Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Publicznie dostępne wykazy danych Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, menu 199, artykuł 2848 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVI/152/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.03.2010 r. do 13.04.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, pok. Nr 22, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.04.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, pokój nr 10, o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Września z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2010 r.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz składać uwagi i wnioski do ww. postępowania. Uwagi i wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres Urząd Miasta i Gminy
we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2010 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Burmistrz Miasta i Gminy Września
/-/Tomasz Kałużny

Metryka

data wytworzenia
2010-03-18
data udostępnienia
2010-03-18
sporządzone przez
Szymon Adamczyk
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
15
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.