Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Publicznie dostępne wykazy danych Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Komunikat - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, menu 199, artykuł 2849 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Komunikat

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej we Wrześni XXIV/312/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z dokumentacją:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 marca 2010 r. do 13 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września w godzinach od 800 do 1500 w pokoju nr 22.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, pok. Nr 10, o godz. 1400.
Wnioski i uwagi do wymienionej wyżej dokumentacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2010 r:
- na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
- drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – mpzp Tonsil ” na adres: wrzesnia@wrzesnia.pl ;
- ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, pokój nr 22 w godzinach otwarcia Urzędu.
Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września
/-/ Tomasz Kałużny

Metryka

data wytworzenia
2010-03-18
data udostępnienia
2010-03-18
sporządzone przez
Szymon Adamczyk
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
18
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.