Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września 2015 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5 - 2015 r., menu 297, artykuł 3813 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015 r.

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

 

62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1,

 

TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44

 

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

 

położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5

 

 

Przedmiotem przetargu jest:

  • lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 36,90 m2 (składający się z dwóch pomieszczeń oraz WC) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze biurowym, handlowym lub usługowym.

     

Wyżej wymieniony lokal usytuowany jest w piwnicy budynku położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5 (działka nr geod. 3800/39, KW PO1F/00021909/9). Szczegółowe warunki najmu określać będzie umowa najmu.

 

Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 9,05 zł/1mpowierzchni użytkowej lokalu/m-c + VAT 23%.

 

Wadium wynosi: 100,00 zł.

 

Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu. Lokal będzie oddany w najem na czas nieoznaczony od dnia 01.03.2015 roku. Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości dwukrotności należnego gminie miesięcznego czynszu netto uzyskanego w przetargu. Kaucja podlega zwrotowi lub rozliczeniu po ustaniu stosunku najmu na wniosek Najemcy. Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających ze stosunku najmu.

 

 

Najemca ponosi koszty mediów dostarczonych do lokalu oraz koszty podatku od nieruchomości.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Chopina 9, pokój nr 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 23 lutego 2015 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni)przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - PBS WRZEŚNIA nr 15-9681-0002-0011-1474-0111-3700.

 

Uczestnicy przetargu winni okazać dowód wpłaty wadium, dowód osobisty, a przedstawiciele osób prawnych zobowiązani są do przedłożenia umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników. W przypadku natomiast osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wadium zalicza się na poczet czynszu najmu za miesiąc marzec 2015 roku w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu na podane konto.

 

Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Chopina 9, tel. (61) 640 39 92.

Metryka

data wytworzenia
2018-02-12
data udostępnienia
2018-02-12
sporządzone przez
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
18
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.