BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14099914
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Informacja o samorządzie
(305330)
Zamówienia publiczne
(123490)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(116064)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(94094)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(64507)
Przetargi 2015
(60203)
Aktualne oferty pracy
(56712)
Oferty pracy
(55163)
Urząd Miasta i Gminy
(48385)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(47763)
Przetargi 2014 - archiwum
(43104)
Przetargi 2017
(42449)
Władze
(41031)
Przetargi 2016
(40662)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(40477)
Przetargi 2019
(36213)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020 r.
(33934)
Kontakt
(31758)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(31629)
Opłata śmieciowa
(31216)
Przetargi 2018
(30997)
Podatki lokalne
(30482)
Akty prawne i protokoły
(29628)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(28337)
Przetargi - archiwum 2012
(26582)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(25938)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(24324)
Przetargi - archiwum 2013
(23075)
Informacja o wynikach przetargów
(21949)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(21368)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(21283)
Oświadczenia majątkowe radnych
(20113)
Uchwały Rady Miejskiej
(19438)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(19283)
Jednostki organizacyjne gminy
(19074)
Aktualne wyniki naborów
(18693)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(18005)
Rada Miejska we Wrześni
(17933)
Archiwum zakładowe
(17608)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(17105)
Konsultacje społeczne
(16268)
Jednostki pomocnicze gminy
(15433)
Zarządzenia Burmistrza
(15131)
Sprawy finansowe
(15057)
Zastępcy Burmistrza
(14792)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(14510)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(14093)
Ogłoszenia
(13742)
Przetargi 2020
(13458)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12834)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12701)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(12201)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11717)
Ogłoszenia
(11447)
Archiwum ofert pracy
(10314)
Spółki z udziałem gminy
(9860)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(9419)
Segregacja odpadów komunalnych
(9357)
Deklaracja
(9194)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8994)
Protokoły z sesji
(8917)
Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki tej opłaty oraz terminy wpłaty opłaty
(8625)
Sprawozdania finansowe
(8180)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(8114)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(8070)
Archiwum wyników naborów
(7714)
Zmiany Budżetowe
(7606)
Placówki oświatowe
(7494)
Archiwum 2001-2002
(7190)
Przetargi - archiwum
(7159)
Podatki lokalne w 2019 r.
(7109)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(7103)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(7096)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(6992)
Schronisko dla zwierząt
(6975)
Uchwała budżetowa
(6941)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6884)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6777)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6662)
Muzeum Regionalne
(6558)
Nazwy i adresy
(6504)
Składy Komisji
(6430)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(6278)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(6270)
Zgromadzenia publiczne
(6256)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
(6231)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6210)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6186)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(6149)
Statut Gminy Września
(6127)
Statut Gminy
(6096)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(6040)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5989)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5907)
Biblioteka Publiczna
(5902)
Plany zamówień publicznych
(5898)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5866)
Uchwały Zarządu
(5816)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5813)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5760)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5759)
Wybory samorządowe 2018
(5682)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5679)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5519)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5483)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(5479)
Majątek komunalny
(5201)
Plan Rozwoju Lokalnego
(5197)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(5141)
Rocznik 2014
(5120)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(5088)
Opłaty lokalne
(5055)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4947)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4907)
Petycje
(4906)
Rocznik 2015
(4895)
Rocznik 2014
(4865)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4847)
Podstawa prawna systemu
(4844)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4799)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4770)
Rocznik 2012
(4736)
Rocznik 2013
(4678)
Rocznik 2012
(4657)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4630)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(4582)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4572)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(4510)
Rocznik 2013
(4475)
Deklaracja elektroniczna
(4396)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(4381)
Rocznik 2010
(4376)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(4368)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Rocznik 2011
(4337)
Worki do segregacji odpadów
(4289)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(4270)
Rocznik 2015
(4269)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4253)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(4225)
Protokoły z komisji budżetowej
(4221)
Protokoły z komisji oświaty
(4165)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(4164)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(4134)
PROTOKÓŁ NR 63
(4129)
Protokoły z komisji gospodarczej
(4117)
Protokoły z komisji zdrowia
(4094)
PROTOKÓŁ NR 69
(4071)
Nieograniczone
(4065)
Rocznik 2008
(4055)
Oświadczenie majątkowe
(4055)
Rocznik 2011
(4049)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(4039)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4039)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3999)
Petycje
(3990)
PROTOKÓŁ NR 67
(3978)
PROTOKÓŁ NR 58
(3948)
Protokół 59
(3930)
Rocznik 2009
(3911)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3908)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3897)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Rocznik 2005
(3878)
PROTOKÓŁ NR 66
(3869)
PROTOKÓŁ NR 60
(3842)
PROTOKÓŁ NR 70
(3835)
PROTOKÓŁ NR 61
(3786)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3766)
PROTOKÓŁ NR 64
(3755)
PROTOKÓŁ NR 65
(3739)
Protokół nr 62
(3718)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3703)
Rocznik 2017
(3694)
Konkursy
(3693)
Lobbing
(3693)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3689)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3681)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3665)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3652)
PROTOKÓŁ NR 68
(3624)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
Archiwum 2011
(3614)
2014 rok
(3587)
PROTOKÓŁ NR 71
(3573)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3548)
Rocznik 2005
(3541)
Opłata targowa
(3528)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3527)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3520)
2012 rok
(3499)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3494)
Rocznik 2006
(3466)
Rocznik 2007
(3460)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3436)
Obwody głosowania
(3436)
Rocznik 2010
(3419)
Rocznik 2003
(3406)
Rocznik 2007
(3406)
Oświata Niepubliczna
(3402)
Rocznik 2009
(3395)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3393)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(3383)
Przedszkola
(3376)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(3371)
Rocznik 2016
(3367)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3365)
Rocznik 2002
(3364)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3359)
Rejestr umów przetargowych
(3347)
Rocznik 2003
(3346)
Poziomy recyklingu
(3343)
Rocznik 2008
(3338)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Podatek rolny w 2015 roku
(3332)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3328)
Rocznik 2006
(3320)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3302)
Rocznik 2004
(3300)
Rocznik 2004
(3299)
Informacja o wyborze oferty
(3299)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3268)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3266)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3265)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3263)
Rocznik 2016
(3253)
Archiwum
(3252)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3246)
Majątek komunalny
(3214)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3184)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3175)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(3163)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(3159)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(3156)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(3145)
Rocznik 2018
(3133)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(3128)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(3124)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(3115)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(3113)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(3100)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(3095)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(3087)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(3086)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(3067)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3041)
Oświadczenie majątkowe
(3025)
2013 rok
(3005)
2013 rok
(3005)
za 2010 rok
(3004)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(3003)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2979)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2974)
Protokół 1
(2945)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2941)
Oświadczenie majątkowe
(2937)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2935)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2932)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2926)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2908)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2897)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2896)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2892)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2891)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2890)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2880)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2875)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2872)
Rocznik 2017
(2867)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2861)
Rada Nadzorcza
(2860)
Bioodpady
(2852)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2832)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2825)
Rocznik 2001
(2825)
Oświadczenie majątkowe
(2820)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2813)
CRP Sp. z o. o.
(2800)
Inne ogłoszenia
(2800)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2796)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2795)
Protokół Nr 60
(2790)
Podatki lokalne w roku 2016
(2789)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2788)
2011 rok
(2788)
Oświadczenie majątkowe
(2783)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2776)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2775)
2011 rok
(2775)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2771)
Protokół 3
(2770)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2751)
Obowiązek Informacyjny
(2749)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2746)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2740)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2734)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2732)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2726)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2721)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2716)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2712)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2711)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2709)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2707)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2693)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2693)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2692)
Oświadczenie majątkowe
(2686)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2684)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2683)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2675)
Oświadczenie majątkowe
(2673)
Protokół 2
(2668)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2666)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2662)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2662)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2661)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2660)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2655)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2650)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2638)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2638)
Oświadczenie majątkowe
(2637)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2637)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2624)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2622)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2620)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2612)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2609)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2607)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2605)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2603)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2597)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2588)
Jakość wody do spożycia
(2578)
Rocznik 2018
(2577)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2576)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2575)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2571)
Protokół nr XIV/2003
(2569)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2569)
Protokół nr 19
(2566)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2559)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2556)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2550)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2548)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2546)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2530)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2524)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2524)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2517)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2514)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2501)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2500)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2498)
Protokół 4
(2490)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2490)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2489)
Zarząd
(2485)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2482)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2481)
2014 rok
(2475)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2473)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2467)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2463)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2462)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2462)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(2458)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2454)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2451)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2450)
2012 rok
(2450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2447)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2446)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2441)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2439)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2437)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2435)
Uchwała Nr X/132/2011
(2431)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2429)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2426)
PROTOKÓŁ NR 32
(2407)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2399)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2397)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2385)
PROTOKÓŁ NR 56
(2385)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(2382)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2376)
Protokół
(2375)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2366)
Rocznik 2002
(2364)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(2355)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2346)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2345)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2343)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2339)
Zabytki
(2338)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2337)
Unieważnienia przetargów
(2336)
Dotacje
(2335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2335)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2319)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2319)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2319)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2317)
Adres
(2314)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2310)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2310)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2307)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2306)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2304)
Uchwała Nr II/31/2014
(2299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2297)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2295)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2293)
PROTOKÓŁ NR 47
(2290)
PROTOKÓŁ NR 66
(2287)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2285)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2283)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2278)
Protokół 69
(2277)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2273)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2272)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2270)
PROTOKÓŁ NR 42
(2270)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2269)
Protokół
(2268)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2265)
Umowa spółki
(2263)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2258)
Protokół 47
(2257)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2257)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2255)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2254)
Protokoły z komisji Doraźnej
(2254)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2254)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2251)
ORDO Poznań
(2248)
Protokół Nr 46
(2246)
Protokół Nr LX / 2002
(2243)
2010 rok
(2243)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2240)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2239)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2239)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2238)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2238)
PROTOKÓŁ NR 30
(2237)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2232)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2230)
Protokół
(2229)
PROTOKÓŁ NR 84
(2227)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2227)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2219)
PROTOKÓŁ NR 87
(2217)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2213)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2211)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2209)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2207)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(2205)
PROTOKÓŁ NR 53
(2202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(2200)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(2195)
PROTOKÓŁ NR 11
(2194)
PROTOKÓŁ NR 4
(2193)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2188)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2186)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2185)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2179)
PROTOKÓŁ NR 14
(2177)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2176)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(2172)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(2172)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2171)
PROTOKÓŁ NR 18
(2169)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2169)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2168)
PROTOKÓŁ NR 85
(2167)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2165)
Nazwa i adres
(2163)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2161)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2155)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(2153)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2152)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2151)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(2150)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(2145)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(2145)
Ochrona danych osobowych
(2144)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2142)
Protokół nr 32
(2139)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2138)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2137)
Archiwum 2012
(2135)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2135)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2133)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2132)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(2129)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(2129)
2015 rok
(2127)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(2127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2121)
PROTOKÓŁ NR LXII
(2121)
Uchwała Nr 322
(2119)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(2119)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2116)
PROTOKÓŁ NR LIX
(2116)
Protokół NR 57
(2115)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(2113)
Protokół nr 45
(2112)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(2111)
Protokół Nr 62
(2111)
Dane podstawowe
(2110)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(2110)
Protokół nr 10
(2109)
Protokół 62
(2108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(2105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2104)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(2104)
DECYZJA Nr 600/2010
(2103)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2103)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(2102)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2101)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(2093)
Protokół Nr 50
(2093)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(2092)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(2089)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2089)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(2088)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(2088)
PROTOKÓŁ Nr 83
(2086)
Uchwała Nr III/17/2010
(2083)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(2081)
Protokół Nr I / 2002
(2079)
Protokół LXVI
(2079)
Protokół
(2079)
Protokół 43
(2079)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(2079)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(2077)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2075)
Protokół nr 51
(2074)
Protokół nr 56
(2073)
PROTOKÓŁ NR LXI
(2069)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(2069)
Protokół
(2067)
Protokół 6
(2067)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(2063)
Protokół 48
(2062)
PROTOKÓŁ NR 13
(2061)
Protokół 12
(2060)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2059)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(2058)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(2056)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(2055)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(2052)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(2050)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(2050)
PROTOKÓŁ NR 23
(2050)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(2048)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(2046)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(2046)
Protokół 5
(2043)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(2042)
Protokół Nr VIII / 2003
(2041)
DECYZJA nr 360/2013
(2041)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2041)
Protokół Nr 50
(2039)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(2039)
Protokół nr 16
(2038)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(2034)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(2032)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(2032)
PROTOKÓŁ NR 43
(2031)
Wybory Prezydenta RP 2020
(2030)
Status prawny
(2028)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(2025)
Protokół
(2024)
PROTOKÓŁ NR 89
(2023)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(2021)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2021)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2020)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(2017)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2017)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2016)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(2016)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(2015)
PROTOKÓŁ NR 16
(2015)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(2015)
Protokół Nr LIII / 2002
(2015)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(2014)
Protokół
(2013)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(2012)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(2011)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(2011)
Protokół
(2010)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(2009)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(2009)
2012 rok
(2008)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(2008)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(2008)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(2007)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(2006)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(2006)
Protokół Nr 56
(2005)
Uchwała Nr XX/267/2013
(2005)
Protokół 49
(2003)
Protokół Nr 51
(2001)
2009 rok
(1999)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1999)
Protokół Nr LVIII
(1999)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1997)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1995)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1995)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1995)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1993)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1990)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1990)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1989)
Protokół 38
(1988)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1987)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1987)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1986)
Protokół nr 30
(1985)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1984)
Protokół 66
(1983)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1983)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1981)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1977)
PROTOKÓŁ NR 54
(1977)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1977)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1977)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1974)
Protokół nr 17
(1974)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1974)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1973)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1972)
PROTOKÓŁ NR 38
(1971)
Protokół 75
(1968)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1967)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1967)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1966)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1965)
Protokół
(1964)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1963)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1962)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1961)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1961)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1960)
Protokół nr 22
(1960)
Organizacja
(1959)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1959)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1958)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1957)
Protokół nr 67
(1956)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1953)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1953)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1951)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1950)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1948)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1945)
Protokół 74
(1944)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1944)
Protokół 61
(1944)
Protokół 16
(1943)
Protokół 5
(1943)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1943)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1942)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1942)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1941)
Protokół
(1940)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1937)
Nazwa i adres
(1937)
PROTOKÓŁ NR 7
(1936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1934)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1934)
Uchwała Nr 12
(1934)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1933)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1933)
Protokół nr 21
(1932)
PROTOKÓŁ NR 61
(1931)
PROTOKÓŁ NR 36
(1930)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1929)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1928)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1927)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1927)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1926)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1926)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1926)
2016 rok
(1925)
Protokół
(1924)
Protokół nr 11
(1924)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1923)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1923)
2010 rok
(1922)
Zespoły Szkół
(1920)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1919)
Protokół
(1919)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1917)
Protokół 41
(1917)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1917)
Protokół LXXI
(1917)
Protokół 45
(1916)
Protokół
(1915)
Struktura własnościowa
(1914)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1913)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1913)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1913)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1912)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1911)
Protokół
(1911)
PROTOKÓŁ NR 57
(1910)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1910)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1909)
Protokół
(1908)
Protokół nr 7
(1908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1908)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1908)
Protokół
(1908)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1906)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1905)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1904)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1904)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1904)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1904)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1904)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1903)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1903)
Protokół Nr III / 2002
(1903)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1903)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1902)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1902)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1901)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1899)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1898)
Protokół 68
(1897)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1894)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1894)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1894)
Protokół nr 53
(1894)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1893)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1893)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1893)
Protokół nr 61
(1891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1890)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1889)
PROTOKÓŁ NR 28
(1887)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1886)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1886)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1886)
Protokół nr 53
(1884)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1880)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1880)
Protokół nr 34
(1878)
Protokół Nr II / 2002
(1877)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1875)
PROTOKÓŁ NR 41
(1875)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1874)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1873)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1870)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1868)
za 2009 rok
(1868)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1867)
Protokół nr 6
(1867)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1867)
PROTOKÓŁ NR 21
(1866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1864)
PROTOKÓŁ NR 52
(1863)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1860)
Protokół 46
(1860)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1860)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1859)
Uchwała nr VI/86/2011
(1859)
Protokół nr 7
(1859)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1859)
Protokół nr XXXIII/2005
(1856)
Protokół
(1855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1855)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1855)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1854)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1853)
Protokół Nr LVI / 2002
(1853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1852)
Protokół 50
(1852)
Protokół nr 18
(1851)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1850)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1850)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1850)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1849)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1848)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1846)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1846)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1845)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1844)
PROTOKÓŁ NR 2
(1844)
Protokół nr VI/2011
(1844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1843)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1842)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1842)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1841)
Ograniczone
(1841)
PROTOKÓŁ NR 64
(1839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1838)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1838)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1838)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1836)
Protokół LXXXII
(1835)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
(1834)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1834)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1834)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1832)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1832)
Protokół Nr 46
(1831)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1831)
Protokół 44
(1831)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1830)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1829)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1828)
Protokół Nr LV / 2002
(1827)
PROTOKÓŁ NR 51
(1827)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1827)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1826)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1826)
Protokół nr 15
(1825)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1824)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1824)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1823)
Protokół nr 27
(1823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1823)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1822)
PROTOKÓŁ NR 65
(1822)
Protokół nr 14
(1822)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1820)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1820)
Protokół nr 39
(1819)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1819)
PROTOKÓŁ NR 19
(1819)
Protokół nr 13
(1819)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1817)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1817)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1817)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1816)
Protokół nr 7
(1813)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1812)
Protokół Nr V / 2003
(1812)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1811)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1811)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1810)
Protokół Nr LVII / 2002
(1810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1809)
Protokół Nr LI / 2002
(1809)
Protokół
(1808)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1808)
za 2005 rok
(1807)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1807)
Protokół nr 50
(1807)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1807)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1805)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1805)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1805)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1804)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1803)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1801)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1801)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1801)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1800)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1799)
Protokół
(1798)
Protokół nr 57
(1798)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1794)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1794)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1791)
Protokół Nr 47
(1791)
Protokół 65
(1790)
PROTOKÓŁ NR 24
(1790)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1790)
Protokół LXXV
(1789)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1789)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1788)
Uchwała nr IV/37/06
(1788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1787)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1787)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1787)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1786)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1785)
Protokół nr 13
(1785)
Protokół nr 55
(1784)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1784)
Protokół nr 26
(1784)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1784)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1784)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1784)
Protokół nr 8
(1783)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1783)
Protokół
(1782)
Ogłoszenie
(1782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1780)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1779)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1778)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1776)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1776)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1776)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1775)
Protokół Nr VI / 2003
(1774)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1774)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1774)
2009 rok
(1774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1772)
Protokół 39
(1771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1771)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1770)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1770)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1769)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1768)
Protokół nr 59
(1765)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1764)
Protokół 64
(1764)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1764)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1763)
PROTOKÓŁ NR 60
(1762)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1762)
Kwalifikacja wojskowa
(1762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1761)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1761)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1761)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1760)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1759)
PROTOKÓŁ NR 35
(1759)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1759)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1757)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1756)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1756)
Protokół Nr VII / 2003
(1755)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1755)
Gimnazja
(1753)
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
(1753)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1752)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1750)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1750)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1749)
Protokół nr VIII/2007
(1749)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1748)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1747)
Protokół nr 14
(1747)
za 2007 rok
(1746)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1746)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1745)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1744)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1744)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1744)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1744)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1744)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1743)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1742)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1742)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1741)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1739)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1738)
Protokół Nr L / 2002
(1738)
PROTOKÓŁ NR 55
(1737)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1737)
Protokół nr 24
(1736)
PROTOKÓŁ NR 49
(1736)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1734)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1733)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1733)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1732)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1731)
Protokół nr 11
(1731)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1731)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1731)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1730)
Protokół nr 28
(1729)
Protokół Nr LII / 2002
(1729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1727)
Protokół
(1727)
Protokół
(1726)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1725)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1724)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1723)
Protokół nr 55
(1722)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1722)
Protokół 40
(1722)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1722)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1721)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1720)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1719)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1717)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1716)
Protokół 18
(1716)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1716)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1716)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
(1716)
Protokół 72
(1715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1714)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1714)
Protokół
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1712)
Protokół nr XXIX/2005
(1712)
Protokół 6
(1712)
Protokół nr 23
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1712)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1711)
Umowy o zamówienia publiczne
(1711)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1711)
PROTOKÓŁ NR 62
(1710)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1709)
Uchwała Nr II/29/2014
(1709)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1708)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1707)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1707)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1706)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1706)
Protokół 9
(1705)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1705)
PROTOKÓŁ NR 46
(1705)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1704)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1703)
UCHWAŁA NR 69
(1703)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1703)
Protokół
(1701)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1701)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1700)
Protokół
(1699)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1699)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1699)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1699)
za 2006 rok
(1698)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1698)
Protokół nr 51
(1698)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1697)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1696)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1696)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1695)
Protokół
(1695)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1694)
Protokół nr XXIV/2004
(1692)
Protokół nr 48
(1692)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1691)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1691)
Protokół LX
(1690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1690)
PROTOKÓŁ NR 58
(1689)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1688)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1687)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1687)
Protokół nr XX/2004
(1687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1685)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1684)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1684)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1683)
Protokół Nr IX / 2003
(1683)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1683)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1682)
Protokół 22
(1681)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1681)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1679)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1678)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1678)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1677)
Kultura fizyczna i sport Miasta i Gminy Września
(1676)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1676)
Protokół nr XVIII/2004
(1674)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1674)
Protokół 42
(1674)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1673)
Protokół nr 9
(1672)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1672)
Protokół 1
(1672)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1671)
Starosta Wrzesiński informuje
(1671)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1670)
Protokół
(1669)
Protokół
(1668)
Ogłoszenie
(1667)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1666)
Protokół nr XXVI/2004
(1666)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1666)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1665)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1665)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1664)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1664)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1664)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1664)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1664)
Zarządzenie Nr 59
(1663)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1662)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1662)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1662)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1662)
Protokół nr 18
(1662)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1661)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1661)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1660)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1660)
Protokół nr XI/2003
(1660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1660)
Protokół Nr 49
(1659)
PROTOKÓŁ NR 44
(1658)
Protokół Nr LIV / 2002
(1658)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1658)
PROTOKÓŁ NR 5
(1658)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1657)
Protokół nr VI/2007
(1657)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1655)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1655)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1655)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1655)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1655)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1655)
Protokół nr XII/2003
(1654)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1654)
Protokół nr 52
(1654)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1654)
Protokół nr 44
(1653)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1653)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1653)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1653)
Protokół nr XLIII/2006
(1652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1652)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1652)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1652)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1651)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1651)
ZARZĄDZENIE NR 156/2015
(1650)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1650)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1650)
Ogłoszenie
(1650)
za 2008 rok
(1650)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1650)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1650)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1650)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1649)
Protokół
(1648)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1648)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1647)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1647)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1647)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1647)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1647)
2011 rok
(1646)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1645)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1645)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1644)
Protokół nr XXX/2005
(1643)
Rocznik 2019
(1641)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1641)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1641)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1640)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1640)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1639)
UCHWAŁA NR 91
(1639)
Protokół
(1638)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1637)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1637)
Protokół nr I/2006
(1636)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
(1635)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1635)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1634)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1634)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1634)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1633)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1633)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1633)
Uchwała nr 95
(1632)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1631)
Protokół nr 57
(1631)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1630)
Protokół 4
(1630)
Protokół 60
(1630)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1629)
Protokół nr XXXV/2005
(1628)
Uchwała Nr 127
(1628)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1628)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1627)
Protokół nr 24
(1627)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1626)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1626)
Protokół 59
(1626)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1626)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1625)
Protokół 3
(1625)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1624)
PROTOKÓŁ NR LX
(1623)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1621)
Protokół nr 54
(1621)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1621)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1620)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1620)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1620)
Ogłoszenie
(1620)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1618)
Protokół LXXVI
(1617)
Protokół Nr X / 2003
(1616)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1616)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1616)
Uchwała Nr V/80/2011
(1615)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1614)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1614)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1614)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1613)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1613)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1613)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1613)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1613)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1612)
Protokół 67
(1612)
Protokół nr XLI/2006
(1611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1609)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1609)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1608)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1606)
Protokół 71
(1606)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1606)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1606)
Protokół nr XIX/2004
(1606)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1606)
Protokół nr 14
(1606)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1604)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1604)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1604)
Protokół nr 52
(1604)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1604)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1603)
Uchwała nr 94
(1602)
Protokół nr 49
(1601)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1601)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1601)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1601)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1601)
Ogłoszenie
(1600)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1600)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1600)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1600)
PROTOKÓŁ NR 26
(1599)
Uchwała Nr 144
(1599)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1599)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1598)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1598)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1598)
PROTOKÓŁ NR 86
(1598)
Uchwała nr XXXVI/359/05
(1598)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1598)
Ogłoszenie
(1597)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1596)
PROTOKÓŁ NR 63
(1596)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1595)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1595)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1594)
Protokół
(1593)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1592)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1592)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1591)
PROTOKÓŁ NR 10
(1591)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1591)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1590)
Protokół Nr LIX / 2002
(1590)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1589)
Komunikat
(1589)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1589)
Protokół LXXIV
(1588)
Protokół nr XLIV/2006
(1588)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1588)
Protokół nr XXI/2004
(1588)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1588)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1587)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1587)
Protokół 70
(1586)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1586)
Uchwała nr XI/102/03
(1586)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1586)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1586)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1586)
PROTOKÓŁ nr 45
(1585)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1584)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1584)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1583)
Obwieszczenie
(1583)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1582)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1582)
Protokół nr XXV/2004
(1581)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1580)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1580)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1580)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1579)
Protokół LXXII
(1579)
Protokół LXV
(1579)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1579)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1579)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1579)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1578)
UCHWAŁA NR 80
(1578)
Ogłoszenie
(1578)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1577)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1576)
Rok 2013
(1576)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1575)
Obwieszczenie
(1575)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1575)
Uchwała Nr 106
(1575)
rok 2013
(1574)
Protokół LXVIII
(1574)
Protokół nr 41
(1574)
Podatki lokalne w 2020 r.
(1574)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1574)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1574)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1573)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1573)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1572)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1572)
ZARZĄDZENIE Nr 40/2019
(1572)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1572)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1572)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1572)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1571)
Zarządzenie nr 254/2012
(1571)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1570)
Protokół nr 12
(1570)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1570)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1569)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1569)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1569)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1568)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1568)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1568)
UCHWAŁA nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2004r.
(1565)
Protokół Nr 54
(1565)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1563)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1563)
wybory do Sejmu i Senatu 2019
(1562)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1562)
Protokół nr III/2006
(1562)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1562)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1561)
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1561)
Protokół nr XXXI/2005
(1560)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1560)
Protokół nr IX/2007
(1559)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1558)
Uchwała Nr 141
(1558)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1558)
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1557)
Uchwała Nr X/131/2011
(1557)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1556)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1554)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1554)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1553)
Protokół LXXVIII
(1552)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1552)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1552)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1552)
Protokół nr XXXIV/2005
(1550)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1549)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1548)
Protokół nr XVI/2003
(1548)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1548)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1547)
Uchwała Nr 52
(1547)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1547)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1546)
Uchwała nr 71
(1546)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1546)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1546)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1545)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1545)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1545)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1545)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1545)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1544)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1544)
Protokół nr 20
(1544)
PROTOKÓŁ NR 69
(1543)
Ogłoszenie
(1543)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1543)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1543)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1543)
Protokół nr XXVIII/2004
(1543)
Uchwała Nr 126
(1542)
Protokół nr 73
(1542)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1542)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1540)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1540)
Uchwała Nr 116
(1540)
Ogłoszenie
(1540)
Ogłoszenie
(1539)
Uchwała nr VIII/66/03
(1538)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1538)
Protokół nr XV/2003
(1537)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1537)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1537)
UCHWAŁA nr 60
(1537)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1536)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1536)
Ogłoszenie
(1536)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1535)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1535)
Protokół nr XL/2006
(1535)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1534)
Uchwała Nr 120
(1534)
Protokół
(1534)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1534)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1534)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1534)
Uchwała Nr 53
(1533)
Protokół nr 15
(1532)
Protokół nr X/2007
(1532)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1532)
Protokół nr XIII/2003
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1531)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1531)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1530)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1530)
Uchwała Nr 44
(1530)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1530)
Uchwała Nr 48
(1530)
Uchwała Nr 61
(1530)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1529)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1528)
Uchwała Nr 148
(1528)
Obwieszczenie
(1528)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1526)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1526)
Uchwała Nr 128
(1526)
Rok 2014
(1525)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1525)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1525)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1524)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1524)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1524)
Ogłoszenie
(1524)
Ogłoszenie
(1523)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1522)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1522)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1522)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1522)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1522)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1521)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1521)
Protokół nr II/2006
(1520)
Protokół nr 9
(1520)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1519)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1519)
Protokół nr XXIII/2004
(1518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1518)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1518)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1518)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1517)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1517)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1517)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1517)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1516)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1516)
Uchwała Nr 88
(1516)
Uchwała Nr 47
(1515)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1515)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1515)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1514)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1514)
Uchwała Nr 42
(1513)
Kadra pedagogiczna
(1513)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1512)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1512)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1511)
Protokół nr XXXVI/2005
(1511)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1511)
Protokół LXIX
(1511)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1509)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1509)
Uchwała Nr 45
(1509)
Protokół 5
(1509)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1509)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1509)
PROTOKÓŁ NR 40
(1508)
PROTOKÓŁ NR 8
(1508)
Uchwała Nr 39
(1508)
Protokół 63
(1507)
Protokół LXXIII
(1507)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1507)
Programy i Plany
(1507)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1507)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1507)
Obwieszczenie
(1506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1506)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1506)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1506)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1506)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1505)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1505)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1504)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1504)
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z 22 sierpnia 2018 r.
(1504)
Uchwała Nr 146
(1504)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1503)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1502)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1502)
Ogłoszenie
(1501)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1501)
Obwieszczenie
(1501)
Uchwała Nr 49
(1500)
PROTOKÓŁ NR 64
(1500)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1500)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1500)
Uchwała Nr 43
(1499)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1499)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1499)
Protokół nr XXXIX/2006
(1498)
Uchwała Nr 27
(1498)
Obwieszczenie
(1498)
Uchwałą nr 85
(1497)
Zarządzenie nr 253/2012
(1497)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1497)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1497)
Protokół nr XLII/2006
(1497)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1497)
Uchwała Nr 102
(1496)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1496)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1496)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1496)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1495)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1494)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1494)
Zarządzenie nr 251/2012
(1493)
Uchwała Nr 31
(1493)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1493)
Protokół LXXXI
(1492)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1491)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1491)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1490)
2011 rok
(1490)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1490)
Obwieszczenie
(1489)
Protokół 20
(1489)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1489)
Uchwała Nr 7
(1488)
Ogłoszenie
(1487)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1487)
Protokół Nr IV / 2003
(1487)
Zarządzenie nr 174/2012
(1487)
Uchwała Nr 34
(1486)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1486)
Zarządzenie nr 256/2012
(1486)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1486)
Uchwała Nr 51
(1485)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1485)
Uchwała Nr 32
(1485)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1485)
PROTOKÓŁ NR 6
(1484)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1484)
UCHWAŁA NR 86
(1484)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1484)
Uchwała Nr 104
(1484)
Uchwała Nr 46
(1484)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1484)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1483)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1483)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1482)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1482)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1481)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1481)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1481)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1481)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1481)
Protokół nr 15
(1480)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1480)
Uchwała Nr 112
(1480)
rok 2012
(1480)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1480)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1479)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1479)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1478)
Protokół nr XXVII/2004
(1478)
Uchwała Nr III/32/2010
(1477)
Protokół nr VII/2007
(1476)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1476)
Protokół LXXIX
(1476)
UCHWAŁA NR 76
(1476)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1476)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1475)
Protokół nr 17
(1475)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1475)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1474)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1474)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1474)
Uchwała Nr 64
(1474)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1474)
Uchwała Nr 58
(1474)
PROTOKÓŁ NR 15
(1474)
Uchwała nr 74
(1474)
Ogłoszenie
(1474)
Protokół nr 45
(1473)
Protokół LXX
(1473)
Protokół LXI
(1473)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1472)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1472)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1472)
Uchwała Nr 55
(1471)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1471)
PROTOKÓŁ NR 90
(1471)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1471)
Uchwała Nr 50
(1470)
Protokół LXVII
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1470)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1469)
Uchwała Nr 103
(1469)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1469)
2010 rok
(1469)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1469)
Uchwała Nr 8
(1468)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1468)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1468)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1468)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1467)
Uchwała Nr 35
(1467)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1467)
PROTOKÓŁ NR 88
(1467)
Protokół nr V/2007
(1467)
Uchwała Nr V/54/2015
(1467)
PROTOKÓŁ NR 70
(1466)
Uchwała Nr 143
(1466)
Zarządzenie nr 162/2012
(1466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1465)
Protokół LXII
(1465)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1465)
Uchwała Nr 125
(1464)
UCHWAŁA NR 99
(1464)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1464)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1463)
Protokół 1
(1463)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1463)
Uchwała Nr 3
(1462)
Uchwała nr III/13/2002
(1461)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1461)
Uchwała Nr 65
(1461)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1461)
Protokół nr IV/2006
(1461)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1460)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1460)
Uchwała Nr 115
(1460)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1460)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1460)
Uchwała Nr 24
(1460)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1460)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1460)
Zarządzenie nr 240/2012
(1458)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1458)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1458)
Uchwała Nr 54
(1458)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1458)
PROTOKÓŁ NR 37
(1458)
PROTOKÓŁ NR 20
(1457)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1457)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1457)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1456)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1456)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1455)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1455)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1455)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1455)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1454)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1454)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1453)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1453)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1453)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1453)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1453)
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1453)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1453)
Uchwała Nr 33
(1453)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1452)
Uchwała nr 98
(1452)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1452)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1452)
Uchwała nr 92
(1452)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1451)
Rodzinne Ogrody Działkowe - dotacje
(1451)
Uchwała Nr 59
(1451)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1451)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1451)
Uchwała Nr 18
(1451)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1450)
Uchwała Nr 142
(1450)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1450)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1450)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1449)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1449)
Uchwała Nr 28
(1449)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1449)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1449)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1448)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1448)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1448)
PROTOKÓŁ NR 3
(1448)
Uchwała Nr 93
(1447)
Uchwała Nr 29
(1447)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1447)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1447)
Uchwała Nr 26
(1447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1446)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1446)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1445)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1445)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1445)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1445)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1444)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1444)
UCHWAŁA NR 73
(1444)
Protokół LXXXIV
(1444)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2016 roku
(1443)
Uchwała Nr 78
(1442)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1442)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1442)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1442)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1442)
Uchwała Nr 89
(1441)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1441)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1441)
Protokół 13
(1441)
Protokół nr XXXII/2005
(1441)
Protokół 15
(1440)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1440)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1440)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1440)
Uchwała Nr 57
(1440)
2011 rok
(1440)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1440)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1440)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1439)
Protokół nr XXII/2004
(1439)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1439)
Uchwała Nr 41
(1439)
Uchwała Nr 121
(1439)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1438)
Uchwała Nr 147
(1438)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1438)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1438)
Uchwała Nr 114
(1438)
2012 rok
(1438)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1438)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1438)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1438)
Uchwała nr XXX/282/05
(1438)
Ogłoszenie
(1438)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1437)
Protokół Nr 58
(1437)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1437)
Uchwała Nr 84
(1437)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1436)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1436)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1436)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1435)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1435)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1434)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1434)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1434)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1434)
Uchwała nr 79
(1433)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1433)
PROTOKÓŁ NR 81
(1433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1433)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1432)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1432)
PROTOKÓŁ NR 31
(1431)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1431)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1430)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1430)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1429)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1429)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1429)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1428)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1428)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1428)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1428)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1428)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1427)
Uchwała Nr 25
(1427)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1427)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1426)
Uchwała Nr 2
(1426)
Ogłoszenie
(1426)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1426)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1426)
Protokół 14
(1426)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1426)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1425)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1425)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1425)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1425)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1425)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2018 r.
(1425)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1424)
Uchwała Nr 36
(1424)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1424)
Obwieszczenie
(1424)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1423)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1423)
Protokół 4
(1423)
PROTOKÓŁ NR 72
(1422)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1422)
Uchwała Nr 145
(1422)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1422)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1422)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1422)
Uchwała Nr 328
(1421)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1421)
Protokół 19
(1421)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1421)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1421)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1421)
Zarządzenie nr 214/2012
(1421)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1420)
rok 2014
(1420)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1420)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1419)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1419)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1419)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1418)
Obwieszczenie
(1418)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1417)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1417)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1417)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1416)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1416)
Uchwała Nr 105
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1416)
PROTOKÓŁ NR 71
(1415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1414)
Obwieszczenie
(1414)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1413)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1413)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1413)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1413)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1412)
Uchwała Nr 56
(1412)
Protokół 6
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1412)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1412)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1412)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1411)
PROTOKÓŁ NR 29
(1411)
Protokół 21
(1411)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1410)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1410)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1410)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1410)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1410)
Uchwała Nr 21
(1409)
Uchwała Nr 23
(1409)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1409)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1409)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1409)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1408)
Uchwała Nr 318
(1408)
Protokół 1
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1408)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1408)
Zarządzenie nr 170/2012
(1408)
Uchwała Nr 123
(1407)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1407)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1407)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1407)
Uchwała Nr 100
(1407)
PROTOKÓŁ NR 68
(1407)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1406)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1406)
Protokół 2
(1406)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1406)
Protokół LXXX
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1405)
U C H W A Ł A Nr 81
(1405)
Uchwała Nr 111
(1405)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1404)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1404)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1404)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1404)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1404)
Uchwała nr XIII/137/03
(1404)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1403)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1403)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1403)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1402)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1402)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1401)
Uchwała nr XI/101/03
(1401)
Uchwała Nr 66
(1401)
Uchwała Nr 320
(1401)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1400)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1400)
UCHWAŁA NR 325
(1400)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1400)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1400)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1400)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1399)
Obwieszczenie
(1399)
Obwieszczenie
(1398)
Protokół LXXVII
(1398)
Zarządzenie nr 198/2012
(1398)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1397)
PROTOKÓŁ NR 27
(1397)
rok 2010
(1397)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1397)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1397)
U C H W A Ł A Nr 62
(1396)
Uchwała Nr V/65/2011
(1396)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1396)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1395)
Uchwała Nr 124
(1395)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1394)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1394)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1394)
PROTOKÓŁ NR 12
(1393)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1393)
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1393)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1393)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1393)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1393)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1392)
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
(1392)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1391)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1391)
UCHWAŁA NR 321
(1391)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1390)
Zarządzenie nr 169/2010
(1390)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1390)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Węgierki
(1390)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1390)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1390)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1389)
Zarządzenie nr 234/2012
(1389)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1387)
2011 rok
(1387)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1387)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1387)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1386)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1386)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1385)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1385)
Uchwała nr II/9/2002
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1385)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1385)
Protokół nr 63
(1384)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1384)
Uchwała Nr 37
(1384)
Uchwała Nr 109
(1384)
Protokół LXXXIII
(1384)
U C H W A Ł A Nr 82
(1384)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1384)
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
(1384)
Uchwała Nr 101
(1384)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1384)
Uchwała Nr X/130/2011
(1383)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1383)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1382)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1382)
U C H W A Ł A Nr 327
(1382)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1382)
Ogłoszenie
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1381)
Ogłoszenie
(1381)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1381)
Uchwała Nr 122
(1380)
UCHWAŁA NR 70
(1380)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1380)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1380)
UCHWAŁA NR 77
(1380)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1379)
Protokół nr 16
(1379)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1379)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1379)
Protokół 24
(1379)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1379)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1378)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1378)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1378)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1378)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1378)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1378)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1378)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1377)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1376)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1375)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1375)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1375)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1375)
Uchwała Nr 19
(1374)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1374)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1374)
Protokół nr 8
(1374)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1373)
Uchwała Nr 20
(1373)
Uchwała Nr 323
(1373)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1373)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1373)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1373)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1373)
Uchwała Nr 329
(1372)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1372)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1372)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1372)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1371)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1371)
Uchwała nr XII/174/2015
(1371)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1370)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1370)
Uchwała Nr 16
(1370)
Uchwała Nr 319
(1370)
2010 rok
(1369)
Zarządzenie nr 220/2012
(1369)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1369)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1369)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1369)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1369)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1369)
Informacja - sprzedaż VW Transporter T4
(1369)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1368)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1368)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1368)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1367)
Protokół Nr 22
(1367)
PROTOKÓŁ NR 48
(1367)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1367)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1367)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1366)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1366)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1365)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1365)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1365)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1364)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1364)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1364)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1364)
Ogłoszenie
(1364)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1364)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1363)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1363)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1363)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1362)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1362)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1361)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1361)
PROTOKÓŁ NR 34
(1361)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1360)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1360)
Program współpracy 2015
(1360)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1360)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1359)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1359)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1359)
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Września - odpowiedzi na pytania (1)
(1359)
Uchwała Nr 110
(1359)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1358)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1358)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1358)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1358)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1358)
Protokół nr XVII/2003
(1357)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1357)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1357)
Protokół 7
(1357)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1356)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1355)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1355)
Uchwała Nr V/45/03
(1355)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1354)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1353)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1353)
PROTOKÓŁ NR 39
(1353)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1353)
Obwieszczenie
(1353)
Ogłoszenie
(1352)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1352)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1352)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1352)
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
(1351)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1351)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1351)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1351)
UCHWAŁA NR 313
(1351)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1350)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1350)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1350)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1350)
2013 rok
(1349)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1349)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1348)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1348)
Protokół 11
(1348)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1348)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1348)
Uchwała nr VIII/70/03
(1348)
Zarządzenie nr 145/2012
(1347)
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1347)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1347)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1346)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1346)
Protokół
(1346)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1345)
Protokół 10
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1345)
Ogłoszenie
(1345)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1345)
Ogłoszenie
(1345)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1344)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1344)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1343)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1343)
Uchwała Nr III/34/2010
(1343)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1343)
ROK 2018
(1343)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1342)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1342)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1342)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1342)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1341)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1341)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1340)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1340)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1340)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1340)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1340)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1340)
2012 rok
(1339)
Uchwała Nr 324
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1339)
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.
(1338)
Uchwała nr VIII/72/03
(1338)
Uchwała Nr I/21/2014
(1338)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1337)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1337)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1337)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1336)
Uchwała Nr 17
(1336)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1336)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1336)
Uchwała Nr 63
(1335)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1334)
2014 rok
(1334)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1333)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1333)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1333)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1333)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1332)
Obwieszczenie
(1332)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1332)
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1332)
Uchwała nr XI/108/03
(1332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1332)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1331)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1331)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1330)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1330)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1330)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1330)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1329)
Rocznik 2019
(1328)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1328)
PROTOKÓŁ NR 65
(1328)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1328)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1328)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1327)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1327)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1327)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1327)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1326)
Uchwała Nr 9
(1325)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1325)
Uchwała Nr 67
(1325)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1323)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1323)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1323)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1322)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1322)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1322)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1321)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1321)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1321)
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
(1321)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1320)
2011 rok
(1320)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1320)
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1320)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1320)
Uchwała nr III/25/06
(1319)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1318)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1318)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1318)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1318)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1317)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1317)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1316)
Uchwała Nr 13
(1316)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1316)
Dostawa ławek parkowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1316)
Uchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni z dnia 5 października 2018 r.
(1316)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1316)
Uchwała Nr 5
(1316)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1316)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1315)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1315)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1314)
Uchwała Nr 1
(1314)
Zarządzenie nr 31/2012
(1314)
Obwieszczenie
(1314)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1313)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1313)
Uchwała nr VI/91/07
(1313)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1313)
Rok 2015
(1313)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1313)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1313)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1313)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1312)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1312)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1311)
Umowy 2017
(1311)
Uchwała Nr 15
(1311)
Ogłoszenie
(1311)
Uchwała nr VIII/64/03
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1310)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1310)
ZARZĄDZENIE NR 152/2015
(1310)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1309)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1309)
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1) (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(1309)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1309)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1309)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1309)
Zarządzenie nr 122/2010
(1308)
2011 rok
(1308)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1307)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1307)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1307)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1307)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1306)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1306)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1306)
Uchwała nr XLI/414/06
(1306)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1306)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
(1306)
Uchwała nr XV/146/03
(1306)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1305)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1305)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1305)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1305)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1304)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1304)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1304)
Protokół nr 10
(1304)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1303)
Protokół
(1303)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1303)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1303)
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Donaja we Wrześni - wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert
(1302)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1302)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1301)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1301)
Zarządzenie nr 159/2012
(1301)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1300)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1300)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1300)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1299)
Umowy 2018
(1299)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1299)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1299)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1299)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1298)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1298)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1297)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1297)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1297)
Uchwała Nr 11
(1297)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1296)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1296)
Uchwała nr III/16/2002
(1296)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1296)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1296)
Zarządzenie nr 124/2012
(1296)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1296)
Uchwała Nr 317
(1295)
Regulaminy korzystania ze zbiorów
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1295)
UCHWAŁA NR 314
(1295)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1294)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1294)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1294)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1294)
Uchwała nr V/45/07
(1294)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1293)
Uchwała nr XX/181/04
(1293)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1293)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1292)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
(1292)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1291)
Działalność charytatywna
(1291)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1291)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1291)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1291)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1290)
Zarządzenie nr 215
(1290)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1290)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1290)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1289)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1289)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1289)
Protokół 17
(1289)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1288)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1288)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1287)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1287)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1287)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1285)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1285)
Uchwała nr VII/104/07
(1285)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1283)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1283)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1282)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1282)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1282)
Uchwała Nr 14
(1281)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1280)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1280)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1280)
Uchwała nr XI/100/03
(1280)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1280)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1280)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1280)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1279)
Obowiązek informacyjny
(1279)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1279)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1279)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1279)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1278)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1278)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1278)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1278)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1278)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1278)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1277)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1277)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1277)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1277)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1277)
Uchwała Nr 6
(1277)
Uchwała nr XII/118/03
(1276)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1275)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1275)
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter T4
(1275)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1275)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1274)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1274)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 27 listopada 2015 r.
(1274)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1274)
UCHWAŁA NR 4
(1274)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1273)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1271)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1271)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1271)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1271)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1271)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1271)
Protokół 2
(1270)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1270)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1270)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1269)
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni – etap 1 (II postępowanie)
(1269)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1269)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1269)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1269)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1268)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1268)
Uchwała Nr V/66/2011
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1266)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1266)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1266)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1266)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1266)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1265)
Druk deklaracji, formularzy i innych druków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych - odpowiedzi na pytania
(1265)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1265)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1265)
Uchwała nr XX/182/04
(1265)
2012 rok
(1265)
Uchwała nr II/7/2002
(1265)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1264)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1264)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1263)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1263)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1263)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1262)
Uchwała nr XII/115/03
(1262)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1262)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1262)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1262)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1261)
UCHWAŁA NR 315
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1261)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1261)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1261)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1260)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1259)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1259)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1259)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1258)
Uchwały Nr XXXV/455/2018
(1258)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1258)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1258)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1257)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1257)
Uchwała nr XL/390/06
(1256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1256)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1256)
Uchwała nr 326
(1256)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1255)
Uchwała nr III/14/2002
(1255)
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2017 roku
(1255)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1254)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1254)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1254)
Uchwała nr 312
(1254)
Zarządzenie nr 68/2012
(1254)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1254)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1253)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1253)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1252)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
(1252)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1251)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1251)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1250)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1250)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1250)
UCHWAŁA NR 10
(1250)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1249)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1248)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1248)
Uchwała nr IV/36/02
(1248)
Uchwała nr XII/117/03
(1248)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1248)
Protokół nr 30
(1248)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1248)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1248)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1247)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1247)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1247)
2012 rok
(1247)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1246)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1246)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1246)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1245)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1245)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1245)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1245)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1245)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1244)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1244)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1244)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1244)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1244)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2017 roku
(1244)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1243)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1243)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1243)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1243)
Protokół nr 9
(1242)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1242)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1242)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1241)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1241)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(1240)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1240)
Uchwała nr XIV/141/03
(1240)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1240)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1239)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1239)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1239)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1238)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1238)
Protokół 3
(1238)
Protokół 23
(1238)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1238)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1238)
Uchwała nr VI/69/07
(1238)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1238)
Protokół 8
(1238)
Uchwała nr XI/99/03
(1237)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.
(1237)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1237)
Uchwała nr III/15/2002
(1237)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1237)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1237)
Uchwała nr VIII/65/03
(1236)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1236)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.
(1235)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1234)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1234)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1234)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1234)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1233)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1233)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1233)
Budowa budynku gospodarczego z przyległą do niego wiatą na sprzęt ogrodniczy na dz. geod. nr 332/2 we Wrześni
(1233)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1232)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1232)
młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1232)
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1232)
Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku
(1232)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
(1231)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
(1231)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1231)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1231)
Uchwała nr XII/114/03
(1230)
Zapytanie ofertowe - druk deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1230)
Uchwała nr XXII/204/04
(1230)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1229)
Uchwała Nr V/53/2015
(1229)
Uchwała nr XII/112/03
(1229)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1229)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1229)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1229)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1228)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1228)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1228)
Uchwała Nr X/129/2011
(1228)
Modyfikacja SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2017 w roku
(1228)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z dnia 14 września 2018 r.
(1227)
Wycinka drzew w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - modyfikacja SIWZ, zmiana terminu
(1227)
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert
(1227)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1226)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1226)
Uchwała Nr XV/207/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
(1226)
Protokół nr XII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1226)