BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
12829190
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-09-2019
Informacja o samorządzie
(280197)
Zamówienia publiczne
(113312)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(104954)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(81568)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(56329)
Przetargi 2015
(55819)
Aktualne oferty pracy
(52082)
Oferty pracy
(52081)
Urząd Miasta i Gminy
(45443)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(43731)
Przetargi 2014 - archiwum
(42548)
Przetargi 2017
(41394)
Władze
(38039)
Przetargi 2016
(37912)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(35490)
Kontakt
(29557)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(29532)
Przetargi 2018
(29462)
Akty prawne i protokoły
(27621)
Podatki lokalne
(26900)
Przetargi - archiwum 2012
(26230)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(25303)
Opłata śmieciowa
(25247)
Przetargi 2019
(23710)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(23449)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(22843)
Przetargi - archiwum 2013
(22631)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(21329)
Oświadczenia majątkowe radnych
(19389)
Informacja o wynikach przetargów
(18565)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(18480)
Uchwały Rady Miejskiej
(17734)
Aktualne wyniki naborów
(17621)
Jednostki organizacyjne gminy
(17327)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(16776)
Rada Miejska we Wrześni
(16550)
Archiwum zakładowe
(16222)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(14349)
Jednostki pomocnicze gminy
(14279)
Konsultacje społeczne
(14271)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(14226)
Sprawy finansowe
(14136)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Zarządzenia Burmistrza
(13858)
Ogłoszenia
(13742)
Zastępcy Burmistrza
(13572)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(13288)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(13254)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12551)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12392)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(11849)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(11172)
Publicznie dostępne wykazy danych
(11073)
Ogłoszenia
(10095)
Archiwum ofert pracy
(9803)
Spółki z udziałem gminy
(9325)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8818)
Protokoły z sesji
(8242)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7887)
Deklaracja
(7870)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7792)
Terminy wpłaty opłaty
(7694)
Sprawozdania finansowe
(7363)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(7360)
Segregacja odpadów komunalnych
(7245)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(7156)
Archiwum wyników naborów
(7155)
Zmiany Budżetowe
(6887)
Przetargi - archiwum
(6769)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6721)
Placówki oświatowe
(6718)
Archiwum 2001-2002
(6713)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6571)
Składy Komisji
(6430)
Schronisko dla zwierząt
(6293)
Uchwała budżetowa
(6286)
Protokoły z Komisji Edukacji
(6126)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(6083)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(6046)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(6009)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(6005)
Podatki lokalne w 2019 r.
(5872)
Nazwy i adresy
(5836)
Muzeum Regionalne
(5830)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(5821)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5772)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(5688)
Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
(5601)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5548)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(5527)
Statut Gminy
(5473)
Statut Gminy Września
(5471)
Zgromadzenia publiczne
(5456)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5349)
Protokoły z Komisji Rewizyjnej
(5337)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5314)
Uchwały Zarządu
(5308)
Biblioteka Publiczna
(5279)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5238)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(5105)
Wybory samorządowe 2018
(5104)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(5065)
Plany zamówień publicznych
(5062)
Strategia Miasta i Gminy Września
(5060)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(5032)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(5017)
Rocznik 2014
(4905)
Majątek komunalny
(4885)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4779)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(4737)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4694)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4684)
Opłaty lokalne
(4660)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4649)
Rocznik 2015
(4623)
Rocznik 2014
(4598)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4550)
Rocznik 2012
(4541)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4530)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4516)
Rocznik 2013
(4481)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4476)
Rocznik 2012
(4443)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4413)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4362)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Petycje
(4322)
Rocznik 2013
(4206)
Podstawa prawna systemu
(4166)
Rocznik 2011
(4104)
Rocznik 2010
(4095)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4066)
Rocznik 2015
(4005)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3994)
Petycje
(3990)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3970)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3961)
Protokoły z komisji budżetowej
(3906)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3882)
Rocznik 2011
(3821)
Protokoły z komisji oświaty
(3820)
Rocznik 2008
(3812)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(3802)
PROTOKÓŁ NR 63
(3791)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3790)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3779)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3775)
PROTOKÓŁ NR 69
(3768)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3767)
Deklaracja elektroniczna
(3765)
Protokoły z komisji zdrowia
(3759)
Oświadczenie majątkowe
(3715)
Rocznik 2009
(3689)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3673)
Rocznik 2005
(3665)
Worki do segregacji odpadów
(3644)
PROTOKÓŁ NR 67
(3638)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
PROTOKÓŁ NR 58
(3599)
Protokół 59
(3594)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3579)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
PROTOKÓŁ NR 66
(3554)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3552)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3523)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3513)
PROTOKÓŁ NR 70
(3513)
PROTOKÓŁ NR 60
(3490)
PROTOKÓŁ NR 61
(3490)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3462)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3450)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Archiwum 2011
(3446)
PROTOKÓŁ NR 64
(3442)
PROTOKÓŁ NR 65
(3434)
2014 rok
(3427)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3424)
Rocznik 2017
(3422)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3393)
Protokół nr 62
(3389)
2012 rok
(3355)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3313)
PROTOKÓŁ NR 68
(3308)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3308)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3306)
Rocznik 2005
(3298)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3288)
Lobbing
(3286)
Opłata targowa
(3259)
PROTOKÓŁ NR 71
(3256)
Rocznik 2006
(3254)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3238)
Rocznik 2007
(3234)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3218)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3217)
Rocznik 2010
(3203)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3199)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3193)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3192)
Podatek rolny w 2015 roku
(3192)
Rocznik 2009
(3188)
Rocznik 2007
(3171)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3165)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3156)
Rocznik 2003
(3156)
Rocznik 2002
(3139)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3135)
Rocznik 2008
(3126)
Rocznik 2016
(3125)
Informacja o wyborze oferty
(3124)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3123)
Rocznik 2003
(3122)
Rocznik 2004
(3117)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3116)
Rocznik 2006
(3100)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3087)
Nieograniczone
(3084)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3076)
Rocznik 2004
(3067)
Przedszkola
(3026)
Majątek komunalny
(3012)
Sprzedaż lokali komunalnych
(3002)
Rocznik 2016
(2975)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2952)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2945)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2943)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2943)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2935)
Poziomy recyklingu
(2933)
za 2010 rok
(2920)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2915)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2893)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2870)
2013 rok
(2865)
2013 rok
(2860)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2852)
Oświata Niepubliczna
(2846)
Konkursy
(2830)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2830)
Oświadczenie majątkowe
(2819)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2811)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2806)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2804)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2793)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2755)
2011 rok
(2753)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2751)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2751)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2750)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2742)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2741)
Oświadczenie majątkowe
(2737)
Archiwum
(2732)
Rejestr umów przetargowych
(2713)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2710)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2707)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2688)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2680)
Inne ogłoszenia
(2670)
Podatki lokalne w roku 2016
(2667)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2661)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2654)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2651)
2011 rok
(2650)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2631)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2631)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2624)
Rada Nadzorcza
(2623)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2617)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2616)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2614)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2603)
Protokół Nr 60
(2598)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2589)
Protokół 1
(2585)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2583)
Rocznik 2001
(2575)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2570)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2567)
Rocznik 2018
(2566)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2562)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2551)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2541)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2541)
CRP Sp. z o. o.
(2536)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2533)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2532)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2529)
Oświadczenie majątkowe
(2528)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2526)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2525)
Oświadczenie majątkowe
(2523)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2520)
Rocznik 2017
(2519)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2515)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2513)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2506)
Oświadczenie majątkowe
(2503)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2500)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2498)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2490)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2489)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2481)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2477)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2473)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2471)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2461)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2459)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2455)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2455)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2453)
Protokół 3
(2446)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2432)
Oświadczenie majątkowe
(2432)
Protokół nr XIV/2003
(2431)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2427)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2420)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2418)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2418)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2415)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2413)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2403)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2397)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2395)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2394)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2386)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2379)
Protokół nr 19
(2379)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2376)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2370)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2369)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2361)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2360)
Oświadczenie majątkowe
(2360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2357)
2014 rok
(2356)
Protokół 2
(2352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2346)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2336)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2332)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2327)
2012 rok
(2326)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2322)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2320)
Uchwała Nr X/132/2011
(2318)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2312)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2311)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2311)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2310)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2306)
Zarząd
(2301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2296)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2294)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2292)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2280)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2275)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2274)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2264)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2262)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2261)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2259)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2255)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2246)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2244)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2241)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2238)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2234)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2230)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2229)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2228)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2228)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2226)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2226)
Protokół 4
(2223)
Unieważnienia przetargów
(2218)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2218)
Obowiązek Informacyjny
(2210)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2201)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2199)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2195)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2194)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2194)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2190)
Rocznik 2002
(2187)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2186)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2183)
Uchwała Nr II/31/2014
(2182)
Rocznik 2018
(2176)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2176)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2174)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2172)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2168)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2157)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2155)
PROTOKÓŁ NR 32
(2155)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2153)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2150)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2147)
Adres
(2144)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2142)
Jakość wody do spożycia
(2139)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2137)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2134)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2134)
Protokół
(2133)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2131)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2131)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2128)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2127)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2124)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2119)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2118)
2010 rok
(2117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2116)
Obwody głosowania
(2114)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2112)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2110)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2107)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2107)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2107)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2105)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2103)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2103)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2102)
Protokół Nr LX / 2002
(2102)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2100)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2097)
Protokół
(2095)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2089)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2088)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(2086)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2085)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2084)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2084)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2081)
PROTOKÓŁ NR 42
(2080)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2079)
Protokół Nr 46
(2078)
Umowa spółki
(2075)
Protokół 69
(2071)
PROTOKÓŁ NR 47
(2071)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2068)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(2068)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(2064)
PROTOKÓŁ NR 53
(2062)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2059)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2056)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2055)
Protokół
(2054)
PROTOKÓŁ NR 66
(2054)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2052)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(2050)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(2050)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2047)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2044)
PROTOKÓŁ Nr 33
(2043)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2041)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(2040)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(2039)
Protokół 47
(2038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2037)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(2036)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2035)
PROTOKÓŁ NR 30
(2033)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2033)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(2032)
DECYZJA Nr 600/2010
(2032)
Nazwa i adres
(2028)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(2028)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(2027)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2026)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(2024)
PROTOKÓŁ NR 84
(2024)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2022)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(2020)
Uchwała nr XLIV/431/06
(2020)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(2015)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(2015)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(2014)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(2013)
2015 rok
(2013)
Zakończenie konsultacji społecznych
(2013)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2011)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2010)
Paweł-Trans
(2006)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2001)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1997)
PROTOKÓŁ NR 87
(1995)
PROTOKÓŁ NR 18
(1994)
Archiwum 2012
(1990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1984)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1984)
PROTOKÓŁ NR 11
(1983)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1982)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1980)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1978)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1978)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1974)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1971)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1970)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1970)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1970)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1968)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1967)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1966)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1965)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1964)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1962)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1962)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1956)
PROTOKÓŁ NR 85
(1955)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1953)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1952)
PROTOKÓŁ NR 14
(1952)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1951)
Uchwała Nr III/17/2010
(1949)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1948)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1947)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1946)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1943)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1943)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1943)
Protokół LXVI
(1941)
Protokół Nr I / 2002
(1939)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1939)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1938)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1937)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1936)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1935)
Uchwała Nr 322
(1935)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1933)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1932)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1932)
DECYZJA nr 360/2013
(1931)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1929)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1929)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1928)
Protokół 62
(1927)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1922)
Protokół NR 57
(1922)
Protokół nr 45
(1920)
Protokół Nr 62
(1920)
Zespoły Szkół
(1920)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1918)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1916)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1915)
Protokół 48
(1910)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1908)
PROTOKÓŁ NR 4
(1907)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1907)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1907)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1907)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1906)
Dane podstawowe
(1906)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1906)
Protokół 12
(1904)
ORDO Poznań
(1902)
Protokół 43
(1901)
Protokół
(1900)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1898)
2012 rok
(1897)
Protokół Nr 50
(1896)
Protokół nr 51
(1895)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1895)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1888)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1888)
PROTOKÓŁ NR 13
(1888)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1888)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1884)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1884)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1882)
2009 rok
(1882)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1881)
Protokół nr 56
(1881)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1880)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1880)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1879)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1878)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1878)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1877)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1875)
Protokół Nr 56
(1874)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1873)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1873)
Protokół nr 32
(1869)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1868)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1868)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1867)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1867)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1867)
Protokół
(1865)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1864)
Protokół nr 16
(1863)
Protokół Nr VIII / 2003
(1861)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1860)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1859)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1858)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1857)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1856)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1855)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1855)
PROTOKÓŁ NR 54
(1852)
Protokół Nr 50
(1852)
PROTOKÓŁ NR 43
(1851)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1850)
Protokół nr 10
(1850)
Protokół Nr LIII / 2002
(1849)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1849)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1849)
Zabytki
(1848)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1848)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1848)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1848)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1847)
PROTOKÓŁ NR 23
(1843)
PROTOKÓŁ NR 89
(1843)
Protokół 49
(1842)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1842)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1840)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1840)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1840)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1840)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1840)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1840)
za 2009 rok
(1837)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1837)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1837)
PROTOKÓŁ NR 16
(1835)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1830)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1828)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1825)
Protokół Nr 51
(1825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1824)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1823)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1823)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1822)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1822)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1820)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1819)
Protokół
(1819)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1817)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1815)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1814)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1814)
Protokół 6
(1813)
Protokół
(1812)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1811)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1810)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1810)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1810)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1809)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1808)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1808)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1807)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1807)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1806)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1805)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1805)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1805)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1804)
2010 rok
(1802)
Protokół
(1802)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1801)
Status prawny
(1798)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1795)
Nazwa i adres
(1795)
Protokół 74
(1795)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1794)
Protokół 38
(1794)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1793)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1793)
PROTOKÓŁ NR 57
(1792)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1792)
Protokół Nr LVIII
(1791)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1791)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1790)
Protokół 66
(1788)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1788)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
PROTOKÓŁ NR 61
(1786)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1785)
PROTOKÓŁ NR 38
(1784)
Protokół 75
(1783)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1783)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1783)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1782)
Organizacja
(1782)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1780)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1779)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1777)
Protokół nr 67
(1776)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1776)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1776)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1775)
Protokół 16
(1774)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1773)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1773)
Protokół 5
(1773)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1773)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1772)
Protokół 5
(1768)
Protokół 61
(1767)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1767)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1767)
Protokół
(1767)
Protokół
(1766)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1766)
Uchwała nr VI/86/2011
(1766)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1765)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1764)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1764)
za 2005 rok
(1763)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1763)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1762)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1762)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1762)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1761)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1761)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1760)
Protokół
(1758)
PROTOKÓŁ NR 7
(1758)
PROTOKÓŁ NR 36
(1756)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1756)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1755)
Protokół nr 21
(1753)
Gimnazja
(1753)
Protokół Nr III / 2002
(1753)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1752)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1752)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1750)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1750)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1748)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1747)
Protokół nr 30
(1747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1747)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1746)
Ochrona danych osobowych
(1746)
Protokół Nr II / 2002
(1745)
Protokół LXXI
(1745)
Protokół 41
(1744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1744)
Protokół
(1743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1742)
Protokół nr 22
(1742)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1740)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1740)
Protokół
(1739)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1738)
PROTOKÓŁ NR 52
(1737)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1737)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1736)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1736)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1734)
Protokół nr 34
(1733)
Protokół nr 53
(1732)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1731)
Protokół 68
(1730)
Protokół nr XXXIII/2005
(1729)
Protokół Nr LVI / 2002
(1729)
za 2007 rok
(1727)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1727)
Protokół nr 61
(1726)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1726)
2016 rok
(1725)
Protokół nr 17
(1724)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1723)
Protokół nr 53
(1723)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1722)
Protokół 45
(1722)
Protokół nr VI/2011
(1722)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1721)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1720)
Struktura własnościowa
(1717)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1717)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1717)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1717)
Uchwała Nr 12
(1716)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1714)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1714)
Dotacje
(1714)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1714)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1713)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1712)
PROTOKÓŁ NR 64
(1711)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1711)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1708)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1708)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1707)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1706)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1706)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1706)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1705)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1705)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1704)
Protokół Nr LI / 2002
(1704)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1702)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1701)
PROTOKÓŁ NR 21
(1701)
PROTOKÓŁ NR 41
(1700)
PROTOKÓŁ NR 51
(1699)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1699)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1699)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1699)
Ograniczone
(1698)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1697)
Protokół Nr V / 2003
(1697)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1697)
Protokół
(1697)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1696)
PROTOKÓŁ NR 65
(1696)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1695)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1695)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1695)
Protokół Nr LV / 2002
(1694)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1693)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1691)
Protokół 46
(1691)
Protokół nr 39
(1691)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1691)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1690)
PROTOKÓŁ NR 28
(1689)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1688)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1687)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1687)
za 2006 rok
(1687)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1686)
Protokół
(1686)
Protokół Nr LVII / 2002
(1686)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1686)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1684)
Protokół 50
(1684)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1684)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1683)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1682)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1682)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1682)
Protokół nr 7
(1681)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1681)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1681)
Protokół
(1680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1679)
Protokół nr 11
(1679)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1678)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1678)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1678)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1677)
Protokół Nr VI / 2003
(1677)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1676)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1676)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1675)
PROTOKÓŁ NR 2
(1675)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1675)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1674)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1673)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1673)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1673)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1673)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1672)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1672)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1672)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1671)
Uchwała nr IV/37/06
(1670)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1669)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1668)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1668)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1667)
Protokół LXXXII
(1666)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1666)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1666)
Protokół nr 7
(1666)
Protokół nr 6
(1663)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1663)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1663)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1663)
Protokół nr 14
(1662)
Protokół Nr L / 2002
(1661)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1661)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1660)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1659)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1657)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1656)
Protokół Nr 47
(1656)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1655)
Protokół Nr VII / 2003
(1654)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1653)
Protokół Nr 46
(1653)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1652)
Protokół LXXV
(1652)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1652)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1652)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1651)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1651)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1651)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1650)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1650)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1649)
Protokół nr 7
(1648)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1648)
PROTOKÓŁ NR 60
(1647)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1646)
Protokół nr 50
(1646)
Protokół nr 59
(1646)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1645)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1644)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1643)
Protokół nr 18
(1642)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1641)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1641)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1639)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1638)
Protokół 65
(1637)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1636)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1636)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1636)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1635)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1634)
Protokół nr 55
(1633)
Protokół
(1633)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1631)
PROTOKÓŁ NR 19
(1630)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1630)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1629)
Protokół 44
(1628)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1627)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1626)
za 2008 rok
(1626)
Protokół nr 13
(1625)
Protokół
(1624)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1624)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1622)
Protokół nr 26
(1620)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1620)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1619)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1619)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1619)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1618)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1618)
2009 rok
(1616)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1615)
Protokół nr 57
(1615)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1615)
Protokół nr 15
(1614)
Protokół nr 13
(1613)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1612)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1612)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1611)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1610)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1610)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Uchwała Nr II/29/2014
(1609)
Umowy o zamówienia publiczne
(1609)
Protokół Nr LII / 2002
(1608)
Protokół
(1608)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1607)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1606)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1606)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1605)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1605)
Protokół
(1604)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1604)
Protokół nr VIII/2007
(1604)
PROTOKÓŁ NR 55
(1604)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1604)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1603)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1603)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1602)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1602)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1601)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1598)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1598)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1598)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1597)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1597)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1596)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1595)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1595)
Protokół 18
(1594)
Protokół nr XXVI/2004
(1594)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1593)
PROTOKÓŁ NR 62
(1593)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1593)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1592)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1591)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1591)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1590)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1589)
Ogłoszenie
(1589)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1589)
Protokół 64
(1589)
Protokół nr 8
(1589)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1589)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1589)
Protokół nr XVIII/2004
(1588)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1587)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1586)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1586)
Ogłoszenie
(1586)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1586)
Protokół 39
(1585)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1585)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1585)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1584)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1584)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1583)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1583)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1582)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1582)
Ogłoszenie
(1582)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1581)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1580)
Protokół nr 27
(1580)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1580)
PROTOKÓŁ NR 24
(1579)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1579)
PROTOKÓŁ NR 35
(1579)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1578)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1578)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1578)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1576)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1576)
Protokół 1
(1576)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1576)
Protokół nr XXIV/2004
(1576)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1575)
PROTOKÓŁ NR 56
(1575)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1574)
PROTOKÓŁ NR 58
(1574)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1574)
Protokół nr 55
(1573)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1572)
Zarządzenie Nr 59
(1572)
Protokół nr 14
(1572)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1572)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1572)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1571)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1571)
UCHWAŁA NR 69
(1570)
Protokół Nr IX / 2003
(1570)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1570)
Protokół nr XXIX/2005
(1569)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1568)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1567)
Protokół nr 51
(1567)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1567)
Protokół LX
(1565)
Protokół nr XII/2003
(1565)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1565)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1563)
Protokół 72
(1563)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1563)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1562)
Protokół nr 28
(1562)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1559)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1558)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1557)
Protokół nr XLIII/2006
(1557)
Protokół nr 11
(1557)
Ogłoszenie
(1557)
PROTOKÓŁ NR 49
(1556)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1556)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1556)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1555)
Ogłoszenie
(1555)
Uchwała Nr V/80/2011
(1555)
Protokół nr XXX/2005
(1552)
Protokół
(1550)
Protokół nr XX/2004
(1549)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1549)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1549)
Starosta Wrzesiński informuje
(1548)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1547)
Protokół
(1547)
Protokół 9
(1547)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1546)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1546)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1546)
Protokół
(1545)
Protokół 40
(1545)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1544)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1543)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1543)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1543)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1543)
Protokół
(1542)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1542)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1540)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1539)
Protokół 6
(1538)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1537)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1537)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1537)
Ogłoszenie
(1536)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1536)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1536)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1535)
Protokół nr 24
(1534)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1534)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1533)
Protokół
(1533)
Protokół nr VI/2007
(1533)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1533)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1532)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1532)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1532)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1532)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1531)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1530)
Protokół nr 44
(1530)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1529)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1529)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1528)
Protokół nr I/2006
(1528)
Protokół nr 18
(1527)
Protokół nr XI/2003
(1525)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1525)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1524)
Protokół
(1524)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1524)
Protokół nr 48
(1523)
PROTOKÓŁ NR 46
(1523)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1522)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1522)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1522)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1521)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1521)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1521)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1521)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1520)
Protokół Nr LIV / 2002
(1520)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1520)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1519)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1518)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1517)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1517)
Zarządzenie nr 254/2012
(1517)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1517)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1517)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1516)
Protokół nr XLI/2006
(1515)
Protokół nr 52
(1515)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1515)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1515)
Protokół 42
(1515)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1514)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1514)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1514)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1514)
Protokół nr XXXV/2005
(1514)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1514)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1513)
Protokół nr 23
(1513)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1513)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1512)
Protokół Nr 49
(1511)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1511)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1511)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1510)
Protokół Nr X / 2003
(1510)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1509)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1508)
Protokół
(1508)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1508)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1507)
Obwieszczenie
(1507)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1507)
Uchwała Nr 127
(1506)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1506)
2011 rok
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1505)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1505)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1504)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1504)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1504)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1503)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1502)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1501)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1501)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1501)
Protokół nr XIX/2004
(1500)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1499)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1499)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1499)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1498)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1497)
Protokół 22
(1497)
Protokół nr 54
(1496)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1496)
PROTOKÓŁ NR 44
(1495)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1495)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1494)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1494)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1494)
Protokół nr 24
(1493)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1493)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1493)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1492)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1492)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1492)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1492)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1491)
Protokół Nr LIX / 2002
(1491)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1491)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1491)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1491)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1489)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1489)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1488)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1488)
UCHWAŁA NR 91
(1487)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1487)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1487)
Protokół 67
(1487)
Protokół nr 14
(1486)
Protokół nr 57
(1486)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1486)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1486)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1485)
Protokół nr 9
(1485)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1485)
Protokół nr 41
(1484)
Protokół
(1483)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1483)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1483)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1482)
Ogłoszenie
(1482)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1482)
Uchwała Nr 144
(1481)
Protokół LXXVI
(1480)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1480)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1480)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1480)
Obwieszczenie
(1479)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1479)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1478)
Protokół nr IX/2007
(1477)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1477)
Protokół nr XLIV/2006
(1477)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1476)
Uchwała Nr X/131/2011
(1476)
Uchwała nr 95
(1476)
PROTOKÓŁ NR 5
(1475)
Protokół 4
(1475)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1475)
Protokół nr XXXIV/2005
(1475)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1474)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1474)
PROTOKÓŁ NR 63
(1474)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1474)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1473)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1473)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1471)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1471)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1470)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1470)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1470)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1468)
Protokół 3
(1468)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1468)
Protokół
(1468)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1468)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1468)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1467)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1467)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1467)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1467)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1466)
Protokół 59
(1466)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1466)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1466)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1465)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1465)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1464)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1464)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1464)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1463)
Uchwała nr 94
(1463)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1463)
UCHWAŁA NR 80
(1462)
Protokół nr XXXI/2005
(1461)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1461)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1461)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1461)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1460)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1460)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1460)
Komunikat
(1460)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1460)
Protokół nr XXV/2004
(1459)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1459)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1459)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1458)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1456)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1456)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1456)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1455)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1455)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1454)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1453)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1452)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1452)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1452)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1451)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1450)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1450)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1450)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1450)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1449)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1449)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1449)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1449)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1449)
PROTOKÓŁ NR 86
(1449)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1449)
Protokół
(1447)
Protokół nr 12
(1447)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1447)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1447)
Protokół nr XL/2006
(1447)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1447)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1446)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1446)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1446)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1445)
Zarządzenie nr 253/2012
(1445)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1444)
Obwieszczenie
(1444)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1444)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1444)
Protokół LXXIV
(1444)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1444)
Protokół nr XXI/2004
(1443)
Protokół 71
(1443)
Protokół LXXII
(1443)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1442)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1442)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1441)
PROTOKÓŁ NR LX
(1441)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1441)
Protokół nr XXVIII/2004
(1440)
Protokół nr XVI/2003
(1440)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1440)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1440)
Protokół nr X/2007
(1439)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1439)
Protokół nr 49
(1439)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1439)
Protokół nr XV/2003
(1439)
Protokół LXV
(1439)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1438)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1438)
Zarządzenie nr 174/2012
(1438)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1437)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1437)
Uchwała Nr III/32/2010
(1437)
Obwieszczenie
(1436)
Zarządzenie nr 251/2012
(1436)
Protokół nr XIII/2003
(1436)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1436)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1436)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1436)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1436)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1435)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1434)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1434)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1434)
Ogłoszenie
(1434)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1434)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1433)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1433)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1433)
Uchwała Nr 141
(1432)
Protokół nr III/2006
(1432)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1431)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1431)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1431)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1431)
Protokół 60
(1431)
Uchwała Nr 106
(1430)
Uchwała nr VIII/66/03
(1430)
Protokół 70
(1429)
Zarządzenie nr 256/2012
(1428)
Protokół
(1428)
Protokół Nr 54
(1428)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1428)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1428)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1428)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1428)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1427)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1427)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1427)
Protokół nr 52
(1427)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1426)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1426)
Rok 2013
(1426)
Protokół nr XXXVI/2005
(1425)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1425)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1424)
Obwieszczenie
(1424)
Protokół LXVIII
(1424)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1424)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1424)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1423)
Uchwała Nr 52
(1423)
Protokół LXXVIII
(1423)
Obwieszczenie
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1422)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1421)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1421)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1421)
Protokół nr 20
(1420)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1419)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1419)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1419)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1418)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1418)
rok 2013
(1418)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1418)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1418)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1417)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1416)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1416)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1416)
Uchwała nr 71
(1416)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1416)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1415)
Zarządzenie nr 162/2012
(1415)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1415)
Protokół nr 73
(1415)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1414)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1413)
Uchwała Nr 126
(1413)
PROTOKÓŁ NR 69
(1412)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1411)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1411)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1411)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1411)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1411)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1410)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1410)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1410)
Protokół nr XXIII/2004
(1409)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1408)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1408)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1407)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1407)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1407)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1407)
Zarządzenie nr 240/2012
(1407)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1407)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1406)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1406)
Ogłoszenie
(1406)
Protokół nr 9
(1405)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1405)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1405)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1404)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1404)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1404)
PROTOKÓŁ NR 26
(1404)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1403)
Protokół nr II/2006
(1403)
Uchwała Nr 44
(1403)
Ogłoszenie
(1403)
Uchwała Nr 116
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1402)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1401)
Obwieszczenie
(1401)
Ogłoszenie
(1401)
Uchwała Nr 48
(1400)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1399)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1399)
Uchwała Nr 120
(1398)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1398)
Ogłoszenie
(1398)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1397)
Uchwała Nr 128
(1397)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1397)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1397)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1397)
Protokół
(1396)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1396)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1396)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1396)
Uchwała Nr 53
(1395)
Uchwała Nr 61
(1395)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1395)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1394)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1394)
PROTOKÓŁ nr 45
(1393)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1393)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1391)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1391)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1391)
Uchwała Nr 47
(1389)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1389)
Uchwała Nr 148
(1389)
Uchwała nr XXX/282/05
(1389)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1388)
Uchwała Nr 42
(1388)
Ogłoszenie
(1388)
UCHWAŁA nr 60
(1387)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1387)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1387)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1387)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1386)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1386)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1386)
Protokół nr XLII/2006
(1384)
Uchwała Nr 146
(1383)
Protokół nr XXVII/2004
(1383)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1383)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1382)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1382)
Rok 2014
(1381)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1381)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1381)
Protokół nr XXXIX/2006
(1381)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1380)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1379)
Protokół LXIX
(1378)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1378)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1376)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1376)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1376)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1375)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1375)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1375)
PROTOKÓŁ NR 40
(1375)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1374)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1374)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1374)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1374)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1373)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1373)
Ogłoszenie
(1373)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1373)
2010 rok
(1373)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1373)
Uchwała Nr 88
(1373)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1372)
Uchwała Nr 45
(1372)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1372)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1371)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1371)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1371)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1371)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1371)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1370)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1370)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1370)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1370)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1369)
Uchwałą nr 85
(1369)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1369)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1369)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1369)
Protokół Nr IV / 2003
(1368)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1368)
PROTOKÓŁ NR 10
(1367)
Protokół nr VII/2007
(1367)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1367)
Protokół LXXIII
(1367)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1367)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1367)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1366)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1366)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1365)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1365)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1365)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1365)
Protokół nr 15
(1365)
Uchwała Nr 46
(1365)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1364)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1364)
Uchwała Nr 49
(1364)
Uchwała Nr 7
(1364)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1364)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1364)
Uchwała Nr 39
(1364)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1363)
Obwieszczenie
(1363)
Uchwała Nr 43
(1363)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1363)
Protokół 5
(1363)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1363)
Uchwała Nr 31
(1363)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1362)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1362)
Uchwała Nr 27
(1362)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1362)
Uchwała Nr 64
(1362)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1361)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1361)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1361)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1361)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1360)
Uchwała Nr 102
(1360)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1360)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1359)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1359)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1359)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1359)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1358)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1357)
UCHWAŁA NR 76
(1357)
PROTOKÓŁ NR 64
(1357)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1357)
Protokół nr V/2007
(1357)
Obwieszczenie
(1357)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1357)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1356)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1356)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1356)
Uchwała Nr V/54/2015
(1356)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1355)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1355)
Ogłoszenie
(1355)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1355)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1355)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1355)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1355)
2011 rok
(1354)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1354)
Uchwała Nr 34
(1354)
Uchwała Nr 112
(1354)
PROTOKÓŁ NR 6
(1354)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1353)
Protokół LXX
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1352)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1352)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1351)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1351)
Zarządzenie nr 170/2012
(1351)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1351)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1351)
Uchwała Nr 32
(1350)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1350)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1350)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1350)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1350)
Zarządzenie nr 214/2012
(1350)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1350)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1349)
Protokół 63
(1349)
Uchwała nr III/13/2002
(1349)
2011 rok
(1349)
Uchwała Nr 8
(1349)
Uchwała Nr 58
(1349)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1348)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1348)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1348)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1348)
Obwieszczenie
(1348)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1348)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1347)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1347)
Uchwała Nr 51
(1347)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1347)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1347)
Uchwała Nr 143
(1346)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1346)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1346)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1346)
Uchwała Nr 65
(1346)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1345)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1345)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1345)
Protokół nr IV/2006
(1345)
Protokół LXXIX
(1345)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1345)
Protokół LXII
(1344)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1344)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1344)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1342)
Protokół LXVII
(1342)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1342)
Uchwała nr 74
(1342)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1340)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1340)
Uchwała Nr 55
(1340)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1340)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1340)
PROTOKÓŁ NR 70
(1340)
Uchwała Nr 103
(1340)
Uchwała Nr 104
(1340)
Obwieszczenie
(1339)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1339)
UCHWAŁA NR 99
(1339)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1339)
Protokół nr 15
(1338)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1338)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1338)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1338)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1338)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1337)
Protokół 20
(1337)
UCHWAŁA NR 86
(1337)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1337)
Protokół LXI
(1336)
PROTOKÓŁ NR 90
(1336)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1336)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1336)
Uchwała Nr 24
(1336)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1336)
Uchwała Nr 18
(1335)
Zarządzenie nr 234/2012
(1335)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1334)
Uchwała Nr 3
(1334)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1333)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1333)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1333)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1332)
Ogłoszenie
(1332)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1332)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1331)
rok 2012
(1331)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1331)
Uchwała Nr 50
(1331)
Uchwała Nr X/130/2011
(1331)
Uchwała Nr 59
(1331)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1330)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1330)
Uchwała Nr 35
(1330)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1330)
Protokół nr 45
(1330)
Uchwała nr 98
(1329)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1329)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1328)
Uchwała Nr V/65/2011
(1328)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1328)
Kadra pedagogiczna
(1328)
PROTOKÓŁ NR 88
(1327)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1327)
Protokół nr XXXII/2005
(1327)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1327)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1326)
Protokół 15
(1326)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1326)
Uchwała Nr 142
(1326)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1326)
PROTOKÓŁ NR 8
(1326)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1326)
Obwieszczenie
(1325)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1325)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1325)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1324)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1324)
Uchwała Nr 115
(1324)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1324)
Uchwała nr XIII/137/03
(1324)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1323)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1323)
Uchwała Nr 54
(1322)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1322)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1322)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1322)
Protokół nr 17
(1322)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1322)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1322)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1321)
Uchwała Nr 93
(1321)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1321)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1321)
Ogłoszenie
(1321)
Uchwała Nr 57
(1321)
Kwalifikacja wojskowa
(1321)
Protokół 1
(1320)
Uchwała Nr 33
(1320)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1320)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1320)
Zarządzenie nr 198/2012
(1320)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1320)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1320)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1319)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1319)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1319)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1319)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1319)
Uchwała Nr 84
(1318)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1318)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1318)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1318)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1318)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1318)
Zarządzenie nr 220/2012
(1317)
Uchwała nr II/9/2002
(1317)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1317)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1317)
2012 rok
(1316)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1316)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1316)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1316)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1316)
Uchwała Nr 28
(1316)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1316)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1316)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1316)
PROTOKÓŁ NR 15
(1316)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1315)
Uchwała Nr 121
(1315)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1315)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1315)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1315)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1314)
Uchwała Nr 29
(1314)
UCHWAŁA NR 73
(1314)
Uchwała Nr 89
(1314)
Zarządzenie nr 169/2010
(1314)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1313)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1313)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1312)
Uchwała Nr 26
(1312)
Uchwała Nr 125
(1312)
2011 rok
(1312)
Protokół LXXXIV
(1312)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1311)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1311)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1310)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1310)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1310)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1310)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1309)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1309)
Ogłoszenie
(1309)
Protokół nr XXII/2004
(1309)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1309)
Uchwała nr 79
(1309)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1309)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1309)
Protokół 13
(1308)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1308)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1308)
Obwieszczenie
(1308)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1308)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1307)
Uchwała nr XI/101/03
(1307)
Uchwała nr 92
(1306)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1306)
PROTOKÓŁ NR 81
(1306)
Uchwała Nr 145
(1305)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1305)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1305)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1305)
Protokół LXXXI
(1305)
Uchwała Nr 78
(1305)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1305)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1305)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1304)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1304)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1304)
Uchwała Nr 41
(1303)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1303)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1303)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1302)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1302)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1301)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1301)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1301)
Uchwała Nr 2
(1301)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1301)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1300)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1300)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1300)
PROTOKÓŁ NR 3
(1300)
Protokół 14
(1299)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1299)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1299)
Uchwała Nr 147
(1298)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1298)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1298)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1297)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1297)
Uchwała Nr 114
(1297)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1297)
Uchwała Nr 21
(1297)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1297)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1297)
Uchwała Nr 105
(1297)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1296)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1296)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1295)
Uchwała Nr 328
(1295)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1295)
2010 rok
(1295)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1294)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1294)
PROTOKÓŁ NR 20
(1294)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1294)
U C H W A Ł A Nr 81
(1294)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1293)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1293)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1293)
Uchwała nr VIII/72/03
(1293)
Protokół 1
(1293)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1292)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1292)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1291)
Uchwała Nr 25
(1291)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1291)
Uchwała Nr 36
(1291)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1291)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1290)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1290)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1290)
Obwieszczenie
(1290)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1290)
Protokół Nr 58
(1290)
Uchwała Nr 318
(1290)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1290)
2011 rok
(1289)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1289)
Uchwała Nr 23
(1289)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1288)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1288)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1288)
Uchwała Nr 100
(1287)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
(1287)
Uchwała Nr 111
(1287)
PROTOKÓŁ NR 37
(1287)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1287)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1287)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1287)
Uchwała Nr 123
(1286)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1286)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1286)
Uchwała Nr V/45/03
(1286)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1285)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1285)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1284)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1283)
Protokół 2
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1283)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1281)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1281)
Obwieszczenie
(1281)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1280)
Protokół 6
(1280)
PROTOKÓŁ NR 72
(1280)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1280)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1279)
Protokół nr 8
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1279)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1279)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1279)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1278)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1278)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1278)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1278)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1278)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1278)
Protokół 19
(1278)
Zarządzenie nr 145/2012
(1277)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1277)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1276)
Uchwała Nr 56
(1276)
Protokół LXXX
(1276)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1276)
PROTOKÓŁ NR 71
(1276)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1276)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1276)
Ogłoszenie
(1275)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1275)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1275)
Uchwała Nr 109
(1275)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1274)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1274)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1274)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1274)
Uchwała Nr 66
(1273)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1273)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1272)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1272)
Ogłoszenie
(1271)
UCHWAŁA NR 77
(1271)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1271)
Protokół
(1271)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1271)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1270)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1270)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1270)
Uchwała nr VI/91/07
(1270)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1269)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1269)
rok 2014
(1269)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1269)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1269)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1269)
2012 rok
(1268)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1268)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1268)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1268)
U C H W A Ł A Nr 82
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1267)
Uchwała Nr I/21/2014
(1267)
Uchwała nr III/25/06
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół LXXVII
(1266)
PROTOKÓŁ NR 68
(1266)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1266)
Uchwała Nr 124
(1266)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1266)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1265)
Ogłoszenie
(1265)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1265)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1265)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1265)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1265)
Ogłoszenie
(1265)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1265)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1265)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1264)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1264)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1264)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1264)
Zarządzenie nr 31/2012
(1264)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1264)
PROTOKÓŁ NR 27
(1264)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1263)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1263)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1263)
UCHWAŁA NR 70
(1263)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1263)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1263)
UCHWAŁA NR 325
(1263)
Uchwała Nr 319
(1263)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1262)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1262)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1262)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1262)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1262)
Protokół 4
(1261)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1261)
Uchwała Nr III/34/2010
(1260)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1260)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1260)
Protokół LXXXIII
(1259)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1259)
U C H W A Ł A Nr 327
(1259)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1259)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1259)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1258)
Protokół 21
(1258)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1258)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1258)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1258)
Uchwała Nr 37
(1258)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1258)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1257)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1257)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1257)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1257)
Uchwała Nr 320
(1256)
Uchwała Nr 101
(1256)
Ogłoszenie
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1256)
Zarządzenie nr 122/2010
(1256)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1255)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1255)
U C H W A Ł A Nr 62
(1255)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1255)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1255)
Działalność charytatywna
(1254)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1253)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1253)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1253)
PROTOKÓŁ NR 29
(1252)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1252)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1252)
Uchwała nr VIII/70/03
(1251)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1251)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1251)
Uchwała Nr 122
(1249)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1249)
Uchwała Nr 20
(1249)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1249)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1249)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1248)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1248)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1248)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1247)
UCHWAŁA NR 321
(1247)
Uchwała nr XI/108/03
(1247)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1246)
Uchwała nr VIII/64/03
(1246)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1246)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1246)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1245)
Uchwała Nr 19
(1245)
Program współpracy 2015
(1245)
PROTOKÓŁ NR 31
(1244)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1244)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1244)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1244)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1244)
Uchwała Nr 110
(1243)
rok 2010
(1243)
Uchwała Nr 16
(1243)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1243)
Zarządzenie nr 159/2012
(1241)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1241)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1241)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1241)
Uchwała nr VII/104/07
(1241)
Protokół nr 16
(1241)
Protokół nr XVII/2003
(1241)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1241)
Uchwała nr XX/181/04
(1240)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1240)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1240)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1240)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1240)
2013 rok
(1239)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1239)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1239)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1239)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1238)
Uchwała nr XLI/414/06
(1238)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1238)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1237)
Protokół nr 63
(1237)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1236)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1236)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1236)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1236)
Ogłoszenie
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1236)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1235)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1235)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1235)
2012 rok
(1235)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1235)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1235)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1234)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1233)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1233)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1233)
Uchwała nr XX/182/04
(1233)
UCHWAŁA NR 313
(1231)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1231)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1231)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1230)
Uchwała Nr 323
(1230)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1230)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1229)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1229)
PROTOKÓŁ NR 12
(1229)
PROTOKÓŁ NR 48
(1229)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1228)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1228)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1227)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1227)
Zarządzenie nr 215
(1226)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1226)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1225)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1224)
Protokół 11
(1224)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1224)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1224)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1223)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1223)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1223)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1223)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1223)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1222)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1222)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1222)
Uchwała Nr 63
(1222)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1222)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1222)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1222)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1221)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1221)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1221)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1221)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1221)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1220)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1219)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1219)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1218)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1218)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1218)
PROTOKÓŁ NR 39
(1218)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1217)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1217)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1217)
Zarządzenie nr 124/2012
(1217)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1217)
Protokół 24
(1217)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1217)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1217)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1216)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1216)
PROTOKÓŁ NR 34
(1216)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1216)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1215)
Uchwała Nr 329
(1215)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1214)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1214)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1214)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1213)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1213)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1213)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1213)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1213)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1213)
Obowiązek informacyjny
(1213)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1212)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1212)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1212)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1212)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1212)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1211)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1211)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1211)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1211)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1211)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1211)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1210)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1210)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1210)
Uchwała nr XII/115/03
(1210)
Uchwała Nr 324
(1210)
Uchwała Nr 17
(1209)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1209)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1208)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1208)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1208)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1207)
Ogłoszenie
(1207)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1207)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1207)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1207)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1206)
Uchwała nr V/45/07
(1206)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1206)
DECYZJA nr 653/2013
(1205)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1205)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1205)
Uchwała Nr 9
(1205)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1205)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1205)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1204)
Uchwała nr II/7/2002
(1204)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1204)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1203)
Zarządzenie nr 68/2012
(1203)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1203)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1202)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1202)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1202)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1202)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1201)
Uchwała Nr V/66/2011
(1201)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1201)
PROTOKÓŁ NR 65
(1201)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1200)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1200)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1200)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1200)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1200)
Uchwała Nr 67
(1199)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1199)
Protokół Nr 22
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1198)
Uchwała nr XII/118/03
(1198)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1198)
2014 rok
(1198)
2011 rok
(1198)
Uchwała Nr 13
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1197)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1196)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1196)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1196)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1196)
Uchwała Nr 1
(1195)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1195)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1194)
Programy i Plany
(1194)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1194)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1194)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1194)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1193)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1193)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1193)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1193)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1193)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1193)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1192)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1192)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1192)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1192)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1192)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1191)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1191)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1191)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1191)
Uchwała nr XII/174/2015
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1191)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1191)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1191)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1190)
Uchwała Nr X/129/2011
(1190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1190)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1190)
Uchwała nr XIV/141/03
(1190)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1190)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1189)
Uchwała Nr 5
(1189)
Protokół 10
(1189)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1189)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1188)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1188)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1188)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1186)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1186)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1186)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1186)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1186)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1186)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1186)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1186)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1186)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1186)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1185)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1185)
Protokół nr 10
(1185)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1185)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1185)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1185)
Uchwała nr XI/100/03
(1185)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1185)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1184)
Uchwała nr IV/36/02
(1184)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1184)
Uchwała nr VI/69/07
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1184)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1183)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1182)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1182)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1182)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1181)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1181)
Uchwała nr XV/146/03
(1181)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1181)
Uchwała nr XXII/204/04
(1180)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1180)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1180)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1180)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1180)
Uchwała nr XL/390/06
(1179)
Protokół 7
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1179)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1179)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1179)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1179)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1179)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1179)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1178)
2010
(1178)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1178)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1177)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1177)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1177)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1177)
OGŁOSZENIE
(1177)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1176)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1176)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1175)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1175)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1175)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1175)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1175)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1175)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1175)
Uchwała Nr 11
(1174)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1174)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1174)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1174)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1174)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1174)
Protokół
(1174)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1173)
UCHWAŁA NR 314
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1173)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1173)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1173)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1172)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1172)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1172)
Uchwała Nr 15
(1172)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1172)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1171)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP WĘGIERKI
(1171)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1171)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1171)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1170)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1170)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1170)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1170)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1170)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1168)
Uchwała Nr 317
(1168)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1168)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1167)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1167)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1167)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1167)
Zarządzenie nr 112/2012
(1167)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1167)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1167)
2011 rok
(1166)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1166)
Uchwała nr XII/114/03
(1166)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1166)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1165)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1164)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1164)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1164)
Protokół nr 9
(1163)
Rok 2015
(1163)
Uchwała nr III/16/2002
(1163)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1162)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1162)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1161)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1161)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1161)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1161)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1161)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1160)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1160)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1160)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1160)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 4 stycznia 2016 roku
(1160)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1159)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1159)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1159)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1159)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1159)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1158)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1158)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1158)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1158)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1157)
Uchwała nr III/15/2002
(1157)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1157)
Uchwała nr XLI/415/06
(1157)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1156)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1156)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1155)
Uchwała nr VII/104/07
(1155)
Protokół 17
(1155)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1154)
Uchwała nr VIII/65/03
(1154)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1153)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1153)
Uchwała nr III/36/06
(1152)
2010 rok
(1152)
Uchwała Nr 6
(1151)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1151)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1151)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1150)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1150)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1150)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1150)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1149)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1149)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1149)
Protokół 2
(1149)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1149)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1148)
2011 rok
(1148)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1148)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1148)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1148)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku
(1148)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1148)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1148)
Uchwała Nr IX/112/2011
(1147)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.
(1147)
Uchwała Nr V/64/11
(1147)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1146)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1146)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1146)
Zarządzenie nr 103/2012
(1146)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(1146)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1146)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1146)
UCHWAŁA NR 4
(1146)
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
(1145)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1145)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1145)
Uchwała nr XXXV/356/05
(1145)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1145)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1144)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(1144)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
(1144)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1144)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1143)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1143)
Uchwała nr XI/99/03
(1143)
Uchwała nr VI/91/07
(1143)
Uchwała Nr V/53/2015
(1142)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1142)
2011 rok
(1142)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1142)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1142)
Uchwała nr XII/112/03
(1142)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1141)
Uchwała nr III/14/2002
(1140)
2010 rok
(1140)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1140)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1140)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1140)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(1139)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(1139)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1139)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1139)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1139)
Uchwała nr 312
(1139)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1138)
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1138)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1138)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1137)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1137)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1136)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(1135)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(1135)
Uchwała Nr 14
(1134)
Uchwała nr III/36/06
(1134)
Zarządzenie nr 0050.1.258.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1134)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1133)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(1132)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1132)
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1132)
Zarządzenie nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1132)
Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1131)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
(1131)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1131)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 października 2014 roku.
(1131)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1131)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1130)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1130)
ZARZĄDZENIE NR 306
(1130)
Uchwała nr IV/45/2011
(1129)
Zarządzenie nr 0050.1.165.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1129)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1129)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(1129)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(1129)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1128)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1128)
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
(1128)
Uchwała nr XL/398/2006
(1127)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1126)
Uchwały
(1126)
UCHWAŁA NR 315
(1126)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014r