Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Najem, dzierżawa nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Najem, dzierżawa nieruchomości, menu 163, artykuł 8219 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Najem, dzierżawa nieruchomości

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Września

21 lipca 2021 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/238/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 01 lipca 2021 r. ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Tadeusza Makowskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza, co następuje:

 

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Września przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, następującą nieruchomość:

 

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0731 ha, położonwe Wrześni przy ulicy Tadeusza Makowskiego, działkoznaczona nr geod. 783/3, zapisanw księdze wieczystej PO1F/00019236/prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka ogrodzona, niezabudowana, nieuzbrojona, o regularnym kształcie. Sąsiedztwo stanowi głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ogrody działkowe, tereny rekreacyjne i sportowe. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 r. działka przeznaczonjest pod tereny ogródków działkowych wraz z obszarem przeznaczonym pod rozwój jednostek osadniczych przewidzianych dla zorganizowanej działalności inwestycyjnej. W ewidencji gruntów i budynków tereny te oznaczono jako rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dzierżawa z przeznaczeniem terenu pod urządzenie i eksploatację ujęcia wody.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 1294 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT.

Czynsz płatny do dnia 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

Wysokość czynszu może być aktualizowana raz w roku w oparciu o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego za rok poprzedni) ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość czynszu dzierżawnego została określona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego w dniu 04 czerwca 2021 r. przez Rzeczoznawcę Majątkowego Tomasza Załeckiego (uprawnienia nr 7041), dot. ustalenia wartości rynkowej stawki czynszu za dzierżawę oraz miesięcznej stawki tego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego pod urządzenie i eksploatację ujęcia wody, położonego we Wrześni przy ul. Tadeusza Makowskiego.

II. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie internetowej urzędu (www.wrzesnia.pl) w okresie: od 22.07.2021r. do 12.08.2021 r. (21 dni).

 

 Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Września
/-/ Z-ca Burmistrza Karol Nowak

Metryka

data wytworzenia
2021-07-22
data udostępnienia
2021-07-22
sporządzone przez
Ćwiklińska Katarzyna
opublikowane przez
Ćwiklińska Katarzyna
ilość odwiedzin
36
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.