Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1160 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
oraz
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Spolecznej
z 05 maja 2011 r.

 

 

Pkt 1
Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 6 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Marek Przyjemski, starszy specjalista w referacie promocji;
Mirosław Morawski komendant Straży Miejskiej;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2 - 3
Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

a)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnej Ilony Gajdy następnego kandydata z listy wyborczej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnej Ilony Gajdy następnego kandydata z listy wyborczej.


b)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.


c)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.


d)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.


e)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.


f)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.


g)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy uwzględniono uwagi mieszkańców?

Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury, powiedziała, że uwagi zostały złożone przez dwóch właścicieli działek i zostały uwzględnione.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy uwagi zostały uwzględnione pozytywnie?

Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że tak.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.


h)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.


i)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań.

Radna Mariola Kasierska zapytała o cenę gruntów?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że cena wszelkich gruntów jakie sprzedaje Gmina ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej na zbycie terenu.

Radny Mirosław Chudy zapytał czy plan odnosi się do północnej czy południowej strony ulicy?

Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że do strony północnej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań.


j)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


k)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września.

Radna Bożena Nowacka zapytała, jak w ten sposób skalkulowane opłaty odpowiadają temu, co obecnie płacą rodzice?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że obecnie rodzice płacą 170 zł i jest to opłata stała. Opłaty będą uzależnione od godzin i dni w których dzieci będą uczęszczały do przedszkola. Opłaty będą na podobnym poziomie, a nawet mniejszym.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że opłaty za przedszkola raczej będą mniejsze, ponieważ dzieci przeważnie uczęszczają do przedszkola 50%/60% dni w miesiącu.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, na jakiej zasadzie będzie przebiegać kontrola ilości godzin, które dziecko spędza w przedszkolu?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że podpisana będzie umowa między rodzicami a przedszkolem, co do ilości godzin jakie dziecko będzie spędzało w przedszkolu. Zostały wprowadzone nowe dzienniki, w których musi być precyzyjnie odnotowana ilość godzin uczęszczania dzieci do przedszkola.

Radna Mariola Kasierska zakładając, że dzieci uczęszczają teoretycznie 5 czy 6 godzin dziennie, zapytała jak to zostało skalkulowane odnośnie ceny, dochodów i pokrycia kosztów?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w tej chwili taka kalkulacja jest trudna ale jeśli będzie deklaracja rodziców ile godzin dziecko będzie przebywało w przedszkolu, to będzie dostosowana do tego nauczycielska siatka godzin, tak więc będzie tyle nauczycieli, ile będzie wymagała tego organizacja przedszkola. Dodał, że pod koniec czy na początku dnia istnieje też możliwość łączenia grup dzięki czemu w tych godzinach potrzebny jest jeden, a nie dwóch nauczycieli, co powoduje obniżenie ponoszonych kosztów.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że ten narzucony przez ustawodawcę system z jednej strony powoduje, że rodzice będą płacić za rzeczywisty czas przebywania dziecka w przedszkolu, jednak z drugiej strony powoduje to utrudnienia dla prowadzących przedszkola.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy zmiana ta będzie miała wpływ na dotację?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie ma to żadnego związku ponieważ zgodnie z ustawą mamy obowiązek wypłacać z budżetu Gminy dotację w wysokości 75% na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedszkola gminne.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września.


l)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego, omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że zastanawia się skąd wziął się taki zapis, by pobierać opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, może dlatego, że żłobek to działalność nie tylko opiekuńcza a także medyczna.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że poza tym, że wynika to z ustawy, to jest traktowane jak działalność gospodarcza?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że ta nowa ustawa, która miała powodować powstawanie żłobków prawdopodobnie usunęła największy mankament zdaniem tych, którzy chcieli zakładać żłobki, czyli to, że były one traktowane jako np. ośrodek zdrowia.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy Gmina ma obowiązek dofinansowywania żłobków?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nie ma takiego obowiązku.

Radny Bolesław Święciochowski poprosił o wyjaśnienie różnicy pomiędzy żłobkiem, a klubem dziecięcym.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w żłobku sprawowana jest opieka nad dziećmi, które ukończyły 20 tydzień życia, natomiast w klubie dziecięcym od ukończenia 1 roku życia. Ponadto w klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka, a w żłobku do 10 godzin dziennie. W klubie dziecięcym w grupie może przebywać maksymalnie 8 dzieci, natomiast jeśli w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne może być maksymalnie 5 dzieci.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


m)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2011 pn. „VII Powiatowa Akcja Letnia"

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jakiej liczby dzieci dotyczy ta akcja?

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że z naszej Gminy 50 dzieci.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy Gmina samodzielnie prowadzi także taką akcję, a jeśli tak to, jakie środki przeznacza na ten cel?

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że Gmina Września, a także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Akcję Letnią jak np. Półkolonie na co przeznacza się ok 60 tys zł.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że współpraca z powiatem trwa od kilku lat, gdzie głównym animatorem tego przedsięwzięcia jest radna Bożena Nowacka. Chcemy podtrzymać tę inicjatywę ponieważ bardzo dobrze się sprawdza.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że zastanawia się czy nie warto by było zrezygnować ze współfinansowania powiatu, a w zamian skumulować wszystkie środki i przeprowadzać takie akcje tylko pod swoim imieniem jako Gmina Września.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że organizując te akcje zapraszamy Gminy do tego by dzieci kwalifikowane przez OPS mogły skorzystać z tych wyjazdów. Jest to pobyt 8 dniowy nad morzem, a kwota dofinansowania z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi 130 zł na dziecko, z czego całkowity pobyt wynosi ok 600 zł, także kwota dofinansowania nie jest aż tak duża. Dzieci w ogóle nie płacą. Dodała, że Gmina Września organizuje dużo różnych akcji, a to jest jedna z form. W tym roku w akcji tej udział weźmie prawie 700 dzieci z całego powiatu. Akcja Letnia trwa przez okres całych wakacji.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że Gmina dofinansowuje obozy organizowane przez szkoły, a także obozy harcerskie, np. pokrywając koszty przejazdu.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy inne Gminy w podobnym zakresie uczestniczą finansowo w tym przedsięwzięciu?

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że zasada jest taka sama dla wszystkich Gmin. Wszystkie Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowują do wysokości 130 zł. Kwota dofinansowania jest taka sama dla wszystkich Gmin, natomiast Gminy decydują ile dzieci pojedzie.

Radny Mirosław Chudy zapytał czy w sytuacji gdy w rodzinie jest np. 3 czy 4 dzieci jest szansa by wszystkie wyjechały na taki obóz?

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że są to obozy dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat także decyduje tu wiek ale bardzo często wyjeżdżają rodzeństwa i zwykle jest tak, że jeśli jadą, to jadą wszystkie dzieci z danej rodziny. Jest to traktowane też jako pomoc dla rodziny gdzie dzieci nie ponoszą żadnych kosztów. Część dofinansowuje też OPS. Powiat wrzesiński przeznacza na tę akcję środki rzędu 100-150 tys zł. Idea jest taka żeby wspierać te dzieci, które pochodzą z środowisk najuboższych. Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można powiedzieć, że w 1/5 pokrywają koszty pobytu dzieci na tych obozach.
Dodała, że jest też możliwość wyjazdu dla dzieci z naszej Gminy, które nie są kwalifikowane przez OPS. Mogą one pojechać za kwotę 400 zł a 200 zł dofinansowuje powiat.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2011 pn. „VII Powiatowa Akcja Letnia".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2011 pn. „VII Powiatowa Akcja Letnia".


n)
Mirosław Morawski komendant Straży Miejskiej, omówił projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że ma zastrzeżenia odnośnie zapisu w uzasadnieniu projektu uchwały gdzie zapisano, że dzięki tym patrolom zwiększy się ilość interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, ponieważ uważa, że interwencja powinna być dokonana tyle razy ile jest konieczna, bez względu na to czy są to dodatkowe, czy niedodatkowe patrole.
Zapytał, czy jeśli są to zadania dodatkowe to, czy wykonywane są w ramach nadgodzin czy też zwykłego czasu służby funkcjonariuszy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że Policja otrzymuje środki finansowe dzięki którym funkcjonariusze Policji pracują na umowę zlecenie w określone dni wskazane przez Gminę.
Natomiast odpowiadając na pierwsze pytanie powiedział, że nie może się zgodzić z tezą radnego, ponieważ np. z tego powodu, że w jednej miejscowości nie będzie żadnego patrolu Policji a w drugiej takich samych będzie 10 policjantów na ulicach, to w tym samym czasie wystąpi tyle samo reakcji Policjantów, raczej będzie inaczej.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że chodzi o to, że nawet gdyby środki nie zostały przekazane funkcjonariusze i tak by interweniowali.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie interweniowali by ponieważ by ich nie było.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w takim układzie bez przekazania tych środków jest złe zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że interwencja może mieć miejsce wówczas kiedy są funkcjonariusze.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy są prowadzone statystyki, a jeśli tak to, czy fakt opłacania takich patroli przedkłada się na poprawę bezpieczeństwa?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że co miesiąc i na zakończenie roku otrzymujemy sprawozdanie, które przekazywane jest także Państwu radnym, w którym opisane są wszystkie interwencje.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy zdaniem burmistrza patrole realnie przedkładają się na poprawę bezpieczeństwa?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że trudno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ trudno ustalić, co by było gdyby tych funkcjonariuszy nie było.

Radna Mariola Kasierska zapytała, w jaki sposób przemieszczają się patrole?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że patrole są piesze, wyposażone w łączność z Komendą Policji.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że zastanawia się, czy nie warto by było wyposażyć te patrole w rowery, co ułatwiłoby ich przemieszczanie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że Gmina przekazuje Policji środki na opłacenie umów zleceń, więc sposób organizacji zadań należy do Komendanta Policji. Gmina wskazuje miejsca gdzie, chce by był patrol. Urząd tylko współfinansuje pracę Policjantów, natomiast umowy zlecenia z funkcjonariusze podopisują z Komendą Policji.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że wspomagamy Policję, która w tych samych godzinach ma też swoje dyżury. Natomiast odnośnie przemieszczania to po zgłoszeniu pieszego patrolu może dojechać patrol Policji z Komendy.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że patrol jest dwu osobowy więc danej nocy są 3 takie patrole w całym powiecie. W związku z tym, że Gmina chce by w danych miejscach był patrol płaci za dodatkowy, który w danym czasie jest tam gdzie Gmina chce.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że są to środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uważa, że jest to bardzo dobry pomysł, że można wynająć taki patrol, który ponadto w razie potrzeby może wezwać radiowóz i przeprowadzić szerzej interwencję. Dodała, że byłaby za tym, by wręcz rozszerzyć te patrole. Pojawienie się takiego patrolu działa nie tylko studząco przy dyskotekach na młodzież, ale też na tych, którzy je organizują i na tych, którzy chcą sprzedawać różne środki. Jest to działanie profilaktyczne. Dodała, że chyba nie ma lepszego, skuteczniejszego powstrzymywacza do różnych nieprawidłowości jak interwencja, czy pojawienie się Policjanta w takich miejscach.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że ilość patroli jest zaproponowana przez Komendanta Policji, ponieważ trzeba też wziąć pod uwagę możliwości personalne.

Radny Mirosław Chudy powiedział, że jest za tym by były patrole piesze, natomiast były także wspólne patrole Policji ze Strażą Miejską, czy w związku z opłacaniem patroli pieszych już ich nie ma?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nigdy tak nie było, natomiast od wielu lat w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę mając do swej dyspozycji samochód Straży Miejskiej Strażnik Miejski wraz z Policjantem będącym w tym czasie na służbie, który jest w kontakcie z Komendą Policji pełnią wspólnie dyżur.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.


o)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego, omówił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


p)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.


r)
Marek Przyjemski, starszy specjalista w referacie promocji, omówił projekt uchwały w sprawie: Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".

Radny Mirosław Chudy zapytał, jaki jest termin składania kolejnych wniosków?

Marek Przyjemski, starszy specjalista w referacie promocji powiedział, że nie jest jeszcze znany ale najprawdopodobniej na jesień.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".


s)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni".


t)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego i Działkowców we Wrześni".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego i Działkowców we Wrześni".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego i Działkowców we Wrześni".

Salę obrad opuścił radny Waldemar Przysiuda. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.


u).
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej".

Radny Mirosław Chudy zapytał, kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji i czy w związku z tym ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że prace budowlane rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Natomiast o wszystkich utrudnieniach będziemy informować w prasie, jednak ruch na tej ulicy jeśli będzie całkowicie zamknięty, to tylko przez kilka dni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej".


w)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że po zapoznaniu się z materiałami stwierdza, że czekają nas ciężkie czasy, ponieważ w każdym roku zmniejsza się kwotę, także budżet będzie chyba bardzo trudny do realizacji.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że na etapie przygotowywania budżetu w części zadań, które są planowane do realizacji jako źródło finansowania wskazuje się przychody z kredytów i pożyczek. Jest tak co roku. Po zamknięciu i rozliczeniu finansowym roku poprzedniego wolne środki, bądź nadwyżka budżetowa, która na przełomie marca i kwietnia jest wprowadzana do budżetu zastępuje kredyty i pożyczki, tak więc Gmina nie potrzebuje korzystać ze źródeł zewnętrznych kiedy ma środki własne. Kiedy analizuje się to co mamy w dzisiejszym projekcie w odniesieniu do materiałów, które były wcześniej wiele pozycji uległo zmniejszeniu a to dlatego, że nie będzie zaciągana kwota kredytów i pożyczek skoro Gmina ma środki własne, niewydatkowane z roku poprzedniego. Zmniejszą się również spłaty pożyczek, a więc też odsetki od tych pożyczek. Powiedziała, że czytając materiał faktycznie widać zapis zmniejsza się kwoty, ale to nie pogarsza sytuacji finansowej Gminy, a wręcz przeciwnie, ponieważ zwiększają się możliwości finansowe. Gmina może zaciągać dodatkowe pożyczki i kredyty gdyż dysponuje dużą kwotą środków własnych, które wykorzystuje na zadania inwestycyjne.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września dodał, że sytuacja Gminy jest dobra, np. z opracowania Związku Miast Polskich wynika, że sytuacja Gminy jest bardzo dobra względem innych miast. Dodał, że można się zadłużać lub nie ale gdybyśmy się nie zadłużali, to nie skorzystali byśmy z środków zewnętrznych. Zadłużając się wykonaliśmy bardzo dużo inwestycji, których by nie było gdyby Gmina się nie zadłużała. Po drugie część pożyczek z WFOŚ jest częściowo umarzalna.

Radny Bronisław Dankowski poprosił o wyjaśnienie dlaczego zmniejsza się kwotę zaplanowanych wydatków, z czego Gmina rezygnuje?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że jak wcześniej mówiła na etapie przygotowywania budżetu przychody na wydatki majątkowe były zdeponowanie w innej kwocie, a ponieważ jeśli jako przychody zostały wprowadzane wolne środki, te które zostały niewydatkowane w roku ubiegłym to przychody z tytułu pożyczek i kredytów musiały się zmniejszyć. Jest tak dlatego, ponieważ kiedy Gmina planuje, że bierze kredyt to ten przychód jest w innej kwocie, a dziś nie ma takiej potrzeby, bo ma swoje wolne środki. Jest to nadwyżka budżetowa roku poprzedniego, stąd różnice.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

z)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.
Poprosiła by w § 1 zmienić zapis „zarządzeniem nr 66" na zapis „zarządzeniem nr 68".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.


Pkt 4
Radna Bożena Nowacka poprosiła o informację w związku z pismem od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białogardzie odnośnie zamiaru przewiezienia 100 psów z Wrześni do schroniska w Białogardzie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie wie skąd pojawiła się informacja o zamiarze zamknięcia schroniska we Wrześni, ponieważ Gmina nie ma takiego zamiaru. Gmina zwróciła się do różnych schronisk z zapytaniem, czy nie chcieliby przyjmować złapanych przez nas psów, jednak wszystkie odmówiły. Zwróciliśmy się także do Gmin powiatu słupeckiego i okolic, które powołały Związek Gmin i wybudowały schronisko w gminie Strzałkowo, że Gmina chce przystąpić do ich związku, ponosząc opłatę za przynależność. Po walnym zebraniu tego Związku Gmina otrzymała pismo odmowne. Kolejnym pomysłem było przystąpienie do Związku, którego Gmina byłaby założycielem i taki Związek zaczął się tworzyć z 10 Gmin powiatu poznańskiego. Budują schronisko w Kostrzynie Wlkp jednak ma to kosztować 8,5 mln zł, w związku z czym przystąpiliśmy do kolejnego wariantu, czyli wybudowania własnego schroniska. Okazało się, że jest to koszt ok 2 ml zł, więc stwierdziliśmy, że są to zbyt wysokie koszty. Kolejnym krokiem było wymówienie umów Gminom powiatu wrzesińskiego oraz Gminie Czerniejewo skąd były wyłapywane psy. Rocznie do schroniska gminnego trafia ok 300 psów, 200 z nich w zeszłym roku wydaliśmy. W tej chwili mamy ok 100, które chcemy przenieść do innego schroniska. Ogłosiliśmy przetarg, że Gmina szuka schroniska, które przejmie psy. Jak Gmina nie będzie przyjmować psów z pozostałych Gmin to na bieżąco jest wstanie przeprowadzać adopcję. W przetargu chcieliśmy znaleźć schronisko, które przyjmie psy i które spełnia wszystkie normy. Schronisko w Białogardzie wygrało przetarg i w ramach wolnych miejsc Gmina będzie przekazywać psy do tego schroniska.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy umowy z Gminami zostały wypowiedziane?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że minął okres wypowiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński odczytał pismo starosty Wrzesińskiego odnośnie budowy biogazowni w Goniczkach.

Radny Stefan Ogrodowicz poprosił o informację odnośnie negocjacji w sprawie basenu.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że były prowadzone negocjacje, w których komisja nie zgodziła się na kwotę zaproponowaną przez właściciela, z kolei właściciel nie chciał przyjąć propozycji komisji i w ostateczności właściciel poinformował, że uruchomi basen.


Pkt 5
O godz. 17.00 przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Metryka

data wytworzenia
2011-06-09
data udostępnienia
2011-06-09
sporządzone przez
Jolanta Cypryańska
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
20
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.