Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół 1 - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 650 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół 1

Protokół

 z 1 posiedzenia

 komisji rozwoju wsi

w dniu 7 lutego 2003 r.

 

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

 

Goście:

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

-         Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Pkt. 2

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

a)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach,

b)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim,

c)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku,

d)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie,

e)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie,

f)        nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Grzybowie,

g)      wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

  1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Pkt. 3

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, wprowadzając w tematykę projektów uchwał w sprawie zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowych szkół na terenie gminy Września  wyjaśniła, że przedstawienie tych projektów jest pochodną analizy projektu budżetu na rok 2003 oraz strategii rozwoju gminy Września. Szczególnie analizowano budżet oświaty, który generuje około 65% środków budżetu gminy.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił dane demograficzne i finansowe dotyczące szkół podstawowych gminy Września (załącznik nr 3).

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, przedstawił informację, że w Słupcy jest tylko 1 gimnazjum i 2 szkoły podstawowe, z subwencji oświatowej zostaje 300 tys. zł; w Śremie nie ma szkoły, w której byłoby mniej niż 100 uczniów; natomiast w gminie Września aż 65% wydatków budżetowych jest przeznaczanych na oświatę.  

Burmistrz omówił także wydatki na inwestycje MiG Września w latach 1996-2003 (załącznik nr 4).

 

Radna Bożena Nowacka odnosząc się do spotkań z rodzicami dzieci, których dotyczy zamiar likwidacji szkół  powiedziała, że należy uświadomić wszystkim, iż zamiar likwidacji szkół to nie jest decyzja polityczna i że zapomniano o tym, że radni powinni dbać o interes gminy i jednocześnie być szczerymi wobec swoich wyborców. Biorąc pod uwagę, że szybko wzrasta poziom biedy na wsiach należy się przygotowywać, by było skąd pozyskiwać środki na pomoc tym środowiskom.

 

Radny Jan Drewniak odnosząc się do zamiaru likwidacji szkół powiedział, że z punktu widzenia radnego jest to przedsięwzięcie trudne, ponieważ nie jest łatwo pogodzić tradycje danej miejscowości z finansami, które także są bardzo ważne; w związku z powyższym będzie przeciwny likwidacji szkoły w Obłaczkowie.   

 

a)

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił przedmiotowy projekt uchwały.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:   zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach.

 

b)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 1 głosem „za”, przy 1 „przeciw” (głos przewodniczącego komisji) i 2 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim.

 

c)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku.

 

d)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, poinformowała, że w sprawie Gozdowa rozmowy wciąż trwają i jest propozycja, by w tej placówce powstało gimnzjum.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie.

 

e)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie.

 

f)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Grzybowie.

 

g)

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił przedmiotowy projekt uchwały oraz przedstawił opinie Związku Nauczycielstwa Polskiego w przedmiotowej sprawie. Ponadto wniósł autopoprawkę do regulaminu:

-         w pkt. 2 ust. 4 po słowie „dzieci” słowo „nie” zostaje skreślone;

-         w pkt. 3 powinno być „ust. 2”.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

 

Pkt. 4 - 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 16.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                             

Przewodniczący komisji

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Metryka

data wytworzenia
2003-05-11
data udostępnienia
2003-05-11
sporządzone przez
Michał Lipiecki
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
18
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.