Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Przetargi 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2016 roku - Przetargi 2016, menu 322, artykuł 7003 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2016 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2016 roku: część 1 - dostawa mięsa wieprzowego do stołówki Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, część 2 - dostawa mięsa drobiowego do stołówki Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, część 3 - dostawa mięsa wieprzowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni, część 4 - dostawa mięsa drobiowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu:

w części 1 dotyczącej dostawy mięsa wieprzowego do stołówki Gimnazjum nr 2 we Wrześni została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

ULTRAFOOD Jarosław Pawliński

ul. Spółdzielców 9B

62-510 Konin

Cena wybranej oferty brutto: 197.611,70 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętym kryterium wyboru ofert (cena - 100%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, iż w części 1 niniejszego postępowania wpłynęły ważne oferty poniższych Wykonawców:

- Ubój - Przetwórstwo - Handel Ireneusz Dąbkowski, Zbiersk 136, 62-830 Zbiersk - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 223.809,50 złotych, punkty uzyskane w kryterium cena : 88,29 pkt;

- CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna, ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 235.712,25 złotych, punkty uzyskane w kryterium cena: 83,84 pkt;

- Zakłady Mięsne Werbliński Sp. z o.o., Dębniałki Kaliskie 22, 62-800 Kalisz - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 221.259,20 złotych, punkty uzyskane w kryterium cena: 89,31 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dniod dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

w części 2 niniejszego postępowania dotyczącej dostawy mięsa drobiowego do stołówki Gimnazjum Nr 2 we Wrześni została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

ULTRAFOOD Jarosław Pawliński

ul. Spółdzielców 9B

62-510 Konin

Cena wybranej oferty brutto: 86.555,70 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętym kryterium wyboru ofert (cena - 100%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, iż w części 2 niniejszego postępowania wpłynęły ważne oferty poniższych Wykonawców:

- CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna, ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 97.526,00 złotych, punkty uzyskane w kryterium cena: 88,75 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dniod dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

w części 3 niniejszego postępowania dotyczącej dostawy mięsa wieprzowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

ULTRAFOOD Jarosław Pawliński

ul. Spółdzielców 9B

62-510 Konin

Cena wybranej oferty brutto: 61.825,75 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętym kryterium wyboru ofert (cena - 100%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, iż w części 3 niniejszego postępowania wpłynęły ważne oferty poniższych Wykonawców:

Ubój - Przetwórstwo - Handel Ireneusz Dąbkowski, Zbiersk 136, 62-830 Zbiersk - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 69.400,00 złotych, punkty uzyskane w kryterium cena : 89,09 pkt;

- CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna, ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 70.471,50 złotych, punkty uzyskane w kryterium cena: 87,73 pkt;

- Zakłady Mięsne Werbliński Sp. z o.o., Dębniałki Kaliskie 22, 62-800 Kalisz - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 63.465,80 złotych, punkty uzyskane w kryterium cena: 97,42 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dniod dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

w części 4 niniejszego postępowania dotyczącej dostawy mięsa drobiowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

ULTRAFOOD Jarosław Pawliński

ul. Spółdzielców 9B

62-510 Konin

Cena wybranej oferty brutto: 19.855,60 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętym kryterium wyboru ofert (cena - 100%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, iż w części 4 niniejszego postępowania wpłynęły ważne oferty poniższych Wykonawców:

- CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna, ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 22.998,00 złotych, punkty uzyskane w kryterium cena: 86,34 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dniod dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Metryka

data wytworzenia
2016-01-14
data udostępnienia
2016-01-14
sporządzone przez
Monika Musielak
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
15
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.