Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Sprzedaż nieruchomości i gruntów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - Sprzedaż nieruchomości i gruntów, menu 216, artykuł 8216 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprzedaż nieruchomości i gruntów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

WGA.6840.3.3.2021

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 21lipca 2021 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza, co następuje:

 

I. Z zasobu Gminy Września przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

 

 1. Działka nr 205/1o powierzchni 0,0701 ha położona w Kaczanowie, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00026800/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Według danych z ewidencji gruntów działka stanowi nieużytki (N -pow. 0,0701 ha). Działka w kształcie czworokąta, teren płaski. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.

  Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy działka może być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

  Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na działce będącej przedmiotem przetargu.

  Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych. Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i na czas eksploatacji służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwbędących właścicielamiurządzeń, zgodnie z istniejącym przebiegiem sieci. Szczegóły oraz zakres służebności należy uzgodnić z właścicielamisieci.

  Cena ww. działki: 61 000 zł.

  Do ww. ceny należy doliczyć obowiązującą w dniu sprzedaży stawkę podatku VAT.

  Sprzedaż działki nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, a cena wywoławcza zostanie określona w ogłoszeniu o przetargu.

   

II. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie internetowej urzędu w okresie od 22.07.2021 r. do 12.08.2021 r.

III. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) ustala się do 02.09.2021 r.

 

 Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Września
/-/ Z-ca Burmistrza Karol Nowak

Metryka

data wytworzenia
2021-07-22
data udostępnienia
2021-07-22
sporządzone przez
Miś Anna
opublikowane przez
Miś Anna
ilość odwiedzin
128
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.