Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r. - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1159 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji edukacji komisji rozwoju wsi, komisji komunalno-finansowej orazkomisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, z 22 lutego 2011 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji edukacji
komisji rozwoju wsi,
komisji komunalno-finansowej
oraz
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
z 22 lutego 2011 r.

 


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, rady Stanisław Dominiczak o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych.


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapoznał radnych z wnioskiem mieszkańców ul. Wielkopolskiej dotyczącym zamontowania progów zwalniających (załącznik nr 6).


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni przedstawił opinię Straży Miejskiej odnośnie zamontowania progów zwalniających na ul. Wielkopolskiej (załącznik nr 7).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po zapoznaniu się informacją przedstawioną przez komendanta Straży Miejskiej negatywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców ulicy Wielkopolskiej dotyczący zamontowania progów zwalniających w tym rejonie.


Na salę obrad weszła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji.


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapoznał radnych z wnioskiem mieszkańców ul. Miodowej w Przyborkach dotyczącym zamontowania progów zwalniających (załącznik nr 8).


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni przedstawił opinię Straży Miejskiej odnośnie zamontowania progów zwalniających ul. Miodowej w Przyborkach (załącznik nr 9).

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami „za", 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców ul. Miodowej w Przyborkach dotyczący zamontowania progów zwalniających.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wnioskuje o wybudowanie chodnika wzdłuż ul. Miodowej w Przyborkach, natomiast do czasu jego wybudowania prosi o zapewnienie innych uregulowań zabezpieczających ruch pieszo-rowerowy.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak poprosił pana Roberta Klimczaka, kierownika referatu komunalnego o informację dotyczącą pozostałych wniosków zawartych w piśmie mieszkańców ul. Wielkopolskiej skierowane do referatu komunalnego.


Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego powiedział, że mieszkańcy wnioskowali także o zamontowanie barier na chodniku łączącym ul. Wielkopolską z ul. Warszawską i wniosek ten zostanie zrealizowany.
Odnośnie wniosku dotyczącego regularnego sprzątania (w tym odśnieżania) na ul. Wielkopolskiej powiedział, że został on przekazany do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych które to obiecało systematyczną realizację.
Kolejny wniosek dotyczył ścięcia dwóch drzew. Jedno z tych drzew zostanie wycięte przy przebudowie ulicy natomiast drugie pozostanie i bez szkody dla drzewa usunięte zostaną niektóre gałęzie.

 

Pkt 1
Przewodniczący komisji edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 1) 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 2), 7 członków komisji komunalno - finansowej (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej,;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Robert Lewandowski, zastępca naczelnika wydziału podatkowego;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Łukasz Różański, dziennikarz Wiadomości Wrzesińskich, 
Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący komisji edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Pkt 4
a)
Komisja edukacji w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ilony Gajdy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ilony Gajdy.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ilony Gajdy.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ilony Gajdy.
b)
Komisja edukacji w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

c)
Komisja edukacji w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.

d)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań.

e)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.

f)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za , 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

g)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych 134/2, 134/13, 135 w Gutowie Małym.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał czy na tych terenach znajdują się urządzenia melioracyjne i w jaki sposób są zabezpieczone oraz czy będzie to wpływało negatywnie na urządzenia melioracyjne znajdujące się na działkach sąsiednich?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że takich rozstrzygnięć w planie nie ma. Natomiast plany budowy i wszystkie inne działania są konsultowane z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych 134/2, 134/13, 135 w Gutowie Małym.
Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych 134/2, 134/13, 135 w Gutowie Małym.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych 134/2, 134/13, 135 w Gutowie Małym.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych 134/2, 134/13, 135 w Gutowie Małym.

h)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał czy plan nie wzbudził publicznych kontrowersji?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nikt się nie pojawił i nie wniósł żadnych uwag co do planu. Projekt został wyłożony jest informacja o wyłożeniu tego projektu i można się z nim zapoznać. Finalnie można powiedzieć, że nie wniesiono żadnych uwag do projektu.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim.

i)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów bod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów bod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów bod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów bod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów bod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

j)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał na czym polega istotne naruszenie prawa przytoczone w uzasadnieniu do uchwały?

Radny Bronisław Dankowski zapytał na czym polegała negatywna decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej? Zauważył, że po skorygowaniu została zaopiniowana pozytywnie. Na czym polegał błąd?

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że nastąpiła zmiana przepisów. Zgodnie z nową ustawą nie może być ograniczeń co do wysokości masztów, a wcześniej takie ograniczenia były. Dlatego należy skorygować wcześniej wprowadzone zapisy przez gminę zgodnie z nowym prawem.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.

k)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

Radny Bronisław Dankowski zapytał czy ze względu na uwagi mieszkańców nie będzie żadnych protestów w związku z uchwaleniem tego projektu?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że większość uwag dotyczyła propozycji zmiany przeznaczenia tego terenu z przemysłowego na tereny mieszkaniowe. Jednak plan musi być zgodny ze studium, gdzie jest wyraźny nakaz przeznaczenia tych terenów pod działalność przemysłową. Mieszkańcy zgodzili się z tym stanem rzeczy i nie wnieśli żadnych uwag.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

l)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXII/286/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II" we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał jaki jest przewidywany okres powstania budynku wielorodzinnego?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, ze zależy to od terminu sprzedaży tej działki oraz od planów nowego właściciela.

Radny Stanisław Dominiczak, powiedział, że do realizacji tego projektu przewidziane były środki ze sprzedaży akcji PEC. Poprosił o przybliżenie tego tematu.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że nastąpiło nieporozumienie. Zastanawiano się jak ten problem rozwiązać, zgodnie z poprzednim planem budynek wybudowany przez gminę miał być podzielony na lokale użytkowe i mieszkaniowe. Miała być to inwestycja, która przyniesie pewne finansowe korzyści. Powiedział, że nie przypomina sobie faktu, żeby na ten cel miały być wykorzystane środki ze sprzedaży PEC-u. Natomiast te środki finansowe będą wykorzystane na budowę pomieszczeń przy ul. Rynek 19 i 20, gdzie mieścić się będzie m. in. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXII/286/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II" we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXII/286/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II" we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXII/286/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II" we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXII/286/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II" we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

ł)
Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ul. Wacława Sołtysiaka.

Salę obrad opuściła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczyło 4 radnych oraz w posiedzeniu komisji komunalno - finansowej 6 radnych.

Radny Bronisław Dominiczak zwrócił uwagę, aby w uzasadnieniu do projektu pisać krótką biografię osoby, której imię i nazwisko dostanie nowa ulica.

Na salę obrad weszła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczyło 5 radnych oraz w posiedzeniu komisji komunalno - finansowej 7 radnych.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ul. Wacława Sołtysiaka.
Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ul. Wacława Sołtysiaka.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ul. Wacława Sołtysiaka.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ul. Wacława Sołtysiaka.

m)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Padarewskiego.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Padarewskiego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Padarewskiego.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Padarewskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Padarewskiego.

n)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r ze zm.).

Radny Szymon Paciorkowski zapytał na jakim etapie jest sprawa dotycząca zaskarżenia przez prokuratora uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że sprawa jest w toku.

Radny Stanisław Dominiczak, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej zapytał czy jak wejdzie w życie nowa uchwała wszyscy wnioskodawcy, którzy dostali decyzje odmowne o przydział lokalu na podstawie uchwały z 2001 będą mieli prawo d o zaskarżenia tych decyzji?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że nie było to wydawane w formie decyzji. Podkreśliła, że prawo nie działa wstecz i że kolejne wnioski, które będą wpływały będą rozpatrywane pod kątem zamieszkiwania, co będzie trudniejsze do zweryfikowania.

Radny Bronisław Dankowski zapytał kto stwierdza fakt zamieszkiwania danej osoby?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że odbywa się to na zasadzie oświadczenia z towarzyszącymi temu oświadczeniu konsekwencjami.

Radny Janusz Czyż zapytał czy jest możliwość rzetelnej weryfikacji prawdziwości oświadczeń?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że każdy składa oświadczenie na własną odpowiedzialność.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że ta uchwała budzi duże kontrowersje. Zapytał jakie jest stanowisko radców prawnych dotyczące tego projektu?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że konsultowała ten projekt z radcą prawnym, który nie miał wątpliwości, że powinno być ujęte w uchwale zamieszkiwanie, a nie zameldowanie. Dodała, że te wnioski które będą wpływać do urzędu wydział gospodarki komunalnej będzie się starał weryfikować. Można na przykład sprawdzić osoby, które składają wniosek czy miały umowę najmu na terenie miasta i gminy Września. Na pewno nie będzie się to bez jakiejkolwiek weryfikacji.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r ze zm.).

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r ze zm.).

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, 5 głosami za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r ze zm.).

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, 2 głosami za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r ze zm.).

o)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się,1 nie głosujący nie brała udziału w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki.

p)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września" przez Gminę Września. Dodał również, że chętne osoby mogą się zapoznać z projektem w Biurze Rady Miejskiej (załącznik nr 10).

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września" przez Gminę Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września" przez Gminę Września.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września" przez Gminę Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września" przez Gminę Września.

r)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmieniającą Uchwałę Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. W sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"realizowanego w latach 2006 - 2013 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 121, poz. 2292).

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"realizowanego w latach 2006 - 2013 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 121, poz. 2292).

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"realizowanego w latach 2006 - 2013 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 121, poz. 2292).

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"realizowanego w latach 2006 - 2013 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 121, poz. 2292).
Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"realizowanego w latach 2006 - 2013 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 121, poz. 2292).

s)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał kiedy wygasa kadencja rad sołeckich?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że kadencja rad sołeckich trwa 4 lata. Ostatnie wybory były przeprowadzane 4 lata temu od lutego do marca, dlatego teraz muszą odbyć się wybory do rad sołeckich.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września.

t)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

u)
Komisja edukacji w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.
Komisja rozwoju wsi w obecności 5 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.
Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

v)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 roku.

Salę obrad opuściła radna Bożena Nowacka od tego momentu w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 radnych.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 roku.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 roku.

Komisja komunalno - finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu na 2011 roku.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 roku.

Pkt 4
Radny Bronisław Dankowski zapytał jak wyglądają negocjacje związane z zakupem krytego basenu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że zgodnie z ustaleniami została powołana komisja, która upoważniona jest do prowadzenia negocjacji i rozmów z właścicielami basenu. Komisja już trzykrotnie spotkała się z przedstawicielami właścicieli obiektu.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że negocjacje trwają. Nadal jednak jest zbyt duża rozbieżność między proponowaną kwotą przez gminę a ustaloną przez właścicieli basenu.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 17.10 zamknął wspólne posiedzenie komisji. 
Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący
Komisji Edukacji
/-/radny Włodzimierz Wawrzyniak

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński
Przewodniczący
Komisji Komunalno - Finansowej
/-/radny Robert Smodlibowski

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Anna Olkowska
/-/Jolanta Cypryańska

Metryka

data wytworzenia
2011-08-05
data udostępnienia
2011-08-05
sporządzone przez
Jolanta Cypryańska
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
19
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.