BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
5873699
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-03-2017
Informacja o samorządzie
(196644)
Zamówienia publiczne
(73660)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(61357)
Przetargi 2015
(39968)
Przetargi 2014 - archiwum
(39667)
Oferty pracy
(37567)
Aktualne oferty pracy
(34658)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(32101)
Urząd Miasta i Gminy
(31810)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(28304)
Przetargi 2016
(25834)
Władze
(25753)
Przetargi - archiwum 2012
(23688)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(22928)
Kontakt
(21910)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(21534)
Akty prawne i protokoły
(20268)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(20254)
Przetargi - archiwum 2013
(20004)
Podatki lokalne
(17901)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(15523)
Opłata śmieciowa
(15341)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(14034)
Aktualne wyniki naborów
(12850)
Oświadczenia majątkowe radnych
(12649)
Jednostki organizacyjne gminy
(11986)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(11731)
Uchwały Rady Miejskiej
(11631)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(10720)
Sprawy finansowe
(10557)
Rada Miejska we Wrześni
(9818)
Archiwum zakładowe
(9713)
Zarządzenia Burmistrza
(9655)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(9412)
Jednostki pomocnicze gminy
(8709)
Zastępcy Burmistrza
(8509)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(8496)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(8494)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(8291)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8004)
Ogłoszenia
(7828)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(7292)
Konsultacje społeczne
(7192)
Archiwum ofert pracy
(7187)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(7155)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(6935)
Spółki z udziałem gminy
(6488)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6293)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(5466)
Deklaracja
(5259)
Przetargi - archiwum
(5189)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5136)
Przetargi 2017
(5068)
Protokoły z sesji
(4819)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(4588)
Archiwum 2001-2002
(4573)
Archiwum wyników naborów
(4418)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(4293)
Terminy wpłaty opłaty
(4197)
Sprawozdania finansowe
(4185)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4075)
Składy Komisji
(4072)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4020)
Uchwała budżetowa
(3977)
Segregacja odpadów komunalnych
(3970)
Placówki oświatowe
(3962)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3824)
Schronisko dla zwierząt
(3715)
Zmiany Budżetowe
(3707)
Majątek komunalny
(3678)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(3665)
Nazwy i adresy
(3653)
Muzeum Regionalne
(3588)
Statut Miasta i Gminy
(3553)
Protokoły z komisji edukacji
(3544)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(3539)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3526)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3497)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Protokoły z komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(3421)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3391)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3365)
Protokoły z komisji komunalno-finansowej
(3326)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3312)
Ogłoszenia
(3302)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3290)
Opłaty lokalne
(3274)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3254)
Rocznik 2014
(3253)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3187)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3136)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3129)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3123)
Uchwały Zarządu
(3112)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(3096)
Rocznik 2015
(3085)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3065)
Biblioteka Publiczna
(3001)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(2988)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2985)
Statut Miasta i Gminy Września
(2978)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2939)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(2920)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(2888)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(2888)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(2864)
Rocznik 2012
(2862)
Rocznik 2012
(2848)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2835)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(2822)
Rocznik 2013
(2812)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(2789)
Rocznik 2014
(2782)
Informacja o wynikach przetargów
(2769)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(2762)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(2749)
Rocznik 2013
(2710)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2708)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(2679)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2635)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2633)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(2544)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2529)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2516)
Podstawa prawna systemu
(2512)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2483)
Rocznik 2010
(2465)
Rocznik 2011
(2458)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2429)
Protokoły z komisji oświaty
(2422)
Protokoły z komisji budżetowej
(2412)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2403)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2391)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2373)
Protokoły z komisji zdrowia
(2366)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2355)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2336)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2322)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2311)
2013 rok
(2296)
Rocznik 2008
(2294)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2293)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2289)
Deklaracja elektroniczna
(2269)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2255)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2238)
Rocznik 2011
(2221)
PROTOKÓŁ NR 69
(2202)
Rocznik 2015
(2199)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2186)
PROTOKÓŁ NR 63
(2182)
Archiwum 2011
(2181)
Informacje Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2168)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2162)
PROTOKÓŁ NR 61
(2154)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2129)
2014 rok
(2128)
PROTOKÓŁ NR 67
(2124)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2122)
Rocznik 2009
(2119)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2118)
Oświadczenie majątkowe
(2115)
Protokół 59
(2111)
PROTOKÓŁ NR 70
(2107)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2107)
2011 rok
(2105)
Rocznik 2005
(2099)
2012 rok
(2082)
PROTOKÓŁ NR 60
(2075)
Worki do segregacji odpadów
(2074)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2074)
Protokół nr 62
(2073)
PROTOKÓŁ NR 66
(2073)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2072)
PROTOKÓŁ NR 58
(2071)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2055)
2011 rok
(2054)
PROTOKÓŁ NR 65
(2051)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2049)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2044)
Podatek rolny w 2015 roku
(2027)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2017)
PROTOKÓŁ NR 71
(2011)
PROTOKÓŁ NR 64
(2009)
Zgromadzenia publiczne
(1997)
za 2010 rok
(1996)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(1995)
PROTOKÓŁ NR 68
(1983)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1969)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1969)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(1966)
Petycje
(1947)
Rocznik 2007
(1944)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(1940)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1936)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1927)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1913)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(1886)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(1884)
Plan Rozwoju Lokalnego
(1877)
Podatki lokalne w roku 2016
(1873)
Rocznik 2006
(1871)
Majątek komunalny
(1844)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(1838)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1837)
Opłata targowa
(1793)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1788)
2014 rok
(1776)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1775)
Rocznik 2003
(1772)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1758)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1755)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1744)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1738)
Rocznik 2005
(1737)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1737)
Nieograniczone
(1735)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(1721)
Rocznik 2004
(1721)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1721)
Informacja o wyborze oferty
(1719)
Oświadczenie majątkowe
(1710)
2012 rok
(1707)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1701)
Rocznik 2002
(1692)
Rocznik 2010
(1687)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Rocznik 2008
(1672)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1660)
Rocznik 2009
(1655)
Zespoły Szkół
(1650)
2013 rok
(1642)
Rocznik 2006
(1638)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1626)
Rocznik 2007
(1625)
Rocznik 2004
(1620)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1608)
Przedszkola
(1601)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1588)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1582)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1579)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1568)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1564)
Rocznik 2003
(1562)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1556)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1555)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1549)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1541)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1538)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1537)
Poziomy recyklingu
(1537)
Gimnazja
(1535)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1535)
Rocznik 2016
(1520)
2010 rok
(1519)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1515)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1504)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1500)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1491)
Protokół Nr 60
(1489)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1481)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1475)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1474)
Inne ogłoszenia
(1473)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1473)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września lata 2013-2015
(1472)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1471)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1448)
Konkursy
(1441)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1428)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1426)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1425)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1425)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1420)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1416)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1414)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1406)
Rada Nadzorcza
(1404)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1404)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1402)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1396)
Protokół nr 19
(1387)
Oświadczenie majątkowe
(1384)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1381)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1376)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1376)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1375)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1364)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1363)
Uchwała Nr X/132/2011
(1359)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1357)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1353)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1349)
Oświadczenie majątkowe
(1342)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1342)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1341)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1339)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1338)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1336)
Oświadczenie majątkowe
(1335)
Rocznik 2001
(1333)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1328)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1325)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1321)
Oświadczenie majątkowe
(1321)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1320)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1320)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1315)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1313)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1312)
2012 rok
(1306)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1304)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1304)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1302)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1301)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1299)
CRP Sp. z o. o.
(1296)
2009 rok
(1296)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1293)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1291)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(1289)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1286)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1286)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1282)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1277)
Oświadczenie majątkowe
(1270)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1270)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1269)
Wybory Parlamentarne
(1267)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1267)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1265)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1261)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1259)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1259)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1256)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1256)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1254)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1253)
Nazwa i adres
(1248)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1245)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1238)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1238)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1236)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1235)
Archiwum 2012
(1235)
Unieważnienia przetargów
(1230)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1229)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1229)
2010 rok
(1229)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1229)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1226)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1225)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1225)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1220)
Rocznik 2016
(1219)
Adres
(1215)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1213)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1213)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1212)
PROTOKÓŁ NR 42
(1212)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1211)
Paweł-Trans
(1209)
Protokół nr XIV/2003
(1209)
Oświadczenie majątkowe
(1208)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1204)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1202)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1199)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1197)
Obwody głosowania
(1197)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1194)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1193)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1191)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1191)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1191)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1190)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1189)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1188)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1183)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1182)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1177)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1176)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1175)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1174)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1173)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1171)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1171)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1170)
Zarząd
(1170)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1170)
Protokół
(1170)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1170)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1169)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1166)
za 2009 rok
(1163)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1161)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1159)
PROTOKÓŁ NR 53
(1157)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1155)
Uchwała Nr III/17/2010
(1155)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1154)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1147)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1147)
PROTOKÓŁ NR 18
(1146)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1146)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1145)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1145)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1144)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1144)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1142)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1135)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1135)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1134)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1134)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1133)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1132)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1131)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1131)
Protokół nr 67
(1131)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1130)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1129)
Protokół 48
(1127)
PROTOKÓŁ NR 84
(1125)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1125)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1125)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1124)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1123)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1122)
Protokół
(1122)
Rocznik 2002
(1120)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1119)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1119)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1118)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1117)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1117)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1115)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1113)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1110)
Protokół LXVI
(1106)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1106)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1105)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1104)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1104)
Uchwała Nr II/31/2014
(1103)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1103)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1103)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1102)
DECYZJA Nr 600/2010
(1102)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1102)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1102)
PROTOKÓŁ NR 66
(1101)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1100)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1100)
Protokół NR 57
(1099)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1099)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1099)
Protokół
(1098)
Protokół Nr 46
(1098)
Uchwała Nr 322
(1096)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1096)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1094)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1094)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1093)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1091)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1091)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1086)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1086)
PROTOKÓŁ NR 54
(1085)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1085)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1085)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1084)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1084)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1083)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1081)
Protokół nr 61
(1081)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1081)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1080)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1080)
Protokół 43
(1080)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1078)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1078)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1077)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1074)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1072)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1072)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1072)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1071)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1069)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1069)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1069)
Uchwała Nr 12
(1067)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1066)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1066)
Protokół Nr LX / 2002
(1063)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1063)
PROTOKÓŁ NR 89
(1063)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1063)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1062)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1062)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1062)
Umowa spółki
(1058)
Ograniczone
(1058)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1057)
PROTOKÓŁ NR 32
(1057)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1057)
PROTOKÓŁ NR 30
(1056)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1054)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1053)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1053)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1052)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1052)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1052)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1051)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1051)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1051)
Protokół 47
(1050)
PROTOKÓŁ NR 85
(1050)
PROTOKÓŁ NR 47
(1050)
PROTOKÓŁ NR 14
(1049)
Ogłoszenie
(1049)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1048)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1047)
PROTOKÓŁ NR 4
(1046)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1046)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1045)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1044)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1044)
Ogłoszenie
(1044)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1043)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1043)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1043)
Uchwała nr IV/37/06
(1040)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1039)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1038)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1038)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1038)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1038)
Protokół 69
(1038)
PROTOKÓŁ NR 23
(1038)
Protokół LXXV
(1037)
PROTOKÓŁ NR 7
(1037)
Protokół
(1037)
PROTOKÓŁ NR 43
(1036)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1036)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1036)
Lobbing
(1035)
Protokół nr 59
(1035)
PROTOKÓŁ NR 87
(1035)
Protokół Nr 56
(1033)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1033)
PROTOKÓŁ NR 13
(1032)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1031)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1029)
Protokół Nr 51
(1028)
PROTOKÓŁ NR 11
(1027)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1027)
Ogłoszenie
(1026)
za 2007 rok
(1025)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1025)
2009 rok
(1025)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1023)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1023)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1022)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1022)
Nazwa i adres
(1020)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1020)
Protokół 41
(1019)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1019)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1019)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1018)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1018)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1018)
PROTOKÓŁ NR 52
(1018)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1016)
Protokół nr XXXIII/2005
(1014)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1011)
PROTOKÓŁ NR 38
(1009)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1009)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1008)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1008)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1007)
Protokół Nr 62
(1005)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1003)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1002)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1001)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1001)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1001)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(999)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(999)
PROTOKÓŁ NR 61
(998)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(998)
Zarządzenie Nr 59
(998)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(997)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(997)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(997)
PROTOKÓŁ Nr 83
(996)
Protokół 49
(996)
Protokół Nr LVIII
(996)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(994)
PROTOKÓŁ NR LXI
(994)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(994)
Protokół Nr 50
(993)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(992)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(992)
Protokół Nr LIII / 2002
(992)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(990)
za 2006 rok
(990)
Protokół
(989)
PROTOKÓŁ NR 36
(988)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(988)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(988)
Ogłoszenie
(988)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(988)
Protokół 45
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(987)
PROTOKÓŁ NR 64
(987)
Protokół
(987)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(986)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(986)
Protokół 38
(985)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(984)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(984)
Protokół nr 41
(982)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(982)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(981)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(981)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(980)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(979)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(978)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(978)
PROTOKÓŁ NR 57
(978)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(977)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(976)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(975)
PROTOKÓŁ NR 41
(975)
Uchwała Nr XX/267/2013
(973)
Protokół nr 36
(972)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(972)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(971)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(971)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(971)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(970)
PROTOKÓŁ NR 65
(970)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(970)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(969)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(969)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(968)
Protokół nr 53
(968)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(968)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(967)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(967)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(967)
Protokół nr XVIII/2004
(967)
za 2005 rok
(967)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(966)
PROTOKÓŁ NR 21
(966)
Protokół nr 45
(966)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(965)
UCHWAŁA NR 80
(964)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(964)
PROTOKÓŁ NR 62
(963)
PROTOKÓŁ NR 55
(963)
Protokół
(962)
UCHWAŁA NR 69
(962)
PROTOKÓŁ NR 56
(962)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(962)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(962)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(962)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(961)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(960)
Protokół nr 50
(960)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(959)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(959)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(959)
Protokół 22
(958)
2011 rok
(958)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(958)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(958)
PROTOKÓŁ NR 60
(957)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(957)
PROTOKÓŁ NR 51
(957)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(956)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(956)
PROTOKÓŁ NR 28
(956)
Protokół nr 55
(954)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(954)
PROTOKÓŁ NR 44
(954)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(953)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(953)
Protokół nr VI/2011
(952)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(952)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(952)
Uchwała Nr X/131/2011
(952)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(952)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(950)
Protokół 62
(950)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(948)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(948)
DECYZJA nr 360/2013
(948)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(948)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(947)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(947)
Protokół 46
(946)
za 2008 rok
(946)
PROTOKÓŁ NR 16
(946)
Protokół nr 39
(945)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(945)
Protokół nr 55
(944)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(944)
Uchwała Nr 44
(944)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(943)
Protokół nr XXVI/2004
(943)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(943)
Protokół nr 9
(942)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(942)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(942)
Protokół 50
(941)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(940)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(939)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(938)
Protokół LXXI
(938)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(937)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(937)
Obwieszczenie
(937)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(934)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(932)
Uchwała Nr 52
(932)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(931)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(931)
Protokół nr XXXIV/2005
(930)
PROTOKÓŁ NR 35
(930)
Protokół nr XIX/2004
(930)
Protokół Nr I / 2002
(929)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(929)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(929)
Protokół nr IX/2007
(929)
Zakończenie konsultacji społecznych
(928)
Protokół nr XXX/2005
(928)
Protokół nr XII/2003
(928)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(928)
Uchwała nr XVI/215/2012
(926)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(926)
PROTOKÓŁ NR 49
(925)
PROTOKÓŁ NR LVI
(925)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(925)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(924)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(924)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(923)
Protokół nr 56
(923)
Umowy o zamówienia publiczne
(923)
Uchwała Nr 127
(923)
Protokół Nr 47
(923)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(923)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(922)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(922)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(922)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(922)
Protokół 68
(922)
Protokół
(921)
Protokół 5
(921)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(921)
Protokół LX
(920)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(920)
Protokół nr XIII/2003
(920)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(919)
PROTOKÓŁ NR 5
(919)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(919)
Protokół 61
(919)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(918)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(918)
Protokół 39
(917)
Protokół
(917)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(917)
Protokół nr 30
(917)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(917)
Uchwała Nr 53
(917)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(916)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(915)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(915)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(915)
Protokół LXXXII
(914)
Uchwała nr VI/86/2011
(914)
Uchwała nr 95
(914)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(913)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(913)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(913)
Protokół nr 22
(913)
Protokół 44
(913)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(912)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(912)
Protokół nr XLI/2006
(912)
Protokół nr XXIX/2005
(912)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(912)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(912)
Protokół nr 7
(911)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(911)
Protokół
(911)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(911)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(911)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(909)
Protokół nr 32
(909)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(908)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(908)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(908)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(908)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(908)
Protokół nr XXIV/2004
(907)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(907)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(907)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(907)
PROTOKÓŁ NR 24
(906)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(906)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(906)
Protokół Nr 50
(905)
Protokół
(905)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(905)
PROTOKÓŁ NR 19
(904)
Uchwała Nr 18
(903)
Uchwała nr 94
(903)
Uchwała nr 71
(903)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(903)
Protokół nr 51
(903)
Protokół nr 51
(902)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(902)
PROTOKÓŁ NR 58
(902)
Protokół
(901)
Uchwała Nr 39
(901)
Uchwała Nr 42
(900)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(900)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(899)
Protokół nr 21
(899)
Uchwała Nr V/80/2011
(899)
Uchwała Nr 47
(899)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(898)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(898)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(897)
Uchwała Nr 48
(897)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(897)
Protokół nr XI/2003
(897)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(897)
Protokół 1
(897)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(896)
Protokół 6
(896)
PROTOKÓŁ NR 86
(896)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(895)
Uchwała Nr 88
(895)
Protokół nr 7
(895)
PROTOKÓŁ NR 2
(895)
Protokół nr 10
(894)
Protokół
(894)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(894)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(894)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(894)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(893)
Uchwała Nr 2
(893)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(893)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(892)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(892)
Protokół Nr 49
(891)
Protokół
(891)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(891)
Protokół
(890)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(890)
Protokół
(889)
Protokół nr XL/2006
(889)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(889)
Protokół
(888)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(888)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(887)
Protokół 1
(887)
UCHWAŁA nr 60
(886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(886)
Protokół nr I/2006
(886)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(886)
PROTOKÓŁ NR 69
(886)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(886)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(886)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(885)
Uchwała Nr 64
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(884)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(884)
Uchwała Nr 61
(883)
Protokół Nr LVI / 2002
(883)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(883)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(883)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(882)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(882)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(882)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(882)
Protokół nr 52
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(881)
Uchwała Nr XI/145/2012
(881)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(881)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(881)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(881)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(881)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(880)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(880)
Protokół 66
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(880)
Protokół LXXVI
(879)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(879)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(879)
Uchwała Nr 46
(879)
Protokół nr VIII/2007
(878)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(878)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(877)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(877)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(877)
Uchwała Nr 3
(877)
UCHWAŁA NR 91
(877)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(877)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(876)
Uchwała Nr 49
(876)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(876)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(876)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(875)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(875)
Uchwała Nr 51
(875)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(875)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(875)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(874)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(874)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(874)
Uchwała Nr 106
(874)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(873)
Protokół Nr VIII / 2003
(873)
Uchwała Nr VII/98/2011
(873)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(873)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(872)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(872)
PROTOKÓŁ NR 46
(872)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(872)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(872)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(871)
Uchwała Nr 34
(871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(871)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(871)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(871)
Uchwała Nr 7
(870)
Protokół
(869)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(868)
Protokół nr 34
(868)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(868)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(868)
Protokół nr XXV/2004
(868)
Uchwała nr XXX/282/05
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(867)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(867)
Uchwała Nr 65
(867)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(866)
OGŁOSZENIE
(866)
Uchwała Nr 116
(866)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(866)
Uchwała Nr 144
(866)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(866)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(866)
Protokół 64
(865)
Uchwała Nr 45
(865)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(865)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(864)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(864)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(863)
Protokół nr XXXV/2005
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(863)
Ogłoszenie
(863)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(862)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(862)
Protokół Nr LVIII / 2002
(862)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(862)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(861)
Protokół Nr VI / 2003
(861)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(861)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(861)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(861)
Protokół nr 16
(861)
Protokół 70
(860)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(860)
Protokół Nr LV / 2002
(860)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(860)
Komunikat
(860)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(859)
Starosta Wrzesiński informuje
(859)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(859)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(858)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(858)
Protokół nr 17
(858)
Protokół nr 54
(858)
Protokół 1
(857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(857)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(857)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(857)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(857)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(857)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(857)
Protokół nr XLIII/2006
(857)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(856)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(856)
Protokół nr 44
(855)
Protokół nr 57
(855)
PROTOKÓŁ NR 6
(855)
Obwieszczenie
(855)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(855)
Protokół nr XLIV/2006
(855)
Obwieszczenie
(854)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(854)
Protokół nr XXXVI/2005
(854)
Protokół LXXII
(854)
UCHWAŁA NR 99
(854)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(853)
Uchwała Nr 31
(853)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(853)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(852)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(852)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(852)
Protokół LXXIV
(852)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(852)
Uchwała Nr 58
(852)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(852)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(851)
Uchwałą nr 85
(851)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(851)
Protokół nr 53
(851)
Protokół nr VI/2007
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(850)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(850)
Uchwała Nr 29
(850)
Protokół nr XXI/2004
(850)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(850)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(849)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(849)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(849)
Protokół 42
(849)
Protokół nr XVI/2003
(849)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(849)
Protokół Nr VII / 2003
(848)
Uchwała Nr 103
(848)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(848)
Uchwała Nr 54
(847)
Uchwała Nr XV/195/2012
(847)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(847)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(847)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(847)
Protokół Nr X / 2003
(847)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(847)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(846)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(846)
Uchwała Nr 8
(846)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(846)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(845)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(845)
Obwieszczenie
(845)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(844)
Obwieszczenie
(844)
Protokół 40
(844)
Protokół Nr III / 2002
(844)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(844)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(844)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(844)
Uchwała nr 74
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(844)
Protokół 65
(843)
Protokół Nr II / 2002
(843)
Protokół 59
(843)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(843)
Uchwała Nr 56
(842)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(842)
Uchwała Nr 120
(842)
PROTOKÓŁ Nr 9
(842)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(842)
Protokół 3
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(841)
Uchwała Nr 43
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(841)
PROTOKÓŁ NR 63
(841)
PROTOKÓŁ NR 10
(841)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(840)
Protokół Nr XLVII / 2001
(840)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(840)
Uchwała Nr 328
(840)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją rozwoju wsi
(840)
Protokół
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(839)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(839)
Uchwała nr XXVI/240/04
(839)
Uchwała Nr 50
(839)
Protokół Nr L / 2002
(839)
Uchwała Nr 57
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(839)
Obwieszczenie
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(838)
PROTOKÓŁ NR 40
(838)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(838)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(838)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(837)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(837)
Protokół 72
(837)
PROTOKÓŁ NR LXX
(837)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(836)
Uchwała Nr 84
(836)
Uchwała Nr 27
(836)
Działalność charytatywna
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(836)
Protokół
(835)
Protokół
(835)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(835)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(835)
Protokół nr 10
(835)
Uchwała Nr 126
(835)
Protokół 16
(834)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(834)
Protokół
(834)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(834)
Obwieszczenie
(834)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(834)
Ogłoszenie
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(833)
Protokół nr 49
(833)
Protokół 67
(833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(833)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(832)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(832)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(832)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(831)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(831)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(831)
PROTOKÓŁ NR 70
(831)
Zarządzenie nr 254/2012
(831)
Zarządzenie nr 240/2012
(831)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(831)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(830)
Protokół nr V/2007
(830)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(830)
Protokół nr XXXII/2005
(830)
Uchwała Nr 102
(830)
Uchwała Nr 35
(830)
UCHWAŁA NR 86
(830)
Protokół nr XXXI/2005
(830)
Protokół LXXVIII
(830)
Protokół LXV
(830)
Uchwała Nr 32
(830)
Uchwała Nr 41
(829)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(829)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(829)
Uchwała Nr 55
(829)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(829)
Protokół 12
(829)
Protokół nr XXVIII/2004
(829)
Uchwała Nr 59
(829)
Obwieszczenie
(828)
U C H W A Ł A Nr 62
(828)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(828)
PROTOKÓŁ NR 26
(828)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(828)
Uchwała nr 98
(828)
Uchwała Nr 89
(828)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(828)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(827)
Uchwała Nr 93
(827)
Protokół 71
(827)
Protokół
(827)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(827)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(827)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(826)
Uchwała Nr 141
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(826)
PROTOKÓŁ NR 90
(826)
PROTOKÓŁ NR 27
(826)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(825)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(825)
Protokół 75
(825)
Protokół nr XLII/2006
(825)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(825)
Protokół 4
(824)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(824)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(824)
Protokół nr XV/2003
(824)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(824)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(823)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(823)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisj bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(823)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(823)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(823)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(823)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(822)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(822)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(822)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(821)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(821)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(821)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(821)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(821)
Uchwała Nr 112
(820)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(820)
Uchwała Nr 109
(820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(820)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(820)
Uchwała Nr 128
(820)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(819)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(819)
Uchwała Nr 37
(819)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(819)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(819)
Protokół nr 48
(818)
Uchwała Nr 36
(818)
Protokół 74
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(817)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(817)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(817)
Uchwała Nr 100
(816)
Protokół nr XXXVIII/2005
(816)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(816)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(816)
Obwieszczenie
(816)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(815)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(815)
Protokół nr XXIII/2004
(815)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(815)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(815)
Protokół Nr V / 2003
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(814)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(814)
Protokół
(814)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(814)
Uchwała Nr 28
(814)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(813)
Uchwała Nr 63
(813)
Protokół nr 6
(813)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(812)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(812)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(812)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(812)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(811)
Uchwała nr III/13/2002
(810)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(810)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(810)
Uchwała nr XXVII/260/04
(810)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(810)
Protokół nr X/2007
(810)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(810)
UCHWAŁA NR 76
(809)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(809)
Uchwała Nr IX/122/2011
(809)
Protokół nr III/2006
(809)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(808)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(808)
Zarządzenie nr 162/2012
(807)
Protokół nr 57
(807)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(807)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(807)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(807)
Protokół nr 37
(807)
Protokół nr 18
(807)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(807)
Uchwała Nr VII/100/2011
(807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(806)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(806)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(806)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(806)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(806)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(805)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(805)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(805)
PROTOKÓŁ nr 45
(805)
Protokół Nr LVII / 2002
(805)
Protokół nr 6
(805)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(805)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(805)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(804)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(804)
Ogłoszenie
(804)
Protokół
(804)
Uchwała Nr 105
(804)
Uchwała Nr X/130/2011
(804)
Protokół nr 14
(803)
Uchwała Nr 115
(803)
Protokół nr 11
(803)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(803)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(803)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(803)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(802)
Uchwała Nr 33
(802)
Uchwała Nr 123
(802)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(802)
Uchwała Nr III/32/2010
(802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(802)
Uchwała Nr 66
(802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją rozwoju wsi
(802)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(801)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(801)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(801)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(801)
Protokół nr 27
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(800)
Uchwała Nr XII/172/2012
(800)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(800)
Uchwała Nr 319
(800)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(799)
Protokół
(799)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(799)
Protokół nr XX/2004
(799)
Uchwała Nr 318
(799)
UCHWAŁA NR 325
(799)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(798)
Protokół LXVIII
(798)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(798)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(798)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(798)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(797)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(797)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(797)
Protokół Nr XLIX / 2001
(797)
Protokół nr 13
(797)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(797)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(797)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(797)
Uchwała Nr 114
(796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(796)
Protokół 18
(796)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(796)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(796)
Protokół
(795)
Uchwała nr VIII/66/03
(795)
Uchwała Nr 78
(795)
Protokół nr 24
(795)
Protokół Nr 46
(794)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(794)
Uchwała Nr 21
(794)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(794)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(793)
Protokół
(793)
Uchwała Nr 104
(793)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(793)
Zarządzenie nr 253/2012
(793)
U C H W A Ł A Nr 327
(792)
UCHWAŁA NR 77
(792)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(792)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(792)
PROTOKÓŁ NR 88
(792)
Obwieszczenie
(791)
Uchwała nr 79
(791)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(791)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(791)
Uchwała Nr XV/208/2008
(791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(791)
Uchwała Nr 320
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(790)
Protokół Nr LIV / 2002
(790)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(790)
Protokół
(790)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(790)
PROTOKÓŁ NR 64
(790)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(790)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(790)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(790)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(790)
Uchwała Nr 146
(790)
Protokół nr XXXIX/2006
(789)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(789)
UCHWAŁA NR 73
(789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(788)
Protokół LXIX
(788)
Protokół 9
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(788)
Obwieszczenie
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(787)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(787)
Protokół nr 18
(787)
Protokół nr 14
(787)
Uchwała Nr 24
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(786)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(786)
Uchwała Nr 148
(786)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(786)
Protokół 60
(786)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(786)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(786)
Protokół 2
(786)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(785)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(785)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(785)
PROTOKÓŁ Nr 82
(784)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(784)
Uchwała Nr 26
(784)
Protokół nr VII/2007
(784)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(784)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(784)
PROTOKÓŁ NR 3
(784)
Protokół
(783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(783)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(783)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(782)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(782)
Protokół nr 15
(782)
Protokół Nr LI / 2002
(782)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(782)
Uchwała Nr 121
(782)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(781)
PROTOKÓŁ NR LX
(781)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(781)
Uchwała Nr 1
(781)
Protokół nr 13
(781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(781)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(780)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(780)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(780)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(780)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(780)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(780)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(780)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(780)
Uchwała Nr 23
(780)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(780)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(780)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(779)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(779)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(779)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(779)
Uchwała Nr 25
(778)
Uchwała Nr VII/101/2011
(778)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(778)
Protokół 20
(778)
PROTOKÓŁ NR LXV
(778)
Uchwała Nr 11
(778)
PROTOKÓŁ Nr 17
(777)
Uchwała nr 92
(777)
Protokół Nr 58
(777)
Uchwała Nr 111
(777)
Uchwała Nr 101
(776)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(776)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(776)
Uchwała Nr 143
(776)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(776)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(776)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(776)
Protokół
(776)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(776)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(775)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(775)
Uchwała Nr 20
(775)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(775)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(775)
Protokół Nr LIX / 2002
(775)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(775)
Uchwała Nr 5
(774)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(774)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(774)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(774)
Protokół nr 8
(774)
Protokół nr 14
(774)
UCHWAŁA NR 313
(773)
Uchwała Nr 19
(773)
UCHWAŁA NR 70
(773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(773)
Protokół LXXIX
(773)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(773)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(773)
U C H W A Ł A Nr 82
(773)
Protokół nr IV/2006
(772)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(772)
Ogłoszenie
(772)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(772)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(772)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(772)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(772)
Protokół nr 73
(772)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(771)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(771)
Protokół nr 26
(771)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(771)
Uchwała Nr XX/266/2013
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(771)
Uchwała Nr 110
(771)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(770)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(770)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(770)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(770)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(770)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(770)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(770)
Uchwała Nr 125
(770)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(770)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(770)
Protokół nr 21
(770)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(770)
Uchwała Nr 13
(769)
PROTOKÓŁ Nr 25
(769)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(769)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(769)
PROTOKÓŁ NR 15
(769)
Zarządzenie nr 256/2012
(768)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(768)
Protokół nr 52
(768)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(768)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(767)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(767)
Protokół 3
(767)
PROTOKÓŁ NR 8
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(766)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(766)
Zarządzenie nr 174/2012
(766)
Ogłoszenie
(766)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(765)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(764)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(764)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(764)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(764)
Protokół nr II/2006
(764)
Protokół nr XXII/2004
(764)
Uchwała Nr 17
(764)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(764)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(763)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(763)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(763)
Uchwała nr XXXV/344/05
(763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(763)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(762)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(762)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(762)
Protokół Nr 54
(762)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(761)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(761)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(761)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(761)
Uchwała Nr III/34/2010
(761)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(761)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(760)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(760)
Dane podstawowe
(760)
Protokół nr 11
(760)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(760)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(760)
Uchwała Nr 145
(760)
Protokół nr 11
(760)
Zarządzenie nr 251/2012
(759)
Uchwała Nr 124
(759)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(759)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(759)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(759)
Protokół Nr IX / 2003
(759)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(759)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(759)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(758)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(758)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(758)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(758)
PROTOKÓŁ NR 81
(758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(757)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(757)
Ogłoszenie
(757)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(757)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(757)
Protokół LXVII
(757)
PROTOKÓŁ NR 20
(757)
Uchwała Nr 9
(757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(757)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(757)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(757)
Protokół
(756)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(756)
Protokół nr 12
(756)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(756)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(756)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(756)
U C H W A Ł A Nr 81
(756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(755)
Obwieszczenie
(755)
Protokół LXXIII
(755)
PROTOKÓŁ NR 72
(755)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(754)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(754)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(753)
Uchwała Nr 16
(753)
Uchwała Nr XI/143/2012
(753)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(752)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(752)
Protokół nr 7
(752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(752)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(752)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(752)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(751)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(751)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(751)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(751)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(751)
Uchwała nr XLI/414/06
(750)
PROTOKÓŁ NR 68
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(750)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(750)
Uchwała Nr 147
(749)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(749)
Ogłoszenie
(749)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(749)
Podatki lokalne w 2017 r.
(749)
Protokół nr 9
(749)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(749)
Uchwała Nr II/29/2014
(749)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(749)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(748)
PROTOKÓŁ NR 37
(748)
Uchwała Nr 142
(748)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(748)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(748)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(748)
Protokół nr XXVII/2004
(747)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(747)
Protokół 13
(747)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(747)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(746)
Zarządzenie nr 220/2012
(746)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(746)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(746)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(746)
Uchwała nr XL/398/2006
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(746)
Uchwała Nr XI/167/2012
(745)
Obwieszczenie
(745)
Protokół nr 16
(745)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(745)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(745)
Protokół nr 22
(745)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(745)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(745)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(745)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(745)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(744)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(744)
Uchwała nr XXIV/225/04
(744)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(744)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(744)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(744)
Protokół nr XVII/2003
(744)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(744)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(744)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(744)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(744)
Uchwała Nr XI/166/2012
(743)
Ogłoszenie
(743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(743)
Protokół nr 14
(743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(743)
2011 rok
(743)
Protokół nr 45
(743)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(743)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(743)
Protokół Nr LII / 2002
(743)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(743)
Protokół 15
(742)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(742)
Uchwała Nr XII/171/2012
(742)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(742)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(742)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(742)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(742)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(742)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(742)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(742)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(741)
Uchwała nr XXXII/308/05
(741)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(741)
Uchwała Nr 15
(741)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(741)
2010 rok
(741)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(741)
Protokół LXX
(741)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(740)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(740)
Protokół LXXX
(740)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(740)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(740)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(740)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(740)
Protokół LXXXIV
(740)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(740)
Uchwała Nr 122
(739)
Struktura własnościowa
(739)
Uchwała Nr 67
(739)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(739)
Uchwała Nr 329
(739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(739)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(739)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(738)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(738)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(738)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(738)
Protokół Nr IV / 2003
(738)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(738)
Protokół LXII
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(737)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(737)
Uchwała Nr 324
(737)
Ogłoszenie
(737)
Protokół 3
(737)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(736)
Uchwała Nr VI/91/2011
(736)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(736)
Uchwała Nr XV/190/2012
(736)
2011 rok
(736)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(736)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(736)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(736)
PROTOKÓŁ NR 39
(735)
Obwieszczenie
(735)
Protokół nr 8
(735)
Protokół nr 30
(735)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(734)
Uchwała Nr 6
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(734)
Zarządzenie nr 198/2012
(734)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(734)
Ogłoszenie
(734)
PROTOKÓŁ NR 71
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(734)
Protokół nr 23
(734)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(734)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(733)
Zarządzenie nr 234/2012
(733)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(733)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(733)
Protokół nr 26
(733)
Protokół nr 28
(733)
Protokół nr 17
(733)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(733)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(733)
Protokół 63
(732)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(732)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(732)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(732)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(732)
UCHWAŁA NR 4
(732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(731)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(731)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(731)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(731)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(731)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(730)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(729)
Obwieszczenie
(729)
Zarządzenie nr 214/2012
(729)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(729)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(728)
UCHWAŁA NR 321
(728)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(728)
PROTOKÓŁ NR 31
(728)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(728)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(728)
2011 rok
(728)
Protokół LXI
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(727)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(727)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(726)
Ogłoszenie
(726)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(726)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(726)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(726)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(726)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(725)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(725)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(725)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(725)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(725)
Protokół
(725)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(724)
Protokół nr 8
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(724)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(724)
Uchwała nr 326
(724)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(723)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(723)
UCHWAŁA NR 314
(723)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(723)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(723)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(723)
Protokół 6
(722)
PROTOKÓŁ NR 12
(722)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(722)
Uchwała Nr V/65/2011
(722)
Uchwała Nr 14
(722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(722)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(722)
Zarządzenie nr 68/2012
(722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(721)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(721)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(721)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(721)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(720)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(720)
OGŁOSZENIE
(720)
Protokół
(720)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(720)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(720)
PROTOKÓŁ NR 48
(720)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(719)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(719)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(719)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(719)
Protokół
(718)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(718)
Uchwała nr VI/91/07
(718)
Protokół nr 10
(718)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(718)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(718)
Uchwała nr XLI/412/06
(718)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(718)
rok 2013
(717)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(717)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(717)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(717)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(716)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(716)
Protokół nr 20
(716)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(716)
Protokół 2
(716)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(716)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(715)
Protokół LXXXI
(715)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(715)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(715)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(715)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(715)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(715)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(715)
Protokół nr 63
(714)
Ogłoszenie
(714)
Uchwała Nr XV/197/2012
(714)
2011 rok
(714)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(714)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(714)
Protokół 1
(714)
PROTOKÓŁ NR 29
(714)
Protokół
(713)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(713)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(713)
Ogłoszenie
(713)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(713)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(713)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(713)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(713)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(713)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(712)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(712)
Uchwała Nr 323
(712)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(712)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(711)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(711)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(711)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(710)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(710)
Protokół 5
(710)
Zarządzenie nr 170/2012
(710)
Uchwała Nr 317
(710)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(710)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(710)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(710)
Protokół Nr 22
(710)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(709)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(709)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(709)
UCHWAŁA NR 10
(709)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(709)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(709)
Uchwała nr XI/108/03
(709)
OBWIESZCZENIE
(708)
Uchwała Nr X/129/2011
(708)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(708)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(708)
Protokół nr 7
(708)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(707)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(707)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(707)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(707)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(707)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(707)
Protokół 5
(707)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(707)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(707)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(706)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(706)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(706)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(706)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(706)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(705)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(705)
Protokół nr 9
(705)
Protokół nr 12
(705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(705)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(705)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(705)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(704)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(704)
Protokół nr 15
(704)
2010 rok
(704)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(703)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(703)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(703)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(702)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(702)
Status prawny
(702)
Protokół LXXVII
(702)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(702)
Zarządzenie Nr 160/2010
(701)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(701)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(701)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(701)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(701)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(701)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(701)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(701)
UCHWAŁA NR 315
(700)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(700)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(700)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(700)
Protokół nr 15
(700)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(700)
PROTOKÓŁ NR 34
(700)
Zarządzenie nr 31/2012
(700)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(700)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(699)
Uchwała nr XLI/415/06
(699)
Protokół nr 24
(699)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(699)
Uchwała nr XLIV/443/06
(698)
Zarządzenie nr 122/2010
(698)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(698)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(698)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(698)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(698)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(698)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(698)
Uchwała nr XXXV/338/05
(698)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(697)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(697)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(697)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(696)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(696)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(696)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(696)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(696)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(696)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(696)
DECYZJA nr 653/2013
(696)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(696)
Uchwała nr 312
(696)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(695)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(695)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(695)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(694)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(694)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(694)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(694)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(693)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(693)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(693)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(693)
Protokół nr 24
(693)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(693)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(692)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(692)
Uchwała Nr V/45/03
(692)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(692)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(692)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(692)
Uchwała nr III/36/06
(691)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(691)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(691)
Protokół 6
(691)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(691)
Protokół nr 9
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(690)
Uchwała nr IV/36/02
(690)
2012 rok
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(690)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(689)
PROTOKÓŁ NR 65
(689)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji
(689)
Uchwała Nr V/54/2015
(689)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(688)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(688)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(688)
Uchwała nr XL/390/06
(688)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(688)
Protokół ze wsólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(688)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(688)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(688)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(687)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(687)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(687)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(686)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(686)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(686)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(685)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(685)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(685)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(685)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(685)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(685)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(685)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(685)
Protokół komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(685)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(684)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(684)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(684)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(684)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(684)
Uchwała nr XX/182/04
(684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(684)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(684)
Uchwała nr VI/91/07
(683)
Uchwała nr V/45/07
(683)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(683)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(683)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(683)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(683)
Przedmiot działalności i kompetencje
(683)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(682)
Uchwała Nr XI/135/2012
(682)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(682)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(682)
Organizacja
(682)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(682)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(682)
2012 rok
(682)
Uchwała nr VI/69/07
(681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(681)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(681)
Zarządzenie nr 169/2010
(681)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(681)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(680)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(680)
Archiwum
(680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(679)
Uchwała nr XI/101/03
(679)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(679)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(678)
Ogłoszenie
(678)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją komunalno-finansową
(678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(678)
Protokół nr 18
(678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(678)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(677)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(677)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(677)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(677)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(677)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(677)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(677)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(677)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(676)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(676)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(676)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(676)
Obwieszczenie
(676)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(675)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(675)
Uchwała nr XIII/137/03
(675)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(675)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(675)
Zarządzenie nr 124/2012
(675)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(675)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(674)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(674)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(674)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(673)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(673)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(673)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(673)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(673)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(673)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(673)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(672)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(672)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(672)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(672)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(671)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(671)
Protokół 4
(671)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(671)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(671)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(671)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(671)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(671)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(671)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(671)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(671)
Protokół
(670)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(670)
Ogłoszenie
(670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(670)
Protokół nr 25
(669)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(669)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(669)
Uchwała Nr XV/198/2012
(669)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(669)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(669)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(669)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(669)
Protokół LXXXIII
(669)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(668)
Zarządzenie nr 112/2012
(668)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(668)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(668)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(668)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(668)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(668)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(667)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(667)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(667)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(667)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(667)
Protokół nr 30
(667)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(667)
Zarządzenie nr 145/2012
(667)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(666)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(666)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(666)
Protokół 4
(666)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(666)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(666)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(666)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(666)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(666)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(666)
Uchwała Nr XV/187/2012
(666)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(665)
Uchwała nr III/25/06
(665)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(665)
Protokół 5
(665)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(665)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(665)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(665)
Zarządzenie nr 103/2012
(665)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(665)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(665)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(664)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(664)
Protokół 14
(664)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(663)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(663)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(663)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(663)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(663)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(663)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(663)
Protokół nr 13
(663)
Uchwała nr XXVII/256/04
(663)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(662)
Protokół 19
(662)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(662)
Uchwała nr XX/181/04
(661)
Protokół nr 15
(661)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(660)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(660)
2011 rok
(660)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(660)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(660)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(660)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(660)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(660)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(659)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(659)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(659)
Obwieszczenie
(659)
Uchwała nr XXXII/306/05
(659)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(659)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(659)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(658)
OGŁOSZENIE
(658)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(658)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(658)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(658)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(658)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(658)
Uchwała nr VIII/120/2015
(657)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(657)
Uchwała nr XIX/174/04
(657)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(657)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(657)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(657)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(657)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(656)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(656)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(656)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(656)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(656)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(656)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(656)
Uchwała nr VIII/70/03
(656)
Uchwała nr VIII/64/03
(656)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(656)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(656)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(655)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(655)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackieg
(655)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(655)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(655)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(655)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(655)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(654)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(654)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(654)
Uchwała Nr VII/99/2011
(654)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(654)
Uchwała nr VII/104/07
(654)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(654)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(653)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(653)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(653)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(653)
Uchwała Nr VII/226/2008
(653)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(651)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(651)
Uchwała nr XXII/204/04
(651)
Protokół 24
(651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(651)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(651)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(651)
Uchwała nr VIII/72/03
(650)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(650)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(650)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(650)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(650)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(650)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(650)
Uchwała nr XV/146/03
(650)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(650)
Uchwała nr XI/99/03
(650)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(650)
Uchwała nr XII/118/03
(650)
Uchwała nr VII/104/07
(649)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(649)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(649)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(649)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(649)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(649)
Protokół nr 23
(649)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(648)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(648)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(648)
Protokół 11
(648)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(648)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(647)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(647)
Uchwała nr XII/115/03
(647)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(647)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(646)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(646)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(646)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(646)
Protokół 1
(646)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(646)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(646)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(646)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(646)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(646)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(645)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(645)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(645)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(645)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(645)
Uchwała nr III/14/2002
(644)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(644)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(644)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(644)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(644)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(644)
Protokół nr 17
(643)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(643)
Uchwała nr XXXV/351/05
(643)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(643)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(643)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(643)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(643)
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WE WRZEŚNI
(643)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(642)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(642)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(642)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(642)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(642)
Uchwała nr XL/388/06
(642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(642)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(642)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(642)
Obwieszczenie
(641)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(641)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(641)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(641)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(641)
Protokół nr XXXVII/2005
(641)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(641)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(641)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(641)
Uchwała nr II/7/2002
(641)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(640)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(640)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(640)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(640)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(639)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(639)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(639)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(639)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(639)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(639)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(639)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(639)
O B I E S Z C Z E N I E
(639)
Uchwała nr XLIV/437/06
(638)
Protokół 21
(638)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(637)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(637)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(637)
Protokoły z komisji Doraźnej
(637)
Zarządzenie nr 159/2012
(637)
Uchwała nr XII/114/03
(637)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(637)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(637)
Uchwała nr V/60/07
(637)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(636)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(636)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(636)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(636)
Uchwała Nr XV/186/2012
(636)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(636)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(635)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(635)
Protokół nr 18
(635)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(635)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(635)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(635)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(634)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(634)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(634)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(634)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(634)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(634)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(634)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(633)
Uchwała nr XXXV/341/05
(633)
Uchwała Nr XI/144/2012
(633)
Uchwała nr XLIII/424/06
(633)
Uchwała nr XII/112/03
(633)
Ogłoszenie
(633)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(633)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(633)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(633)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(633)
2010 rok
(632)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(632)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(632)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(632)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(631)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(631)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(631)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(630)
Ogłoszenie
(630)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(630)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(630)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(630)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(630)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(629)
rok 2012
(629)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(629)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(629)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(629)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(629)
Uchwała nr II/11/10
(629)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(628)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(628)
Ogłoszenie
(628)
Uchwała nr IV/45/2011
(628)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(628)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(628)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(628)
Uchwała Nr V/69/11
(628)
Uchwała nr XXXII/307/05
(627)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(627)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(627)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(627)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(627)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(626)
Uchwała nr XLIII/425/06
(626)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(626)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(626)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(626)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(626)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(626)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(626)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(625)
Uchwała Nr V/66/2011
(625)
Uchwała nr XXXII/310/05
(625)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(625)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(625)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(625)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(625)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(624)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(624)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(624)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(624)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(624)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(623)
Ogłoszenie
(623)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(623)
Protokół 10
(623)
Uchwała Nr XV/191/2012
(623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(623)
Protokół nr 11
(622)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(622)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(622)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(622)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(622)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(622)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(621)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(621)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(621)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(621)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(621)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(621)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(621)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(620)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(620)
Uchwała nr XXVI/241/04
(620)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(620)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(620)
2012 rok
(620)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(620)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(620)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(620)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(620)
Protokół z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(620)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(620)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(619)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(619)
ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
(619)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(619)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(619)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(619)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(619)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(619)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(619)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(618)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(618)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(618)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(618)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(618)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(618)
rok 2010
(618)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(618)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(618)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku
(618)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(618)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(617)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(617)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(617)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(617)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(617)
Uchwała nr III/27/06
(616)
Uchwała nr VIII/65/03
(616)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(616)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(616)
Zarządzenie nr 72/2012
(616)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(616)
Uchwała Nr I/21/2014
(615)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(615)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(615)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(615)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(615)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(615)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(615)
Protokół 2
(614)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(614)
Uchwała nr VIII/79/03
(614)
Uchwała nr III/26/06
(614)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(614)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(614)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(613)
2010
(613)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(613)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(613)
UCHWAŁA Nr XXX/398/2010
(613)
Uchwała nr XII/123/03
(613)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(613)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(613)
UCHWAŁA Nr XXX/406/2010
(613)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(612)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(612)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(612)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(612)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(612)
Protokół 23
(611)
ZARZĄDZENIE Nr 222/2006
(611)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(611)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(610)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(610)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(610)
Ogłoszenie
(609)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(609)
Uchwała Nr IX/112/2011
(609)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(609)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(608)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(608)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(608)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(608)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(608)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(608)
UCHWAŁA NR XXXIV/448/2010
(608)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(608)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(608)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(607)
Uchwała nr XXXIV/455/2010
(607)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(607)
Protokół 3
(607)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(607)
Uchwała Nr XI/162/2012
(607)
Uchwała nr XXXV/343/05
(606)
Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(606)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(606)
Przebudowa budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni
(606)
Uchwała nr II/9/2002
(606)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni (II przetarg)
(606)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(605)
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
(605)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(605)
Zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ulicy Kosynierów we Wrześni
(605)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(604)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(604)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(604)
Uchwała nr III/15/2002
(604)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(604)</