Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z komisji Doraźnej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 9 grudnia 2015 roku - Protokoły z komisji Doraźnej, menu 107, artykuł 1064 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z komisji Doraźnej

Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 9 grudnia 2015 roku

Protokół
z posiedzenia Komisji Doraźnej
z 9 grudnia 2015 roku

 

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Waldemar Grześkowiak o godz. 18.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Doraźnej. (załącznik 1)

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,
Dorota Tomaszewska, dziennikarz Wiadomości Wrzesińskich.

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Waldemar Grześkowiak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji. (załącznik 2)

Pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że koniecznym do dalszej pracy Komisji jest wybranie przewodniczącego Komisji Doraźnej. Poprosił radnych, aby zgłaszali kandydatów na przewodniczącego.

Radny Bolesław Święciochowski na przewodniczącego Komisji Doraźnej zaproponował radnego Waldemara Grześkowiaka.

Radny Waldemar Grześkowiak wyraził zgodę.

Wobec braku innych zgłoszeń Komisja Doraźna przystąpiła do głosowania.

Komisja Doraźna w składzie 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się na przewodniczącego Komisji Doraźnej wybrała radnego Waldemara Grześkowiaka.

Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że warto również wybrać zastępcę przewodniczącego komisji. Zaproponował, aby zastępcą przewodniczącego komisji został radny Grzegorz Dobrosielski.

Radny Grzegorz Dobrosielski nie wyraził zgody i zaproponował na zastępcę przewodniczącego radnego Bolesława Święciochowskiego. Powiedział, że radny obejmuje mandat od wielu kadencji, zna przepisy.

Radny Bolesław Święciochowski podziękował, ale nie wyraził zgody.

Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak stwierdził, że oddala wniosek o wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Doraźnej. Powiedział, że jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to wtedy zostanie wybrany.

Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak zaproponował, aby w pierwszej kolejności udać się wraz z komisją na miejsce odnoszące się do działki o nr 411542 , aby zapoznać się ze stanem faktycznym. Następnie komisja powinna zapoznać się ze źródłami ogólnodostępnymi, a mianowicie z:
- podziałami geodezyjnymi, które znaleźć można na stronie e-wrzesnia.mapa.net,
- ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny, w której zawarte zostały zadania własne gmin;
- regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą nr XL/390/06 Rady Gminy Września z dnia 27 lutego 2006 r;
- Uchwałą nr XXXIII/442/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017 i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017;
- Uchwałą nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.
Komisja będzie musiała również po niektóre źródła występować do burmistrza.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy działkę można wydzielić do 3 tys m² bez planu zagospodarowania przestrzennego?

Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że aż tak szczegółowej wiedzy nie posiada, dlatego wszystkie te pytania będą kierowane do naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury. Wyjaśnił, że analizował przekazanie drogi wewnętrznej na terenie tej działki. Gmina może ją przyjąć, ale nie musi.
Wyjaśnił, że w drogach publicznych, zgodnie z kompetencjami gminy, sieci kanalizacyjne zbiorcze ma obowiązek budować gmina, może również osoba prywatna, jeżeli zostanie zawarte stosowne porozumienie, jednak co do zasady gmina ma obowiązek w drogach publicznych budować kanalizację. Inna jest kwestia związana z przyłączami. Wyjaśnił, że definicja przyłączy kanalizacyjnych jest mało precyzyjna. Ogólnie przyłącze występuje od studzienki kanalizacyjnej wewnętrznej, która leży po stronie właściciela nieruchomości. Za przyłącze płaci właściciel, a za sieć wodociągową gmina.

Podsumowując powiedział, że w pierwszej kolejności należy określić na podstawie stanu faktycznego metodykę, co do zasady budowania kanalizacji w gminie Września, szczególnie kanalizacji uzupełniającej. Następnie określić w jaki sposób się postępuje. Stworzyć pewien schemat, a następnie przyrównać ten konkretny przypadek i sprawdzić czy takie sytuacje są typowe czy też jednostkowe w gminie Września.


Pkt 4
Komisja Doraźna ustaliła, że następne posiedzenie komisji odbędzie się 4 stycznia 2016 roku o godzinie 15.00.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 19.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Doraźnej

/-/Waldemar Grześkowiak


Protokolant

/-/Anna Olkowska

Metryka

data wytworzenia
2016-01-04
data udostępnienia
2016-01-04
sporządzone przez
Anna Olkowska
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
18
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.