Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Akty prawne i protokoły Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr 11 - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 638 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół nr 11

Protokół

 z 11 posiedzenia

 komisji rozwoju wsi

16 grudnia 2003 r.

 

Pkt. 1

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

-         Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

-         Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

-         Joanna Prokopczuk, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury,

-         Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

-         Robert Klimczak, specjalista w biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt. 2

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Miejskiej.
  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

 

a)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.

 

 

 b)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Gen. Sikorskiego.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Gen. Sikorskiego.

 

c)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni, rejon  ul. Gen. Sikorskiego.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni, rejon  ul. Gen. Sikorskiego.

 

d)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach.

 

e)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.

 

f)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Psarach Polskich – dz. nr geod. 270/1.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odnosząc się do omawianego projektu uchwały powiedziała, że gmina przystępując i sporządzając miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe powinna brać pod uwagę, by nie było konieczności wykupu gruntów pod drogi z uwagi na brak środków finansowych na ten cel.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Psarach Polskich – dz. nr geod. 270/1.

 

g)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ul. Dojazdowej.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ul. Dojazdowej.

 

h)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej.

 

Radny Sylwester Jałoszyński odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały powiedział, że szalety miejskie są usytuowane w środku miasta i może należy się jeszcze raz zastanowić, czy warto je likwidować?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odnosząc się do wypowiedzi radnego wyjaśniła, że w tym roku szalet przy ul. Fabrycznej był nieczynny i nie było żądnych problemów z tego powodu. W sezonie letnim są szalety przy kawiarenkach na Rynku. Poza tym utrzymywanie dwóch szaletów ekonomicznie jest nieuzasadnione, tym bardziej że w niektórych miastach nie ma w ogóle szaletów miejskich. Natomiast stan techniczny szaletów przy ul. Fabrycznej jest znacznie gorszy niż szaletów przy ul. Harcerskiej. 

Teren przy ul. Fabrycznej jest uzbrojony i cena sprzedaży tej nieruchomości może być atrakcyjna dla gminy.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej.

 

i)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej – Zielonogórskiej.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały powiedziała, że gmina ogłaszając przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości bardzo szczegółowo powinna określić przeznaczenie tego gruntu w uwagi na bliskie usytuowanie przedszkola.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej – Zielonogórskiej.

 

j)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego.

 

k)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.

 

l)

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Posiedzenie komisji opuścił radny Sylwester Jałośzyński.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały powiedziała, że w projekcie budżetu na rok 2004 na dodatki mieszkaniowe przewidziane są mniejsze środki niż w roku 2003, ale jest rezerwa budżetowa i jeśli będzie brakować pieniędzy, to będzie możliwość przesunięć. Istnieje także możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych o 20% i rozważana jest możliwość zmniejszenia.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

m)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.

 

n)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

 

o)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

 

Przewodniczący komisji poprosił o informację, czy PUK oprócz pobierania opłat targowych będzie także nadzorował funkcjonowanie targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie wyjaśniła, że tak.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

 

p)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

r)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

 

Komisja rozwoju wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

 

Pkt. 4

 

Radny Jan Drewniak wnioskuje o informację na temat zainteresowania wykupem mieszkań komunalnych po podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni uchwały w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Przewodniczący komisji poprosił o wyjaśnienie, jak można zapisać środki finansowe przeznaczone na świetlice wiejskie, by mogły być przeznaczone nie tylko na remonty, ale także na zakup np. wyposażenia.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu powiedziała, że świetlice na niektórych wsiach są w bardzo złym stanie technicznym i dlatego jest problem, co dalej robić. Można np. bardzo dobrze wyposażyć 3-4 świetlice wiejskie z terenu naszej gminy, ale to jest zależne od funkcji jakie mają spełniać.  Jest planowana na ten temat debata z sołtysami na początku przyszłego roku.

 

Pkt. 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodniczący komisji

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Metryka

data wytworzenia
2003-12-19
data udostępnienia
2003-12-19
sporządzone przez
Robert Klimczak
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
17
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.