BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
8649765
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-04-2018
Informacja o samorządzie
(233871)
Zamówienia publiczne
(91472)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(79644)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(52703)
Przetargi 2015
(46866)
Oferty pracy
(43523)
Aktualne oferty pracy
(41479)
Przetargi 2014 - archiwum
(41141)
Urząd Miasta i Gminy
(38153)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(36282)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(34879)
Przetargi 2016
(31659)
Władze
(31408)
Przetargi 2017
(29946)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(27200)
Kontakt
(25678)
Przetargi - archiwum 2012
(24913)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(24021)
Akty prawne i protokoły
(23982)
Podatki lokalne
(21956)
Przetargi - archiwum 2013
(21223)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(19436)
Opłata śmieciowa
(19059)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(18830)
Oświadczenia majątkowe radnych
(15914)
Aktualne wyniki naborów
(15094)
Jednostki organizacyjne gminy
(14607)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(14252)
Uchwały Rady Miejskiej
(14133)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(14100)
Archiwum zakładowe
(12887)
Rada Miejska we Wrześni
(12382)
Sprawy finansowe
(12355)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(11752)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11722)
Jednostki pomocnicze gminy
(11530)
Zarządzenia Burmistrza
(11470)
Ogłoszenia
(11203)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(10961)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(10794)
Zastępcy Burmistrza
(10644)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(10467)
Konsultacje społeczne
(10371)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(10370)
Publicznie dostępne wykazy danych
(9564)
Informacja o wynikach przetargów
(9501)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(9016)
Archiwum ofert pracy
(8395)
Spółki z udziałem gminy
(8090)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7949)
Przetargi 2018
(7774)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(7713)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7119)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(7059)
Ogłoszenia
(6914)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6630)
Protokoły z sesji
(6299)
Deklaracja
(6258)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6112)
Przetargi - archiwum
(5922)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(5864)
Archiwum wyników naborów
(5718)
Sprawozdania finansowe
(5686)
Archiwum 2001-2002
(5677)
Składy Komisji
(5569)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5531)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(5462)
Terminy wpłaty opłaty
(5242)
Placówki oświatowe
(5154)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(5088)
Uchwała budżetowa
(5048)
Zmiany Budżetowe
(4994)
Segregacja odpadów komunalnych
(4977)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4919)
Schronisko dla zwierząt
(4841)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(4761)
Protokoły z komisji edukacji
(4756)
Nazwy i adresy
(4708)
Muzeum Regionalne
(4628)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4526)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(4512)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4419)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4378)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4313)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4300)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4251)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(4250)
Majątek komunalny
(4223)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4142)
Statut Miasta i Gminy
(4137)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(4132)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4119)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4109)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4106)
Uchwały Zarządu
(4083)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4081)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(4058)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4053)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4039)
Biblioteka Publiczna
(4033)
Rocznik 2014
(3986)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3896)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3889)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3871)
Opłaty lokalne
(3869)
Statut Miasta i Gminy Września
(3861)
Rocznik 2015
(3778)
Zgromadzenia publiczne
(3756)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3732)
Podatki lokalne w roku 2018 - druki interaktywne
(3729)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3725)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3703)
Rocznik 2014
(3701)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3650)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3626)
Rocznik 2012
(3625)
Rocznik 2012
(3616)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3603)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3592)
Rocznik 2013
(3541)
Petycje
(3473)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rocznik 2013
(3407)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3399)
Rocznik 2010
(3287)
Petycje
(3259)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3242)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3211)
Rocznik 2011
(3203)
Podstawa prawna systemu
(3131)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3112)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(3106)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3095)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3079)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3067)
Protokoły z komisji budżetowej
(3043)
Rocznik 2008
(3041)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3034)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3016)
PROTOKÓŁ NR 63
(3014)
Rocznik 2015
(3005)
PROTOKÓŁ NR 69
(2972)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2970)
Plany zamówień publicznych
(2947)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2928)
Rocznik 2011
(2926)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2922)
Protokoły z komisji oświaty
(2922)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2919)
Protokoły z komisji zdrowia
(2918)
Rocznik 2005
(2902)
Oświadczenie majątkowe
(2893)
Rocznik 2009
(2888)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2878)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2877)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2873)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2868)
Deklaracja elektroniczna
(2866)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2840)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2839)
PROTOKÓŁ NR 67
(2837)
PROTOKÓŁ NR 58
(2833)
Archiwum 2011
(2830)
PROTOKÓŁ NR 61
(2824)
PROTOKÓŁ NR 70
(2817)
PROTOKÓŁ NR 60
(2806)
PROTOKÓŁ NR 66
(2800)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2796)
2014 rok
(2788)
Protokół 59
(2785)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2776)
2012 rok
(2753)
PROTOKÓŁ NR 65
(2727)
PROTOKÓŁ NR 64
(2721)
Podatek rolny w 2015 roku
(2696)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2684)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2683)
Worki do segregacji odpadów
(2679)
Protokół nr 62
(2666)
Podatki lokalne w 2018 r.
(2651)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2643)
PROTOKÓŁ NR 68
(2629)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2614)
Rocznik 2006
(2602)
PROTOKÓŁ NR 71
(2584)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2577)
2013 rok
(2572)
Rocznik 2007
(2565)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2501)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2499)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2496)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2496)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2492)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2484)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2481)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2476)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(2459)
Rocznik 2003
(2441)
Informacja o wyborze oferty
(2424)
2011 rok
(2422)
Rocznik 2005
(2419)
Rocznik 2002
(2417)
Nieograniczone
(2416)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2410)
Opłata targowa
(2408)
Rocznik 2004
(2408)
Rocznik 2010
(2376)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2376)
za 2010 rok
(2372)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2371)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2369)
2011 rok
(2349)
Rocznik 2009
(2346)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2339)
Rocznik 2008
(2335)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2333)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2316)
Rocznik 2007
(2314)
Podatki lokalne w roku 2016
(2303)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2301)
Majątek komunalny
(2297)
Lobbing
(2291)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2290)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(2277)
Rocznik 2004
(2274)
2013 rok
(2273)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2267)
Rocznik 2006
(2264)
Rocznik 2016
(2255)
Rocznik 2003
(2250)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2234)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2232)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2227)
Rocznik 2017
(2203)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2187)
Przedszkola
(2165)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2158)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2158)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2145)
Oświadczenie majątkowe
(2138)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2110)
Poziomy recyklingu
(2107)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2105)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2103)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2101)
Konkursy
(2095)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2085)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2083)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2078)
2014 rok
(2073)
Inne ogłoszenia
(2063)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2052)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2048)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2037)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2032)
Rocznik 2016
(2025)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2014)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2010)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2007)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2005)
2012 rok
(1998)
Protokół Nr 60
(1981)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1980)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1968)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1967)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1959)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1959)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1954)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1952)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1952)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1946)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1932)
Zespoły Szkół
(1920)
Rada Nadzorcza
(1917)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1916)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1913)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1912)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1910)
Oświadczenie majątkowe
(1906)
Protokół nr 19
(1899)
Oświadczenie majątkowe
(1890)
Rocznik 2001
(1888)
Oświadczenie majątkowe
(1884)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1864)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1853)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1848)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1847)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1846)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1843)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1842)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1842)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1839)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1838)
Uchwała Nr X/132/2011
(1837)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1834)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1833)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1827)
2010 rok
(1817)
Oświadczenie majątkowe
(1812)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1806)
CRP Sp. z o. o.
(1805)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1804)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1803)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1798)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1796)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1792)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1790)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1790)
Oświadczenie majątkowe
(1776)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1776)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1772)
Unieważnienia przetargów
(1761)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1755)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1755)
Gimnazja
(1753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1752)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1752)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1737)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1733)
Oświadczenie majątkowe
(1728)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1725)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1723)
Oświata Niepubliczna
(1719)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1719)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1711)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1710)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1708)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1703)
Protokół nr XIV/2003
(1701)
Rocznik 2002
(1700)
Zarząd
(1697)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1696)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1694)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1691)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1691)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1689)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1687)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Archiwum
(1684)
PROTOKÓŁ NR 53
(1683)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1677)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1676)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1671)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1666)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1664)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1664)
Protokół 1
(1661)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1659)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1658)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1658)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1652)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1652)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1649)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1642)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1640)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1632)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1631)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1631)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1630)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1623)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1622)
Adres
(1621)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1621)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1621)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1620)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1619)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1618)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1618)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1617)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1613)
Protokół
(1611)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1609)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1608)
PROTOKÓŁ NR 42
(1608)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1604)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1604)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1603)
Sprzedaż lokali komunalnych
(1603)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1599)
2012 rok
(1598)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1598)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1597)
Archiwum 2012
(1595)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1594)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1590)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1590)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1590)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1589)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1589)
Nazwa i adres
(1589)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1587)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1582)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1581)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1581)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1581)
Protokół
(1576)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1573)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1572)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1569)
2009 rok
(1569)
Uchwała Nr II/31/2014
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1568)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1568)
Protokół Nr LX / 2002
(1566)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1566)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1564)
Protokół Nr 46
(1564)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1563)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1562)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1562)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1561)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1561)
Protokół 3
(1553)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1552)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1551)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1550)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1550)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1549)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1548)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1547)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1546)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1544)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1544)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1540)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1539)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1538)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1538)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1537)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1535)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1535)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1534)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1532)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1532)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1530)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1528)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1528)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1527)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1525)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1525)
Protokół
(1523)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1522)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1521)
Paweł-Trans
(1520)
PROTOKÓŁ NR 32
(1517)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1514)
Protokół 47
(1514)
Umowa spółki
(1513)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1511)
PROTOKÓŁ NR 18
(1510)
Protokół 69
(1509)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1509)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1509)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1506)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1505)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1503)
2010 rok
(1503)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1502)
PROTOKÓŁ NR 84
(1502)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1501)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1500)
Uchwała Nr III/17/2010
(1498)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1498)
PROTOKÓŁ NR 66
(1498)
DECYZJA Nr 600/2010
(1497)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1496)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1493)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1493)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1491)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1490)
za 2009 rok
(1489)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1486)
DECYZJA nr 360/2013
(1485)
PROTOKÓŁ NR 47
(1485)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1485)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1483)
Protokół 43
(1483)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1483)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1482)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1481)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1480)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1480)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1479)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1479)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1478)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1478)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1476)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1475)
Protokół 48
(1473)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1472)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1472)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1472)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1471)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1469)
Protokół NR 57
(1468)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1468)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1466)
Protokół 62
(1466)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1463)
PROTOKÓŁ NR 30
(1463)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1462)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1461)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1461)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1460)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1460)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1460)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1460)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1458)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1457)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1457)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1456)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1456)
PROTOKÓŁ NR 54
(1456)
PROTOKÓŁ NR 85
(1455)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1453)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1452)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1452)
PROTOKÓŁ NR 87
(1451)
Protokół LXVI
(1449)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1447)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1445)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1443)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1442)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1442)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1441)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1441)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1438)
Protokół nr 45
(1433)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1433)
Protokół Nr I / 2002
(1433)
Protokół 2
(1432)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1431)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1430)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1430)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1430)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1426)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1425)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1424)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1424)
Protokół Nr 56
(1423)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1423)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1422)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1422)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1421)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1419)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1418)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1418)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1418)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1418)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1416)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1416)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1414)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1414)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1414)
Uchwała Nr 322
(1412)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1412)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1412)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1411)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1411)
Protokół Nr 62
(1410)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1409)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1409)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1408)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1408)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1407)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1407)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1407)
Nazwa i adres
(1405)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1405)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1404)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1404)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1402)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1401)
Protokół
(1400)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1399)
Protokół Nr LIII / 2002
(1398)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1396)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1396)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1394)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1393)
Protokół 49
(1393)
Protokół nr 32
(1392)
PROTOKÓŁ NR 89
(1391)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1390)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1390)
PROTOKÓŁ NR 14
(1390)
Protokół Nr 50
(1389)
Protokół 38
(1389)
Protokół nr 56
(1389)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1388)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1388)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1388)
PROTOKÓŁ NR 43
(1387)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1387)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1387)
Rocznik 2017
(1386)
PROTOKÓŁ NR 61
(1386)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1385)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1384)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1384)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1383)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1382)
2015 rok
(1381)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1380)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1379)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1379)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1379)
PROTOKÓŁ NR 57
(1379)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1378)
PROTOKÓŁ NR 11
(1377)
PROTOKÓŁ NR 4
(1377)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1375)
Protokół
(1375)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1374)
Protokół nr 30
(1373)
PROTOKÓŁ NR 52
(1372)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1372)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1372)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1370)
Protokół nr 10
(1369)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1366)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1366)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1365)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1364)
Ograniczone
(1363)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1362)
Protokół Nr VIII / 2003
(1362)
Protokół nr 61
(1362)
Protokół Nr 51
(1361)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1361)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1360)
za 2007 rok
(1360)
Protokół 61
(1360)
Protokół nr 67
(1360)
PROTOKÓŁ NR 38
(1359)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1359)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1359)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1358)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1358)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1357)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1356)
Protokół nr 53
(1356)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1355)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1355)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1354)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1354)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1353)
Protokół 4
(1353)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1350)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1350)
PROTOKÓŁ NR 23
(1350)
Protokół Nr LVIII
(1350)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1349)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1349)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1349)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1348)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1348)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1348)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1348)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1345)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1345)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1344)
Protokół nr 21
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1343)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1343)
Protokół nr 51
(1343)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1341)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1340)
Uchwała Nr 12
(1340)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1340)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1340)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1340)
PROTOKÓŁ NR 51
(1340)
PROTOKÓŁ NR 7
(1339)
Uchwały
(1338)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1338)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1335)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1335)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1334)
Protokół
(1334)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1333)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1333)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1333)
Protokół 41
(1332)
Protokół 12
(1332)
Obwody głosowania
(1331)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1331)
za 2006 rok
(1331)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1330)
za 2005 rok
(1328)
PROTOKÓŁ NR 13
(1328)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1328)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1328)
Protokół nr 22
(1328)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1324)
Uchwała nr VI/86/2011
(1324)
Protokół LXXV
(1323)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1323)
2009 rok
(1323)
Protokół 68
(1323)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1322)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1322)
Protokół 66
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1321)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1320)
Protokół Nr 50
(1320)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1320)
Dane podstawowe
(1320)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1318)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1318)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1317)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1317)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1316)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1315)
Protokół
(1314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1313)
PROTOKÓŁ NR 65
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1312)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1311)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1311)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1310)
Protokół 45
(1309)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1308)
Uchwała nr IV/37/06
(1306)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1306)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1306)
PROTOKÓŁ NR 64
(1305)
Protokół Nr III / 2002
(1304)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1303)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1303)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1302)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1301)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1301)
Protokół nr VI/2011
(1301)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1300)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1300)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1299)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1299)
Protokół 74
(1297)
PROTOKÓŁ NR 16
(1297)
Protokół nr XXXIII/2005
(1297)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1296)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1295)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1295)
Protokół Nr II / 2002
(1294)
Protokół Nr V / 2003
(1294)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1293)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1293)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1293)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1292)
Protokół nr 59
(1292)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1292)
Protokół Nr LV / 2002
(1291)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1291)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1289)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1288)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1288)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1286)
Protokół Nr LVI / 2002
(1285)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1283)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1283)
Protokół nr 17
(1283)
Protokół LXXI
(1282)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1282)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1281)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1280)
Protokół
(1280)
Protokół 50
(1279)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1279)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1279)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1278)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1278)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1277)
PROTOKÓŁ NR 36
(1277)
Protokół Nr L / 2002
(1275)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1273)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1273)
PROTOKÓŁ NR 41
(1273)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1271)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1270)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1270)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1270)
Protokół
(1270)
Protokół Nr 47
(1268)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1268)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1266)
Umowy o zamówienia publiczne
(1266)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1266)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1266)
Protokół nr 18
(1265)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1264)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1264)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1263)
Ogłoszenie
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1263)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1263)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1263)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1262)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1261)
Protokół nr 53
(1261)
Protokół
(1260)
PROTOKÓŁ NR 60
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1259)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1259)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1259)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1258)
Protokół 75
(1258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1256)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1256)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1256)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1256)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1255)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1255)
Protokół 16
(1254)
Protokół 46
(1254)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1254)
Protokół Nr LVII / 2002
(1254)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1254)
Protokół Nr LI / 2002
(1254)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1253)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1253)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1252)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1252)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1251)
Protokół
(1251)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1250)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1249)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1249)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1249)
Protokół nr 50
(1248)
za 2008 rok
(1248)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1248)
Protokół nr XXVI/2004
(1247)
Protokół
(1247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1247)
Protokół nr 16
(1247)
Protokół Nr VI / 2003
(1246)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1246)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1246)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1245)
Protokół nr 11
(1245)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1245)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1244)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1244)
Protokół 6
(1244)
Uchwała Nr V/80/2011
(1243)
Protokół LXXXII
(1242)
Protokół nr 55
(1242)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1241)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1241)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1241)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1240)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1240)
PROTOKÓŁ NR 62
(1239)
Ogłoszenie
(1239)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1238)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1238)
Protokół
(1238)
Ogłoszenie
(1237)
Zarządzenie Nr 59
(1237)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1237)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1236)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1236)
PROTOKÓŁ NR 28
(1236)
Protokół nr 6
(1234)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1233)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1233)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1232)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1232)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1231)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1229)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1229)
UCHWAŁA NR 69
(1229)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1228)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1228)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1228)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1227)
Protokół nr XVIII/2004
(1226)
Protokół Nr VII / 2003
(1226)
Protokół nr 13
(1226)
PROTOKÓŁ NR 21
(1226)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1226)
Protokół
(1224)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1224)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1224)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1224)
Protokół 65
(1223)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1223)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1223)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1222)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1222)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1220)
Status prawny
(1220)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1220)
Protokół Nr 46
(1219)
PROTOKÓŁ NR 55
(1219)
PROTOKÓŁ NR 56
(1219)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1219)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1218)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1218)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1217)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1217)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1216)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1214)
Protokół nr 34
(1214)
Protokół 5
(1214)
Protokół
(1214)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1213)
Protokół nr 7
(1213)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1213)
Protokół nr 27
(1213)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1212)
Protokół
(1212)
Struktura własnościowa
(1212)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1211)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1210)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1209)
Protokół 39
(1209)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1209)
Protokół 18
(1209)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1209)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1209)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1209)
Uchwała Nr X/131/2011
(1208)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1207)
Protokół nr XXIV/2004
(1207)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1207)
2011 rok
(1207)
Protokół 44
(1206)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1206)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1206)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1205)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1205)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1205)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1205)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1204)
Protokół 64
(1204)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1204)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1204)
Protokół nr 39
(1204)
Protokół nr 41
(1204)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1204)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1203)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1203)
Protokół nr 55
(1202)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1202)
Organizacja
(1201)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1201)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1201)
PROTOKÓŁ NR 2
(1200)
Protokół
(1200)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1198)
Protokół 1
(1197)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1197)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1195)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1194)
PROTOKÓŁ NR 58
(1193)
Protokół nr XII/2003
(1193)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1193)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1192)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1192)
Protokół nr 15
(1190)
Protokół nr XXX/2005
(1190)
Protokół nr XLI/2006
(1190)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1189)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1189)
Ogłoszenie
(1189)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1189)
Protokół nr 14
(1189)
Protokół 72
(1189)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1188)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1188)
PROTOKÓŁ NR 49
(1188)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1188)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1187)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1187)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1187)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1187)
Protokół nr 7
(1186)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1186)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1186)
Protokół nr XXIX/2005
(1185)
Protokół nr 51
(1185)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1185)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1184)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1184)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1184)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1184)
UCHWAŁA NR 80
(1183)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1182)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1182)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1182)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1181)
Protokół nr IX/2007
(1181)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1181)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1180)
PROTOKÓŁ NR 44
(1180)
Protokół nr 57
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1180)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1179)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1179)
PROTOKÓŁ NR 35
(1178)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1177)
Protokół 9
(1177)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1175)
Protokół LX
(1175)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1175)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1175)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1175)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1174)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1174)
Protokół nr XIX/2004
(1174)
Protokół LXXVI
(1174)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1173)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1173)
Protokół nr 7
(1173)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1173)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1173)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1172)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1172)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1172)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1171)
Protokół nr 28
(1171)
PROTOKÓŁ NR 24
(1170)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1170)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1170)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1170)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1169)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1169)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1168)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1168)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1168)
Protokół nr XXXIV/2005
(1167)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1166)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1166)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1166)
Protokół nr XIII/2003
(1165)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1165)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1163)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1163)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1163)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1162)
Uchwała nr 95
(1162)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1162)
Uchwała Nr 44
(1161)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1161)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1161)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1161)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1160)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1160)
Jakość wody do spożycia
(1159)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1159)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1158)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1158)
Protokół nr 48
(1157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1157)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1157)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1157)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1156)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1156)
Uchwała Nr II/29/2014
(1155)
Uchwała Nr III/32/2010
(1154)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1154)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1154)
Protokół nr XI/2003
(1154)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1153)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1152)
Protokół nr 8
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1152)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1151)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1151)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1151)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1150)
Protokół Nr 49
(1150)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1150)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1148)
PROTOKÓŁ NR 46
(1148)
Obwieszczenie
(1148)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1147)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1147)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1147)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1146)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1146)
Uchwała Nr 127
(1146)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1145)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1145)
Protokół
(1145)
Protokół nr I/2006
(1145)
Protokół Nr X / 2003
(1145)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1144)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1144)
Protokół
(1144)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1143)
PROTOKÓŁ NR 19
(1143)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1143)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1143)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1142)
Uchwała nr 94
(1142)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1141)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1141)
Uchwała Nr 52
(1141)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1141)
UCHWAŁA NR 91
(1141)
Starosta Wrzesiński informuje
(1140)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1140)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1140)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1140)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1139)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1139)
Protokół nr VI/2007
(1139)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1138)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1138)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1138)
Protokół nr XLIII/2006
(1138)
Uchwała Nr 53
(1138)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1137)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1137)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1137)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1137)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1137)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1135)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1135)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1135)
Protokół 40
(1135)
Protokół nr 52
(1135)
Protokół 22
(1134)
Protokół nr 44
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1133)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1133)
Protokół
(1133)
Protokół nr 14
(1132)
Protokół nr 23
(1132)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1132)
ORDO Poznań
(1132)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1132)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1131)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1130)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1130)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1130)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1130)
PROTOKÓŁ NR 5
(1129)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1129)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1129)
Protokół nr VIII/2007
(1128)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1128)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(1128)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1127)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1127)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1127)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1127)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1126)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1126)
Protokół nr 49
(1126)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1125)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1125)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1125)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1125)
Protokół nr 57
(1125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1125)
Protokół 42
(1125)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1124)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1124)
Protokół
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1124)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1124)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1123)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1123)
Protokół 59
(1123)
Protokół nr 54
(1123)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1123)
Protokół nr XL/2006
(1122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1122)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1122)
Protokół Nr LII / 2002
(1122)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1121)
Protokół nr XLIV/2006
(1121)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1121)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1120)
Uchwała Nr 144
(1120)
Zarządzenie nr 254/2012
(1120)
Protokół Nr IX / 2003
(1119)
Protokół nr XVI/2003
(1119)
Protokół nr 9
(1119)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1119)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1119)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1118)
Protokół nr XXXV/2005
(1118)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1118)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1118)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1118)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1117)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1117)
Protokół LXXVIII
(1117)
Uchwała Nr 47
(1117)
Protokół nr XXXI/2005
(1117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1116)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1116)
Protokół
(1116)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1116)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1116)
Uchwała Nr 48
(1114)
Protokół LXXIV
(1114)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1114)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1114)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1114)
Protokół 67
(1114)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1114)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1113)
Uchwała Nr 88
(1113)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1112)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1111)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1110)
Uchwała Nr 106
(1110)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1109)
Protokół Nr LIV / 2002
(1109)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1109)
Uchwała Nr 120
(1109)
Protokół nr XXXVI/2005
(1109)
Protokół 5
(1108)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1108)
Protokół
(1108)
Komunikat
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1108)
Protokół nr 13
(1107)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1107)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1107)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1107)
Uchwała nr 71
(1107)
PROTOKÓŁ NR 86
(1107)
OGŁOSZENIE
(1107)
Protokół
(1106)
Uchwała Nr 42
(1106)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1106)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1105)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1105)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1105)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1105)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1103)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1103)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1103)
Uchwała Nr 39
(1103)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1103)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1102)
PROTOKÓŁ NR 69
(1102)
PROTOKÓŁ NR 63
(1101)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1101)
UCHWAŁA nr 60
(1101)
Protokół Nr LIX / 2002
(1100)
Protokół nr XX/2004
(1100)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1100)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1100)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1100)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1100)
Uchwała Nr 61
(1099)
Zarządzenie nr 174/2012
(1099)
Protokół 71
(1099)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1099)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1099)
Uchwała Nr X/130/2011
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1098)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1098)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1098)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1098)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1097)
Ogłoszenie
(1097)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1097)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1097)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1097)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1097)
Protokół nr 24
(1097)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1096)
Protokół 70
(1096)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1096)
Zarządzenie nr 162/2012
(1096)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1095)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1095)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1095)
Protokół 60
(1095)
Uchwała Nr 7
(1094)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1094)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1094)
Protokół nr 24
(1093)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1093)
Protokół nr XXVIII/2004
(1092)
Protokół 6
(1092)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1092)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1091)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1091)
Protokół nr XXI/2004
(1090)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1090)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1090)
Zarządzenie nr 240/2012
(1090)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1090)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1089)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1089)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1089)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1089)
Uchwała Nr 34
(1088)
Uchwała Nr 49
(1088)
Protokół
(1087)
Uchwała Nr 141
(1087)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1087)
Uchwała Nr 65
(1087)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1087)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1087)
Uchwała Nr V/65/2011
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1086)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1086)
Protokół LXXII
(1086)
Uchwała Nr 116
(1086)
Protokół
(1086)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1086)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1086)
Protokół nr XXV/2004
(1086)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1085)
Obwieszczenie
(1085)
Uchwała Nr 64
(1085)
Protokół nr XV/2003
(1085)
Uchwała Nr 18
(1085)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1084)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1083)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1083)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1083)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1083)
Uchwała Nr 45
(1083)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1083)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1083)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1083)
Protokół nr X/2007
(1083)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1083)
Obwieszczenie
(1082)
Uchwała nr XXX/282/05
(1082)
Uchwała Nr 3
(1082)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1082)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1082)
Protokół
(1082)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1081)
Protokół LXV
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1081)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1081)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1080)
Protokół
(1080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1079)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1079)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1079)
Uchwała Nr 31
(1079)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1079)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1078)
Uchwałą nr 85
(1078)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1078)
UCHWAŁA NR 99
(1078)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1077)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1077)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1077)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1077)
Uchwała nr 74
(1077)
Protokół nr XXIII/2004
(1077)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1076)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1076)
Protokół
(1075)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1075)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1075)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1074)
Zarządzenie nr 253/2012
(1073)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1073)
Uchwała Nr 2
(1073)
Obwieszczenie
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1072)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1072)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1072)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1072)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1071)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1071)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1071)
Uchwała nr III/13/2002
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1070)
Uchwała Nr 43
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1070)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1070)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1069)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1069)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1068)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1068)
Uchwała Nr 46
(1067)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1067)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1067)
Obwieszczenie
(1067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1066)
Zarządzenie nr 251/2012
(1066)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1066)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1066)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1065)
Uchwała Nr 58
(1065)
Protokół nr 18
(1065)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1064)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1064)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1063)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1063)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1063)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1063)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1063)
Protokół nr 26
(1063)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1062)
Uchwała nr VIII/66/03
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1062)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1062)
Ogłoszenie
(1061)
Obwieszczenie
(1061)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1061)
Uchwała Nr V/54/2015
(1061)
Protokół nr 11
(1061)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1060)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1060)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1060)
Uchwała Nr 51
(1060)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1060)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1059)
Protokół Nr 54
(1059)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1059)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1059)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1059)
Uchwała nr 98
(1059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1059)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1059)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1059)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1059)
Protokół
(1059)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1059)
PROTOKÓŁ NR 6
(1058)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1058)
Uchwała Nr 57
(1058)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1058)
PROTOKÓŁ NR 40
(1057)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1057)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1057)
Obwieszczenie
(1057)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1057)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1056)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1056)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1056)
Uchwała Nr 29
(1056)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1056)
Protokół 3
(1055)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1055)
Uchwała Nr 126
(1055)
Uchwała Nr 32
(1055)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1054)
UCHWAŁA NR 86
(1054)
Obwieszczenie
(1054)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1054)
UCHWAŁA NR 76
(1054)
PROTOKÓŁ NR LX
(1053)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1053)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1053)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1052)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1052)
Obwieszczenie
(1052)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1052)
Uchwała Nr 54
(1052)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1052)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1051)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1051)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1051)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1051)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1051)
Protokół nr 14
(1050)
Uchwała Nr 27
(1050)
PROTOKÓŁ nr 45
(1050)
Uchwała Nr 103
(1050)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1049)
Uchwała Nr 128
(1049)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1049)
Uchwała Nr 8
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1049)
Zarządzenie nr 256/2012
(1049)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1049)
Uchwała Nr 112
(1048)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1048)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1048)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1047)
Uchwała Nr 328
(1047)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1047)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1046)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1046)
2011 rok
(1046)
Protokół nr VII/2007
(1046)
Protokół nr 73
(1046)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1045)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1045)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1044)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1043)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1043)
Uchwała Nr 50
(1043)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1043)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1043)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1042)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1042)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1042)
Uchwała Nr 59
(1042)
Uchwała Nr 84
(1041)
Uchwała Nr 35
(1041)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1041)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1041)
PROTOKÓŁ NR 10
(1041)
Uchwała Nr 41
(1041)
Uchwała Nr 33
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1040)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1040)
Protokół nr V/2007
(1039)
Protokół 4
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1039)
Protokół nr 52
(1039)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1039)
Protokół nr XLII/2006
(1038)
Protokół nr III/2006
(1037)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1037)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1037)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1036)
Uchwała Nr 55
(1036)
Ogłoszenie
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1035)
PROTOKÓŁ NR 26
(1035)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1035)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1035)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1035)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1035)
Działalność charytatywna
(1035)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1034)
Uchwała Nr 102
(1034)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1034)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1034)
Ogłoszenie
(1034)
Protokół 20
(1034)
Protokół LXVIII
(1033)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1033)
Uchwała Nr 89
(1033)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1033)
Zarządzenie nr 214/2012
(1032)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1032)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1032)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1032)
Ogłoszenie
(1032)
PROTOKÓŁ NR 70
(1031)
PROTOKÓŁ NR 64
(1031)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1031)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1031)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1031)
Protokół nr XXXIX/2006
(1031)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1031)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1030)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1030)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1030)
Uchwała Nr III/34/2010
(1030)
Protokół nr XXXII/2005
(1030)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1030)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1029)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1029)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1029)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1029)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1028)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1028)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1028)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1028)
UCHWAŁA NR 73
(1028)
Uchwała Nr 93
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1027)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1027)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1026)
Uchwała Nr 115
(1026)
Uchwała Nr 78
(1025)
Protokół 5
(1025)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1025)
Uchwała Nr V/45/03
(1024)
Uchwała Nr 56
(1023)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1023)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1023)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1023)
Uchwała Nr 318
(1023)
Uchwała Nr 37
(1023)
Protokół
(1023)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1023)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1022)
Protokół 15
(1022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1022)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1022)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1022)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1021)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1021)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1021)
Uchwała Nr 148
(1021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1021)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1021)
Zarządzenie nr 198/2012
(1021)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1020)
Uchwała Nr 123
(1020)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1020)
Protokół nr 8
(1020)
Uchwała Nr 100
(1020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1019)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1019)
Uchwała Nr 28
(1019)
Protokół LXXIX
(1019)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1019)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1019)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1018)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1018)
Protokół 63
(1017)
Uchwała Nr 21
(1017)
Uchwała Nr 36
(1017)
Uchwała Nr 109
(1017)
Uchwała Nr 146
(1016)
Protokół nr 12
(1016)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1015)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1015)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1015)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1015)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1014)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1014)
Uchwała Nr 24
(1014)
U C H W A Ł A Nr 62
(1013)
Uchwała nr VIII/72/03
(1013)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1013)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1013)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1013)
Uchwała Nr 104
(1013)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1013)
2010 rok
(1013)
Uchwała Nr 121
(1013)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1012)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1012)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1012)
Uchwała nr 79
(1012)
Protokół LXXIII
(1012)
Ogłoszenie
(1012)
Zarządzenie nr 170/2012
(1012)
Ogłoszenie
(1011)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1011)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1011)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1011)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(1011)
Uchwała Nr 66
(1011)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1011)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1010)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1010)
Protokół Nr IV / 2003
(1010)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1009)
Protokół nr II/2006
(1008)
Uchwała Nr 114
(1008)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1008)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1008)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1008)
Obwieszczenie
(1007)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1007)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1007)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1007)
Protokół 1
(1007)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1006)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1006)
Protokół nr 9
(1006)
Protokół LXIX
(1005)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1005)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1005)
Uchwała Nr 105
(1005)
Uchwała Nr 319
(1005)
Protokół
(1005)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1005)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1004)
UCHWAŁA NR 325
(1004)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1004)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1003)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1003)
Zarządzenie nr 234/2012
(1003)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1003)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1003)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1002)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1002)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1002)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1001)
Protokół nr 15
(1001)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1001)
Protokół nr XXVII/2004
(1001)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1001)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1001)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1001)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1001)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1000)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1000)
Protokół
(1000)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1000)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1000)
Protokół nr 45
(1000)
Zarządzenie nr 122/2010
(1000)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(999)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(999)
Protokół nr IV/2006
(999)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(999)
Protokół LXVII
(999)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(999)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(999)
rok 2013
(999)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(999)
UCHWAŁA NR 77
(998)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(998)
Protokół nr XXII/2004
(998)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(998)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(997)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(997)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(997)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(997)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(997)
U C H W A Ł A Nr 327
(997)
Uchwała Nr 111
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(996)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(996)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(996)
Protokół LXII
(996)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(996)
Protokół nr 20
(995)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(995)
Uchwała nr VI/91/07
(994)
U C H W A Ł A Nr 81
(994)
U C H W A Ł A Nr 82
(994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(993)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(993)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(993)
2011 rok
(993)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(993)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(993)
Uchwała Nr XV/198/2012
(993)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(992)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(992)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(991)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(991)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(991)
UCHWAŁA NR 70
(991)
Protokół 13
(991)
PROTOKÓŁ NR 88
(991)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(991)
2011 rok
(990)
PROTOKÓŁ NR 90
(990)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(990)
Uchwała Nr XII/172/2012
(990)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(990)
Ogłoszenie
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(989)
PROTOKÓŁ NR 27
(989)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(989)
Uchwała Nr VII/226/2008
(988)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(988)
Zarządzenie nr 220/2012
(988)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(988)
Protokół LXX
(988)
Uchwała Nr 26
(987)
Uchwała Nr XI/135/2012
(987)
Obwieszczenie
(987)
Ogłoszenie
(987)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(986)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(986)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(985)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(985)
Ogłoszenie
(985)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(985)
2012 rok
(985)
Uchwała Nr 320
(985)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(984)
Uchwała nr XX/182/04
(984)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(983)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(983)
PROTOKÓŁ NR 3
(983)
Ogłoszenie
(983)
PROTOKÓŁ Nr 82
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(982)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(982)
2011 rok
(982)
Uchwała Nr 143
(982)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(982)
Uchwała nr VIII/70/03
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(981)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(981)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(981)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(981)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(981)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(980)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(980)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(980)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(980)
Uchwała Nr 23
(980)
Uchwała nr 92
(980)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(979)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(979)
Protokół 6
(979)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(978)
2010 rok
(978)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(978)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(978)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(978)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(978)
PROTOKÓŁ NR 8
(978)
PROTOKÓŁ NR 15
(978)
Zarządzenie nr 31/2012
(978)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(977)
Protokół Nr 58
(977)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(977)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(977)
Uchwała nr XXXV/344/05
(977)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(975)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(975)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(975)
Protokół 14
(974)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(974)
Uchwała nr XXIV/225/04
(974)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(974)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(974)
Uchwała Nr 25
(974)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(973)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(973)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(973)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(973)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(973)
Uchwała Nr 145
(973)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(973)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(972)
Uchwała Nr 63
(972)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(972)
Uchwała Nr X/129/2011
(972)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(972)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(971)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(971)
Protokół 2
(971)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(971)
Uchwała Nr 101
(970)
Uchwała Nr 125
(970)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(970)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(969)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(969)
Obwieszczenie
(969)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(968)
Uchwała nr XLI/414/06
(968)
Protokół LXXX
(968)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(968)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(968)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(968)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(967)
Uchwała nr XI/108/03
(967)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(967)
Obwieszczenie
(967)
Protokół nr 17
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(967)
Uchwała Nr 110
(967)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(966)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(965)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(965)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(965)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(965)
Protokół LXXXIV
(965)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(965)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(964)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(964)
Uchwała nr XIII/137/03
(964)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(964)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(964)
Protokół LXI
(963)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(963)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(963)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(963)
Uchwała Nr 124
(963)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(963)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(962)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(962)
Uchwała nr II/9/2002
(962)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(962)
Zarządzenie nr 169/2010
(961)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(960)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(960)
Uchwała nr VI/91/07
(960)
Uchwała Nr VI/77/2015
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(959)
Uchwała Nr 142
(959)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(959)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(959)
Protokół LXXVII
(959)
Uchwała Nr 19
(958)
Uchwała nr VII/104/07
(958)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(958)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(958)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(958)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(958)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(958)
PROTOKÓŁ NR 81
(958)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(958)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(958)
Uchwała Nr XI/144/2012
(957)
Uchwała nr XXXII/308/05
(957)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(957)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(957)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(957)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(957)
Rejestr umów przetargowych
(957)
UCHWAŁA NR 313
(957)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(956)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(956)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(956)
PROTOKÓŁ Nr 17
(956)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(955)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(955)
Uchwała Nr 1
(955)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(955)
Uchwała Nr 9
(955)
Uchwała Nr 16
(955)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(955)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(954)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(953)
UCHWAŁA NR 321
(953)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(953)
Zarządzenie nr 145/2012
(953)
Uchwała nr V/45/07
(953)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(953)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(953)
Uchwała Nr 147
(952)
Uchwała Nr 13
(952)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(952)
PROTOKÓŁ NR 72
(952)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(952)
Uchwała nr XX/181/04
(952)
Uchwała Nr I/21/2014
(952)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(951)
Protokół LXXXI
(951)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(951)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(951)
Uchwała nr III/25/06
(951)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(951)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(951)
Uchwała Nr 17
(951)
Uchwała nr VIII/64/03
(950)
PROTOKÓŁ NR 68
(950)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(949)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(949)
Obwieszczenie
(949)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(949)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(948)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(948)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(948)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(948)
Uchwała Nr 122
(947)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(947)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(947)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(947)
2012 rok
(947)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(947)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(946)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(945)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(945)
Protokół nr 16
(945)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(945)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(945)
PROTOKÓŁ NR 71
(945)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(945)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(945)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(945)
PROTOKÓŁ NR 37
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(944)
Ogłoszenie
(944)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(944)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(943)
Uchwała Nr 20
(943)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(943)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(942)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(942)
EKO-TOM S.J. Turguła
(942)
Ogłoszenie
(942)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(942)
Uchwała Nr 5
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(941)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(941)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(941)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(941)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(941)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(941)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(941)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(940)
Rok 2013
(940)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(940)
Zarządzenie nr 124/2012
(939)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(939)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(939)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(939)
Obwieszczenie
(938)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(938)
Protokół nr 15
(937)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(937)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(936)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(936)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(936)
Uchwała Nr 67
(935)
PROTOKÓŁ NR 20
(935)
Protokół nr XVII/2003
(935)
Uchwała nr XLIV/443/06
(935)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(935)
Uchwała Nr 329
(934)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(934)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(934)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(934)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(934)
Uchwała Nr 11
(934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(934)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(933)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(933)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(933)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(932)
PROTOKÓŁ NR 29
(932)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(932)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(931)
Uchwała Nr 6
(931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(931)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(931)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(931)
Uchwała nr XI/101/03
(931)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(930)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(930)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(930)
Rok 2014
(930)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(929)
Uchwała nr VI/69/07
(929)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(929)
2011 rok
(929)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(929)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(928)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(928)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(928)
Uchwała Nr 323
(928)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(928)
Zarządzenie nr 159/2012
(928)
Uchwała nr XII/118/03
(928)
Ogłoszenie
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(927)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(926)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(926)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(926)
2012 rok
(925)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(925)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(925)
Uchwała Nr 324
(925)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(925)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(925)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(925)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(925)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(924)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(924)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(924)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(923)
Protokół nr 9
(923)
Uchwała Nr 14
(923)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(923)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(923)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(922)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(922)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(922)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(922)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(921)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(921)
PROTOKÓŁ NR 39
(921)
Uchwała nr XL/398/2006
(921)
Zarządzenie nr 68/2012
(921)
Ogłoszenie
(921)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(920)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(920)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(920)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(920)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(920)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(919)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(919)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(919)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(919)
OGŁOSZENIE
(919)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(918)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(918)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(918)
rok 2012
(918)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(917)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(917)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(917)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(917)
Protokół 19
(917)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(917)
Uchwała nr VII/104/07
(916)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(916)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(916)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(916)
Uchwała nr XL/390/06
(915)
PROTOKÓŁ NR 48
(915)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(915)
Uchwała nr IV/36/02
(915)
UCHWAŁA NR 314
(914)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(914)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(914)
Protokół LXXXIII
(914)
Protokół nr 63
(913)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(913)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(913)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(913)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(913)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(913)
Uchwała nr XXVII/256/04
(913)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(912)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(912)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(912)
UCHWAŁA NR 4
(912)
Uchwała nr IV/45/2011
(912)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(912)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(911)
Uchwała Nr V/66/2011
(911)
PROTOKÓŁ NR 12
(911)
PROTOKÓŁ Nr 25
(911)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(911)
Uchwała Nr 317
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(911)
Protokół 1
(911)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(911)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(911)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(910)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(910)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(910)
Protokół 4
(910)
Uchwała Nr 15
(910)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(910)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(909)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(908)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(908)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(908)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(908)
Ogłoszenie
(908)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(908)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(907)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(907)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(907)
Protokół 11
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(907)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(907)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(907)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(906)
Uchwała nr XLIV/437/06
(906)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(906)
Uchwała nr XLI/412/06
(906)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(906)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(905)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(905)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(905)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(905)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(904)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(904)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(904)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(904)
Uchwała nr II/7/2002
(904)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(904)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(904)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(903)
PROTOKÓŁ NR 34
(903)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(902)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(902)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(902)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(902)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(901)
Uchwała nr III/36/06
(901)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(901)
Uchwała nr XII/115/03
(901)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(901)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(900)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(900)
DECYZJA nr 653/2013
(900)
PROTOKÓŁ NR 31
(900)
Uchwała nr XLI/415/06
(900)
UCHWAŁA NR 10
(900)
Protokół
(900)
Protokół nr 10
(900)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(899)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(897)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(897)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(897)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(897)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(896)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(896)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(896)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(896)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(896)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(896)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(895)
Protokół 21
(895)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(895)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(895)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(895)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(895)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(895)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(895)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(894)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(894)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(894)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(894)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(894)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(894)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(894)
Uchwała Nr V/64/11
(894)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(893)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(893)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(893)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(893)
2010 rok
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(892)
Uchwała nr 326
(892)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(891)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(891)
Uchwała nr XII/114/03
(891)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(891)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(891)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(891)
Uchwała nr XXII/204/04
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(890)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(890)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(890)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(890)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(889)
PROTOKÓŁ NR 65
(889)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(889)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(888)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(888)
rok 2010
(888)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(888)
Zarządzenie nr 112/2012
(887)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(887)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(887)
Protokół 24
(887)
Protokół Nr 22
(887)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(886)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(886)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(886)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(886)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(886)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(886)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(885)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(885)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(885)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(885)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(885)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(885)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(885)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(885)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(884)
Uchwała nr III/14/2002
(884)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(884)
Uchwała Nr V/69/11
(884)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(884)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(883)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(883)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(883)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(883)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(883)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(882)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(882)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(881)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(881)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(881)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(881)
2013 rok
(881)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(880)
Protokół nr 17
(880)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(880)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(880)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(880)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(879)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(879)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(879)
Uchwała Nr IX/112/2011
(879)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(879)
2014 rok
(879)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(878)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(878)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(878)
Uchwała nr XXXII/306/05
(878)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(877)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(877)
Uchwała Nr XV/191/2012
(877)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(876)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(876)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(876)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(876)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(876)
UCHWAŁA NR 315
(875)
Uchwała nr III/15/2002
(875)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(875)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(874)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(874)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(874)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(874)
2010
(874)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(874)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(874)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(872)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(872)
Zarządzenie nr 103/2012
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(871)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(871)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(871)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(871)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(871)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(870)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(870)
Uchwała nr XV/146/03
(870)
OBWIESZCZENIE
(870)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(870)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(870)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(870)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(870)
Uchwała nr 312
(870)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(869)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(869)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(869)
Uchwała nr XII/112/03
(868)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(868)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(868)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(868)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(866)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(866)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(866)
Uchwała Nr XX/270/2008
(866)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(866)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(866)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(866)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(866)
Zarządzenie nr 215
(865)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(865)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(864)
Uchwała nr VIII/65/03
(864)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(864)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(864)
Ogłoszenie
(864)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(864)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(864)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(863)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(863)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(863)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(862)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(862)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(862)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(862)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(862)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(862)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(862)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(861)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(861)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(860)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(860)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(860)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(859)
Uchwała nr XI/99/03
(859)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(859)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(859)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(859)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(859)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(858)
Protokół nr 30
(858)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(858)
rok 2014
(857)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(857)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(857)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(857)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(857)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(856)
Protokół 10
(856)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(856)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(856)
Uchwała nr XXXII/310/05
(856)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(856)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(855)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(855)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(854)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(854)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(854)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(853)
Uchwała nr XLIII/424/06
(853)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(853)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(853)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(853)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(853)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(853)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(853)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(852)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(852)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(852)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(851)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(851)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(851)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(851)
Uchwała nr XXXII/307/05
(851)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(851)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(851)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(851)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(850)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(850)
Uchwała nr XIV/141/03
(849)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(848)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(847)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(847)
Uchwała nr XXXV/351/05
(847)
Uchwała nr XL/388/06
(846)
Uchwała nr XLIII/425/06
(845)
Protokół 2
(845)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(845)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(845)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(845)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(845)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(845)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(845)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(844)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(844)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(844)
Uchwała Nr V/53/2015
(844)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(844)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(843)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(843)
Uchwała nr III/16/2002
(843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(843)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(843)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(842)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(842)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(842)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(841)
ZARZĄDZENIE NR 306
(841)
Ogłoszenie
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(841)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(841)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(841)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(841)
Protokół 7
(841)
Obwieszczenie
(841)
Protokół nr 13
(841)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(840)
Uchwała nr III/36/06
(840)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(840)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(839)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(839)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(838)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(838)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(838)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(838)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(838)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(838)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(838)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(837)
Program współpracy 2015
(837)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(836)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(836)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(836)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(836)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(836)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(835)
Ogłoszenie
(835)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(834)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(834)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(833)
Protokół 23
(832)
OGŁOSZENIE
(832)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zintegrowanego urzadzenia siedziowego typu UTM (Unified Threat Managment) dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(832)
2010 rok
(832)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(831)
Uchwała nr VIII/71/03
(831)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(831)
Protokół 3
(831)
Uchwała nr XLIV/443/06
(831)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(831)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(831)
Uchwały
(830)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(829)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(829)
2011 rok
(829)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(829)
Uchwała nr V/60/07
(828)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(828)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(828)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(828)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(828)
Uchwała nr XXXV/341/05
(827)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(827)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(827)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(827)
Uchwała nr XII/117/03
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(826)
Uchwała nr XXXV/356/05
(826)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(826)
Uchwała Nr XII/173/2008
(826)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(826)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(826)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(825)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(825)
Uchwała nr VIII/63/03
(825)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(824)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(823)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(823)
Protokół 17
(823)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(823)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(822)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(822)
Uchwała nr II/11/10
(822)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(821)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(821)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(821)
Protokół nr 11
(821)
Informacja o