BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
8270749
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-02-2018
Informacja o samorządzie
(227748)
Zamówienia publiczne
(88515)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(76639)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(49602)
Przetargi 2015
(45800)
Oferty pracy
(42446)
Przetargi 2014 - archiwum
(40921)
Aktualne oferty pracy
(40392)
Urząd Miasta i Gminy
(37252)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(34224)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(33931)
Przetargi 2016
(30829)
Władze
(30660)
Przetargi 2017
(27849)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(26301)
Kontakt
(25097)
Przetargi - archiwum 2012
(24670)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(23454)
Akty prawne i protokoły
(23285)
Podatki lokalne
(21120)
Przetargi - archiwum 2013
(21007)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(18898)
Opłata śmieciowa
(18385)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(17983)
Oświadczenia majątkowe radnych
(15492)
Aktualne wyniki naborów
(14829)
Jednostki organizacyjne gminy
(14079)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(13907)
Uchwały Rady Miejskiej
(13697)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(13200)
Archiwum zakładowe
(12427)
Sprawy finansowe
(12051)
Rada Miejska we Wrześni
(12004)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11633)
Jednostki pomocnicze gminy
(11144)
Zarządzenia Burmistrza
(11122)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(11083)
Ogłoszenia
(10721)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(10439)
Zastępcy Burmistrza
(10339)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(10171)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(10151)
Konsultacje społeczne
(9911)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(9862)
Publicznie dostępne wykazy danych
(9248)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(8705)
Informacja o wynikach przetargów
(8319)
Archiwum ofert pracy
(8226)
Spółki z udziałem gminy
(7850)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7849)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7026)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(6820)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6408)
Ogłoszenia
(6348)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(6252)
Deklaracja
(6097)
Protokoły z sesji
(6086)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5959)
Przetargi - archiwum
(5766)
Archiwum wyników naborów
(5520)
Archiwum 2001-2002
(5488)
Sprawozdania finansowe
(5472)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5444)
Składy Komisji
(5363)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(5261)
Terminy wpłaty opłaty
(4988)
Placówki oświatowe
(4938)
Uchwała budżetowa
(4904)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4867)
Zmiany Budżetowe
(4814)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4771)
Segregacja odpadów komunalnych
(4768)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(4748)
Schronisko dla zwierząt
(4624)
Protokoły z komisji edukacji
(4586)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(4550)
Nazwy i adresy
(4529)
Muzeum Regionalne
(4434)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4369)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(4362)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4332)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4292)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4230)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4140)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4134)
Majątek komunalny
(4132)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4083)
Statut Miasta i Gminy
(4036)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(4007)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3968)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3968)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3940)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3935)
Uchwały Zarządu
(3928)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3926)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3910)
Rocznik 2014
(3898)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3894)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3889)
Biblioteka Publiczna
(3832)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3806)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3792)
Opłaty lokalne
(3773)
Statut Miasta i Gminy Września
(3764)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3698)
Rocznik 2015
(3685)
Rocznik 2014
(3589)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3582)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3576)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3567)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3540)
Rocznik 2012
(3509)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3506)
Rocznik 2012
(3506)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3506)
Zgromadzenia publiczne
(3506)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3488)
Przetargi 2018
(3452)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Podatki lokalne w roku 2018 - druki interaktywne
(3435)
Rocznik 2013
(3433)
Rocznik 2013
(3300)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3286)
Petycje
(3209)
Rocznik 2010
(3179)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3132)
Rocznik 2011
(3109)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3098)
Petycje
(3057)
Podstawa prawna systemu
(3022)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3015)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2982)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2979)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2967)
Rocznik 2008
(2948)
Protokoły z komisji budżetowej
(2943)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2942)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2936)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2909)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2903)
Rocznik 2015
(2896)
PROTOKÓŁ NR 63
(2849)
PROTOKÓŁ NR 69
(2834)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2825)
Protokoły z komisji oświaty
(2824)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2821)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2817)
Rocznik 2011
(2817)
Protokoły z komisji zdrowia
(2811)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2804)
Rocznik 2005
(2801)
Oświadczenie majątkowe
(2778)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2774)
Rocznik 2009
(2773)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2773)
Deklaracja elektroniczna
(2772)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2744)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2737)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2733)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2725)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2722)
Archiwum 2011
(2720)
2014 rok
(2700)
PROTOKÓŁ NR 61
(2690)
PROTOKÓŁ NR 67
(2684)
PROTOKÓŁ NR 70
(2669)
PROTOKÓŁ NR 60
(2669)
PROTOKÓŁ NR 58
(2668)
PROTOKÓŁ NR 66
(2658)
Protokół 59
(2653)
2012 rok
(2649)
Podatek rolny w 2015 roku
(2599)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2591)
PROTOKÓŁ NR 65
(2586)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2586)
Worki do segregacji odpadów
(2575)
PROTOKÓŁ NR 64
(2574)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2570)
Plany zamówień publicznych
(2555)
2013 rok
(2544)
Protokół nr 62
(2539)
Rocznik 2006
(2515)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2515)
PROTOKÓŁ NR 68
(2508)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2500)
Rocznik 2007
(2489)
PROTOKÓŁ NR 71
(2474)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2439)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2438)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2430)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2424)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2414)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2408)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2403)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2399)
2011 rok
(2383)
Rocznik 2003
(2354)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2347)
Rocznik 2002
(2326)
Rocznik 2004
(2324)
Opłata targowa
(2322)
za 2010 rok
(2320)
2011 rok
(2319)
Rocznik 2005
(2318)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2317)
Nieograniczone
(2315)
Informacja o wyborze oferty
(2309)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2308)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2293)
Rocznik 2010
(2274)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2268)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2245)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(2243)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2243)
Rocznik 2009
(2240)
Rocznik 2008
(2238)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2235)
Majątek komunalny
(2232)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2230)
Podatki lokalne w roku 2016
(2228)
Rocznik 2007
(2200)
Rocznik 2004
(2194)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2190)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2184)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2172)
2013 rok
(2169)
Rocznik 2006
(2163)
Rocznik 2016
(2153)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2149)
Rocznik 2003
(2132)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2113)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2110)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2106)
Lobbing
(2101)
Przedszkola
(2090)
Oświadczenie majątkowe
(2087)
Podatki lokalne w 2018 r.
(2087)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2071)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2061)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2054)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2051)
2014 rok
(2050)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2038)
Rocznik 2017
(2037)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(2017)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2012)
Poziomy recyklingu
(2010)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2008)
Konkursy
(1996)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1984)
Inne ogłoszenia
(1979)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1975)
2012 rok
(1968)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1968)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1942)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1941)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1940)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1939)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1934)
Rocznik 2016
(1930)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1926)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół Nr 60
(1916)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1914)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1901)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1901)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1891)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1882)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1880)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1877)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1870)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1853)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1852)
Protokół nr 19
(1847)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1841)
Rada Nadzorcza
(1830)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1830)
Oświadczenie majątkowe
(1817)
Rocznik 2001
(1812)
Oświadczenie majątkowe
(1811)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1809)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1809)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1806)
Oświadczenie majątkowe
(1802)
2010 rok
(1785)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1784)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1783)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1782)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1780)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1775)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1773)
Uchwała Nr X/132/2011
(1772)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1763)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1760)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1758)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1757)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1757)
Oświadczenie majątkowe
(1755)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1755)
Gimnazja
(1753)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1751)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1741)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1740)
CRP Sp. z o. o.
(1735)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1734)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1730)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1729)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1728)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1724)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1722)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1720)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1716)
Oświadczenie majątkowe
(1707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1706)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1705)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1700)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1690)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1690)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1679)
Unieważnienia przetargów
(1677)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1669)
Oświadczenie majątkowe
(1663)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1660)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1655)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1650)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1645)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1640)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1637)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1636)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1635)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1635)
Protokół nr XIV/2003
(1624)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1623)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1622)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1622)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1620)
Rocznik 2002
(1619)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1618)
Zarząd
(1617)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1610)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1608)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1600)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1600)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1598)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1597)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1593)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1592)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1590)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1585)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1581)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1575)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1574)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1573)
2012 rok
(1573)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1573)
PROTOKÓŁ NR 53
(1572)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1571)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1571)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1570)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1567)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1566)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1566)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1564)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1564)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1564)
PROTOKÓŁ NR 42
(1560)
Adres
(1558)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1557)
Archiwum 2012
(1557)
Nazwa i adres
(1556)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1552)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1551)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1551)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1551)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1551)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1546)
2009 rok
(1546)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1544)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1542)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1541)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1539)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1537)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1537)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1535)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1534)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1531)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1528)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1522)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1521)
Uchwała Nr II/31/2014
(1519)
Archiwum
(1517)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1517)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1515)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1514)
Protokół
(1514)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1513)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1512)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1511)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1509)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1504)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1504)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1498)
Oświata Niepubliczna
(1495)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1494)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1492)
Protokół
(1490)
Protokół 1
(1488)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1487)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1486)
Protokół Nr LX / 2002
(1486)
Paweł-Trans
(1485)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1482)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1482)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1481)
PROTOKÓŁ NR 18
(1480)
Protokół Nr 46
(1479)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1479)
Protokół
(1478)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1474)
Uchwała Nr III/17/2010
(1474)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1473)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1473)
2010 rok
(1472)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1472)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1471)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1469)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1469)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1469)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1466)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1461)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1460)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1458)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1457)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1457)
DECYZJA Nr 600/2010
(1456)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1456)
PROTOKÓŁ NR 66
(1455)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1455)
PROTOKÓŁ NR 32
(1454)
za 2009 rok
(1453)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1452)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1452)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1451)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1446)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1446)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1445)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1444)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1442)
PROTOKÓŁ NR 84
(1442)
Umowa spółki
(1439)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1437)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1435)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1435)
PROTOKÓŁ NR 47
(1434)
Protokół 69
(1434)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1433)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1433)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1429)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1428)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1428)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1428)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1428)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1428)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1428)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1427)
Protokół 47
(1427)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1423)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1423)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1422)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1422)
Protokół NR 57
(1420)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1415)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1415)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1415)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1414)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1414)
PROTOKÓŁ NR 85
(1413)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1411)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1410)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1410)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1410)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1408)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1407)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1407)
PROTOKÓŁ NR 30
(1406)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1405)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1405)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1405)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1404)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1403)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1402)
PROTOKÓŁ NR 87
(1401)
Protokół 43
(1401)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1401)
DECYZJA nr 360/2013
(1399)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1397)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1397)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1396)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1396)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1395)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1394)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1393)
Protokół 3
(1393)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1392)
Protokół LXVI
(1391)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1389)
Protokół 48
(1388)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1388)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1388)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1388)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1387)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1386)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1385)
Protokół 62
(1385)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1383)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1383)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1383)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1382)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1381)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1379)
PROTOKÓŁ NR 54
(1379)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1379)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1378)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1378)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1378)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1376)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1375)
Uchwała Nr 322
(1375)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1374)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1374)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1374)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1372)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1372)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1371)
Protokół
(1371)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1370)
Sprzedaż lokali komunalnych
(1369)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1367)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1367)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1367)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1366)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1366)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1366)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1364)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1363)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1363)
Nazwa i adres
(1362)
Protokół Nr I / 2002
(1362)
Protokół Nr 62
(1361)
Protokół Nr 56
(1361)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1360)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1360)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1359)
Protokół nr 32
(1358)
PROTOKÓŁ NR 14
(1357)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1356)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1354)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1354)
Protokół nr 45
(1352)
Protokół Nr LIII / 2002
(1352)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1351)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1351)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1350)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1350)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1348)
PROTOKÓŁ NR 89
(1348)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1348)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1348)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1347)
Protokół
(1346)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1346)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1344)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1344)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1343)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1343)
PROTOKÓŁ NR 4
(1342)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1342)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1342)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1341)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1340)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1339)
PROTOKÓŁ NR 11
(1339)
Protokół nr 30
(1337)
Protokół nr 67
(1336)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1336)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1336)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1335)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1334)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1333)
Protokół nr 61
(1332)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1332)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1330)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1330)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1329)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1329)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1328)
Ograniczone
(1326)
Protokół Nr 50
(1326)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1325)
PROTOKÓŁ NR 43
(1325)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1325)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1324)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1324)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1324)
Protokół nr 10
(1323)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1323)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1323)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1322)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1322)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1321)
za 2007 rok
(1320)
Protokół 49
(1319)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1319)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1318)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1318)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1317)
Protokół nr 21
(1316)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1316)
Obwody głosowania
(1315)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1315)
Protokół Nr 51
(1314)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1313)
Protokół nr 56
(1313)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1312)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1312)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1311)
Protokół 2
(1311)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1310)
Protokół 38
(1310)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1309)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1309)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1308)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1308)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1308)
Protokół nr 22
(1308)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1307)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1307)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1307)
PROTOKÓŁ NR 38
(1306)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1306)
PROTOKÓŁ NR 7
(1305)
PROTOKÓŁ NR 23
(1303)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1299)
Uchwała Nr 12
(1299)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1299)
Protokół 61
(1298)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1298)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1297)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1297)
PROTOKÓŁ NR 13
(1297)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1296)
Protokół Nr LVIII
(1295)
Protokół
(1295)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1293)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1293)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1293)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1292)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1292)
za 2006 rok
(1292)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1292)
PROTOKÓŁ NR 61
(1292)
Protokół Nr VIII / 2003
(1292)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1291)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1290)
za 2005 rok
(1290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1288)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1288)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1288)
2009 rok
(1287)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1287)
Uchwała nr IV/37/06
(1285)
PROTOKÓŁ NR 52
(1285)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1284)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1284)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1284)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1283)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1283)
Protokół LXXV
(1283)
Protokół nr 53
(1282)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1282)
PROTOKÓŁ NR 57
(1281)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1281)
Protokół
(1280)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1278)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1278)
Protokół nr XXXIII/2005
(1274)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1274)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1272)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1271)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1270)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1270)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1268)
Protokół 12
(1267)
Protokół nr 51
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1266)
2015 rok
(1266)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1264)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1263)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1263)
Uchwała nr VI/86/2011
(1262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1262)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1262)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1261)
PROTOKÓŁ NR 51
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1260)
Protokół 66
(1259)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1258)
Protokół 41
(1257)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1257)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1256)
Protokół 68
(1256)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1256)
Protokół nr VI/2011
(1255)
PROTOKÓŁ NR 65
(1254)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1253)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1253)
Protokół nr 17
(1252)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1252)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1251)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1250)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1250)
Protokół
(1249)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1248)
PROTOKÓŁ NR 64
(1247)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1247)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1247)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1246)
Ogłoszenie
(1246)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1246)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1245)
Protokół nr 59
(1245)
PROTOKÓŁ NR 16
(1245)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1245)
Dane podstawowe
(1244)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1243)
PROTOKÓŁ NR 41
(1243)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1242)
PROTOKÓŁ NR 36
(1241)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1241)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1240)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1240)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1240)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1240)
Protokół Nr 50
(1239)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1237)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1237)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1236)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1235)
Protokół Nr V / 2003
(1235)
Protokół
(1235)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1234)
Protokół Nr LVI / 2002
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1231)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1231)
Protokół Nr III / 2002
(1230)
Protokół nr 18
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1230)
Protokół 4
(1230)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1230)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1229)
Protokół 45
(1229)
Protokół 74
(1228)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1228)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1228)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1228)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1227)
Rocznik 2017
(1227)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1226)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1224)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1224)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1223)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1223)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1222)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1222)
Ogłoszenie
(1222)
Protokół Nr II / 2002
(1222)
Protokół Nr LV / 2002
(1221)
Protokół LXXI
(1220)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1220)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1220)
Protokół nr XXVI/2004
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1220)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1219)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1218)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1218)
Protokół
(1218)
Ogłoszenie
(1217)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1216)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1215)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1215)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1214)
Zarządzenie Nr 59
(1214)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1214)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1214)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1213)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1213)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1213)
Protokół Nr L / 2002
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1212)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1212)
Protokół nr 11
(1211)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1211)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1211)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1211)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1210)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1210)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1209)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1209)
za 2008 rok
(1209)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1208)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1207)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1207)
Protokół nr XVIII/2004
(1207)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1207)
Protokół
(1207)
PROTOKÓŁ NR 28
(1206)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1206)
Protokół 16
(1206)
Umowy o zamówienia publiczne
(1205)
Uchwała Nr V/80/2011
(1205)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1205)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1204)
Protokół nr 6
(1204)
Protokół Nr 47
(1204)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1204)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1204)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1203)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1203)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1202)
Protokół
(1201)
Protokół 50
(1201)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1200)
Protokół
(1200)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1200)
Protokół 75
(1199)
Protokół nr 16
(1199)
Protokół nr 50
(1199)
Protokół nr 55
(1198)
UCHWAŁA NR 69
(1198)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1196)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1196)
Protokół Nr LVII / 2002
(1195)
Protokół 6
(1195)
Protokół Nr VI / 2003
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1194)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1194)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1193)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1193)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1193)
Protokół nr 13
(1193)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1192)
Protokół nr 53
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1191)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1190)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1190)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1189)
Protokół
(1188)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1188)
Uchwała Nr X/131/2011
(1188)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1187)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1186)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1186)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1186)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1186)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1186)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1185)
Protokół nr 27
(1185)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1185)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1185)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1184)
Protokół LXXXII
(1184)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1184)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1184)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1184)
Protokół nr 41
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1183)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1183)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1182)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1182)
2011 rok
(1182)
Protokół
(1182)
PROTOKÓŁ NR 21
(1181)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1179)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1179)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1179)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1179)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1179)
Protokół nr 34
(1179)
Protokół
(1179)
Protokół Nr VII / 2003
(1179)
Protokół nr XXIV/2004
(1179)
Protokół
(1178)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1178)
PROTOKÓŁ NR 60
(1178)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1178)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1177)
Protokół Nr LI / 2002
(1177)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1176)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1176)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1175)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1175)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1175)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1175)
Protokół nr 7
(1175)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1175)
PROTOKÓŁ NR 2
(1174)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1174)
Protokół nr XII/2003
(1174)
Protokół nr 39
(1174)
Protokół nr XXX/2005
(1173)
PROTOKÓŁ NR 62
(1173)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1172)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1172)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1172)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1172)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1172)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1172)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1171)
Protokół 46
(1171)
Protokół nr XLI/2006
(1171)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1171)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1170)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1170)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1170)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1169)
Protokół nr XXIX/2005
(1169)
Ogłoszenie
(1169)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1169)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1169)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1168)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1167)
PROTOKÓŁ NR 56
(1167)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1167)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1167)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1167)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1167)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1166)
Protokół nr 7
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1165)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1165)
Protokół nr 55
(1164)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1164)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1163)
Protokół 1
(1163)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1163)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1162)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1161)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1160)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1160)
Protokół nr IX/2007
(1159)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1158)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1158)
Protokół nr 15
(1158)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1158)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1158)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1158)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1157)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1157)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1157)
Protokół 64
(1157)
PROTOKÓŁ NR 49
(1156)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1156)
Protokół 65
(1156)
Protokół nr 14
(1156)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1155)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1154)
UCHWAŁA NR 80
(1154)
Protokół nr XIX/2004
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1154)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1154)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1154)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1154)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1153)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1151)
PROTOKÓŁ NR 35
(1150)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1149)
Protokół nr XXXIV/2005
(1149)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1148)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1148)
Status prawny
(1147)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1147)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1147)
PROTOKÓŁ NR 55
(1146)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1146)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1146)
PROTOKÓŁ NR 24
(1146)
Protokół nr XIII/2003
(1146)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1145)
PROTOKÓŁ NR 44
(1145)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1145)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1145)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1145)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1145)
Protokół nr 7
(1144)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1144)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1144)
Struktura własnościowa
(1143)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1143)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1143)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1143)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1142)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1142)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1142)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1142)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1141)
Protokół 44
(1141)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1140)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1140)
Protokół 18
(1139)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1138)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1138)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1138)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1138)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1137)
Protokół 39
(1137)
Protokół Nr 46
(1136)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1136)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1135)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1135)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1135)
Protokół nr 28
(1135)
Protokół nr 51
(1134)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1133)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1133)
Protokół nr XI/2003
(1133)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1133)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1133)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1132)
Protokół LXXVI
(1132)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1132)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1132)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1131)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1130)
Protokół LX
(1130)
Obwieszczenie
(1130)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1130)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1129)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1129)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1128)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1128)
Uchwała nr 95
(1128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1127)
Organizacja
(1127)
Uchwała Nr III/32/2010
(1127)
Uchwała Nr 44
(1127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1126)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1126)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1126)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1126)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1125)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1124)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1122)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1121)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1121)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1121)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1120)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1120)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1120)
Protokół nr I/2006
(1120)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1119)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1119)
Protokół nr 8
(1118)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1118)
PROTOKÓŁ NR 46
(1118)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1117)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1117)
Protokół nr VI/2007
(1117)
Protokół 72
(1117)
Protokół nr 57
(1116)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1116)
Protokół 9
(1116)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1116)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1116)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1115)
PROTOKÓŁ NR 19
(1115)
Protokół
(1114)
PROTOKÓŁ NR 58
(1114)
Protokół
(1114)
Uchwała Nr 52
(1113)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1113)
Protokół nr XLIII/2006
(1113)
Protokół nr 44
(1112)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1111)
Protokół Nr X / 2003
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1111)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1111)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1111)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1110)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1110)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1109)
Protokół nr 14
(1109)
Uchwała nr 94
(1109)
Uchwała Nr 127
(1108)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1107)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1107)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1107)
Protokół 22
(1107)
Uchwała Nr 53
(1106)
UCHWAŁA NR 91
(1106)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1106)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1106)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1105)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1105)
Protokół Nr 49
(1105)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1105)
Starosta Wrzesiński informuje
(1104)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1104)
Protokół 5
(1103)
Protokół nr XLIV/2006
(1103)
PROTOKÓŁ NR 5
(1103)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1103)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1102)
Protokół
(1102)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1100)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1100)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1100)
Protokół nr XL/2006
(1100)
Protokół nr 48
(1100)
Protokół nr XXXV/2005
(1100)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1099)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1099)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1098)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1098)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1098)
Protokół nr XVI/2003
(1097)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1097)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1097)
Protokół nr VIII/2007
(1097)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1095)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1095)
Protokół nr XXXI/2005
(1095)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1095)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1095)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1095)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1095)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1095)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1094)
Protokół nr 52
(1093)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1093)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1093)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1093)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1093)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1092)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1091)
Uchwała Nr 144
(1091)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1091)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1091)
Protokół nr 23
(1091)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1091)
Uchwała Nr 47
(1090)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1090)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1090)
Protokół nr XXXVI/2005
(1089)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1089)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1089)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1088)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1088)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1088)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1088)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1088)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1088)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1087)
Protokół
(1087)
OGŁOSZENIE
(1086)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1086)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1086)
Protokół
(1085)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1085)
Protokół
(1085)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1085)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1084)
Komunikat
(1084)
Uchwała Nr 48
(1084)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1084)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1083)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1082)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1082)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1082)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1081)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1081)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1081)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1081)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1081)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1081)
Protokół nr 9
(1080)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1080)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1080)
Protokół nr 54
(1080)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1080)
Protokół nr 49
(1080)
Uchwała Nr 88
(1080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1079)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1079)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1079)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1079)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1079)
Uchwała Nr II/29/2014
(1079)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1078)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1078)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1078)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1077)
Uchwała Nr 106
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1077)
Ogłoszenie
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1077)
Uchwała nr 71
(1077)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1076)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1076)
Uchwała Nr 120
(1076)
Uchwała Nr 61
(1076)
PROTOKÓŁ NR 69
(1076)
PROTOKÓŁ NR 86
(1076)
Protokół LXXVIII
(1075)
Protokół nr XXI/2004
(1075)
Uchwała Nr 42
(1075)
Protokół nr 13
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1075)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1074)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1073)
Protokół LXXIV
(1073)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1072)
UCHWAŁA nr 60
(1072)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1072)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1072)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1072)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1071)
Uchwała Nr 39
(1071)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1071)
Protokół
(1070)
Protokół Nr LIV / 2002
(1070)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1070)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1068)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1068)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1068)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1067)
Protokół nr XV/2003
(1067)
Zarządzenie nr 254/2012
(1067)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1066)
Protokół 67
(1066)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1066)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1066)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1066)
Protokół nr 57
(1066)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1065)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1065)
Protokół nr XX/2004
(1065)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1065)
Uchwała Nr 7
(1065)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1065)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1065)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1065)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1064)
Protokół Nr LII / 2002
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1064)
Obwieszczenie
(1064)
Protokół nr XXVIII/2004
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1064)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1064)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1063)
Protokół nr XXV/2004
(1063)
Protokół
(1063)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1063)
Zarządzenie nr 240/2012
(1063)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1063)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1063)
Protokół 42
(1062)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1062)
Uchwała Nr 49
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1061)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1061)
Protokół nr 24
(1061)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1061)
Uchwała Nr 64
(1061)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1060)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1060)
Uchwała nr XXX/282/05
(1060)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1060)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1060)
Protokół 40
(1060)
Protokół 59
(1060)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1059)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1059)
Protokół nr 24
(1059)
Uchwała Nr 18
(1059)
Protokół Nr IX / 2003
(1058)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1058)
Protokół nr X/2007
(1058)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1058)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1057)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1057)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1056)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1056)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1056)
Uchwała Nr 65
(1055)
Protokół nr XXIII/2004
(1055)
Uchwała Nr 34
(1055)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1055)
Uchwała Nr 3
(1054)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1054)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1054)
Protokół Nr LIX / 2002
(1054)
Obwieszczenie
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1053)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1053)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1053)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1053)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1052)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1052)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1052)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1052)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1051)
Uchwała Nr V/65/2011
(1051)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1051)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1051)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1051)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1051)
Uchwała Nr 45
(1050)
Protokół LXXII
(1050)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1050)
Zarządzenie nr 162/2012
(1050)
Uchwała Nr 116
(1049)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1049)
Uchwała Nr 141
(1049)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1049)
Protokół 5
(1048)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1048)
Uchwała Nr X/130/2011
(1048)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1048)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1048)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1048)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1047)
Protokół 71
(1047)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1047)
UCHWAŁA NR 99
(1046)
Uchwała nr 74
(1046)
Obwieszczenie
(1046)
Obwieszczenie
(1046)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1046)
Uchwałą nr 85
(1046)
Protokół 70
(1046)
ORDO Poznań
(1046)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1045)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1045)
Obwieszczenie
(1045)
Uchwała Nr 2
(1045)
Uchwała Nr 31
(1044)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1044)
Protokół
(1044)
Uchwała Nr 46
(1042)
Zarządzenie nr 174/2012
(1042)
Uchwała Nr 43
(1042)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1042)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1042)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1041)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1041)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1041)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1041)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1041)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1041)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1041)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1041)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1040)
Protokół
(1040)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1040)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1040)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1040)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1040)
Protokół
(1039)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1039)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1039)
Protokół LXV
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1038)
Uchwała nr VIII/66/03
(1038)
Uchwała Nr 51
(1038)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1037)
Protokół 60
(1037)
Protokół nr 18
(1037)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1037)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1037)
Zarządzenie nr 253/2012
(1037)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1037)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1037)
Uchwała Nr 58
(1036)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1036)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1036)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1035)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1035)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1035)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1035)
Obwieszczenie
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1034)
Protokół nr 11
(1034)
Protokół 6
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1034)
PROTOKÓŁ NR 6
(1034)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1033)
Uchwała nr 98
(1032)
Protokół nr 26
(1032)
Uchwała Nr V/54/2015
(1032)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1031)
Protokół
(1031)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1031)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1031)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1030)
Protokół
(1030)
PROTOKÓŁ NR 40
(1030)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1029)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1029)
Protokół nr 14
(1029)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1029)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1029)
Obwieszczenie
(1029)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1029)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1029)
Obwieszczenie
(1029)
PROTOKÓŁ NR 63
(1028)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1028)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1028)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1028)
Uchwała Nr 57
(1028)
Uchwała Nr 54
(1027)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1027)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1027)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1026)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1026)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1026)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1026)
Uchwała Nr 29
(1026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1025)
Uchwały
(1025)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1025)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1025)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1025)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1025)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1024)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1024)
2011 rok
(1024)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1023)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1023)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1023)
Uchwała Nr 27
(1023)
Protokół nr V/2007
(1023)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1023)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1023)
Uchwała Nr 8
(1023)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1022)
Uchwała Nr 328
(1022)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1022)
Uchwała Nr 103
(1022)
Protokół nr VII/2007
(1021)
Uchwała Nr 126
(1021)
Uchwała Nr 32
(1021)
Uchwała nr III/13/2002
(1021)
Uchwała Nr 112
(1021)
Protokół Nr 54
(1020)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1020)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1020)
UCHWAŁA NR 86
(1020)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1019)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1019)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1019)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1019)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1018)
Protokół nr XLII/2006
(1018)
Protokół nr XXXII/2005
(1018)
PROTOKÓŁ nr 45
(1018)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1018)
Zarządzenie nr 251/2012
(1017)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1017)
Ogłoszenie
(1017)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1017)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1016)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1016)
Protokół nr III/2006
(1016)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1016)
Uchwała Nr 50
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1016)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1015)
PROTOKÓŁ NR 10
(1015)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1015)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1015)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1015)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1015)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1015)
Zarządzenie nr 256/2012
(1015)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1015)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1014)
Uchwała Nr 33
(1014)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1014)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1013)
Uchwała Nr 59
(1013)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1013)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1013)
Ogłoszenie
(1012)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1012)
UCHWAŁA NR 76
(1012)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1012)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1011)
PROTOKÓŁ NR 26
(1011)
Protokół nr XXXIX/2006
(1011)
Działalność charytatywna
(1010)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1010)
Uchwała Nr 128
(1010)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1010)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1010)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1009)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1009)
Uchwała Nr 35
(1009)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1008)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1008)
PROTOKÓŁ NR 70
(1008)
PROTOKÓŁ NR 64
(1008)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1007)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1007)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1007)
Protokół 3
(1007)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1007)
Uchwała Nr 55
(1007)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1007)
Ogłoszenie
(1006)
Uchwała Nr 84
(1006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1006)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1005)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1005)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1004)
PROTOKÓŁ NR LX
(1004)
Protokół nr 73
(1002)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1002)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1002)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1002)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1001)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1001)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1001)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1001)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1000)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1000)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1000)
Protokół 20
(1000)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1000)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1000)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(999)
Protokół nr 8
(999)
Uchwała Nr 41
(999)
PROTOKÓŁ NR LXV
(999)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(999)
Uchwała Nr VI/91/2011
(998)
UCHWAŁA NR 73
(998)
Uchwała Nr 89
(998)
Uchwała Nr 102
(998)
Uchwała Nr III/34/2010
(998)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(998)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(998)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(998)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(997)
Uchwała Nr 115
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(996)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(996)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(996)
Protokół nr 52
(995)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(995)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(995)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(995)
Uchwała Nr 318
(994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(994)
Uchwała Nr 93
(994)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(994)
Uchwała Nr 56
(994)
Uchwała Nr 28
(994)
Uchwała Nr XV/197/2012
(993)
Uchwała Nr 100
(993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(992)
Uchwała Nr 109
(992)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(992)
Protokół LXVIII
(992)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(992)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(992)
Uchwała Nr 37
(991)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(991)
Ogłoszenie
(991)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(991)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(991)
Ogłoszenie
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(990)
Zarządzenie nr 214/2012
(990)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(990)
U C H W A Ł A Nr 62
(990)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(990)
Uchwała Nr 24
(989)
Uchwała Nr 78
(989)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(988)
Uchwała Nr 123
(988)
Uchwała Nr 21
(988)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(987)
Ogłoszenie
(987)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(987)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(987)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(986)
Protokół nr 9
(986)
Uchwała Nr 148
(986)
Uchwała Nr 36
(986)
Protokół
(985)
Uchwała Nr V/45/03
(985)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(985)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(985)
Protokół
(984)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(984)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(984)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(984)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(983)
Uchwała Nr 66
(983)
Protokół 4
(983)
Uchwała Nr 104
(983)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(982)
Protokół Nr IV / 2003
(982)
Uchwała Nr 146
(982)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(981)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(981)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(981)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(981)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(981)
UCHWAŁA NR 325
(980)
2010 rok
(980)
Obwieszczenie
(980)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(980)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(980)
Protokół nr IV/2006
(980)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(980)
Uchwała Nr 319
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(979)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(979)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(979)
Protokół
(979)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(979)
Protokół nr XXII/2004
(979)
Uchwała Nr 114
(979)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(978)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(978)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(978)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(978)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(978)
Protokół LXXIX
(978)
Uchwała Nr 121
(977)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(977)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(976)
Uchwała Nr 105
(976)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(976)
Protokół nr 12
(976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(976)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(976)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(976)
Protokół nr 15
(976)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(975)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(975)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(975)
Uchwała nr 79
(975)
Protokół 5
(974)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(974)
Zarządzenie nr 198/2012
(974)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(974)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(974)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(974)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(974)
Protokół LXXIII
(974)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(974)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(973)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(973)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(973)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(972)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(972)
Uchwała nr XXXV/338/05
(972)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(972)
U C H W A Ł A Nr 327
(972)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(972)
Protokół nr XXVII/2004
(972)
Obwieszczenie
(972)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(972)
Zarządzenie nr 234/2012
(971)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(971)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(971)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(971)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(970)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(970)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(970)
Protokół 1
(970)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(970)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(970)
Uchwała Nr XV/187/2012
(970)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(970)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(970)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(970)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(969)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(969)
Protokół nr II/2006
(969)
Protokół 15
(969)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(969)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(968)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(968)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(967)
Ogłoszenie
(967)
Protokół 13
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(967)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(967)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(967)
Protokół nr 20
(967)
Uchwała Nr 111
(967)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(967)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(967)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(967)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(967)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(966)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(966)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(966)
Zarządzenie nr 122/2010
(965)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(965)
Uchwała Nr 26
(965)
PROTOKÓŁ NR 27
(965)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(965)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(964)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(964)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(964)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(964)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(964)
2011 rok
(964)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(963)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(963)
UCHWAŁA NR 77
(963)
Ogłoszenie
(962)
2011 rok
(962)
Protokół LXIX
(962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(962)
UCHWAŁA NR 70
(962)
2011 rok
(962)
Uchwała nr VI/91/07
(962)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(961)
Uchwała Nr 320
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(961)
PROTOKÓŁ NR 90
(961)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(961)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(961)
Ogłoszenie
(961)
U C H W A Ł A Nr 81
(960)
PROTOKÓŁ NR 88
(960)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(960)
Uchwała nr XXIV/225/04
(960)
PROTOKÓŁ NR 3
(959)
U C H W A Ł A Nr 82
(959)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(959)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(959)
rok 2013
(958)
Ogłoszenie
(958)
Zarządzenie nr 170/2012
(958)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(958)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(958)
Uchwała nr VIII/72/03
(958)
Uchwała Nr XII/172/2012
(958)
Protokół LXVII
(958)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(958)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(957)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(957)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(957)
Uchwała Nr 23
(956)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(955)
Protokół LXII
(955)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(955)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(955)
Uchwała nr XX/182/04
(954)
PROTOKÓŁ Nr 82
(954)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(954)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(954)
2012 rok
(953)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(953)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(953)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(953)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(953)
Protokół 63
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(952)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(952)
Obwieszczenie
(951)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(951)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(951)
Uchwała Nr 63
(951)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(951)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(950)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(950)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(950)
Protokół nr 45
(950)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(949)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(949)
Uchwała nr XXXV/344/05
(949)
Protokół LXX
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(949)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(949)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(948)
Uchwała Nr 25
(948)
Protokół Nr 58
(947)
PROTOKÓŁ NR 15
(947)
Zarządzenie nr 31/2012
(947)
2010 rok
(947)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(947)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(947)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(947)
Obwieszczenie
(947)
PROTOKÓŁ NR 8
(947)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(946)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(946)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(946)
Protokół 6
(946)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(946)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(945)
Uchwała Nr 143
(945)
Uchwała Nr 145
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(944)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(944)
Uchwała nr 92
(944)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(944)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(944)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(944)
Protokół nr 17
(943)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(943)
Jakość wody do spożycia
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(943)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(943)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(942)
Uchwała Nr VII/226/2008
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(942)
Uchwała nr XLI/414/06
(942)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(941)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(941)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(941)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(941)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(941)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(940)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(940)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(939)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(939)
Uchwała Nr 101
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(939)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(939)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(939)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(938)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(938)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(938)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(937)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(937)
Uchwała Nr 110
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(937)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(937)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(936)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(936)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(936)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(936)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(936)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(936)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(935)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(935)
Uchwała nr XXXII/308/05
(935)
Zarządzenie nr 220/2012
(935)
Uchwała Nr 125
(934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(934)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(934)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(934)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(933)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(932)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(932)
Uchwała Nr XV/198/2012
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(932)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(932)
Uchwała Nr 19
(932)
Uchwała nr XI/108/03
(932)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(932)
PROTOKÓŁ NR 81
(931)
PROTOKÓŁ Nr 17
(931)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(931)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(931)
Uchwała Nr 1
(931)
Uchwała nr VI/91/07
(931)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(930)
Uchwała Nr X/129/2011
(930)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(930)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(930)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(930)
UCHWAŁA NR 313
(930)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(930)
Uchwała Nr XI/135/2012
(930)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(930)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(929)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(929)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(929)
Uchwała Nr 124
(929)
Obwieszczenie
(928)
Uchwała Nr 9
(928)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(928)
UCHWAŁA NR 321
(928)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(928)
Uchwała nr VIII/64/03
(928)
PROTOKÓŁ NR 72
(927)
Uchwała Nr 16
(927)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(927)
Protokół 2
(927)
Uchwała nr VIII/70/03
(927)
Uchwała Nr 13
(927)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(927)
Uchwała nr XIII/137/03
(926)
Uchwała Nr 17
(926)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(926)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(926)
Protokół 14
(926)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(926)
Protokół LXXX
(926)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(926)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(925)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(925)
PROTOKÓŁ NR 68
(925)
Protokół nr 16
(925)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(925)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(924)
Protokół LXXXIV
(924)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(924)
Protokół LXI
(924)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(924)
Uchwała Nr 142
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(924)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(923)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(923)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(923)
Uchwała Nr 5
(922)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(922)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(922)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(922)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(922)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(921)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(921)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(921)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(921)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(921)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(921)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(921)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(921)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(921)
Obwieszczenie
(920)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(920)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(919)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(919)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(919)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(919)
Uchwała Nr 20
(919)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(919)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(918)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(918)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(918)
Ogłoszenie
(918)
Uchwała nr XX/181/04
(917)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(917)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(917)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(917)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(917)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(917)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(916)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(916)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(916)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(916)
Uchwała Nr 147
(916)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(916)
Protokół nr 15
(916)
2012 rok
(916)
Protokół LXXVII
(915)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(915)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(915)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(915)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(915)
PROTOKÓŁ NR 71
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(914)
Protokół LXXXI
(914)
Protokół nr XVII/2003
(914)
Zarządzenie nr 124/2012
(913)
Uchwała nr VII/104/07
(913)
PROTOKÓŁ NR 37
(913)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(913)
Ogłoszenie
(912)
Zarządzenie nr 169/2010
(912)
Uchwała Nr 122
(912)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(912)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(911)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(911)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(911)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(911)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(911)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(911)
Uchwała Nr 11
(910)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(910)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(910)
Uchwała nr III/25/06
(910)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(910)
Uchwała Nr 329
(910)
PROTOKÓŁ NR 20
(910)
Uchwała Nr VI/77/2015
(909)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(909)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(909)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(909)
Uchwała nr V/45/07
(909)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(908)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(908)
Protokół nr 9
(908)
Zarządzenie nr 145/2012
(908)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(908)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(907)
Uchwała Nr 67
(907)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(907)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(907)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(907)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(906)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(906)
Uchwała nr XII/118/03
(906)
2012 rok
(906)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(906)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(906)
Uchwała nr II/9/2002
(906)
Ogłoszenie
(906)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(905)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(905)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(904)
OGŁOSZENIE
(904)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(904)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(904)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(904)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(904)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(904)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(903)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(903)
Uchwała nr XI/101/03
(902)
Uchwała Nr I/21/2014
(902)
Uchwała Nr 6
(902)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(902)
PROTOKÓŁ NR 29
(901)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(901)
2011 rok
(901)
Uchwała Nr 323
(901)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(901)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(901)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(900)
Rok 2013
(900)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(898)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(898)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(898)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(898)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(898)
Uchwała Nr 14
(898)
Protokół 19
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(897)
Uchwała Nr 324
(897)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(896)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(896)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(896)
Uchwała nr XLIV/443/06
(896)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(895)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(895)
Uchwała Nr XI/144/2012
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(894)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(894)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(894)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(894)
Uchwała nr XL/398/2006
(893)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(893)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(893)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(893)
Uchwała nr VI/69/07
(893)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(893)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(893)
PROTOKÓŁ NR 39
(893)
Rok 2014
(893)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(892)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(892)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(892)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(892)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(892)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(892)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(892)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(891)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(891)
Zarządzenie nr 159/2012
(891)
Zarządzenie nr 68/2012
(890)
Ogłoszenie
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(890)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(890)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(889)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(889)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(889)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(889)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(889)
PROTOKÓŁ Nr 25
(889)
Uchwała nr XL/390/06
(888)
Uchwała nr XLI/412/06
(888)
Uchwała nr IV/36/02
(888)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(888)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(888)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(887)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(887)
Protokół
(887)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(887)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(887)
UCHWAŁA NR 314
(887)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(887)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(887)
Uchwała Nr 15
(887)
PROTOKÓŁ NR 48
(886)
Uchwała nr XXVII/256/04
(886)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(886)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(886)
Uchwała nr VII/104/07
(886)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(886)
Protokół 4
(886)
rok 2012
(885)
UCHWAŁA NR 4
(885)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(885)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(885)
Protokół nr 63
(885)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(885)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(885)
Uchwała Nr 317
(885)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(884)
PROTOKÓŁ NR 12
(884)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(884)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(883)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(883)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(883)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(882)
DECYZJA nr 653/2013
(882)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(882)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(882)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(882)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(881)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(881)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(881)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(881)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(881)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(880)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(880)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(879)
Protokół nr 10
(879)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(879)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(879)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(879)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(878)
Protokół 1
(878)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(877)
Uchwała nr IV/45/2011
(877)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(877)
2010 rok
(877)
Uchwała nr III/36/06
(877)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(877)
PROTOKÓŁ NR 34
(876)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(876)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(876)
UCHWAŁA NR 10
(876)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(876)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(876)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(875)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(875)
Uchwała nr II/7/2002
(875)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(875)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(875)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(875)
Protokół 11
(875)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(874)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(874)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(874)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(874)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(874)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(874)
Protokół LXXXIII
(873)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(873)
Uchwała nr XXII/204/04
(872)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(872)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(872)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(872)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(872)
Uchwała nr XII/115/03
(872)
Uchwała nr XLIV/437/06
(872)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(871)
Ogłoszenie
(871)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(871)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(871)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(871)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(870)
Protokół 21
(870)
Uchwała nr 326
(869)
Uchwała Nr V/66/2011
(869)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(869)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(868)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(868)
PROTOKÓŁ NR 31
(868)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(868)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(868)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(867)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(867)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(867)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(867)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(867)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(866)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(866)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(866)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(866)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(865)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(865)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(865)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(865)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(865)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(865)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(864)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(864)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(864)
rok 2010
(864)
Uchwała nr XLI/415/06
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(863)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(863)
Protokół nr 17
(863)
Protokół 24
(862)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(862)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(862)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(862)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(861)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(861)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(861)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(861)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(860)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(860)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(860)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(860)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(860)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(860)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(859)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(859)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(859)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(859)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(859)
PROTOKÓŁ NR 65
(859)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(858)
Uchwała nr XXXII/306/05
(858)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(858)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(858)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(858)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(857)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(857)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(857)
Zarządzenie nr 112/2012
(857)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(857)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(856)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(856)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(856)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(856)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(856)
Protokół Nr 22
(855)
2013 rok
(855)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(855)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(854)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(854)
OBWIESZCZENIE
(854)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(854)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(853)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(853)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(853)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(853)
Uchwała nr XII/114/03
(853)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(853)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(853)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(853)
Uchwała Nr V/69/11
(853)
EKO-TOM S.J. Turguła
(853)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(852)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(852)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(852)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(852)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(851)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(851)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(850)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(850)
UCHWAŁA NR 315
(850)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(850)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(849)
2014 rok
(848)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(848)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(848)
2010
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(848)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(848)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(847)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(847)
Uchwała Nr V/64/11
(847)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(847)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(847)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(847)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(847)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(847)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(846)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(846)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(845)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(845)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(845)
Uchwała nr 312
(844)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(844)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(844)
Protokół nr 30
(844)
Uchwała nr III/14/2002
(844)
Zarządzenie nr 103/2012
(843)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(843)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(843)
Uchwała nr XV/146/03
(843)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(843)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(843)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(842)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(842)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(842)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(842)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(842)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(842)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(841)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(841)
Uchwała nr XII/112/03
(841)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(840)
Uchwała nr XI/99/03
(840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(839)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(839)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(838)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(838)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(838)
Uchwała Nr IX/112/2011
(838)
Uchwała nr XXXII/310/05
(838)
Ogłoszenie
(837)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(837)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(837)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(837)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(837)
Uchwała nr III/15/2002
(837)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(837)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(837)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(836)
Zarządzenie nr 215
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(836)
Uchwała nr VIII/65/03
(836)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(836)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(836)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(836)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(836)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(835)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(835)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(835)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(835)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(835)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(835)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(835)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(834)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(834)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(834)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(834)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(834)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(833)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(832)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(832)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(832)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(831)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(830)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(830)
Uchwała Nr XV/191/2012
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(830)
Uchwała nr XLIII/424/06
(830)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(830)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(830)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(830)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(829)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(829)
Protokół nr 13
(829)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(829)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(829)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(829)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(829)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(828)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(828)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(828)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(827)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(827)
Uchwała nr XXXV/351/05
(827)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(827)
Uchwała Nr XX/270/2008
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(826)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(826)
Uchwała nr XXXII/307/05
(826)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(826)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(825)
Obwieszczenie
(824)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(824)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(823)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(823)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(823)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(823)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(823)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(823)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(823)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(822)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(822)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(822)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(822)
Protokół 10
(822)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(822)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(822)
Uchwała nr XLIII/425/06
(821)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(821)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(820)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(820)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(820)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(820)
Uchwała nr XIV/141/03
(819)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(819)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(819)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(819)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(818)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(818)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(817)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(817)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(817)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(816)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(816)
ZARZĄDZENIE NR 306
(816)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(816)
OGŁOSZENIE
(815)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(815)
Protokół 7
(815)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(815)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(815)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(815)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(814)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(814)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(814)
Uchwała nr III/16/2002
(813)
Uchwała nr XL/388/06
(813)
Ogłoszenie
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(813)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(812)
2010 rok
(812)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(812)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(812)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(812)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(811)
rok 2014
(811)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(811)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(810)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(810)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(810)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(810)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(810)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(809)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(809)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(809)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(809)
Uchwała nr XLIV/443/06
(809)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(808)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(808)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(808)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(808)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(808)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(807)
Uchwała nr XXXV/341/05
(807)
Uchwała nr III/36/06
(807)
Protokół 2
(807)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(807)
Program współpracy 2015
(807)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zintegrowanego urzadzenia siedziowego typu UTM (Unified Threat Managment) dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(806)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(806)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(806)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(806)
Uchwała Nr V/53/2015
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(805)
Ogłoszenie
(805)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(804)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(804)
Protokół 3
(804)
Protokół 23
(804)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(803)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(803)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(803)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(803)
Protokół nr 11
(803)
2011 rok
(802)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(802)
Obwieszczenie
(801)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(801)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(801)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(801)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(801)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(800)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(800)
Uchwała nr VIII/79/03
(800)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(800)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(800)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(800)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(800)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(799)
Uchwała nr III/27/06
(799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(799)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(799)
Uchwała nr II/11/10
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(798)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(798)
Uchwała nr VIII/71/03
(798)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(798)
Uchwała Nr XII/173/2008
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(797)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(797)
Protokół 17
(797)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(796)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(796)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(795)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(795)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(795)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(794)
Uchwała nr XXXV/356/05
(794)
Protokół nr 18
(794)
Uchwała nr II/8/10
(794)
Protokół 3
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(793)
Uchwała nr V/60/07
(793)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(793)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(793)
Obwieszczenie
(793)