BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
7172341
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-09-2017
Informacja o samorządzie
(213046)
Zamówienia publiczne
(81555)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(68800)
Przetargi 2015
(43242)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(41137)
Przetargi 2014 - archiwum
(40298)
Oferty pracy
(40104)
Aktualne oferty pracy
(37462)
Urząd Miasta i Gminy
(35100)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(31229)
Władze
(28729)
Przetargi 2016
(28664)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(28175)
Przetargi - archiwum 2012
(24189)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(24077)
Kontakt
(23619)
Akty prawne i protokoły
(21932)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(21900)
Przetargi - archiwum 2013
(20525)
Podatki lokalne
(19380)
Przetargi 2017
(17579)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(17270)
Opłata śmieciowa
(17075)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(16186)
Oświadczenia majątkowe radnych
(14585)
Aktualne wyniki naborów
(13942)
Jednostki organizacyjne gminy
(13207)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(13056)
Uchwały Rady Miejskiej
(12690)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(11488)
Archiwum zakładowe
(11444)
Sprawy finansowe
(11439)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11273)
Rada Miejska we Wrześni
(11043)
Zarządzenia Burmistrza
(10397)
Jednostki pomocnicze gminy
(10365)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(9541)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(9517)
Zastępcy Burmistrza
(9495)
Ogłoszenia
(9354)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(9290)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(9266)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8752)
Konsultacje społeczne
(8649)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(8005)
Archiwum ofert pracy
(7686)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7444)
Spółki z udziałem gminy
(7308)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(6836)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6748)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(5992)
Deklaracja
(5750)
Informacja o wynikach przetargów
(5729)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5549)
Przetargi - archiwum
(5519)
Protokoły z sesji
(5431)
Archiwum 2001-2002
(5154)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5021)
Ogłoszenia
(4994)
Archiwum wyników naborów
(4990)
Sprawozdania finansowe
(4877)
Składy Komisji
(4861)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(4792)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(4598)
Terminy wpłaty opłaty
(4590)
Placówki oświatowe
(4530)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4499)
Uchwała budżetowa
(4428)
Segregacja odpadów komunalnych
(4394)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4325)
Zmiany Budżetowe
(4274)
Schronisko dla zwierząt
(4201)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4175)
Nazwy i adresy
(4153)
Protokoły z komisji edukacji
(4087)
Muzeum Regionalne
(4063)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4035)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(3987)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3956)
Majątek komunalny
(3931)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3920)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(3897)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3862)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3847)
Statut Miasta i Gminy
(3840)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(3769)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3740)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3717)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3677)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3629)
Rocznik 2014
(3611)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3589)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3585)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3577)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3567)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3555)
Opłaty lokalne
(3536)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3521)
Uchwały Zarządu
(3492)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3486)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3475)
Biblioteka Publiczna
(3459)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Statut Miasta i Gminy Września
(3410)
Rocznik 2015
(3399)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3337)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3298)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3283)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3251)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3224)
Rocznik 2014
(3208)
Rocznik 2012
(3206)
Rocznik 2012
(3203)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3164)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(3164)
Rocznik 2013
(3144)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3125)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3120)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3030)
Rocznik 2013
(3010)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2932)
Zgromadzenia publiczne
(2894)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2845)
Rocznik 2010
(2834)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2820)
Rocznik 2011
(2809)
Podstawa prawna systemu
(2775)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2759)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2721)
Protokoły z komisji budżetowej
(2702)
Petycje
(2690)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2690)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2689)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2687)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2684)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2683)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2660)
Petycje
(2657)
Rocznik 2008
(2653)
Protokoły z komisji oświaty
(2638)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2626)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2605)
Protokoły z komisji zdrowia
(2599)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2594)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2594)
Rocznik 2015
(2572)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2570)
Deklaracja elektroniczna
(2565)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2544)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2538)
PROTOKÓŁ NR 69
(2523)
PROTOKÓŁ NR 63
(2518)
Rocznik 2011
(2517)
Oświadczenie majątkowe
(2510)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2479)
Rocznik 2005
(2459)
2014 rok
(2454)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2451)
2013 rok
(2440)
Archiwum 2011
(2439)
Rocznik 2009
(2439)
PROTOKÓŁ NR 61
(2434)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2420)
PROTOKÓŁ NR 67
(2418)
2012 rok
(2417)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2413)
PROTOKÓŁ NR 58
(2399)
Protokół 59
(2391)
PROTOKÓŁ NR 70
(2386)
PROTOKÓŁ NR 66
(2374)
PROTOKÓŁ NR 60
(2371)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2370)
Worki do segregacji odpadów
(2366)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2357)
Protokół nr 62
(2324)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2320)
Podatek rolny w 2015 roku
(2318)
PROTOKÓŁ NR 64
(2306)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2302)
PROTOKÓŁ NR 65
(2300)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2292)
2011 rok
(2269)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2269)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2263)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2258)
PROTOKÓŁ NR 71
(2254)
PROTOKÓŁ NR 68
(2254)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2249)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2232)
Rocznik 2007
(2225)
2011 rok
(2225)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2224)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2211)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2199)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2194)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2185)
za 2010 rok
(2178)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2175)
Rocznik 2006
(2167)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2100)
Opłata targowa
(2085)
Podatki lokalne w roku 2016
(2082)
Rocznik 2003
(2081)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2071)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2068)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2044)
Nieograniczone
(2044)
Majątek komunalny
(2034)
Rocznik 2005
(2031)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2026)
Rocznik 2004
(2021)
Informacja o wyborze oferty
(2018)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2010)
Rocznik 2002
(2009)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2006)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1986)
Rocznik 2010
(1967)
Rocznik 2008
(1959)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(1957)
2014 rok
(1952)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1951)
Oświadczenie majątkowe
(1950)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1950)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1934)
2013 rok
(1934)
Rocznik 2004
(1933)
Rocznik 2009
(1930)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1924)
Zespoły Szkół
(1920)
Rocznik 2007
(1918)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1906)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1903)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1895)
Rocznik 2006
(1891)
Przedszkola
(1889)
Rocznik 2016
(1876)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1856)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1840)
Rocznik 2003
(1840)
2012 rok
(1838)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1837)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1801)
Poziomy recyklingu
(1795)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1785)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1781)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1760)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1760)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1760)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1755)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1755)
Gimnazja
(1753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1735)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1732)
Inne ogłoszenia
(1730)
Lobbing
(1727)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1727)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1726)
Protokół Nr 60
(1724)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1697)
Konkursy
(1697)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1694)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1684)
2010 rok
(1682)
Plany zamówień publicznych
(1675)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1665)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1662)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1653)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1652)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1649)
Rada Nadzorcza
(1643)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1633)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1628)
Protokół nr 19
(1623)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1623)
Oświadczenie majątkowe
(1613)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1611)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1609)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1605)
Oświadczenie majątkowe
(1603)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1603)
Rocznik 2016
(1598)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1597)
Oświadczenie majątkowe
(1592)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1589)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1583)
Rocznik 2001
(1582)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1579)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1578)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1572)
Oświadczenie majątkowe
(1570)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1569)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1565)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1558)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1556)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1553)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1553)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1553)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1545)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1540)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1540)
Uchwała Nr X/132/2011
(1537)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1537)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1535)
CRP Sp. z o. o.
(1535)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1525)
Oświadczenie majątkowe
(1523)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1521)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1521)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1519)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1516)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1500)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1500)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1500)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1499)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1496)
2012 rok
(1492)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1492)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1491)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1490)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1488)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1485)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1483)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1482)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1481)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1473)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1472)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1466)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1464)
Oświadczenie majątkowe
(1463)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1458)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1453)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1450)
2009 rok
(1445)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1445)
Unieważnienia przetargów
(1444)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1444)
Protokół nr XIV/2003
(1444)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1443)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1442)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1435)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1435)
Nazwa i adres
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1435)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1432)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1431)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1424)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1421)
Archiwum 2012
(1420)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1418)
Zarząd
(1417)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1417)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1417)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1406)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1406)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1406)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1403)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1401)
Adres
(1401)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1400)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1392)
PROTOKÓŁ NR 42
(1391)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1391)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1391)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1390)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1386)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1379)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1378)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1378)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1377)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1376)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1375)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1375)
2010 rok
(1373)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1373)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1372)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1372)
PROTOKÓŁ NR 53
(1366)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1365)
Rocznik 2002
(1363)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1362)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1357)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1357)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1357)
Paweł-Trans
(1357)
PROTOKÓŁ NR 18
(1355)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1355)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1353)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1352)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1349)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1348)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1342)
Protokół
(1341)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1341)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1340)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1340)
za 2009 rok
(1338)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1337)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1335)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1334)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1333)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1330)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1330)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1330)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1328)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1325)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1324)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1318)
Uchwała Nr II/31/2014
(1317)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1315)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1315)
Protokół
(1311)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1309)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1309)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1308)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1307)
DECYZJA Nr 600/2010
(1303)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1303)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1303)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1303)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1302)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1299)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1298)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1298)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1298)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1297)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1296)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1296)
Uchwała Nr III/17/2010
(1295)
PROTOKÓŁ NR 66
(1291)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1291)
PROTOKÓŁ NR 84
(1290)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1289)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1288)
Protokół Nr 46
(1288)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1287)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1286)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1285)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1284)
Protokół
(1283)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1281)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1281)
Protokół LXVI
(1278)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1278)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1277)
Umowa spółki
(1277)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1274)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1273)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1273)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1270)
PROTOKÓŁ NR 32
(1270)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1267)
Protokół NR 57
(1267)
Obwody głosowania
(1263)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1263)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1263)
Uchwała Nr 322
(1263)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1262)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1262)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1261)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1258)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1258)
Protokół 48
(1255)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1255)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1253)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1251)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1251)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1250)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1249)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1249)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1246)
PROTOKÓŁ NR 47
(1246)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1246)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1244)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1244)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1244)
Protokół 47
(1243)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1243)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1242)
Protokół 69
(1241)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1241)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1240)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1239)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1238)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1238)
PROTOKÓŁ NR 30
(1237)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1236)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1236)
PROTOKÓŁ NR 54
(1236)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1235)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1234)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1233)
Protokół Nr LX / 2002
(1233)
Protokół 43
(1231)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1231)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1230)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1228)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1228)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1227)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1227)
Protokół
(1227)
PROTOKÓŁ NR 14
(1227)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1224)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1224)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1223)
PROTOKÓŁ NR 4
(1223)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1223)
Protokół nr 67
(1222)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1222)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1222)
Nazwa i adres
(1220)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1217)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1217)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1217)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1216)
PROTOKÓŁ NR 85
(1216)
Protokół nr 61
(1215)
PROTOKÓŁ NR 89
(1215)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1214)
PROTOKÓŁ NR 87
(1214)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1212)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1212)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1212)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1210)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1210)
Protokół Nr 56
(1210)
Ograniczone
(1209)
Podatki lokalne w 2017 r.
(1208)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1205)
PROTOKÓŁ NR 11
(1205)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1205)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1205)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1205)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1204)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1204)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1202)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1202)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1201)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1201)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1200)
za 2007 rok
(1198)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1196)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1196)
PROTOKÓŁ NR 13
(1196)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1195)
Protokół LXXV
(1194)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1194)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1193)
Rocznik 2017
(1193)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1192)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1192)
Protokół Nr 62
(1192)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1192)
PROTOKÓŁ NR 43
(1190)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1189)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1188)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1186)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1186)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1185)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1185)
Uchwała Nr 12
(1184)
PROTOKÓŁ NR 7
(1184)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1183)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1183)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1183)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1182)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1181)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1181)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1179)
Uchwała nr IV/37/06
(1177)
za 2006 rok
(1176)
Protokół nr XXXIII/2005
(1175)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1175)
DECYZJA nr 360/2013
(1173)
PROTOKÓŁ NR 23
(1172)
PROTOKÓŁ NR 52
(1172)
Protokół Nr 51
(1171)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1170)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1169)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1169)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1168)
Protokół
(1167)
Protokół 62
(1167)
Protokół Nr 50
(1167)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1167)
2009 rok
(1166)
za 2005 rok
(1164)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1164)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1164)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1164)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1162)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1162)
PROTOKÓŁ NR 38
(1162)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1160)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1160)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1160)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1158)
Protokół
(1157)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1157)
Ogłoszenie
(1157)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1157)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1156)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1152)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1152)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1151)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1150)
Ogłoszenie
(1150)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1148)
Ogłoszenie
(1146)
Protokół nr 59
(1146)
PROTOKÓŁ NR 57
(1146)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1145)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1145)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1144)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1144)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1144)
Protokół 1
(1143)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1143)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1143)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1143)
Protokół
(1142)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1141)
Protokół 41
(1139)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1139)
Protokół Nr LIII / 2002
(1138)
Protokół Nr LVIII
(1137)
Protokół nr 45
(1137)
PROTOKÓŁ NR 61
(1136)
Protokół nr 56
(1136)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1135)
PROTOKÓŁ NR 64
(1135)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1134)
Protokół nr 53
(1134)
Protokół nr 32
(1134)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1133)
Protokół 49
(1133)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1133)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1133)
Protokół 38
(1133)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1131)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1131)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1131)
Protokół nr 10
(1129)
Zarządzenie Nr 59
(1129)
Protokół Nr I / 2002
(1129)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1128)
PROTOKÓŁ NR 36
(1127)
PROTOKÓŁ NR 51
(1127)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1127)
Protokół nr 30
(1127)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1126)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1126)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1124)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1121)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1119)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1118)
PROTOKÓŁ NR 41
(1117)
Protokół 61
(1116)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1116)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1115)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1115)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1115)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1115)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1114)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1114)
Protokół nr 22
(1113)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1113)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1112)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1112)
Protokół 45
(1112)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1112)
Uchwała nr VI/86/2011
(1111)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1111)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1111)
Protokół nr 21
(1110)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1110)
Archiwum
(1110)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1109)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1108)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1108)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1108)
PROTOKÓŁ NR 65
(1107)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1105)
Protokół
(1105)
Protokół 68
(1105)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1105)
Protokół nr 55
(1104)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1103)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1102)
Protokół nr 41
(1101)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1101)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1101)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1100)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1100)
Protokół
(1099)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1099)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1098)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1098)
PROTOKÓŁ NR 16
(1098)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1097)
Protokół
(1096)
PROTOKÓŁ NR 28
(1096)
Uchwała Nr X/131/2011
(1096)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1095)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1095)
Protokół nr 50
(1095)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1095)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1094)
Protokół LXXI
(1094)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1094)
Protokół nr 39
(1092)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1092)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1092)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1092)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1092)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1092)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1092)
Ogłoszenie
(1091)
Protokół Nr 50
(1090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1089)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1088)
Protokół nr 51
(1088)
za 2008 rok
(1088)
UCHWAŁA NR 69
(1087)
2011 rok
(1086)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1086)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1086)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(1084)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1084)
Protokół nr VI/2011
(1084)
Protokół nr XXVI/2004
(1083)
Protokół
(1083)
Protokół nr 7
(1083)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1083)
PROTOKÓŁ NR 62
(1082)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1082)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1082)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1082)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1081)
Protokół nr XVIII/2004
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1081)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1080)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1079)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1079)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1079)
Protokół nr XXIX/2005
(1079)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1079)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1078)
PROTOKÓŁ NR 60
(1078)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1077)
Protokół nr XXIV/2004
(1076)
Protokół
(1076)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1076)
Protokół 66
(1075)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1075)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1075)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1074)
PROTOKÓŁ NR 56
(1074)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1074)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1074)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1074)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1072)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1072)
Protokół LXXXII
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1072)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1071)
Umowy o zamówienia publiczne
(1071)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1071)
PROTOKÓŁ NR 21
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1070)
Protokół 50
(1070)
Protokół Nr 47
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1069)
Protokół
(1069)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1069)
Protokół nr XII/2003
(1069)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1068)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1067)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1067)
UCHWAŁA NR 80
(1066)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1066)
Protokół nr 34
(1066)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1065)
Uchwała Nr V/80/2011
(1065)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1065)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(1065)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1065)
PROTOKÓŁ NR 55
(1064)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1064)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1064)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1063)
Protokół
(1063)
Protokół
(1063)
Protokół 46
(1063)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1062)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1062)
Protokół nr 55
(1062)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1061)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1061)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1061)
Protokół nr 17
(1060)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1060)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1059)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1058)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1058)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1058)
Protokół nr IX/2007
(1057)
Protokół 12
(1057)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1057)
PROTOKÓŁ NR 44
(1057)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1057)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1056)
Protokół 6
(1056)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1056)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1056)
Oświata Niepubliczna
(1056)
Protokół
(1055)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1055)
Protokół nr XIX/2004
(1054)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1054)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1053)
Protokół nr 16
(1053)
Protokół nr XXX/2005
(1053)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1052)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1052)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1052)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1051)
Obwieszczenie
(1051)
PROTOKÓŁ NR 49
(1050)
Protokół LX
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1049)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1049)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1049)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1048)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1048)
Uchwała Nr 44
(1048)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1047)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1047)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1046)
Protokół nr XXXIV/2005
(1046)
Uchwała Nr 52
(1046)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1046)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1046)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1045)
Protokół nr XLI/2006
(1045)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1045)
Protokół LXXVI
(1045)
PROTOKÓŁ NR 24
(1045)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1045)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1044)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1044)
Protokół 22
(1043)
Protokół 75
(1042)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1042)
Protokół nr XIII/2003
(1042)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1042)
Protokół Nr LVI / 2002
(1041)
PROTOKÓŁ NR 35
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1041)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1040)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1040)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1040)
PROTOKÓŁ NR 5
(1040)
Protokół
(1040)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1039)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1039)
Protokół 3
(1039)
Protokół 74
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1038)
Protokół nr 51
(1037)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1037)
Uchwała Nr 127
(1037)
2015 rok
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1037)
Protokół 16
(1037)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1037)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1036)
PROTOKÓŁ NR 58
(1036)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1036)
Protokół Nr VIII / 2003
(1036)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1035)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1035)
UCHWAŁA NR 91
(1035)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1035)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1035)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1035)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1035)
PROTOKÓŁ NR 2
(1034)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1034)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1034)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1033)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1033)
Protokół nr 7
(1032)
Uchwała Nr 53
(1032)
Uchwała nr 95
(1032)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1031)
Protokół nr XI/2003
(1030)
Protokół 1
(1030)
Protokół nr VIII/2007
(1030)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1029)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1029)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1029)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1029)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1028)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1028)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1027)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1027)
Protokół 64
(1027)
Protokół 39
(1027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1026)
Protokół 44
(1026)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1026)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1026)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1025)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1024)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1024)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1023)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1023)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1023)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1023)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1023)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1023)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1021)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1020)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1020)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1020)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1020)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1019)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1019)
Protokół Nr VI / 2003
(1019)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1019)
Protokół Nr 49
(1019)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1019)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1019)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1019)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1018)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1018)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1018)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1018)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1017)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1017)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1017)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1017)
Dane podstawowe
(1016)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1016)
OGŁOSZENIE
(1016)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1016)
Protokół nr 44
(1015)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1015)
PROTOKÓŁ NR 46
(1015)
Protokół nr I/2006
(1014)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1014)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1014)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1014)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1012)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1012)
Uchwała nr 94
(1012)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1012)
Protokół
(1011)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1011)
Protokół Nr II / 2002
(1010)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1010)
Uchwała Nr 48
(1010)
Protokół nr 18
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1009)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1009)
PROTOKÓŁ NR 19
(1009)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1008)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1008)
Uchwała nr 71
(1008)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1007)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1007)
Protokół nr 52
(1006)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1006)
Uchwała Nr 47
(1006)
Protokół nr 53
(1006)
Uchwała Nr 120
(1005)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1005)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1005)
Uchwała Nr 39
(1004)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1004)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1004)
Protokół 4
(1004)
Protokół nr VI/2007
(1004)
Protokół 65
(1004)
Protokół nr 6
(1003)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1003)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1003)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1003)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1002)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1002)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1002)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1001)
Protokół nr XVI/2003
(1001)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1001)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1001)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1001)
Protokół
(1000)
Uchwała Nr 144
(1000)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1000)
Protokół 2
(1000)
Protokół nr 13
(999)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(999)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(999)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(998)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(998)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(998)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(997)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(997)
UCHWAŁA nr 60
(997)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(997)
Ogłoszenie
(997)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(997)
Protokół nr XL/2006
(997)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(997)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(996)
Protokół Nr III / 2002
(996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(996)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(996)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(996)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(995)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(995)
Uchwała Nr 61
(995)
Starosta Wrzesiński informuje
(995)
Protokół Nr VII / 2003
(995)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(995)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(995)
Protokół nr XLIII/2006
(994)
Protokół nr XXXV/2005
(994)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(994)
Protokół nr 27
(994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(994)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(994)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(993)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(993)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(993)
Uchwała Nr 88
(992)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(992)
Uchwała Nr 42
(992)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(992)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(992)
Protokół Nr LV / 2002
(992)
Protokół
(992)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(991)
Uchwała Nr 18
(991)
Protokół Nr XLVII / 2001
(991)
Protokół LXXIV
(991)
PROTOKÓŁ NR 86
(990)
Uchwała Nr 3
(990)
Protokół LXXVIII
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(990)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(990)
Protokół nr 11
(989)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(989)
PROTOKÓŁ NR LXX
(989)
Uchwała Nr 116
(988)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(988)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(988)
Protokół nr 49
(988)
Uchwała nr XXVI/240/04
(987)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(987)
PROTOKÓŁ NR 69
(987)
Uchwała Nr 2
(987)
Protokół Nr L / 2002
(986)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(986)
Uchwała nr XXX/282/05
(986)
Protokół
(985)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(985)
Uchwała Nr 34
(985)
Uchwała Nr 49
(985)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(984)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(984)
Protokół Nr V / 2003
(984)
Protokół nr XLIV/2006
(984)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(984)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(984)
Uchwała Nr 45
(983)
Komunikat
(983)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(983)
Uchwała Nr 65
(983)
Uchwała Nr 106
(982)
Protokół nr XXV/2004
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(982)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(982)
Protokół Nr XLIX / 2001
(982)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(981)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(981)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(981)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(981)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(981)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(981)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(980)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(980)
Protokół nr 54
(980)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(980)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(979)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(979)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(979)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(979)
Uchwała Nr 7
(979)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(979)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(978)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(978)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(978)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(978)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(978)
Uchwała Nr 64
(977)
Protokół Nr X / 2003
(977)
Protokół nr 14
(976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(976)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(976)
Uchwałą nr 85
(975)
Obwieszczenie
(975)
Uchwała Nr 51
(974)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(974)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(974)
Protokół
(974)
Protokół 72
(973)
Uchwała Nr IX/122/2011
(973)
Uchwała Nr VII/100/2011
(973)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(973)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(973)
Protokół
(972)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(972)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(972)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(972)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(972)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(972)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(972)
Protokół LXXII
(971)
Protokół 67
(971)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(971)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(971)
Obwieszczenie
(971)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(970)
Protokół nr 15
(970)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(969)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(969)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(969)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(969)
Obwieszczenie
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(968)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(968)
Protokół nr 14
(967)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(967)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(967)
Uchwała Nr 31
(967)
Protokół nr 24
(967)
Protokół nr XV/2003
(966)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(966)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(966)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(966)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(965)
Protokół nr XXI/2004
(965)
Protokół nr 13
(965)
Uchwała Nr XV/195/2012
(965)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(964)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(964)
Protokół 18
(964)
Protokół 9
(964)
Obwieszczenie
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(963)
Protokół 42
(963)
Protokół nr XXXI/2005
(963)
Protokół 59
(962)
Obwieszczenie
(962)
Uchwała nr 74
(962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(962)
Protokół nr XXXVI/2005
(962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(962)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(962)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(961)
Uchwała Nr XV/208/2008
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(961)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(961)
Protokół nr 48
(961)
Protokół nr 57
(961)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(960)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(960)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(960)
PROTOKÓŁ Nr 9
(959)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(959)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(959)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(959)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(959)
Protokół nr 7
(959)
Protokół nr XXIII/2004
(958)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(958)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(958)
Obwieszczenie
(958)
PROTOKÓŁ NR 6
(958)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(958)
Protokół 40
(958)
Obwieszczenie
(958)
UCHWAŁA NR 99
(957)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(957)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(957)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(957)
Uchwała Nr 58
(956)
Protokół Nr LVII / 2002
(956)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(956)
Uchwała Nr III/32/2010
(956)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(956)
Protokół LXV
(955)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(955)
Uchwała Nr 46
(955)
Protokół Nr 46
(955)
Protokół 70
(955)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(954)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(954)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(954)
Protokół 71
(954)
Uchwała Nr 29
(953)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(953)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(953)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(952)
PROTOKÓŁ NR 10
(952)
Protokół
(952)
Zarządzenie nr 254/2012
(951)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(951)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(951)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(951)
Struktura własnościowa
(951)
Protokół nr 57
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(950)
Protokół nr X/2007
(950)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(950)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(950)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(950)
Obwieszczenie
(950)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(950)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(950)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(950)
Protokół nr XXXII/2005
(950)
Uchwała Nr 8
(950)
PROTOKÓŁ NR 40
(949)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(949)
Uchwała Nr 126
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(949)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(949)
Uchwała Nr 328
(949)
Uchwała Nr 141
(949)
Uchwała Nr 43
(949)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(948)
Zarządzenie nr 240/2012
(948)
Protokół nr 14
(948)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(948)
Uchwała Nr X/130/2011
(948)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(947)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(947)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(947)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(947)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(946)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(946)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(946)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(946)
Uchwała Nr VII/101/2011
(945)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(944)
Uchwała Nr 57
(944)
Uchwała nr 98
(943)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(943)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(943)
Uchwała Nr 54
(943)
Uchwała Nr 128
(943)
Uchwała Nr 27
(943)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(943)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(943)
Protokół nr 18
(942)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(942)
Protokół
(942)
Uchwała Nr 55
(942)
Protokół nr V/2007
(942)
Protokół nr XXVIII/2004
(942)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(941)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(941)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(941)
Protokół
(941)
Protokół nr 26
(940)
Protokół nr XX/2004
(940)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(940)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(940)
Uchwała Nr 32
(938)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(938)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(938)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(938)
Uchwała Nr 50
(938)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(938)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(937)
Ogłoszenie
(937)
Status prawny
(937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(936)
Uchwała Nr 112
(936)
Protokół
(936)
UCHWAŁA NR 86
(936)
Uchwała Nr 103
(936)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(935)
Protokół
(935)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(935)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(935)
Protokół
(935)
PROTOKÓŁ NR 26
(935)
PROTOKÓŁ NR 63
(934)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(934)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(934)
Uchwała nr XXVII/260/04
(934)
Protokół nr XXXVIII/2005
(934)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(933)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(933)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(933)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(932)
Protokół nr 28
(932)
UCHWAŁA NR 76
(932)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(932)
Protokół nr III/2006
(932)
Uchwała Nr 35
(932)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(932)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(931)
Protokół nr 11
(931)
Uchwała Nr 59
(931)
Uchwała Nr 84
(931)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(931)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(931)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(931)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(930)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(930)
Uchwała Nr 56
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(929)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(929)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(929)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(929)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(929)
PROTOKÓŁ nr 45
(929)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(929)
Zarządzenie nr 162/2012
(929)
Uchwała Nr 66
(928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(928)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(928)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(928)
Uchwała nr VIII/66/03
(928)
Protokół nr VII/2007
(927)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(927)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(927)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(927)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(927)
Uchwała Nr XI/166/2012
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(926)
Uchwała Nr 37
(925)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(925)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(925)
Protokół Nr LI / 2002
(925)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(925)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(925)
PROTOKÓŁ NR 70
(925)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(924)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(924)
Uchwała Nr 33
(924)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(924)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(924)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(923)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(923)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(923)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(923)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(922)
Ogłoszenie
(922)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(922)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(922)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(921)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(921)
Uchwała Nr 89
(921)
Uchwała Nr 41
(921)
Protokół nr XLII/2006
(921)
Uchwała Nr 28
(921)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(921)
Uchwała Nr 36
(921)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(920)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(920)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(919)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(919)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(919)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(919)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(919)
Uchwała Nr 115
(918)
Uchwała Nr 318
(918)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(918)
2011 rok
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(918)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(918)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(918)
U C H W A Ł A Nr 62
(918)
Uchwała Nr 102
(918)
Zarządzenie nr 256/2012
(918)
Protokół
(917)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(917)
Uchwała Nr II/29/2014
(917)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(917)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(917)
Uchwała Nr 21
(917)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(916)
Uchwała Nr 93
(916)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(916)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(916)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(915)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(914)
Działalność charytatywna
(914)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(914)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(914)
Protokół nr 8
(913)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(912)
Uchwała Nr 319
(912)
U C H W A Ł A Nr 327
(912)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(912)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(912)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(912)
Protokół nr 8
(912)
UCHWAŁA NR 73
(911)
Uchwała Nr 109
(911)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(911)
Zarządzenie nr 253/2012
(911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(911)
UCHWAŁA NR 325
(910)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(910)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(910)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(910)
PROTOKÓŁ NR 64
(910)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(910)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(909)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(909)
Protokół Nr 54
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(909)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(909)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(909)
Protokół LXXIX
(908)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(908)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(908)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(908)
Obwieszczenie
(908)
Protokół Nr LIX / 2002
(908)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(907)
Ogłoszenie
(907)
Uchwała Nr 24
(907)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(907)
Uchwała Nr 146
(907)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(907)
Protokół LXVIII
(907)
Protokół 60
(906)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(906)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(906)
Zarządzenie nr 174/2012
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(906)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(906)
Uchwała Nr 100
(906)
PROTOKÓŁ NR 90
(906)
Uchwała Nr 148
(906)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(906)
Uchwała Nr XX/266/2013
(905)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(905)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(905)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(905)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(905)
Uchwała nr III/13/2002
(905)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(905)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(905)
PROTOKÓŁ NR LX
(905)
Uchwała Nr 78
(905)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(905)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(905)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(904)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(904)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(904)
Protokół Nr LIV / 2002
(904)
Protokół nr 23
(904)
Obwieszczenie
(903)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(903)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(903)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(903)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(903)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(903)
Uchwała Nr XII/171/2012
(903)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(903)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(901)
Protokoły z komisji Doraźnej
(900)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(900)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(900)
Uchwała Nr 63
(900)
Uchwała Nr 104
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(899)
Protokół nr 9
(899)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(899)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(899)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(899)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(899)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(898)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(898)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(898)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(898)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(898)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(897)
Protokół nr 73
(897)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(897)
Uchwała Nr 123
(897)
Protokół
(896)
Uchwała Nr 320
(896)
PROTOKÓŁ NR LXV
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(896)
Uchwała nr XXIV/225/04
(896)
PROTOKÓŁ NR 27
(895)
Organizacja
(895)
Protokół 20
(895)
Uchwała Nr 111
(895)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(895)
Uchwała Nr XII/172/2012
(894)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(894)
Uchwała Nr 121
(894)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(894)
Zarządzenie nr 251/2012
(893)
Protokół LXXIII
(893)
Uchwała Nr 105
(892)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(892)
Uchwała Nr 26
(892)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(892)
Uchwała Nr 114
(892)
Uchwała nr 79
(892)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(891)
Protokół nr 52
(891)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(891)
Protokół nr XXXIX/2006
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(890)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(890)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(889)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(889)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(888)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(888)
Protokół nr IV/2006
(888)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(888)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(887)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(887)
Protokół nr XXII/2004
(887)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(887)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(887)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(887)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(887)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(887)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(886)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(886)
PROTOKÓŁ Nr 82
(886)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(886)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(886)
Przedmiot działalności i kompetencje
(886)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(886)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(886)
2010 rok
(885)
PROTOKÓŁ NR 3
(885)
Ogłoszenie
(885)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(885)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(885)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(884)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(884)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(884)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(884)
Protokół LXIX
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(883)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(883)
UCHWAŁA NR 77
(883)
Ogłoszenie
(883)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(883)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(882)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(882)
Uchwała Nr III/34/2010
(882)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(882)
Protokół Nr IX / 2003
(881)
PROTOKÓŁ NR 88
(881)
Uchwała Nr XI/143/2012
(881)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(881)
Protokół nr 15
(881)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(881)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(880)
Uchwała Nr 23
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(880)
Uchwała Nr XI/167/2012
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(880)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(880)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(880)
Obwieszczenie
(880)
2011 rok
(880)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(879)
Uchwała Nr V/65/2011
(879)
Zarządzenie nr 214/2012
(879)
Protokół nr XXVII/2004
(879)
UCHWAŁA NR 70
(879)
Obwieszczenie
(878)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(878)
U C H W A Ł A Nr 82
(878)
Uchwała nr XXXV/338/05
(878)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(878)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(878)
PROTOKÓŁ NR 8
(877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(877)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(877)
Uchwała nr XLI/414/06
(877)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(877)
Ogłoszenie
(877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(877)
Zarządzenie Nr 160/2010
(877)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(876)
Uchwała Nr XV/197/2012
(876)
Uchwała Nr 125
(876)
Protokół nr 9
(876)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(876)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(876)
Protokół
(876)
Uchwała Nr 25
(876)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(876)
Protokół Nr 58
(875)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(875)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(875)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(875)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(875)
Uchwała Nr V/54/2015
(875)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(874)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(874)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(874)
Uchwała Nr XV/190/2012
(874)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(873)
Protokół nr 12
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(873)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(873)
Uchwała Nr 143
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(872)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(872)
2011 rok
(872)
Uchwała nr 92
(872)
Protokół 15
(872)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(872)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(872)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(871)
U C H W A Ł A Nr 81
(871)
Uchwała Nr 110
(871)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(871)
Protokół Nr LII / 2002
(871)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(871)
Protokół Nr IV / 2003
(870)
Protokół LXII
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(870)
Protokół nr II/2006
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(870)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(869)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(869)
Uchwała nr XXXV/344/05
(869)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(869)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(869)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(869)
Uchwała nr VI/91/07
(868)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(868)
PROTOKÓŁ NR 15
(868)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(868)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(868)
Uchwała Nr 145
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(868)
Uchwała Nr VI/91/2011
(868)
Protokół LXXX
(868)
Protokół LXVII
(868)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(867)
Protokół nr 24
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(867)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(867)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(867)
Zarządzenie nr 234/2012
(867)
Uchwała Nr 1
(867)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(867)
Uchwała Nr 124
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(866)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(866)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(866)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(866)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(866)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(865)
Protokół nr 20
(865)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(865)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(864)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(864)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(864)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(864)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(863)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(863)
Protokół 3
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(863)
Uchwała nr VI/91/07
(863)
Uchwała Nr 9
(862)
2011 rok
(862)
PROTOKÓŁ Nr 17
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(862)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(862)
Zarządzenie nr 170/2012
(861)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(861)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(861)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(861)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(861)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(860)
Protokół
(860)
Uchwała Nr 5
(860)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(860)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(860)
Ogłoszenie
(859)
Ogłoszenie
(859)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(859)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(859)
Uchwała Nr 17
(859)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(859)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(859)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(859)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(858)
2010 rok
(858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(858)
PROTOKÓŁ NR 72
(857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(857)
PROTOKÓŁ NR 81
(857)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(857)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(857)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(857)
Protokół 13
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(856)
Uchwała Nr 101
(856)
Uchwała Nr 19
(856)
Uchwała Nr 20
(856)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(855)
Protokół LXXXIV
(855)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(855)
Protokół LXX
(855)
Uchwała Nr 13
(855)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(854)
Protokół 6
(854)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(854)
PROTOKÓŁ NR 68
(854)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(854)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(854)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(854)
Zarządzenie nr 198/2012
(853)
Uchwała nr XX/182/04
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(853)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(853)
UCHWAŁA NR 313
(853)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(853)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(853)
Uchwała Nr 329
(853)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(853)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(852)
Protokół 5
(852)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(852)
Uchwała Nr 11
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(852)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(852)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(852)
Obwieszczenie
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(851)
Uchwała Nr 16
(851)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(851)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(851)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(851)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(851)
Uchwała Nr 142
(851)
Uchwała nr VIII/120/2015
(851)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(850)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(850)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(850)
Protokół LXI
(850)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(850)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(849)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(849)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(849)
Protokół 63
(849)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(848)
2012 rok
(848)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(848)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(848)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(847)
rok 2013
(847)
Ogłoszenie
(847)
Zarządzenie nr 31/2012
(847)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(847)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(847)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(846)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(846)
Uchwała Nr 324
(845)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(845)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(845)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(845)
Protokół nr XVII/2003
(845)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(845)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(845)
Protokół 5
(844)
Protokół nr 17
(844)
Uchwała Nr V/45/03
(844)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(844)
UCHWAŁA NR 321
(844)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(843)
Uchwała Nr VII/226/2008
(843)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(843)
Protokół nr 16
(843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(843)
Protokół nr 45
(842)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(842)
PROTOKÓŁ Nr 25
(842)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(842)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(842)
Protokół 5
(841)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(841)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(841)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(840)
Protokół 1
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(840)
Uchwała nr XXXII/308/05
(840)
Uchwała Nr 147
(840)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(840)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(840)
Uchwała Nr X/129/2011
(839)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(839)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(839)
Uchwała nr XL/398/2006
(839)
Zarządzenie nr 122/2010
(839)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(839)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(838)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(838)
Uchwała Nr 122
(838)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(838)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(838)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(837)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(837)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(837)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(837)
Protokół LXXXI
(837)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(837)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(837)
Ogłoszenie
(836)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(836)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(836)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(836)
PROTOKÓŁ NR 37
(836)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(836)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(836)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(836)
Uchwała nr III/36/06
(836)
PROTOKÓŁ NR 20
(836)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(836)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(836)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(835)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(835)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(834)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(834)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(834)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(834)
Uchwała Nr 14
(834)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(833)
Zarządzenie nr 220/2012
(833)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(833)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(832)
Ogłoszenie
(832)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(832)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(832)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(832)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(832)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(832)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(832)
Ogłoszenie
(832)
Uchwała Nr 323
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(831)
Obwieszczenie
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(831)
Uchwała Nr 6
(831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(830)
PROTOKÓŁ NR 71
(830)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(830)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(829)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(829)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(829)
Uchwała nr VIII/72/03
(829)
Protokół 6
(829)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(828)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(828)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(828)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(828)
Uchwała nr XLIV/443/06
(827)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(827)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(827)
Uchwała Nr 15
(826)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(826)
Uchwała Nr 67
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(826)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(825)
Ogłoszenie
(825)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(825)
UCHWAŁA NR 314
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(825)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(824)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(824)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(824)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(824)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(824)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(823)
Protokół 2
(823)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(823)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(823)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(823)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(823)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(822)
PROTOKÓŁ NR 12
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(822)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(821)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(821)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(821)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(821)
Uchwała nr V/45/07
(821)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(820)
Uchwała nr XIII/137/03
(820)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(820)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(820)
Uchwała nr XI/108/03
(820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(820)
PROTOKÓŁ NR 39
(820)
UCHWAŁA NR 4
(819)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(819)
Uchwała nr XLI/412/06
(818)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(818)
Uchwała Nr XV/187/2012
(818)
OBWIESZCZENIE
(818)
Uchwała nr III/25/06
(818)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(818)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(818)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(817)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(817)
PROTOKÓŁ NR 29
(817)
Uchwała nr 326
(817)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(817)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(817)
Uchwała nr VII/104/07
(817)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(817)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(817)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(817)
Uchwała Nr 317
(817)
PROTOKÓŁ NR 48
(816)
Protokół LXXVII
(816)
Zarządzenie nr 68/2012
(816)
Uchwała nr VII/104/07
(816)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(815)
Sprzedaż lokali komunalnych
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(815)
Uchwała Nr XV/198/2012
(815)
Uchwała nr XI/101/03
(815)
Uchwała nr XX/181/04
(814)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(814)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(814)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(814)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(814)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(813)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(813)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(813)
Uchwała nr XXVII/256/04
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(813)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(813)
Protokół 4
(813)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(812)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(812)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(812)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(812)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(812)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(812)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(812)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(812)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(811)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(811)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(811)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(811)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(811)
Uchwała Nr XI/135/2012
(811)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(810)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(810)
Uchwała nr VIII/64/03
(810)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(809)
2012 rok
(809)
PROTOKÓŁ NR 31
(809)
Uchwała nr VI/69/07
(809)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(809)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(809)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(809)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(809)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(808)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(808)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(808)
2011 rok
(807)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(807)
Protokół nr 9
(807)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(807)
Zarządzenie nr 169/2010
(806)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(806)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(806)
UCHWAŁA NR 10
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(805)
Protokół nr 15
(805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(804)
Protokół
(804)
OGŁOSZENIE
(804)
Uchwała nr XII/118/03
(804)
Uchwała nr VIII/70/03
(804)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(804)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(804)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(803)
Protokół nr 63
(803)
PROTOKÓŁ NR 34
(802)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(802)
Uchwała nr XLI/415/06
(802)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(802)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(802)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(802)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(802)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(801)
Uchwała nr IV/36/02
(801)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(801)
Protokół 19
(800)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(800)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(799)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(799)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(799)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(798)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(798)
Uchwała nr XLIV/437/06
(797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(797)
Uchwała nr XL/390/06
(797)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(797)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(797)
Protokół 14
(797)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(797)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(797)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(797)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(796)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(796)
Zarządzenie nr 145/2012
(796)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(796)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(795)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(795)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(795)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(795)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(795)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(795)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(794)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(794)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(794)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(794)
DECYZJA nr 653/2013
(793)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(793)
Zarządzenie nr 124/2012
(793)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(793)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(793)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(793)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(792)
Protokół nr 10
(792)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(792)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(792)
Uchwała nr XXII/204/04
(791)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(791)
ORDO Marek Friebe
(791)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(791)
Protokół 4
(791)
PROTOKÓŁ NR 65
(790)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(790)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(790)
Zarządzenie nr 112/2012
(790)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(790)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(790)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(789)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(789)
2010 rok
(789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(788)
Protokół Nr 22
(788)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(788)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(788)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(788)
UCHWAŁA NR 315
(788)
Zarządzenie nr 159/2012
(788)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(788)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(788)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(787)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(787)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(787)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(787)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(787)
Uchwała nr XII/115/03
(787)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(786)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(786)
Protokół 21
(786)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(786)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(785)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(784)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(784)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(784)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(784)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(784)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(783)
2012 rok
(783)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(782)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(782)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(782)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(782)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(782)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(782)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(781)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(781)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(781)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(781)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(781)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(780)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(780)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(780)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(780)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(780)
Protokół 24
(779)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(779)
Protokół LXXXIII
(779)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(779)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(779)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(779)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(779)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(779)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(779)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(778)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(778)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(778)
Uchwała nr II/7/2002
(778)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(778)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(778)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(777)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(777)
Obwieszczenie
(777)
Uchwała nr XV/146/03
(777)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(777)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(777)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(776)
Protokół nr 13
(776)
Protokół nr 17
(776)
Uchwała nr 312
(775)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(775)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(775)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(775)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(775)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(775)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(775)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(774)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(774)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(774)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(774)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(774)
Uchwała nr XXXII/306/05
(774)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(774)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(774)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(774)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(773)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(773)
Uchwała nr XXXV/351/05
(773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(773)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(772)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(772)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(772)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(771)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(771)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(770)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(770)
Uchwała nr XII/114/03
(770)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(769)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(769)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(769)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(768)
Protokół 11
(768)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(768)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(768)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(768)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(767)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(767)
Rok 2013
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(766)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(766)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(766)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(766)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(766)
rok 2012
(766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(765)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(764)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(764)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(764)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(764)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(764)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(763)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(763)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(763)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(763)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(763)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(763)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(762)
rok 2010
(762)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(762)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(762)
Protokół nr 30
(762)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(761)
Ogłoszenie
(761)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(761)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(761)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(761)
Zarządzenie nr 103/2012
(761)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(761)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(761)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(761)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(760)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(760)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(760)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(760)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(760)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(760)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(760)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(760)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(759)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(759)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(759)
Uchwała Nr XI/144/2012
(759)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(759)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(759)
Uchwała nr XXXII/307/05
(759)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(759)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(759)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(758)
Uchwała nr XLIII/424/06
(758)
OGŁOSZENIE
(757)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(757)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(757)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(757)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(756)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(756)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(756)
Uchwała Nr V/69/11
(756)
Uchwała nr II/9/2002
(755)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(755)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(755)
Uchwała nr XL/388/06
(755)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(755)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(755)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(755)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(755)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(755)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(754)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(754)
Ogłoszenie
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(754)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(754)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(754)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(754)
Uchwała nr XXXII/310/05
(753)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(753)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(753)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(752)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(752)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(752)
Uchwała nr XI/99/03
(752)
Uchwała nr XLIII/425/06
(752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(751)
Obwieszczenie
(751)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(751)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(751)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(750)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(750)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(750)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(749)
Uchwała Nr VI/77/2015
(749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(749)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(749)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(749)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(749)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(749)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(748)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(748)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(747)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(747)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(747)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(747)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(747)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(747)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(747)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(746)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(746)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(746)
Uchwała nr IV/45/2011
(746)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(746)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(746)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(746)
Uchwała nr XXXV/341/05
(746)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(746)
Rok 2014
(746)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(746)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(745)
Protokół 10
(745)
Uchwała Nr XX/270/2008
(745)
Uchwała Nr I/21/2014
(745)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(744)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(744)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(744)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(743)
Ogłoszenie
(743)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(743)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(743)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(743)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(743)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(743)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(743)
2010
(743)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(742)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(742)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(742)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(742)
Uchwała nr XII/112/03
(742)
Obwieszczenie
(742)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(742)
Uchwała nr XLIV/443/06
(742)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(741)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(741)
Uchwała nr XIX/174/04
(741)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(740)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(740)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(740)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(740)
2013 rok
(740)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(739)
Protokół 1
(739)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(739)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(738)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(737)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(737)
Uchwała Nr V/66/2011
(737)
Protokół 7
(737)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(737)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(737)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(736)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(736)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(736)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(736)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(736)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(735)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(735)
EKO-TOM S.J. Turguła
(735)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(735)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(734)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(734)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(733)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(733)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(733)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(733)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(733)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(733)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(732)
Zarządzenie nr 215
(732)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(732)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(732)
Uchwała nr III/14/2002
(732)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(731)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(731)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(731)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(731)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(731)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(731)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(731)
Uchwała nr V/60/07
(731)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(731)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(730)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(730)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(730)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(730)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(730)
O B I E S Z C Z E N I E
(729)
2010 rok
(729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(729)
Protokół nr XXXVII/2005
(729)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(729)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(728)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(728)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(728)
Uchwała nr VIII/65/03
(728)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(727)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(727)
Uchwała nr II/11/10
(727)
Ogłoszenie
(727)
Uchwała Nr XV/186/2012
(727)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(727)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(727)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(726)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(726)
Protokół 3
(726)
Uchwała nr III/27/06
(726)
Protokół nr 11
(726)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(725)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(725)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(725)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(725)
Protokół 2
(725)
Uchwała nr XXVI/241/04
(725)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(725)
Uchwała nr III/15/2002
(725)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(724)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(724)
Uchwała nr XXXV/356/05
(724)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(724)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(724)
Uchwała nr XLIV/438/06
(724)
Uchwała Nr XV/191/2012
(723)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(723)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(723)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(723)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(723)
Protokół 23
(723)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(722)
Uchwała nr VIII/79/03
(722)
Uchwała Nr V/64/11
(722)
Uchwała nr III/26/06
(722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(721)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(721)
Uchwała nr II/8/10
(721)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(720)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(720)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(720)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(720)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(720)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(719)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(719)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(719)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(719)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(719)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(718)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(718)
Uchwała Nr XII/173/2008
(718)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(717)
Uchwała nr XXXV/343/05
(717)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(717)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(717)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(717)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(716)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(716)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług konserwacji, bieżącego utrzymania, napraw oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będącego w zarządzie Urzędu Miasta i Gmi
(716)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(716)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów
(715)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(715)
Uchwała nr XIX/175/04
(715)
Protokół nr 18
(715)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(715)
Uchwała nr XXX/286/05
(715)
2011 rok
(715)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(714)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(714)
Uchwała Nr XXXVIII/373/05
(714)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(714)
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
(714)
Protokół 17
(714)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(713)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(713)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(712)
Uchwała nr XXXVIII/372/05
(712)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(712)
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(712)
Uchwała nr III/36/06
(712)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(712)
Uchwała Nr VII/99/2011
(711)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(711)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2014 r.
(711)
Uchwała nr XLIX/329/2001
(711)
Ogłoszenie
(711)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(710)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(710)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(710)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackieg
(709)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(709)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(709)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(709)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(709)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku
(709)
Uchwała nr VI/81/2007
(709)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(709)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(708)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(708)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(708)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(708)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(708)
Uchwała nr XXXV/357/05
(708)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(707)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(707)
Uchwała nr V/51/07
(707)
Przebudowa budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni
(706)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(706)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(706)
Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni
(706)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej