BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
9923541
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-10-2018
Informacja o samorządzie
(250861)
Zamówienia publiczne
(99161)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(88581)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(62601)
Przetargi 2015
(49936)
Oferty pracy
(46974)
Aktualne oferty pracy
(45604)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(43169)
Przetargi 2014 - archiwum
(41636)
Urząd Miasta i Gminy
(40894)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(38068)
Przetargi 2017
(36704)
Przetargi 2016
(33875)
Władze
(33418)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(29851)
Kontakt
(27064)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(26217)
Przetargi - archiwum 2012
(25433)
Akty prawne i protokoły
(25137)
Podatki lokalne
(23480)
Przetargi - archiwum 2013
(21730)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(21249)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(20678)
Opłata śmieciowa
(20599)
Przetargi 2018
(20420)
Oświadczenia majątkowe radnych
(17209)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(16693)
Aktualne wyniki naborów
(16140)
Uchwały Rady Miejskiej
(15543)
Jednostki organizacyjne gminy
(15534)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(15208)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(15070)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(14337)
Archiwum zakładowe
(14061)
Rada Miejska we Wrześni
(13610)
Sprawy finansowe
(12860)
Ogłoszenia
(12672)
Informacja o wynikach przetargów
(12394)
Jednostki pomocnicze gminy
(12359)
Zarządzenia Burmistrza
(12279)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12160)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(11991)
Zastępcy Burmistrza
(11829)
Konsultacje społeczne
(11761)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(11556)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(11198)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10113)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(10088)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(9777)
Archiwum ofert pracy
(8818)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(8788)
Spółki z udziałem gminy
(8502)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(8315)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8299)
Ogłoszenia
(8172)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(7790)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7442)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7172)
Protokoły z sesji
(6976)
Deklaracja
(6819)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6463)
Sprawozdania finansowe
(6311)
Przetargi - archiwum
(6222)
Archiwum wyników naborów
(6190)
Składy Komisji
(6183)
Archiwum 2001-2002
(5982)
Terminy wpłaty opłaty
(5962)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5719)
Segregacja odpadów komunalnych
(5669)
Placówki oświatowe
(5666)
Zmiany Budżetowe
(5622)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(5557)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5435)
Uchwała budżetowa
(5425)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(5404)
Schronisko dla zwierząt
(5295)
Protokoły z komisji edukacji
(5229)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(5103)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(5088)
Nazwy i adresy
(5068)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5049)
Muzeum Regionalne
(5018)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4868)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(4806)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4797)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4751)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4666)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(4623)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4611)
Uchwały Zarządu
(4531)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4527)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4527)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4521)
Statut Miasta i Gminy
(4502)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4466)
Majątek komunalny
(4456)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4427)
Biblioteka Publiczna
(4410)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4391)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4377)
Statut Miasta i Gminy Września
(4348)
Rocznik 2014
(4291)
Zgromadzenia publiczne
(4276)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4240)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4240)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4170)
Opłaty lokalne
(4109)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4085)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4078)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4066)
Rocznik 2014
(4057)
Rocznik 2015
(4044)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4032)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4002)
Rocznik 2012
(3960)
Rocznik 2012
(3934)
Petycje
(3916)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3899)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(3879)
Rocznik 2013
(3856)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3811)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3776)
Rocznik 2013
(3708)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3700)
Plany zamówień publicznych
(3636)
Petycje
(3590)
Rocznik 2011
(3577)
Rocznik 2010
(3571)
Podstawa prawna systemu
(3521)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3497)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3422)
Rocznik 2015
(3388)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(3384)
Podatki lokalne w 2018 r.
(3383)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3374)
Protokoły z komisji budżetowej
(3372)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3366)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3350)
Rocznik 2008
(3341)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3338)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3322)
PROTOKÓŁ NR 63
(3294)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3287)
PROTOKÓŁ NR 69
(3271)
Protokoły z komisji oświaty
(3269)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3269)
Rocznik 2005
(3251)
Protokoły z komisji zdrowia
(3235)
Rocznik 2011
(3234)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3232)
Rocznik 2009
(3223)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3211)
Oświadczenie majątkowe
(3201)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3184)
Deklaracja elektroniczna
(3168)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3149)
PROTOKÓŁ NR 58
(3131)
PROTOKÓŁ NR 67
(3118)
Protokół 59
(3098)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3085)
PROTOKÓŁ NR 66
(3082)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3081)
PROTOKÓŁ NR 61
(3074)
PROTOKÓŁ NR 60
(3070)
PROTOKÓŁ NR 70
(3068)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3064)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3063)
Archiwum 2011
(3053)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3050)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3046)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2992)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2992)
PROTOKÓŁ NR 64
(2984)
Worki do segregacji odpadów
(2980)
PROTOKÓŁ NR 65
(2972)
2014 rok
(2967)
2012 rok
(2953)
Podatek rolny w 2015 roku
(2933)
Protokół nr 62
(2907)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2898)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2883)
PROTOKÓŁ NR 68
(2879)
Rocznik 2006
(2877)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2873)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2853)
Rocznik 2007
(2823)
PROTOKÓŁ NR 71
(2814)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2799)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2798)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2783)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2778)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2768)
Opłata targowa
(2759)
Rocznik 2003
(2743)
Rocznik 2005
(2729)
Rocznik 2004
(2724)
Rocznik 2002
(2719)
Informacja o wyborze oferty
(2685)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2681)
2013 rok
(2678)
Rocznik 2017
(2674)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2673)
Rocznik 2010
(2673)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2666)
Nieograniczone
(2645)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2636)
Rocznik 2009
(2636)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2616)
Lobbing
(2612)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2607)
Rocznik 2007
(2605)
Rocznik 2008
(2600)
za 2010 rok
(2599)
Rocznik 2003
(2590)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2574)
Majątek komunalny
(2568)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2562)
Rocznik 2016
(2558)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2556)
Rocznik 2004
(2555)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2533)
2011 rok
(2532)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2528)
Rocznik 2006
(2528)
Przedszkola
(2501)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2491)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2479)
2011 rok
(2464)
2013 rok
(2454)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2443)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2440)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2433)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2425)
Rocznik 2016
(2422)
Podatki lokalne w roku 2016
(2417)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2413)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2411)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2411)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2407)
Konkursy
(2396)
Poziomy recyklingu
(2381)
Oświadczenie majątkowe
(2379)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2369)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2357)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2351)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2346)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2342)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2333)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2330)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(2316)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2305)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2298)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2290)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2282)
Inne ogłoszenia
(2281)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2272)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2267)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2263)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2241)
Protokół Nr 60
(2230)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2212)
Oświadczenie majątkowe
(2202)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2199)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2194)
2014 rok
(2187)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2184)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2176)
Rocznik 2001
(2168)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2161)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2159)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2154)
Rada Nadzorcza
(2153)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2146)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2146)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2131)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2129)
Oświadczenie majątkowe
(2125)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2118)
2012 rok
(2106)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2105)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2104)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2100)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2100)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2098)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2095)
CRP Sp. z o. o.
(2093)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2091)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2090)
Oświadczenie majątkowe
(2087)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2082)
Archiwum
(2079)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2071)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2069)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2067)
Oświata Niepubliczna
(2064)
Protokół nr 19
(2063)
Protokół 1
(2061)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2057)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2052)
Oświadczenie majątkowe
(2051)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2050)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2047)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2044)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2040)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2037)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2034)
Uchwała Nr X/132/2011
(2034)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2033)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2030)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2024)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2022)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2010)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2002)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1999)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1974)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1970)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1970)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1970)
Oświadczenie majątkowe
(1969)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1968)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1968)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1960)
Protokół nr XIV/2003
(1955)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1954)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1943)
Oświadczenie majątkowe
(1943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1940)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1937)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1935)
2010 rok
(1935)
Protokół 3
(1930)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1926)
Unieważnienia przetargów
(1924)
Zespoły Szkół
(1920)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1912)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1909)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1905)
Zarząd
(1904)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1903)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1902)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1898)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1892)
Rocznik 2002
(1892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1885)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1885)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1884)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1876)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1875)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1873)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1869)
PROTOKÓŁ NR 53
(1868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1866)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1865)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1859)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1851)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1851)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1851)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1845)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1844)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1837)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1836)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1835)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1833)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1831)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1828)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1822)
Protokół
(1822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1817)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1815)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1815)
Rocznik 2017
(1809)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1808)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1806)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1805)
Protokół 2
(1805)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1802)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1801)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1801)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1800)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1799)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1796)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1793)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1793)
Adres
(1791)
Protokół Nr 46
(1790)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1789)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1788)
Protokół
(1784)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1784)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1781)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1774)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1772)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1770)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1763)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1763)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1762)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1762)
PROTOKÓŁ NR 42
(1760)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1760)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1758)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1758)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1756)
Wybory samorządowe 2018
(1755)
Gimnazja
(1753)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1751)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1746)
Protokół Nr LX / 2002
(1746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1745)
PROTOKÓŁ NR 32
(1745)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1743)
Uchwała Nr II/31/2014
(1742)
Archiwum 2012
(1741)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1740)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1738)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1736)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1731)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1730)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1730)
Nazwa i adres
(1726)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1726)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1726)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1724)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1723)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1722)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1715)
Umowa spółki
(1714)
Protokół 4
(1713)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1711)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1710)
Protokół 69
(1710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1710)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1706)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1705)
2012 rok
(1704)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1704)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1702)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1702)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1702)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1699)
Protokół 47
(1699)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1696)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1694)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1694)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1694)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1693)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1693)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1692)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1688)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1683)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1683)
Protokół
(1682)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1680)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2018 roku.
(1680)
PROTOKÓŁ NR 47
(1679)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1679)
2009 rok
(1679)
DECYZJA nr 360/2013
(1677)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1677)
Protokół nr 45
(1677)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1674)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1672)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1670)
PROTOKÓŁ NR 66
(1670)
PROTOKÓŁ NR 18
(1670)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1667)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1665)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1663)
PROTOKÓŁ NR 84
(1663)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1662)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1661)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1661)
Paweł-Trans
(1660)
DECYZJA Nr 600/2010
(1660)
Protokół LXVI
(1660)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1658)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1658)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1656)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1654)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1654)
PROTOKÓŁ NR 30
(1652)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1650)
Uchwała Nr III/17/2010
(1650)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1649)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1649)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1649)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1648)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1648)
Protokół 62
(1647)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1646)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1645)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1644)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1643)
Protokół 43
(1640)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1639)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1639)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1638)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1637)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1637)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1636)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1635)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1635)
Uchwała Nr 322
(1633)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1630)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1629)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1629)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1627)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1626)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1625)
PROTOKÓŁ NR 87
(1624)
Protokół NR 57
(1624)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1620)
PROTOKÓŁ NR 54
(1620)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1619)
Protokół Nr I / 2002
(1618)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1615)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1614)
Protokół 48
(1614)
PROTOKÓŁ NR 85
(1614)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1613)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1612)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1611)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1611)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1608)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1607)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1607)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1607)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1607)
2010 rok
(1606)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1605)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1599)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1598)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1597)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1596)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1596)
PROTOKÓŁ NR 11
(1596)
Protokół Nr 56
(1594)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1593)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1593)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1592)
za 2009 rok
(1592)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1590)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1588)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1588)
Protokół nr 56
(1588)
Protokół
(1587)
Protokół Nr 62
(1587)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1587)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1584)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1582)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1582)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1581)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1580)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1580)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1580)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1579)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1579)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1579)
PROTOKÓŁ NR 14
(1579)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1577)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1577)
Protokół
(1577)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1576)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1575)
Protokół Nr 50
(1575)
PROTOKÓŁ NR 4
(1574)
Rejestr umów przetargowych
(1573)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1572)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1571)
Protokół 12
(1569)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1569)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1567)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1567)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1566)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1565)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1565)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1565)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1563)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1562)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1562)
Protokół nr 32
(1560)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1560)
Protokół nr 10
(1559)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1559)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1559)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1559)
Protokół nr 51
(1557)
PROTOKÓŁ NR 43
(1557)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1556)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1556)
2015 rok
(1556)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1554)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1554)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1553)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1553)
PROTOKÓŁ NR 61
(1553)
PROTOKÓŁ NR 57
(1552)
Protokół 38
(1552)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1549)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1549)
Protokół 49
(1548)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1548)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1546)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1545)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1543)
PROTOKÓŁ NR 13
(1543)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1543)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1542)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1541)
PROTOKÓŁ NR 52
(1540)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1540)
Uchwała nr VI/86/2011
(1539)
Protokół Nr LIII / 2002
(1538)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1538)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1537)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1535)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1535)
PROTOKÓŁ NR 23
(1534)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1533)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1533)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1532)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1532)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1529)
PROTOKÓŁ NR 89
(1529)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1529)
Protokół Nr VIII / 2003
(1529)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1528)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1528)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1527)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1524)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1524)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1524)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1523)
Nazwa i adres
(1523)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1523)
Protokół 61
(1520)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1519)
Protokół Nr LVIII
(1517)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1517)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1515)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1514)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1513)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1513)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1512)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1512)
PROTOKÓŁ NR 7
(1511)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1509)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1509)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1509)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1508)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1507)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1505)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1505)
Protokół Nr 51
(1505)
Dane podstawowe
(1504)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1504)
PROTOKÓŁ NR 38
(1504)
Protokół 66
(1502)
Protokół Nr 50
(1502)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1502)
Obwody głosowania
(1502)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1501)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(1501)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1500)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1499)
Protokół
(1498)
Protokół nr 30
(1498)
PROTOKÓŁ NR 51
(1497)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1497)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1495)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1495)
PROTOKÓŁ NR 16
(1494)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1494)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1493)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1493)
Protokół nr 21
(1492)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1491)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1491)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1490)
Protokół 74
(1489)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1489)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1487)
Jakość wody do spożycia
(1487)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1486)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1485)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1485)
Protokół nr 53
(1484)
Protokół nr 61
(1484)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1483)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1482)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1480)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1480)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1477)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1476)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1476)
za 2007 rok
(1475)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1475)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1474)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1474)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1474)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1473)
Protokół
(1473)
Protokół 41
(1472)
Protokół nr 67
(1472)
Ograniczone
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1471)
Protokół 68
(1470)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1468)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1468)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1468)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1467)
Protokół nr 16
(1466)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1465)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1464)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1463)
Protokół
(1463)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1462)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1461)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1461)
Protokół
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1460)
Uchwała Nr 12
(1459)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1459)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1459)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1458)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1457)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1456)
Protokół LXXI
(1455)
Protokół
(1455)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1455)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1455)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1455)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1454)
PROTOKÓŁ NR 36
(1453)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1453)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1452)
za 2005 rok
(1452)
za 2006 rok
(1452)
Protokół 16
(1452)
Protokół Nr III / 2002
(1451)
Protokół nr VI/2011
(1449)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1449)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1449)
PROTOKÓŁ NR 65
(1449)
Protokół Nr LV / 2002
(1449)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1447)
Protokół nr 22
(1447)
PROTOKÓŁ NR 41
(1445)
PROTOKÓŁ NR 64
(1445)
Protokół 45
(1444)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1443)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1443)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1442)
2009 rok
(1441)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1441)
Protokół LXXV
(1440)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1440)
Protokół 75
(1439)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1438)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1438)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1438)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1437)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1437)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1437)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1435)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1435)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1435)
Protokół Nr II / 2002
(1435)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1434)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1434)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1433)
Protokół 6
(1430)
Protokół Nr LI / 2002
(1429)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1429)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1428)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1428)
Protokół nr 17
(1428)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1428)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1427)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1426)
Protokół
(1425)
Protokół nr 53
(1425)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1424)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1424)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1423)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1423)
Protokół LXXXII
(1423)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1422)
Protokół 5
(1421)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1421)
Protokół Nr V / 2003
(1420)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1419)
Protokół
(1418)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1417)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1417)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1417)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1416)
Uchwała nr IV/37/06
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1416)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1415)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1414)
Protokół Nr L / 2002
(1413)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1413)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1411)
Protokół 50
(1411)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(1411)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1410)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1410)
Protokół Nr LVI / 2002
(1409)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1409)
PROTOKÓŁ NR 2
(1409)
Protokół nr 59
(1409)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1409)
Protokół nr 34
(1408)
Protokół nr XXXIII/2005
(1408)
Protokół Nr 47
(1406)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1406)
Protokół nr 18
(1404)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1403)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1403)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1402)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1402)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1401)
Status prawny
(1400)
Protokół nr 11
(1399)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1399)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1398)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1398)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1397)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1396)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1396)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1396)
Protokół Nr 46
(1396)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1395)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1395)
Protokół Nr VI / 2003
(1395)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1393)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1393)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1393)
Umowy o zamówienia publiczne
(1392)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1392)
PROTOKÓŁ NR 28
(1391)
PROTOKÓŁ NR 60
(1391)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1390)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1390)
Protokół 46
(1389)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1389)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1386)
Protokół Nr LVII / 2002
(1385)
Organizacja
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1385)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1385)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1384)
Uchwała Nr V/80/2011
(1384)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1383)
Protokół
(1383)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1382)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1382)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1381)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1380)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1380)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1379)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1379)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1379)
Protokół
(1378)
PROTOKÓŁ NR 21
(1377)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1377)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1374)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1372)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1371)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1370)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1369)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1369)
Protokół
(1369)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1369)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1369)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1369)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1367)
Protokół nr 39
(1367)
Protokół 18
(1366)
PROTOKÓŁ NR 62
(1366)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1365)
Protokół nr 7
(1365)
za 2008 rok
(1365)
Protokół nr 6
(1364)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1364)
Protokół nr 50
(1364)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1363)
Protokół 65
(1363)
Protokół nr 13
(1363)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1362)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1362)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1362)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1361)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1359)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1359)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1359)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1358)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1357)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1357)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1357)
Struktura własnościowa
(1355)
Protokół nr 7
(1354)
Protokół nr 55
(1354)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1354)
PROTOKÓŁ NR 55
(1353)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1353)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1351)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1351)
Protokół Nr VII / 2003
(1351)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1350)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1350)
UCHWAŁA NR 69
(1350)
Protokół 5
(1349)
Rocznik 2018
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1349)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1348)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1348)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1348)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1347)
Protokół nr 14
(1347)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1347)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1346)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1345)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1345)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1345)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1345)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1344)
Protokół nr XXVI/2004
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1344)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1343)
Protokół nr 27
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1342)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1341)
Protokół 1
(1340)
Ogłoszenie
(1340)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1339)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1339)
Protokół nr 57
(1338)
Protokół nr 15
(1338)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1337)
PROTOKÓŁ NR 56
(1336)
Protokół 39
(1336)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1335)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1335)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1335)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1334)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1334)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1332)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1332)
Protokół
(1332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1331)
PROTOKÓŁ NR 35
(1331)
ORDO Poznań
(1331)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1331)
Protokół nr 7
(1329)
Protokół nr XVIII/2004
(1329)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1328)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1328)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1327)
Protokół
(1326)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1326)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1326)
Protokół nr 55
(1326)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1325)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1324)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1323)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1323)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1322)
PROTOKÓŁ NR 58
(1322)
Protokół 44
(1322)
Protokół nr 14
(1322)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1321)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1321)
Protokół 9
(1321)
Protokół 64
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1319)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1319)
Protokół 72
(1319)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1318)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1318)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1317)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1317)
Protokół
(1314)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1314)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1314)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1313)
Uchwała Nr II/29/2014
(1313)
Protokół
(1313)
Ogłoszenie
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1312)
Ogłoszenie
(1312)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1312)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1312)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1312)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1311)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1310)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1309)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1309)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1308)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1308)
2011 rok
(1307)
Zarządzenie Nr 59
(1307)
PROTOKÓŁ NR 49
(1307)
Protokół LX
(1307)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1307)
PROTOKÓŁ NR 19
(1307)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1307)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1306)
Starosta Wrzesiński informuje
(1305)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1304)
PROTOKÓŁ NR 24
(1303)
Protokół nr VIII/2007
(1303)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1302)
Protokół nr XXIV/2004
(1302)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1301)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1301)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1301)
Protokół
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1299)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1299)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1299)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1299)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1298)
Protokół Nr LII / 2002
(1298)
Protokół nr XXIX/2005
(1297)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1297)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1297)
Uchwała Nr X/131/2011
(1296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1296)
Protokół nr 28
(1296)
Protokół nr 51
(1296)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1294)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1293)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1293)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1293)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1293)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1293)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1292)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1292)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1292)
Protokół LXXVI
(1291)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1290)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1290)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1290)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1289)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1288)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1288)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1288)
Protokół nr XII/2003
(1287)
Protokół nr 48
(1287)
UCHWAŁA NR 80
(1286)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1285)
Protokół nr 41
(1285)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1284)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1284)
Protokół nr I/2006
(1284)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(1284)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1283)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1283)
Protokół nr 8
(1283)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1282)
Protokół nr 13
(1282)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1282)
Protokół Nr IX / 2003
(1281)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1280)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1280)
Protokół nr IX/2007
(1280)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1279)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1279)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1278)
Protokół nr XXX/2005
(1278)
Protokół nr XLI/2006
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1277)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1277)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1276)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1276)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1275)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1271)
PROTOKÓŁ NR 44
(1271)
Protokół 40
(1271)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1270)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1270)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1270)
PROTOKÓŁ NR 46
(1270)
Protokół nr XIX/2004
(1269)
Protokół 6
(1269)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1269)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1268)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1268)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1267)
Protokół
(1267)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1267)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1266)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1265)
Ogłoszenie
(1265)
Protokół nr 44
(1265)
Protokół nr 23
(1264)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1263)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1262)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1262)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1262)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1261)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1260)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1260)
Uchwała Nr III/32/2010
(1260)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1260)
Protokół Nr 49
(1260)
Protokół nr XXXIV/2005
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1260)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1258)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1258)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1258)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1257)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1257)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1257)
Uchwała nr 95
(1257)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1256)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1256)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1255)
Protokół nr 26
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1255)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1254)
Protokół
(1254)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1254)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1253)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1253)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1252)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1252)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1252)
Uchwała Nr 127
(1252)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1252)
Protokół nr VI/2007
(1252)
Protokół
(1252)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1251)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1251)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1250)
Protokół 59
(1250)
Protokół nr 24
(1249)
Protokół nr XIII/2003
(1249)
Protokół
(1249)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1248)
Protokół nr XI/2003
(1248)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1248)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1248)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1247)
Protokół nr 52
(1246)
Protokół 42
(1246)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1246)
PROTOKÓŁ NR 5
(1246)
Uchwała nr 94
(1246)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1245)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1245)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1245)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1245)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1244)
UCHWAŁA NR 91
(1243)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1243)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1243)
Protokół nr 24
(1242)
Protokół nr XLIII/2006
(1242)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1242)
Protokół Nr X / 2003
(1241)
Obwieszczenie
(1241)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1240)
Ogłoszenie
(1239)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1239)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1239)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1238)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1238)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1237)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1237)
Protokół nr XX/2004
(1237)
Protokół nr 57
(1237)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1236)
Protokół nr 54
(1236)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1236)
Uchwała Nr 44
(1236)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1235)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1235)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1234)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1233)
Protokół nr 9
(1233)
PROTOKÓŁ NR 63
(1233)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1233)
Protokół 67
(1233)
Obowiązek Informacyjny
(1233)
Zarządzenie nr 254/2012
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1232)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1232)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1231)
Protokół
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1231)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1231)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1230)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1230)
Protokół nr 49
(1230)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1230)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1229)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1229)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1229)
Protokół 22
(1228)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1228)
Protokół LXXVIII
(1227)
Uchwała Nr 52
(1227)
Protokół nr 11
(1227)
Uchwała Nr 53
(1227)
Protokół Nr LIV / 2002
(1227)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1226)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1226)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1226)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1225)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1225)
Protokół LXXIV
(1225)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1225)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1224)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1223)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1222)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1222)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1222)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1221)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1221)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1221)
Uchwała Nr 144
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1220)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1220)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1220)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1220)
Protokół
(1220)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1220)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1219)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1219)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1219)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1218)
Protokół nr XL/2006
(1218)
Protokół nr XXXV/2005
(1218)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1217)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1217)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1216)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1216)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1215)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1215)
Uchwała nr XXX/282/05
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1215)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1214)
Protokół 60
(1214)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1214)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1214)
Protokół nr XLIV/2006
(1213)
Uchwała Nr 47
(1213)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1212)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1212)
Protokół
(1212)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1211)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1211)
Uchwała nr 71
(1211)
Protokół nr XVI/2003
(1210)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1209)
Zarządzenie nr 174/2012
(1209)
Protokół nr 14
(1209)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1209)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1209)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1209)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1208)
Uchwała Nr 48
(1208)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1208)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1208)
Protokół nr XXXI/2005
(1207)
Uchwała Nr 106
(1207)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1207)
Uchwała Nr 42
(1207)
Zarządzenie nr 162/2012
(1207)
Protokół LXXII
(1206)
Protokół Nr LIX / 2002
(1206)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1206)
Komunikat
(1206)
Zarządzenie nr 240/2012
(1205)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1205)
Protokół 71
(1205)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1203)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1202)
Protokół 70
(1202)
Uchwała Nr 88
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1201)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1201)
PROTOKÓŁ NR 69
(1201)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1201)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1200)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1200)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1200)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1199)
Uchwała Nr X/130/2011
(1199)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1199)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1199)
Protokół LXV
(1198)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1198)
Uchwała Nr 120
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół 3
(1197)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1197)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1197)
Protokół nr XXVIII/2004
(1197)
Protokół 4
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1197)
Ogłoszenie
(1196)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1196)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1196)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1196)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1196)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1195)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1195)
Protokół
(1195)
Protokół nr X/2007
(1194)
Ogłoszenie
(1194)
Uchwała Nr 61
(1194)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1194)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1194)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1194)
PROTOKÓŁ NR 86
(1194)
UCHWAŁA nr 60
(1193)
Zarządzenie nr 253/2012
(1193)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1192)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1192)
2016 rok
(1192)
Zarządzenie nr 251/2012
(1192)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1191)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1191)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1190)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1190)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1190)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1190)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1189)
OGŁOSZENIE
(1189)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1189)
Uchwała Nr 39
(1189)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1189)
Protokół nr XXXVI/2005
(1188)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1188)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1188)
Uchwała Nr 116
(1187)
Programy Miasta i Gminy Września
(1187)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1187)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1187)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1186)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1186)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1186)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1186)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1186)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1185)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1185)
Uchwała Nr 141
(1185)
Protokół nr III/2006
(1184)
Obwieszczenie
(1184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1184)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1183)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1183)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1183)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1183)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1183)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1183)
Protokół nr XXI/2004
(1182)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1182)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1181)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1181)
Protokół Nr 54
(1181)
Uchwała nr III/13/2002
(1181)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1181)
Ogłoszenie
(1180)
Protokół nr 18
(1180)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1180)
Uchwałą nr 85
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1180)
Uchwała Nr 64
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1179)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1179)
Uchwała Nr 34
(1179)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1178)
Protokół nr XV/2003
(1177)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1177)
Protokół
(1177)
Obwieszczenie
(1177)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1177)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1176)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1176)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1176)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1176)
Protokół nr XXV/2004
(1175)
Uchwała Nr V/65/2011
(1175)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1175)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1175)
Uchwała Nr 49
(1175)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1175)
Uchwała Nr 45
(1174)
Obwieszczenie
(1174)
Protokół
(1174)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1174)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1174)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1174)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1173)
Uchwała Nr 18
(1173)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1173)
Uchwała nr VIII/66/03
(1173)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1173)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1173)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1172)
Uchwała nr 74
(1172)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1172)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1172)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1172)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1172)
Uchwała Nr 46
(1171)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1171)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1171)
Uchwała Nr 7
(1171)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1171)
Uchwała Nr 43
(1170)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1169)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1168)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1168)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1168)
Uchwała Nr 3
(1167)
Protokół nr XXIII/2004
(1167)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1167)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1166)
UCHWAŁA NR 99
(1166)
Protokół nr 73
(1166)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1166)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1166)
Uchwała Nr 65
(1165)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1165)
PROTOKÓŁ NR LX
(1165)
Ogłoszenie
(1164)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1164)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1164)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1164)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1163)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1163)
Uchwała Nr 27
(1163)
Zarządzenie nr 256/2012
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1163)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1162)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1162)
Protokół nr 20
(1162)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1162)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1161)
Protokół nr 9
(1161)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1161)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1160)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1160)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1160)
Uchwała Nr 31
(1159)
Uchwała Nr 126
(1159)
PROTOKÓŁ NR 10
(1159)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1159)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1159)
Uchwała Nr 58
(1158)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1158)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1158)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1158)
Obwieszczenie
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1157)
PROTOKÓŁ NR 6
(1157)
Obwieszczenie
(1156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1156)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1156)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1156)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1156)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1155)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1155)
Protokół LXVIII
(1155)
PROTOKÓŁ nr 45
(1155)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1155)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1154)
Obwieszczenie
(1154)
PROTOKÓŁ NR 40
(1154)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1153)
Uchwała Nr 32
(1153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1153)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1153)
Uchwała nr 98
(1152)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1152)
Protokół nr 52
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1152)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1152)
PROTOKÓŁ NR 26
(1152)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1151)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1151)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1151)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1151)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1151)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1150)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1150)
Protokół
(1150)
Uchwała Nr 51
(1150)
Obwieszczenie
(1149)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1149)
Uchwała Nr 57
(1149)
Protokół LXXIX
(1149)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1148)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1148)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1148)
Uchwała Nr V/54/2015
(1148)
Uchwała Nr 2
(1148)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1147)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1147)
UCHWAŁA NR 76
(1147)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1147)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1146)
Uchwała Nr 103
(1146)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1146)
Ogłoszenie
(1145)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1145)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1145)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1145)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1144)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1144)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1144)
Zarządzenie nr 214/2012
(1143)
Protokół nr 12
(1142)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1141)
Zarządzenie nr 170/2012
(1141)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1141)
Uchwała Nr 128
(1141)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1141)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1140)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1140)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1140)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1140)
Obwieszczenie
(1140)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1140)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1140)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1139)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1139)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1138)
Uchwała Nr 328
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1138)
UCHWAŁA NR 86
(1138)
Zarządzenie nr 234/2012
(1138)
Uchwała Nr 59
(1137)
Uchwała Nr 35
(1137)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1137)
Działalność charytatywna
(1136)
Protokół 5
(1136)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1136)
Uchwała Nr 84
(1136)
Uchwała Nr 8
(1136)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1135)
Uchwała Nr 54
(1135)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1135)
Uchwała Nr 29
(1135)
Zarządzenie nr 198/2012
(1134)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1134)
Uchwała Nr 33
(1134)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1134)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1133)
Uchwała Nr 102
(1133)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1133)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1133)
UCHWAŁA NR 73
(1132)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1132)
Ogłoszenie
(1132)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1132)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1132)
Protokół 63
(1132)
Uchwała Nr 50
(1132)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1131)
Protokół nr VII/2007
(1131)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1130)
PROTOKÓŁ NR 64
(1130)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1129)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1129)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1129)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1129)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1128)
Uchwała Nr 112
(1128)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1128)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1128)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1127)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1127)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1127)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1126)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1126)
Protokół nr V/2007
(1126)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1126)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1125)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1125)
Protokół LXIX
(1125)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1125)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1125)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1124)
Protokół 15
(1124)
Uchwała nr VIII/72/03
(1124)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1123)
Protokół LXII
(1123)
Uchwała Nr 41
(1123)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1123)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1123)
Uchwała Nr 55
(1123)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1122)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1122)
Uchwała Nr 78
(1122)
Zarządzenie nr 220/2012
(1122)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1122)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1122)
Protokół LXXIII
(1122)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1122)
Uchwała Nr 89
(1121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1121)
Protokół nr XLII/2006
(1121)
Uchwała Nr 93
(1121)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1121)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1120)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1120)
Uchwała Nr 24
(1120)
Protokół nr II/2006
(1120)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1120)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1120)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1120)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1120)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1120)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1120)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1120)
Protokół 1
(1119)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1118)
Uchwała Nr 148
(1118)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1117)
Uchwała Nr 100
(1117)
Uchwała Nr III/34/2010
(1117)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1117)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1117)
Uchwała Nr 318
(1116)
Protokół nr XXXIX/2006
(1116)
Uchwała Nr 21
(1116)
Uchwała Nr V/45/03
(1115)
Uchwała Nr 146
(1115)
Protokół Nr IV / 2003
(1114)
Protokół 20
(1114)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1114)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1114)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1114)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1114)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1113)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1113)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1113)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1113)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1113)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1113)
2011 rok
(1113)
Uchwała Nr 28
(1113)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1112)
Protokół nr XXXII/2005
(1112)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1112)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1112)
Uchwała Nr 115
(1112)
Uchwała Nr 104
(1112)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1112)
Uchwała Nr 66
(1111)
Protokół LXX
(1111)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1111)
PROTOKÓŁ NR 70
(1111)
Uchwała nr VI/91/07
(1111)
Protokół nr 45
(1110)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1110)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1110)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1110)
Uchwała Nr 56
(1110)
Uchwała nr II/9/2002
(1110)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1109)
Uchwała Nr 37
(1109)
Uchwała nr XX/182/04
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1109)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1109)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1109)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1109)
rok 2013
(1109)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1108)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1108)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1108)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1108)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1108)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1107)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1107)
Protokół nr 15
(1107)
Protokół LXVII
(1107)
Ogłoszenie
(1107)
2010 rok
(1106)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1106)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1106)
Ogłoszenie
(1106)
Uchwała Nr 123
(1106)
Uchwała Nr 36
(1106)
Zarządzenie nr 122/2010
(1105)
Protokół nr 8
(1105)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1104)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1104)
PROTOKÓŁ NR 3
(1103)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1103)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1103)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1103)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1102)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1102)
Uchwała nr 79
(1102)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1102)
Obwieszczenie
(1101)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1101)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1101)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1101)
Uchwała Nr 105
(1100)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1100)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1100)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1100)
Uchwała Nr 114
(1100)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1100)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1099)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1099)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1099)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1098)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1098)
Protokół nr XXVII/2004
(1098)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1098)
Protokół LXXX
(1098)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1098)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1097)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1097)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1096)
Uchwała Nr 109
(1096)
Uchwała nr XX/181/04
(1096)
Ochrona danych osobowych
(1096)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1096)
Uchwała Nr 121
(1096)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1096)
UCHWAŁA NR 77
(1096)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1096)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1096)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1096)
Uchwała Nr 319
(1095)
Protokół 13
(1095)
Protokół
(1095)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1095)
U C H W A Ł A Nr 62
(1095)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1095)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1094)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1094)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1094)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1093)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1093)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1093)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1093)
Rok 2013
(1093)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1092)
Protokół 2
(1092)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1092)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1092)
2011 rok
(1092)
Protokół nr 15
(1092)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1092)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1092)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1092)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1091)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1090)
Uchwała Nr 26
(1090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1090)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1090)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1089)
UCHWAŁA NR 325
(1089)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(1089)
U C H W A Ł A Nr 81
(1088)
Zarządzenie nr 169/2010
(1088)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1088)
Uchwała nr III/25/06
(1088)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1088)
PROTOKÓŁ NR 27
(1088)
PROTOKÓŁ NR 15
(1087)
2011 rok
(1087)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1087)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1087)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1087)
PROTOKÓŁ NR 8
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1086)
Uchwała nr VIII/70/03
(1086)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1086)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1086)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1086)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1085)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1085)
Protokół nr IV/2006
(1085)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1085)
UCHWAŁA NR 70
(1085)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1085)
Uchwała Nr 25
(1084)
Protokół 14
(1084)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1084)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1084)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1083)
PROTOKÓŁ NR 88
(1083)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1083)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1083)
Uchwała Nr 143
(1083)
Protokół
(1082)
Ogłoszenie
(1082)
U C H W A Ł A Nr 82
(1082)
Uchwała nr VII/104/07
(1082)
U C H W A Ł A Nr 327
(1082)
Protokół LXI
(1082)
Protokół 6
(1082)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1081)
Protokół LXXXIV
(1081)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1081)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1081)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1081)
Uchwała Nr 23
(1080)
Uchwała Nr 111
(1080)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1080)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1080)
Protokół nr 17
(1079)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1079)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1079)
PROTOKÓŁ NR 90
(1079)
Protokół nr XXII/2004
(1079)
Ogłoszenie
(1079)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1078)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1078)
Uchwała nr 92
(1078)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1078)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1078)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1077)
Protokół LXXVII
(1077)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1077)
2011 rok
(1077)
Obwieszczenie
(1077)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1076)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1076)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1076)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1076)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1076)
Protokół Nr 58
(1075)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1075)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1075)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1075)
Rok 2014
(1075)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1074)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1074)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1074)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1074)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1073)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1073)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1073)
Zabytki
(1073)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1073)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1073)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1072)
Uchwała Nr I/21/2014
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1072)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1071)
Uchwała Nr 320
(1071)
Ogłoszenie
(1071)
Ogłoszenie
(1070)
Ogłoszenie
(1070)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1070)
Uchwała Nr 145
(1070)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1070)
Zarządzenie nr 145/2012
(1070)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1070)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1070)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1070)
Zarządzenie nr 31/2012
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1069)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1069)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1069)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1069)
Uchwała Nr 125
(1068)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1068)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1068)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1067)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1067)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1067)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1066)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1066)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1066)
Uchwała nr V/45/07
(1066)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1066)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1066)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1065)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1065)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1065)
2012 rok
(1064)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1064)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1064)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1064)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1064)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1063)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1063)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1062)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1062)
Uchwała Nr 101
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1062)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1062)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1062)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1061)
PROTOKÓŁ NR 81
(1061)
Uchwała nr XIII/137/03
(1061)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1061)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1061)
Uchwała nr XI/101/03
(1060)
Protokół LXXXI
(1060)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1060)
Uchwała Nr 142
(1060)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1060)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1059)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1059)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1059)
Uchwała Nr 63
(1059)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1059)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1059)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1058)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1057)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1057)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1057)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1057)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1055)
2010 rok
(1055)
Uchwała nr XLI/414/06
(1055)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1055)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(1055)
Uchwała Nr 20
(1055)
Protokół 1
(1054)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1054)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1054)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1054)
Ogłoszenie
(1054)
Obwieszczenie
(1054)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1053)
Uchwała nr VIII/64/03
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1053)
Uchwała Nr 147
(1053)
Ogłoszenie
(1053)
Obwieszczenie
(1053)
Uchwała Nr 124
(1053)
Uchwała Nr X/129/2011
(1053)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1052)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1052)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1052)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1051)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1051)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1051)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1051)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1051)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1050)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1050)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1050)
Uchwała Nr 19
(1050)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1050)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1049)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1049)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1049)
Protokół nr 16
(1049)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1049)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1049)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1049)
UCHWAŁA NR 321
(1048)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1048)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1048)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1047)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1047)
Uchwała nr VI/91/07
(1047)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1047)
PROTOKÓŁ NR 20
(1047)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1046)
UCHWAŁA NR 313
(1046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1045)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1045)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1045)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1045)
PROTOKÓŁ NR 29
(1044)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1044)
PROTOKÓŁ NR 37
(1044)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1044)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1043)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1043)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(1042)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1042)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1041)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1041)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1041)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1041)
2012 rok
(1041)
PROTOKÓŁ NR 71
(1041)
Zarządzenie nr 124/2012
(1040)
Uchwała Nr 110
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1040)
Uchwała nr XXII/204/04
(1040)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1040)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1040)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1040)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1039)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1039)
Uchwała nr XI/108/03
(1039)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1038)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1038)
Zarządzenie nr 159/2012
(1038)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1038)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1037)
Uchwała Nr 16
(1037)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1037)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1037)
PROTOKÓŁ NR 68
(1037)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1037)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1037)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1037)
Uchwała Nr 323
(1037)
Uchwała Nr 9
(1036)
PROTOKÓŁ NR 72
(1036)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1036)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1036)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1036)
Uchwała nr VI/69/07
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1035)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1035)
Obwieszczenie
(1035)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1035)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1035)
rok 2012
(1034)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1034)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1034)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1034)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1034)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1034)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1033)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1033)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1033)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1032)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1032)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1031)
Uchwała Nr 17
(1031)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1031)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1031)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1030)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1030)
Uchwała Nr 1
(1030)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1030)
Uchwała Nr V/66/2011
(1029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1029)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1029)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1029)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(1028)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1028)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1028)
Ogłoszenie
(1028)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1028)
Uchwała Nr 67
(1028)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1028)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1028)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1027)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1027)
Uchwała Nr 329
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1026)
Protokół LXXXIII
(1026)
Uchwała Nr 122
(1026)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1026)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1025)
Uchwała Nr 13
(1025)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1025)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1025)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1024)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1024)
PROTOKÓŁ NR 12
(1024)
Protokół nr XVII/2003
(1024)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1023)
PROTOKÓŁ NR 39
(1023)
Protokół 11
(1023)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1022)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1022)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1022)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1022)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1021)
Protokół 19
(1021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1021)
Uchwała nr II/7/2002
(1021)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1021)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1021)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1020)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1020)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1020)
Zarządzenie nr 68/2012
(1019)
PROTOKÓŁ NR 48
(1019)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1019)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1019)
Rocznik 2018
(1019)
Obwieszczenie
(1018)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1018)
Uchwała nr XII/118/03
(1018)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1018)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1017)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1017)
Uchwała Nr 5
(1017)
Ogłoszenie
(1017)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1017)
Uchwała Nr 324
(1017)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1016)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1015)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1015)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1015)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1015)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1014)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1014)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1014)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1014)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1013)
UCHWAŁA NR 314
(1013)
PROTOKÓŁ NR 31
(1013)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1013)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1013)
Uchwała nr XII/115/03
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1012)
PROTOKÓŁ NR 34
(1012)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1012)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1012)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1012)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1011)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1011)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1011)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1011)
Uchwała nr VII/104/07
(1011)
Uchwała Nr 6
(1011)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1010)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1010)
Protokół nr 63
(1010)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1010)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1010)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1009)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1009)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1009)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1009)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1008)
OGŁOSZENIE
(1008)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1008)
2012 rok
(1008)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1008)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1008)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1006)
Uchwała Nr 11
(1006)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1006)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1006)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1006)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1005)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1005)
Uchwała Nr 317
(1005)
2011 rok
(1004)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1004)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1004)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1003)
Protokół 4
(1003)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1002)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1002)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1001)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1001)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1001)
Protokół 21
(1001)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1001)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1001)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1000)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1000)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1000)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(999)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(999)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(999)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(999)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(999)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(998)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(998)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(998)
Uchwała nr XII/114/03
(998)
Uchwała Nr 14
(998)
Uchwała nr IV/45/2011
(997)
UCHWAŁA NR 4
(997)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(997)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(997)
Protokół nr 9
(997)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(997)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(997)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(997)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(996)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(996)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(996)
Uchwała nr XL/390/06
(996)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(995)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(995)
Uchwała Nr XV/191/2012
(994)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(994)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(994)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(994)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(993)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(993)
Uchwała Nr 15
(993)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(992)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(992)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(992)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(992)
Protokół Nr 22
(991)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(991)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(991)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(991)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(990)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(990)
Uchwała nr XLI/415/06
(990)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(989)
Protokół nr 10
(989)
Uchwała nr III/36/06
(989)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(989)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(989)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(989)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(988)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(988)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(988)
Uchwała nr XV/146/03
(988)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(988)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(988)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(988)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(988)
PROTOKÓŁ NR 65
(988)
Uchwała Nr V/64/11
(987)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(987)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(987)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(987)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(987)
Uchwała nr XL/398/2006
(987)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(986)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(986)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(986)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(985)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(985)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(985)
Protokół
(984)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(984)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(984)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(984)
Ogłoszenie
(984)
Uchwała nr IV/36/02
(983)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(983)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(983)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(982)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(982)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(982)
Uchwała Nr IX/112/2011
(982)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(980)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(980)
rok 2014
(980)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(980)
Uchwała nr III/14/2002
(980)
Ogłoszenie
(980)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(979)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(979)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(979)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(978)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(978)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(978)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(978)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(978)
Uchwała nr XIV/141/03
(977)
Zarządzenie nr 215
(977)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(977)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(977)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(976)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(976)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(976)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(976)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(976)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(976)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(975)
Zarządzenie nr 112/2012
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(975)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(975)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(975)
Protokół 24
(974)
UCHWAŁA NR 10
(974)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(974)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(974)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(974)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(973)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(973)
Uchwała nr III/15/2002
(973)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(972)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(972)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(972)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(972)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(971)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(971)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(971)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(971)
Uchwała nr XII/112/03
(971)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(971)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(970)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(970)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(970)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(970)
DECYZJA nr 653/2013
(969)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(969)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(969)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(969)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(968)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(968)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(968)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(968)
Protokół 10
(968)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(968)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(967)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(967)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(967)
Uchwała nr 326
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(967)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(966)
2010 rok
(966)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(966)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(966)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(966)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(966)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(965)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(965)
UCHWAŁA NR 315
(965)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(965)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(964)
Uchwała nr XLI/412/06
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(964)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(964)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(964)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(964)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(964)
Program współpracy 2015
(964)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(964)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(963)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(963)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(962)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(962)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(962)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(961)
Uchwała nr 312
(961)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(961)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(961)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(961)
Uchwała nr XXXII/310/05
(961)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(961)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(961)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(960)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(960)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(960)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(960)
rok 2010
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(960)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(959)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(959)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(959)
2010
(959)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(959)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(959)
Zarządzenie nr 103/2012
(958)
Protokół nr 17
(958)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(958)
Uchwała Nr V/69/11
(958)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(956)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(956)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(956)
2013 rok
(955)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(955)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(955)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(955)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(955)
Uchwała nr VIII/65/03
(955)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(954)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(954)
Protokół nr 30
(954)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(954)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(953)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(953)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(953)
Uchwała nr XII/117/03
(952)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(952)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(952)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(951)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(950)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(950)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(950)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(950)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(950)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(949)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(949)
Uchwała nr XII/174/2015
(949)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(949)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(949)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(948)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(948)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(948)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(948)
Uchwała nr III/16/2002
(947)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(947)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(947)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(947)
2014 rok
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(946)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(946)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(946)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(945)
ZARZĄDZENIE NR 306
(945)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(944)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(944)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(943)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(943)
Protokół 2
(943)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(943)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(943)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(943)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(943)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(942)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(942)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(941)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(941)
Uchwały
(941)
Uchwała nr XI/99/03
(941)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(939)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(939)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(939)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(939)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(938)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(938)
Uchwała Nr V/53/2015
(938)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(937)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(937)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(937)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(936)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(936)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(936)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(935)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(935)
OBWIESZCZENIE
(935)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(935)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(934)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(934)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(934)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(934)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(933)
Uchwała nr XLIV/443/06
(933)
Uchwała nr XXXV/356/05
(932)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(932)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(932)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(932)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(931)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(931)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(931)
Uchwała nr XI/100/03
(931)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(930)
Uchwała nr XIII/177/08
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(929)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(929)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(929)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(929)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(928)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(928)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(928)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(927)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(927)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(927)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(927)
Uchwała nr XLI/415/06
(927)
Protokół 3
(926)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(925)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(925)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(925)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(925)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(925)
ZARZĄDZENIE Nr 162/2013
(924)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(924)
Protokół 7
(924)
Uchwała nr III/36/06
(924)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(924)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(924)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(924)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(924)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(924)
Kadra pedagogiczna
(924)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(923)
Protokół nr 13
(923)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(923)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(922)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(922)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(922)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(922)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(922)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(921)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(921)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(921)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(921)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(921)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(921)