Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Sprawy finansowe Uchwała budżetowa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXIX/404/2017 - Uchwała budżetowa, menu 249, artykuł 3045 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwała budżetowa

Uchwała Nr XXIX/404/2017

Uchwała Nr XXIX/404/2017
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018- 2023


Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do: 
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2,
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/289/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 - 2022 z późniejszymi zmianami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Za organ stanowiący Waldemar Grześkowiak

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka

data wytworzenia
2017-12-28
data udostępnienia
2017-12-28
sporządzone przez
Iwona Koralewska
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
60
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.