BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
10439072
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-12-2018
Informacja o samorządzie
(256510)
Zamówienia publiczne
(101823)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(91446)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(65983)
Przetargi 2015
(51069)
Oferty pracy
(47882)
Aktualne oferty pracy
(46805)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(45412)
Przetargi 2014 - archiwum
(41810)
Urząd Miasta i Gminy
(41793)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(39154)
Przetargi 2017
(38801)
Przetargi 2016
(34706)
Władze
(34364)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(30840)
Kontakt
(27484)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(27008)
Akty prawne i protokoły
(25634)
Przetargi - archiwum 2012
(25616)
Przetargi 2018
(25075)
Podatki lokalne
(23999)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(22067)
Przetargi - archiwum 2013
(21908)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(21062)
Opłata śmieciowa
(21040)
Oświadczenia majątkowe radnych
(17763)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(17455)
Aktualne wyniki naborów
(16364)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(16279)
Uchwały Rady Miejskiej
(15981)
Jednostki organizacyjne gminy
(15829)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(15382)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(15133)
Rada Miejska we Wrześni
(14607)
Archiwum zakładowe
(14383)
Informacja o wynikach przetargów
(13265)
Ogłoszenia
(13143)
Sprawy finansowe
(13083)
Jednostki pomocnicze gminy
(12651)
Zarządzenia Burmistrza
(12561)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(12342)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12236)
Konsultacje społeczne
(12212)
Zastępcy Burmistrza
(12207)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(11814)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(11520)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(10811)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10283)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(10020)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(9348)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(9214)
Archiwum ofert pracy
(8941)
Spółki z udziałem gminy
(8634)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(8602)
Ogłoszenia
(8529)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8387)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7517)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7280)
Protokoły z sesji
(7244)
Deklaracja
(6969)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6507)
Sprawozdania finansowe
(6475)
Składy Komisji
(6430)
Archiwum wyników naborów
(6327)
Przetargi - archiwum
(6306)
Terminy wpłaty opłaty
(6148)
Archiwum 2001-2002
(6082)
Segregacja odpadów komunalnych
(5883)
Zmiany Budżetowe
(5868)
Placówki oświatowe
(5844)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5785)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(5725)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(5610)
Uchwała budżetowa
(5570)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5568)
Schronisko dla zwierząt
(5472)
Protokoły z komisji edukacji
(5408)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(5370)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(5234)
Nazwy i adresy
(5208)
Muzeum Regionalne
(5146)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5132)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5044)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(5017)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(4892)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4882)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(4806)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(4794)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4767)
Uchwały Zarządu
(4698)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(4674)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(4671)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(4665)
Statut Miasta i Gminy
(4665)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(4663)
Biblioteka Publiczna
(4575)
Statut Miasta i Gminy Września
(4563)
Majątek komunalny
(4530)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4490)
Zgromadzenia publiczne
(4488)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4484)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4463)
Rocznik 2014
(4395)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4392)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4284)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4280)
Wybory samorządowe 2018
(4230)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4207)
Opłaty lokalne
(4198)
Podatki lokalne w roku 2018 - druki interaktywne
(4193)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4178)
Rocznik 2014
(4152)
Rocznik 2015
(4144)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4136)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4113)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4108)
Rocznik 2012
(4066)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(4059)
Rocznik 2012
(4024)
Petycje
(3990)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3986)
Rocznik 2013
(3953)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3905)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Plany zamówień publicznych
(3885)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(3870)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3828)
Rocznik 2013
(3798)
Podatki lokalne w 2018 r.
(3735)
Petycje
(3705)
Rocznik 2011
(3666)
Rocznik 2010
(3647)
Podstawa prawna systemu
(3616)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(3608)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3545)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3544)
Rocznik 2015
(3512)
Protokoły z komisji budżetowej
(3483)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3464)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3461)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3456)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3422)
Rocznik 2008
(3413)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3404)
PROTOKÓŁ NR 63
(3402)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3392)
Protokoły z komisji oświaty
(3383)
PROTOKÓŁ NR 69
(3359)
Protokoły z komisji zdrowia
(3342)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3337)
Rocznik 2011
(3335)
Rocznik 2005
(3333)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3318)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3311)
Rocznik 2009
(3306)
Oświadczenie majątkowe
(3277)
Deklaracja elektroniczna
(3262)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3245)
PROTOKÓŁ NR 58
(3238)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3232)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3225)
PROTOKÓŁ NR 67
(3219)
Protokół 59
(3194)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3183)
PROTOKÓŁ NR 66
(3176)
PROTOKÓŁ NR 61
(3165)
PROTOKÓŁ NR 60
(3158)
PROTOKÓŁ NR 70
(3136)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3134)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3131)
Archiwum 2011
(3118)
2014 rok
(3111)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3095)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3079)
Worki do segregacji odpadów
(3078)
PROTOKÓŁ NR 65
(3068)
2012 rok
(3063)
PROTOKÓŁ NR 64
(3059)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3027)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3023)
Protokół nr 62
(2998)
Podatek rolny w 2015 roku
(2977)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2961)
PROTOKÓŁ NR 68
(2955)
Rocznik 2006
(2944)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2942)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2924)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2917)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2915)
PROTOKÓŁ NR 71
(2913)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2895)
Rocznik 2007
(2889)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2876)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2858)
Opłata targowa
(2856)
Rocznik 2005
(2848)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2842)
Rocznik 2003
(2819)
Rocznik 2017
(2812)
Rocznik 2002
(2798)
Rocznik 2004
(2794)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2780)
Rocznik 2010
(2765)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(2758)
Informacja o wyborze oferty
(2753)
Rocznik 2009
(2742)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2735)
Lobbing
(2718)
Rocznik 2007
(2716)
2013 rok
(2713)
Nieograniczone
(2712)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2707)
Rocznik 2003
(2707)
Rocznik 2008
(2694)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2688)
za 2010 rok
(2683)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2677)
Rocznik 2004
(2676)
Rocznik 2016
(2661)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(2661)
Rocznik 2006
(2641)
Majątek komunalny
(2637)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2613)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2609)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2607)
Przedszkola
(2603)
2011 rok
(2595)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2588)
2013 rok
(2554)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2549)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2540)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2531)
Rocznik 2016
(2519)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2516)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2509)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2502)
2011 rok
(2499)
Konkursy
(2493)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2493)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2477)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2477)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(2477)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2470)
Poziomy recyklingu
(2468)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2467)
Podatki lokalne w roku 2016
(2463)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2459)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(2456)
Oświadczenie majątkowe
(2438)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2419)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2415)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2396)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2392)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2390)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2366)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2355)
Inne ogłoszenia
(2345)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2340)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2329)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2317)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2302)
Protokół Nr 60
(2300)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2298)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2297)
Oświadczenie majątkowe
(2286)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2276)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2274)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2270)
Rada Nadzorcza
(2248)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2246)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2241)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2237)
Rocznik 2001
(2235)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2231)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2228)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2219)
2014 rok
(2217)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2215)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2210)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2204)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2198)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2195)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2191)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2188)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2185)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2184)
Oświata Niepubliczna
(2183)
CRP Sp. z o. o.
(2182)
Archiwum
(2181)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2177)
Oświadczenie majątkowe
(2177)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2172)
Protokół 1
(2170)
Oświadczenie majątkowe
(2167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2167)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2159)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2157)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2154)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2153)
2012 rok
(2151)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2143)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2139)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2138)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2137)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2132)
Oświadczenie majątkowe
(2131)
Protokół nr 19
(2128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2121)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2118)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2116)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2116)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2103)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2099)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2098)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2091)
Uchwała Nr X/132/2011
(2082)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2081)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2076)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2070)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2066)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2065)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2064)
Protokół 3
(2063)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2058)
Protokół nr XIV/2003
(2056)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2052)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2050)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2045)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2039)
Oświadczenie majątkowe
(2031)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2028)
Oświadczenie majątkowe
(2020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2012)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2012)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2010)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2009)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2007)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2004)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2003)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1997)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1993)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1992)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1992)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1984)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1984)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1979)
2010 rok
(1978)
Zarząd
(1976)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1971)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1970)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1966)
Rocznik 2002
(1963)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1960)
Unieważnienia przetargów
(1958)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1952)
Protokół 2
(1944)
Rocznik 2017
(1942)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1942)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1937)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1933)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1932)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1932)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1931)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1922)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1921)
Zespoły Szkół
(1920)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1920)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1919)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1914)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1911)
PROTOKÓŁ NR 53
(1910)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1906)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1906)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1892)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1888)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1884)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1883)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1882)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1881)
Adres
(1881)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1879)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1879)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1876)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1875)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1871)
Protokół
(1870)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1864)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1863)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1861)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1859)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1858)
Protokół 4
(1857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1854)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1851)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1850)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1848)
Protokół Nr 46
(1847)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1846)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1845)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1845)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1844)
Protokół
(1843)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1837)
PROTOKÓŁ NR 32
(1835)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1831)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1830)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1827)
PROTOKÓŁ NR 42
(1825)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1825)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1820)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1818)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1817)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1815)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1814)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1813)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert, odpowiedzi (12)
(1813)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1812)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1812)
Rejestr umów przetargowych
(1810)
Protokół Nr LX / 2002
(1805)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1805)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1802)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2018 roku.
(1800)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1798)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1797)
Uchwała Nr II/31/2014
(1794)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1792)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1792)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1792)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1787)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1786)
Umowa spółki
(1784)
Archiwum 2012
(1781)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1777)
Protokół 47
(1775)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1773)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1772)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1772)
Nazwa i adres
(1770)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1769)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1768)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1766)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1765)
Protokół 69
(1763)
Protokół
(1760)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1759)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1759)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1757)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1756)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1755)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1753)
Gimnazja
(1753)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1751)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1750)
PROTOKÓŁ NR 47
(1750)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1747)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1745)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1743)
PROTOKÓŁ NR 66
(1743)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1741)
2012 rok
(1740)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1740)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1739)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1739)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1738)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1737)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1735)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1734)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1733)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1733)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1733)
PROTOKÓŁ NR 18
(1732)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1732)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1732)
Paweł-Trans
(1728)
Obwody głosowania
(1728)
Protokół nr 45
(1725)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1725)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1725)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1723)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1721)
Protokół LXVI
(1721)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1721)
PROTOKÓŁ NR 84
(1719)
DECYZJA Nr 600/2010
(1717)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1717)
2009 rok
(1717)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1716)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1714)
DECYZJA nr 360/2013
(1713)
PROTOKÓŁ NR 30
(1713)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1712)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1711)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1709)
Uchwała Nr III/17/2010
(1708)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1708)
Uchwała Nr 322
(1705)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1705)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1702)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1701)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1701)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1701)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(1700)
Rocznik 2018
(1699)
2015 rok
(1699)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1695)
Protokół 62
(1695)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1694)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1693)
Protokół NR 57
(1692)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1692)
Protokół 43
(1692)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1691)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1691)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1689)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1686)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1686)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1686)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1685)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1683)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1683)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1682)
Protokół Nr I / 2002
(1682)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1682)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1680)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1679)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1679)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1677)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1675)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1675)
PROTOKÓŁ NR 87
(1675)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1674)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1671)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(1669)
Protokół 48
(1667)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1663)
PROTOKÓŁ NR 54
(1662)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1661)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1660)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1660)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1660)
PROTOKÓŁ NR 11
(1658)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1658)
PROTOKÓŁ NR 85
(1658)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1658)
2010 rok
(1657)
Protokół Nr 62
(1656)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1656)
za 2009 rok
(1655)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1653)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1653)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1652)
Protokół 12
(1652)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1652)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1651)
Protokół Nr 56
(1650)
PROTOKÓŁ NR 14
(1650)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1650)
Protokół Nr 50
(1649)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1649)
Protokół
(1647)
PROTOKÓŁ NR 4
(1644)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1643)
Protokół
(1643)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1643)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1641)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1640)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1640)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1639)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1639)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1635)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1635)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1634)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1634)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1633)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1633)
Protokół nr 56
(1630)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1628)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1628)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1628)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1627)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1626)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1626)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1625)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1624)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1623)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1623)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1623)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1622)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1621)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1620)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1618)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1616)
Protokół nr 51
(1616)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1615)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1615)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1614)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1613)
PROTOKÓŁ NR 43
(1612)
PROTOKÓŁ NR 13
(1612)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1610)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1609)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1608)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1608)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1608)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1606)
Protokół 49
(1606)
Protokół 38
(1605)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1604)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1603)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1602)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1601)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(1601)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1600)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1600)
Protokół nr 10
(1600)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1599)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1599)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1598)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1597)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1596)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1595)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1595)
Protokół nr 32
(1595)
PROTOKÓŁ NR 23
(1592)
PROTOKÓŁ NR 57
(1591)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1590)
PROTOKÓŁ NR 61
(1590)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1589)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1589)
Jakość wody do spożycia
(1588)
Uchwała nr VI/86/2011
(1588)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1587)
Protokół Nr LIII / 2002
(1586)
Protokół Nr VIII / 2003
(1586)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1586)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1583)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1583)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1582)
Dane podstawowe
(1582)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1581)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1580)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1580)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1580)
PROTOKÓŁ NR 52
(1579)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1579)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1577)
PROTOKÓŁ NR 16
(1577)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1576)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1575)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1573)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1573)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1573)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1572)
PROTOKÓŁ NR 89
(1571)
Protokół Nr 51
(1571)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1571)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1571)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1568)
Protokół Nr LVIII
(1568)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1564)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1564)
PROTOKÓŁ NR 38
(1562)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1561)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1561)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1558)
Protokół 61
(1558)
Protokół
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1557)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1556)
PROTOKÓŁ NR 7
(1556)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1556)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1554)
Nazwa i adres
(1554)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1554)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1553)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1550)
Protokół Nr 50
(1549)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1548)
Protokół nr 16
(1548)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1548)
za 2007 rok
(1547)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1547)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1546)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1545)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1544)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1544)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1543)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1543)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1543)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1543)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1542)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1542)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1540)
Protokół nr 30
(1540)
Protokół 66
(1540)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1539)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1537)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1536)
PROTOKÓŁ NR 51
(1536)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1535)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1534)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1534)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1533)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1533)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1533)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1533)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2018 r.
(1532)
Protokół 74
(1532)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(1530)
Protokół 41
(1530)
za 2005 rok
(1530)
Protokół
(1529)
Protokół nr 67
(1526)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1525)
Protokół 16
(1525)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1525)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1523)
Protokół nr 21
(1523)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1523)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1523)
Protokół nr 61
(1523)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1522)
Protokół
(1522)
Protokół
(1522)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1521)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1519)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1518)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1517)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1517)
Protokół nr 53
(1517)
PROTOKÓŁ NR 36
(1515)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1514)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1513)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1512)
za 2006 rok
(1512)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1509)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1509)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1508)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1508)
PROTOKÓŁ NR 41
(1508)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1507)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1507)
Protokół 6
(1507)
Protokół 68
(1506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1504)
Protokół
(1504)
Protokół LXXI
(1503)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1502)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1501)
Protokół 5
(1501)
Protokół
(1499)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1499)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1498)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1498)
Ograniczone
(1497)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1497)
Protokół Nr III / 2002
(1497)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1497)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1496)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1496)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1496)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1495)
Protokół nr VI/2011
(1495)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1493)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1493)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1493)
Protokół Nr LV / 2002
(1493)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1493)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1493)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1493)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1492)
Protokół 45
(1492)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1491)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1490)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1490)
PROTOKÓŁ NR 65
(1490)
Uchwała Nr 12
(1489)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(1488)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1488)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1488)
PROTOKÓŁ NR 64
(1487)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1485)
Protokół 75
(1485)
Protokół LXXV
(1484)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1484)
Protokół
(1483)
Protokół
(1482)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1482)
Protokół Nr LI / 2002
(1481)
Protokół nr 22
(1480)
Protokół Nr II / 2002
(1480)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1480)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1479)
Protokół nr 34
(1478)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1478)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1477)
2009 rok
(1477)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1477)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1477)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1475)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1474)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1473)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1472)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1472)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1471)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1471)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1468)
Protokół nr XXXIII/2005
(1468)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1468)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1467)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1466)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1465)
Protokół nr 17
(1465)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1464)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1464)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1463)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1463)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1463)
Protokół nr 53
(1463)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1463)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1462)
PROTOKÓŁ NR 2
(1462)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1462)
Protokół Nr V / 2003
(1462)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1461)
Protokół Nr LVI / 2002
(1461)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1461)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1460)
Protokół LXXXII
(1459)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1459)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1459)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(1458)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1458)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1457)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1457)
Organizacja
(1457)
Protokół 50
(1456)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1456)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1456)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1456)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1455)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1453)
Protokół Nr L / 2002
(1453)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1451)
Uchwała nr IV/37/06
(1451)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1450)
Protokół Nr 47
(1449)
Protokół Nr 46
(1449)
Status prawny
(1449)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1448)
Protokół 46
(1448)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1448)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1448)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1447)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1447)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1447)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1444)
Protokół nr 39
(1444)
Protokół nr 11
(1444)
Protokół nr 59
(1444)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1443)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1443)
za 2008 rok
(1442)
Protokół 5
(1442)
Protokół Nr VI / 2003
(1441)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1441)
PROTOKÓŁ NR 28
(1441)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1439)
Protokół nr 18
(1438)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1437)
Protokół Nr LVII / 2002
(1437)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1437)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1436)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1436)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1436)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1436)
Protokół
(1435)
Protokół
(1433)
PROTOKÓŁ NR 60
(1433)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1433)
PROTOKÓŁ NR 21
(1433)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1433)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1432)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1431)
ORDO Poznań
(1430)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1430)
Protokół nr 14
(1429)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1429)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1427)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1426)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1424)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1423)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1423)
Umowy o zamówienia publiczne
(1423)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1422)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1422)
Protokół 18
(1421)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1421)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1420)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1420)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1419)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1419)
Struktura własnościowa
(1418)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1418)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1417)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1417)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1414)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1413)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1413)
Protokół nr 7
(1413)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1412)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1412)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1412)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1410)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1409)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1408)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1406)
Protokół Nr VII / 2003
(1405)
Protokół nr 50
(1405)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1405)
Uchwała Nr V/80/2011
(1403)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1402)
Protokół nr 13
(1402)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1402)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1402)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1401)
Protokół nr 7
(1401)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1400)
Protokół nr 55
(1400)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1400)
PROTOKÓŁ NR 62
(1400)
Protokół nr 6
(1399)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1398)
Protokół 65
(1398)
Obowiązek Informacyjny
(1398)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1397)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1397)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1397)
Protokół nr 7
(1396)
Protokół 1
(1396)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1396)
PROTOKÓŁ NR 55
(1395)
Protokół 39
(1394)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1394)
PROTOKÓŁ NR 35
(1393)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1392)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1392)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1391)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1390)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1390)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1390)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1388)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1388)
Protokół nr XVIII/2004
(1387)
UCHWAŁA NR 69
(1387)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1387)
Protokół
(1387)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1387)
Protokół
(1386)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1386)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1386)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1384)
PROTOKÓŁ NR 19
(1384)
Protokół nr XXVI/2004
(1384)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1384)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1384)
Protokół nr 15
(1382)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1382)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1382)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1381)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1381)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1381)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1379)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1379)
Protokół
(1378)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1378)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1377)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1377)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1376)
Protokół 44
(1375)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1375)
Protokół
(1375)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1374)
Protokół nr 27
(1374)
PROTOKÓŁ NR 56
(1374)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1373)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1373)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1373)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1372)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1372)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1371)
Protokół nr 57
(1371)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1367)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1367)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1366)
Protokół Nr LII / 2002
(1366)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1365)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1365)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1364)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1364)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1364)
Protokół 9
(1363)
Protokół nr 55
(1363)
Protokół nr 14
(1363)
Protokół
(1363)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1361)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1361)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1359)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1359)
PROTOKÓŁ NR 58
(1358)
Protokół LX
(1358)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1358)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1358)
Protokół nr 13
(1357)
Ogłoszenie
(1357)
PROTOKÓŁ NR 24
(1356)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1356)
Protokół 64
(1356)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1356)
PROTOKÓŁ NR 49
(1356)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1355)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1355)
Protokół nr VIII/2007
(1354)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1353)
Uchwała Nr II/29/2014
(1353)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1352)
Protokół nr XII/2003
(1351)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1351)
2011 rok
(1351)
Protokół 72
(1351)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1351)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1350)
Protokół nr XXIV/2004
(1349)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1348)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1348)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1348)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1347)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1347)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1345)
Protokół nr XXIX/2005
(1345)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1344)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1344)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1342)
Starosta Wrzesiński informuje
(1341)
Protokół
(1340)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1340)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1339)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1339)
Protokół nr 51
(1339)
Protokół nr 26
(1339)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1339)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1338)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1337)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1337)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1336)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1336)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1336)
PROTOKÓŁ NR 46
(1336)
Programy Miasta i Gminy Września
(1336)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1335)
Protokół nr 28
(1333)
Ogłoszenie
(1333)
Protokół nr XXX/2005
(1333)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1332)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1332)
Protokół LXXVI
(1331)
Ogłoszenie
(1330)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1330)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1329)
Protokół nr I/2006
(1329)
Protokół Nr IX / 2003
(1329)
Protokół nr XLI/2006
(1328)
Protokół nr IX/2007
(1328)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1328)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1328)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1327)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1327)
Protokół
(1327)
Protokół 40
(1327)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1327)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1326)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1326)
Zarządzenie Nr 59
(1326)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1325)
Protokół nr 48
(1323)
Protokół nr 44
(1323)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1323)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1322)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1322)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1321)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1321)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1321)
Uchwała Nr X/131/2011
(1321)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1320)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1320)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1320)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1320)
2016 rok
(1319)
Protokół 6
(1319)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1318)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1318)
Protokół nr XIX/2004
(1318)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1318)
Protokół nr 8
(1317)
UCHWAŁA NR 80
(1317)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1317)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1317)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1317)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1316)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1316)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1316)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1314)
PROTOKÓŁ NR 44
(1314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1314)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1314)
Protokół
(1313)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1313)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1313)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1313)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1312)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1311)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1311)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1311)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1311)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1311)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1311)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1310)
Protokół nr 41
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1310)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1310)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1309)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1309)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1309)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1308)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1308)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1307)
Protokół nr VI/2007
(1306)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1306)
Protokół Nr 49
(1305)
Protokół nr XLIII/2006
(1305)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1305)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1305)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1304)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1304)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1303)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1303)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1302)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1302)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1302)
Protokół
(1302)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1302)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1301)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1301)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1301)
Protokół nr 23
(1300)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1300)
Protokół nr XXXIV/2005
(1300)
Uchwała nr 95
(1300)
Protokół nr XX/2004
(1299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1299)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1298)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1298)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1298)
Protokół 42
(1297)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1297)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1297)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1295)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1295)
Protokół nr 52
(1295)
Protokół nr XI/2003
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1294)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1294)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1294)
Uchwała Nr 127
(1294)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1294)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1293)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1293)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1293)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1293)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1293)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1292)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1292)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1292)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1292)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1292)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1291)
Protokół 59
(1291)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1291)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1290)
Protokół nr 24
(1290)
Protokół nr 24
(1290)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1288)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1288)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1287)
Ogłoszenie
(1287)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1286)
Protokół
(1285)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1285)
Protokół
(1284)
Uchwała nr 94
(1284)
Protokół Nr X / 2003
(1284)
UCHWAŁA NR 91
(1284)
Protokół nr XIII/2003
(1283)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1283)
Ogłoszenie
(1283)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1283)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1283)
Protokół
(1282)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1282)
Protokół nr 54
(1282)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1282)
Uchwała Nr III/32/2010
(1281)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1281)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1281)
PROTOKÓŁ NR 5
(1280)
Protokół nr 57
(1280)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1279)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1279)
Protokół nr XXXV/2005
(1278)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1278)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1278)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1277)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1277)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1277)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1277)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1277)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1276)
Protokół 22
(1275)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1274)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1274)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1274)
Protokół Nr LIV / 2002
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1271)
Zarządzenie nr 254/2012
(1271)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1271)
Ogłoszenie
(1271)
Ogłoszenie
(1271)
Protokół LXXVIII
(1271)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1271)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1271)
Protokół Nr LIX / 2002
(1270)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1270)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1270)
Protokół nr 11
(1270)
Obwieszczenie
(1269)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1269)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1269)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1269)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1269)
Protokół LXXIV
(1268)
PROTOKÓŁ NR 63
(1268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1268)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1268)
Protokół 67
(1268)
Protokół nr 49
(1267)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1267)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Rocznik 2018
(1267)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1266)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1266)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1265)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1265)
Protokół nr 14
(1264)
Protokół nr 9
(1264)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1264)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1264)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1264)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1263)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1263)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1263)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1262)
Uchwała Nr 44
(1262)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1262)
Protokół nr XL/2006
(1261)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1261)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1261)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1260)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1259)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1259)
Protokół nr XVI/2003
(1259)
Protokół nr 18
(1259)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1259)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1258)
Protokół nr XXXI/2005
(1257)
Protokół nr XLIV/2006
(1257)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1256)
Uchwała Nr 53
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1255)
Uchwała Nr 52
(1255)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1255)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1254)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1254)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1252)
Uchwała Nr 144
(1252)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1250)
Protokół
(1250)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1250)
Protokół 60
(1249)
Uchwała nr XXX/282/05
(1248)
Protokół nr XXVIII/2004
(1248)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1248)
Uchwała nr 71
(1247)
Zarządzenie nr 240/2012
(1247)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1246)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1246)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1245)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1245)
Protokół LXXII
(1245)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1244)
PROTOKÓŁ NR 69
(1243)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1243)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1243)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1243)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1243)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1243)
Protokół 3
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1242)
Zarządzenie nr 162/2012
(1242)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1242)
Zarządzenie nr 174/2012
(1242)
Protokół LXV
(1242)
Uchwała Nr 47
(1242)
Uchwała Nr 48
(1241)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1241)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1241)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1240)
Protokół 4
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1240)
Uchwała Nr 88
(1239)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1239)
Uchwała Nr 106
(1239)
Uchwała Nr 42
(1238)
Komunikat
(1238)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1238)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1238)
Ogłoszenie
(1238)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1238)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1238)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1237)
Zarządzenie nr 251/2012
(1237)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1237)
Protokół
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1236)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1236)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1236)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1236)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1236)
Protokół 71
(1235)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1235)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1234)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1234)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1233)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1233)
Protokół nr XXI/2004
(1232)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1232)
PROTOKÓŁ NR 86
(1232)
Protokół nr X/2007
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1232)
Uchwała Nr 120
(1232)
Zarządzenie nr 253/2012
(1232)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1231)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1231)
Protokół 70
(1231)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1231)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1231)
Protokół nr XXXVI/2005
(1231)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1231)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1231)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1230)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1230)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1230)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1230)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1230)
Protokół nr III/2006
(1230)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1229)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1229)
UCHWAŁA nr 60
(1229)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1228)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1228)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1228)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1227)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1226)
Uchwała Nr 141
(1226)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1225)
Protokół nr XV/2003
(1225)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1225)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1225)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1224)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1224)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1224)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1224)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1224)
Uchwała Nr 61
(1223)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1223)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1222)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1222)
Uchwała Nr 116
(1222)
Uchwała Nr X/130/2011
(1222)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1221)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1221)
Protokół nr XXV/2004
(1221)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1221)
Uchwała Nr 39
(1221)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1220)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1219)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1219)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1218)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1218)
Uchwała nr III/13/2002
(1217)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1217)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1217)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1217)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1217)
Protokół Nr 54
(1216)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1216)
Obwieszczenie
(1216)
Uchwałą nr 85
(1216)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1216)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1216)
Uchwała Nr 45
(1216)
OGŁOSZENIE
(1216)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1216)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1215)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1215)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1215)
Protokół nr XXIII/2004
(1215)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1214)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1214)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1214)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1214)
Protokół
(1214)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1213)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1213)
Uchwała Nr 34
(1213)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1213)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1212)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1212)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1211)
Obwieszczenie
(1211)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1211)
Uchwała nr VIII/66/03
(1211)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1211)
Obwieszczenie
(1211)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1210)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1210)
Protokół nr 20
(1209)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1209)
PROTOKÓŁ NR LX
(1209)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1209)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1209)
Protokół nr 73
(1209)
Uchwała Nr 7
(1208)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(1208)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1208)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1208)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1208)
Uchwała Nr 64
(1208)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1208)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1207)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1207)
Uchwała nr 74
(1207)
Uchwała Nr 43
(1206)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1206)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1206)
Uchwała Nr 46
(1206)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1205)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1205)
Zabytki
(1205)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1205)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1205)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1205)
Uchwała Nr 18
(1205)
Zarządzenie nr 256/2012
(1204)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1204)
PROTOKÓŁ NR 40
(1204)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1204)
Uchwała Nr 49
(1203)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1203)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1203)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1203)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1203)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1203)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1203)
Uchwała Nr 126
(1203)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1202)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1202)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1202)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1202)
Protokół nr 12
(1202)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1201)
Uchwała Nr 27
(1201)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1201)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1200)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1200)
UCHWAŁA NR 99
(1200)
PROTOKÓŁ NR 10
(1200)
Protokół nr 9
(1200)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1199)
Uchwała Nr V/65/2011
(1199)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1199)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1198)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1198)
Ogłoszenie
(1198)
Protokół
(1198)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1198)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1198)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1198)
Protokół LXVIII
(1197)
PROTOKÓŁ NR 6
(1197)
PROTOKÓŁ nr 45
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1197)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1196)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1195)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1195)
Protokół nr 52
(1195)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1194)
Uchwała Nr 3
(1194)
Uchwała Nr 65
(1194)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1193)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1193)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1193)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1192)
PROTOKÓŁ NR 26
(1191)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1191)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1191)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1190)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1190)
Uchwała Nr 31
(1190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1190)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1189)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1189)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1188)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1188)
Protokół LXXIX
(1188)
Ochrona danych osobowych
(1188)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1188)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1188)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1188)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1187)
Uchwała nr 98
(1187)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1187)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1187)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1186)
Uchwała Nr 58
(1186)
Protokół 5
(1186)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1186)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1185)
Uchwała Nr 103
(1185)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1185)
Ogłoszenie
(1185)
UCHWAŁA NR 76
(1185)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1184)
Obwieszczenie
(1184)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1184)
Obwieszczenie
(1184)
Obwieszczenie
(1184)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1183)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1183)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1183)
Obwieszczenie
(1183)
Uchwała Nr 32
(1183)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1183)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1182)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1182)
Uchwała Nr 57
(1181)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1181)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1180)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1180)
Uchwała Nr 102
(1179)
Zarządzenie nr 234/2012
(1179)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1179)
Protokół nr XLII/2006
(1178)
Uchwała Nr 51
(1178)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1178)
Uchwała Nr 128
(1177)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1177)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1177)
Zarządzenie nr 214/2012
(1177)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1177)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1177)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1177)
PROTOKÓŁ NR 64
(1176)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1176)
Protokół nr VII/2007
(1176)
Zarządzenie nr 170/2012
(1176)
Protokół nr II/2006
(1176)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1176)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1175)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1175)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1175)
Uchwała Nr 2
(1175)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1175)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1175)
Uchwała Nr 84
(1174)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1174)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1174)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1174)
Uchwała Nr 35
(1174)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1174)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1173)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1173)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1173)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1173)
Uchwała Nr V/54/2015
(1172)
UCHWAŁA NR 86
(1171)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1171)
Protokół
(1171)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1170)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1170)
Obwieszczenie
(1170)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1170)
Protokół 1
(1170)
Protokół 63
(1169)
Uchwała Nr 112
(1169)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1169)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1169)
Uchwała Nr 29
(1169)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1169)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1169)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1169)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1168)
Uchwała Nr 8
(1168)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1168)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1168)
Protokół nr V/2007
(1167)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1167)
Ogłoszenie
(1167)
UCHWAŁA NR 73
(1167)
Protokół LXIX
(1166)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1166)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1166)
Zarządzenie nr 198/2012
(1166)
Uchwała Nr 59
(1166)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1166)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1166)
Uchwała Nr 54
(1166)
Uchwała Nr 328
(1165)
Zarządzenie nr 220/2012
(1165)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1165)
Protokół LXXIII
(1165)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1165)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1165)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(1164)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1164)
Protokół LXX
(1164)
Uchwała Nr 33
(1163)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1163)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1163)
Uchwała Nr 50
(1162)
Protokół Nr IV / 2003
(1162)
Protokół LXII
(1162)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1161)
Protokół nr XXXIX/2006
(1160)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1160)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1159)
Protokół nr XXXII/2005
(1159)
Uchwała Nr 78
(1159)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1159)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1159)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1159)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1158)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1158)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1157)
rok 2013
(1157)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1156)
Uchwała Nr 93
(1156)
Protokół 15
(1156)
Uchwała nr VIII/72/03
(1156)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1156)
Działalność charytatywna
(1156)
Uchwała Nr 24
(1156)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1155)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1155)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1155)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1155)
Uchwała Nr 148
(1155)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1155)
Uchwała nr II/9/2002
(1155)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1155)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1155)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1155)
Uchwała Nr 55
(1154)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1154)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1154)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1154)
Uchwała Nr 89
(1154)
Uchwała Nr 100
(1154)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1153)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1153)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1153)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1153)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1152)
Protokół nr 45
(1152)
Uchwała Nr 41
(1152)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1151)
Uchwała Nr 104
(1151)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1151)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1150)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1150)
Uchwała Nr V/45/03
(1150)
Uchwała Nr 146
(1149)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1149)
PROTOKÓŁ NR 70
(1149)
Protokół LXVII
(1149)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1149)
Uchwała Nr 21
(1149)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1149)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1148)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1148)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1148)
Uchwała Nr 115
(1148)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1148)
Uchwała Nr 28
(1147)
Uchwała Nr 318
(1147)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1147)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1147)
PROTOKÓŁ NR 3
(1147)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1147)
Protokół 20
(1147)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1146)
Ogłoszenie
(1146)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1145)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1145)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1145)
Ogłoszenie
(1144)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1144)
Uchwała nr XX/182/04
(1144)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1144)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1143)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1143)
Protokół nr XXVII/2004
(1142)
Uchwała nr 79
(1142)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1142)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1142)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1141)
Uchwała Nr 66
(1141)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1141)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1140)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1140)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1140)
Protokół 14
(1139)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1139)
2010 rok
(1139)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1139)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1139)
Protokół nr 8
(1139)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1138)
2011 rok
(1138)
Protokół nr 15
(1138)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1138)
Uchwała Nr 56
(1138)
Uchwała Nr 114
(1138)
Protokół LXXX
(1138)
Uchwała Nr 37
(1138)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1138)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1138)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1137)
Uchwała Nr 36
(1137)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1137)
Uchwała Nr 105
(1137)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1137)
Protokół 13
(1137)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1137)
Uchwała Nr III/34/2010
(1136)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1136)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1136)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1135)
Rok 2013
(1135)
Uchwała Nr 123
(1135)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1135)
Zarządzenie nr 122/2010
(1135)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1135)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1134)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1134)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1133)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1133)
Uchwała nr XX/181/04
(1133)
UCHWAŁA NR 77
(1131)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1131)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1131)
Uchwała Nr 121
(1131)
Obwieszczenie
(1130)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1130)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1130)
Protokół nr IV/2006
(1129)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1129)
Uchwała nr VI/91/07
(1129)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1129)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1129)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1129)
Protokół LXI
(1128)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1128)
Protokół LXXXIV
(1128)
Uchwała Nr 109
(1128)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1128)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1127)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1127)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1127)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1127)
PROTOKÓŁ NR 15
(1127)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1127)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1126)
PROTOKÓŁ NR 90
(1126)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1126)
Protokół nr 15
(1126)
Zarządzenie nr 169/2010
(1126)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1126)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1126)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1125)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1125)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1125)
PROTOKÓŁ NR 8
(1125)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1125)
Protokół
(1125)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1125)
UCHWAŁA NR 325
(1125)
U C H W A Ł A Nr 81
(1125)
Uchwała Nr 26
(1124)
Protokół nr XXII/2004
(1124)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1124)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(1124)
Uchwała Nr 319
(1124)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1124)
Protokół LXXVII
(1124)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1124)
U C H W A Ł A Nr 62
(1123)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1123)
PROTOKÓŁ NR 27
(1123)
Protokół Nr 58
(1123)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1123)
PROTOKÓŁ NR 88
(1123)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1123)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1122)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(1122)
2011 rok
(1122)
2011 rok
(1121)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1121)
Ogłoszenie
(1121)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1121)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1121)
Uchwała nr VIII/70/03
(1120)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1120)
UCHWAŁA NR 70
(1120)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1120)
Uchwała Nr 143
(1120)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1120)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1120)
Uchwała nr 92
(1120)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1119)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1119)
Ogłoszenie
(1119)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1119)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1118)
Rok 2014
(1118)
U C H W A Ł A Nr 82
(1118)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1118)
Uchwała nr III/25/06
(1117)
Obwieszczenie
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1117)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1117)
Uchwała Nr 25
(1117)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1116)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1116)
Ogłoszenie
(1115)
Ogłoszenie
(1115)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1115)
Zarządzenie nr 145/2012
(1115)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1114)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1114)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1114)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1114)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1114)
Uchwała nr VII/104/07
(1114)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1114)
U C H W A Ł A Nr 327
(1114)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1113)
Uchwała Nr 23
(1113)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1113)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1112)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1112)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1111)
Uchwała Nr 111
(1111)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1111)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1111)
Protokół 2
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1111)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1110)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1110)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1109)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1109)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1109)
Uchwała Nr 125
(1109)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1109)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1109)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1109)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1109)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1107)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1107)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1106)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1106)
Protokół nr 17
(1106)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1105)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1105)
2011 rok
(1105)
Protokół 6
(1105)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1105)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1105)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1104)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1104)
Zarządzenie nr 31/2012
(1104)
PROTOKÓŁ NR 81
(1104)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1104)
Uchwała Nr 145
(1104)
Uchwała Nr 142
(1103)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1103)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1103)
Uchwała Nr 101
(1102)
Protokół LXXXI
(1102)
Ogłoszenie
(1102)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1102)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1102)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(1101)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1101)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1101)
Ogłoszenie
(1101)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1101)
Uchwała Nr 320
(1101)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1101)
Ogłoszenie
(1100)
Uchwała nr XIII/137/03
(1100)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1099)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1099)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1099)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1099)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1099)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1099)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1099)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1099)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1098)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1097)
Uchwała Nr I/21/2014
(1097)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1097)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1097)
Uchwała nr XI/101/03
(1097)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1097)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1096)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1096)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1096)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1096)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1096)
Uchwała Nr 147
(1095)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1095)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1095)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1095)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1095)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1095)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1095)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1094)
Uchwała nr V/45/07
(1094)
2010 rok
(1094)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1094)
PROTOKÓŁ NR 37
(1093)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1093)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1093)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1093)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1093)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1093)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1093)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1093)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1093)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1092)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1092)
2012 rok
(1092)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1092)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1092)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1091)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1090)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1090)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1090)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1090)
PROTOKÓŁ NR 29
(1090)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1089)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1089)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1089)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1089)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1089)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1089)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1088)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1088)
Uchwała Nr 124
(1088)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1088)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1088)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1088)
PROTOKÓŁ NR 68
(1088)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1087)
UCHWAŁA NR 321
(1087)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1087)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1087)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1087)
rok 2012
(1087)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1087)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1086)
Uchwała Nr 19
(1085)
Uchwała Nr 20
(1085)
Obwieszczenie
(1085)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1085)
PROTOKÓŁ NR 71
(1084)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1084)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1084)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1083)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(1083)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1083)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1083)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1082)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1082)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1082)
Uchwała nr VIII/64/03
(1081)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1081)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1081)
Uchwała Nr 63
(1081)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1081)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1081)
Uchwała nr XLI/414/06
(1081)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1080)
PROTOKÓŁ NR 20
(1080)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1080)
Protokół LXXXIII
(1080)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1078)
2012 rok
(1078)
Obwieszczenie
(1078)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1078)
Protokół 1
(1078)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1077)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1077)
Uchwała Nr X/129/2011
(1077)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1077)
UCHWAŁA NR 313
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1076)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1076)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1076)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1075)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1075)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1075)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1075)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1075)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1075)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1075)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1075)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1075)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1075)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1074)
Protokół nr 16
(1074)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1074)
PROTOKÓŁ NR 72
(1074)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1074)
Uchwała Nr 323
(1073)
Uchwała nr XI/108/03
(1073)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1073)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1073)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1072)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1072)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1072)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1071)
Uchwała nr VI/91/07
(1071)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1071)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1071)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1071)
Uchwała Nr 110
(1071)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1070)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1070)
Zarządzenie nr 124/2012
(1070)
Uchwała Nr 16
(1070)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1070)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1069)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1069)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1068)
Protokół 11
(1068)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1068)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(1068)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1068)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1067)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1067)
Zarządzenie nr 159/2012
(1067)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1067)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1067)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1067)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1067)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1067)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1067)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1066)
PROTOKÓŁ NR 12
(1066)
PROTOKÓŁ NR 39
(1066)
Uchwała Nr 9
(1066)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1066)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1066)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1066)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1065)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1065)
Protokół 19
(1065)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1065)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1064)
Uchwała nr VI/69/07
(1064)
Protokół 21
(1064)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1064)
Uchwała Nr 324
(1064)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1064)
Uchwała Nr 67
(1063)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1063)
PROTOKÓŁ NR 48
(1063)
Uchwała nr XXII/204/04
(1063)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1063)
Uchwała Nr 122
(1062)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1062)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1062)
Obwieszczenie
(1062)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1062)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1062)
Uchwała Nr 17
(1062)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1062)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1061)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1061)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1061)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1061)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1061)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1061)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1061)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1060)
Protokół nr 63
(1060)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1060)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1060)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1059)
Protokół nr XVII/2003
(1059)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1059)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1059)
PROTOKÓŁ NR 31
(1058)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1058)
Uchwała Nr 1
(1056)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1056)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1055)
Uchwała Nr 13
(1055)
Uchwała Nr 329
(1055)
PROTOKÓŁ NR 34
(1055)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1055)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1054)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1054)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1054)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1054)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1054)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1053)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1053)
Ogłoszenie
(1053)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1052)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1052)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1052)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1052)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1051)
Ogłoszenie
(1051)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1051)
Zarządzenie nr 68/2012
(1051)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1051)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1051)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1050)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1050)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1050)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1050)
Obwieszczenie
(1050)
Uchwała nr XII/118/03
(1050)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1049)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1048)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1048)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1048)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1048)
Uchwała Nr V/66/2011
(1048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1047)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1047)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1047)
2011 rok
(1046)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1046)
Protokół 4
(1046)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1046)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1045)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1045)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1045)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1045)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1044)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1044)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1043)
Uchwała nr XII/115/03
(1043)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1043)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1043)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1043)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1043)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1043)
Uchwała nr II/7/2002
(1043)
Uchwała Nr 5
(1043)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1043)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1042)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1042)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1041)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1041)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1041)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1041)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1041)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1041)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1040)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1040)
Ogłoszenie
(1039)
UCHWAŁA NR 314
(1039)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1039)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1039)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1039)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1038)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1038)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1038)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1037)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1037)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1037)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1037)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1036)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1036)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1036)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1035)
Uchwała Nr 6
(1035)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1035)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1035)
Uchwała Nr 317
(1035)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1035)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1035)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1035)
2012 rok
(1035)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1035)
Uchwała Nr 11
(1035)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1034)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1034)
Uchwała nr XII/114/03
(1034)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1034)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1034)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1034)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1034)
rok 2014
(1033)
Uchwała nr VII/104/07
(1032)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1032)
Protokół nr 9
(1032)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1032)
Protokół Nr 22
(1032)
UCHWAŁA NR 4
(1032)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1031)
PROTOKÓŁ NR 65
(1031)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1031)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1031)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1031)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1031)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1031)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1031)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1030)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1030)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1030)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1029)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1029)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1029)
Uchwała nr XL/390/06
(1029)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1029)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1029)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1029)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1028)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1028)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1028)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1027)
Zarządzenie nr 215
(1027)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1027)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1026)
Uchwała Nr 14
(1026)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1026)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1026)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1025)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1025)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1025)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1025)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1024)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1024)
OGŁOSZENIE
(1024)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1024)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(1023)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1023)
Uchwała nr XV/146/03
(1022)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1022)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1022)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1022)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1022)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1021)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1021)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1021)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1021)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1021)
Uchwała Nr 15
(1021)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1021)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1021)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1020)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1020)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1020)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1019)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1019)
Ogłoszenie
(1019)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1019)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1019)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1018)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1018)
Uchwała nr IV/45/2011
(1018)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1018)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1017)
Uchwała Nr V/64/11
(1016)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1016)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1016)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1016)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1015)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1015)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1015)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1015)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1015)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1015)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1015)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1014)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1014)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1013)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(1013)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1013)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(1013)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1012)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1012)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1012)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(1012)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1011)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1011)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1011)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1011)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1011)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1011)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1010)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1010)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(1010)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1009)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1009)
Protokół nr 10
(1009)
2010
(1008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1008)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1008)
Protokół 10
(1008)
Uchwała nr XLI/415/06
(1008)
Uchwała nr IV/36/02
(1008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1008)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1007)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1007)
Protokół 24
(1007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1007)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1007)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(1006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1006)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1006)
Uchwała nr XL/398/2006
(1006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1006)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(1006)
Uchwała nr XIV/141/03
(1006)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1006)
Uchwała Nr IX/112/2011
(1005)
Uchwała nr III/36/06
(1005)
Uchwała nr III/14/2002
(1005)
Protokół
(1005)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1005)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1005)
Kadra pedagogiczna
(1004)
Uchwała nr III/15/2002
(1004)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(1004)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1004)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1004)
Program współpracy 2015
(1003)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(1003)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(1003)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1003)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1003)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1003)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1002)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1002)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(1002)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1002)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1002)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1002)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1001)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1001)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(1001)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1001)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1000)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1000)
Zarządzenie nr 112/2012
(1000)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1000)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1000)
UCHWAŁA NR 10
(1000)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(999)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(999)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(999)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(999)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(999)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(998)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(998)
Uchwała nr XII/112/03
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(998)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(998)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(997)
UCHWAŁA NR 315
(997)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(997)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(997)
Uchwała nr 312
(997)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(997)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(997)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(995)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(995)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(995)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(994)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(994)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(994)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(994)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(994)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(993)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(993)
Uchwała nr 326
(993)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(992)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(991)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(991)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(991)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(991)
Dotacje
(991)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(991)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(991)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(991)
DECYZJA nr 653/2013
(991)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(991)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(990)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(990)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(990)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(990)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(989)
2013 rok
(989)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(989)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(988)
rok 2010
(988)
Uchwała nr VIII/65/03
(988)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(988)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(988)
Protokół 2
(987)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(987)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(987)
Uchwała nr XLI/412/06
(987)
2010 rok
(987)
ZARZĄDZENIE NR 306
(986)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(986)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(986)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(986)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(986)
Protokół nr 17
(985)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(985)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(985)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(985)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(985)
Uchwała nr XII/174/2015
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(984)
Uchwała nr XXXII/310/05
(984)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(983)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(983)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(983)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(983)
Uchwała nr III/16/2002
(983)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(982)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(982)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(982)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(982)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(982)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(981)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(981)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(980)
Uchwała nr XII/117/03
(980)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(979)
Protokół nr 30
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(979)
Uchwała Nr V/69/11
(979)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(979)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(978)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(978)
Zarządzenie nr 103/2012
(978)
2014 rok
(978)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(978)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(978)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(977)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(976)
Protokół 17
(976)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(976)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(975)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(975)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(974)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(974)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(974)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(973)
Uchwała nr XI/100/03
(973)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(973)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(972)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(971)
Uchwała nr XXXV/356/05
(971)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(971)
Uchwała NR V/47/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2015 r.
(971)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(971)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(971)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(971)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(970)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(970)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(970)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(970)
Protokół 3
(970)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(970)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(970)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(969)
Uchwała nr XI/99/03
(969)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(968)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(968)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(968)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(968)
Uchwały
(968)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(968)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(968)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(967)
Uchwała Nr V/53/2015
(967)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(967)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(966)
2011 rok
(966)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(966)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(964)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(964)
Uchwała nr XIII/177/08
(964)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budową sieci wodociągowych w Sokołowie, Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku oraz nad innymi inwestycjami związanymi z budowa, przebudową, remontami kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowy
(964)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(964)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(963)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(963)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(962)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(960)
Protokół 7
(960)
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(960)
Wyjaśnienia SIWZ - Remont gruntowej drogi gminnej Gutowo Wielkie - Otoczna
(959)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(959)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(959)
Zarządzenie nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(958)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(958)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(958)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(958)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(958)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(957)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(957)
Uchwała nr XLI/415/06
(957)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(957)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(957)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(956)