BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
7787457
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-12-2017
Informacja o samorządzie
(220242)
Zamówienia publiczne
(84863)
Sprzedaż nieruchomości i gruntów
(72975)
Zamówienia do progu 30.000 euro
(45855)
Przetargi 2015
(44659)
Oferty pracy
(41011)
Przetargi 2014 - archiwum
(40647)
Aktualne oferty pracy
(38503)
Urząd Miasta i Gminy
(36207)
Zamówienia publiczne - jednostki organizacyjne UMiG Września
(32809)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
(31416)
Przetargi 2016
(30013)
Władze
(29813)
Wydziały, referaty, stanowiska samodzielne
(25276)
Przetargi - archiwum 2012
(24466)
Kontakt
(24325)
Przetargi 2017
(24123)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(22753)
Akty prawne i protokoły
(22604)
Przetargi - archiwum 2013
(20781)
Podatki lokalne
(19933)
Obwieszczenia, ogłoszenia
(18051)
Opłata śmieciowa
(17639)
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
(17245)
Oświadczenia majątkowe radnych
(15037)
Aktualne wyniki naborów
(14229)
Jednostki organizacyjne gminy
(13644)
Protokoły z komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska
(13464)
Uchwały Rady Miejskiej
(13186)
Ośrodek Pomocy Społecznej
(12376)
Archiwum zakładowe
(11960)
Sprawy finansowe
(11733)
Rada Miejska we Wrześni
(11554)
Obowiązujące wzory wniosków w 2015 roku
(11494)
Jednostki pomocnicze gminy
(10770)
Zarządzenia Burmistrza
(10752)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(10410)
Ogłoszenia
(10061)
Wykaz sołectw i sołtysów gminy Września
(10047)
Zastępcy Burmistrza
(9986)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni
(9885)
Obwieszczenia Starosty Wrzesińskiego
(9777)
Konsultacje społeczne
(9324)
Publicznie dostępne wykazy danych
(9017)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
(8386)
Archiwum ofert pracy
(7934)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
(7693)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(7683)
Spółki z udziałem gminy
(7580)
Informacja o wynikach przetargów
(7102)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku
(6890)
Podatek od nieruchomości w 2015 roku
(6205)
Deklaracja
(5926)
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
(5813)
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(5780)
Protokoły z sesji
(5747)
Przetargi - archiwum
(5649)
Ogłoszenia
(5577)
Najem, dzierżawa nieruchomości
(5452)
Archiwum 2001-2002
(5332)
Archiwum wyników naborów
(5226)
Sprawozdania finansowe
(5216)
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(5208)
Składy Komisji
(5152)
Terminy wpłaty opłaty
(4758)
Placówki oświatowe
(4745)
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki
(4670)
Uchwała budżetowa
(4648)
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
(4606)
Samorządowe Szkoły Podstawowe
(4601)
Segregacja odpadów komunalnych
(4581)
Zmiany Budżetowe
(4564)
Schronisko dla zwierząt
(4414)
Protokoły z komisji edukacji
(4357)
Nazwy i adresy
(4339)
Budowa stawu melioracyjnego i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowu WR-6 wraz z budową kanalizacji deszczowej - odpowiedzi na pytania (4)
(4254)
Muzeum Regionalne
(4239)
Protokoły z Komisji Komunalno-Finansowej
(4236)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015
(4198)
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
(4187)
Terminy ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni
(4131)
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(4036)
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2012
(4027)
Majątek komunalny
(4023)
Windykacja oraz zabezpieczenie należności podatkowych
(4022)
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
(3973)
Protokoły z komisji rozwoju wsi
(3948)
Statut Miasta i Gminy
(3926)
Internetowe Biuro Obsługi Interesanta
(3890)
Strategia Miasta i Gminy Września
(3829)
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
(3796)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września
(3795)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(3787)
Rocznik 2014
(3780)
Protokoły z komisji rewizyjnej
(3774)
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(3751)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(3751)
Uchwały Zarządu
(3735)
Plan Rozwoju Lokalnego
(3701)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(3700)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa drogi oraz parkingów
(3678)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(3676)
Biblioteka Publiczna
(3650)
Opłaty lokalne
(3634)
Statut Miasta i Gminy Września
(3585)
Rocznik 2015
(3564)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(3487)
Regulamin i schemat organizacyjny
(3447)
Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowch w latach 2012-2015 - druki interaktywne
(3436)
Protokoły z posiedzeń Zarządu
(3435)
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września
(3429)
Rocznik 2014
(3418)
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września
(3402)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(3368)
Rocznik 2012
(3367)
Rocznik 2012
(3361)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
(3341)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
(3318)
Rocznik 2013
(3299)
Zgromadzenia publiczne
(3192)
Rocznik 2013
(3175)
Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(3157)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
(3053)
Rocznik 2010
(3028)
Petycje
(2996)
Rocznik 2011
(2976)
Podstawa prawna systemu
(2906)
Wyjaśnienia SIWZ (9) - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2897)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
(2890)
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
(2888)
Petycje
(2869)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(2865)
Protokoły z komisji rolnictwa i leśnictwa
(2863)
Archiwum oświadczen majątkowych pracowników UMiG we Wrześni
(2836)
Protokoły z komisji budżetowej
(2831)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2012 rok
(2818)
Protokoły z komisji ds. rodziny i polityki społecznej
(2818)
Rocznik 2008
(2815)
Podatki lokalne w roku 2017 - druki interaktywne
(2791)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(2761)
Rocznik 2015
(2735)
Protokoły z komisji oświaty
(2730)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2014 rok.
(2720)
Protokoły z komisji gospodarczej
(2719)
Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa dróg w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(2711)
Protokoły z komisji zdrowia
(2702)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września
(2701)
PROTOKÓŁ NR 63
(2691)
PROTOKÓŁ NR 69
(2688)
Protokoły z komisji kultury, kultury fizycznej i sportu
(2684)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2681)
Rocznik 2011
(2677)
Deklaracja elektroniczna
(2666)
Archiwum oświadczeń majątkowych
(2652)
Rocznik 2005
(2651)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(2645)
Oświadczenie majątkowe
(2644)
Rocznik 2009
(2621)
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(2619)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(2583)
Archiwum 2011
(2582)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
(2570)
2014 rok
(2569)
PROTOKÓŁ NR 61
(2564)
PROTOKÓŁ NR 67
(2560)
2012 rok
(2535)
PROTOKÓŁ NR 58
(2520)
PROTOKÓŁ NR 60
(2520)
PROTOKÓŁ NR 66
(2518)
PROTOKÓŁ NR 70
(2515)
Protokół 59
(2511)
2013 rok
(2496)
Podatek rolny w 2015 roku
(2485)
Podatek od środków transportowych w 2015 roku
(2483)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
(2479)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(2467)
Worki do segregacji odpadów
(2467)
PROTOKÓŁ NR 64
(2439)
PROTOKÓŁ NR 65
(2433)
Protokół nr 62
(2431)
Protokół z posiedzenia komisji edukacji
(2416)
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. zo. o.
(2409)
PROTOKÓŁ NR 68
(2387)
Rocznik 2007
(2371)
PROTOKÓŁ NR 71
(2370)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Budowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(2365)
Rocznik 2006
(2361)
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września
(2356)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych
(2352)
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015
(2343)
2011 rok
(2330)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(2329)
Uchwała nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18.10.1996r.
(2305)
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(2304)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2011 rok
(2303)
Gdzie oddać przeterminowane leki?
(2292)
2011 rok
(2289)
Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
(2284)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(2253)
za 2010 rok
(2252)
Opłata targowa
(2228)
Rocznik 2003
(2225)
Plan Rozwoju Lokalnego
(2208)
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
(2194)
Rocznik 2004
(2191)
Rocznik 2005
(2185)
Informacja o wyborze oferty
(2185)
Nieograniczone
(2182)
Rocznik 2002
(2168)
Modyfikacja SIWZ (4) - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(2154)
Podatki lokalne w roku 2016
(2154)
Majątek komunalny
(2153)
Rocznik 2010
(2137)
Rocznik 2008
(2122)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2122)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(2119)
Rocznik 2009
(2115)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(2114)
Plany zamówień publicznych
(2106)
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(2092)
Rocznik 2004
(2082)
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
(2082)
Rocznik 2007
(2078)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
(2074)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2013 rok
(2066)
Analiza systemu gospodarki odpadmi w Gminie Września
(2065)
2013 rok
(2043)
Oświadczenie majątkowe
(2033)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
(2028)
Rocznik 2006
(2028)
Rocznik 2016
(2026)
2014 rok
(2010)
Rocznik 2003
(2008)
Uchwała Nr XVII/232/2012
(2007)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(2001)
Przedszkola
(1998)
Raty, umorzenia, odroczenia, ulgi za 2005 rok
(1992)
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - odpowiedź na pytanie (2)
(1975)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
(1975)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i urucjomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1963)
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
(1963)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała
(1926)
2012 rok
(1925)
Lobbing
(1923)
Zespoły Szkół
(1920)
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
(1909)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1900)
Poziomy recyklingu
(1895)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2013 roku
(1877)
Inne ogłoszenia
(1872)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2013 r.
(1867)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1863)
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(1850)
Protokół Nr 60
(1850)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1848)
Konkursy
(1844)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
(1839)
Wyjaśnienia SIWZ (4), zmiana terminu składania ofert - Przebudowa ul. Działkowców we Wrześni
(1839)
Wyjaśnienia siwz (1) - Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1827)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Września w 2013 roku
(1816)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (etap 1)
(1812)
Modyfikacja przedmiaru robót - Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Sikorskiego we Wrześni
(1812)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1801)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Września na 1/5 wymiaru czasu pracy
(1797)
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1781)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(1779)
Rocznik 2016
(1778)
Bieżące czyszczenie, konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1769)
Informacja o wyborze ofert w trybie zapytania o cenę na przewozy na zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz wycieczki w 2014 roku
(1766)
Gimnazja
(1753)
Protokół nr 19
(1752)
Rada Nadzorcza
(1752)
Rocznik 2017
(1746)
Uchwała Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1746)
Nabór na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1746)
2010 rok
(1742)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego BUDOWA BIOGAZOWNI O MOCY 1,0 MW
(1734)
Oświadczenie majątkowe
(1721)
Oświadczenie majątkowe
(1721)
Oświadczenie majątkowe
(1719)
Wykazy - na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
(1717)
Kalkulator obliczania odsetek za zwłokę
(1710)
Odpowiedzi na pytania (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni ( II przetarg )
(1709)
Rocznik 2001
(1708)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1706)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Dostawa, montaż centrali telefonicznej i konfiguracja z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
(1704)
Zmiana terminu (3) - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1700)
ZARZĄDZENIE Nr 363 /2014
(1700)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1697)
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun"
(1693)
Wybory samorządowe 2014
(1684)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2015 roku
(1683)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1680)
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
(1678)
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
(1677)
Protokół nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1674)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
(1671)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(1669)
Oświadczenie majątkowe
(1663)
Uchwała Nr X/132/2011
(1662)
Wrzesiński Ośrodek Kultury
(1661)
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Pełnienie funkcji kierownika projektu "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"
(1661)
Odpowiedzi na pytania: Pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (przetarg nr 2)
(1660)
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1658)
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
(1642)
CRP Sp. z o. o.
(1629)
WYJAŚNIENIA SIWZ 2 - Przebudowa ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ulicy Chopina
(1626)
Odpowiedzi na pytania (2) - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1623)
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1616)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.
(1615)
Wyjaśnienia_siwz_(2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1614)
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
(1614)
Oświadczenie majątkowe
(1611)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1610)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
(1607)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
(1607)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2015 rok.
(1601)
Wyjaśnienia SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września
(1601)
Oświadczenie majątkowe
(1597)
UCHWAŁA Nr VI/63/07
(1593)
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1588)
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Biuro dowodów osobistych
(1575)
Unieważnienia przetargów
(1575)
Wyjaśnienia SIWZ - Konserwacja, bieżące utrzymanie, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września
(1574)
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015
(1573)
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1570)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1562)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1556)
Modyfikacja treści SIWZ - Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1552)
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku
(1548)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(1546)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(1541)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1539)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
(1538)
Zarząd
(1536)
2012 rok
(1535)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1535)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
(1535)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1534)
Protokół nr XIV/2003
(1530)
Plan zamówień publicznych na rok 2017
(1529)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 22 maja 2012 roku
(1528)
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
(1526)
WYJAŚNIENIA SIWZ -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1525)
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - Dostawa energii cieplnej i eksploatacja kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(1523)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2015 r.
(1522)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego
(1521)
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1516)
Nazwa i adres
(1515)
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.
(1514)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1513)
Archiwum 2012
(1509)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3) - Dostawa sprzętu komputerowego – tabletów dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Gminy Września
(1507)
Odpowiedź na pytanie - Zakup licencji programu antywirusowego
(1507)
2009 rok
(1504)
Rocznik 2002
(1501)
Modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ - Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w gminie Września
(1497)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(1496)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(1494)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1494)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2012 roku
(1493)
PROTOKÓŁ NR 42
(1491)
Odpowiedzi na pytania - Budowa ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(1490)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
(1483)
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - odpowiedzi po wizji lokalnej
(1483)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie budowy zbiorników retencyjnych czystej wody oraz pompowni III stopnia w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w
(1481)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
(1480)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2013 roku
(1480)
Wyjaśnienia siwz - Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2013 roku
(1479)
Adres
(1478)
PROTOKÓŁ NR 53
(1472)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(1470)
Uchwała Nr XVII/231/2012
(1468)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1467)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw w Gminie Września
(1467)
UCHWAŁA NR IX/114/2011
(1461)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku - wyjaśnienia siwz nr 2, zmiana terminu składania ofert
(1458)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
(1457)
Zarządzenie burmistrza nr 73
(1457)
Modyfikacja treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni z budową wiatrołapu
(1453)
Warsztat Terapii Zajęciowej
(1451)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1451)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1449)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska we Wrześni
(1447)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5
(1446)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
(1445)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup i dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września
(1445)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku
(1444)
Uchwała Nr II/31/2014
(1442)
EKO-SKÓRTEX Sp. z o. o.
(1441)
PROTOKÓŁ NR 18
(1440)
2010 rok
(1439)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1439)
Protokół
(1434)
Nabór na stanowisko na stanowisko referent w Wydziale Podatkowym
(1433)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku
(1432)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1429)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013
(1429)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(1427)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL. SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA): PRACOWNIK SOCJALNY – 2 ETATY
(1426)
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
(1426)
Paweł-Trans
(1426)
Alkom Firma Handlowo-Usługowa Sienkiewicz Henryk
(1424)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni początek VII kadecji
(1424)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1423)
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
(1422)
Protokół
(1416)
UCHWAŁA NR XIV/190/2008
(1416)
PROTOKÓŁ Nr 1
(1414)
UCHWAŁA Nr XXVIII/345/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 stycznia 2014 roku
(1413)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1411)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1411)
Uchwała Nr XVII/230/2012
(1408)
ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z 11.12.2015 r
(1408)
za 2009 rok
(1407)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1402)
Uchwała Nr III/17/2010
(1401)
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1400)
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1399)
Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdów: volkswagen transporter T-4 oraz autobus Autosan H9
(1399)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013
(1396)
IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy
(1396)
Podatki lokalne w 2017 r.
(1394)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1391)
DECYZJA Nr 600/2010
(1391)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1390)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku
(1385)
PROTOKÓŁ NR 66
(1385)
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(1385)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(1385)
Protokół Nr 46
(1381)
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
(1379)
PROTOKÓŁ NR 84
(1377)
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - zmiana terminu skaładania ofert
(1377)
PROTOKÓŁ NR 32
(1377)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku
(1376)
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(1376)
Protokół
(1374)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
(1374)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 marca 2011 r.
(1372)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa drogi gminnej Psary Małe - Nowy Folwark gm. Września
(1371)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu AUTOSAN H10-10-02
(1370)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1369)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
(1368)
Umowa spółki
(1366)
Protokół Nr LX / 2002
(1366)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
(1360)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1359)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1358)
Protokół LXVI
(1358)
Protokół NR 57
(1357)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1357)
MODYFIKACJA SIWZ - Ekspolatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II - docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1356)
Zmiana treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(1354)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
(1353)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEOŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1350)
PROTOKÓŁ NR 47
(1350)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1349)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(1349)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1348)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(1348)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
(1348)
Odpowiedź na pytanie - Budowa systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(1347)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1345)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1344)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1343)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1343)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wr
(1340)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(1339)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1339)
Protokół 69
(1338)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1338)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" - wyjaśnienia siwz
(1337)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1336)
Wyjaśnienia SIWZ - Zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
(1335)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.
(1334)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowozy szkolne w Gminie Września w 2014 roku
(1333)
Uchwała nr XLIV/431/06
(1333)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(1333)
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1333)
PROTOKÓŁ NR 85
(1332)
Protokół 48
(1332)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1330)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości oświatowej
(1330)
Protokół nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1330)
Odpowiedź na pytanie - Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego WR-10 na terenie Chociczy Małej i Grzymysławic gm. Września
(1330)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1329)
PROTOKÓŁ NR 30
(1329)
Protokół 47
(1329)
PROTOKÓŁ NR LIX
(1327)
Uchwała Nr 322
(1327)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. ”Zakład produkcji energii z biomasy”
(1326)
Protokół 1
(1325)
UCHWAŁA NR XXXIV/440/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r.
(1324)
Protokół nr XXXII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1323)
Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Podatkowym
(1322)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(1320)
PROTOKÓŁ NR 87
(1319)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku - etap 1a - odpowiedzi na pytania
(1317)
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
(1316)
Protokół nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1316)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
(1314)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1313)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyborkach
(1312)
UCHWAŁA NR XXX/286/05
(1312)
Protokół 43
(1311)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w latach 2014-2015
(1308)
Zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego ZIELENIAK przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1305)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Komunalnym
(1305)
Archiwum
(1305)
DECYZJA nr 360/2013
(1305)
Postanowienie Nr 712-1/10 Komisarza Wyborczego w Koninie
(1304)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1303)
Nazwa i adres
(1303)
PROTOKÓŁ NR 14
(1303)
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(1302)
PROTOKÓŁ NR LVII
(1302)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1302)
Negocjacje z ogłoszeniem
(1299)
Protokół Nr 56
(1299)
PROTOKÓŁ NR 54
(1298)
Protokół nr XXXIII/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1298)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014 – 2015 - odpowiedzi na pytania
(1298)
PROTOKÓŁ NR 89
(1296)
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo gm. Września - modyfikacja, odpowiedzi na pytania
(1296)
Protokół Nr 62
(1295)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(1295)
Protokół
(1295)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2013 roku
(1294)
Obwody głosowania
(1294)
PROTOKÓŁ NR 4
(1294)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2013 r.
(1293)
Protokół nr 67
(1293)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna
(1291)
Protokół 62
(1290)
Zakup 210.000 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1290)
Uchwała Nr XVII/223/2012
(1290)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1290)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(1289)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin
(1289)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowejz 4 maja 2011 roku
(1288)
Ograniczone
(1287)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)
(1287)
Protokół nr 61
(1286)
PROTOKÓŁ NR LXI
(1284)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
(1283)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym powyżej równowartości 200.000 euro na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1282)
Wyjaśnienia SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(1282)
PROTOKÓŁ NR 11
(1282)
Protokół nr XXXIV/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1281)
PROTOKÓŁ Nr 33
(1280)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1279)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Komunalnym
(1279)
PROTOKÓŁ NR LXII
(1278)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1278)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2015 roku - teren poza miastem
(1277)
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
(1276)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(1275)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy informuje
(1275)
za 2007 rok
(1273)
PROTOKÓŁ NR 43
(1272)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1271)
Uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(1271)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1271)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(1270)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1268)
Oświata Niepubliczna
(1268)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 7 maja 2013 r.
(1268)
Wybory Parlamentarne
(1267)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulici dróg gminnych w latach 2014 - 2015
(1266)
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej we Wrześni na zakończenie VI kadecji
(1265)
PROTOKÓŁ NR 13
(1264)
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1264)
Wyjaśnienia SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie
(1263)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku
(1263)
PROTOKÓŁ NR 7
(1263)
Protokół nr 32
(1263)
Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1262)
Uchwała Nr 12
(1262)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
(1262)
Inspektor w Referacie Inwestycyjnym
(1260)
Protokół nr 30
(1260)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1259)
Uchwała Nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1259)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1258)
Przebudowa istniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(1258)
UCHWAŁA NR IX/116/2011
(1258)
Protokół Nr 50
(1256)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji komunalno - finansowej
(1253)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(1253)
Uchwała Nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1252)
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2014
(1251)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.
(1251)
PROTOKÓŁ NR 23
(1251)
za 2006 rok
(1250)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(1250)
Protokół Nr 51
(1249)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1249)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(1248)
Protokół nr 10
(1248)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
(1248)
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku
(1248)
Protokół Nr I / 2002
(1247)
Protokół nr XXXI/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1246)
Uchwała Nr XX/267/2013
(1246)
Protokół LXXV
(1245)
Modernizacja chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odcinku od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(1245)
Protokół nr 45
(1244)
Protokół
(1244)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku
(1244)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1243)
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(1243)
2009 rok
(1242)
Uchwała nr IV/37/06
(1242)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 grudnia 2012 roku
(1242)
za 2005 rok
(1242)
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
(1242)
Protokół Nr LIII / 2002
(1241)
PROTOKÓŁ NR 38
(1241)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG we Wrześni za 2016 r.
(1239)
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/05
(1239)
Protokół
(1238)
Protokół z XXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 września 2013 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1236)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(1236)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową
(1234)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 września 2012 roku
(1234)
Protokół nr XXV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1233)
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011
(1230)
Protokół nr 22
(1230)
Protokół nr 56
(1230)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 r.
(1229)
PROTOKÓŁ NR 52
(1229)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Września w 2012 roku
(1229)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1229)
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu AUTOSAN H9-35
(1228)
Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?
(1228)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1228)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2015 roku
(1227)
Protokół
(1227)
PROTOKÓŁ Nr 83
(1226)
Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1226)
Protokół nr XXXIII/2005
(1226)
Protokół Nr LVIII
(1226)
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
(1225)
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(1225)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1223)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1223)
PROTOKÓŁ NR 57
(1223)
Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Podatkowym
(1222)
Protokół 49
(1222)
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1221)
Protokół 38
(1221)
Protokół Nr XXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 czerwca 2013 r.
(1221)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1220)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.
(1219)
Protokół nr 21
(1219)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku
(1217)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1216)
PROTOKÓŁ NR 51
(1215)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sokołowie - zmiana terminu składania ofert
(1215)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(1214)
Odpowiedź na pytanie - Dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej
(1212)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1212)
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1212)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego JELCZ 004 GCBA 6/32
(1211)
Protokół 61
(1210)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2011 roku
(1208)
Protokół 3
(1208)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1208)
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
(1208)
"ZGO-NOVA" Sp. z o. o.
(1208)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2011 r.
(1208)
Uchwała nr XVI/215/2012
(1207)
Wyjaśnienia SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2012 roku
(1207)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1206)
PROTOKÓŁ NR 61
(1206)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1206)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 listopada 2012 r.
(1205)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.
(1205)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 24 kwietnia 2013 r.
(1205)
Protokół nr 53
(1205)
Odpowiedzi na pytania - Odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowego oraz igłofiltrów
(1201)
Ogłoszenie
(1199)
Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG za 2010 rok
(1199)
Protokół nr 59
(1198)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1197)
Protokół 41
(1197)
Wybory ławników sądowych
(1197)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1196)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku
(1196)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1195)
PROTOKÓŁ NR 36
(1195)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 20 czerwca 2012 r.
(1194)
PROTOKÓŁ NR 64
(1194)
UCHWAŁA Nr XXIII/296/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(1192)
PROTOKÓŁ NR 41
(1192)
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo - Kaczanowo
(1191)
Protokół 68
(1191)
Referent w Referacie Inwestycyjnym
(1188)
Uchwała nr VI/86/2011
(1188)
Odpowiedzi na pytania - Budowa chodnika w ulicy Matejki we Wrześni - lewa strona od ul. Kosynierów do ul. Szosa Witkowska
(1187)
Protokół
(1186)
PROTOKÓŁ NR 65
(1184)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1184)
Protokół
(1184)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(1184)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1183)
Ogłoszenie
(1183)
Przebudowa klatki schodowej oraz budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(1182)
Protokół nr VI/2011
(1181)
Protokół nr 17
(1180)
Protokół nr 51
(1180)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1180)
Ogłoszenie
(1180)
PROTOKÓŁ NR LVI
(1180)
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(1179)
Uchwała Nr XIX/250/2013
(1179)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1179)
Zarządzenie Nr 59
(1178)
Informacja o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin, Pakszynek dz. 36 i 71/2 wraz z doprowadzeniem do włsciwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1178)
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(1178)
PROTOKÓŁ NR 16
(1177)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta i Gminy (Ratusz) oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(1175)
Protokół Nr 50
(1175)
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1175)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1174)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1174)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni
(1174)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
(1174)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1174)
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
(1173)
Protokół nr XXVI/2004
(1173)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1172)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -
(1172)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1172)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno - finansowej
(1172)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje
(1171)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1170)
Zaproszenie do składania ofert nabycia należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(1169)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 4 czerwca 2012 r.
(1169)
Protokół 45
(1169)
Protokół
(1168)
Protokół nr XVIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1167)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1167)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku
(1167)
PROTOKÓŁ NR 28
(1167)
Protokół 12
(1164)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno-finansowej
(1164)
UCHWAŁA NR 69
(1162)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1162)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie - zmiana terminu składania ofert
(1162)
Protokół 66
(1162)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla UMiG Września w 2012 roku
(1161)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1160)
Protokół LXXI
(1160)
za 2008 rok
(1159)
Protokół zw wspólnego Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 marca 2013 r.
(1159)
Protokół Nr VIII / 2003
(1159)
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
(1159)
Ochrona zdrowia - profilaktyka
(1159)
Modyfikacja treści siwz (2)- Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1159)
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje,
(1159)
Protokół nr 55
(1158)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(1158)
Protokół z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 24 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1157)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 marca 2013 r.
(1157)
Zakład Obrotu Odpadami "TROXI"
(1157)
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
(1156)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Września i Osowo
(1156)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(1155)
Uchwała Nr X/131/2011
(1155)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2012 roku
(1154)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego oraz regulacji i konserwacji rowów WR-6 i WR-6a
(1154)
2011 rok
(1153)
Uchwała Nr V/80/2011
(1152)
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(1152)
Protokół nr XVIII/2004
(1152)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1151)
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 maja 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1151)
Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego
(1150)
2015 rok
(1149)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1149)
Protokół
(1148)
Protokół nr 50
(1148)
Sprawozdania za I kwartał 2011
(1148)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Obsługi Inwestorów
(1148)
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2014 roku
(1148)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
(1147)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 21 lutego 2013 roku
(1147)
Protokół 2
(1146)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku
(1146)
Protokół nr 18
(1146)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki spolecznej oraz komisją rozwoju wsi
(1145)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.
(1145)
Protokół nr 41
(1144)
Protokół nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia24 lutego 2011 r.
(1144)
Uchwała Nr XVIII/235/2012
(1144)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września na zakończenie kadencji
(1144)
Protokół 50
(1143)
Odpowiedzi na pytania - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Legii Wrzesińskiej – 3-go Maja – Opieszyn – Kościuszki we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1143)
Protokół LXXXII
(1142)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”
(1142)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1141)
PROTOKÓŁ NR LXXI
(1140)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.
(1140)
Nabór na stanowisko młodszy księgowy w Wydziale Księgowości
(1139)
Protokół nr 16
(1139)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2011 r.
(1138)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(1138)
Dane podstawowe
(1138)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko
(1137)
Protokół Nr 47
(1137)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(1136)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1136)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1136)
Konserwacja rowów melioracyjnych wynikająca z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 - wyjaśnienia, uzupełnienie
(1136)
Zakończenie konsultacji społecznych
(1136)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1136)
Protokół nr XXIV/2004
(1135)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1135)
Protokół 74
(1135)
Protokół 16
(1134)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska inspektora w Referacie Inwestycyjnym
(1133)
PROTOKÓŁ NR 21
(1133)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1133)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1133)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(1133)
Ogłoszenie
(1132)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
(1132)
Protokół nr 39
(1132)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1132)
PROTOKÓŁ NR 56
(1132)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z budową zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(1131)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1131)
Protokół
(1130)
Protokół Nr LVI / 2002
(1129)
Umowy o zamówienia publiczne
(1129)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1128)
PROTOKÓŁ NR 62
(1128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej z 05 maja 2011 r.
(1128)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1128)
Protokół nr XXIX/2005
(1128)
Protokół nr XII/2003
(1127)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(1127)
Protokół 6
(1127)
Protokół nr 7
(1126)
Protokół
(1126)
Uchwała Nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(1126)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.
(1125)
Protokół
(1125)
UCHWAŁA NR 80
(1125)
Protokół
(1125)
Protokół ze wspólneg posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1125)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2015 roku
(1125)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1124)
Protokół nr 34
(1124)
Protokół 75
(1124)
Protokół nr 55
(1123)
Protokół 46
(1123)
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni
(1123)
PROTOKÓŁ NR 60
(1122)
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
(1122)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(1122)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(1122)
Protokół
(1121)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - ”Budowa biogazowni o mocy 1,0 MW”
(1121)
Burmistrz Miasta i Gminy Września – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
(1120)
Sprzedaż lokali komunalnych
(1120)
DECYZJA nr 622/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(1120)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(1119)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1119)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi,komisji komunalno-finansowej oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1119)
Protokół nr IX/2007
(1118)
Protokół
(1118)
Uchwała Nr VIII/111/2011
(1118)
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 13 listopada 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1117)
Uchwała Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1117)
Protokół nr 6
(1117)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 4 maja 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 844 kW
(1116)
UCHWAŁA Nr XI/137/2007
(1116)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 lipca 2011 r.
(1115)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
(1115)
Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na ul. Chopina 9
(1114)
PROTOKÓŁ NR 2
(1114)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku
(1114)
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
(1113)
Protokół nr XXX/2005
(1113)
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku
(1113)
Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1112)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2013 r.
(1112)
Protokół nr XLI/2006
(1112)
Protokół nr 11
(1112)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1112)
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 1 lutego 2013 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1112)
Uchwała Nr XI/145/2012
(1111)
Protokół 4
(1111)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
(1111)
PROTOKÓŁ NR 24
(1110)
Protokół nr XXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1110)
Odpowiedzi na pytania - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września - Akcja zima 2013/2014
(1110)
Protokół Nr VI / 2003
(1110)
PROTOKÓŁ NR 44
(1110)
Protokół nr 53
(1109)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1109)
Protokół nr 27
(1109)
PROTOKÓŁ NR 49
(1108)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
(1108)
Uchwała Nr VII/98/2011
(1108)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
(1108)
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.
(1108)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.
(1108)
Protokół nr XIX/2004
(1108)
Informacja o wyborze oferty na budowę systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września
(1107)
Protokół Nr II / 2002
(1107)
ZARZĄDZENIE Nr 49/2016
(1106)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
(1106)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1106)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1106)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(1105)
Zakup 320 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(1105)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(1105)
Protokół 64
(1104)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(1104)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(1104)
Protokół nr XXX/2010 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1103)
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
(1103)
„Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
(1103)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1103)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku
(1102)
Protokół Nr LV / 2002
(1102)
PROTOKÓŁ NR 35
(1102)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1101)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1101)
PROTOKÓŁ NR 55
(1101)
Protokół Nr V / 2003
(1100)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(1100)
Protokół LX
(1099)
Protokół nr 7
(1099)
Uchwała Nr 44
(1099)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
(1099)
Protokół nr 13
(1099)
Protokół Nr III / 2002
(1099)
UCHWAŁA Nr XXVIII/363/2009
(1098)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
(1098)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.
(1098)
Protokół LXXVI
(1097)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 listopada 2013 roku
(1097)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(1096)
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
(1096)
Przebudowa drogi gminnej Września-Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG - Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerwego
(1096)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.
(1096)
Protokół Nr XLVII / 2001
(1095)
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz budowa chodnika w ul.Piastów we Wrześni
(1095)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru aut
(1095)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1095)
Protokół Nr LVIII / 2002
(1095)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1094)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1094)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1093)
Obwieszczenie
(1092)
Protokół 65
(1092)
Protokół Nr XLIX / 2001
(1092)
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
(1092)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1092)
Protokół Nr VII / 2003
(1091)
UCHWAŁA NR XLVII/314/01
(1091)
Protokół nr 51
(1091)
Uchwała Nr 52
(1091)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni
(1091)
Protokół nr XIII/2003
(1090)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
(1090)
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie
(1090)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1090)
Uchwała Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1090)
Protokół 1
(1089)
Protokół 44
(1089)
Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1089)
Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1089)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(1088)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1088)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Września przy Zalewie Lipówka: etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni, etap II - oświetlenie uliczne w m. Września przy Zalewie Lipówka od strony
(1088)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta
(1088)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: "Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(1087)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1087)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1087)
Protokół nr XI/2003
(1087)
Protokół 39
(1086)
Uchwała nr 95
(1086)
Uchwała Nr 127
(1086)
Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1085)
Uchwała Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku
(1085)
Protokół nr 14
(1085)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września
(1085)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1084)
Protokół nr 15
(1084)
Protokół nr XXXIV/2005
(1084)
Protokół Nr LVII / 2002
(1084)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
(1084)
PROTOKÓŁ NR 46
(1083)
Protokół Nr L / 2002
(1083)
UCHWAŁA NR 91
(1083)
Burmistrz Miasta i Gminy Września
(1082)
Protokół nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1082)
Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni - wyjasnienia siwz
(1082)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
(1082)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(1082)
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
(1082)
PROTOKÓŁ NR 5
(1081)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r.
(1081)
Uchwała nr 94
(1080)
PROTOKÓŁ NR LXVIII
(1080)
Protokół nr 7
(1080)
Protokół z posiedzenia komisji komunalno-finansowej
(1079)
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1079)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1078)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(1078)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1078)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1078)
PONOWNA OCENA OFERT - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1077)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie Projekt pn.”Plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
(1077)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r.
(1077)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie Parku Napoleona w Gutowie Wielkim w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
(1077)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1077)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(1076)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1076)
Protokół ze wspólnego posiedzienia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 roku
(1076)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2012 roku
(1076)
Uchwała Nr 53
(1076)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z sołtysami
(1076)
Nabór na stanowisko księgowy w Referacie księgowości Oświatowej
(1075)
Protokół nr VI/2007
(1075)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku
(1074)
PROTOKÓŁ NR 58
(1074)
Protokół 22
(1073)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2011 roku
(1073)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(1073)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji
(1072)
UCHWAŁA NR XIII/175/2008
(1072)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1072)
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
(1072)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Makowej w Przyborkach
(1072)
Protokół Nr 49
(1070)
Zmiana terminu składania ofert - Budowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (II postępowanie)
(1069)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1069)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(1068)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1068)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni
(1067)
Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Elbląskiej we Wrześni - lewa strona od ul. Suwalskiej
(1067)
PROTOKÓŁ NR 19
(1066)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
(1066)
Protokół nr VIII/2007
(1065)
Protokół nr 44
(1065)
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
(1065)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2013 roku
(1065)
Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie
(1064)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(1064)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1064)
UCHWAŁA nr II/24/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku
(1064)
Protokół nr I/2006
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(1063)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na eksploatację i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap II – docelowy poziom eksploatacji 111,80 m n.p.m.
(1062)
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19.02.2015 r.
(1062)
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych placów zabaw
(1062)
Uchwała Nr III/32/2010
(1061)
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1061)
Protokół
(1061)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi i ścieżek pieszo-rowerowych
(1060)
Protokół nr XLIV/2006
(1060)
Uchwała 80-19/17/0952/2007
(1058)
Uchwała Nr VII/100/2011
(1058)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(1058)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1057)
Wybory Samorządowe 2010 r.
(1056)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi
(1056)
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
(1056)
Protokół 18
(1056)
Przebudowa chodnika w ulicy Reymonta we Wrześni - prawa strona od ul. Szerokiej
(1056)
Uchwała Nr 47
(1056)
Uchwała Nr 48
(1055)
Protokół nr 52
(1055)
UCHWAŁA NR XXV/346/2009
(1055)
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
(1054)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
(1054)
Petycja złożona dnia 7 września 2015 roku
(1054)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku
(1053)
Struktura własnościowa
(1053)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r
(1053)
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011 - 2015
(1052)
Komunikat
(1052)
Protokół nr XVI/2003
(1052)
Uchwała Nr XXII/284/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(1051)
Protokół nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1051)
Protokół nr XLIII/2006
(1051)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(1051)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1051)
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku
(1051)
Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni (postępowanie nr 2)
(1051)
Uchwała Nr IX/122/2011
(1051)
ZARZĄDZENIE Nr 81-2009
(1050)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1050)
OGŁOSZENIE
(1050)
Uchwała Nr 144
(1050)
Starosta Wrzesiński informuje
(1049)
Uchwała nr 71
(1049)
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1049)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
(1049)
UCHWAŁA nr 60
(1049)
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów - odpowiedzi na pytania
(1049)
Uchwała Nr 61
(1048)
Protokół
(1048)
Informacja o wyborze anjkorzystniejszej oferty na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(1048)
Protokół 72
(1048)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Szczecińskiej we Wrześni
(1048)
Protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1047)
Uchwała Nr 88
(1047)
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
(1047)
Uchwała Nr 39
(1047)
Uchwała Nr 120
(1047)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
(1046)
Protokół nr 14
(1046)
Protokół nr XXXV/2005
(1046)
Protokół Nr 46
(1045)
Protokół
(1045)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1045)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i poltyki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1045)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1045)
Ogłoszenie
(1045)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1044)
Protokół nr XL/2006
(1044)
Uchwała nr XXX/282/05
(1044)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(1044)
Status prawny
(1044)
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
(1043)
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
(1043)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1043)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacja z 7 października 2013 roku
(1043)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2012 r.
(1043)
PROTOKÓŁ NR LXX
(1043)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(1043)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla serwerowni S2 UMiG Września
(1042)
Uchwała Nr 42
(1042)
Protokół nr 49
(1042)
Odpowiedź na pytanie - Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(1042)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(1042)
Protokół LXXVIII
(1042)
Protokół nr XX/2008 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni.
(1041)
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(1041)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(1041)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(1040)
Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1040)
Protokół nr 28
(1040)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej zapewniającej komunikację z drogą powiatową nr 2159 w miejscowości Psary Polskie - wyjaśnienia siwz
(1040)
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(1039)
WYJAŚNIENIA SIWZ (odpowiedzi na pytania) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
(1039)
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 marca 2013 roku w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1039)
PROTOKÓŁ NR 69
(1039)
Protokół LXXIV
(1039)
Protokół
(1039)
Protokół Nr X / 2003
(1039)
UCHWAŁA NR IX/115/2011
(1039)
Protokół
(1038)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(1038)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na sporządzanie operatów szacunkowych w 2013 roku
(1038)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 24 czerwca 2013 r.
(1038)
Protokół nr XXI/2004
(1037)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(1037)
Protokół Nr LI / 2002
(1036)
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 grudnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(1036)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2014 roku
(1036)
Uchwała Nr 49
(1035)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1035)
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na udostępnienie pływalni "Świat Wodny CENOS" dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego
(1035)
Odpowiedzi na pytania - Renowacja i modernizacja taboru kolejki wąskotorowej: parowozu Px48 wraz z tenderem Ptx48 oraz wagonami towarowymi
(1035)
Uchwała Nr 7
(1034)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 2 grudnia 2013 roku
(1034)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1034)
UCHWAŁA NR XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004.
(1034)
Protokół 9
(1033)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1033)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(1033)
Protokół
(1033)
PROTOKÓŁ NR 86
(1033)
Protokół nr 57
(1033)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Wsi
(1033)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1033)
Protokół nr 48
(1032)
Uchwała Nr 34
(1031)
Uchwała Nr 106
(1031)
Uchwała Nr VII/101/2011
(1030)
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
(1030)
Uchwała Nr 3
(1030)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1030)
Uchwała Nr 65
(1030)
Protokół nr 54
(1029)
Uchwała Nr 18
(1029)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego "ZIELENIAK" przy ul. Kościelnej we Wrześni
(1029)
Protokół nr 13
(1029)
Protokół nr XXV/2004
(1029)
Protokół nr XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1028)
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
(1028)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(1028)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z komisją komunalno - finansową z 28 grudnia 2010 r.
(1027)
Uchwała Nr 45
(1027)
Protokół 67
(1027)
UCHWAŁA NR IV/47/2011
(1026)
Uchwała Nr 64
(1026)
Uchwała Nr 116
(1026)
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1025)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1025)
Protokół nr XXXVI/2005
(1025)
ZARZĄDZENIE NR 323/2013
(1025)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1025)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
(1024)
Uchwała Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(1024)
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(1024)
Zarządzenie nr 254/2012
(1024)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(1024)
Uchwała nr XXVI/240/04
(1023)
Uchwała Nr 2
(1023)
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(1022)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1022)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(1022)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(1021)
Organizacja
(1020)
Wyjaśnienie SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Obłaczkowo-Kaczanowo
(1020)
Protokół nr 8
(1020)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września (II postępowanie)
(1020)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
(1020)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1019)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1019)
Obwieszczenie
(1019)
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Września - początek kadencji
(1019)
Protokół nr 57
(1019)
Protokół 59
(1019)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej
(1018)
Uchwałą nr 85
(1018)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1018)
Protokół nr XV/2003
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(1018)
Uchwała Nr XV/208/2008
(1018)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(1017)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(1017)
Uchwała Nr XIV/185/2012
(1017)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.
(1016)
Odpowiedzi na pytania (3) - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
(1016)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
(1016)
Protokół LXXII
(1016)
Uchwała Nr XI/166/2012
(1015)
Uchwała nr 74
(1015)
Obwieszczenie Starosty z 21 kwietnia 2011 r.
(1014)
Zarządzenie nr 240/2012
(1014)
PROTOKÓŁ NR LXVI
(1014)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
(1014)
Protokół 42
(1014)
Obwieszczenie
(1014)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(1013)
Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
(1013)
Protokół nr XXXI/2005
(1013)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ (UL.SZKOLNA 24, 62-300 WRZEŚNIA)
(1013)
Obwieszczenie
(1013)
Uchwała Nr 46
(1013)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(1013)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni w 2013 roku
(1012)
Uchwała Nr 141
(1012)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(1012)
Uchwała Nr 31
(1012)
Protokół nr 24
(1012)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1011)
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku
(1011)
Protokół 40
(1011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1011)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRZEŚNIA z 29 sierpnia 2011 r.
(1011)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2013 r.
(1011)
UCHWAŁA NR 99
(1011)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku
(1011)
Petycja z 6 grudnia 2015 roku
(1011)
Protokół
(1010)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(1010)
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(1010)
Uchwała Nr 51
(1010)
Protokół nr X/2007
(1010)
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(1010)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
(1010)
Uchwała Nr II/29/2014
(1009)
Protokół 70
(1009)
Protokół LXV
(1009)
Obwieszczenie
(1008)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 18 października 2011 roku
(1008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(1008)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 31 stycznia 2013 r.
(1008)
PROTOKÓŁ NR LXIII
(1008)
Protokół nr XXII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(1008)
PROTOKÓŁ NR 6
(1007)
Uchwała Nr XV/195/2012
(1007)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2007 ROKU
(1007)
Odpowiedzi na pytania - Wykonanie i dostawa mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(1007)
Obwieszczenie
(1006)
Protokół nr XXIII/2004
(1006)
Obwieszczenie
(1006)
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(1006)
Protokół
(1005)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 maja 2013 r.
(1005)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.
(1005)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(1005)
Protokół 71
(1005)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(1005)
Uchwała Nr 58
(1005)
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
(1005)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(1004)
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 listopada 2012 roku
(1004)
Przebudowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 21 mraca 2013 r.
(1004)
Uchwała Nr 43
(1004)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
(1004)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
(1004)
Uchwała Nr XIV/199/2008
(1004)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Komunalno - Finansowej
(1004)
Uchwała Nr VIII/110/2011
(1003)
Uchwała Nr X/130/2011
(1003)
Zarządzenie nr 162/2012
(1003)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(1003)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1002)
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
(1002)
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
(1001)
Protokół nr XX/2004
(1001)
Protokół nr XXVIII/2004
(1001)
Uchwała Nr 29
(1001)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Zakrycie odcinka rowu melioracyjnego WR-10 w miejscowości Chocicza Mała (II postępowanie)
(1001)
PROTOKÓŁ Nr 9
(1001)
Protokół Nr XLVIII / 2001
(1000)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(1000)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
(1000)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 9 kwietnia 2014 r.
(1000)
Protokół nr 23
(999)
PROTOKÓŁ NR 40
(999)
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(998)
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(998)
Obwieszczenie
(998)
Obwieszczenie
(998)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.
(998)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(997)
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
(997)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(997)
Uchwała Nr 126
(997)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie – Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
(996)
Zarządzenie nr 174/2012
(996)
Uchwała Nr XII/171/2012
(995)
Uchwała Nr 328
(995)
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
(995)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(995)
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
(995)
Protokół
(994)
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na budowę drogi oraz parkingów: część 1 - budowa drogi po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(994)
Protokół nr XXXVIII/2005
(993)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych - Wyjaśnienie siwz (2)
(993)
Budowa systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(993)
Uchwała Nr 57
(993)
Wykonanie usługi polograficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "WIEŚCI z RATUSZA"
(993)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni (II przetarg)
(993)
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(993)
PROTOKÓŁ NR LXIV
(993)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 5 czerwca 2014 r.
(992)
Uchwała Nr XXXIII/446/2010
(992)
Uchwała Nr 8
(992)
Uchwała nr 98
(992)
Protokół
(991)
Protokół posiedzenia komisji edukacji
(991)
Zarządzenie nr 0050.1.81.2013
(991)
PROTOKÓŁ NR 10
(991)
Uchwała Nr 54
(990)
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
(990)
Uchwała Nr 27
(990)
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(990)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2015 roku
(990)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2014 roku
(990)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(990)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji i komisji komunalno - finansowej
(989)
Protokół nr 14
(989)
Uchwała Nr XXXII/438/2010
(989)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(989)
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy dróg gminnych obejmujących swym zakresem ulice: Koralową, Szafirową, Rubinową i Brylantową we Wrześni.
(989)
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
(989)
Zarządzenie nr 253/2012
(988)
Uchwała nr XXVII/260/04
(988)
Uchwała Nr 112
(988)
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
(988)
Protokół Nr LIX / 2002
(987)
Protokół
(987)
PROTOKÓŁ NR LXVII
(987)
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
(987)
PROTOKÓŁ NR 63
(987)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(986)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji rozwoju wsi oraz komisji komunalno-finansowej
(986)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
(986)
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
(986)
Protokół nr V/2007
(986)
Protokół Nr LIV / 2002
(986)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) na terenie Gminy Września w 2014 roku
(986)
Protokół nr 24
(986)
Uchwała Nr 32
(986)
Protokoły z komisji Doraźnej
(986)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 listopada 2012 roku
(985)
Uchwała Nr 128
(985)
Uchwała Nr 55
(985)
Protokół nr XXXII/2005
(985)
2011 rok
(985)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(985)
Uchwała Nr XIV/191/2008
(985)
Ogłoszenie naboru na stanowisko księgowy w Wydziale Księgowości
(985)
Przedmiot działalności i kompetencje
(984)
PROTOKÓŁ NR 26
(984)
Uchwała Nr 50
(984)
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(984)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(984)
Działalność charytatywna
(984)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wrześni
(984)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010 roku
(983)
UCHWAŁA Nr XXVII/358/2009
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(983)
Uchwała Nr 84
(983)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2013 roku
(983)
Uchwała Nr 103
(983)
Ogłoszenie
(983)
Protokół nr 11
(983)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(982)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(982)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(982)
Protokół nr 9
(982)
Odpowiedzi na pytania - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Pakszynek dz. 36 i 71/2
(982)
Uchwała Nr 59
(982)
Świadczene usług pocztowych na rzecz Gminy Września - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
(982)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14
(981)
PROTOKÓŁ nr 45
(981)
UCHWAŁA NR 86
(981)
Informacja o wyborze ofert na utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę oraz montaż zewnętrznych urządzeń fitness we Wrześni
(981)
Protokół
(981)
Protokół nr III/2006
(981)
UCHWAŁA NR 76
(980)
Uchwała Nr 33
(980)
Uchwała Nr 35
(980)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisją rozwoju wsi
(980)
Protokół nr XXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
(979)
Zarządzenie nr 256/2012
(979)
Protokół nr VII/2007
(979)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(979)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(978)
Protokół nr 26
(978)
Protokół nr 18
(978)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(977)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(977)
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(977)
Odpowiedź na pytanie - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Otoczna
(977)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(977)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we W
(976)
Uchwała Nr XI/143/2012
(976)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(976)
Uchwała nr VIII/66/03
(975)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(975)
Ogłoszenie
(975)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania (transmisji) danych
(975)
Protokół
(974)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(974)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(974)
Protokół Nr 54
(973)
PROTOKÓŁ NR 70
(973)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(973)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
(972)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2013 r.
(972)
Sprawozdania finansowe za 2011r
(972)
Protokół 60
(972)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Paderewskiego
(972)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21 maja 2013 roku
(971)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni i projektowanej obwodnicy drog
(971)
Protokół nr XLII/2006
(971)
Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu W-22 - modyfikacja siwz (zał. nr 1 i zał. nr 2)
(971)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(971)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
(971)
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012r
(971)
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
(971)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 13 czerwca 2013 roku
(971)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(971)
Uchwała nr III/13/2002
(970)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(970)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(970)
Uchwała Nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020
(970)
Uchwała nr XXXIV/452/2010
(970)
Uchwała Nr 37
(970)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(970)
Uchwała Nr 41
(969)
PROTOKÓŁ NR 64
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.
(969)
Protokół 5
(969)
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(969)
Sprawozdania za IV kwartał 2011r
(969)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
(969)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(968)
Zarządzenie nr 251/2012
(968)
Uchwała Nr XX/266/2013
(968)
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
(968)
Unieważnienie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drewna użytkowego tartacznego
(968)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
(967)
Uchwała Nr 115
(967)
Uchwała Nr 89
(967)
Protokół Nr LII / 2002
(966)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2014 roku
(966)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi oraz komisji edukacji
(966)
Uchwała Nr 56
(966)
Sprawozdania za I kwartał 2012
(966)
Uchwała Nr 109
(966)
Uchwała Nr V/65/2011
(966)
Protokół ze wspólnego poseidzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(965)
Uchwała Nr 93
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(965)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ul. Reymonta we Wrześni (prawa strona od ul. Szerokiej)
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej z 23 kwietnia 2008 r.
(965)
PROTOKÓŁ NR LXIX
(965)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(964)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(964)
Uchwała Nr 318
(964)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
(964)
Uchwała Nr 66
(964)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
(964)
PROTOKÓŁ NR LX
(963)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(963)
U C H W A Ł A Nr 62
(962)
Uchwała Nr 102
(962)
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Wrześni
(962)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2014 r.
(962)
Uchwała Nr 24
(962)
Uchwała Nr 78
(961)
Uchwała Nr 28
(961)
Uchwała Nr XV/190/2012
(961)
Protokół nr 8
(961)
Protokół z I wspólnego posiedzenia komisji V kadencji
(960)
UCHWAŁA NR 73
(959)
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku
(959)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(958)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(958)
Uchwała Nr 36
(958)
Protokół 5
(958)
Zarządzenie nr 0050.1.64.2013
(958)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodnika w ul. Batorego we Wrześni na odc. od wjazdu na parking Mikromy do wjazdu na teren hurtowni Wesołek
(957)
Zarządzenie Nr 160/2010
(957)
Uchwała nr VIII/120/2015
(957)
Protokół LXVIII
(956)
Remont pomieszczenia kuchennego w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
(956)
Uchwała Nr 21
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(956)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(956)
Ogłoszenie
(956)
Uchwała Nr 104
(956)
Uchwała Nr 319
(956)
PROTOKÓŁ NR LXV
(955)
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(955)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(955)
Ogłoszenie
(955)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
(954)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(954)
Protokół Nr IX / 2003
(954)
Modyfikacja SIWZ - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY (II przetarg)
(954)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo
(954)
Ogłoszenie
(953)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej we Wrześni
(953)
Uchwała Nr XI/167/2012
(953)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 marca 2014 r.
(952)
Budowa placu zabaw przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(952)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(952)
UCHWAŁA NR 325
(952)
Protokół nr 52
(952)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(952)
Protokół nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
(951)
Protokół nr XXXIX/2006
(951)
Odpowiedzi na pytania: Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Gminy Września w 2014 roku
(951)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu kontroli dostępu w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”
(951)
Protokół nr 73
(951)
Zarządzenie nr 214/2012
(951)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy
(951)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(950)
Uchwała Nr V/54/2015
(950)
ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
(950)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Za Parkiem w Gutowie Małym gm. Września
(950)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(950)
Uchwała Nr XX/261/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(950)
Aktualizacja PGO, POŚ oraz prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ dla Gminy Września
(950)
Uchwała Nr 100
(950)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(949)
Uchwała Nr 123
(949)
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"
(949)
Uchwała Nr 121
(948)
UCHWAŁA NR XXXI/292/05
(948)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: część 1 - chodnik w ul. Sądowej we Wrześni, część 2 - chodnik w ul. Miłosławskiej we Wrześni
(948)
Uchwała Nr 114
(948)
Godziny otwarcia dla korzystajacych, cennik usług
(948)
Protokół nr 9
(948)
Obwieszczenie
(948)
U C H W A Ł A Nr 327
(947)
Uchwała Nr 146
(947)
Informacja o wyborze oferty na budowę chodnika w ul. Matejki we Wrześni (lewa strona od ul. Kosynierów w kierunku ul. Szosa Witkowska)
(947)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(947)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września
(947)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Antoniego Gendka we Wrześni
(947)
Protokół LXXIX
(947)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(947)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie i konserwacje kanalizacji deszczowej miejskiej we Wrześni
(947)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(947)
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
(947)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Psary Polskie
(946)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
(946)
Uchwała Nr 148
(946)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(946)
Protokół 6
(946)
Protokół 20
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(945)
Uchwała Nr III/34/2010
(945)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(945)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(944)
Protokół
(944)
Uchwała Nr XV/197/2012
(944)
Bieżące remonty cząstkowe chodników w Gminie Września w 2012 roku
(944)
Budowa pieców kaflowych stałopalnych w lokalach socjalnych budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni
(943)
Informacja o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2013 r.
(942)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(942)
Protokół LXXIII
(942)
Utwardzenie placów do gry w mini-koszykówkę we Wrześni oraz Chociczy Małej
(942)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 października 2013 r.
(942)
Powszechny Spis Rolny (PSR 2010) 1 września - 31 października 2010 r.
(942)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi oraz parkingów w części 2 dotyczacej budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
(941)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU
(941)
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(941)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(941)
Uchwała Nr XXXII/382/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 r.
(941)
Uchwała Nr VI/91/2011
(941)
2010 rok
(941)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
(941)
Sprawozdanie roczne budżetu UMiG za rok 2005
(941)
Odpowiedzi na pytania - Zakup komputerów (zestawy),materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(941)
Zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(941)
Uchwała Nr 105
(941)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2013 r.
(940)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w m. Kleparz gm. Września
(940)
Obwieszczenie
(940)
Uchwała nr XXXV/338/05
(940)
Uchwała Nr 320
(940)
PROTOKÓŁ NR 90
(939)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(939)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obłaczkowo
(939)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
(939)
Modyfikacja SIWZ (3) - Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Urzędu Stanu Cywilnego
(939)
Uchwała Nr 111
(938)
Uchwała nr 79
(938)
Ogłoszenie
(938)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku
(937)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - budowa drogi dojazdowej do terenów AG w miejscowości Sokołowo km 0+ 000,00 do km 0 + 084,00
(937)
Uchwała nr XXIV/225/04
(937)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(937)
Uchwała Nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(936)
Ogłoszenie
(936)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
(935)
Protokół nr 15
(935)
Zarządzenie nr 234/2012
(935)
Protokół 3
(934)
Uchwała Nr 26
(934)
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2014 roku
(934)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
(934)
Uchwała Nr 63
(934)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2013 r.
(934)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 września 2009 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(934)
Protokół nr IV/2006
(933)
Informacja o wyborze najkorzsystniejszej oferty na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2012 roku
(933)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2014 roku
(933)
Protokół LXIX
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(933)
Protokół nr XXII/2004
(933)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z porzebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z pzreznaczeniem na siedzinbę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe
(933)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(933)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(933)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 września 2012 r.
(933)
UCHWAŁA NR 77
(932)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(932)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 17 kwietnia 2014 r.
(931)
PROTOKÓŁ NR 27
(931)
Protokół nr 12
(931)
Protokół nr XXVII/2004
(930)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(930)
Protokół
(930)
UCHWAŁA Nr XX/270/2008
(930)
2011 rok
(930)
PROTOKÓŁ NR 88
(930)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.
(929)
UCHWAŁA Nr XXVIII/367/2009
(929)
Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.
(929)
Uchwała Nr XII/172/2012
(929)
2011 rok
(929)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(929)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(929)
Zarządzenie nr 198/2012
(929)
PROTOKÓŁ NR 3
(929)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. - BUDOWA STACJI ZGAZOWANIA TLENU
(928)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla UMIG we Wrześni
(928)
Ogłoszenie
(928)
Sprawozdania za II kwartał 2011r
(928)
Uchwała Nr 23
(928)
Protokół Nr IV / 2003
(928)
PROTOKÓŁ Nr 82
(928)
Informacja o wynku naboru na kandydata na stanowisko pracy - Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
(927)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(927)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych, ulic Kosynierów, Powstańców Wlkp. i Wojska Polskiego we Wrześni ”.
(927)
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
(926)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(925)
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złwraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku
(925)
Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
(925)
Protokół
(925)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(924)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(924)
UCHWAŁA NR 70
(924)
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(924)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(924)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczononym na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Września w 2014 roku
(924)
Ogłoszenie
(924)
Protokół nr XXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(924)
Zarządzenie nr 122/2010
(924)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(924)
Zarządzenie nr 170/2012
(924)
U C H W A Ł A Nr 81
(924)
Protokół 15
(923)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach należących do Gminy Września
(923)
Dostawa mięs i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
(923)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(923)
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(923)
U C H W A Ł A Nr 82
(923)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 stycznia 2011 r.
(923)
Uchwała nr XLI/414/06
(922)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 23 października 2013 r.
(922)
Decyzja nr 348/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(922)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(922)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(922)
Uchwała nr VI/91/07
(922)
Protokół LXVII
(922)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku
(922)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(921)
2011 rok
(921)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 8 maja 2014 r.
(921)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(921)
Ogłoszenie
(921)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(921)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.
(921)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(921)
Protokół nr II/2006
(920)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 9 grudnia 2014 r.
(920)
PROTOKÓŁ NR 8
(920)
Protokół LXII
(920)
Rocznik 2017
(919)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2011 r.
(919)
PROTOKÓŁ NR 15
(919)
Uchwała nr 92
(918)
Obwieszczenie
(918)
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
(918)
Uchwała Nr V/45/03
(918)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(918)
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
(918)
Uchwała Nr 145
(918)
Remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka - Żerniki (do granic Gminy)
(918)
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
(917)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym
(917)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(917)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(917)
Obwieszczenie
(917)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(917)
Protokół Nr 58
(917)
Uchwała Nr 25
(917)
Protokół nr 20
(916)
Uchwała Nr 143
(916)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012r
(916)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(915)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(915)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 210 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(915)
Uchwała nr XXXV/344/05
(915)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
(915)
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(914)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - odpowiedzi na pytania
(914)
Protokół 63
(914)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę instniejącego parkingu przy placu Św. Stanisława w m. Września
(914)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(914)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(914)
Odpowiedź na pytanie - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodociągowej i przyłączy w m. Marzenin wraz z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego SUW w Marzeninie
(914)
Pomoc publiczna w 2005 roku
(913)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2012 roku
(913)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 20 września 2011 r.
(913)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(912)
Uchwała nr VI/91/07
(912)
UCHWAŁA NR XLVII/315/01
(912)
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2006 r.
(912)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku
(912)
2012 rok
(912)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(912)
2010 rok
(912)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(911)
Protokół LXX
(911)
rok 2013
(910)
Uchwała Nr 125
(910)
Uchwała Nr 110
(910)
Uchwała Nr XXXIV/464/2010
(909)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosynierów we Wrześni
(909)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
(909)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(909)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2011 r.
(909)
UCHWAŁA Nr XXIII/311/2009
(909)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(909)
Protokół 13
(909)
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Września
(908)
Uchwała Nr XV/187/2012
(908)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(908)
Uchwała Nr 19
(908)
MODYFIKACJA SIWZ - Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(908)
Protokół 5
(908)
ORDO Poznań
(907)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisi Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(907)
PROTOKÓŁ NR 72
(907)
Uchwała nr XX/182/04
(907)
Zasady funkcjonowania, spsoby załatwiania spraw
(906)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2014 roku
(906)
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
(905)
PROTOKÓŁ Nr 17
(905)
Uchwała Nr 101
(905)
Uchwała Nr 1
(905)
UCHWAŁA Nr XXV/348/2009
(905)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(905)
UCHWAŁA Nr XVII/229/2008
(905)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r
(905)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej i Komisji Edukacji z 28 marca 2014 r.
(905)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej we Wrześni oraz na budowę chodnika w ul. Piastów we Wrześni
(904)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
(904)
Uchwała Nr 124
(904)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące czyszczenie, konserwację i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku
(904)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
(903)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 10 marca 2014 r.
(903)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
(903)
Budowa placu zabaw i zewnętrznej siłowni w Gminie Września - odpowiedzi na pytania
(903)
Uchwała Nr 9
(903)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 maja 2014 r.
(903)
Uchwała Nr 17
(903)
Protokół 1
(902)
Uchwała nr II/30/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2015 - 2020
(902)
Protokół 4
(902)
Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
(902)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(902)
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
(901)
Uchwała Nr XLIII/429/06
(901)
Uchwała Nr 13
(901)
Odpowiedzi na pytania - Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Osowo gm. Września
(901)
Protokół LXXX
(901)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r
(901)
UCHWAŁA NR IX/119/2011
(901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 28 listopada 2012 r.
(901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(901)
Uchwała Nr 16
(901)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(901)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
(900)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(900)
Uchwała Nr XVII/220/2012
(900)
UCHWAŁA NR LV/358/2002
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(900)
Uchwała Nr VII/226/2008
(900)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(900)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 12 listopada 2013 r.
(899)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(899)
UCHWAŁA Nr XXVII/361/2009
(899)
Zarządzenie nr 31/2012
(899)
PROTOKÓŁ NR 81
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(899)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(898)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
(898)
Świetlna dekoracja świąteczna Miasta i Gminy Września
(898)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
(898)
UCHWAŁA NR 313
(897)
UCHWAŁA NR 321
(897)
Uchwała Nr 34/17/0954/2008
(897)
Uchwała nr XI/108/03
(897)
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Gminy Września
(896)
PROTOKÓŁ NR 68
(896)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(896)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(896)
Protokół nr 17
(896)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
(896)
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
(896)
Uchwała Nr 5
(895)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont Kopca Kosynierów w Sokołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
(895)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(895)
Protokół LXXXIV
(895)
Uchwała nr XXXII/308/05
(895)
Protokół LXI
(894)
Protokół 6
(894)
Uchwała Nr 142
(894)
Protokół nr XXXI/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 31 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(894)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku komunalnym, lokalach socjalnych i świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej
(894)
Odpowiedź na pytanie - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów dla potrzeb pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Września
(893)
Uchwała Nr XLVII/318/01
(892)
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dostawę papieru biurowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
(892)
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(892)
UCHWAŁA Nr XIX/251/2008
(892)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 września 2011 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(892)
UCHWAŁA NR IV/43/2011
(892)
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym drogi serwisowej wzdłuż DK nr 92 – ul. Objazdowa we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(892)
Protokół nr 45
(892)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji i komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(891)
Protokół nr 16
(891)
Uchwała Nr 329
(891)
Modyfikacja SIWZ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni
(891)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(891)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(891)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 grudnia 2012 r.
(891)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(891)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Września przy Zalewie Lipówka etap I - oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu spacerowego nad Zalewem Lipówka od strony ul. Świętokrzyskiej we Wrześni ...
(891)
Uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(890)
Zarządzenie nr 220/2012
(890)
UCHWAŁA NR LVII /376/02
(890)
Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywacji kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(890)
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
(890)
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(889)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2012/2013"
(889)
Transport autokarowy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami podczas letnich zajęć w Wakacyjnych Świetlicach Środowiskowych w Gminie Września
(889)
Informacja ow yborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(889)
Obwieszczenie
(889)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(889)
Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
(889)
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(888)
Uchwała Nr 20
(888)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(888)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(888)
Uchwała Nr XXXI/356/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 r.
(888)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.
(888)
Uchwała Nr 11
(888)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
(887)
Uchwała nr VIII/72/03
(887)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 lutego 2014 r.
(887)
Uchwała Nr X/129/2011
(887)
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(887)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(887)
Uchwała Nr XI/135/2012
(886)
Sprawozdania za III kwartał 2011r
(886)
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w III kwartale roku 2008
(885)
UCHWAŁA NR XI/156/2007
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(885)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(885)
Uchwała Nr SO-0951/11/P/5/2011/Ko
(885)
PROTOKÓŁ NR 37
(884)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(884)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(884)
Informacja Starosty Wrzesińskiego
(884)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(884)
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2014 roku
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(884)
Ogłoszenie
(884)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 5 lutego 2015 r.
(884)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(884)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(883)
Ogłoszenie
(883)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(883)
Uchwała Nr 323
(883)
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
(883)
PROTOKÓŁ NR 20
(883)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu sanitariatów uczniowskich oraz sanitariatu dla personelu w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(883)
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w Gminie Września
(883)
Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
(883)
Protokół 2
(883)
Wyjaśnienia SIWZ (1) - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni Kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich, kanalizacja sanitarna – rurociągi do granic nieruchomości prywatnych Kanalizacja sanitarna
(883)
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komiji Komunalno - Finansowej, Komisji edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(882)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
(882)
Uchwała nr SO-0951/3/P/5/Ko/2013
(882)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(882)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(881)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(881)
Uchwała Nr XV/198/2012
(881)
Uchwała nr XIII/137/03
(881)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
(880)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
(880)
Protokół LXXXI
(880)
Uchwała nr V/45/07
(880)
Modyfikacja SIWZ - Zakup materiałów drogowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Września
(880)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(880)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2014 roku
(879)
Protokół nr XVII/2003
(879)
Obwieszczenie
(879)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(878)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w latach 2014 -2015 w budynkach Ratusza, Urzędu Satnu Cywilnego, OPS-u, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni oraz sa
(878)
Uchwała Nr 147
(878)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni (przetarg nr 2)
(878)
Uchwała Nr 324
(878)
UCHWAŁA Nr XI/143/07
(877)
Uchwała Nr 6
(877)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Piastów we Wrześni ( II postępowanie )
(877)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(877)
PROTOKÓŁ NR 71
(877)
Uchwała Nr 67
(876)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 22 kwietnia 2014 r.
(876)
Uchwała nr VII/104/07
(876)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(876)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(875)
Uchwała Nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2013 rok
(875)
Uchwała Nr 14
(875)
Protokół nr 15
(875)
PROTOKÓŁ NR 29
(875)
ZARZĄDZENIE Nr 230/2013
(874)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2014 roku
(874)
Uchwała Nr 122
(874)
UCHWAŁA NR XVIII/238/08
(874)
PROTOKÓŁ Nr 25
(874)
Protokół z XXV/2013 z nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 26 listopada 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
(874)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni
(874)
Protokół ze wspólnegoposiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej, Komisji Rozowju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(874)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
(874)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni.
(874)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Makowej w Przyborkach
(873)
UCHWAŁA Nr XIV/197/08
(873)
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2015 roku
(873)
Uchwała SO- 0951/160/17/2007
(873)
UCHWAŁA Nr XXIX/386/2009
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(873)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(873)
Protokół LXXVII
(873)
Uchwała nr XX/181/04
(873)
Odpowiedzi na pytanie - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni - lewa strona od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego
(872)
Uchwała nr XII/118/03
(872)
Protokół 14
(872)
ZARZĄDZENIE Nr 184/2013
(872)
Uchwała Nr XXIII/293/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 r.
(872)
Uchwała nr SO-0951/12/5/Ko/2012
(872)
2011 rok
(872)
Przebudowa chodnika w miejscowości Chwalibogowo w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo
(872)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(872)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
(872)
OGŁOSZENIE
(872)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
(871)
Ogłoszenie
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku połozonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formie "zaprojektuj i wybuduj"
(871)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Września "Akcja zima 2013/2014"
(870)
UCHWAŁA Nr XXVIII/381/2009
(870)
Uchwała nr VIII/64/03
(870)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odwodnienie wykopu trasy rurociągu kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni za pomocą systemu pompowe
(870)
Uchwała nr XL/398/2006
(870)
Uchwała nr XLIV/443/06
(869)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
(869)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(869)
2012 rok
(868)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(868)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012r
(868)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(868)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej oświetlenia ul. Działkowców we Wrześni oraz drogi od ul. Działkowców do m. Białężyce
(867)
UCHWAŁA Nr XIX/249/2008
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 14 maja 2013 roku
(867)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(867)
Uchwała nr XI/101/03
(867)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(867)
Unieważnienie postępowania na przebudowę klatki schodowej oraz budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(866)
UCHWAŁA NR 314
(866)
PROTOKÓŁ NR 39
(866)
Zarządzenie nr 169/2010
(866)
PROTOKÓŁ NR 48
(866)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Psary Polskie
(866)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w 2013 roku
(866)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2012 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - BUDOWA BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO
(866)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej w latach 2013-2015
(865)
Uchwała nr III/36/06
(865)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.
(865)
2012 rok
(865)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(865)
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
(865)
Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji kierownika projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(865)
Zarządzenie nr 145/2012
(864)
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
(864)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20
(864)
Uchwała nr III/25/06
(863)
Zarządzenie nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2013
(863)
Zarządzenie nr 159/2012
(863)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(863)
Uchwała nr XLI/412/06
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(863)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2013 r.
(863)
PROTOKÓŁ NR 12
(862)
Uchwała Nr 317
(862)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(862)
Uchwała nr VIII/70/03
(861)
Protokół nr 9
(861)
UCHWAŁA Nr XII/173/2008
(860)
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
(860)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
(860)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi
(860)
UCHWAŁA NR XXII/284/2009
(860)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(859)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II)
(858)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy Rynek 20 we Wrześni
(858)
Wyjaśnienia SIWZ (4) - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG - w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(858)
Uchwała nr XXVII/256/04
(858)
Zarządzenie nr 124/2012
(858)
Uchwała nr 326
(858)
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
(858)
Uchwała nr VI/69/07
(857)
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
(857)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(857)
Uchwała nr XL/390/06
(857)
Uchwała Nr 15
(857)
UCHWAŁA Nr XXIV/327/2009
(857)
Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ronda w ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(856)
Uchwała SO.-0951/159/17/2007
(856)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2011/2012"
(856)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
(856)
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
(855)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(855)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września
(855)
UCHWAŁA NR 4
(855)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach
(854)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010 roku
(854)
Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego w miejscowości Otoczna gm. Września
(854)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(854)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(854)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji
(854)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(854)
Uchwała nr VII/104/07
(853)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - z dnia 8 grudnia 2011 r . o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(853)
Protokół nr 63
(853)
Remont wraz z modernizacją pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni
(853)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej Psary Małe
(853)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(853)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Sikorskiego we Wrześni
(852)
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
(851)
UCHWAŁA Nr XXVIII/362/2009
(851)
Uchwała nr XXVI/324/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku
(851)
Zarządzenie nr 68/2012
(851)
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(850)
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
(850)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstawa procesowego w postępowaniu o zwrot nad
(850)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Kilińskiego we Wrześni
(850)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
(850)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2014 r.
(849)
Uchwała nr So-951/9/P/5/Ko/2012
(849)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(849)
UCHWAŁA NR 10
(849)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(849)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej
(849)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(848)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 900 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
(848)
Uchwała nr XLIV/437/06
(848)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z budową wiatrołapu
(848)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż oraz uruchomienie aktywnej bariery podczerwieni w archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Rynek 20.
(848)
Rok 2013
(847)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Świadczenie usług operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(847)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(847)
UCHWAŁA Nr XXVIII/364/2009
(847)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
(847)
2010 rok
(846)
Przebudowa pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(846)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. - BUDOWA DRÓG GMINNYCH – ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(846)
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
(846)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(846)
UCHWAŁA Nr XIX/250/2008
(845)
Uchwała nr IV/36/02
(845)
WYJAŚNIENIA SIWZ- Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwujania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(845)
Protokół 19
(845)
DECYZJA nr 653/2013
(845)
Protokół 4
(844)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(844)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(844)
Uchwała Nr XIV/183/2012
(843)
Informacja o unieważnieniu postępowania na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(843)
Odpowiedzi na pytania - Dostawa plecaków dla uczestników XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz worków dla uczestników biegu rekreacyjnego we Wrześni
(843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2014 r.
(843)
PROTOKÓŁ NR 34
(843)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(843)
Uchwała nr XXXIX/383/2006
(842)
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej - nakładka asfaltowa od Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92
(842)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej - 3-go Maja - Opieszyn - Kościuszki we Wrześni
(842)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2011 r.
(842)
Ogłoszenie
(842)
Uchwała Nr VI/77/2015
(841)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 listopada 2009 r .
(841)
Zarządzenie nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(840)
UWAGA MODYFIKACJA SIWZ - Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku
(840)
UCHWAŁA Nr XXV/331/2009
(840)
Uchwała Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(840)
PROTOKÓŁ NR 31
(839)
Uchwała nr XLI/415/06
(839)
Uchwała nr XII/115/03
(839)
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
(839)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW
(839)
OBWIESZCZENIE
(839)
Protokół nr 10
(838)
Protokół nr XXXIV/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 16 września 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(838)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI szkół podstawowych Gminy Września
(838)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(838)
Uchwała Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
(838)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI
(838)
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie
(838)
Uchwała Nr SO-0951/9/D/5/2011/KO
(837)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, z 26 listopada 2013 r.
(837)
Uchwała nr XXVIII/261/04
(837)
Świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(837)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(837)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 05 czerwca 2011 r.
(837)
Uchwała nr II/7/2002
(836)
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi
(836)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(836)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102.000 litrów dla Zespołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz światlicy wiejskiej w Gozdowie
(836)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
(836)
Protokół 21
(835)
Informacja o wyborze oferty na zbycie należących do Gminy Września akcji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A.
(835)
UCHWAŁA NR IX/144/2015
(835)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 28 stycznia 2015 r.
(835)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 maja 2011 r.
(834)
GRUZPOL Kamil Cieśla
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
(834)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(834)
Protokół
(834)
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w łącznej ilości 102 000 litrów dla Zepołu Szkół w Otocznej, Marzeninie oraz świetlicy wiejskiej w Gozdowie
(834)
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r.
(834)
Protokół LXXXIII
(834)
UCHWAŁA NR XI/138/2007
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 21 maja 2014 r.
(833)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraqficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"
(833)
Uchwała nr II/9/2002
(833)
Protokół 24
(833)
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
(833)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 10 lutego 2014 r.
(833)
Uchwała nr XXII/204/04
(832)
Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2010
(832)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 lutego 2012 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę BUDYNKU WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO.
(832)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Marzeninie – projekt pn. „plac trzech bogiń” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2
(832)
Rok 2014
(832)
Zarządzenie nr 112/2012
(832)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
(832)
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
(831)
PROTOKÓŁ NR 65
(831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2014 roku
(831)
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w 2014 roku
(831)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznych na terenie Miasta i Gminy Września oraz budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
(831)
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
(831)
Uchwała Nr XVII/224/2012
(831)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(830)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
(830)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych na potrzeby Urządu Miasta i Gminy Września
(830)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(830)
Zarządzenie nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(830)
Odpowiedzi na pytania (2) - Budowa linii oświetlenia drogowego w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(830)
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2014r
(829)
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013r
(829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(829)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
(828)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(828)
Protokół nr 17
(828)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(828)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(828)
Uchwała nr XXXIV/337/05
(828)
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
(828)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją projektu pn. "Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni
(827)
UCHWAŁA Nr XXIX/382/2009
(827)
WYJAŚNIENIA SIWZ - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy
(827)
Uchwała Nr XI/144/2012
(827)
Informacja o wyborze oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni
(826)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września
(826)
rok 2012
(826)
UCHWAŁA NR IV/46/2011
(826)
UCHWAŁA Nr XXVI/351/2009
(825)
Uchwała 1/SO-5/08/Ko
(825)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę mobilnej sceny estradowej dla Urzędu Miasta i Gminy Września
(825)
UCHWAŁA NR 315
(825)
rok 2010
(825)
Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Armii Poznań we Wrześni
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(825)
Uchwała Nr I/21/2014
(825)
Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy w Referacie Księgowości Oświatowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji i Komisji Komunlano - Finansowej z 8 grudnia 2011 roku.
(825)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Komunalo - Finansowej, Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 23 września 2013 r.
(825)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otocznej
(825)
ZARZĄDZENIE Nr 207/2005
(824)
UCHWAŁA Nr VI/67/07
(824)
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
(824)
Protokół Nr 22
(824)
Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
(824)
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
(823)
Uchwała Nr XVI/211/2008
(823)
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w 2012 roku
(823)
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
(823)
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
(823)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji rozwoju wsi
(823)
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
(823)
Ogłoszenie
(823)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(823)
Uchwała nr XXXII/306/05
(823)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni
(822)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Jagodowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(822)
Protokół nr IV/2015 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 stycznia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(822)
Uchwała Nr SO-0951/II/7/5/Ko/2010
(822)
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
(821)
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
(821)
Protokół 11
(821)
Uchwała nr IV/45/2011
(821)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(821)
Protokół 1
(821)
Uchwała nr XV/146/03
(820)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie telewizora w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(820)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 i zjazdów przy ul. Objazdowej we Wrześni
(820)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 9 czerwca 2014 r.
(820)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(819)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ( Ul. FABRYCZNA 14, 62-300 WRZEŚNIA )
(819)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Edukacji z dnia 12 grudnia 2013 r.
(819)
Uchwała Nr V/69/11
(819)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
(819)
Informacja o unieważnieniu postępowania na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(819)
Zarządzenie nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(819)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych – wlot ulicy zlokalizowanej między ul. Sądową a Szkolną do ulicy Szkolnej”.
(819)
UCHWAŁA NR XXII/285/2009
(818)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Poznań we Wrześni
(818)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej
(818)
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(818)
Uchwała nr XXXVIII/371/05
(818)
UCHWAŁA Nr VI/65/07
(818)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2014 r.
(818)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy 3-go Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ul. Legii Wrzesińskiej-Opieszyn-Kościuszki do ul. Chopina
(818)
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
(818)
Zarządzenie nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(817)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
(817)
Uchwała nr XII/114/03
(817)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(817)
Protokół nr XIII/2012 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(816)
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” ( II postępowanie)
(816)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Koralowej i Szafirowej we Wrześni
(816)
ZARZĄDZENIE Nr 340/2007
(815)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(815)
Uchwała nr XXXVI/362/05
(815)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(815)
Zarządzenie nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
(814)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(814)
Uchwała Nr XVII/226/2012
(813)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(813)
Uchwała nr 312
(813)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(812)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu
(812)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2014 r.
(812)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(811)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(811)
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
(811)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją i przebudową rowów melioracyjnych w 2014 roku
(810)
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
(810)
ZARZĄDZENIE NR 72/2015
(810)
Uchwała Nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z 22 marca 2013 r.
(810)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją rowu melioracyjnego WR-10
(810)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomnika na grobie ofiar niemieckich nalotów z 1939 roku usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
(809)
UCHWAŁA Nr VI/64/07
(809)
Zarządzenie nr 103/2012
(809)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(809)
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(808)
Uchwała nr XII/112/03
(808)
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
(808)
Uchwała Nr V/66/2011
(808)
Uchwała nr XXXV/351/05
(807)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo
(807)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(807)
Sprzwozdania budżetowe za II kwartał 2013r
(807)
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
(807)
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
(807)
2013 rok
(807)
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
(807)
Informacja o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września
(807)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni
(806)
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni (na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej)
(806)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
(806)
UCHWAŁA Nr XV/200/08
(806)
ZARZĄDZENIE NR 220/2013
(805)
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013r
(805)
UCHWAŁA Nr XVIII/239/08
(805)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż centrali telefonicznej i konfigurację z istniejącą centralą telefoniczną w Urzędzie Miasta i Gminy Września
(805)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowe
(805)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(805)
Protokół nr 30
(804)
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
(804)
Uchwała nr XI/99/03
(804)
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
(804)
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
(804)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM /kat. obiektu XXV/ we Wrześni, rejon ul. Kościuszki,
(804)
Protokół nr 13
(804)
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
(803)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(803)
UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku
(803)
UCHWAŁA Nr XIX/267/2008
(803)
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(803)
Uchwała nr SO-0952/34/5/Ko/2012
(803)
Informacja o wyborze oferty na dostawę energii cieplnej i eksploatację kotłowni zlokalizowanych przy Zespołach Szkół Gminy Września
(803)
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy
(802)
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
(802)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(802)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września
(802)
Uchwała nr XLIII/424/06
(801)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg publicznych oraz parkingów wraz z pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września"
(801)
ZARZĄDZENIE Nr 222
(801)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 roku
(801)
Obwieszczenie
(801)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(800)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego we Wrześni w ul. 68 Pułku Piechoty, Owocowej i Parkowej oraz nad innymi robotami elekrtycznymi
(800)
Uchwała nr XLIII/425/06
(800)
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
(799)
Uchwała Nr XXII/283/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku
(799)
2010
(799)
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”: część 1 - inspektor branży drogowej, część 2 -ins
(799)
EKO-TOM S.J. Turguła
(799)
Protokół nr V/2015 z eseji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyla się 19 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(799)
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
(798)
Uchwała nr XXXII/307/05
(798)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2014 r. - pozwolenie na budę sieci kanalizacji sanitarnej – etap I a
(798)
Uchwała nr XXXII/310/05
(798)
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Września w 2012 roku
(798)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 1 marca 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(798)
Uchwała Nr 39/SO-5/D/2009/Ko
(797)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(797)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej nr 404536P Chociczka-Żerniki (do granic gminy)
(797)
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego WIEŚCI z RATUSZA
(796)
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
(796)
Informacja o wystąpieniach w 2016 roku
(796)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
(796)
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
(795)
UCHWAŁA Nr XXVII/252/2009
(795)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsiz 9 czerwca 2014 r.
(795)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę infrastruktury teleinformatycznej wraz z dostawą zestawów komputerowych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
(795)
Uchwała nr XXXIII/323/05
(795)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
(795)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(795)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(794)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(794)
Protokół z IX z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(794)
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(794)
OGŁOSZENIE
(794)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
(794)
Obwieszczenie starosty wrzesińskiego z dnia 19 września 2014 r.
(793)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark gm. Września
(793)
UCHWAŁA nr VI/82/07
(793)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 15 września 2014 r.
(793)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(793)
Uchwała nr XL/388/06
(793)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów
(793)
Uchwała Nr XX/270/2008
(792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2010 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
(792)
Ogłoszenie
(792)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2014 r.
(792)
Zarządzenie nr 62 / 2003
(791)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(791)
Unieważnienie postępowania dotyczącego wycinki i nasadzeń drzew na terenie miasta Wrześni
(791)
Uchwała nr III/14/2002
(791)
UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 lutego 2015 r.
(791)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Września za I kwartał roku 2010
(791)
Uchwała nr III/15/2002
(791)
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
(791)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 11 grudnia 2014 r.
(791)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku od Wrześni do Gonic wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(791)
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 22 maja 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(790)
Uchwała Nr V/64/11
(790)
Ogłoszenie
(790)
Opracowanie dokumentacji projektowej odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych WR-6, WR-6a oraz WR-12 od granicy Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) do Wielkiego Rowu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Uzbrojenie strat
(790)
Przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(790)
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 4 marca 2015 r.
(789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Otocznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(789)
Uchwała Nr XLIX/327/2001
(789)
Protokół 10
(789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli biurowych dla budynku położonego przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(789)
Uchwała nr XXXIV/454/2010
(789)
2010 rok
(789)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej, chodnika i drogi
(789)
Informacja o unieważnieniu postępowania na przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn-Harcerska we Wrześni
(788)
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Obłaczkowo
(788)
Uchwała nr XLVIII/321/2001
(788)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
(788)
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi,komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej
(788)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(787)
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(787)
Uchwała Nr 45/SO-5/P/2009/Ko
(787)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
(787)
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
(787)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
(786)
Uchwała Nr XVII/225/2012
(786)
Uchwała nr XLIV/443/06
(786)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.
(786)
UCHWAŁA Nr XXV/343/2009
(786)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(786)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową
(786)
Uchwała nr XXXV/341/05
(786)
Uchwała nr XXXIII/334/05
(786)
Zarządzenie nr 215
(786)
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
(785)
Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu
(785)
Uchwała nr VIII/65/03
(785)
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
(785)
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 r.
(785)
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku - wyjaśnienia siwz
(785)
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013r
(785)
Protokół 7
(785)
Uchwała Nr XLIX/325/2001
(784)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie seansów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi z terenu Gminy Września
(784)
UCHWAŁA nr XLIX/332/01
(784)
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2014 r.
(783)
UCHWAŁA Nr III/22/2010
(782)
Obwieszczenie
(782)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
(781)
Protokół nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
(781)
Budowa obiektu wystawowego - kolejki wąskotorowej z torowiskiem i elementami małej architektury we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(781)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2010 r. o wydanej decyzji
(781)
UCHWAŁA Nr XXVIII/365/2009
(781)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2015 r.
(781)
Letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w Gminie Września
(781)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z 26 czerwca 2014 r.
(780)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(780)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
(780)
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
(779)
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy Września oraz jednostek organizacyjnychUMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej
(779)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(779)
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej
(778)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2010 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
(778)
Modyfikacja (zmiana) treści SIWZ - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Jana Pawła II, Rynek, Sienkiewicza - „CENTRUM”
(778)
Uchwała Nr XV/191/2012
(778)
UCHWAŁA Nr XXIV/318/2009
(778)
Uchwała Nr XVII/229/2012
(778)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(777)
Obwieszczenie
(777)
Uchwała Nr XVI/214/2012
(777)
Informacja o wyborze oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
(776)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2014-2015
(776)
Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
(776)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego we Wrześni
(775)
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 16 lutego 2015 r.
(775)
ZARZĄDZENIE NR 307/2014
(775)
2011 rok
(775)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu inwestycyjnego WIEŚCI Z RATUSZA
(775)
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2
(774)
UCHWAŁA NR XII/167/08
(774)
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
(773)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do Gimnazjum Nr 1 we Wrześni wraz z utwardzeniem terenu
(773)
Uchwała nr XIX/174/04
(773)
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
(773)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
(772)
Protokół 23
(772)
UCHWAŁA nr XVIII/241/08
(771)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
(771)
Uchwała Nr XVI/204/2012
(771)
Uchwała nr VIII/79/03
(771)
Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie telewizora wraz z akcesoriami w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(771)
Uchwała nr III/27/06
(770)
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
(770)
Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dok. projektowej budowy sieci wodociągowej do terenów WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(770)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług naprawy, konserwacji, wymiany i utrzymania oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych
(770)
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
(770)
Uchwała nr XXXV/356/05
(769)
Uchwała nr XXXIX/384/06
(769)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu oddymiania w budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni
(769)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
(768)
Protokół 3
(768)
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi
(768)
Protokół 17
(768)
Uchwała nr III/36/06
(767)
Budowa placów zabaw w Gminie Września
(767)
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 12 listopada 2013 r.
(766)
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
(766)
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(766)
Uchwała Nr XII/173/2008
(766)
Uchwała nr II/11/10
(766)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową linii oświetlenia ulicznego w Osowie i Gutowie Małym
(766)
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
(766)
Uchwała nr XLIV/438/06
(765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację rowów melioracyjnych wynikającą z częściowej likwidacji rowów WR-6 i WR-10
(765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
(765)
Uchwała nr XIV/141/03
(765)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2014/2015”
(765)
Budowa oświetlenia w ul. Owocowej we Wrześni
(765)
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
(765)
UCHWAŁA Nr XXVIII/366/2009
(765)
rok 2014
(764)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
(764)
Uchwała nr II/8/10
(764)
Zarządzenie nr 36 / 2003
(763)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(763)
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
(763)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń toalet w budynku położonym przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(763)
Protokół 2
(762)
Uchwała Nr IX/112/2011
(762)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2013 r.
(762)
Protokół nr 11
(762)
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej
(762)
Uchwała nr V/60/07
(762)
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
(761)
UCHWAŁA nr XVI/163/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003r.
(761)
Uchwała nr III/26/06
(761)
Uchwała nr XXXV/349/05
(761)
Program współpracy 2015
(761)
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
(760)
UCHWAŁA Nr XVIII/237/08
(760)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo
(760)
Uchwała nr III/16/2002
(760)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul. Kościuszki do ul. Słowac
(759)
Uchwała nr XXVI/241/04
(759)
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jana Pawła II we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(759)
ZARZĄDZENIE Nr 97/2007
(759)
Uchwała Nr XIII/189/2008
(759)
2013 rok
(759)
ZARZĄDZENIE nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2003r.
(759)
Ogłoszenie
(759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2014 roku
(759)
Protokół nr XXXVII/2005
(759)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów we Wrześni
(759)
Uchwała Nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.
(758)
Uchwała nr XXX/286/05
(758)
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku
(758)
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji
(758)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla WSAG w zakresie rozbudowy i modernizacji SUW we Wrześni
(758)
UCHWAŁA Nr VI/66/07
(757)
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 411552 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(757)
UCHWAŁA NR IX/117/2011
(757)
Ogłoszenie
(757)
UCHWAŁA NR X/125/2007
(757)
Uchwała Nr VII/99/2011
(757)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni: ul. Opolska i ul. Kosynierów
(757)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup energii elektrycznej na 2016 rok
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni
(756)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni
(756)
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
(756)
Uchwała nr XLIX/329/2001
(756)
Uchwała Nr V/53/2015
(756)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” - odpowiedzi na pytania nr 2
(756)
Zarządzenie nr 72/2012
(756)
Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
(756)
Uchwała nr XXXV/343/05
(756)
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
(756)
Uchwała Nr XV/186/2012
(755)
Obwieszczenie Starosty z 4 kwietnia 2013
(755)
ZARZĄDZENIE NR 306
(755)
O B I E S Z C Z E N I E
(755)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2015 roku
(755)
UCHWAŁA NR XXVI/319/2013 Rady MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 grudnia 2013 r.
(754)
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 92 we Wrześni na odcinku od ul. Kaliskiej do ronda w ul. Kościuszki
(754)
Sprawozdanie finansowe za 2013r
(754)
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
(754)
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r
(754)
Ogłoszenie
(754)