Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z komisji Doraźnej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku - Protokoły z komisji Doraźnej, menu 107, artykuł 1062 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z komisji Doraźnej

Protokół z posiedzenia Komisji Doraźnej z 12 stycznia 2016 roku

Protokół
z posiedzenia Komisji Doraźnej
z 12 stycznia 2016 roku

 

Pkt 1
Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Doraźnej. (załącznik 1)

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:
Jarosław Ochotny, prezes Przedsiębiorstwa Wodociąg i Kanalizacji we Wrześni;
Radny Piotr Matuszewski,
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji. (załącznik 2)

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że chciałby poruszyć kwestię podziału działek. Powiedział, że znalazł materiały, które świadczą o tym, że geodeta wrzesiński, któremu postawiono zarzuty dzielił działki również burmistrzowi.

Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak zaproponował, aby tę kwestię omówić w punkcie 5 porządku obrad. Jednak nie jest to tematem zwołanej komisji.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że chce wiedzieć, czy ta kanalizacja była podciągnięta do działek czy do gołego pola.

Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że kwestię komisja poruszy w punkcie 5. Powiedział, że nie słyszał, aby sprawę podziału tych działek badały organy do tego powołane i uprawnione. Stwierdził, że nie widzi powodu do podejmowania tematu. Działki są podzielone, a radni zapoznali się z mapami, które pochodzą z uprawnionych źródeł. Podziały działek można również zobaczyć w systemie geopoz prowadzonym przez starostwo, który potwierdzi fakty.

Pkt 3
Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że z tych pytań, które zostały zadane na poprzedniej komisji, tylko jedno wiąże się z tematem pracy komisji doraźnej, a mianowicie pytanie dotyczące faktury, która została zapłacona za sporządzenie dokumentacji technicznej kanalizacji w tej ulicy gminnej. Wyjaśnił, że kwota, jaka została wpłacona przez osoby zainteresowane znalazła się w budżecie gminy, co zostało wyodrębnione. Kwota w wysokości 5 tys. zł jest w budżecie opisana. Powiedział, że na ostatniej komisji była również wątpliwość co do kwoty, czy jest to kwota brutto czy netto? Wyjaśnił, że projektant nie jest VAT - em, dlatego kwota, jaka została zapłacona przez Gminę projektantowi równa jest kwocie, która została wpłacona przez zainteresowanych na konto gminy.


Pkt 4
Komisja doraźna zapoznała się z procedurami postępowania w PWiK w przypadku braku sieci wodno - kanalizacyjnej.

Komisja Doraźna w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się stwierdza, ze badany odcinek sieci kanalizacyjnej został zrealizowany zgodnie z przyjętymi w spółce zasadami postępowania.

Komisja Doraźna zapoznała się z tabelarycznym zestawieniem sieci wodno - kanalizacyjnej zrealizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o. we Wrześni w latach 2006 - 2015.

Komisja Doraźna stwierdza, że na przestrzeni lat 2006 - 2015 na 22 zrealizowane zadania budowy kanalizacji w systemie grawitacyjnym i tłocznym, 14 zrealizowano na wniosek mieszkańców, w tym 13 w systemie grawitacyjnym. Stanowiły one przedłużenie istniejących sieci kanalizacyjnych i wykonane zostały w ramach zadań własnych przedsiębiorstwa. Analizowany odcinek kanalizacji sanitarnej został wykazany w powyższym zestawieniu i stanowi przedłużenie nowo pobudowanej kanalizacji w Psarach Polskich i łączy tę kanalizację z prywatnym odcinkiem sieci.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy można jeszcze podyskutować w tym temacie?

Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że można dyskutować.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że właściciel Czardasza wielokrotnie występował do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zapytał, czy to jest normalne, że buduje się kanalizację w gołym polu, a nie do firmy, która odprowadza hl ścieków?

Jarosław Ochotny, prezes Przedsiębiorstwa Wodociąg i Kanalizacji we Wrześni wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miejską w 2006 roku, jeżeli złożył wniosek to musi czekać na swoją kolejność. Paragraf 28 tejże uchwały mówi o tym, że jeżeli ktoś chce mieć wcześniej wybudowaną to musi to zrobić za własne środki.

Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że wie, że właściciel Czardasza czeka na budowę kanalizacji, ale kanalizacja w drodze Czerniejewskiej powstała dopiero w roku 2015. W przypadku Czardasza konieczna byłaby budowa sieci ciśnieniowej ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu. Stwierdził, że plany perspektywiczne budowy kanalizacji w Gminie Września powinny być tematem, który omówić winna Komisja Komunalno - Finansowa. Można zaprosić pracowników wydziału inwestycyjnego, gdyż duże inwestycje realizowane są przez gminę.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że mieszkańcy Psar Polskich dzwonią do niego i chcą, aby do komisji powołać radnego, który był wybrany z tamtego okręgu.

Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie jest przeciwny dyskusji na ten temat. Zaproponował, że zgłosi przewodniczącemu komisji komunalno - finansowej temat kanalizacji sanitarnej w Gminie Września. Przypomniał, że jeżeli chodzi, o duże inwestycje związane z budową kanalizacji zajmuje się tym urząd, natomiast mniejsze odcinki realizuje PWiK.

Komisja Doraźna w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się stwierdza, że badany odcinek kanalizacji sanitarnej nie stanowi odstępstwa i wyjątku od pozostałych zrealizowanych zadań przedstawionych w wykazie PWiK.


Pkt 5
Radny Piotr Matuszewski powiedział, że chce złożyć oświadczenie i wyjaśnienia. Wyjaśnił, że w związku z tym, że w ostatnim czasie było wiele emocji wokół budowy odcinka 240 m kanalizacji w Słomowie, w drodze gminnej, wczoraj zwrócił się do prezesa PWiK z wnioskiem, że ten kawałek kanalizacji od przedsiębiorstwa odkupi. Wyjaśnił, że otrzymał pozytywną odpowiedź i w dniu wczorajszym ten odcinek od wodociągów odkupił.

Jarosław Ochotny, prezes Przedsiębiorstwa Wodociąg i Kanalizacji we Wrześni powiedział, że potwierdza słowa pana Matuszewskiego. Ten odcinek, który komisja bada został sprzedany panu Matuszewskiemu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Została zawarta umowa, wystawiona faktura. Wyjaśnił, ze pokrył wszystkie koszty, jakie PWiK poniosło w związku z budową tego odcinka kanalizacji. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, umowa została zatwierdzona przez radcę prawnego wodociągów.

Radny Bolesław Święciochowski zapytał, jakiego rzędu była to kwota?

Jarosław Ochotny, prezes Przedsiębiorstwa Wodociąg i Kanalizacji we Wrześni powiedział, że była to kwota około 99 tys zł, brutto około 120 tys. zł. Wyjaśnił, że pan Matuszewski jest teraz właścicielem tego odcinka kanalizacji.

Przewodniczący Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy w takiej sytuacji, jeżeli do tego odcinka będzie się chciał podłączyć ktoś inny albo gmina będzie chciała przedłużyć kanalizację w kierunku do CPN czy będzie to możliwe?

Jarosław Ochotny, prezes Przedsiębiorstwa Wodociąg i Kanalizacji we Wrześni wyjaśnił, że w takich przypadkach stosowany jest zapis w umowie, że jeżeli następuje sprzedaż lub ktoś buduje prywatnie nie blokuje to rozbudowy sieci. Wodociągi mogą bez zgody właściciela dobudować kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej. Można odkupić od właściciela prywatny odcinek sieci, ale wycena odbywa się metodą dochodową. To znaczy, że jeżeli do tej kanalizacji nikt nie jest podłączony ma ona wartość 0 zł.

Pani Łucja Tomczak, mieszkaniec Miasta i Gminy Września zapytał, czy w tym wypadku właściciel sieci nie będzie pobierał pieniędzy na przykład za przesył?

Jarosław Ochotny, prezes Przedsiębiorstwa Wodociąg i Kanalizacji we Wrześni wyjaśnił, że nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa. Wyjaśnił, że jeżeli ktoś by wybudował sieć kanalizacyjną prywatnie, to PWiK może do tej sieci dobudować jej ciąg dalszy bez zgody właściciela, gdyż wybudowanie sieci nie może blokować jej rozbudowy. Jeżeli chodzi o przesył nie ma to żadnego znaczenia. Wodociągi żadnych kosztów właścicielowi sieci nie zwracają.

Radny Bolesław Święciochowski zapytał, co w przypadku awarii?

Jarosław Ochotny, prezes Przedsiębiorstwa Wodociąg i Kanalizacji we Wrześni wyjaśnił, że koszty związane z awarią sieci pokrywa jej właściciel. Są w gminie przypadki prywatnych odcinków sieci i to właściciele o nie dbają.

Zbigniew Kapczyński, mieszkaniec Miasta i Gminy Września zapytał, czy sprzedaż tego odcinka nastąpiła po kosztach?

Jarosław Ochotny, prezes Przedsiębiorstwa Wodociąg i Kanalizacji we Wrześni wyjaśnił, że pan Matuszewski pokrył wszystkie koszty, jakie poniosło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Komisja Doraźna w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się stwierdziła, że w związku z informacją oraz wyjaśnieniami p. Matuszewskiego i p. Jarosława Ochotnego dalszą pracę komisji doraźnej należy uznać za bezzasadną.

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Doraźnej, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17.15 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Doraźnej

/-/Waldemar Grześkowiak


Protokolant

/-/Anna Olkowska

Metryka

data wytworzenia
2016-01-18
data udostępnienia
2016-01-18
sporządzone przez
Anna Olkowska
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
17
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.