BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
6778859
ostatnia aktualizacja BIP'u:
26-07-2017
Informacja o samorządzie
(208719)
Zamówienia publiczne
(79600)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(66469)
Przetargi 2015
(42293)
Przetargi 2014 - archiwum
(40126)
Oferty pracy
(39540)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(38403)
Aktualne oferty pracy
(36803)
Urząd Miasta i Gminy
(34421)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(30330)
Władze
(28111)
Przetargi 2016
(27900)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(26408)
Przetargi - archiwum 2012
(24036)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(23269)
Kontakt
(23190)
Akty prawne i protokoły
(21567)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(21388)
Przetargi - archiwum 2013
(20389)
Podatki lokalne
(19077)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(16870)
Opłata śmieciowa
(16744)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(15506)
Oświadczenia majątkowe radnych
(14251)
Przetargi 2017
(13925)
Aktualne wyniki naborów
(13662)
Jednostki organizacyjne gminy
(12950)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(12831)
Uchwały Rady Miejskiej
(12439)
Sprawy finansowe
(11273)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11169)
Archiwum zakładowe
(11150)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(10947)
Rada Miejska we Wrześni
(10677)
Zarządzenia Burmistrza
(10169)
Jednostki pomocnicze gminy
(10119)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(9265)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(9192)
Zastępcy Burmistrza
(9170)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(9029)
Ogłoszenia
(8918)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(8701)
Publicznie dostępne wykazy danych
(8603)
Konsultacje społeczne
(8230)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(7781)
Archiwum ofert pracy
(7554)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7304)
Spółki z udziałem gminy
(7181)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6597)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(6167)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(5868)
Deklaracja
(5621)
Przetargi - archiwum
(5434)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5400)
Protokoły z sesji
(5249)
Archiwum 2001-2002
(5048)
Informacja o wynikach przetargów
(4938)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(4855)
Archiwum wyników naborów
(4842)
Sprawozdania finansowe
(4689)
Składy Komisji
(4675)
Ogłoszenia
(4656)
Terminy wpłaty opłaty
(4507)
Placówki oświatowe
(4399)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4390)
Uchwała budżetowa
(4293)
Segregacja odpadów komunalnych
(4285)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(4156)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(4154)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4137)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4103)
Zmiany Budżetowe
(4099)
Schronisko dla zwierząt
(4057)
Nazwy i adresy
(4008)
Muzeum Regionalne
(3946)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(3922)
Protokoły z komisji edukacji
(3914)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(3912)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Majątek komunalny
(3868)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(3851)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(3794)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(3761)
Statut Miasta i Gminy
(3759)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(3717)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(3700)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3618)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3618)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3603)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3533)
Rocznik 2014
(3494)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3493)
Opłaty lokalne
(3481)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3479)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3474)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3458)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3440)
Uchwały Zarządu
(3394)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(3384)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3368)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3363)
Biblioteka Publiczna
(3351)
Rocznik 2015
(3315)
Statut Miasta i Gminy Września
(3276)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3260)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3259)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3196)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3169)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3155)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3137)
Rocznik 2012
(3098)
Rocznik 2012
(3093)
Rocznik 2014
(3071)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3060)
Rocznik 2013
(3049)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3002)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(2980)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(2964)
Rocznik 2013
(2910)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(2860)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2804)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2768)
Zgromadzenia publiczne
(2727)
Rocznik 2010
(2724)
Podstawa prawna systemu
(2714)
Rocznik 2011
(2700)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2692)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2643)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2622)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(2618)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2616)
Protokoły z komisji budżetowej
(2613)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2604)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2600)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2598)
Protokoły z komisji oświaty
(2585)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2574)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2574)
Protokoły z komisji zdrowia
(2541)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2537)
Petycje
(2536)
Petycje
(2535)
Rocznik 2008
(2528)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2508)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2493)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2493)
Deklaracja elektroniczna
(2490)
Rocznik 2015
(2472)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2472)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2453)
PROTOKÓŁ NR 63
(2419)
Rocznik 2011
(2418)
PROTOKÓŁ NR 69
(2414)
2013 rok
(2404)
Oświadczenie majątkowe
(2392)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2385)
2014 rok
(2378)
Archiwum 2011
(2366)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2359)
PROTOKÓŁ NR 61
(2350)
2012 rok
(2335)
Rocznik 2009
(2331)
PROTOKÓŁ NR 67
(2328)
Rocznik 2005
(2316)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2316)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2309)
Protokół 59
(2308)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2302)
PROTOKÓŁ NR 58
(2302)
Worki do segregacji odpadów
(2301)
PROTOKÓŁ NR 70
(2291)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2289)
PROTOKÓŁ NR 66
(2276)
PROTOKÓŁ NR 60
(2265)
Protokół nr 62
(2265)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2243)
Podatek rolny w 2015 roku
(2242)
PROTOKÓŁ NR 65
(2227)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2225)
2011 rok
(2221)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2220)
PROTOKÓŁ NR 64
(2209)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2204)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2198)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2189)
PROTOKÓŁ NR 71
(2181)
2011 rok
(2180)
PROTOKÓŁ NR 68
(2179)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2171)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2167)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2153)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2152)
Rocznik 2007
(2141)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2141)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2136)
za 2010 rok
(2122)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2116)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2109)
Rocznik 2006
(2068)
Podatki lokalne w roku 2016
(2051)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2034)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2025)
Opłata targowa
(2006)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(1987)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1985)
Majątek komunalny
(1985)
Rocznik 2003
(1982)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(1980)
Nieograniczone
(1967)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1954)
Informacja o wyborze oferty
(1943)
Rocznik 2005
(1932)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1922)
Rocznik 2004
(1922)
2014 rok
(1911)
Rocznik 2002
(1909)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(1904)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(1895)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(1892)
Oświadczenie majątkowe
(1892)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1886)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1882)
Rocznik 2010
(1876)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1871)
Rocznik 2008
(1863)
2013 rok
(1857)
Rocznik 2004
(1851)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1846)
Zespoły Szkół
(1841)
Rocznik 2009
(1840)
Rocznik 2007
(1829)
Przedszkola
(1826)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1822)
2012 rok
(1817)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(1809)
Rocznik 2006
(1805)
Rocznik 2016
(1798)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(1777)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1773)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1759)
Rocznik 2003
(1739)
Poziomy recyklingu
(1732)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1721)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1714)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1713)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1704)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1703)
Gimnazja
(1697)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1694)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1687)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1684)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1664)
Inne ogłoszenia
(1659)
Protokół Nr 60
(1651)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1650)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1642)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1642)
2010 rok
(1638)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1637)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1631)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1630)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1624)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1617)
Lobbing
(1615)
Konkursy
(1613)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1611)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1595)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1593)
Rada Nadzorcza
(1589)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1566)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1557)
Oświadczenie majątkowe
(1555)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1555)
Oświadczenie majątkowe
(1554)
Protokół nr 19
(1553)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1548)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1545)
Oświadczenie majątkowe
(1543)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1531)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1524)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1520)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1520)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1519)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1517)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1503)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1501)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1498)
Rocznik 2016
(1495)
Rocznik 2001
(1492)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1490)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1489)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1488)
Oświadczenie majątkowe
(1488)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1487)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1487)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1486)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1486)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1485)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1484)
Uchwała Nr X/132/2011
(1481)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1480)
CRP Sp. z o. o.
(1477)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1475)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1470)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1470)
Oświadczenie majątkowe
(1462)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1461)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1460)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1456)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1454)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1454)
2012 rok
(1450)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1449)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1444)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1436)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1434)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1428)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1425)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1420)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1419)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1418)
Plany zamówień publicznych
(1416)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1415)
2009 rok
(1411)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1409)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1405)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1403)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1401)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1401)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1401)
Nazwa i adres
(1398)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1394)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1389)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1388)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1387)
Oświadczenie majątkowe
(1381)
Unieważnienia przetargów
(1380)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1379)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1377)
Protokół nr XIV/2003
(1377)
Archiwum 2012
(1375)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1373)
Zarząd
(1373)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1372)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1371)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1370)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1369)
Adres
(1367)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1363)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1363)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1362)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1357)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1351)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1347)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1347)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1347)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1347)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1346)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1346)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1343)
2010 rok
(1342)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1340)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1332)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1330)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1327)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1324)
Paweł-Trans
(1323)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1322)
PROTOKÓŁ NR 42
(1322)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1322)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1321)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1315)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1313)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1313)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1311)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1310)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1308)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1308)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1305)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1304)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1304)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1303)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1301)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1300)
PROTOKÓŁ NR 53
(1297)
Protokół
(1295)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1294)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1292)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1289)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1289)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1288)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1287)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1286)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1284)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1284)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1280)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1279)
za 2009 rok
(1278)
Rocznik 2002
(1277)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1276)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1276)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1275)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1275)
PROTOKÓŁ NR 18
(1274)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1273)
Wybory Parlamentarne
(1267)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1266)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1266)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1263)
Uchwała Nr II/31/2014
(1259)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1259)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1259)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1258)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1256)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1253)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1251)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1251)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1251)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1251)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1250)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1249)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1248)
Uchwała Nr III/17/2010
(1245)
Obwody głosowania
(1244)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1244)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1240)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1238)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1238)
Protokół
(1237)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1236)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1236)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1236)
Umowa spółki
(1235)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1235)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1232)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1231)
PROTOKÓŁ NR 84
(1230)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1230)
Protokół LXVI
(1229)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1227)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1226)
PROTOKÓŁ NR 66
(1224)
Protokół 48
(1224)
DECYZJA Nr 600/2010
(1224)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1222)
Protokół
(1220)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1218)
Protokół Nr 46
(1216)
Protokół NR 57
(1216)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1215)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1214)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1214)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1213)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1211)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1210)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1209)
Uchwała Nr 322
(1208)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1206)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1203)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1203)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1201)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1200)
Protokół 47
(1200)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1198)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1198)
PROTOKÓŁ NR 32
(1198)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1196)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1196)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1193)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1193)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1193)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1192)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1191)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1191)
Protokół nr 67
(1189)
Protokół 69
(1189)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1189)
Protokół 43
(1188)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1188)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1187)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1187)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1187)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1186)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1186)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1186)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1184)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1184)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1184)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1184)
PROTOKÓŁ NR 54
(1184)
PROTOKÓŁ NR 47
(1183)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1182)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1181)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1181)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1180)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1180)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1179)
Nazwa i adres
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1178)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1178)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1177)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1174)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1174)
Ograniczone
(1173)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1173)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1172)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1172)
Protokół LXXV
(1170)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1170)
PROTOKÓŁ NR 4
(1169)
PROTOKÓŁ NR 14
(1169)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1168)
Protokół Nr LX / 2002
(1168)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1168)
PROTOKÓŁ NR 30
(1167)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1167)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1166)
Protokół
(1166)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1165)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1165)
PROTOKÓŁ NR 89
(1164)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1163)
Protokół nr 61
(1158)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1158)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1157)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1157)
Protokół Nr 56
(1156)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1155)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1155)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1155)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1152)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1151)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1151)
PROTOKÓŁ NR 85
(1150)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1149)
PROTOKÓŁ NR 87
(1149)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1149)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1147)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1147)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1146)
PROTOKÓŁ NR 13
(1146)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1146)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1146)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1145)
za 2007 rok
(1145)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1143)
PROTOKÓŁ NR 11
(1143)
PROTOKÓŁ NR 43
(1141)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1140)
Uchwała nr IV/37/06
(1140)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1139)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1139)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1138)
Uchwała Nr 12
(1138)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1137)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1136)
Protokół Nr 62
(1135)
PROTOKÓŁ NR 52
(1135)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1134)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1133)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1133)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1132)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1131)
2009 rok
(1131)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1130)
Ogłoszenie
(1130)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1129)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1129)
Protokół nr XXXIII/2005
(1129)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1127)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1126)
PROTOKÓŁ NR 7
(1126)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1126)
Ogłoszenie
(1125)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1125)
PROTOKÓŁ NR 23
(1123)
Protokół Nr 51
(1123)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1123)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1123)
Protokół nr 59
(1121)
Ogłoszenie
(1120)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1117)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1117)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1115)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1115)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1114)
Protokół 41
(1113)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1113)
PROTOKÓŁ NR 38
(1113)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1113)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1112)
Protokół 49
(1112)
za 2006 rok
(1112)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1112)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1109)
Protokół
(1108)
za 2005 rok
(1105)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1105)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1105)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1104)
Protokół 62
(1104)
Protokół Nr 50
(1103)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1103)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1100)
Protokół
(1100)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1099)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1098)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1097)
Zarządzenie Nr 59
(1097)
PROTOKÓŁ NR 61
(1096)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1095)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1095)
PROTOKÓŁ NR 57
(1095)
Protokół Nr LIII / 2002
(1094)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1093)
Protokół 38
(1092)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1092)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1091)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1091)
DECYZJA nr 360/2013
(1091)
PROTOKÓŁ NR 64
(1090)
Podatki lokalne w 2017 r.
(1090)
Protokół 45
(1089)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1088)
Protokół Nr LVIII
(1087)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1087)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1086)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1086)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1086)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1086)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1085)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1085)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1084)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1084)
Protokół
(1081)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1080)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1080)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1080)
PROTOKÓŁ NR 36
(1079)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1079)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1078)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1077)
Protokół nr 53
(1077)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1077)
PROTOKÓŁ NR 51
(1076)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1075)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1074)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1074)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1074)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1072)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1072)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1072)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1072)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1071)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1070)
Protokół nr 45
(1070)
Protokół nr 56
(1070)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1069)
Protokół nr 41
(1068)
Ogłoszenie
(1068)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1067)
PROTOKÓŁ NR 41
(1066)
Protokół 61
(1066)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1064)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1064)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1064)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1063)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1062)
PROTOKÓŁ NR 65
(1062)
Protokół nr 22
(1062)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1062)
Protokół nr 10
(1061)
2011 rok
(1061)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1061)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1060)
Protokół nr 30
(1059)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1059)
Protokół nr 32
(1059)
Protokół nr 50
(1057)
Protokół nr 55
(1055)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1054)
Protokół nr XVIII/2004
(1054)
PROTOKÓŁ NR 62
(1054)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1053)
Protokół nr 39
(1053)
PROTOKÓŁ NR 60
(1053)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1052)
Uchwała Nr X/131/2011
(1052)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1052)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1051)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1051)
Protokół nr 21
(1049)
Protokół Nr I / 2002
(1049)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1049)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1048)
PROTOKÓŁ NR 56
(1048)
Protokół 68
(1048)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1048)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1047)
Protokół LXXI
(1047)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1047)
Protokół 1
(1047)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1047)
Taryfy za wodę i ścieki (2014)
(1046)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1046)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1046)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1044)
PROTOKÓŁ NR 28
(1043)
Protokół 46
(1043)
za 2008 rok
(1042)
PROTOKÓŁ NR 16
(1042)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1042)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1042)
Protokół
(1041)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1041)
UCHWAŁA NR 69
(1041)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1041)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1041)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1039)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1039)
Protokół nr XXVI/2004
(1039)
Protokół 50
(1039)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1039)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1039)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1038)
Protokół nr XXIV/2004
(1037)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1037)
PROTOKÓŁ NR 55
(1036)
PROTOKÓŁ NR 21
(1036)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1036)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1036)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1036)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1035)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1035)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1034)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1034)
Protokół
(1033)
Protokół
(1033)
Protokół LXXXII
(1033)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1033)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1033)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1033)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1032)
Protokół
(1032)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1032)
Umowy o zamówienia publiczne
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1031)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1031)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1031)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1031)
UCHWAŁA NR 80
(1030)
Protokół
(1030)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1030)
Uchwała nr VI/86/2011
(1029)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1029)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1028)
Protokół nr VI/2011
(1028)
Protokół nr 51
(1028)
PROTOKÓŁ NR 44
(1028)
Protokół LX
(1028)
Protokół nr XXIX/2005
(1027)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1026)
Protokół nr 55
(1026)
Protokół nr XIX/2004
(1025)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1025)
Protokół Nr 47
(1025)
Protokół nr XII/2003
(1025)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1025)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1024)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1023)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1023)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1022)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1022)
Protokół nr 7
(1022)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1022)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1022)
Protokół nr IX/2007
(1021)
Protokół nr XXX/2005
(1021)
Protokół Nr 50
(1020)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1019)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1019)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1019)
Protokół
(1019)
Protokół 22
(1019)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1018)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1018)
Protokół
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1017)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1017)
Protokół nr XXXIV/2005
(1017)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1017)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1017)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1016)
Protokół
(1016)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1016)
Protokół nr XIII/2003
(1016)
Uchwała Nr 44
(1016)
Taryfy za wodę i ścieki (2013)
(1016)
Uchwała Nr 52
(1015)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1015)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1015)
Obwieszczenie
(1014)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1014)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1013)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1013)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1012)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1012)
Protokół nr XLI/2006
(1012)
Protokół LXXVI
(1011)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1011)
Protokół nr 34
(1010)
PROTOKÓŁ NR 58
(1010)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1010)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1009)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1009)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1009)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1008)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1008)
Protokół nr 51
(1008)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1007)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1007)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1007)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1006)
Protokół 39
(1005)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1004)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1004)
Uchwała Nr 127
(1004)
Protokół nr 7
(1003)
PROTOKÓŁ NR 49
(1003)
Protokół 44
(1003)
PROTOKÓŁ NR 5
(1003)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1003)
Protokół 66
(1002)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1001)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1001)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1001)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1001)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(999)
UCHWAŁA NR 91
(999)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(999)
Archiwum
(999)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(999)
Uchwała Nr V/80/2011
(999)
Protokół
(999)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(998)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(998)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(997)
Uchwała Nr 53
(997)
Protokół nr XI/2003
(997)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(996)
Protokół 6
(996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(996)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(996)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(996)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(996)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(996)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(996)
Uchwała nr 95
(996)
Protokół Nr LVI / 2002
(995)
PROTOKÓŁ NR 24
(995)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(995)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(995)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(994)
PROTOKÓŁ NR 35
(994)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(994)
Protokół nr 17
(993)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(993)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(992)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(990)
Protokół nr 16
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(990)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(990)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(990)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(989)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(989)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(988)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(988)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(988)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(988)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(988)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(988)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(988)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(987)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(987)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(987)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(987)
Protokół
(986)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(986)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(985)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(985)
Uchwała Nr XI/145/2012
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(985)
Uchwała Nr 48
(984)
Uchwała nr 94
(984)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(983)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(983)
Protokół 1
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(983)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(982)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(982)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(982)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(981)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(981)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(981)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(981)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(980)
Protokół nr VIII/2007
(980)
Protokół
(980)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(980)
Uchwała Nr VII/98/2011
(980)
PROTOKÓŁ NR 2
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(979)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(978)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(978)
Uchwała Nr 39
(977)
Protokół Nr 49
(977)
Protokół 64
(977)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(977)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(976)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(975)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(975)
Uchwała Nr 47
(975)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(975)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(975)
Uchwała nr 71
(975)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(975)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(975)
Protokół nr 52
(974)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(974)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(973)
Protokół nr XL/2006
(973)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(973)
Uchwała Nr 18
(973)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(973)
Protokół Nr VIII / 2003
(973)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(972)
Protokół 74
(972)
Protokół 12
(972)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(972)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(972)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(971)
Uchwała Nr 120
(971)
Protokół nr I/2006
(971)
OGŁOSZENIE
(971)
Uchwała Nr 42
(971)
PROTOKÓŁ NR 19
(971)
Protokół nr 44
(970)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(970)
Ogłoszenie
(970)
Protokół 75
(969)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(969)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(968)
UCHWAŁA nr 60
(968)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(968)
PROTOKÓŁ NR 46
(968)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(967)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(966)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(965)
Uchwała Nr 61
(965)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(965)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(964)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(963)
Protokół nr VI/2007
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(963)
Protokół Nr VI / 2003
(963)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(963)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(963)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(962)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(962)
Uchwała Nr 88
(962)
PROTOKÓŁ NR 86
(962)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(961)
Protokół Nr LVIII / 2002
(961)
Protokół 16
(961)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(961)
Uchwała Nr 144
(960)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(960)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(960)
Protokół nr XXXV/2005
(960)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(960)
Protokół 3
(959)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(959)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(958)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(958)
Uchwała Nr 2
(958)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(957)
Protokół LXXVIII
(957)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(957)
Uchwała Nr 3
(956)
Uchwała Nr 116
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(956)
Protokół LXXIV
(956)
Protokół nr XVI/2003
(955)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(955)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(955)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(955)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(955)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(955)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(955)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(954)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(954)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(954)
PROTOKÓŁ NR 69
(954)
Uchwała Nr 7
(954)
PROTOKÓŁ NR LXX
(953)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(953)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(953)
Uchwała Nr 45
(952)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(952)
Uchwała Nr 65
(951)
Protokół nr XLIII/2006
(951)
Protokół nr 53
(951)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(951)
Uchwała Nr 34
(951)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(951)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(950)
Starosta Wrzesiński informuje
(950)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(950)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(950)
Uchwała Nr 49
(950)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(950)
Protokół Nr II / 2002
(950)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(949)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(949)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(949)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(949)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(948)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(948)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(948)
Uchwała nr XXVI/240/04
(948)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(948)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(948)
Protokół 65
(948)
Uchwała Nr 64
(948)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(948)
Protokół LXXII
(947)
Protokół 42
(947)
Protokół nr 54
(947)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(947)
Protokół Nr LV / 2002
(947)
Protokół Nr III / 2002
(946)
Protokół nr XLIV/2006
(946)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(945)
Komunikat
(945)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(945)
Protokół Nr XLVII / 2001
(945)
Protokół Nr VII / 2003
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(945)
Uchwała Nr 51
(945)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(944)
Uchwała Nr 106
(944)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(944)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(944)
Protokół nr 49
(944)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(944)
Protokół Nr L / 2002
(943)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(943)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(943)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(943)
Protokół nr XXV/2004
(942)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(942)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(942)
Protokół 4
(942)
2015 rok
(942)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(941)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(941)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(941)
Protokół nr 6
(941)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(940)
Protokół
(940)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(940)
Oświata Niepubliczna
(940)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(940)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(940)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(940)
Uchwała Nr 31
(939)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(939)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(939)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(939)
Uchwała nr XXX/282/05
(938)
Protokół Nr X / 2003
(938)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(937)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(937)
Protokół nr XXI/2004
(937)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(937)
Protokół nr 18
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(936)
Obwieszczenie
(936)
Protokół nr XXXI/2005
(936)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(936)
Uchwała Nr 46
(935)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(935)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(935)
Uchwałą nr 85
(935)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(935)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(935)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(935)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(934)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(934)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(934)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(934)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(934)
Protokół nr XXXVI/2005
(934)
Protokół
(933)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(933)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(933)
Obwieszczenie
(933)
Protokół 67
(932)
PROTOKÓŁ NR 6
(932)
Protokół nr 57
(932)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(932)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(931)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(931)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(931)
Protokół nr XXXII/2005
(930)
Protokół
(930)
Dane podstawowe
(930)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(930)
Protokół 72
(930)
PROTOKÓŁ Nr 9
(929)
Protokół nr 13
(929)
Uchwała nr 74
(928)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(928)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(928)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(927)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(927)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(927)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(927)
Protokół nr 27
(927)
Protokół 40
(927)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(927)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(927)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(926)
UCHWAŁA NR 99
(926)
Obwieszczenie
(926)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(926)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(926)
Protokół nr XV/2003
(925)
Uchwała Nr XV/195/2012
(925)
Protokół
(925)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(925)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(924)
Protokół
(924)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(924)
Uchwała Nr 43
(924)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(924)
Protokół
(924)
Protokół 59
(924)
Uchwała Nr 58
(923)
Protokół nr 14
(923)
Uchwała Nr 328
(923)
Uchwała Nr 8
(923)
Protokół nr 11
(922)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(922)
Protokół LXV
(922)
Uchwała Nr 126
(922)
Protokół Nr V / 2003
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(922)
Protokół 70
(922)
Obwieszczenie
(922)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(922)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(922)
Protokół nr XXIII/2004
(922)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(921)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(921)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(921)
PROTOKÓŁ NR 10
(921)
Obwieszczenie
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(921)
Protokół Nr XLIX / 2001
(921)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(920)
Uchwała Nr 29
(920)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(919)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(919)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(919)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(919)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(918)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(918)
Uchwała Nr IX/122/2011
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(918)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(918)
Protokół 71
(918)
Obwieszczenie
(918)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(918)
Uchwała Nr 54
(917)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(917)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(916)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(916)
Ogłoszenie
(916)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(916)
Obwieszczenie
(916)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(915)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(915)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(915)
Uchwała Nr 27
(915)
PROTOKÓŁ NR 40
(915)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(914)
Zarządzenie nr 254/2012
(914)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(914)
Protokół nr 13
(914)
Protokół nr X/2007
(914)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(914)
Protokół
(914)
Protokół nr V/2007
(913)
PROTOKÓŁ NR 63
(913)
Protokół nr XXVIII/2004
(913)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(913)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(913)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(913)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(913)
Protokół nr 24
(913)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(912)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(912)
Protokół
(912)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(912)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(912)
Uchwała Nr 103
(912)
Obwieszczenie
(911)
Protokół Nr LVII / 2002
(911)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(911)
Protokół nr 15
(911)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(911)
Uchwała Nr 50
(911)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(910)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(910)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(910)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(910)
PROTOKÓŁ NR 26
(910)
Protokół nr 14
(910)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(909)
Protokół nr XXXVIII/2005
(909)
Protokół 2
(909)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(908)
Uchwała Nr 141
(908)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(908)
Uchwała nr 98
(907)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(907)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(907)
Zarządzenie nr 240/2012
(907)
PROTOKÓŁ nr 45
(907)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(907)
Uchwała Nr 57
(907)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(906)
Uchwała Nr 32
(906)
UCHWAŁA NR 76
(906)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(906)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(906)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(905)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(905)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(905)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(905)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(904)
Protokół nr XX/2004
(904)
Uchwała Nr 84
(904)
Uchwała Nr 55
(904)
Uchwała Nr 112
(904)
Uchwała Nr 56
(904)
PROTOKÓŁ NR 70
(904)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(904)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(904)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(903)
UCHWAŁA NR 86
(903)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(902)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(902)
Uchwała Nr XV/208/2008
(902)
Uchwała Nr X/130/2011
(902)
Uchwała Nr 35
(902)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(902)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(901)
Uchwała nr XXVII/260/04
(901)
Uchwała Nr 59
(901)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(901)
Rocznik 2017
(901)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(901)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(900)
Protokół nr 48
(900)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(900)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(899)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(899)
Uchwała Nr 128
(899)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(899)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(899)
Uchwała Nr 37
(898)
Protokół
(898)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(898)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(898)
Uchwała Nr VII/100/2011
(898)
Uchwała Nr 89
(897)
Protokół nr 18
(897)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(897)
Uchwała Nr 41
(897)
Ogłoszenie
(897)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(897)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(896)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(896)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(896)
Protokół
(895)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(895)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(895)
Protokół nr 14
(895)
Protokół Nr 46
(895)
Protokół 9
(895)
Uchwała Nr 28
(895)
Uchwała Nr III/32/2010
(895)
Protokół nr 57
(894)
Protokół nr XLII/2006
(894)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(894)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(894)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(894)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(893)
U C H W A Ł A Nr 62
(893)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(893)
Zarządzenie nr 162/2012
(892)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(892)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(892)
Protokół nr 8
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(891)
Protokół nr 26
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(891)
Uchwała Nr 102
(891)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(890)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(890)
Uchwała nr VIII/66/03
(890)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(890)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(889)
Protokół 18
(889)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(889)
Struktura własnościowa
(889)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(889)
Uchwała Nr 93
(889)
Działalność charytatywna
(889)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(889)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(889)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(889)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(889)
Uchwała Nr 36
(889)
Protokół nr III/2006
(889)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(888)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(888)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(887)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(887)
Uchwała Nr 66
(887)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(887)
Protokół nr 11
(886)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(886)
PROTOKÓŁ NR 90
(886)
UCHWAŁA NR 325
(885)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(885)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(885)
Uchwała Nr 33
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(885)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(885)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(885)
Uchwała Nr 318
(884)
Uchwała Nr 109
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(884)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(884)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(883)
Protokół nr VII/2007
(883)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(883)
Protokół
(883)
Uchwała Nr 115
(883)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(882)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(882)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(882)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(882)
Uchwała Nr 100
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(882)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(882)
Protokół LXVIII
(882)
U C H W A Ł A Nr 327
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(881)
Uchwała Nr 319
(880)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(880)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(880)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(880)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(879)
Protokół nr 7
(879)
PROTOKÓŁ NR 27
(879)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(878)
Obwieszczenie
(878)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(878)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(877)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(877)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(877)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(877)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(877)
Uchwała Nr 63
(877)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(877)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(876)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(876)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(876)
Protokół
(876)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(875)
Status prawny
(875)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(875)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(875)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(875)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(874)
UCHWAŁA NR 73
(874)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(874)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(874)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(874)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(874)
Uchwała Nr 78
(874)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(874)
Uchwała Nr VII/101/2011
(874)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(873)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(873)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(873)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(873)
Uchwała nr III/13/2002
(873)
Protokół LXXIX
(873)
Protokół Nr LI / 2002
(872)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(872)
Uchwała Nr 148
(872)
Obwieszczenie
(872)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(872)
Uchwała Nr 21
(872)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(871)
Ogłoszenie
(871)
Uchwała Nr 146
(871)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(871)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(871)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(870)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(870)
Uchwała Nr XII/172/2012
(870)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(869)
Zarządzenie nr 253/2012
(869)
Uchwała Nr 114
(869)
Uchwała Nr 24
(868)
Protokół Nr LIV / 2002
(868)
PROTOKÓŁ NR 64
(868)
Uchwała Nr II/29/2014
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(868)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(867)
Zarządzenie nr 256/2012
(867)
Protokół 60
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(867)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(867)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(867)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(867)
Uchwała Nr XX/266/2013
(867)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(867)
Uchwała Nr 123
(867)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(866)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(866)
Uchwała Nr 105
(866)
Uchwała Nr 320
(866)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(866)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(866)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(865)
Protokół LXXIII
(865)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(864)
Protokół nr 73
(864)
Protokół nr XXXIX/2006
(864)
Uchwała Nr 111
(864)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(864)
Protokół LXIX
(864)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(864)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(863)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(863)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(863)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(863)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(863)
Protokół 20
(863)
Uchwała Nr 121
(863)
Ogłoszenie
(863)
Protokół Nr 54
(863)
PROTOKÓŁ NR LX
(863)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(863)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(863)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(862)
Protokół Nr LIX / 2002
(862)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(862)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(862)
UCHWAŁA NR 77
(862)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(862)
2011 rok
(861)
Protokół nr IV/2006
(861)
PROTOKÓŁ NR 88
(861)
Uchwała nr 79
(861)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(860)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(860)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(860)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(860)
Uchwała Nr 104
(860)
PROTOKÓŁ Nr 82
(859)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(859)
Protokół nr 28
(859)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(859)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(859)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(859)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(859)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(859)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(858)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(858)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(858)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(858)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(857)
PROTOKÓŁ NR 3
(857)
Protokół nr 52
(857)
PROTOKÓŁ NR LXV
(857)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(857)
Protokół nr XXII/2004
(857)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(856)
Uchwała Nr 26
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(856)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(856)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(855)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(855)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(855)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(855)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(854)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(854)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(854)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(854)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(853)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(853)
Ogłoszenie
(853)
PROTOKÓŁ NR 8
(853)
Protokół nr 23
(852)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(852)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(852)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(852)
Zarządzenie nr 174/2012
(852)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(852)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(852)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(851)
Zarządzenie nr 251/2012
(851)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(851)
Uchwała nr XXIV/225/04
(850)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(850)
UCHWAŁA NR 70
(850)
Protokół nr 8
(850)
Uchwała Nr 23
(849)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(849)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(849)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(849)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(849)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(849)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(849)
Uchwała Nr XI/166/2012
(849)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(849)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(848)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(848)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(848)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(848)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(848)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(848)
Protokół nr 9
(848)
U C H W A Ł A Nr 82
(848)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(848)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(847)
Ogłoszenie
(847)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(847)
Uchwała Nr 1
(847)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(847)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(846)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(846)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(846)
Uchwała Nr 25
(846)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(846)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(846)
Uchwała Nr 143
(846)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(845)
Uchwała nr XLI/414/06
(845)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(845)
2010 rok
(845)
Uchwała nr 92
(845)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(845)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(845)
Protokół LXXX
(845)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(845)
Protokół Nr 58
(844)
Protokół
(844)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(844)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(844)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(844)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(843)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(843)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(843)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(843)
PROTOKÓŁ NR 15
(842)
Protokół nr XXVII/2004
(842)
Obwieszczenie
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(842)
Uchwała Nr 110
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(842)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(842)
Protokół LXVII
(842)
Taryfy za wodę i ścieki (2015)
(842)
Uchwała Nr III/34/2010
(842)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(841)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(841)
Uchwała Nr 11
(841)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(841)
PROTOKÓŁ Nr 17
(841)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(841)
Protokół nr II/2006
(840)
Uchwała Nr 125
(840)
Protokół LXII
(840)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(840)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(840)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(839)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(839)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(839)
Uchwała Nr XII/171/2012
(839)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(839)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(839)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(838)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(838)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(838)
Uchwała nr XXXV/344/05
(838)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(837)
U C H W A Ł A Nr 81
(837)
Protokół
(837)
Uchwała Nr 5
(837)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(837)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(837)
Protokół Nr IX / 2003
(836)
Protokół LXXXIV
(836)
Protokół Nr IV / 2003
(836)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(836)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(836)
Uchwała Nr 20
(836)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(835)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(835)
Uchwała Nr 145
(835)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(835)
Uchwała Nr 101
(835)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(835)
Uchwała Nr XI/167/2012
(835)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(835)
2011 rok
(835)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(834)
Uchwała Nr XV/190/2012
(834)
UCHWAŁA NR 313
(834)
2011 rok
(834)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(834)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(833)
Obwieszczenie
(832)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(832)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(832)
Ogłoszenie
(832)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(832)
Zarządzenie nr 214/2012
(832)
Uchwała Nr 19
(832)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(832)
Uchwała Nr 124
(832)
Uchwała Nr 9
(831)
PROTOKÓŁ NR 81
(831)
Uchwała Nr XI/143/2012
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(831)
Protokoły z komisji Doraźnej
(831)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(830)
PROTOKÓŁ NR 68
(830)
Uchwała Nr 13
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(830)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(830)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(830)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(830)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(830)
PROTOKÓŁ NR 72
(829)
Zarządzenie nr 234/2012
(829)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(829)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(829)
Przedmiot działalności i kompetencje
(828)
Protokół LXX
(828)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(828)
Uchwała Nr 329
(828)
Organizacja
(828)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(827)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(827)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(827)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(827)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(826)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(826)
Uchwała Nr 17
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(826)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(826)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(826)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(825)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(825)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(825)
PROTOKÓŁ Nr 25
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(825)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(825)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(825)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(825)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(824)
Uchwała nr VI/91/07
(824)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(824)
Protokół LXI
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(824)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(824)
Protokół nr 15
(824)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(823)
Protokół 13
(823)
Protokół Nr LII / 2002
(823)
Protokół 3
(823)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(823)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(823)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(822)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(822)
Protokół 15
(822)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(822)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(822)
Uchwała Nr 324
(822)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(822)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(821)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(821)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(821)
Ogłoszenie
(821)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(821)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(820)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(820)
Uchwała Nr V/54/2015
(820)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(820)
Uchwała nr XL/398/2006
(820)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(820)
Uchwała Nr 142
(820)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(819)
Protokół nr XVII/2003
(819)
Protokół nr 17
(818)
Uchwała Nr 16
(818)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(818)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(818)
Protokół nr 12
(818)
Protokół nr 20
(818)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(818)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(818)
PROTOKÓŁ NR 20
(818)
Uchwała nr XXXII/308/05
(818)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(817)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(817)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(817)
Uchwała Nr 122
(817)
Uchwała nr XXXV/338/05
(817)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(817)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(817)
Protokół nr 9
(816)
Uchwała Nr VI/91/2011
(816)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(816)
Ogłoszenie
(816)
Uchwała Nr V/65/2011
(816)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(816)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(816)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(816)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(815)
rok 2013
(815)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(815)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(815)
Protokół 63
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(814)
Zarządzenie nr 198/2012
(814)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(814)
UCHWAŁA NR 321
(814)
Uchwała Nr 147
(814)
2011 rok
(814)
Protokół nr 45
(813)
Zarządzenie Nr 160/2010
(813)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(813)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(813)
Protokół nr 16
(813)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(813)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(812)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(812)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(812)
2010 rok
(812)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(811)
PROTOKÓŁ NR 37
(811)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(811)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(811)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(810)
Uchwała nr VI/91/07
(810)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(810)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(810)
Protokół
(810)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(809)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(809)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(809)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(808)
Obwieszczenie
(808)
Zarządzenie nr 31/2012
(808)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(808)
Protokół LXXXI
(808)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(808)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(807)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(807)
Protokół 1
(807)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(807)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(806)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(806)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(806)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(806)
Uchwała Nr 14
(806)
PROTOKÓŁ NR 71
(806)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(805)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(805)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(805)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(805)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(805)
Zarządzenie nr 220/2012
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(804)
Zarządzenie nr 170/2012
(804)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(804)
Protokół nr 24
(804)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(803)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(803)
Uchwała Nr XV/197/2012
(803)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(803)
Ogłoszenie
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(802)
Uchwała Nr 6
(802)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(802)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(802)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(801)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(801)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(801)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(801)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(801)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(800)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(800)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(800)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(800)
UCHWAŁA NR 314
(800)
Obwieszczenie
(800)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(800)
Uchwała Nr 323
(800)
Uchwała Nr 15
(800)
Uchwała Nr 67
(799)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(799)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(799)
PROTOKÓŁ NR 39
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(799)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(799)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(798)
UCHWAŁA NR 4
(798)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(798)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(798)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(798)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(798)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(797)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(797)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(797)
2012 rok
(797)
Uchwała nr XLIV/443/06
(797)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(797)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(797)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(797)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(797)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(796)
Protokół LXXVII
(796)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(796)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(796)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(796)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(796)
PROTOKÓŁ NR 48
(795)
Ogłoszenie
(795)
PROTOKÓŁ NR 12
(795)
Uchwała nr XLI/412/06
(795)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(795)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(794)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(794)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(794)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(794)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(793)
Uchwała Nr V/45/03
(793)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(793)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(793)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(792)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(792)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(792)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(792)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(792)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(792)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(792)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(792)
Uchwała Nr X/129/2011
(791)
Uchwała nr 326
(791)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(791)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(791)
OBWIESZCZENIE
(791)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(791)
Protokół 5
(790)
Protokół 5
(790)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(790)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(790)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(790)
Ogłoszenie
(790)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(790)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(790)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(789)
Protokół 6
(789)
PROTOKÓŁ NR 29
(789)
Ogłoszenie
(789)
Protokół 6
(789)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(789)
Zarządzenie nr 68/2012
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(788)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(788)
PROTOKÓŁ NR 31
(788)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(788)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(787)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(787)
Uchwała Nr 317
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(787)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(787)
Uchwała nr XX/182/04
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(786)
Uchwała nr III/36/06
(786)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(786)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(786)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(785)
UCHWAŁA NR 10
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(785)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(785)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(785)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(785)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(785)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(784)
Uchwała nr XI/108/03
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(784)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(783)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(783)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(783)
Uchwała Nr VII/226/2008
(783)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(782)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(782)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(782)
Protokół
(781)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(781)
Protokół 2
(781)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(781)
Zarządzenie nr 122/2010
(781)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(781)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(781)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(781)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(781)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(781)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(781)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(780)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(780)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(779)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(779)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(779)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(778)
2012 rok
(778)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(777)
Uchwała nr XIII/137/03
(777)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(777)
OGŁOSZENIE
(777)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(777)
Protokół nr 63
(777)
Protokół nr 10
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(776)
Uchwała nr V/45/07
(775)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(775)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(775)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(775)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(775)
Protokół 5
(774)
Uchwała nr III/25/06
(774)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(774)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(774)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(774)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(774)
Protokół Nr 22
(773)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(773)
Zarządzenie nr 169/2010
(773)
Uchwała nr VIII/120/2015
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(772)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(772)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(772)
Protokół nr 9
(772)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(772)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(772)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(772)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(771)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(771)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(771)
Uchwała nr VIII/64/03
(771)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(771)
2011 rok
(771)
PROTOKÓŁ NR 34
(770)
Uchwała nr VIII/72/03
(770)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(770)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(770)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(770)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(769)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(769)
Uchwała Nr XI/135/2012
(769)
Uchwała nr VI/69/07
(768)
Uchwała nr XI/101/03
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(768)
Uchwała nr XLI/415/06
(768)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(768)
UCHWAŁA NR 315
(768)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(768)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(767)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(767)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(767)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(767)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(767)
Uchwała nr IV/36/02
(767)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(767)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(767)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(766)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(766)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(766)
Uchwała Nr XV/187/2012
(766)
Uchwała nr VII/104/07
(766)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(766)
Uchwała Nr XV/198/2012
(765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(765)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(765)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(765)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(765)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(764)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(764)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(764)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(764)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(763)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(763)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(763)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(763)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(762)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(762)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(762)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(761)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(761)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(761)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(761)
Uchwała nr XL/390/06
(761)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(761)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(761)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(761)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(760)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(760)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(760)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(760)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(759)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(759)
Uchwała nr XX/181/04
(759)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(759)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(758)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(758)
DECYZJA nr 653/2013
(758)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(758)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(758)
Protokół 4
(758)
PROTOKÓŁ NR 65
(758)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(757)
Protokół 19
(757)
Uchwała nr 312
(757)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(757)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(757)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(757)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(756)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(756)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(756)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(756)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(755)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(755)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(755)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(755)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(755)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(755)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(754)
Protokół nr 15
(754)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(754)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(754)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(753)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(753)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(753)
Protokół LXXXIII
(753)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(753)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(753)
Protokół nr 17
(753)
Zarządzenie nr 145/2012
(753)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(753)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(752)
Obwieszczenie
(752)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(752)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(752)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(752)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(752)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(752)
Uchwała nr VII/104/07
(752)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(751)
Uchwała nr XXVII/256/04
(751)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(751)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(751)
Protokół 4
(751)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(751)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(750)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(750)
Uchwała nr VIII/70/03
(750)
Zarządzenie nr 124/2012
(750)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(750)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(750)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(750)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(749)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(749)
Protokół 14
(749)
Zarządzenie nr 112/2012
(749)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(749)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(748)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(748)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(748)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(748)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(748)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(747)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(747)
2010 rok
(747)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(746)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(746)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(746)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(746)
Protokół nr 13
(746)
Uchwała nr XII/118/03
(746)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(746)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(745)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(745)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(744)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(744)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(744)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(744)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(744)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(744)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(743)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(742)
Ogłoszenie
(742)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(742)
Uchwała nr XXXII/306/05
(742)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(742)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(742)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(741)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(740)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(740)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(740)
Uchwała nr XLIV/437/06
(740)
Uchwała nr XV/146/03
(740)
Protokół 21
(740)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(740)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(740)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(740)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(740)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(739)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(739)
Uchwała nr XXII/204/04
(739)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(739)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(739)
Uchwała nr XII/115/03
(739)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(739)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(738)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(738)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(738)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(738)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(738)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(738)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(737)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(737)
ORDO Marek Friebe
(737)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(737)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(737)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(737)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(737)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(737)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(736)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(736)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(736)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(735)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(735)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(735)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(735)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(735)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(734)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(734)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(734)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(734)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(734)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(734)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(734)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(734)
Zarządzenie nr 159/2012
(733)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(733)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(733)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(732)
Uchwała nr XXXV/351/05
(732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(732)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(732)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(732)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(732)
Obwieszczenie
(731)
Zarządzenie nr 103/2012
(731)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(731)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(731)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(731)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(731)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(731)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(730)
Protokół nr 30
(730)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(730)
OGŁOSZENIE
(730)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(730)
Uchwała nr II/7/2002
(730)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(730)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(730)
Protokół 11
(730)
2012 rok
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(729)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(729)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(729)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(729)
Protokół 24
(728)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(728)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(728)
rok 2012
(728)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(728)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(728)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(728)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(728)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(728)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(727)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(727)
Wybory Prezydenta RP 2015
(727)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(727)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(727)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(726)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(726)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(726)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(726)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(726)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(726)
Uchwała nr XL/388/06
(726)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(725)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(725)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(725)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(724)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(724)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(724)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(724)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(724)
Uchwała nr XII/114/03
(724)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(724)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(724)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(724)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(723)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(723)
Uchwała nr XI/99/03
(723)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(723)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(723)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(722)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(722)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(722)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(722)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(721)
Uchwała nr XXXII/307/05
(721)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(721)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(721)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(721)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(721)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(721)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(721)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(721)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(720)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(720)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(720)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(720)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(720)
rok 2010
(719)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(719)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(719)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(719)
Uchwała nr XXXV/341/05
(719)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(719)
Uchwała nr XLIII/424/06
(718)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(718)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(718)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(718)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(718)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(718)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(718)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(717)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(717)
Obwieszczenie
(716)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(716)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(716)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(716)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(716)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(715)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(715)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(715)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(715)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(715)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(715)
Uchwała nr XIX/174/04
(715)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(714)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(714)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(714)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(714)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(714)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(713)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(713)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(713)
O B I E S Z C Z E N I E
(713)
Ogłoszenie
(713)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(713)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(713)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(713)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(713)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(713)
Uchwała nr XLIII/425/06
(713)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(712)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(712)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(712)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(712)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(712)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(712)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(712)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(712)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(712)
Uchwała nr XXXII/310/05
(711)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(711)
Uchwała Nr XI/144/2012
(711)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(711)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(710)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(710)
Uchwała nr XII/112/03
(710)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(709)
Rok 2013
(709)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(709)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(709)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(709)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(708)
Uchwała Nr I/21/2014
(708)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(708)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(708)
Protokół nr XXXVII/2005
(708)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(708)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(708)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(707)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(707)
Ogłoszenie
(707)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(707)
2010
(707)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(707)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(706)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(706)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(706)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(706)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(705)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(705)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(705)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(705)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(705)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(705)
Uchwała nr II/9/2002
(705)
Uchwała nr V/60/07
(705)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(704)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(704)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(704)
Ogłoszenie
(704)
Uchwała nr IV/45/2011
(704)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(704)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(704)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(704)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(704)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(704)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(703)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(703)
Protokół nr 11
(703)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(703)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(702)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(702)
Uchwała nr II/11/10
(702)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(702)
UCHWAŁA NR IV/49/2011
(702)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(702)
Uchwała Nr V/69/11
(701)
UCHWAŁA Nr XXV/334/2009
(701)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(701)
Protokół 10
(701)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(700)
UCHWAŁA NR XXIV/316/2009
(700)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(700)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(700)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(700)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(699)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(699)
Uchwała Nr XV/186/2012
(699)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(699)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(699)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(699)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(698)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(698)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(698)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(698)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(697)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(697)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackieg
(697)
EKO-TOM S.J. Turguła
(697)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(696)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(696)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(696)
2013 rok
(696)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(696)
Zarządzenie nr 215
(696)
Uchwała nr III/14/2002
(696)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 września 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(696)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(696)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(695)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(695)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(695)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(694)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(694)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(694)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(694)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(694)
Uchwała nr XXVI/241/04
(693)
Protokół 1
(693)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(693)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(693)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(692)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(692)
Uchwała Nr VII/99/2011
(692)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(692)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(692)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(692)
Uchwała nr VIII/65/03
(692)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont poddasza i I piętra Muzeum Regionalnego we Wrześni
(692)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(691)
Uchwała nr III/26/06
(691)
Uchwała nr XLIV/438/06
(691)
2010 rok
(691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(691)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(691)
Protokół 23
(691)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(691)
MAR-KAM Kamil Cieśla
(690)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(690)
Uchwała nr III/27/06
(690)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(690)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(690)
Uchwała nr II/8/10
(690)
Ogłoszenie
(689)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(689)
Uchwała nr VIII/79/03
(689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(689)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(689)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo,Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
(688)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(688)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(688)
Uchwała nr XXXV/343/05
(688)
Ogłoszenie
(687)
UCHWAŁA Nr XXIII/297/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013
(687)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(687)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(687)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAPROJEKTUJ I ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(686)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(686)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(686)
Przebudowa klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(686)
Protokół nr 18
(686)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2014 r.
(686)
Protokół 7
(685)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(685)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(684)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(684)
Uchwała Nr XV/191/2012
(684)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(684)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(684)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(684)
Uchwała nr III/15/2002
(684)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(684)
Uchwała Nr XII/173/2008
(683)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(683)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(683)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(682)
Informacja o wyborze oferty na zamówienie dodatkowe związane z przebudową ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej – Opieszyn – Kościuszki do ulicy Chopina
(682)
2011 rok
(682)
Uchwała nr XLIV/443/06
(682)
Protokół 2
(682)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(682)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(682)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(681)
Uchwała nr XXX/286/05
(681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(681)
Uchwała nr XXXV/349/05
(681)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(681)
Protokół 3
(681)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(681)
Obwieszczenie
(680)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(680)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(680)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług konserwacji, bieżącego utrzymania, napraw oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będącego w zarządzie Urzędu Miasta i Gmi
(680)
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WE WRZEŚNI
(680)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(679)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(679)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(679)
Uchwała nr VI/81/2007
(679)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(679)
Uchwała Nr V/66/2011
(679)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(679)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września
(678)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(678)
Uchwała nr XII/123/03
(678)
Uchwała Nr XX/270/2008
(678)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(678)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(678)
Rok 2014
(677)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 maja 2014 r.
(677)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Spokojnej we Wrześni
(676)
Uchwała Nr XXXVIII/373/05
(676)
Uchwała nr XIX/175/04
(676)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(676)
ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
(676)
Zarządzenie nr 72/2012
(676)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(676)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(676)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(676)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(676)
Uchwała nr XXXVIII/372/05
(676)
Uchwała nr XXXVI/361/05
(676)
Zarządzenie nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(675)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(675)
Uchwała nr SO-0957/34/5/Ko/2012
(675)
Informacja o wyborze oferty na gruntowną konserwację rowu melioracyjnego W 22
(675)
Uchwała nr V/51/07
(675)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(675)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(674)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(674)
Zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ulicy Kosynierów we Wrześni
(674)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(674)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(674)
Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(674)
Dostawa zewnętrznych urządzeń fitness - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
(673)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(673)
UCHWAŁA NR XXXI/415/10
(673)
Uchwała nr XLI/415/06
(673)
UCHWAŁA Nr XXX/406/2010
(673)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(673)
Protokół 17
(673)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(673)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(672)
Uchwała nr XXXIV/455/2010
(672)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(672)