Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1152 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji
Komisji Rozwoju Wsi,
komisji Komunalno - Finansowej
oraz
komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
z dnia 20 czerwca 2011 r.

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) 5 członków komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 3) oraz 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 4).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni;
Marek Przyjemski, starszy specjalista w referacie promocji;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września w imieniu burmistrza Tomasz Kałużnego poinformował, że podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca br. do porządku obrad wprowadzone zostaną projekty uchwał w sprawie:

  • wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom. Poprosił by projekt ten zapisać w pkt 6 j;

  • zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września. Poprosił by projekt ten zapisać w pkt 6 k.

 

Pkt 3

b) Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Objazdowej.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Objazdowej.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Objazdowej.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Objazdowej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Objazdowej.

 

c) Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał ilu właścicieli nieruchomości wystąpiło o przekształcenie gruntów i jaka jest klasa tych gruntów?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że sprawdzi ilu jest właścicieli tych gruntów i jakie są klasy tych gruntów, a odpowiedzi udzieli w późniejszym terminie.

 

Na salę obrad weszła radna Bożena Nowacka. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 5 członków komisji.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich.

 

d) Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał czy ten projekt uchwały jest wzorowany na uchwałach z innych gmin, czy jest to twór oryginalny? Powiedział, że są w tym projekcie kryteria przydzielania mieszkań i zapytał czy pan prokurator nie będzie miał powodów do ponownego odrzucenia uchwały?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że wydział przeanalizował orzeczenia sądu, które przedstawił gminie prokurator. Należy się z nimi zgodzić. Ten projekt był porównywany z uchwałami innych gmin. Powiedziała, że projekt został zrobiony w sposób bardzo skrupulatny, wszelkie zarzuty, które miał pan prokurator zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu tego projektu.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał jak wygląda sytuacja związana z uchwałą w sprawie sprzedaży alkoholi?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że postępowanie jest w toku i na tę chwilę brak jest jakichkolwiek rozstrzygnięć.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

 

e) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

 

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że bardzo interesuje go ten projekt uchwały ponieważ jest mieszkańcem wsi Gutowo Wielkie i dokładnie zapoznał się z projektem uchwały. Zapytał czy przewidziane jest zadanie dotyczące gazyfikacji wsi i czy Rada Miejska ma na to jakiś wpływ? Czy to zadanie można dopisać do projektu planu odnowy wsi?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zadanie to wykracza poza możliwości gminy i sołectwa.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

 

f) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach”.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach”.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach”.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach”.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach”.

 

g) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni”.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni”.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni”.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni”.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni”.

 

h) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.

 

i) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmianybudżetu na 2011 rok.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmianybudżetu na 2011 rok.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

 

j) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że po aferze związanej z wrzesińskim schroniskiem, szczegółowo zapoznał się z tą sprawą. Powiedział, że jest zbulwersowany stanowiskiem Towarzystwa Opieki nad zwierzętami. W gestii takich stowarzyszeń powinno być nie pouczanie burmistrza i Rady Miejskiej, tylko przeprowadzenie profilaktyki jak należałoby te psy wychowywać i jak w sposób właściwy się nimi zajmować.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że do materiałów na sesję dołączone zostały opinie Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał czy między wrzesińskich a białogardzkim schroniskiem jest podpisana umowa oraz jak wygląda kwestia przekazywania pieniędzy między schroniskami?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że taka umowa była podpisana, ale wygasła. Na podstawie tej umowy zostało odtransportowane 17 psów. Schronisko otrzymało kwotę na utrzymanie tych 17 psów.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał czy pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej od stowarzyszenia opieki na zwierzętami MRUNIO zostało potraktowane jako apel czy skarga?

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka powiedziała, że po konsultacjach z radcą prawnym pismo zostało potraktowane jako skarga. Komisja Rewizyjna będzie pracowała nad tą skargą i sprawdzała czy wystąpiły jakieś nieprawidłowości związane z tematyką schroniska we Wrześni.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawiewyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.

 

k) Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września.

 

Pkt 4

Radny Mirosław Chudy powiedział, że na ulicy Legii Wrzesińskiej prowadzone są roboty związane z budową kolektora. Poprosił, aby wykonawcy umożliwili mieszkańcom tej ulicy wyjazd z posesji.

 

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w imieniu mieszkańców osiedla Sławno prosi o interwencję dotyczącą skrzyżowania ulic Kaliskiej i Szczecińskiej. Na tym skrzyżowaniu posadzono drzewa, które ograniczają widoczność co grozi wypadkiem bądź kolizją. Poprosił, aby przesunąć donice z drzewkami w głąb chodnika.

 

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy jest możliwość odnowy i przebudowy parkingu przy PKP?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że gmina chce zaproponować wykonanie tego zadania na 2012 rok.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał czy teren parkingu jest własnością gminy?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w większości jest to teren gminy.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał jak wygląda sytuacja wykaszania rowów przy drogach? Powiedział, że w tym momencie rowy te są zarośnięte.

 

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego powiedział, że zakończone zostały niedawno czynności przetargowe i od niedawna rozpoczęto wykaszanie przydrożnych rowów.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy jest jakaś możliwości sprawdzania wykonawców wyłonionych na drodze przetargu czy sumiennie rozliczają się z lokalnymi przedsiębiorstwami, gdzie zaopatrują się w materiały?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że to nie jest w kwestii gminy.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy jest możliwość renowacji figurki na palcu świętego Stanisława? Czy gmina otrzymuje środki od ministerstwa kultury na renowację takich małych figurek?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że gmina zapozna się ze sprawą i sprawdzi, czy figurka wymaga renowacji. Ostatnia renowacja tej figurki zostało wykonana ok 10 lat temu. Czasami udaje się otrzymać środki od ministerstwa, trudno powiedzieć czy akurat na tę renowację uda się pozyskać jakieś środki.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy inwestycja wykonywana na rogu ulic Jana Pawła II i Sądowej wpisuje się w architekturę miasta. Czy gminie został przedłożony projekt tego budynku?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że projekt był konsultowany z konserwatorem zabytków. Projektu budynku gmina nie widziała, zostały wydane przez gminę tylko warunki zabudowy.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 17.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

 

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Przewodniczący 
Komisji Komunalno – Finansowej
/-/radny Robert Smodlibowski

Przewodniczący
Komisji Edukacji
/-/radny Włodzimierz Wawrzyniak

 

Przewodniczący Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński

Protokolant
/-/Anna Olkowska

Metryka

data wytworzenia
2011-08-26
data udostępnienia
2011-08-26
sporządzone przez
Anna Olkowska
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
16
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.