BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13198607
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-12-2019
Informacja o samorządzie
(286290)
Zamówienia publiczne
(116062)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(108253)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(85329)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(58985)
Przetargi 2015
(56975)
Aktualne oferty pracy
(53814)
Oferty pracy
(53261)
Urząd Miasta i Gminy
(46182)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(44804)
Przetargi 2014 - archiwum
(42684)
Przetargi 2017
(41730)
Władze
(38879)
Przetargi 2016
(38643)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(36727)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(30136)
Kontakt
(30043)
Przetargi 2019
(29945)
Przetargi 2018
(29904)
Akty prawne i protokoły
(28144)
Podatki lokalne
(27507)
Opłata śmieciowa
(26366)
Przetargi - archiwum 2012
(26329)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(26279)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(24565)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(23243)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(22887)
Przetargi - archiwum 2013
(22752)
Oświadczenia majątkowe radnych
(19599)
Informacja o wynikach przetargów
(19531)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(19173)
Uchwały Rady Miejskiej
(18231)
Aktualne wyniki naborów
(18188)
Jednostki organizacyjne gminy
(17852)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(17074)
Rada Miejska we Wrześni
(16975)
Archiwum zakładowe
(16560)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(15559)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(15155)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(15115)
Konsultacje społeczne
(14822)
Jednostki pomocnicze gminy
(14564)
Sprawy finansowe
(14401)
Zarządzenia Burmistrza
(14154)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Zastępcy Burmistrza
(13949)
Ogłoszenia
(13742)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(13596)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12605)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12523)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(12345)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(11466)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11263)
Ogłoszenia
(10465)
Archiwum ofert pracy
(9953)
Spółki z udziałem gminy
(9474)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8899)
Protokoły z sesji
(8414)
Deklaracja
(8083)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7958)
Terminy wpłaty opłaty
(7954)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7893)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(7836)
Segregacja odpadów komunalnych
(7571)
Sprawozdania finansowe
(7566)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(7392)
Archiwum wyników naborów
(7343)
Zmiany Budżetowe
(7054)
Placówki oświatowe
(6930)
Przetargi - archiwum
(6884)
Archiwum 2001-2002
(6850)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6783)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6715)
Schronisko dla zwierząt
(6501)
Uchwała budżetowa
(6442)
Składy Komisji
(6430)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(6355)
Podatki lokalne w 2019 r.
(6329)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(6290)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6269)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6228)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6129)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6058)
Muzeum Regionalne
(6009)
Nazwy i adresy
(5994)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5913)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
(5867)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(5772)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(5717)
Statut Gminy Września
(5663)
Statut Gminy
(5647)
Zgromadzenia publiczne
(5633)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5608)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5515)
Biblioteka Publiczna
(5456)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5450)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5449)
Uchwały Zarządu
(5432)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5325)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5319)
Plany zamówień publicznych
(5302)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5270)
Wybory samorządowe 2018
(5257)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(5217)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5192)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5176)
Rocznik 2014
(4990)
Majątek komunalny
(4954)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(4929)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4880)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4800)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4783)
Opłaty lokalne
(4747)
Rocznik 2015
(4715)
Rocznik 2014
(4699)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4687)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4659)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4654)
Rocznik 2012
(4614)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4571)
Rocznik 2013
(4553)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4545)
Rocznik 2012
(4537)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4509)
Petycje
(4458)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4447)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Podstawa prawna systemu
(4301)
Rocznik 2013
(4294)
Rocznik 2010
(4208)
Rocznik 2011
(4207)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(4138)
Rocznik 2015
(4103)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4100)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(4086)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(4082)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(4048)
Petycje
(3990)
Protokoły z komisji budżetowej
(3989)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3964)
Rocznik 2011
(3908)
Rocznik 2008
(3905)
Protokoły z komisji oświaty
(3904)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3883)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3876)
Deklaracja elektroniczna
(3863)
PROTOKÓŁ NR 63
(3862)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3859)
PROTOKÓŁ NR 69
(3842)
Protokoły z komisji zdrowia
(3841)
Nieograniczone
(3839)
Oświadczenie majątkowe
(3815)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3803)
Rocznik 2009
(3784)
Rocznik 2005
(3758)
Worki do segregacji odpadów
(3757)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3754)
PROTOKÓŁ NR 67
(3708)
Protokół 59
(3670)
PROTOKÓŁ NR 58
(3666)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3651)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3643)
PROTOKÓŁ NR 66
(3633)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3620)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3619)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
PROTOKÓŁ NR 70
(3593)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3590)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3575)
Konkursy
(3569)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
PROTOKÓŁ NR 60
(3557)
PROTOKÓŁ NR 61
(3556)
Rocznik 2017
(3527)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3524)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3508)
PROTOKÓŁ NR 64
(3507)
Archiwum 2011
(3497)
PROTOKÓŁ NR 65
(3497)
2014 rok
(3477)
Protokół nr 62
(3460)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3450)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
2012 rok
(3401)
Lobbing
(3398)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3377)
Rocznik 2005
(3373)
PROTOKÓŁ NR 68
(3372)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3366)
Opłata targowa
(3341)
Rocznik 2006
(3339)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Rocznik 2007
(3322)
PROTOKÓŁ NR 71
(3321)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3316)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3304)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3300)
Rocznik 2010
(3283)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3282)
Rocznik 2003
(3271)
Rocznik 2007
(3266)
Rocznik 2009
(3265)
Rocznik 2002
(3230)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3229)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3229)
Podatek rolny w 2015 roku
(3226)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3225)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3218)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3214)
Rocznik 2008
(3203)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3201)
Informacja o wyborze oferty
(3199)
Rocznik 2016
(3194)
Rocznik 2003
(3193)
Rocznik 2006
(3185)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3177)
Rocznik 2004
(3177)
Rocznik 2004
(3163)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3161)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3159)
Przedszkola
(3131)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(3126)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3121)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3114)
Majątek komunalny
(3078)
Rocznik 2016
(3059)
Poziomy recyklingu
(3019)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3006)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(3004)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(3004)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2986)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2979)
Oświata Niepubliczna
(2958)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2942)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2939)
za 2010 rok
(2938)
2013 rok
(2911)
Rejestr umów przetargowych
(2910)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2899)
2013 rok
(2896)
Oświadczenie majątkowe
(2891)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2889)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2880)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2877)
Archiwum
(2870)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2861)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2856)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2840)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2839)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2834)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2828)
Oświadczenie majątkowe
(2815)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2806)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2805)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2801)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2799)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2782)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2757)
2011 rok
(2755)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2741)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2740)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2739)
Rocznik 2018
(2722)
Inne ogłoszenia
(2717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2698)
Podatki lokalne w roku 2016
(2698)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Rocznik 2001
(2692)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2691)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2691)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2690)
Rada Nadzorcza
(2682)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2677)
2011 rok
(2675)
Protokół Nr 60
(2662)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2655)
Rocznik 2017
(2655)
Protokół 1
(2654)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2654)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2651)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2641)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2635)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2629)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2618)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2617)
CRP Sp. z o. o.
(2615)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2610)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2610)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2602)
Oświadczenie majątkowe
(2601)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2597)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2597)
Oświadczenie majątkowe
(2596)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2582)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2580)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2569)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2567)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2566)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2563)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2554)
Oświadczenie majątkowe
(2551)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2550)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2544)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2540)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2539)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2533)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2530)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2530)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2526)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2521)
Obwody głosowania
(2520)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2517)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2516)
Protokół 3
(2511)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2508)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2507)
Oświadczenie majątkowe
(2505)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2502)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2484)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2477)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2475)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2474)
Protokół nr XIV/2003
(2473)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2473)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2466)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2453)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2449)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2444)
Oświadczenie majątkowe
(2441)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2437)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2434)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2426)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2423)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2422)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2422)
Protokół 2
(2418)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2418)
Protokół nr 19
(2413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2410)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2406)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2399)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2394)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2388)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2380)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2379)
2014 rok
(2374)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2359)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2356)
2012 rok
(2355)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2355)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2355)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2354)
Obowiązek Informacyjny
(2353)
Zarząd
(2353)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2352)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2352)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2351)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2350)
Uchwała Nr X/132/2011
(2349)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2344)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2341)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2338)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2332)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2332)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2331)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2321)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2319)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2318)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2314)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2310)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2307)
Rocznik 2018
(2306)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2293)
PROTOKÓŁ NR 56
(2293)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2291)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2288)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2284)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2277)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2272)
Protokół 4
(2263)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2257)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2256)
Unieważnienia przetargów
(2256)
Rocznik 2002
(2253)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(2250)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2249)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2246)
Jakość wody do spożycia
(2240)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2233)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2219)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2218)
PROTOKÓŁ NR 32
(2216)
Uchwała Nr II/31/2014
(2214)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2214)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2214)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2213)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2212)
Protokół
(2206)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2201)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2194)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2193)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2192)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2187)
Adres
(2186)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2186)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2184)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2183)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2182)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2182)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2182)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2176)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2176)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2175)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2172)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2168)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2168)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2167)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2164)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2164)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2155)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2149)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2149)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2149)
Protokół Nr LX / 2002
(2147)
2010 rok
(2145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2143)
PROTOKÓŁ NR 42
(2142)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2141)
PROTOKÓŁ NR 47
(2141)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2140)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2137)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2137)
Protokół
(2134)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2133)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2131)
Protokół 69
(2130)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2129)
Protokół Nr 46
(2125)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2124)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2123)
Umowa spółki
(2122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2122)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2121)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2119)
PROTOKÓŁ NR 66
(2119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2118)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2115)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2108)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2102)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2101)
PROTOKÓŁ NR 30
(2100)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2097)
PROTOKÓŁ NR 53
(2096)
Protokół 47
(2095)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2094)
PROTOKÓŁ NR 84
(2093)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2093)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2090)
Protokół
(2090)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2088)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2084)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(2080)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2078)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2078)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2077)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2076)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2075)
Nazwa i adres
(2073)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2068)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2067)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(2067)
DECYZJA Nr 600/2010
(2066)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2065)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2062)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2057)
2015 rok
(2056)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2054)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2054)
Paweł-Trans
(2053)
PROTOKÓŁ NR 87
(2052)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2051)
PROTOKÓŁ NR 18
(2049)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2049)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2046)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(2045)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2043)
PROTOKÓŁ NR 11
(2042)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2036)
PROTOKÓŁ NR 85
(2031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2028)
Archiwum 2012
(2027)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(2026)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(2023)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(2022)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(2022)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2019)
PROTOKÓŁ NR 14
(2018)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2016)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(2014)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(2013)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2012)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(2012)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(2011)
Protokoły z komisji Doraźnej
(2010)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(2007)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(2007)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(2006)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(2006)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(2006)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(2002)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(2002)
PROTOKÓŁ NR LXII
(2001)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2000)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1997)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1997)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1996)
Uchwała Nr 322
(1994)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1993)
Protokół Nr I / 2002
(1992)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1991)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1988)
Protokół LXVI
(1985)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1985)
Zabytki
(1985)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1984)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1984)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1983)
Protokół Nr 62
(1982)
ORDO Poznań
(1982)
Protokół 62
(1981)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1981)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1981)
Protokół NR 57
(1980)
Protokół nr 45
(1979)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1979)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1978)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1974)
Uchwała Nr III/17/2010
(1974)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1971)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1971)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1970)
Protokół Nr 50
(1968)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1968)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1966)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1963)
PROTOKÓŁ NR 4
(1963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1961)
DECYZJA nr 360/2013
(1961)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1960)
Protokół
(1960)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1958)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1958)
Protokół 48
(1958)
Dane podstawowe
(1958)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1958)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1956)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1954)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1949)
Protokół 43
(1948)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1947)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1945)
Protokół nr 51
(1944)
Protokół Nr VIII / 2003
(1943)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1941)
PROTOKÓŁ NR 13
(1939)
Protokół 12
(1938)
Protokół nr 16
(1935)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1934)
Protokół nr 32
(1933)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1932)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1932)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1930)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1930)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1928)
Protokół nr 56
(1927)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1925)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1925)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1924)
Protokół
(1924)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1924)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1923)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1922)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół nr 10
(1919)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1917)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1913)
Protokół Nr 56
(1912)
2012 rok
(1912)
Protokół Nr 50
(1911)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1909)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1908)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1908)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1907)
PROTOKÓŁ NR 43
(1904)
Protokół Nr LIII / 2002
(1903)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1903)
Protokół 6
(1902)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1899)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1899)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1898)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1897)
2009 rok
(1896)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1896)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1895)
PROTOKÓŁ NR 89
(1895)
PROTOKÓŁ NR 23
(1895)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1894)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1893)
Protokół 49
(1893)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1891)
PROTOKÓŁ NR 16
(1891)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1890)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1889)
PROTOKÓŁ NR 54
(1889)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1888)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1888)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1887)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1887)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1886)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1884)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1881)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1874)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1873)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1873)
Dotacje
(1872)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1872)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1871)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1870)
Protokół
(1870)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1870)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1869)
Protokół Nr 51
(1868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1867)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1867)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1866)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1865)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1862)
Protokół
(1861)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1860)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1859)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1859)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1857)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1857)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1857)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1855)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1854)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1853)
Status prawny
(1853)
Protokół 66
(1852)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1852)
Protokół Nr LVIII
(1851)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1850)
Protokół
(1849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1844)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1843)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1843)
Protokół 38
(1842)
Nazwa i adres
(1841)
Ochrona danych osobowych
(1841)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1841)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1841)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1840)
Protokół 75
(1840)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1839)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1839)
Protokół 74
(1839)
za 2009 rok
(1839)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1839)
PROTOKÓŁ NR 38
(1837)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1837)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1836)
Protokół 5
(1836)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1834)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1833)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1832)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1831)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1831)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1830)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1829)
Protokół nr 67
(1828)
2010 rok
(1827)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1826)
PROTOKÓŁ NR 61
(1825)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1825)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1823)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1822)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1822)
Protokół 61
(1822)
PROTOKÓŁ NR 57
(1822)
Organizacja
(1818)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1818)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1818)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1818)
Protokół 16
(1815)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1811)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1810)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1809)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1808)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1808)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1807)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1807)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1807)
PROTOKÓŁ NR 7
(1805)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1805)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1804)
Uchwała nr VI/86/2011
(1804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1804)
Protokół LXXI
(1803)
PROTOKÓŁ NR 36
(1803)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1802)
Protokół 5
(1802)
Protokół
(1802)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1801)
Protokół
(1801)
Protokół Nr III / 2002
(1801)
Protokół
(1801)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1799)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1797)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1796)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1796)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1792)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1792)
Protokół 41
(1790)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1790)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1789)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1789)
2016 rok
(1788)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1787)
Protokół nr 30
(1787)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1787)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1787)
Protokół nr 22
(1787)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Protokół
(1787)
Protokół
(1786)
Protokół Nr II / 2002
(1786)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1786)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1785)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1784)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1783)
Protokół nr 34
(1782)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1780)
Protokół nr 21
(1778)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1777)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1777)
Protokół 68
(1777)
PROTOKÓŁ NR 52
(1776)
za 2005 rok
(1776)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1776)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1776)
Protokół nr 17
(1775)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1775)
Protokół nr 53
(1773)
Struktura własnościowa
(1772)
Protokół nr 53
(1771)
Uchwała Nr 12
(1771)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1771)
Protokół nr 61
(1771)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1770)
Protokół 45
(1768)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1768)
Protokół nr XXXIII/2005
(1767)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1765)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1765)
Protokół Nr LVI / 2002
(1763)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1761)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1758)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1757)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1757)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1757)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1757)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1756)
Protokół
(1756)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1754)
Gimnazja
(1753)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1753)
PROTOKÓŁ NR 41
(1753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1752)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1752)
PROTOKÓŁ NR 21
(1752)
Protokół nr VI/2011
(1751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1751)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1751)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1751)
PROTOKÓŁ NR 28
(1750)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1749)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1747)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1746)
Protokół 46
(1746)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1746)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1745)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1744)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1744)
PROTOKÓŁ NR 64
(1744)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1743)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1742)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1741)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1738)
Protokół
(1738)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1738)
Protokół
(1737)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1737)
Protokół Nr LI / 2002
(1737)
Protokół Nr V / 2003
(1736)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1736)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1736)
Protokół Nr LV / 2002
(1734)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1734)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1734)
PROTOKÓŁ NR 65
(1733)
Protokół nr 39
(1733)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1733)
Protokół nr 7
(1733)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1732)
Protokół 50
(1731)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1731)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1730)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1730)
PROTOKÓŁ NR 51
(1729)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1729)
Ograniczone
(1728)
Protokół nr 7
(1728)
za 2007 rok
(1728)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1726)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1726)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1725)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1725)
Protokół Nr LVII / 2002
(1725)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1724)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1724)
PROTOKÓŁ NR 2
(1723)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1723)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1721)
Protokół LXXXII
(1720)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1720)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1718)
Protokół Nr VI / 2003
(1717)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1717)
Protokół nr 11
(1716)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1715)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1714)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1714)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1713)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1713)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1713)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1713)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1712)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1712)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1712)
Protokół nr 14
(1710)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1709)
Protokół Nr 46
(1709)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1709)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1709)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1708)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1708)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1707)
Protokół nr 7
(1706)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1706)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1704)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1704)
Uchwała nr IV/37/06
(1703)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1703)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1702)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1702)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1702)
Protokół nr 6
(1701)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1700)
Protokół LXXV
(1700)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1699)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1699)
Protokół Nr VII / 2003
(1698)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1697)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1696)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1695)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1695)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1695)
Protokół Nr 47
(1694)
Protokół
(1694)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1693)
Protokół nr 50
(1693)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1693)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1692)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1689)
Protokół 44
(1688)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1688)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1688)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1688)
za 2006 rok
(1687)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1684)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1683)
Protokół Nr L / 2002
(1683)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1683)
Protokół nr 18
(1683)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1681)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1680)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1680)
Protokół nr 26
(1680)
Protokół nr 59
(1680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1680)
PROTOKÓŁ NR 60
(1679)
PROTOKÓŁ NR 19
(1678)
Protokół 65
(1678)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1678)
Protokół nr 55
(1677)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1677)
Protokół nr 13
(1676)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1676)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1676)
Protokół
(1675)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1674)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1674)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1674)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1672)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1671)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1670)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1667)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1667)
Protokół nr 13
(1666)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1665)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1665)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1664)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1663)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1662)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1660)
Protokół nr 57
(1659)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1659)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1657)
Protokół Nr LII / 2002
(1654)
Protokół nr 15
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1654)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1653)
Protokół
(1653)
Protokół nr VIII/2007
(1652)
2009 rok
(1651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1651)
Protokół
(1651)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1650)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1648)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1647)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1646)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1646)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1646)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1646)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1645)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1645)
Uchwała Nr II/29/2014
(1645)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1645)
Protokół 64
(1644)
PROTOKÓŁ NR 55
(1644)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1644)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1643)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1641)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1641)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1640)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1640)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1638)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1638)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1638)
Umowy o zamówienia publiczne
(1638)
PROTOKÓŁ NR 35
(1638)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1637)
PROTOKÓŁ NR 24
(1636)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1635)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1632)
Protokół 39
(1631)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1630)
za 2008 rok
(1630)
PROTOKÓŁ NR 62
(1629)
Protokół nr 27
(1629)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1629)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1628)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1626)
Protokół 18
(1626)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1624)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1623)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1623)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1622)
Protokół nr 8
(1622)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1621)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1621)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1621)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1620)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1620)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1620)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1620)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1619)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1619)
Protokół nr XXVI/2004
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1619)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1619)
Protokół nr XXIX/2005
(1618)
Protokół nr XVIII/2004
(1617)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1617)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1617)
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
(1616)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1616)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1615)
Ogłoszenie
(1615)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1612)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1612)
Protokół nr 11
(1612)
PROTOKÓŁ NR 49
(1611)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1611)
Protokół nr 55
(1611)
Protokół nr XXIV/2004
(1611)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1611)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1610)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1610)
Protokół nr 14
(1610)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1608)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1608)
Protokół nr 51
(1608)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1607)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1607)
Protokół Nr IX / 2003
(1607)
Protokół 1
(1606)
PROTOKÓŁ NR 58
(1606)
UCHWAŁA NR 69
(1606)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1606)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1605)
Ogłoszenie
(1605)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1604)
ZARZĄDZENIE NR 156/2015
(1603)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1603)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1602)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1601)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1601)
Protokół LX
(1601)
Protokół 9
(1601)
Protokół 72
(1600)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1600)
Zarządzenie Nr 59
(1598)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1597)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1597)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1597)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1596)
Protokół nr 28
(1596)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1595)
Protokół nr XX/2004
(1595)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1595)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1594)
Ogłoszenie
(1594)
Protokół nr XII/2003
(1594)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1594)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1593)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1592)
Protokół 40
(1591)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1590)
Ogłoszenie
(1589)
Protokół nr XLIII/2006
(1589)
Protokół
(1587)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1585)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1585)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1584)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1584)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1584)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1584)
Protokół 6
(1584)
Protokół
(1583)
Protokół
(1583)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1582)
PROTOKÓŁ NR 46
(1582)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1581)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1581)
Protokół
(1581)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1581)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1580)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1580)
Protokół
(1580)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1580)
Protokół nr VI/2007
(1579)
Protokół nr 48
(1577)
Starosta Wrzesiński informuje
(1577)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1577)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1577)
Kultura fizyczna i sport Miasta i Gminy Września
(1576)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1576)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1576)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1575)
Protokół nr XXX/2005
(1575)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1574)
Uchwała Nr V/80/2011
(1574)
Protokół nr 18
(1573)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1572)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1571)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1570)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1570)
Protokół nr I/2006
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1569)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1568)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1568)
Ogłoszenie
(1567)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1567)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1566)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1566)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1566)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1566)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1565)
Protokół
(1565)
Protokół nr 44
(1565)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1565)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1565)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1565)
Protokół nr 24
(1565)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1564)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1564)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1563)
Protokół Nr LIV / 2002
(1563)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1563)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1562)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1562)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1562)
Protokół 42
(1561)
Uchwała nr XXXVI/359/05
(1561)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1560)
Uchwała nr XI/102/03
(1560)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1559)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1559)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1559)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1559)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1558)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1557)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1557)
Protokół Nr 49
(1556)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1556)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1556)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1555)
Protokół nr 52
(1555)
Protokół
(1555)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1554)
Ogłoszenie
(1553)
Protokół Nr X / 2003
(1553)
Protokół nr XI/2003
(1552)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1551)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1551)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1551)
Protokół nr XXXV/2005
(1551)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1551)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1549)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1549)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1548)
Protokół nr XLI/2006
(1548)
Protokół nr 24
(1548)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1548)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1548)
Protokół nr 23
(1547)
PROTOKÓŁ NR 44
(1546)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1545)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1545)
Protokół 22
(1544)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1544)
Uchwała Nr 127
(1544)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1543)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1543)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1543)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1541)
UCHWAŁA nr XXIII/218/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2004r.
(1540)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1540)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1539)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1539)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1539)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1539)
2011 rok
(1539)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1538)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1538)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1538)
Informacja o wyborze oferty na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244) Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
(1538)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1538)
Obwieszczenie
(1538)
Zarządzenie nr 254/2012
(1538)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1537)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1537)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1536)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1536)
Protokół nr 14
(1535)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1535)
Protokół nr 57
(1535)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1534)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1534)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1534)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1534)
Protokół nr XIX/2004
(1533)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1532)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1532)
UCHWAŁA NR 91
(1532)
Protokół nr 54
(1531)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1531)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1531)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1531)
PROTOKÓŁ NR 5
(1530)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1530)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1530)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1530)
Protokół Nr LIX / 2002
(1529)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1529)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1528)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1528)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1527)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1527)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1527)
Protokół
(1527)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1526)
Protokół LXXVI
(1525)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1525)
Zarządzenie nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1524)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1523)
Protokół 4
(1522)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1521)
Protokół nr 9
(1521)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1521)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1520)
Uchwała Nr 144
(1520)
Protokół 67
(1519)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1517)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1517)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1517)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1516)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1516)
Uchwała nr 95
(1516)
Obwieszczenie
(1516)
Protokół nr XLIV/2006
(1516)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1515)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1515)
Protokół 3
(1514)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1514)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1514)
Ogłoszenie
(1513)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1513)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1513)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1513)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1513)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1513)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1513)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1513)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1512)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1512)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie zieleni miejskiej
(1512)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1512)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1511)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1511)
Protokół nr 41
(1511)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1511)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1511)
Protokół 59
(1509)
PROTOKÓŁ NR 63
(1509)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1509)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1508)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1508)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1507)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1507)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1506)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1506)
Protokół
(1506)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1506)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1504)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1504)
Protokół nr IX/2007
(1503)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1503)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1502)
Uchwała nr 94
(1501)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1501)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1501)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1500)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1499)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1499)
PROTOKÓŁ NR LX
(1498)
Protokół nr XXXIV/2005
(1498)
UCHWAŁA NR 80
(1498)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1498)
Uchwała Nr X/131/2011
(1498)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1497)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1497)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1497)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1497)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1497)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1497)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1497)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1496)
Protokół
(1495)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1495)
Protokół nr XXV/2004
(1493)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1492)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1492)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1492)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1491)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1491)
Protokół nr XXXI/2005
(1491)
Protokół nr 12
(1491)
Protokół LXXIV
(1490)
PROTOKÓŁ NR 86
(1489)
Komunikat
(1488)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1488)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1488)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1487)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1487)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1487)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1486)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1486)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1485)
Protokół LXXII
(1485)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1485)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1485)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1485)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1484)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1484)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1484)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1484)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1483)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1483)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1483)
Protokół nr XXI/2004
(1482)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1482)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1482)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1481)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1481)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1481)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1481)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1481)
Protokół
(1480)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1480)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1479)
Protokół 71
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1479)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1478)
Protokół LXV
(1478)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1477)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1477)
Protokół nr 49
(1477)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1477)
Protokół nr 52
(1477)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1477)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1476)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1475)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1475)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1475)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1475)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1473)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1473)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1473)
Protokół nr XL/2006
(1472)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1472)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1472)
Uchwała Nr 141
(1472)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1472)
Protokół nr III/2006
(1472)
PROTOKÓŁ NR 26
(1471)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1471)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1471)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1470)
Protokół nr XXVIII/2004
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1470)
Uchwała Nr 106
(1470)
Obwieszczenie
(1469)
Protokół nr XIII/2003
(1468)
Protokół LXVIII
(1468)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1468)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1468)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1468)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1467)
Protokół 70
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1467)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1467)
Protokół nr XVI/2003
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1466)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1466)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(1466)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1465)
Protokół Nr 54
(1465)
Protokół nr XV/2003
(1465)
Protokół 60
(1465)
Uchwała nr VIII/66/03
(1464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1464)
Protokół nr X/2007
(1464)
Zarządzenie nr 253/2012
(1463)
Protokół LXXVIII
(1463)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1463)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1462)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1462)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1461)
Protokół nr 20
(1461)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1461)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1461)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1460)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1460)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1460)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1458)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1458)
Uchwała Nr 52
(1458)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1457)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1457)
rok 2013
(1457)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1457)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1457)
Rok 2013
(1456)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1456)
Obwieszczenie
(1456)
Zarządzenie nr 174/2012
(1455)
Obwieszczenie
(1455)
Zarządzenie nr 251/2012
(1455)
Protokół nr XXXVI/2005
(1454)
Uchwała Nr 126
(1454)
Protokół nr 73
(1454)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1453)
Ogłoszenie
(1453)
Protokół nr 9
(1453)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1452)
Uchwała Nr III/32/2010
(1452)
Uchwała nr 71
(1452)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1451)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1451)
Ogłoszenie
(1450)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1450)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1449)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1449)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1448)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1448)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1448)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1448)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1448)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1447)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1447)
Obwieszczenie
(1446)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1446)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1446)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1446)
Uchwała Nr 116
(1446)
Zarządzenie nr 256/2012
(1445)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1445)
Protokół
(1445)
PROTOKÓŁ NR 69
(1444)
Ogłoszenie
(1444)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1443)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1443)
Uchwała Nr 44
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1442)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1442)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1442)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1442)
Protokół nr II/2006
(1441)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1441)
Protokół nr XXIII/2004
(1441)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1441)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1440)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1440)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1439)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1439)
Uchwała Nr 48
(1438)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1438)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1438)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1438)
Uchwała Nr 120
(1438)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1436)
Uchwała Nr 128
(1436)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1436)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1435)
Obwieszczenie
(1435)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1435)
Zarządzenie nr 162/2012
(1435)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1435)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1435)
Ogłoszenie
(1434)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1434)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1433)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1433)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1433)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1432)
Uchwała Nr 53
(1432)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1431)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1431)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1431)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1431)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1431)
Uchwała Nr 148
(1430)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1430)
Uchwała Nr 47
(1430)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1428)
Uchwała Nr 61
(1428)
Uchwała Nr 42
(1427)
PROTOKÓŁ nr 45
(1427)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1427)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1426)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1426)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1425)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1425)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1425)
PROTOKÓŁ NR 10
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1425)
Zarządzenie nr 240/2012
(1424)
Ogłoszenie
(1424)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1424)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1423)
Protokół nr XLII/2006
(1422)
Protokół nr 15
(1422)
UCHWAŁA nr 60
(1421)
Uchwała Nr 146
(1420)
Protokół LXIX
(1420)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1420)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1420)
Protokół nr XXVII/2004
(1419)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1419)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1419)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1419)
Ogłoszenie
(1418)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1417)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1417)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1417)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1416)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1416)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1416)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1416)
Protokół nr XXXIX/2006
(1415)
Uchwała Nr 88
(1415)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1415)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1414)
Kwalifikacja wojskowa
(1414)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1414)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1414)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1414)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1413)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1412)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1412)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1412)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1412)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1412)
Protokół Nr IV / 2003
(1412)
Protokół LXXIII
(1411)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1411)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1411)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1410)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1410)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1410)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1409)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1409)
Uchwała Nr 45
(1409)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1409)
Uchwała Nr 39
(1409)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1408)
Uchwałą nr 85
(1407)
Rok 2014
(1407)
PROTOKÓŁ NR 40
(1407)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1406)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1406)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1406)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1405)
Zarządzenie nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(1405)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1405)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1405)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1405)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1405)
Uchwała nr XXX/282/05
(1404)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1404)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1403)
Ogłoszenie
(1403)
Uchwała Nr 49
(1402)
Uchwała Nr 43
(1402)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1401)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1401)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1400)
Protokół nr VII/2007
(1400)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1400)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1400)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1400)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1399)
Uchwała Nr 46
(1399)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1399)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1398)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1398)
2010 rok
(1398)
Uchwała Nr 102
(1397)
Uchwała Nr 27
(1397)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1397)
Uchwała Nr 31
(1397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1397)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1396)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1396)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1395)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1395)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1394)
Uchwała Nr 112
(1394)
Uchwała Nr 7
(1394)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1394)
Uchwała Nr 64
(1394)
Protokół 5
(1394)
Protokół 63
(1393)
Uchwała Nr 34
(1393)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1393)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1393)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1393)
Protokół 20
(1392)
PROTOKÓŁ NR 64
(1392)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1391)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1391)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1391)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1391)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1391)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1390)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1389)
PROTOKÓŁ NR 8
(1389)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1389)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1388)
UCHWAŁA NR 76
(1388)
Uchwała nr III/13/2002
(1388)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1388)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1388)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1388)
Uchwała Nr 32
(1388)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1387)
Protokół nr V/2007
(1387)
Uchwała Nr 51
(1387)
Protokół LXXIX
(1387)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1387)
Protokół LXX
(1387)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1387)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1386)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1386)
2011 rok
(1386)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1386)
Protokół nr 15
(1385)
PROTOKÓŁ NR 6
(1385)
Uchwała Nr 58
(1385)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1385)
Protokół nr IV/2006
(1384)
Obwieszczenie
(1384)
Uchwała Nr 143
(1384)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1384)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1383)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1383)
Uchwała Nr V/54/2015
(1383)
Uchwała nr 74
(1383)
Obwieszczenie
(1383)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1382)
Uchwała Nr 103
(1382)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1382)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1382)
Protokół LXII
(1382)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1381)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1381)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1381)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1380)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1380)
Protokół LXVII
(1380)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1380)
Uchwała Nr 104
(1380)
Protokół nr 17
(1380)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1380)
Uchwała Nr 65
(1380)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1380)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1380)
Protokół LXI
(1379)
Uchwała Nr 55
(1379)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1379)
Uchwała Nr 8
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1379)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1378)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1378)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1377)
UCHWAŁA NR 86
(1377)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1376)
UCHWAŁA NR 99
(1376)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1376)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1375)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1375)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1375)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1375)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1375)
Ogłoszenie
(1375)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1375)
Ogłoszenie
(1374)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1374)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1374)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1374)
Zarządzenie nr 214/2012
(1373)
Protokół LXXXI
(1373)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1373)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1373)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1373)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1373)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1373)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1372)
PROTOKÓŁ NR 70
(1372)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1372)
Uchwała Nr 3
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1372)
Uchwała Nr 24
(1372)
2011 rok
(1371)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1371)
PROTOKÓŁ NR 90
(1371)
Protokół nr 45
(1371)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1370)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1370)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1370)
PROTOKÓŁ NR 15
(1370)
rok 2012
(1370)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1370)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1370)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1369)
Uchwała Nr 50
(1369)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1369)
Zarządzenie nr 170/2012
(1369)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1368)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1368)
Uchwała Nr 35
(1368)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1368)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1368)
Uchwała Nr 142
(1368)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1368)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1368)
PROTOKÓŁ NR 88
(1368)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1367)
Kadra pedagogiczna
(1367)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1367)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1367)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1367)
Uchwała Nr 115
(1367)
Uchwała Nr 18
(1366)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1366)
Protokół nr XXXII/2005
(1366)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1366)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1365)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1365)
Uchwała nr 98
(1365)
Protokół 1
(1364)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1364)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1364)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1364)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1364)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1364)
2012 rok
(1363)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1363)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1363)
Ogłoszenie
(1362)
Uchwała Nr 54
(1361)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1361)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1361)
Uchwała Nr 59
(1361)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1360)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1360)
Uchwała Nr 57
(1359)
Obwieszczenie
(1359)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1358)
Uchwała nr XIII/137/03
(1358)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1358)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1357)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1357)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1356)
Uchwała Nr 33
(1356)
Obwieszczenie
(1356)
Uchwała Nr 28
(1356)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1356)
Zarządzenie nr 234/2012
(1356)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1355)
Uchwała Nr 93
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1355)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1355)
Uchwała Nr 89
(1355)
Protokół LXXXIV
(1355)
Uchwała Nr 84
(1354)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1354)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1354)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1354)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1354)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1354)
Uchwała Nr X/130/2011
(1352)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1352)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1352)
Uchwała Nr 29
(1352)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1352)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1351)
Protokół 15
(1351)
Uchwała Nr 125
(1351)
Uchwała Nr 121
(1350)
Uchwała Nr 26
(1350)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1350)
Protokół 13
(1350)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1350)
Uchwała nr 92
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1349)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1349)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1349)
UCHWAŁA NR 73
(1349)
Obwieszczenie
(1349)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1348)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1348)
PROTOKÓŁ NR 20
(1348)
Uchwała Nr V/65/2011
(1348)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1348)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1348)
Protokół nr XXII/2004
(1347)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1347)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1347)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1347)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1346)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1346)
Uchwała Nr 41
(1345)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1345)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1345)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2016 roku
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1345)
PROTOKÓŁ NR 3
(1345)
PROTOKÓŁ NR 81
(1345)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1345)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1344)
Uchwała nr 79
(1344)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1343)
Uchwała Nr 145
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1342)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1342)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1342)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1342)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1341)
Uchwała Nr 147
(1341)
Uchwała Nr 78
(1341)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1341)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1341)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1341)
Uchwała Nr 114
(1340)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1340)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1340)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1339)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1339)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1339)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1339)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1339)
Zarządzenie nr 169/2010
(1339)
Ogłoszenie
(1339)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1339)
Uchwała nr II/9/2002
(1339)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1339)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1338)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1338)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1338)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1338)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1338)
Zarządzenie nr 198/2012
(1338)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1338)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1337)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1337)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1337)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1336)
Protokół 6
(1336)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1335)
Uchwała Nr 2
(1335)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1334)
Uchwała nr XI/101/03
(1334)
PROTOKÓŁ NR 37
(1333)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1333)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1333)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1333)
Zarządzenie nr 220/2012
(1333)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1333)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1332)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1332)
Uchwała Nr 105
(1332)
Uchwała Nr 328
(1331)
Uchwała Nr 21
(1331)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1331)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1331)
Protokół 1
(1331)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1330)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1330)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1329)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1329)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1329)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1329)
U C H W A Ł A Nr 81
(1329)
Uchwała Nr 25
(1329)
2011 rok
(1328)
Uchwała Nr 36
(1328)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1328)
Uchwała Nr 23
(1328)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1327)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1327)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1327)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1326)
Protokół 14
(1326)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1326)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1326)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1326)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1325)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1325)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1324)
Protokół Nr 58
(1324)
Uchwała Nr 111
(1323)
Uchwała Nr 123
(1323)
Uchwała Nr 318
(1323)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1323)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1323)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1323)
Protokół 2
(1323)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1322)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1322)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1322)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1321)
Uchwała Nr 100
(1321)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1320)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1320)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1320)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1319)
Obwieszczenie
(1319)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1319)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1319)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1319)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1318)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1318)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1318)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1318)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1318)
Protokół 4
(1318)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1318)
Protokół LXXX
(1317)
PROTOKÓŁ NR 71
(1317)
PROTOKÓŁ NR 72
(1317)
Uchwała Nr V/45/03
(1317)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1317)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1317)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1316)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1316)
Uchwała Nr 56
(1316)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1316)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1316)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1315)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1315)
Protokół 19
(1315)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1315)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1315)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1313)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1312)
Uchwała Nr 109
(1311)
rok 2014
(1310)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1310)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1310)
Uchwała nr VIII/72/03
(1310)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1310)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1310)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1310)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1310)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1309)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1308)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1307)
Protokół LXXVII
(1307)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1306)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1306)
Uchwała Nr 66
(1306)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1306)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1305)
UCHWAŁA NR 77
(1305)
Ogłoszenie
(1305)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1305)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1305)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1305)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1305)
U C H W A Ł A Nr 82
(1305)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1304)
2010 rok
(1304)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1304)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1304)
UCHWAŁA NR 325
(1304)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1303)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1303)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1303)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1303)
Uchwała Nr 124
(1303)
Ogłoszenie
(1303)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1303)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1303)
Protokół 21
(1302)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1302)
2011 rok
(1302)
PROTOKÓŁ NR 68
(1301)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1301)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1301)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1301)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1301)
Protokół nr 8
(1301)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1300)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1300)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1300)
PROTOKÓŁ NR 27
(1300)
PROTOKÓŁ NR 31
(1299)
Zarządzenie nr 145/2012
(1299)
UCHWAŁA NR 70
(1299)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1298)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1298)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1298)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1298)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1298)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1298)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1298)
PROTOKÓŁ NR 29
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1298)
Uchwała Nr 320
(1298)
Protokół LXXXIII
(1298)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1297)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1297)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1297)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1297)
Uchwała Nr 319
(1297)
Ogłoszenie
(1297)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1296)
Obwieszczenie
(1295)
Uchwała Nr 37
(1295)
Uchwała Nr I/21/2014
(1295)
Obwieszczenie
(1294)
Uchwała Nr 101
(1294)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1294)
U C H W A Ł A Nr 62
(1294)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1294)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1294)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1294)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1293)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1292)
U C H W A Ł A Nr 327
(1292)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1292)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1292)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1292)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1291)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1291)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1291)
Uchwała nr III/25/06
(1290)
Uchwała Nr 122
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1290)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1289)
Protokół nr 16
(1289)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1289)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1289)
Protokół
(1288)
Ogłoszenie
(1288)
UCHWAŁA NR 321
(1287)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1287)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1287)
Uchwała nr VIII/70/03
(1286)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1286)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1286)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1286)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1285)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1285)
Uchwała nr VI/91/07
(1284)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1284)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1284)
Uchwała Nr 19
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1283)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1283)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1283)
Program współpracy 2015
(1282)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1282)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1282)
Zarządzenie nr 31/2012
(1282)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1282)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1281)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1281)
Uchwała Nr 20
(1281)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1281)
PROTOKÓŁ NR 12
(1280)
2012 rok
(1280)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1280)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1280)
Uchwała Nr 110
(1280)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1279)
Uchwała nr VIII/64/03
(1279)
Zarządzenie nr 122/2010
(1279)
Obowiązek informacyjny
(1279)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1279)
Uchwała Nr III/34/2010
(1279)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1279)
Protokół nr 63
(1278)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1278)
Protokół nr XVII/2003
(1278)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1278)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1277)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1277)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1277)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1277)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1276)
rok 2010
(1276)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1275)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1275)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1275)
Uchwała Nr 16
(1275)
Ogłoszenie
(1274)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1274)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1274)
Uchwała Nr 323
(1274)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1274)
Programy i Plany
(1274)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1273)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1273)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1273)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1273)
2013 rok
(1273)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1273)
Uchwała nr XI/108/03
(1272)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1272)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1271)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1271)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1271)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1271)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1270)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1270)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1270)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1269)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1269)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1269)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1269)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
(1268)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1268)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1268)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1268)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1268)
UCHWAŁA NR 313
(1267)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1267)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1266)
PROTOKÓŁ NR 48
(1266)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1265)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1264)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1264)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1264)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1264)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1263)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1263)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1262)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1262)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1261)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1261)
Ogłoszenie
(1260)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1260)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1259)
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
(1259)
Zarządzenie nr 159/2012
(1259)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1258)
Protokół 11
(1258)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1258)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1258)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1258)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1257)
Uchwała Nr 63
(1257)
Działalność charytatywna
(1257)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1257)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1257)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1256)
Uchwała nr XX/181/04
(1256)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1256)
Uchwała nr VII/104/07
(1256)
Uchwała nr XLI/414/06
(1255)
Uchwała Nr 329
(1255)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1255)
PROTOKÓŁ NR 34
(1255)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1255)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1255)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1254)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1253)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1253)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1252)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1252)
Protokół 24
(1252)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1252)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1252)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1251)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1251)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1251)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1251)
Uchwała Nr 17
(1251)
Protokół Nr 22
(1250)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1250)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1249)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1249)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1249)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1249)
Zarządzenie nr 215
(1248)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1248)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1248)
PROTOKÓŁ NR 39
(1248)
Rocznik 2019
(1248)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1248)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1247)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1247)
Uchwała nr XX/182/04
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1246)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1245)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1245)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1245)
Uchwała Nr 324
(1245)
2014 rok
(1245)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1244)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1243)
2012 rok
(1243)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1243)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1243)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1243)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1243)
Zarządzenie nr 124/2012
(1242)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1242)
Regulaminy korzystania ze zbiorów
(1242)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1242)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1242)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1242)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1241)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1241)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1241)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1241)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1240)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1240)
Uchwała Nr 9
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1240)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1240)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1239)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1239)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1239)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1239)
Ogłoszenie
(1239)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1238)
Uchwała nr XII/174/2015
(1238)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1238)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1238)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1238)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1237)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1236)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1236)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1236)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1236)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1235)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1235)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1235)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1235)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1235)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1235)
Uchwała nr XII/118/03
(1234)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1234)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1234)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1234)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1234)
Uchwała Nr 67
(1233)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1233)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1233)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1233)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1233)
PROTOKÓŁ NR 65
(1233)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1233)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1232)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1232)
Uchwała Nr 13
(1231)
Uchwała nr XII/115/03
(1231)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1230)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1230)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1229)
Uchwała Nr 1
(1229)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1229)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1228)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1228)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1228)
Protokół
(1228)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1228)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1227)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1227)
Protokół 10
(1227)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1227)
Protokół 7
(1227)
Uchwała nr II/7/2002
(1226)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1226)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1226)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1226)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1226)
Uchwała Nr 5
(1225)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1225)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1225)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1225)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1225)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1224)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1224)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1224)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1223)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1223)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1223)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1223)
Uchwała Nr V/66/2011
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1223)
Uchwała nr V/45/07
(1222)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1222)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1222)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1221)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1221)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1221)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1220)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1219)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1219)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1219)
Zarządzenie nr 68/2012
(1219)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1218)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1218)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1218)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1218)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1217)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1217)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1217)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1217)
Protokół nr 10
(1216)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1216)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1216)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1216)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1216)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1216)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1215)
Uchwała nr XV/146/03
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1215)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1215)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1215)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1215)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1215)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1214)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1214)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1214)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1214)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1214)
2011 rok
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1213)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1213)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1213)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1213)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1212)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1212)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1212)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1211)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1211)
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z 22 sierpnia 2018 r.
(1211)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1211)
Uchwała nr XI/100/03
(1211)
Uchwała nr XIV/141/03
(1211)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1211)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1210)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1210)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1209)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1209)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1209)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1209)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1209)
Uchwała nr XL/390/06
(1209)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1209)
DECYZJA nr 653/2013
(1209)
UCHWAŁA NR 314
(1208)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1208)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1208)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1208)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1208)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1208)
Uchwała Nr 11
(1208)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1207)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1207)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1207)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1207)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1207)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1207)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1207)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1206)
Uchwała Nr 15
(1206)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1206)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1206)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1205)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1204)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1204)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1203)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1203)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1202)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1202)
Uchwała Nr 317
(1202)
Uchwała Nr X/129/2011
(1202)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1202)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1201)
2011 rok
(1201)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1201)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1201)
Uchwała nr XXII/204/04
(1200)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1200)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1200)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1200)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1200)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1200)
Uchwała nr VI/69/07
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1199)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1199)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1199)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1198)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1198)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1198)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1198)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1198)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1197)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Rok 2015
(1196)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1196)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1196)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1196)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1195)
Uchwała nr IV/36/02
(1195)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1194)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1194)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1194)
Uchwała nr III/16/2002
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1194)
Umowy 2017
(1194)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1194)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
(1193)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1193)
Protokół 17
(1193)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1193)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1192)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1191)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1191)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1191)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1190)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1190)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1190)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1189)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1189)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1189)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1188)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1188)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1188)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1188)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1188)
Zarządzenie nr 112/2012
(1187)
Uchwała nr III/14/2002
(1187)
UCHWAŁA NR 4
(1187)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1187)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1186)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1186)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1186)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1186)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1186)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1186)
Uchwała Nr 6
(1185)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1185)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1185)
2010
(1185)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1184)
Uchwała nr XII/114/03
(1184)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1184)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1184)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1184)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1183)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1183)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1183)
Protokół nr 9
(1183)
Uchwała nr VIII/65/03
(1183)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1182)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1182)
OGŁOSZENIE
(1181)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1181)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1181)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1181)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1181)
Uchwała nr III/15/2002
(1180)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1180)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1179)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1179)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1178)
Protokół 2
(1178)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1178)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1177)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1177)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1177)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1176)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1176)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1176)
Uchwała nr III/36/06
(1175)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1175)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1175)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1175)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1174)
Uchwała Nr 14
(1174)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1174)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1174)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1174)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1173)
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1173)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1172)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1172)
Uchwała nr XLI/415/06
(1172)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1172)
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
(1171)
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1171)
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
(1170)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1170)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1170)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1170)
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
(1170)
Uchwała nr 312
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1170)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1169)
Uchwała nr XI/99/03
(1169)
Uchwała nr XII/112/03
(1169)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1168)
Uchwała nr VII/104/07
(1168)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1168)
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
(1168)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(1168)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1167)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1167)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
(1167)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1166)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1166)
UCHWAŁA NR 315
(1166)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1166)
2010 rok
(1166)
Protokół nr XI /2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 10 listopada 2015 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1166)
Zarządzenie nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1165)
Uchwała Nr V/64/11
(1165)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1165)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1165)
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.
(1165)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1165)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
(1165)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1164)
ZARZĄDZENIE NR 152/2015
(1164)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1164)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1163)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(1163)
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
(1163)
Zarządzenie nr 0050.1.165.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1163)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1163)
Zarządzenie nr 103/2012
(1163)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1162)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1162)
Uchwała Nr V/53/2015
(1162)