Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Przetargi 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową stawu melioracyjnego i przebudową rowu WR-6 oraz nad budową przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków - Przetargi 2015, menu 323, artykuł 7260 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową stawu melioracyjnego i przebudową rowu WR-6 oraz nad budową przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków

Zamawiający, Gmina Września na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia się, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową stawu melioracyjnego i przebudową rowu WR-6 została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

HS PROJEKT

Henryk Sodkiewicz

Gorazdowo 17

62-305 Sokolniki

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 43.050,00 złotych.

Ilość godzin dziennie pobytu na budowie: 3 godziny.

Uzasadnienie wyboru:

          Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (Cena-95%, Ilość godzin pobytu na budowie -5%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium Cena - 95,00 pkt oraz w kryterium Ilość godzin pobytu ba budowie - 5,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

        Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części 2 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV dla zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Chocicza Mała. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z, którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacji, kiedy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Metryka

data wytworzenia
2015-07-20
data udostępnienia
2015-07-20
sporządzone przez
Monika Musielak
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
13
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.