTOKÓŁ NR 4
(1507)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1507)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1507)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1507)
Protokół 49
(1502)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1502)
Protokół 38
(1501)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1501)
PROTOKÓŁ NR 43
(1500)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1500)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1498)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1497)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1497)
Protokół Nr VIII / 2003
(1497)
2015 rok
(1497)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1496)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1495)
PROTOKÓŁ NR 89
(1494)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1493)
PROTOKÓŁ NR 52
(1492)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1490)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1490)
Protokół nr 51
(1489)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1489)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1489)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1488)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1485)
PROTOKÓŁ NR 13
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1484)
Nazwa i adres
(1484)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1484)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1483)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1483)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1483)
Uchwała nr VI/86/2011
(1482)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1482)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1482)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1481)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1481)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1480)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1480)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1479)
Protokół nr 30
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1478)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1477)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1477)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1477)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1477)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1476)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1476)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1472)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1471)
Protokół
(1471)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1470)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1470)
Protokół 61
(1468)
PROTOKÓŁ NR 23
(1468)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1468)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1467)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1467)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1466)
PROTOKÓŁ NR 38
(1464)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1464)
Protokół Nr LVIII
(1463)
PROTOKÓŁ NR 7
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1461)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1461)
Protokół Nr 51
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1460)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1460)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1459)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1459)
Protokół nr 21
(1458)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1458)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1458)
Protokół Nr 50
(1455)
PROTOKÓŁ NR 51
(1453)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1452)
Dane podstawowe
(1452)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1452)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1452)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1451)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1450)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1449)
Protokół nr 61
(1448)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1448)
Protokół 66
(1446)
Protokół nr 53
(1445)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1444)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1444)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1443)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1443)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1442)
Protokół nr 67
(1440)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1440)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1439)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1439)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1439)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1438)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1438)
za 2007 rok
(1438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1437)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1437)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1437)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1436)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1435)
Protokół 74
(1434)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1433)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1433)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1432)
Ograniczone
(1432)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1432)
Protokół
(1432)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1429)
Uchwała Nr 12
(1429)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1429)
PROTOKÓŁ NR 16
(1429)
Protokół nr VI/2011
(1428)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1426)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1426)
Protokół 68
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1425)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1424)
Protokół nr 22
(1424)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1423)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1422)
Protokół 41
(1422)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1421)
Protokół Nr LV / 2002
(1421)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1420)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1420)
Protokół Nr III / 2002
(1419)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1418)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1417)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1417)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1417)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1417)
Protokół
(1416)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1416)
za 2006 rok
(1414)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1414)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1413)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1413)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1412)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1412)
Protokół
(1411)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1411)
Protokół nr 16
(1410)
za 2005 rok
(1410)
Obwody głosowania
(1409)
PROTOKÓŁ NR 65
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1408)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1407)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1407)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1407)
PROTOKÓŁ NR 64
(1406)
Protokół
(1406)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1406)
Protokół 45
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1404)
Protokół 16
(1404)
Protokół Nr II / 2002
(1404)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1404)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1402)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1402)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1401)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1401)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1400)
2009 rok
(1399)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1399)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1398)
Protokół LXXI
(1398)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1397)
Protokół Nr LI / 2002
(1395)
Protokół Nr V / 2003
(1394)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1394)
Protokół nr 17
(1393)
Protokół LXXV
(1393)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1392)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1391)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1389)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1388)
Protokół nr XXXIII/2005
(1388)
Uchwała nr IV/37/06
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1386)
Protokół Nr L / 2002
(1386)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1385)
Protokół Nr LVI / 2002
(1385)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1384)
Protokół 6
(1384)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1383)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1383)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1382)
Protokół nr 53
(1382)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1382)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1382)
Protokół
(1382)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1381)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1381)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1381)
Protokół
(1380)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1380)
Rejestr umów przetargowych
(1380)
Jakość wody do spożycia
(1378)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1377)
Protokół 75
(1375)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1375)
PROTOKÓŁ NR 41
(1374)
PROTOKÓŁ NR 36
(1373)
Protokół nr 18
(1373)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1372)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1371)
Protokół 50
(1370)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1370)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1370)
Protokół nr 11
(1370)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1369)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1369)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1368)
Protokół Nr 47
(1368)
Protokół nr 59
(1368)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1367)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1367)
Protokół 5
(1367)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1366)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1366)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1365)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1364)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1364)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1363)
Protokół LXXXII
(1362)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1362)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1361)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1361)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1360)
Protokół Nr VI / 2003
(1360)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1360)
Protokół nr 34
(1359)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1357)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1357)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1356)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1356)
Protokół Nr LVII / 2002
(1356)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1355)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1354)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1354)
Uchwała Nr V/80/2011
(1353)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1353)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1351)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1350)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1350)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1350)
Status prawny
(1350)
Umowy o zamówienia publiczne
(1350)
PROTOKÓŁ NR 60
(1348)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1348)
Protokół
(1348)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1348)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1347)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1346)
PROTOKÓŁ NR 2
(1346)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1345)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1345)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1344)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1344)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1343)
Protokół Nr 46
(1342)
Protokół 46
(1342)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1342)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1342)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1340)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1339)
Protokół 18
(1339)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1338)
Organizacja
(1338)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1337)
Protokół nr 39
(1336)
PROTOKÓŁ NR 28
(1336)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1336)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1335)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1334)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1334)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1334)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1334)
Protokół nr 13
(1334)
Protokół nr 7
(1333)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1333)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1333)
Protokół nr 6
(1332)
Protokół
(1332)
Protokół
(1332)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1331)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1331)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1329)
za 2008 rok
(1329)
Protokół Nr VII / 2003
(1328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1327)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1327)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1327)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1327)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1326)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1325)
Protokół nr 50
(1325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1324)
PROTOKÓŁ NR 62
(1324)
Protokół nr 7
(1323)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1323)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1323)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1323)
Protokół nr XXVI/2004
(1323)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1322)
PROTOKÓŁ NR 21
(1322)
Protokół nr 27
(1321)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1321)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1320)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1319)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1319)
Struktura własnościowa
(1317)
Protokół 65
(1317)
Ogłoszenie
(1317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1316)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1316)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1316)
Protokół 1
(1315)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1315)
Protokół nr 55
(1315)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1315)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1315)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1314)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1314)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1313)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1313)
Protokół nr 15
(1312)
UCHWAŁA NR 69
(1312)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1312)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1311)
PROTOKÓŁ NR 55
(1310)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1309)
Protokół nr 7
(1309)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1308)
Protokół nr XVIII/2004
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1307)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1305)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1304)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1304)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1304)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1304)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1303)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1301)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1300)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1300)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1300)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1300)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1299)
Protokół nr 14
(1298)
Protokół 9
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1297)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1297)
PROTOKÓŁ NR 56
(1297)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1296)
Protokół
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1295)
Protokół 39
(1295)
Protokół nr 57
(1295)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(1294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1294)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1294)
Protokół nr 14
(1294)
Protokół 5
(1294)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1294)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1294)
Ogłoszenie
(1293)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1293)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1293)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1292)
Protokół
(1292)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1291)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1291)
Ogłoszenie
(1291)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1291)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1290)
Zarządzenie Nr 59
(1290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1289)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1289)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1288)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1288)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1288)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1287)
Protokół nr 55
(1287)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1286)
Uchwała Nr II/29/2014
(1286)
Protokół 44
(1285)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1284)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1284)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1282)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1282)
Protokół nr XXIV/2004
(1282)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1281)
Protokół nr XXIX/2005
(1279)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1278)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1278)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1278)
Protokół 64
(1278)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1277)
PROTOKÓŁ NR 58
(1277)
Protokół 72
(1277)
Protokół
(1276)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1276)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1275)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1275)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1274)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1274)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1274)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1273)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1273)
2011 rok
(1272)
Starosta Wrzesiński informuje
(1272)
Uchwała Nr X/131/2011
(1271)
PROTOKÓŁ NR 49
(1271)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1271)
Protokół Nr LII / 2002
(1270)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1270)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1270)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1270)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1270)
Protokół nr 28
(1270)
Protokół nr 41
(1268)
Protokół nr VIII/2007
(1267)
Protokół
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
ORDO Poznań
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1266)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1266)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1266)
Protokół nr XII/2003
(1266)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1266)
Protokół nr XLI/2006
(1266)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1265)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1265)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1265)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1265)
PROTOKÓŁ NR 35
(1265)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1264)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1263)
Protokół nr XXX/2005
(1263)
Protokół LX
(1262)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1262)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1261)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1261)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1260)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1260)
Protokół nr IX/2007
(1260)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1260)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1259)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1259)
Protokół
(1259)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1258)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1256)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1256)
Protokół nr 51
(1256)
Protokół nr I/2006
(1256)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1256)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1255)
Protokół nr XIX/2004
(1255)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1254)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1254)
UCHWAŁA NR 80
(1254)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1253)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1253)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1253)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1252)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1251)
PROTOKÓŁ NR 24
(1251)
Protokół nr 8
(1251)
Protokół Nr IX / 2003
(1251)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1250)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1250)
Protokół nr 48
(1250)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1249)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1249)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1248)
Ogłoszenie
(1248)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1247)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1247)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1247)
Protokół LXXVI
(1246)
PROTOKÓŁ NR 19
(1246)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1246)
PROTOKÓŁ NR 44
(1245)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1244)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1244)
Protokół nr XXXIV/2005
(1244)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1244)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1243)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1243)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1242)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1241)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1241)
Protokół nr XIII/2003
(1240)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1240)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1240)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1239)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1238)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1238)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1237)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1237)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1237)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1237)
Protokół 6
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1236)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1236)
Protokół nr 23
(1236)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1236)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1235)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1235)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1235)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1234)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1233)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1233)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1233)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1233)
Protokół 40
(1232)
Protokół nr XI/2003
(1230)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1230)
Uchwała nr 95
(1230)
Protokół
(1230)
Uchwała Nr III/32/2010
(1229)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1229)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1229)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1228)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1228)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1228)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1228)
Protokół nr 13
(1227)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1227)
Protokół nr 44
(1227)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1227)
Protokół Nr X / 2003
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1227)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1226)
Protokół nr VI/2007
(1226)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1226)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1226)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1226)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1225)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1225)
PROTOKÓŁ NR 46
(1225)
Protokół nr XLIII/2006
(1225)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1224)
Protokół Nr 49
(1224)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1224)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1222)
Protokół
(1222)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1221)
Uchwała Nr 127
(1221)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1221)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1221)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1220)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1220)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1220)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1220)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1220)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1220)
Protokół
(1220)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1219)
Protokół nr 24
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1218)
Uchwała Nr 44
(1218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1218)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1217)
Protokół nr 26
(1217)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1216)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1216)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1216)
Uchwała nr 94
(1215)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1214)
Protokół nr 24
(1213)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1213)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1213)
UCHWAŁA NR 91
(1212)
Obwieszczenie
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1211)
Protokół nr 9
(1211)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1211)
Protokół
(1210)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(1210)
Zarządzenie nr 254/2012
(1209)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1209)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1208)
PROTOKÓŁ NR 5
(1207)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1207)
Protokół nr 11
(1207)
Protokół 22
(1206)
Protokół nr 52
(1206)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1206)
Protokół 42
(1206)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1205)
Protokół Nr LIV / 2002
(1205)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1205)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1204)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1204)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1204)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1204)
Uchwała Nr 52
(1204)
Uchwała Nr 53
(1203)
Protokół nr XX/2004
(1203)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1203)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1203)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1203)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1203)
Protokół nr XL/2006
(1202)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1201)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1200)
Protokół nr XLIV/2006
(1200)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1200)
Protokół nr XXXV/2005
(1200)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1199)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1199)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1198)
Protokół nr 57
(1198)
Protokół nr 49
(1198)
Protokół 59
(1198)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1197)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1197)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1197)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1197)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1197)
Protokół nr XVI/2003
(1196)
Protokół nr 54
(1195)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1195)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1195)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1195)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1194)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1194)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1194)
Protokół
(1194)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1193)
Protokół
(1193)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1192)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1192)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1192)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1192)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1192)
Uchwała Nr 144
(1192)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1191)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1190)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1190)
Protokół nr XXXI/2005
(1189)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1189)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1189)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1189)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1189)
Protokół LXXVIII
(1189)
PROTOKÓŁ NR 63
(1189)
Protokół 67
(1189)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1188)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1188)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1187)
Protokół Nr LIX / 2002
(1187)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1187)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1187)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1187)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1186)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1186)
Protokół LXXIV
(1185)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1185)
Uchwała Nr 48
(1183)
Protokół
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1183)
Zarządzenie nr 162/2012
(1183)
Uchwała Nr 47
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1182)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1182)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1182)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1182)
Uchwała Nr 42
(1181)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1181)
Protokół nr XXVIII/2004
(1181)
Protokół nr XXXVI/2005
(1180)
Zarządzenie nr 174/2012
(1180)
Zarządzenie nr 240/2012
(1180)
Uchwała Nr X/130/2011
(1180)
Uchwała nr XXX/282/05
(1180)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1179)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1178)
Uchwała nr 71
(1178)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1178)
Uchwała Nr 120
(1176)
Uchwała Nr 106
(1176)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1176)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1175)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1175)
Ogłoszenie
(1175)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1175)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1175)
Protokół nr 14
(1174)
PROTOKÓŁ NR 69
(1174)
Uchwała Nr 88
(1174)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1174)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1174)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1174)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1173)
Protokół 3
(1172)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1172)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1172)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1171)
PROTOKÓŁ NR 86
(1171)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1171)
Zarządzenie nr 253/2012
(1170)
Protokół 4
(1170)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1170)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1170)
Protokół nr XXI/2004
(1169)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1169)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1169)
Komunikat
(1169)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1168)
UCHWAŁA nr 60
(1168)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1168)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1168)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1168)
Uchwała Nr 39
(1168)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1167)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1167)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1167)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1167)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1167)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1167)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1167)
Protokół nr X/2007
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1166)
Protokół 60
(1166)
Uchwała Nr 116
(1166)
Zarządzenie nr 251/2012
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1165)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1165)
Protokół 71
(1165)
Protokół LXXII
(1165)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1165)
Protokół
(1164)
Uchwała Nr 61
(1164)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1164)
OGŁOSZENIE
(1163)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1163)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1163)
Protokół nr 18
(1163)
Ogłoszenie
(1162)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1162)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1162)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1162)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1161)
Protokół 70
(1161)
Protokół
(1161)
Protokół nr XV/2003
(1161)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1160)
Protokół nr III/2006
(1160)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1160)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1160)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1160)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1160)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1160)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1159)
Protokół nr XXV/2004
(1159)
Uchwała Nr 141
(1159)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1159)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1158)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1158)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1158)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1157)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1157)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1157)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1157)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1156)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1156)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1156)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1155)
Uchwała nr III/13/2002
(1155)
Uchwała Nr 34
(1155)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1155)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1155)
Protokół LXV
(1155)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1154)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1154)
Protokół nr XXIII/2004
(1153)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1153)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1153)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1152)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1152)
Obwieszczenie
(1152)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1152)
Uchwała Nr 64
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1151)
Uchwała Nr 49
(1151)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1151)
Obwieszczenie
(1150)
Uchwała Nr 45
(1150)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1150)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1149)
Uchwała Nr 7
(1149)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1149)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1149)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1148)
Uchwała nr VIII/66/03
(1148)
Uchwała Nr 65
(1148)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1148)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1148)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1148)
Uchwała Nr 18
(1147)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1147)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1147)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1147)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1147)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1147)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1147)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1146)
Protokół
(1145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1145)
Uchwała Nr V/65/2011
(1145)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1144)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1144)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1144)
Uchwałą nr 85
(1144)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1144)
Uchwała Nr 3
(1144)
UCHWAŁA NR 99
(1144)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1143)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1143)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1143)
Uchwała Nr 46
(1143)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1142)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1142)
Uchwała nr 74
(1142)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1141)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1141)
Protokół Nr 54
(1141)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1141)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1141)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1141)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1140)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1140)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1140)
Uchwała Nr 43
(1140)
Uchwała Nr 31
(1140)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1139)
Protokół nr 20
(1139)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1139)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1139)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1139)
Zarządzenie nr 256/2012
(1139)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1138)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1138)
Obwieszczenie
(1137)
Obwieszczenie
(1137)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1137)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1136)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1136)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1136)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1135)
Uchwała Nr 58
(1135)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1135)
Uchwała Nr 126
(1135)
Protokół nr 9
(1134)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1134)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1134)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1134)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1133)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1133)
Uchwała Nr V/54/2015
(1132)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1131)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1131)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1130)
PROTOKÓŁ NR 10
(1129)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1129)
Uchwała Nr 2
(1129)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1129)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1128)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1128)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1128)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1128)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1128)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1127)
Uchwała Nr 27
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1127)
Protokół
(1127)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1125)
PROTOKÓŁ NR LX
(1125)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1125)
Uchwała nr 98
(1125)
Uchwała Nr 32
(1124)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1124)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1124)
Uchwała Nr 51
(1124)
PROTOKÓŁ NR 40
(1124)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1124)
Ogłoszenie
(1123)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1123)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1123)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1123)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1123)
Obwieszczenie
(1122)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1122)
Uchwała Nr 57
(1122)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1121)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1121)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1121)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1121)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1121)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1121)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1120)
Uchwała Nr 128
(1120)
PROTOKÓŁ NR 6
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1120)
Protokół nr 73
(1120)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1120)
UCHWAŁA NR 76
(1119)
Zarządzenie nr 214/2012
(1119)
Protokół nr 12
(1118)
Uchwała Nr 328
(1118)
PROTOKÓŁ nr 45
(1118)
Protokół 5
(1118)
Protokół nr VII/2007
(1118)
Protokół nr 52
(1118)
Zarządzenie nr 170/2012
(1117)
Obwieszczenie
(1117)
Ogłoszenie
(1116)
Uchwała Nr 103
(1116)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1115)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1115)
UCHWAŁA NR 86
(1115)
Obwieszczenie
(1115)
Zarządzenie nr 234/2012
(1115)
Obwieszczenie
(1115)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1114)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1114)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1114)
Uchwała Nr 59
(1113)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1112)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1112)
Protokół nr V/2007
(1112)
Uchwała Nr 8
(1112)
Uchwała Nr 29
(1112)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1111)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1111)
PROTOKÓŁ NR 26
(1111)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1110)
Uchwała Nr 54
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1110)
Protokół LXVIII
(1110)
Protokół nr XLII/2006
(1110)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1110)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1109)
Uchwała Nr 33
(1109)
Uchwała Nr 112
(1109)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1108)
Uchwała Nr 35
(1108)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1108)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1108)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1108)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1107)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1107)
Protokół 15
(1107)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1107)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1107)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1107)
Ogłoszenie
(1106)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1106)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1106)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1106)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1106)
Zarządzenie nr 198/2012
(1105)
Protokół 1
(1105)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1105)
Uchwała Nr 102
(1105)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1105)
Uchwała nr VIII/72/03
(1105)
Uchwała Nr 84
(1104)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1104)
PROTOKÓŁ NR 64
(1104)
Uchwała Nr 50
(1104)
Protokół nr XXXIX/2006
(1104)
Protokół 20
(1103)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1103)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1103)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1103)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1102)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1102)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1102)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1102)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1102)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1102)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1102)
Protokół Nr IV / 2003
(1101)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1101)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1101)
Protokół nr XXXII/2005
(1101)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1101)
Protokół LXXIX
(1101)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1101)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1101)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1100)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1100)
Działalność charytatywna
(1099)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1099)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1098)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1098)
Zarządzenie nr 220/2012
(1098)
UCHWAŁA NR 73
(1098)
Uchwała Nr 41
(1097)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1097)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1097)
Uchwała Nr 55
(1097)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1097)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1097)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1096)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1096)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1096)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1095)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1095)
Uchwała Nr 93
(1095)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1095)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1095)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1095)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1094)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1094)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1094)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1094)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1094)
Uchwała Nr V/45/03
(1094)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1093)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1093)
Uchwała Nr 318
(1093)
Uchwała Nr 89
(1093)
Ogłoszenie
(1092)
Ogłoszenie
(1092)
Uchwała Nr 78
(1092)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1092)
Uchwała Nr 115
(1092)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1092)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1091)
Uchwała Nr 100
(1091)
2016 rok
(1091)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1091)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1091)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1091)
2011 rok
(1091)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1090)
Protokół nr 8
(1090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1090)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1089)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1089)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1089)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1089)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1089)
Protokół nr II/2006
(1089)
Rocznik 2018
(1089)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1089)
Uchwała Nr 37
(1089)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1089)
Uchwała Nr III/34/2010
(1088)
Uchwała Nr 21
(1088)
Uchwała nr XX/182/04
(1088)
Protokół nr 15
(1087)
PROTOKÓŁ NR 70
(1087)
Uchwała Nr 123
(1087)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1087)
Uchwała Nr 148
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1086)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1086)
Protokół 63
(1085)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1085)
Uchwała Nr 104
(1085)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1084)
Uchwała Nr 56
(1084)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1084)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1084)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1084)
Uchwała Nr 24
(1084)
Uchwała Nr 146
(1083)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1083)
Uchwała Nr 28
(1083)
Protokół LXXIII
(1083)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1083)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1083)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1083)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1083)
Protokół LXIX
(1082)
Uchwała Nr 36
(1082)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1082)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1081)
Uchwała Nr 66
(1080)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1080)
Protokół nr XXVII/2004
(1080)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1080)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1080)
Uchwała nr VI/91/07
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1079)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1079)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1079)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1079)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1079)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1078)
Protokół 2
(1078)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1078)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1078)
Protokół nr 45
(1078)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1078)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1078)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1077)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1077)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1077)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1077)
Uchwała Nr 114
(1077)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1077)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1077)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1077)
Protokół
(1076)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1076)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1076)
U C H W A Ł A Nr 62
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1076)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1076)
Uchwała Nr 109
(1076)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1075)
Protokół LXII
(1075)
Uchwała Nr 121
(1075)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1075)
rok 2013
(1074)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1074)
Uchwała Nr 105
(1074)
Uchwała Nr 319
(1074)
Protokół 13
(1073)
Uchwała nr 79
(1073)
Ogłoszenie
(1073)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1072)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1072)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1072)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1072)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(1072)
2010 rok
(1071)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1071)
Ogłoszenie
(1071)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1071)
Uchwała nr II/9/2002
(1071)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1071)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1070)
Obwieszczenie
(1070)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1070)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1070)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1070)
Protokół LXVII
(1070)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1070)
Protokół
(1070)
UCHWAŁA NR 325
(1070)
Zarządzenie nr 122/2010
(1069)
Protokół nr IV/2006
(1069)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1069)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1068)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1068)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1067)
Protokół nr XXII/2004
(1067)
Uchwała nr XX/181/04
(1066)
Protokół LXX
(1066)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1066)
UCHWAŁA NR 77
(1066)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1066)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1066)
2011 rok
(1066)
Protokół 6
(1066)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1066)
PROTOKÓŁ NR 3
(1066)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1066)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1065)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1064)
Protokół 14
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1064)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1064)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1064)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1063)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1063)
Uchwała nr VIII/70/03
(1063)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1063)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1063)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1063)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1062)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1062)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1062)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1061)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1061)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1061)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1060)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1060)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1060)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1060)
U C H W A Ł A Nr 81
(1060)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1059)
U C H W A Ł A Nr 82
(1059)
U C H W A Ł A Nr 327
(1059)
PROTOKÓŁ NR 90
(1059)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1058)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1058)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1058)
Uchwała nr III/25/06
(1058)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1058)
Uchwała Nr 143
(1058)
PROTOKÓŁ NR 8
(1058)
Protokół nr 17
(1058)
PROTOKÓŁ NR 88
(1057)
Uchwała Nr 111
(1057)
Uchwała Nr 26
(1057)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1057)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1057)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1057)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1057)
PROTOKÓŁ NR 15
(1057)
UCHWAŁA NR 70
(1056)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1055)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1055)
Protokół nr 15
(1055)
PROTOKÓŁ NR 27
(1055)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1055)
Zarządzenie nr 169/2010
(1054)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1054)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1053)
Uchwała Nr 25
(1053)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1053)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1053)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1052)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1052)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1051)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1051)
Protokół LXXX
(1051)
Obwieszczenie
(1051)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1051)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1051)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1051)
Rok 2013
(1051)
2011 rok
(1050)
Uchwała nr VII/104/07
(1050)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1050)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1050)
Ogłoszenie
(1049)
Uchwała nr 92
(1049)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1049)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1049)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1049)
Uchwała Nr 320
(1048)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1048)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1048)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1048)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1048)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1048)
Uchwała Nr 23
(1048)
Zarządzenie nr 31/2012
(1047)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1047)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1047)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1047)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1047)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1046)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1046)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1046)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1046)
Obowiązek Informacyjny
(1046)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1045)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1045)
2011 rok
(1045)
Ogłoszenie
(1045)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1045)
Uchwała Nr I/21/2014
(1044)
Programy Miasta i Gminy Września
(1044)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1044)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1044)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1043)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1043)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1043)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1043)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1043)
Zarządzenie nr 145/2012
(1043)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1043)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1042)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1042)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1042)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1042)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1042)
Ogłoszenie
(1042)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1041)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1041)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1041)
Protokół Nr 58
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1041)
Protokół LXXXIV
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1040)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1040)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1040)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1039)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1039)
Uchwała Nr 125
(1039)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1038)
Uchwała Nr 145
(1038)
2012 rok
(1038)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1038)
Uchwała nr V/45/07
(1038)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1038)
Uchwała Nr 101
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1037)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1037)
Uchwała nr XIII/137/03
(1037)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1036)
Uchwała nr XLI/414/06
(1036)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1036)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1036)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1036)
Uchwała Nr X/129/2011
(1036)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1035)
Protokół LXI
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1035)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1035)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1035)
Protokół LXXVII
(1034)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1034)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1034)
Uchwała Nr 142
(1034)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1034)
Protokół 1
(1034)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1033)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1033)
Obwieszczenie
(1033)
Rok 2014
(1032)
Uchwała nr VIII/64/03
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1031)
2010 rok
(1031)
Uchwała Nr 63
(1031)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1031)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1030)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1030)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1030)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1030)
Uchwała Nr 124
(1030)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1030)
PROTOKÓŁ NR 81
(1030)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1029)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1029)
Protokół nr 16
(1029)
Uchwała nr VI/91/07
(1029)
Uchwała nr XI/101/03
(1029)
Obwieszczenie
(1029)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1028)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1028)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1028)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(1027)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1027)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1027)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1026)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1026)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1026)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1025)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1025)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1024)
UCHWAŁA NR 313
(1024)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(1024)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1024)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1023)
Uchwała Nr 110
(1023)
UCHWAŁA NR 321
(1023)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1023)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1023)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1022)
Uchwała Nr 147
(1022)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1021)
Uchwała Nr 19
(1021)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1021)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1021)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1021)
Uchwała nr XI/108/03
(1021)
Ogłoszenie
(1021)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1020)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1020)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1020)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1020)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1020)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1020)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1020)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1020)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1019)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1019)
Protokół LXXXI
(1019)
Uchwała Nr 20
(1019)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1019)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1018)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1018)
Zarządzenie nr 124/2012
(1017)
Uchwała Nr 9
(1017)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1017)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1016)
PROTOKÓŁ NR 68
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1016)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1016)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1016)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1016)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1015)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1015)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1015)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1015)
PROTOKÓŁ NR 72
(1015)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1013)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1013)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1013)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1013)
Uchwała Nr 16
(1013)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1012)
Zarządzenie nr 159/2012
(1012)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1012)
Obwieszczenie
(1012)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1011)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1011)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1011)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1010)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1010)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1010)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1010)
Uchwała Nr 122
(1009)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1009)
Uchwała Nr 1
(1009)
PROTOKÓŁ NR 71
(1009)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1009)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1009)
Uchwała Nr 17
(1008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1008)
2012 rok
(1008)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1008)
Protokół nr XVII/2003
(1008)
PROTOKÓŁ NR 20
(1008)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1008)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1007)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1007)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1007)
PROTOKÓŁ NR 29
(1006)
PROTOKÓŁ NR 37
(1006)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1006)
Uchwała nr VI/69/07
(1006)
Protokół 11
(1006)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1006)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1006)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1005)
Uchwała Nr 13
(1005)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1005)
Protokół 19
(1005)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1004)
Ogłoszenie
(1004)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1004)
rok 2012
(1004)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1004)
Uchwała Nr 329
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1003)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1003)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1003)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1003)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1003)
Uchwała Nr 323
(1003)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1003)
Ogłoszenie
(1002)
Uchwała nr XXII/204/04
(1002)
Uchwała nr XII/118/03
(1002)
Uchwała Nr 67
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1002)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1001)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1001)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1000)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1000)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1000)
Ochrona danych osobowych
(1000)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(999)
Obwieszczenie
(999)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(999)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(999)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(999)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(999)
Uchwała nr II/7/2002
(998)
Zarządzenie nr 68/2012
(998)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(998)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(998)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(997)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(997)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(996)
Uchwała Nr 5
(996)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(996)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(996)
Uchwała Nr 324
(996)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(995)
PROTOKÓŁ NR 12
(995)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(995)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(995)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(995)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(995)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(994)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(994)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(994)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(994)
Uchwała nr XLIV/437/06
(994)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(993)
Uchwała nr XXXII/306/05
(993)
Ogłoszenie
(993)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(993)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(993)
Protokół 4
(992)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(992)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(992)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(991)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(991)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(991)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(990)
Uchwała Nr 11
(989)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(989)
Uchwała Nr 6
(989)
Uchwała nr VII/104/07
(989)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(989)
UCHWAŁA NR 314
(988)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(988)
PROTOKÓŁ NR 39
(988)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(987)
2011 rok
(987)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(987)
Uchwała Nr V/66/2011
(986)
Protokół nr 9
(986)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(986)
Ogłoszenie
(986)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(986)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(985)
PROTOKÓŁ Nr 25
(985)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(985)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(985)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(985)
Ogłoszenie
(984)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(984)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(984)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(984)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(984)
2012 rok
(984)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(984)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(984)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(984)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(984)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(984)
PROTOKÓŁ NR 48
(984)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(983)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(983)
Uchwała nr XII/115/03
(983)
Protokół LXXXIII
(982)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(982)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(982)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(982)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(982)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(981)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(981)
Protokół 21
(981)
Protokół nr 63
(981)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(981)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(981)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(980)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(980)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(980)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(980)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(980)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(980)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(980)
Protokół nr 10
(979)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(979)
Uchwała Nr 317
(979)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(979)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(978)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(978)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(977)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(977)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(977)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(977)
Uchwała Nr 14
(977)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(977)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(977)
Protokół
(977)
OGŁOSZENIE
(976)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(976)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(976)
Uchwała nr IV/45/2011
(975)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(975)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(974)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(974)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(974)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(974)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(974)
Uchwała nr XL/390/06
(974)
UCHWAŁA NR 4
(974)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(973)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(973)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(972)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(971)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(971)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(971)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(970)
PROTOKÓŁ NR 31
(970)
Uchwała nr XII/114/03
(970)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(970)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(970)
Uchwała nr XL/398/2006
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(969)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(969)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(969)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(969)
Uchwała nr XLI/415/06
(969)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(968)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(968)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(968)
Uchwała Nr V/64/11
(967)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(967)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(967)
Uchwała Nr XX/270/2008
(967)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(967)
PROTOKÓŁ NR 34
(967)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(966)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(966)
Uchwała nr XV/146/03
(966)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(966)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(966)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(966)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(966)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(966)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(966)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(965)
Uchwała nr III/36/06
(965)
Uchwała Nr 15
(965)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(965)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(965)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(964)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(964)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(963)
Uchwała Nr XV/191/2012
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(963)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(962)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(962)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(962)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(962)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(962)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(962)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(961)
Uchwała nr IV/36/02
(961)
Uchwała nr III/14/2002
(961)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(961)
PROTOKÓŁ NR 65
(961)
Protokół 24
(961)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(960)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(960)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(960)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(959)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(959)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(959)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(958)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(958)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(958)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(958)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(958)
Protokół Nr 22
(958)
Zarządzenie nr 112/2012
(957)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(957)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(957)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(957)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(956)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(956)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(956)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(955)
DECYZJA nr 653/2013
(955)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(955)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(955)
UCHWAŁA NR 10
(955)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(954)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(954)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(954)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(954)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(953)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(953)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(953)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(953)
Uchwała nr XLI/412/06
(952)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(952)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(952)
Protokół 10
(951)
Uchwała Nr IX/112/2011
(951)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(951)
Uchwała nr 326
(950)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(950)
Protokół nr 17
(949)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(949)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(949)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(949)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(948)
Uchwała nr XII/112/03
(948)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(948)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(948)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(948)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(948)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(947)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(947)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(947)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(947)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(946)
Uchwała nr III/15/2002
(946)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(946)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(945)
Protokół nr 30
(945)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(945)
Uchwała nr XIV/141/03
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(945)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(944)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(944)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(944)
UCHWAŁA NR 315
(944)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(944)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(943)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(943)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(943)
Zarządzenie nr 215
(943)
rok 2014
(943)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(943)
rok 2010
(943)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(942)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(942)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(942)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(942)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(942)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(941)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(941)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(941)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(941)
Uchwała nr 312
(941)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(941)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(940)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(940)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(939)
Zarządzenie nr 103/2012
(939)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(939)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(939)
2010 rok
(939)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(939)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(939)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(938)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(938)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(937)
Zabytki
(937)
Uchwała nr VIII/65/03
(937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(937)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(937)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(936)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(936)
Uchwała Nr V/69/11
(936)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(935)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(935)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(935)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(934)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(933)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(933)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(933)
Uchwała nr XXXII/310/05
(932)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(932)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(931)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(931)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(930)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(930)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(930)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(930)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(930)
2013 rok
(929)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(929)
Protokół 2
(929)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(929)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(929)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(929)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(929)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(928)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(928)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(928)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(928)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(928)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(927)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(927)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(927)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(926)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(925)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(925)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(925)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(925)
Uchwała nr XII/117/03
(925)
2014 rok
(924)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(924)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(924)
Ogłoszenie
(923)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(923)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(923)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(923)
Ogłoszenie
(923)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(923)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(922)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(922)
2010
(922)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(922)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(921)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(921)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(921)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(921)
Uchwała nr XII/174/2015
(921)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(921)
Uchwała nr III/16/2002
(921)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(921)
Uchwała nr XI/99/03
(920)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(920)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(920)
ZARZĄDZENIE NR 306
(920)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(919)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(919)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(919)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(919)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(919)
Protokół nr 13
(918)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(918)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(918)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(918)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(918)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(917)
Uchwała Nr V/53/2015
(917)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(917)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(917)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(917)
Uchwała nr XLIV/443/06
(917)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(916)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(916)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(915)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(915)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(915)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(915)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(914)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(914)
Uchwały
(914)
Protokół 7
(913)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(913)
Protokół 3
(913)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(913)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(913)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(913)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(912)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(912)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(912)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(912)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(911)
Uchwała nr XXXV/356/05
(911)
Uchwała nr XI/100/03
(911)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(911)
OBWIESZCZENIE
(910)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(910)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(910)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(909)
Uchwała nr III/36/06
(908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(908)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(908)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(907)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(907)
Program współpracy 2015
(906)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(906)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(905)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(905)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(905)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(904)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(904)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(904)
Uchwała nr XLI/415/06
(904)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(903)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(903)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(903)
Protokół 17
(903)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(903)
Protokół nr XXX/2014 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 21 lutego 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(902)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(902)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(902)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(901)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(901)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(901)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(900)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(900)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(900)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(900)
Protokół 23
(899)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(899)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(898)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(898)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(898)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(898)
ZARZĄDZENIE Nr 162/2013
(897)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(897)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(897)
Uchwała nr XIII/177/08
(897)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(897)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(897)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(897)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(896)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(896)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(896)
Uchwała nr XXXV/351/05
(895)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(895)
Uchwała nr XXXII/307/05
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(893)
Uchwała nr VIII/71/03
(893)
Uchwała Nr XII/173/2008
(893)
Uchwała nr XL/388/06
(892)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(892)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(892)
Protokół nr 11
(892)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(892)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(891)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(891)