BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
6300120
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-05-2017
Informacja o samorządzie
(202289)
Zamówienia publiczne
(76083)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(63973)
Przetargi 2015
(41132)
Przetargi 2014 - archiwum
(39890)
Oferty pracy
(38514)
Aktualne oferty pracy
(35835)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(35189)
Urząd Miasta i Gminy
(32703)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(29177)
Przetargi 2016
(26894)
Władze
(26587)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(24765)
Przetargi - archiwum 2012
(23856)
Kontakt
(22465)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(22422)
Akty prawne i protokoły
(20904)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(20827)
Przetargi - archiwum 2013
(20177)
Podatki lokalne
(18423)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(16130)
Opłata śmieciowa
(15960)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(14797)
Aktualne wyniki naborów
(13362)
Oświadczenia majątkowe radnych
(13047)
Jednostki organizacyjne gminy
(12388)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(12126)
Uchwały Rady Miejskiej
(12035)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11007)
Sprawy finansowe
(10848)
Rada Miejska we Wrześni
(10265)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(10094)
Archiwum zakładowe
(10087)
Zarządzenia Burmistrza
(9924)
Jednostki pomocnicze gminy
(9051)
Przetargi 2017
(8906)
Zastępcy Burmistrza
(8855)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(8844)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(8828)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(8687)
Ogłoszenia
(8378)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8209)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(7891)
Konsultacje społeczne
(7731)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(7473)
Archiwum ofert pracy
(7380)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7139)
Spółki z udziałem gminy
(6791)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6478)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(5695)
Deklaracja
(5440)
Przetargi - archiwum
(5309)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(5257)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5243)
Protokoły z sesji
(5023)
Archiwum 2001-2002
(4707)
Archiwum wyników naborów
(4652)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(4580)
Sprawozdania finansowe
(4439)
Składy Komisji
(4374)
Terminy wpłaty opłaty
(4366)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4245)
Placówki oświatowe
(4158)
Segregacja odpadów komunalnych
(4132)
Uchwała budżetowa
(4122)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4091)
Ogłoszenia
(3970)
Zmiany Budżetowe
(3899)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Schronisko dla zwierząt
(3884)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3877)
Nazwy i adresy
(3804)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(3803)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(3792)
Majątek komunalny
(3780)
Muzeum Regionalne
(3757)
Protokoły z komisji edukacji
(3721)
Informacja o wynikach przetargów
(3702)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(3694)
Statut Miasta i Gminy
(3667)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3648)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3639)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3571)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(3506)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3493)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3490)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3415)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(3408)
Opłaty lokalne
(3382)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3379)
Rocznik 2014
(3372)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3363)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3361)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3332)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3303)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3277)
Uchwały Zarządu
(3250)
Rocznik 2015
(3223)
Biblioteka Publiczna
(3171)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3169)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3154)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(3152)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3147)
Statut Miasta i Gminy Września
(3122)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(3091)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3084)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3082)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3033)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3023)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2967)
Rocznik 2012
(2964)
Rocznik 2012
(2962)
Rocznik 2013
(2926)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(2923)
Rocznik 2014
(2918)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(2875)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(2863)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(2816)
Rocznik 2013
(2809)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2759)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2751)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2700)
Podstawa prawna systemu
(2620)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2612)
Rocznik 2010
(2597)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2580)
Rocznik 2011
(2568)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2543)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2520)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2505)
Protokoły z komisji budżetowej
(2502)
Protokoły z komisji oświaty
(2499)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2494)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2487)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2471)
Protokoły z komisji zdrowia
(2448)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2441)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2438)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2416)
Rocznik 2008
(2410)
Petycje
(2405)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2396)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2381)
Deklaracja elektroniczna
(2380)
2013 rok
(2361)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2344)
Rocznik 2015
(2329)
PROTOKÓŁ NR 63
(2313)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2312)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2308)
PROTOKÓŁ NR 69
(2308)
Rocznik 2011
(2306)
Zgromadzenia publiczne
(2286)
Archiwum 2011
(2271)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2262)
Oświadczenie majątkowe
(2255)
2014 rok
(2248)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2247)
PROTOKÓŁ NR 61
(2243)
PROTOKÓŁ NR 67
(2221)
Rocznik 2009
(2218)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2214)
2012 rok
(2202)
Protokół 59
(2200)
Rocznik 2005
(2196)
Worki do segregacji odpadów
(2196)
PROTOKÓŁ NR 70
(2192)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2190)
Petycje
(2188)
PROTOKÓŁ NR 58
(2179)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2176)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2169)
PROTOKÓŁ NR 66
(2166)
2011 rok
(2166)
PROTOKÓŁ NR 60
(2163)
Protokół nr 62
(2162)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2140)
Podatek rolny w 2015 roku
(2136)
2011 rok
(2133)
PROTOKÓŁ NR 65
(2131)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2127)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2123)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2115)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2112)
PROTOKÓŁ NR 64
(2105)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2102)
PROTOKÓŁ NR 71
(2094)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2083)
PROTOKÓŁ NR 68
(2083)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2075)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2060)
za 2010 rok
(2058)
Rocznik 2007
(2048)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2047)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2046)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2026)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2003)
Podatki lokalne w roku 2016
(1987)
Rocznik 2006
(1957)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1948)
Plan Rozwoju Lokalnego
(1948)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(1928)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(1923)
Opłata targowa
(1916)
Majątek komunalny
(1912)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1906)
Rocznik 2003
(1871)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1857)
2014 rok
(1853)
Nieograniczone
(1843)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1838)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1836)
Informacja o wyborze oferty
(1831)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1827)
Rocznik 2005
(1824)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(1819)
Rocznik 2004
(1813)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1806)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1804)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1802)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(1799)
Oświadczenie majątkowe
(1797)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1792)
Rocznik 2002
(1791)
Rocznik 2010
(1782)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1773)
2012 rok
(1766)
Rocznik 2008
(1765)
Rocznik 2004
(1761)
2013 rok
(1753)
Zespoły Szkół
(1743)
Rocznik 2009
(1741)
Przedszkola
(1734)
Rocznik 2006
(1723)
Rocznik 2007
(1722)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1712)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1697)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1678)
Rocznik 2016
(1670)
Poziomy recyklingu
(1652)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1647)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1643)
Rocznik 2003
(1643)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1632)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1628)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1627)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1625)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1621)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1618)
Gimnazja
(1616)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1609)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1597)
2010 rok
(1596)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1596)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1592)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1589)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1583)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1581)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1572)
Inne ogłoszenia
(1572)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1572)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1563)
Protokół Nr 60
(1553)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1539)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1538)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1535)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1534)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1530)
Konkursy
(1528)
Rada Nadzorcza
(1499)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1491)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1490)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1478)
Oświadczenie majątkowe
(1477)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1476)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1468)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1467)
Protokół nr 19
(1463)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1462)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1457)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1457)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1450)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1448)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1447)
Oświadczenie majątkowe
(1447)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1443)
Oświadczenie majątkowe
(1442)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1439)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1432)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1425)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1424)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1423)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1419)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1415)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1414)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1414)
Rocznik 2001
(1414)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1411)
Uchwała Nr X/132/2011
(1408)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1405)
Oświadczenie majątkowe
(1404)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1402)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1396)
2012 rok
(1394)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1392)
CRP Sp. z o. o.
(1391)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1390)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1389)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1387)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1386)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1377)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1374)
Oświadczenie majątkowe
(1373)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1371)
2009 rok
(1371)
Rocznik 2016
(1368)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1368)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1365)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1362)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1349)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1347)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1346)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1342)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1338)
Nazwa i adres
(1332)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1330)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1325)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1322)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1316)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1315)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1311)
Archiwum 2012
(1310)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1309)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1309)
Oświadczenie majątkowe
(1305)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1304)
Unieważnienia przetargów
(1303)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1303)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1301)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1299)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1298)
Protokół nr XIV/2003
(1296)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1296)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1295)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1293)
Adres
(1293)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1291)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1286)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1285)
2010 rok
(1284)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1281)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1281)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1281)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1277)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1277)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1276)
Zarząd
(1276)
Paweł-Trans
(1272)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1271)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1270)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1266)
PROTOKÓŁ NR 42
(1263)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1262)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1261)
Lobbing
(1260)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1258)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1256)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1255)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1252)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1252)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1251)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1250)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1246)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1245)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1241)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1238)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1237)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1237)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1237)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1234)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1230)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1229)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1229)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1228)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1226)
za 2009 rok
(1224)
Protokół
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1223)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1223)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1223)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1222)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1220)
PROTOKÓŁ NR 53
(1217)
Obwody głosowania
(1216)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1214)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1213)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1207)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1207)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1206)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1206)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1205)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1204)
Rocznik 2002
(1203)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1201)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1199)
PROTOKÓŁ NR 18
(1198)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Uchwała Nr III/17/2010
(1196)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1196)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1194)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1191)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1189)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1188)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1187)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1185)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1184)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1184)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1183)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1180)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1180)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1178)
Protokół 48
(1178)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1177)
Uchwała Nr II/31/2014
(1172)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1172)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1172)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1170)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1169)
PROTOKÓŁ NR 84
(1167)
DECYZJA Nr 600/2010
(1166)
Protokół
(1166)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1165)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1165)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1164)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1163)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1163)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1162)
Protokół NR 57
(1160)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1160)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1158)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1158)
Protokół
(1158)
PROTOKÓŁ NR 66
(1156)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1155)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1154)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1153)
Protokół nr 67
(1153)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1153)
Umowa spółki
(1153)
Protokół LXVI
(1151)
Protokół Nr 46
(1150)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1149)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1149)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1148)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1148)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1146)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1146)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1146)
Uchwała Nr 322
(1144)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1144)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1142)
Protokół 43
(1141)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1141)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1140)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1136)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1135)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1132)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1132)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1132)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1131)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1131)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1130)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1129)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1128)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1127)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1126)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1125)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1125)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1125)
PROTOKÓŁ NR 32
(1124)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1124)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1123)
PROTOKÓŁ NR 54
(1123)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1121)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1121)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1120)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1120)
Protokół 47
(1120)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1119)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1119)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1119)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1119)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1119)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1119)
Ograniczone
(1118)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1118)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1118)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1117)
Protokół Nr LX / 2002
(1117)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1114)
PROTOKÓŁ NR 47
(1114)
Protokół nr 61
(1112)
PROTOKÓŁ NR 89
(1112)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1109)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1108)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1108)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1107)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1107)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1107)
PROTOKÓŁ NR 30
(1106)
Protokół 69
(1106)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1105)
Nazwa i adres
(1103)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1103)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1103)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1103)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1102)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1102)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1101)
PROTOKÓŁ NR 4
(1101)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1101)
PROTOKÓŁ NR 14
(1101)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1100)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1100)
Uchwała Nr 12
(1098)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1097)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1097)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1097)
Protokół LXXV
(1097)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1096)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1095)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1095)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1092)
PROTOKÓŁ NR 85
(1092)
za 2007 rok
(1091)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1091)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1091)
Uchwała nr IV/37/06
(1090)
Ogłoszenie
(1090)
Protokół Nr 56
(1089)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1088)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1086)
Protokół
(1085)
Ogłoszenie
(1084)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1084)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1083)
PROTOKÓŁ NR 43
(1082)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1082)
PROTOKÓŁ NR 87
(1082)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1081)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1081)
2009 rok
(1080)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1080)
PROTOKÓŁ NR 23
(1079)
PROTOKÓŁ NR 13
(1079)
PROTOKÓŁ NR 7
(1079)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1076)
Protokół Nr 51
(1075)
PROTOKÓŁ NR 11
(1073)
Protokół nr 59
(1073)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1071)
Ogłoszenie
(1071)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1070)
PROTOKÓŁ NR 52
(1068)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1067)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1067)
Protokół nr XXXIII/2005
(1067)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1067)
Protokół 41
(1064)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1063)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1062)
Protokół Nr 62
(1061)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1060)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1058)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1057)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1057)
Protokół 49
(1056)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1056)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1055)
PROTOKÓŁ NR 38
(1055)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1053)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1051)
za 2006 rok
(1051)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1050)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1050)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1049)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1049)
Protokół Nr LIII / 2002
(1049)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1049)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1049)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1048)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1048)
Protokół 38
(1047)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1045)
Protokół Nr LVIII
(1043)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1043)
Protokół
(1043)
za 2005 rok
(1043)
PROTOKÓŁ NR 61
(1042)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1041)
Protokół Nr 50
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1041)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1041)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1040)
Protokół 45
(1040)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1040)
Protokół
(1040)
Zarządzenie Nr 59
(1040)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1038)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1038)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1037)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1036)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1036)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1036)
PROTOKÓŁ NR 64
(1034)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1033)
PROTOKÓŁ NR 57
(1031)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1031)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1030)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1028)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1027)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1027)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1027)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1026)
Protokół nr 41
(1026)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1026)
Ogłoszenie
(1025)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1024)
PROTOKÓŁ NR 36
(1023)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1022)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1021)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1021)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1021)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1020)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1020)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1019)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1019)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1018)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1018)
Protokół nr 53
(1017)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1017)
PROTOKÓŁ NR 65
(1017)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1016)
Protokół 62
(1016)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1015)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1015)
2011 rok
(1014)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1014)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1014)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1014)
PROTOKÓŁ NR 41
(1014)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1012)
Protokół nr 45
(1011)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1010)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1010)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1009)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1009)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1009)
Protokół nr XVIII/2004
(1008)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1007)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1007)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1006)
Protokół nr 50
(1005)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1005)
Protokół
(1005)
PROTOKÓŁ NR 56
(1005)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1004)
DECYZJA nr 360/2013
(1004)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1001)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1001)
Uchwała Nr X/131/2011
(1001)
PROTOKÓŁ NR 62
(1001)
PROTOKÓŁ NR 51
(1000)
za 2008 rok
(999)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(999)
PROTOKÓŁ NR 21
(999)
PROTOKÓŁ NR 28
(999)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(998)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(998)
PROTOKÓŁ NR 60
(998)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(998)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(998)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(998)
Protokół nr 39
(997)
Protokół 46
(996)
Protokół nr 55
(995)
Protokół nr VI/2011
(994)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(994)
Protokół 61
(993)
UCHWAŁA NR 69
(993)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(993)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(992)
Protokół nr XXVI/2004
(992)
Protokół 22
(992)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(991)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(991)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(990)
Protokół LXXI
(989)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(989)
PROTOKÓŁ NR 55
(989)
Protokół nr XIX/2004
(989)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(989)
PROTOKÓŁ NR 44
(988)
Plany zamówień publicznych
(988)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(987)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(987)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(986)
Zakończenie konsultacji społecznych
(986)
UCHWAŁA NR 80
(986)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(985)
Protokół 68
(985)
Protokół 50
(985)
PROTOKÓŁ NR 16
(984)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(984)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(983)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(983)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(982)
Protokół nr 55
(981)
Uchwała nr XVI/215/2012
(980)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(980)
Umowy o zamówienia publiczne
(980)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(980)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(980)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(980)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(980)
Protokół nr IX/2007
(979)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(979)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(978)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(978)
Obwieszczenie
(977)
Protokół nr XXXIV/2005
(976)
Protokół Nr I / 2002
(976)
Protokół LXXXII
(975)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(975)
Protokół nr XII/2003
(974)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(973)
Uchwała Nr 44
(973)
PROTOKÓŁ NR LVI
(973)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(973)
Protokół nr XXX/2005
(972)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(972)
Protokół nr 56
(972)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(972)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(971)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(971)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(970)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(970)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(970)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(970)
Protokół Nr 47
(969)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(969)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(969)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(968)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(967)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(967)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(967)
Protokół nr XXIX/2005
(967)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(966)
Protokół nr 22
(966)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(966)
Uchwała nr VI/86/2011
(965)
Protokół LX
(965)
Protokół
(965)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(965)
PROTOKÓŁ NR 49
(964)
Protokół nr XXIV/2004
(964)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(964)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(964)
Uchwała Nr 127
(963)
Protokół nr XLI/2006
(963)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(963)
PROTOKÓŁ NR 35
(962)
Protokół nr XIII/2003
(962)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(962)
Protokół nr 30
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(961)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(961)
Protokół
(960)
Uchwała Nr 52
(960)
Protokół nr 32
(959)
Protokół
(959)
PROTOKÓŁ NR 5
(959)
Protokół 39
(959)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(959)
Protokół nr 51
(958)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(958)
Protokół nr 7
(957)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(956)
Protokół 44
(956)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(956)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(956)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(955)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(955)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(955)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(954)
Protokół nr 51
(954)
Protokół nr 10
(954)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(954)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(954)
Protokół
(953)
Protokół Nr 50
(953)
Uchwała Nr 53
(952)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(952)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(952)
UCHWAŁA NR 91
(951)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(951)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(951)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(950)
Protokół 6
(949)
PROTOKÓŁ NR 58
(949)
Protokół
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(948)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(948)
Uchwała nr 95
(948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(948)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(947)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(946)
PROTOKÓŁ NR 24
(946)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(946)
Protokół nr 21
(946)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(945)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(944)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(944)
Protokół
(944)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(944)
Uchwała Nr V/80/2011
(944)
Protokół
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(943)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(943)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(942)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(942)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(941)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(941)
Protokół nr XI/2003
(941)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(941)
Protokół LXXVI
(941)
Protokół
(941)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(941)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(941)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(941)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(940)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(940)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(939)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(939)
Protokół nr 7
(939)
Protokół
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(938)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(938)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(937)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(937)
Protokół 66
(937)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(936)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(936)
Protokół 1
(936)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(936)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(936)
Uchwała nr 94
(936)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(936)
Uchwała Nr XI/145/2012
(935)
Protokół nr I/2006
(935)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(935)
Protokół 1
(934)
PROTOKÓŁ NR 19
(934)
PROTOKÓŁ NR 2
(934)
Uchwała Nr 39
(933)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(933)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(933)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(932)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(932)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(931)
Uchwała Nr 18
(931)
Uchwała Nr 42
(931)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(931)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(931)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(931)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(930)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(930)
Protokół Nr LVI / 2002
(930)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(929)
Podatki lokalne w 2017 r.
(929)
Uchwała nr 71
(929)
PROTOKÓŁ NR 86
(929)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(929)
Uchwała Nr 47
(928)
Protokół nr XL/2006
(928)
Uchwała Nr VII/98/2011
(928)
Protokół Nr 49
(928)
Protokół
(928)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(927)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(927)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(927)
Uchwała Nr 48
(926)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(926)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(926)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(926)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(925)
Protokół nr VIII/2007
(925)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(925)
Protokół
(925)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(925)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(925)
Protokół nr 52
(925)
Protokół nr 34
(924)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(924)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(924)
Protokół 64
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(924)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(924)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(923)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(923)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(923)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(923)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(922)
OGŁOSZENIE
(922)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(922)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(921)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(921)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(921)
Protokół nr 16
(920)
UCHWAŁA nr 60
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(920)
PROTOKÓŁ NR 46
(920)
Uchwała Nr 88
(920)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(920)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(919)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(919)
Protokół Nr VIII / 2003
(918)
Uchwała Nr 2
(918)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(917)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(917)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(917)
Ogłoszenie
(916)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(916)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(915)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(915)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(914)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(914)
Protokół nr XXXV/2005
(914)
Uchwała Nr 7
(914)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(914)
Uchwała Nr 61
(913)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(913)
Uchwała Nr 3
(913)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(913)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(912)
Uchwała Nr 120
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(912)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(911)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(911)
Protokół nr 44
(911)
Uchwała Nr 64
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(910)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(910)
PROTOKÓŁ NR 69
(910)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(910)
Protokół Nr LVIII / 2002
(909)
Protokół nr 17
(909)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(909)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(908)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(907)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(907)
Protokół LXXIV
(906)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(905)
Uchwała Nr 34
(905)
Protokół 12
(905)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(904)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(904)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(904)
Protokół 42
(903)
Protokół nr VI/2007
(903)
Protokół Nr VI / 2003
(903)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(903)
Uchwała Nr 45
(903)
Protokół nr XVI/2003
(903)
Komunikat
(902)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(901)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(901)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(901)
Protokół nr XLIII/2006
(901)
Uchwała Nr 49
(901)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(901)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(901)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(901)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(901)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(901)
Uchwała Nr 144
(901)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(900)
Uchwała Nr 106
(900)
Protokół 75
(900)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(900)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(900)
Protokół nr XXXVI/2005
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(900)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(900)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(900)
Uchwała Nr 116
(900)
Protokół nr XLIV/2006
(900)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(899)
Uchwała Nr 51
(899)
Uchwała Nr 46
(899)
PROTOKÓŁ NR LXX
(898)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(898)
Uchwała nr XXX/282/05
(898)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(898)
Protokół 70
(898)
Protokół nr XXV/2004
(898)
Uchwała Nr 31
(898)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(898)
Protokół Nr LV / 2002
(897)
Protokół LXXII
(897)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(897)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(896)
Protokół nr 54
(896)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(896)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(896)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(896)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(895)
Protokół Nr X / 2003
(895)
Starosta Wrzesiński informuje
(895)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(894)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(894)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(894)
Obwieszczenie
(893)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(893)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(893)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(893)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(893)
Protokół Nr L / 2002
(893)
Protokół 74
(893)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(893)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(893)
Protokół nr XXI/2004
(892)
Protokół Nr VII / 2003
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(892)
Obwieszczenie
(892)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(892)
Uchwała Nr 65
(892)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(892)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(891)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(891)
Protokół 65
(891)
Protokół Nr II / 2002
(891)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(890)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(890)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(889)
Protokół nr 53
(889)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(889)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(889)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(889)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(889)
Protokół 16
(889)
Protokół 59
(889)
Protokół nr XXXI/2005
(889)
Protokół Nr III / 2002
(889)
Protokół nr XXXII/2005
(888)
Uchwała nr XXVI/240/04
(888)
Protokół nr 57
(888)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(888)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(888)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(887)
PROTOKÓŁ NR 6
(887)
Obwieszczenie
(887)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(887)
Protokół 67
(886)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(886)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(886)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(886)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(885)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(885)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(885)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(885)
Protokół 40
(885)
Protokół LXXVIII
(885)
Protokół Nr XLVII / 2001
(884)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(884)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(884)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(884)
UCHWAŁA NR 99
(883)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(883)
Obwieszczenie
(883)
Protokół 72
(883)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(882)
Uchwałą nr 85
(882)
Uchwała Nr 58
(882)
Protokół 3
(881)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(881)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(881)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(880)
Protokół nr 49
(880)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(879)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(879)
Uchwała Nr 328
(879)
Uchwała Nr 43
(879)
Uchwała Nr 29
(879)
Uchwała nr 74
(878)
Ogłoszenie
(878)
Protokół
(878)
Protokół nr XXIII/2004
(878)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(877)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(877)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(877)
Uchwała Nr 8
(877)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(877)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(877)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(876)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(876)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(876)
Uchwała Nr 103
(876)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(875)
Uchwała Nr 54
(875)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(875)
Protokół 71
(875)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(875)
PROTOKÓŁ Nr 9
(875)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(874)
Protokół
(874)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(874)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(874)
Obwieszczenie
(874)
PROTOKÓŁ NR 63
(874)
Protokół LXV
(874)
Protokół
(873)
Protokół nr XXVIII/2004
(873)
Obwieszczenie
(872)
Uchwała Nr XV/195/2012
(872)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(871)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(871)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(870)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(870)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(870)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(870)
Protokół
(870)
Obwieszczenie
(869)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(869)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(869)
Uchwała Nr 32
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(868)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(868)
Protokół nr XXXVIII/2005
(868)
Uchwała Nr 50
(868)
Protokół
(868)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(868)
PROTOKÓŁ NR 40
(868)
Protokół nr XV/2003
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(868)
Protokół nr V/2007
(867)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(867)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(867)
Protokół 4
(867)
Uchwała Nr 57
(867)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(867)
Uchwała Nr 126
(866)
PROTOKÓŁ NR 10
(866)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(866)
Obwieszczenie
(865)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(865)
Protokół Nr V / 2003
(865)
Uchwała Nr 27
(865)
Uchwała Nr 56
(865)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(865)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(865)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(864)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(864)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(864)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(864)
PROTOKÓŁ NR 70
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(864)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(863)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(863)
Zarządzenie nr 254/2012
(863)
Protokół nr X/2007
(863)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(863)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(863)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(862)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(862)
Zarządzenie nr 240/2012
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(862)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(862)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(861)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(861)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(861)
Protokół nr XLII/2006
(861)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(861)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(861)
Protokół nr 6
(860)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(860)
Uchwała Nr 84
(860)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(860)
Uchwała Nr IX/122/2011
(860)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(860)
Uchwała Nr 59
(859)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(859)
Uchwała Nr 35
(859)
Działalność charytatywna
(859)
Uchwała nr 98
(859)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(859)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(858)
Archiwum
(858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(858)
Uchwała Nr 55
(858)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(858)
Uchwała Nr 141
(858)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(858)
UCHWAŁA NR 86
(858)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(858)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(858)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(858)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(857)
Protokół nr 14
(857)
Uchwała Nr 102
(857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(857)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(857)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(856)
Protokół Nr LVII / 2002
(856)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(855)
Protokół
(855)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(855)
Protokół nr 48
(855)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(855)
Dane podstawowe
(855)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(855)
Uchwała Nr X/130/2011
(855)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(854)
Uchwała Nr 41
(854)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(854)
Uchwała Nr 128
(854)
Uchwała Nr 112
(854)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(853)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(853)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(853)
Uchwała Nr 89
(853)
Uchwała nr XXVII/260/04
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(852)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(852)
U C H W A Ł A Nr 62
(852)
Protokół Nr XLIX / 2001
(852)
Uchwała Nr 37
(852)
Uchwała Nr VII/100/2011
(852)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(851)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(851)
Uchwała Nr 93
(851)
PROTOKÓŁ NR 90
(851)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(851)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(851)
PROTOKÓŁ NR 26
(851)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(851)
Ogłoszenie
(850)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(850)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(850)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(850)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(850)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(849)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(849)
Protokół nr 13
(849)
UCHWAŁA NR 76
(848)
Protokół nr 18
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(848)
Uchwała Nr 28
(847)
PROTOKÓŁ NR 27
(847)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(846)
U C H W A Ł A Nr 327
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(846)
Zarządzenie nr 162/2012
(846)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(846)
Uchwała Nr 36
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(846)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(845)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(845)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(845)
Uchwała Nr 115
(845)
Protokół nr 13
(845)
Protokół nr 57
(845)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(844)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(844)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(844)
Protokół
(844)
Protokół nr XX/2004
(844)
PROTOKÓŁ nr 45
(844)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(844)
Protokół nr 27
(844)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(844)
Uchwała Nr 100
(843)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(842)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(842)
Protokół 9
(842)
Uchwała Nr III/32/2010
(842)
Protokół 60
(842)
Protokół nr III/2006
(842)
Protokół
(841)
Uchwała Nr 66
(841)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(841)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(841)
Protokół nr 24
(841)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(840)
Uchwała nr III/13/2002
(840)
Protokół Nr 46
(840)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(840)
Protokół
(840)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(840)
Uchwała Nr 109
(840)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(839)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(839)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(839)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(838)
Protokół nr 18
(838)
UCHWAŁA NR 325
(838)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(837)
Uchwała Nr 33
(837)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(837)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(837)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(836)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(836)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(836)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(836)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(835)
Protokół LXVIII
(835)
Protokół nr VII/2007
(835)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(835)
Protokół
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(834)
Struktura własnościowa
(834)
Uchwała nr VIII/66/03
(834)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(834)
Protokół 18
(834)
Uchwała Nr 319
(834)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(833)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(833)
Uchwała Nr 63
(833)
Uchwała Nr 318
(833)
Protokół nr 14
(832)
Obwieszczenie
(832)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(832)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(832)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(832)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(832)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(832)
Protokół nr 8
(831)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(831)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(830)
Protokół
(830)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(830)
Zarządzenie nr 253/2012
(829)
Obwieszczenie
(829)
Protokół 2
(828)
Protokół Nr LIV / 2002
(828)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(828)
Protokół nr 11
(827)
Protokół Nr LI / 2002
(827)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(827)
Uchwała Nr 78
(827)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(827)
Uchwała Nr 105
(827)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(826)
Protokół nr 15
(826)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(826)
Uchwała Nr 123
(826)
Protokół nr 26
(826)
Uchwała Nr XV/208/2008
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(826)
Protokół nr 73
(825)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(825)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(825)
Protokół 20
(825)
Uchwała Nr XII/172/2012
(825)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(825)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(825)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(824)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(824)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(824)
Ogłoszenie
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(824)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(824)
Uchwała Nr VII/101/2011
(823)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(823)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(823)
Uchwała Nr 146
(823)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(823)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(823)
Protokół nr XXXIX/2006
(823)
Uchwała Nr 21
(823)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(823)
PROTOKÓŁ NR 88
(822)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(822)
UCHWAŁA NR 77
(822)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(822)
Ogłoszenie
(822)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(822)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(822)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(821)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(821)
Protokół LXIX
(821)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(821)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(821)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(821)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(821)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(820)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(820)
PROTOKÓŁ NR LX
(820)
Uchwała Nr 114
(820)
UCHWAŁA NR 73
(820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(820)
Uchwała Nr 24
(819)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(819)
Uchwała Nr 320
(819)
Protokół Nr LIX / 2002
(819)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(819)
Uchwała Nr 148
(819)
PROTOKÓŁ NR 64
(819)
Uchwała nr 79
(819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(819)
Uchwała Nr 104
(819)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(819)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(819)
Uchwała Nr 26
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(818)
Protokół nr 14
(818)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(817)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(817)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(817)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(817)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(816)
Protokół
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(816)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(816)
Protokół Nr 58
(816)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(816)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(815)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(815)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(815)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(815)
PROTOKÓŁ NR 3
(814)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(814)
Protokół nr IV/2006
(814)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(814)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(814)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(814)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(813)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(812)
Uchwała Nr 111
(811)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(811)
Uchwała Nr XX/266/2013
(811)
Protokół LXXIX
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(811)
Protokół nr 11
(811)
Protokół nr 52
(810)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(810)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(810)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(810)
PROTOKÓŁ NR LXV
(810)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(810)
Uchwała Nr 1
(810)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(810)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(810)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(810)
PROTOKÓŁ NR 8
(810)
Ogłoszenie
(810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(809)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(809)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(809)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(809)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(808)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(808)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(808)
Uchwała Nr 23
(808)
Zarządzenie nr 256/2012
(807)
Uchwała Nr 110
(807)
Uchwała nr 92
(807)
Uchwała Nr 121
(807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(807)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(807)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(807)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(807)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(807)
Protokół LXXIII
(807)
Uchwała Nr 11
(806)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(806)
Uchwała Nr 25
(806)
PROTOKÓŁ Nr 82
(806)
PROTOKÓŁ Nr 17
(806)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(806)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(806)
Protokół nr XXII/2004
(806)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(806)
2011 rok
(806)
UCHWAŁA NR 70
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(806)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(805)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(805)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(805)
Status prawny
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(804)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(803)
Zarządzenie nr 251/2012
(803)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(803)
Zarządzenie nr 174/2012
(803)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(803)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(803)
Uchwała Nr II/29/2014
(803)
Uchwała Nr III/34/2010
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(802)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(802)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(802)
Uchwała Nr 5
(802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(802)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(802)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(802)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(801)
UCHWAŁA NR 313
(801)
Uchwała Nr 19
(801)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(801)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(801)
Uchwała Nr 143
(801)
Protokół nr II/2006
(800)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(800)
Uchwała Nr 13
(800)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(800)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(800)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(800)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(800)
Protokół Nr IX / 2003
(800)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(799)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(799)
Uchwała Nr 101
(799)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(799)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(799)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(799)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(799)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(799)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(798)
U C H W A Ł A Nr 82
(798)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(798)
Protokół Nr 54
(798)
2010 rok
(798)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(798)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(798)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(797)
Uchwała Nr 20
(797)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(797)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(797)
Protokół
(796)
Obwieszczenie
(796)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(796)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(796)
Uchwała nr XLI/414/06
(795)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(795)
Obwieszczenie
(795)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(795)
Protokół
(795)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(795)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(794)
Protokół LXVII
(794)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(794)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(793)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(793)
Ogłoszenie
(793)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(793)
Protokół LXXX
(793)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(793)
Uchwała Nr 125
(793)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(793)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(792)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(792)
2011 rok
(792)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(792)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(792)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(792)
Uchwała nr XXXV/344/05
(792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(792)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(791)
Uchwała Nr 17
(791)
Uchwała Nr 145
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(791)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(791)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(791)
PROTOKÓŁ NR 72
(791)
PROTOKÓŁ NR 15
(791)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(790)
Protokół nr XXVII/2004
(790)
Ogłoszenie
(790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(790)
Uchwała Nr XI/166/2012
(789)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(789)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(789)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(789)
Protokół nr 7
(789)
Uchwała Nr 124
(789)
Uchwała Nr 9
(789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(789)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(789)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(789)
Uchwała Nr XI/167/2012
(789)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(788)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(788)
Protokół nr 9
(788)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(788)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(788)
PROTOKÓŁ Nr 25
(788)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(788)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(788)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(787)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(787)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(787)
PROTOKÓŁ NR 20
(787)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(787)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(786)
Uchwała nr XXIV/225/04
(786)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(786)
2011 rok
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(786)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(786)
Protokół LXXXIV
(786)
U C H W A Ł A Nr 81
(786)
PROTOKÓŁ NR 81
(785)
Protokół 13
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(785)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(785)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(785)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(785)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(784)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(784)
Uchwała Nr XII/171/2012
(784)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(784)
Uchwała nr XL/398/2006
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(784)
Protokół LXII
(783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(783)
PROTOKÓŁ NR 68
(783)
Ogłoszenie
(783)
Protokół 15
(783)
Ogłoszenie
(783)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(783)
Protokół LXX
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(782)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(782)
Uchwała Nr 16
(782)
Protokół Nr IV / 2003
(781)
Protokół Nr LII / 2002
(781)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(781)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(780)
Uchwała Nr 329
(780)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(780)
Protokół nr 45
(780)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(779)
Uchwała Nr XI/143/2012
(779)
Uchwała Nr VI/91/2011
(778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(778)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(778)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(778)
Zarządzenie nr 214/2012
(778)
Uchwała Nr 324
(778)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(777)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(777)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(776)
Zarządzenie nr 234/2012
(776)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(776)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(776)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(776)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(776)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(776)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(776)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(775)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(775)
Uchwała Nr XV/190/2012
(775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(775)
Uchwała Nr 142
(775)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(775)
Zarządzenie nr 220/2012
(774)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(774)
Protokół 63
(774)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(774)
Protokół nr XVII/2003
(774)
Protokół nr 17
(774)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(773)
PROTOKÓŁ NR 37
(773)
Uchwała Nr V/65/2011
(773)
Protokół nr 16
(773)
2011 rok
(773)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(773)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(773)
Uchwała Nr 147
(772)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(772)
Protokół nr 23
(771)
Protokół 3
(771)
Zarządzenie nr 198/2012
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(771)
Ogłoszenie
(770)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(770)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(770)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(770)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(770)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(770)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(770)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(769)
Uchwała nr VI/91/07
(769)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(769)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(769)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(769)
2015 rok
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(768)
Protokół nr 28
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(768)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(768)
2010 rok
(768)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(767)
Przedmiot działalności i kompetencje
(767)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(767)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(767)
Protokół LXI
(767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(767)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(767)
Uchwała nr XXXII/308/05
(766)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(766)
Uchwała Nr 67
(766)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(766)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(766)
rok 2013
(766)
PROTOKÓŁ NR 39
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(766)
Protokół nr 8
(766)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(766)
Obwieszczenie
(765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(765)
Organizacja
(764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(764)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(764)
Uchwała Nr 6
(764)
Obwieszczenie
(764)
PROTOKÓŁ NR 71
(764)
Uchwała Nr 15
(764)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(763)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(762)
UCHWAŁA NR 321
(762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(762)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(761)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(761)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(761)
Protokół 1
(760)
Protokół LXXXI
(760)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(760)
UCHWAŁA NR 4
(759)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(759)
UCHWAŁA NR 314
(759)
Uchwała Nr 122
(759)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(759)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(759)
Ogłoszenie
(759)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(758)
Protokół nr 12
(758)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(758)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(758)
Protokół 6
(758)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(758)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(758)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(758)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(757)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(757)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(757)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(757)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(756)
PROTOKÓŁ NR 31
(756)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(756)
Uchwała Nr 14
(756)
Uchwała Nr 323
(756)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(756)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(756)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(755)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(755)
Uchwała Nr XV/197/2012
(755)
PROTOKÓŁ NR 12
(755)
Zarządzenie nr 31/2012
(755)
Protokół 5
(755)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(755)
PROTOKÓŁ NR 48
(754)
Uchwała nr 326
(754)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(754)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(754)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(754)
Protokół
(754)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(754)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(754)
Uchwała nr XLI/412/06
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(754)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(753)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(753)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(753)
OGŁOSZENIE
(753)
Protokół 5
(753)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(752)
Protokół LXXVII
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(752)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(752)
Protokół nr 20
(752)
Uchwała Nr X/129/2011
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(752)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(752)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(751)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(751)
Uchwała nr XI/108/03
(751)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(751)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(751)
Zarządzenie nr 68/2012
(751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(751)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(751)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(750)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(750)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(750)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(750)
Ogłoszenie
(750)
Zarządzenie nr 170/2012
(750)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(750)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(750)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(749)
Zarządzenie Nr 160/2010
(749)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(749)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(749)
Uchwała Nr 317
(749)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(748)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(748)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(748)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(748)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(748)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(748)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(747)
OBWIESZCZENIE
(747)
Protokół 2
(746)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(746)
Protokół nr 15
(746)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(746)
Uchwała nr XXXV/338/05
(746)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(746)
Protokół
(745)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(745)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(745)
PROTOKÓŁ NR 29
(744)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(744)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(744)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(744)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(744)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(744)
2012 rok
(744)
Zarządzenie nr 122/2010
(744)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(743)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(743)
Uchwała Nr V/54/2015
(743)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(743)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(743)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(742)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(742)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(742)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(742)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(742)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(742)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(742)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(741)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(741)
Protokół nr 10
(741)
Uchwała nr XLIV/443/06
(741)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(741)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(741)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(740)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(740)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(740)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(740)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(739)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(738)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(738)
Protokół nr 63
(738)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(738)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(738)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(738)
Protokół nr 9
(738)
UCHWAŁA NR 10
(738)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(737)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(737)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(736)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(736)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(736)
Uchwała nr III/36/06
(735)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(735)
Protokół 6
(734)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(734)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(734)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(734)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(734)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(733)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(733)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(733)
Uchwała nr XLI/415/06
(733)
Protokoły z komisji Doraźnej
(733)
PROTOKÓŁ NR 34
(733)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(733)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(733)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(732)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(732)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(732)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(732)
2012 rok
(732)
Protokół Nr 22
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(731)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(731)
Uchwała Nr V/45/03
(731)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(731)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(730)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(730)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(730)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(729)
UCHWAŁA NR 315
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(728)
Uchwała nr VI/91/07
(728)
Protokół nr 9
(728)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(728)
DECYZJA nr 653/2013
(728)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(728)
Protokół nr 24
(728)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(728)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(727)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(727)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(727)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(727)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(727)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(727)
Uchwała nr XL/390/06
(727)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(727)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(727)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(726)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(726)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(726)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(726)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(725)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(725)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(725)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(725)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(725)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(724)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(724)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(724)
Ogłoszenie
(724)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(724)
Uchwała nr XX/182/04
(724)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(723)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(723)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(723)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(723)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(722)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(722)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(722)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(721)
Zarządzenie nr 169/2010
(721)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(721)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(721)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(721)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(720)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(720)
Uchwała nr VI/69/07
(720)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(720)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(720)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(719)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(719)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(719)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(719)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(718)
Obwieszczenie
(718)
PROTOKÓŁ NR 65
(718)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(718)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(717)
Uchwała nr 312
(717)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(717)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(717)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(717)
Protokół 4
(717)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(717)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(716)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(716)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(716)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(716)
Uchwała nr V/45/07
(716)
Uchwała Nr XI/135/2012
(716)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(716)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(716)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(716)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(716)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(715)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(715)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(715)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(715)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(715)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(715)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(714)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(714)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(713)
Protokół 19
(713)
Uchwała nr XIII/137/03
(713)
Uchwała Nr XV/198/2012
(713)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(713)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(713)
Uchwała nr IV/36/02
(713)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(713)
Uchwała nr XI/101/03
(713)
Uchwała Nr XV/187/2012
(713)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(713)
Uchwała nr VIII/64/03
(711)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(711)
Uchwała nr VIII/120/2015
(711)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(710)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(710)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(710)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(710)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(710)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(709)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(709)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(709)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(709)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(709)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(709)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(708)
Protokół LXXXIII
(708)
Protokół 14
(708)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(708)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(708)
2011 rok
(708)
Protokół 4
(708)
Zarządzenie nr 124/2012
(708)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(708)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(707)
Uchwała nr III/25/06
(707)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(706)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(706)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(706)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(706)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(705)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(705)
Ogłoszenie
(705)
Protokół 5
(705)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(705)
Zarządzenie nr 145/2012
(705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(705)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(704)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(704)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(704)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(704)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(703)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(703)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(703)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(703)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(703)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(703)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(703)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(703)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(702)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(702)
Zarządzenie nr 112/2012
(702)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(701)
Protokół nr 13
(701)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(701)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(701)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(701)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(701)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(701)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(701)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(701)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(700)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(700)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(700)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(700)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(700)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(700)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(700)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(700)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(700)
Uchwała nr XXVII/256/04
(700)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(699)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(699)
OGŁOSZENIE
(699)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(699)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(699)
Uchwała nr VII/104/07
(699)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(699)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(699)
Protokół nr 17
(698)
Uchwała nr VIII/72/03
(698)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(698)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(698)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(698)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(698)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(698)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(698)
Protokół nr 30
(697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(697)
Protokół 21
(697)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(697)
Uchwała nr XII/118/03
(696)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(696)
Obwieszczenie
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(696)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(696)
Uchwała Nr VII/226/2008
(696)
Zarządzenie nr 103/2012
(696)
Uchwała nr XX/181/04
(695)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(695)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(695)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(694)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(694)
2010 rok
(693)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(693)
Uchwała nr XXXII/306/05
(693)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(693)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(692)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(692)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(692)
Uchwała nr XV/146/03
(692)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(692)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(692)
Uchwała nr VII/104/07
(691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(691)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(691)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(691)
Protokół 11
(691)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(691)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(690)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(690)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(690)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(690)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(690)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(689)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(689)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(689)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(689)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(689)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(688)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(688)
Uchwała nr VIII/70/03
(688)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(688)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(688)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(688)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(688)
Uchwała nr XII/115/03
(688)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(688)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(687)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(687)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(687)
Protokół nr 15
(687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(687)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(687)
Protokół 24
(687)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(687)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(687)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(686)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(686)
Uchwała nr XI/99/03
(686)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(686)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(686)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(686)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(685)
2012 rok
(685)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(685)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(685)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(685)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(685)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(685)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(685)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(684)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(684)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(684)
rok 2012
(684)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(684)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(684)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(684)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(684)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(683)
Uchwała nr II/7/2002
(683)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(683)
Uchwała nr XLIV/437/06
(683)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(683)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(683)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(682)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(682)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(682)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(682)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(681)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(681)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(681)
Obwieszczenie
(680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(680)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(680)
O B I E S Z C Z E N I E
(680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(680)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(680)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(679)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(679)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(679)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(679)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(679)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(679)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(678)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(678)
Uchwała nr XXXV/351/05
(678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(678)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(678)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(678)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(678)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(678)
Uchwała Nr XI/144/2012
(677)
Uchwała nr XXII/204/04
(677)
Uchwała Nr VII/99/2011
(677)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(677)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(677)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(676)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(676)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(676)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(676)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(676)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(675)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackieg
(675)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(675)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(675)
Uchwała nr XL/388/06
(675)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(674)
Zarządzenie nr 159/2012
(674)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(674)
Uchwała nr XII/114/03
(674)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(674)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(674)
Protokół nr XXXVII/2005
(674)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(673)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(673)
2010
(673)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(673)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(673)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(673)
Uchwała nr XIX/174/04
(673)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(673)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(673)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(672)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(672)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(672)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(672)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(672)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(672)
Uchwała nr XXXV/341/05
(672)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(671)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(671)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(671)
Protokół 1
(671)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(670)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(670)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(670)
Uchwała nr V/60/07
(669)
Uchwała nr XLIII/424/06
(669)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(669)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(669)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(669)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(669)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(669)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(668)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(668)
rok 2010
(668)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(668)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(668)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(667)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(667)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(667)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(667)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(666)
Uchwała nr II/11/10
(666)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(666)
Uchwała nr III/14/2002
(666)
Uchwała nr XII/112/03
(666)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(666)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(666)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(666)
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WE WRZEŚNI
(665)
Uchwała nr IV/45/2011
(665)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(665)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(665)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(665)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(665)
Uchwała Nr V/69/11
(664)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(664)
Uchwała nr XXXII/307/05
(664)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(664)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(664)
Ogłoszenie
(664)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(664)
Uchwała Nr I/21/2014
(664)
Uchwała Nr XV/186/2012
(664)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(664)
Uchwała nr XLIII/425/06
(664)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(663)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(663)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(663)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(663)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(663)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(663)
Protokół nr 11
(663)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(663)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(663)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(662)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(662)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(662)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(661)
Ogłoszenie
(661)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(661)
Ogłoszenie
(661)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(661)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(661)
Protokół nr 18
(660)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(660)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(660)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(660)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(659)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(659)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(659)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(659)
Ogłoszenie
(659)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(659)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(659)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(659)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(659)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(658)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(658)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(658)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(658)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(658)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(657)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(657)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(657)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(657)
Protokół 10
(657)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(657)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(656)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(656)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(656)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(656)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(656)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(656)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(655)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(655)
ORDO Marek Friebe
(655)
Rok 2013
(655)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(655)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(655)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(655)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(655)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(655)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(655)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(655)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(655)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(655)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(654)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(653)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(653)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(653)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(653)
ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
(653)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(653)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(653)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(652)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(652)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(652)
Uchwała Nr XV/191/2012
(652)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(652)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(652)
Uchwała nr XXXII/310/05
(652)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(651)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(651)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(651)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(651)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(651)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(650)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(650)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(650)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(650)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(650)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(650)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(649)
Uchwała nr XXVI/241/04
(649)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(649)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(649)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(649)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(649)
Uchwała nr III/27/06
(648)
Uchwała nr VIII/65/03
(648)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(648)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(648)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(648)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(648)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(647)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(647)
Protokół 2
(647)
Rocznik 2017
(647)
Uchwała nr VIII/79/03
(647)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(647)
Zarządzenie nr 72/2012
(647)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(647)
Uchwała Nr IX/112/2011
(646)
Uchwała Nr V/66/2011
(646)
Protokół 23
(646)
Informacja o wyborze oferty na gruntowną konserwację rowu melioracyjnego W 22
(646)
Ogłoszenie
(645)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(645)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(645)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(645)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(645)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(645)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(645)
Uchwała nr II/8/10
(645)
Uchwała nr III/26/06
(644)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(644)
Zarządzenie nr 215
(644)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(644)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(644)
Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(643)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(643)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(643)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(643)
Uchwała nr XLIV/438/06
(643)
Protokół 3
(643)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(643)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(643)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(643)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(642)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(642)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(642)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(642)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(642)
Uchwała nr XXXV/343/05
(642)
Obwieszczenie
(641)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(641)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(641)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(641)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(641)
UCHWAŁA Nr XXX/398/2010
(641)
2010 rok
(641)
ZARZĄDZENIE Nr 222/2006
(641)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(640)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(640)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(640)
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
(640)
Przebudowa budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni
(640)
Uchwała nr XII/123/03
(640)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2014 r.
(639)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(639)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(639)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(639)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku
(639)
UCHWAŁA NR XXXI/415/10
(639)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(638)
EKO-TOM S.J. Turguła
(638)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(638)
Uchwała nr III/15/2002
(638)
Uchwała nr II/9/2002
(638)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(637)
Protokół 7
(637)
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(637)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(637)
2013 rok
(637)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(637)
Uchwała nr XXXV/349/05
(636)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(636)
Zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ulicy Kosynierów we Wrześni
(636)
UCHWAŁA Nr XXX/406/2010
(636)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Spokojnej we Wrześni
(635)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(635)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(635)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(635)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(635)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(635)
ZARZĄDZENIE Nr 199/2010
(634)
Uchwała nr XXX/286/05
(634)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(634)
UCHWAŁA NR XXXIV/448/2010
(634)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(634)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(634)
Uchwała nr XXXIV/455/2010
(634)
Uchwała nr XXXII/437/2010
(633)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(633)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług konserwacji, bieżącego utrzymania, napraw oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będącego w zarządzie Urzędu Miasta i Gmi
(633)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(633)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(633)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(633)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(633)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(633)
Modyfikacja treści siwz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie Gminy Września
(632)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(632)
UCHWAŁA NR XXXII/302/05
(632)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(632)
Ogłoszenie
(632)
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(632)
Uchwała nr XLI/415/06
(632)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(632)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(632)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(632)
Uchwała nr XXXVI/361/05
(632)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(631)
UCHWAŁA Nr XXXI/421/2010
(631)
Wyjaśnienia SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2015/2016"
(631)
Protokół 17
(631)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(631)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(631)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(630)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(630)
Ogłoszenie
(630)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(630)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(630)
Uchwała Nr XI/162/2012
(629)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(629)
UCHWAŁA nr III/24/2010
(628)
Uchwała Nr V/76/2011
(628)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(627)
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(627)
Uchwała Nr XXXVIII/373/05
(627)