BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
7394935
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-10-2017
Informacja o samorządzie
(215542)
Zamówienia publiczne
(82793)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(70325)
Przetargi 2015
(43731)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(42888)
Oferty pracy
(40422)
Przetargi 2014 - archiwum
(40404)
Aktualne oferty pracy
(37843)
Urząd Miasta i Gminy
(35503)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(31832)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(29355)
Przetargi 2016
(29185)
Władze
(29127)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(24509)
Przetargi - archiwum 2012
(24262)
Kontakt
(23868)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(22246)
Akty prawne i protokoły
(22188)
Przetargi - archiwum 2013
(20586)
Przetargi 2017
(20049)
Podatki lokalne
(19566)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(17498)
Opłata śmieciowa
(17280)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(16598)
Oświadczenia majątkowe radnych
(14768)
Aktualne wyniki naborów
(14059)
Jednostki organizacyjne gminy
(13350)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(13227)
Uchwały Rady Miejskiej
(12879)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(11807)
Archiwum zakładowe
(11665)
Sprawy finansowe
(11538)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11370)
Rada Miejska we Wrześni
(11242)
Jednostki pomocnicze gminy
(10521)
Zarządzenia Burmistrza
(10518)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(9718)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(9714)
Zastępcy Burmistrza
(9687)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(9660)
Ogłoszenia
(9607)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(9469)
Konsultacje społeczne
(8914)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8844)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(8159)
Archiwum ofert pracy
(7764)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7522)
Spółki z udziałem gminy
(7399)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(7171)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6794)
Informacja o wynikach przetargów
(6266)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6069)
Deklaracja
(5806)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5633)
Przetargi - archiwum
(5557)
Protokoły z sesji
(5534)
Archiwum 2001-2002
(5231)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(5204)
Ogłoszenia
(5181)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5093)
Archiwum wyników naborów
(5067)
Składy Komisji
(4991)
Sprawozdania finansowe
(4975)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(4885)
Terminy wpłaty opłaty
(4648)
Placówki oświatowe
(4608)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4564)
Uchwała budżetowa
(4498)
Segregacja odpadów komunalnych
(4460)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4441)
Zmiany Budżetowe
(4347)
Schronisko dla zwierząt
(4286)
Nazwy i adresy
(4221)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4213)
Protokoły z komisji edukacji
(4173)
Muzeum Regionalne
(4136)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(4107)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4082)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4060)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3994)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(3989)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3984)
Majątek komunalny
(3962)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3918)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3915)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Statut Miasta i Gminy
(3864)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3814)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3754)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3721)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3696)
Rocznik 2014
(3678)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3650)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3647)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3628)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3623)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3612)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3600)
Uchwały Zarządu
(3571)
Opłaty lokalne
(3565)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3562)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3558)
Biblioteka Publiczna
(3532)
Statut Miasta i Gminy Września
(3455)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(3454)
Rocznik 2015
(3454)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3369)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3347)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3333)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3322)
Rocznik 2014
(3278)
Rocznik 2012
(3273)
Rocznik 2012
(3263)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3260)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3228)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3210)
Rocznik 2013
(3206)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3192)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3072)
Rocznik 2013
(3065)
Zgromadzenia publiczne
(3001)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2965)
Rocznik 2010
(2908)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2863)
Rocznik 2011
(2862)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2848)
Podstawa prawna systemu
(2817)
Petycje
(2816)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2798)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2797)
Protokoły z komisji budżetowej
(2756)
Petycje
(2742)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2741)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2740)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2736)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2732)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2715)
Rocznik 2008
(2712)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2682)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2682)
Protokoły z komisji oświaty
(2667)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2658)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2653)
Protokoły z komisji zdrowia
(2642)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2628)
Rocznik 2015
(2624)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2608)
Deklaracja elektroniczna
(2604)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2603)
PROTOKÓŁ NR 69
(2591)
PROTOKÓŁ NR 63
(2583)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2579)
Rocznik 2011
(2574)
Oświadczenie majątkowe
(2559)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2538)
Rocznik 2005
(2522)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2503)
2014 rok
(2502)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2501)
Rocznik 2009
(2500)
PROTOKÓŁ NR 61
(2491)
Archiwum 2011
(2481)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2476)
PROTOKÓŁ NR 67
(2476)
2012 rok
(2462)
2013 rok
(2459)
PROTOKÓŁ NR 58
(2446)
PROTOKÓŁ NR 70
(2438)
Protokół 59
(2437)
PROTOKÓŁ NR 66
(2434)
PROTOKÓŁ NR 60
(2423)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2400)
Worki do segregacji odpadów
(2399)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2392)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2378)
Podatek rolny w 2015 roku
(2367)
Protokół nr 62
(2365)
PROTOKÓŁ NR 64
(2362)
PROTOKÓŁ NR 65
(2353)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2350)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2336)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2307)
PROTOKÓŁ NR 68
(2307)
PROTOKÓŁ NR 71
(2296)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2292)
2011 rok
(2291)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2289)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2275)
Rocznik 2007
(2274)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2260)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2258)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2251)
2011 rok
(2248)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2243)
Rocznik 2006
(2231)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2227)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2222)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2222)
za 2010 rok
(2204)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2136)
Opłata targowa
(2127)
Rocznik 2003
(2127)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2115)
Podatki lokalne w roku 2016
(2108)
Rocznik 2005
(2100)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2091)
Nieograniczone
(2090)
Majątek komunalny
(2087)
Rocznik 2004
(2079)
Informacja o wyborze oferty
(2071)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2065)
Rocznik 2002
(2062)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2049)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2048)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2033)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2033)
Rocznik 2010
(2026)
Rocznik 2008
(2010)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2003)
Rocznik 2009
(1999)
Rocznik 2004
(1994)
Oświadczenie majątkowe
(1985)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1982)
Rocznik 2007
(1978)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1978)
2013 rok
(1974)
2014 rok
(1971)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1959)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1958)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1956)
Rocznik 2006
(1939)
Rocznik 2016
(1936)
Przedszkola
(1935)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1928)
Zespoły Szkół
(1920)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1920)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1892)
Rocznik 2003
(1888)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1887)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1873)
2012 rok
(1865)
Poziomy recyklingu
(1836)
Plany zamówień publicznych
(1831)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1830)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1828)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1825)
Lobbing
(1797)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1796)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1788)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1787)
Inne ogłoszenia
(1786)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1783)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1781)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1781)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1772)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1770)
Protokół Nr 60
(1765)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1760)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1760)
Gimnazja
(1753)
Konkursy
(1746)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1734)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1730)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1722)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1708)
2010 rok
(1703)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1695)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1689)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1684)
Rada Nadzorcza
(1678)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1669)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1666)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1664)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1664)
Oświadczenie majątkowe
(1657)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1654)
Protokół nr 19
(1654)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1652)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1651)
Oświadczenie majątkowe
(1643)
Rocznik 2016
(1642)
Oświadczenie majątkowe
(1635)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1629)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1627)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1626)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1626)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1621)
Rocznik 2001
(1620)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1614)
Oświadczenie majątkowe
(1613)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1611)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1608)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1605)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1603)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1603)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1595)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1587)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1585)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1581)
Uchwała Nr X/132/2011
(1580)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1580)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1578)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1577)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1575)
CRP Sp. z o. o.
(1572)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1561)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1556)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1552)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1548)
Oświadczenie majątkowe
(1547)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1546)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1544)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1544)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1542)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1537)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1537)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1532)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1529)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1523)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1516)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1513)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1512)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1511)
Oświadczenie majątkowe
(1509)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1507)
2012 rok
(1505)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1503)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1500)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1498)
Unieważnienia przetargów
(1498)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1483)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1481)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1476)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1474)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1473)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1468)
Protokół nr XIV/2003
(1467)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1467)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1467)
2009 rok
(1466)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1464)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1463)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1456)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1454)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1454)
Nazwa i adres
(1453)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1453)
Zarząd
(1452)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1450)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1447)
Archiwum 2012
(1446)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1445)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1442)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1441)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1438)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1437)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1433)
PROTOKÓŁ NR 42
(1433)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1430)
Adres
(1427)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1425)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1425)
Rocznik 2002
(1418)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1416)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1415)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1411)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1411)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1407)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1407)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1405)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1404)
PROTOKÓŁ NR 53
(1400)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1399)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1399)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1395)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1394)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1394)
Rocznik 2017
(1393)
2010 rok
(1393)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1391)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1391)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1388)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1384)
Paweł-Trans
(1384)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1384)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1384)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1381)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1380)
PROTOKÓŁ NR 18
(1380)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1377)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1375)
Protokół
(1374)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1373)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1373)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1372)
za 2009 rok
(1367)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1366)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1366)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1361)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1361)
Uchwała Nr II/31/2014
(1359)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1359)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1357)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1356)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1355)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1353)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1352)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1351)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1350)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1348)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1348)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1348)
Protokół
(1345)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1342)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1340)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1339)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1339)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1338)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1337)
DECYZJA Nr 600/2010
(1334)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1334)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1329)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1327)
PROTOKÓŁ NR 66
(1327)
Uchwała Nr III/17/2010
(1326)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1326)
Protokół Nr 46
(1325)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1325)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1324)
PROTOKÓŁ NR 84
(1323)
Protokół LXVI
(1322)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1321)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1319)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1318)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1317)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1316)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1316)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1315)
Protokół
(1314)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1314)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1313)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1313)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1312)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1310)
Protokół NR 57
(1308)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1307)
Umowa spółki
(1306)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1306)
PROTOKÓŁ NR 32
(1305)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1303)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1300)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1298)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1298)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1297)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1297)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1296)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1294)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1293)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1293)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1293)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1292)
Protokół 48
(1290)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1288)
Protokół Nr LX / 2002
(1288)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1288)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1286)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1285)
Protokół 47
(1284)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1284)
PROTOKÓŁ NR 47
(1283)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1283)
Uchwała Nr 322
(1280)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1280)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1280)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1279)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1279)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1278)
Protokół 69
(1275)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1275)
Obwody głosowania
(1274)
PROTOKÓŁ NR 30
(1273)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1272)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1271)
Podatki lokalne w 2017 r.
(1269)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1269)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1269)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1268)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1264)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1264)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1262)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1262)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1260)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1260)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1260)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1260)
Protokół 43
(1259)
PROTOKÓŁ NR 54
(1259)
Protokół
(1259)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1258)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1257)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1255)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1254)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1254)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1254)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1253)
Nazwa i adres
(1252)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1252)
PROTOKÓŁ NR 14
(1252)
PROTOKÓŁ NR 87
(1252)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1250)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1250)
PROTOKÓŁ NR 85
(1248)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1246)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1246)
PROTOKÓŁ NR 4
(1245)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1245)
Protokół nr 67
(1245)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1243)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1243)
Protokół nr 61
(1242)
Protokół Nr 56
(1242)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1242)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1241)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1241)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1241)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1239)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1239)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1238)
PROTOKÓŁ NR 89
(1237)
Ograniczone
(1235)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1235)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1233)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1232)
Protokół Nr 62
(1231)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1230)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1230)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1227)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1227)
PROTOKÓŁ NR 11
(1226)
za 2007 rok
(1225)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1225)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1225)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1224)
DECYZJA nr 360/2013
(1224)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1224)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1224)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1223)
PROTOKÓŁ NR 13
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1222)
PROTOKÓŁ NR 43
(1222)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1222)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1222)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1222)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1221)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1218)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1216)
Uchwała Nr 12
(1216)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1214)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1214)
Protokół LXXV
(1214)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1212)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1211)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1209)
PROTOKÓŁ NR 7
(1207)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1206)
za 2006 rok
(1206)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1205)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1204)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1203)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1203)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1202)
Protokół 62
(1201)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1200)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1200)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1200)
PROTOKÓŁ NR 23
(1199)
Uchwała nr IV/37/06
(1199)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1197)
Protokół 1
(1196)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1196)
Protokół Nr 50
(1195)
Protokół
(1195)
za 2005 rok
(1195)
Protokół Nr 51
(1194)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1194)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1193)
2009 rok
(1193)
PROTOKÓŁ NR 38
(1192)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1190)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1190)
Protokół nr XXXIII/2005
(1189)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1188)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1187)
Protokół
(1187)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1186)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1184)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1183)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1183)
PROTOKÓŁ NR 52
(1182)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1182)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1181)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1181)
PROTOKÓŁ NR 57
(1179)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1179)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1179)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1179)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1178)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1177)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1176)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1175)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1175)
Protokół 49
(1175)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1174)
Archiwum
(1174)
Protokół nr 45
(1173)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1173)
Ogłoszenie
(1173)
Protokół Nr LIII / 2002
(1172)
Protokół nr 56
(1172)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1171)
Protokół Nr LVIII
(1170)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1169)
Protokół 41
(1166)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1166)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1165)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1165)
Protokół nr 59
(1165)
Protokół nr 53
(1165)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1165)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1163)
Protokół Nr I / 2002
(1163)
Protokół 38
(1162)
Ogłoszenie
(1162)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1162)
Ogłoszenie
(1160)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1160)
Protokół nr 10
(1160)
PROTOKÓŁ NR 51
(1159)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1159)
PROTOKÓŁ NR 61
(1158)
Protokół nr 30
(1157)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1157)
Protokół nr 32
(1157)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1156)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1154)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1153)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1153)
Protokół
(1153)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1151)
PROTOKÓŁ NR 36
(1150)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1150)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1150)
Protokół 61
(1150)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1149)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1149)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1147)
PROTOKÓŁ NR 64
(1147)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1146)
PROTOKÓŁ NR 41
(1146)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1145)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1144)
Zarządzenie Nr 59
(1144)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1144)
Protokół nr 22
(1143)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1142)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1141)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1140)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1140)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1140)
PROTOKÓŁ NR 65
(1139)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1138)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1138)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1137)
Protokół
(1137)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1136)
Protokół nr 21
(1136)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1134)
Protokół 68
(1133)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1133)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1133)
Uchwała nr VI/86/2011
(1132)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1132)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1132)
Oświata Niepubliczna
(1130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1130)
Protokół 45
(1130)
Protokół
(1130)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1130)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1129)
Protokół nr 51
(1128)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1128)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1127)
Protokół
(1127)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1125)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1123)
PROTOKÓŁ NR 16
(1123)
Protokół nr 55
(1122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1122)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1122)
PROTOKÓŁ NR 28
(1121)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1121)
Protokół LXXI
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1120)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1119)
Protokół nr VI/2011
(1119)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1119)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1119)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1118)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1118)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1118)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1117)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1116)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1116)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1115)
za 2008 rok
(1114)
Protokół nr 39
(1114)
Uchwała Nr X/131/2011
(1114)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1114)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1113)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(1113)
Protokół Nr 50
(1113)
Protokół nr 41
(1112)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1111)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1111)
Protokół nr 50
(1111)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1110)
UCHWAŁA NR 69
(1110)
2011 rok
(1109)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1108)
Protokół nr XXVI/2004
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1108)
Ogłoszenie
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1107)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1107)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1107)
Protokół 66
(1107)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1106)
Protokół LXXXII
(1105)
Protokół nr XVIII/2004
(1105)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1105)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1104)
Protokół 50
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1104)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1104)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1104)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1103)
Protokół
(1103)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1103)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1102)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1102)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1101)
Protokół
(1101)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1100)
Protokół 12
(1100)
Protokół nr 7
(1099)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1099)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1098)
Protokół nr XXIV/2004
(1098)
PROTOKÓŁ NR 62
(1098)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1097)
Uchwała Nr V/80/2011
(1097)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1097)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1097)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1096)
Protokół Nr 47
(1096)
PROTOKÓŁ NR 56
(1096)
Protokół nr XXIX/2005
(1096)
Protokół nr 34
(1095)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1095)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1095)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1095)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1095)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1095)
Protokół nr 16
(1094)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1093)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1093)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1092)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1092)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(1092)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1092)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1091)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1091)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1090)
PROTOKÓŁ NR 60
(1090)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1089)
Umowy o zamówienia publiczne
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1089)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1088)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1088)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1088)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1087)
Protokół nr XII/2003
(1087)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1087)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1087)
Protokół
(1087)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1087)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1086)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1086)
Protokół
(1086)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1085)
PROTOKÓŁ NR 21
(1085)
UCHWAŁA NR 80
(1085)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1085)
Protokół
(1084)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1084)
Protokół nr 17
(1083)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1083)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1082)
Protokół nr 55
(1082)
Protokół Nr VIII / 2003
(1082)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1082)
Protokół 46
(1081)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1079)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1079)
Protokół
(1079)
PROTOKÓŁ NR 55
(1079)
Protokół 6
(1079)
Protokół 3
(1078)
Protokół nr IX/2007
(1078)
Protokół 74
(1078)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1078)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1077)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1076)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1076)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1076)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1076)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1076)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1075)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1075)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1075)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1075)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1075)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1074)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1074)
Protokół nr XXX/2005
(1074)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1073)
2015 rok
(1073)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1073)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1072)
PROTOKÓŁ NR 44
(1071)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1071)
Protokół 75
(1071)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1070)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1070)
Protokół 16
(1069)
Protokół Nr LVI / 2002
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1069)
PROTOKÓŁ NR 49
(1068)
Protokół LX
(1068)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1068)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1068)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1068)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1068)
Protokół nr XIX/2004
(1068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1068)
Obwieszczenie
(1067)
Protokół
(1067)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1066)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1066)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1065)
Protokół nr XLI/2006
(1065)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1065)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1065)
PROTOKÓŁ NR 35
(1065)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1064)
PROTOKÓŁ NR 24
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1064)
Dane podstawowe
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1063)
Protokół LXXVI
(1063)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1063)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1062)
Protokół nr XXXIV/2005
(1062)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1061)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1061)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1061)
Protokół nr XIII/2003
(1060)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1060)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1060)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1059)
Uchwała Nr 44
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1058)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1057)
Uchwała Nr 52
(1057)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1056)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1056)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1056)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1056)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1055)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1055)
Protokół 22
(1055)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1055)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1054)
Protokół nr 51
(1054)
PROTOKÓŁ NR 2
(1054)
PROTOKÓŁ NR 5
(1053)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1053)
Protokół 64
(1053)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1053)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1053)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1053)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1053)
UCHWAŁA NR 91
(1053)
Protokół 1
(1052)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1052)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1050)
Protokół Nr VI / 2003
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1050)
Protokół nr 7
(1050)
Protokół nr XI/2003
(1049)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1049)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1049)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1049)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1049)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1049)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1049)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1049)
PROTOKÓŁ NR 58
(1048)
Uchwała Nr 53
(1048)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1047)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1047)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1047)
Protokół 44
(1046)
Protokół 39
(1046)
Uchwała nr 95
(1046)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1046)
Uchwała Nr 127
(1045)
Protokół nr VIII/2007
(1045)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1045)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1045)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1044)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1044)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1043)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1043)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1043)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1042)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1042)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1042)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1042)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1042)
Protokół nr 53
(1041)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1041)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1041)
Protokół Nr LV / 2002
(1041)
Protokół Nr II / 2002
(1041)
Protokół Nr 49
(1040)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1040)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1040)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1040)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1040)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1039)
Protokół nr 44
(1038)
PROTOKÓŁ NR 46
(1038)
Protokół Nr III / 2002
(1038)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1037)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1037)
Uchwała nr 94
(1037)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1037)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1036)
Protokół nr 18
(1036)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1036)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1035)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1035)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1035)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1034)
Protokół 65
(1034)
Protokół nr I/2006
(1033)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1033)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1033)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1032)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1032)
Protokół 2
(1032)
OGŁOSZENIE
(1032)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1032)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1031)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1030)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1030)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1029)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1029)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1029)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1029)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1028)
Protokół Nr VII / 2003
(1028)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1027)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1027)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1027)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1026)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1026)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1026)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1025)
Protokół Nr V / 2003
(1025)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1025)
PROTOKÓŁ NR 19
(1025)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1025)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1025)
Protokół
(1025)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1025)
Protokół nr 6
(1025)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1024)
Protokół nr 52
(1024)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1023)
Protokół nr VI/2007
(1023)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1023)
Protokół 4
(1023)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1022)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1022)
Protokół nr XVI/2003
(1022)
Protokół nr 27
(1022)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1022)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1021)
Uchwała Nr 48
(1021)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1021)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1021)
Uchwała Nr 47
(1020)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1020)
Protokół
(1020)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1020)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1019)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1019)
Protokół Nr L / 2002
(1019)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1018)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1018)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1018)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1018)
Uchwała nr 71
(1018)
Protokół nr 13
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1018)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1017)
Protokół nr 11
(1017)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1017)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1016)
Uchwała Nr 120
(1016)
Protokół
(1015)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1014)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1014)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1014)
Protokół nr XLIII/2006
(1014)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1014)
Protokół nr XXXV/2005
(1014)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1014)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1014)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1014)
Starosta Wrzesiński informuje
(1013)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1013)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1013)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1012)
Uchwała Nr 39
(1012)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1012)
UCHWAŁA nr 60
(1011)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1011)
Uchwała Nr 144
(1011)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1010)
Uchwała Nr 88
(1010)
Protokół
(1010)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1010)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1009)
Komunikat
(1009)
Ogłoszenie
(1009)
Protokół LXXVIII
(1009)
Uchwała Nr 61
(1008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1008)
Uchwała nr XXX/282/05
(1007)
Protokół LXXIV
(1007)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1007)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1006)
Protokół nr XL/2006
(1006)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1006)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1006)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1006)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1006)
Protokół nr 14
(1005)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1005)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1004)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1003)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1003)
Uchwała Nr 49
(1003)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1003)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1003)
Protokół nr XLIV/2006
(1003)
Protokół Nr X / 2003
(1003)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1003)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1002)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1002)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1002)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1001)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1001)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1001)
Uchwała Nr 7
(1001)
Protokół nr 49
(1001)
Protokół
(1001)
PROTOKÓŁ NR 86
(1001)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1001)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1001)
Uchwała Nr 42
(1000)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1000)
Protokół Nr LVII / 2002
(1000)
Protokół nr 54
(999)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(999)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(999)
Uchwała nr XXVI/240/04
(999)
Uchwała Nr 2
(999)
Uchwała Nr 3
(999)
Uchwała Nr VII/100/2011
(999)
Uchwała Nr 18
(998)
PROTOKÓŁ NR 69
(998)
Protokół nr 7
(998)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(998)
Protokół 18
(998)
Uchwała Nr 116
(998)
Protokół nr 15
(997)
Uchwała Nr 34
(997)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(997)
Protokół
(996)
Uchwała Nr XV/208/2008
(996)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(996)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(996)
Uchwała Nr 106
(996)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(995)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(995)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(994)
Protokół nr 13
(994)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(994)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(994)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(994)
Uchwała Nr IX/122/2011
(994)
Protokół nr 24
(994)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(994)
Protokół nr XXV/2004
(993)
Uchwała Nr 65
(993)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(992)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(992)
Protokół 72
(992)
Obwieszczenie
(992)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(991)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(991)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(991)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(991)
Uchwała Nr 45
(991)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(991)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(991)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(991)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(990)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(990)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(990)
Protokół nr 14
(990)
Uchwała Nr 64
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(989)
Obwieszczenie
(989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(989)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(989)
Obwieszczenie
(989)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(988)
Struktura własnościowa
(988)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(988)
Obwieszczenie
(988)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(988)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(988)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(987)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(987)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(987)
Protokół nr XV/2003
(987)
Uchwała Nr III/32/2010
(987)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(987)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(986)
Uchwałą nr 85
(986)
Protokół nr 57
(986)
Uchwała Nr 51
(986)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(986)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(986)
Protokół LXXII
(986)
Protokół nr XXI/2004
(985)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(985)
Protokół nr 48
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(985)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(985)
Protokół 9
(984)
Protokół 67
(984)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(983)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(983)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(982)
Protokół Nr 46
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(981)
Uchwała Nr 31
(981)
Protokół 42
(981)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(980)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(980)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(980)
Protokół 59
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(980)
Obwieszczenie
(979)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(979)
Protokół nr XXXVI/2005
(979)
Uchwała nr 74
(979)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(977)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(977)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(977)
Obwieszczenie
(977)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(976)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(976)
Zarządzenie nr 240/2012
(976)
UCHWAŁA NR 99
(976)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(976)
Uchwała Nr VII/101/2011
(976)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(975)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(975)
Status prawny
(975)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(975)
Uchwała Nr XV/195/2012
(974)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(974)
Protokół 40
(974)
Protokół nr XXXI/2005
(974)
Protokół LXV
(974)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(973)
Zarządzenie nr 254/2012
(973)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(973)
PROTOKÓŁ Nr 9
(973)
Obwieszczenie
(972)
Obwieszczenie
(972)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(971)
Protokół
(971)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(971)
Protokół 70
(971)
PROTOKÓŁ NR 6
(971)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(971)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(970)
Protokół nr X/2007
(970)
Uchwała Nr 58
(970)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(970)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(969)
Protokół nr 14
(969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(969)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(969)
Uchwała Nr 141
(969)
Protokół 71
(969)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(969)
Protokół nr XXIII/2004
(969)
Uchwała Nr X/130/2011
(969)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(968)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(968)
PROTOKÓŁ NR 40
(968)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(968)
Protokół nr 57
(968)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(968)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(967)
Uchwała Nr 8
(967)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(966)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(966)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(966)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(966)
Uchwała Nr 46
(966)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(966)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(965)
Uchwała Nr 43
(965)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(965)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(965)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(964)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(964)
Uchwała Nr 29
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(963)
Protokół nr XXXII/2005
(963)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(963)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(963)
PROTOKÓŁ NR 10
(963)
Uchwała Nr XI/166/2012
(962)
Protokół
(962)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(962)
Protokół nr XXVIII/2004
(962)
Protokół
(962)
Uchwała nr 98
(962)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(962)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(961)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(961)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(961)
Protokół
(961)
Uchwała Nr 126
(961)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(960)
Protokół nr 26
(960)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(960)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(960)
Uchwała Nr 328
(959)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(959)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(959)
Protokół
(958)
Protokół nr XX/2004
(958)
Protokół Nr LI / 2002
(958)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(957)
Protokół nr V/2007
(957)
Uchwała Nr 55
(957)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(957)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(956)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(956)
Zarządzenie nr 162/2012
(956)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(955)
Protokół nr XXXVIII/2005
(955)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(955)
Uchwała Nr 57
(955)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(955)
Uchwała Nr 128
(954)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(954)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(954)
Protokół nr 18
(954)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(954)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(954)
Uchwała Nr 54
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(953)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(953)
Uchwała Nr 27
(953)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(953)
2011 rok
(953)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(953)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(953)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(952)
UCHWAŁA NR 76
(952)
Uchwała Nr 112
(952)
PROTOKÓŁ NR 26
(952)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(952)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(952)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(952)
PROTOKÓŁ NR 63
(952)
Uchwała Nr II/29/2014
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(952)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(952)
Uchwała Nr 32
(952)
Protokół nr 28
(951)
UCHWAŁA NR 86
(951)
Uchwała nr VIII/66/03
(951)
Uchwała Nr 103
(951)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(951)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(951)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(951)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(950)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(950)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(950)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(950)
PROTOKÓŁ nr 45
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(950)
Protokół
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(949)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(949)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(949)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(949)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(949)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(948)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(948)
Ogłoszenie
(948)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(948)
Uchwała Nr 59
(948)
Protokół nr III/2006
(948)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(947)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(947)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(947)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(947)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(947)
Uchwała nr XXVII/260/04
(946)
Protokół nr VII/2007
(946)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(946)
Protokół nr 11
(946)
Uchwała Nr 84
(945)
Uchwała Nr 50
(945)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(945)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(945)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(945)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(944)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(943)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(943)
Uchwała Nr 35
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(943)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(943)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(943)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(943)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(942)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(942)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(942)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(942)
Protokół nr 8
(941)
PROTOKÓŁ NR 70
(941)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(941)
Zarządzenie nr 256/2012
(940)
Uchwała Nr 33
(940)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(940)
Ogłoszenie
(940)
Zarządzenie nr 174/2012
(940)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(940)
Uchwała Nr 56
(939)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(938)
Organizacja
(938)
Uchwała Nr 66
(938)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(937)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(937)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(937)
Uchwała Nr 89
(937)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(936)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(936)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(936)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(936)
Zarządzenie nr 253/2012
(936)
Protokół nr XLII/2006
(935)
Uchwała Nr XII/171/2012
(935)
Uchwała Nr 102
(935)
PROTOKÓŁ NR 64
(935)
Protokół
(935)
Uchwała Nr 37
(935)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(934)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(934)
Protokół Nr LIX / 2002
(934)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(934)
Protokół nr 8
(934)
Uchwała Nr 318
(934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(934)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(933)
Uchwała Nr 41
(933)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(933)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(933)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(933)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(932)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(932)
Uchwała Nr 115
(932)
Uchwała Nr 28
(931)
Uchwała Nr 36
(931)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(931)
U C H W A Ł A Nr 62
(930)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(930)
Uchwała Nr XX/266/2013
(930)
Uchwała Nr 21
(930)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(930)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(930)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(930)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(929)
Uchwała Nr 93
(929)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(929)
Protokoły z komisji Doraźnej
(929)
Protokół 60
(929)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(929)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(928)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(928)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(928)
Działalność charytatywna
(928)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(927)
Protokół Nr 54
(927)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(927)
Protokół LXVIII
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(927)
UCHWAŁA NR 325
(927)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(927)
Uchwała Nr 319
(927)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(926)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(926)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(925)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(925)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(925)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(925)
UCHWAŁA NR 73
(925)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(925)
Przedmiot działalności i kompetencje
(924)
Obwieszczenie
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(924)
PROTOKÓŁ NR LX
(924)
Uchwała Nr 78
(924)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(924)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(924)
Zarządzenie nr 251/2012
(923)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(923)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(923)
Protokół Nr LIV / 2002
(923)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(923)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(923)
Protokół LXXIX
(923)
Sprzedaż lokali komunalnych
(923)
Obwieszczenie
(923)
Uchwała Nr 109
(923)
Uchwała Nr 24
(923)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(921)
Protokół nr 23
(921)
Uchwała Nr 146
(921)
Uchwała Nr 148
(921)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(920)
U C H W A Ł A Nr 327
(920)
Ogłoszenie
(920)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(920)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(920)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(920)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(920)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(919)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(919)
Protokół nr 9
(918)
Uchwała Nr 100
(918)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(918)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(917)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(917)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(917)
Uchwała Nr 104
(917)
Protokół
(917)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(916)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(916)
Uchwała nr III/13/2002
(916)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(916)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(916)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(916)
Protokół 20
(915)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(915)
PROTOKÓŁ NR 90
(915)
Uchwała Nr 123
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(915)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(915)
Protokół nr 73
(915)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(914)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(914)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(914)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(914)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(914)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(914)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(914)
Uchwała Nr XI/143/2012
(914)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(913)
Uchwała Nr 121
(913)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(913)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(912)
PROTOKÓŁ NR LXV
(912)
Uchwała nr XXIV/225/04
(912)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(912)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(912)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(912)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(912)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(911)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(911)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(911)
Uchwała Nr 114
(911)
Protokół Nr IX / 2003
(911)
Uchwała nr XXXV/338/05
(911)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(911)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(911)
Zarządzenie Nr 160/2010
(910)
Uchwała Nr 63
(910)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(910)
Uchwała nr 79
(910)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(910)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(910)
Protokół nr 52
(910)
Uchwała Nr 320
(909)
Uchwała Nr 111
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(909)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(909)
Protokół LXXIII
(909)
PROTOKÓŁ NR 27
(909)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(909)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(909)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(908)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(908)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(908)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(908)
2010 rok
(908)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(908)
Uchwała Nr XI/167/2012
(908)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(907)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(907)
Uchwała Nr 105
(907)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(907)
Uchwała Nr V/65/2011
(906)
Protokół nr XXXIX/2006
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(906)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(906)
Ogłoszenie
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(906)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(905)
Uchwała Nr XV/190/2012
(905)
Uchwała Nr XII/172/2012
(905)
Uchwała nr VIII/120/2015
(905)
Zarządzenie nr 214/2012
(905)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(904)
Protokół nr XXII/2004
(904)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(903)
Protokół nr IV/2006
(903)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(903)
Uchwała Nr 26
(903)
Protokół nr 24
(903)
Uchwała Nr III/34/2010
(903)
Uchwała nr XLI/414/06
(902)
Protokół LXIX
(902)
Uchwała Nr V/54/2015
(902)
Protokół nr 15
(902)
Ogłoszenie
(902)
Protokół Nr LII / 2002
(901)
UCHWAŁA NR 77
(901)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(901)
PROTOKÓŁ Nr 82
(900)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(900)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(899)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(899)
2011 rok
(898)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(898)
Protokół 15
(898)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(898)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(898)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(898)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(897)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(897)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(897)
Obwieszczenie
(897)
Uchwała Nr XV/197/2012
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(897)
Protokół nr 9
(897)
Obwieszczenie
(896)
Uchwała Nr VI/91/2011
(896)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(896)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(896)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(896)
Zarządzenie nr 234/2012
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(895)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(895)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(895)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(895)
PROTOKÓŁ NR 88
(895)
Protokół LXII
(895)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(894)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(894)
Uchwała Nr 23
(894)
PROTOKÓŁ NR 3
(894)
Protokół nr 12
(894)
U C H W A Ł A Nr 82
(893)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(893)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(893)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(893)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(893)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(893)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(892)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(892)
2011 rok
(892)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(892)
Protokół Nr IV / 2003
(892)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(891)
Protokół nr XXVII/2004
(891)
UCHWAŁA NR 70
(891)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(891)
Protokół Nr 58
(890)
Uchwała nr VI/91/07
(889)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(889)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(889)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(889)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(889)
Protokół
(889)
Uchwała Nr 25
(888)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(888)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(888)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(888)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(888)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(888)
PROTOKÓŁ NR 8
(888)
U C H W A Ł A Nr 81
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(887)
Zarządzenie nr 170/2012
(887)
Protokół 5
(887)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(886)
Uchwała nr 92
(886)
Ogłoszenie
(886)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(886)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(886)
Protokół LXVII
(886)
Protokół
(886)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(886)
Uchwała Nr 125
(886)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(886)
Uchwała Nr V/45/03
(886)
Protokół 6
(886)
Protokół nr II/2006
(885)
Uchwała nr XXXV/344/05
(885)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(885)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(884)
Protokół nr 20
(884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(884)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(884)
PROTOKÓŁ NR 15
(883)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(883)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(882)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(882)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(882)
2011 rok
(882)
Uchwała Nr 143
(882)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(882)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(882)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(881)
Zarządzenie nr 198/2012
(881)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(881)
2012 rok
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(880)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(880)
Protokół LXXX
(880)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(880)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(880)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(879)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(879)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(879)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(879)
Uchwała Nr 145
(879)
Uchwała Nr 110
(878)
Protokół 3
(878)
Uchwała nr VI/91/07
(878)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(878)
Ogłoszenie
(878)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(878)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(878)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(878)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(878)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(877)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(877)
Protokół LXX
(877)
Uchwała Nr 1
(877)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(877)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(877)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(877)
Protokół 13
(877)
PROTOKÓŁ Nr 17
(876)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(876)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(876)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(876)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(876)
2010 rok
(876)
Uchwała Nr 101
(875)
Zarządzenie nr 122/2010
(875)
Uchwała Nr 124
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(875)
Protokół 5
(875)
PROTOKÓŁ NR 72
(875)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(875)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(874)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(874)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(874)
Uchwała Nr 9
(874)
Uchwała Nr 17
(874)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(874)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(873)
Uchwała Nr 5
(873)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(873)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(873)
Ogłoszenie
(873)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(873)
Ogłoszenie
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(873)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(873)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(873)
Protokół 63
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(872)
rok 2013
(872)
Uchwała Nr 19
(871)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(871)
Uchwała Nr VII/226/2008
(871)
Uchwała nr XX/182/04
(871)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(870)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(870)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(870)
Obwieszczenie
(870)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(870)
Uchwała Nr 16
(870)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(870)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(869)
Protokół LXXXIV
(869)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(869)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(868)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(868)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(868)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(868)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(868)
PROTOKÓŁ NR 81
(868)
Protokół 5
(867)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(867)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(867)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(866)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(866)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(866)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(866)
Protokół LXI
(865)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(865)
Uchwała Nr 13
(865)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(865)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(865)
Zarządzenie nr 31/2012
(865)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(864)
Uchwała Nr 329
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(864)
PROTOKÓŁ NR 68
(863)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(863)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(863)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(863)
Protokół nr 45
(863)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(863)
Zarządzenie nr 220/2012
(862)
UCHWAŁA NR 313
(862)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(862)
Uchwała Nr 20
(862)
Uchwała Nr 142
(862)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(862)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(862)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(861)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(861)
Ogłoszenie
(861)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(861)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(861)
Protokół 1
(860)
UCHWAŁA NR 321
(860)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(860)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(860)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(860)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(860)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(860)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(860)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(860)
Uchwała Nr 11
(859)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(859)
Protokół nr 17
(859)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(858)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(858)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(858)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(857)
Uchwała Nr X/129/2011
(857)
Protokół nr 16
(857)
Protokół nr XVII/2003
(857)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(857)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(856)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(856)
PROTOKÓŁ Nr 25
(856)
Uchwała Nr 324
(856)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(856)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(855)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(855)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(855)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(854)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(854)
Uchwała nr VIII/72/03
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(854)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(854)
Ogłoszenie
(853)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(853)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(853)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(853)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(853)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(853)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(853)
Uchwała nr XXXII/308/05
(853)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(852)
PROTOKÓŁ NR 37
(852)
Uchwała nr III/36/06
(852)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(852)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(852)
Uchwała Nr 147
(851)
Protokół LXXXI
(851)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(851)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(851)
PROTOKÓŁ NR 20
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(851)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(851)
Uchwała Nr XV/187/2012
(851)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(850)
PROTOKÓŁ NR 71
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(850)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(850)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(849)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(849)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(849)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(849)
Uchwała nr XL/398/2006
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(849)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(848)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(848)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(848)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(848)
Uchwała Nr 6
(848)
Uchwała Nr 122
(848)
Obwieszczenie
(848)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(848)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(847)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(847)
Uchwała Nr 14
(847)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(847)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(847)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(847)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(846)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(846)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(846)
Uchwała nr V/45/07
(846)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(846)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(846)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(846)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(845)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(845)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(845)
Protokół 6
(845)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(845)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(845)
Ogłoszenie
(844)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(844)
Uchwała nr VII/104/07
(844)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(844)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(843)
Uchwała Nr 323
(843)
Ogłoszenie
(843)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(843)
Uchwała nr XI/108/03
(843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(842)
Uchwała nr XX/181/04
(842)
Uchwała Nr XI/135/2012
(841)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(841)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(841)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(840)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(840)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(840)
Uchwała nr XLIV/443/06
(840)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(840)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(840)
Protokół 2
(839)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(839)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(839)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(839)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(839)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(839)
Uchwała nr XII/118/03
(838)
Uchwała nr III/25/06
(838)
Uchwała Nr 67
(838)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(838)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(838)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(838)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(837)
Uchwała nr XI/101/03
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(837)
PROTOKÓŁ NR 39
(837)
Protokół nr 15
(837)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(837)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(837)
PROTOKÓŁ NR 48
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(837)
Protokół LXXVII
(837)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(836)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(836)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(836)
Protokół 4
(836)
Uchwała Nr 15
(836)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(836)
Uchwała Nr XV/198/2012
(835)
Uchwała nr VIII/64/03
(835)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(835)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(835)
Uchwała nr VII/104/07
(835)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(834)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(834)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(834)
Uchwała nr XIII/137/03
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(834)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(834)
ORDO Poznań
(833)
PROTOKÓŁ NR 12
(833)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(833)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(833)
Uchwała nr XLI/412/06
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(833)
PROTOKÓŁ NR 29
(833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(832)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(832)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(831)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(831)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(831)
UCHWAŁA NR 314
(830)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(830)
2011 rok
(830)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(830)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(830)
Protokół nr 9
(829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(829)
2012 rok
(829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(829)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(829)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(829)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(829)
Uchwała nr 326
(829)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(829)
Uchwała nr VIII/70/03
(828)
Uchwała nr XXVII/256/04
(828)
UCHWAŁA NR 4
(828)
Uchwała nr VI/69/07
(827)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(827)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(827)
Zarządzenie nr 169/2010
(827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(827)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(827)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(827)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(826)
Zarządzenie nr 68/2012
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(826)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(826)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(826)
Protokół 14
(825)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(825)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(825)
Uchwała Nr 317
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(825)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(825)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(824)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(824)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(823)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(823)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(823)
OBWIESZCZENIE
(823)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(822)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(822)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(822)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(821)
PROTOKÓŁ NR 31
(821)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(821)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(820)
OGŁOSZENIE
(820)
Protokół 19
(820)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(819)
Protokół nr 63
(819)
PROTOKÓŁ NR 34
(819)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(819)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(818)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(818)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(817)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(817)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(817)
Uchwała nr IV/36/02
(817)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(817)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(817)
UCHWAŁA NR 10
(817)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(816)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(816)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(816)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(816)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(816)
2012 rok
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(815)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(815)
Uchwała nr XLI/415/06
(815)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(815)
Zarządzenie nr 145/2012
(815)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(814)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(814)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(813)
2010 rok
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(813)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(813)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(813)
Uchwała nr XLIV/437/06
(813)
DECYZJA nr 653/2013
(813)
Uchwała nr XL/390/06
(813)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(813)
Protokół
(813)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(813)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(813)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(813)
Zarządzenie nr 159/2012
(812)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(812)
Zarządzenie nr 124/2012
(812)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(812)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(812)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(812)
Uchwała nr XXII/204/04
(811)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(811)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(811)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(811)
Protokół 4
(811)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(811)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(810)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(810)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(810)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(810)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(810)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(810)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(809)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(809)
Protokół 21
(809)
Uchwała nr XII/115/03
(809)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(808)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(808)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(807)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(807)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(806)
Protokół nr 10
(806)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(806)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(805)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(805)
PROTOKÓŁ NR 65
(805)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(805)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(804)
Protokół 24
(804)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(803)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(803)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(803)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(803)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(803)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(802)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(802)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(802)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(802)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(802)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(801)
UCHWAŁA NR 315
(801)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(801)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(801)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(801)
Protokół LXXXIII
(800)
Uchwała nr II/7/2002
(800)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(800)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(800)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(799)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(799)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(799)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(799)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(799)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(798)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(798)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(798)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(798)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(798)
Zarządzenie nr 112/2012
(798)
Protokół nr 17
(797)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(797)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(797)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(796)
Rok 2013
(796)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(796)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(796)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(796)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(796)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(796)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(796)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(796)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(795)
rok 2012
(795)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(795)
Protokół Nr 22
(795)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(795)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(794)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(794)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(794)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(794)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(794)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(793)
Uchwała nr XV/146/03
(793)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(793)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(793)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(793)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(793)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(793)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(793)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(793)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(793)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(792)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(792)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(792)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(792)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(792)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(792)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(791)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(790)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(790)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(790)
rok 2010
(790)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(790)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(790)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(790)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(790)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(789)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(789)
Uchwała nr XII/114/03
(789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(789)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(789)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(788)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(788)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(788)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(788)
Uchwała nr 312
(788)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(787)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(787)
Obwieszczenie
(787)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(787)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(787)
Uchwała nr XXXII/306/05
(787)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(787)
Uchwała nr XXXV/351/05
(786)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(786)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(786)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(786)
Protokół nr 13
(785)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(785)
Uchwała Nr VI/77/2015
(785)
Rok 2014
(784)
Uchwała nr II/9/2002
(784)
Protokół 11
(784)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(784)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(783)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(783)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(783)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(783)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(783)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(783)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(783)
Uchwała Nr XI/144/2012
(782)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(782)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(782)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(782)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(782)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(781)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(781)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(781)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(781)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(780)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(780)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(780)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(780)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(780)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(779)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(779)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(779)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(779)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(779)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(778)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(778)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(778)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(778)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(778)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(777)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(777)
Ogłoszenie
(777)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(777)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(777)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(777)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(776)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(776)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(776)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(776)
Uchwała Nr V/69/11
(775)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(775)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(775)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(775)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(775)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(774)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(774)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(774)
Ogłoszenie
(774)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(774)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(774)
Uchwała nr XI/99/03
(774)
Protokół nr 30
(773)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(773)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(772)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(772)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(772)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(772)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(772)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(772)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(771)
2013 rok
(771)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(771)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(771)
Zarządzenie nr 103/2012
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(770)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(770)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(769)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(769)
Uchwała Nr XX/270/2008
(769)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(769)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(769)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(769)
Uchwała nr XLIII/424/06
(768)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(768)
OGŁOSZENIE
(768)
Uchwała Nr I/21/2014
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(768)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(768)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(768)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(768)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(767)
Uchwała nr XXXII/307/05
(767)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(767)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(767)
Uchwała nr XLIII/425/06
(767)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(766)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(766)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(765)
Uchwała nr XII/112/03
(765)
Uchwała nr XXXII/310/05
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(765)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(765)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(765)
2010
(764)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(764)
EKO-TOM S.J. Turguła
(764)
Protokół 10
(764)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(764)
Protokół 1
(764)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(764)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(764)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(763)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(763)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(763)
Ogłoszenie
(763)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(763)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(763)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(762)
Obwieszczenie
(762)
Uchwała nr IV/45/2011
(762)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(762)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(762)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(761)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(760)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(760)
Uchwała nr VIII/65/03
(760)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(760)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(760)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(760)
Uchwała nr XXXV/341/05
(760)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(759)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(759)
Uchwała Nr V/66/2011
(759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(759)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(759)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(759)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(759)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(759)
Protokół 7
(758)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(758)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(758)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(758)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(758)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(758)
Uchwała nr XL/388/06
(758)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(758)
Obwieszczenie
(757)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(757)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(757)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(757)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(757)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(757)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(757)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(756)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(755)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(755)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(755)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(754)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(754)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(753)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(753)
Zarządzenie nr 215
(753)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(752)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(752)
2010 rok
(752)
Rocznik 2017
(751)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(751)
Uchwała nr XLIV/443/06
(751)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(751)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(751)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(751)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(750)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(750)
Uchwała nr III/15/2002
(750)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(750)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(749)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(748)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(748)
Uchwała nr XIX/174/04
(748)
Uchwała Nr V/64/11
(747)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(747)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(747)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(747)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(747)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(747)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(746)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(746)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(746)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(746)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(746)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(746)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(745)
Uchwała Nr XII/173/2008
(745)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(745)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(745)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(745)
Uchwała nr XXXV/356/05
(744)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(744)
Uchwała nr III/14/2002
(744)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(744)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(743)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(743)
Protokół 2
(743)
Uchwała Nr XV/191/2012
(743)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(743)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(743)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(743)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(743)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(743)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(742)
Uchwała nr VIII/79/03
(742)
Protokół 3
(742)
Uchwała nr V/60/07
(742)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(741)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(741)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(740)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(740)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(740)
Protokół 23
(740)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(740)
Protokół nr XXXVII/2005
(740)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(740)
Uchwała nr III/27/06
(739)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(739)
O B I E S Z C Z E N I E
(739)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(739)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(739)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(738)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(738)
Ogłoszenie
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(738)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(738)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(737)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(737)
Protokół nr 11
(737)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(737)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(736)
Uchwała nr XXVI/241/04
(736)
Uchwała nr II/11/10
(736)
Uchwała nr III/36/06
(735)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(735)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(735)
2011 rok
(735)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(735)
Uchwała nr XLIV/438/06
(735)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(735)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(735)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(735)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(735)
Uchwała Nr XV/186/2012
(735)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(735)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(735)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(735)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(734)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(734)
Uchwała nr III/26/06
(734)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(734)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(734)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(733)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(733)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(733)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(733)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(733)
Uchwała nr XXXV/343/05
(733)
Uchwała nr II/8/10
(733)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(733)
Protokół 17
(732)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(732)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(731)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(731)
Protokół nr 18
(730)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(730)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(730)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(729)
Uchwała nr XXX/286/05
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(729)
Ogłoszenie
(729)
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(729)
Uchwała nr XIV/141/03
(729)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(728)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(728)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(728)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(728)
ZARZĄDZENIE Nr 199/2010
(728)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(727)
Uchwała Nr VII/99/2011
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów
(727)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(727)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2014 r.
(727)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(726)
Uchwała nr XLIX/329/2001
(726)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(726)
Uchwała nr XLI/415/06
(725)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(725)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(725)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(725)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(725)
Uchwała nr XIX/175/04
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(724)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - "CENTRUM"
(724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(723)
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(723)
Uchwała nr VIII/71/03
(723)
2013 rok
(722)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(722)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na