Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej - Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, menu 106, artykuł 1148 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
oraz
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z 17 października 2011 r.

 


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Mirosław Morawski komendant Straży Miejskiej;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki;
Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
a)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: odwołania przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: odwołania przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.


b)
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru radnego ................... na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru radnego .................... na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.


c)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września. Przedstawiła informację dotyczącą wyjaśnień odnośnie złożonej skargi (załącznik nr 4).

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że z przedstawionej informacji wynika, iż Pan odmawia przyjęcia pomocy w innej formie, a więc czy jest możliwe by kiedykolwiek zostały zaspokojone jego oczekiwania?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że Pan nie znajduje się na liście mieszkaniowej, ale na liście potrzeb mieszkaniowych. Otrzymał propozycję adaptacji lokalu.
Powiedziała, że trudno stwierdzić, czy kiedyś zostaną zaspokojone jego potrzeby mieszkaniowe. Dodała, że jeśli Pan zostanie wpisany na listę mieszkaniową i gmina będzie posiadać mały lokal socjalny, to trzeba będzie złożyć Panu taką propozycję, jednak bardzo prawdopodobne jest, że będzie to lokal na wsi, a więc nie wiadomo, czy będzie chciał skorzystać z takiej propozycji. Dodała także, że Pan wynajął mieszkanie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy tego typu skargi muszą być rozpatrywane na sesji? Czy nie można tego przeprowadzić w inny sposób bo za chwilę może dojść do tego, że co chwile będzie jakaś skarga.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że według radców prawnych tego typu sprawy są skargami na burmistrza, a więc muszą być rozpatrzone przez radnych.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział że Pan jest w rejestrze potrzeb mieszkaniowych i chyba nie rozumie, że jest to coś innego niż lista mieszkaniowa, dodatkowo chciałby otrzymać materiały budowlane.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że gmina proponowała Panu jako osobie wpisanej do rejestru potrzeb możliwość adaptacji mieszkania. Pan stwierdził, że zaadoptuje lokal jeżeli będzie taki, a nie inny. Wynika z tego, że Pan jest zainteresowany konkretnym lokalem, a inna forma pomocy raczej go nie zadowala.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, ile osób oczekujących jest wpisanych na listę mieszkaniową?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że są cztery nazwiska.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, ile jest w rejestrze potrzeb mieszkaniowych?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że są to 44 wnioski.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że Pan wynajmuje mieszkanie, w związku z czym zapytał, czy spełnia kryteria, by uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że Pan wynajmuje mieszkanie na wolnym rynku i nie wie czy spełnia kryteria. Nie sprawdzała tego. Teoretycznie, zapewne tak skoro spełnia kryterium do mieszkania socjalnego to tym bardziej powinien spełniać kryterium do dodatku mieszkaniowego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.


d)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września. Przedstawiła informację dotyczącą wyjaśnień odnośnie złożonej skargi (załącznik nr 5).

Radna Mariola Kasierska zapytała jakie są oczekiwania Pana?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że oczekiwaniem Pana jest lokal z centralnym ogrzewaniem, usytuowany na parterze budynku. Zaproponowaliśmy Panu lokal na ul. Kosynierów jednak odmówił. Na podstawie ówczesnej uchwały miał prawo odmówić i nie powodowało to wykreślenia z listy mieszkaniowej, dziś gdyby odmówił przyjęcia mieszkania zostałby wykreślony z listy mieszkaniowej.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że Pan napisał w skardze, iż nie otrzymał odpowiedzi na pisma skierowane do urzędu.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że na każde pismo otrzymane od Pana udzielono odpowiedzi co jest udokumentowane.

Radny Jan Drewniak Powiedział, że jest członkiem komisji mieszkaniowej, a więc zna sprawę. Pan wprawdzie formalnie ma uznaną niepełnosprawność w zakresie wzroku jednak bardzo sprawnie się porusza, a więc niepełnosprawność jest trochę wyolbrzymiona.
Dodał, że mieszkając z matką domaga się mieszkania chcąc zostawić starszą matkę mieszkającą na drugim pietrze.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy są konkretne przepisy precyzujące jakie musi spełniać wymogi osoba ubiegająca się o lokal mieszkaniowy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest uchwała nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września która precyzuje wymogi. Dodał, że w naszej gminie osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać dopłatę do wynajmu mieszkania.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy Pan kwalifikuje się do ubiegania się o mieszkanie?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że Pan jest wpisany na listę mieszkaniową lokali mieszkalnych.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy gdyby dziś Pan odmówił przyjęcia mieszkania co wcześniej miało miejsce, to zostałby wykreślony z listy mieszkaniowej?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że zostałby wykreślony z listy mieszkaniowej i musiałby na nowo złożyć wniosek o ponowne wpisanie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.


e)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


Radna Bożena Nowacka zapytała ile było wypożyczeń w bibliotece?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w roku 2005- 1177, a w roku 2010- 780. Czytelników w 2005 było 208, a w tym roku 80, natomiast w 2010- 182, cały czas była tendencja spadkowa. Wypożyczeń w roku 2010 było 2063, a w roku 2005- 4155, czyli w przeciągu 5 lat bardzo się zmniejszyła.


f)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Radna Bożena Nowacka zapytała jak wygląda ewaluacja tych programów z ubiegłych lat? Co jest brane pod uwagę? Jakie ewentualnie wnioski do pracy na przyszły rok z ewaluacji ubiegłorocznego zostały wzięte do tegorocznego programu?

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki powiedziała, że są zbierane wszystkie dane z różnych instytucji, które zawarte są w diagnozie. Dodała, że gmina posiada badania przeprowadzone przez firmę General Projekt z Olsztyna.

Radna Mariola Kasierska odnośnie tabeli 3 zapytała, co należy rozumieć pod pojęciem: „zmotywowany do podjęcia leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień"?

Mirosław Morawski komendant Straży Miejskiej powiedział, że jeżeli jest wniosek dla osoby, która ma podlegać skierowaniu do biegłego, to w pierwszej kolejności komisja próbuje nakłonić taką osobę, by dobrowolnie podjęła leczenie. W dokumentacji zapisano ile osób podjęło taką terapię bez badania biegłego, bez skierowania sprawy do sądu, jednak liczby te nie muszą się zgadzać ponieważ po deklaracji np. po trzech miesiącach ktoś się wycofuje z leczenia i sprawa trafia do biegłego i do sądu.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński ogłosił 5 minutową przerwę.


Po przerwie na salę obrad nie wrócił radny Sylwester Jałoszyński. Od tego momentu w obradach Komisji Rozwoju Wsi brało udział 5 radnych.


g)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej".

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy zadanie będzie realizowane w szerszym zakresie?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że zadanie jest realizowane w takim zakresie jak planowano pierwotnie, jednak udział środków własnych zostanie mniejszy o 200 tys, natomiast środki zewnętrzne zostaną zwiększone.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej".


Na salę obrad wrócił radny Sylwester Jałoszyński. Od tego momentu w obradach Komisji Rozwoju Wsi brało udział 6 radnych.


h)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach".

Radny Stanisław Dominiczak zapytał kiedy przeprowadzona zostanie budowa kanalizacji sanitarnej po drugiej stronie zalewu wrzesińskiego?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że projekt budowy kanalizacji wokół zalewu wrzesińskiego powstał w 2000 roku, jednak był dobry tylko w teorii. Okazało się wtedy, że po wycenieniu, kiedy po raz pierwszy gmina zgłosiła go w 2004 roku do Funduszu Norweskiego kwota inwestycji wynosiła 48 mln zł. Nie przyznano miastu dofinansowania, a to dlatego, że by otrzymać środki unijne trzeba spełnić dwa kryteria. Po pierwsze teoretyczna liczba domostw, które przyłączyłyby się do tej kanalizacji musi być taka, że będzie ich odpowiednio dużo. Drugi współczynnik, czyli całość, która ma być zbudowana musi być to odpowiednia niezależna liczba, grupa mieszkańców i okazało się, że ten obwód jest za mały, a jednocześnie zbyt duży na osobną instalację. Tak więc gmina nie spełniała wymogów ani do dużych, ani do małych projektów. Jest taka grupa projektów, która mieści się w grupie między małymi a dużymi. Gmina zleciła opracowanie projektu firmie z Poznania by tak go zmniejszyć aby dzięki temu, iż wprawdzie byłby mniejszy to jednak bardziej realny do realizacji. Okazało się jednak, że tylko Psary Małe spełniały kryteria i w efekcie nie da się spełnić kryterium nawet tego nowego projektu. Ponadto budowa kanalizacji była źle zaplanowana, ponieważ wtedy jeszcze nie wiedziano, co powstanie na tych terenach. Została poprowadzona od ul. Wrocławskiej co spowodowało, że dziś nie ma sensu by „ciągnąć" wszystko dookoła, jest to zupełnie bez sensu, pomijając inne ważne kwestie. Gmina doszła do wniosku, że zrobi w tym roku kanalizację na ul. Paderewskiego, która doprowadzona została już do Przyborek. Taką drogą prawdopodobnie dojdzie z budową kanalizacji do Psar, czy nawet Nowego Folwarku ale odwrotnie niż planowano to w pierwotnym projekcie kanalizacji. Trzymanie się na siłę projektu jest bez sensu, tym bardziej, że to co zrobiono do tej pory, zrobiono za dużo mniejsze pieniądze. Dodał, że w momencie kiedy dochodzi do podłączenia mieszkańcy nie chcą się przyłączać do kanalizacji.

Radny Jan Drewniak zapytał, na których terenach wiosek są lub planuje się projekty kanalizacji sanitarnej?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że projekty gmina posiada na budowę kanalizacji w Bierzglinku, Chociczy Wielkiej i Psarach Polskich.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał jaka jest realna szansa budowy kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest kilka wariantów.
W pierwszym wariancie realizacja budowy kanalizacji sanitarnej będzie możliwa w ramach tzw. „siedmiolatki";
Drugi wariant to przeprowadzenie inwestycji stopniowo jako Gmina albo jako spółki;
Trzeci- pojawiają się programy jak np. Program NFZ na przydomowe oczyszczalnie, który może kiedyś zmienią na program dotyczący budowy kanalizacji.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy mieszkańcy którzy nie mają możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej mają możliwość skorzystania z dofinansowania?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że można skorzystać z dofinansowania z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Radna Bożena Nowacka zapytała, jak wygląda sytuacja w związku z przejęciem wodociągu z Agropolu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że sytuacja jest bardzo zła, ponieważ jest to niewykonalne. Gmina złożyła wszelką możliwą dokumentację do ANR i w teorii miało być tak, że obok obecnego wodociągu powstanie nowy wodociąg. Miało być tak, że gmina przejmie inwestycję od Agencji pod warunkiem, że przekażą miastu pieniądze na wybudowanie nowego, jednak do tej pory nie przekazano żadnych środków.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach".


i)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w projekcie nie zapisano budowy kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że są tu zapisane zadania, które są realizowane jeden rok plus, czyli ich realizacja zaczyna się w danym roku i trwa najkrócej przez dwa lata.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nadchodzą lata w których będzie niezmiernie ciężko. Skończyły się pieniądze z środków unijnych, ze sprzedaży mienia w postaci nieruchomości działek. Środki unijne powodowały, że niejednokrotnie gmina przeprowadziła daną inwestycję tylko dlatego, że otrzymywano na nią środki, a której by nie zrobiono gdyby ich nie było.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.


j)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.


Pkt 4 i 5
O godz. 17.45 przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Metryka

data wytworzenia
2011-11-25
data udostępnienia
2011-11-25
sporządzone przez
Jolanta Cypryańska
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
19
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.