Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1149 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z 27 września 2011 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Alina Rataj, inspektor w wydziale gospodarki mieszkaniowej;
Lech Raczak, inspektor w referacie komunalnym;
Filip Biernat, Wiadomości Wrzesińskie;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak poprosił o przedstawienie wniosku dotyczącego oznakowania koperty na parkingu przy ul. Legii Wrzesińskiej 17 we Wrześni (załącznik nr 3).

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że podczas poprzedniej wizytacji zapoznał się z sytuacją. Zaproponował, aby przesunąć kopertę tak, aby obie zwaśnione strony były zadowolone. Powiedział również, że wybudowanie tam parkingu na stałe było błędem, gdyż na ulicy Warszawskiej jest jedna koperta, z której korzystają wszyscy dostawcy donosząc towar niekiedy po kilkadziesiąt metrów do swych działalności. Powiedział, że jeżeli we wstępnej fazie budowy parkingu było obiecane, że osoba zgłaszająca dostanie to miejsce parkingowe jako miejsce do rozładunku, to diametralnie zmienia postać rzeczy i należy temu przedsiębiorcy to miejsce przyznać.

 

Przewodniczązapytał jaka jest sytuacja tego parkingu, czy w rzeczywistości jest to tak duży problem? Jak wygląda rotacyjność na tym miejscu? Czy można w pewien sposób uregulować czas postoju?

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że firma składająca wniosek o miejsce parkingowe nie może korzystać z miejsca po drugiej stronie ulicy, gdyż jest to teren prywatny. W momencie budowy parkingu okazało się, że na prywatnie wybudowanym parkingu stają ludzie, którzy np. przyjeżdżają do szpitala, czy do prywatnych zakładów leczniczych i zostawiają tam samochody na pół dnia. Jedną z propozycji było ograniczenie postoju do 3-4 godzin. Jednak jest to bardzo trudne do zweryfikowania ponieważ należało by, to sprawdzać wielokrotnie, dlatego też, to rozwiązanie nie jest najkorzystniejsze. Wnioskodawca prosi o miejsce parkingowe, które będzie służyło tylko do załadunku i rozładunku towaru. Oczywiście inne samochody mogą parkować, ale z narażeniem na otrzymanie mandatu bądź upomnienia. Problem może rozwiązać koperta, która będzie upoważniała tylko dostawców towarów do postoju na wyznaczonym miejscu.

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego powiedział, że gmina wyraziła zgodę na wybudowanie parkingu ze względu między innymi na zażegnanie konfliktów sąsiedzkich ponieważ klienci, którzy przyjeżdżali do wnioskodawcy parkowali na parkingu przy aptece. Ten teren jest prywatny i właściciel sobie tego nie życzył. Dlatego dwie firmy, które sfinansowały budowę parkingu przy ul. Legii Wrzesińskiej postulowały o koperty wyłącznie dla ich użytku. Gmina nie mogła zgodzić się na ten pomysł ponieważ jest to przestrzeń publiczna, jednym sensownym rozwiązaniem może być zatem namalowanie drugiej koperty na tym parkingu tylko dla dostawców.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał czy zainteresowane podmioty nie wnioskowały o koperty przed podjęciem inwestycji? Ta sprawa wynikła po inwestycji?

 

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego powiedział, że prośba o namalowanie kopert na miejscach parkingowych wynikła dopiero po wybudowaniu parkingu. Powiedział, że ten wniosek powinien być zatwierdzony. Ponieważ budowa parkingu uregulowała konflikty między sąsiadami. Szczególną przesłanką jest to, że osoby prywatne wybudowały w pasie drogowym parking i udało się wynegocjować z tymi osobami roszczenie z ich strony o dwa miejsca, gdzie w rzeczywistości tych miejsc powstało znacznie więcej.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po zapoznaniu się z opinią Komendanta Straży Miejskiej oraz kierownika referatu komunalnego wnioskuje o oznakowanie drugiej koperty na parkingu przy ulicy Legii Wrzesińskiej 17 we Wrześni z przeznaczeniem do obsługi podmiotów gospodarczych.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak poprosił Komendanta Straży Miejskiej oraz kierownika referatu komunalnego o wydanie opinii dotyczącej wniosku rady Sołeckiej w Bierzglinku, w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania ul. Klonowej i Lipowej w Bierzglinku (załącznik 4).

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni przedstawił miejsce, gdzie miałby być ulokowane pasy dla pieszych. Powiedział, że po drugiej stronie osiedla został wybudowany chodnik, jednak nie ma tam przejścia dla pieszych. Szczególnie chodzi o dzieci uczęszczające do szkoły.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po zapoznaniu się z opinią Komendanta Straży Miejskiej pozytywnie zaopiniowania wniosek Rady Sołeckiej w Bierzglinku o utworzenie przejścia dla pieszych z oznakowaniem na wysokości ulic Klonowej i Lipowej.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak poprosił o udzielenie informacji kierownika referatu komunalnego, czy zasadny jest wniosek mieszkańców wsi Kaczanowo dotyczący ograniczenia tonażu na ulicy Gospodarskiej? (załącznik nr 5).

 

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego powiedział, że poruszona sprawa jest bardzo kłopotliwa. Trudno jest więc zatem wyrazić jakąkolwiek opinie na ten temat.

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że generalnie mieszkańcy proszą o to żeby wstawić znaki, które uniemożliwią przejazd pojazdom powyżej 12 ton. Gdyby rzeczywiście było tak, że ruch na ul. Gospodarskiej tego typu pojazdu byłby wzmożony, to przyjęcie wniosku mogłoby być logiczne. Tak naprawdę chodzi tylko o jeden pojazd osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, co budzi zaniepokojenie wśród sąsiadów. Ten wniosek znaczy tyle, że jeżeli został by zaopiniowany pozytywnie absolutnie uniemożliwi dojazd przedsiębiorcy do własnej posesji.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że przez tę drogę przejeżdżają również rolnicy wraz ze sprzętem rolniczym.

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że wniosek mieszkańców umotywowany jest tym, że przedsiębiorca korzystając z tej drogi narusza pobocze.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że mieszkańcy stwierdzili, że przedsiębiorca przez parkowanie i przejazd zniszczył asfalt.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po zapoznaniu się z opinią Komendanta Straży Miejskiej i kierownika referatu komunalnego negatywnie zaopiniował wniosek mieszkańców Kaczanowa dotyczący ograniczenia tonażu na ul. Gospodarskiej w Kaczanowie.

 

Pkt 4

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak poprosił naczelnika wydziału gospodarki mieszkaniowej o przedstawienie i omówienie zasad dotyczących najmu i sprzedaży składników majątku Miasta i Gminy Września, w szczególności zasobów socjalnych i komunalnych. Zapytał jak wygląda przydział mieszkań socjalnych? Jak odbywają się zapisy na listy osób oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej przedstawiła informację w zakresie wybranych spraw mieszkaniowych prowadzonych przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej (załącznik nr 6).

Powiedziała, że Gmina Września zobowiązana jest zapewnić lokal osobom po wyrokach sądowych, chodzi głównie o eksmisję z poprzedniego miejsca zamieszkania. Na dzień dzisiejszy gmina zobowiązana jest do wykonania przydziału 21 mieszkań po wyrokach sądowych. Polega to między innymi na tym, że prywatny właściciel idzie do sądu z osobami, które na przykład nie płacą za mieszkanie, rozwiązują umowę i składają pozew o eksmisję. Sprawa trafia do sądu na podstawie dzisiejszych przepisów jest szereg przesłanek, które powodują, że sąd odgórnie takiej eksmitowanej rodzinie przydziela lokal socjalny. Sąd przydziela lokal, natomiast zobowiązanym do dania tego lokalu jest gmina. Jest to bardzo trudne do zrealizowania ponieważ, aby rodzina mogła otrzymać takie mieszkanie, gmina musi je posiadać.

 

Alina Rataj, inspektor w wydziale gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że osoby ubiegające się o mieszkania socjalne sprawdzane są przede wszystkim pod względem dochodów, jeżeli jedna osoba się ubiega to musi być to kwota do 726 zł, jeżeli jest to gospodarstwo domowe to jest to 75 % najniższej emerytury – jest to kwota ok 546 zł. Poza tym osoba taka musi być mieszkańcem gminy Września przez okres 3 ostatnich lat, at także zamieszkiwać w trudnych warunkach mieszkaniowych, które wynikają z Uchwały Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, jakie kwoty Gmina płaci za nie dostarczenie lokalu, który powinna zapewnić po wyroku sądowym eksmitowanej rodzinie?

 

Alina Rataj, inspektor w wydziale gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że jest to kwota w granicach 40.000 zł rocznie.

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że świadomość właścicieli prywatnych mieszkań w tym zakresie jest coraz większa. Gmina nie płaci od razu odszkodowań, szuka innej drogi, aby kwoty odszkodowań były jak najmniejsze. Czasami bywa tak, że gmina idzie do sądu jeżeli nie zgadza się z kwotami, które proponują właściciele. Nie zawsze jednak jest tak, że sąd lokal socjalny zasądza np. gdy ktoś nie pojawi się na rozprawie sądowej, wtedy sąd wydaje wyrok zaoczny, w którym nie zasądza prawa do lokalu socjalnego, lub gdy ktoś jest uciążliwym lokatorem. Nie zmienia to faktu, że do Gminy może zgłosić się właściciel lokalu mieszkaniowego o przydzielenie eksmitowanej rodzinie lokalu tymczasowego do wykonania czynności egzekucyjnych przez komornika. Gmina w swoim zasobie takich pomieszczeń nie posiada, jednak patrząc na zmieniające się przepisy Gmina będzie zobowiązana do wydzielenia takich pomieszczeń, miasto będzie musiało je również obsługiwać. Może być tak, że z tytułu niedostarczenia przez gminę takich pomieszczeń będzie ona ponosiła koszty.

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział po przeczytaniu informacji przygotowanej przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, że zapotrzebowanie na mieszkanie jest coraz mniejsze. Zapytał ile lat potrwa uregulowanie wszystkich wyroków sądowych przez gminę, zaznaczając, ze na dziś jest ich 21?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że być może będzie to kwestia nawet kilku lat.

 

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy jest szansa powiększenia zasobów mieszkaniowych? Co radni mogą zrobić, aby się przyczynić do powiększenia tych zasobów?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że Gmina przymierza się do rozbudowy budynku przy ulicy Wiśniowej, przy pomieszczeniach noclegowych. Poprzez tę rozbudowę Gmina może powiększy swój zasób mieszkaniowy o kilka lokali. Poza tym gmina posiada budynki, które mają być wykorzystane z przeznaczeniem na budynki socjalne, jednak jest to sprawa bardzo skomplikowana ponieważ w budynkach tych mieszkają osoby, które kiedyś otrzymały te lokale jako mieszkania. Zasoby te wymagają uporządkowania. Nie jest to proste, gdyż lokatorom, którzy mieszkają w budynku socjalnym trzeba będzie zapewnić nowy lokal, więc to i tak nie poprawia sytuacji i nie zmniejsza liczby osób ubiegających się o mieszkanie.

 

Radna Mariola Kasierska zaproponowała, aby Gmina podpisała np. jakieś porozumienie z inwestorami o wybudowanie nowych mieszkań socjalnych, następnie przenieś te osoby, które mogły by zająć taki budynek.

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że nie powinno być tak, że w budynkach wspólnot mieszkaniowych są też lokale socjalne, aby to jednak uporządkować potrzeba kilku nowych lokali.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy jest możliwość wynajęcia lub wydzierżawienia przez gminę lokali od osób prywatnych? Powiedział, że w wielu wioskach jest wiele opuszczonych domów, w których nikt nie mieszka, być może Gmina mogłaby taki dom wynająć? Jak wygląda taki pomysł z perspektywy Gminy?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że nie jest to dobry pomysł ponieważ nie było by to opłacalne. Jest to rozwiązanie bardzo kosztowne, normalnie jest tak, że opłata za m2 lokalu socjalnego wynosi 1 zł.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, jakie Gmina ponosi koszty z tytułu nie dostarczenia lokalu? Czy w takim wypadku nie lepiej jest wynająć taki dom niż ponosić koszty?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że są ponoszone koszty ze względu na nie przydzielenie mieszkania, nie mniej jednak Gmina chciałaby posiadać coś swojego. Bardziej opłaca się raz zainwestować, wydać pieniądze, ale posiadać w swoich zasobach nowe mieszkania.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, o to , jak wyglądała sprawa ponoszenia kosztów kilka lat temu?

 

Alina Rataj, inspektor w wydziale gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że kilka lat temu na odszkodowania wydawano ok 20.000 zł w skali roku.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że w takim wypadku lepiej wybudować budynek i mieć go w zasobach Gminy niż płacić odszkodowanie.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wnioskuje o wybudowanie lub adaptację budynków już istniejących na rzecz stworzenia mieszkań socjalnych oraz zabezpieczenia mieszkań już istniejących w zasobie Gminy.

 

Radny Marek Kołodziejczyk powiedział, że koszt takiego budynku wymaga ogromnych nakładów finansowych. Trudno jest stwierdzić, czy inwestycja zwróci się w dość szybkim czasie. Należy najpierw rozeznać się w sytuacji, ile kosztuje taka inwestycja.

 

Pkt 5

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że na ostatnich posiedzeniach komisji dyskutowano na temat noclegowni przy ulicy Wiśniowej. Odniósł się również do ostatniego artykułu umieszczonego w Wiadomościach Wrzesińskich, który opisywał sytuację z perspektywy mieszkańców noclegowni. Powiedział, że dobrym pomysłem byłoby wysłać pisma do organizacji, stowarzyszeń i fundacji mieszczących się na terenie Gminy Września dotyczące zwrócenia się o pomoc osobom bezdomnym. Podjęcia pracy czy dokształcenia bezdomnych odbywać by się mogło na terenie naszej Gminy, tym bardziej, że w budżecie Gminy są środki przeznaczone na noclegownie.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że należało by uaktywnić wszystkie te stowarzyszenia, które mogłyby i mają do tego przesłanki, żeby podjęły się pomocy w wyjściu z bezdomności. Bezdomni mogliby również zostać we Wrześni, gdzie czują się dobrze.

 

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy w budynku przy ulicy Wiśniowej znajdują się jakieś mieszkania socjalne?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że na dzień dzisiejszy jest jeden pusty lokal, który oczekuje na podjęcie czynności przez komornika w celu przekwaterowania lokatora z wyroku sądowego.

 

Alina Rataj, inspektor w wydziale gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że wiele jest osób z gminy Września umieszczonych w ośrodkach na przykład w Zielińcu, czy w Gnieźnie, a koszty ich pobytu ponosi Opieka Społeczna znajdująca się na terenie Wrześni.

 

Radny Bolesław Święciochowski powiedział, że jest to bardzo złożony temat. Należało by rozpatrzeć każdy przypadek bezdomnego indywidualnie. Należy poruszyć problem w jaki sposób te osoby egzystują, nie patrząc tylko na potrzeby mieszkalne, ale również na inne aspekty. Trudno jest w tej sytuacji znaleźć złoty środek. Jeżeli chodzi o kwestię apelu, należało by sprecyzować o jakie dokładnie organizację chodzi, gdyż w nie każdej kompetencji organizacji jest pomoc bezdomnym. Na terenie Gminy są różne stowarzyszenia, które nawet gdyby chciały nie mogą podjąć się takiej pomocy.

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że należy pomagać bezdomnym zostawiając ich na terenie Gminy Września.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że popiera takie działania.

 

Radny Bolesław Święciochowski powiedział, że można wysłać apel do wszystkich organizacji, każdego stowarzyszenia indywidualną sprawą będzie, czy temat pomocy podejmą. Być może inicjatywa ze strony tych stowarzyszeń będzie.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zwróci się do gminnych stowarzyszeń, fundacji i organizacji z apelem o pomoc osobom bezdomnym.

 

Radny Marek Kołodziejczyk poruszył temat działki przy ulicy Chełmońskiego. Jakiś czas temu ten temat został już poruszony. Działka ta jest porośnięta zaroślami. Jest to miejsce niebezpieczne, w ogóle nie uporządkowane. Na tej działce po pierwszej interwencji Straży Miejskiej właściciele działki zaczęli ją sprzątać, ale nic więcej się tam nie dzieje. Zapytał, czy sytuacja się zmieni?

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej powiedział, że rozezna się w sytuacji. Powiedział, że rzeczywiście zaczęło się coś dziać. Dzisiaj patrol Straży Miejskiej sprawdzi działkę.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że we wsi Gozdowo znajduje się stary plac zabaw, który nie jest bezpiecznym miejscem dla dzieci. Plac ten nie posiada żadnych atestów. Wieś stara się o wybudowanie nowego placu zabaw, jednak na razie z mizernym skutkiem. Jest to bardzo delikatna sprawa. Poprosił o patrol tego terenu.

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej powiedział, że Straż Miejska rozezna się w sytuacji i sprawdzi bezpieczeństwo na tymże placu zabaw.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że jest zbulwersowana z powodu zniszczenia plakatów wyborczych. Prosiła o wzmocnienie patroli, gdyż dwa banery zostały zniszczone, a resztki tych banerów rozrzucone.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał jakie są wpływy, kiedy komitety występują o zajęcie pasa drogowego? Czy w ogóle występują i czy uiszczają te opłaty? Czy ktoś w jakikolwiek sposób kontroluje stan rzeczywistej powierzchni użytkowej w stosunku do uiszczonej kwoty?

 

Lech Raczak, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że wygląda to dość nieciekawie. Wpłaty są uiszczane przez nielicznych. Wpłaty dokonały trzy komitety na różne kwoty w zależności od zajętych powierzchni w pasie drogowym. Trudno jest kontrolować zawieszanie plakatów wyborczych, jest to fizycznie niemożliwe, gdyż powinni być do tego wydzieleni ludzie do sprawdzania w terenie.

 

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 11.55 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

 

Protokolant
/-/Anna Olkowska

Metryka

data wytworzenia
2011-09-30
data udostępnienia
2011-09-30
sporządzone przez
Anna Olkowska
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
26
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.