Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr 10 - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 639 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół nr 10

Protokół

 z 10 posiedzenia komisji rozwoju wsi

25 listopada 2003 r.

 

 Pkt. 1

 

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.30 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenie nie będący członkami komisji:

 

-         Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

-         Stanisław Dębicki, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Września,

-         Robert Klimczak, specjalista w biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt. 2

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej.
  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

 

a)

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

 

Komisja rozwoju wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

 

b)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

 Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

c)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2004 w Mieście i Gminie Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2004 w Mieście i Gminie Września.

 

d)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

e)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: podatku od posiadania psów.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  podatku od posiadania psów.

 

f)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych. 

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych. 

 

 

Pkt. 4

 

Radny Jan Drewniak w związku z tym, że na półki radnych wyłożono informacje prasowe na temat ustalania cen wody w gminach poprosił o informację, czy cena wody w gminie Września w roku 2004 ulegnie podwyżce?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu wyjaśnił, że na rok 2004 nie jest planowana podwyżka cen wody i ścieków w gminie Września. Artykuł na ten temat został przedłożony radnym do zapoznania, by zilustrować jaki mają wpływ duże inwestycje finansowane z pożyczek unijnych na cenę wody i ścieków.

 

Radny Mirosław Zgoliński poprosił, by zainteresowano się posesją przy ul. Orzechowej 9 w Bierzglinku, ponieważ właściciele tej nieruchomości od kilku lat już nie żyją i ulega ona dewastacji, zagrażając bezpieczeństwu mieszkańców tej wsi.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu powiedział, że zwróci się w tej sprawie do Powiatowego Inspektora Budowlanego.

 

Radny Jan Drewniak poprosił o informację, co się dzieje z budynkami po zlikwidowanych szkołach na terenach wiejskich?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu powiedział, że sprawa nie jest jeszcze sfinalizowana.

 

Pkt. 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 19.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodniczący komisji

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Metryka

data wytworzenia
2003-11-28
data udostępnienia
2003-11-28
sporządzone przez
Robert Klimczak
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
17
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.