Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Sprzedaż nieruchomości i gruntów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Sprzedaż nieruchomości i gruntów, menu 216, artykuł 7968 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprzedaż nieruchomości i gruntów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

WGA.6840.3.2.2021

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 31maja 2021 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza, co następuje:

 

I. Z zasobu Gminy Września przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości:

 

  1. Działka nr 852/14 o powierzchni 0,0030 ha położona we Wrześni przy ul. Krzyżagórskich, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00019319/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Według danych z ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp-0,0030 ha).

 

Niezabudowana działka o nieregularnym kształcie. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/440/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim, działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN).

Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na działce będącej przedmiotem sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i na czas eksploatacji służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa będącego właścicielem urządzeń, zgodnie z istniejącym przebiegiem sieci. Szczegóły oraz zakres służebności należy uzgodnić z właścicielem sieci.

 

Cena ww. działki: 5 713 zł.

Do ww. ceny należy doliczyć obowiązującą w dniu sprzedaży stawkę podatku VAT.

 

Sprzedaż działki nastąpi w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), tj. na rzecz właściciela działki 852/4.

 

  1. Działka nr 938/11 o powierzchni 0,0551 ha położona we Wrześni, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00044083/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Według danych z ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane(Bi-0,0551 ha).

    Nieruchomość zlokalizowana w rejonie ulicy Kolejowej we Wrześni.Grunt zabudowany jest obiektem handlowo-usługowym.

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28maja 2021 r., działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów.

Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na działce będącej przedmiotem zbycia. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 32 ust. 1   i art. 37 ust. 2 pkt. 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) na rzecz użytkownika wieczystego.

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 90 171. Na poczet ceny, zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 51 397.

 

Czynność zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

II. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie internetowej urzędu w okresie od 1.06.2021 r. do 22.06.2021 r.

 

III. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) ustala się do 13.07.2021 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

/ - / Tomasz Kałużny

Metryka

data wytworzenia
2021-06-01
data udostępnienia
2021-06-01
sporządzone przez
opublikowane przez
Miś Anna
ilość odwiedzin
204
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.