Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Sprzedaż nieruchomości i gruntów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Sprzedaż nieruchomości i gruntów, menu 216, artykuł 7678 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprzedaż nieruchomości i gruntów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 16 lutego 2021 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza, co następuje:

I. Z zasobu Gminy Września przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:

1. Działka nr 852/19 o powierzchni 0,0030 ha położona we Wrześni przy ul. Alfreda Romanowicza, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00019319/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Według danych z ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp-0,0030 ha).

Niezabudowana działka o nieregularnym kształcie. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/440/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim, działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (4MN).

Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na działce będącej przedmiotem sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

Cena ww. działki: 5 849,00 zł.

Do ww. ceny należy doliczyć obowiązującą w dniu sprzedaży stawkę podatku VAT.

Sprzedaż działki nastąpi w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), tj. na rzecz właściciela działki 852/8.

2. Działka nr 229/1 o powierzchni 0,0211 ha położona w Obłaczkowie, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00020227/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Według danych z ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp-0,0211 ha).

Niezabudowana działka o regularnym kształcie przyległa do terenu chodnika i działki 233/1.

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą nr XVII/180/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2020 r., działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na działce będącej przedmiotem sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

Cena ww. działki: 15 669,00 zł.

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Sprzedaż działki nastąpi w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), tj. na rzecz właściciela działki 233/1, stanowiącej teren zabudowy budynkiem mieszkalnym. 

II. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie internetowej urzędu w okresie od 17.02.2021 r. do 10.03.2021 r.

III. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) ustala się do 31.03.2021 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

/ - / Tomasz Kałużny

Metryka

data wytworzenia
2021-02-16
data udostępnienia
2021-02-17
sporządzone przez
opublikowane przez
Miś Anna
ilość odwiedzin
298
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.