BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
9060254
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-06-2018
Informacja o samorządzie
(239663)
Zamówienia publiczne
(94257)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(82744)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(56103)
Przetargi 2015
(47900)
Oferty pracy
(44765)
Aktualne oferty pracy
(42856)
Przetargi 2014 - archiwum
(41285)
Urząd Miasta i Gminy
(39072)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(38644)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(35970)
Przetargi 2016
(32451)
Przetargi 2017
(32437)
Władze
(32060)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(28072)
Kontakt
(26128)
Przetargi - archiwum 2012
(25087)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(24818)
Akty prawne i protokoły
(24349)
Podatki lokalne
(22513)
Przetargi - archiwum 2013
(21371)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(19814)
Opłata śmieciowa
(19606)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(19590)
Oświadczenia majątkowe radnych
(16304)
Aktualne wyniki naborów
(15391)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(15041)
Jednostki organizacyjne gminy
(14985)
Uchwały Rady Miejskiej
(14611)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(14507)
Archiwum zakładowe
(13300)
Rada Miejska we Wrześni
(12774)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(12602)
Sprawy finansowe
(12505)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(12215)
Przetargi 2018
(12208)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11910)
Jednostki pomocnicze gminy
(11807)
Zarządzenia Burmistrza
(11746)
Ogłoszenia
(11661)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(11276)
Zastępcy Burmistrza
(11040)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(10850)
Konsultacje społeczne
(10808)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(10593)
Informacja o wynikach przetargów
(10488)
Publicznie dostępne wykazy danych
(9759)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(9287)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(8643)
Archiwum ofert pracy
(8538)
Spółki z udziałem gminy
(8232)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8083)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(7724)
Ogłoszenia
(7277)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7209)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6848)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(6686)
Protokoły z sesji
(6493)
Deklaracja
(6455)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6318)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(6272)
Przetargi - archiwum
(6009)
Sprawozdania finansowe
(5910)
Archiwum wyników naborów
(5875)
Archiwum 2001-2002
(5763)
Składy Komisji
(5751)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5596)
Terminy wpłaty opłaty
(5467)
Placówki oświatowe
(5305)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(5231)
Segregacja odpadów komunalnych
(5198)
Uchwała budżetowa
(5179)
Zmiany Budżetowe
(5157)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5116)
Schronisko dla zwierząt
(4981)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(4965)
Protokoły z komisji edukacji
(4909)
Nazwy i adresy
(4828)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4793)
Muzeum Regionalne
(4745)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(4732)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4540)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4534)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(4470)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4437)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4424)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(4413)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4349)
Majątek komunalny
(4304)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4301)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4263)
Statut Miasta i Gminy
(4253)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(4248)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4238)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4230)
Uchwały Zarządu
(4190)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4158)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4156)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4149)
Biblioteka Publiczna
(4141)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4097)
Rocznik 2014
(4088)
Statut Miasta i Gminy Września
(4041)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3980)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3965)
Zgromadzenia publiczne
(3954)
Opłaty lokalne
(3946)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3927)
Podatki lokalne w roku 2018 - druki interaktywne
(3903)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Rocznik 2015
(3875)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3840)
Rocznik 2014
(3809)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3794)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3781)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3757)
Rocznik 2012
(3751)
Rocznik 2012
(3719)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3696)
Rocznik 2013
(3658)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3653)
Petycje
(3619)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3534)
Rocznik 2013
(3501)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3381)
Petycje
(3376)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(3372)
Rocznik 2010
(3370)
Rocznik 2011
(3329)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3309)
Podstawa prawna systemu
(3299)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3245)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3192)
Plany zamówień publicznych
(3187)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3171)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3157)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3157)
Rocznik 2008
(3144)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3142)
Protokoły z komisji budżetowej
(3127)
Rocznik 2015
(3112)
PROTOKÓŁ NR 63
(3109)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3094)
PROTOKÓŁ NR 69
(3071)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3046)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3038)
Rocznik 2011
(3032)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3032)
Rocznik 2005
(3024)
Rocznik 2009
(3007)
Protokoły z komisji oświaty
(3007)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3003)
Protokoły z komisji zdrowia
(3001)
Oświadczenie majątkowe
(2996)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2996)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2965)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2954)
PROTOKÓŁ NR 67
(2941)
Deklaracja elektroniczna
(2940)
PROTOKÓŁ NR 58
(2940)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2935)
Archiwum 2011
(2915)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2909)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2908)
PROTOKÓŁ NR 61
(2902)
Podatki lokalne w 2018 r.
(2897)
PROTOKÓŁ NR 70
(2896)
PROTOKÓŁ NR 60
(2890)
PROTOKÓŁ NR 66
(2889)
Protokół 59
(2884)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2841)
2014 rok
(2839)
2012 rok
(2822)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2808)
PROTOKÓŁ NR 65
(2807)
PROTOKÓŁ NR 64
(2798)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2795)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(2789)
Podatek rolny w 2015 roku
(2773)
Worki do segregacji odpadów
(2773)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2767)
Protokół nr 62
(2732)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2712)
PROTOKÓŁ NR 68
(2712)
Rocznik 2006
(2684)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2680)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(2676)
PROTOKÓŁ NR 71
(2659)
Rocznik 2007
(2652)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2632)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2627)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2606)
2013 rok
(2596)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2578)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2556)
Opłata targowa
(2554)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2548)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2547)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2537)
Rocznik 2003
(2530)
Rocznik 2005
(2523)
Informacja o wyborze oferty
(2522)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2512)
Rocznik 2002
(2502)
Nieograniczone
(2495)
Rocznik 2004
(2489)
Rocznik 2010
(2473)
za 2010 rok
(2470)
2011 rok
(2458)
Rocznik 2009
(2441)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2439)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2432)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2432)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2430)
Majątek komunalny
(2420)
Rocznik 2008
(2418)
Rocznik 2007
(2409)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2409)
Rocznik 2017
(2394)
Lobbing
(2392)
2011 rok
(2382)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2370)
Rocznik 2003
(2369)
Rocznik 2016
(2359)
Rocznik 2004
(2357)
Rocznik 2006
(2350)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2346)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2342)
2013 rok
(2333)
Podatki lokalne w roku 2016
(2333)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2332)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2291)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2287)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2285)
Przedszkola
(2271)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2271)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2257)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2252)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2247)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2232)
Oświadczenie majątkowe
(2231)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2209)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2205)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2205)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2192)
Poziomy recyklingu
(2191)
Rocznik 2016
(2185)
Konkursy
(2182)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2179)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2175)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2169)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2168)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2164)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2158)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2151)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2138)
Inne ogłoszenia
(2132)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2121)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2120)
2014 rok
(2106)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2087)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2074)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2068)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2068)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2066)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2064)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2063)
Protokół Nr 60
(2060)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2038)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2037)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2031)
2012 rok
(2026)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2018)
Oświadczenie majątkowe
(2018)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2015)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2011)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2004)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2004)
Oświadczenie majątkowe
(1999)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1981)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1973)
Rada Nadzorcza
(1965)
Rocznik 2001
(1964)
Protokół nr 19
(1951)
Oświadczenie majątkowe
(1950)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1949)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1943)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1942)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1940)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1938)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1937)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1931)
CRP Sp. z o. o.
(1926)
Zespoły Szkół
(1920)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1918)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1917)
Uchwała Nr X/132/2011
(1916)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1909)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1904)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1902)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1902)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1898)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1893)
Oświadczenie majątkowe
(1891)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1890)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1884)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1879)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1878)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1870)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1861)
2010 rok
(1855)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1854)
Oświadczenie majątkowe
(1853)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1846)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1839)
Unieważnienia przetargów
(1827)
Oświata Niepubliczna
(1824)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1814)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1813)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1813)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1811)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1809)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1805)
Protokół 1
(1802)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1801)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1801)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1797)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1795)
Archiwum
(1794)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1780)
Protokół nr XIV/2003
(1779)
Oświadczenie majątkowe
(1776)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1775)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1775)
PROTOKÓŁ NR 53
(1774)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1771)
Rocznik 2002
(1767)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1763)
Zarząd
(1762)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1760)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1759)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1757)
Sprzedaż lokali komunalnych
(1754)
Gimnazja
(1753)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1753)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1751)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1750)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1750)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1748)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1746)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1742)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1736)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1736)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1734)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1734)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1728)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1728)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1726)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1725)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1724)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1722)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1721)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1718)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1714)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1713)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1701)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1700)
Protokół
(1699)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1698)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1698)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1691)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1689)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1689)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1686)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół 3
(1679)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1678)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1677)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1674)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1671)
Adres
(1671)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1669)
Protokół
(1667)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1665)
PROTOKÓŁ NR 42
(1665)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1665)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1664)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1662)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1661)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1661)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1658)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1656)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1656)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1656)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1654)
Archiwum 2012
(1654)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1654)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1654)
Protokół Nr 46
(1652)
Protokół Nr LX / 2002
(1651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1648)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1646)
Uchwała Nr II/31/2014
(1640)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1640)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1639)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1639)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1637)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1636)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1635)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1635)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1635)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1632)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1631)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1630)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1629)
Nazwa i adres
(1628)
2012 rok
(1627)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1627)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1626)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1625)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1625)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1624)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1624)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1623)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1616)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1613)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1611)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1605)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1605)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1603)
2009 rok
(1601)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1600)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1598)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1597)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1595)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1594)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1594)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1593)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1592)
PROTOKÓŁ NR 32
(1592)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1591)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1590)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1588)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1587)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1583)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1582)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1580)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1580)
Protokół 69
(1579)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1578)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1577)
Protokół
(1575)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1574)
Protokół 47
(1573)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1572)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1571)
Paweł-Trans
(1570)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1566)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1566)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1566)
PROTOKÓŁ NR 47
(1561)
Umowa spółki
(1561)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1561)
Protokół 2
(1560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1560)
DECYZJA nr 360/2013
(1557)
PROTOKÓŁ NR 18
(1557)
PROTOKÓŁ NR 66
(1554)
PROTOKÓŁ NR 84
(1554)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1552)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1551)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1550)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1549)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1548)
Protokół 43
(1547)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1546)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1545)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1543)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1541)
DECYZJA Nr 600/2010
(1541)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1541)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1540)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1539)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1538)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1536)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1536)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1536)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1535)
PROTOKÓŁ NR 54
(1534)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1534)
Uchwała Nr III/17/2010
(1533)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1533)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1530)
Protokół 62
(1530)
Protokół 48
(1529)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1529)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1529)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1528)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1528)
Protokół NR 57
(1526)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1525)
Protokół LXVI
(1524)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1524)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1524)
2010 rok
(1524)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1523)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1522)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1519)
za 2009 rok
(1519)
PROTOKÓŁ NR 30
(1519)
Rocznik 2017
(1518)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1516)
Protokół nr 45
(1515)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1513)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1511)
PROTOKÓŁ NR 85
(1511)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1511)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1511)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1510)
Protokół Nr I / 2002
(1510)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1507)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1506)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1506)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1504)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1504)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1497)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1496)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1496)
PROTOKÓŁ NR 87
(1495)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1495)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1494)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1494)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1490)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1490)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1488)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1486)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1485)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1485)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1485)
Protokół Nr 56
(1485)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1484)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1484)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1480)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1480)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1479)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1479)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1478)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1478)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1478)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1477)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1475)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1475)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1475)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1474)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1473)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1471)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1471)
Protokół Nr 62
(1471)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1470)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1470)
Protokół
(1468)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1468)
PROTOKÓŁ NR 57
(1468)
Protokół 4
(1466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1466)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1466)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1465)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1465)
PROTOKÓŁ NR 61
(1465)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1464)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1464)
Uchwała Nr 322
(1464)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1463)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1463)
Protokół Nr LIII / 2002
(1462)
Protokół nr 56
(1461)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1461)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1461)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1461)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1461)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1460)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1459)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1459)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1458)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1457)
Protokół 49
(1456)
Protokół 38
(1456)
Uchwały
(1453)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1453)
Protokół Nr 50
(1452)
Protokół nr 32
(1451)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1451)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1450)
Protokół nr 10
(1447)
PROTOKÓŁ NR 43
(1447)
PROTOKÓŁ NR 52
(1447)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1446)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1446)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1445)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1445)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1444)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1443)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1443)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1442)
Nazwa i adres
(1442)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1442)
PROTOKÓŁ NR 11
(1441)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1440)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1439)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1437)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1436)
PROTOKÓŁ NR 14
(1436)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1436)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1435)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1435)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1435)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1435)
PROTOKÓŁ NR 89
(1434)
Protokół Nr VIII / 2003
(1433)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1432)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1432)
2015 rok
(1431)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1431)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1430)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1430)
PROTOKÓŁ NR 4
(1428)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1425)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1425)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1424)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1423)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1422)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1422)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1421)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1419)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1419)
Uchwała nr VI/86/2011
(1419)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1418)
Protokół 61
(1417)
Protokół nr 51
(1416)
Protokół
(1415)
Protokół nr 30
(1415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1415)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1414)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1414)
Protokół
(1412)
PROTOKÓŁ NR 51
(1412)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1412)
PROTOKÓŁ NR 38
(1412)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1410)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1410)
Protokół nr 53
(1408)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1408)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1407)
Protokół 12
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1403)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1403)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1402)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1402)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1402)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1401)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1401)
Protokół Nr LVIII
(1401)
Protokół Nr 51
(1401)
PROTOKÓŁ NR 23
(1398)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1398)
Obwody głosowania
(1397)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1397)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1397)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1396)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1396)
Protokół nr 61
(1396)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1396)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1394)
za 2007 rok
(1393)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1392)
Protokół nr 21
(1392)
Protokół Nr 50
(1391)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1391)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1391)
PROTOKÓŁ NR 13
(1391)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1390)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1389)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1389)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1389)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1389)
Protokół 66
(1388)
Protokół nr 67
(1388)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1386)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1386)
Ograniczone
(1385)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1384)
Uchwała Nr 12
(1384)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1382)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1382)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1381)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1381)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1380)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1380)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1379)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1379)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1379)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1379)
Protokół 41
(1378)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1378)
Protokół Nr LV / 2002
(1377)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1377)
Dane podstawowe
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1376)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1374)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1374)
Protokół 68
(1373)
Protokół Nr III / 2002
(1371)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1370)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1369)
PROTOKÓŁ NR 7
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1368)
Protokół nr 22
(1368)
PROTOKÓŁ NR 65
(1366)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1366)
za 2006 rok
(1365)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1365)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1365)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1364)
PROTOKÓŁ NR 64
(1363)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1363)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1363)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1363)
za 2005 rok
(1363)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1361)
Protokół 74
(1361)
Protokół nr VI/2011
(1360)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1359)
2009 rok
(1359)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1359)
Protokół LXXV
(1358)
Protokół Nr II / 2002
(1356)
Protokół 45
(1356)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1355)
PROTOKÓŁ NR 16
(1355)
Protokół
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1354)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1354)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1353)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1353)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1353)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1353)
Protokół Nr V / 2003
(1351)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1350)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1350)
Uchwała nr IV/37/06
(1346)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1346)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1346)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1346)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1346)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1346)
Protokół LXXI
(1345)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1345)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1343)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1342)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1342)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1342)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1341)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1341)
Protokół Nr L / 2002
(1340)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1340)
Protokół Nr LVI / 2002
(1339)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1339)
Protokół
(1338)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1336)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1336)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1335)
Protokół nr XXXIII/2005
(1335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1335)
Protokół nr 17
(1334)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1333)
Protokół
(1333)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1332)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1331)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1331)
Protokół nr 16
(1331)
Protokół Nr LI / 2002
(1330)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1330)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1330)
Protokół 50
(1327)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1326)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1326)
Protokół nr 59
(1325)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1325)
Protokół nr 53
(1324)
Protokół Nr 47
(1324)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1321)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1320)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1319)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1319)
Protokół
(1319)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1316)
PROTOKÓŁ NR 41
(1315)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1315)
Protokół nr 18
(1314)
Protokół 75
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1313)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1313)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1312)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1311)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1311)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1311)
PROTOKÓŁ NR 36
(1310)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1310)
Protokół Nr LVII / 2002
(1309)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1309)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1309)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1309)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1309)
Protokół 16
(1309)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1308)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1308)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1308)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1308)
Protokół LXXXII
(1308)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1307)
PROTOKÓŁ NR 60
(1307)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1307)
Umowy o zamówienia publiczne
(1306)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1306)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1305)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1305)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1305)
Protokół
(1305)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1305)
Protokół 6
(1304)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1304)
Protokół Nr VI / 2003
(1304)
Protokół 46
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1301)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1301)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1301)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1300)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1299)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1299)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1299)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1298)
Protokół nr 11
(1298)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1298)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1297)
Protokół
(1297)
Uchwała Nr V/80/2011
(1296)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1294)
Protokół 5
(1294)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1293)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1290)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1290)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1289)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1289)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1289)
Protokół
(1288)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1287)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1287)
PROTOKÓŁ NR 62
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1285)
Protokół nr 50
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1284)
Protokół Nr 46
(1284)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1282)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1282)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1281)
Protokół Nr VII / 2003
(1281)
za 2008 rok
(1280)
Ogłoszenie
(1280)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1280)
Protokół 18
(1279)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1279)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1278)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1278)
Protokół nr XXVI/2004
(1278)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1277)
Protokół nr 55
(1277)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1276)
Protokół 65
(1275)
Protokół nr 13
(1275)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1275)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1274)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1274)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1273)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1273)
Protokół
(1273)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1273)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1272)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1272)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1271)
PROTOKÓŁ NR 28
(1270)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1270)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1269)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1269)
PROTOKÓŁ NR 55
(1268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1268)
Protokół nr 34
(1268)
Protokół nr 6
(1268)
Jakość wody do spożycia
(1268)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1266)
PROTOKÓŁ NR 21
(1266)
Protokół nr 7
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1265)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1265)
PROTOKÓŁ NR 56
(1264)
Protokół nr 39
(1264)
Status prawny
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1264)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1263)
Protokół
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1263)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1262)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1261)
UCHWAŁA NR 69
(1261)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1260)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1260)
Protokół nr 27
(1260)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1259)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1258)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1257)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1257)
Protokół 39
(1257)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1256)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1256)
Ogłoszenie
(1255)
Protokół nr 7
(1255)
Ogłoszenie
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1254)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1254)
Protokół nr XVIII/2004
(1254)
Organizacja
(1254)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1253)
Zarządzenie Nr 59
(1253)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1253)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1250)
Struktura własnościowa
(1249)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1249)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1248)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1247)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1247)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1247)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1247)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1246)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1245)
PROTOKÓŁ NR 2
(1245)
Protokół 1
(1245)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1244)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1244)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1244)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1243)
Protokół
(1243)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1241)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1241)
Protokół nr 15
(1241)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1241)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1241)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1240)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1240)
Protokół 44
(1240)
Protokół nr 55
(1240)
Protokół 64
(1240)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1238)
PROTOKÓŁ NR 58
(1238)
Protokół 9
(1238)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1238)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1237)
Protokół nr 14
(1236)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1236)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1236)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1235)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1235)
Protokół nr 57
(1234)
Protokół nr XXIV/2004
(1234)
Uchwała Nr X/131/2011
(1234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1234)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1233)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1233)
Protokół 72
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1232)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1231)
2011 rok
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1231)
Protokół nr XXIX/2005
(1230)
Protokół nr 41
(1230)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1229)
Protokół
(1229)
Uchwała Nr II/29/2014
(1229)
Protokół nr 7
(1227)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1227)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1227)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1226)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1226)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1226)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1226)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1225)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1224)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1223)
PROTOKÓŁ NR 49
(1223)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1223)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1222)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1221)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1221)
Protokół LX
(1221)
Protokół nr XII/2003
(1221)
Protokół nr XLI/2006
(1220)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1220)
Protokół nr 51
(1219)
Protokół nr XXX/2005
(1219)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1219)
UCHWAŁA NR 80
(1218)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1217)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1216)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1215)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1215)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1214)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1214)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1213)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1213)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1213)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1213)
Protokół nr 14
(1213)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(1213)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1213)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1212)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1211)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1211)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1211)
PROTOKÓŁ NR 35
(1210)
Protokół nr IX/2007
(1210)
PROTOKÓŁ NR 44
(1210)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1209)
Ogłoszenie
(1209)
Protokół LXXVI
(1208)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1207)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1207)
Protokół nr 28
(1207)
Starosta Wrzesiński informuje
(1207)
Protokół nr 48
(1207)
ORDO Poznań
(1206)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1206)
Protokół nr XIX/2004
(1206)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1205)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1205)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1205)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1204)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1204)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1203)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1202)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1202)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1202)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1202)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1201)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1200)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1200)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1199)
Protokół nr XXXIV/2005
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1199)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1198)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1198)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1198)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1198)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1198)
Protokół 5
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1197)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1196)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1196)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1196)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1196)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1196)
Protokół Nr LII / 2002
(1196)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1195)
Protokół
(1195)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1195)
Protokół nr VIII/2007
(1195)
Protokół
(1195)
Protokół nr XIII/2003
(1195)
PROTOKÓŁ NR 24
(1195)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1195)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1194)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1194)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1194)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1194)
Protokół nr I/2006
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1194)
Protokół 40
(1193)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1193)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1193)
Uchwała nr 95
(1192)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1191)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1191)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1191)
Protokół nr 8
(1190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1189)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1188)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1187)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1187)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1186)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1186)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1186)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1185)
Protokół Nr X / 2003
(1185)
Protokół Nr 49
(1185)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1184)
Protokół Nr IX / 2003
(1184)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1183)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1183)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1182)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1182)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1181)
Uchwała Nr 44
(1181)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1181)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1181)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1180)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1179)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1179)
PROTOKÓŁ NR 46
(1179)
Protokół
(1179)
Protokół nr XI/2003
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1179)
Protokół 6
(1178)
Uchwała Nr 127
(1178)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1178)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1177)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1177)
Protokół nr XLIII/2006
(1177)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1177)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1177)
Uchwała Nr III/32/2010
(1177)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1176)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1176)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1176)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1176)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1176)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1176)
Protokół nr 44
(1176)
PROTOKÓŁ NR 19
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1176)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1176)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1175)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1175)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1173)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1172)
Protokół nr VI/2007
(1172)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1172)
Uchwała nr 94
(1172)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1172)
Protokół nr 23
(1171)
Protokół nr 52
(1171)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1171)
Protokół
(1170)
UCHWAŁA NR 91
(1170)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1170)
Obwieszczenie
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1169)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1168)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1168)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1167)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1167)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1166)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1165)
Protokół 42
(1165)
Uchwała Nr 52
(1164)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1164)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1164)
Protokół nr 57
(1163)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1163)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1163)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1163)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1162)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1162)
Uchwała Nr 53
(1162)
Protokół nr 54
(1162)
Protokół Nr LIV / 2002
(1162)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1162)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1161)
Rejestr umów przetargowych
(1161)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1160)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1159)
Protokół nr XLIV/2006
(1158)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1158)
Protokół nr 49
(1158)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1157)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1157)
Protokół 59
(1156)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1156)
Uchwała Nr 144
(1156)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1156)
Protokół
(1156)
Protokół 22
(1156)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1155)
Protokół nr XL/2006
(1155)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1155)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1155)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1155)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1155)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1155)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1154)
Protokół nr 9
(1154)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1154)
Protokół
(1154)
PROTOKÓŁ NR 5
(1154)
Protokół nr 13
(1154)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1154)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1154)
Protokół nr 24
(1154)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1153)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1153)
Protokół
(1153)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1152)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1152)
Protokół LXXVIII
(1152)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1151)
Protokół nr XVI/2003
(1151)
Protokół nr XXXV/2005
(1151)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1150)
Zarządzenie nr 254/2012
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1149)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1149)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1149)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1148)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1148)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1148)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1148)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1148)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1147)
Protokół 67
(1147)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1147)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1147)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1146)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1146)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1146)
Protokół nr XXXI/2005
(1145)
Protokół nr 24
(1144)
PROTOKÓŁ NR 63
(1144)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1144)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1144)
Protokół
(1144)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1144)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1144)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1143)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1143)
Protokół Nr LIX / 2002
(1143)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1143)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1143)
Uchwała Nr 88
(1142)
Protokół nr XX/2004
(1142)
Protokół LXXIV
(1142)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1142)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1140)
Uchwała nr 71
(1139)
Uchwała Nr 106
(1139)
Uchwała Nr 47
(1139)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1139)
Uchwała Nr 48
(1139)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1139)
Uchwała Nr 120
(1137)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1137)
Protokół nr 26
(1137)
Protokół nr XXXVI/2005
(1137)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1136)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1136)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1135)
Uchwała nr XXX/282/05
(1135)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1135)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1135)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1134)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1134)
PROTOKÓŁ NR 69
(1134)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1133)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1133)
Uchwała Nr 42
(1133)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1133)
PROTOKÓŁ NR 86
(1132)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1132)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1132)
Zarządzenie nr 162/2012
(1132)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1132)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1132)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1132)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1131)
Zarządzenie nr 174/2012
(1131)
Uchwała Nr X/130/2011
(1130)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1130)
Protokół nr XXVIII/2004
(1130)
UCHWAŁA nr 60
(1130)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1130)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1129)
Komunikat
(1129)
Uchwała Nr 39
(1129)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1129)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1129)
Protokół 71
(1128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1128)
Protokół nr 11
(1128)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1128)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1128)
OGŁOSZENIE
(1128)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1127)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1127)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1126)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1126)
Protokół 60
(1126)
Uchwała Nr 116
(1126)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1126)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1125)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1125)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1125)
Uchwała Nr 61
(1125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1125)
Zarządzenie nr 240/2012
(1124)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1124)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1124)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1124)
Protokół
(1124)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1123)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1123)
Protokół 70
(1123)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1123)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1122)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1122)
Protokół LXXII
(1122)
Ogłoszenie
(1122)
Protokół
(1121)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1121)
Protokół nr XXI/2004
(1121)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1121)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1120)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1120)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1120)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1120)
Uchwała Nr 141
(1120)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1119)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1119)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1119)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1119)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1119)
Ogłoszenie
(1119)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1119)
Protokół
(1118)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1117)
Uchwała nr III/13/2002
(1117)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1116)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1116)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1116)
Protokół nr X/2007
(1116)
Zarządzenie nr 253/2012
(1115)
Protokół nr XV/2003
(1115)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1115)
Protokół LXV
(1115)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1115)
Protokół
(1115)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1114)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1114)
Uchwała Nr 65
(1114)
Protokół nr 18
(1114)
Uchwała Nr 64
(1113)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1113)
Uchwała Nr 49
(1113)
Protokół 4
(1112)
Uchwała Nr 45
(1112)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1112)
Uchwała Nr V/65/2011
(1112)
Protokół 3
(1112)
Uchwała Nr 34
(1112)
Uchwała Nr 7
(1112)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1112)
Protokół nr XXV/2004
(1112)
Uchwała nr VIII/66/03
(1111)
Protokół nr 14
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1110)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1110)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1109)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1109)
Uchwała Nr 18
(1109)
Uchwałą nr 85
(1109)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1108)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1107)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1106)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1106)
Uchwała Nr 3
(1106)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1106)
Uchwała nr 74
(1106)
Protokół nr XXIII/2004
(1106)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1105)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1105)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1105)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1105)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1104)
UCHWAŁA NR 99
(1104)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1104)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1103)
Uchwała Nr 31
(1103)
Zarządzenie nr 251/2012
(1103)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1103)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1103)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1103)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1103)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1102)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1102)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1102)
Obwieszczenie
(1101)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1101)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1101)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1100)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1100)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1100)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1100)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1099)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1099)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1099)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1099)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1099)
Uchwała Nr 43
(1099)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1099)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1098)
Obwieszczenie
(1098)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1098)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1098)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1098)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1098)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1098)
Protokół Nr 54
(1098)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1097)
Uchwała Nr 46
(1097)
Uchwała Nr 2
(1096)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1096)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1096)
Uchwała Nr 58
(1095)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1095)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1095)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1095)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1095)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1094)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1094)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1094)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1094)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1093)
Uchwała Nr 126
(1093)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1093)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1093)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1091)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1091)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1091)
Uchwała Nr V/54/2015
(1090)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1090)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1090)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1090)
Protokół nr III/2006
(1089)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1089)
Protokół
(1089)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1089)
Uchwała Nr 51
(1088)
PROTOKÓŁ NR 40
(1088)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1088)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1088)
Obwieszczenie
(1088)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1088)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1087)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1087)
Obwieszczenie
(1087)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1086)
PROTOKÓŁ NR LX
(1086)
Uchwała nr 98
(1085)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1085)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1085)
UCHWAŁA NR 76
(1085)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1084)
Uchwała Nr 57
(1083)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1083)
Uchwała Nr 128
(1083)
UCHWAŁA NR 86
(1083)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1082)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1082)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1082)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1082)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1082)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1082)
Protokół nr 73
(1081)
Zarządzenie nr 256/2012
(1081)
Uchwała Nr 32
(1081)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1081)
PROTOKÓŁ nr 45
(1081)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1080)
Uchwała Nr 103
(1079)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1079)
PROTOKÓŁ NR 6
(1079)
Uchwała Nr 27
(1078)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1077)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1077)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1077)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1076)
Uchwała Nr 29
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1076)
Uchwała Nr 54
(1076)
Obwieszczenie
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1076)
Obwieszczenie
(1075)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1075)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1074)
Uchwała Nr 59
(1074)
Protokół nr 9
(1074)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1073)
Uchwała Nr 8
(1073)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1073)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1073)
Uchwała Nr 328
(1073)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1073)
Protokół nr 52
(1072)
Protokół nr VII/2007
(1072)
Protokół nr 12
(1071)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1071)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1071)
Uchwała Nr 112
(1071)
Uchwała nr VIII/72/03
(1071)
Obwieszczenie
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1070)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1070)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1070)
Uchwała Nr V/45/03
(1069)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1069)
PROTOKÓŁ NR 10
(1069)
Ogłoszenie
(1069)
Obwieszczenie
(1069)
Uchwała Nr 84
(1069)
Uchwała Nr 50
(1069)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1068)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1068)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1068)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1068)
Protokół LXVIII
(1068)
Protokół nr XLII/2006
(1067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1067)
2011 rok
(1066)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1066)
Ogłoszenie
(1066)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1066)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1066)
Uchwała Nr 35
(1066)
PROTOKÓŁ NR 64
(1066)
Protokół 5
(1065)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1065)
Protokół
(1065)
Działalność charytatywna
(1065)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1065)
Uchwała Nr 102
(1065)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1065)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1064)
Protokół nr V/2007
(1064)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1064)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1064)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1064)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1063)
Uchwała Nr 33
(1063)
Zarządzenie nr 214/2012
(1063)
PROTOKÓŁ NR 26
(1063)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1062)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1062)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1062)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1062)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1062)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1061)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1061)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1061)
UCHWAŁA NR 73
(1061)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1061)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1061)
Protokół nr XXXIX/2006
(1061)
Protokół 15
(1061)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1060)
Zarządzenie nr 234/2012
(1060)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1060)
Protokół nr 20
(1060)
Zarządzenie nr 170/2012
(1060)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1059)
Uchwała Nr 41
(1059)
Uchwała Nr 55
(1059)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1058)
Protokół LXXIX
(1058)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1058)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1058)
Protokół 20
(1058)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1058)
Uchwała Nr 78
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1057)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1057)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1057)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1057)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1057)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1056)
Uchwała Nr 89
(1056)
Protokół nr XXXII/2005
(1056)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1056)
Protokół Nr IV / 2003
(1056)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1056)
Uchwała Nr 93
(1056)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1056)
Uchwała Nr III/34/2010
(1055)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1055)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1055)
Uchwała Nr 148
(1055)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1054)
Ogłoszenie
(1054)
Protokół 1
(1054)
Zarządzenie nr 198/2012
(1054)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1054)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1053)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1053)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1053)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1053)
PROTOKÓŁ NR 70
(1053)
Uchwała Nr 115
(1052)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1052)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1052)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1051)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1051)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1050)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1050)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1049)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1049)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1049)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1049)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1049)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1049)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1048)
Uchwała Nr 37
(1048)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1048)
Uchwała Nr 100
(1048)
Uchwała Nr 146
(1048)
Uchwała Nr 104
(1047)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1047)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1047)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1047)
Protokół 63
(1047)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1047)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1046)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1046)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1046)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1046)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1046)
Uchwała Nr 123
(1046)
Uchwała Nr 56
(1046)
Uchwała Nr 21
(1045)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1045)
Uchwała Nr 28
(1044)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1044)
Protokół LXXIII
(1044)
Protokół nr II/2006
(1044)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1044)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1044)
Protokół nr 8
(1044)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1044)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1043)
Uchwała Nr 36
(1043)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1043)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1043)
Uchwała Nr 109
(1043)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1043)
Uchwała Nr 66
(1043)
2010 rok
(1043)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1043)
Uchwała nr 79
(1042)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1042)
Uchwała Nr 318
(1042)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1042)
Uchwała nr VI/91/07
(1042)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1042)
Protokół LXIX
(1042)
Protokół nr 45
(1041)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1041)
Ogłoszenie
(1041)
Zarządzenie nr 220/2012
(1040)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1040)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1040)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1040)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1039)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1039)
Uchwała Nr 24
(1039)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1039)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1039)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1039)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1038)
Ogłoszenie
(1038)
Uchwała Nr 121
(1038)
Protokół nr 15
(1038)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1038)
rok 2013
(1037)
Uchwała Nr 105
(1037)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1037)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1037)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1036)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1036)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1036)
Ogłoszenie
(1036)
Uchwała Nr 114
(1036)
Protokół nr XXVII/2004
(1035)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1035)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1035)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1035)
U C H W A Ł A Nr 62
(1035)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1035)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1034)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1034)
Protokół LXVII
(1033)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1033)
Uchwała nr II/9/2002
(1033)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1033)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1032)
Protokół LXII
(1032)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1032)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1032)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1031)
Zarządzenie nr 122/2010
(1031)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1030)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1030)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1030)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1030)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(1030)
UCHWAŁA NR 77
(1030)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1029)
Protokół
(1029)
Protokół nr IV/2006
(1029)
Uchwała nr VIII/70/03
(1029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1029)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1028)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1028)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1028)
2011 rok
(1027)
UCHWAŁA NR 325
(1027)
Uchwała Nr 319
(1027)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1027)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1026)
Protokół
(1026)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1026)
Obwieszczenie
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1025)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1025)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1025)
Uchwała nr XX/182/04
(1025)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1025)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1025)
Protokół 13
(1025)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1024)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1024)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1024)
U C H W A Ł A Nr 81
(1024)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1024)
Protokół LXX
(1024)
Protokół nr XXII/2004
(1024)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1022)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1022)
U C H W A Ł A Nr 82
(1022)
Protokół 2
(1022)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1021)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1021)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1020)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1020)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1020)
U C H W A Ł A Nr 327
(1020)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1020)
Uchwała Nr 111
(1020)
2011 rok
(1020)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1019)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1019)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1019)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1019)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1019)
UCHWAŁA NR 70
(1019)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1018)
PROTOKÓŁ NR 3
(1018)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1018)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1018)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1017)
Uchwała nr XX/181/04
(1017)
PROTOKÓŁ NR 88
(1017)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1017)
PROTOKÓŁ NR 90
(1017)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1016)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1016)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1016)
Zarządzenie nr 169/2010
(1016)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1016)
PROTOKÓŁ NR 27
(1015)
Protokół 14
(1015)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1015)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1014)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1014)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1014)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1014)
Uchwała Nr 26
(1014)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1014)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1014)
Protokół 6
(1014)
Uchwała Nr 143
(1013)
Uchwała nr III/25/06
(1013)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1013)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1012)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1012)
Ogłoszenie
(1012)
2012 rok
(1012)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1011)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1011)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1011)
2011 rok
(1011)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1011)
Uchwała nr 92
(1011)
Protokół LXXX
(1011)
Uchwała nr VII/104/07
(1010)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1010)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1010)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1009)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1009)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1008)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1008)
Ogłoszenie
(1008)
Uchwała nr VI/91/07
(1008)
Ogłoszenie
(1008)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1008)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1008)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1008)
Protokół Nr 58
(1007)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1007)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1007)
Uchwała nr XLI/414/06
(1007)
PROTOKÓŁ NR 15
(1007)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1007)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1007)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1006)
Obwieszczenie
(1006)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1006)
Uchwała Nr 25
(1006)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1006)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1006)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1005)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1005)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1005)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1005)
Uchwała Nr 23
(1004)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1004)
Protokół LXXXIV
(1004)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1004)
Uchwała Nr 145
(1003)
Uchwała Nr 320
(1003)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1002)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1002)
PROTOKÓŁ NR 8
(1002)
Protokół nr 17
(1002)
Uchwała Nr I/21/2014
(1002)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1002)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1002)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1001)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1001)
Uchwała Nr 125
(1001)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1001)
2010 rok
(1001)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1000)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1000)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1000)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1000)
Uchwała nr XIII/137/03
(1000)
Uchwała nr VIII/64/03
(1000)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1000)
Zarządzenie nr 31/2012
(1000)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(999)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(999)
Ogłoszenie
(999)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(998)
Uchwała nr V/45/07
(998)
Uchwała Nr X/129/2011
(998)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(998)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(998)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(997)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(997)
Protokół LXI
(997)
Uchwała Nr 101
(997)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(997)
Uchwała Nr 63
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(995)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(995)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(995)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(994)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(994)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(994)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(994)
Uchwała nr XI/108/03
(993)
Uchwała nr XI/101/03
(993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(993)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(993)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(992)
Uchwała Nr 142
(991)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(991)
Uchwała Nr 124
(991)
Protokół LXXVII
(991)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(991)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(991)
PROTOKÓŁ NR 81
(990)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(989)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(989)
Zarządzenie nr 145/2012
(989)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(989)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(989)
Protokół nr 15
(988)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(988)
Uchwała nr XXXII/308/05
(988)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(988)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(988)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(988)
Uchwała Nr 110
(988)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(988)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(988)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(988)
Rok 2013
(987)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(987)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(986)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(986)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(986)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(985)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(985)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(985)
Obwieszczenie
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(985)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(985)
Uchwała Nr 147
(985)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(984)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(984)
Obwieszczenie
(984)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(984)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(984)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(983)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(983)
Protokół LXXXI
(983)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(982)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(982)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(982)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(982)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(982)
Uchwała Nr 19
(982)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(982)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(982)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(981)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(981)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(980)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(980)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(980)
Protokół nr 16
(980)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(980)
Uchwała Nr 9
(979)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(979)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(979)
UCHWAŁA NR 313
(979)
PROTOKÓŁ Nr 17
(979)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(979)
2012 rok
(979)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(979)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(979)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(978)
Rok 2014
(978)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(978)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(978)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(978)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(978)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(978)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(978)
Uchwała nr XLIV/443/06
(978)
PROTOKÓŁ NR 68
(978)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(978)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(978)
Uchwała Nr 20
(978)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(977)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(977)
PROTOKÓŁ NR 72
(977)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(977)
UCHWAŁA NR 321
(977)
Uchwała Nr 1
(977)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(976)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(975)
Uchwała Nr 17
(975)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(975)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(974)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(974)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(974)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(974)
PROTOKÓŁ NR 71
(973)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(973)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(973)
Uchwała Nr 16
(973)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(973)
Uchwała Nr 122
(973)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(972)
Uchwała nr VI/69/07
(972)
Protokół 1
(972)
Uchwała nr XII/118/03
(972)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(972)
Ogłoszenie
(971)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(971)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(971)
PROTOKÓŁ NR 37
(971)
Uchwała Nr 13
(971)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(970)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(970)
Obwieszczenie
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(969)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(969)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(969)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(969)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(969)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(968)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(968)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(967)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(967)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(966)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(966)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(966)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(965)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(965)
Uchwała Nr 67
(965)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(965)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(965)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(964)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(964)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(964)
Zarządzenie nr 124/2012
(964)
Uchwała nr XXVII/256/04
(964)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(963)
PROTOKÓŁ NR 29
(962)
rok 2012
(961)
Uchwała nr XXII/204/04
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(961)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(961)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(961)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(961)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(960)
2011 rok
(960)
Uchwała Nr 5
(960)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(960)
Uchwała Nr 329
(960)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(959)
Zarządzenie nr 159/2012
(959)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(959)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(958)
Protokół nr XVII/2003
(958)
PROTOKÓŁ NR 20
(958)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(958)
Obwieszczenie
(957)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(957)
Uchwała nr XXXII/306/05
(957)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(956)
Ogłoszenie
(956)
Uchwała nr II/7/2002
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(956)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(955)
Uchwała Nr 11
(955)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(955)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(955)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(955)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(954)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(954)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(954)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(954)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(953)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(953)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(953)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(952)
Uchwała nr XII/115/03
(952)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(952)
PROTOKÓŁ NR 39
(951)
2012 rok
(951)
Protokół 19
(951)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(951)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(950)
PROTOKÓŁ NR 48
(950)
Uchwała nr XLIV/437/06
(950)
Uchwała Nr 6
(950)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(950)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(950)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(950)
Uchwała Nr 323
(950)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(949)
Uchwała nr VII/104/07
(948)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(948)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(948)
Zarządzenie nr 68/2012
(948)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(948)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(947)
Protokół 11
(947)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(947)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(947)
Uchwała Nr V/66/2011
(947)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(947)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(947)
Uchwała nr XII/114/03
(947)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(946)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(946)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(945)
Uchwała Nr 324
(945)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(945)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(945)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(945)
Ogłoszenie
(945)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(945)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(944)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(944)
Protokół nr 9
(944)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(944)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(944)
Protokół 4
(943)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(943)
Ogłoszenie
(943)
Uchwała nr XL/390/06
(943)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(943)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(943)
Uchwała Nr 14
(943)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(943)
Protokół LXXXIII
(942)
Protokół nr 63
(942)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(941)
OGŁOSZENIE
(941)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(941)
PROTOKÓŁ NR 12
(941)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(941)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(940)
Uchwała nr IV/45/2011
(940)
Uchwała nr IV/36/02
(940)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(940)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(939)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(939)
Uchwała nr XL/398/2006
(939)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(939)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(939)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(938)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(938)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(938)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(938)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(938)
UCHWAŁA NR 314
(938)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(938)
Uchwała Nr XV/191/2012
(938)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(938)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(937)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(937)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(937)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(937)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(936)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(936)
2016 rok
(936)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(936)
PROTOKÓŁ Nr 25
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(935)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(935)
UCHWAŁA NR 4
(934)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(934)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(934)
Uchwała Nr 317
(933)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(933)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(933)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(933)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(933)
Uchwała nr III/14/2002
(933)
Uchwała Nr 15
(932)
PROTOKÓŁ NR 34
(932)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(932)
PROTOKÓŁ NR 31
(932)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(931)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(931)
Uchwała nr III/36/06
(931)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(931)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(931)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(930)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(930)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(930)
Protokół nr 10
(930)
Protokół
(929)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(929)
Protokół 21
(929)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(929)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(929)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(929)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(928)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(928)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(928)
Uchwała nr XLI/412/06
(928)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(927)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(927)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(927)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(926)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(926)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(926)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(925)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(925)
Uchwała Nr V/64/11
(925)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(925)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(925)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(925)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(924)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(924)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(924)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(924)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(924)
Uchwała nr XLI/415/06
(924)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(923)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(923)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(923)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(923)
Uchwała Nr XX/270/2008
(923)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(923)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(923)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(923)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(922)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(922)
Uchwała nr XV/146/03
(922)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(922)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(921)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(921)
UCHWAŁA NR 10
(921)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(921)
Ogłoszenie
(921)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(921)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(920)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(920)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(919)
PROTOKÓŁ NR 65
(919)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(919)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(919)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(919)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(919)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(918)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(918)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(918)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(918)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(917)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(917)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(917)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(917)
DECYZJA nr 653/2013
(916)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(916)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(915)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(915)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(914)
Protokół 24
(914)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(914)
Zarządzenie nr 112/2012
(914)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(914)
Uchwała nr III/15/2002
(913)
Protokół Nr 22
(913)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(913)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(913)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(913)
Uchwała nr XII/112/03
(913)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(913)
2010 rok
(912)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(912)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(912)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(912)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(912)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(912)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(911)
rok 2010
(911)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(911)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(911)
Uchwała nr VIII/65/03
(911)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(911)
Uchwała Nr IX/112/2011
(910)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(910)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(910)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(909)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(909)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(909)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(908)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(908)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(908)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(907)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(906)
Uchwała nr 326
(906)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(906)
2013 rok
(906)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(906)
Protokół 10
(905)
Uchwała nr XXXII/310/05
(904)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(904)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(903)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(903)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(903)
Protokół nr 17
(903)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(903)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(903)
Ogłoszenie
(902)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(902)
Uchwała Nr V/69/11
(902)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(902)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(902)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(901)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(901)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(901)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(901)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(900)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(900)
2014 rok
(900)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(900)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(900)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(900)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(900)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(899)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(899)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(899)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(899)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(899)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(899)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(899)
Uchwała nr XIV/141/03
(898)
rok 2014
(898)
UCHWAŁA NR 315
(898)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(897)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(897)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(897)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(896)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(896)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(896)
Zarządzenie nr 215
(896)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(895)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(895)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(894)
2010
(894)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(894)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(894)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(894)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(894)
Protokół nr 30
(893)
Uchwała nr 312
(893)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(893)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(893)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(893)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(893)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(893)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(892)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(892)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(892)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(892)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(892)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(891)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(891)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(891)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(890)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(890)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(890)
Zarządzenie nr 103/2012
(890)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(890)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(890)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(889)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(889)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(888)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(888)
Uchwała nr XI/99/03
(888)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(887)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(887)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(887)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(887)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(887)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(887)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(887)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(886)
Uchwała nr III/16/2002
(886)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(886)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(886)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(886)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(884)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(884)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(884)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(884)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(884)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(884)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(883)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(883)
Uchwała nr III/36/06
(882)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(882)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(882)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(882)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(882)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(882)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(881)
Programy Miasta i Gminy Września
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(881)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(881)
OBWIESZCZENIE
(881)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(880)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(880)
Ochrona danych osobowych
(879)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(879)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(879)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(879)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(878)
Uchwała nr XLIV/443/06
(878)
Uchwała nr XII/117/03
(878)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(878)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(878)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(877)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(877)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(877)
Protokół 2
(877)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(877)
Uchwała nr XXXII/307/05
(876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(876)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(875)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(875)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(875)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(875)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(875)
Uchwała nr XXXV/351/05
(874)
Uchwała nr XXXV/356/05
(874)
Ogłoszenie
(874)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(874)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(874)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(874)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(873)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(873)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(873)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(872)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(872)
ZARZĄDZENIE NR 306
(872)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(871)
Uchwała nr XL/388/06
(871)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(871)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(870)
Uchwała nr XLIII/424/06
(870)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(869)
Uchwała Nr V/53/2015
(869)
Ogłoszenie
(869)
Protokół nr 13
(869)
Uchwała nr VIII/71/03
(869)
Protokół 3
(869)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(868)
Uchwała nr VIII/63/03
(868)
Protokół 7
(868)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(868)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(868)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(868)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(867)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(867)
Uchwała nr XLIII/425/06
(866)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(866)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(866)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(866)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(866)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(865)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(865)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(865)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(865)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(865)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(865)
Program współpracy 2015
(864)
Uchwały
(864)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(864)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(864)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(863)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(863)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(862)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(862)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(862)
Uchwała Nr XII/173/2008
(861)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(861)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(861)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(860)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(859)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(859)
Uchwała nr XLI/415/06
(859)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(858)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(858)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(858)
ZARZĄDZENIE Nr 162/2013
(858)
Obwieszczenie
(857)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(856)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(856)
2010 rok
(856)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(855)
Protokół 17
(855)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(855)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Strzyżewie
(855)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(855)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(855)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(855)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(855)
Uchwała nr XII/174/2015
(855)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(854)
Protokół 23
(854)
Uchwała nr XLIV/438/06
(854)
2011 rok
(854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(854)
Uchwała nr XXXV/341/05
(853)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(853)
Uchwała nr XI/100/03
(853)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zintegrowanego urzadzenia siedziowego typu UTM (Unified Threat Managment) dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(853)
Uchwała nr XXX/281/05
(852)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(852)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(852)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(852)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(851)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(851)
Uchwała nr XIII/177/08
(851)
2011 rok
(851)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(851)
Uchwała nr XXXV/357/05
(851)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(851)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(850)