BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13690328
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Informacja o samorządzie
(296762)
Zamówienia publiczne
(120421)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(112623)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(90736)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(62447)
Przetargi 2015
(58816)
Aktualne oferty pracy
(55608)
Oferty pracy
(54416)
Urząd Miasta i Gminy
(47264)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(46569)
Przetargi 2014 - archiwum
(42945)
Przetargi 2017
(42252)
Władze
(39967)
Przetargi 2016
(39796)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(38653)
Przetargi 2019
(34937)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(30928)
Kontakt
(30920)
Przetargi 2018
(30581)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020 r.
(30022)
Podatki lokalne
(29324)
Opłata śmieciowa
(29270)
Akty prawne i protokoły
(29045)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(27470)
Przetargi - archiwum 2012
(26495)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(24781)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(23839)
Przetargi - archiwum 2013
(22957)
Informacja o wynikach przetargów
(21076)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(20493)
Oświadczenia majątkowe radnych
(19870)
Uchwały Rady Miejskiej
(18967)
Jednostki organizacyjne gminy
(18563)
Aktualne wyniki naborów
(18484)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(18395)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(17776)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(17577)
Rada Miejska we Wrześni
(17517)
Archiwum zakładowe
(17052)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(16375)
Konsultacje społeczne
(15654)
Jednostki pomocnicze gminy
(15013)
Zarządzenia Burmistrza
(14772)
Sprawy finansowe
(14742)
Zastępcy Burmistrza
(14383)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(13996)
Ogłoszenia
(13742)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(13074)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12712)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12662)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(11903)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11478)
Ogłoszenia
(11020)
Archiwum ofert pracy
(10156)
Spółki z udziałem gminy
(9663)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8943)
Segregacja odpadów komunalnych
(8734)
Protokoły z sesji
(8703)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(8631)
Deklaracja
(8557)
Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki tej opłaty oraz terminy wpłaty opłaty
(8087)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(8051)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7996)
Sprawozdania finansowe
(7883)
Archiwum wyników naborów
(7555)
Zmiany Budżetowe
(7341)
Placówki oświatowe
(7256)
Przetargi - archiwum
(7052)
Archiwum 2001-2002
(7022)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6990)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6841)
Podatki lokalne w 2019 r.
(6809)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(6783)
Przetargi 2020
(6767)
Schronisko dla zwierząt
(6765)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(6756)
Uchwała budżetowa
(6704)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6559)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6512)
Składy Komisji
(6430)
Muzeum Regionalne
(6318)
Nazwy i adresy
(6271)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6176)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(6147)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6131)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
(6094)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(6067)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(5983)
Zgromadzenia publiczne
(5947)
Statut Gminy
(5912)
Statut Gminy Września
(5907)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5784)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5756)
Biblioteka Publiczna
(5696)
Uchwały Zarządu
(5690)
Plany zamówień publicznych
(5689)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5671)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(5648)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5643)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5606)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5526)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5503)
Wybory samorządowe 2018
(5467)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5424)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5364)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(5230)
Majątek komunalny
(5090)
Rocznik 2014
(5071)
Plan Rozwoju Lokalnego
(5070)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(5015)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4966)
Opłaty lokalne
(4928)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4830)
Rocznik 2015
(4817)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4814)
Rocznik 2014
(4795)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4755)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4735)
Rocznik 2012
(4690)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4686)
Petycje
(4669)
Rocznik 2013
(4636)
Rocznik 2012
(4609)
Podstawa prawna systemu
(4608)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4582)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4513)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(4435)
Rocznik 2013
(4398)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(4337)
Rocznik 2010
(4311)
Rocznik 2011
(4269)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(4255)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(4238)
Rocznik 2015
(4203)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4178)
Protokoły z komisji budżetowej
(4138)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(4126)
Deklaracja elektroniczna
(4112)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(4106)
Worki do segregacji odpadów
(4083)
Protokoły z komisji oświaty
(4048)
PROTOKÓŁ NR 63
(4031)
Protokoły z komisji gospodarczej
(4013)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(4008)
Rocznik 2011
(3998)
Protokoły z komisji zdrowia
(3996)
Petycje
(3990)
PROTOKÓŁ NR 69
(3985)
Rocznik 2008
(3983)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3977)
Oświadczenie majątkowe
(3961)
Nieograniczone
(3959)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3928)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3875)
PROTOKÓŁ NR 67
(3863)
Rocznik 2009
(3858)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3857)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3842)
Protokół 59
(3834)
PROTOKÓŁ NR 58
(3824)
Rocznik 2005
(3819)
PROTOKÓŁ NR 66
(3786)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3767)
PROTOKÓŁ NR 70
(3750)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3724)
PROTOKÓŁ NR 60
(3716)
PROTOKÓŁ NR 61
(3706)
PROTOKÓŁ NR 64
(3661)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3659)
PROTOKÓŁ NR 65
(3648)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3641)
Konkursy
(3630)
Protokół nr 62
(3629)
Rocznik 2017
(3624)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3587)
Archiwum 2011
(3575)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
Lobbing
(3543)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3539)
PROTOKÓŁ NR 68
(3533)
2014 rok
(3529)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3490)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3485)
Rocznik 2005
(3473)
PROTOKÓŁ NR 71
(3467)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3458)
2012 rok
(3448)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3446)
Opłata targowa
(3441)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3439)
Rocznik 2006
(3413)
Rocznik 2007
(3391)
Rocznik 2010
(3362)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3357)
Rocznik 2003
(3349)
Rocznik 2009
(3344)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Rocznik 2007
(3334)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3329)
Rocznik 2016
(3317)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3315)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3305)
Rocznik 2002
(3297)
Rocznik 2003
(3293)
Rocznik 2008
(3284)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(3281)
Podatek rolny w 2015 roku
(3280)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3270)
Rocznik 2006
(3261)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3257)
Przedszkola
(3255)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3253)
Informacja o wyborze oferty
(3251)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3247)
Rocznik 2004
(3245)
Rocznik 2004
(3236)
Poziomy recyklingu
(3228)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3221)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3209)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3202)
Rejestr umów przetargowych
(3185)
Rocznik 2016
(3175)
Oświata Niepubliczna
(3173)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(3158)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3141)
Majątek komunalny
(3140)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3126)
Archiwum
(3094)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(3070)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(3053)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(3048)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(3045)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(3043)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(3029)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(3028)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(3026)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2980)
Oświadczenie majątkowe
(2980)
za 2010 rok
(2977)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2970)
2013 rok
(2959)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2956)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2950)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2950)
Rocznik 2018
(2947)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2947)
2013 rok
(2943)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2943)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2896)
Oświadczenie majątkowe
(2896)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2895)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2883)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2873)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2872)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2862)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2848)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2844)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2840)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2830)
Protokół 1
(2829)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2818)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2813)
Rocznik 2017
(2789)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2786)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2785)
Rada Nadzorcza
(2772)
Rocznik 2001
(2770)
2011 rok
(2764)
Inne ogłoszenia
(2762)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2760)
Podatki lokalne w roku 2016
(2754)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2749)
Protokół Nr 60
(2737)
Oświadczenie majątkowe
(2731)
2011 rok
(2724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2723)
CRP Sp. z o. o.
(2723)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2716)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2705)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2703)
Oświadczenie majątkowe
(2702)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2700)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2699)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2690)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2688)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2686)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2679)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2676)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2670)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2670)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2663)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2662)
Protokół 3
(2661)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2657)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2657)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2656)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2641)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2637)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2636)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2635)
Oświadczenie majątkowe
(2631)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2630)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2627)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2625)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2617)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2617)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2616)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2612)
Oświadczenie majątkowe
(2609)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2606)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2603)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2599)
Obwody głosowania
(2597)
Obowiązek Informacyjny
(2595)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2592)
Bioodpady
(2588)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2583)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2579)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2575)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2575)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2568)
Protokół 2
(2565)
Oświadczenie majątkowe
(2564)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2562)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2562)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2559)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2555)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2552)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2552)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2550)
Protokół nr XIV/2003
(2528)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2528)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2526)
Protokół nr 19
(2517)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2514)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2501)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2500)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2496)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2488)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2487)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2484)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2482)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2470)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2465)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2465)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2461)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2460)
Rocznik 2018
(2457)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2455)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2441)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2438)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2438)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2434)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2431)
Zarząd
(2430)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2426)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2425)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2424)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2420)
2014 rok
(2417)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2416)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2410)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2409)
2012 rok
(2409)
Jakość wody do spożycia
(2408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2408)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2405)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2400)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2400)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2400)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2399)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2397)
Protokół 4
(2394)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2389)
Uchwała Nr X/132/2011
(2388)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2387)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2378)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2376)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2361)
PROTOKÓŁ NR 56
(2355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2343)
PROTOKÓŁ NR 32
(2335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2334)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2330)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2310)
Rocznik 2002
(2307)
Unieważnienia przetargów
(2303)
Protokół
(2296)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2294)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(2289)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2287)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2283)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2283)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2278)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2275)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2267)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2261)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2259)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2256)
Adres
(2255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2255)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2251)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2250)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2249)
Uchwała Nr II/31/2014
(2248)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2246)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2243)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2241)
PROTOKÓŁ NR 47
(2238)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2237)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2237)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2235)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2234)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(2231)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2229)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2228)
PROTOKÓŁ NR 42
(2226)
PROTOKÓŁ NR 66
(2224)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2223)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2222)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2216)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2213)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2212)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2211)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2210)
Protokół 69
(2210)
Protokół Nr LX / 2002
(2210)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2207)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2207)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2203)
Protokół
(2202)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2201)
Umowa spółki
(2201)
Protokół Nr 46
(2196)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2196)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2196)
Protokół 47
(2193)
Protokół
(2192)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2189)
PROTOKÓŁ NR 30
(2189)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2188)
2010 rok
(2188)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2187)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(2187)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2183)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2178)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2177)
PROTOKÓŁ NR 84
(2176)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2174)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2172)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2164)
PROTOKÓŁ NR 53
(2160)
PROTOKÓŁ NR 87
(2160)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(2159)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2158)
Protokoły z komisji Doraźnej
(2156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2154)
Zabytki
(2153)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2152)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(2151)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2145)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2144)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2140)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2138)
PROTOKÓŁ NR 11
(2137)
PROTOKÓŁ NR 14
(2132)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2128)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2127)
Nazwa i adres
(2123)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(2121)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2120)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2119)
Dotacje
(2118)
PROTOKÓŁ NR 18
(2117)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2116)
ORDO Poznań
(2115)
PROTOKÓŁ NR 85
(2112)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2111)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2110)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2107)
PROTOKÓŁ NR 4
(2106)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2106)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2105)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(2102)
Archiwum 2012
(2097)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2096)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2094)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(2094)
DECYZJA Nr 600/2010
(2091)
2015 rok
(2090)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(2089)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(2088)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2088)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2083)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(2082)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2079)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2078)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2078)
Uchwała Nr 322
(2077)
Protokół nr 32
(2074)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2073)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(2071)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(2069)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2068)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(2066)
PROTOKÓŁ NR LXII
(2065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(2065)
Protokół Nr 62
(2063)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2063)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(2062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(2060)
PROTOKÓŁ NR LIX
(2060)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(2059)
Protokół nr 45
(2059)
Protokół NR 57
(2055)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(2054)
Protokół 62
(2053)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(2052)
Dane podstawowe
(2052)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(2051)
Protokół Nr I / 2002
(2049)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(2047)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(2045)
Protokół LXVI
(2044)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(2044)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(2041)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(2040)
Protokół Nr 50
(2040)
Protokół nr 10
(2039)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(2039)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2037)
Protokół
(2033)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(2032)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(2031)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2030)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(2028)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(2028)
Protokół nr 51
(2026)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(2025)
Protokół Nr VIII / 2003
(2024)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(2024)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2024)
Protokół 43
(2024)
PROTOKÓŁ Nr 83
(2023)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(2021)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(2021)
Uchwała Nr III/17/2010
(2019)
Protokół 48
(2019)
Protokół 12
(2016)
DECYZJA nr 360/2013
(2015)
PROTOKÓŁ NR 13
(2013)
PROTOKÓŁ NR LXI
(2013)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(2012)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(2010)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(2009)
Protokół nr 56
(2005)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(2005)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(2004)
Protokół
(2003)
Protokół 6
(2003)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(2003)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(2003)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(2003)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1999)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1998)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1998)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1997)
Protokół nr 16
(1997)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1994)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1994)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1994)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1993)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1993)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1993)
PROTOKÓŁ NR 23
(1990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1988)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1985)
Ochrona danych osobowych
(1985)
Protokół Nr 50
(1983)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1983)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1982)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1982)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1981)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1980)
PROTOKÓŁ NR 43
(1980)
Protokół Nr 56
(1978)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1978)
PROTOKÓŁ NR 89
(1976)
Protokół Nr LIII / 2002
(1975)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1974)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1964)
Protokół
(1962)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1962)
PROTOKÓŁ NR 16
(1962)
Protokół 49
(1962)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1962)
Protokół
(1961)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1960)
Status prawny
(1959)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1957)
2012 rok
(1956)
Protokół 5
(1956)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1955)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1955)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1954)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1953)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1953)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1952)
PROTOKÓŁ NR 54
(1948)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1947)
2009 rok
(1944)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1944)
Protokół
(1943)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1943)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1943)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1942)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1940)
Protokół Nr 51
(1939)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1939)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1938)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1938)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1938)
Protokół Nr LVIII
(1936)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1935)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1933)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1933)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1932)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1932)
Protokół 38
(1929)
Protokół 66
(1928)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1928)
PROTOKÓŁ NR 38
(1927)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1922)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1921)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1921)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1921)
Zespoły Szkół
(1920)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1919)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1918)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1918)
Protokół 75
(1917)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1915)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1915)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1914)
Protokół nr 30
(1914)
Protokół
(1913)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1912)
Protokół nr 67
(1910)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1909)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1908)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1907)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1906)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1906)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1902)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1902)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1901)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1900)
Protokół nr 22
(1897)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1897)
Protokół 74
(1897)
Nazwa i adres
(1896)
Organizacja
(1895)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1895)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1894)
Protokół 5
(1894)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1894)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1893)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1893)
Protokół 61
(1893)
Protokół nr 17
(1893)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1892)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1892)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1890)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1890)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1888)
PROTOKÓŁ NR 57
(1888)
Protokół nr 21
(1887)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1887)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1887)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1886)
PROTOKÓŁ NR 61
(1886)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1886)
Protokół
(1885)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1885)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1884)
Protokół LXXI
(1883)
2010 rok
(1883)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1881)
PROTOKÓŁ NR 36
(1881)
Protokół 16
(1880)
PROTOKÓŁ NR 7
(1879)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1879)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1878)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1878)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1878)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1876)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1876)
Protokół
(1873)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1872)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1872)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1872)
Protokół
(1871)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1868)
Uchwała Nr 12
(1868)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1867)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1867)
2016 rok
(1866)
Protokół 41
(1866)
Protokół
(1866)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1865)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1865)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1864)
Struktura własnościowa
(1862)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1860)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1860)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1859)
Protokół Nr III / 2002
(1859)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1856)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1855)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1855)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1855)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1854)
za 2009 rok
(1854)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1854)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1853)
Protokół
(1852)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1851)
Protokół
(1850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1850)
Protokół 45
(1848)
Protokół nr 53
(1847)
Protokół nr 34
(1847)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1845)
Protokół nr 53
(1844)
Protokół nr 11
(1842)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1841)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1841)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1841)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1841)
Protokół nr 7
(1840)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1840)
Protokół
(1840)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1837)
PROTOKÓŁ NR 52
(1837)
Protokół Nr II / 2002
(1836)
PROTOKÓŁ NR 28
(1836)
Protokół nr 61
(1836)
Protokół 68
(1834)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1833)
Uchwała nr VI/86/2011
(1832)
PROTOKÓŁ NR 41
(1832)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1831)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1830)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1830)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1830)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1829)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1829)
Protokół Nr LVI / 2002
(1828)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1827)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1826)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1826)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1824)
PROTOKÓŁ NR 21
(1824)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1824)
Protokół nr 6
(1824)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1824)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1820)
Protokół nr XXXIII/2005
(1818)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1815)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1813)
Protokół 46
(1813)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1813)
Protokół nr 7
(1813)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1813)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1811)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1811)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1809)
Protokół nr 18
(1809)
PROTOKÓŁ NR 64
(1809)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1809)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1807)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1806)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1803)
Protokół
(1802)
PROTOKÓŁ NR 2
(1802)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1801)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1801)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1801)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1799)
Protokół 50
(1799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1798)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1797)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1796)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1796)
Protokół nr VI/2011
(1795)
za 2005 rok
(1795)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1794)
PROTOKÓŁ NR 65
(1794)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1793)
Protokół LXXXII
(1793)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1793)
Protokół nr 39
(1791)
PROTOKÓŁ NR 51
(1790)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1789)
Protokół Nr LV / 2002
(1788)
Protokół Nr V / 2003
(1788)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1787)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Ograniczone
(1787)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1787)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1785)
Protokół Nr LVII / 2002
(1785)
Protokół Nr 46
(1784)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1783)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1783)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1782)
Protokół Nr LI / 2002
(1782)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1782)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1779)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1778)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1778)
Protokół nr 50
(1776)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1776)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1776)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1776)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1776)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1775)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1775)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1772)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1770)
Protokół nr 15
(1770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1769)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1769)
Protokół nr 7
(1769)
Protokół 44
(1768)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1768)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1767)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1766)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1766)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1765)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1765)
Protokół nr 13
(1764)
PROTOKÓŁ NR 19
(1763)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1763)
Protokół Nr 47
(1763)
Protokół nr 14
(1763)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1762)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1762)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1757)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1756)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1756)
Protokół Nr VI / 2003
(1756)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1755)
Protokół nr 26
(1755)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1755)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1755)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1754)
Protokół LXXV
(1754)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1753)
Gimnazja
(1753)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1752)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1752)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1752)
Uchwała nr IV/37/06
(1750)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1749)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1749)
Protokół nr 55
(1749)
Protokół
(1749)
Protokół 65
(1748)
Protokół
(1748)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1747)
Protokół nr 27
(1746)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1745)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1745)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1745)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1745)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1743)
Protokół nr 13
(1743)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1742)
Protokół
(1741)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1740)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1740)
Protokół Nr VII / 2003
(1739)
Protokół nr 59
(1739)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1739)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1739)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1737)
Protokół nr 8
(1737)
za 2007 rok
(1736)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1736)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1736)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1735)
PROTOKÓŁ NR 24
(1734)
PROTOKÓŁ NR 60
(1734)
Protokół nr 57
(1733)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1733)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1731)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1730)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1728)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1728)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1728)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1727)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1726)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
(1725)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1725)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1723)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1722)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1722)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1721)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1720)
Protokół nr 14
(1717)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1717)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1716)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1716)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1715)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1715)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1715)
Protokół Nr L / 2002
(1714)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1714)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1713)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1713)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1713)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1713)
PROTOKÓŁ NR 35
(1713)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1713)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1713)
Protokół 64
(1712)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1712)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1712)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1711)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1710)
2009 rok
(1710)
PROTOKÓŁ NR 55
(1709)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1709)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1708)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1706)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1706)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1706)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1706)
Protokół 39
(1704)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1703)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1702)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1702)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1701)
Protokół nr VIII/2007
(1700)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1699)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1699)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1699)
Protokół Nr LII / 2002
(1696)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1696)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1695)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1695)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1695)
Ogłoszenie
(1695)
za 2006 rok
(1694)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1694)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1694)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1693)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1691)
Protokół nr 28
(1690)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1690)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1690)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1690)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1689)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1688)
PROTOKÓŁ NR 62
(1688)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1687)
Protokół nr XXIX/2005
(1687)
PROTOKÓŁ NR 49
(1687)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1687)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół
(1684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1683)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1683)
Protokół
(1683)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1682)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1682)
Uchwała Nr II/29/2014
(1681)
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
(1679)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1679)
Protokół nr 55
(1678)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1678)
Protokół nr 11
(1678)
Protokół nr 24
(1678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1678)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1677)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1676)
Protokół 18
(1675)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1675)
Umowy o zamówienia publiczne
(1674)
UCHWAŁA NR 69
(1674)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1672)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1670)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1669)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1669)
Protokół nr 51
(1668)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1667)
Protokół 72
(1667)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1667)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1667)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1666)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1665)
Protokół Nr IX / 2003
(1665)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1665)
PROTOKÓŁ NR 58
(1665)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1664)
Protokół 40
(1664)
Protokół 9
(1664)
Protokół
(1663)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1663)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1663)
PROTOKÓŁ NR 46
(1662)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1662)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1662)
Protokół nr XXIV/2004
(1661)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1661)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1660)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1660)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1660)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1659)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1659)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1658)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1658)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1658)
Protokół
(1657)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1657)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1656)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1656)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1656)
Protokół 6
(1655)
Protokół LX
(1655)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1654)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1654)
Protokół
(1654)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1653)
Protokół nr XVIII/2004
(1653)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1653)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1651)
Protokół nr XXVI/2004
(1650)
Protokół nr 23
(1650)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1649)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1649)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1648)
Protokół nr XX/2004
(1648)
Protokół
(1647)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1647)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1647)
Protokół 1
(1647)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1646)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1646)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1646)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1645)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1645)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1645)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1644)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1643)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1642)
za 2008 rok
(1641)
Protokół nr 18
(1641)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1640)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1639)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1638)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1637)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1637)
Protokół nr 48
(1636)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1636)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1636)
Protokół nr XLIII/2006
(1635)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1634)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1634)
Starosta Wrzesiński informuje
(1633)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1632)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1632)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1631)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1631)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1630)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1630)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1630)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1630)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1630)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1630)
Protokół nr VI/2007
(1629)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1629)
Protokół nr XII/2003
(1628)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1628)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1628)
Protokół Nr 49
(1628)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1627)
Ogłoszenie
(1627)
Protokół nr 9
(1627)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1627)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1627)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1627)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1627)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1627)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1627)
Protokół 42
(1625)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1625)
Ogłoszenie
(1625)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1624)
Protokół Nr LIV / 2002
(1623)
Protokół nr 44
(1623)
ZARZĄDZENIE NR 156/2015
(1623)
Protokół nr 52
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1623)
Protokół
(1623)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1622)
Zarządzenie Nr 59
(1621)
Protokół 22
(1620)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1620)
Kultura fizyczna i sport Miasta i Gminy Września
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1619)
Protokół
(1619)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1617)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1616)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1616)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1615)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1614)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1614)
PROTOKÓŁ NR 44
(1613)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1612)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1612)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1612)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1611)
Protokół nr XXX/2005
(1611)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1610)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1610)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
PROTOKÓŁ NR 5
(1608)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1607)
Protokół nr I/2006
(1606)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1606)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1606)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1606)
Uchwała Nr 127
(1606)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1606)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1604)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1604)
Protokół
(1603)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1603)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1603)
Protokół nr XI/2003
(1603)
Ogłoszenie
(1603)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1603)
Protokół nr 57
(1601)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1600)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1599)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1598)
Kwalifikacja wojskowa
(1598)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1597)
UCHWAŁA NR 91
(1597)
Protokół nr 24
(1596)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1595)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1595)
Protokół nr XXXV/2005
(1594)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1594)
Uchwała Nr V/80/2011
(1593)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1592)
Uchwała nr 95
(1592)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1592)
Protokół Nr X / 2003
(1592)
2011 rok
(1592)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1592)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1591)
Protokół nr 54
(1591)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1591)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1591)
Protokół 4
(1590)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
(1589)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1589)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1589)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1589)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1588)
Protokół nr XLI/2006
(1587)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1587)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1587)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1587)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1586)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1585)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1584)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1584)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1583)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1583)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1582)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1581)
Uchwała nr XXXVI/359/05
(1581)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1581)
Protokół LXXVI
(1581)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1580)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1580)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
(1580)
Protokół
(1579)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1579)
Protokół nr 14
(1579)
Ogłoszenie
(1578)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1578)
Uchwała nr XI/102/03
(1578)
Ogłoszenie
(1578)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1577)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1577)
Uchwała Nr 144
(1577)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1577)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1577)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1577)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1576)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1576)
Protokół nr XIX/2004
(1575)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1574)
Protokół 3
(1574)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1573)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1572)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1572)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1571)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1571)
Protokół 59
(1571)
PROTOKÓŁ NR 63
(1571)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1570)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1569)
Protokół 67
(1569)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1569)
Protokół Nr LIX / 2002
(1569)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1568)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1567)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1566)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1564)
Obwieszczenie
(1564)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1564)
PROTOKÓŁ NR LX
(1564)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1563)
Uchwała nr 94
(1561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1560)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1560)
Protokół nr XLIV/2006
(1560)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1559)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1559)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1559)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1559)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1558)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1558)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1558)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1557)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1557)
PROTOKÓŁ NR 86
(1556)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1556)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1555)
UCHWAŁA nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2004r.
(1555)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1555)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1555)
Protokół 71
(1554)
Protokół nr 41
(1554)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1554)
Protokół nr 52
(1554)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1554)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1554)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1554)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1554)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1554)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1553)
UCHWAŁA NR 80
(1553)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1553)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1552)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1551)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1551)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1550)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1550)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1550)
Protokół LXXIV
(1549)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1549)
Obwieszczenie
(1549)
Zarządzenie nr 254/2012
(1549)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1549)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1547)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1547)
PROTOKÓŁ NR 26
(1546)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1546)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1545)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1545)
Protokół nr 12
(1545)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1545)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1545)
Protokół LXXII
(1544)
Ogłoszenie
(1544)
Protokół LXV
(1544)
Uchwała Nr 106
(1544)
Protokół
(1544)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1544)
Protokół nr 49
(1543)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1542)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1541)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1541)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1541)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1540)
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1540)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1540)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1540)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1539)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1539)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1538)
Protokół nr XXV/2004
(1538)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1536)
Protokół nr XXXI/2005
(1536)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1536)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1536)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1536)
Protokół 70
(1536)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1535)
Protokół nr XXI/2004
(1535)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1535)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1534)
Protokół 60
(1533)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1533)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1532)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1532)
Protokół LXVIII
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1531)
Protokół nr XXXIV/2005
(1530)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1530)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1529)
Komunikat
(1529)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1527)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1527)
Protokół nr IX/2007
(1527)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1527)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1527)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1526)
Protokół nr III/2006
(1526)
Rok 2013
(1526)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1525)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1525)
Uchwała Nr 141
(1525)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1524)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1524)
Protokół Nr 54
(1524)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1523)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1523)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1522)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1522)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1522)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1521)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1521)
Uchwała Nr X/131/2011
(1520)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1520)
rok 2013
(1520)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1519)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1519)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1518)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1517)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1517)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1517)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1517)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1516)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1516)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1516)
Uchwała nr VIII/66/03
(1515)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1515)
Uchwała nr 71
(1514)
Protokół LXXVIII
(1514)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1514)
Protokół nr XXVIII/2004
(1514)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1514)
Uchwała Nr 52
(1513)
PROTOKÓŁ NR 10
(1513)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1513)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1513)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1512)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1511)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1511)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1510)
Protokół nr XVI/2003
(1510)
Rocznik 2019
(1510)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1509)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1509)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1509)
PROTOKÓŁ nr 45
(1508)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1508)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1508)
Uchwała Nr 126
(1508)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1508)
Protokół nr 73
(1507)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1507)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1507)
Protokół nr XL/2006
(1507)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1506)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1506)
Protokół nr XIII/2003
(1506)
Protokół nr X/2007
(1505)
Protokół nr XV/2003
(1504)
Protokół nr 20
(1504)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1503)
Uchwała Nr 116
(1503)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1502)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1502)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1501)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1501)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1501)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1501)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1501)
PROTOKÓŁ NR 69
(1501)
Uchwała Nr 44
(1499)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1499)
Protokół
(1499)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1499)
Uchwała Nr 120
(1498)
Uchwała Nr 53
(1497)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1497)
Ogłoszenie
(1497)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1497)
Uchwała Nr 128
(1497)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1496)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1496)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1496)
UCHWAŁA nr 60
(1495)
Uchwała Nr 48
(1495)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1495)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1494)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1494)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1493)
Uchwała Nr 148
(1492)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1492)
Protokół nr XXXVI/2005
(1492)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1492)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1492)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1492)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1491)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1491)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1491)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1491)
Uchwała Nr 61
(1491)
Protokół nr 9
(1490)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1490)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1490)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1488)
Protokół nr XXIII/2004
(1487)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1487)
Obwieszczenie
(1487)
Ogłoszenie
(1487)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1486)
Protokół nr II/2006
(1486)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1486)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1485)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1484)
Ogłoszenie
(1484)
Ogłoszenie
(1484)
Protokół nr 15
(1483)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1483)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1483)
Uchwała Nr 47
(1483)
Uchwała Nr 88
(1482)
Obwieszczenie
(1481)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1481)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1481)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1480)
Uchwała Nr 42
(1480)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1480)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1479)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1479)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1478)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1477)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1477)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1476)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1476)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1476)
Protokół nr XLII/2006
(1476)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1475)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1475)
Uchwała Nr 146
(1475)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1475)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1474)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1474)
Protokół LXIX
(1474)
Zarządzenie nr 253/2012
(1473)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1473)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1473)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1473)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1472)
Ogłoszenie
(1472)
Obwieszczenie
(1471)
Protokół LXXIII
(1470)
Uchwała Nr 43
(1469)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1469)
Uchwała Nr 39
(1469)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1469)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1468)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1468)
Zarządzenie nr 174/2012
(1468)
Rok 2014
(1468)
Uchwała Nr 49
(1468)
PROTOKÓŁ NR 40
(1467)
Uchwała Nr 45
(1467)
Protokół 5
(1467)
Zarządzenie nr 251/2012
(1467)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1467)
Obwieszczenie
(1467)
Uchwała Nr III/32/2010
(1466)
Obwieszczenie
(1466)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1466)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1465)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1465)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1465)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1464)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1464)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1463)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1462)
PROTOKÓŁ NR 8
(1462)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1461)
Protokół nr XXXIX/2006
(1461)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1461)
Protokół Nr IV / 2003
(1461)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1461)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1460)
Uchwała Nr 102
(1460)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1459)
Ogłoszenie
(1459)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1459)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1459)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1459)
Uchwałą nr 85
(1459)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1458)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1458)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1458)
Uchwała Nr 27
(1458)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1457)
Zarządzenie nr 256/2012
(1457)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1457)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1457)
Protokół nr XXVII/2004
(1457)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1457)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1457)
PROTOKÓŁ NR 64
(1456)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1456)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1456)
Uchwała Nr 46
(1456)
Protokół 20
(1456)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1455)
Uchwała Nr 31
(1455)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1455)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1455)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1454)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1454)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1454)
Ogłoszenie
(1454)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1454)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1454)
Uchwała Nr 112
(1454)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1453)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1452)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1450)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1450)
Protokół 63
(1450)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1449)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1449)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1449)
Uchwała Nr 34
(1449)
Uchwała Nr 51
(1448)
Uchwała Nr 64
(1448)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1448)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1448)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1448)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1448)
Zarządzenie nr 162/2012
(1447)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1447)
Uchwała Nr 32
(1447)
UCHWAŁA NR 76
(1447)
Uchwała Nr 7
(1446)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1446)
Protokół nr VII/2007
(1446)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1446)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1446)
Protokół nr 17
(1445)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1445)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1445)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1444)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1444)
Protokół LXXXI
(1444)
UCHWAŁA NR 86
(1443)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1443)
Protokół LXXIX
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1443)
Protokół LXX
(1442)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1442)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1441)
Protokół nr 45
(1441)
Uchwała Nr 143
(1440)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1440)
Uchwała nr 74
(1440)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1440)
PROTOKÓŁ NR 6
(1440)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1439)
Uchwała Nr 58
(1439)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1439)
Protokół LXVII
(1438)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1438)
Kadra pedagogiczna
(1438)
Zarządzenie nr 240/2012
(1438)
Uchwała Nr 8
(1437)
Uchwała Nr 104
(1437)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1437)
Protokół LXI
(1437)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1437)
Uchwała Nr 103
(1436)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1436)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1436)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1436)
Protokół LXII
(1435)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1434)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1434)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1434)
Uchwała Nr 55
(1434)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1434)
2011 rok
(1433)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1433)
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
(1433)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1432)
rok 2012
(1432)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1432)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1432)
Uchwała Nr 65
(1432)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1431)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1431)
PROTOKÓŁ NR 15
(1431)
Uchwała Nr 50
(1430)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1430)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1430)
UCHWAŁA NR 99
(1430)
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1430)
Protokół nr 15
(1430)
PROTOKÓŁ NR 90
(1430)
Uchwała Nr 115
(1429)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1429)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1429)
Uchwała Nr 3
(1429)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1429)
Uchwała Nr 24
(1429)
Ogłoszenie
(1429)
Protokół 1
(1429)
Protokół nr IV/2006
(1429)
PROTOKÓŁ NR 70
(1428)
Uchwała Nr 35
(1428)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1428)
Protokół nr V/2007
(1428)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1427)
PROTOKÓŁ NR 88
(1426)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1425)
Uchwała nr XXX/282/05
(1425)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1425)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1424)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1424)
2010 rok
(1424)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1423)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1421)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1421)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1421)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1421)
Uchwała Nr 54
(1421)
Uchwała Nr 125
(1420)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1420)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1419)
Uchwała Nr 18
(1419)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1419)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1419)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1418)
Programy i Plany
(1418)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1418)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1418)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1418)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1417)
Uchwała nr 98
(1417)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1417)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1417)
Uchwała nr III/13/2002
(1417)
Uchwała Nr 93
(1417)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1417)
Uchwała Nr 142
(1416)
Ogłoszenie
(1416)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1416)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1416)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1416)
Uchwała nr 92
(1416)
Uchwała Nr 33
(1416)
Uchwała Nr 59
(1415)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1415)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1414)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1414)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1413)
Protokół 13
(1413)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1412)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1412)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1411)
PROTOKÓŁ NR 20
(1411)
Uchwała Nr 57
(1411)
Uchwała Nr 29
(1411)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1411)
Uchwała Nr 28
(1410)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1410)
Protokół LXXXIV
(1410)
PROTOKÓŁ NR 3
(1410)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1410)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2016 roku
(1410)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1410)
Uchwała Nr V/54/2015
(1410)
Protokół nr XXXII/2005
(1410)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1410)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1409)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1409)
Uchwała Nr 121
(1409)
Uchwała Nr 84
(1409)
Uchwała Nr 26
(1409)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1408)
Protokół 15
(1408)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1407)
UCHWAŁA NR 73
(1407)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1407)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1407)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1407)
Obwieszczenie
(1407)
Uchwała Nr 78
(1406)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1406)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1406)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1406)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1406)
2012 rok
(1405)
Uchwała Nr 89
(1405)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1405)
PROTOKÓŁ NR 37
(1405)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1404)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1404)
Uchwała Nr 41
(1404)
Uchwała Nr 147
(1404)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1403)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1403)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1403)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1403)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1402)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1402)
PROTOKÓŁ NR 81
(1402)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1402)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1402)
Obwieszczenie
(1402)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1401)
Uchwała Nr 114
(1400)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1400)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1400)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1400)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1400)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1399)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1399)
Protokół nr XXII/2004
(1399)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1399)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1399)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1398)
Uchwała nr 79
(1398)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1398)
Ogłoszenie
(1398)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1397)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1397)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1396)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1396)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1396)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1396)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1396)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1395)
Protokół Nr 58
(1395)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1395)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1395)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1395)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1394)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1394)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1393)
Uchwała Nr 145
(1393)
2011 rok
(1393)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1393)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1392)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1392)
Uchwała Nr 36
(1392)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1392)
Uchwała Nr 328
(1392)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1392)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1391)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1390)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1390)
Uchwała Nr 2
(1390)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1390)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1389)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1389)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1389)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1388)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1388)
Uchwała nr XIII/137/03
(1388)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1388)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1387)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1387)
Uchwała Nr 105
(1387)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1387)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1386)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1386)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1386)
Uchwała Nr 25
(1386)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1386)
Zarządzenie nr 214/2012
(1385)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1385)
Protokół 4
(1384)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1384)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1384)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1384)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1384)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1384)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1384)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1384)
U C H W A Ł A Nr 81
(1383)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1383)
PROTOKÓŁ NR 72
(1382)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1382)
Protokół 14
(1382)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1382)
Ogłoszenie
(1381)
Uchwała nr XI/101/03
(1381)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1381)
PROTOKÓŁ NR 31
(1381)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1381)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1381)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1380)
Uchwała Nr 21
(1379)
Uchwała Nr 318
(1379)
Uchwała Nr 23
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1379)
Protokół 19
(1379)
Obwieszczenie
(1379)
Zarządzenie nr 170/2012
(1379)
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z 22 sierpnia 2018 r.
(1379)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1379)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1379)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1379)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1378)
Uchwała Nr 123
(1377)
Uchwała Nr 56
(1377)
Protokół 1
(1377)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1377)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1377)
Protokół 6
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1376)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1376)
Uchwała Nr 111
(1376)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1375)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1375)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1375)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1375)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1375)
PROTOKÓŁ NR 71
(1374)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1374)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1374)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1374)
Obwieszczenie
(1374)
Uchwała Nr 100
(1373)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1373)
Zarządzenie nr 169/2010
(1372)
Uchwała Nr V/65/2011
(1372)
Obwieszczenie
(1372)
Protokół 2
(1372)
Uchwała Nr X/130/2011
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1371)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1371)
Protokół LXXX
(1370)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1370)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1370)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1369)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1369)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1369)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1369)
Zarządzenie nr 234/2012
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1368)
rok 2014
(1368)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1368)
PROTOKÓŁ NR 29
(1368)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1367)
ZARZĄDZENIE Nr 40/2019
(1367)
UCHWAŁA NR 325
(1367)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1367)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1367)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1367)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1366)
Uchwała Nr 66
(1366)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1366)
PROTOKÓŁ NR 68
(1366)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1365)
Protokół 21
(1365)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1364)
Uchwała Nr 124
(1364)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1364)
Protokół LXXVII
(1364)
Uchwała Nr 109
(1363)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1362)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1362)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1361)
U C H W A Ł A Nr 62
(1361)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1360)
U C H W A Ł A Nr 82
(1360)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1359)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1359)
UCHWAŁA NR 77
(1359)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1359)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1359)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1358)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1358)
Uchwała Nr 320
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1358)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1358)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1358)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1357)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1357)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1357)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1357)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1357)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1357)
UCHWAŁA NR 70
(1356)
U C H W A Ł A Nr 327
(1356)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1355)
PROTOKÓŁ NR 27
(1355)
Uchwała nr II/9/2002
(1355)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1355)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1354)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1354)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1354)
Protokół LXXXIII
(1354)
Uchwała Nr 101
(1354)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1354)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1353)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1353)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1353)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1353)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1353)
Zarządzenie nr 198/2012
(1353)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1353)
2011 rok
(1352)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1352)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1351)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1351)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1351)
Uchwała Nr 37
(1350)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1350)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1350)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1350)
UCHWAŁA NR 321
(1350)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1350)
Uchwała Nr 122
(1350)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1350)
PROTOKÓŁ NR 12
(1349)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1348)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1348)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1347)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1347)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1346)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1346)
Protokół nr 8
(1346)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1346)
Zarządzenie nr 220/2012
(1345)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1345)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1345)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1345)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1345)
Protokół nr 16
(1344)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1344)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1344)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1343)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1343)
Uchwała Nr 319
(1343)
Ogłoszenie
(1343)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1342)
Uchwała Nr V/45/03
(1342)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1342)
Uchwała Nr 20
(1341)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1341)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1341)
Uchwała Nr 19
(1341)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1340)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1340)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1339)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1338)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1338)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1338)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1337)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1337)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1337)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1337)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1337)
Obwieszczenie
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1336)
Uchwała Nr 16
(1336)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1336)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1335)
Uchwała Nr 323
(1335)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1335)
Ogłoszenie
(1335)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1335)
Protokół nr 63
(1335)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1334)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1333)
Uchwała Nr 110
(1333)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1333)
2010 rok
(1333)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1332)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1331)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1331)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1331)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1331)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1331)
Uchwała nr VIII/72/03
(1330)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1330)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1330)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1330)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1330)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1330)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1329)
Protokół 24
(1329)
rok 2010
(1329)
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
(1329)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1328)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1327)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1327)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1327)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1326)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1326)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1326)
PROTOKÓŁ NR 48
(1326)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1326)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1326)
Protokół
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1325)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1325)
UCHWAŁA NR 313
(1325)
Uchwała nr VIII/70/03
(1325)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1325)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1325)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1324)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1324)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1324)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1324)
Uchwała Nr 329
(1323)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1323)
Protokół nr XVII/2003
(1323)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1323)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1323)
Uchwała Nr I/21/2014
(1322)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1322)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1321)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1320)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1320)
PROTOKÓŁ NR 34
(1320)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1320)
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
(1320)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1320)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1320)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1319)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1319)
Ogłoszenie
(1319)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1318)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1317)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1317)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1317)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1317)
Zarządzenie nr 145/2012
(1317)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1317)
Protokół Nr 22
(1316)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1315)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1315)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1315)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1315)
Program współpracy 2015
(1315)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1315)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1314)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1314)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1314)
Obwieszczenie
(1313)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1313)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1313)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1313)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1313)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1313)
2011 rok
(1312)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1312)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1312)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1312)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1312)
PROTOKÓŁ NR 39
(1311)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1311)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1311)
2013 rok
(1310)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1310)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1310)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1309)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1309)
Uchwała nr XII/174/2015
(1309)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1309)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1309)
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
(1309)
Uchwała Nr 63
(1308)
Protokół 11
(1308)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1308)
Ogłoszenie
(1308)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1308)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1307)
Uchwała Nr III/34/2010
(1307)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1307)
Uchwała Nr 324
(1306)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1306)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1306)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1306)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1306)
Uchwała nr XI/108/03
(1305)
Uchwała Nr 17
(1305)
Protokół 7
(1305)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1305)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1304)
Uchwała nr III/25/06
(1304)
2012 rok
(1303)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1303)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1303)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1303)
Protokół 10
(1302)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1302)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1302)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1302)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1301)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1301)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1300)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1300)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1300)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1300)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1300)
Obwieszczenie
(1300)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1299)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1299)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1299)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1299)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1298)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1298)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1298)
Uchwała nr VI/91/07
(1298)
Ogłoszenie
(1298)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1298)
Ogłoszenie
(1298)
Uchwała nr VIII/64/03
(1298)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1297)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1296)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1295)
Zarządzenie nr 31/2012
(1295)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1294)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1293)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1293)
Uchwała Nr 9
(1292)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1292)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1292)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1292)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1292)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1291)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1291)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1291)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1290)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1290)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1289)
Zarządzenie nr 122/2010
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1288)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1288)
2014 rok
(1288)
PROTOKÓŁ NR 65
(1288)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1288)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1288)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1288)
Uchwała Nr 67
(1288)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1287)
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1287)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1287)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1287)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1286)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1285)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1285)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1285)
wybory do Sejmu i Senatu 2019
(1285)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1285)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1285)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1285)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1285)
Uchwała Nr 1
(1284)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1284)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1283)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1283)
Uchwała Nr 13
(1283)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1282)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1281)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1281)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1280)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1280)
Dostawa ławek parkowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1280)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1280)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1279)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1279)
Uchwała Nr 5
(1279)
Obowiązek informacyjny
(1279)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1278)
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Września - odpowiedzi na pytania (1)
(1278)
Uchwała nr XLI/414/06
(1278)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1277)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1277)
Zarządzenie nr 159/2012
(1277)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1277)
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.
(1276)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1276)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1276)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1276)
Uchwała nr XX/181/04
(1276)
Ogłoszenie
(1276)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1275)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1275)
Uchwała nr VII/104/07
(1274)
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1274)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1274)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1273)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1273)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1273)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1273)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1273)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1273)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1273)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1272)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1272)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1272)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
(1272)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1272)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1271)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Węgierki
(1271)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1271)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1271)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1270)
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1270)
Regulaminy korzystania ze zbiorów
(1270)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1270)
Uchwała Nr 15
(1269)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1269)
Działalność charytatywna
(1269)
Zarządzenie nr 215
(1269)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1269)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1268)
Rok 2015
(1268)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1268)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1268)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1267)
Protokół
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1267)
UCHWAŁA NR 314
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1266)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1266)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1265)
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1) (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(1265)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1265)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1264)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1264)
Umowy 2017
(1264)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1264)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1264)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1264)
Uchwała nr XV/146/03
(1264)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1263)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1263)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1263)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1263)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1263)
Uchwała Nr 11
(1263)
Zarządzenie nr 124/2012
(1263)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1263)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1262)
2011 rok
(1262)
Uchwała nr XII/118/03
(1262)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1262)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1261)
Uchwała nr XI/100/03
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1260)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1258)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1258)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1257)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1257)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1257)
Uchwała nr XX/182/04
(1257)
2012 rok
(1257)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1257)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1257)
Uchwała Nr 317
(1256)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1256)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1256)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1255)
Protokół nr 10
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1255)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1254)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1253)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1253)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1253)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1252)
Protokół 17
(1252)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1251)
Uchwała nr II/7/2002
(1251)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1251)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1251)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1250)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1250)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1250)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1250)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1249)
Uchwała nr XII/115/03
(1249)
Uchwała Nr V/66/2011
(1249)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1249)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1249)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1248)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1247)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1247)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1246)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1246)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1246)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1246)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1245)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1245)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1245)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1245)
ZARZĄDZENIE NR 152/2015
(1245)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1244)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1244)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1244)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1244)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1243)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1242)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
(1242)
Uchwała Nr 14
(1241)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1241)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1241)
Uchwała nr V/45/07
(1241)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1240)
Uchwała nr III/16/2002
(1240)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1239)
Uchwała Nr 6
(1239)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1239)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1239)
UCHWAŁA NR 4
(1238)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1238)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1238)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1238)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1238)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1237)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1237)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1237)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1237)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1237)
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
(1236)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1236)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1236)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1236)
Informacja - sprzedaż VW Transporter T4
(1236)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1236)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1235)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1235)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1235)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1235)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1235)
Protokół 2
(1235)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1234)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1234)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1234)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1234)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1234)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1233)
Uchwała nr XIV/141/03
(1233)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1233)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1233)
Uchwała nr XL/390/06
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1232)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1232)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1232)
Rodzinne Ogrody Działkowe - dotacje
(1231)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1231)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1231)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1231)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1231)
Zarządzenie nr 68/2012
(1231)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1231)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1230)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1230)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1230)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1230)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1230)
ROK 2018
(1230)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1230)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1229)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1229)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1229)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1229)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1228)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1228)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1228)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1228)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1228)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1228)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1228)
UCHWAŁA NR 315
(1227)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1227)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1226)
Uchwała nr 312
(1226)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1225)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1225)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1225)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1225)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1224)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1224)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1223)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1223)
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni – etap 1 (II postępowanie)
(1222)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1222)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1222)
Uchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni z dnia 5 października 2018 r.
(1222)
Uchwała nr VIII/65/03
(1222)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1221)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1221)
Protokół nr 9
(1221)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1221)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1220)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1220)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1220)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
(1220)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1220)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1220)
Uchwała nr III/14/2002
(1219)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1219)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1219)
Uchwała nr VI/69/07
(1219)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1218)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1217)
Uchwała nr XII/114/03
(1217)
DECYZJA nr 653/2013
(1217)
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2017 roku
(1217)
Uchwała nr 326
(1217)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1217)
Uchwała nr XXII/204/04
(1217)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1216)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1215)
2011 rok
(1215)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1215)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(1215)
Uchwała nr IV/36/02
(1215)
Umowy 2018
(1214)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1214)
UCHWAŁA NR 10
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 27 listopada 2015 r.
(1214)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1214)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1214)
Uchwała nr XII/112/03
(1213)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1213)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1213)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1213)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1212)
Uchwała Nr X/129/2011
(1212)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1212)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1212)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1210)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2017 roku
(1210)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1209)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1209)
Uchwała nr XII/117/03
(1209)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(1208)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
(1208)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1208)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1208)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1208)
Protokół 3
(1207)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1207)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1206)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1206)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1206)
Uchwała nr XI/99/03
(1206)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1205)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1205)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
(1205)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.
(1205)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1205)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1204)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1204)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1204)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1204)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1204)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1203)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1203)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: przebudową pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej, budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem parku, przebudową nawierzchni dróg gminnych
(1202)
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Donaja we Wrześni - wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert
(1202)
Uchwała nr III/15/2002
(1201)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1201)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1201)
2010
(1200)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1200)
2012 rok
(1200)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(1199)
Zarządzenie nr 112/2012
(1199)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1199)
Modyfikacja SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2017 w roku
(1199)
Protokół 8
(1199)
Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku
(1199)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1199)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1198)
Protokół 23
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1197)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1197)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1197)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1196)