BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
12534937
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-07-2019
Informacja o samorządzie
(275390)
Zamówienia publiczne
(111183)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(101874)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(77869)
Przetargi 2015
(54648)
Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(53756)
Oferty pracy
(51096)
Aktualne oferty pracy
(50747)
Urząd Miasta i Gminy
(44792)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(42746)
Przetargi 2014 - archiwum
(42425)
Przetargi 2017
(41101)
Władze
(37397)
Przetargi 2016
(37152)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(34354)
Kontakt
(29181)
Przetargi 2018
(29048)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(28951)
Akty prawne i protokoły
(27308)
Podatki lokalne
(26458)
Przetargi - archiwum 2012
(26127)
Opłata śmieciowa
(24528)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(24517)
Przetargi - archiwum 2013
(22534)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(22498)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019
(22038)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(20346)
Oświadczenia majątkowe radnych
(19134)
Przetargi 2019
(18121)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(17813)
Informacja o wynikach przetargów
(17696)
Uchwały Rady Miejskiej
(17427)
Aktualne wyniki naborów
(17292)
Jednostki organizacyjne gminy
(16959)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(16544)
Rada Miejska we Wrześni
(16246)
Archiwum zakładowe
(15909)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(14123)
Jednostki pomocnicze gminy
(14018)
Sprawy finansowe
(13952)
Konsultacje społeczne
(13788)
Ogłoszenia
(13742)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(13723)
Zarządzenia Burmistrza
(13626)
Zastępcy Burmistrza
(13250)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(12950)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(12900)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(12502)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(12406)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(12280)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(11456)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(10937)
Publicznie dostępne wykazy danych
(10922)
Ogłoszenia
(9787)
Archiwum ofert pracy
(9622)
Spółki z udziałem gminy
(9210)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(8746)
Protokoły z sesji
(8105)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(7813)
Deklaracja
(7704)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(7693)
Terminy wpłaty opłaty
(7485)
Sprawozdania finansowe
(7226)
Archiwum wyników naborów
(7001)
Segregacja odpadów komunalnych
(6975)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(6960)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(6954)
Zmiany Budżetowe
(6740)
Przetargi - archiwum
(6685)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(6668)
Archiwum 2001-2002
(6615)
Placówki oświatowe
(6534)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(6438)
Składy Komisji
(6430)
Uchwała budżetowa
(6185)
Schronisko dla zwierząt
(6119)
Protokoły z komisji edukacji
(6021)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(5996)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5958)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(5861)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(5817)
Nazwy i adresy
(5690)
Muzeum Regionalne
(5688)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(5645)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(5592)
Podatki lokalne w 2019 r.
(5526)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(5514)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(5509)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(5478)
Statut Gminy
(5369)
Statut Gminy Września
(5322)
Zgromadzenia publiczne
(5303)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(5296)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(5242)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(5233)
Uchwały Zarządu
(5232)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(5177)
Biblioteka Publiczna
(5163)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(5142)
Wybory samorządowe 2018
(4994)
Strategia Miasta i Gminy Września
(4972)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(4963)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(4951)
Plany zamówień publicznych
(4888)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(4871)
Majątek komunalny
(4844)
Rocznik 2014
(4828)
Plan Rozwoju Lokalnego
(4705)
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
(4694)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(4625)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4624)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(4596)
Opłaty lokalne
(4593)
Rocznik 2015
(4563)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych - 2017 r.
(4544)
Rocznik 2014
(4509)
Rocznik 2012
(4493)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4484)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(4468)
Rocznik 2013
(4434)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(4421)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(4393)
Rocznik 2012
(4368)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(4341)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(4325)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(4323)
Petycje
(4215)
Rocznik 2013
(4140)
Podstawa prawna systemu
(4078)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(4037)
Rocznik 2011
(4023)
Rocznik 2010
(4014)
Petycje
(3990)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(3934)
Rocznik 2015
(3927)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(3879)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(3862)
Protokoły z komisji budżetowej
(3854)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(3816)
Protokoły z komisji oświaty
(3768)
Rocznik 2011
(3753)
PROTOKÓŁ NR 63
(3742)
PROTOKÓŁ NR 69
(3727)
Rocznik 2008
(3725)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3722)
Protokoły z komisji zdrowia
(3707)
Protokoły z komisji gospodarczej
(3705)
Deklaracja elektroniczna
(3693)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(3688)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(3686)
Rocznik 2009
(3638)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(3614)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(3607)
Oświadczenie majątkowe
(3604)
Rocznik 2005
(3598)
PROTOKÓŁ NR 67
(3582)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(3566)
Worki do segregacji odpadów
(3555)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(3552)
PROTOKÓŁ NR 58
(3548)
Protokół 59
(3543)
PROTOKÓŁ NR 66
(3508)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(3476)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(3471)
PROTOKÓŁ NR 70
(3467)
PROTOKÓŁ NR 61
(3461)
PROTOKÓŁ NR 60
(3453)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
(3433)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(3429)
Archiwum 2011
(3403)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3402)
PROTOKÓŁ NR 64
(3393)
PROTOKÓŁ NR 65
(3391)
2014 rok
(3377)
Protokół nr 62
(3344)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(3342)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(3338)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(3335)
Rocznik 2017
(3324)
2012 rok
(3313)
Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(3285)
PROTOKÓŁ NR 68
(3272)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3253)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(3239)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3234)
PROTOKÓŁ NR 71
(3224)
Rocznik 2005
(3221)
Lobbing
(3208)
Rocznik 2006
(3200)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(3199)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(3193)
Opłata targowa
(3187)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(3178)
Rocznik 2007
(3163)
Podatek rolny w 2015 roku
(3153)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(3151)
Rocznik 2010
(3150)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(3140)
Rocznik 2009
(3135)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(3127)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(3104)
Rocznik 2007
(3096)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(3089)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(3088)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(3085)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(3083)
Rocznik 2003
(3080)
Rocznik 2008
(3074)
Rocznik 2016
(3070)
Rocznik 2002
(3069)
Rocznik 2003
(3063)
Rocznik 2004
(3053)
Informacja o wyborze oferty
(3052)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(3040)
Nieograniczone
(3035)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3034)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(3028)
Rocznik 2006
(3013)
Rocznik 2004
(3010)
Majątek komunalny
(2964)
Przedszkola
(2948)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2904)
za 2010 rok
(2903)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2900)
Rocznik 2016
(2887)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2877)
Poziomy recyklingu
(2867)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2866)
Sprzedaż lokali komunalnych
(2862)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(2852)
2013 rok
(2845)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(2828)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(2820)
2013 rok
(2816)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2811)
Konkursy
(2790)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(2790)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2787)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2780)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2764)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2761)
Oświata Niepubliczna
(2752)
2011 rok
(2748)
Oświadczenie majątkowe
(2746)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2735)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(2707)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(2705)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(2704)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2693)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2691)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(2673)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(2650)
Podatki lokalne w roku 2016
(2643)
Oświadczenie majątkowe
(2632)
2011 rok
(2630)
Archiwum
(2627)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2626)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(2624)
Inne ogłoszenia
(2621)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(2617)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2602)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2601)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2601)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(2594)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(2593)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(2582)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2566)
Rada Nadzorcza
(2559)
Uchwały w sprawach podatkowych obowiązujące w 2019 roku.
(2551)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(2549)
Protokół Nr 60
(2540)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(2539)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2536)
Rejestr umów przetargowych
(2533)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(2532)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(2520)
Rocznik 2001
(2507)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2506)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2505)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(2504)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2497)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(2493)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(2492)
Protokół 1
(2488)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(2483)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(2479)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(2475)
Oświadczenie majątkowe
(2466)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(2466)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(2461)
CRP Sp. z o. o.
(2459)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(2456)
Oświadczenie majątkowe
(2451)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(2451)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(2445)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(2445)
Oświadczenie majątkowe
(2444)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2444)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(2437)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(2435)
Rocznik 2017
(2433)
Rocznik 2018
(2430)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2422)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(2414)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(2409)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(2405)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(2403)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(2386)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(2385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(2385)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(2379)
Protokół nr XIV/2003
(2378)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(2375)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(2366)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(2363)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(2358)
Protokół 3
(2356)
Oświadczenie majątkowe
(2354)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2349)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(2345)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(2344)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(2344)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2342)
Protokół nr 19
(2341)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(2334)
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2334)
2014 rok
(2334)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(2331)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(2328)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
(2326)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(2326)
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
(2316)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(2312)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(2307)
Oświadczenie majątkowe
(2301)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(2297)
2012 rok
(2295)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(2291)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(2290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(2287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2284)
Uchwała Nr X/132/2011
(2279)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(2276)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2274)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(2269)
Protokół 2
(2268)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(2265)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(2264)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(2262)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(2255)
Zarząd
(2248)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(2247)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(2239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(2234)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2016 roku
(2229)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(2227)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(2225)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(2220)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(2218)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(2214)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2208)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(2191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(2189)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2187)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(2186)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2182)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
(2171)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(2169)
Unieważnienia przetargów
(2168)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(2167)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(2166)
Protokół 4
(2164)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(2161)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(2156)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2154)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(2147)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(2146)
Programy i Plany Miasta i Gminy Września
(2145)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(2142)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(2142)
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023
(2139)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(2137)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(2136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(2135)
Rocznik 2002
(2131)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(2128)
Uchwała Nr II/31/2014
(2127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2126)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(2125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(2125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(2122)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(2119)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(2117)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(2117)
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
(2117)
Adres
(2113)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2111)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2108)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(2106)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(2103)
PROTOKÓŁ NR 32
(2096)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(2096)
2010 rok
(2095)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(2093)
Protokół
(2092)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(2090)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w 2019 r.
(2090)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2090)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2089)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(2083)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(2082)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2081)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(2080)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(2077)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(2072)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(2072)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(2071)
Protokół
(2068)
Obowiązek Informacyjny
(2067)
Protokół Nr LX / 2002
(2066)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(2065)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(2064)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2062)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(2059)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(2058)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(2055)
Jakość wody do spożycia
(2054)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2052)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2051)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2051)
Rocznik 2018
(2051)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(2050)
Protokół Nr 46
(2048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2048)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(2048)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(2046)
PROTOKÓŁ NR 53
(2045)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(2044)
Obwody głosowania
(2042)
PROTOKÓŁ Nr 1
(2041)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(2037)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(2037)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(2035)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(2035)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(2034)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(2032)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(2032)
PROTOKÓŁ NR 42
(2028)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2026)
Protokół 69
(2023)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(2023)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(2021)
Umowa spółki
(2021)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(2017)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(2015)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(2011)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(2010)
Protokół 47
(2009)
PROTOKÓŁ NR 47
(2008)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(2001)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(2000)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(2000)
Protokół
(1999)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1996)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1995)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(1994)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1994)
PROTOKÓŁ NR 66
(1994)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1992)
Nazwa i adres
(1990)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(1990)
DECYZJA Nr 600/2010
(1988)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1986)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1985)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1985)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1984)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1978)
PROTOKÓŁ NR 84
(1976)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1975)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1973)
PROTOKÓŁ NR 30
(1972)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1972)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1972)
Paweł-Trans
(1970)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1967)
Archiwum 2012
(1966)
2015 rok
(1966)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1965)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1963)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1962)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1961)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1960)
PROTOKÓŁ NR 18
(1957)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1957)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1950)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1949)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1949)
PROTOKÓŁ NR 87
(1948)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1944)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1943)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1939)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1937)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1935)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1935)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1934)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1931)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1929)
PROTOKÓŁ NR 11
(1928)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1925)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1923)
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
(1921)
Uchwała Nr III/17/2010
(1920)
Zespoły Szkół
(1920)
Protokół LXVI
(1919)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1917)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1916)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1915)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1915)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1914)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1914)
BIOODPADY OD 1 LIPCA 2018 r.!
(1913)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1910)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT TRAFIC 2,0 dCi
(1907)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1904)
PROTOKÓŁ NR 85
(1904)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1903)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1903)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1900)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1899)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1899)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1897)
PROTOKÓŁ NR 14
(1895)
Uchwała Nr 322
(1893)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1891)
Protokół 48
(1891)
Protokół 43
(1890)
DECYZJA nr 360/2013
(1890)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1889)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1888)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1887)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1886)
Protokół nr 45
(1885)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1885)
Protokół NR 57
(1882)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1881)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1880)
2012 rok
(1879)
Protokół Nr I / 2002
(1878)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1876)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1876)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1876)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1875)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1874)
Protokół 62
(1873)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1868)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1866)
Protokół 12
(1866)
Protokół Nr 50
(1864)
Protokół Nr 62
(1863)
Protokół nr 51
(1861)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1860)
2009 rok
(1859)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1856)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1856)
Dane podstawowe
(1854)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1853)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1850)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1850)
Protokoły z komisji Doraźnej
(1850)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1848)
Protokół
(1848)
PROTOKÓŁ NR 4
(1848)
PROTOKÓŁ NR 13
(1848)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1847)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1847)
Protokół Nr 56
(1846)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1843)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1842)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1842)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1842)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1841)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1841)
Protokół nr 56
(1839)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1838)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1838)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1838)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1838)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1837)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1837)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1837)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1835)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1835)
za 2009 rok
(1834)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1833)
PROTOKÓŁ NR 54
(1831)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1831)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1826)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1825)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1823)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1821)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1820)
Protokół 49
(1818)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1817)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1816)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1816)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1815)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1814)
Protokół
(1814)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1813)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1810)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1810)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1810)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1809)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1808)
PROTOKÓŁ NR 89
(1807)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1807)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1807)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1806)
PROTOKÓŁ NR 43
(1804)
Protokół Nr VIII / 2003
(1804)
Protokół Nr LIII / 2002
(1803)
ORDO Poznań
(1803)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1801)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1800)
Protokół nr 32
(1798)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1798)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1798)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1798)
Protokół nr 10
(1798)
Protokół Nr 50
(1797)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1797)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1795)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1794)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1791)
PROTOKÓŁ NR 23
(1790)
PROTOKÓŁ NR 16
(1790)
2010 rok
(1788)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1787)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1786)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1785)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1785)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1785)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1784)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1782)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1781)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1780)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1779)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1779)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1779)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1777)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1776)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1776)
Protokół Nr 51
(1776)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1775)
Protokół nr 16
(1774)
Protokół 38
(1774)
Protokół
(1771)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1770)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1770)
PROTOKÓŁ NR 57
(1769)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1769)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1768)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1768)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1768)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1767)
PROTOKÓŁ NR 61
(1765)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1765)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1764)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1763)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1762)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1760)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1760)
Protokół 66
(1757)
PROTOKÓŁ NR 38
(1756)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1755)
Gimnazja
(1753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1753)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1753)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
(1752)
Nazwa i adres
(1752)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1752)
Protokół 74
(1752)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1751)
Protokół 6
(1750)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1749)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1748)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1748)
Uchwała nr VI/86/2011
(1747)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
(1747)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1746)
Protokół Nr LVIII
(1746)
Zabytki
(1745)
Protokół
(1745)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1745)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1744)
za 2005 rok
(1743)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1743)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1741)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1741)
Protokół
(1741)
Status prawny
(1741)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1740)
Organizacja
(1738)
Protokół 75
(1738)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1737)
Protokół 16
(1736)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1731)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1730)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1730)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1730)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1730)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1729)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO OSP MARZENIN
(1729)
Protokół
(1729)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1728)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1728)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1727)
Protokół 5
(1727)
Protokół
(1727)
za 2007 rok
(1726)
Protokół nr 67
(1725)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1724)
PROTOKÓŁ NR 36
(1723)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1723)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1721)
PROTOKÓŁ NR 7
(1721)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1721)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1720)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1720)
Protokół 41
(1720)
Protokół 61
(1720)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1719)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1718)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1717)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1716)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1715)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1714)
PROTOKÓŁ NR 52
(1713)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1713)
Protokół nr 21
(1713)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1711)
Protokół LXXI
(1711)
Protokół 68
(1710)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1710)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1710)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1707)
Protokół nr 30
(1707)
Protokół 5
(1707)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1707)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1706)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1705)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1703)
Protokół
(1702)
Protokół Nr III / 2002
(1701)
Modyfikacja rozpoznania cenowego - Druk ulotek i plakatów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1700)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1698)
Protokół
(1698)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1697)
Protokół 45
(1697)
Protokół nr 53
(1697)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1694)
Protokół nr 22
(1693)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1693)
PROTOKÓŁ NR 64
(1693)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1691)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1690)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1690)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1689)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1687)
Protokół nr 61
(1686)
Protokół Nr II / 2002
(1686)
Protokół nr XXXIII/2005
(1686)
Protokół nr VI/2011
(1685)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1684)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1683)
PROTOKÓŁ NR 65
(1681)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1681)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1681)
za 2006 rok
(1680)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic 2,0 dci
(1680)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1680)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1679)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1679)
Ograniczone
(1678)
Protokół Nr LVI / 2002
(1678)
Protokół nr 53
(1677)
Uchwała Nr 12
(1677)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1676)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1676)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1675)
Protokół nr 17
(1675)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1675)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1675)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1674)
Protokół nr 34
(1673)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1673)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1672)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1672)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1672)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1672)
PROTOKÓŁ NR 51
(1671)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1671)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1670)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1670)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
(1670)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1669)
Protokół
(1669)
PROTOKÓŁ NR 41
(1669)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1668)
Struktura własnościowa
(1668)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1667)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1666)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1665)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1665)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1664)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1663)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1663)
2016 rok
(1663)
Protokół 46
(1662)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1661)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1661)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1660)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1659)
Ochrona danych osobowych
(1659)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1657)
PROTOKÓŁ NR 21
(1657)
Protokół Nr LI / 2002
(1657)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1656)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1655)
Protokół 50
(1654)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1654)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1653)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1653)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1652)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1652)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1652)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1652)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1652)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1652)
Protokół Nr V / 2003
(1651)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1651)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1651)
Produkcja i emisja audycji radiowych prezentujących i promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1651)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1647)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1647)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1646)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1645)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1644)
Protokół
(1644)
Protokół Nr LV / 2002
(1644)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1642)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1642)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1642)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1641)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(1640)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1640)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1638)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1638)
Przedmiot działalności i kompetencje
(1636)
Protokół nr 11
(1636)
PROTOKÓŁ NR 28
(1636)
Protokół Nr LVII / 2002
(1636)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1635)
Protokół LXXV
(1634)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1634)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1632)
Protokół nr 39
(1632)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1632)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1632)
Protokół Nr VI / 2003
(1631)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1630)
PROTOKÓŁ NR 60
(1630)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1630)
Protokół Nr 47
(1628)
Protokół LXXXII
(1628)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1628)
Protokół Nr L / 2002
(1627)
Uchwała nr IV/37/06
(1627)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1626)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1625)
Protokół nr 7
(1624)
Protokół nr 59
(1624)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1623)
PROTOKÓŁ NR 2
(1623)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1623)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1622)
Protokół Nr 46
(1622)
za 2008 rok
(1622)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1620)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1619)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1619)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1618)
Dotacje
(1618)
Protokół
(1618)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1618)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1617)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(1617)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1617)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1615)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1614)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1614)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1614)
Protokół nr 6
(1614)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(1612)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1612)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1611)
Protokół nr 50
(1611)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1610)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1610)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1609)
Protokół
(1609)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1609)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1608)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1607)
Protokół nr 55
(1605)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1605)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1603)
Protokół nr 14
(1602)
Protokół Nr VII / 2003
(1602)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1600)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1600)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1599)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1597)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
(1597)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1596)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1595)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1595)
PROTOKÓŁ NR 19
(1595)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1595)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1594)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(1594)
Protokół 65
(1594)
Protokół nr 7
(1592)
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023
(1592)
Umowy o zamówienia publiczne
(1592)
2009 rok
(1592)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1591)
Protokół 44
(1591)
Protokół nr 18
(1591)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1591)
PROTOKÓŁ NR 55
(1590)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1589)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1589)
Protokół nr 13
(1589)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(1589)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1588)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1588)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1587)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(1587)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1586)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(1586)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(1585)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1585)
Protokół
(1585)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1584)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1582)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1581)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1581)
Protokół nr 7
(1581)
Uchwała Nr II/29/2014
(1580)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1579)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1579)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1578)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1578)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1578)
PROTOKÓŁ NR 62
(1577)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1576)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1575)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1574)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1573)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1572)
Protokół
(1572)
Protokół 39
(1571)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1571)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1570)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1569)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1569)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1569)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1569)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1568)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1567)
Ogłoszenie
(1567)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1567)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1567)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1566)
Protokół nr XXVI/2004
(1566)
Protokół nr 57
(1566)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1566)
Protokół nr 15
(1565)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1564)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1563)
Protokół Nr LII / 2002
(1562)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1562)
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
(1561)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1560)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1560)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1560)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1560)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1560)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1558)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1558)
Protokół 64
(1557)
PROTOKÓŁ NR 56
(1557)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1556)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(1556)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1556)
Protokół nr XVIII/2004
(1555)
PROTOKÓŁ NR 58
(1554)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1554)
Protokół
(1554)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1553)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1553)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1553)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1552)
Ogłoszenie
(1551)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1550)
Protokół nr 55
(1550)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1549)
Protokół LX
(1548)
Protokół
(1547)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(1545)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1545)
Protokół nr 26
(1545)
Protokół nr 13
(1544)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1544)
Protokół nr VIII/2007
(1544)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1544)
Protokół 18
(1544)
UCHWAŁA NR 69
(1543)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1543)
PROTOKÓŁ NR 35
(1543)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1542)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1542)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(1541)
EKO-TOM S.J. Turguła
(1541)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1541)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1540)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1540)
Protokół nr 51
(1539)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(1539)
Protokół nr XII/2003
(1537)
Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1537)
Zarządzenie Nr 59
(1537)
Ogłoszenie
(1536)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1536)
Protokół nr XXIV/2004
(1536)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(1535)
Protokół 72
(1535)
Uchwała Nr V/80/2011
(1534)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1534)
Protokół nr 8
(1534)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1534)
Ogłoszenie
(1533)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1533)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1533)
Protokół nr XXIX/2005
(1532)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1531)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1531)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1531)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1531)
Protokół nr 14
(1531)
Protokół 40
(1530)
Protokół 1
(1529)
PROTOKÓŁ NR 24
(1527)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1527)
Protokół nr 27
(1526)
Protokół nr XXX/2005
(1525)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1524)
Protokół nr XLIII/2006
(1524)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1523)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1523)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1522)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1521)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1521)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1519)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(1517)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1516)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1515)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1515)
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
(1514)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1514)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1513)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1513)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(1513)
Protokół Nr IX / 2003
(1512)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1511)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1510)
PROTOKÓŁ NR 49
(1510)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(1510)
Protokół nr 28
(1510)
Protokół
(1510)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1510)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1509)
Zarządzenie nr 254/2012
(1508)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1507)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1507)
Starosta Wrzesiński informuje
(1507)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1506)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1506)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1505)
Ogłoszenie
(1505)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(1505)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1502)
Protokół
(1502)
PROTOKÓŁ NR 46
(1502)
Protokół nr XX/2004
(1501)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1501)
Protokół 9
(1500)
Protokół
(1500)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1499)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1499)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1499)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(1499)
Protokół 42
(1499)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(1498)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1498)
Protokół nr 24
(1498)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1497)
Protokół
(1497)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1497)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej
(1496)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1496)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1495)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1495)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1495)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(1495)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1494)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(1494)
Protokół nr 48
(1494)
Ogłoszenie
(1494)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1494)
Uchwała Nr 127
(1493)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1493)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1493)
Protokół
(1492)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1492)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1491)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1490)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1490)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1489)
Protokół nr 11
(1489)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1488)
Protokół Nr 49
(1488)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1488)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1488)
Protokół nr XI/2003
(1487)
Protokół nr VI/2007
(1487)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1487)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1487)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1486)
Protokół nr I/2006
(1486)
Protokół nr 52
(1485)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1483)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1483)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1483)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(1482)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1482)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1482)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1482)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1481)
Protokół nr 23
(1481)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1481)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1480)
Protokół
(1480)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1480)
Protokół nr XXXV/2005
(1479)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1479)
Protokół nr 44
(1479)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1479)
Protokół 6
(1479)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(1479)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1478)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1478)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1478)
Protokół nr XLI/2006
(1476)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1476)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1476)
Protokół Nr LIV / 2002
(1475)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
(1474)
2011 rok
(1474)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1474)
Obwieszczenie
(1474)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(1473)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1473)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1472)
Protokół nr XIX/2004
(1472)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1472)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1472)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1471)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(1471)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1471)
Protokół nr 54
(1470)
PROTOKÓŁ NR 44
(1470)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1470)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1470)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1469)
Protokół nr 18
(1468)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1467)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1467)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1466)
Protokół LXXVI
(1465)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1465)
UCHWAŁA NR 91
(1465)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1464)
Uchwała Nr X/131/2011
(1464)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1464)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(1463)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(1463)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(1463)
Protokół
(1463)
Protokół 67
(1463)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(1462)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1462)
Uchwała nr 95
(1461)
Protokół nr IX/2007
(1461)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1460)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1460)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1460)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1459)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1459)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1459)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1459)
Protokół Nr X / 2003
(1459)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1458)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
(1458)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(1457)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1457)
Uchwała Nr 144
(1457)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1456)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(1456)
Protokół nr 41
(1456)
Protokół nr 57
(1456)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1456)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(1455)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1454)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1454)
UCHWAŁA NR 80
(1454)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1453)
PROTOKÓŁ NR 63
(1453)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1452)
Protokół 22
(1452)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1452)
Protokół nr XXXIV/2005
(1452)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(1452)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1451)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1450)
Uchwała nr 94
(1449)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1449)
Protokół nr 9
(1448)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1447)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1447)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1446)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1446)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1446)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1446)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1445)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1445)
Protokół Nr LIX / 2002
(1444)
Protokół 59
(1444)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1444)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(1444)
Ogłoszenie
(1444)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1443)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1443)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1443)
Obwieszczenie
(1443)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1443)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1442)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1442)
Uchwała Nr XV/190/2012
(1442)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1441)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1441)
Protokół
(1441)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1439)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1439)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1438)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1437)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1437)
Protokół nr XLIV/2006
(1437)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1436)
Protokół
(1436)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(1436)
Protokół nr 24
(1436)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1435)
PROTOKÓŁ NR 5
(1434)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1434)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1433)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1433)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1432)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1432)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1432)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1432)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(1431)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1431)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(1431)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1431)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1430)
Zarządzenie nr 253/2012
(1429)
Protokół nr 14
(1429)
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
(1429)
Protokół LXXII
(1429)
Protokół nr XXXI/2005
(1429)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1428)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(1428)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(1428)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1427)
Zarządzenie nr 174/2012
(1427)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(1426)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1426)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1426)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1426)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1425)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1425)
Protokół nr XL/2006
(1425)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1425)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1424)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1424)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(1424)
Komunikat
(1423)
Zarządzenie nr 251/2012
(1422)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1422)
Protokół nr 49
(1422)
PROTOKÓŁ NR 86
(1422)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1422)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1422)
PROTOKÓŁ NR LXV
(1421)
Protokół nr XXV/2004
(1421)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1420)
Uchwała Nr 141
(1420)
Protokół LXXIV
(1419)
Obwieszczenie
(1419)
Protokół LXV
(1419)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1418)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1418)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(1417)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1417)
Protokół 3
(1416)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1416)
Zarządzenie nr 256/2012
(1415)
Protokół 71
(1415)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1414)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1414)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1414)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1414)
Uchwała Nr 52
(1414)
Uchwała Nr 106
(1414)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1414)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1413)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1412)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1412)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1411)
Protokół nr XIII/2003
(1411)
Protokół nr XVI/2003
(1411)
Protokół 60
(1411)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1410)
Protokół 70
(1410)
Uchwała nr VIII/120/2015
(1410)
Uchwała Nr III/32/2010
(1410)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(1410)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1409)
Protokół nr XV/2003
(1409)
Protokół LXXVIII
(1409)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(1407)
Protokół nr X/2007
(1407)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1406)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(1406)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1406)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1406)
Zarządzenie Nr 160/2010
(1405)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1405)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(1405)
PROTOKÓŁ NR LX
(1405)
Obwieszczenie
(1405)
Protokół 4
(1405)
Zarządzenie nr 162/2012
(1404)
Informacja o działaniach w latach 2006-2015
(1404)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1403)
Uchwała nr 71
(1403)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 13 lutego 2015 r.
(1403)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(1403)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(1402)
Protokół Nr 54
(1402)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1402)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1402)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1402)
Ogłoszenie
(1402)
Uchwała Nr XII/171/2012
(1401)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1401)
Protokół nr XXVIII/2004
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1401)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(1401)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(1401)
Protokół nr XXI/2004
(1400)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1400)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1400)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1400)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1399)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1399)
Uchwała Nr 126
(1399)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1397)
Protokół nr 73
(1397)
Protokół nr XXXVIII/2005
(1396)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1396)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(1396)
Uchwała Nr XI/143/2012
(1396)
Obwieszczenie
(1396)
Zarządzenie nr 240/2012
(1395)
Protokół LXVIII
(1395)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(1394)
Protokół nr 12
(1394)
Obwieszczenie
(1393)
Protokół
(1393)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1393)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1393)
Uchwała Nr 44
(1392)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(1392)
Protokół nr XXXVI/2005
(1392)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1392)
Protokół nr III/2006
(1392)
Uchwała Nr 48
(1390)
PROTOKÓŁ NR 69
(1390)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(1390)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(1389)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1389)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1389)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1389)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1389)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1389)
Petycja z 20 kwietnia 2016 r.
(1388)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(1388)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(1388)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1387)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
(1386)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(1386)
Uchwała Nr 128
(1386)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(1386)
Uchwała nr VIII/66/03
(1386)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1386)
Protokół nr 52
(1386)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(1386)
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk banerów promujących projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach WRPO 2014-2020
(1385)
Uchwała Nr 116
(1385)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1384)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1384)
Uchwała Nr 120
(1384)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1383)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1383)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1383)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(1383)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1382)
rok 2013
(1382)
Uchwała Nr XX/266/2013
(1382)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(1382)
Uchwała Nr 53
(1382)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(1382)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1381)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1381)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1380)
UCHWAŁA nr 60
(1379)
Rok 2013
(1379)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1379)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1379)
Uchwała Nr 47
(1378)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1378)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1378)
Uchwała Nr 61
(1377)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(1377)
Ogłoszenie
(1376)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1376)
Uchwała Nr 42
(1375)
Uchwała nr XXX/282/05
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1375)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1374)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(1373)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1373)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1372)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1372)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1372)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(1372)
Protokół
(1371)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1371)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(1371)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(1370)
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
(1370)
PROTOKÓŁ nr 45
(1370)
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
(1369)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1369)
Protokół nr XXIII/2004
(1369)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1369)
Protokół nr 20
(1368)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1368)
Uchwała Nr 146
(1368)
Ogłoszenie
(1368)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(1367)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1367)
Uchwała Nr 148
(1367)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1367)
Protokół nr II/2006
(1366)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1366)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1366)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1366)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1366)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1365)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1365)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(1365)
PROTOKÓŁ NR 26
(1364)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(1363)
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
(1362)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1362)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1362)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1362)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1362)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1361)
Uchwała Nr 88
(1361)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(1361)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
(1360)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1360)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1360)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(1360)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1359)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1359)
Protokół LXIX
(1359)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
(1359)
Uchwała Nr 45
(1359)
Ogłoszenie
(1358)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1358)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1358)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1358)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(1358)
Obwieszczenie
(1357)
Uchwałą nr 85
(1357)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1355)
Ogłoszenie
(1355)
PROTOKÓŁ NR 40
(1355)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1355)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1354)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1354)
Uchwała Nr 46
(1353)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1352)
Uchwała Nr 27
(1352)
Uchwała Nr 43
(1352)
Protokół nr XXXIX/2006
(1352)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(1352)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1351)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1351)
Uchwała Nr 7
(1351)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1351)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1351)
Uchwała Nr 49
(1350)
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
(1350)
Uchwała Nr 31
(1350)
Rok 2014
(1349)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1349)
Uchwała Nr 64
(1349)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1349)
2010 rok
(1349)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(1348)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1348)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1347)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1347)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1347)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(1347)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1347)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1347)
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
(1347)
Podatek od środków transportu w 2019 r.
(1347)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(1346)
Ogłoszenie
(1346)
Protokół nr 9
(1345)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(1345)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1344)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1344)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1343)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(1343)
Uchwała Nr 34
(1343)
Uchwała Nr 39
(1343)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1342)
UCHWAŁA NR 76
(1342)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
(1342)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1342)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(1342)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1341)
Protokół nr XXVII/2004
(1341)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1341)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(1341)
Uchwała Nr 102
(1341)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1341)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(1341)
Uchwała Nr VI/91/2011
(1341)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(1341)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1341)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(1341)
Obwieszczenie
(1340)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1340)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1340)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1340)
Protokół LXXIII
(1340)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1340)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1339)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1339)
Uchwała Nr 32
(1339)
Protokół
(1339)
Protokół LXX
(1338)
Protokół nr XLII/2006
(1338)
Uchwała Nr 8
(1338)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(1338)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(1338)
Zarządzenie nr 170/2012
(1338)
Uchwała Nr 58
(1338)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1338)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1337)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1337)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(1337)
Protokół nr VII/2007
(1337)
Uchwała Nr 51
(1337)
Zarządzenie nr 214/2012
(1337)
Ogłoszenie
(1336)
Uchwała Nr 112
(1336)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1336)
PROTOKÓŁ NR 10
(1336)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1335)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(1335)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1335)
PROTOKÓŁ NR 6
(1334)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1334)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1333)
Uchwała Nr V/54/2015
(1333)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1333)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(1333)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(1333)
Protokół 5
(1333)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1333)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1333)
Uchwała nr 74
(1333)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(1332)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1332)
PROTOKÓŁ NR 64
(1332)
Uchwała Nr 143
(1332)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1332)
Obwieszczenie
(1331)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1331)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(1331)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1331)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 15 września 2015 r.
(1331)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1331)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1330)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1330)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1330)
Uchwała Nr 65
(1330)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(1330)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(1330)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1330)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1329)
Uchwała Nr 103
(1329)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1329)
Protokół LXXIX
(1329)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1329)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1328)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1328)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1328)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(1328)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
(1328)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(1328)
Protokół LXII
(1328)
Uchwała nr III/13/2002
(1327)
Uchwała Nr 55
(1327)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(1326)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1326)
Protokół nr V/2007
(1326)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1326)
UCHWAŁA NR 99
(1326)
Uchwała Nr X/130/2011
(1325)
Uchwała Nr 18
(1325)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(1325)
UCHWAŁA NR 86
(1325)
Uchwała Nr 104
(1325)
Ogłoszenie
(1325)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(1325)
Protokół LXVII
(1324)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1324)
2011 rok
(1324)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1323)
2011 rok
(1322)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1322)
Uchwała Nr 3
(1321)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(1321)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1320)
Protokół 63
(1320)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1320)
Uchwała Nr 24
(1320)
Uchwała Nr 59
(1320)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(1320)
Obwieszczenie
(1319)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1319)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1319)
Uchwała Nr 50
(1319)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1319)
Uchwała nr 98
(1319)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1319)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1318)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(1318)
Protokół Nr IV / 2003
(1318)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(1318)
Protokół LXI
(1317)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(1316)
Uchwała Nr 35
(1316)
Zarządzenie nr 234/2012
(1316)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(1316)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(1316)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(1316)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
(1316)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(1315)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1315)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1314)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(1314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1313)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1313)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1313)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1313)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1313)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1312)
Uchwała Nr 54
(1312)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1312)
PROTOKÓŁ NR 90
(1312)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(1312)
PROTOKÓŁ NR 70
(1312)
Uchwała Nr VI/77/2015
(1312)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(1312)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1311)
Uchwała Nr 142
(1311)
Uchwała Nr 57
(1311)
Obwieszczenie
(1311)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1310)
Uchwała Nr 93
(1310)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1310)
Petycja z 26 lipca 2016 r.
(1310)
Uchwała Nr XI/167/2012
(1310)
Uchwała Nr 33
(1309)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(1309)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1309)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1309)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1309)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(1309)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(1309)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1309)
Petycja z 6 maja 2016 r.
(1308)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(1308)
2011 rok
(1307)
Uchwała Nr 84
(1307)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1307)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(1307)
Uchwała nr II/9/2002
(1306)
Uchwała nr XXXV/338/05
(1305)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1304)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(1304)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1304)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1304)
Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku
(1304)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1304)
Zarządzenie nr 198/2012
(1304)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1304)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1304)
UCHWAŁA NR 73
(1304)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(1304)
Protokół nr 45
(1304)
Uchwała Nr VII/226/2008
(1304)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(1303)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(1303)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(1303)
Uchwała Nr XV/187/2012
(1302)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(1302)
Protokół nr IV/2006
(1302)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1302)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Miasta i Gminy Września
(1302)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(1302)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1302)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1301)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1301)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 października 2015 r.
(1301)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(1301)
Uchwała Nr 29
(1301)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(1301)
PROTOKÓŁ NR 88
(1301)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(1300)
Uchwała Nr 28
(1300)
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
(1300)
Uchwała Nr 115
(1300)
Uchwała Nr 89
(1300)
Zarządzenie nr 220/2012
(1299)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1299)
Uchwała Nr V/65/2011
(1299)
Uchwała Nr 78
(1298)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1298)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1298)
Protokół 15
(1297)
Protokół nr 15
(1297)
Protokół z posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 września 2015 roku
(1297)
Uchwała Nr 121
(1296)
Uchwała nr XXVII/260/04
(1296)
Uchwała nr 79
(1296)
Uchwała Nr 125
(1296)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1295)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1295)
Protokół LXXXIV
(1295)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1294)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(1294)
Uchwała Nr XV/197/2012
(1294)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1293)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1293)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1293)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(1292)
Ogłoszenie
(1292)
Uchwała Nr 26
(1292)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1292)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1292)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(1292)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1291)
rok 2012
(1291)
PROTOKÓŁ NR 15
(1291)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(1291)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1291)
Uchwała Nr 145
(1291)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(1290)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1290)
Zarządzenie nr 169/2010
(1290)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1290)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(1290)
PROTOKÓŁ NR 8
(1290)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(1290)
Protokół 20
(1289)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1289)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(1289)
2010 rok
(1288)
Uchwała Nr 41
(1288)
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września
(1288)
Uchwała Nr 147
(1288)
Uchwała Nr 2
(1288)
Obwieszczenie
(1288)
PROTOKÓŁ Nr 82
(1287)
Uchwała nr 92
(1287)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(1287)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1287)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1287)
PROTOKÓŁ NR 81
(1287)
Uchwała nr XIII/137/03
(1287)
Ogłoszenie
(1287)
Protokół 1
(1286)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(1286)
Protokół nr XXXII/2005
(1286)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(1286)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(1286)
Obwieszczenie
(1285)
Protokół nr 15
(1285)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1285)
Uchwała Nr 328
(1284)
Uchwała Nr 105
(1284)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(1284)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(1283)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(1282)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(1282)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1282)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku
(1281)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1281)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1281)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1281)
Ogłoszenie
(1281)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1280)
Uchwała Nr 114
(1280)
Uchwała Nr 21
(1280)
Uchwała Nr 36
(1280)
Uchwała Nr 23
(1280)
PROTOKÓŁ NR 3
(1280)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1280)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(1279)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(1279)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(1279)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1279)
Uchwała Nr 318
(1279)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1279)
U C H W A Ł A Nr 81
(1279)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(1279)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(1278)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(1278)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(1277)
Uchwała Nr 123
(1277)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1277)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1277)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Gnieźnieńskiej 2 i Warszawskiej 26 we Wrześni (II postępowanie)
(1276)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1276)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1276)
Protokół nr XXII/2004
(1276)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1276)
Uchwała nr XI/101/03
(1276)
Uchwała Nr 100
(1275)
Uchwała Nr 25
(1275)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(1275)
Petycja z 9 maja 2016 r.
(1275)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1275)
Kadra pedagogiczna
(1274)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1273)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1273)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1273)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1273)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(1273)
Protokół LXXXI
(1272)
2012 rok
(1272)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1272)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1272)
Protokół 13
(1272)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1271)
Protokół Nr 58
(1271)
Uchwała Nr 111
(1270)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(1270)
Uchwała Nr V/45/03
(1270)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(1270)
Obwieszczenie
(1269)
Uchwała nr VIII/72/03
(1269)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(1269)
Protokół 14
(1268)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1268)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1268)
Uchwała Nr 56
(1268)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1268)
Uchwała Nr XXIV/327/2009
(1268)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1267)
Wybory Parlamentarne
(1267)
PROTOKÓŁ NR 37
(1267)
2011 rok
(1267)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(1267)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1266)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(1266)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1265)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(1265)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(1264)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(1264)
Protokół LXXX
(1264)
Zarządzenie nr 145/2012
(1263)
Uchwała Nr 66
(1263)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1262)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(1262)
UCHWAŁA NR 77
(1262)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(1262)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1262)
2012 rok
(1261)
Protokół nr 17
(1261)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1260)
UCHWAŁA NR XXI/290/2016
(1260)
Uchwała Nr 109
(1260)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(1260)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(1259)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1259)
Uchwała nr VI/91/07
(1259)
PROTOKÓŁ NR 71
(1259)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(1259)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1258)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1257)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(1257)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1257)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1257)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(1257)
U C H W A Ł A Nr 82
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1256)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1256)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1256)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(1256)
Protokół nr 8
(1255)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(1255)
PROTOKÓŁ NR 20
(1255)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(1255)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1255)
Uchwała nr XXVI/349/2009
(1255)
Kwalifikacja wojskowa
(1254)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
(1254)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1254)
UCHWAŁA NR 325
(1254)
Protokół LXXVII
(1254)
UCHWAŁA NR 70
(1253)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1253)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1253)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1253)
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
(1252)
Obwieszczenie
(1252)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(1252)
Uchwała Nr 124
(1252)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2017 r.
(1252)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(1252)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(1252)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1251)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1250)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1250)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(1250)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(1250)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(1249)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1249)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(1249)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(1248)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(1248)
Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku
(1248)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1247)
U C H W A Ł A Nr 327
(1247)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(1247)
NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1247)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1247)
Zarządzenie nr 31/2012
(1247)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(1247)
Uchwała Nr 319
(1247)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(1246)
U C H W A Ł A Nr 62
(1246)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(1246)
Protokół 6
(1246)
Działalność charytatywna
(1246)
PROTOKÓŁ NR 72
(1246)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1246)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1245)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(1245)
PROTOKÓŁ NR 68
(1245)
Uchwała Nr XV/198/2012
(1245)
Protokół
(1245)
Uchwała Nr 37
(1245)
UCHWAŁA Nr XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1244)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1244)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(1244)
Uchwała nr III/25/06
(1243)
Zarządzenie nr 122/2010
(1243)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1243)
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
(1243)
Petycja z 22 kwietnia 2016 r.
(1242)
Petycja z 11 października 2016 r. do Rady Miejskiej
(1242)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1242)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1241)
Uchwała Nr 101
(1241)
Uchwała Nr III/34/2010
(1241)
Protokół 1
(1241)
Uchwała Nr 320
(1240)
Protokół LXXXIII
(1240)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(1240)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(1240)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(1240)
Uchwała Nr 20
(1239)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(1239)
Ogłoszenie
(1239)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1238)
PROTOKÓŁ NR 27
(1238)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1237)
UCHWAŁA NR 321
(1237)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(1237)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(1237)
rok 2014
(1237)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1236)
Uchwała nr VIII/70/03
(1236)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1236)
Uchwała Nr 19
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(1236)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1236)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1235)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(1235)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
(1235)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(1235)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1235)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(1235)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1234)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1234)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1234)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek
(1233)
Ogłoszenie
(1233)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(1233)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(1232)
Ogłoszenie
(1232)
PROTOKÓŁ Nr 17
(1232)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(1232)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1232)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(1232)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(1232)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(1232)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1232)
Uchwała nr VII/104/07
(1231)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(1231)
Ogłoszenie
(1231)
Uchwała nr XXXV/344/05
(1231)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(1230)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1230)
PROTOKÓŁ NR 29
(1230)
Uchwała Nr 110
(1229)
Uchwała Nr 16
(1229)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(1228)
Uchwała nr XI/108/03
(1228)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(1228)
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
(1228)
Uchwała Nr I/21/2014
(1228)
Uchwała nr XX/181/04
(1228)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1227)
Uchwała Nr 122
(1227)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(1227)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(1227)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(1227)
Protokół nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1226)
Uchwała Nr XI/135/2012
(1226)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(1226)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1226)
Protokół 2
(1225)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1225)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1225)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1225)
Protokół 19
(1225)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1224)
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1224)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r.
(1224)
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
(1224)
Ogłoszenie
(1224)
2012 rok
(1224)
Uchwała nr XLI/414/06
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(1223)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1223)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1223)
Uchwała nr VIII/64/03
(1222)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(1222)
PROTOKÓŁ Nr 25
(1222)
Zarządzenie w sprawie ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września
(1222)
UCHWAŁA NR 313
(1221)
Uchwała nr XX/182/04
(1221)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1221)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(1220)
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
(1219)
Zarządzenie nr 159/2012
(1219)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1219)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1219)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(1219)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(1218)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 listopada 2015 r.
(1218)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(1217)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1217)
Protokół 21
(1217)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1217)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1217)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(1216)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1216)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(1215)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1215)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(1215)
Uchwała nr XXVII/256/04
(1215)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(1215)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(1214)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(1213)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1213)
Uchwała Nr 323
(1213)
PROTOKÓŁ NR 48
(1213)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(1213)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(1212)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1212)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(1212)
Program współpracy 2015
(1211)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
(1211)
Protokół 4
(1211)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(1210)
Uchwała Nr 63
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(1210)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1210)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1209)
PROTOKÓŁ NR 31
(1209)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1209)
Ogłoszenie
(1208)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1208)
PROTOKÓŁ NR 39
(1208)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(1207)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(1207)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1207)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(1207)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(1207)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1207)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1207)
Uchwała Nr XI/144/2012
(1207)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1206)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1206)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(1206)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(1206)
Zarządzenie nr 215
(1206)
Uchwała Nr XII/172/2012
(1205)
Protokół nr XVII/2003
(1205)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(1205)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(1204)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(1203)
Protokół nr 63
(1203)
Uchwała Nr XX/270/2008
(1203)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
(1203)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1203)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
(1203)
Zarządzenie nr 124/2012
(1203)
Uchwała nr XXXII/306/05
(1203)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(1203)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(1203)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1202)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(1202)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(1202)
Protokół 11
(1202)
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
(1202)
Nabór w biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1201)
rok 2010
(1201)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września
(1201)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1201)
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
(1201)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(1201)
PROTOKÓŁ NR 12
(1200)
Uchwała nr V/45/07
(1200)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(1200)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku
(1200)
Uchwała Nr 17
(1200)
Uchwała Nr 324
(1199)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1199)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1199)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1199)
Uchwała Nr 329
(1198)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(1198)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(1197)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1197)
Uchwała nr XLIV/443/06
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(1196)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1196)
Zarządzenie nr 68/2012
(1196)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1195)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(1195)
Protokół nr 16
(1195)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1195)
Uchwała Nr 9
(1195)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(1195)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1194)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(1194)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(1194)
2013 rok
(1194)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(1194)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(1193)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(1193)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1193)
PROTOKÓŁ NR 34
(1193)
2011 rok
(1192)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(1192)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(1192)
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcz/Star 005M (244)
(1191)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1191)
Ramowe zasady udzielania zamówień publicznych do progu 30.000 euro w ramach POIiŚ 2014-2020
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1191)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1191)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(1191)
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
(1191)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(1190)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(1190)
Uchwała nr XII/115/03
(1190)
Uchwała Nr XXIII/314/2017
(1189)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1189)
Uchwała Nr 67
(1188)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1188)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(1188)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1188)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1188)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1188)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(1187)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(1187)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(1186)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1186)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1186)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(1185)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(1185)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(1185)
Uchwała nr XII/118/03
(1184)
Uchwała nr II/7/2002
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1184)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1184)
Uchwała Nr 13
(1184)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(1184)
ZARZĄDZENIE NR 367/2014
(1183)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(1183)
Protokół 24
(1183)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(1183)
DECYZJA nr 653/2013
(1183)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(1182)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(1182)
Uchwała Nr X/129/2011
(1182)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(1182)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1181)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(1181)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(1181)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(1181)
Uchwała Nr 1
(1181)
PROTOKÓŁ NR 65
(1181)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1181)
Uchwała nr XXXII/308/05
(1180)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1180)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1180)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(1180)
Uchwała Nr V/66/2011
(1180)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(1180)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1179)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1179)
Uchwała nr XXIV/225/04
(1179)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(1179)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(1179)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(1179)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1179)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(1178)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(1178)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(1178)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(1178)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(1178)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(1178)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(1177)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(1177)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(1177)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(1176)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1176)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1176)
Uchwała Nr 5
(1175)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(1175)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(1175)
Uchwała Nr XIII/196/2015
(1175)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(1175)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1174)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1174)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1174)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej
(1174)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(1173)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(1173)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(1173)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1173)
Uchwała nr IV/36/02
(1173)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(1173)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 20 października 2015 roku
(1172)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1172)
OGŁOSZENIE
(1171)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(1171)
2010
(1171)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(1171)
Uchwała nr VI/69/07
(1170)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1170)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(1169)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(1169)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(1168)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(1168)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(1168)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(1168)
Uchwała nr XIV/141/03
(1168)
Podatek od nieruchomości w 2019 r.
(1168)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1167)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(1167)
Protokół Nr 22
(1167)
Ogłoszenie
(1166)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1166)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(1166)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(1166)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1166)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1166)
Uchwała nr XXII/204/04
(1165)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(1165)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(1165)
Uchwała nr XII/174/2015
(1165)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1164)
Uchwała Nr 11
(1164)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(1164)
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
(1164)
ZARZĄDZENIE NR 200 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 r.
(1164)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1164)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1163)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(1163)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(1163)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1163)
Uchwała nr XL/390/06
(1162)
2014 rok
(1162)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(1162)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1162)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1161)
Uchwała nr XXXV/357/05
(1161)
UCHWAŁA NR 314
(1160)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(1160)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(1160)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1160)
Uchwała Nr 15
(1160)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1160)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1160)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku
(1160)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(1159)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1159)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
(1159)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(1158)
Uchwała nr XV/146/03
(1158)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1158)
Petycja z 29 października 2016 r.
(1158)
Zarządzenie nr 112/2012
(1158)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(1157)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(1157)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(1156)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(1156)
Uchwała nr XLIV/437/06
(1156)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1156)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(1156)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(1156)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1156)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej w pełnym wymiarze czasu pracy
(1155)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(1155)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1154)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1154)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(1153)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1153)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(1153)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(1153)
Uchwała Nr 317
(1153)
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
(1153)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1153)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1152)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.
(1152)
Uchwała nr XI/100/03
(1152)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1151)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 26 maja 2015 r.
(1151)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1150)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1150)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(1150)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(1150)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(1149)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1149)
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
(1149)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1148)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1148)
Protokół 10
(1148)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(1148)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
(1148)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(1148)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(1147)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(1146)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(1146)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(1146)
Protokół z kontroli Campingu nr 190 we Wrześni
(1146)
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1146)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1145)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(1144)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1144)
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
(1144)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1143)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1143)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(1143)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(1142)
Nabór na stanowisko Młodszy Referent w Referacie Komunalnym.
(1142)
Uchwała nr XLI/415/06
(1142)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1142)
Protokół 7
(1141)
Uchwała Nr 6
(1141)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1141)
Programy i Plany
(1140)
Uchwała nr VII/104/07
(1140)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(1139)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1139)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(1139)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1139)
Protokół nr 9
(1138)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2014 roku
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1138)
Petycja z 11 października 2016 r. do Burmistrza MiG Września
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1138)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(1138)
Uchwała nr III/15/2002
(1137)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1137)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(1136)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(1136)
Uchwała nr VI/91/07
(1136)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 7 października 2015 roku
(1136)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(1136)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1136)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(1136)
UCHWAŁA NR 4
(1136)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(1135)
Uchwała nr XII/114/03
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1135)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(1135)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1135)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(1135)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA)
(1134)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1134)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(1134)
2011 rok
(1134)
Zarządzenie nr 103/2012
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(1134)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1133)
Uchwała nr XXXV/356/05
(1133)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1133)
Podatek od nieruchomości osoby prawne
(1133)
Protokół
(1133)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1132)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1132)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1132)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1132)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2015 r.
(1132)
2011 rok
(1132)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1132)
Zarządzenie nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1132)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1131)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(1131)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(1131)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(1131)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1131)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1131)
Protokół nr 10
(1130)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(1130)
Obowiązek informacyjny
(1130)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(1130)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
(1130)
Uchwała Nr IX/112/2011
(1129)
2010 rok
(1129)
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
(1129)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(1128)
2010 rok
(1128)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2015 roku
(1128)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1128)
Uchwała nr III/16/2002
(1128)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(1127)
Uchwała nr VIII/65/03
(1127)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(1126)
Protokół 2
(1126)
Uchwała nr XI/99/03
(1126)
Uchwała Nr V/53/2015
(1126)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1126)
Uchwała nr 312
(1126)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(1125)
Uchwała Nr 14
(1125)
2011 rok
(1125)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(1125)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku
(1125)
Uchwała nr III/36/06
(1124)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(1124)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1124)
Uchwała nr III/36/06
(1124)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1124)
Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1124)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(1123)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(1123)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
(1123)
Uchwała Nr XV/191/2012
(1123)
Zarządzenie nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1123)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inw
(1122)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(1122)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1122)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(1122)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(1122)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1122)
Uchwała nr XII/112/03
(1121)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(1121)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(1120)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(1120)
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCHAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO
(1120)
Uchwały
(1120)
FCC Polska Sp. z o. o.
(1119)
Uchwała nr III/14/2002
(1119)
Protokół 17
(1119)
2010 rok
(1119)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1119)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1118)
Zarządzenie nr 0050.1.258.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(1117)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1117)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku
(1117)
Wyjaśnienia siwz (2) - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ....
(1116)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1116)
UCHWAŁA NR 315
(1116)
Uchwała nr IV/45/2011
(1116)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września
(1116)
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
(1116)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(1116)
Rok 2015
(1116)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(1115)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1115)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(1115)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(1115)
Uchwała Nr V/64/11
(1115)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1115)
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WRZEŚNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016
(1114)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(1114)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1114)
Petycja z 22 października 2016 r.
(1114)
ZARZĄDZENIE NR 232/2015
(1114)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1113)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014r
(1113)
ZARZĄDZENIE NR 306
(1112)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(1112)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(1112)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(1112)
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
(1111)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(1111)
Informacja o wyborze oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(1111)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(1111)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1111)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(1110)
Uchwała nr XL/398/2006
(1110)
UCHWAŁA NR 10
(1110)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(1109)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
(1109)
2013 rok
(1109)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(1109)
2013 rok
(1109)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(1109)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(1108)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(1108)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(1108)
Uchwała nr 326
(1108)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(1107)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
(1107)
Odpowiedź_na_pytania - Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1107)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1106)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(1105)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(1105)
ZARZĄDZENIE NR 74/2015
(1105)
ZARZĄDZENIE NR 79/2015
(1105)
<